39. Makale - Yüksek Meleksel Ev Sahipleri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

39. Makale

Yüksek Meleksel Ev Sahipleri

39:0.1 (426.1) AŞİNA olduğumuz kadarıyla yerel evren yönetim merkezleri üzerinde kişileşmiş olarak Sınırsız Ruhaniyet, tek-tip olan biçimde kusursuz nitelikteki yüksek melekleri yaratma arzusunu taşımaktadır; fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı bahse konu bu yüksek meleksel doğumlar, farklılaşmalar göstermektedir. Bu çeşitlilik, evrimleşen deneyimsel İlahiyat’ın bilinmeyen karışımının bir sonucu olabilir; eğer bu durum gerçekten böyle bir doğruluğu taşıyorsa bunu kanıtlamaya yetkin bir halde bulunmamaktayız. Fakat gözlemlemekteyiz ki; yüksek melekler eğitimsel sınavlara ve hazırlanış disiplinine bağlı oldukları zaman, hataya yer bırakmayan ve açık bir biçimde şu yedi topluluk altındaki sınıflandırılmaya uğramaktadır:

39:0.2 (426.2) 1. Yüce Yüksek Melekler.

39:0.3 (426.3) 2. Üstün Yüksek Melekler.

39:0.4 (426.4) 3. Yüksek Denetimci Yüksek Melekler.

39:0.5 (426.5) 4. İdareci Yüksek Melekler.

39:0.6 (426.6) 5. Gezegensel Yardımcılar.

39:0.7 (426.7) 6. Geçiş Hizmetkârları.

39:0.8 (426.8) 7. Geleceğin Yüksek Melekleri.

39:0.9 (426.9) Herhangi bir yüksek meleğin diğer toplulukta bulunan bir melekten daha aşağı olduğunu söylemek doğru olmayan bir önermedir. Yine de her melek ilk başta, özgün ve içkin sınıflandırılışının topluğu için hizmeti bakımından kısıtlıdır. Bu sunumun hazırlanmasında benim yüksek meleksel birlikteliğimde bulunan Manotia; yüce yüksek melek olup, bir seferliğine yalnızca bir yüce yüksek melek olarak faaliyet göstermiştir. Başvuru ve sadık hizmeti sonucunda o sırayla; bir yüksek melek için açık olan etkinliğin neredeyse her kulvarında faaliyet göstererek yüksek meleksel hizmetlerin yedisine birden erişmiş olup, şu an itibariyle Urantia üzerinde yüksek meleklerin birliktelik halinde bulunan baş idarecesine ait olan heyete başkanlık etmektedir.

39:0.10 (426.10) İnsan varlıkları zaman zaman; daha yüksek düzey hizmet için yaratılmış bir yetkinliğin, görece daha alçak hizmet düzeyleri üzerinde faaliyet göstermek için yetkinliğe sahip olma anlamına gelmek durumunda bulunmadığını anlamakta güçlük çekmektedir. İnsan, yaşamına yardıma muhtaç bir bebek olarak başlar; böylelikle her fani erişim, deneyimsel zorunlulukların tümü ile bütünleşmek zorundadır; yüksek melekler, çocukluk dönemi biçimindeki erişkin öncesi türünden bir dönemi yaşamamaktadır. Buna rağmen onlar; deneyimsel yaratılmışlar olup, deneyim vasıtasıyla ve ilave eğitim boyunca bir veya daha çok yüksek meleksel hizmetler içindeki işlevsel yeteneklerinin deneyimsel erişimleri tarafından kutsal ve içkin kazanımlarını arttırabilirler.

39:0.11 (426.11) Görevlendirilmeleri sonrasında yüksek melekler, içkin topluluklarının yedek birliklerine atanır. Gezegensel ve idari düzeyin bu unsurları sıklıkla, özgün olarak sınıflandırılmış bir biçimde uzun süreçler boyunca hizmet eder; fakat içkin faaliyet düzey ne kadar yükselirse, meleksel hizmetkârlar evren hizmetinin alt düzeyleri için olan görevlendirmenin arayışına daha çok girerler. Özellikle onlar, gezegensel yardımcıların yedek birliklerine olan görevlendirmeyi arzulamaktadırlar; ve eğer başarılı olurlarsa onlar, birtakım evrimsel dünyanın Gezegensel Prensi’ne ait yönetim merkezine bağlı olan göksel okullara girerler. Burada onlar; insan aklının ırklarına ait dillerin, tarihlerin ve yerel geleneklerin çalışmasına başlarlar. Yüksek melekler, tıpkı insan varlıklarının gerçekleştirdiği gibi bilgiyi elde etmek ve deneyim kazanmak zorundadır. Onlar, belirli kişilik özellikleri bakımından sizden bütünüyle ayrılmış bir konumda bulunmamaktadır. Ve onların tümü, hizmetin olası en düşük düzeyi biçiminde tabandan başlamaya can atmaktadır; böylelikle onlar, deneyimsel nihai sonun olası en yüksek düzeyine erişmenin umudunu taşıyabilirler.

1. Yüce Yüksek Melekler

39:1.1 (427.1) Bahse konu bu yüce melekler, yerel evren meleklerinin açığa çıkarılmış yedi düzeyinin en üstünde bulunmaktadır. Onlar yedi topluluk içerisinde faaliyet gösterip, onların her biri Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’nin meleksel hizmetkârları ile yakın bir biçimde birliktelik halindedir.

39:1.2 (427.2) 1. Evlat-Ruhaniyet Hizmetkârları. Yüce yüksek meleklerin ilk topluluğu, yerel evren içerisinde yerleşik olan ve faaliyet gösteren yüksek Evlatlar ve Ruhaniyet kökenli varlıkların hizmeti için görevlendirilmiştir. Meleksel hizmetkârların bu topluluğu aynı zamanda Evren Evladı ve Evren Ruhaniyeti’ne hizmet etmekte olup, Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in bütünleşmiş iradelerine ait evren baş yöneticisi biçimindeki Berrak ve Sabah Yıldızı’nın us birlikleri ile birlikte yakın bir şekilde ilişkilidir.

39:1.3 (427.3) Yüksek Evlatlar ve Ruhaniyetler için görevlendirilerek bu yüksek melekler içkin olarak, Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in kutsal doğumu biçimindeki Cennet Avonalları’nın çok çeşitli olan hizmetleri ile birliktelik halindedir. Cennet Avonalları tüm hakimane ve bahşedilme görevlerinde her zaman; gezegensel yazgı döneminin sonlandırılması ve yeni bir hayat çağının başlatılması ile ilişkili olan özel görevin düzenlenmesi ve idare edilmesine ayrılan bu türden zamanlardaki yüksek meleklerin bahse konu yüksek ve deneyim sahibi düzeyi tarafından eşlik edilmektedir. Fakat onlar, yazgı dönemi içinde bu türden bir değişimin sonrasında gerçekleşebilecek hakimane görev ile ilişkili değillerdir.

39:1.4 (427.4) Bahşedilme Görevlileri. Yaratan Evlatlar değil fakat Cennet Avonalları, bir bahşedilme görevi üzerinde her zaman 144 bahşedilme görevlisinin bir birliği tarafından eşlik edilir. Bahse konu 144 melek, bir bahşedilme görevi ile birliktelik içerisinde bulunabilecek tüm diğer Evlat-Ruhaniyet hizmetkârlarının başyardımcılarıdır. Muhtemel olarak, bir gezegensel bahşediliş üzerinde Tanrı’nın ete kemiğe büründürülmüş bir Evladı’nın emrine tabi olan meleklerin bir birliği mevcut bir halde bulunabilir. Birincil ve ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri olarak meleklerin daha yüksek düzeyleri aynı zamanda, refakatçi ev sahiplerinin bir parçasını oluşturabilir; ve her ne kadar onların görevleri yüksek meleklerin bu unsurlarından farklılık gösterse de, bu etkinliklerin tümü bahşediliş refakatçileri tarafından eş güdümsel hale getirilecektir.

39:1.5 (427.5) Bahse konu yükseliş refakatçileri, tamamlayıcı yüksek meleklerdir; onların tümü, Seraphington’un döngülerini katetmiş olup, Tamamlayışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne erişmişlerdir. Ve onlar ilaveten özellikle, zamanın çocuklarının gelişimi için zorluklar ile başa çıkmak ve Tanrı’nın Evlatları’na ait bahşedilişleri ile ilgili acil durumların üstesinden gelmek amacıyla eğitilmişlerdir. Bu türden yüksek meleklerin tümü, Cennet’e ve Ebedi Evlat olarak İkincil Kaynak ve Merkez’in kişisel bütünleşmesine erişmiştir.

39:1.6 (427.6) Yüksek melekler eşit bir biçimde; âlemlerin fanileri için nihai son koruyucuları olarak, ete kemiğe büründürülmüş Evlatlar’ın görevleri ve onların bağlılığına atanmayı derinden arzulamaktadır; bahşediliş refakatçileri Cennet erişiminin yüksek meleksel tamamlanışına ait en yüksek yerel evren hizmetini elde ederken, bağlılık görevi Cennet için en kesin nitelikte olan yüksek meleksel giriş belgesidir.

39:1.7 (428.1) 2. Mahkeme Danışmanları. Bu yüksek melek danışmanları ve yardımcıları, arabuluculardan âlemin en yüksek mahkemelerine uzanan yargısal hükmün tüm düzeylerine bağlanmıştır. Cezai yaptırımları belirlemek bu türden yüksek mahkemelerin kuruluş amacı değildir, bunun yerine dürüst görüş farklılıkları üzerinde yargılamada bulunmak ve yükseliş fanilerinin sonsuza kadar sürecek olan kurtuluşu üzerinde hüküm vermek onların varoluş gayesidir. Tam da bu nokta da mahkeme danışmanlarının sorumluluğu yatmaktadır: fani yaratılmışlar için verilen tüm yaptırımların hukuka uygunluğuna ve hükümlerin bağışlama doğrultusunda karara varıldığına dair danışmada bulunmaktadırlar. Bu görev içerisinde onlar yakın bir biçimde, yerel evren içerisinde hizmet eden Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş refakatçi fanileri olarak Yüksek Heyet Üyeleri ile birliktelik içerisindedir.

39:1.8 (428.2) Yüksek meleksel mahkeme danışmanları, oldukça yoğun bir biçimde fanilerin savunucuları olarak hizmet eder. Bu durum, herhangi bir karar düzeninin bir biçimde âlemlerin alt düzey yaratılmışları için adaletsiz bir yapısının mevcut bir halde bulunduğu anlamına gelmez. Bunun yerine adaletin kutsal kusursuzluğa olan yükseliş içerisinde her hatanın yargısal hükmüne ihtiyaç duyması karşısında; bağışlama, her yanlış adımın yaratılış doğası ve kutsal amaç doğrultusunda adil bir biçimde yargısal hükme bağlanmasını gerektirmektedir. Bahse konu bu melekler; kişisel amaçların ve ırksal eğilimlerin altında yatan gerçeklerin bilgisine dayanan adiliyete ait bir biçimde, kutsal adalet içerisinde içkin olan bağışlama unsurunun destekleyicileri ve onun timsalleridir.

39:1.9 (428.3) Meleklerin bu düzeyi, Gezegensel Prensler’in heyetlerinden başlayarak yerel evrenin yüksek mahkemelerine uzanan bir kapsamda hizmet verirler; bunun karşısında onların birlikteliklerine ait Tamamlanışın Yüksek Melek Birlikleri, Uversa üzerinde Zamanın Ataları’nın mahkemelerini bile içine alan bir biçimde, Orvonton’un daha yüksek âlemleri içinde faaliyet gösterir.

39:1.10 (428.4) 3. Evren Pusulaları. Bu unsurlar; önlerinde Orvonton’un uçsuz bucaksız aşkın-evreni tüm ihtişamıyla uzanırken ruhaniyet macerası üzerinde sınırda bekleyen bir biçimde, kökenlerine ait evren olan Salvington üzerinde son bir kez için duraklayan bahse konu tüm yükseliş fanilerinin gerçek dostları ve mezuniyet sonrası danışmanlarıdır. Ve bu tür zamanlarda bir yükseliş fanisi birçok kez, fanilerin yalnızca insan duygusu olan geçmişe dair özlem ile karşılaştırarak anlayacağı bir hissiyata sahiptir. Bu sınırda beklerken onların gerisinde, uzun süren hizmetin ve morontia kazanımının vasıtasıyla giderek aşina olunan âlemler biçiminde erişimin âlemleri yatmaktadır; onların önünde ise, daha büyük ve daha geniş olan evrenin zorlayıcı gizemi uzanmaktadır.

39:1.11 (428.5) Evren hizmetinin erişilmiş ve henüz erişilmemiş düzeyleri arasında sınırda bulunan yükseliş halindeki kutsal yolcuların geçişini gerçekleştirmek, evren pusulalarının görevidir. Bu görev; kutsal yolcuların ilk aşama ruhaniyet varlığı üzerinde bulunduğu gerçekleşmenin içerisinde içkin olan anlamların ve değerlerin kavranışında sürekli değişen bu tür düzenlemeleri sağlamada yardımcı olmayı içerir. Bahse konu ilk aşama ruhaniyet varlık düzeyi, yerel evren morontia yükselişinin sonunu veya doruk noktasını oluşturmamaktadır; bunun yerine bu aşama, Cennet üzerinde Kâinatın Yaratıcısı’na olan ruhsal yükselişin uzun basamaklarının başlangıç düzeyidir.

39:1.12 (428.6) Bahse konu bu yüksek melekler ile birliktelik halinde bulunan Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’nin üyeleri olarak Seraphington mezunlarının birçoğu, bir sonraki evren çağının ilişkileri için Nebadon’un yaratılmışlarını hazırlama ile ilgili olan belirli Salvington okulları içerisinde yoğun bir eğitime katılırlar.

39:1.13 (428.7) 4. Eğitim Danışmanları. Bu melekler, yerel evrenin ruhsal eğitim birliklerinin paha biçilmez yardımcılarıdır. Eğitim danışmanları Melçizedekler ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’ndan yükseliş yaşamının ölçeği içerisinde onların hemen gerisinde bulunan kendi türlerinin bu unsurları için yardımcılar olarak atanan morontia fanilerine kadar uzanan bir biçimde, eğitmenlerin tüm düzeylerinin kâtipleridir. Siz bu birliktelik içerisindeki eğitim yüksek meleklerini ilk kez Jerusem’i çevreleyen yedi malikâne dünyasının herhangi biri üzerinde göreceksiniz.

39:1.14 (428.8) Bu yüksek melekler, yerel evrenlerin sayısız eğitim ve hazırlanış kurumlarına ait bölüm baş idarecilerinin birliktelikleri haline gelmektedir; ve onlar, yerel sistemlerin yedi eğitim dünyasının ve takımyıldızların yetmiş eğitim âleminin fakülteleri için sayıca geniş unsurlar halinde atanmaktadır. Bu hizmetkârlıklar, yerel dünyalara kadar uzanmaktadır. Zamanın gerçek ve kutsal kılınmış eğitmenleri bile, yüce yüksek meleklerin bu danışmanlarından yardım görmekte olup, onlar tarafından sıklıkla eşlik edilmektedir.

39:1.15 (429.1) Yaratan Evlat’ın dördüncü yaratılmış bahşedilişi, Nebadon’a ait yüce yüksek meleklerin bir eğitim danışmanının suretinde bulunmaktaydı.

39:1.16 (429.2) 5. Görevlendirmenin Yöneticileri. 144 yüce yüksek melekten oluşan bir bünye zaman zaman, evrimsel ve yaratılmış yerleşiminin mimari alanları üzerinde hizmet eden melekler tarafından seçilmektedir. Bu bünye, herhangi bir âlem üzerinde bulunan en yüksek meleksel heyettir; ve bu kurum, yüksek meleksel hizmet ve görevin özerk fazlarını eş güdümsel hale getirmektedir. Bu melekler, görevlendirme etkinliği veya ibadet çağrısı ile ilgili tüm yüksek meleksel meclisler üzerinde yönetimde bulunmaktadır.

39:1.17 (429.3) 6. Kaydediciler. Bu unsurlar, yüce yüksek meleklerin resmi kaydedicileridir. Bu yüksek meleklerin birçoğu, yeteneklerinin bütünüyle gelişmiş olduğu bir halde doğmuşlardır; diğerleri ise, alt düzeye veya diğer bir değişle daha az sorumlu düzeylere atanmış olarak benzer sorumlulukların çalışılmasına ve inançlı etkinliklerine olan kararlı uygulamalar vasıtasıyla inançları ve sorumluluklarına dair konumları için yetkin hale gelmişlerdir.

39:1.18 (429.4) 7. Bağımsız Hizmetkârlar. Yüce düzeyin bağımsız yüksek meleklerinin büyük bir çoğunluğu, mimari âlemler ve yerleşik gezegenler üzerinde özerk hizmetlilerdir. Bahse konu bu tür hizmetkârlar gönüllü olarak yüce yüksek meleklerin hizmeti için farklılaşan gereklilikleri karşılayıp, böylece bu düzeyin genel yedek unsurlarını oluştururlar.

2. Üstün Yüce Melekler

39:2.1 (429.5) Üstün Yüce Melekler isimlerini, meleklerin diğer düzeylerine olan herhangi bir biçimdeki niteliksel üstünlüklerinden almamaktadırlar; bunun yerine onlar isimlerini, yerel bir evrenin daha yüksek olan etkinliklerinden sorumlu olmalarına dair sahip oldukları niteliklerden almaktadır. Bu yüksek melek birliklerine ait ilk iki topluluğun büyük bir çoğunluğu, refakatçi yüksek meleklerdir; bu melekler, eğitimin tüm fazları içerisinde görev yapmış, ve öncül etkinliklerinin âlemleri içinde kendi türlerinin yöneticileri olarak yüceltilmiş bir görev için dönmüş unsurlardır. Genç bir evren olarak Nebadon, bu düzeyin birçoğuna sahip değildir.

39:2.2 (429.6) Yüce yüksek melekler şu yedi topluluk altında faaliyet göstermektedir:

39:2.3 (429.7) 1. Us Birlikleri. Bu yüksek melekler, Berrak ve Sabah Yıldızı olarak Cebrail’in kişisel görevlilerine aittir. Onlar, Nebadon’un heyetleri içinde onun rehberliği için âlemlerin bilgisini toplayarak yerel evren içerisinde hareket etmektedir. Onlar; Cebrail’in, Üstün Evlat’ın vekili olarak üzerlerinde yönetimde bulunduğu kudretli ev sahiplerinin us birlikleridir. Bu yüksek melekler, ne sistemler ne de takımyıldızları ile doğrudan bir biçimde ilişkili değildir; ve onların bilgisi devamlı, dolaysız ve bağımsız döngü üzerinde Salvington’a doğrudan bir biçimde aktarılır.

39:2.4 (429.8) Çeşitli yerel evrenlerin us birlikleri, karşılıklı iletişimi yerine getirmeye yetkin olup bunu gerçekleştirir; fakat onlar bu etkinliği sadece belirlenmiş bir aşkın-evren içerisinde yerine getirir. Orada, çeşitli aşkın hükümetlerin faaliyetlerini ve etkileşimlerini etkin bir biçimde birbirinden ayıran ayrımsal bir enerji bulunmaktadır. Bir aşkın-evren diğer bir aşkın-evren ile genel olarak sadece Cennet değişim bünyesinin hükümleri ve imkânları vasıtasıyla iletişim kurmaktadır.

39:2.5 (430.1) 2. Bağışlamanın Sesi. Bağışlama, yüksek melek hizmeti ve meleksel hizmetin temelidir. Bu nedenle, bağışlamayı özel bir biçimde temsil eden meleklerin özel bir birliğinin mevcut olması gerekliliği anlam kazanmaktadır. Bu yüksek melekler, yerel evrenlerin gerçek bağışlama hizmetkârlarıdır. Onlar, insanların ve meleklerin daha yüksek uyarılarını ve daha kutsal duygularını yetiştiren muazzam önderlerdir. Bahse konu bu birliklerin yöneticileri şu an itibariyle ve her zaman, aynı zamanda fani nihai sonun mezun koruyucuları olan tamamlayıcı yüksek melekleridir; doğrusu her meleksel çift beden içindeki yaşam boyunca hayvan kökenli bir ruha rehberlik etmiş olup, bunun sonrasında Seraphington’un döngülerini kat etmiş ve Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne kabul edilmiştir.

39:2.6 (430.2) 3. Ruhaniyet Eş Güdüm Sağlayıcıları. Üstün yüksek meleklerinin üçüncü topluluğu, Salvington üzerinde konumlanmıştır; fakat onlar inançlı hizmetin bir parçası olabilecek yerel evrenin herhangi bir yerinde faaliyet gösterebilir. Onların görevleri özellikle ruhsal olup, böylece insan akıllarının gerçek anlayışının ötesinde olsalar da; en yüksek morontia düzeyinden yeni doğmuş ruhaniyet varlıklarının seviyesine kadar yerel evren içinde en son geçişleri için Salvington’da ki geçici yükseliş sakinlerini hazırlama görevinin kendilerine emanet edildiği biçimiyle onların görevleri açıklandığında, siz muhtemel bir biçimde onların faniler için hizmetkârlığına dair birtakım niteliği kavrayacaksınız. Malikâne dünyaları üzerinde akıl planlayıcılarının kurtuluş içerisindeki yaratılmışın morontia aklının olanaklarına uyumlu hale getirilmesi ve onun etkin bir biçimde kullanılması için yardımda bulunmasına benzer olarak, bu yüksek melekler, ruhaniyetin aklına ait yeni elde edilen yetkinliklerle ilgili Salvington üzerindeki morontia mezunlarını eğitmektedir. Ve onlar, daha birçok biçimde yükseliş fanilerine hizmet etmektedir.

39:2.7 (430.3) 4. Yardımcı Eğitmenler. Yardımcı eğitmenler, eğitmen danışmanları olarak kendi akran yüksek meleklerinin yardımcıları ve birliktelikleridir. Onlar aynı zamanda; özellikle yerel sistemlerin malikâne dünyaları üzerinde faaliyet içerisinde olan eğitimin yedi katmanlı düzeniyle birlikte, yerel evrenin yoğun eğitimsel girişimleri ile bireysel olarak bağımlı bir haldedir. Yüksek meleklere ait bu düzeyin olağanüstü bir birliği, Urantia üzerinde gerçeğin ve doğruluğun amacını yetiştirmek ve onu geliştirmek gayesi ile faaliyet gösterir.

39:2.8 (430.4) 5. Taşıyıcılar. Hizmetkâr ruhaniyet topluluklarının tümü kendilerine ait, bir âlemden diğerine seyahat etmede yetkin olmayan kendilerinin bu kişiliklerinin taşıma hizmetine adanan meleksel düzeyler olarak, taşıyıcı birliklere sahiptir. Üstün yüce meleklerin beşinci topluluğunun yönetim merkezi Salvington üzerinde konumlanmış olup, yerel evren yönetim merkezine ve yerel evren yönetim merkezinden mekân katedicileri olarak hizmet eder. Üstün yüce meleklerin diğer alt bölümlerinde olduğu gibi, bu unsurlardan bazıları bu halde yaratılmış olup, diğerleri ise daha alt bir düzeyden veya diğer bir değişle daha az bahşedilmiş topluluklardan yükselmiştir.

39:2.9 (430.5) Yüksek meleklerin “enerji kapsamı”, yerel evren için ve hatta aşkın-evren gereklilikleri için bütünüyle yeterlidir; fakat onlar, Uversa’dan Havona’ya kadar olan bu türden uzun bir yolculuğun gerektireceği enerji ihtiyaçlarını hiçbir biçimde karşılayamayacaktır. Bu türden yorucu bir yolculuk, bir birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin taşıyıcı edimlerine ait özel güçleri gerektirmektedir. Taşıyıcılar, kişisel güçleri yolculuğun sonunda nakil halinde ve yeniden kazanım sürecinde olurken, uçuş için enerji harcarlar.

39:2.10 (430.6) Salvington üzerinde bile yükseliş fanileri, kişisel geçiş türlerini ellerinde bulundurmamaktadır. Yükseliş halinde bulunan varlıklar; Havona’nın iç döngüsü üzerindeki son istirahat uykusu ve Cennet üzerindeki ebedi uyanışları sonrasına kadar, bir dünyadan diğerine geçişlerinde yüksek meleksel taşımaya bağlı olmak durumundadırlar. Bunun sonrasında siz, bir evrenden diğerine olan taşınmanızda meleklere bağlı olan bir konumda bulunmayacaksınız.

39:2.11 (430.7) Yüksek melek uyku süreci; geçiş hafif uykusu içerisinde kendiliğinden gerçekleşen zaman etkeninin varlığı dışında, ölümün veya uykunun deneyimine benzerlik göstermemektedir. Siz meleksel uyku sürecinde bilinçli bir biçimde bilinçsiz bir durumda bulunmaktasınız. Ancak Düşünce Düzenleyicisi bütünüyle ve tamamen bilinçli bir halde bulunup, gerçekte olağanüstü bir biçimde etkindir; çünkü siz bu durumda karşı çıkmaya, direnmeye ve herhangi bir biçimde yaratıcı ve dönüştürücü görevi baltalamaya yetkin olmayan bir konumda bulunursunuz.

39:2.12 (431.1) Yüksek melek uykusuna yatırıldığınızda belirli bir süreliğine uykuya dalıp ve önceden tasarlanan bir anda uyanacaksınız. Geçiş uykusu içerisinde bir seyahatin uzunluğu maddiyat dışıdır. Siz doğrudan bir biçimde geçen zamanın bilincine sahip bir konumda bulunmayacaksınız. Bu durum; siz bir taşıma aracı içinde bir şehirde uykuya daldığınızda, tüm gece boyunca huzur dolu hafif bir uyku içinde dinlendikten sonra diğer ve bambaşka bir şehirde uyanmanıza benzemektedir. Bu durumda uykuya daldığınız süre boyunca siz seyahat etmiş bir halde bulunmaktaydınız. Ve benzer bir biçimde, uyku biçiminde istirahata geçerken yüksek melek uykusuna dalışınız olarak uzay boyunca uçuşunuzu gerçekleştirmektesiniz. Bu geçiş uykusu, Düzenleyiciler ve yüksek meleksel taşıyıcılarının bir ortaklığı tarafından başlatılmaktadır.

39:2.13 (431.2) Melekler, şu anda sahip olduğunuz bir biçimde kan ve beden olarak yanma niteliğinde bulunan bedenleri taşıyamaz; fakat onlar, en alt morontia düzeyinden en yüksek ruhaniyet türlerine kadar uzanan tüm diğer unsurları taşımaya yetkindir. Onlar, doğal ölüm durumu içerisinde faaliyet göstermemektedir. Siz dünyasal sürecinizi tamamladığınızda bedeniniz bu gezegen üzerinde kalmaya devam etmektedir. Sizin Düşünce Düzenleyici’niz Yaratıcı’nın bağrına geçiş yapar; ve bu melekler malikâne dünyanın kimliği içerisinde bir sonraki aşamada gerçekleşecek kişiliğinizin yeniden bir araya gelişi ile doğrudan ilgili değildir. Orada sizin yeni bedeniniz, yüksek melek uykusuna dalmaya yetkin olan bir morontia bünyesidir. Siz; “mezarınıza bir fani bedeni ekmiş” olup, malikâne dünyaları üzerinde “bir morontia bünyesi biçersiniz.”

39:2.14 (431.3) 6. Kaydediciler. Bu kişilikler özellikle, Salvington ve onun birliktelik halindeki dünyalarına ait kayıtların alınması, doldurulması ve yeniden dağıtılması ile ilişkilidir. Onlar aynı zamanda özel kaydediciler biçiminde; aşkın-evrenin yerleşik toplulukları ve daha yüksek kişiliklerine ek olarak, kâtipler şeklinde Salvington’un mahkemeleri ve onların idarecileri için yazmanlar olarak görev yapmaktadır.

39:2.15 (431.4) Yayınlayıcılar alıcılar ve dağıtıcılar olarak, kayıtların dağıtılması ve hayati bilginin yayınlanması ile ilgili varlıklar biçiminde yüksek meleksel kaydedicilerin özel bir alt birimidir. Onların görevi; 144.000 iletinin eş zamanlı olarak enerjinin aynı hattı üzerinde katedebildiği bir şekilde oldukça çok katmalı bir biçimde döngüleştirilmiş olarak, bir yüksek düzeye aittir. Onlar; yüksek meleksel baş kaydedicilerine ait söz yazımlarının daha yüksek işleyiş biçimlerine uyum sağlamakta olup, bu ortak simgeler ile birlikte üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin us eş güdüm sağlayıcıları ve Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’nin yüceltilmiş us eş güdüm sağlayıcıları ile birlikte karşılıklı iletişimi idare ederler.

39:2.16 (431.5) Üstün düzeyin yüksek meleksel kaydedicileri böylelikle, kendi düzeylerinin us birlikleri ve emir altında bulunan tüm kaydedicilerle yakın bir birlikteliğin ortaya çıkmasını sağlarlar; bunun karşısında ise yayınlayıcılar yüksek meleksel kaydedicileri, aşkın-evrenin daha yüksek kaydedicileri — ve yine bu hat vasıtasıyla — Havona’nın kaydedicilerine ek olarak Cennet üzerinde bulunan bilginin koruyucuları ile birlikte sürekli olan iletişimi idare etmelerinde onları etkin bir hale getirmektedir. Kaydedicilerin üstün düzeyinin birçoğu, evrenin alt düzey birimleri içerisinde benzer görevlerinden yükselmiş yüksek meleklerdir.

39:2.17 (431.6) 7. Yedek Birlikler. Üstün yüksek meleklere ait türlerin tümünün geniş yedek birlikleri; görevin idarecileri tarafından veya evren idarelerinin isteği üzerine talep edilen bir biçimde, Nebadon’un en uç dünyalarına gönderilmek için sürekli bir biçimde hazır bir konumda bulunan bir şekilde Salvington üzerinde tutulmaktadır. Üstün yüksek meleklerin yedek birlikleri aynı zamanda, kişisel iletişimlerin tümünün korunması ve dağıtılmasından sorumlu olan Berrak Akşam Yıldızları’nın baş idarecisinin talebi üzerine iletim yardımcılarına dönüşmektedir. Yerel bir evren, karşılıklı iletişimin tüm yeterli araçlarıyla bütüncül bir biçimde desteklenmiştir; fakat orada her zaman, kişisel ileticilerin dağıtımını gerektiren iletilerin bir arta kalanı bulunmaktadır.

39:2.18 (432.1) Yerel bir evren için temel yedek birlikler, Salvington’un yüksek meleksel dünyaları üzerinde tutulmaktadır. Bu birlikler, meleklerin bütün topluluklarının tüm türlerini kapsamı altına almaktadır.

3. Yüksek Denetimci Yüksek Melekler

39:3.1 (432.2) Evren meleklerinin bu çok yönlü düzeyi, takımyıldızlarının ayrıcalıklı hizmeti için görevlendirilmiştir. Bu unsurlar; takımyıldız başkentleri üzerinde kendilerine ait yönetim merkezlerini oluşturmaktadır, fakat onlar görevlendirildikleri âlemlerin amaçları doğrultusunda tüm Nebadon boyunca faaliyet gösterir.

39:3.2 (432.3) 1. Yüksek Denetimde Bulunan Yardımcılar. Yüksek denetimde bulunan yüksek meleklerin ilk düzeyi; Takımyıldız Yaratıcıları’nın ortak görevine atanmış olup, onlar En Yüksek Unsurlar’ın her zaman etkin olan yardımcılarıdır. Bu yüksek melekler öncül olarak, tüm bir takımyıldızının bütünleştirilmesi ve istikrarlı hale getirilmesi ile ilişkilidir.

39:3.3 (432.4) 2. Kanun Öngörücüleri. Adaletin ussal oluşumu kanunlar olup; yerel bir evren içerisinde kanun, takımyıldızlarının yasama meclisleri içerisinde oluşturulur. Bu karar alma bünyeleri; kişisel yaratılmışlara ait ahlaki özgür iradenin ihlal edilmemesine dair sabitleştirilen siyasa ile tutarlı bir biçimde, tüm bir takımyıldızın olası en yüksek eş güdümünü sağlayan kanunlar biçiminde Nebadon’un temel yasalarını oluşturur ve onları yürürlülüğe sokar. Takımyıldız kanun yapıcılarından önce herhangi bir kanun önermesinin irade sahibi yaratılmışlarının yaşamlarını nasıl etkileyeceğine dair öngörüde bulunmak, yüksek denetimci yüksek meleklerinin ikinci düzeyinin görevidir. Bu yüksek melekler, bir topluluk veya diğeri için hiçbir özel imtiyaz gözetmemektedir; fakat onlar, kendileri için mevcut bir biçimde görüşlerini ifade edemeyecek unsurlar için göksel kanun yapıcılarından önce ortaya çıkmaktadır. Fani insan bile, evren kanununun evirilişine katkıda bulunabilir; çünkü bu yüksek melekler inançlı bir biçimde ve bütüncül olarak, insanın geçici ve bilinçsel arzularından ziyade, mekânın dünyaları üzerinde maddi faninin evrimleşen morontia ruhu biçimindeki içsel insanın gerçek özlemlerini yansıtmaktadır.

39:3.4 (432.5) 3. Toplumsal Mimarlar. Bireysel gezegenlerden morontia eğitim dünyalarına kadar bu yüksek melekler, tüm içten toplumsal sözleşmeleri geliştirmek ve evren yaratılmışlarının toplumsal evrimini ileri bir düzeye taşımak için çaba göstermektedir. Bu unsurlar; gerçek bir bireysel anlayış ve içten bir karşılıklı takdir temelinde irade sahibi yaratılmışların ortak birlikteliğini sağlamada çaba göstererek, ussal varlıların tüm yapaylığının birlikteliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan meleklerdir.

39:3.5 (432.6) Toplumsal mimarlar, bölgeleri ve görevsel güçleri dâhilinde dünya üzerinde etkin ve uzlaşımsal çalışma topluluklarını oluşturabilecek yararlı bireyleri bir araya getirmek için gerekli olan her şeyi sağlamaktadır; ve zaman zaman bu türden topluluklar, kendilerini malikâne dünyalar üzerinde devam eden yararlı hizmet için yeniden birliktelik haline getirilmiş bir konumda bulurlar. Fakat bu yüksek melekler her zaman nihai amaçlarına erişemezler; onlar, verilen bir amaca erişmek veya belirli bir görevi yerine getirmek için en nihai topluluğu oluşturacak bireyleri bir araya getirmekte her zaman yetkin değillerdir; bu türden durumlar içerisinde onlar, mevcut bir halde bulunan maddi koşulları en iyi biçimde kullanmak durumundadırlar.

39:3.6 (432.7) Bu melekler hizmetlerini malikâne veya morontia dünyaları üzerinde sürdürür. Onlar, morontia dünyaları üzerinde ilerleyiş ve üç veya daha fazla olan bireylerle ilgili tüm sorumluluklarla yükümlüdür. İki varlık çiftsel, tamamlayıcı veya eşlik halinde bulunma temelinde faaliyet gösterir bir biçimde değerlendirilir; fakat hizmet için üç veya daha fazla unsurdan meydana gelen bir biçimde toplu halde bulundukları zaman bu unsurlar, toplumsal bir sorun teşkil edip böylece toplumsal mimarların yetki alanı altında girerler. Bu etkin yüksek melekler, Edentia üzerinde yetmiş bölüm altında düzenlenmiş olup; bu bölümler, yönetim merkezi âlemini çevreleyen yetmiş morontia ilerleyiş dünyası üzerinde hizmet vermektedir.

39:3.7 (433.1) 4. Etiksel Duyarlayıcılar. Bireyler arası ilişkilerin ahlaksal niteliğine ait yaratılmış takdirinin büyümesinin sağlanması ve onun desteklenmesi bu yüksek meleklerin görevidir; çünkü bu türden bir hizmet, insan veya insan-üstü olarak toplum ve hükümetin devam eden ve amaçsal gelişmesinin tohumu ve sırrıdır. Etiksel takdirin bu geliştiricileri, gezegensel idareciler için gönüllü danışmanlar ve sistem eğitim dünyaları üzerinde değişim eğitmenleri olarak herhangi bir yerde veya her yerde hizmet edebilecek bir şekilde faaliyet gösterebilir. Buna rağmen siz, Edentia üzerinde kardeşlik okullarına ulaşana kadar onların bütüncül rehberliği altına girmeyeceksiniz. Edentia üzerinde siz; Norlatiadek başkentine ait yetmiş uydu olarak onun toplumsal laboratuarları içinde univitatialar ile birlikte mevcut yaşam deneyimi vasıtasıyla, devam eden bir biçimde bile ciddiyetle keşfedeceğiniz kardeşliğin bu gerçeklerine dair takdirinizi çabuklaştıracaksınız.

39:3.8 (433.2) 5. Taşıyıcılar. Yüksek denetimci yüksek meleklerin beşinci topluluğu, takımyıldızlarının yönetim merkezlerinden ve bu yönetim merkezlerine varlıkların taşınması biçiminde kişilik taşıyıcıları olarak görev yaparlar. Bu türden taşıyıcı yüksek melekler bir âlemden diğerine geçerken hızlarına, doğrultularına ve gökbilimsel konumlarına bütünüyle aşinadır. Onlar, cansız bir madde gibi uzayı kat etmemektedirler. Onlar, herhangi bir çarpışma olasılığı olmaksınız uzay seyahatleri boyunca birbirlerinin yakınlarından geçebilir. Onlar bütünüyle ilerleyiş hızlarını ayarlayabilir, uçuşlarının doğrultularında değişikliğe gidebilir ve hatta evren us döngülerine ait herhangi bir uzay kavşağında idarecileri bu yönde talimat verirse varış istikametlerinde bile değişliğe gidebilir.

39:3.9 (433.3) Bu taşıma kişilikleri o kadar düzenli bir hale getirilmiştir ki, her biri saniyede 186.280 mil açık uzay hızına sahip olan bir biçimde enerjinin evrensel dağıtılmış hatlarının üçünü de eş zamanlı olarak kullanabilir. Bu taşıyıcılar böylelikle; sizin Urantia zamanınıza göre hızları saniyede 555.000’den neredeyse 559.000 mile kadar çeşitlilik gösteren uzun seyahatlerinde ortalama bir hıza erişene kadar, gücün enerjisini katlayarak birleştirmeye yetkindir. Bu hız; kütle ve onu çevreleyen komşu maddeye ek olarak evren gücünün yakın ana döngülerinin kuvveti ve doğrultusu tarafından etkilenir. Yüksek meleklere benzerlik gösteren bir biçimde, uzay üzerinde hareket eden ve aynı zamanda uygun bir biçimde hazırlanmış diğer varlıkları taşımaya yetkin olan varlıkların sayısız türü bulunmaktadır.

39:3.10 (433.4) 6. Kaydediciler. Yüksek denetimde bulunan yüksek meleklerin altıncı düzeyi, takımyıldız olaylarının özel kaydedicileri olarak hareket eder. Büyük ve etkin bir birlik, sisteminiz ve gezegeninizin bulunduğu Norlatiadek’in takımyıldızının yönetim merkezi olan Edentia üzerinde faaliyet gösterir.

39:3.11 (433.5) 7. Yedek Birlikler. Yüksek denetimde bulunan genel yedek birlikleri, takımyıldızların yönetim merkezleri üzerinde tutulmaktadır. Bu türden melek yedek birlikleri hiçbir biçimde etkisiz bir durumda bulunmamaktadır; onların büyük bir çoğunluğu takımyıldız yöneticileri için iletici yardımcıları olarak hizmet etmektedir; diğerleri ise, görevlendirilmemiş Vorondadekler’in Salvington yedek birliklerine bağlanmıştır; geride kalan yedek unsurlar ise, örneğin Vorondadek gözlemcisi olarak, özel bir görev için Vorondadek Evlatları’na ve zaman zaman Urantia’nın En Yüksek Unsuru’nun vekiline bağlanabilmektedir.

4. İdareci Yüksek Melek

39:4.1 (434.1) Yüksek meleklerin dördüncü düzeyi, yerel sistemlerin idari görevleri için atanmıştır. Onlar sistem başkentlerine özgüdür, fakat malikâne ve morontia âlemlerine ek olarak yerleşik dünyalar içerisinde geniş sayılar halinde konumlanmıştır. Dördüncü düzey yüksek melekler içkin olarak olağanüstü bir idari yetkinlik ile bahşedilmiştir. Onlar; bir Yaratan Evlat’ın evren hükümetine ait alt bölümlerin yöneticilerinin yetkin yardımcıları olup, temel olarak yerel sistemlerinin ve onun tamamlayıcı dünyalarının olaylarından sorumludur. Onlar hizmet vermek için şu biçimde düzenlenmiştir:

39:4.2 (434.2) 1. İdari Yardımcılar. Bu yetkin yüksek melekler, bir birinci derece Lanonandek Evladı olarak bir Sistem Egemeninin doğrudan yardımcılarıdır. Onlar, sistem yönetim merkezinin idari görevine ait karmaşık detayların uygulanmasında benzersiz yardımcılar olarak faaliyet göstermektedir. Onlar aynı zamanda; sistemlerin refahı için ve onun yerleşik dünyalarının fiziksel ve biyolojik ihtiyaçları içinde birçok görevi yerine getirerek, çeşitli geçiş dünyalarına geniş sayılar halinde ileri ve geri seyahat eden sistem idarecilerinin kişisel görevlileri olarak hizmet eder.

39:4.3 (434.3) Bahse konu bu yüksek meleksel idareciler aynı zamanda, Gezegensel Prensler olarak dünya yöneticilerinin hükümetlerine bağlıdır. Herhangi bir evren içerisinde gezegenlerin büyük bir çoğunluğu, bir ikinci derece Lanonandek Evladı’nın yargı yetkisi altındadır; fakat Urantia gibi belirli dünyalar üzerinde kutsal tasarımın uygunsuz bir biçimde yürütülmesi gerçekleşmiştir. Bir Gezegensel Prens’in kusuru durumunda bu yüksek melekler, Melçizedek alıcıları ve gezegensel yönetim içerisindeki onların varislerine bağlanmış bir hale gelmektedir. Urantia’nın mevcut vekil idarecisi, yüksek meleklerin bu çok yönlü düzeyine ait sayıca bin unsurdan oluşan bir birliği tarafından yardım görmektedir.

39:4.4 (434.4) 2. Adalet Rehberleri. Bu unsurlar; bir sistemin veya bir gezegenin yüksek mahkemeleri içerisinde yargı kararı için bu türden davalar geldiğinde, insanların ve meleklerin ebedi refahı ile ilgili kanıtların özetini sunan meleklerdir. Onlar; evren ve aşkın-evrenin yüksek mahkemelerine bu türden davaların kayıtlarını takip eden bir biçimde taşıyan beyanlar biçiminde, fani kurtuluş ile ilgili öncül tüm duruşmalar için mahkeme ifadelerini hazırlarlar. Kuşkulu kurtuluşun tüm davalarına dair savunma; evren adaletinin idarecileri tarafından hazırlanan iddianame içerisindeki her iddiaya ait her özelliğin detaylarının tümüne dair kusursuz bir kavrayışa sahip olan bu yüksek melekler tarafından hazırlanır.

39:4.5 (434.5) Adaleti sekteye uğratmak veya onu geciktirmek bu meleklerin görevi değildir; bunun yerine onların görevi, tüm yaratılmışlar için adiliyet içerisinde cömert bağışlamanın dağıtılmasına dair yanılmaz adaleti sağlamak içindir. Bu yüksek melekler sıklıkla, ufak çaplı anlaşmazlıkların mahkemeleri biçiminde arabulucu heyetlerin hakem üçlüsünden önce genel olarak ortaya çıkarak yerel dünyalar üzerinde faaliyet gösterir. Yerel âlemler içerisinde adalet rehberleri olarak bir kez hizmet vermiş olan unsurların birçoğu daha sonra Bağışlamanın Sesleri olarak ortaya çıkar.

39:4.6 (434.6) Satania’da Lucifer başkaldırısı içerisinde adalet rehberlerinin sayıca çok az bir unsuru kaybolmuştur; ancak diğer idari yüksek melekler ve yüksek meleksel hizmetkârlarına ait alt düzeylerin dörtte birinden fazlası, aşırı kişisel özgürlüğün safsataları tarafından yanlış yönlendirilmiş ve kandırılmıştır.

39:4.7 (434.7) 3. Kâinatsal Vatandaşlığın Yorumcuları. Yükseliş fanileri; evren süreci içerisinde ilk öğrenci çıraklığı biçiminde malikâne dünya eğitimini tamamlandığı zaman, onların sistem başkenti üzerinde vatandaşlık biçiminde göreceli olgunluğun geçici tatminlerinden memnuniyet duymalarına izin verilmiştir. Her yükseliş amacına erişim gerçek bir başarı iken, geniş bir çerçevede bu türden amaçlar yalın bir değişle Cennet’e olan uzun yükseliş doğrultusu üzerindeki dönüm noktalarıdır. Fakat her ne kadar bu tür başarılar göreceli olabilirse de, hiçbir evrimsel yaratılmış amacın erişilmesine dair bütüncül ancak geçici olan tatminin elde edilmesinden mahrum bırakılmamıştır. Zaman zaman Cennet yükselişi içerisinde; evren ufuklarının durağan bir biçimde bulunduğu, yaratılmış düzeyinin sabit bir halde mevcut olduğu ve kişiliğin amacın erişilmesine dair tatlı tadı aldığı süreçler içerisinde, kısa bir nefes arası biçiminde bir duraksama bulunmaktadır.

39:4.8 (435.1) Yükseliş halindeki bir fani unsurun süreci içerisinde bu tür dönemlerden ilki, yerel bir sistemin başkenti üzerinde meydana gelmektedir. Bu ara dönem boyunca siz Jerusem’in bir vatandaşı olarak, Urantia ve yedi malikâne dünya ile bütünleşen bir biçimde ilerleyen sekiz yaşam deneyimi boyunca elde ettiğiniz bu şeyleri yaratılmış yaşamında dışa vurmak için girişimde bulunacaksınız.

39:4.9 (435.2) Kâinatsal vatandaşlığın yüksek meleksel yorumcuları, sistem başkentlerinin yeni vatandaşlarını yönlendirir ve evren hükümetinin sorumluluklarına olan onların takdirini kolaylaştırır. Bu melekler; yerleşik dünyalar üzerinde maddi faniler için kâinatsal vatandaşlığın sorumluluğunu ve ahlakını temsil ederken aynı zamanda, sistem idaresi içinde Maddi Evlatlar ile yakın bir biçimde birliktelik halindedir.

39:4.10 (435.3) 4. Ahlakın Kolaylaştırıcıları. Malikâne dünyaları üzerinde siz, özerk yönetimin yararlarına dair ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Sizin aklınız, diğer ve bilge varlıklar ile birlikte nasıl tasarımda bulunmanın bilgisine sahip olma biçiminde eş güdümde bulunmayı öğrenmektedir. Sistem yönetim merkezleri üzerinde yüksek meleksel eğitmenler, özgürlüğün ve sadakatin etkileşimlerine ait olan kâinatsal ahlaka dair sizin takdirinizi ileri bir biçimde kolaylaştıracaktır.

39:4.11 (435.4) Sadakat nedir? Sadakat, evren kardeşliğinin ussal bir takdirinin meyvesidir; bir kimse hiçbir şey vermeden çok bir şey alamaz. Kişiliğin ölçeğinde yükseldiğinizde ilk öğreneceğiniz şey sadık olmak, sonrasında sevmek, daha sonrasında ise evlat olmaktır; ve ancak bunların ertesinde siz özgür olabilirsiniz; fakat kesinliğe erişecek olan unsurlardan biri oluncaya kadar, sadakatin kusursuzluğuna erişene kadar, özgürlüğün kesinliğini kendi kendinize gerçekleştiremezsiniz.

39:4.12 (435.5) Bu yüksek melekler sabrın meyvelerini öğretmektedir, bu öğretilere göre: Durağanlık kesin bir ölümdür, fakat gereğinden hızlı olan büyüme eşit bir biçimde intihar gibidir; bir damla su yüksek bir şelaleden alçak bir şelaleye düşer, ileri doğru akışını sürdürür, bir dizi kısa şelaleden aşağı doğru sürekli geçişine devam eder; buna benzer bir biçimde morontia ve ruhani dünyalar içindeki yukarıya doğru olan sürekli ilerleyiş tıpkı bunun gibi yavaş hareket eden ve bu türden kademeli aşamalar biçiminde gerçekleşir.

39:4.13 (435.6) Yerleşik dünyalar için ahlakın kolaylaştırıcıları, bir zincirin kırılmaz birçok halkası gibi fani yaşamı temsil eder. Fani emekleme sürecinizin bu âlemi olarak Urantia üzerinde sizin kısa süreli ikametiniz; âlemler arasında ve ebedi çağlar boyunca uzanan uzun bir zincirin ilk bağlantısı olarak, yalnızca tek bir halkayı temsil eder. Bu ilk yaşamınız içerisinde sizin neleri öğrendiğiniz o kadar önemli değildir; bunun yerine bu hayat içerisinde yaşamınızın deneyimi gerçekten önemli olan niteliktir. Her ne kadar çok önemli bir niteliğe sahip olursa olsun bu dünyanın görevi bile bu görevi hangi bir biçimde yerine getirdiğiniz kadar önemli değildir. Orada doğru yaşam için hiçbir maddi ödül bulunmamaktadır; fakat yine de orada kazanımın bilinci olarak derin bir tatmin bulunmakta olup, bu tatmin tahayyül edilebilecek herhangi bir maddi ödülden aşkın bir niteliğe sahiptir.

39:4.14 (435.7) Cennet’in hükümranlığının anahtarları: samimiyet, samimiyet ve daha fazla samimiyettir. İnsanların tümü bu anahtarlara sahiptir. İnsanlar; ruhaniyet düzeyinden önce bu anahtarları kararlarıyla, daha fazla kararlarıyla ve daha fazla artan kararlarıyla kullanır. En yüksek ahlaki tercih, olası en yüksek değerin tercihidir; herhangi bir âlem içerisinde veya onların tümü içerisinde her zaman Tanrı’nın iradesini tercih etmektir. Eğer insan bu iradeyi böylece tercih ederse; her ne kadar Jerusem’in en alçak gönüllü vatandaşı ve hatta Urantia üzerindeki fanilerin en küçüğü bile olursa olsun, bu kişi yücedir.

39:4.15 (436.1) 5. Taşıyıcılar. Bu unsurlar yerel sistemler içerisinde faaliyet gösteren taşıyıcı yüksek meleklerdir. Sizin sisteminiz olan Satania içinde onlar, Jerusem’den ve onun dışında bölgelerinden yolcuları ileri geri taşıyarak gezegenler arası taşıyıcılar olarak görev yaparlar. Satania’nın taşıyıcı bir yüksek meleğinin bir ziyaretçi öğrenciyi, ruhaniyetin herhangi bir diğer yolcusunu veya Urantia’nın kıyıları üzerinde yarı ruhaniyet doğasını arzulanan yere ulaştırmadığı bir gün bile çok nadir gerçekleşmektedir. Bahse konu bu mekân katedicileri, bir gün sizi sistem yönetim merkezi topluluğunun çeşitli dünyalarından veya bu dünyalara taşıyacaktır; ve Jerusem görevini tamamladığınız zaman onlar sizi Edentia’ya getirecektir. Fakat hiçbir koşul altında onlar sizi insan kökeninizin dünyasına geri götürmeyecektir. Bir fani hiçbir zaman, kısa süreli mevcudiyetinin yazgı dönemi süreci boyunca kendi özgün gezegenine geri dönmemektedir; ve eğer bir sonraki yazgı dönemi ertesinde bir fani geri dönmek durumunda kalırsa, evren yönetim merkezi topluluğuna ait bir taşıyıcı yüksek melek kendisine eşlik edecektir.

39:4.16 (436.2) 6. Kaydediciler. Bu yüksek melekler, yerel sistemlerin üç katmanlı kayıt altına alıcılarıdır. Bir sistem başkenti üzerinde kayıtların mabedi, parıldayan metallerden ve kristallerden inşa edilmiş olarak üçte biri maddi yapıdan oluşan benzersiz bir inşadır; bu yapının aynı zamanda üçte biri ruhsal ve maddi enerji tarafından birlikte oluşturulmuş bir halde morontiyaldır, ancak bu nitelik insan görüşünün kapsamı dışındadır; ve yine bu yapının geride kalan üçte birisi ise ruhsaldır. Yükseliş halindeki faniler ilk olarak maddi kayıtlara başvurmaktadır; Maddi Evlatlar ve daha yüksek geçiş varlıkları bu morontia yapılarına başvurmaktadır; bunun karşısında ise âlemin yüksek melekleri ve daha yüksek ruhaniyet kişilikleri ruhaniyet biriminin kayıtlarını incelemektedir.

39:4.17 (436.3) 7. Yedek Birlikler. Jerusem üzerindeki idari yüksek meleklerin yedek birlikleri; ruhaniyet dostları olarak, malikâne dünyalarının yetkin mezunları biçiminde sistemlerin çeşitli dünyalarından gelen yeni ulaşmış yükseliş fanileri ile birlikte, vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu ziyaret halinde geçirmektedir. Jerusem üzerindeki kısa süreli ikametinizin keyif verici niteliklerinden biri; duraklama dönemi boyunca, bekleyiş halindeki yedek birliklerinin oldukça fazla yolculuk yapmış ve deneyim kazanmış yüksek melekleriyle sohbet etmeniz ve onlarla birlikte ziyarette bulunmanızdır.

39:4.18 (436.4) Bu türden dostane ilişkiler yükseliş halindeki faniler için bir sistem başkentini oldukça arzulanan bir konuma getirmektedir. Jerusem üzerinde siz; Maddi Evlatlar, melekler ve yükseliş halindeki kutsal yolcularının ilk kez bir araya gelişini ve kaynaşmasını gözlemleyeceksiniz. Burada maddi mevcudiyet içerisinden yeni ortaya çıkmış olan bütünüyle ruhsal, yarı ruhsal ve bireysel varlıklar ile kardeşsel bir biçimde bütünleşeceksiniz. Fani türler orada öyle bir biçimde değişikliğe uğramış, ve ışık tepkimesine ait insan algısı o kadar genişlemiştir ki; bu unsurların hepsi birbirlerinin tanınmasını ve duygudaş kişilik anlayışını memnuniyet ile yaşamaya yetkindir.

5. Gezegensel Yardımcılar

39:5.1 (436.5) Bu yüksek melekler, sistem başkentleri üzerinde yönetim merkezlerini idare etmektedir; ve her ne kadar yakın bir şekilde yerleşik Âdemsel vatandaşlar ile birliktelik halinde bulunurlarsa bulunsunlar onlar öncül bir biçimde, evrimsel dünyalar üzerinde maddi ırkların biyolojik veya fiziksel kökenleri olan Gezegensel Ademler’in hizmetine atanmıştır. Meleklerin hizmetkâr görevi yerleşik dünyalara yaklaştıkça artış göstermektedir, çünkü bu husus ebediyetin amacına erişimde girişimde bulunmak için kendilerini hazırlayan zamanın erkek ve kadınlarının mevcut sorunlarına yaklaşma durumundan kaynaklanmaktadır.

39:5.2 (437.1) Urantia üzerinde gezegensel yardımcıların büyük bir çoğunluğu, Âdemsel düzenin çöküşe uğraması üzerine geri alınmıştır; ve sizin dünyanıza ait yüksek meleksel aşkın denetimi büyük bir ölçekte idareciler, geçiş hizmetkârları ve nihai sonun koruyucuları üzerine devredilmiştir. Fakat sizin kusurlu Maddi Evlatlarınız’ın bu yüksek melek yardımcıları, Urantia üzerinde şu topluluklar altında hizmet vermeye devam etmektedir:

39:5.3 (437.2) 1. Cennet Bahçesi’nin Sesleri. İnsan evrimine ait gezegensel süreç insanın en yüksek biyolojik düzeyine eriştiği zaman, orada her zaman kendilerinin üstün yaşam plazmasına yüksek bir katkı vasıtasıyla ırkların ileri düzey evrimini geliştirmek amacıyla Âdemler ve Havvalar olarak Maddi Erkek ve Kız Evlatlar ortaya çıkmaktadır. Bu türden bir Âdem ve Havva’ya ait gezegensel yönetim merkezleri genel olarak Cennet Bahçesi biçiminde tanımlanır; ve onların kişisel yüksek melekleri sıklıkla “Cennet Bahçesi’nin sesleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu yüksek melekler, evrimsel ırkların fiziksel ve ussal yükselişleri için onların tüm diğer tasarımlarında Gezegensel Ademler’e paha biçilmez hizmetin bir parçasıdır. Urantia üzerinde Âdemsel kusurun sonrasında bu yüksek meleklerin birkaçı bahse konu bu gezegen üzerinde bırakılmış olup, yönetim bakımından Âdem’in takipçilerine atanmıştır.

39:5.4 (437.3) 2. Kardeşliğin Ruhaniyetleri. Bir Âdem ve Havva bir evrimsel dünyaya ulaştığı zaman, onların çeşitli ırkları arasında ırksal uyumun ve toplumsal eş güdümün dikkate değer bir oranda bulunmuş olduğu bariz bir biçimde gözlenmelidir. Farklı ten renklerine ait bu ırklar ve onların doğaları insan kardeşliğinin bu tasarımını nadiren memnuniyetle karşılamaktadır. Bu ilkel insanlar barışçı birlikteliklerin bilgeliğini yalnızca, insan deneyiminin olgunlaşması sonucu ve kardeşliğin yüksek meleksel ruhaniyetlerinin inançlı hizmetleri vasıtasıyla tanımaktadır. Maddi Evlatlar’a ait bu yüksek meleklerin çabaları olmadan evrimsel dünyanın ırklarını uyumlu hale getirmek ve onu geliştirmek büyük bir oranda sekteye uğrayacaktır. Ve sizin Âdeminiz Urantia’nın gelişimi için temel tasarıya bağlı bir konumda bulunsaydı, böyle bir durumda kardeşliğin bu ruhaniyetleri insan ırkı içinde inanılmaz değişimleri gerçekleştirmek durumunda kalacaktı. Âdemsel kusur göz önünde bulundurulduğunda, Urantia üzerinde şu an itibariyle sahip olduğunuz kardeşliğin bu düzeyini bile geliştirmeye ve onu gerçekleştirmeye bu yüksek meleklerin yetkin bir durumda bulunmuş olması gerçekten olağanüstü bir durumdur.

39:5.5 (437.4) 3. Barışın Ruhları. Evrimsel insanların yükseliş arzularının ilk binyılları birçok çaba tarafından simgelenmiştir. Barış, maddi âlemlerin doğal durumu değildir. Dünyalar ilk olarak, “yeryüzü üzerinde barışı ve insanlar arasında iyi niyeti” barışın yüksek meleksel ruhlarının hizmeti vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Her ne kadar bu meleklerin Urantia üzerindeki ilk çabaları büyük bir oranda engellenmiş olsa da; Âdem’in dönemi içerisinde barışının ruhlarına ait baş idareci Vevona Urantia üzerinde bırakılmış olup, kendisi şu an içerisinde yerleşik general valisinin görevlilerine bağlanmış bir haldedir. Mikâil doğduğu zaman bahse konu bu Vevona unsuru: “Yücelik Havona içerisindeki Tanrı’ya aittir ve yeryüzü üzerinde insanlar arasında barış ve iyi niyet yücedir” biçiminde meleksel ev sahibinin önderi olarak yüksek meleklere müjdede bulunmuştur.

39:5.6 (437.5) Gezegensel evrimin daha gelişmiş çağları içerisinde bu yüksek melekler, fani kurtuluşun bir felsefesi olarak kutsal uyumun kavramsallaşması vasıtasıyla kefaret düşüncesinin değiştirilmesinde işlevsel bir konuma sahiptir.

39:5.7 (437.6) 4. Güvenin Ruhaniyetleri. Kuşku, ilkel insanın içkin tepkisidir; öncül çağların kurtuluş çabaları doğal bir biçimde güveni aşılamamaktadır. Güven; Âdemsel düzenin bu gezegensel yüksek meleklerine ait hizmet tarafından getirilen bir biçimde, yeni bir insan kazanımıdır. Evrimleşen insanların akıllarına güveni aşılamak onların görevidir. Tanrılar oldukça güven doludur; Kâinatın Yaratıcısı özgür bir biçimde, insanın birlikteliği olan Düzenleyici biçiminde kendisine güven duymaktadır.

39:5.8 (438.1) Yüksek meleklerin bu bütüncül topluluğu yeni bir düzene Âdemsel kusur sonrasında taşınmıştır, ve onlar bu dönemden beri Urantia üzerindeki çabalarına devam etmektedir. Buna ek olarak onlar; kendilerinin inançsal ve güvensel nihai amaçlarını simgeleyen, mevcut an içerisinde evrimleşmekte olan bir medeniyetten bu yana bütünüyle başarısız olan bir konumda bulunmamaktadır.

39:5.9 (438.2) Daha gelişmiş gezegensel çağlar içinde bu yüksek melekler, belirsizliğin kanaat edilen devamlılığın bir sırrı olduğu gerçeğine dair insanın takdirini geliştirmektedir. Onlar; geleceğin neyi getireceğine dair insanın bilgisinin olmamasının başarı için hayati olduğu bir durumda, insanın geleceği bilmesinin yaratılmış için devasa bir hata olacağı hususunda felsefecilerin bu gerçekle yüzleşmelerine yardım ederler. Onlar, kesin olmayan ve bilinmeyen geleceğin macerası ve çekiciliği için belirsizlik karşısında insanın duyduğu zevki arttırır.

39:5.10 (438.3) 5. Taşıyıcılar. Gezegensel taşıyıcılar bireysel dünyalara hizmet eder. Yüksek melek uykusuna dalan varlıkların büyük bir çoğunluğu, bu gezegene geçiş amacıyla getirilmiştir; onlar burada yalnızca konaklarlar; onlar, kendilerine ait özel yüksek meleksel taşıyıcıların gözetimi altındadır; fakat orada, Urantia üzerinde konumlanmış olan bu türden yüksek meleklerin sayıca geniş bir unsur topluluğu bulunmaktadır. Onlar; Urantia’dan Jerusem istikametinde hareket etmekte olan, yerel gezegenlerden faaliyet gösteren taşıyıcı kişilikleridir.

39:5.11 (438.4) Meleklere dair sizin gelen fikriniz şu biçimde elde edilmiştir: Fiziksek ölümün hemen öncesindeki anlar boyunca yansıyan bir olgu, zaman zaman insan aklı içerisinde ortaya çıkar; ve bu açık olmayan bilinç, refakatçi melek türünden birini görselleştiren bir görünüme sahiptir; ve bu yansıyan olgu derhal, bireyin aklı içerisinde melekler olarak tutulan alışılagelmiş kavram doğrultusunda yorumlanır.

39:5.12 (438.5) Meleklerin kanatlara sahip olduğu biçimdeki hatalı fikir bütünüyle, onların uçabilmesi için kanatlara sahip olması gerekliliğine dair geçmişten gelen kanıdan kaynaklanmamaktadır. Taşıma hizmeti için hazırlanmış olan yüksek melekleri insan varlıklarının gözlemlemelerine zaman zaman izin verilmektedir; ve bu deneyimlerin görenekleri büyük ölçüde meleklerin Urantiasal kavramsallaşmasını belirlemiştir. Gezegenler arası geçiş için bir yolcuyu almak amacıyla hazırlanan bir taşıyıcı yüksek meleğin gözleminde, meleğin tepesinden tırnağına kadar uzanan iki çift kanatın açık bir biçimde mevcut olduğu gözlemlenebilir. Gerçekte bu kanatlar, sürtünme kalkanları biçiminde enerji yalıtkanlarıdır.

39:5.13 (438.6) Göksel varlıklar; bir dünyadan diğeri için yüksek melek uykusuna yaratıldıklarında, âlemin yönetim merkezine getirilip burada gerekli olan kayıtları sonrasında geçiş uykusuna kabul edilir. Bu zaman sarfı içerisinde taşıyıcı yüksek melekler, gezegenin evren enerji kutbundan doğrusal bir biçimde yukarı doğru yatay bir konumda hareket eder. Enerji kalkanları geniş bir biçimde açıldığında uyku halindeki kişilik, bu görevden sorumlu olan yüksek melek yardımcıları tarafından taşıyıcı meleğin tepesine doğrudan yetkin bir biçimde yerleştirilir. Bunun sonrasında kalkanların üst ve alt çiftleri dikkatli bir biçimde kapanıp, düzenli bir hale getirilir.

39:5.14 (438.7) Ve bu an içerisinde taşıyıcılar ve ileticilerin etkisi altında alışılagelmemiş bir başkalaşım, evren döngülerinin enerji akımlarına doğru yüksek meleğin döngüye hazır hale gelmesiyle başlar. Dışsal görünüm bakımından yüksek melek; iki uzantı üzerinde de noktasal bir biçime büyümeye başlar, ve koyu sarı renk tonuna ait olan tuhaf bir ışık altında oldukça örtülü bir hale gelir ki sonunda onu yüksek melek uykusuna dalan varlıktan ayırt etmek imkânsız hale gelir. Onların tümü hareket için hazır bir halde bulunduğu zaman; taşımanın baş idarecisi yaşamın taşıyıcısına ait olan gerekli denetlemeyi yerine getirir. Bu aşama içerisinde taşımanın baş idarecisi, meleğin gerektiği gibi döngüye yerleştirilip yerleştirilmediğinden emin olmak için bir takım olağan denetimleri uygular. Ve bunun sonrasında o; yolcunun olması gerektiği gibi yüksek melek uykusuna yatırıldığını, enerjilerin düzenlendiğini, yolcunun yalıtıldığını ve her şeyin hareketi gerçekleştirecek ışık için hazır olduğunu duyurur. Bu meleklerden iki tanesi olarak mekanik düzenleyiciler, bir sonraki aşamada yerlerini alır. Bu zaman zarfında taşıyıcı yüksek melekler neredeyse şeffaf, titreşen ve göz kamaştırıcı parlaklığın torpido biçimli görünüşüne sahip bir haldedir. Âlemin taşıma sevk edicisi; genellikle sayıca bin unsurdan oluşan, yaşayan enerji ileticilerinin yedek bataryalarını bir araya toplar. Taşımanın istikametini açıklayarak o; gezegensel atmosferin ufku boyunca göksel bir parlaklık bırakan biçimde yıldırım hızında ileri gönderen yüksek meleğin taşıdığı unsurun en yakın noktasına erişimini ve dokunuşu gerçekleştirir. On dakikadan az bir süre içerisinde bu muhteşem görüntü, donatılmış yüksek meleksel görüşünden bile kaybolacaktır.

39:5.15 (439.1) Gezegensel mekân kayıtları öğlen vaktinde, belirlenmiş ruhsal yönetim merkezinin meridyeninden alınırken, taşıyıcılar bu aynı yere gece yarısında gönderilir. Bu zaman zarfı ayrılış için en elverişli zamandır, ve aksi biçimde belirlenmediği takdirde bu zaman zarfı ortaktır.

39:5.16 (439.2) 6. Kaydediciler. Bu unsurlar; sistemin bir parçası olarak evren gezegenin içerisinde ve onunla ilgili büyük çaptaki olayların sorumlularıdır. Onlar, gezegensel olayların kayıt altında alınmasında faaliyet gösterir; fakat onlar, bireysel yaşamın ve mevcudiyetin olayları ile ilişkili değildir.

39:5.17 (439.3) 7. Yedek Birlikler. Gezegensel yüksek meleklerin Satania yedek birlikleri, Jerusem üzerinde Maddi Evlatlar’ın yedek birlikleri ile yakın bir birliktelik içerisinde idare edilir. Bahse konu bu bereketli yedek birlikler, bu yüksek meleksel düzeyin çok katmanlı etkinliklerinin her fazını oldukça doygun bir biçimde sağlamaktadır. Bu melekler aynı zamanda yerel sistemlerin kişisel iletici taşıyıcılarıdır. Onlar, sistem yönetim merkezi üzerinde konumlanan geçiş fanilerine, meleklere, Maddi Evlatlar’a ek olarak diğer unsurlara hizmet etmektedir. Urantia mevcut bir biçimde Satania ve Norlatiadek’in ruhsal döngülerinin dışında bulunurken, siz buna rağmen gezegensel olaylar ile içten bir bağlı bir halde bulunmaktasınız; çünkü Jerusem’den gelen bu ileticiler, sistemin diğer âlemlerinin tümü biçiminde bu dünyaya sık sık gelmektedir.

6. Geçiş Hizmetkârları

39:6.1 (439.4) İsimlerinin çağrıştıracağı gibi geçiş hizmetine ait yüksek melekler, maddiyattan ruhani yapıya olan yaratılmış geçişine katkıda bulunacakları her zaman zarfında hizmet gösterirler. Bu melekler, yerleşik dünyalardan sistem başkentlerine kadar görev vermektedir; fakat Satania içinde bulunan bu varlıklar mevcut an itibariyle, yedi malikâne dünyası üzerinde kurtuluş fanilerinin eğitimine yönelik en büyük çabalarını sergilemektedir. Bu hizmet, görevin şu yedi düzeyi uyarınca farklılaşmaya uğramıştır:

39:6.2 (439.5) 1. Yüksek Meleksel Müjdeciler.

39:6.3 (439.6) 2. Irksal Yorumlayıcılar.

39:6.4 (439.7) 3. Akıl Tasarımcıları.

39:6.5 (439.8) 4. Morontia Danışmanları.

39:6.6 (439.9) 5. İşleyiş Uygulayıcıları.

39:6.7 (439.10) 6. Kaydedici-Eğitmenler.

39:6.8 (439.11) 7. Hizmetkâr Yedek Birlikler.

39:6.9 (439.12) Geçiş halindeki yükseliş faniler için bu yüksek meleksel hizmetkârlar hakkında daha fazla ayrıntıyı siz, malikâne dünyaları ve morontia yaşamını konu olan anlatımlardan öğreneceksiniz.

7. Geleceğin Yüksek Melekleri

39:7.1 (440.1) Bu melekler, daha eski âlemler ve Nebadon’un daha gelişmiş gezegenleri dışında etraflıca bir biçimde hizmet göstermemektedir. Onlar geniş sayılar halinde; Nebadon içerisinde ışık ve yaşam çağının başlangıcı sürecindeki herhangi bir zaman zarfıyla ilişkili olan uğraşlara katıldıkları yer olan, Salvington’un yakınındaki yüksek meleksel dünyalar üzerinde yedek birlikler olarak tutulmaktadır. Bu yüksek melekler, yükseliş halindeki fani süreci ile ilişkili olarak faaliyet gösterir; fakat onlar neredeyse ayrıcalıklı bir biçimde, yükselişin dönüştürülmüş herhangi bir unsuru tarafından kurtuluşa erişen bu faniler için hizmet vermektedir.

39:7.2 (440.2) Bu yüksek melekler mevcut an içerisinde doğrudan bir biçimde ne Urantia ne de onun unsurlarıyla ilgili olmadığı için, onların hayranlık verici etkinliklerini saklamanın en iyisi olduğu düşünülmektedir.

8. Yüksek Meleksel Nihai Son

39:8.1 (440.3) Yüksek melekler, yerel bir evren içerisindeki kökenin bir parçasıdır; ve kökenlerine ait bu âlemler içinde onların bazıları hizmet nihai sonuna erişmektedir. Kıdemli baş meleklerin yardımı ve tavsiyesi ile bazı yüksek melekler, Berrak Akşam Yıldızları’nın yüceltilmiş görevlerine yükseltilebilirler; bunun karşısında ise diğerleri, Akşam Yıldızları’na ait açığa çıkarılmamış eş güdüm halindeki unsurların düzeyine ve hizmetine erişirler. Yerel evren içerisinde geride kalan diğer serüvenler onlar tarafından denenebilir, fakat Seraphington tüm meleklerin ebedi hedefi olarak kalmaya her zaman devam etmektedir. Seraphington; zamanın hizmetinden ebediyetin yüceltilmiş hizmetine olan geçiş âlemi biçiminde, Cennet ve İlahiyat’ın erişimi için meleksel bir eşiktir.

39:8.2 (440.4) Yüksek melekler Cennet’e sayıca binlerce çeşit biçimde erişebilir, fakat bu anlatımlarda irdelenenler olarak onların en önemlileri şunlardır:

39:8.3 (440.5) 1. Bir göksel zanaatkâr, bir Teknik Danışman veya bir Göksel Kaydedici olarak özelleşmiş hizmetin kusursuzluğuna erişerek bir kişisel yetkinlik içerisinde Cennet’in yüksek meleksel yerleşkesine giriş hakkı elde ederek. Bir Cennet Dostu haline gelerek ve böylece her şeyin merkezine erişerek, bunun sonrasında ise muhtemel bir biçimde yüksek melek düzeyleri ve diğerleri için bir ebedi hizmetkâr ve danışman haline gelerek.

39:8.4 (440.6) 2. Seraphington için çağrılarak. Belirli bir takım koşullar altında yüksek melekler, cennetsel idareler tarafından yönetilmektedir; bunların dışında kalan koşullar altında melekler zaman zaman fanilerden çok daha kısa süreler içerisinde Cennet’e erişirler. Fakat herhangi bir cennet çiftinin uyumundan bağımsız olarak onlar, Seraphington veya diğer bir yerleşke için hareket ediş sürecini kendi kendilerine başlatamazlar. Sadece başarılı nihai son koruyucuları Cennet’e ilerlemeyi, evrimsel yükselişin gelişimsel bir doğrultusu tarafından güvence altına alabilirler. Bunların dışında kalan tüm unsurlar; cennet üzerinde ortaya çıkmaları için onlara emir veren çağrı kararı ile birlikte gelen, üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlere ait Cennet ileticilerinin varışını sabırlı bir biçimde beklemek zorundadırlar.

39:8.5 (440.7) 3. Evrimsel fani işleyiş biçimi vasıtasıyla Cennet’e erişerek. Zamanın süreci içerisinde yüksek meleklerin yüce tercihi; onların kesinliğin sürecine erişebilmesi ve yüksek meleksel hizmetin ebedi âlemlerine görevlendirilmeleri için yetkin hale gelebilmesi amacıyla, koruyucu meleğin görevidir. Zamanın evlatlarına ait olan bu türden kişisel rehberler zaman zaman; kutsal nihai sonun doğrultusu içerinde fani yaratılmışların kollanmasını ve bu koruyuculuk esnasında onların yüksek nihai sonunun belirlenmesini simgeleyen, nihai sonun koruyucuları olarak adlandırılırlar.

39:8.6 (440.8) Nihai sonun koruyucuları, bu hizmet için yetkin halde bulunan yüksek meleklerin tüm düzeylerine ait daha fazla deneyim sahibi meleksel kişiliklerin rütbelerinden seçilmektedir. Düzenleyici ile bütünleşmiş nihai sonun kurtuluş halinde bulunan tüm faniler, geçici bir biçimde kendilerine atanan koruyuculara sahiptir; ve bu birliktelikler, kurtuluşa erişen faniler gerekli olan ussal ve ruhsal gelişime eriştikleri zaman kalıcı bir biçimde onlara bağlanır. Yükseliş halinde bulunan fanilerin malikâne dünyalarından ayrılmalarından önce onların hepsi, kalıcı yüksek meleksel birlikteliklere sahiptir. Hizmetkâr ruhaniyetlerin bu topluluğu Urantia anlatımları ile ilgili olarak irdelenmektedir.

39:8.7 (441.1) Melekler’in insan düzey kökeninden Tanrı’ya erişmesi mümkün değildir, çünkü onlar “sizden biraz daha üst bir düzeyde” yaratılmıştır. Fakat her ne kadar onların muhtemel bir biçimde, fani mevcudiyetin ruhsal alt düzeyleri olarak en tabandan yukarı doğru çıkmak için başlamaları mümkün olmamasına rağmen; onların, en tabandan başlayan unsurlar için aşağıya inebilmeleri ve onlara Havona’nın kapıları için aşama aşama, dünya dünya rehberlik edebilmeleri bilge bir biçimde düzenlenmiştir. Yükseliş halinde bulunan faniler, Uversa’yı Havona’nın döngülerine başlamak için terk ettikleri zaman; benden içindeki yaşamın hemen ertesinde bağlılığın bu koruyucuları, asli evrenin yüksek meleksel istikameti olarak Seraphington’a olan seyahatleri içerisinde kendilerine ait kutsal yolcu birlikteliklerine kısa süreli bir elvedada bulunacaktır. Burada bu yüksek koruyucular; yüksek meleksel ışığın yedi döngüsüne elde etme girişiminde bulunup, buna kuşkusuz bir biçimde erişeceklerdir.

39:8.8 (441.2) Maddi yaşam süreci içerisinde nihai son koruyucuları olarak atanan bu yüksek meleklerin, hepsi olmasa da, birçoğu; Havona döngüleri boyunca fani birlikteliklerine eşlik etmektedir; ve belirli diğer yüksek melekler, fani yükselişten bütünüyle farklı olan bir biçimde merkezi evrenin döngüleri boyunca geçiş halindedir. Fakat yükselişin doğrultusundan bağımsız bir biçimde evrimsel yüksek meleklerin tümü Seraphington’u katetmekte olup, onların büyük bir çoğunluğu Havona döngüleri yerine bu deneyim boyunca geçişlerini sürdürmektedir.

39:8.9 (441.3) Seraphington melekler için nihai son âlemi olup, bu dünyaya olan onların erişimi Ascendington üzerindeki fani kutsal yolcuların deneyimlerinden oldukça farklıdır. Melekler Seraphington’a erişene kadar kendilerinin ebedi geleceğinden mutlak bir biçimde emin değillerdir. Seraphington’a herhangi bir meleğin yanlış bir yola saptığı hiçbir zaman duyulmamıştır; günah, tamamlanışa ait bir yüksek meleğin kalbinde hiçbir zaman karşılık bulamayacaktır.

39:8.10 (441.4) Seraphington’un mezunları çeşitli bir biçimlerde görevlendirilmiştir: Havona döngü deneyiminin nihai son koruyucuları genel olarak Kesinliğe Erişecek olan Fani Birlikleri’ne giriş yapmaktadır. Havona ayrılık sınavlarından geçen diğer koruyucular sık sık, kendilerinin fani birliktelikleriyle Cennet üzerinde yeniden bütünleşmektedir; ve onlardan bazıları kesinliğe erişecek olan fanilerin sonsuza kadar sürecek olan birliktelikleri haline gelmektedir; bunun karşısında ise diğerleri kesinliğe erişecek fani olmayanların çeşitli birliklerine giriş yapmakta olup, onların birçoğu Yüksek Meleksel Tamamlanışın Birlikleri’ne kabul edilmektedir.

9. Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri

39:9.1 (441.5) Ruhaniyetlerin Yaratıcısı’na olan erişimin ve tamamlanışın yüksek meleksel hizmetine olan kabulün ardından melekler, zaman zaman ışık ve yaşam içinde oluşturulan dünyaların hizmeti için görevlendirilir. Onlar, evrenlerin yüksek bir biçimde kutsal olarak üçleştirilmiş varlıklarına olan bağlılığına ek olarak Cennet ve Havona’nın yüceltilmiş hizmetini elde ederler. Yerel evrenlerin bu yüksek melekleri, merkezi ve aşkın-evrenlerin hizmetkâr ruhaniyetlerinden kendilerini kutsallık potansiyeli bakımından önceden ayırmış olan farklılaşmayı deneyimsel olarak telafi etmişlerdir. Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne ait olan melekler, aşkın-evren ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin birliktelikleri ve birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yüksek Cennet-Havona düzeyleri için yardımcılar olarak hizmet etmektedir. Bu türden melekler için zamanın süreci tamamlanmıştır; bu süreç sonrasında ve sonsuza kadar onlar, kesinliğe erişecek olan Cennet birliklerinin akranları olarak kutsal kişiliklerin yoldaşları biçiminde Tanrı’nın hizmetlileridir.

39:9.2 (441.6) Tamamlanışın yüksek melekleri geniş sayılar halinde kendilerinin özgün evrenlerine, deneyimsel kusursuzluğun hizmeti vasıtasıyla burada kutsal edinimin hizmetini tamamlamak amacıyla geri dönerler. Nebadon, göreceli olarak, daha genç olan evrenlerden biridir; bu nedenle o, daha yaşlı olan bir âlemde bulunabilecek geri dönen Seraphington’un bu mezunlarının büyük bir çoğunluğuna sahip değildir; yine de bizim yerel evrenimiz, tamamlanış yüksek melekleri ile yeterli bir biçimde tedarik edilmiştir; çünkü ışık ve yaşamın düzeyine yaklaştıkça onların hizmetleri için artan bir ihtiyacın gerekliliğini evrimsel âlemlerin sergilemeleri kayda değer bir gerçektir. Mevcut an içerisinde tamamlanış yüksek melekleri, yüksek meleklerin üstün düzeyleri ile birlikte daha yoğun olarak hizmet vermektedir; fakat onlardan bazıları, diğer meleksel düzeylerin her biri ile görev yapmaktadır. Sizin dünyanız bile, Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne ait özelleşmiş on iki topluluğun yoğun hizmetinden memnuniyetle faydalanmaktadır; gezegensel yüksek denetimin bu üstün yüksek melekleri, yerleşik dünyalar için yeni görevlendirilmiş olan Gezegensel Prens’in her birine eşlik etmektedir.

39:9.3 (442.1) Hizmetin hayranlık verici birçok kulvarı, tamamlanış yüksek meleklerine açıktır. Ancak onların hepsinin, Cennet öncesi zamanlar içinde nihai son koruyucuları olarak görev isteği duymalarına oldukça benzer bir biçimde; onlar, Cennet sonrası deneyim içerisinde ete kemiğe büründürülmüş Cennet Evlatları’nın bahşediliş refakatçileri olarak hizmet vermelerinin derin arzusunu taşımaktadır. Onlar devam eden bir biçimde; evrimsel dünyaların fani yaratılmışlarından başlayarak uzun ve çekici yolculuk boyunca kutsallığın ve ebediyetin Cennet hedefine doğru olan kâinatsal amaca yüce bir biçimde adanmıştır. Tanrı’nın bulunmasının ve kutsal kusursuzluğa erişimin bütüncül fani serüveni boyunca yüksek meleksel tamamlanışın bu ruhaniyet hizmetkârları, zamanın inançlı hizmetkâr ruhaniyetleri ile birlikte; her zaman ve sonsuza kadar sizin gerçek dostlarınız ve hatasız yardımcılarınızdır.

39:9.4 (442.2) [Nebadon’a ait Yüksek Meleksel Ev Sahipleri’nin Baş İdarecisi’nin isteği tarafından vekâleti verilen bir Melçizedek tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved