ΕΓΓΡΑΦΟ 39, ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 39

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(426.1) 39:0.1 Απ’ όσο γνωρίζουμε, το Άπειρο Πνεύμα, όπως εξατομικεύεται στο αρχηγείο του τοπικού σύμπαντος, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ομοιόμορφα τέλεια σεραφείμ, αλλά για κάποιο άγνωστο λόγο οι σεραφικοί αυτοί γόνοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Η διαφορετικότητα αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της άγνωστης παρέμβασης της εξελισσόμενης εμπειρικής Θεότητας. Αν τούτο συμβαίνει, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Σίγουρα όμως παρατηρούμε ότι όταν τα σεραφείμ υποβληθούν σε εξετάσεις, όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην πειθαρχία της εξάσκησης, μπορούν αλάθητα και με ευκρίνεια να ταξινομηθούν στις εξής επτά ομάδες:

(426.2) 39:0.2 1. Τα Ανώτατα Σεραφείμ.

(426.3) 39:0.3 2. Τα Ανώτερα Σεραφείμ.

(426.4) 39:0.4 3. Τα Εποπτεύοντα Σεραφείμ.

(426.5) 39:0.5 4. Τα Διοικούντα Σεραφείμ.

(426.6) 39:0.6 5. Τους Πλανητικούς Αρωγούς.

(426.7) 39:0.7 6. Τους Λειτουργούς Μετάβασης.

(426.8) 39:0.8 7. Τα Σεραφείμ του Μέλλοντος.

(426.9) 39:0.9 Το να πούμε ότι οποιοδήποτε από τα σεραφείμ είναι κατώτερο από έναν άγγελο, οποιασδήποτε ομάδας, δεν θα ήταν αλήθεια. Παρ’ όλα ταύτα, κάθε άγγελος, στην πρώτη του αποστολή περιορίζεται στην ομάδα στην οποία εγγενώς και αρχικώς ταξινομείται. Ο σεραφική βοηθός μου στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής, η Μενότια, είναι ένα ανώτατο σεραφείμ και κάποτε λειτουργούσε μόνον ως ανώτατο σεραφείμ. Με τις καλές της επιδόσεις, όμως, και την αφοσιωμένη υπηρεσία της, επέτυχε και στα επτά είδη σεραφικής υπηρεσίας, δραστηριοποιούμενη σε όλους σχεδόν τους δρόμους δραστηριοτήτων που ανοίγονται σ’ ένα σεραφείμ και τώρα εκτελεί καθήκοντα βοηθού διευθυντού των σεραφείμ στην Ουράντια.

(426.10) 39:0.10 Τα ανθρώπινα πλάσματα δυσκολεύονται ορισμένες φορές να κατανοήσουν το γεγονός ότι η υπάρχουσα ικανότητα για ανώτερου επιπέδου λειτουργία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ικανότητα λειτουργίας σε σχετικά κατώτερα επίπεδα υπηρεσίας. Ο άνθρωπος αρχίζει τη ζωή του ως βρέφος αβοήθητο. Γι’ αυτό, κάθε κατάκτηση των θνητών πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Τα σεραφείμ δεν έχουν τέτοια προ-ενήλικη ζωή – ούτε παιδική ηλικία. Είναι, πάντως, πλάσματα που μαθαίνουν, τα οποία δια της εμπειρίας και της επιπλέον εκπαίδευσης μπορούν να αυξήσουν τις θείες και συμφυείς τους ικανότητες, αποκτώντας εμπειρικά λειτουργική δεινότητα σε μία ή περισσότερες σεραφικές υπηρεσίες.

(426.11) 39:0.11 Αφού λάβουν τη σχετική εξουσιοδότηση, τα σεραφείμ εντάσσονται στις εφεδρείες της ομάδας στην οποία εγγενώς ανήκουν. Εκείνα που ανήκουν στην πλανητική, ή διοικητική τάξη, συχνά υπηρετούν για μεγάλες περιόδους σύμφωνα με την αρχική τους ταξινόμηση, ωστόσο, όσο υψηλότερο είναι το εγγενές επίπεδο λειτουργίας τους, τόσο περισσότερο επίμονα επιζητούν οι αγγελικοί λειτουργοί κάποια αποστολή σε κατώτερο επίπεδο συμπαντικής υπηρεσίας. Ειδικώτερα, επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα στις εφεδρείες των πλανητικών αρωγών και αν επιτύχουν εντάσσονται στα ουράνια σχολεία που βρίσκονται στο αρχηγείο του Πλανητικού Πρίγκιπα ενός εξελικτικού κόσμου. Εδώ αρχίζουν τη μελέτη των γλωσσών, της ιστορίας και των τοπικών εθίμων των ανθρώπινων φυλών. Δεν βρίσκονται και πολύ μακριά σας, όσον αφορά σε ορισμένες ιδιότητές τους ως προσωπικότητες. Και όλοι διακαώς επιθυμούν να αρχίσουν από το κατώτερο, κατά το δυνατόν, επίπεδο υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ελπίσουν ότι θα κατακτήσουν το ανώτερο δυνατόν επίπεδο εμπειρικού προορισμού.

1. ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(427.1) 39:1.1 Τα σεραφείμ αυτά είναι τα ανώτατα των επτά γνωστών τάξεων των αγγέλων του τοπικού σύμπαντος. Λειτουργούν σε επτά ομάδες, κάθε μία από τις οποίες συνδέεται στενά με τους αγγελικούς λειτουργούς του Σεραφικού Σώματος της Ολοκλήρωσης.

(427.2) 39:1.2 1. Λειτουργοί του Υιού-Πνεύματος. Η πρώτη ομάδα των ανώτατων σεραφείμ εντάσσεται στην υπηρεσία των ανώτερων Υιών και των Πνευματικής προέλευσης υπάρξεων οι οποίες κατοικούν και λειτουργούν στο τοπικό σύμπαν. Η ομάδα αυτή των αγγελικών λειτουργών υπηρετεί επίσης τον Συμπαντικό Υιό και το Συμπαντικό Πνεύμα, ενώ έχει στενή σχέση με το σώμα πληροφοριών του Λαμπερού και Πρωινού Αστέρα, του συμπαντικού διευθύνοντος εκτελεστού της ενοποιημένης βούλησης του Δημιουργού Υιού και του Δημιουργικού Πνεύματος.

(427.3) 39:1.3 Όντας στην υπηρεσία των ανώτερων Υιών και Πνευμάτων, τα σεραφείμ αυτά φυσιολογικά συνδέονται με τις εκτεταμένες υπηρεσίες των εν Παραδείσω Άβοναλ, των θείων γόνων του Αιώνιου Υιού και του Απείρου Πνεύματος. Οι Παραδείσιοι Άβοναλ συνοδεύονται πάντοτε, σε όλες τις δικαστικές και επιφοιτιστικές αποστολές από την ανώτατη και έμπειρη αυτή τάξη των σεραφείμ, τα οποία σε παρόμοιες περιπτώσεις αφοσιώνονται στην οργάνωση και τη διεύθυνση του ειδικού έργου, που συνδέεται με την ολοκλήρωση της εφαρμογής της θείας κρίσης σ’ έναν πλανήτη και την εγκαινίαση μιας νέας εποχής. Δεν ασχολούνται όμως με το έργο της επιδίκασης των αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να ληφθούν σε μία τέτοια μεταβολή της θείας κρίσης.

(427.4) 39:1.4 Οι Συνοδοί της Επιφοίτησης. Οι Άβοναλ, αλλά όχι οι Δημιουργοί Υιοί, όταν βρίσκονται σε μία αποστολή επιφοίτησης πάντα συνοδεύονται από ένα σώμα 144 συνοδών επιφοίτησης. Οι 144 αυτοί άγγελοι είναι οι προϊστάμενοι όλων των άλλων λειτουργών του Υιού-Πνεύματος, οι οποίοι είναι δυνατόν να έχουν σχέση με μία αποστολή επιφοίτησης. Λεγεώνες τέτοιων αγγέλων μπορεί να βρίσκονται υπό την διοίκηση ενός ενσαρκωθέντος Υιού του Θεού σε μια πλανητική επιφοίτηση, όλα όμως τα σεραφείμ αυτά οργανώνονται και διευθύνονται από τους 144 συνοδούς επιφοίτησης. Ανώτερες τάξεις αγγέλων, υπερναφείμ και σεκοναφείμ, μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος της συνοδευτικής στρατιάς και, παρά το γεγονός ότι τα καθήκοντά τους είναι διαφορετικά από εκείνα των σεραφείμ, όλες οι δραστηριότητες αυτές συντονίζονται από τους συνοδούς επιφοίτησης.

(427.5) 39:1.5 Οι συνοδοί αυτοί της επιφοίτησης είναι ολοκληρωμένα σεραφείμ. Όλα τους έχουν διασχίσει τα κυκλώματα του Σεράφινγκτον και έχουν ενταχθεί στο Σεραφικό Σώμα της Ολοκλήρωσης. Και έχουν επιπλέον εκπαιδευθεί ειδικά για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να χειρίζονται επιτυχώς τις έκτακτες ανάγκες που σχετίζονται με τις επιφοιτήσεις των Υιών του θεού, σκοπός των οποίων είναι η πρόοδος των παιδιών του χρόνου. Τα σεραφείμ αυτά έχουν όλα κατακτήσει τον Παράδεισο και την προσωπική περίπτυξη της Δεύτερης γενεσιουργού Αιτίας και Κέντρου, του Αιώνιου Υιού.

(427.6) 39:1.6 Τα σεραφείμ το ίδιο θερμά επιθυμούν να ενταχθούν στις αποστολές των ενσαρκωθέντων Υιών, αλλά και να διοριστούν φρουροί του πεπρωμένου των θνητών των κόσμων. Το τελευταίο αποτελεί το πλέον σίγουρο σεραφικό διαβατήριο για τον Παράδεισο, ενώ οι συνοδοί επιφοίτησης έχουν επιτύχει την ανώτερη υπηρεσία στο τοπικό σύμπαν για την ολοκλήρωσή τους ως σεραφείμ που φθάνουν στον Παράδεισο.

(428.1) 39:1.7 2. Οι Δικαστικοί Σύμβουλοι. Αυτοί είναι οι σεραφικοί σύμβουλοι και αρωγοί οι οποίοι υπηρετούν σε όλες τις βαθμίδες εφαρμογής της θείας δικαιοσύνης, από τις ειρηνευτικές επιτροπές, μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια των κόσμων. Δεν αποτελεί στόχο των δικαστηρίων αυτών να τιμωρήσουν, αλλά μάλλον να διευθετήσουν τις ειλικρινείς διαφορές απόψεων και να αποφασίσουν την αιώνια σωτηρία των ανερχομένων θνητών. Και αυτό είναι το καθήκον των δικαστικών συμβούλων: Να βεβαιώσουν ότι όλες οι κατηγορίες εναντίον των θνητών πλασμάτων διατυπώνονται δίκαια και εκδικάζονται ευσπλαχνικά. Στο έργο αυτό συνεργάζονται στενά με τους Ανώτερους Επιτρόπους, τους με το Πνεύμα συγχωνευμένους ανελθόντες θνητούς, που υπηρετούν στο τοπικό σύμπαν.

(428.2) 39:1.8 Οι σεραφικοί δικαστικοί σύμβουλοι υπηρετούν σε μεγάλο βαθμό ως συνήγοροι των θνητών. Όχι ότι μπορεί ποτέ μία απόφαση να είναι άδικη για τα κατώτερα πλάσματα των κόσμων, αλλά ενώ η δικαιοσύνη απαιτεί την επιδίκαση κάθε σφάλματος που έγινε κατά την ανέλιξη προς τη θεία τελειότητα, το έλεος απαιτεί κάθε παρόμοιο ολίσθημα να κρίνεται με επιείκεια σύμφωνα με τη φύση του πλάσματος που το έκανε και το θείο στόχο. Οι άγγελοι αυτοί είναι οι υποστηρικτές και παράδειγμα του στοιχείου του ελέους που ενυπάρχει στη θεία δικαιοσύνη – της αμεροληψίας που βασίζεται στη γνώση των υποκείμενων προσωπικών κινήτρων και των φυλετικών τάσεων.

(428.3) 39:1.9 Η τάξη αυτή των αγγέλων υπηρετεί από τα συμβούλια των Πλανητικών Πριγκίπων μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια του τοπικού σύμπαντος, ενώ οι συνεργάτες τους του Σεραφικού Σώματος της Ολοκλήρωσης δραστηριοποιούνται στα ανώτατα επίπεδα του Όρβοντον, ακόμη και στα δικαστήρια των Αρχαίων των Ημερών στην Ουβέρσα.

(428.4) 39:1.10 3. Οι Συμπαντικοί Προσανατολιστές. Αυτοί είναι οι αληθινοί φίλοι και σύμβουλοι όλων εκείνων ανερχομένων πλασμάτων που έχουν ήδη αποφοιτήσει και που σταματούν για τελευταία φορά στον Σάλβινγκτον, στο σύμπαν απ’ όπου προέρχονται, καθώς βρίσκονται στα πρόθυρα του συμπαντικού εγχειρήματος που απλώνεται μπροστά τους, στο αχανές υπερσύμπαν του Όρβοντον. Και σε τέτοιες στιγμές, πολλοί ανερχόμενοι έχουν μια αίσθηση την οποία οι θνητοί θα αντιλαμβάνονταν μόνο συγκρίνοντάς την με το ανθρώπινο συναίσθημα της νοσταλγίας. Πίσω τους βρίσκονται οι χώροι των επιτευγμάτων τους, χώροι που τους έγιναν οικείοι μέσα από τη μακρόχρονη υπηρεσία και την κατάκτηση του μοροντιανού επιπέδου. Εμπρός τους βρίσκεται το προκλητικό μυστήριο ενός μεγαλοπρεπέστερου και περισσότερο αχανούς σύμπαντος.

(428.5) 39:1.11 Είναι έργο των συμπαντικών προσανατολιστών το να διευκολύνουν το πέρασμα των ανερχόμενων οδοιπόρων από το επιτευχθέν στο μη επιτευχθέν επίπεδο συμπαντικής υπηρεσίας, να βοηθήσουν τους οδοιπόρους αυτούς στο να πραγματοποιήσουν καινούργιες καλειδοσκοπικές προσαρμογές στην κατανόηση των εννοιών και των αξιών οι οποίες εγγενώς υπάρχουν στην συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι μία πρώτης βαθμίδας πνευματική ύπαρξη βρίσκεται όχι στο τέλος της κλίμακας της μοροντιανής ανόδου στο τοπικό σύμπαν, αλλά ακριβώς στη βάση της μακράς κλίμακας της πνευματικής ανέλιξης προς τον Πατέρα του Σύμπαντος στον Παράδεισο.

(428.6) 39:1.12 Πολλοί από τους απόφοιτους του Σεράφινγκτον, μέλη του Σεραφικού Σώματος της Ολοκλήρωσης, οι οποίοι συνεργάζονται με τα σεραφείμ αυτά, αναλαμβάνουν τη διδασκαλία σε ορισμένα σχολεία του Σάλβινγκτον, τα οποία αφορούν στην προετοιμασία των πλασμάτων του Νέβαδον για τις σχέσεις τους κατά την επόμενη συμπαντική εποχή.

(428.7) 39:1.13 4. Οι Διδάσκοντες Σύμβουλοι. Οι άγγελοι αυτοί είναι οι ανεκτίμητοι βοηθοί του σώματος πνευματικής διδασκαλίας του τοπικού σύμπαντος. Οι διδάσκοντες σύμβουλοι είναι οι γραμματείς των δασκάλων όλων των άλλων τάξεων, από τους Μελχισεδέκ και τους Διδασκάλους Υιούς της Τριάδας, ως κάτω, τους μοροντιανούς θνητούς οι οποίοι ορίζονται βοηθοί των ατόμων εκείνων του είδους των, που βρίσκονται ακριβώς πίσω τους στην κλίμακα της ανελισσόμενης ζωής. Για πρώτη φορά θα δείτε τους βοηθούς αυτούς δασκάλους-σεραφείμ σε κάποιον από τους επτά κόσμους-δώματα που περιβάλλουν την Τζερουζέμ.

(428.8) 39:1.14 Τα σεραφείμ αυτά γίνονται βοηθοί των προϊσταμένων των τομέων των πολυάριθμων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και εξάσκησης των τοπικών συμπάντων και εντάσσονται, σε μεγάλους αριθμούς, στο προσωπικό των επτά κόσμων εξάσκησης των τοπικών συστημάτων, καθώς επίσης και των εβδομήντα εκπαιδευτικών πλανητών των αστερισμών. Οι δραστηριότητές τους αυτές εκτείνονται ως κάτω, στους μεμονωμένους κόσμους. Ακόμη και οι πραγματικοί και καθοσιωμένοι δάσκαλοι του χρόνου βοηθούνται και συχνά συνοδεύοντα από τους συμβούλους αυτούς των ανώτατων σεραφείμ.

(429.1) 39:1.15 Η επιφοίτηση του Δημιουργού Υιού επί του τέταρτου πλάσματος1 έγινε με τη μορφή ενός διδάσκοντος συμβούλου των ανώτατων σεραφείμ του Νέβαδον.

(429.2) 39:1.16 5. Οι Διευθυντές Αποστολών. Ένα σώμα 144 ανώτατων σεραφείμ εκλέγεται κατά διαστήματα από τους αγγέλους που υπηρετούν στις εξελικτικές και αρχιτεκτονικές, κατοικημένες από πλάσματα, σφαίρες. Το σώμα αυτό αποτελεί το ανώτατο αγγελικό συμβούλιο μιας σφαίρας και συντονίζει τις αυτοδιευθυνόμενες φάσεις της σεραφικής υπηρεσίας και αποστολής. Οι άγγελοι αυτοί προίστανται όλων των αγγελικών συναθροίσεων που αφορούν στη γραμμή καθηκόντων, ή τα προσκλητήρια λατρείας.

(429.3) 39:1.17 6. Οι Καταγραφείς. Πρόκειται για τους επίσημους καταγραφείς των ανώτατων σεραφείμ. Πολλοί από τους αγγέλους αυτούς γεννήθηκαν με τις ιδιότητές τους πλήρως ανεπτυγμένες. Άλλοι κρίθηκαν κατάλληλοι για τις έμπιστες και υπεύθυνες θέσεις τους μέσα από τη φιλόπονη αφοσίωση στη μελέτη και την πιστή εκτέλεση παρόμοιων καθηκόντων, ενώ βρίσκονταν αποσπασμένοι σε κατώτερες, ή λιγότερο υπεύθυνες ομάδες.

(429.4) 39:1.18 7. Οι Μη Επιφορτισμένοι με Καθήκοντα Λειτουργοί. Μεγάλοι αριθμοί μη αποσπασμένων σεραφείμ της ανώτατης τάξης είναι αυτοδιοικούμενοι υπηρέτες στις αρχιτεκτονικές σφαίρες και τους κατοικημένους πλανήτες. Παρόμοιοι λειτουργοί εθελοντικά ανταποκρίνονται στις ποικιλόμορφες απαιτήσεις της υπηρεσίας των ανώτατων σεραφείμ, συνιστώντας έτσι τη γενική εφεδρεία της τάξης αυτής.

2. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(429.5) 39:2.1 Τα ανώτερα σεραφείμ παίρνουν το όνομά τους όχι επειδή είναι καθ’ οιανδήποτε έννοια ποιοτικά ανώτερα από τις άλλες τάξεις των αγγέλων, αλλά επειδή τους ανατίθενται οι ανώτερες δραστηριότητες ενός τοπικού σύμπαντος. Πάρα πολλά σεραφείμ από τις δύο πρώτες ομάδες του σώματος αυτού ανήκουν στην κατηγορία των σεραφείμ που ανελίχθηκαν δια των επιτευγμάτων τους, άγγελοι που υπηρέτησαν σε όλες τις φάσεις της εξάσκησης και επέστρεψαν με μία μεγαλειώδη αποστολή ως διευθυντές του είδους των στις σφαίρες όπου προηγούμενα δραστηριοποιήθηκαν. Όντας νέο σύμπαν, ο Νέβαδον δεν διαθέτει πολλά σεραφείμ αυτής της τάξης.

(429.6) 39:2.2 Τα ανώτερα σεραφείμ δραστηριοποιούνται στις εξής επτά ομάδες:

(429.7) 39:2.3 1. Το Σώμα Πληροφοριών. Τα σεραφείμ αυτά ανήκουν στο προσωπικό επιτελείο του Γαβριήλ, του Λαμπερού και Πρωινού Αστέρα. Διασχίζουν το τοπικό σύμπαν συγκεντρώνοντας πληροφορίες από τους κόσμους ώστε να είναι ενημερωμένος στα συμβούλια του Νέβαδον. Αποτελούν το σώμα πληροφοριών της κραταιάς στρατιάς της οποίας προΐσταται ο Γαβριήλ ως αντιβασιλέας του Κυρίαρχου Υιού. Τα σεραφείμ αυτά δεν συνδέονται άμεσα με τα συστήματα, ή τους αστερισμούς, και οι πληροφορίες τους διοχετεύονται κατ’ ευθείαν στον Σάλβινγκτον, μέσω ενός συνεχούς, άμεσου και ανεξάρτητου κυκλώματος.

(429.8) 39:2.4 Τα σώματα πληροφοριών των διαφόρων τοπικών συμπάντων μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά μόνο μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο υπερσύμπαν. Υπάρχει μία διαφοροποίηση ενέργειας η οποία με τρόπο αποτελεσματικό διαχωρίζει τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές των διαφόρων υπερκυβερνήσεων. Ένα υπερσύμπαν μπορεί συνήθως να επικοινωνεί με ένα άλλο υπερσύμπαν, μόνο μέσω των παροχών και των διευκολύνσεων του ιδρύματος διευθέτησης του Παραδείσου.

(430.1) 39:2.5 2. Η Φωνή του Ελέους. Το έλεος αποτελεί τη λέξη-κλειδί της σεραφικής υπηρεσίας και της αγγελικής λειτουργίας. Είναι συνεπώς θεμιτό να υπάρχει ένα σώμα αγγέλων οι οποίοι, μ΄ έναν ιδιαίτερο τρόπο, εκπροσωπούν το έλεος. Τα σεραφείμ αυτά είναι οι πραγματικοί λειτουργοί του ελέους στα τοπικά σύμπαντα. Είναι οι εμπνευσμένοι αρχηγοί που υποθάλπουν τα ανώτερα κίνητρα και τα ιερότερα συναισθήματα των ανθρώπων και των αγγέλων. Οι διευθυντές των λεγεώνων αυτών είναι πάντοτε ολοκληρωμένα σεραφείμ αλλά επίσης και απόφοιτοι φρουροί του ανθρώπινου πεπρωμένου. Με άλλα λόγια, κάθε αγγελικό ζευγάρι έχει οδηγήσει μία τουλάχιστον ψυχή ζωικής προέλευσης κατά τη διάρκεια της θνητής της ζωής, έχει στη συνέχεια διασχίσει τα κυκλώματα του Σεράφινγκτον και έχει ενταχθεί στο Σεραφικό Σώμα της Ολοκλήρωσης.

(430.2) 39:2.6 3. Οι Πνευματικοί Συντονιστές. Η τρίτη ομάδα των ανώτερων σεραφείμ έχει την έδρα της στον Σάλβινγκτον αλλά δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε σημείο του τοπικού σύμπαντος μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική υπηρεσία. Ενώ το έργο τους είναι κατά βάση πνευματικό και εξ αυτού πέραν της έμπρακτης κατανόησης του ανθρώπινου νου, θα αντιληφθείτε, ίσως, κάτι από τη λειτουργία τους επί των θνητών, αν σας αποσαφηνισθεί ότι οι άγγελοι αυτοί είναι διαπιστευμένοι με το έργο της προετοιμασίας των ανερχομένων ταξιδιωτών στον Σάλβινγκτον για την τελευταία τους διέλευση από το τοπικό σύμπαν – από το ανώτατο μοροντιανό επίπεδο στην κατάσταση των νεογέννητων πνευματικών υπάρξεων. Όπως οι σχεδιαστές της διάνοιας στους κόσμους-δώματα βοηθούν τα διασωζόμενα πλάσματα να προσαρμοστούν στις δυναμικές της μοροντιανής διάνοιας και να τη χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, έτσι και τα σεραφείμ αυτά καθοδηγούν τους απόφοιτους του μοροντιανού επιπέδου στον Σάλβινγκτον πάνω στις νεοαποκτηθείσες ικανότητες της διάνοιας του πνεύματος. Και υπηρετούν τους ανερχόμενους θνητούς με πολλούς ακόμη τρόπους.

(430.3) 39:2.7 4. Οι Βοηθοί Διδάσκαλοι. Οι βοηθοί διδάσκαλοι είναι οι αρωγοί και συνεργάτες των συντρόφων τους σεραφείμ, των διδασκόντων συμβούλων. Είναι επίσης, το καθένα ξεχωριστά, συνδεδεμένα με τις εκτεταμένες εκπαιδευτικές επιχειρήσεις του τοπικού σύμπαντος, ιδιαίτερα με το επτάπτυχο σχέδιο της εξάσκησης που εφαρμόζεται στους κόσμους-δώματα των τοπικών συστημάτων. Ένα θαυμάσιο σώμα της τάξης αυτής των σεραφείμ λειτουργεί στην Ουράντια με σκοπό την υποστήριξη και επέκταση της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

(430.4) 39:2.8 5. Οι Μεταφορείς. Όλες οι ομάδες των λειτουργικών πνευμάτων έχουν τα δικά τους σώματα μεταφοράς, αγγελικές τάξεις αφοσιωμένες στη μεταφορά των προσωπικοτήτων εκείνων οι οποίες είναι ανίκανες αφ’ εαυτών να ταξιδέψουν από τη μία σφαίρα στην άλλη. Η πέμπτη ομάδα των ανώτερων σεραφείμ έχει το αρχηγείο της στον Σάλβινγκτον και υπηρετεί διασχίζοντας το διάστημα από και προς το αρχηγείο του τοπικού σύμπαντος. Όπως και οι άλλες υποδιαιρέσεις των ανώτερων σεραφείμ, ορισμένα δημιουργήθηκαν έτσι, ενώ άλλα ανήλθαν από τις κατώτερες, ή λιγότερο χαρισματικές ομάδες.

(430.5) 39:2.9 Το «ενεργειακό εύρος» των σεραφείμ είναι απολύτως επαρκές για τις απαιτήσεις ενός τοπικού σύμπαντος, ακόμη και ενός υπερσύμπαντος, δεν θα μπορούσαν, όμως, ποτέ να ανθέξουν τις ενεργειακές απαιτήσεις που συνεπάγεται ένα τόσο μακρύ ταξίδι, όπως αυτό από την Ουβέρσα στη Χαβόνα. Ένα τέτοιο εξαντλητικό ταξίδι απαιτεί τις ιδιαίτερες δυνάμεις ενός κύριου σεκοναφείμ με ικανότητα μεταφοράς. Οι μεταφορείς προσλαμβάνουν ενέργεια για τις πτήσεις τους ενώ ταξιδεύουν στο χώρο και αποκαθιστούν την προσωπική τους δύναμη στο τέλος του ταξιδιού.

(430.6) 39:2.10 Ακόμη και στον Σάλβινγκτον, οι ανερχόμενοι θνητοί δεν διαθέτουν ατομικό τρόπο Μετάβασης. Οι ανερχόμενοι πρέπει να εξαρτηθούν από τη σεραφική μεταφορά για να προωθηθούν από τον ένα κόσμο στον άλλο, μέχρις ότου ολοκληρώσουν την τελευταία τους δια του ύπνου ανάπαυση στο εσώτερο κύκλωμα της Χαβόνα και το αιώνιο ξύπνημα στον Παράδεισο. Κατόπιν αυτού, δεν θα εξαρτάστε από τους αγγέλους για τη μεταφορά σας από σύμπαν σε σύμπαν.

(430.7) 39:2.11 Η διαδικασία της σεραφειμοποίησης δεν είναι ανόμοια με την εμπειρία του θανάτου, ή του ύπνου, εκτός του ότι υπάρχει ένα αυτόματο στοιχείο χρόνου στον μεταβατικό λήθαργο. Είσαστε συνειδητά αναίσθητος κατά τη σεραφική ανάπαυση. Ο Προσαρμοστής της Σκέψης, όμως, είναι απόλυτα και ολοκληρωτικά ενσυνείδητος, στην πραγματικότητα εξαιρετικά αποτελεσματικός, αφού εσείς δεν είσαστε ικανοί να αντιδράσετε, να αντισταθείτε και εμποδίζεστε στο δημιουργικό, ή μετασχηματιστικό έργο.

(431.1) 39:2.12 Όταν σεραφειμοποιείστε, κοιμάστε για συγκεκριμένο χρόνο και ξυπνάτε την προκαθορισμένη στιγμή. Η διάρκεια του ταξιδιού του ύπνου Μετάβασης είναι άνευ σημασίας. Δεν έχετε άμεσα γνώση του χρόνου που περνά. Είναι σαν να κοιμηθήκατε σ’ ένα μέσο μεταφοράς, σε μία πόλη και, αφού αναπαυθήκατε κοιμώμενοι ειρηνικά όλη τη νύχτα, ξυπνήσατε σε μία άλλη, μακρινή μητρόπολη. Ταξιδεύατε ενώ κοιμόσασταν. Με τον ίδιο τρόπο πετάτε στο διάστημα, σεραφειμοποιημένοι, ενώ αναπαύεστε – κοιμάστε. Ο ύπνος της Μετάβασης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των Προσαρμοστών και των σεραφικών μεταφορέων.

(431.2) 39:2.13 Οι άγγελοι δεν μπορούν να μεταφέρουν σώματα εντός των οποίων γίνονται καύσεις – από σάρκα και αίμα – σαν αυτά που έχετε τώρα, μπορούν όμως να μεταφέρουν όλα τα άλλα, από τα κατώτερα μοροντιανά ως τις ανώτερες πνευματικές μορφές. Δεν λειτουργούν στην περίπτωση του φυσικού θανάτου. Όταν τελειώσετε την επί της γης πορεία σας, το σώμα σας παραμένει σ’ αυτόν τον πλανήτη. Ο Προσαρμοστής σας της Σκέψης προχωρεί στην αγκάλη του Πατέρα, ενώ οι άγγελοι αυτοί δεν έχουν άμεση σχέση με την συνακόλουθη αναδόμηση της προσωπικότητάς σας στους αναγνωριστικούς κόσμους-δώματα. Εκεί το καινούργιο σας σώμα είναι σε μοροντιανή μορφή, μία μορφή που μπορεί να σεραφειμοποιηθεί. «Σπέρνετε ένα θνητό σώμα» στο μνήμα. «Θερίζετε μία μοροντιανή μορφή» στους κόσμους-δώματα.

(431.3) 39:2.14 6. Οι Καταγραφείς. Οι προσωπικότητες αυτές ασχολούνται ιδιαίτερα με την υποδοχή, την αρχειοθέτηση και την επαναδιαβίβαση των αρχείων του Σάλβινγκτον και των συνδεδεμένων μ’ αυτόν κόσμων. Υπηρετούν επίσης ως ειδικοί καταγραφείς για τις ομάδες οι οποίες διαμένουν στο υπερσύμπαν καθώς και τις ανώτερες προσωπικότητες, αλλά και ως υπάλληλοι των δικαστηρίων του Σάλβινγκτον και γραμματείς των επ’ αυτού κυβερνητών.

(431.4) 39:2.15 Οι Εκπέμποντες - παραλήπτες και αποστολείς – είναι μία εξειδικευμένη υποδιαίρεση των σεραφικών καταγραφέων, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαβίβαση των αρχείων και την διασπορά των απαραίτητων πληροφοριών. Το έργο τους είναι ανώτερης τάξης, με τόσα πολλά κυκλώματα, ώστε 144,000 μηνύματα να μπορούν ταυτόχρονα να διασχίσουν τις ίδιες ενεργειακές γραμμές. Εφαρμόζουν τις ανώτερες ιδεογραφικές τεχνικές των υπεραφικών προϊσταμένων καταγραφέων και με τα κοινά αυτά σύμβολα διατηρούν αμφίδρομη επαφή τόσο με τους συντονιστές πληροφοριών των τρίτης τάξης υπερναφείμ, όσο και με τους μεγαλυνθέντες συντονιστές πληροφοριών του Σεραφικού Σώματος της Ολοκλήρωσης.

(431.5) 39:2.16 Η σεραφικοί καταγραφείς της ανώτερης τάξης επιτυγχάνουν με τον τρόπο αυτό ένα στενό σύνδεσμο με το σώμα πληροφοριών της τάξης τους αλλά και με όλους τους κατώτερους καταγραφείς, ενώ οι εκπομπές τους καθιστούν ικανούς να διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τους ανώτερους καταγραφείς του υπερσύμπαντος και, μέσω του διαύλου αυτού, με τους καταγραφείς της Χαβόνα και τους επόπτες της γνώσης στον Παράδεισο. Πολλοί από την ανώτερη τάξη των καταγραφέων είναι σεραφείμ τα οποία προήχθησαν από παρόμοια καθήκοντα σε κατώτερους τομείς του σύμπαντος.

(431.6) 39:2.17 7. Οι Εφεδρείες. Στον Σάλβινγκτον διατηρούνται μεγάλες εφεδρείες όλων των τύπων των ανώτερων σεραφείμ, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μεταφερθούν ακαριαία στους πλέον μακρινούς κόσμους του Νέβαδον, όπως επιτάσσουν οι διευθυντές αποστολών, ή μετά από αίτημα των διοικητών του σύμπαντος. Οι εφεδρείες των ανώτερων σεραφείμ παρέχουν επίσης βοήθεια ως αγγελιαφόροι όταν αυτό ζητηθεί από τον προϊστάμενο των Λαμπερών και Πρωινών Αστέρων, ο οποίος έχει διαπιστευθεί με την εποπτεία και τη διαβίβαση όλων των προσωπικών επικοινωνιών. Ένα τοπικό σύμπαν διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα ενδοεπικοινωνίας, ωστόσο, πάντα υπάρχουν υπόλοιπα μηνυμάτων τα οποία απαιτούν διαβίβαση από προσωπικούς αγγελιαφόρους.

(432.1) 39:2.18 Οι βασικές εφεδρείες για ολόκληρο το τοπικό σύμπαν διατηρούνται στους σεραφικούς κόσμους του Σάλβινγκτον. Το σώμα αυτό περιλαμβάνει όλους τους τύπους, όλων των ομάδων των αγγέλων.

3. ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(432.2) 39:3.1 Η πολύμορφη αυτή τάξη των συμπαντικών αγγέλων είναι επιφορτισμένη με την αποκλειστική υπηρεσία των αστερισμών. Οι ικανοί αυτοί λειτουργοί έχουν τα αρχηγεία τους στις πρωτεύουσες των αστερισμών, αλλά δραστηριοποιούνται σ’ ολόκληρο τον Νέβαδον, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των κόσμων στους οποίους υπηρετούν.

(432.3) 39:3.2 1. Εποπτεύοντες Βοηθοί. Η πρώτη τάξη των εποπτευόντων σεραφείμ είναι επιφορτισμένη με το συλλογικό έργο των Πατέρων των Αστερισμών και αποτελεί τους πάντα ικανούς βοηθούς των Ανώτατων. Τα σεραφείμ αυτά ασχολούνται κυρίως με την ενοποίηση και τη σταθεροποίηση του συνόλου ενός αστερισμού.

(432.4) 39:3.3 2. Οι Νομικοί Προγνώστες. Η διανοητική βάση της δικαιοσύνης είναι ο νόμος και σ’ ένα τοπικό σύμπαν ο νόμος εκπορεύεται από τις νομοθετικές συνελεύσεις των αστερισμών. Οι εξεταστικές αυτές επιτροπές κωδικοποιούν και θέτουν επισήμως σε ισχύ τους βασικούς νόμους του Νέβαδον, νόμους σχεδιασμένους για να παρέχουν το μεγαλύτερο δυνατό συντονισμό στο σύνολο ενός αστερισμού, συνεπείς στην σταθερή πολιτική της μη παραβίασης της ηθικής, ελεύθερης βούλησης των ατόμων. Αποτελεί καθήκον της δεύτερης τάξης των εποπτευόντων σεραφείμ να φέρουν εις γνώση των δημιουργών του νόμου στους αστερισμούς μία πρόγνωση σχετική με το πώς μία προτεινόμενη νομοθεσία θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή των ελεύθερης βούλησης πλασμάτων. Είναι απόλυτα αρμόδιοι να επιτελέσουν την υπηρεσία αυτή, εξ αιτίας της μακράς τους εμπειρίας στα τοπικά συστήματα και τους κατοικημένους κόσμους. Τα σεραφείμ αυτά δεν ζητούν ιδιαίτερη εύνοια για τη μία, ή την άλλη ομάδα, αλλά παρουσιάζονται στους ουράνιους δημιουργούς του νόμου για να μιλήσουν εκ μέρους εκείνων οι οποίοι δεν μπορούν να παρευρεθούν για να μιλήσουν αφ’ εαυτών. Ακόμη και ο άνθρωπος ο θνητός μπορεί να συνεισφέρει στην εξέλιξη του συμπαντικού νόμου, αφού τα ίδια αυτά τα σεραφείμ πιστά και ολοκληρωμένα παρουσιάζουν, όχι απαραίτητα τις παροδικές και συνειδητές επιθυμίες του ανθρώπου, αλλά μάλλον τους πραγματικούς πόθους του εσώτερου ανθρώπου, της εξελισσόμενης μοροντιανής ψυχής του, εκ της ύλης, θνητού στους κόσμους του διαστήματος.

(432.5) 39:3.4 3. Οι Κοινωνικοί Αρχιτέκτονες. Από τους μεμονωμένους κόσμους μέχρι τους μοροντιανούς εκπαιδευτικούς κόσμους, τα σεραφείμ αυτά κοπιάζουν για να εμπλουτίσουν όλες τις ειλικρινείς κοινωνικές επαφές και να προαγάγουν την κοινωνική εξέλιξη των πλασμάτων του σύμπαντος. Είναι οι άγγελοι που επιζητούν να αφαιρέσουν από τις σχέσεις των ευφυών υπάρξεων κάθε τι τεχνητό, ενώ προσπαθούν να διευκολύνουν τις σχέσεις των ελεύθερης βούλησης πλασμάτων μεταξύ τους, βάσει της αληθούς αυτογνωσίας και της γνήσιας, αμοιβαίας εκτίμησης.

(432.6) 39:3.5 Οι κοινωνικοί αρχιτέκτονες κάνουν τα πάντα μέσα στη σφαίρα επιρροής και δύναμης τους, προκειμένου να συνενώσουν τα άτομα που ταιριάζουν μεταξύ τους και μπορούν να αποτελέσουν ικανές και ομονοούσες ομάδες εργασίας στη γη. Και κάποιες φορές, οι ομάδες αυτές επανασυνδέθηκαν στους κόσμους-δώματα για τη συνέχιση της καρποφόρας υπηρεσίας τους. Τα σεραφείμ, όμως, δεν επιτυγχάνουν πάντα τους στόχους τους. Δεν είναι πάντα σε θέση να συνενώσουν εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να σχηματίσουν την πλέον ιδανική ομάδα για την επίτευξη ενός δεδομένου στόχου, ή την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, πρέπει να χρησιμοποιήσουν το καλύτερο από το διατιθέμενο υλικό.

(432.7) 39:3.6 Οι άγγελοι αυτοί συνεχίζουν την υπηρεσία τους στους κόσμους-δώματα καθώς και στους ανώτερους μοροντιανούς κόσμους. Ασχολούνται με οποιαδήποτε διεργασία σχετίζεται με την πρόοδο των μοροντιανών κόσμων, οι οποίες απασχολούν τρία, ή περισσότερα άτομα. Δύο υπάρξεις θεωρούνται ως λειτουργούσες σε συντροφική, συμπληρωματική, ή συνεταιρική βάση, όταν όμως τρεις, ή περισσότερες υπηρετούν ομαδοποιημένες, συνιστούν κοινωνικό πρόβλημα και γι’ αυτό εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κοινωνικών αρχιτεκτόνων. Τα ικανά αυτά σεραφείμ είναι οργανωμένα σε εβδομήντα υποτομείς στην Εντέντια και οι υποτομείς αυτοί λειτουργούν σε εβδομήντα κόσμους μοροντιανής προόδου, οι οποίοι περιβάλλουν την αρχηγική σφαίρα.

(433.1) 39:3.7 4. Οι Ηθικοί Ευαισθητοποιητές. Είναι η αποστολή των σεραφείμ αυτών να υποθάλψουν και να προωθήσουν την αύξηση της εκτίμησης των πλασμάτων πάνω στην ηθική των διαπροσωπικών σχέσεων, αφού αυτός είναι ο πυρήνας και το μυστικό της συνεχιζόμενης και σκόπιμης ανάπτυξης της κοινωνίας και της εξουσίας, ανθρώπινης, ή υπερ-ανθρώπινης. Οι βελτιωτές αυτοί της εκτίμησης της ηθικής λειτουργούν οπουδήποτε και σε κάθε σημείο όπου απαιτείται να υπηρετήσουν ως εθελοντές σύμβουλοι των πλανητικών κυβερνητών και ως εναλλασσόμενοι δάσκαλοι στους κόσμους εξάσκησης του συστήματος. Δεν θα λάβετε, ωστόσο, την πλήρη καθοδήγησή τους, παρά μόνον όταν φθάσετε στα σχολεία της αδελφοποίησης στην Εντέντια, όπου θα εντείνουν την εκτίμησή σας για αυτές καθ’ εαυτές τις αλήθειες της αδελφοσύνης, τις οποίες εν συνεχεία ένθερμα θα διερευνήσετε μέσα από την ουσιαστική εμπειρία της ζωής με τους γιουνιβιτέιτια, στα κοινωνικά εργαστήρια της Εντέντια, των εβδομήντα δορυφόρων της πρωτεύουσας του Νορλέιτιαντεκ.

(433.2) 39:3.8 5. Οι Μεταφορείς. Τα εποπτεύοντα σεραφείμ της πέμπτης ομάδας λειτουργούν ως μεταφορείς της προσωπικότητας, μεταφέροντας τα πλάσματα προς και από τα αρχηγεία των αστερισμών. Τα σεραφείμ αυτά μεταφορείς, καθώς πετούν από τη μία σφαίρα στην άλλη, έχουν πλήρη συνείδηση της ταχύτητας, της κατεύθυνσης και της αστρονομικής τους θέσης. Δεν διασχίζουν το διάστημα όπως θα το διέσχιζε ένα άψυχο βλήμα. Μπορούν να πλησιάσουν το ένα το άλλο καθώς πετούν στο διάστημα χωρίς τον ελάχιστο κίνδυνο σύγκρουσης. Είναι απολύτως ικανά να μεταβάλουν την ταχύτητα προώθησής τους και να αλλάξουν την κατεύθυνση της πτήσης τους, ακόμη και να αλλάξουν προορισμό, αν οι διευθυντές των τους δώσουν εντολή να το κάνουν, σε οποιοδήποτε διαστημικό κόμβο των συμπαντικών διανοητικών κυκλωμάτων.

(433.3) 39:3.9 Οι προσωπικότητες αυτές μεταφορείς είναι τόσο οργανωμένοι, ώστε μπορούν ταυτόχρονα να κάνουν χρήση και των τριών κατανεμημένων στο σύμπαν γραμμών ενέργειας, κάθε μία από τις οποίες έχει καθαρή διαστημική ταχύτητα 186,280 μιλίων ανά δευτερόλεπτο. Οι μεταφορείς αυτοί, μπορούν, έτσι, να θέσουν την ταχύτητα της ενέργειας υπεράνω της ταχύτητας της δύναμης, μέχρις ότου επιτύχουν μία μέση ταχύτητα, στα μεγάλα ταξίδια τους, που να μεταβάλλεται σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ των 555,000 μέχρι των 559,000 μιλίων ανά δευτερόλεπτο σύμφωνα, με τη μέτρηση του χρόνου σας. Η ταχύτητά τους επηρεάζεται από τη μάζα και την απόσταση της γειτνιάζουσας ύλης , καθώς επίσης από την ισχύ και την κατεύθυνση των κυρίων κυκλωμάτων της συμπαντικής δύναμης που βρίσκονται κοντά. Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι υπάρξεων, παρόμοιων με τα σεραφείμ που μπορούν να διασχίσουν το διάστημα και που επίσης μπορούν να μεταφέρουν άλλες υπάρξεις, κατάλληλα προετοιμασμένες.

(433.4) 39:3.10 6. Οι Καταγραφείς. Τα εποπτεύοντα σεραφείμ της έκτης τάξης λειτουργούν ως ειδικοί καταγραφείς των θεμάτων των αστερισμών. Ένα μεγάλο και ικανό σώμα λειτουργεί στην Εντέντια, το αρχηγείο του αστερισμού του Νορλέιτιαντεκ, στο οποίο ανήκουν το σύστημα και ο πλανήτης σας.

(433.5) 39:3.11 7. Οι Εφεδρείες. Γενικών καθηκόντων εφεδρείες εκ των εποπτευόντων σεραφείμ διατηρούνται στα αρχηγεία των αστερισμών. Οι αγγελικοί αυτοί έφεδροι κατ’ ουδεμία έννοια παραμένουν ανενεργοί. Πολλοί υπηρετούν ως βοηθοί αγγελιαφόροι των κυβερνητών των αστερισμών. Άλλοι είναι προσαρτημένοι στις εφεδρείες των Βοροντάντεκ στον Σάλβινγκτον, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει κάποια αποστολή. Άλλοι, πάλι, μπορεί να προσαρτηθούν στους Υιούς Βοροντάντεκ, σε ειδικές αποστολές, όπως είναι οι παρατηρητές Βοροντάντεκ και ενίοτε ο Έφορος των Ανώτατων στην Ουράντια.

4. ΤΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(434.1) 39:4.1 Τα σεραφείμ της τέταρτης τάξης είναι επιφορτισμένα με τα διοικητικά καθήκοντα των τοπικών συστημάτων. Κατάγονται από τις πρωτεύουσες των συστημάτων αλλά σταθμεύουν, σε μεγάλους αριθμούς, στους κόσμους-δώματα, στους μοροντιανούς και στους κατοικημένους κόσμους. Τα τέταρτης τάξης σεραφείμ διαθέτουν εκ φύσεως ασυνήθιστες διοικητικές ικανότητες. Είναι οι άξιοι βοηθοί των διευθυντών των κατώτερων υποδιαιρέσεων της συμπαντικής κυβέρνησης ενός Δημιουργού Υιού και ασχολούνται κυρίως με τα θέματα των τοπικών συστημάτων και των κόσμων που τα αποτελούν. Είναι οργανωμένοι για να υπηρετούν ως εξής:

(434.2) 39:4.2 1. Βοηθοί Διοίκησης. Τα ικανά αυτά σεραφείμ είναι οι άμεσοι βοηθοί του Κυριάρχου ενός Συστήματος, ενός πρωταρχικού Υιού Λανονάντεκ. Είναι οι ανεκτίμητοι βοηθοί στην εκτέλεση των περίπλοκων λεπτομερειών του διοικητικού έργου των αρχηγείων των συστημάτων. Υπηρετούν επίσης ως ατομικοί αντιπρόσωποι των κυβερνητών των συστημάτων, ταξιδεύοντας από το ένα μέρος στο άλλο, σε μεγάλους αριθμούς, στους διάφορους κόσμους μεταφοράς, αλλά και στους κατοικημένους πλανήτες, εκτελώντας πολλές αποστολές για την ευημερία του συστήματος, καθώς επίσης και για τα φυσικά και βιολογικά συμφέροντα των κατοικημένων κόσμων

(434.3) 39:4.3 Οι ίδιοι αυτοί σεραφικοί διοικητές αναλαμβάνουν επίσης καθήκοντα στις κυβερνήσεις των εξουσιαστών των κόσμων, των Πλανητικών Πριγκίπων. Η πλειονότητα των πλανητών σε ένα συγκεκριμένο σύμπαν βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία ενός δευτερεύοντος Υιού Λανονάντεκ, σε ορισμένους, ωστόσο, κόσμους, όπως η Ουράντια, έχει γίνει κακοδιαχείριση του θείου σχεδίου. Στην περίπτωση της αποστασίας ενός Πλανητικού Πρίγκιπα, τα σεραφείμ αυτά προσαρτώνται στους Μελχισεδέκ αποδέκτες της πλανητικής εξουσίας καθώς και στους διαδόχους τους. Ο επί του παρόντος εν λειτουργία κυβερνήτης της Ουράντια έχει τη βοήθεια ενός σώματος χιλίων σεραφείμ της πολύμορφης αυτής τάξης.

(434.4) 39:4.4 2. Οι Καθοδηγητές της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τους αγγέλους εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην αιώνια ευημερία των ανθρώπων και των αγγέλων, όταν παρόμοια θέματα φθάνουν για εκδίκαση στα δικαστήρια ενός συστήματος, ή ενός πλανήτη. Προετοιμάζουν τις καταθέσεις όλων των προκαταρκτικών ακροαματικών διαδικασιών που αφορούν στη σωτηρία των θνητών, καταθέσεις οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρονται μαζί με τα αρχεία παρόμοιων υποθέσεων στα ανώτατα δικαστήρια του σύμπαντος και του υπερσύμπαντος. Η υπεράσπιση όλων των αμφίβολης σωτηρίας υποθέσεων προετοιμάζεται από τα σεραφείμ αυτά, τα οποία διαθέτουν τέλεια κατανόηση όλων των λεπτομερειών, όλων των χαρακτηριστικών, όλων υποθέσεων οι οποίες επισύρουν τις κατηγορίες των διοικητών της συμπαντικής δικαιοσύνης.

(434.5) 39:4.5 Η αποστολή των αγγέλων αυτών δεν είναι να ακυρώσουν, ή να παρακωλύσουν τη δικαιοσύνη, αλλά μάλλον να διασφαλίσουν ότι αλάθητη δικαιοσύνη θα απονεμηθεί με γενναιόδωρη ευσπλαχνία, αμερόληπτα, σε όλα τα πλάσματα. Τα σεραφείμ αυτά συχνά λειτουργούν στους τοπικούς κόσμους, εμφανιζόμενα συνήθως στις διαιτητικές, τριμελείς ειρηνευτικές επιτροπές – στα ειρηνοδικεία. Πολλά από εκείνα τα οποία κάποτε υπηρέτησαν ως καθοδηγητές δικαιοσύνης στους κατώτερους κόσμους, εμφανίζονται αργότερα ως Φωνές του Ελέους στις ανώτερες σφαίρες αλλά και στον Σάλβινγκτον.

(434.6) 39:4.6 Κατά την εποχή της εξέγερσης του Εωσφόρου στη Σατάνια ελάχιστοι από τους καθοδηγητές της δικαιοσύνης χάθηκαν, περισσότερα, όμως, από το ένα τέταρτο των άλλων διοικητικών σεραφείμ, καθώς και σεραφικοί λειτουργοί των κατώτερων τάξεων παραπλανήθηκαν και εξαπατήθηκαν από τις σοφιστείες της αχαλίνωτης προσωπικής ελευθερίας.

(434.7) 39:4.7 3. Οι Ερμηνευτές της Κοσμικής Ιθαγένειας. Όταν οι ανερχόμενοι θνητοί ολοκληρώσουν την εξάσκησή τους στους κόσμους-δώματα, την πρώτη φάση της μαθητείας τους στη συμπαντική τους πορεία, τους δίδεται η άδεια να απολαύσουν την παροδική ικανοποίηση μιας σχετικής ωριμότητας-ιθαγένειας στην πρωτεύουσα του συστήματος. Ενώ η επίτευξη κάθε στόχου ανέλιξης αποτελεί πραγματικό κατόρθωμα, υπό μία ευρύτερη έννοια παρόμοιοι στόχοι είναι απλά ορόσημα στην μακρά, ανελικτική πορεία προς τον Παράδεισο. Οσοδήποτε όμως κι’ αν είναι σχετικές οι επιτυχίες αυτές, κανένα εξελικτικό πλάσμα δεν γνώρισε ποτέ την άρνηση της πλήρους, αν και παροδικής, ικανοποίησης της επίτευξης του στόχου. Πάντα γίνεται μία στάση στην προς τον Παράδεισο ανέλιξη, μια σύντομη στάση για να πάρει ο ανερχόμενος «μια ανάσα», κατά την οποία οι ορίζοντες του σύμπαντος ακινητοποιούνται, το επίπεδο του πλάσματος μένει στάσιμο και η προσωπικότητα δοκιμάζει την απόλαυση της επίτευξης του στόχου.

(435.1) 39:4.8 Η πρώτη από τις περιόδους αυτές στην πορεία ενός ανερχόμενου θνητού λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα ενός τοπικού συστήματος. Κατά την στάση αυτή, ως πολίτης της Τζερουζέμ, θα προσπαθήσετε να εκφράσετε, με τον τρόπο των ζώντων πλασμάτων, τα πράγματα εκείνα που μάθατε στις οκτώ προηγούμενες εμπειρίες ζωής – που περιλαμβάνουν την Ουράντια και τους επτά κόσμους-δώματα.

(435.2) 39:4.9 Οι σεραφικοί ερμηνευτές της κοσμικής ιθαγένειας καθοδηγούν τους νέους πολίτες των πρωτευουσών των συστημάτων και επιταχύνουν την κατανόησή τους πάνω στις ευθύνες της συμπαντικής διακυβέρνησης. Τα σεραφείμ αυτά συνεργάζονται επίσης στενά με τους Υλικούς Υιούς στη διακυβέρνηση του συστήματος, ενώ παρουσιάζουν τις ευθύνες και την ηθική της κοσμικής ιθαγένειας στους εκ της ύλης θνητούς στους κατοικημένους κόσμους.

(435.3) 39:4.10 4. Οι Διεγέρτες της Ηθικής. Στους κόσμους-δώματα αρχίζετε να διδάσκεστε την αυτοκυριαρχία προς όφελος όλων όσων σχετίζονται μαζί σας. Ο νους σας μαθαίνει τη συνεργασία, μαθαίνει πώς να κάνει σχέδια μαζί με άλλες, συνετότερες υπάρξεις. Στα αρχηγεία των συστημάτων οι σεραφικοί δάσκαλοι θα διεγείρουν ακόμα περισσότερο την εκτίμησή σας για την κοσμική ηθική – για την αλληλεπίδραση της ελευθερίας και της νομιμοφροσύνης.

(435.4) 39:4.11 Τι σημαίνει νομιμοφροσύνη; Είναι ο καρπός της ευφυούς εκτίμησης της συμπαντικής αδελφότητας. Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει πολλά και να μην δίνει τίποτε. Καθώς ανέρχεστε στην κλίμακα της προσωπικότητας,2 πρώτα μαθαίνετε να είστε νομιμόφρονες, έπειτα να αγαπάτε, κατόπιν να νοιώθετε σαν παιδιά (του Θεού) και τελικά, να νοιώσετε ελεύθεροι. Την τελικότητα της ελευθερίας, όμως, δεν θα την αντιληφθείτε παρά μόνον όταν γίνετε τελικιστής, όταν φθάσετε στην τελειότητα της νομιμοφροσύνης.

(435.5) 39:4.12 Τα σεραφείμ αυτά διδάσκουν την ευκαρπία3 της υπομονής. Διδάσκουν ότι ο μαρασμός είναι βέβαιος θάνατος, αλλά και ότι η υπερβολικά γρήγορη ανάπτυξη είναι εξ ίσου αυτοκτονική. Ότι όπως μια σταγόνα νερού, από ένα υψηλότερο επίπεδο, πέφτει σ’ ένα χαμηλότερο και, κυλώντας μπροστά, περνά ακόμη χαμηλότερα, μέσα από διαδοχικούς, μικρούς καταρράκτες, έτσι και η πρόοδος γίνεται πάντα προς τα ανώτερα επίπεδα, στους μοροντιανούς και πνευματικούς κόσμους – το ίδιο αργά και με τις ίδιες σταδιακές διαδικασίες.

(435.6) 39:4.13 Στους κατοικημένους κόσμους, οι διεγέρτες της ηθικής παρουσιάζουν τη θνητή ζωή ως μία αδιάσπαστη αλυσίδα με πολλούς κρίκους. Η σύντομη διαμονή σας στην Ουράντια, στη σφαίρα αυτή της νηπιακής ηλικίας των θνητών, είναι μόνο ένας μεμονωμένος κρίκος, ο πρώτος στη μακριά αλυσίδα που εκτείνεται μέσα στα σύμπαντα και τις αιώνιες εποχές. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το τι μαθαίνετε στην πρώτη αυτή ζωή. Είναι η εμπειρία του να ζήσετε τη ζωή αυτή που έχει σημασία. Ακόμη και το έργο του κόσμου τούτου, αν και κυρίαρχο, δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο ο τρόπος με τον οποίο επιτελείτε αυτό το έργο. Δεν υπάρχει υλική ανταμοιβή για μία χρηστή ζωή, υπάρχει όμως βαθιά ικανοποίηση – η συνειδητοποίηση του επιτεύγματος – και τούτο υπερβαίνει οποιαδήποτε υλική ανταμοιβή μπορεί να φανταστεί κανείς.

(435.7) 39:4.14 Τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών είναι: ειλικρίνεια, περισσότερη ειλικρίνεια, ακόμη περισσότερη ειλικρίνεια. Όλοι οι άνθρωποι κατέχουν τα κλειδιά αυτά. Ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί – πρόοδος στην πνευματική του κατάσταση – λαμβάνοντας αποφάσεις, περισσότερες αποφάσεις, ακόμη περισσότερες αποφάσεις. Η ανώτατη ηθική επιλογή είναι η επιλογή των κατά το δυνατόν ανώτατων αξιών και πάντα – σε οποιοδήποτε κόσμο, σε όλους τους κόσμους – συνίσταται στο να επιλέξει να πράττει το θέλημα του Θεού. Αν ο άνθρωπος το επιλέξει, είναι μεγάλος, έστω κι’ αν πρόκειται για τον ταπεινότερο πολίτη της Τζερουζέμ, ή τον έσχατο των θνητών της Ουράντια.

(436.1) 39:4.15 5. Οι Μεταφορείς. Πρόκειται για τα σεραφείμ μεταφοράς που λειτουργούν στα τοπικά συστήματα. Στην Σατάνια, το σύστημά σας, μεταφέρουν τους ταξιδιώτες από και προς την Τζερουζέμ ενώ υπηρετούν και με άλλους τρόπους ως διαπλανητικοί μεταφορείς. Σπάνια περνά μία μέρα χωρίς ένα σεραφείμ μεταφοράς της Σατάνια να αποθέσει ένα σπουδάζοντα επισκέπτη, ή κάποιον άλλο πνευματικής, ή ημι-πνευματικής φύσης ταξιδιώτη στις ακτές της Ουράντια. Τα ίδια αυτά σεραφείμ που διασχίζουν το διάστημα θα σας μεταφέρουν κάποια στιγμή προς και από τους διάφορους κόσμους της ομάδας των αρχηγείων του συστήματος και, όταν θα έχετε ολοκληρώσει την αποστολή σας στη Τζερουζέμ, θα σας μεταφέρουν στην Εντέντια. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα σας πάνε πίσω, στον κόσμο της ανθρώπινης προέλευσής σας. Ένας θνητός δεν επιστρέφει ποτέ στον πλανήτη όπου γεννήθηκε κατά τη διανομή της προσωρινής του ύπαρξης και αν επιστρέψει σε μία επόμενη διανομή, θα συνοδεύεται από ένα σεραφείμ μεταφοράς, της ομάδας των συμπαντικών αρχηγείων.

(436.2) 39:4.16 6. Οι Καταγραφείς. Τα σεραφείμ αυτά είναι οι φύλακες των τρίπτυχων αρχείων των τοπικών συστημάτων. Ο ναός των αρχείων στην πρωτεύουσα ενός συστήματος είναι μία μοναδική κατασκευή, κατά το ένα τρίτο υλική, φτιαγμένη από λαμπερά μέταλλα και κρύσταλλα, κατά το ένα τρίτο μοροντιανή, δομημένη από το σύνδεσμο πνευματικής και υλικής ενέργειας, πέραν όμως του φάσματος της αντίληψης των θνητών και κατά το ένα τρίτο πνευματική. Οι καταγραφείς της τάξης αυτής προίστανται του τρίπτυχου αυτού συστήματος αρχείων το οποίο και διατηρούν. Οι ανερχόμενοι θνητοί θα συμβουλευθούν κατ’ αρχήν τα υλικά αρχεία, οι Υλικοί Υιοί και οι ανώτερες διελαύνουσες υπάρξεις συμβουλεύονται εκείνα των μοροντιανών αιθουσών, ενώ τα σεραφείμ και οι ανώτερες πνευματικές προσωπικότητες του χώρου μελετούν τα αρχεία του πνευματικού τομέα.

(436.3) 39:4.17 7. Οι Εφεδρείες. Τα σεραφείμ του εφεδρικού διοικητικού σώματος στην Τζερουζέμ περνούν πολύ από το χρόνο αναμονής, μένοντας ως πνευματικοί συνοδοί, κοντά στους ανερχόμενους θνητούς που μόλις έφθασαν από τους διάφορους κόσμους του συστήματος – τους διαπιστευμένους απόφοιτους των κόσμων-δωμάτων. Μία από τις απολαύσεις της σύντομης διαμονής σας στην Τζερουζέμ θα είναι το να μιλήσετε και να μείνετε για λίγο – κατά τις περιόδους ανάπαυσης – με τα πολυταξιδεμένα και πολύπειρα αυτά σεραφείμ του εφεδρικού σώματος αναμονής.

(436.4) 39:4.18 Είναι αυτές ακριβώς, οι τόσο φιλικές σχέσεις που κάνουν την πρωτεύουσα ενός συστήματος τόσο αγαπητή στους ανερχόμενους θνητούς. Στην Τζερουζέμ θα βρείτε την πρώτη ανάμιξη Υλικών Υιών, αγγέλων και ανερχόμενων οδοιπόρων. Εδώ αδελφώνονται υπάρξεις καθ’ ολοκληρίαν πνευματικές και ημιπνευματικές, καθώς και οντότητες που μόλις αναδύθηκαν από την υλική υπόσταση. Οι θνητές μορφές εδώ διαφοροποιούνται τόσο πολύ και οι αντιδρώσες στο φως θνητές φυλές διευρύνονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν αμοιβαία αναγνώριση και φιλική, προσωπική κατανόηση.

5. ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΩΓΟΙ

(436.5) 39:5.1 Τα σεραφείμ αυτά διατηρούν τα αρχηγεία τους στις πρωτεύουσες των συστημάτων και, παρά το ότι συνεργάζονται στενά με τους Αδαμικούς πολίτες που κατοικούν στα συστήματα, η κύρια αποστολή τους είναι να υπηρετούν τους Πλανητικούς Αδάμ, τους βιολογικούς, ή φυσικούς εξυψωτές των υλικών φυλών στους εξελικτικούς κόσμους. Το λειτουργικό έργο των αγγέλων αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς πλησιάζουν τους κατοικημένους κόσμους, καθώς προσεγγίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνδρες και γυναίκες, καθώς προετοιμάζονται για την προσπάθεια κατάκτησης του στόχου της αιωνιότητας.

(437.1) 39:5.2 Η πλειονότητα των πλανητικών αρωγών στην Ουράντια απομακρύνθηκε μετά την κατάρρευση του Αδαμικού καθεστώτος και η σεραφική εποπτεία του κόσμου σας περιήλθε, σε μεγαλύτερο βαθμό, στους διαχειριστές, τους λειτουργούς Μετάβασης και τους φρουρούς του πεπρωμένου. Οι σεραφικοί ωστόσο αυτοί βοηθοί των παραβατών Υλικών σας Υιών, εξακολουθούν να υπηρετούν στην Ουράντια στις ακόλουθες ομάδες:

(437.2) 39:5.3 1. Οι Φωνές του Κήπου. Όταν η πλανητική πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης φθάσει στο ανώτατο βιολογικό της επίπεδο, εμφανίζονται πάντα οι Υλικοί Υιοί και Θυγατέρες, οι Αδάμ και οι Εύες, για να εγκαινιάσουν την περαιτέρω εξέλιξη των φυλών, δια της ουσιαστικής συνεισφοράς του ανώτερου ζωτικού τους πλάσματος. Το πλανητικό αρχηγείο ενός τέτοιου Αδάμ και Εύας ονομάζεται συνήθως Κήπος της Εδέμ και τα ατομικά τους σεραφείμ είναι συχνά γνωστά ως οι «φωνές του Κήπου.»Τα σεραφείμ αυτά προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια στους Πλανητικούς Αδάμ σε όλα τους τα σχέδια που αφορούν στη φυσική και διανοητική αναβάθμιση των εξελικτικών φυλών. Μετά την Αδαμική παράβαση στην Ουράντια, ορισμένα από τα σεραφείμ αυτά παρέμειναν στον πλανήτη και προσαρτήθηκαν στους διαδόχους του Αδάμ στην εξουσία.

(437.3) 39:5.4 2. Τα Πνεύματα της Αδελφοσύνης. Είναι προφανές ότι όταν ένας Αδάμ και μία Εύα φθάσουν σ’ έναν εξελικτικό κόσμο, το έργο του να επιτύχουν φυλετική αρμονία και κοινωνική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φυλών του, είναι έργο μεγάλου μεγέθους. Σπάνια οι διαφορετικών χρωμάτων και ποικίλων φύσεων αυτές φυλές βλέπουν με καλό μάτι το σχέδιο της ανθρώπινης αδελφοσύνης. Οι πρωτόγονοι αυτοί άνθρωποι φθάνουν στο σημείο να κατανοήσουν τη σοφία των ειρηνικών μεταξύ τους σχέσεων μόνον ως αποτέλεσμα της ώριμης πλέον ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά και μέσω της πιστής λειτουργίας των σεραφικών πνευμάτων της αδελφοσύνης. Χωρίς το έργο των σεραφείμ αυτών, οι προσπάθειες των Υλικών Υιών να εναρμονίσουν και να προωθήσουν τις φυλές ενός εξελικτικού κόσμου θα καθυστερούσαν πολύ. Και αν ο δικός σας Αδάμ είχε παραμείνει συνεπής στο αρχικό σχέδιο προόδου της Ουράντια, τα πνεύματα αυτά της αδελφοσύνης θα είχαν, ως τώρα, επιφέρει απίστευτες μεταμορφώσεις στην ανθρώπινη φυλή. Με δεδομένη όμως την Αδαμική παράβαση, είναι πράγματι αξιοσημείωτο το ότι οι σεραφικές αυτές τάξεις κατόρθωσαν να υποστηρίξουν και να πραγματοποιήσουν έστω και το ποσοστό αυτό της αδελφοσύνης που τώρα γνωρίζετε στην Ουράντια.

(437.4) 39:5.5 3. οι Ψυχές της Ειρήνης. Οι πρώτες χιλιετίες των ανοδικών αγώνων του εξελικτικού ανθρώπου χαρακτηρίζονται από πολλές προσπάθειες. Η ειρήνη4 δεν αποτελεί φυσική κατάσταση στους υλικούς κόσμους. Οι κόσμοι πρώτα επιτυγχάνουν την «επί γης ειρήνη και εν ανθρώποις ευδοκία» δια της λειτουργίας των σεραφικών ψυχών της ειρήνης. Αν και οι άγγελοι αυτοί αποθαρρύνθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στις πρώτες τους ενέργειες στην Ουράντια, η Βεβόνα, η αρχηγός των ψυχών της ειρήνης την εποχή του Αδάμ παρέμεινε στην Ουράντια και είναι τώρα προσαρτημένη στο επιτελείο του αρμοστή γενικού κυβερνήτη. Και είναι η ίδια η Βεβόνα η οποία, όταν γεννήθηκε ο Μιχαήλ ανήγγειλε στους κόσμους, ως αρχηγός της αγγελικής στρατιάς, «Ωσαννά, εν τοις Υψίστοις στη Χαβόνα, επί γης ειρήνη και εν ανθρώποις ευδοκία.»

(437.5) 39:5.6 Κατά τις περισσότερο προηγμένες εποχές της πλανητικής εξέλιξης, τα σεραφείμ αυτά συντελούν στην αντικατάσταση της άποψης της επανόρθωσης με την θεία εναρμόνιση, ως φιλοσοφία της σωτηρίας των θνητών.

(437.6) 39:5.7 4. Τα Πνεύματα της Εμπιστοσύνης. Η υποψία είναι η εγγενής αντίδραση του πρωτόγονου ανθρώπου. Οι αγώνες για τη σωτηρία των πρώτων αιώνων δεν γεννούν, φυσικά, εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη αποτελεί νέο απόκτημα για τον άνθρωπο, το οποίο επέφερε η λειτουργία των πλανητικών αυτών σεραφείμ του Αδαμικού καθεστώτος. Είναι η αποστολή τους το να εμφυσήσουν την εμπιστοσύνη στο νου των εξελισσόμενων ανθρώπων. Οι Θεοί είναι εξαιρετικά έμπιστοι. Ο Πατέρας του Σύμπαντος είναι πρόθυμος να εμπιστευθεί ελεύθερα τον εαυτό του – τον Προσαρμοστή – στην ένωσή του με τον άνθρωπο.

(438.1) 39:5.8 Ολόκληρη αυτή η ομάδα των σεραφείμ μεταφέρθηκε στο νέο καθεστώς μετά την Αδαμική αποτυχία και από τότε συνεχίζει το έργο της στην Ουράντια. Και ουδέποτε απέτυχαν απόλυτα, αφού βρίσκεται εν εξελίξει ένας πολιτισμός που ενσωματώνει πολλά από τα ιδανικά τους πάνω στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

(438.2) 39:5.9 Σε περισσότερο προηγμένες πλανητικές εποχές τα σεραφείμ αυτά επαυξάνουν την ανθρώπινη εκτίμηση για την αλήθεια του ότι η αβεβαιότητα αποτελεί το μυστικό της ευχάριστης συνέχειας. Βοηθούν τους θνητούς φιλοσόφους να κατανοήσουν ότι, όταν η άγνοια είναι βασική για την επιτυχία, θα αποτελούσε κολοσσιαίο σφάλμα για ένα πλάσμα το να γνωρίζει το μέλλον. Επιτείνουν την απόλαυση των ανθρώπων από τη γλυκύτητα της αβεβαιότητας για τα θέλγητρα και τις χάρες του αόριστου και άγνωστου μέλλοντος.

(438.3) 39:5.10 5. οι Μεταφορείς. Οι πλανητικοί μεταφορείς υπηρετούν στους μεμονωμένους κόσμους. Η πλειονότητα των σεραφοποιημένων υπάρξεων που ήρθε στον πλανήτη είναι περαστική. Απλά κάνει μία ενδιάμεση στάση. Συνοδεύουν τους δικούς τους ειδικευμένους σεραφικούς μεταφορείς, υπάρχει ωστόσο ένας μεγάλος αριθμός αυτών των σεραφείμ που σταθμεύει στην Ουράντια. Πρόκειται για τις μεταφορικές προσωπικότητες οι οποίες λειτουργούν από τους τοπικούς πλανήτες, όπως από την Ουράντια στην Τζερουζέμ.

(438.4) 39:5.11 Η συμβατική σας άποψη για τους αγγέλους αποκτήθηκε με τον εξής τρόπο: Ακριβώς τη στιγμή πριν από τον φυσικό θάνατο, ένα ανακλαστικό φαινόμενο λαμβάνει χώρα στον ανθρώπινο νου και αυτή ακριβώς η φθίνουσα συνείδηση φαίνεται ότι σχηματίζει το όραμα κάποιου όντος με τη μορφή του συνοδού αγγέλου και τούτο ερμηνεύεται αμέσως με τους όρους της συνήθους άποψης για τους αγγέλους που υπάρχει στον νου του κάθε ανθρώπου.

(438.5) 39:5.12 Η εσφαλμένη αντίληψη ότι οι άγγελοι έχουν φτερά δεν οφείλεται αποκλειστικά στην παλιομοδίτικη δοξασία ότι πρέπει να έχουν φτερά για να πετάξουν στον αέρα. Στις ανθρώπινες υπάρξεις έχει ορισμένες φορές επιτραπεί να δουν τα σεραφείμ που προετοιμάζονταν για μεταφορική υπηρεσία και οι παραδόσεις των εμπειριών αυτών έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίσει την Ουραντιανή αντίληψη για τους αγγέλους. Παρατηρώντας ένα σεραφείμ μεταφοράς να ετοιμάζεται να δεχθεί ένα ταξιδιώτη για την διαπλανητική διέλευση, μπορεί να δει κανείς αυτό που φαινομενικά παρουσιάζεται σαν διπλά φτερά, να εκτείνονται από κεφάλι ως τα πόδια του αγγέλου. Στην πραγματικότητα τα φτερά αυτά είναι ενεργειακοί μονωτές, ασπίδες προστασίας από την τριβή.

(438.6) 39:5.13 Όταν οι ουράνιες υπάρξεις πρόκειται να σεραφοποιηθούν για να μεταβούν από τον ένα κόσμο στον άλλο, μεταφέρονται στο αρχηγείο του πλανήτη και, μετά τη δέουσα καταχώρηση, άγονται στον ύπνο μετάβασης. Εν τω μεταξύ, το σεραφείμ μεταφοράς μετακινείται σε οριζόντια θέση, αμέσως επάνω από τον ενεργειακό πόλο του πλανήτη. Ενώ οι ενεργειακές ασπίδες προστασίας είναι ολάνοιχτες, η κοιμώμενη προσωπικότητα εναποτίθεται επιδέξια, από τους επίσημους σεραφικούς βοηθούς, στο επάνω μέρος του αγγέλου μεταφοράς. Τότε και τα δύο ζευγάρια, το πάνω και το κάτω, των ασπίδων προστασίας κλείνουν προσεκτικά και ρυθμίζονται.

(438.7) 39:5.14 Και τώρα, υπό την επήρεια των μεταφορέων και των αναμεταδοτών, μια παράξενη μεταμόρφωση αρχίζει, καθώς το σεραφείμ είναι έτοιμο για να πετάξει μέσα στα ενεργειακά ρεύματα των συμπαντικών κυκλωμάτων. Ως προς την εξωτερική του εμφάνιση, το σεραφείμ αυξάνει σε ευκρίνεια, και προς τα δύο άκρα και περιβάλλεται από ένα παράξενο κεχριμπαρένιο φως σε τέτοιο βαθμό που, πολύ γρήγορα, είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς την σεραφειμοποιημένη προσωπικότητα. Όταν όλα είναι έτοιμα για αναχώρηση, ο προϊστάμενος των μεταφορών κάνει την δέουσα επιθεώρηση του οχήματος της ζωής, κάνει τις συνηθισμένες δοκιμές για να εξασφαλίσει το αν ο άγγελος είναι κατάλληλα συνδεδεμένος με το κύκλωμα, ή όχι και στη συνέχεια αναγγέλλει ότι ο ταξιδιώτης σεραφειμοποιήθηκε δεόντως, ότι οι ενέργειες έχουν ρυθμιστεί, ότι ο άγγελος έχει μονωθεί και ότι όλα είναι έτοιμα για την μεταφορική αστραπή. Οι μηχανικοί ελεγκτές, δύο από αυτούς, παίρνουν κατόπιν τις θέσεις τους. Ως εκείνη τη στιγμή, το σεραφείμ μεταφοράς έχει γίνει ένα σχεδόν διάφανο, δονούμενο, σε σχήμα τορπίλης περίγραμμα σπινθηρίζουσας φωτοβολίας. Τώρα, ο μεταφορικός αποστολέας του κόσμου καλεί τις βοηθητικές συστοιχίες των ζώντων ενεργειακών αναμεταδοτών, χιλίων, συνήθως, στον αριθμό. Καθώς αναγγέλλει τον προορισμό μεταφοράς, απλώνεται και αγγίζει το πλησιέστερο σημείο του σεραφικού οχήματος, το οποίο εκτινάσσεται εμπρός με ταχύτητα αστραπής, αφήνοντας πίσω του μια γραμμή ουράνιας φωτοβολίας, ως το σημείο στο οποίο φθάνει η επένδυση της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Σε λιγότερο από δέκα λεπτά, το φαντασμαγορικό θέαμα θα χαθεί ακόμα και από την ενισχυμένη σεραφική όραση.

(439.1) 39:5.15 Ενώ οι σχετικές με τους πλανήτες διαστημικές αναφορές λαμβάνονται το μεσημέρι, στον μεσημβρινό του καθορισμένου πνευματικού αρχηγείου, οι μεταφορείς αποστέλλονται από την ίδια αυτή θέση τα μεσάνυκτα. Τούτη είναι η πλέον ευνοϊκή στιγμή για αναχώρηση και αποτελεί την τυπική ώρα, αν δεν καθοριστεί διαφορετικά.

(439.2) 39:5.16 6. Οι Καταγραφείς. Τούτοι είναι οι επιτηρητές των μειζόνων θεμάτων ενός πλανήτη, καθώς αυτός λειτουργεί ως μέρος του συστήματος και καθώς συνδέεται και ασχολείται με την συμπαντική διακυβέρνηση. Εργάζονται πάνω στην καταγραφή των πλανητικών υποθέσεων, αλλά δεν ασχολούνται με θέματα ατομικής ζωής και υπόστασης.

(439.3) 39:5.17 7. Οι Εφεδρείες. Το εφεδρικό σώμα των πλανητικών σεραφείμ της Σατάνια διατηρείται στην Τζερουζέμ, σε στενή συνεργασία με τις εφεδρείες των Υλικών Υιών. Οι άφθονες αυτές εφεδρείες διατίθενται πλουσιοπάροχα σε κάθε φάση των πολύπλευρων δραστηριοτήτων της σεραφικής αυτής τάξης. Οι άγγελοι αυτοί είναι επίσης οι ατομικοί αγγελιαφόροι των τοπικών συστημάτων. Υπηρετούν τους διελαύνοντες θνητούς, τους αγγέλους και τους Υλικούς Υιούς, καθώς επίσης και άλλους οι οποίοι κατοικούν στο αρχηγείο του συστήματος. Ενώ η Ουράντια είναι, επί του παρόντος, εκτός των πνευματικών κυκλωμάτων της Σατάνια και του Νορλάτιαντεκ, είστε, με άλλους τρόπους, σε στενή επαφή με τις διαπλανητικές υποθέσεις, αφού οι αγγελιαφόροι αυτοί από την Τζερουζέμ συχνά έρχονται στον κόσμο αυτό, όπως και σε όλες τις άλλες σφαίρες του συστήματος.

6. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

(439.4) 39:6.1 Όπως δηλώνει το όνομά τους, τα σεραφείμ μεταβατικής λειτουργίας υπηρετούν οπουδήποτε μπορούν να συνεισφέρουν στη μετάβαση των πλασμάτων από την υλική στην πνευματική κατάσταση. Οι άγγελοι αυτοί υπηρετούν από τους κατοικημένους κόσμους ως τις πρωτεύουσες των συστημάτων, εκείνοι ωστόσο που βρίσκονται επί του παρόντος στη Σατάνια, κατευθύνουν τις μεγαλύτερες προσπάθειές τους προς την εκπαίδευση των διασωζόμενων θνητών στους επτά κόσμους-δώματα. Η λειτουργία αυτή διαφοροποιείται σύμφωνα με τις αποστολές των επτά τάξεων που ακολουθούν:

(439.5) 39:6.2 1. Τα Σεραφικά Ευαγγέλια.

(439.6) 39:6.3 2. Οι Φυλετικοί Ερμηνευτές.

(439.7) 39:6.4 3. Οι Σχεδιαστές του Νου.

(439.8) 39:6.5 4. Οι Μοροντιανοί Σύμβουλοι.

(439.9) 39:6.6 5. Οι Τεχνικοί.

(439.10) 39:6.7 6. Οι Καταγραφείς-Διδάσκαλοι.

(439.11) 39:6.8 7. Οι Λειτουργικές Εφεδρείες.

(439.12) 39:6.9 Περισσότερα για τη λειτουργία των σεραφικών αυτών λειτουργών επί των διελαυνόντων ανερχομένων θα μάθετε στα κείμενα τα οποία αναφέρονται στους κόσμους-δώματα και τη μοροντιανή ζωή.

7. ΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

(440.1) 39:7.1 Οι άγγελοι αυτοί δεν λειτουργούν σε μεγάλη έκταση, εκτός των παλαιότερων κόσμων αλλά και των περισσότερο προηγμένων πλανητών του Νέβαδον. Μεγάλοι αριθμοί των σεραφείμ αυτών παραμένουν σε εφεδρεία στους σεραφικούς κόσμους κοντά στον Σάλβινγκτον, όπου αναλαμβάνουν έρευνες σχετικές με τη μακρινή αυγή της εποχής του φωτός και της ζωής στον Νέβαδον. Τα σεραφείμ αυτά δεν δραστηριοποιούνται σε σχέση με την πορεία των ανερχομένων θνητών, αλλά λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά επί των θνητών εκείνων οι οποίοι διασώζονται από μία εκ των τροποποιημένων τάξεων ανέλιξης.

(440.2) 39:7.2 Εφ’ όσον οι άγγελοι αυτοί δεν ασχολούνται, επί του παρόντος, άμεσα με την Ουράντια, ή τους Ουραντιανούς, είναι προτιμότερο να μην προχωρήσουμε στην περιγραφή των συναρπαστικών δραστηριοτήτων τους.

8. ΤΟ ΣΕΡΑΦΙΚΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

(440.3) 39:8.1 Τα σεραφείμ κατάγονται από τα τοπικά σύμπαντα και, στους ίδιους αυτούς κόσμους όπου γεννήθηκαν, ορισμένα από αυτά φθάνουν στο δια της υπηρεσίας πεπρωμένο τους. Με τη βοήθεια και τη συμβουλή των αρχαιότερων αρχαγγέλων, ορισμένα σεραφείμ μπορούν να ανελιχθούν στα ανώτερα καθήκοντα των Υπέρλαμπρων Εσπερινών Αστέρων, ενώ άλλα κατακτούν τη θέση και τις υπηρεσίες των μη αποκαλυφθέντων ομόβαθμων των Εσπερινών Αστέρων. Κι’ άλλες ακόμη περιπέτειες στο πεπρωμένο των τοπικών συμπάντων μπορεί να επιχειρηθούν, ο Σεράφινγκτον, όμως, παραμένει για πάντα ο αιώνιος στόχος όλων των αγγέλων. Ο Σεράφινγκτον αποτελεί το κατώφλι προς τον Παράδεισο και την κατάκτηση του Θείου, τη σφαίρα διέλευσης από τη λειτουργία του χρόνου στην ανώτερη υπηρεσία της αιωνιότητας.

(440.4) 39:8.2 Τα σεραφείμ μπορούν να φθάσουν στον Παράδεισο με πάρα πολλούς – με εκατοντάδες – τρόπους, οι σημαντικότεροι όμως, όπως παρουσιάζονται στην αφήγηση αυτή, είναι οι εξής:

(440.5) 39:8.3 1. Να επιτύχουν την είσοδο στην εν Παραδείσω σεραφική κατοικία το καθένα με την αξία του, φθάνοντας στην τελειότητα της εξειδικευμένης υπηρεσίας ως ουράνιος τεχνουργός, Τεχνικός Σύμβουλος, ή Ουράνιος Καταγραφέας. Να γίνει Παραδείσιος Σύντροφος και, έχοντας με τον τρόπο αυτό φθάσει στο κέντρο πάντων των πραγμάτων, να γίνει, ίσως, κατόπιν ένας αιώνιος λειτουργός και σύμβουλος των σεραφικών τάξεων, καθώς και άλλων.

(440.6) 39:8.4 2. Να κληθεί στον Σεράφινγκτον. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα σεραφείμ λαμβάνουν άνωθεν εντολές. Σε άλλες περιπτώσεις οι άγγελοι, ορισμένες φορές, φθάνουν στον Παράδεισο σε πολύ μικρότερο χρόνο από τους θνητούς. Ανεξάρτητα όμως από το πόσο ικανό μπορεί να είναι ένα σεραφικό ζευγάρι, δεν μπορεί να αναχωρήσει για τον Σεράφινγκτον, ή οπουδήποτε αλλού. Κανείς, εκτός των επιτυχημένων φρουρών του πεπρωμένου, δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα προσεγγίσει τον Παράδεισο μέσω μιας προοδευτικής οδού εξελικτικής ανόδου. Όλοι οι άλλοι πρέπει υπομονετικά να περιμένουν την άφιξη των Παραδείσιων αγγελιαφόρων των τριτευόντων υπερναφείμ, οι οποίοι έρχονται με την κλήτευση που τους διατάσσει να εμφανισθούν στα ανώτερα κλιμάκια.

(440.7) 39:8.5 3. Να φθάσουν στον Παράδεισο δια της εξελικτικής μεθόδου των θνητών. Η υπέρτατη επιλογή των σεραφείμ στην πορεία τους μέσα στο χρόνο είναι το αξίωμα του φρουρού αγγέλου, ώστε να φθάσουν στο στάδιο της τελικότητας και να προκριθούν για να αναλάβουν καθήκοντα στις αιώνιες σφαίρες της σεραφικής υπηρεσίας. Παρόμοιοι προσωπικού φρουροί των παιδιών του χρόνου αποκαλούνται φρουροί του πεπρωμένου, υπό την έννοια ότι φρουρούν τα θνητά πλάσματα στο μονοπάτι του θείου πεπρωμένου και ότι ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, καθορίζουν και το δικό τους, ανώτερο πεπρωμένο.

(440.8) 39:8.6 Οι φρουροί του πεπρωμένου επιλέγονται από τις τάξεις των πλέον έμπειρων αγγελικών προσωπικοτήτων όλων των κατηγοριών των σεραφείμ, τα οποία έχουν προκριθεί για την υπηρεσία αυτή. Όλοι οι διασωζόμενοι θνητοί, το πεπρωμένο των οποίων οδηγεί στη συγχώνευση με τον Προσαρμοστή, έχουν κοντά τους προσωρινούς φρουρούς και οι σύντροφοι αυτοί να προσαρτηθούν σ’ αυτούς μόνιμα, όταν οι θνητοί διασωθέντες επιτύχουν την απαραίτητη διανοητική και πνευματική εξέλιξη. Προτού οι θνητοί ανερχόμενοι εγκαταλείψουν τους κόσμους-δώματα, έχουν όλοι αποκτήσει μόνιμους σεραφικούς συντρόφους. Η ομάδα αυτή των λειτουργικών πνευμάτων παρουσιάζεται στα σχετικά με την Ουράντια κείμενα.

(441.1) 39:8.7 Δεν είναι δυνατόν στους αγγέλους να φθάσουν στο Θεό από το ανθρώπινο επίπεδο προέλευσης, αφού δημιουργήθηκαν «λίγο καλύτεροι από εσάς.» Αυτό, όμως, έχει με σοφία διευθετηθεί και, ενώ δεν τους είναι δυνατόν να αρχίσουν από το κατώτατο σημείο, από την πνευματική «πεδιάδα» της θνητής ύπαρξης, μπορούν να κατέβουν ως εκείνους που αρχίζουν την πορεία τους από το κατώτερο σημείο και να καθοδηγήσουν τα πλάσματα αυτά βήμα προς βήμα, από τον ένα κόσμο στον άλλο, ως τις πύλες της Χαβόνα. Όταν οι θνητοί ανερχόμενοι εγκαταλείψουν την Ουβέρσα για να μπουν στα κυκλώματα της Χαβόνα, οι φρουροί εκείνοι των οποίων η αποστολή ήταν επακόλουθο της ζωής στη σάρκα, θα αποχαιρετήσουν προσωρινά τους οδοιπόρους συντρόφους τους, ενώ θα ταξιδεύουν προς τον Σεράφινγκτον, τον αγγελικό προορισμό του μεγάλου σύμπαντος. Εδώ, οι άγγελοι αυτοί θα επιχειρήσουν να κατακτήσουν και, αναμφίβολα θα το πετύχουν, τα επτά κυκλώματα του σεραφικού φωτός.

(441.2) 39:8.8 Πολλά, αλλά όχι όλα, από τα σεραφείμ αυτά, τα αποσπασμένα ως φρουροί του πεπρωμένου κατά την υλική ζωή, συνοδεύουν τους θνητούς συντρόφους τους μέσα από τα κυκλώματα της Χαβόνα ενώ ορισμένα άλλα σεραφείμ περνούν μέσα από τα κυκλώματα του κεντρικού σύμπαντος με τρόπο εντελώς διαφορετικό από την ανέλιξη των θνητών. Ανεξάρτητα όμως από την οδό ανέλιξης, όλα τα εξελικτικά σεραφείμ διασχίζουν τον Σεράφινγκτον και η πλειονότητά τους βιώνει την εμπειρία αυτή, αντί εκείνης των κυκλωμάτων της Χαβόνα.

(441.3) 39:8.9 Ο Σεράφινγκτον είναι ο πλανήτης προορισμού των αγγέλων και το να κατακτήσουν τον κόσμο αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις εμπειρίες των θνητών οδοιπόρων στον Ασέντινγκτον. Οι άγγελοι δεν είναι5 απόλυτα βέβαιοι για το αιώνιο μέλλον τους μέχρις ότου φθάσουν στον Σεράφινγκτον. Κανείς, από όσο γνωρίζουμε, από τους αγγέλους που φθάνουν στον Σεράφινγκτον δεν παραστράτησε ποτέ. Η αμαρτία δεν θα βρει ποτέ ανταπόκριση στην καρδιά ενός ολοκληρωμένου σεραφείμ.

(441.4) 39:8.10 Οι απόφοιτοι του Σεράφινγκτον αναλαμβάνουν διάφορες αποστολές: Οι φρουροί του πεπρωμένου που βιώνουν την εμπειρία των κυκλωμάτων της Χαβόνα, εντάσσονται συνήθως στο Σώμα της Τελικότητας των Θνητών. Άλλοι φρουροί, έχοντας περάσει της εξετάσεις διαχωρισμού της Χαβόνα, συχνά επανασυνδέονται με τους θνητούς συντρόφους τους στον Παράδεισο και άλλοι γίνονται οι αιώνιοι σύντροφοι των θνητών τελικιστών, ενώ άλλοι, πάλι, εντάσσονται στα διάφορα σώματα των μη-θνητών τελικιστών και, τέλος, πολλοί εντάσσονται στο Σώμα της Σεραφικής Ολοκλήρωσης.

9. ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΕΡΑΦΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

(441.5) 39:9.1 Αφού φθάσουν στον Πατέρα των πνευμάτων και γίνουν δεκτοί στη σεραφική υπηρεσία της ολοκλήρωσης, οι άγγελοι αναλαμβάνουν ορισμένες φορές καθήκοντα επί της λειτουργίας των κόσμων που παγιώθηκαν στο φως και τη ζωή. Επιτυγχάνουν την προσάρτησή τους στις ευγενείς τριαδοποιημένες υπάρξεις των συμπάντων και στις ανώτερες υπηρεσίες του Παραδείσου και της Χαβόνα. Τα σεραφείμ αυτά των τοπικών συμπάντων έχουν δια της εμπειρίας τους αντισταθμίσει τη διαφορά στη θεία δυναμική, η οποία κατά το παρελθόν τα διαχώριζε από τα λειτουργικά πνεύματα του κεντρικού σύμπαντος και των υπερσυμπάντων. Οι άγγελοι του Σεραφικού Σώματος της Ολοκλήρωσης υπηρετούν ως συνεργάτες των σεκοναφείμ του υπερσύμπαντος και ως βοηθοί των ανώτερων τάξεων των υπερναφείμ του Παραδείσου-Χαβόνα. Για τους αγγέλους αυτούς, η πορεία στο χρόνο έχει ολοκληρωθεί. Εφεξής και για πάντα είναι οι υπηρέτες του Θεού, οι συνεργάτες των θείων προσωπικοτήτων, ισότιμοι των εν Παραδείσω τελικιστών.

(441.6) 39:9.2 Μεγάλοι αριθμοί των ολοκληρωμένων σεραφείμ επιστρέφουν στα σύμπαντα όπου γεννήθηκαν, για να συμπληρώσουν εκεί τη λειτουργία των θείων ικανοτήτων τους με την λειτουργία της, δια της εμπειρίας, ολοκλήρωσης. Ο Νέβαδον είναι, συγκριτικά μιλώντας, ένα από τα νεώτερα σύμπαντα και γι’ αυτό δεν διαθέτει τόσους πολλούς από τους απόφοιτους αυτούς που επέστρεψαν στον Σεράφινγκτον, όσους θα μπορούσε να βρει κανείς σ’ ένα παλαιότερο σύμπαν. Παρ’ όλ’ αυτά, το τοπικό μας σύμπαν είναι επαρκώς εφοδιασμένο με σεραφείμ ολοκλήρωσης, αφού είναι προφανές ότι οι εξελικτικοί κόσμοι παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες για τις υπηρεσίες τους, καθώς πλησιάζουν το φως και τη ζωή. Τα σεραφείμ ολοκλήρωσης υπηρετούν πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μαζί με τις ανώτερες τάξεις των σεραφείμ, ορισμένα, ωστόσο, υπηρετούν μαζί με κάθε μία από τις υπόλοιπες τάξεις των αγγέλων. Ακόμη και ο κόσμος σας απολαμβάνει την εκτεταμένη λειτουργία δώδεκα εξειδικευμένων ομάδων του Σεραφικού Σώματος της Ολοκλήρωσης. Τα κυρίαρχα αυτά σεραφείμ της πλανητικής εποπτείας συνοδεύουν κάθε νεοδιορισμένο Πλανητικό Πρίγκιπα στους κατοικημένους κόσμους.

(442.1) 39:9.3 Πολλές συναρπαστικές λεωφόροι λειτουργίας είναι ανοικτές για τα σεραφείμ ολοκλήρωσης, αλλά, όπως όλα επιζητούσαν να αναλάβουν καθήκοντα ως φρουροί του πεπρωμένου, κατά τις προ του Παραδείσου εποχές, έτσι και κατά την μετά Παράδεισο εμπειρία τους εκείνο που επιθυμούν περισσότερο είναι να υπηρετήσουν ως ακόλουθοι επιφοίτησης των ενσαρκωμένων Υιών του Παραδείσου. Εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αφοσιωμένοι στο συμπαντικό εκείνο σχέδιο της εκκίνησης του μεγάλου και σαγηνευτικού ταξιδιού των θνητών πλασμάτων των εξελικτικών κόσμων προς τον Παραδείσιο προορισμό του θείου και της αιωνιότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας των θνητών για να βρουν το Θεό και να επιτύχουν τη θεία τελειότητα, οι πνευματικοί αυτοί λειτουργοί της σεραφικής ολοκλήρωσης, μαζί με τα πιστά λειτουργικά πνεύματα του χρόνου, είναι πάντα και για πάντα οι αληθινοί σας φίλοι και αλάνθαστοι αρωγοί.

(442.2) 39:9.4 [Παρουσιάστηκε από έναν Μελχισεδέκ, ο οποίος ενεργεί κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Σεραφικής Στρατιάς του Νέβαδον.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.