36. Makale - Yaşam Taşıyıcıları

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

36. Makale

Yaşam Taşıyıcıları

36:0.1 (396.1) YAŞAM kendiliğinden meydana gelmemektedir. Yaşam; açığa çıkarılmamış Yaşam’ın Mimarları tarafından oluşturulmuş tasarımlar uyarınca inşa edilmiş olup, yerel evrenlerin Yaşam Taşıyıcıları’nın doğrudan aktarımlarının veya çalışmalarının bir sonucu olarak yerleşik gezegenler üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bu yaşam taşıyıcıları, evren Evlatları’nın çeşitlilik arz eden geniş ailesine ait en ilgili çekici ve en çok yönlü olanlarındandır. Onlar, gezegensel âlemler için yaratılmış yaşamının tasarlanması ve taşınmasıyla görevlendirilmiştir. Ve bu türden yeni dünyalar üzerinde bu yaşamın yerleştirilmesinden sonra onlar, yaşamın gelişmesini desteklemek amacıyla uzun süreçler dâhilinde bu dünyalar üzerinde kalmaya devam ederler.

1. Yaşam Taşıyıcıları’nın Kökeni ve Doğası

36:1.1 (396.2) Her ne kadar Yaşam Taşıyıcıları kutsal evlatlığın ailesine ait olsalar da onlar; bir aşkın evrenin iradecilerinin bir yerel evren içinde onların yaratımına katıldıkları ussal yaşamın tek topluluğu olarak, evren Evlatları’nın ayrıcalıklı ve farklı bir türüdür. Yaşam Taşıyıcıları; Yaratan Evlat, Evren Ana Ruhaniyeti ve, tasarlandığı biçimiyle, ilgili aşkın evrenin nihai sonları üzerinde idare sahibi olan üç Zamanın Atası’ndan birinden oluşan üç mevcudiyet-öncesi kişiliğin doğumudur. Ussal yaşamın sonlanması hususunda tek başına hüküm vermeye yetkin olan bu Zamanın Ataları; evirilen dünyalar üzerinde fiziksel yaşamın oluşturulmasıyla görevlendirilmiş olan Yaşam Taşıyıcıları’nın yaratımına katılmaktadır.

36:1.2 (396.3) Nebadon’un evreni içinde biz, kayıt altına alınmış yüz milyon Yaşam Taşıyıcısı’nın yaratımına sahip bulunmaktayız. Yaşam dağıtıcılarının bu etkin birlikleri, gerçek anlamıyla özerk bir topluluk değildir. Onlar; Cebrail, Yaratıcı Melçizedek ve Nebadon’un ilk doğan Yaşam Taşıyıcısı olan Nambia’dan oluşan yaşamı belirleyen üçlü yönetim tarafından idare edilmektedir. Fakat bölümlere ayrılmış idarelerinin tüm fazları içinde onlar özerktir.

36:1.3 (396.4) Yaşam Taşıyıcıları, üç büyük sınıflandırılma ile derecelendirilmiştir: Birinci bölüm kıdemli Yaşam Taşıyıcıları, ikincisi yardımcılar ve üçüncüsü ise koruyuculardır. Ana bölüm, yaşam temsilinin birçok biçimi içerisinde uzmanların on iki topluluğu altına ayrılmıştır. Bu üç bölümün ayrılışı, Yaşam Taşıyıcıları’nın yönetim merkez âlemi üzerindeki bu türden amaçlar için sınayışı düzenleyen Melçizedekler tarafından yerine getirilmiştir. Melçizedekler; en başından beri Yaşam Taşıyıcıları ile yakın bir biçimde birliktelik halinde bulunmuş olup, yeni bir gezegen üzerinde yaşamı oluşturmak için yola çıktıklarında her zaman onlara eşlik etmişlerdir.

36:1.4 (396.5) Evrimsel bir gezegen nihai olarak ışık ve yaşam içinde yerleşik bir konuma getirildiğinde Yaşam Taşıyıcıları, dünya ve onun yüceltilmiş varlıklarının ileri idaresine ve gelişmesine yardımda bulunmak amacıyla danışma yetkinliğinin daha yüksek karar alıcı bünyeleri haline gelecek bir biçimde düzenlenir. Bir evirilen evrenin daha ileriki ve daha yerleşik hale geçtiği çağları içerisinde bu Yaşam Taşıyıcıları birçok yeni görevle görevlendirilir.

2. Yaşam Taşıyıcı Dünyaları

36:2.1 (397.1) Melçizedekler, Salvington döngüsü içinde yedi ana âleme ait dördüncü topluluğun genel yüksek denetimine sahiptir. Yaşam Taşıyıcıları’nın bu dünyaları şu biçimde adlandırılmıştır:

36:2.2 (397.2) 1. Yaşam Taşıyıcıları yönetim merkezi.

36:2.3 (397.3) 2. Yaşam-tasarımı âlemi.

36:2.4 (397.4) 3. Yaşam-korunumu âlemi.

36:2.5 (397.5) 4. Yaşam evriminin âlemi.

36:2.6 (397.6) 5. Akıl ile ilişkili yaşam âlemi.

36:2.7 (397.7) 6. Yaşayan varlıklar içindeki akıl ve ruhaniyetin âlemi.

36:2.8 (397.8) 7. Açığa çıkarılmamış yaşamın âlemi.

36:2.9 (397.9) Bu ana âlemlerin her biri; evren içerisindeki Yaşam Taşıyıcıları’nın tümüne ait özel fazların üzerinde merkezi bir konuma oturtturulduğu, altı uydu tarafından çevrilmiştir.

36:2.10 (397.10) Birinci Dünya, kendisine ait altı alt uydusu ile birlikte yönetim merkezi âlemi olarak, dışavurumun bilinen bütün fazlarıyla birlikte evren yaşamının çalışmasına ayrılmıştır. Burada, Uversa ve Havona’ya ek olarak Cennet’den bile katılan eğitmenlerin ve danışmanların içerisinde faaliyette bulundukları yaşam tasarımının üniversitesi konumlanmıştır. Ve benim, Yaşam Taşıyıcıları’nın bu dünyası üzerinde konumlanan emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerinin yedi merkezi yerleştirilmesini açığa çıkarmama izin verilmiştir.

36:2.11 (397.11) Ondalık sistem olarak on sayısı; fiziksel sistem içerisinde içkin bir niteliğe sahip olurken, bu durum ruhsal evren için söz konusu değildir. Yaşamın nüfuz alanı; üç, yedi ve on iki veya bu temel sayıların çarpımlarının veya bileşimlerinin tarafından tanımlanmıştır. Orada üç ana ve asli farklı yaşam tasarımları bulunmaktadır; üç Cennet Kaynağı ve Merkezi’nin düzeyinden sonra ve Nebadon’un evreni içerisinde, bahse konu bu üç temel yaşam türü gezegenlerin üç farklı biçimine ayrılmıştır. Özgün olarak orada aktarılabilir yaşama ait on iki farklı ve kutsal kavram bulunmaktaydı. Çarpımları ve alt bölümleri ile birlikte bu on iki sayısı, yedi aşkın evrenin tümüne ait temel yaşam biçimlerinin hepsi boyunca temel belirleyici olarak geçerliliğini sürdürmektedir. Orada aynı zamanda, yaşam maddesinin kendisini yenileyen yapılandırılmasına ait temel düzenlenmeler biçimindeki yaşam tasarımlarının yedi mimari türü bulunmaktadır. Orvonton yaşam biçimleri, yedi kalıtım taşıyıcısı olarak yapılandırılır. İrade sahibi yaratılmışlarının farklılaşan düzeyleri; 12, 24, 48, 96, 192, 384 ve 768 olarak yapılandırılır. Urantia üzerinde insan doğumunun altı cinsiyet hücresi içinde, karakter belirleyicileri biçimindeki doğum biçimi düzenlenmesine ait kırk sekiz birim bulunmaktadır.

36:2.12 (397.12) İkinci Dünya yaşam tasarım âlemidir; burada yaşam düzenlenmesinin tüm yeni türleri denenmektedir. Özgün yaşam tasarımları Yaratan Evlat tarafından sağlanırken, bahse konu bu tasarıların mevcut işleyişinin sorumluluğu Yaşam Taşıyıcıları ve onların birlikteliklerine verilmiştir. Yeni bir dünya için genel yaşam tasarımları oluşturulduğu zaman onlar; danışma haline bulunan Melçizedekler’in bir birliği ile iş birliği halindeki kıdemli Yaşam Taşıyıcıları’nın yüce kurulu tarafından anlık olarak incelenir. Eğer tasarılar; kabul edilen bir önceki işleyişsel oluşumlardan bir ayrılık gösterirse, onlar Yaratan Evlat tarafından kabul edilip uygulanmak zorundadır. Melçizedekler’in baş idarecisi, bu karar alma süreçleri içerisinde Yaratan Evlat’ı sıklıkla temsil etmektedir.

36:2.13 (397.13) Gezegensel yaşam böylelikle, her ne kadar bazı durumlarda benzerlik gösterse de, her evrimsel dünya üzerinde birçok bakımdan farklılık arz etmektedir. Dünyalar’ın bir tek ailesi içindeki tek-tip bir yaşam dizileri üzerinde bile yaşam, herhangi iki gezegen için bütünüyle aynı değildir; orada her zaman bir gezegensel biçim bulunmaktadır, çünkü Yaşam Taşıyıcıları onların muhafazasına adanmış olan hayati işleyişsel oluşumları geliştirmenin bir gayreti içerisinde sürekli olarak çalışmaktadır.

36:2.14 (398.1) Orada, yaşam dışavurumlarının ana biçimlerini ve sayısız derecedeki işleyişsel farklılaşmasını oluşturan bir milyonun üzerinde temel veya kâinatsal kimyasal oluşum bulunmaktadır. Yaşam tasarım âlemine ait olan birinci uydu; çekirdek plazması biçiminde sizin dünyanızda adlandırılmakta olan yaşam aktarımının maddi araçlarının inşasında uygulanan enerjinin temel birimlerinin yakalanması, düzenlenmesi ve idare edilmesi görevi içerisinde Yaşam Taşıyıcıları’na teknik yardımcılar olarak hizmet eden evren fizikçilerinin ve elektrokimyacılarının âlemidir.

36:2.15 (398.2) Gezegensel yaşam tasarım laboratuarları, bu ikinci dünyanın ikinci uydusu üzerinde konumlandırılmıştır. Bu laboratuarlar içerisinde Yaşam Taşıyıcıları ve onların tüm birliktelikleri Melçizedekler ile birlikte; Nebadon’un ondalık gezegenleri üzerinde yaşam tohumunu ekme gayesiyle tasarlanan yaşamı değiştirme ve onu muhtemel bir biçimde geliştirme amaçlı çabası içerisinde işbirliğinde bulunur. Urantia üzerinde şu an evrim içerisinde bulunan yaşam, bu dünya üzerinde tasarlanmış ve burada kısmen denenmiştir; çünkü Urantia, bir yaşam deneyim dünyası olarak bir ondalık gezegenidir. Her on dünyanın biri içinde standart yaşam tasarımları içerisinde daha büyük bir farklılaşmaya (deneyimsel olmayan) diğer dünyalara kıyasla daha çok izin verilmektedir.

36:2.16 (398.3) Üçüncü Dünya yaşamın korunumuna adanmıştır. Burada yaşam korunumunun ve muhafazasının birçok türü, Yaşam Taşıyıcı birliklerinin yardımcıları ve korucuları tarafından çalışılmakta ve geliştirilmektedir. Her yeni dünya için yaşam tasarımları her zaman, temel yaşam biçimlerinin uzman idaresi içerisinde koruyucu uzmanlardan oluşan yaşam muhafaza heyetine ait öncül oluşumu sağlamaktadır. Urantia üzerinde yaşam maddesinin mimari düzenlenişine ait olan temel veya ana biçiminin her biri için iki tane unsurdan oluşacak bir biçimde, bu tür koruyucu heyet üyelerinin yirmi dört tanesi mevcut bulunmaktaydı. Sizinki gibi gezegenler üzerinde yaşamın en yüksek türü, yirmi dört işleyiş biçimi birimine sahip olan bir yaşam taşıyıcı demeti tarafından yeniden üretilir. (Ve ussal yaşam, fiziksel yaşamdan oluştuğu ve onun temeli üzerinde geliştiği için; orada fiziksel düzenlemenin yirmi dört temel düzeyi mevcut hale gelmektedir.)

36:2.17 (398.4) Dördüncü Âlem ve onun bağımlı alt uyduları, genel olarak yaratılmış yaşamının evriminin çalışmasına ve özellikle herhangi bir yaşam düzeyinin evrimsel atalarına adanmıştır. Bir evrimsel dünyanın özgün yaşam plazması, gelecek gelişimsel farklılaşmanın tümü ve onların sonrasında gerçekleşecek evrimsel değişikliklerin ve düzenlenmelerin hepsi için bütüncül potansiyele sahip olmalıdır. Yaşam başkalaşımının bu tür geniş kapsamlı tasarımlarına ait olan hüküm, hayvan ve bitkisel yaşamın görünürde gereksiz olan türlerinin birçoğunun ortaya çıkmasını gerektirebilir. Gezegensel evrimin görünür olan veya olmayan bu tür yan yaratımları, eylem aşaması üzerine ortaya çıkıp sonrasında yalnızca ortadan kaybolur; fakat tüm bu uzun süreç içerisinde ve boyunca, gezegensel yaşam planının ve varlık düzeninin özgün tasarımcılarına ait bilge ve ussal işleyiş oluşumunun bir uzantısı gerçekleşmektedir. Büyük dışsal uyumsuzluk, birçoğunun evrimleşen irade sahibi yaratılmışlarının barışı ve rahatına zaman zaman düşman olduğu yaşamın alt düzey biçimlerinin üstünlüğünü etkilemek amacıyla yüksek yaratılmışların yukarı doğru olan uzun çabaları içerisinde zaman zaman etkisini gösterse de; biyolojik evrimin çok katmanlı yan yaratımları, yaşamın yüksek ussal türlerinin nihai ve bütüncül işleyişi için bütünüyle hayatidir.

36:2.18 (398.5) Beşinci Dünya bütünüyle, akıl ile birliktelik içerisinde bulunan yaşam ile ilgilidir. Onun dünyalarının her biri, yaratılmış yaşam ile ilişkilendirilmiş yaratılmış aklın tek bir fazının çalışmasına adanmıştır. İnsanın kavramış olduğu gibi akıl, Sınırsız Ruhaniyet’in birimleri tarafından aklın öğretilemez bir nitelikte bulunan veya diğer bir değişle aklın mekaniksel düzeyleri üzerinde üst üste getirilmiş yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin bir edinimidir. Yaşam biçimleri, bu emir-yardımcılarına ek olarak zaman ve mekânın evrenleri boyunca faaliyet gösteren farklı ruhaniyet yardımcılarına değişen bir biçimde karşılık göstermektedir. Maddi yaratılmışların ruhaniyet karşılığını etkilemek için sahip olduğu yetkinlik bütünüyle, sonrasında bu aynı fani yaratılmışların biyolojik evriminin sürecini yönlendirdiği birliktelik içinde bulunduğu akıl edinimine bağlıdır.

36:2.19 (399.1) Altıncı Dünya, akıl ve ruhaniyet yaşayan türler ve organizmalar ile birliktelik içerisinde bulunurken onların karşılıklı ilişkisine adanmıştır. Bu dünya ve onun alt bağlı yerleşkeleri; merkezi evren ve aşkın evrenden gelen eğitmenlerin Nebadon öğretmenleri ile birlikte zaman ve mekân içerisindeki yaratılmış erişiminin en yüksek düzeylerini tanıtmada işbirliğinde bulundukları, yaratılmış eş güdümünün okulları ile bütünleşir.

36:2.20 (399.2) Yaşam Taşıyıcıları’nın Yedinci Âlemi, Yüce Varlık’ın genişleyen gerçekleşmesinin kâinatsal felsefesi ile ilişkili olarak evrimsel yaratılmış yaşamın açıklığa çıkarılmamış nüfuz alanlarına ayrılmıştır.

3. Yaşam Nakli

36:3.1 (399.3) Yaşam, evrenler içinde kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır; Yaşam Taşıyıcıları kıraç gezegenler üzerinde yaşam sürecini başlatmak zorundadır. Onlar, mekânın evrimsel dünyaları üzerinde ortaya çıktığı gibi yaşamın taşıyıcıları, dağıtıcıları ve koruyucularıdır. Her ne kadar gezegensel yaşamın türlerin hepsi Urantia üzerinde mevcut olmasa da, Urantia üzerinde düzenin ve türlerin tümünün yaşamı bu Evlatlar ile birlikte ortaya çıkar.

36:3.2 (399.4) Yeni bir dünya üzerinde yaşamı yerleştirmekle görevlendirilmiş Yaşam Taşıyıcıları’nın birlikleri genellikle; yüz kıdemli taşıyıcı, yüz yardımcı ve bin koruyucudan oluşmaktadır. Yaşam Taşıyıcıları sıklıkla, yeni bir dünya üzerine mevcut yaşam plazmasını taşımaktadır; fakat bu taşıma her zaman gerçekleşmemektedir. Onlar zaman zaman; yaşam oluşumu içinde yeni bir serüven için daha öncesinden kabul edilen işleyiş oluşumları uyarınca, görev gezegeni üzerine varışları sonrasında yaşam türlerini düzenlemektedir. Urantia’nın gezegensel yaşamına ait köken bu tür bir şekilde gerçekleşmiştir.

36:3.3 (399.5) Kabul edilen işleyiş oluşumları uyarınca fiziksel işleyiş biçimleri sağlandığında; bunun sonrasında Yaşam Taşıyıcıları kişileri vasıtasıyla hayati ruhaniyet kıvılcımını başlatarak bahse konu bu yaşamsız maddeyi hızlandırır, ve derhal durağan işleyiş biçimleri yaşayan madde haline gelir.

36:3.4 (399.6) Yaşamın gizemi olarak hayati kıvılcım, Yaşam Taşıyıcıları boyunca bahşedilmiştir, bu bahşedilme onlar tarafından yapılmamaktadır. Onlar bu tür etkileşimleri gerçek anlamıyla yüksek bir biçimde denetlemekte olup, yaşam plazmasının kendisini oluştururlar; fakat bu yaşayan plazmanın hayati etkenini sağlayan Evren Ana Ruhaniyeti’dir. Sınırsız Ruhaniyet’in Yaratıcı Kız Evladı’ndan, bedeni canlandıran ve akla önsezi sağlayan enerji kıvılcımı gelmektedir.

36:3.5 (399.7) Yaşamın bahşedilmesi içinde Yaşam Taşıyıcıları, kendilerinin kişisel doğalarından hiçbir şeyi taşımamaktadırlar; bu durum, yaşamın yeni düzeylerinin amaçlandığı bu âlemler üzerinde bile söz konusu değildir. Bu türden zamanlarda onlar basit bir değişle; yaşamın kıvılcımını harekete geçirip onu aktarmakta olup, hükmedilen tasarımların ve işleyiş biçimlerinin fiziksel, kimyasal ve elektriksel özellikleri uyarınca maddenin ihtiyaç duyulan döngüsünü başlatır. Yaşam Taşıyıcıları; mevcudiyetin maddi düzeyinin aksi durumda durağan halde bulunan unsurlarını hareketlendirir, düzenler ve onlara hayat verir.

36:3.6 (400.1) Bir gezegensel birliğe ait Yaşam Taşıyıcıları’na; ilgili gezegene ait zamanın yaklaşık yarım milyon yıl süresince, içerisinde yeni bir dünya üzerinde yaşamın oluşturulduğu belirli bir süreç tanınmaktadır. Gezegensel yaşamın belirli gelişimsel erişimleri tarafından belirlenen bu sürecin sona ermesi ile onlar; yaşam tohumunu ekme çabalarını sonlandırıp, nakil sonrasında ilgili gezegenin yaşamı için herhangi yeni ve tamamlayıcı bir şey eklemeyebilirler.

36:3.7 (400.2) Yaşam oluşumunun ve fani düzeye ait insan yaratılmışlarının ortaya çıkışı arasında geçen ara çağlar boyunca Yaşam Taşıyıcıları’nın, yaşam çevresi üzerinde değişiklikte bulunmalarına ve aksi durumda ise biyolojik evrimin gidişatını olumlu bir biçimde yönlendirmelerine izin verilmiştir. Ve onlar bahse konu bu durumu zamanın uzun süreçleri boyunca gerçekleştirirler.

36:3.8 (400.3) Yeni bir dünya üzerinde faaliyet göstermekte olan Yaşam Taşıyıcıları bir varlığı; ahlaki kararın ve ruhsal tercihin gücü biçimindeki iradesi ile birlikte üretmede bir kez başarılı olduğu zaman, bunun sonrasında onların görevi — evrimleşen yaşamı artık ek hiçbir biçimde değiştiremeyecekleri biçimde; tamamlanmış olarak — sonlanır. Bu noktadan itibaren yaşayan varlıkların evrimi; gezegensel yaşam işleyiş oluşumlarına ve biçimlerine kazandırılan ve onlar içerisinde oluşturulan içkin doğa ve eğilimlerinin edinimleri uyarınca ilerlemek zorundadır. Yaşam Taşıyıcıları’nın, irade ile deney yapmalarına veya ona müdahalede bulunmalarına izin verilmemektedir; onların ahlaki yaratılmışların üzerinde baskı kurmalarına veya onları keyfi olarak etkilemelerine onaylanmamaktadır.

36:3.9 (400.4) Her ne kadar kıdemli taşıyıcıların ikisi ve on iki koruyucu; geçici devir teslim yemini ederek yaşam plazmasının ileri derecedeki gelişimi ve muhafazası hususunda danışmanlar olarak ilgili gezegen üzerinde sonsuza kadar kalmaya devam etmeye gönüllü olabilirlerse de; onlar, Bir Gezegensel Prens’in gelişi üzerinde görevden ayrılmak için hazırlıkta bulunurlar. Bahse konu bu tür Evlatlar ve onların on iki birlikteliği şu an Urantia üzerinde hizmet vermektedir.

4. Melchizedek Yaşam Taşıyıcıları

36:4.1 (400.5) Nebadon boyunca yerleşik dünyaların her yerel sistemi içerisinde, Melçizedekler’in yaşam taşıyıcıları olarak üzerinde faaliyet gösterdikleri tek bir âlem bulunmaktadır. Bu yerleşim alanları; midsonit sistem dünyaları olarak bilinmekte olup, onların her biri üzerinde maddi olarak değişikliğe uğramış bir Melçizedek Evladı evlatlığın maddi düzeyinin seçilmiş Kız Evladı ile birliktelik kurmak için eşleşmektedir. Bu tür midsonit dünyalarının Havva Anaları; atanan Melçizedek yaşam taşıyıcısının âlemine ait Maddi Kız Evlatları’na yöneltilen Sistem Egemeni’nin çağrısına cevap veren sayısız gönüllü arasından seçilen bir biçimde, yargının sistem yönetim merkezinden görevlendirilmektedir.

36:4.2 (400.6) Bir Melçizedek yaşam taşıyıcısı ve bir Maddi Kız Evlat’ın ortak doğumu midsoniterler olarak bilinmektedir. Tanrısal yaratılmışların bu türden bir ırkına ait olan Melçizedek yaratıcısı; nihai olarak kendisinin benzersiz yaşam faaliyetinin gezegeninden ayrılır, ve aynı zamanda evren varlıklarının bu özel düzeyine ait Havva Ana’sı gezegensel doğumun yedinci kuşağının ortaya çıkışı üzerine bulunduğu konumu terk eder. Bu durumun sonrasında bu türden bir dünyanın gidişatı onun ilk evladına devredilir.

36:4.3 (400.7) Midsonit yaratılmışları, ortak zamana göre bin yaşına gelinceye kadar muhteşem dünyaları üzerinde çoğalan varlıklar olarak yaşar ve faaliyet gösterir; bu zaman zarfından sonra ise onlar, meleksel taşıma vasıtasıyla yer değiştirilir. Midsoniterler; bahse konu bu yer değiştirme sonrasında çoğalımsal olmayan varlıklardır, çünkü meleksel hale gelmek için hazırlanma sürecinden geçtikleri maddi halden çıkışa ait işleyiş biçimleri onları çoğalım ayrıcalıklarından sonsuza kadar mahrum bırakmaktadır.

36:4.4 (400.8) Bu varlıkların mevcut durumu, neredeyse hiçbir biçimde ne fani ne de ölümsüz olarak belirlenebilir; buna ek olarak onlar kesin bir biçimde insan veya kutsal olarak sınıflandırılamazlar. Bu varlıklar, Düzenleyici’nin ikamet ettiği unsurlar değildir; böylelikle onlar, neredeyse hiçbir biçimde ölümsüz değillerdir. Nebadon üzerinde şimdiye kadar doğmuş olan midsoniterlerin tümü; özgün dünyaları, birtakım ara âlemler veya kesinliğe erişecek olanların topluluğuna ait dünyalar içerisinde Salvington midsonit âlemi üzerinde faaliyet gösteren bir biçimde bu gün bile yaşamlarını sürdürmektedir.

36:4.5 (401.1) Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Salvington Dünyaları. Birliktelik içerisinde bulundukları Havva Anaları’na ek olarak Melçizedek yaşam taşıyıcıları; midsonit sistem âlemlerinden, doğumlarının aynı zamanda bir araya geldiği yer olan kesinliğe erişecek olanların dünyalarına ait Salvington döngüsüne kadar hareket ederler.

36:4.6 (401.2) Salvington döngüsü içerisinde yedi ana dünyaya ait olan beşinci topluluğun, kesinliğe erişecek olanların Nebadon dünyaları olduğu bu bağlamda açıklanmalıdır. Melçizedek yaşam taşıyıcıları ve Maddi Evlatlar, Salvington midsonit âlemi biçimindeki kesinliğe erişecek olanların yedinci dünyası üzerinde yerleşik olarak konumlanmıştır.

36:4.7 (401.3) Kesinliğe erişecek olanların yedi ana dünyasına ait olan uydular, Nebadon içerisinde görevleri uygulayabilecek olan aşkın ve merkezi evrenlerin kişiliklerinin buluşma alanlarıdır. Yükselen faniler, Melçizedek Üniversitesi’ni oluşturan 490 dünyanın kültürel âlemlerinin ve hazırlık alanlarının tümü üzerinde özgür bir biçimde hareket ederken; onların giriş yapmalarına izin verilmeyen belirli özel okullar ve yasak alanlar bulunmaktadır. Bu durum, kesinliğe erişecek olanların yetki alanı altında bulunan kırk dokuz âlem için özellikle doğru bir nitelik taşır.

36:4.8 (401.4) Midsonit yaratılmışlarının amacı mevcut an itibariyle bilinmemektedir; fakat göründüğü kadarıyla bu kişilikler, evren evrimi içerisinde nihai olarak gelecek bir zaman için hazırlanmakta olan kesinliğe erişeceklerin yedinci dünyası üzerinde toplanmaktadır. Midsonit ırkları ile ilgili bizim sorgularımız her zaman kesinliğe erişecek olanlarla alakalıdır; ve kesinliğe erişecek olanlar, vesayetlerinin nihai sonları hakkında tartışmayı daima reddeder. Midsonitlerin geleceği ile ilgili belirsiz bir konumda bulunmamızdan bağımsız olarak biz, Orvonton içindeki her yerel evrenin bahse konu bu gizemli varlıkların bu türden bir artan birliğine ev sahipliği yaptığını bilmekteyiz. Melçizedek yaşam taşıyıcılarının bir gün Nihai olan Tanrı tarafından absonitliğin aşkın ve ebedi ruhaniyeti ile bahşedileceği onlar adına beslenen bir inançtır.

5. Yedi Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyeti

36:5.1 (401.5) Organik evrimin gidişatını belirleyen, ilkel dünyalar üzerindeki yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin varlığıdır; bu durum, evrimin neden tesadüfî değil fakat bir amaca sahip olduğunu açıklamaktadır. Bu emir-yardımcıları, bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin faaliyetleri boyunca ussal yaşamın alt düzeylerine uzanan Sınırsız Ruhaniyet’in akıl hizmetinin faaliyetlerini yansıtmaktadır. Emir-yardımcıları; Evren Ana Ruhaniyeti’nin çocukları olup, âlemlerin maddi akılları için onun kişisel hizmetini oluşturur. Her nerede ve her ne zaman olursa olsun bu türden bir akıl dışa vurulduğunda, bahse konu bu ruhaniyetler çeşitli bir biçimde faaliyet göstermektedir.

36:5.2 (401.6) Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti; şu adlandırmalara denk düşen isimler ile anılır: içgüdü, anlayış, cesaret, bilgi, danışma, ibadet ve bilgelik. Bu akıl-ruhaniyetlerinin her biri; görevdaşlarının faaliyet göstermek için bulabilecekleri karşılık ve imkânlardan bir ölçüde oldukça ayrı bir biçimde, dışavurum için karşılık yetkinliğini arayarak, farklı bir niteliği barındırma arzusu şeklinde yerleşik dünyaların tümüne kendi etkisini ulaştırır.

36:5.3 (401.7) Yaşam Taşıyıcı yönetim merkezi dünyası üzerinde emir-yardımcı ruhaniyetlerin merkezi yerleşimleri, herhangi bir dünya üzerinde ve ussal düzeyin herhangi bir yaşayan organizması içinde emir-yardımcılarının akıl faaliyetinin kapsamını ve niteliğini Yaşam Taşıyıcı yüksek denetimcileri için belirtir. Bahse konu bu yaşam-akıl konumlanmaları, ilk beş emir-yardımcısı için yaşayan akıl faaliyetinin kusursuz belirticileridir. Fakat ibadet ve bilgelik biçimindeki altıncı ve yedinci emir-yardımcı ruhaniyeti ile ilgili olarak bu merkezi konumlanmalar, sadece niteliksel bir faaliyeti işaret etmektedir. Emir-yardımcı ibadet ve emir-yardımcı bilgeliğin niceliksel etkinliği, Evren Ana Ruhaniyeti’nin kişisel bir deneyimi olarak Salvington üzerinde Kutsal Hizmetkâr’ın doğrudan mevcudiyeti içerisinde taşınmaktadır.

36:5.4 (402.1) Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti Yaşam Taşıyıcıları’na her zaman yeni bir gezegene kadar eşlik eder, fakat onlar varlıklar olarak değerlendirilmemelidir; onlar daha çok döngülere benzemektedir. Yedi evren emir-yardımcısının ruhaniyetleri, Kutsal Hizmetkâr’ın evren mevcudiyetinden ayrı bir biçimde kişilikler olarak faaliyet göstermez; gerçekte onlar, Kutsal Hizmetkâr’ın bir bilinç düzeyidir ve her zaman yaratıcı annelerinin faaliyetine ve mevcudiyetine tabidir.

36:5.5 (402.2) Bu yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetini yetkin bir biçimde adlandıracak kelimeler konusunda yetersiz bir konumda bulunmaktayız. Onlar, deneyimsel aklın alt düzeylerine ait hizmetkârlardır; ve onlar, evrimsel erişimin düzeyi içinde tanımlanabilirler şu biçimde tanımlanabilir:

36:5.6 (402.3) 1. İçgüdünün ruhaniyeti — tüm akıl yaratılmışlarına ait hızlı algı, ilkel olan fiziksel ve içkin olan refleks güdüleri, yönlendirici ve diğer öz savunucu edimleridir; emir-yardımcılardan sadece biri hayvan yaşamının alt düzeyleri içerisinde bu kadar geniş bir biçimde faaliyet gösterebilir ve sadece biri mekanik aklın öğretilemez düzeyleriyle geniş bir faaliyetsel ilişki kurabilir.

36:5.7 (402.4) 2. Anlayışın ruhaniyeti — eş güdümün arzusu biçiminde, fikirlerin eş zamanlı ve görünüşsel bir biçimde kendiliğinden gerçekleşen birlikteliğidir. Bu nitelik, elde edilen bilginin eş güdümü, hızlı muhakemenin olgusu, çabuk yargıda bulunma ve zamansal karar vermenin armağanıdır.

36:5.8 (402.5) 3. Cesaretin ruhaniyeti — kişisel varlıklar içinde bağlılık bahşedilmesi olarak; karakter ediniminin temeli, ahlaksal direncin ussal kökeni ve ruhsal yürekliliğidir. Bilgiler tarafından aydınlatılınca ve gerçekten ilham alınca bu nitelik, usun kanalları ve vicdan sahibi öz yönetim vasıtasıyla evrimsel yükselişe ait arzunun sırrı haline gelmektedir.

36:5.9 (402.6) 4. Bilginin ruhaniyeti — bilimsel ruhaniyet olarak maceranın ve keşfin merak kökeni; cesaretin ve danışmanın ruhaniyetlerine ait rehber ve inançlı birliktelik; cesaretin kazanımlarını büyümenin yararlı ve ilerleyici kulvarlarına yönlendirme arzusudur.

36:5.10 (402.7) 5. Danışmanın ruhaniyeti — toplumsal arzu biçiminde varlıkların eş güdümünün kazanımı; irade sahibi yaratılmışların yoldaşlarıyla birlikte uyumlu hale gelme yetkinliği; daha alt düzey yaratılmışlar arasında toplumsal paylaşma güdüsünün kökenidir.

36:5.11 (402.8) 6. İbadetin ruhaniyeti — içten gelen dinsel arzu biçiminde, akıl yaratılmışlarını fani mevcudiyetinin iki temel sınıfına ayıran ilk ayrımsallaştıran isteğidir. İbadetin ruhaniyeti, akıl ediniminin ruha sahip olmayan yaratılmışlarından onun hayvansal birlikteliğini sonsuza kadar ayırır. İbadet, ruhsal yükseliş adayının nişanıdır.

36:5.12 (402.9) 7. Bilgeliğin ruhaniyeti — düzenli ve ilerleyici evrimsel gelişime karşı ahlaki yaratılmışların tümünün içkin eğilimidir. Bu nitelik, tüm diğer emir-yardımcılara ait görevlerin ruhaniyet eş güdüm sağlayıcısı ve netleştiricisi biçimde emir-yardımcıların en yükseğidir. Bu ruhaniyet, mevcudiyetin yükseliş ölçeğine ait işlevsel ve etkili işleyişsel tasarımı başlatan ve onu idare eden akıl yaratılmışlarına ait içkin arzusunun sırrıdır; yaşayan unsurlara verilen armağan olarak bu vasıf, yaşayan unsurların varlıklarını devam ettirmek için sahip oldukları açıklanamaz yetkinliğin ve bu kurtuluş içinde diğer altı akli hizmetkârın tümünün ilgili organizmaların akıllarında harekete geçirebildikleri her şeyin tamamının elde edilmesi için geçmiş deneyimlerin ve mevcut an içerisindeki olanakların eş güdümünün kullanılmasının sebebini teşkil etmektedir. Bilgelik, usun yerine getirilmesinin en yüksek noktasıdır. Bilgelik, saf bir ussal ve ahlaki mevcudiyetin amacıdır.

36:5.13 (403.1) Emir-yardımcı akıl-ruhaniyetleri deneyimsel olarak gelişmektedir, fakat onlar hiçbir zaman kişisel hale gelmemektedir. Onlar, faaliyet içerisinde evrimleşmektedir; ve hayvansal düzeyler içinde ilk beşinin faaliyeti, insan usu olarak yedisinin tümünün faaliyeti için belirli bir ölçeğe kadar hayati bir öneme sahiptir. Bu hayvansal ilişki, emir-yardımcılarını insan aklı olarak daha işlevsel hale getirmektedir; böylece hayvanlar belirli bir dereceye kadar insanın fiziksel evrimine ek olarak onun usu için hayati derecede önem arz eder.

36:5.14 (403.2) Yerel bir evren Ana Ruhaniyeti’nin bu akıl emir-yardımcıları, güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler nasıl evrenin cansız kuvvetleri ile ilişkili bir halde bulunuyorsa, ona çok benzer bir biçimde us düzeyinin yaratılmış yaşamı ile o derece ilişkilidir. Onlar, yerleşik dünyalar üzerinde akıl döngüleri içinde paha biçilemez bir hizmet sergiler; ve onlar, öğretilemez bir nitelikte bulunan veya diğer bir değişle mekanik aklın düzeyleri olarak emir-yardımcı öncesi akıl düzeylerinin düzenleyicileri ve yönlendiricileri olarak aynı zamanda hizmet veren Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ile birlikte etkin işbirlikçilerdir.

36:5.15 (403.3) Yetkinliğin ortaya çıkmasından önce deneyimden öğrenen bir biçimde yaşayan akıl, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in hizmetkâr nüfuz alanıdır. İlahiyat kutsallığını ve ibadetini tanımak için yetkinliği elde etmesinden önce yaratılmış aklı, emir-yardımcı ruhaniyetlerin ayrıcalıklı nüfuz alanıdır. Yaratılmış usun sahip olduğu ruhsal karşılığının ortaya çıkmasıyla birlikte, eş zamanlı olarak yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin ruhaniyet çevrimleri içinde döngüsel hale gelerek bu türden yaratılmış akıllar derhal yüksek akıl haline gelir.

36:5.16 (403.4) Emir-yardımcı akıl-ruhaniyetleri, yerleşik dünyaların Kutsal Ruhaniyeti olarak Kutsal Hizmetkâr’ın kişisel mevcudiyetine ait ruhaniyetin çeşitli ve oldukça yüksek ruhsal faaliyetiyle hiçbir biçimde doğrudan ilişkili değildir; fakat onlar, evrimsel insan içinde bu aynı ruhaniyetin ortaya çıkmasına işlevsel olarak öncelik eder ve onun oluşumu için hazırlıkta bulunur. Bahse konu emir-yardımcılar, Evren Ana Ruhaniyeti’nin yerel bir evrenin yaşayan maddi yaratılmışlarıyla değişen bir ilişki kurmasını ve onun üzerinde bir denetimde bulunmasını sağlar; fakat onlar, kişilik öncesi düzeyler üzerinde hareket ederken Yüce Varlık içerisinde istenmeyen sonuçlara neden olmamaktadır.

36:5.17 (403.5) Ruhsal olmayan akıl, ya bir ruhani-enerji dışavurumu veya bir fiziksel-enerji olgusudur. Kişisel akıl biçiminde her insan aklı, ruhani tanımlamanın haricinde hiçbir varlığını sürdürme niteliğine sahip değildir. Akıl, bir kutsallık bahşedilişidir; fakat akıl, ruhsal derinlik olmadan faaliyet gösterdiği zamana ek olarak ibadet ve varlığını sürdürmeyi arzulama yetkinliğinden mahrum olduğunda ölümsüz bir niteliğe sahip bulunmamaktadır.

6. Yaşayan Kuvvetler

36:6.1 (403.6) Yaşam, maddi ve ruhsal biçimde mekanik ve hayatidir. Urantia fizikçileri ve kimyacıları, bitkisel ve hayvansal yaşamın protoplazmik türlerine ait anlayışları içinde sonsuza kadar gelişim kaydedeceklerdir; fakat onlar hiçbir zaman, yaşayan organizmaları üretme yetkinliğine sahip olmayacaklardır. Yaşam, enerji dışavurumlarının tümünden farklılık gösteren bir olgudur; fiziksel yaratılmışların maddi yaşamı bile madde içinde içkin değildir.

36:6.2 (403.7) Maddi olan şeyler bağımsız bir mevcudiyeti memnuniyetle yaşayabilirler, fakat yaşam sadece kendisinden türeyebilir. Akıl yalnızca mevcudiyet-öncesi akıldan var edilebilir. Yaratılmış, yaşam biçimlerini üretebilir; fakat sadece bir yaratan kişilik veya bir yaratıcı kuvvet etkinleştirici yaşam kıvılcımını sağlayabilir.

36:6.3 (404.1) Yaşam Taşıyıcıları, yaşayan varlıkların maddi türlerini veya fiziksel biçimlerini düzenleyebilir; fakat Ruhaniyet, yaşamın ilk kıvılcımını sağlar ve aklın edinimini bahşeder. Yaşam Taşıyıcıları’nın Salvington dünyaları üzerinde düzenledikleri deneyimsel yaşamın yaşam türleri bile her zaman çoğalım güçlerinden yoksundur. Yaşam oluşumları ve hayati işleyiş biçimleri doğru bir biçimde bir araya getirildiğinde ve uygun bir şekilde düzenlendiğinde, bir Yaşam Taşıyıcısı’nın mevcudiyeti yaşamı başlatmaya yeterlidir; fakat bu türden olan yaşayan organizmaların tümü akıl edinimi ve çoğalım güçleri olarak iki temel nitelikten yoksundur. Yaratılmışın çoğalım yetkinliği, Yaşam Taşıyıcıları tarafından başlatılan kuşaksal yaşam plazmasına Evren Ruhaniyeti’nin özel ve kişisel aktarımı iken; hayvan aklı ve insan aklı, yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti boyunca faaliyet gösteren yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin armağanlarıdır.

36:6.4 (404.2) Yaşam Taşıyıcıları yaşamın işleyiş biçimlerini tasarladığında ve enerji sistemlerini oluşturduktan sonra, orada ilave bir olgular bütünü ortaya çıkmak zorundadır, “yaşam nefesinin” bu cansız türlere aktarılması gerekmektedir. Tanrı’nın Evlatları, yaşam türlerini inşa edebilirler; fakat yaşam kıvılcımına gerçekte katkıda bulunan Tanrı’nın Ruhaniyeti’nin tam da kendisidir. Ve bu biçimde aktarılan yaşam sona erince, bunun sonrasında geriye kalan maddi beden tekrar ölü madde haline gelir. Bahşedilen yaşam tükenince beden; Yaşam Taşıyıcıları’nın enerji-maddesini bu türden bir görünen birlikteliğine taşıdıkları yaşam kazanımı için, geçici bir araç olarak hizmet etmesi amacıyla ödünç aldıkları maddi evrenin bağrına geri döner.

36:6.5 (404.3) Bitkilere ve hayvanlara Yaşam Taşıyıcıları tarafından bahşedilen hayat, bitkinin veya hayvanın ölümü üzerine Yaşam Taşıyıcıları’na geri dönmemektedir. Bu türden yaşayan bir varlığın sonlanan yaşamı, ne bir kimlik ne de bir kişilik taşımaktadır; bu yaşam bireysel olarak ölüm karşısında varlığını sürdürememektedir. Mevcudiyeti ve maddenin bedeni içindeki kısa süreli ikameti süresince bu yaşam bir değişiklikten geçmektedir; o enerji evrimine uğramakta olup, yalnızca evrenin kâinatsal kuvvetlerinin bir parçası olarak varlığını sürdürür; bu yaşam, bireysel bir yaşam olarak varlığını sürdürmemektedir. Fani yaratılmışların varlığını sürdürmesi tamamiyle, fani aklın içindeki ölümsüz bir ruhun müdahil olması sonucunda gerçekleşmektedir.

36:6.6 (404.4) Biz yaşamdan “enerji” ve “kuvvet” olarak bahsetmekteyiz, fakat gerçekte yaşam bunların ikisi de değildir. Kuvvet-enerjisi çeşitli bir biçimde yerçekimine karşılık göstermektedir, fakat bu durum yaşam için söz konusu değildir. Yer çekim-karşılık yükümlülüklerinin tümünü hali hazırda yerine getirmiş enerjilerin bir şekillendirme biçimi olarak işleyiş biçimi de yerçekimine karşılık göstermemektedir. Böylelikle yaşam; maddi, ussal veya ruhsal olarak enerjinin birtakım biçimsel-düzenlenmiş canlanışı veya diğer hallerde ise ayrılmış sistemini oluşturmaktadır.

36:6.7 (404.5) Evrimsel gezegenler üzerinde hiçbirimiz için açık bir nitelikte bulunmayan yaşamın ayrıntılandırılması ile ilgili birtakım hususlar bulunmaktadır. Biz, Yaşam Taşıyıcılar’ın elektrokimyasal işleyiş oluşumlarına ait fiziksel düzenlemeyi bütünüyle kavramaktayız; fakat yine de biz, yaşam-etkileşim kıvılcımının kaynağı ve doğasını tamamiyle anlamamaktayız. Biz, yaşamın Yaratıcı’dan Evlat vasıtasıyla Ruhaniyet tarafından mevcudiyetine sahip olduğunun bilgisine sahibiz. Üstün Ruhaniyetler’in, tüm yaratım üzerine bahşedilen yaşamın nehrine ait yedi katmanlı kanalı olduğu bir ihtimalden çok daha fazlasıdır. Fakat biz, yüksek denetimde bulunan Üstün Ruhaniyet’in yeni bir gezegen üzerinde yaşamın ilk sürecinin bahşedilişine vasıtasıyla katıldığı işleyiş biçimini kavrayamamaktayız. Zamanın Ataları’nın aynı zamanda yeni bir dünya üzerinde yaşamın bu başlatılmasında bir rolünün olduğundan eminiz; fakat biz, bahse konu bu durumun doğası hakkında bütünüyle bilgisiz bir konumda bulunmaktayız. Biz, Evren Ana Ruhaniyeti’nin gerçekte cansız işleyiş biçimlerini hayata geçirdiğinin ve organizmasal çoğalımın ayrıcalıklarını bahse konu etkinleşen plazmalara aktardığının bilgisine sahibiz. Biz, zaman ve mekânın Yüce Yaratıcıları olarak zaman zaman adlandırıldığı şekliyle bahse konu bu üç unsurun Yedi Katmanlı Tanrı’nın düzeyleri olduğunu gözlemlemekteyiz; fakat bunun dışında biz, basit bir değişle Yaratıcı içinde içkin olan kavramsallaşma, Evlat içindeki dışavurum ve Ruhaniyet içindeki hayatın gerçekleşmesi olarak Urantia fanilerinin bildiklerinden biraz daha fazlasına sahibiz.

36:6.8 (405.1) [Yüksek Denetimci Açığa Çıkarım Birliğine ait Melçizedek Baş İdarecisi’nin isteği ile, bir gözlemci ve bu yetkinlikte eylemde bulunan bir unsur olarak Urantia üzerinde konumlanan bir Vorondadek Evladı tarafından yazılmıştır.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved