39 Kiri - Seeraviväed

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

39. Kiri

Seeraviväed

39:0.1 (426.1) NII palju kui meie teame, kavatseb kohaliku universumi keskuses isikustunud Lõpmatu Vaim luua ühtmoodi täiuslikke seeraveid, kuid mingil teadmata põhjusel on need seeravitest järglased üksteisest väga erinevad. See mitmekesisus võib tuleneda areneva kogemusliku Jumaluse tundmatust vaheleastumisest; kui see nii ongi, ei saa me seda tõestada. Kuid me oleme täheldanud, et kui seeravitele on tehtud haridusalaseid katseid ja nad on allutatud koolitusdistsipliinile, jagunevad nad eksimatult ja selgesti eristuvalt järgmisse seitsmesse rühma:

39:0.2 (426.2) 1. ülimad seeravid;

39:0.3 (426.3) 2. kõrgemad seeravid;

39:0.4 (426.4) 3. juhendavad seeravid;

39:0.5 (426.5) 4. haldurseeravid;

39:0.6 (426.6) 5. planeetide abilised;

39:0.7 (426.7) 6. ülemineku hoolekandjad;

39:0.8 (426.8) 7. tulevikuseeravid.

39:0.9 (426.9) Vaevalt oleks õige öelda, et üks seerav oleks mõnesse teise rühma kuuluvast inglist madalam. Kuid vaatamata sellele piirdub iga ingli teenistus kõigepealt tema esialgse ja loomupärase rühmaga. Manotia, minu seeravist abiline käesoleva ettekande koostamisel, on ülim seerav ja tegutses kunagi ainult kõrgema seeravina. Iseenda taotlusel ja pühendunud teenistuse tulemusena on ta läbinud ükshaaval kõik seitse seeraviteenistust, olles tegutsenud peaaegu kõigil seeravitele avatud tegevusaladel, ja täidab nüüd Urantial seeravite juhi abi kohustusi.

39:0.10 (426.10) Inimolenditel on mõnikord raske aru saada, et loomisel omandatud võime tegutseda kõrgema taseme hoolekandjana ei tarvitse tingimata tähendada võimet tegutseda suhteliselt madalamatel teenistustasemetel. Inimene alustab elu abitu lapsena, seetõttu peab iga surelik saavutus hõlmama kõiki kogemuslikke eeltingimusi. Seeravitel niisugust täiskasvanueelset elu — lapsepõlve — ei ole. Aga nad on kogemuslikud loodudolendid ja nad saavad kogemuste ning hariduse kaudu täiendada oma jumalikku ja loomupärast võimet, omandades kogemuslikult tegutsemisoskuse ühel või mitmel seeravite tegevusalal.

39:0.11 (426.11) Pärast lähetuse saamist määratakse seeravid oma loomupärase rühma reservi. Planeedi- ja haldusstaatusega seeravid teenivad sageli pikka aega esialgse liigituse põhjal, kuid mida kõrgem on loomupärane tegutsemistase, seda järjekindlamalt taotlevad nad määramist universumiteenistuse madalamatesse klassidesse. Nad ihaldavad eriti määramist planeetide abiliste reservidesse, ja kui see neil õnnestub, astuvad nad taevastesse koolidesse mõne arengumaailma Planeedivürsti keskuse juures. Siin hakkavad nad õppima keeli, ajalugu ja inimkonna kohalike rasside tavasid. Seeravid peavad omandama teadmisi ja kogemusi umbes samamoodi nagu inimolendid. Teatavate isiksuseomaduste poolest ei olegi nad teist nii väga erinevad. Ja nad kõik ihaldavad alustada alt, hoolekande madalaimalt võimalikult tasandilt, siis võib neil olla lootust jõuda kogemusliku saatuse kõrgeima võimaliku tasandini.

1. Ülimad seeravid

39:1.1 (427.1) Need seeravid kuuluvad seitsmest ilmutatud kohaliku universumi inglite klassist kõrgeimasse. Nad tegutsevad seitsmes rühmas, mis on kõik tihedalt seotud Seeravite Täiusekorpuse inglitest hoolekandjatega.

39:1.2 (427.2) 1. Poegade ja Vaimude Teenijad. Esimene ülimate seeravite rühm on määratud teenima kohalikus universumis elavaid ning tegutsevaid kõrgeid Poegi ja Vaimu päritolu olendeid. See inglitest teenijate rühm teenib ka Universumi Poega ja Universumi Vaimu ning on tihedalt seotud Helkja Koidutähe teabekogumiskorpusega, mis on Looja-Poja ja Loova Vaimu ühendatud tahte peateostaja universumis.

39:1.3 (427.3) Määratuna kõrgete Poegade ja Vaimude juurde, on need seeravid loomulikult seotud Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu jumalike järglaste Paradiisi Avonalide laiaulatusliku teenistusega. See kõrge ja kogenud seeraviteklass saadab Paradiisi Avonale alati kõigil kohtumõistmis- ja annetumismissioonidel ning sellistel puhkudel pühenduvad nad alati planeedi ühe usulise elukorralduse lõpetamisega ja uue ajastu sisseõnnistamisega seotud erilisele korraldus- ja haldustööle. Kuid nad ei tegele kohtumõistmisega, mida niisugune usulise elukorralduse vahetus kaasa võib tuua.

39:1.4 (427.4) Annetumiselude abistajad. Paradiisi Avonale, kuid mitte Loojaid-Poegi, saadab annetumismissioonidel alati 144 annetumiselude abistajast koosnev korpus. Need 144 inglit on ülemateks kõigile teistele Poegade ja Vaimude teenijatele, kes võivad annetumismissiooniga kaasa minna. Ühe Jumala Poja käsutuses võib planeedil annetumise ajal olla terveid inglite leegione, kuid kõiki neid seeraveid organiseerivad ja suunavad 144 annetumiselude abistajat. Saatjaskonda võivad kuuluda ka kõrgemad ingliklassid, supernavid ja sekonavid, ja kuigi nende ülesanded on seeravite omadest selgelt erinevad, koordineerivad kõiki neid tegevusi annetumiselude abistajad.

39:1.5 (427.5) Need annetumiselude abistajad on täiuslikud seeravid: nad kõik on läbinud Seraphingtoni ringid ja jõudnud Seeravite Täiusekorpusesse. Ja nad on saanud edasise erikoolituse, et lahendada raskusi ja tulla toime eriolukordades, mis tekivad Jumala Poegade annetumistel aja laste arendamise eesmärgil. Need seeravid on kõik jõudnud Paradiisi ja on hõlmatud isiklikult Teise Allika ja Keskme, Igavese Poja poolt.

39:1.6 (427.6) Seeravid ihkavad võrdselt määramist kehastunud Poegade missioonidesse ja määramist maailmade surelike saatuse kaitsjateks; viimane on seeravitele kindlaim viis saada Paradiisi, annetumiselu abistajad aga on jõudnud Paradiisi saavutanud täiuslike seeravite kõrgeimasse teenistusse kohalikus universumis.

39:1.7 (428.1) 2. Kohtu nõuandjad. Neid seeravitest nõuandjaid ja abistajaid määratakse kõigi kohut mõistvate klasside juurde, alates lepitajatest kuni ala kõrgeimate kohtuteni. Nende kohtute eesmärk ei ole langetada karistavaid otsuseid, vaid pigem lahendada siiraid eriarvamusi ja anda korraldus tõususurelike igikestvaks ellujäämiseks. Selles seisnebki kohtu nõuandjate kohustus: hoolitseda selle eest, et kõik süüdistused sure-like loodud-olendite vastu oleksid esitatud õiglaselt ning et nende suhtes langetataks armuline otsus. Seda tööd teevad nad tihedas koostöös Kõrgete Volinikega, kohalikus universumis teenivate Vaimuga ühtesulanud tõususurelikega.

39:1.8 (428.2) Seeravitest kohtu nõuandjad teenivad laialdaselt surelike kaitsjatena. Mitte et kunagi kaldutaks ebaõiglusesse maailmade alamate loodud-olendite suhtes, vaid sellepärast, et kuigi õiglus nõuab otsuse langetamist iga jumaliku täiuse poole pürgimise käigus tehtud üleastumise kohta, tuleb iga niisugust väärsammu halastuse nimel õigesti hinnata, vastavalt loodud-olendi olemusele ja jumalikule eesmärgile. Need inglid esindavad jumalikus õigluses sisalduvat halastuse elementi — õiglust, mis põhineb üleastumise aluseks olnud isiklike motiivide ja rassiliste kalduvuste tundmisel.

39:1.9 (428.3) See inglite klass teenib alates Planeedivürstide nõukogudest kuni kohaliku universumi kõrgeimate kohtuteni, kuid nende kaaslased Seeravite Täiusekorpusest tegutsevad Orvontoni kõrgemates maailmades, isegi Päevilt Vanade kohtutes Uversal.

39:1.10 (428.4) 3. Universumi tutvustajad. Need on tõelised sõbrad ja koolitusjärgsed nõuandjad kõigi nende tõusuolendite jaoks, kes, seistes nende ees tohutus Orvontoni superuniversumis avaneva vaimu avastusretke lävel, peatuvad viimast korda oma päritolu-universumis Salvingtonil. Ja paljudel tõusuteelistel on sel hetkel tunne, mida surelikud võiksid mõista vahest võrdluses inimliku nostalgiatundega. Seljataha jäävad saavutatud maailmad, mida on pikaajalise teenistuse ja morontiasaavutuste käigus tundma õpitud; ees laiub suurema ja määratuma universumi põnev salapära.

39:1.11 (428.5) Universumi tutvustajate ülesandeks on hõlbustada tõusupalverändurite liikumist universumiteenistuse saavutatud tasandilt veel saavutamata tasandile, aidata neil teha oma arusaamades tähendustest ja väärtustest neid kaleidoskoopilisi korrektsioone, mis tulenevad mõistmisest, et esimese etapi vaim ei ole jõudnud mitte kohaliku universumi morontiatõusu lõppu ja kulminatsiooni, vaid tal seisab hoopis ees pikk vaimne tõusuredel Paradiisi Kõikse Isani.

39:1.12 (428.6) Paljud nende seeravitega seotud Seeravite Täiusekorpuse liikmed, kes on lõpetanud Seraphingtoni, tegelevad laialdaselt õpetamisega teatavates Salvingtoni koolides, kus valmistatakse Nebadoni loodud-olendeid ette järgmise universumiajastu suheteks.

39:1.13 (428.7) 4. Õpetavad nõuandjad. Need inglid on kohaliku universumi vaimsete õpetamiskorpuste hindamatud abilised. Õpetavad nõuandjad on sekretärid kõigis õpetajaklassides, alates Melkisedekitest ja Kolmsuse Õpetajatest-Poegadest kuni morontiasurelikeni, kes määratakse abistama omasuguseid tõusuastmestikul vahetult neist tagapool olijaid. Neid abiõpetajatest seeraveid näete esmakordselt mõnel seitsmest Jerusemi ümbritsevast eluasemeilmast.

39:1.14 (428.8) Nendest seeravitest saavad kohalike universumite arvukate haridus- ja koolitusasutuste osakondade juhatajad ja neid määratakse hulgaliselt kohalike süsteemide seitsme koolitusmaailma ja tähtkujude seitsmekümne haridussfääri õppejõudude kogudesse. See hoolekanne ulatub kuni üksikmaailmadeni. Isegi tõelised ja pühitsetud ajalikud õpetajad saavad abi neilt ülimate seeravite nõuandjatelt, kes neid sageli ka saadavad.

39:1.15 (429.1) Looja-Poja neljas annetumine loodud-olenditele toimus Nebadoni ülima seeravi õpetava nõuandja kujul.

39:1.16 (429.2) 5. Ülesannete andjad. Loodud-olenditega asustatud arenevatel ja arhitektuursetel sfääridel teenivad inglid valivad aeg-ajalt 144 ülimast seeravist koosneva kogu. See on igal sfääril inglite kõrgeim nõukogu ning see koordineerib seeravite iseseisva teenistuse ja määramise faase. Need inglid on eesistujad kõigis seeravite täiskogudes, kus arutatakse töökohustusi või palveldamiskutset.

39:1.17 (429.3) 6. Kroonikud. Need on ülimate seeravite ametlikud kroonikud. Paljud neist kõrgetest inglitest sündisid juba täiesti väljaarenenud annetega; teised on jõudnud oma usaldust ja vastutustunnet nõudvate ametiteni usina pühendumisega õppimisele ja samasuguste ülesannete ustava täitmisega madalamate või vähem vastutavate klasside juures.

39:1.18 (429.4) 7. Vabad hoolekandjad. Suur hulk ülimate seeravite klassi kuuluvaid kinnistamata seeraveid teenib arhitektuurisfääridel ja asustatud planeetidel iseseisvalt. Need hoolekandjad rahuldavad vabatahtlikult ajutiselt suurenenud nõudlust ülimate seeravite teenistuse järele, kujutades endast seega selle klassi üldist reservi.

2. Kõrgemad seeravid

39:2.1 (429.5) Kõrgemad seeravid ei ole oma nime saanud mitte sellest, et nad oleksid mingis mõttes oma omadustelt teistest ingliklassidest kõrgemal, vaid sellepärast, et nad juhivad kohalikus universumis kõrgemaid asju. Väga paljud selle seeravikorpuse esimesest kahest rühmast on saavutuslikud seeravid, s.t inglid, kes on teeninud kõigis koolitusfaasides ja pöördunud tagasi aulise ülesandega suunata omasuguseid oma varasemates tegutsemissfäärides. Nebadon on noor universum ja seal palju sellest klassist seeraveid ei ole.

39:2.2 (429.6) Kõrgemad seeravid tegutsevad järgmises seitsmes rühmas:

39:2.3 (429.7) 1. Teabekogumiskorpus. Need seeravid kuuluvad Helkja Koidutähe, Gabrieli isiklikku kaaskonda. Nad liiguvad kogu kohaliku universumi ulatuses, kogudes maailmade kohta andmeid, mis aitavad Gabrieli tema töös Nebadoni nõukogudes. Nad on Gabrielile kui Meister-Poja asevalitsejale alluvate vägevate hulkade teabekogumiskorpus. Need seeravid ei ole otseselt seotud ei süsteemide ega tähtkujudega ning nende andmed voolavad pidevas, otseses ja iseseisvas ringluses otse Salvingtonile.

39:2.4 (429.8) Kohalike universumite teabekogumiskorpused saavad omavahel suhelda ja suhtlevadki, kuid ainult oma superuniversumi piires. Energiate erinevus eraldab tõhusalt eri supervalitsuste asjaajamisi ja toiminguid. Tavaliselt saab üks superuniversum teise superuniversumiga suhelda ainult Paradiisi vahenduskoja võimalusi ja kanaleid kasutades.

39:2.5 (430.1) 2. Halastuse hääl. Halastus on seeravite teenistuse ja inglite hoolekande võtmesõna. Seetõttu ongi kohane, et on olemas spetsiaalne inglikorpus, kes esindab oma erilisel viisil halastust. Need seeravid on kohalike universumite tõelised halastuseosutajad. Nad on innustunud eestvedajad, kes õhutavad inimestes ja inglites kõrgemaid ajendeid ja pühamaid emotsioone. Neid leegione juhivad nüüd alati täiuslikud seeravid, kes on ka sureliku saatuse aspirantidest kaitsjad, mis tähendab, et iga inglitepaar on juhtinud vähemalt üht loomse päritoluga hinge selle lihaliku elu ajal, läbinud seejärel Seraphingtoni ringid ning võetud Seeravite Täiusekorpusesse.

39:2.6 (430.2) 3. Vaimsed kooskõlastajad. Kolmas kõrgemate seeravite rühm asub Salvingtonil, kuid tegutseb kogu kohaliku universumi piires kõikjal, kus nende teenistusest võib olla kasu. Et nende ülesanded on põhiliselt vaimsed ja pole seega inimmeelele päriselt mõistetavad, saate ehk nende hoolitsusest surelike eest mõnes mõttes aru, kui lisame, et neile inglitele on usaldatud Salvingtonil viibivate tõusuteeliste ettevalmistamine nende viimaseks üleminekuks kohalikus universumis — kõrgeimalt morontiatasandilt vastsündinud vaimolendite staatusesse. Nii nagu meele kavandajad eluasemeilmades aitavad ellujääval loodud-olendil morontia meelepotentsiaalidega kohaneda ja neid tõhusalt ära kasutada, nii tutvustavad need seeravid morontia aspirantidele Salvingtonil nende äsja omandatud vaimumeele võimalusi. Ja nad teenivad tõususurelikke ka paljudel teistel viisidel.

39:2.7 (430.3) 4. Abiõpetajad. Abiõpetajad on oma seeravitest kaaslaste, õpetavate nõuandjate abilised ja liitlased. Nad on kohaliku universumi ulatuslike haridusasutustega ka isiklikult seotud, eriti kohalike süsteemide eluasemeilmades toimuva seitsmese koolituskavaga. Selle seeraviteklassi imeline korpus tegutseb ka Urantial tõe ja õiguse ürituse edendamise ja toetamise nimel.

39:2.8 (430.4) 5. Transportijad. Kõigil hoolekandevaimude rühmadel on oma transpordikorpus, kuhu kuuluvad ingliklassid on pühendunud nende isiksuste transportimisele, kes ei saa ise ühelt sfäärilt teisele reisida. Kõrgemate seeravite viienda rühma keskus asub Salvingtonil ning nad teenivad ruumiläbijatena, liikudes kohaliku universumi keskusesse ja tagasi. Nagu teisedki kõrgemate seeravite alarühmad, on mõned neist sellistena loodud, teised aga tõusnud madalamatest või vähem vaimuannetega õnnistatud rühmadest.

39:2.9 (430.5) Seeravite „energiavahemik” on kohaliku universumi ja isegi superuniversumi vajadusteks täiesti piisav, kuid nad ei suudaks kuidagi katta Uversalt Havonale kulgeva pika reisiga kaasnevat energiavajadust. Nii kurnav teekond nõuab transpordivõimetega esimese astme sekonavide erilisi võimeid. Transportijad võtavad lennuks vajalikku energiat teel olles ja taastavad teekonna lõpul oma isikliku energia.

39:2.10 (430.6) Tõususurelikel ei ole isegi Salvingtonil oma isiklikke reisimisvorme. Tõusuteelised peavad maailmast maailma liikuma seeravite transpordi abil, kuni jõuavad viimase puhkeuneni Havona sisemisel ringil ja teevad läbi igavese ärkamise Paradiisis. Seejärel te oma reisidel universumist universumisse enam inglitest ei sõltu.

39:2.11 (430.7) Seeravis olemise protsess on üsna sarnane surma-või unekogemusega, välja arvatud see, et teeloleku-unes on olemas automaatne ajaelement. Seeravipuhkuse ajal te olete teadlikult teadvusetud. Aga Mõttekohandaja on täielikult ja tervenisti teadvusel, isegi erakordselt tõhus, nii et te ei saa loovale ja muundavale tööle vastu seista, vastu tegutseda või seda muul viisil takistada.

39:2.12 (431.1) Seeravis olles jääte te teatavaks ajaks unne ja ärkate määratud hetkel. Teelolekuunes olles on teekonna pikkus tähtsusetu. Te ei ole aja möödumisest otseselt teadlik. On nii, nagu uinuksite sõidukis olles ühes linnas ja pärast kogu öö rahulikus unes puhkamist ärkaksite teises, kauges linnas. Te reisisite magamise ajal. Ja nii te lendate seeravis olles ka läbi kosmose puhkeolekus — magades. Teeloleku-une kutsub esile Kohandajate ja seeravitest transportijate ühistegevus.

39:2.13 (431.2) Inglid ei saa transportida oksüdeeruvat ainet — liha ja verd, millest te praegu koosnete, kuid saavad transportida kõiki teisi, alates alamast morontiast kuni kõrgemate vaimuvormideni. Loomuliku surma korral nad ei tegutse. Kui te oma maise elujärje lõpetate, jääb teie keha sellele planeedile. Teie Mõttekohandaja siirdub Isa rüppe ja teie isiksuse hilisem taaskoondamine ning identiteedi taasleidmine eluasemeilmas neid ingleid otseselt ei puuduta. Seal on teie uuel kehal morontiavorm — vorm, mis saab seeravis olla. Te „külvate sureliku keha” hauda, te „lõikate morontiavormi” eluasemeilmades.

39:2.14 (431.3) 6. Kroonikud. Neid isiksusi huvitab eriti Salvingtoni ja sellega seotud maailmade ülestähenduste vastuvõtmine, registritesse paigutamine ja edasisaatmine. Nad tegutsevad ka spetsiaalsete kroonikutena superuniversumi elanike rühmades ja kõrgemate isiksuste juures ning Salvingtoni kohtute kirjutajate ja selle valitsejate sekretäridena.

39:2.15 (431.4) Teabelevitajad—vastuvõtjad ja edasisaatjad — on seeravitest kroonikute eriline alarühm, kes tegeleb ülestähenduste edasisaatmisega ja olulise informatsiooni levitamisega. Nende töö on kõrgemat liiki ning seotud nii mitmete ringlustega, et samu energialiine mööda saab ühel ajal liikuda 144 000 sõnumit. Nad kohandavad supernavidest peakroonikute kõrgemaid mõistekirja meetodeid ja peavad nende ühiste sümbolite abil vastastikust kontakti nii kolmanda astme supernavidest teabekogumise koordinaatoritega kui ka Seeravite Täielikkuse Korpuse auliste teabekogumise koordinaatoritega.

39:2.16 (431.5) Kõrgemat klassi seeravitest kroonikud peavad seega tihedat sidet oma klassi teabekogumisklassiga ja kõigi neile alluvate kroonikutega ning teabelevi võimaldab neil olla pidevas suhtluses superuniversumi kõrgemate kroonikute ja sama kanali kaudu ka Havona kroonikute ja Paradiisi teadmiste hoidjatega. Paljud kroonikute kõrgema klassi esindajad on seeravid, kes on tõusnud samasuguseid ülesandeid täites universumi madalamatest osadest.

39:2.17 (431.6) 7. Reservid. Salvingtonil peetakse igat liiki kõrgemate seeravite suuri reserve, et neid lähetada kas määramisülemate nõudmisel või universumi haldajate soovil kohe Nebadoni kaugeimatesse maailmadesse. Kõrgemate seeravite reservidest lähetatakse Kirgaste Õhtutähtede juhi tellimusel ka sõnumitoojatest abilisi, kelle hoolde usaldatakse kõigi isiklike sõnumite kohaletoimetamine. Kohalik universum on täielikult varustatud küllaldaste sidevahenditega, kuid alati leidub sõnumeid, mida on vaja kohale toimetada isiklike sõnumitoojatega.

39:2.18 (432.1) Kogu kohaliku universumi põhireserve hoitakse Salvingtoni seeravimaailmades. Sellesse korpusesse kuulub igat liiki ingleid kõigist inglirühmadest.

3. Juhendavad seeravid

39:3.1 (432.2) See mitmekülgne universumiinglite klass on määratud teenima ainult tähtkujudes. Neil võimekail hoolekandjail on keskused tähtkujude keskusmaailmades, kuid nad tegutsevad oma maailma huvides kogu Nebadoni ulatuses.

39:3.2 (432.3) 1. Ülevaatajate abilised. Esimene juhendavate seeravite klass on määratud Tähtkujude Isade ühise töö juurde ning nad on alati Kõigekõrgemate tõhusad abilised. Neid seeraveid huvitab eeskätt kogu tähtkuju ühtsus ja stabiilsus.

39:3.3 (432.4) 2. Seaduste prognoosijad. Õiguse intellektuaalseks aluseks on seadus ja kohalikus universumis on seaduste algatajateks tähtkujude seadusandlikud täiskogud. Need nõuandvad kogud korraldavad Nebadoni põhilisi seadusi seadustikuks ja kuulutavad neid ametlikult välja. Seadused püütakse kogu tähtkuju ulatuses võimalikult laiaulatuslikult viia kooskõlla kindla põhimõttega mitte rikkuda loodud-olendite kõlbelist vaba tahet. Juhendavate seeravite teise klassi ülesandeks on esitada tähtkujude seadusekoostajatele prognoose selle kohta, kuidas mõni pakutud eelnõu vaba tahtega loodud-olendite elu mõjutaks. Neil on selleks teenistuseks head eeldused, sest neil on pikaajalised kogemused tööst kohalikes süsteemides ja asustatud maailmades. Need seeravid ei taotle ühele või teisele rühmale erilisi soodustusi, kuid nad ilmuvad taevaste seadusekoostajate ette kostma nende eest, kes ise ei saa enda eest kõnelema tulla. Isegi surelik inimene võib universumi seaduste arengusse oma panuse anda, sest needsamad seeravid kirjeldavad truult ja täielikult mitte niivõrd inimese mööduvaid ja teadlikke soove, kui just inimese tõelisi sisimaid igatsusi, ainelise sureliku arenevat morontiahinge kosmosemaailmades.

39:3.4 (432.5) 3. Sotsiaalsed arhitektid. Alates üksikplaneetidest kuni morontia koolitusmaailmadeni töötavad need seeravid selle nimel, et edendada kõiki siiraid sotsiaalseid kontakte ja soodustada universumi loodud-olendite ühiskondlikku arengut. Need on inglid, kes püüavad intellektiolendite suhetest kaotada kogu kunstlikkuse, üritades samal ajal hõlbustada loodud tahteolendite omavahelisi suhteid tõelise enesemõistmise ja ehtsa vastastikuse lugupidamise alusel.

39:3.5 (432.6) Sotsiaalsed arhitektid teevad kõik mis nende võimuses, et viia kokku sobivaid indiviide, kellest maa peal võiksid moodustuda tõhusad ja meeldivad töörühmad. Mõnikord on niisugused rühmad kohtunud taas eluasemeilmades, et oma viljakat teenistust jätkata. Kuid mitte alati ei saavuta need seeravid oma eesmärki, mitte alati ei õnnestu neil kokku tuua neid, kellest moodustuks kõige ideaalsem rühm teatava eesmärgi saavutamiseks või teatava ülesande täitmiseks; neil juhtudel peavad nad kasutama parimat võimalikku materjali.

39:3.6 (432.7) Need inglid jätkavad oma hoolekandetööd eluasemeilmades ja hiljem kõrgemates morontiamaailmades. Neid huvitavad kõik ettevõtmised, mis on seotud morontiamaailmade progressiga ning puudutavad vähemalt kolme isikut. Kaht olendit loetakse teineteist täiendavaks või partneritena tegutsevaks paariks, ent kui teenistuses moodustatakse kolme- või enamaliikmelised rühmad, on tegemist sotsiaalse küsimusega ning nendega hakkavad tegelema sotsiaalsed arhitektid. Need tõhusad seeravid jagunevad Edential seitsmekümnesse alajaotusesse, mis teenivad keskussfääri ümbritsevas seitsmekümnes morontia edenemismaailmas.

39:3.7 (433.1) 4. Eetikatundlikkuse andjad. Nende seeravite ülesandeks on edendada ja soodustada loodud-olendites isikutevaheliste suhete kõlbelisuse hindamist, sest selles peitub nii inimliku kui ka üleinimliku ühiskonna ja valitsuse jätkuva ning sihikindla kasvu seeme ja saladus. Need eetikatunde stimuleerijad tegutsevad kõikjal, kus neist võib kasu olla, planeetide valitsejate vabatahtlike nõuandjatena ja süsteemide koolitusmaailmades õpetajatena. Teid hakkavad nad aga täielikult juhendama alles siis, kui jõuate Edentia vendluskoolidesse, kus nad ergutavad teie lugupidamist nendesamade vendlustõdede suhtes, mida te siis parajasti tegelike kogemuste kaudu tõsiselt uurite, elades koos univitatiatega Edentia sotsiaalsetes laboratooriumides, Norlatiadeki keskusmaailma seitsmekümnel satelliidil.

39:3.8 (433.2) 5. Transportijad. Juhendavate seeravite viies rühm tegutseb isiksuste transportijatena, kandes olendeid tähtkujude keskustesse ja tagasi. Need transpordiseeravid on ühelt sfäärilt teisele lennates täielikult teadlikud oma kiirusest, suunast ja astronoomilisest asukohast. Nad ei läbi ruumi elutute rakettide kombel. Nad võivad kosmose lendudel üksteise lähedalt mööda lennata, ilma et tekiks vähimatki kokkupõrkeohtu. Nad saavad muuta liikumiskiirust ja lennusuunda, vahetada isegi sihtkohta, kui nende suunajad peaksid neile mõnes universumi andmekogumisringluste sõlmpunktis sellise korralduse andma.

39:3.9 (433.3) Nende liikuvate isiksuste töö on korraldatud nii, et nad saavad kasutada üheaegselt kõiki kolme kogu universumit läbivat energialiini, igaühes on saavutatav ruumikiirus 299 720 kilomeetrit sekundis. Need transportijad võivad võimsuskiirusele lisada energiakiiruse, kuni nad saavutavad oma pikkadel teekondadel keskmise kiiruse alates 893 000 kilomeetrist kuni peaaegu 899 400 kilomeetrini teie aja sekundis. Kiirust mõjutab lähedal asuva aine mass ning universumivõimsuse juures asuvate põhiringluste tugevus ja suund. Peale seeravite on olemas veel arvukalt nendetaolisi olendite liike, kes saavad läbida ruumi ja transportida vastavalt ettevalmistatud olendeid.

39:3.10 (433.4) 6. Kroonikud. Kuues juhendavate seeravite klass tegutseb spetsiaalselt tähtkujude asjatoimetuste kroonikutena. Nende suur ja tõhus korpus tegutseb ka teie süsteemi ja planeedi tähtkuju Norlatiadeki keskuses Edential.

39:3.11 (433.5) 7. Reservid. Juhendavate seeravite üldisi reserve hoitakse tähtkujude keskustes. Need varuinglid ei ole sugugi tegevuseta: paljud teenivad tähtkujude valitsejate sõnumitoojatest abilistena; teised on kinnistatud otsese ülesandeta tegutsevate Vorondadekite reservide juurde Salvingtonil; kolmandad võivad olla kinnistatud eriülesandega Vorondadek-Poegade, näiteks Vorondadekist vaatleja ja mõnikord Kõigekõrgema asevalitseja juurde Urantial.

4. Haldurseeravid

39:4.1 (434.1) Neljas seeravite klass on määratud kohalikesse süsteemidesse haldusülesandeid täitma. Nende kodu on süsteemide keskusmaailmades, kuid neid on paigutatud suurel arvul eluasemeilmadesse, morontia- ja asustatud maailmadesse. Neljandale seeravite klassile on antud loomupäraselt ebatavalised haldamisvõimed. Nad on Looja-Poja universumivalitsuse madalamate tasandite juhtide võimekad abilised ning tegelevad peamiselt kohalike süsteemide ja nende maailmade asjadega. Nende teenistus toimub järgmistes rühmades:

39:4.2 (434.2) 1. Haldusabilised. Need võimekad seeravid on Süsteemi Suverääni, esimese astme Lanonandek-Poja otsesed abilised. Nad on väärtuslikud abilised süsteemi keskuste täidesaatva töö keeruliste üksikasjade teostamisel. Samuti teenivad nad süsteemi valitsejate isiklike esindajatena, reisides suurte rühmadena edasi-tagasi mitmesuguste üleminekumaailmade ja asustatud maailmade vahel, täites süsteemi heaks ja selle asustatud maailmade füüsiliste ning bioloogiliste huvide kaitseks paljusid ülesandeid.

39:4.3 (434.3) Needsamad haldurseeravid on kinnistatud ka maailmavalitsejate, Planeedivürstide valitsuste juurde. Igas universumis kuulub enamik planeete teise astme Lanonandek-Poja jurisdiktsiooni alla, kuid mõnes maailmas, näiteks Urantial, on jumalik plaan ebaõnnestunud. Planeedivürsti reeturlikkuse korral lähevad need seeravid üle Melkisedekitest hooldajate ja neile järgnevate planeedi valitsusvõimude teenistusse. Praegust Urantia valitsejat abistab selle mitmekülgse seeravite klassi tuhandeliikmeline korpus.

39:4.4 (434.4) 2. Õigluse juhtijad. Need on inglid, kes esitavad kokkuvõtte tõendusmaterjalist inimeste ja inglite igavese heaolu kohta, kui need küsimused tulevad süsteemi- või planeedikohtutes arutusele. Nad koostavad ettekanded surelike ellujäämist puudutavate kohtuasjade kõigi esialgsete arutamiste kohta ning need ettekanded esitatakse hiljem koos kohtuasja materjalidega universumi ja superuniversumi kõrgematesse kohtutesse. Kõigis kohtuasjades, kus ellujäämine on kahtlane, koostavad kaitsekõne just need seeravid, kes saavad täiuslikult aru universumi õigusemõistjate süüdistuste iga punkti iga artikli igast üksikasjast.

39:4.5 (434.5) Nende inglite missiooniks ei ole õigluse võidu takistamine või selle edasilükkamine, vaid nende eesmärk on pigem kindlustada eksimatu õigluse jagamine helde armulisusega kõigile loodud-olenditele. Need seeravid tegutsevad sageli kohalikes maailmades, ilmudes tihtilugu lepituskomisjonide — väiksemaid arusaamatusi arutavate kohtute — kohtunikekolmiku ette. Paljud, kes teenisid kunagi õigluse juhtijatena madalamates maailmades, ilmuvad hiljem kõrgematesse sfääridesse ja Salvingtonile Halastuse Häältena.

39:4.6 (434.6) Satania Luciferi mässus läks kaduma väga vähe õigluse juhtijaid, kuid ohjeldamatu isikliku vabaduse sofistika viis eksiteele enam kui veerandi teistest haldurseeravitest ja madalamatest klassidest hoolekandeseeravitest.

39:4.7 (434.7) 3. Kosmilise kodakondsuse tõlgendajad. Kui tõususurelike koolitus eluasemeilmades on lõpule jõudnud — see on nende universumitee esimene õppeaeg —, lubatakse neil rõõmu tunda ajutisest rahuldusest suhtelise küpsuse üle — süsteemi keskusmaailma kodakondsusest. Kuigi iga tõusutee eesmärgi saavutamine on iseenesest saavutus, on need eesmärgid laiemas tähenduses lihtsalt verstapostid kogu pikal tõusuteel Paradiisi. Ent kui suhtelised need edusammud ka ei oleks, ei keelata ühelegi arenevale loodud-olendile kunagi täielikku, ehkki ajutist rahuldust eesmärgi saavutamise üle. Aeg-ajalt tekib Paradiisi tõusmisel vaheaeg, lühike hingetõmbeaeg, mille ajal universumi silmapiir püsib paigal, loodud-olendi staatus on muutumatu ja isiksus maitseb eesmärgi teostumise magusust.

39:4.8 (435.1) Esimene niisugune periood tõususureliku teel tekib kohaliku süsteemi keskusmaailmas. Selle vaheaja jooksul võite Jerusemi kodanikuna püüda väljendada loodudolendi elus seda, mida olete omandanud kaheksa eelmise elukogemuse jooksul — Urantial ja seitsmes eluasemeilmas.

39:4.9 (435.2) Kosmilist kodakondsust tõlgendavad seeravid juhendavad süsteemide keskusmaailmade uusi kodanikke ja õhutavad neid universumi valitsuse kohustusi rohkem hindama. Need seeravid on ka tihedalt seotud süsteemi valitsuses tegutsevate Aineliste Poegadega, andes asustatud maailmade ainelistele surelikele pildi vastutusest ja moraalinõuetest kosmilises kodakondsuses.

39:4.10 (435.3) 4. Moraalsuse stimuleerijad. Eluasemeilmades hakkate õppima kõigi huvides toimuvat enesevalitsust. Teie meel õpib koos töötama, õpib kavandama koos teiste ja targemate olenditega. Süsteemide keskustes õpetavad seeravitest õpetajad teid pare-mini hindama kosmilist kõlblust — vabaduse ja lojaalsuse vastastikust mõju.

39:4.11 (435.4) Mis on lojaalsus? See on universumi vendluse aruka austamise vili; keegi ei saa väga palju võtta, ise midagi andmata. Isiksuse astmestikul tõustes õpite kõigepealt olema lojaalne, siis armastama, siis olema pojalik ja siis saate olla vaba. Kuid lõplikult saate vabadust tunnetada alles siis, kui olete lõpetanu, kui olete jõudnud täiusliku lojaalsuseni.

39:4.12 (435.5) Need seeravid õpetavad kannatlikkuse kasulikkust: seda, et paigalseis on kindel surm, kuid ülikiire kasv on niisama enesetapjalik; nii nagu veetilk langeb kõrgemalt madalamale ja voolab läbi mitme järjestikuse lühikese languse edasi allapoole, nii toimub ka morontia- ja vaimumaailmades alati edasiliikumine ülespoole — ja täpselt niisama aeglaselt ning samasuguste järkjärguliste astmete kaupa.

39:4.13 (435.6) Moraalsuse stimuleerijad kirjeldavad asustatud maailmadele surelikku elu paljudest lülidest koosneva katkematu ketina. Teie lühiajaline viibimine Urantial, sellel surelike lapsepõlvesfääril, on vaid üks lüli, kõige esimene lüli pikas ahelas, mis peab ulatuma üle universumite ja läbi igaveste ajastute. See, mida te selles esimeses elus õpite, polegi nii oluline; tähtis on selle elu elamise kogemus ise. Isegi selle maailma töö, ehkki ka see on ülimalt tähtis, pole kaugeltki nii oluline kui see, kuidas te seda tööd teete. Õiglase elu eest ei saa ainelist tasu, kuid sellest saab sügava rahulduse — teadlikkuse saavutatust — ning see ületab kõik mõeldavad ainelised hüvitused.

39:4.14 (435.7) Taevariigi võtmeks on siirus, siirus ja veel kord siirus. See võti on kõigil inimestel. Inimesed kasutavad seda — arendavad oma vaimset staatust — tehes otsuseid, otsuseid ja veel kord otsuseid. Kõrgeim kõlbeline valik on suurima võimaliku väärtusega valik ja selleks on alati — kõigis sfäärides — valik toimida Jumala tahte järgi. Kui inimene valib niimoodi, siis ta on suur, olgu ta kas või Jerusemi tähtsusetuim kodanik või isegi madalaim Urantia surelikest.

39:4.15 (436.1) 5. Transportijad. Need on kohalikes süsteemides tegutsevad transpordiseeravid. Teie süsteemis Satanias kannavad nad reisijaid Jerusemi ja tagasi ning teevad ka muid planeetidevahelisi vedusid. Harva möödub päeva, mil mõni Satania transpordiseerav ei tooks ühtki õpilasest külastajat või muud vaim- või poolvaimolemusega reisijat Urantia kallastele. Needsamad ruumiläbijad kannavad teid ükskord süsteemi keskuse rühma eri maailmadesse ja sealt ära, ning kui te olete Jerusemil oma ülesande täitnud, kannavad nad teid edasi Edentiale. Kuid nad ei vii teid mingil juhul tagasi inimeste päritolumaailma. Surelik ei pöördu kunagi tagasi oma koduplaneedile oma ajaliku eksistentsi vältel valitsenud usulise elukorralduse jooksul, ja kui ta peakski mõne järgmise elukorralduse ajal tagasi pöörduma, siis ainult mõne universumi keskusrühma transpordiseeravi saatel.

39:4.16 (436.2) 6. Kroonikud. Need seeravid on kohalike süsteemide kolmekordsete kroonikate pidajad. Süsteemi keskusmaailmas asuv kroonikatempel on ainulaadne ehitis, millest üks kolmandik on aineline, valmistatud valevatest metallidest ja kristallidest; teine kolmandik morontialik, valmistatud vaimse ja ainelise energia ühendusest, kuid jääb väljapoole sureliku vaatepiiri; kolmas kolmandik on vaimne. Sellesse klassi kuuluvad kroonikud juhivad ja peavad seda kolmekordset kroonikate süsteemi. Tõususurelikud pöörduvad kõigepealt aineliste arhiivide poole, Ainelised Pojad ja kõrgemad üleminekuolendid pöörduvad morontiasaalide kroonikate poole, seeravid ning ala kõrgemad vaimisiksused uurivad vaimuosa kroonikaid.

39:4.17 (436.3) 7. Reservid. Haldurseeravite reservkorpus Jerusemil veedab suure osa oma ooteajast süsteemi eri maailmadest saabunud ja eluasemeilmade aspirantideks tunnistatud tõususurelike vaimudest seltsilistena. Üks teie Jerusemil viibimise rõõme vaheaegadel saab olema vestlemine nende paljurännanud ja paljukogenud seeravitega, kes on reservkorpuses ootel, ning nende külastamine.

39:4.18 (436.4) Just niisugused sõbralikud suhted teevad süsteemi keskusmaailma tõususurelikele nii armsaks. Jerusemil näete te esmakordselt Aineliste Poegade, inglite ja tõususurelike omavahelist suhtlemist. Siin on vennalikes suhetes olendid, kes on täiesti vaimsed või poolvaimsed, ning indiviidid, kes on just tulnud ainelisest eksistentsist. Surelikud vormid on seal sedavõrd muutunud ja inimesele tajutava valguse vahemik sedavõrd laienenud, et kõik saavad rõõmu tunda vastastikusest äratundmisest ja isiksustevahelisest osavõtlikust mõistmisest.

5. Planeetide abilised

39:5.1 (436.5) Nende seeravite keskused on süsteemide keskusmaailmades, ning kuigi nad on kohalike aadamlike kodanikega tihedalt seotud, määratakse nad eeskätt Planeetide Aadamate teenistusse, kes on aineliste rasside bioloogilised või füüsilised ülendajad arengumaailmades. Inglite hoolekandetöö muutub asustatud maailmadele lähenedes üha huvitavamaks, sest see läheneb siis aja meeste ja naiste tegelikele probleemidele, kui nad valmistuvad igavikulise eesmärgi saavutamise katseks.

39:5.2 (437.1) Aadama valitsemiskorra kokkuvarisemisel kutsuti enamik planeetide abilisi Urantialt ära ja teie maailma seeravitepoolne järelevalve jäi rohkem haldajate, ülemineku hoolekandjate ja saatuse kaitsjate kanda. Kuid need teie eksinud Aineliste Poegade seeravitest abilised teenivad Urantial edasi järgmistes rühmades:

39:5.3 (437.2) 1. Aia hääled. Kui inimevolutsioon planeedil jõuab oma kõrgeimale bioloogilisele tasandile, ilmuvad alati kohale Aineline Poeg ja Tütar, Aadam ja Eeva, et oma kõrgema eluplasma otsese üleandmisega aidata kaasa rasside edasisele evolutsioonile. Nende Aadamate ja Eevade keskusi planeetidel nimetatakse tavaliselt Eedeni Aedadeks ja nende isiklikke seeraveid tuntakse sageli kui „Aia hääli”. Need seeravid on Planeetide Aadamatele hindamatud abilised kõigis nende arengurasside füüsilise ja intellektuaalse ülendamise projektides. Pärast Aadama üleastumist Urantial jäeti mõned neist seeravitest planeedile ning nad määrati Aadama võimujärglaste teenistusse.

39:5.4 (437.3) 2. Vendluse vaimud. Peaks olema selge, et kui Aadam ja Eeva saabuvad arengumaailma, seisab neil ees üsna ränk ülesanne saavutada selle eri rasside seas kooskõla ja sotsiaalne koostöö. Need eri nahavärvi ja eri iseloomudega rassid suhtuvad inimeste vendluse kavasse harva heatahtlikult. Nood primitiivsed inimesed hakkavad omavaheliste rahumeelsete suhete tarkust mõistma alles küpsema inimkogemuse omandamise tulemusena ja vendlusevaimudest seeravite ustava hoolekande kaudu. Nende seeravite tööta läheks Ainelistel Poegadel arengumaailma rasside kooskõlla viimiseks ja edasiarendamiseks tunduvalt rohkem aega. Ja kui teie Aadam oleks Urantia arendamise esialgsest kavast kinni pidanud, oleksid need vendluse vaimud inimrassis esile kutsunud uskumatuid muutusi. Aadama üleastumist arvestades on tõepoolest tähelepanuväärne, et need seeravite klassid on suutnud niigi palju vendlust edendada ja teostada, nagu teil praegu Urantial seda on.

39:5.5 (437.4) 3. Rahuhinged. Arenevate inimeste kõrgemale pürgimiste varaseid aastatuhandeid tähistavad nii mõnedki võitlused. Rahu ei ole aineliste maailmade loomulik seisund. Kõigepealt teostub „rahu maa peal ja hea tahe inimeste seas” maailmades rahuhingedest seeravite hoolekande kaudu. Kuigi nende inglite varased pingutused Urantial suures osas nurjati, jäeti Aadama-aegne rahuhingede ülem Vevona Urantiale ja ta on nüüd kinnistatud kohaliku kindralkuberneri kaaskonda. Kui Miikael sündis, kuulutaski seesama Vevona inglivägede juhina maailmadele: „Au olgu Jumalale Havonas ja rahu maa peal ja hea tahe inimeste seas.”

39:5.6 (437.5) Planeedi evolutsiooni edasistel epohhidel aitavad need seeravid asendada lunastuseideed jumaliku kooskõla kui sureliku ellujäämise filosoofia kontseptsiooniga.

39:5.7 (437.6) 4. Usalduse vaimud. Kahtlus on primitiivsete inimeste loomupärane reaktsioon, juba varaste ajajärkude ellujäämisvõitlus iseenesest sigitab umbusaldust. Usaldus on uus inimlik omadus, mille inimesed omandavad hiljem, nende Aadama valitsemiskorra planeediseeravite hoolekande abil. Nende seeravite missiooniks on sisendada areneva inimese meelde usaldust. Jumalad on väga usaldavad: Kõikne Isa on valmis vabalt usaldama ennast — Kohandajat — inimesega ühinema.

39:5.8 (438.1) Pärast Aadama läbikukkumist viidi kogu see seeravite rühm üle uude valitsemiskorda ja sellest ajast saadik on nad jätkanud Urantial oma tööd. Ja nende töö pole olnud päris edutu, sest praegu on arenemas tsivilisatsioon, milles sisalduvad paljud nende usaldamise ja usaldatavuse ideed.

39:5.9 (438.2) Planeedi arenenumatel ajajärkudel aitavad need seeravid inimestel paremini hinnata tõde, et ebakindluses peitub rahulolu jätkumise saladus. Nad aitavad surelikel filosoofidel mõista, et kuna edu oluliseks eelduseks on teadmatus, oleks kolossaalne viga, kui loodud-olend teaks tulevikku ette. Nad aitavad inimestel hinnata teadmatuse magusust, määramatu ja tundmatu tuleviku romantikat ja võlu.

39:5.10 (438.3) 5. Transportijad. Planeetidevahelised transportijad teenivad üksikmaailmu. Enamik sellele planeedile toodud ja seeravisse võetud olendeid on teelolijad, nad on siin vaid hetke ja oma erilise transpordiseeravi hoole all. Kuid Urantial asub suur hulk niisuguseid seeraveid. Need transpordivad olendeid kohalikelt planeetidelt, näiteks Urantialt Jerusemile.

39:5.11 (438.4) Teie traditsiooniline ettekujutus inglitest on tekkinud järgmiselt: füüsilisele surmale vahetult eelnevatel hetkedel esineb inimmeeles mõnikord peegeldusnähtus ja ähmastuv teadvus loob kujutluses midagi inglitaolist, mis teiseneb kohe vastavalt selle indiviidi meeles sisalduvale traditsioonilisele ettekujutusele inglitest.

39:5.12 (438.5) Ekslik idee, et inglitel on tiivad, ei tulene tervenisti ainult muistsetest oletustest, et neil peavad läbi õhu lendamiseks olema tiivad. Inimolendeil on vahel lubatud vaadelda seeraveid, keda valmistati ette transporditeenistuseks, ja need pärimused ongi suures osas määranud Urantial valitseva ettekujutuse inglitest. Vaadeldes planeetidevahelise reisija vastuvõtmiseks valmistuvat transpordiseeravit, võib näha midagi tema peast jalgadeni ulatuva kahekordse tiivapaari taolist. Need tiivad on tegelikult energiaisolaatorid — hõõrdumisvastased kaitsekilbid.

39:5.13 (438.6) Kui taevalikke olendeid hakatakse ühest maailmast teise üleviimiseks seeravisse viima, tuuakse nad kõigepealt sfääri keskusesse ja pärast nende korrakohast registreerimist viiakse nad teeloleku-unne. Transpordiseerav liigub sel ajal planeedi universumienergia pooluse kohale horisontaalasendisse. Kui energiakilbid on laialt avatud, asetavad seeravitest abilised uinuva isiksuse oskuslikult otse transpordiingli peale. Seejärel suletakse hoolikalt nii ülemised kui ka alumised kilpidepaarid ja reguleeritakse neid.

39:5.14 (438.7) Ning nüüd algab muundajate ja edastajate mõju all imeline metamorfoos, millega valmistatakse seerav ette suundumiseks universumiringluste energiavooludesse. Väliskujult muutub seerav mõlemast otsast teravaks ning mähkub üha enam kummalisse merevaigukarva valgusesse, nii et peagi ei ole enam võimalik seeravisse võetud isiksust eristada. Kui kõik on lahkumiseks valmis, vaatab transpordiülem elukanduri korralikult üle, teeb rutiinse kontrolli, kas ingel on õigesti ringlusesse lülitatud või mitte, ning kuulutab siis, et reisija on nagu kord ja kohus seeravisse võetud, et energiad on reguleeritud, et ingel on isoleeritud ning kõik lahkumissähvatuseks valmis. Siis asuvad tööle mehaanilised juhtijad, keda on kaks. Selleks ajaks on transpordiseerav omandanud peaaegu läbipaistva vibreeruva kiiskavhelendavate piirjoontega torpeedo kuju. Nüüd kutsub maailma transpordidispetšer kohale elavate energiaedastajate lisapatareid, mida on tavaliselt tuhat, kuulutab välja transpordi sihtkoha ja puudutab seeravi kanduri lähimat punkti, ning see sööstab välgukiirusel minema, jättes järele taevalikult helendava jälje, mis ulatub sama kaugele kui planeedi atmosfäär. Vähem kui kümne minutiga kaob imepärane vaatepilt isegi seeravite tugevdatud nägemisulatusest.

39:5.15 (439.1) Kui planeedi kosmosearuanded saadakse ettenähtud vaimse keskuse meridiaani kohaselt kätte keskpäeval, siis transportijad saadetakse samast paigast välja keskööl. See on kõige soodsam väljumisaeg ning seda peetakse standardajaks, kui just pole määratud teisiti.

39:5.16 (439.2) 6. Kroonikud. Nemad talletavad planeedi tähtsamaid asju, mis seonduvad planeedi kui süsteemi osa tegevusega, ja viisi, kuidas planeet on seotud universumi valitsusega. Nad jäädvustavad planeedil toimuvat, kuid ei tegele indiviidide elu ja eksistentsi küsimustega.

39:5.17 (439.3) 7. Reservid. Planeediseeravite Satania varukorpust hoitakse Jerusemil ja sellel on tihe seos Aineliste Poegade reservidega. Ohtrad reservid kindlustavad selle seeravite klassi mitmekülgse tegevuse kõikide faaside varustatuse. Need inglid on ka kohalike süsteemide isiklikud sõnumikandjad. Nad teenivad üleminekuolekus surelikke, ingleid ja Ainelisi Poegi, samuti teisi süsteemi keskuse elanikke. Ehkki Urantia jääb praegu Satania ja Norlatiadeki vaimsetest ringlustest välja, olete te muus osas planeetidevaheliste asjadega hästi seotud, sest need sõnumitoojad tulevad Jerusemilt sageli nii süsteemi teistele sfääridele kui ka sellesse maailma.

6. Ülemineku hoolekandjad

39:6.1 (439.4) Ülemineku eest hoolitsevad seeravid, nagu näitab ka nende nimi, teenivad kõikjal, kus nad saavad kaasa aidata loodud-olendite üleminekule ainelisest olekust vaimsesse. Need inglid teenivad alates asustatud maailmadest kuni süsteemide keskusmaailmadeni, kuid need, kes praegu Satanial viibivad, suunavad kõik oma jõupingutused ellujäävatele surelikele hariduse andmiseks seitsmes eluasemeilmas. See mitmekülgne hoolekanne jaguneb vastavalt hoolekandjate määramisele järgmisesse seitsmesse klassi:

39:6.2 (439.5) 1. seeravitest kuulutajad;

39:6.3 (439.6) 2. rasside tõlgendajad;

39:6.4 (439.7) 3. meelekavandajad;

39:6.5 (439.8) 4. morontia nõuandjad;

39:6.6 (439.9) 5. tehnikud;

39:6.7 (439.10) 6. kroonikud-õpetajad;

39:6.8 (439.11) 7. hoolekandereservid.

39:6.9 (439.12) Neist üleminekuseisundis tõusuteeliste eest hoolitsevatest seeravitest saate lugeda ka eluasemeilmu ja morontiaelu käsitlevatest jutustustest.

7. Tulevikuseeravid

39:7.1 (440.1) Need inglid teevad laialdast hoolekandetööd ainult vanemates maailmades ja Nebadoni arenenumatel planeetidel. Neid hoitakse suurte hulkadena reservis Salvingtoni-lähedastes seeravite maailmades, kus nad tegelevad toimingutega, mis seonduvad Nebadonis kunagi koitva valguse ja elu ajastuga. Nende seeravite tegevus puudutab küll ka tõususurelike teed, kuid nad hoolitsevad peaaegu ainult nende sure-like eest, kes jäävad ellu mõne muudetud tõususüsteemi järgi.

39:7.2 (440.2) Et need inglid ei ole praegu Urantia ega urantialastega otseselt seotud, arvame paremaks nende põnevad tegevused kirjeldamata jätta.

8. Seeravite saatus

39:8.1 (440.3) Seeravid pärinevad kohalikest universumitest ja mõned neist saavutavad oma saatuse nendessamades sünnimaailmades. Vanemate peainglite abi ja nõuannete toel võidakse mõned seeravid ülendada Kirgaste Õhtutähtede kõrgeid ülesandeid täitma, teised aga jõuavad Õhtutähtede ilmutamata kooskõlastatud kaaslaste staatuse ja teenistuseni. Kohalikus universumis võidakse üritada saavutada ka muid saatusi, kuid kõigi inglite igaveseks eesmärgiks jääb alati Seraphington. Seraphington on inglite jaoks Paradiisi ja Jumaluseni jõudmise lävi, üleminekusfäär ajalikust hoolekandest ülevasse igavikuteenistusse.

39:8.2 (440.4) Seeravid võivad jõuda Paradiisi paljudel — isegi sadadel — viisidel, kuid kõige tähtsamad, mida kirjeldatakse ka käesolevates jutustustes, on järgmised:

39:8.3 (440.5) 1. saavutada pääs seeravite asupaika Paradiisis isiklikult sel teel, et omandatakse täiuslikkus mõnes spetsiaalses teenistuses, näiteks taevase kunstimeistrina, tehnilise nõuandjana või taevase kroonikuna. Saada Paradiisi-kaaslaseks, ja olles selliselt jõudnud kõige keskele, saada võib-olla seeraviklasside ja teiste igaveseks hoolekandjaks ja nõuandjaks;

39:8.4 (440.6) 2. saada kutsutud Seraphingtoni. Teatavates tingimustes lähetatakse seeraveid mõnikord kõrgematele sfääridele, teistel juhtudel jõuavad inglid mõnikord Paradiisi palju lühema ajaga kui surelikud. Aga kui hästi mõni seeravitepaar selleks ka ei sobiks, ei saa nad ise algatada suundumist Seraphingtonile või kuhugi mujale. Ainult edukad saatuse kaitsjad võivad olla kindlad, et kulgevad arenguastmetel pidevalt tõustes Paradiisi. Kõik teised peavad kannatlikult ootama kolmanda astme supernavide Paradiisi-sõnumitoojate saabumist, kes tulevad neile tooma kutset ilmuda kõrgematele sfääridele;

39:8.5 (440.7) 3. jõuda Paradiisi areneva sureliku kombel. Seeravite ülim valik nende ajalikul elujärgul on kaitseingli amet, mille kaudu neile võib avaneda lõplikkuse elujärk ja õigus olla määratud seeravite teenistuse igavestele sfääridele. Neid aja laste isiklikke juhendajaid nimetatakse saatuse kaitsjateks, mis näitab, et nad kaitsevad surelikke loodud-olendeid nende teel jumaliku saatuse poole ning määravad sellega ära ka omaenda kõrge saatuse.

39:8.6 (440.8) Saatuse kaitsjad valitakse kõigi seeraviklasside selleks teenistuseks sobivate ja kõige kogenumate ingliisiksuste seast. Ajutised saatuse kaitsjad on määratud kõigi ellujäävate surelike juurde, kelle saatuseks on ühtesulamine Kohandajaga. Kui surelikud ellujääjad saavutavad teatava intellektuaalse ja vaimse taseme, võivad need kaaslased nende juurde alatiseks kinnistuda. Enne tõususurelike lahkumist eluasemeilmadest on neil kõigil alalised seeravitest kaaslased. Seda hoolekandevaimude rühma vaatleme Urantiat käsitlevates jutustustes.

39:8.7 (441.1) Inglitel ei ole võimalik jõuda Jumalani inimese päritolutasandilt, sest nad on loodud „teist veidi kõrgematena”, kuid kõik on nii targasti korraldatud, et ehkki nad ei saa alustada päris alt, sureliku eksistentsi vaimsest madalseisust, võivad nad minna alla nende juurde, kes tõesti põhjast alustavad, ja juhtida neid loodud-olendeid aste-astmelt, maailmast maailma Havona väravateni. Kui tõususurelikud lahkuvad Uversalt, et alustada Havona ringe, jätavad pärast palverändurite lihalikku elu neile määratud kaitsjad oma kaaslastega ajutiseks hüvasti ning reisivad Seraphingtonile, inglite sihtkohta suuruniversumis. Siin püüavad nad jõuda seeravite valguse seitsmele ringile ning kahtlemata ka jõuavad sinna.

39:8.8 (441.2) Paljud, kuid mitte kõik neist seeravitest, kes on määratud ainelise elu ajaks saatuse kaitsjateks, saadavad oma surelikke kaaslasi läbi Havona ringide, teatavad teised seeravid aga läbivad keskse universumi ringlused viisil, mis erineb täielikult surelike tõusust. Kuid olenemata tõusutee kulgemisest läbivad kõik arenevad seeravid siiski Seraphingtoni ja enamik neist läbibki Havona ringluste asemel selle kogemuse.

39:8.9 (441.3) Seraphington on inglite saatuse sfäär ja nad jõuavad sellesse maailma hoopis teisiti, võrreldes surelike palverändurite kogemustega Ascendingtonil. Inglid ei saa oma igaveses tulevikus päris kindlad olla enne Seraphingtoni jõudmist. Pole teada, et ükski Seraphingtoni jõudnud ingel oleks eksiteele sattunud; täiuslike seeravite südames ei leia patt kunagi vastukaja.

39:8.10 (441.4) Seraphingtoni aspirandid saavad mitmesuguseid lähetusi: Havona ringide kogemusega saatuse kaitsjad astuvad tavaliselt Surelike Lõpetanute Korpusesse. Teised kaitsjad, olles läbinud oma Havona eraldumiskatsed, ühinevad sageli taas oma sure-like kaaslastega Paradiisis; mõnedest saavad surelike lõpetanute igavesed kaaslased, teised aga astuvad mitmesugustesse mittesurelike lõpetanute korpustesse ning paljud võetakse Seeravite Täielikkuse Korpusesse.

9. Seeravite Täielikkuse Korpus

39:9.1 (441.5) Pärast jõudmist vaimude Isani ja vastuvõtmist täielikkuse seeravite teenistusse, määratakse inglid mõnikord hoolekandetööle maailmades, mis on valgusse ja ellu stabiliseerunud. Nad võetakse teenistusse universumite kõrgete kolmsustatud olendite juurde ning Paradiisi ja Havona kõrgetesse teenistustesse. Need kohalike universumite seeravid on kogemuslikult kompenseerinud selle jumalikkuse potentsiaalide vahe, mis neid varem keskse universumi ja superuniversumite hoolekandevaimudest eristas. Seeravite Täielikkuse Korpuse inglid teenivad superuniversumite sekonavide kaaslastena ning supernavide kõrgete Paradiisi-Havona klasside abilistena. Neile inglitele on ajalik elujärk nüüd lõppenud; siit alates on nad igavesti Jumala teenrid, jumalike isiksuste saatjad ja kooskõlastatud Paradiisi lõpetanutega.

39:9.2 (441.6) Täielikkuse seeraveid pöördub suurel arvul tagasi ka oma kodu-universumitesse, et täiendada seal jumaliku annetumise hoolekannet kogemusliku täiuslikkuse hoolekandega. Nebadon on teiste universumitega võrreldes üks nooremaid ning seal pole seetõttu neid Seraphingtoni aspirantidest tagasipöördunuid nii palju kui vanemates universumites. Meie kohalik universum on täielikkuse seeravitega siiski küllaldaselt varustatud, sest on tähelepanuväärne, et valguse ja elu staatusele lähenedes ilmneb arengumaailmades üha suurem vajadus nende teenuste järele. Täielikkuse seeraveid teenib nüüd laialdasemalt koos kõrgemate seeraviklassidega, kuid mõned neist teenivad kõigi ülejäänud ingliklasside juures. Ka teie maailm saab Seeravite Täielikkuse Korpuse kaheteistkümne spetsialiseerunud rühma laialdasest hoolekandest rõõmu tunda: need planeeti juhendavad meisterseeravid lähevad kaasa iga uude asustatud maailma suunatud Planeedivürstiga.

39:9.3 (442.1) Täielikkuse seeravitele on lahti paljud põnevad hoolekandesuunad, kuid nii nagu nad Paradiisi-eelsetel päevadel ihaldasid määramist saatuse kaitsjateks, nii soovivad nad Paradiisi-järgsetes kogemustes kõige enam teenida kehastunud Paradiisi-Poegade abilistena nende annetumisel. Nad on ikka veel ülimalt pühendunud sellele universaalsele kavale, mille kohaselt arenevate maailmade surelikud loodud-olendid asuvad pikale ja ahvatlevale teele jumalikkuse ja igaviku Paradiisi-sihi poole. Kogu selle avastusretke jooksul, mis surelikud teevad Jumala leidmiseks ja jumaliku täiuslikkuse saavutamiseks, on need täielikkuse seeravitest vaim-hoolekandjad koos ustavate aja hoolekandevaimudega alati ja igavesti teie truud sõbrad ja usaldatavad abilised.

39:9.4 (442.2) [Esitanud Melkisedek Nebadoni Seeravivägede Ülema palvel.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.