Luku 40, Ylösnousemukselliset Jumalan pojat

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 40

Ylösnousemukselliset Jumalan pojat

40:0.1 (443.1) KUTEN on menetelty universumin useiden muiden suurempien olentoryhmien kohdalla, ylösnousemuksellisista Jumalan pojistakin on paljastettu seitsemän yleisluokkaa:

40:0.2 (443.2) 1. Isään fuusioituneet kuolevaiset.

40:0.3 (443.3) 2. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset.

40:0.4 (443.4) 3. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset.

40:0.5 (443.5) 4. Evolutionaariset serafit.

40:0.6 (443.6) 5. Ylösnousemukselliset Aineelliset Pojat.

40:0.7 (443.7) 6. Taivaaseen otetut keskiväliolennot.

40:0.8 (443.8) 7. Personoidut Suuntaajat.

40:0.9 (443.9) Näitä olentoja käsittelevä kertomus, joka alkaa evolutionaaristen maailmojen vähäisistä, eläinalkuisista kuolevaisista ja päättyy Universaalisen Isän Personoituihin Suuntaajiin, on loistava runoelma tuhlailevana lahjana annetusta jumalallisesta rakkaudesta ja armollisesta itsensäalentamisesta – koko ajallisuuden alusta sen loppuun ja Paratiisin Jumaluuksien kaukaisuuksiin ulottuvan luomisteoksen kaikissa universumeissa.

40:0.10 (443.10) Nämä esitykset aloitettiin kuvaamalla Jumaluuksia, ja kertomus on sitten seuraillut elävien olentojen universaalista asteikkoa alaspäin, ryhmä ryhmältä, kunnes on päästy elollisuuden alimpaan kuolemattomuuden potentiaalilla varustettuun luokkaan. Ja nyt on minut, joka olen alun perin eräästä avaruuden evolutionaarisesta maailmasta lähtenyt kuolevainen, lähetetty Salvingtonista viemään pidemmälle ja jatkamaan kertomusta siitä, mikä on Jumalten ikuinen tarkoitus ylösnousemuksellisten poikien eri luokkien ja eritoten ajallisuuden ja avaruuden kuolevaisten luotujen suhteen.

40:0.11 (443.11) Vaikka tämä kertomus valtaosaltaan käsittelee ylösnousemuskuolevaisten kolmea perusluokkaa, tarkastellaan siinä kuitenkin ensiksi ei-kuolevaisten poikien luokkia eli serafien, Aatamien, keskiväliolentojen ja Suuntaajien luokkia.

1. Evolutionaariset serafit

40:1.1 (443.12) Eläimestä polveutuvat kuolevaiset luodut eivät suinkaan ole ainoita olentoja, joiden etuoikeutena on iloita Jumalan pojan asemastaan, sillä myös enkeliarmeijoilla on tämä suurenmoinen Paratiisin saavuttamisen mahdollisuus. Kokemalla ja palvelemalla ajallisuuden ylösnousemuskuolevaisten kanssa myös suojelijaserafit pääsevät ylösnousevien poikien asemaan. Tällaiset enkelit saavuttavat Paratiisin Serafingtonin kautta, ja monet heistä otetaan jopa Kuolevaisfinaliittien Yhteisön jäsenyyteen.

40:1.2 (443.13) Nouseminen Jumalan finaliittipoikien taivaallisiin korkeuksiin on enkelin kannalta mestarillinen suoritus. Se on saavutus, joka ylittää huomattavasti teidän suorituksenne saavuttaessanne ikuisen eloonjäämisen Iankaikkisen Pojan suunnitelman ja sisimmässänne olevan Suuntaajan aina vaikuttavan avun kautta. Mutta tällaisia suojelijaserafien ja satunnaisesti muidenkin suorittamia ylösnousemuksia todellakin tapahtuu.

2. Ylösnousevat Aineelliset Pojat

40:2.1 (444.1) Jumalan Aineelliset Pojat luodaan paikallisuniversumissa aivan kuten Melkisedekitkin kumppaneineen, ja heidät luokitellaan kaikki alaslaskeutuviksi Pojiksi. Ja kieltämättä Planetaariset Aatamit, evolutionaaristen maailmojen Aineelliset Pojat ja Tyttäret, ovatkin alaslaskeutuvia Poikia, jotka tulevat synnyinsfääreiltään, paikallisjärjestelmien pääkaupungeista, alas asuttuihin maailmoihin.

40:2.2 (444.2) Yhteisessä planetaarisessa tehtävässään biologisina kohentajina kaikin puolin onnistuessaan tällaiset Aatami ja Eeva jakavat maailmansa asukkaiden kohtalon. Kun tällainen maailma on asettunut jo pitkälle ehtineisiin valon ja elämän vaiheisiin, kyseisille Aineelliselle Pojalle ja Tyttärelle annetaan lupa vetäytyä kaikista planetaarisista hallintovelvollisuuksista, ja ylhäältä alaspäin suuntautuneelta tutkimusmatkaltaan tällä tavoin vapauduttuaan heillä on lupa merkityttää itsensä paikallisuniversumin rekistereihin täydellistyneiksi Aineellisiksi Pojiksi. Niin ikään silloin kun vakinaisen kansalaisen aseman omaavien Aineellisten Poikien, paikallisjärjestelmien kansalaisten, planetaarinen tehtäväänosoitus tuntuu viipyvän pitkään, he saavat vetäytyä statuksensa mukaisten sfäärien toiminnoista ja samalla tavoin rekisteröityä täydellistyneiksi Aineellisiksi Pojiksi. Tällaisten muodollisuuksien jälkeen nämä tehtävistään vapautetut Aatamit ja Eevat tunnustetaan ylösnousemuksellisiksi Jumalan Pojiksi, ja he saavat aloittaa välittömästi pitkän matkansa kohti Havonaa ja Paratiisia. Ja he lähtevät eteenpäin tarkalleen pisteestä, joka kuvastaa heidän senhetkistä statustaan ja sitä, miten pitkälle he ovat päässeet hengellisyydessä. Ja he suorittavat tämän matkan kuolevaisten ja muiden ylösnousevien Poikien mukana ja jatkavat matkaansa, kunnes ovat löytäneet Jumalan ja saavuttaneet Lopullisuuden Kuolevaisyhteisön Paratiisin Jumaluuksien ikuisessa palvelussa.

3. Taivaaseen otetut keskiväliolennot

40:3.1 (444.3) Vaikka molemmat keskiväliolentojen ryhmät jäävät osattomiksi alaslaskeutuvien Jumalan Poikien planeetoille suorittamien lahjoittautumisten tuottamasta välittömästä hyödystä ja vaikka niiden nousua Paratiisiin on siirretty kauas tulevaisuuteen, kumpikin ryhmä vapautetaan planetaarisesta virantoimituksesta kuitenkin pian sen jälkeen, kun evolutionaarinen planeetta on päässyt valon ja elämän aikakauden keskivaiheille (ellei jo sitä ennen). Joissakin tapauksissa heistä otetaan valtaosa ihmisserkkujensa mukana taivaaseen päivänä, jolloin valon temppeli laskeutuu taivaasta ja Planeettaprinssi korotetaan Planeetan Hallitsijan arvoasemaan. Paikallisuniversumissa kumpikin luokka rekisteröidään planeettapalveluksesta vapauttamisen jälkeen ylösnouseviksi Jumalan Pojiksi, ja pian sen jälkeen kumpikin ryhmä aloittaa pitkän nousunsa Paratiisiin samoja reittejä, joita aineellisten maailmojen kuolevaissukukunnat on osoitettu etenemään. Ensiasteinen ryhmä päätyy erilaisiin finaliittiyhteisöihin, mutta toisasteisten eli Aatamista polveutuvien keskiväliolentojen tie johtaa Lopullisuuden Kuolevaisyhteisön jäsenyyteen.

4. Personoidut Suuntaajat

40:4.1 (444.4) Silloin kun ajalliset kuolevaiset eivät planeetalla ollessaan onnistu saavuttamaan sielunsa ikuista eloonjäämistä Universaalisen Isän antaman, henkeä olevan lahjan kanssa yhteyteen pääsemällä, tällainen epäonnistuminen ei koskaan eikä millään tavoin johdu siitä, että Suuntaajan taholta olisi ilmennyt velvollisuuden, huolenpidon, palvelun tai kohteelleenomistautumisen laiminlyömistä. Ruumiinkuoleman hetkellä tällaiset orvoiksi jääneet Opastajat palaavat Diviningtoniin, ja sen jälkeen kun eloonjäämättömän asia on käsitelty, ne ovat määrättävissä uusiin tehtäviin avaruuden ja ajallisuuden maailmoissa. Useiden mainitunlaisten palvelujaksojen jälkeen tai jonkin sellaisen epätavallisen kokemuksen kuten ruumiillistuneena lahjoittautumista suorittamassa olevan Pojan sisimmässä olevana Suuntaajana toimimisen jälkeen Universaalinen Isä toisinaan personoi tällaisia pystyviä Suuntaajia.

40:4.2 (445.1) Personoidut Suuntaajat ovat ainutlaatuiseen ja käsittämättömään luokkaan kuuluvia olentoja. Alun perin eksistentiaalisen esipersoonallisen statuksen omaavina heistä on tullut kokemuksellisia sillä, että he ovat osallistuneet aineellisten maailmojen vähäisten kuolevaisten elämään ja elämänvaiheeseen. Ja koska näille kokeneille Ajatuksensuuntaajille annetun persoonallisuuden alkuperä ja lähde on yksinomaan Universaalisessa Isässä, joka henkilökohtaisesti ja jatkuvasti huolehtii kokemuksellisen persoonallisuuden lahjoittamisesta hänen luoduistaan muodostuvalle luomakunnalle, nämä Personoidut Suuntaajat luokitellaan Jumalan ylösnousemuksellisiksi Pojiksi, korkeimmaksi kaikista käsiteltävänä olevista Poikien luokista.

5. Ajallisuuden ja avaruuden kuolevaiset

40:5.1 (445.2) Kuolevaiset ovat viimeinen rengas Jumalan pojiksi kutsuttujen olentojen ketjussa. Kaikki Alkuperäiselle ja Iankaikkiselle Pojalle tunnusomainen siirtyy alaspäin jumalallisuudessaan alati vähenevien ja ihmisyydessään alati lisääntyvien personointien sarjan kautta, kunnes ilmaantuu olento, joka on paljolti teidän kaltaisenne, olento, jonka voitte nähdä, jota voitte kuulla ja kosketella. Ja silloin teidät saadaan hengellisesti tiedostamaan se suuri totuus, jonka uskonne voi käsittää, eli se, että te olette ikuisen Jumalan poikia!

40:5.2 (445.3) Samalla tavoin Alkuperäinen ja Ääretön Henki tulee jumalallisuudessaan alati vähenevien ja ihmisyydessään alati lisääntyvien olentoluokkien pitkän sarjan avulla aina vain lähemmäksi maailmojen eteenpäin ponnistelevia luotuja saavuttaen julkitulonsa äärirajan enkeleissä – joita vain vähän alemmiksi teidät luotiin – ja nämä varjelevat ja opastavat henkilökohtaisesti teitä ajallisuuden kuolevaisen elämäntaipaleella.

40:5.3 (445.4) Jumala Isä ei tällä tavoin askele askeleelta laske itseään alemmas – hän ei voi niin tehdä – päästäkseen sillä keinoin henkilökohtaiseen yhteyteen kaikkialla universumien universumissa oleviin, luvultaan lähes lukemattomiin luotuihin. Mutta Isä ei ole ilman henkilökohtaista yhteyttä vähäisiin luotuihinsa; ette ole vailla jumalallista läsnäolevaa. Vaikka Jumala Isä ei voikaan olla luonanne ilmenemällä suoraan persoonallisuutena, hän on teissä ja osa teitä sisimmässänne olevan Ajatuksensuuntaajan, jumalallisen Opastajan, identiteetissä. Näin Isä, joka persoonallisuuden osalta ja hengessä on teistä kauimpana, tulee teitä lähimmäksi persoonallisuuspiirissä sekä siinä henkikosketuksessa, joka syntyy hänen ollessaan sisäisesti kanssakäymisissä kuolevaisten poikiensa ja tyttäriensä sielun kanssa.

40:5.4 (445.5) Henkilökohtaisen eloonjäämisen salaisuus on samastuminen henkeen, ja se määrittää hengellisen ylösnousemuksen määränpään. Ja koska Ajatuksensuuntaajat ovat ainoat fuusiopotentiaalin omaavat henget, joiden on määrä samastua ihmiseen tämän lihallisen elämän aikana, ajallisuuden ja avaruuden kuolevaiset luokitellaan ensi sijassa sen mukaan, mikä heidän suhteensa on näihin jumalallisiin antimiin, heissä oleviin Salaperäisiin Opastajiin. Tämä luokitus on seuraavanlainen:

40:5.5 (445.6) 1. Kuolevaiset, joissa Suuntaaja oleskelee väliaikaisesti eli kokemusta saavuttaakseen.

40:5.6 (445.7) 2. Kuolevaiset, jotka eivät tyypiltään ole Suuntaajaan fuusioituvia.

40:5.7 (445.8) 3. Suuntaajaanfuusioitumisen potentiaalin omaavat kuolevaiset.

40:5.8 (445.9) Sarja yksi – kuolevaiset, joissa Suuntaaja oleskelee väliaikaisesti eli kokemusta saavuttaakseen. Tämän sarjan mukaisesti tapahtuva kuolevaisten määritteleminen on jokaisen kehittyvän planeetan kohdalla väliaikaista, ja sitä käytetään kaikkien muiden kuin toiseen sarjaan kuuluvien maailmojen varhaisvaiheissa.

40:5.9 (445.10) Ensimmäisen sarjan kuolevaiset asuttavat avaruuden maailmoja ihmiskunnan evoluution varhaisemmissa vaiheissa, ja siihen kuuluvat ihmismielten alkukantaisimmat tyypit. Monissa Aatamia edeltäneen Urantian kaltaisissa maailmoissa lukuisat korkeampaa ja edistyneempää tyyppiä olevat alkukantaiset ihmiset saavuttavat eloonjäämiskapasiteetin, mutta heiltä jää suuntaajaanfuusioituminen saavuttamatta. Aikakausia aikakausien perään, ennen kuin ihminen kohoaa korkeamman hengellisen tahtotoiminnan tasolle, Suuntaajat elävät näiden eteenpäin ponnistelevien luotujen mielessä heidän lyhyen lihallisen elämänsä ajan, ja samana hetkenä kun Suuntaaja asettuu tällaisiin tahdollisiin luotuihin, ryhmäkohtaiset suojelusenkelit aloittavat toimintansa. Vaikka näillä ensimmäiseen sarjaan kuuluvilla kuolevaisilla ei olekaan henkilökohtaista suojelijaa, heillä on silti ryhmäkohtaisia varjelijoita.

40:5.10 (446.1) Kokemusta hankkiva Suuntaaja pysyy primitiivisen ihmisolennon seurassa yhtä kauan kuin tämän lihallista elinaikaa riittää. Suuntaajien panos alkukantaisten ihmisten edistymiseen on suuri, mutta ne eivät pysty muodostamaan ikuisesti kestäviä liittoja tällaisten kuolevaisten kanssa. Tämä Suuntaajien väliaikainen hoiva saa aikaan kaksi seikkaa: Ensinnäkin ne itse saavat evolutionaarisen älyllisyyden olemuksesta ja toiminnasta arvokasta ja tosiasiapohjaista kokemusta, ja tämä kokemus on verrattomaksi avuksi niiden myöhempien kosketusten yhteydessä, joihin Suuntaaja joutuu korkeammalle kehittyneiden olentojen kanssa muissa maailmoissa. Toisekseen, Suuntaajien tilapäinen oleskelu edistää osaltaan suuresti sitä, että kuolevainen toimintakohde muokkautuu tullakseen mahdollisesti myöhemmin fuusioiduksi henkeen. Kaikki tähän tyyppiin kuuluvat Jumalaa etsivät sielut saavuttavat ikuisen elämän paikallisuniversumin Äiti-Hengen hengellisen syleilyn kautta, ja sillä keinoin heistä tulee paikallisuniversumin puitteisiin rajoittuvia ylösnousemuskuolevaisia. Monet Aatamia edeltäneeltä Urantialta tulleet henkilöt siirrettiin juuri tällä tavoin Satanian mansiomaailmoihin.

40:5.11 (446.2) Jumalat, jotka antoivat käskyn, että kuolevaisen ihmisen olisi noustava hengellisen älyllisyyden korkeammille tasoille evoluutioon kuuluvien koettelemusten ja ahdistusten pitkien aikakausien kautta, ottavat huomioon hänen statuksensa ja tarpeensa ylösnousemuksen jokaisessa vaiheessa; ja he ovat aina jumalallisen tasapuolisia ja oikeudenmukaisia, jopa valloittavan armeliaita, esittäessään lopullisen arvionsa näistä kehittyvien ihmissukukuntien alkuaikojen eteenpäin ponnistelevista kuolevaisista.

40:5.12 (446.3) Sarja kaksi – kuolevaiset, jotka eivät ole tyypiltään Suuntaajaan fuusioituvia. Nämä ovat erityyppisiä ihmisolentoja, jotka eivät kykene saamaan aikaan ikuista liittoa sisäisen Suuntaajansa kanssa. Yksi-, kaksi- ja kolmiaivoisten välillä suoritettu tyyppiluokittelu ei vaikuta suuntaajafuusioon. Kaikki tällaiset kuolevaiset ovat toistensa kaltaisia, mutta nämä Suuntaajaan fuusioitumattomat tyypit ovat täysin erilainen ja merkittävässä määrin modifioitu tahdollisten luotujen luokka. Monet hengittämättömistä kuuluvat tähän sarjaan, ja on olemassa lukuisia muitakin ryhmiä, jotka tavallisesti eivät fuusioidu Suuntaajaan.

40:5.13 (446.4) Ensimmäisen sarjan tavoin jokainen tämänkin ryhmän jäsen saa nauttia yksittäisen Suuntaajan hoivasta lihallisen eliniän ajan. Ajallisen elämän kuluessa nämä Suuntaajat tekevät väliaikaisena asuinpaikkanaan olevien kohteidensa hyväksi kaiken, mikä tehdään niissä muissa maailmoissa, joissa kuolevaisilla on fuusioitumisen potentiaali. Monesti on niin, että tähän toiseen sarjaan kuuluvissa kuolevaisissa on neitseellinen Suuntaaja, mutta korkeammat ihmistyypit on useinkin kytketty mestarilliseen ja kokeneeseen Opastajaan.

40:5.14 (446.5) Eläimestä polveutuvien olentojen asteittaista kohottamista varten laaditun ylösnousemussuunnitelman puitteissa nämä olennot saavat osakseen samanlaista antaumuksellista Jumalan Poikien palvelua, joka tulee Urantian tyyppiin kuuluvien kuolevaisten osaksi. Serafien yhteistyö Suuntaajien kanssa planeetoilla, joilla fuusiota ei tapahdu, on järjestetty aivan yhtä täysimääräiseksi kuin maailmoissa, joissa fuusiopotentiaalia esiintyy. Kohtalonsuojelijat hoivaavat tällaisilla sfääreillä aivan kuten Urantiallakin ja toimivat samalla tavoin kuolevaisen eloonjäämisen hetkellä, jolloin eloonjäävästä sielusta tulee Henkeen fuusioitunut.

40:5.15 (446.6) Mansiomaailmoissa näitä modifioituja kuolevaistyyppejä kohdatessanne teillä ei ole mitään vaikeutta vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan. He puhuvat samaa järjestelmän kieltä, mutta modifioitua menetelmää käyttäen. Hengen ja persoonallisuuden ilmenemismuodoiltaan nämä olennot ovat yhdenmukaisia luoduista olennoista koostuvan elollisuuden sen luokan kanssa, johon tekin kuulutte. He eroavat teistä vain tiettyjen fyysisten piirteiden osalta sekä siinä, että he eivät ole fuusioitavissa Ajatuksensuuntaajaan.

40:5.16 (447.1) En kykene sanomaan, mistä täsmälleen sanottuna johtuu, ettei tämä luotujen tyyppi voi koskaan fuusioitua Universaalisen Isän Suuntaajiin. Jotkut meistä ovat taipuvaisia uskomaan, että kun Elämänkantajat pyrkivät muovaamaan olentoja, jotka kykenisivät pysymään hengissä epätavallisissakin planetaarisissa oloissa, he joutuvat pakostakin tekemään älyllisiä ja tahdollisia olentoja koskevaan universumikohtaiseen suunnitelmaan niin syvällekäyviä muutoksia, että pysyvän liiton aikaansaaminen tällaisten olentojen ja Suuntaajan välillä käy luonnostaan mahdottomaksi. Olemme usein kysyneet: Kuuluuko tämä ylösnousemusjärjestykseen tarkoituksellisesti vaiko tahattomasti? Mutta vastausta emme ole löytäneet.

40:5.17 (447.2) Sarja kolme – suuntaajaanfuusioitumisen potentiaalin omaavat kuolevaiset. Kaikki Isään fuusioituneet kuolevaiset polveutuvat Urantian rotujen tavoin eläimestä. Heihin kuuluu suuntaajaanfuusioitumisen potentiaalin omaavia kuolevaisia yksi-, kaksi- ja kolmiaivoisten tyyppien keskuudesta. Urantialaiset ovat keskimmäistä eli kaksiaivoista tyyppiä ja ovat ihmisyyden osalta monin tavoin korkeammalla kuin yksiaivoiset ryhmät, mutta kolmiaivoisiin luokkiin verrattuina selvästi rajoittuneita. Sillä seikalla, minkälaiset aivot kuolevainen on näistä kolmesta tyypistä saanut, ei ole mitään merkitystä Suuntaajan lahjoittamisen, serafien palvelun tai minkään muunkaan henkihoivan osa-alueen kannalta. Kolmen aivotyypin välillä vallitseva eroavuus älyllisyyden ja hengellisyyden alueella painaa leimansa yksilöihin, jotka muutoin ovat mielellisten valmiuksiensa ja hengellisten potentiaaliensa puolesta melkolailla toistensa kaltaisia. Eroavuus on suurimmillaan ajallisen elämän aikana, ja se pyrkii pienenemään, sitä mukaa kun siirrytään mansiomaailmasta toiseen. Järjestelmäpäämajasta eteenpäin näiden kolmen tyypin eteneminen on samanlaista, ja niiden lopullinen Paratiisin-päämäärä on sama.

40:5.18 (447.3) Numeroimattomat sarjat. Näihin kertomuksiin ei ole mitenkään mahdollista sisällyttää selvitystä kaikista evolutionaarisissa maailmoissa esiintyvistä kiehtovista muunnelmista. Tiedätte, että joka kymmenes maailma on desimaali- eli kokeiluplaneetta, mutta ette tiedä mitään muista muuttujista, jotka vähän väliä tuovat oman värinsä evolutionaaristen sfäärien kulkueeseen. Yksistään jo paljastettujen elävien olentojen luokkien välillä samoin kuin jopa samaan ryhmään kuuluvien planeettojen välillä esiintyy niin suuri määrä eroavuuksia, että niitä on liikaa tässä yhteydessä kerrottavaksi, mutta tämä esitys selvittää silti ylösnousemuksellisen elämänvaiheen oleelliset eroavuudet. Ja ylösnousemuksesta koostuva elämänvaihe on tärkein tekijä, aina kun tarkastellaan ajallisuuden ja avaruuden kuolevaisia.

40:5.19 (447.4) Kun puhe on kuolevaisen eloonjäämismahdollisuuksista, tehtäköön nyt ikiajoiksi selväksi, että kaikki sielut, edustivatpa he kuolevaisen luodun olemassaolon mitä vaihetta tahansa, jäävät eloon edellyttäen, että he tuovat julki halukkuutta yhteistoimintaan sisäisen Suuntaajansa kanssa ja osoittavat halua Jumalan löytämiseen ja jumalallisen täydellisyyden saavuttamiseen, vaikka nämä kaipaukset olisivat vain alkukantaisen ymmärryksen ensimmäisiä heikkoja häivähdyksiä siitä ”todellisesta valosta, joka valaisee jokaisen maailmaan tulevan ihmisen”.

6. Jumalan uskonpojat

40:6.1 (447.5) Kuolevaissukukunnat edustavat älyllisten ja persoonallisten luotujen alinta luokkaa. Teitä kuolevaisia rakastetaan jumalallisesti, ja jokainen teistä voi päättää hyväksyä varmaan päämäärään vievän kunniakkaan kokemuksen, mutta olemukseltanne ette vielä kuulu jumalalliseen luokkaan; olette tyytensä kuolevaisia. Teidät luetaan kuuluviksi ylösnousemuksen poikiin sinä hetkenä, jona fuusio tapahtuu, mutta ajallisuuden ja avaruuden kuolevaisten status on uskonpoikien status ennen kuin eloonjäävän kuolevaissielun lopullinen sulautuminen jonkintyyppiseen ikuiseen ja kuolemattomaan henkeen tapahtuu.

40:6.2 (448.1) On juhlallinen ja suurenmoinen tosiasia, että Urantian ihmisolentojen kaltaiset vähäiset ja aineelliset luodut ovat Jumalan poikia, Ylimmän uskon lapsia. ”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan pojiksi.” ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi kyvyn tuntea itsensä Jumalan pojaksi.” Vaikka ”vielä ei ole käynyt ilmi, mitä teistä tulee”, niin jo nyt ”te olette Jumalan uskonpoikia”, ”sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet poikauden hengen, jossa te huudatte: ’Isä meidän.’” Muinainen profeetta puhui ikiaikojen Jumalan nimissä: ”Heillekin minä annan talossani sijan ja nimen, joka on enemmän kuin kutsuessani heitä pojiksi; annan heille ikuisen nimen, jota ei oteta pois.” ”Ja koska olette hänen poikiaan, on Jumala lähettänyt sydämeenne Poikansa hengen.”

40:6.3 (448.2) Kaikissa kuolevaisten asuttamissa evolutionaarisissa maailmoissa on näitä Jumalan uskonpoikia, laupeuden ja armeliaisuuden poikia, kuolevaisia olentoja, jotka kuuluvat jumalalliseen perheeseen ja joita sen mukaisesti kutsutaan Jumalan pojiksi. Urantian kuolevaisilla on oikeus pitää itseään Jumalan poikina, sillä:

40:6.4 (448.3) 1. Olette hengellisen lupauksen poikia, uskonpoikia; olette hyväksyneet poikauden statuksen. Uskotte poikautenne todeksi, ja niin Jumalan pojan asemastanne tulee ikiajoiksi todellinen.

40:6.5 (448.4) 2. Yhdestä Jumalan Luoja-Pojasta tuli yksi teistä; hän on tosiasiassa vanhempi veljenne. Ja jos teistä tulee hengessä Kristuksen, voitokkaan Mikaelin, todella läheisiä veljiä, silloin teidän täytyy hengessä olla myös yhteisen Isänne poikia, nimittäin kaikkien olentojen Universaalisen Isän poikia.

40:6.6 (448.5) 3. Te olette poikia, sillä yhden Pojan henki on vuodatettu päällenne, auliisti ja epäröimättä lahjoitettu kaikille Urantian sukukunnille. Tämä henki vetää teitä lakkaamatta kohti sitä jumalallista Poikaa, joka on sen lähde, ja kohti Paratiisin-Isää, joka on tämän jumalallisen Pojan lähde.

40:6.7 (448.6) 4. Omasta jumalallisesta vapaasta tahdostaan on Universaalinen Isä antanut teille luodun olennon persoonallisuuden. Teille on lahjoitettu tietty määrä sitä vapaatahtoisen toiminnan jumalallista spontaanisuutta, jonka Jumala jakaa kaikkien niiden kanssa, joista voi tulla hänen poikiaan.

40:6.8 (448.7) 5. Sisimmässänne on Universaalisen Isän osanen, ja näin olette suoraan yhteydessä kaikkien Jumalan Poikien jumalalliseen Isään.

7. Isään fuusioituneet kuolevaiset

40:7.1 (448.8) Suuntaajien lähettäminen; se, että ne ovat kuolevaisten sisimmässä, on todellakin eräs Jumala Isän käsittämättömistä mysteereistä. Nämä Universaalisen Isän jumalallisen olemuksen osaset tuovat mukanaan luodun olennon kuolemattomuuden potentiaalin. Suuntaajat ovat kuolemattomia henkiä, ja yhdistyminen sellaisen kanssa tuo fuusioituneen kuolevaisen sielulle ikuisen elämän.

40:7.2 (448.9) Eloonjäävien kuolevaisten sukukuntanne kuuluvat tähän Jumalan ylösnousemuksellisten Poikien ryhmään. Nykyisellään olette planetaarisia poikia, evolutionaarisia luotuja, jotka ovat peräisin Elämänkantajien suorittamista juurrutuksista ja joita on modifioitu sillä, että teihin on tuotu mukaan elollisuuden aatamillinen muoto; olette tuskin vielä taivaaseen nousevia poikia, mutta olette kiistatta poikia, joilla on ylösnousemuksen potentiaali – jopa kunnian ja jumalallisuuden saavuttamisen korkeimmille huipuille –, ja mainitunlaisen, ylösnousevan pojan hengellisen statuksen voitte saavuttaa asettumalla uskossa ja vapaasta tahdostanne yhteistyöhön sisimmässänne olevan Suuntaajan hengellistävien toimintojen kanssa. Kun sinä ja Suuntaajasi lopulta ja iäksi fuusioidutte, kun teistä kahdesta tehdään yksi, kuten Jumalan Poika ja Ihmisen Poika ovat Kristus Mikaelissa yksi, silloin teistä on tosiasiassa tullut ylösnousevia Jumalan poikia.

40:7.3 (449.1) Koettelu- ja evolutionaarisella planeetalla sisäistä hoivaa suorittavan Suuntaajan elämänuran yksityiskohtien esittely ei kuulu toimeksiantooni, sillä tämän suuren totuuden seikkaperäinen käsittely jatkuu koko elämänuranne ajan. Lisään vielä maininnan tietyistä Suuntaajan toiminnoista antaakseni tyhjentävän esityksen Suuntaajaan fuusioituneista kuolevaisista. Nämä ihmisten sisimmässä olevat Jumalan osaset ovat luokkaanne kuuluvan olennon seurassa fyysisen olemassaolon varhaisista päivistä lähtien, koko Nebadonissa ja Orvontonissa tapahtuvan ylösnousemuksellisen elämänvaiheen ajan ja edelleen läpi Havonan itse Paratiisiin asti. Sen jälkeen – ikuisella tutkimusmatkalla – tämä sama Suuntaaja on yhtä sinun kanssasi ja osa sinua.

40:7.4 (449.2) Nämä ovat kuolevaisia, joille Universaalinen Isä on antanut käskyn: ”Olkaa täydelliset niin kuin minäkin olen täydellinen.” Isä on lahjoittanut minuuttaan teille, asettanut oman henkensä sisimpäänne; sen vuoksi hän vaatii teiltä perimmäistä täydellisyyttä. Kertomus ihmisen ylösnousemuksesta ajallisuuden kuolevaissfääreiltä ikuisuuden jumalallisiin valtakuntiin on kiehtova runoelma, jonka esitteleminen ei kuulu toimeksiantooni, mutta tämän verrattoman löytöretken tulisi olla kuolevaisen ihmisen ylevimpien tutkimusten kohde.

40:7.5 (449.3) Fuusioituminen Universaalisen Isän osaseen on samaa kuin viimein tapahtuvan Paratiisin-saavuttamisen paikkansapitävyyden jumalallinen vahvistaminen, ja tällaiset Suuntaajaan fuusioituneet kuolevaiset ovat se ainoa ihmisolentojen luokka, jotka kaikki kulkevat Havonan kehien kautta ja löytävät Jumalan Paratiisista. Suuntaajaan fuusioituneelle kuolevaiselle on universaalisen palvelun elämänura avoinna koko laajuudeltaan. Miten ylevä onkaan päämäärä, miten kunniakas onkaan perillepääsy, joka odottaa teitä kaikkia! Osaatteko antaa riittävän arvon kaikelle, mitä hyväksenne on tehty? Ymmärrättekö eteenne avautuvien ikuisen saavutuksen huippujen suurenmoisuuden? Ne avautuvat teidänkin eteenne, jotka nyt vaivalloisesti taivallatte eteenpäin elämän vähäistä polkua niin kutsutun ”kyynelten laaksonne” läpi.

8. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset

40:8.1 (449.4) Vaikka käytännöllisesti katsoen kaikki eloon jäävät kuolevaiset fuusioituvat Suuntaajaansa jossakin mansiomaailmassa tai heti korkeammille morontiasfääreille saavuttuaan, esiintyy silti joitakin tapauksia, jolloin fuusio viivästyy. Jotkut kokevat tämän lopullisen varmuuden eloonjäämisestä vasta universumipäämajan viimeisiin opetusmaailmoihin saapuessaan, ja muutamat näistä päättymättömän elämän kuolevaisehdokkaista eivät kerta kaikkiaan onnistu saavuttamaan samastumisfuusiota uskollisen Suuntaajansa kanssa.

40:8.2 (449.5) Oikeusviranomaiset ovat katsoneet nämä kuolevaiset eloonjäämisen arvoisiksi, ja samoin heidän Suuntaajansa ovat Diviningtonista palaamalla osoittaneet hyväksyvänsä heidän ylösnousemuksensa mansiomaailmoihin. Nämä olennot ovat nousseet järjestelmän, konstellaation ja Salvingtonin kehän opetusmaailmojen kautta, heidän osakseen on tullut ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän” fuusioitumistilaisuutta, ja siltikään he eivät ole kyenneet saavuttamaan ykseyttä Suuntaajansa kanssa.

40:8.3 (449.6) Kun käy ilmeiseksi, että jokin synkronoitumisvaikeus ehkäisee Isään fuusioitumisen, kutsutaan koolle Luoja-Pojan eloonjäämistuomarit. Ja kun tämä Päivien Muinaisten henkilökohtaisen edustajan sanktioima tutkintaoikeus lopulta määrittelee, ettei ylösnousemuskuolevaisen syytä ole mikään sellainen havaittava seikka, joka aiheuttaisi fuusion epäonnistumisen, se vahvistaa tämän havaintonsa paikallisuniversumin pöytäkirjoihin ja lähettää huomionsa asianmukaisesti Päivien Muinaisille. Sen jälkeen sisäinen Suuntaaja palaa heti Diviningtoniin saamaan Personoitujen Opastajien vahvistuksen, ja näiden jäähyväisten jälkeen morontiakuolevainen fuusioituu välittömästi Luoja-Pojan hengen yksilöitymään.

40:8.4 (450.1) Paljolti samoin kuin Nebadonin morontiasfäärit ovat yhteisiä Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten kesken, Orvontonin palvelut ovat yhteisiä näille Poikaan fuusioituneille luoduille ja heidän Suuntaajaan fuusioituneille veljilleen, jotka ovat matkalla sisäänpäin kohti kaukaisuuksien takaista Paratiisin Saarta. He ovat totisesti veljiänne, ja nautitte suuresti heidän seurastaan käydessänne läpi superuniversumin koulutusmaailmoja.

40:8.5 (450.2) Poikaan fuusioituneet kuolevaiset eivät ole runsaslukuinen ryhmä, onhan heitä Orvontonin superuniversumissakin vähemmän kuin miljoona. Ellei oteta huomioon sitä, ettei heidän ole määrä asua Paratiisissa, he ovat muutoin kaikin tavoin Suuntaajaan fuusioituneiden kumppaniensa vertaisia. Superuniversumin toimeksiannosta he matkustavat usein Paratiisiin, mutta he asuvat siellä harvoin vakinaisesti, sillä olentoluokkana he ovat syntymäsuperuniversumiinsa rajoitettuja.

9. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset

40:9.1 (450.3) Ylösnousemukselliset Henkeen fuusioituneet kuolevaiset eivät ole Kolmannen Lähteen persoonallisuuksia. He kuuluvat Isän persoonallisuuspiiriin, mutta he ovat fuusioituneet Kolmannen Lähteen ja Keskuksen esimielellisen hengen yksilöitymiin. Tällaista henkeenfuusioitumista ei milloinkaan tapahdu luonnollisen elämän aikana, vaan vasta kun kuolevainen mansiomaailmoissa herää morontiaolomuotoon. Fuusioitumiskokemus ei tunne päällekkäisyyttä, vaan tahdollinen luotu on joko Henkeen fuusioitunut, Poikaan fuusioitunut tai Isään fuusioitunut. Suuntaajaan eli Isään fuusioituneet eivät koskaan ole Henkeen tai Poikaan fuusioituneita.

40:9.2 (450.4) Se seikka, etteivät näitä tyyppejä edustavat kuolevaiset luodut ole ehdolla suuntaajafuusioon, ei estä Suuntaajia heidän ruumiillisen elämänsä aikana asumasta heidän sisimmässään. Suuntaajat työskentelevät kyllä tällaisten olentojen mielessä aineellisen elämän aikana, mutta niistä ei koskaan tule ikuisesti yhtä oppilassielujensa kanssa. Tämän tilapäisen oleskelun aikana Suuntaajat tehokkaalla tavalla rakentavat kuolevaisen olemuksesta samanlaisen henkivastineen – sielun – kuin he rakentavat suuntaajafuusioehdokkaillekin. Suuntaajien työ on ruumiin kuoleman hetkeen saakka täysin sen toiminnan kaltaista, jota ne suorittavat omien rotujenne keskuudessa, mutta kuolevaisen olennon hajoamisen jälkeen Suuntaajat jättävät ikuiset jäähyväiset näille henkifuusioehdokkaille ja menevät suoraa tietä Diviningtoniin, kaikkien Jumalallisten Opastajien päämajaan, odottaakseen siellä omalle luokalleen annettavia uusia tehtäviä.

40:9.3 (450.5) Kun tällaiset nukkuvat eloonjääneet mansiomaailmoissa jälleenpersonoidaan, poistuneen Suuntaajan paikan täyttää Jumalallisen Hoivaajan, Äärettömän Hengen tuossa paikallisuniversumissa olevan edustajan, hengen yksilöitymä. Tämä hengen mukaantuominen tekee näistä eloonjäävistä luoduista Henkeen fuusioituneita kuolevaisia. Nämä olennot ovat mieleltään ja hengeltään kaikin tavoin vertaisianne, ja he ovat itse asiassa omia aikalaisianne, jotka jakavat mansio- ja morontiasfäärit omaan luokkaanne kuuluvien fuusioehdokkaiden sekä Poikaan fuusioituvien kanssa.

40:9.4 (450.6) On kuitenkin muuan yksityiskohta, jonka osalta Henkeen fuusioituneet kuolevaiset eroavat ylösnousemusveljistään: Kuolevaisen muisti ihmisenä olemisen kokemuksesta alkuperäisissä aineellisissa maailmoissa säilyy ruumiin kuoleman yli, sillä sisimmässä oleva Suuntaaja on saanut henkivastineen eli jäljennöksen niistä ihmiselämän tapahtumista, joilla on ollut hengellistä merkitystä. Mutta Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten osalta ei ole olemassa mitään tällaista mekanismia, jonka avulla ihmisen muisti voisi säilyä. Suuntaajien muistinjäljennökset ovat täydellisiä ja koskemattomia, mutta ne ovat poistuneiden Suuntaajien kokemuksen kautta hankkimaa omaisuutta, eivätkä ne ole Suuntaajien aiempina asuinpaikkoina olleiden luotujen käytettävissä. Tällaiset luodut heräävät sen vuoksi Nebadonin morontiasfäärien kuolleistaheräämissaleissa ikään kuin he olisivat vastikään luotuja olentoja, joilta puuttuu tietoisuus aikaisemmasta olemassaolosta.

40:9.5 (451.1) Tällaisille paikallisuniversumin lapsille tehdään mahdolliseksi saada suuri osa aikaisemmasta ihmismuistiin sisältyvästä kokemuksesta taas haltuunsa siten, että heidän seurassaan olevat serafit ja kerubit kertovat sen heille uudelleen, sekä siten, että he tutkivat kirjurienkeleiden arkistoimia kuolevaisen elämänvaiheen aikaisia muistiinmerkintöjä. Tämän he voivat tehdä kiistattomalla varmuudella siksi, että eloon jääneellä, aineellisessa ja ruumiillisessa elämänvaiheessa kokemuksellisesti alkunsa saaneella sielulla, vaikkei sillä olekaan mitään muistikuvia maisista tapahtumista, on kuitenkin jäljellä kokemukseen perustuva kyky tunnistaa nämä menneisyydessä koetut, muistista puuttuvat tapahtumat ja reagoida niihin.

40:9.6 (451.2) Kun Henkeen fuusioituneelle kuolevaiselle kerrotaan muistista puuttuvan menneisyyden aikaisista kokemuksista, tällaisen eloonjääneen sielussa (identiteetissä) tapahtuu välitön kokemukseen perustuva tunnistamisreaktio, joka samassa hetkessä antaa kerrotulle tapahtumalle todellisuuden tunnun, sellaisen älyllisen ominaisuuden, että se tuntuu tosiasialta. Ja tästä kaksinaisesta reaktiosta muodostuu kuolevaisen kokemukseen kuuluvien, mutta muistista puuttuvien puolien uudelleenkokoaminen, tunnistaminen ja todentaminen.

40:9.7 (451.3) Suuntaajafuusioehdokkaidenkin tapauksessa vain hengellistä arvoa omaavat inhimilliset kokemukset ovat eloon jääneen kuolevaisen ja palaavan Suuntaajan yhteistä omaisuutta, ja niinpä ne muistuvatkin mieleen heti eloonjäämisen toteuduttua. Mitä tulee tapahtumiin, joilla ei ollut hengellistä merkitystä, näiden Suuntaajaan fuusioituvienkin on tältä osin luotettava siihen, että eloon jääneessä sielussa on tunnistamisreaktion ominaisuus. Ja koska millä tahansa yksittäisellä tapahtumalla voi olla hengellistä merkitystä jollekin kuolevaiselle, mutta ei välttämättä toiselle, samalta planeetalta tulevien samanaikaisten taivasmatkalaisten ryhmän on mahdollista tuoda yhteen Suuntaajiensa muistamat tapahtumat ja tällä tavoin rekonstruoida mikä tahansa kokemus, joka oli heille yhteinen ja jolla oli hengellistä merkitystä heistä jonkun elämässä.

40:9.8 (451.4) Vaikka ymmärrämmekin melko hyvin tällaisia muistin rekonstruointimenetelmiä, emme kuitenkaan käsitä menetelmää, jolla persoonallisuudet tunnistetaan. Keskinäisissä suhteissa kerran olleet persoonallisuudet reagoivat toinen toisiinsa muistin toiminnasta täysin riippumatta, vaikka muisti sinänsä samoin kuin sen rekonstruointimenetelmät ovatkin välttämättömiä antamaan tällaiselle molemminpuoliselle persoonallisuuteenreagoinnille tunnistamisen täysimääräisyys.

40:9.9 (451.5) Vierailemalla synnyinmaailmassaan omaa elinaikaansa seuraavan planeettakohtaisen tuomiokauden aikana Henkeen fuusioituneen eloonjäävän on niin ikään mahdollista saada tietää paljon siitä elämästä, jonka hän eli lihallisessa hahmossa. Näillä henkifuusion lapsilla on tilaisuus antautua ihmisenä elämänsä elämänvaiheen tutkimiseen, sillä heidän toimialueensa rajoittuu yleensä paikallisuniversumin palvelukseen. He eivät pääse jakamaan ylevää ja suurenmoista kohtaloanne Lopullisuuden Saavuttajien Paratiisiyhteisössä. Vain Suuntaajaan fuusioituneet kuolevaiset tai muut erityisesti syleillyt ylösnousemukselliset olennot liitetään niiden riveihin, jotka odottavat ikuista tutkimusmatkaa Jumaluuteen. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset ovat paikallisuniversumien vakinaisia kansalaisia; he saavat tavoitella päätymistä Paratiisiin, mutta he eivät voi olla sen osalta varmoja. Salvingtonia ympäröivien maailmojen kahdeksas ryhmä on Nebadonissa heidän universumikotinsa – taivas ja määränpää, joka luonteeltaan ja sijainniltaan on paljolti sellainen, jollaiseksi se on kuviteltu Urantian planetaarisissa perimätiedoissa.

10. Ylösnousemuksen määränpäät

40:10.1 (452.1) Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten toimialue rajoittuu yleisesti ottaen paikallisuniversumiin, Poikaan fuusioituneet eloonjääneet ovat sidottuja superuniversumiin, Suuntaajaan fuusioituneiden kuolevaisten on määrä tunkeutua universumien universumin läpi. Kuolevaiseen fuusioituneet henget nousevat aina alkuperänsä mukaiselle tasolle; tällaiset henkientiteetit palaavat vääjäämättä sfäärille, jolta ne ovat alun perin lähtöisin.

40:10.2 (452.2) Henkeen fuusioituneet kuolevaiset ovat peräisin paikallisuniversumista. He eivät tavallisesti nouse synnyintoimipiirinsä rajoja pitemmälle, heidät täyttävän hengen avaruusulottuman rajojen tuolle puolen. Poikaan fuusioituneet ylösnousemukselliset kohoavat niin ikään henkivarustuksensa lähteelle, sillä paljolti niin kuin Luoja-Pojan Totuuden Henki kohdentuu hänen kumppaninaan olevaan Jumalalliseen Hoivaajaan, hänen ”fuusiohenkensä” toteutuu korkeampien universumien Heijastavissa Hengissä. Tällainen henkisuhde Seitsenkertaisen Jumalan paikallis- ja superuniversumitasojen välillä saattaa olla vaikea selitettäväksi, mutta vaikea sitä ei ole havaita, sillä se paljastuu erehtymättömästi Heijastavien Henkien lapsissa, Luoja-Poikien sekonafi-Äänissä. Ajatuksensuuntaaja, joka on peräisin Paratiisin-Isältä, ei koskaan pysähdy, ennen kuin kuolevainen poika seisoo kasvotusten ikuisen Jumalan edessä.

40:10.3 (452.3) Saattaa näyttää siltä, että yhdistymismenetelmässä ilmenevä mystinen epävakaisuus, jonka johdosta kuolevainen olento joko ei fuusioidu tai ei voikaan ikuisiksi ajoiksi fuusioitua sisäiseen Ajatuksensuuntaajaan, paljastaa, että ylösnousemussuunnitelmassa on vikaa. Poikaan ja Henkeen fuusioituminen tosin näyttävät ikään kuin korvaavan selittämättömiä puutteita paratiisinsaavuttamissuunitelman jossakin yksityiskohdassa. Mutta kaikki tällaiset päätelmät ovat vääriä. Meille opetetaan, että kaikki nämä tapahtumat tulevat esille Maailmankaikkeuden Korkeimpien Hallitsijoiden säätämien kumoamattomien lakien mukaisesti.

40:10.4 (452.4) Olemme eritelleet tätä ongelmaa ja tulleet siihen epäilyksettömään johtopäätökseen, että kaikkien kuolevaisten sitominen perimmäiseen päämäärään Paratiisissa olisi epäoikeudenmukaista ajallis-avaruudellisia universumeja kohtaan sikäli, että Luoja-Poikien ja Päivien Muinaisten hovit olisivat siinä tapauksessa kokonaan riippuvaisia vain läpikulkumatkalla korkeampiin maailmoihin olevien palveluksista. Ja näyttää todellakin olevan mitä suurimmassa määrin paikallaan, että jokaisen paikallisuniversumin ja jokaisen superuniversumin hallituksen käyttöön annetaan vakinainen ryhmä ylösnousemuskansalaisia; että näiden hallintokoneistojen toimintaa rikastuttavat vakinaisen aseman omaavien, tiettyjen ylevöitettyjen kuolevaisryhmien – abandontereiden ja susatia-olentojen evolutionaaristen täydentäjien – ponnistelut. Onkin aivan ilmeistä, että nykyinen ylösnousemusjärjestys toimittaa ajallisuuden ja avaruuden hallintokoneistoille tehokkaasti juuri tällaisia ylösnousemusolentojen ryhmiä. Ja olemme monesti ihmetelleet: Onko tämä kaikki Kokonaisuniversumin Arkkitehtien kaikenpuolin viisaitten suunnitelmien tarkoituksellinen osa, jonka on määrä antaa Luoja-Poikien ja Päivien Muinaisten käyttöön pysyvää, taivasmatkalaisista koostuvaa väestöä, kehityksen tuloksena syntyneiden kansalaisten luokat, jotka käyvät yhä pätevämmiksi viemään eteenpäin näiden toimipiirien asioita tulevina universumiaikakausina?

40:10.5 (452.5) Kuolevaisten kohtalossa esiintyvä tämänlaatuinen eroavuus ei millään tavoin osoita, että toinen välttämättä olisi suurenmoisempi tai vähämerkityksisempi kuin toinen, vaan pelkästään sitä, että ne ovat erilaisia. Suuntaajaan fuusioituneilla ylösnousemuksellisilla on todellakin finaliittien suurenmoinen ja ylevä elämänura, joka levittäytyy heidän eteensä ikuisessa tulevaisuudessa, mutta tämä ei merkitse, että heitä pidettäisiin heidän ylösnousemuksellisia veljiään parempina. Mitään suosimista, mitään mielivaltaisuutta, ei kuolevaisten eloonjäämiseen tähtäävän jumalallisen suunnitelman valikoivaan soveltamiseen sisälly.

40:10.6 (453.1) Vaikka Suuntaajaan fuusioituneet finaliitit ilmeisesti saavatkin nauttia kaikkein laajimmista palvelumahdollisuuksista, tämän päämäärän saavuttaminen sulkee heiltä automaattisesti mahdollisuuden osallistua jonkin universumin tai superuniversumin loputtoman pitkään kamppailuun sen varhaisemmista ja vakiintumattomammista aikakausista alkaen ja suhteellisen täydellisyyden saavuttamisen myöhempiin ja vakiintuneisiin aikoihin päätyen. Lopullisuuden saavuttajat saavat verratonta ja laaja-alaista kokemusta palvellessaan väliaikaisesti suuruniversumin kaikilla seitsemällä lohkolla, mutta tavallisesti he eivät saa sellaista perinpohjaista tietoa mistään universumista, joka jo nyt on ominaista Nebadonin Täyttymyksen Yhteisöön kuuluville Henkeen fuusioituneille veteraaneille. Näillä yksilöillä on mahdollisuus omin silmin nähdä planetaaristen aikakausien ketju, kun nämä aikakaudet puhkeavat kukkaansa yksi toisensa perään kymmenessä miljoonassa asutussa maailmassa. Ja tällaisten paikallisuniversumin kansalaisten uskollisessa palvelussa kokemus karttuu kokemuksen päälle kunnes ajan täyttyessä kypsyy se korkealaatuinen viisaus, jonka saa aikaan kohdentunut kokemus – arvovaltainen viisaus – ja tämä on itsessään elintärkeä tekijä jokaisen paikallisuniversumin vakiintumisessa.

40:10.7 (453.2) Sama tilanne, joka vallitsee Henkeen fuusioituneiden kohdalla, vallitsee myös Uversan asukkaan aseman saavuttaneiden, Poikaan fuusioituneiden kuolevaisten kohdalla. Jotkut näistä olennoista ovat peräisin Orvontonin varhaisimmilta aikakausilta, ja he edustavat hitaasti kertyvää joukkoa, jolla on ymmärrystä syventävää viisautta ja joka suorittaa alati laajenevaa palvelua seitsemännen superuniversumin hyvinvoinnin ja lopulta koittavan vakiintumisen hyväksi.

40:10.8 (453.3) Mikä tulee olemaan näiden paikallis- ja superuniversumin kansalaisten pysyväisyhteisöjen perimmäinen kohtalo, sitä emme tiedä. Mutta on täysin mahdollista, että silloin kun Paratiisin finaliitit ovat raivaamassa jumalallisuuden laajenevia rajamaita ensimmäisen ulkoavaruustason planeettajärjestelmissä, heidän ylösnousemuksellisen, evolutionaarisen kamppailun aikaiset Poikaan ja Henkeen fuusioituneet veljensä ovat omalta osaltaan vastuullisina edistämässä täydellistyneiden superuniversumien kokemuksellisen tasapainon ylläpitämistä, samalla kun he ovat valmiita toivottamaan tervetulleiksi Paratiisiin tulvivan pyhiinvaeltajien virran, pyhiinvaeltajien, jotka tuona kaukaisena ajankohtana mahdollisesti tulvehtivat sisään Orvontonin ja sen sisarluomusten kautta ikään kuin valtavana henkeä etsivänä, näistä nykyisin vielä kartoittamattomista ja asuttamattomista ulkoavaruuden galakseista tulevana vuolaana virtana.

40:10.9 (453.4) Vaikka Henkeen fuusioituvien enemmistö palvelee pysyvästi paikallisuniversumien kansalaisina, kaikki eivät kuitenkaan tee niin. Jos heidän universumissa suorittamansa hoivaamisen jokin vaihe edellyttäisi heidän henkilökohtaista läsnäoloaan superuniversumissa, näissä kansalaisissa toteutettaisiin sellaisia olemukseen käyviä muutoksia, jotka mahdollistaisivat heidän nousunsa korkeampaan universumiin. Ja sen jälkeen kun Taivaalliset Vartijat saapuvat mukanaan määräys esitellä tällaiset Henkeen fuusioituneet kuolevaiset Päivien Muinaisten hoveissa, heidän näin toteutettu nousunsa olisi peruuttamaton. Heistä tulee superuniversumin suojatteja, jotka palvelevat Taivaallisten Vartijoitten avustajina, ja he palvelevat pysyvästi tässä asemassa niitä muutamia lukuun ottamatta, jotka vuorostaan kutsutaan Paratiisin ja Havonan palvelukseen.

40:10.10 (453.5) Henkeen fuusioituneiden veljiensä tavoin Poikaan fuusioituneetkaan eivät kulje Havonan läpi eivätkä saavuta Paratiisia, elleivät he ole läpikäyneet tiettyjä modifioivia muodonmuutoksia. Tällaisia muutoksia on hyvistä ja riittävistä syistä tehty muutamiin Poikaan fuusioituneisiin eloonjääneisiin, ja näitä olentoja voi aina silloin tällöin tavata keskusuniversumin seitsemällä kehällä. Näin siis jokin määrä joko Poikaan tai Henkeen fuusioituneista kuolevaisistakin itse asiassa nousee Paratiisiin, saavuttaa päämäärän, joka monin tavoin vastaa Isään fuusioituneita kuolevaisia odottavaa päämäärää.

40:10.11 (453.6) Isään fuusioituneet kuolevaiset ovat potentiaalisia finaliitteja. Heidän määränpäänsä on Universaalinen Isä, ja hänet he toki saavuttavatkin, mutta nykyisen universumiaikakauden kuluessa finaliitit eivät sinänsä ole päämääränsaavuttajia. He pysyvät viimeistelemättöminä luotuina, kuudennen asteen henkinä, eivätkä he sen vuoksi toimi valoa ja elämää edeltävän statuksen omaavissa evolutionaarisissa maailmoissa.

40:10.12 (454.1) Kun kuolevaisfinaliitti on Kolminaisuuden syleilemä; kun hänestä tulee Kolminaistettu Poika, vaikkapa Voimallinen Sanansaattaja, silloin tämä finaliitti on saavuttanut määränpään, ainakin nykyistä universumiaikakautta ajatellen. Saattaa olla, etteivät Voimalliset Sanansaattajat eivätkä heidän toverinsa aivan tarkkaan ottaen ole seitsemännen asteen henkiä, mutta joidenkin muiden seikkojen lisäksi Kolminaisuuden syleily antaa heille kaiken, minkä finaliitti on joskus saavuttava seitsemännen asteen henkenä. Sen jälkeen kun Henkeen fuusioituneet tai Poikaan fuusioituneet kuolevaiset on kolminaistettu, he kulkevat Paratiisin-kokemuksen läpi Suuntaajaan fuusioituneiden taivasmatkalaisten mukana, joihin verrattuina he ovat silloin identtisiä kaikissa superuniversumin hallintoon liittyvissä asioissa. Nämä Valikoidut Kolminaistetut Pojat tai Perillepääsyn Kolminaistetut Pojat ovat ainakin tällä haavaa viimeisteltyjä luotuja, toisin kuin finaliitit, jotka nykyisellään ovat viimeistelemättömiä luotuja.

40:10.13 (454.2) Niinpä loppujen lopuksi olisi tuskin oikein käyttää sanoja ”suurenmoisempi” tai ”vähämerkityksisempi” verrattaessa poikien ylösnousevien luokkien kohtaloita. Kaikille tällaisille Jumalan pojille on yhteistä se, että Jumala on heidän isänsä, ja Jumala rakastaa kutakin luotua poikaansa yhtäläisesti; hän ei pidä toisen taivaaseennousijan päämäärää yhtään sen parempana kuin hän myöskään pitää parempana niitä luotuja, jotka saattavat tällaiset määränpäät saavuttaa. Isä rakastaa jokaista poikaansa, eikä tuo rakkaus ole vähempää kuin totista, pyhää, jumalallista, rajatonta, ikuista ja ainutlaatuista – rakkautta, jota osoitetaan tälle pojalle ja tuolle pojalle yksilöllisesti, henkilökohtaisesti ja yksinomaisesti. Ja tällainen rakkaus saattaa kerta kaikkiaan varjoon kaikki muut tosiasiat. Poikaus on suurenmoisin suhde, joka luodulla voi Luojaan olla.

40:10.14 (454.3) Kuolevaisina voitte nyt nähdä paikkanne jumalallisten poikien perheessä ja alkaa tuntea velvollisuutta niiden etujen hyväksikäyttämiseen, joita kuolevaisten eloonjäämiseen tähtäävässä Paratiisin suunnitelmassa ja tämän suunnitelman kautta niin auliisti tarjotaan. Tätä suunnitelmaahan on erään lahjoittautuneen Pojan elämänkokemus sangen suuresti laajentanut ja valaissut. Kaikki mahdollisuudet ja kaikki voimat on asetettu käyttöön sen varmistamiseksi, että lopulta saavutatte jumalallisen täydellisyyden päämäärän Paratiisissa.

40:10.15 (454.4) [Esittänyt Salvingtonin Gabrielin esikuntaan väliaikaisesti kiinnitetty Voimallinen Sanansaattaja.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään