48. Makale - Morontia Yaşamı

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

48. Makale

Morontia Yaşamı

48:0.1 (541.1) TANRILAR; bayağı olan hayvan doğasını, yaratıcı sihrin bir takım gizemli eylemi vasıtasıyla kusursuz bir ruhaniyete dönüştürme yetisinden yoksundur, onlar bunu hiçbir şekilde gerçekleştirmemektedirler. Yaratıcılar kusursuz varlıklar yaratma arzusunu duydukları zaman, onlar dolaysız ve özgün yaratım vasıtasıyla bu arzularını gerçekleştirirler; ancak onlar, hayvan-kökenli unsurları ve maddi yaratılmışları kusursuzluğun varlıklarına tek bir aşamada dönüştürme teşebbüsüne hiçbir zaman girişmemektedirler.

48:0.2 (541.2) Yerel evren sürecinin çeşitli aşamalarını kapsayan bir biçimde morontia yaşamı, maddi fanilerin ruhani dünyanın girişine böylelikle erişecekleri tek olası yöntemdir. Maddi bedenin doğal ayrışımı olarak ölümü hangi sihir, fani ve maddi aklı birden ölümsüz ve kusursuzlaştırılmış bir varlığa dönüştürecek bu türden bir yalın aşamayı içinde barındırabilir ki? Bu türden inanışlar yalnızca, düşünce ve bilgiye dayanmayan hurafeler ve ruhu okşayıcı masallardır.

48:0.3 (541.3) Bu morontia geçişi her zaman, kurtuluş halindeki insan varlıklarının fani düzeyi ve bu düzeyi takip eden ruhaniyet aşaması arasında gerçekleşmektedir. Evren ilerleyişinin bu ara düzeyi, çeşitli yerel yaratılmışlar içinde belirgin bir biçimde değişiklik göstermektedir; fakat niyet ve amaç bakımından onların tümü oldukça benzerdir. Nebadon içinde malikâne ve daha yüksek morontia dünyalarının düzenlenişi, Orvonton’un bu kısmı içinde morontia geçiş düzenlerinin oldukça tipik bir örneğidir.

1. Morontia Maddeleri

48:1.1 (541.4) Morontia âlemleri, yaratılmış mevcudiyetin maddi ve ruhsal seviyeleri arasında yerel evren birliktelik âlemleridir. Bu morontia yaşamı, Gezegensel Prens’in ilk zamanlarından beri Urantia üzerinde bilinmektedir. Zaman zaman bu geçiş düzeyi, fanilere öğretilmiştir; anlamsal bakımdan bozulmaya uğramış bir biçimde bu kavram, hali hazırdaki dinler içerisinde yer teşkil etmektedir.

48:1.2 (541.5) Morontia âlemleri, yerel evrenin ilerleyiş dünyaları boyunca fani yükselişin geçiş fazlarıdır. Yerel sistemlerin kesinliğe erişecek unsurlarının âlemini çevreleyen yalnızca yedi dünya, malikâne dünyaları olarak adlandırılmaktadır; fakat takımyıldızları ve evren yönetim merkezlerinin çevresindeki daha yüksek âlemler ile birlikte, sistem geçiş yerleşkelerinin elli altısının da hepsi morontia dünyaları olarak adlandırılmaktadır. Bu yaratılmışlar, yerel evren yönetim merkez âlemlerinin fiziksel güzelliği ve morontia ihtişamının bir parçasıdır.

48:1.3 (541.6) Bu dünyaların tümü mimari âlemler olup, evrime uğramış gezegenlerin kimyasal elementlerinin iki katı elemente sahiptir. Bu türden özel olarak oluşturulmuş dünyalar, yüz fiziksel elemente sahip olarak ağır metal ve kristaller bakımından yalnızca zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda benzer bir biçimde morontia maddesi olarak adlandırılan benzersiz bir enerji düzenlenişinin tam olarak yüz türüne sahiptir. Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ve Morontia Güç Yüksek Denetimcileri; maddenin temel birimlerinin dönüşlerini düzenlemeye ve aynı zamanda enerjilerin bu birlikteliklerini yeni bir maddi öz yaratmak amacıyla dönüştürmeye yetkindir.

48:1.4 (542.1) Yerel sistemler içinde öncül morontia yaşamı; takımyıldız eğitim dünyaları üzerinde giderek daha az fiziksel ve daha gerçek anlamıyla morontial hale gelerek, mevcut maddi dünyanızın niteliğine oldukça benzemektedir. Ve Salvington âlemlerine ilerleyiş süreciniz boyunca siz, artan bir biçimde ruhaniyet düzeylerine erişeceksiniz.

48:1.5 (542.2) Morontia Güç Yüksek Denetimcileri; ruhsal ve maddi enerjilerin bir birliğini yerine getirmeye yetkin olup, böylelikle bir denetleyici ruhaniyetin eklenmesine uygun olan maddileşmenin bir morontia türünü düzenlerler. Nebadon’un morontia yaşamını kat ettiğinizde bahse konu bu sabırlı ve yetenekli Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, her biri sizin ilerleyici dönüşümünüzün bir fazı olarak size peş peşe 570 morontia bedenini tedarik edecektir. Maddi dünyalardan ayrılış zamanınızdan itibaren Salvington üzerinde ilk-aşama ruhaniyeti haline gelmenize kadar, siz tamı tamına 570 ayrı ve yükseliş morontia değişiklikleri sürecinden geçeceksiniz. Bunların sekizi sistem içinde, yetmiş biri takımyıldız içerisinde ve geride kalan 491’i Salvington’un âlemleri üzerindeki ikametiniz boyunca gerçekleşmektedir.

48:1.6 (542.3) Fani bedenin zamanları içinde kutsal ruhaniyet, neredeyse ayrı bir unsur olarak — ancak gerçekte Kâinatın Yaratıcısı’nın bahşedilmiş ruhaniyetinin insan üzerindeki bir baskını biçiminde — sizin içinde barınmaktadır. Fakat morontia yaşamı içerisinde ruhaniyet kişiliğinizin gerçek bir parçası haline gelecektir; ve siz birbirini takip eden 570 ilerleyici dönüşüm boyunca ilerlerken, yaratılmış yaşamın maddi düzeyinden ruhsal aşamasına yükseleceksiniz.

48:1.7 (542.4) Paul, morontia dünyalarının mevcudiyeti ve morontia maddelerinin gerçekliğini öğrenmiş bir konumda bulunmaktaydı; çünkü kendisi şu cümleleri kaleme almıştı: “Onlar cennet içinde daha iyi ve daha dayanıklı bir öze sahiptir.” Ve bu morontia maddeleri tam anlamıyla gerçektir, tıpkı “bu şehir özgün temellere sahiptir, onun mimarı ve yaratıcısı Tanrı’dır” ifadesinde oluğu gibi. Ve bu muhteşem âlemlerin her biri, “daha iyi bir ülke, yani cennetsel bir yerleşkedir.”

2. Morontia Güç Yüksek Denetimcileri

48:2.1 (542.5) Bu benzersiz varlıklar ayrıcalıklı bir biçimde, ruhsal ve fiziksel veya diğer bir değişle yarı maddi enerjilerin işleyen bir birleşimini yansıtan bu etkinliklerin yüksek denetimi ile ilgilidir. Onlar özellikle morontia ilerleyişinin hizmetine adanmıştır. Onlar, geçiş deneyimi boyunca fanilere hizmet etme görevi ile yakından ilgili değildir; ancak onlar, ilerleyen morontia yaratılmışları için geçiş koşullarını elverişli hale getirmektedir. Onlar, geçiş dünyalarının morontia fazlarını idare eden ve onlara enerji kazandıran morontia gücünün kanallarıdır.

48:2.2 (542.6) Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin doğumudur. Tasarım bakımından her ne kadar çeşitli yerel yaratılmışlar arasında içkin olarak az bir ölçüde farklılık gözlense de onlar, oldukça ortak niteliklere sahip bir mevcudiyette bulunmaktadırlar. Onlar; özel olarak belirlenmiş faaliyetleri için yaratılmış olup, sorumluluklarını yerine getirmeden önce hiçbir eğitime gereksinim duymamaktadırlar.

48:2.3 (542.7) İlk Morontia Güç Yüksek Denetimcileri’nin yaratımı, yerel bir evrende birinci malikâne dünyalarından herhangi birinin kıyılarına ilk fani kurtuluş unsurunun varışı ile eş zamanlı olarak gerçekleşir. Onlar binerli topluluklar halinde yaratılmış olup, şu şekilde sınıflandırılmıştır:

48:2.4 (542.8) 1. Döngü Düzenleyicileri400

48:2.5 (542.9) 2. Sistem Eş Güdüm Sağlayıcıları200

48:2.6 (542.10) 3. Gezegensel Sorumlular100

48:2.7 (543.1) 4. Birleşik Denetleyiciler100

48:2.8 (543.2) 5. Birliktelik Düzenleyicileri100

48:2.9 (543.3) 6. Seçici Sınıflandırıcılar50

48:2.10 (543.4) 7. Yardımcı Kaydediciler50

48:2.11 (543.5) Güç yüksek denetimciler her zaman kendilerine ait özgün evren içinde hizmet eder. Onlar, Evren Evladı ve Evren Ruhaniyeti’nin ortak ruhaniyet etkinliği tarafından ayrıcalıklı bir biçimde idare edilir; ancak bunun dışında kalan durumlarda onlar, bütünüyle özerk bir topluluktur. Onlar; fiziksel düzenleyiciler ve yüksek melekler ile yakın birliktelik içinde çalıştıkları ancak enerji dışavurumu ve ruhaniyet uygulaması ile ilgili durumlarda kendilerinin bir dünyasında faaliyet gösterdikleri yer olan, yerel sistemlerin birinci malikâne dünyalarının her birinde yönetim merkezlerini idare ederler.

48:2.12 (543.6) Onlar aynı zamanda, geçici görevin hizmetkârları olarak evrimsel dünyalar üzerinde aşkın madde olguları ile ilgili olarak görev yaparlar. Fakat onlar nadiren yerleşik gezegenler üzerinde hizmet ederler; onlar benzer bir biçimde, başlıca olarak yerel bir evren içinde morontia ilerleyişinin geçiş düzenine ayrılmış aşkın-evrenin daha yüksek eğitim dünyaları üzerinde görev yapmamaktadır.

48:2.13 (543.7) 1. Döngü Düzenleyicileri. Bu unsurlar, fiziksel ve ruhsal enerjiyi eş güdümlü hale getiren ve onun morontia âlemlerinin bölünmüş kanallarına akışını düzenleyen benzersiz varlıklardır; ve bu döngüler, tek bir dünya ile sınırlandırılmış bir biçimde ayrıcalıklı olarak gezegenseldir. Morontia döngüleri, geçiş dünyalarının fiziksel ve ruhsal döngülerinden farklı olup onları tamamlayıcı bir niteliktedir; ve Satania gibi malikâne dünyalarının bir sistemine bile enerji sağlamak için bu düzenleyicilerinin milyon sayıdaki unsuruna ihtiyaç duyulmaktadır.

48:2.14 (543.8) Döngü düzenleyicileri, birliktelik halindeki unsurlarının denetlenmesi ve düzenlenmesine karşı kendilerini sorumlu kılan maddi enerjiler içindeki bu değişiklikleri başlatırlar. Bu varlıklar, döngü düzenleyicilerine ek olarak morontia güç üreticileridir. Bilindiği şekliyle atmosferden elektrik üreten bir dinamoya benzeyen bir biçimde bu yaşayan morontia dinamoları; mekânın her yerinde bulunan enerjileri, morontia yüksek denetimcilerinin yükseliş fanilerinin bedenlerine ve yaşam etkinliklerine aktardıkları bu maddelere dönüştüren bir görünüme sahiptirler.

48:2.15 (543.9) 2. Sistem Eş Güdüm Sağlayıcıları. Her morontia dünyası ayrı bir morontia enerji düzeyine sahip olduğu için, insanlar tarafından bu âlemleri tahayyül etmek oldukça zordur. Fakat birbirini takip eden her geçiş âlemi üzerinde faniler; bitkisel yaşama ek olarak, morontia mevcudiyeti ile ilgili geride kalan her şeyin yükseliş halindeki kurtuluş unsurunun gelişen ruhanileşmesi ile ilerleyici bir biçimde uyumlu hale gelmesi için yeniden düzenlenişini deneyimleyecektir. Ve her dünyanın enerji sistemi bu şekilde bireyselleştiği için bahse konu bu eş güdüm sağlayıcıları, herhangi bir özel topluluğun birliktelik halindeki âlemleri için bu türden farklılaşan güç sistemlerini çalışan bir birim halinde uyumlu hale getirmek ve onları kaynaştırmak amacıyla faaliyet gösterir.

48:2.16 (543.10) Yükseliş halindeki faniler, birinci morontia dünyasından diğerine olan ilerleyişleri sürecinde, kademeli olarak fiziksel düzeyden ruhsal aşamaya doğru gelişme kaydederler; böylelikle morontia âlemlerinin bir yükseliş ölçeği ve morontia türlerinin bir yükseliş derecelendirmesini sağlamak gerekmektedir.

48:2.17 (543.11) Malikâne dünyası yükseliş unsurları bir âlemden diğerine geçerken onlar, taşıma yüksek melekleri tarafından ilerlenen dünya üzerinde sistem eş güdüm sağlayıcıların kabul unsurlarına ulaştırılır. Burada, yeryüzü kökenli faniler için öncül kabul dünyası üzerindeki yeniden diriliş yapılarına benzer geçiş binalarının bulunduğu yetmiş ışıldayan ek yapının merkezindeki bahse konu bu benzersiz tapınaklar içinde; yaratılmış türü içindeki gerekli olan değişiklikler, sistem eş güdüm sağlayıcıları tarafından mahirane bir biçimde yerine getirilmektedir. Bu öncül morontia-tür değişiklikleri, tamamlanmaları için ortak zamana göre yaklaşık yedi günü gerektirmektedir.

48:2.18 (544.1) 3. Gezegensel Sorumlular. Malikâne âlemlerinden başlayarak evren yönetim merkezine kadar her morontia dünyası, morontia olayları ile ilgili yetmiş koruyucu unsurun gözetimi altındadır. Onlar, yüce morontia yönetiminin yerel gezegensel heyetini oluşturur. Bu heyet; âlemlere ulaşan yükseliş unsurların hepsine morontia türleri için gerekli olan maddi içeriği sağlamakta olup, bir yükseliş unsurunun takip eden âleme ilerleyişini olanaklı hale getiren yaratılmış türü içindeki bahse konu değişiklikleri yerine getirmektedir. Malikâne dünyalarını kat ettikten sonra siz, morontia yaşamının bir fazından diğerine bilincinizi kaybetmeden geçeceksiniz. Bilinç yitirilişi yalnızca önceki dönüşümlerde ve daha sonraki bir evrenden diğerine olan geçişlere ek olarak Havona’dan Cennet’e olan aktarımlarda gerçekleşmektedir.

48:2.19 (544.2) 4. Birleşik Denetleyiciler. Bu çok yüksek mekanik unsurlardan bir tanesi her zaman, bir morontia dünyasının her idari biriminin merkezinde konumlanmıştır. Bir birleşik denetleyici fiziksel, ruhsal ve morontial enerjilere duyarlı olup bu enerjiler ile birlikte faaliyet gösterir; ve bu varlık ile birlikte orada her zaman birliktelik halindeki iki sistem eş güdüm sağlayıcısı, dört döngü düzenleyicisi, bir gezegensel sorumlu, bir birliktelik düzenleyicisi ve bunlara ek olarak ya bir yardımcı kaydedici veya bir seçici sınıflandırıcı mevcut bulunmaktadır.

48:2.20 (544.3) 5. Birliktelik Düzenleyicileri. Bu unsurlar, âlemin fiziksel ve ruhani kuvvetleri ile ilgili olarak morontia enerjisinin düzenleyicileridir. Onlar, morontia enerjisinin morontia maddesine olan dönüşümünü olanaklı hale getirmektedir. Mevcudiyetin bütüncül morontia düzenlenişi, bahse konu bu düzenleyicilere bağlıdır. Onlar, enerji dönüşlerini fizikselleşmenin gerçekleşebileceği noktaya kadar yavaşlatır. Fakat ben, bu varlıkların hizmetini karşılaştırabileceğim veya onu örneklendirebileceğim hiçbir kavrama sahip değilim. Bu olgu bütünüyle insan tahayyülünün ötesindedir.

48:2.21 (544.4) 6. Seçici Sınıflandırıcılar. Bir morontia dünyasına ait bir sınıftan veya fazdan diğerine doğru ilerlerken sizin, yeniden ahenkli hale veya ilerisi için uyumlu bir konuma getirilmeniz gerekmektedir; morontia yaşamı ile sizleri ilerleyici bir uyumda tutma hizmeti bahse konu bu seçici sınıflandırıcıların görevidir.

48:2.22 (544.5) Her ne kadar yaşam ve maddenin temel morontia türleri, birinci malikâne dünyasından en son evren geçiş âlemine kadar özdeş olsa da; orada, kademeli olarak maddiyattan ruhsallığa uzanan işlevsel bir ilerleme bulunmaktadır. Bu temel olarak tek-tip fakat takip eden bir biçimde geliştirici ve ruhileştirici yaratıma olan sizin uyumunuz, bu seçici ahenkleştirici tarafından yerine getirilir. Kişilik işleyişi içinde bu türden olan bir düzenleme, sizin aynı morontia türünü elinde bulundurmanızdan bağımsız olarak yeni bir yaratıma eşit düzeydedir.

48:2.23 (544.6) Siz tekrar eden bir biçimde bu sınayıcıların sınavlarına başvurabilirsiniz, ve siz yeterli ruhsal kazanıma erişir erişmez onlar gelişmiş düzeye sizlerin kabulünü mutlulukla tasdik edecektir. Bu ilerleyici değişiklikler, yiyecek gereksinimleri ve diğer sayısız kişisel faaliyetlerdeki değişimler gibi morontia çevresine olan başkalaşmış tepkileri beraberinde getirir.

48:2.24 (544.7) Seçici sınıflandırıcılar aynı zamanda; çalışma, eğitim ve diğer tasarım amaçları için morontia kişiliklerinin sınıflandırılması bakımından verilen büyük hizmetin bir parçasıdır. Onlar içkin olarak, geçici birliktelik içerisinde en iyi bir biçimde faaliyet gösterecek olan unsurları seçmektedirler.

48:2.25 (544.8) 7. Yardımcı Kaydediciler. Morontia dünyası; morontia yaratılmışlarına özgü olan kayıtlar ve diğer verilen yüksek denetimi ve sorumluluğunda ruhaniyet kaydedicileri ile birliktelik içerisinde hizmet veren, kendisine ait kaydedicilere sahiptir. Morontia kayıtları, kişiliklerin tüm düzeyleri için erişilebilir bir konumda bulunmaktadır.

48:2.26 (545.1) Morontia geçiş âlemlerinin tümü, maddi ve ruhaniyet varlıklarının hepsine benzer bir biçimde açıktır. Morontia ilerleyicileri olarak siz; ruhaniyet varlıkları artan bir biçimde kavrarken ve onlar ile bütünleşirken, maddi dünya ve maddi kişilikler ile birlikte bütüncül iletişimde bulunmaya devam edeceksiniz; ve morontia düzeninden ayrılış zamanında siz, Yalnız İleticiler gibi daha yüksek türlerin birkaçı dışında ruhaniyetlerin tüm düzeylerini görmüş olacaksınız.

3. Morontia Dostları

48:3.1 (545.2) Malikâne ve morontia dünyalarının bu ev sahipleri, bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin doğumudur. Onlar, yüz binerli topluluklar halinde çağdan çağa yaratılmaktadır; ve Nebadon içerisinde şu an bu benzersiz varlıkların yetmiş milyardan fazla unsuru mevcut bulunmaktadır.

48:3.2 (545.3) Morontia Dostları, Salvington yakındaki özel bir gezegen üzerinde Melçizedekler tarafından hizmet vermeleri için eğitilmişlerdir; onlar, merkezi Melçizedek okullarına ait süreçten geçmemektedir. Hizmet bakımından onlar, sistemlerin en alt düzey malikâne dünyalarından Salvington’un en yüksek eğitim âlemlerine uzanan bir kapsamda bulunurlar; fakat onlar nadiren yerleşik dünyalar üzerinde görülürler. Onlar, Tanrı’nın Evlatları’nın genel yüksek denetimi ve Melçizedekler’in doğrudan idaresi altında hizmet ederler.

48:3.3 (545.4) Morontia Dostları; yerel sistemlerin birinci malikâne dünyalarının her birinin üzerinde olarak, bir yerel evreni içinde on bin yönetim merkezini idare eder. Onlar neredeyse bütüncül bir biçimde özerk bir düzeydir; ve onlar genel olarak ussal ve sadık bir varlıklar topluluğudur; fakat belirli talihsiz göksel başkaldırılar ile ilgili olarak onların arada sırada doğru yoldan çıktıkları bilinmektedir. Bu yararlı yaratılmışların binlercesi, Satania içinde Lucifer başkaldırısı zamanlarında kaybolmuştur. Sizin yerel sisteminiz mevcut an içerisinde bu varlıklar için belirlenen sayının tümüne sahiptir; Lucifer başkaldırısından kaynaklanan kayıp ancak yakın zamanlar içinde giderilmiştir.

48:3.4 (545.5) Orada, Morontia Dostları’nın iki ayrı türü mevcut bulunmaktadır; birinci tür atılgan ikincisi ise çekingendir, ancak bu farklılıkların dışında onlar düzey bakımından eşit bir niteliğe sahiptir. Onlar, cinsiyet yaratılmışları değildir; ancak onlar, birbirleri için dokunaklı bir biçimde güzel sevgiyi dışa vururlar. Ve her ne kadar onlar maddi (insansal) bir biçimde çiftler olmasalar da, onlar yaratılmış mevcudiyetinin düzeyi bakımından insan ırklarına oldukça yakın bir doğada bulunmaktadırlar. Dünyaların yarı-ölümlü yaratılmışları, sizin kökeninize en yakın unsurlardır; onların hemen arkasından çocuksu melekler ve onları takiben Morontia Dostları gelmektedir.

48:3.5 (545.6) Bu dostlar, dokunaklı bir biçimde sevgi dolu ve etkileyici bir biçimde toplumsal varlıklardır. Onlar farklı kişiliklere sahiptir; ve malikâne dünyaları üzerinde onlar ile buluştuğunuz zaman, onları bir sınıf olarak tanıdıktan sonra, onların kişiliğini yakın bir zaman içinde kavrayacaksınız. Fanilerin tümü birbirine benzemektedir; aynı zamanda her biriniz, farklı ve tanınabilen bir kişiliği elinde bulunudur.

48:3.6 (545.7) Bu Morontia Dostları’nın görevlerinin doğasına ait bir fikir, yerel bir sistem içindeki onların etkinliklerinin şu sınıflandırılmasından elde edilebilir:

48:3.7 (545.8) 1. Kutsal Yolcu Koruyucuları, morontia ilerleyiş unsurları ile onların birliktelikleri içinde özel görevlere atanmamışlardır. Bu dostlar; morontia sürecinin bütününden sorumlu olup, böylelikle tüm diğer morontia ve geçiş hizmetlerinin görevine ait eş güdüm sağlayıcılarıdır.

48:3.8 (546.1) 2. Kutsal Yolcu Karşılayıcıları ve Bağımsız Birliktelik Sağlayıcıları. Bu unsurlar, malikâne dünyalarına yeni varan unsurların toplumsal dostlarıdır. Onlardan biri kesin bir biçimde; siz zamanın ilk geçiş uykusundan başlangıçsal malikâne dünyası üzerinde uyandığınız zaman, bedenin ölümünden morontia yaşamına yeniden dirilişi deneyimlediğinizde, sizi karşılamak için hazır olacaktır. Ve uyanışınızda resmi bir biçimde böylelikle karşılanma zamanından birinci-düzey ruhaniyeti olarak yerel evrenden ayrıldığınız güne kadar, bu Morontia Dostları her zaman sizlerle birliktedir.

48:3.9 (546.2) Dostlar kalıcı bir biçimde bireyler için görevlendirilmemektedir. Bir yükseliş fanisi malikâne veya daha yüksek dünyaların birinde, birkaç ardışık geçişin her birinde farklı bir dosta sahip olabilir; ve yine de uzun süreçler boyunca herhangi bir dosta sahip olmadan bu süreçleri deneyimleyebilir. Bu durumların tümü, gereksinimlere ve aynı zamanda hali hazırda kullanılabilecek olan dostların sayısına bağlıdır.

48:3.10 (546.3) 3. Göksel Ziyaretçiler’in Ağırlayıcıları. Bu nazik yaratılmışlar, geçiş dünyaları üzerinde kısa süreli ikameti beklenmedik bir biçimde deneyimleyecek olan öğrenci ziyaretçilerine ve diğer gök unsurlarına ait insan-üstü topluluklarının eğlencesine adanmıştır. Siz, deneyimsel olarak eriştiğiniz herhangi bir âlemi içinde keşifte bulunmak için bolca olanağa sahip olacaksınız. Öğrenci ziyaretçilerin, tecritte bulunanlar bile dâhil olmak üzere yerleşik gezegenlerin tümüne giriş yapmalarına izin verilmiştir.

48:3.11 (546.4) 4. Eş Güdüm ve İrtibat İdarecileri. Bu dostlar, morontia iletişiminin sağlanmasını ve iletişim bozukluğunun engellenmesini yerine getirmeye adanmıştır. Onlar; yükseliş fanileri arasında sınıf ve diğer topluluk etkinliklerini tedarik eden bir biçimde, toplumsal davranış ve morontia ilerleyişinin eğitmenleridir. Onlar; içinde öğrencilerini bir araya getirdikleri ve zaman zaman eğitim tasarımlarının güzelleştirilmesi için göksel zanaatkârlardan ve anımsama yöneticilerinden talepte bulundukları yer olan geniş alanları idare ederler. Siz ilerleyişinizi sağladıkça bu dostlar ile birlikte içten bir iletişim içinde bulanacaksınız; ve siz artan bir biçimde bu iki topluluğa da hayranlık besleyeceksiniz. Sizin, dostların atılgan veya çekingen bir türüyle mi birliktelik içinde bulunacağınız tamamiyle şanssal bir durumdur.

48:3.12 (546.5) 5. Mütercim ve Tercümanlar. Öncül malikâne süreciniz boyunca siz sıklıkla, mütercim ve tercümanlara başvuracaksınız. Onlar, bir yerel evrenin dillerinin hepsini bilip bu dillerde konuşmaktadır; onlar, âlemlerin dil bilimcileridir.

48:3.13 (546.6) Siz, yeni dilleri kendiliğinden kazanmayacaksınız; siz aşağıda nasıl gerçekleşiyorsa yukarıda da bir dili aynı şekilde öğreneceksiniz, ve bu muazzam varlıklar sizlerin dil öğretmenleri olacaktır. Malikâne dünyaları üzerinde ilk çalışma, Satania’nın dili ve daha sonrasında ise Nebadon’un lisanı olacaktır. Ve siz bu yeni diller üzerinde uzmanlaşırken, Morontia Dostları sizlerin etkin mütercimleri ve sabırlı tercümanları olacaktır. Siz hiçbir zaman bu dünyaların herhangi biri üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaşmayacaksınız; fakat Morontia Dostları’ndan herhangi biri tercüman olarak görevlendirilmeye yetkin olacaktır.

48:3.14 (546.7) 6. Gezi ve Eve Dönüş Yüksek Denetimcileri. Bu dostlar, yönetim merkez âlemi ve geçiş kültürünü çevreleyen dünyalara olan uzun seyahatlerinizde sizlere refakat edecektir. Onlar; eğitim ve kültür sistem dünyalarına olan bu türden bireysel veya topluluksal gezilerini tasarlar, yürütür ve yüksek bir biçimde denetler.

48:3.15 (546.8) 7. Arazi ve İnşa Sorumluları. Maddi ve morontia yapıları bile, siz malikâne sürecinizde ilerledikçe, kusursuzluk ve ihtişam bakımından gelişen bir niteliğe sahne olacaktır. Bireyler ve topluluklar olarak sizlerin, farklı malikâne dünyaları üzerinde kısa süreli ikametiniz için yönetim merkezi olarak atanmış yerleşkeler içinde belirli değişiklikleri yapmanıza izin verilmiştir. Bu âlemlerin etkinliklerinin birçoğu; daireler, kareler, üçgenler olarak çeşitli bir biçimde tasarlanmış açık yapılar içinde gerçekleşir. Malikâne dünya yapılarının büyük bir çoğunluğu, muhteşem yapı ve zarif süslemeler binaları olarak tavansızdır. Mimari dünyalar üzerinde hüküm süren mevsimsel ve diğer fiziksel şartlar tavanları tamamen gereksiz kılmaktadır.

48:3.16 (547.1) Yükseliş yaşamının geçiş fazlarına ait bu sorumlular, morontia olaylarının idaresinde yüce bir niteliğe sahiptir. Onlar; bu görev için yaratılmış olup, Yüce Varlık’ın gerçekleşme zamanına kadar her zaman Morontia Dostları olarak kalmaya devam edecektir; onlar hiçbir zaman başka görevlerde bulunmamaktadırlar.

48:3.17 (547.2) Sistemler ve evrenler ışık ve yaşam içinde konumlandırılırken, malikâne dünyaları artan bir biçimde morontia eğitiminin geçiş âlemleri olarak faaliyet göstermesine son verir. Gittikçe artan bir biçimde kesinliğe erişecek olan unsurlar; asli evrenin mevcut düzeyinden gelecek dışsal evrenlerin aşamasına doğru kâinatsal bilinci dönüştürmek için tasarlanmış görünüme sahip, kendilerine ait yeni eğitim düzenlerini oluşturur. Morontia Dostları’na, kesinliğe erişecek olanlar ile birliktelik halinde ve Urantia üzerinde mevcut olarak açığa çıkarılmamış sayısız derecedeki diğer âlemler içinde faaliyet gösterme nihai sonu kazandırılmıştır.

48:3.18 (547.3) İkametinizin uzun veya kısa olmasından bağımsız olarak siz, bu varlıkların muhtemel bir biçimde malikâne dünyalar üzerindeki refahınıza oldukça katkıda bulunacağını tahmin edebilirsiniz. Ve siz, Salvington’a olan bütüncül sürecinize kadar onların mevcudiyetini memnuniyetle deneyimlemeye devam edeceksiniz. Onlar düzensel işleyiş bakımından sizin kurtuluş deneyiminizin temel bir parçası değildir. Siz Salvington’a onlarsız da ulaşabilirdiniz; ancak siz bu sefer onların yokluğunu fazlasıyla hissederdiniz. Onlar, yerel evren içinde sizin yükseliş sürecinizin kişilik rahatlığıdır.

4. Anımsama Yöneticileri

48:4.1 (547.4) Sevinç dolu neşe ve gülümseme müzik gibi evrenseldir. Orada, neşe ve kahkahanın morontial ve ruhsal dengi mevcut bulunmaktadır. Yükseliş yaşamı, çalışma ve — görev sorumluluğundan uzaklaşma biçimde — eğlence arasında yaklaşık olarak eşit bir biçimde bölünmüştür.

48:4.2 (547.5) Göksel dinlence ve insan-üstü mizahı, onların insansal denklerinden oldukça farklıdır; fakat hepimiz mevcut bir biçimde bu iki eğlencenin bir türünün keyfini çıkarmaktayız; ve onlar, Urantia üzerinde en yüksek derecedeki mizahın sizler üzerinde bıraktığı tatminkâr etkinin aynısını bizler üzerinde gerçek anlamda sağlamaktadır. Morontia Dostları; yetenekli eğlence sağlayıcıları olup, anımsama yöneticileri tarafından en mahirane bir biçimde desteklenmektedir.

48:4.3 (547.6) Siz muhtemelen anımsama yöneticilerinin görevini, onları Urantia üzerindeki en yüksek mizah üstatlarına benzeterek en iyi şekilde anlayabilirsiniz; ancak yine de bu türden bir benzetme, morontia ve ruhaniyet âlemlerinin yüceltilmiş mizahının bu hizmetkârları olarak değişim ve dinlencenin bu yöneticilerinin faaliyetine dair bir fikri taşıma çabası içinde fazlasıyla tekdüze ve bir anlamda talihsiz bir örneklendirme olacaktır.

48:4.4 (547.7) Ruhaniyet mizahını konu alırken ilk önce onun ne olmadığını ifade etmeme izin verin. Ruhaniyet nüktesi, zafiyet veya hatalı talihsizliklerin vurgulanışını konu almaz. Buna ek olarak o hiçbir zaman, kutsallığın doğruluğu ve ihtişamının alaşağı eder bir nitelikte değildir. Bizim mizahımız üç temel beğeni düzeyini içine almaktadır:

48:4.5 (547.8) 1. Geçmişe dair anımsatıcı nükteler. Bir unsurun mücadeleci, çabalayıcı, zaman zaman endişeli, ve sıklıkla gülünç ve çocuksu kaygılı deneyimleri içinde geçmiş dönemlerin anılarından doğan latifeler. Bizler için mizahın bu düzeyi; geçmişten anıların, mevcudiyetin ağır sorumluluklarını hoş bir biçimde zenginleştirmek ve bunun dışında kalan durumlarda ise onları hafifletmek amacıyla derin ve ebedi kullanılma yetkinliğinden kökenini almaktadır.

48:4.6 (548.1) 2. Mevcut ana dair mizah. Bizler için oldukça sık bir biçimde ciddi tasaya sebep olan durumların anlamsızlığı, ciddi kişisel endişelerimizin önemsizliğini keşfetmemizin neşesi. Biz mizahın bu düzeyini, geleceğin kesinlikleri karşısında mevcudiyetin endişelerini en yetkin bir biçimde önemsemediğimiz zamanlarda en derin bir biçimde deneyimlemekteyiz.

48:4.7 (548.2) 3. Geleceğe dair neşe. Faniler için muhtemelen mizahın bu düzeyini tahayyül etmek zor olacaktır; ancak biz — fanilere ek olarak ruhaniyetler ve morontialılar için — “her şeyin hep beraber iyilik için var olmasının” kesinliğinden özel bir haz elde etmekteyiz. Göksel mizahın bu niteliği, yüksek denetimcilerimizin üstün ilgisine ve Yüce İdareciler’in kutsal istikrarına olan inancımızdan kökenini almaktadır.

48:4.8 (548.3) Ancak âlemlerin geri dönüşüm yöneticileri yalnızca, ussal varlıkların çeşitli düzeylerine ait yüksek mizahın tasvirinden sorumlu değildir; onlar aynı zamanda istirahat, ruhsal dinlence ve morontia eğlencesinin önderliğinden sorumludur. Ve bu sorumluluklarıyla ilgili olarak onlar, göksel zanaatkârlar ile içten eş güdüme sahiptir.

48:4.9 (548.4) Anımsama yöneticilerinin kendi unsurları, yaratılmış bir topluluk değildir; onlar, Havona yerlilerinden başlayarak mekânın iletici ev sahipleri ve zamanın hizmetkâr ruhaniyetleri boyunca evrimsel dünyalardan katılan morontianın ilerleyen unsurlarını içine alan bir kapsamda toplanan bir birliktir. Bu unsurların tümü, düşüncenin dönüşümünün ve aklın istirahatının kazanılmasında akranlarına yardım etme görevine kendilerini adamış gönüllülerdir; çünkü bu tür uygulamalar tükenen enerjilerin tekrar kazanılmasında en yararlı olanlarıdır.

48:4.10 (548.5) Erişim çabaları tarafından enerjiler kısmen tükendiğinde ve yeni enerji kazanımların sağlanılması beklenirken orada, diğer günler ve çağların yaşanmışlıklarının yeniden hatırlanmasında makul bir haz bulunmaktadır. Irk veya düzeyin öncül deneyimlerini anımsamak huzur vericidir. Ve bu sanatçıların anımsama yöneticileri olarak adlandırılması tam da bu nedenledir — onlar, gelişimin öncül bir durumuna veya varlığın daha az deneyimlenen düzeyine dair hafızanın anımsanmasına yardım etmektedirler.

48:4.11 (548.6) Varlıkların tümü; tepkilerinde her zaman ve ebediyeten oldukça gerektiği gibi davranan güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler gibi içkin Yaratıcılar, buna benzer kendiliğinden yenilenmelerini sağlayan unsurlar ve yaratılmışların belirli yüksek düzeyde özelleşmiş türleri dışında, bu türden anımsanmayı memnuniyetle deneyimler. İşlevsel görevin gerginliğinin bu tür dönemsel rahatlamaları; Cennet Adası dışında, kâinat âlemlerinin tümü boyunca dünyaların hepsi üzerindeki yaşamın düzenli bir parçasıdır. Merkezi yerleşkeye özgü olan varlıklar, enerjinin tükenmesini deneyimlemedikleri için bu nedenle yeniden enerji kazanımlarına tabi değillerdir. Ve Ebedi Cennet kusursuzluğunun bu tür varlıkları ile ilgili olarak evrimsel deneyimleri için bu türden bir anımsama söz konusu olamaz.

48:4.12 (548.7) Bizlerin birçoğu, mevcudiyetin alt düzey seviyelerinden veya düzeylerimizin ilerleyici seviyeleri boyunca bu konuma gelmiş bulunmaktayız; öncül deneyimimizin belirli dönemlerine geri dönüp bakmak canlandırıcı ve bir anlamda eğlencelidir. Bir unsurun düzeyine ait eski bir durumun ve aklın sahip olduğu bir anı biçiminde takılıp kalan yaşanmışlığın etraflıca düşünülmesinde huzur verici bir nitelik bulunmaktadır. Gelecek mücadele ve gelişimi işaret etmektedir; gelecek görevi, çabayı ve kazanımı sunmaktadır; fakat geçmiş, hali hazırda üstesinden gelinmişliklerin ve kazanılmışlıkların tadını çıkarmaktadır; geçmişin etraflıca düşünülmesi istirahatına izin vermektedir, ve bu tür kaygısız gözden geçirme ruhaniyet sevincini açığa çıkarmakta ve aklın bir morontia düzeyinin neşeye meylini sağlamaktadır.

48:4.13 (548.8) Fani mizah bile; birinin mevcut gelişim düzeyinin biraz altında bulunan unsurları etkileyen süreçleri veya birinin tanınan üstlerinin kabul edilen astları ile genel olarak özdeşleştirilen deneyimlerin kurbanı olmasını resmettiği zaman, en içten nitelikte bulunmaktadır. Siz Urantia unsurları mizah anlayışınıza, bir zamanlar bayağı ve nazik olmayan unsurların karışmasına fazlasıyla izin verdiniz; ancak her şey hesaba katılınca, sizin göreceli olarak keskin mizah anlayışında bulunmanız takdir edilecektir. Irklarınızdan bazısı; bu mizah anlayışının zengin bir damarına sahip olup, böylelikle bunun büyük bir ölçüde faydasını dünyasal süreçleri içinde gördüler. Görünüşe göre mizah anlayışınızın büyük bir kısmını, müzikte veya sanatta biriken servetten daha fazlası olarak Âdemsel mirasınızdan almış bulunmaktasınız.

48:4.14 (549.1) Eğlencenin zamanları boyunca, sakinlerinin tazeleyici bir biçimde mevcudiyetin alt bir düzeyine dair anıları canlandırdığı bu zamanlarda Satania’nın tümü, Urantia’dan gelen anımsama yöneticilerinin bir birliliğinin keyif dolu mizahıyla ussal ve ahlaksal olarak gelişir. Göksel mizahın anlayışını biz her zaman, en zorlu görevlerde bile hizmet verirken, beraberimizde taşırız. Bu durum, birinin kendisini önemseyişinin haddinden fazla büyümesinden kaçınmasına yardım etmektedir. Fakat biz bu mizahı; ilgili düzeylerimizin ciddi görevlerine ara verdiğimiz zamanlar dışında, sizin “eğlenin” şeklinde ifade edebileceğiniz gibi, özgür bir biçimde başıboş olarak gerçekleştirmemekteyiz.

48:4.15 (549.2) Bireysel önemimiz üzerine odaklanmanın baştan çıkarıcılığına kapıldığımızda, eğer bizleri Yaratanlar’ın [bizleri mevcut kılan her unsurun] büyüklüğüne ve ihtişamına ait sonsuzluk üzerine bir durup etraflıca düşecek olursak; bizim kendi-kendimizi-yüceltmemiz, gülünç olan noktaya bile yaklaşan düzeyde, fazlasıyla saçma hale gelecektir. Mizahın işlevlerinden biri, hepimizin kendimizi daha az önemseyişimize yardımda bulunmasıdır. Mizah, benliğin yüceltilişinin kutsal panzehiridir.

48:4.16 (549.3) Mizahın rahatlatması ve dinlencesi için gereklilik, yukarı doğru olan çabalarında sürekli olarak gerginliğe maruz kalan yükseliş fanilerinin bu düzeyleri içinde en yüksek düzeydedir. Yaşamın iki uç noktası mizahın dinlencesine en az ihtiyacı duymaktadır. İlkel insan, mizah için hiçbir yetkinliğe sahip değildir; Cennet kusursuzluğunun varlıkları ise ona böylece ihtiyaç duymamaktadır. Havona’nın ev sahipleri içkin olarak, yüce bir biçimde mutlu kişiliklerin neşe dolu ve canlandırıcı birlikteliğidir. Cennet üzerinde ibadetin niteliği, anımsama etkinlikleri için gerekliliği ortan kaldırmaktadır. Ancak Cennet kusursuzluğunun amacının çok altında süreçlerine başlayan unsurlar arasında, anımsama yöneticilerin hizmeti için geniş bir gereklilik mevcut bulunmaktadır.

48:4.17 (549.4) Fani varlıkların düzeyi yükseldikçe; gerginlik artmakta, mizaha olan yetkinlik ve bununla birlikte ona olan ihtiyaç fazlalaşmaktadır. Ruhaniyet dünyası içinde bunun tam tersi gerçektir: Daha çok yükseldikçe biz, anımsama etkinliklerinin dinlencelerine daha az ihtiyaç duymaktayız. Fakat ruhaniyet yaşamı ölçeği içinde Cennet’den yüksek meleksel ev sahiplerine indikçe, neşe görevi ve kahkaha hizmeti için artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. Önceki deneyimlerin ussal düzeyinin dönemsel anımsayışlarına en çok ihtiyaç duyan varlıklar; insan varlıklarının daha yüksek türleri, morontialılar, melekler, Maddi Evlatlar ve bu unsurlar ile birlikte kişiliğin tüm benzer türleridir.

48:4.18 (549.5) Mizah; gelişimsel ilerleme ve soylu kazanım için yoğun çabalar ile ilgili olan devamlı ve ciddi bireysel tefekkürün tekdüzeliğinden kaynaklanan aşırı baskının büyümesini engellemek amacıyla, kendiliğinden harekete geçen bir emniyet anahtarı olarak faaliyet göstermelidir. Mizah aynı zamanda; keskin kararlı gerçeklik ve esnek ebedi doğruluk biçiminde, gerçeğin veya doğruluğun beklenmeyen etkisinin ciddi sarsıntısını hafifletmek için faaliyet gösterir. Fani kişiliği, hiçbir zaman bir sonraki aşamada neyle yüzleşeceğinden emin olmadan, mizah vasıtasıyla; — ana fikri görüp gerçek anlayışa erişerek — durumun beklenmeyen doğasının gerçeklik veya doğruluk olduğunu kavrar.

48:4.19 (549.6) Urantia’nın mizahı, fazlasıyla bayağı ve sanatsallıktan oldukça öte bir durumda bulunsa da; bir sağlık teminatı ve duygusal baskıyı özgürleştirici olarak, böylece yaralayıcı sinir gerilimi ve haddinden fazla ciddi bireysel tefekkürü engelleyerek, yararlı bir amaca hizmet eder. Mizah ve dinlence olarak eğlence hiçbir zaman, ilerleyici uğraşa karşı bir tepki değildir; onlar her zaman, geçmişin bir anımsayışı olarak, geriye doğru bir bakışın yansımalarıdır. Urantia üzerinde bile mevcut an içinde bulunuşunuzda siz her zaman, kısa bir süreliğine yeni ve daha yüksek ussal gayretlerinizin uğraşını askıya alabilmenizi ve atalarınızın daha basit yükümlülüklerini anımsayabilmenizi canlandırıcı olarak deneyimlemektesiniz.

48:4.20 (550.1) Urantia eğlencesinin ilkeleri; felsefi bir biçimde bozulmamış olup, Havona’nın döngüleri boyunca Cennet’in ebedi sahillerine kadar olan bir şekilde, yukarı doğru gerçekleşen yükseliş yaşamınız boyunca geçerliliğini korumaya devam eder. Yükseliş varlıkları olarak siz, daha önceki ve daha alt düzey mevcudiyetlerin tümünün kişisel belleklerini elinde bulundurmaktasınız; geçmişin bu tür kimliksel bellekleri olmadan, ne fani kahkaha ne de morontia neşesi biçiminde mevcudiyetin mizahı için hiçbir dayanak bulunmamış olurdu. Geçmiş deneyimlerin bu hatırlanışı, mevcut dinlence ve eğlenceye dayanak teşkil etmektedir. Ve yukarı doğrultuda gerçekleşen uzun morontia ve bunun sonrasında artan ruhsal süreçleriniz boyunca siz böylelikle, dünyasal mizahınızın göksel denkliklerini memnuniyetle deneyimleyeceksiniz. Ve bir yükseliş fanisinin kişiliğinin ebedi parçası haline gelen (Düzenleyici olarak) Tanrı’nın nüvesi, kutsallığın armonisini; zaman ve mekânın yükseliş yaratılmışlarına ait olan, ruhsal kahkahayı bile içine alan biçimde, neşe dolu dışavurumlarına eklemlemektedir.

5. Malikâne Dünya Eğitmenleri

48:5.1 (550.2) Malikâne Dünya Eğitmenleri, yalnız bırakılmış fakat yüceltilmiş çocuksu melekler ve sanobimlerin bir birliğidir. Zamanın bir kutsal yolcusu, mekânın bir sınanış dünyasından morontia eğitiminin malikâne ve onun birliktelik içinde bulunduğu dünyalarına doğru ilerlediğinde; nihai sonun koruyucusu olarak onun kişilik veya topluluk yüksek melekleri tarafından kendisine eşlik edilir. Maddi mevcudiyetin dünyaları içinde yüksek melek, çocuksu melekler ve sanobimler tarafından mahirane bir biçimde desteklenir; ancak onun fani vesayeti bedenden kurtarılıp yükseliş sürecine başladığı zaman, maddiyat sonrası veya diğer bir deyişle morontia yaşamı başladığında, refakatçi yüksek melek çocuksu melekler ve sanobimler olarak onun öncül yardımcılarının hizmetine artık ihtiyaç duymamaktadır.

48:5.2 (550.3) Hizmetkâr yüksek meleklerin bu yalnız bırakılmış yardımcıları sıklıkla; Evren Ana Ruhaniyet’inin içten bütünleşmesine geçiş yaptıkları ve bunun sonrasında Malikâne Dünya Eğitmenleri olarak sistem eğitim âlemlerine hareket ettikleri yer olan, evren yönetim merkezlerinde toplanırlar. Bu eğitmenler; sıklıkla maddi dünyaları ziyaret edip, en alt düzey malikâne dünyalarından ilgili evren yönetim merkezine bağlı olan eğitimsel âlemlerin en yüksek olanlarına kadar faaliyet gösterirler. Kendi yönergeleri üzerine, hizmetkâr ruhaniyetler ile birlikte kendilerinin daha önceki birliktelik görevlerine geri dönebilirler.

48:5.3 (550.4) Satania içinde bu eğitmenlerin milyarlarcası mevcut bulunmaktadır; ve onların nüfusu sürekli bir biçimde artış göstermektedir, çünkü ortaya çıkan durumların çoğunluğunda bir yüksek melek içe doğru Düzenleyici-ile-bütünleşmiş bir fani ile hareket ettiği zaman bir çocuksu melek ve bir sanobim geride yalnız bırakılmaktadır.

48:5.4 (550.5) Malikâne Dünya Eğitmenleri, diğer eğitmenlerin birçoğuna benzer bir biçimde, Melçizedekler tarafından görevlendirilir. Onlar genellikle Morontia Dostları tarafından yüksek bir biçimde denetlenir; ancak bireyler ve eğitmenler olarak onlar, içinde eğitmenler konumunda faaliyet gösterebilecekleri yer olan okullar ve âlemlerin baş idarecileri tarafından yüksek bir biçimde denetlenir.

48:5.5 (550.6) Bu gelişmiş çocuksu melekler genel olarak, yüksek meleklere bağlı olduklarında gerçekleştirdikleri gibi çiftler halinde görev yaparlar. Onlar doğaları gereği, mevcudiyetin morontia türüne oldukça yakındır; ve onlar içkin bir biçimde yükseliş fanilerinin duygudaş eğitmenleri olup, en etkin bir şekilde malikâne dünyası ve morontia eğitim sisteminin çalışma yönergesini uygularlar.

48:5.6 (551.1) Morontia yaşamının okullarında bu eğitmenler; bireysel, topluluksal, sınıfsal ve kitlesel eğitime katılırlar. Malikâne dünyalar üzerinde bu türden okullar, yüzerli bölümlerin üç genel topluluğu biçiminde düzenlenmiştir; bu topluluklar: düşünce okulları, hissetme okulları ve faaliyet okullarıdır. Takımyıldızına ulaştığınız zaman siz; bu okullara ek olarak etik okulları, idare okulları ve toplumsal düzenleme okulları ile karşılaşacaksınız. Evren yönetim merkez dünyaları üzerinde siz; felsefe, kutsallık ve saf ruhsallık okullarına giriş yapacaksınız.

48:5.7 (551.2) Dünya üzerinde öğrenmiş olmanız gereken fakat öğrenemediğiniz bu bilgiler; bu inançlı ve sabırlı eğitmenlerin vesayeti altında elde edilmelidir. Orada, Cennet için hiçbir soylu yol, kısa yol veya kolay doğrultu bulunmamaktadır. İstikametin bireysel çeşitliliğinden bağımsız olarak siz, bir diğer âleme geçmeden önce bulunduğunuz âlemin derslerini üstün bir biçimde tamamlarsınız; en azından bu durum kökensel dünyanızdan bir kez ayrılmanız sonrasında geçerlilik taşımaktadır.

48:5.8 (551.3) Morontia sürecinin amaçlarından biri; geciktirme, anlam karartma, samimiyetsizlik, sorundan kaçma, haksızlık ve kolaya kaçış gibi hayvansal kökenden arta kalan niteliklerden fani kurtuluş unsurları kalıcı bir biçimde arındırmayı gerçekleştirmektir. Malikâne yaşamı önceden genç morontia öğrencilerine ertelemenin hiçbir biçimde kaçış olmadığını öğretmektedir. Beden içindeki yaşam sonrasında artık, kolayca kaçınma durumları veya kabul edilemez sorumlulukları bir yolunu bulup yerine getirmeme davranışları için zaman mevcut bulunmamaktadır.

48:5.9 (551.4) Bekleyiş âlemlerinin en alt dünyasından hizmetlerine başlayarak Malikâne Dünya Eğitmenleri; deneyimle birlikte, sistemin ve takımyıldızın eğitimsel âlemleri boyunca Salvington’un eğitim dünyalarına kadar ilerler. Onlar, Evren Ana Ruhaniyeti ile olan bütünleşmelerinin ne öncesinde ne de sonrasında hiçbir özel yetiştirilime tabi değillerdir. Onlar görevleri için hali hazırda, malikâne dünya ikametine ait öğrencilerine özgü dünyalar üzerinde yüksek meleksel birliktelikler olarak hizmet verirlerken eğitilmişlerdir. Onlar, yerleşik dünyalar üzerinde bu gelişme gösteren faniler ile birlikte mevcut deneyime her zaman sahip olmuşlardır. Onlar; işlevsel ve duygudaş eğitmenler, bilge ve anlayışlı öğretmenler, yetkin ve etkin rehberlerdir. Onlar yükseliş tasarımlarına bütünüyle aşına olup, ilerleyiş sürecinin başlangıçsal fazları bakımından tamamiyle deneyim sahipleridir.

48:5.10 (551.5) Salvington döngüsüne ait dünyalar üzerinde uzun süreler görev yapmış olan unsurlar olarak, bu eğitmenlerin kıdemli olanlarının birçoğu; Evren Ana Ruhaniyeti ile yeniden bütünleşir, ve bu ikinci bütünleşmeden itibaren bu çocuksu melekler ve sanobimler yüksek melekler düzeyine yükselir.

6. Morontia Dünya Yüksek Melekleri — Geçiş Hizmetkârları

48:6.1 (551.6) Gezegensel yardımcılardan başlayarak yüce yüksek meleklere uzanan bir biçimde meleklerin düzeylerinin tümü, morontia dünyaları üzerinde hizmet verirlerken; geçiş hizmetkârları, daha ayrıcalıklı bir biçimde bu etkinliklere atanmıştır. Bu melekler, yüksek meleksel hizmetlilerinin altıncı düzeyine aittir; ve onların hizmeti, beden içindeki geçici yaşamdan yedi malikâne dünya üzerindeki morontia mevcudiyetinin öncül aşamalarına maddi ve fani yaratılmışların geçişini yerine getirmeye adanmıştır.

48:6.2 (551.7) Bir yükseliş fanisinin morontia yaşamının gerçek anlamda yerleşik dünyalar üzerinde ruhun kavramsallaşması ile başlatıldığını anlamalısınız; bu anda ahlaksal düzeyin yaratılmış aklı ruhani Düzenleyici tarafından ikamet edilir. Ve bu andan itibaren fani ruh, yerel evrenin morontia âlemlerine ait daha yüksek düzeyler üzerinde bile tanınmayı içine alan bir şekilde aşkın fani faaliyeti için olası yetkinliğe sahiptir.

48:6.3 (552.1) Siz, buna rağmen; şu yedi sınıflandırma içinde hizmet için görevlendirilen, geçiş yüksek meleklerinin fani öğrencilerinin ilerlemesi için onların yorulmadan emek verdikleri yer olan malikâne dünyalarına erişene kadar, geçiş yüksek meleklerinin hizmetinin bilincinde olmayacaksınız:

48:6.4 (552.2) 1. Yüksek Meleksel Müjdecileri. Malikâne dünyalar üzerinde bilinçli hale geldiğiniz an, sistemin kayıtları için evrimleşen ruhaniyetler olarak sınıflandırılırsınız. Sizin bu konumda henüz gerçekte ruhaniyetler olmadığınız doğrudur; ancak siz bu noktada artık ne fani ne de maddi varlıklar halinde bulunmaktasınız; siz ruhaniyet öncesi sürece başlamış olup, morontia yaşamına gerektiği gibi kabul edilmiş bir konumda bulunmaktasınız.

48:6.5 (552.3) Malikâne dünyalar üzerinde yüksek meleksel müjdeciler; Edentia, Salvington, Uversa ve Havona’nın isteğe bağlı doğrultuları arasında bilgece tercihte bulunmanıza yardım edecektir. Eğer orada eşit bir biçimde tavsiye edilen istikametler bulunursa, bu seçenekler önünüze sunulacak ve sizin kendinize en çekici gelen seçeneği tercih etmenize izin verilecektir. Bu yüksek melekler bunun sonrasında, her yükseliş ruhu için en yararlı olacak doğrultu ile ilgili Jerusem üzerinde yirmi dört danışmana tavsiyelerde bulunur.

48:6.6 (552.4) Gelecek doğrultusunuz için size kısıtlanmış bir tercih sunulmamaktadır; ancak siz, gelecek ruhaniyet erişiminiz için en yararlı olacak istikameti bilgece belirleyen geçiş hizmetkârları ve onların yüksek denetimcilerinin sınırları içinde tercih yapabilirsiniz. Ruhani dünya; tercihinizin size veya akranlarınıza istenmeyen ve zararlı sonuçlar doğurmaması koşuluyla, özgür iradenize saygı duyma ilkesiyle idare edilmektedir.

48:6.7 (552.5) Bu yüksek meleksel müjdeciler, kusursuzluğun erişiminin zaferi biçiminde ebedi ilerlemenin müjdesinin duyurulmasına adanmıştır. Malikâne dünyalar üzerinde onlar, iyiliğin korunmasına ve onun egemenliğine ait muhteşem yasayı duyururlar: İyiliğin hiçbir faaliyeti hiçbir zaman bütünüyle kaybolmaz; o uzun süreler boyunca engellenebilir, ancak bütünüyle ortadan kaldırılamaz, ve o sahip olduğu temel etkenin kutsallığı ile orantılı bir biçimde ebedi olarak etkinliğini sürdürür.

48:6.8 (552.6) Urantia üzerinde bile onlar; “Tanrı’nın iyiliği, tövbeye götürür” buyruğuna ve “Tanrı’nın derin sevgisi, bütün korkuları ortadan kaldırır” bildirisine bağlı kalmaları yönünde gerçekliğin ve doğruluğun insan eğitmenlerine tavsiyede bulunur. Buna rağmen yine de şu doğrular sizin dünyanız üzerinde bildirilmiştir:

48:6.9 (552.7) Tanrılar benim koruyucularımdır; ben doğru yoldan çıkmamalıyım;

48:6.10 (552.8) Yanı başımda onlar beni, sonsuza kadar süren yaşamın güzel doğrultuları ve ihtişamlı canlandırıcılığı içinde yönlendirir.

48:6.11 (552.9) Ben, bu Kutsal Mevcudiyet içinde, ne yiyeceğe ne de içeceği arzulamalıyım.

48:6.12 (552.10) Ben belirsizliğin vadisine insem de veya kuşkunun dünyalarına yükselsem de;

48:6.13 (552.11) Ben yalnızlık içinde veya benim türümün akranları ile birlikte yaşasam da;

48:6.14 (552.12) Ben ışığın korosu içinde muzaffer olsam da veya âlemlerin yalnız âlemleri içinde duraklasam da;

48:6.15 (552.13) Senin iyi ruhaniyetin bana kesin bir biçimde yol gösterir, ve senin muhteşem meleğin beni huzura kavuşturur.

48:6.16 (552.14) Ben karanlığın ve ölümün kendisinin derinliklerine insem de,

48:6.17 (552.15) Ben ne senden kuşku duymalıyım ne de senden korkmalıyım,

48:6.18 (552.16) Çünkü ben bilmekteyim ki, zamanın bütünlüğü ve isminin yüceliği içinde

48:6.19 (552.17) Sen, yüksekliğin burçlarında benimle bir ikamet etmek için beni yükselteceksin.

48:6.20 (553.1) Bu anlatım küçük erkek çobana gece vakti fısıldanan hikâyedir. O, kelimesi kelimesine bu anlatımı saklayamamıştı; ancak hatırlayabildiği kadarıyla o bu anlatımı, bugün kayıt altına alınan biçimiyle, sizlere aktarmıştır.

48:6.21 (553.2) Bu yüksek melekler aynı zamanda, bireysel yükseliş unsuruna ek olarak sistemin bütünü için kusursuzluğun erişiminin duyurulmasına ait müjdecilerdir. Mevcut an içinde bile Satania’nın genç sistemi içinde onların öğretileri ve tasarımları; malikâne dünyaları yüksekte bulunan âlemler için basamak âlemleri biçiminde fani yükseliş unsurlarına hizmet vermeyi sonlandırana kadar, gelecek çağlar için yükümlülükleri kapsamaktadır.

48:6.22 (553.3) 2. Irksal Tercümanlar. Fani varlıkların tüm ırkları birbirine benzememektedir. Gerçektir ki orada; bir dünyanın çeşitli ırklarına ait fiziksel, akılsal ve ruhsal doğaları ve eğilimleri için gezegensel ortak bir işleyiş mevcut bulunmaktadır; ancak orada aynı zamanda, insan varlıklarının bu temel farklı türlerinin doğumunu niteleyen farklı ırk türleri ve oldukça belirli toplumsal eğilimler bulunmaktadır. Zamanın dünyaları üzerinde yüksek melek ırksal tercümanlar, ırkların değişiklik gösteren bakış açılarını uyumlu hale getirmek için ırk heyetlerinin çabalarına yardımda bulunur; ve onlar, bahse konu aynı farklılıkların belirli bir ölçüde kalmaya devam etme eğilimi gösterdiği yer olan malikâne dünyaları üzerinde faaliyet göstermeye devam eder. Urantia gibi karışık bir gezegen üzerinde bu muhteşem varlıklar, faaliyet göstermek için yeterli bir olanağa nerdeyse hiç sahip olamadılar; ancak onlar, yetenekli toplum bilimcileri ve ilk cennetin bilge etnik danışmanlarıdır.

48:6.23 (553.4) Siz, “cennet” ve “cennetlerin tümü” ile ilgili yargı hakkında düşünmelisiniz. Sizin peygamberlerinizin birçoğunun kavradığı cennet, yerel sistemin malikâne dünyalarının ilkidir. İlgili havari “üçüncü cennet ile karşılaştığını” ifade ettiği zaman, aslında bu deneyimi; kendi Düzenleyicisi’nin uyku sırasında ayrıldığı ve bu olağan aşamada yedi malikâne dünyanın üçüncüsüne aktarılmasının gerçekleştirildiği sürece atıfta bulunarak anlatmıştır. Sizin bilge kişilerinizin bazısı; “cennetlerin tümü” uyarınca, daha büyük cennet kavramsallaşmasını tasavvur etmiştir: yedi katmanlı dünya deneyimi bu cennetlerin yalnızca ilkidir; Jerusem ikincisi; üçüncü olarak Edentia ve onun uyduları; dördüncüsü Salvington ve onu çevreleyen eğitimsel âlemler; beşincisi Uversa; altıncısı Havona; ve yedincisi Cennet’dir.

48:6.24 (553.5) 3. Akıl Tasarımcıları. Bu yüksek melekler, morontia varlıklarının etkin topluluklaşmasına ve malikâne dünyalar üzerinde onların ortak topluluk görevinin düzenlenmesine adanmıştır. Onlar, birinci cennetin psikologlarıdır. Yüksek meleksel hizmetkârların bu özel sınıfının büyük bir çoğunluğu, zamanın evlatlarına koruyucu melekler olarak hizmet vermenin öncül deneyimine sahiptir; ancak onların varisleri herhangi bir nedenle, ya malikâne dünyalar üzerinde kişileşmeyi başarmadılar ya da bunun dışında kalan durumlarda ruhaniyet bütünleşmesi işleyiş biçimiyle kurtuluşa eriştiler.

48:6.25 (553.6) Malikâne dünyalar boyunca geçiş halinde olan Düzenleyici ruhların doğasını, deneyimini ve düzeyini incelemek, ve görevlendirme ve geliştirme için onların topluluk hale gelmesini yerine getirmek akıl tasarımcılarının görevidir. Ancak bu akıl tasarımcıları; adil olmayan tasarımlarda bulunma, dürüst olmayan bir biçimde idare etme, veya bunlarında dışında kalan durumlarda malikâne dünya öğrencilerinin cehaletinden veya onların kısıtlılıklarında faydalanma gibi kötü nitelikler sergilememektedirler. Onlar bütünüyle adil olup, fazlasıyla hakkaniyet gözetirler. Onlar, yeni doğmuş olan morontia idarenize saygı gösterir; onlar sizleri bağımsız irade varlıkları olarak görür; ve onlar hızlı gelişiminiz ve ilerleyişiniz için sizleri cesaretlendirmeye çabalar. Burada siz; “kendinizi diğerleri gibi görmeniz” ve “kendinizi meleklerin sizleri tanıdığı gibi tanımanız” için sizlere gerçek anlamıyla yardımcı olabilecek melekler biçiminde, gerçek arkadaşlar ve anlayışlı danışmanlar ile karşılaşacaksınız.

48:6.26 (553.7) Urantia üzerinde bile bu yüksek melekler, sonsuza kadar sürecek olan gerçeği öğretir: Eğer sizin aklınız size iyi bir biçimde hizmet etmiyorsa siz o aklı, size her zaman hizmet eden Nasıralı İsa’nın aklı ile değiştirebilirsiniz.

48:6.27 (554.1) 4. Morontia Danışmanları. Bu hizmetkârlar bu ismi almaktadırlar çünkü onlar; insan kökeninin dünyalarından sistem yönetim merkezlerinin daha yüksek okullarına ruhun geçişinde kurtuluş fanilerini eğitmek, onları yönlendirmek ve onlara tavsiyede bulunmak için görevlendirilmiştir. Onlar; anlamların bütünleşmesi ve değerlerin birleşmesi için çabalayan unsurlar olarak, farklı yaşam düzeylerinin deneyimsel bütünlüğünün kavramsallaşmasını arayan varlıkların eğitmenleridir. Bu durum; morontia âlemleri üzerinde motaya ait olan bir biçimde, fani yaşam içinde felsefenin faaliyetidir.

48:6.28 (554.2) Mota yüksek bir felsefenin çok daha fazlasıdır; bu felsefe bir göze karşılık iki gözün var olması gibidir; bu felsefe, anlamlar ve değerler üzerinde üç boyutlu bir etkiye sahiptir. Maddi insan evreni, düzlem biçiminde adeta bir gözle görür. Malikâne dünya öğrencileri; morontia yaşamının algılarını fiziksel yaşamın algıları ile bütünleştirerek, derin bir biçimde kâinatsal bakış açısına erişirler. Ve onlar; oldukça sabırlı bir biçimde malikâne dünya öğrencilerini ve morontia ilerleyiş unsurlarını eğiten, yüksek meleksel danışmanların yorulmak bilmeyen hizmet boyunca bu maddi ve morontia bakış açılarını geniş bir gerçek odağa çekmeye yetkindirler. Yüksek meleklerin yüce düzeyine ait eğitim danışmanlarının birçoğu kariyerlerine, zamanın fanilerinin yeni özgürleştirilmiş danışmanları olarak başlar.

48:6.29 (554.3) 5. Teknisyenler. Bu unsurlar, yeni yükseliş unsurlarının kendilerini morontia âlemlerinin yeni ve görece tuhaf çevresine uyum sağlamalarında yardımcı olan varlıklardır. Geçiş dünyaları üzerinde yaşam; fiziksel ve morontia düzeylerinin enerjileri ve maddeleri ile, bir dereceye kadar ruhsal gerçeklikler ile gerçek iletişimi beraberinde getirir. Yükseliş unsurları, her yeni morontia seviyesine uyum sağlamak zorundadır; ve bu süreçlerin tümü içinde onlar, yüksek melek teknisyenleri tarafından oldukça fazla bir biçimde destek görürler. Bu yüksek melekler; Morontia Güç Yüksek Denetimcileri ve Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ile birliktelikler halinde hareket edip, geçiş âlemleri üzerinde kullanılacak olan bu enerjilerin doğası ile ilgili olarak yükseliş kutsal yolcuların eğitmenleri olarak geniş bir biçimde faaliyet gösterir. Onlar; acil durum mekân katedicileri olarak hizmet edip, buna ek olarak sayısız derecedeki diğer olağan ve özel görevleri yerine getirirler.

48:6.30 (554.4) 6. Kaydedici-Eğitmenler. Bu yüksek melekler; daha alt düzey evren âlemlerinin morontia iletişimlerine ait, insanlar ve meleklerin sahip olduğu ilişkilerin ruhsal ve fiziksel karşılıklı etkileşimlerinin kaydedicileridir. Onlar aynı zamanda, gerçeği kaydetmenin etkin ve verimli işleyiş biçimleri ile ilgili eğitimciler olarak hizmet etmektedir. Orada, ilgili bilginin ussal toplanışı ve eş güdümü içinde bir maharetin varlığı söz konusudur; ve bu sanat, göksel zanaatkârlar ile işbirliği halinde daha yüksek bir aşamaya getirilir; yükseliş fanileri bile böylelikle, kaydedici yüksek meleğe bağlı hale gelmektedir.

48:6.31 (554.5) Yüksek melek düzeylerinin tümüne ait kaydediciler, sahip oldukları belirli bir vakti morontia ilerleyiş unsurlarına ait eğitim ve hazırlanışına adamaktadır. Zamanın gerçeklerine ait bu meleksel sorumlular, gerçeği arayan unsurların tümünün en yüksek eğitmenleridir. Jerusem’den ayrılmadan önce siz, Satania ve onun sahip olduğu 619 yerleşik dünyanın tarihi ile oldukça aşina bir konuma geleceksiniz; ve bu anlatımın büyük bir kısmı, yüksek meleksel kaydediciler tarafından sizlere aktarılacaktır.

48:6.32 (554.6) Bu meleklerin tümü, zamanın gerçeklerinin ve ebediyetin doğruluklarının en alt düzey unsurlarından en yüksek sorumlularına uzanan bir kapsamda kaydedicilerin zinciri içinde mevcut bulunmaktadır. Bir zaman aralığında onlar sizlere; aklınıza ek olarak ruhunuzu genişleten bir biçimde, gerçekliğe ek olarak doğruluğu aramayı öğretecektir. Mevcut an içerisinde bile siz, bilginin kuru kumlarını sulamaya ek olarak kalbinizin bahçesine su vermeyi öğrenmelisiniz. Hiçbir civciv, yumurta kabuğu olmadan dünyaya gelemezdi; ve her kabuk, civciv yumurtadan çıkınca değerini yitirmektedir. Ancak zaman zaman yapılan hata o kadar büyük olur ki, onun açığa çıkarılış vasıtasıyla telafisi; bu hatanın uygulanışsal olarak ortadan kaldırılması için temel bir biçimde gerekli olan bahse konu bu yavaşça büyüyen doğrular için hayati öneme sahiptir. Çocuklar kendi nihai hedeflerine sahip oldukları zaman bu nihai amaçların önünü kesmeyin; bırakın onlar evlatlarınız içinde büyümeye devam etsin. Ve siz insanlar olarak düşünmeye başlayınca, çocuklar olarak dua etmeyi aynı zamanda öğrenmelisiniz.

48:6.33 (555.1) Kanun yaşamın kendisidir, onun davranış kuralları yaşamı oluşturmamaktadır. Kanuna karşı gelen bir eylem kötülüktür, yaşam ile ilgili davranışlara ait kuralların yerine getirilmemesi değildir; yaşamın kendisi kanundur. Gerçek dışılık bir anlatım tekniği sorunsalı değildir, yalnızca gerçeğin bir bilinçli olarak bir saptırılışıdır. Doğumun yaşamları içinde ebeveynsel yaşamın yeniden ifade edilmesi biçiminde, eski gerçeklerden yeni resimlerin yaratılması gibi durumlar gerçeğin sanatsal zaferleridir. Temel olan gerçeğin en ufak bir biçimde kıvrılması veya saptırılması olarak, gerçek olmayan bir amaç için bilinçli bir biçimde bir saç telinin hareketinin gölgesinin yansıtılması gibi durumlar yanlışsallığı oluşturur. Ancak sözüm ona değişmeyen doğru şeklinde adlandırılan doğrunun bükülmeyen metal haline gelmesi, tabakalaşmış doğru biçiminde bilgiselleştirilen doğruluğun putlaştırılması bir varlığı soğuk gerçeğin kapalı dairesi içinde kör bir biçimde hapseder. Biri gerçek ile ilgili teknik bakımından haklı olabilir, ancak doğruluk bakımından sonsuza kadar haksızdır.

48:6.34 (555.2) 7. Hizmetkâr Yedek Unsurlar. Geçiş yüksek meleklerine ait düzeylerin tümünün geniş bir birliği, ilk malikâne dünyası üzerinde tutulmaktadır. Nihai son koruyucularına ek olarak bu geçiş hizmetkârları, yüksek meleklere ait tüm düzeylerin insanlarının yakınına gelmektedir; ve sizin dinlence zamanlarınızın birçoğu onlar ile birlikte geçecektir. Melekler hizmette bulunmaktan büyük keyif alırlar; ve onlar görevlendirilmedikleri zaman sıklıkla gönüllüler olarak hizmet etmektedirler. Bir yükseliş fanisinin birçoğunun ruhu ilk kez, yüksek meleksel yedek unsurlarının gönüllü hizmetleri ile kişisel arkadaşlık vasıtasıyla hizmet etmek için gösterilen iradenin kutsal ateşi tarafından tutuşmuştur.

48:6.35 (555.3) Onlardan siz hissettiğiniz baskının istikrarı ve kesinliğini geliştirmesini; inançlı ve azimli, bununla birlikte güler yüzlü olmayı; şikâyet etmeden zorlukları kabul etmeye ek olarak güçlükler ve belirsizlikler ile korku duymadan yüzleşmeyi öğreneceksiniz. Onlar size şu soruyu soracaklar: “Eğer başarısız olursan, yılmadan yeniden denemek için düştüğün yerden kalkacak mısın?” Eğer siz başarılı olursanız; ruhani mevcudiyetin özgürlüğüne erişme amacıyla maddi durağanlığın zincirlerini uzun uğraşlar sonunda kırmak için her çabaya başvurarak, istikrarlı ve ruhsallaşmış bir tutum biçiminde oldukça iyi dengelenmiş bir tavrı korumaya devam edecek misin?

48:6.36 (555.4) Fanilere benzer biçimde bu melekler bile birçok hayal kırıklığına sebep olmuşlardır; ve onlar size zaman zaman, en çok hayal kırıklığı yaratan hayal kırıklıklarınızın sizin en büyük lütuflarınız haline geldiğini göstereceklerdir. En sıkıca tutunduğunuz umutlarınızın ölümü biçiminde, zaman zaman bir tohumun toprağa ekilmesi; yeni yaşam ve yeni olanağın meyvelerini vermesi için yeniden doğumundan önce, onun ölümünü gerektirir. Ve bu deneyimlerden siz, daha az acıdan ve hayal kırıklığından muzdarip olmayı; ilk önce diğer kişilikler ile ilgili daha az kişisel tasarımlarda bulunarak ve bunun sonrasında inançlı bir biçimde görevinizi yerine getirdiğiniz zaman payınıza düşeni kabul ederek, öğreneceksiniz.

48:6.37 (555.5) Siz, kendinizi haddinden fazla ciddiye alarak yükümlülüklerinizi arttırdığınızı ve başarınızın ihtimalini azalttığınızı öğreneceksiniz. Hiçbir şey bu dünya veya bir sonraki biçiminde sizin âlemsel düzeyinize ait görevinin önüne geçemez. Bir sonraki âlem için hazırlanma görevi oldukça önemlidir, fakat mevcut an içinde yaşadığınız dünyanın görevine ait öneme hiçbir şey denk değildir. Ancak görev önemliyken birey bu düzeyde değildir. Kendinizi önemli gördüğünüz zaman, benlik soyluluğunun giyilmesi ve çıkarılması için o kadar çok enerji kaybedersiniz ki, görev için geriye çok az bir enerji kalır. Görevin önemsizliği biçiminde, bireyin önemliliği olgunlaşmamış yaratılmışları fazlasıyla yormaktadır; bireyselliğin kendisi yorgunluğu yaratmaktadır, kazanım için çaba değildir bu yorgunluğu yaratan. Eğer bireysel öneminizi geride bırakırsanız siz önemli görevlerde bulunabilirsiniz; eğer bireyselliğinizi dışarıda tutarsanız birçok şeyi tek bir şeyi yaparmış gibi gerçekleştirebilirsiniz. Çeşitlilik dinlendiricidir; yoran ve bitkinlik yaratan tek düzeliktir. Her günün sonunda diğer bir gün birbirine benzerdir — tıpkı yaşam veya diğer bir değişle ölümün alternatifi gibi.

7. Morontia Mota

48:7.1 (556.1) Morontia motasının daha alt düzlemleri doğrudan bir biçimde insan felsefesinin daha yüksek seviyeleri ile bütünleşir. İlk malikâne dünyası üzerinde, paralel işleyiş biçimi vasıtasıyla daha az ilerleme kaydetmiş öğrencilerin eğitimi uygulanmaktadır; bu işleyiş biçimi, bir sütunda mota anlamlarının daha basit kavramlarının sunuluşundan ve onun tam karşı sütununda ise fani felsefenin benzer örneklerinin verilmesinden oluşur.

48:7.2 (556.2) Yakın bir zaman içinde, Satania’nın ilk malikâne dünyası üzerinde bir görevi yerine getirirken ben, bu eğitim yöntemini gözlemlemek için imkâna sahip oldum. Dersin mota içeriğini temsil etmeye girişmemeliyim ancak benim; yeni malikâne dünya sakinlerinin öncül çabaları içinde motanın anlamını ve önemini kavramak için bu unsurlara yardım etmek amacıyla tasarlanan görsel araçlar olarak bu morontia öğretmeninin kullandığı insan felsefesinin yirmi sekiz ifadesini kaydetmeme izin verilmiştir. İnsan felsefesinin bu örneklendirilişleri şunlardı:

48:7.3 (556.3) 1. Özelleşmiş yeteneğin herhangi bir sergilenişi, ruhsal yetkinliğe sahip olmayı göstermemektedir. Zekilik, gerçek karakterin yerine kullanılabilecek bir nitelik değildir.

48:7.4 (556.4) 2. Az insan, gerçekten sahip oldukları inancın gerekliliği uyarınca yaşamaktadır. Nedensiz korku, evirilen fani ruhu üzerine uygulanan üstün bir ussal sahteciliktir.

48:7.5 (556.5) 3. İçkin yetkinlikler aşılamaz; bir pint hiçbir zaman bir quartlık sıvıyı tutamaz. Ruhani kavram, mekanik bir biçimde maddi hafıza kalıbına sokulamaz.

48:7.6 (556.6) 4. Az fani ezelden beri, doğa ve lütfun birleşmiş hizmetleri tarafından oluşturulan kişilik saygınlıklarının toplamına herhangi bir biçimde yaklaşmaya cesaret etmiştir. Fakirleşmiş ruhların büyük bir çoğunluğu gerçekte zengindir; ancak onlar buna inanmayı reddetmektedir.

48:7.7 (556.7) 5. Zorluklar olağan yaşamı tehdit edebilir ve korku duyan kişiyi alt edebilir; ancak onlar sadece En Yüksek Unsur’un gerçek evlatlarını harekete geçirir.

48:7.8 (556.8) 6. Ayrıcalığı zarar vermeden memnuniyetle yaşamak, özgürlüğe başkalarının özgürlüklerine karşı gelmeden sahip olmak, gücü elinde barındırmak ve bireysel yücelme için onu kararlı bir biçimde kullanmayı reddetmek gibi nitelikler yüksek medeniyetin belirleyici özellikleridir.

48:7.9 (556.9) 7. Kör ve önceden görülmeyen kazalar kâinat içinde gerçekleşmemektedir. Ne de göksel varlıklar, onun doğruluk ışığı yolunda hareket etmeyi reddeden alt düzey varlıklarına yardım etmektedir.

48:7.10 (556.10) 8. Çaba her zaman neşeyi beraberinde getirmez; ancak, ussal çaba olmadan da hiçbir mutluluk var olmaz.

48:7.11 (556.11) 9. Eylem her zaman güçlülüğü elde eder; ölçülülük cezp eder.

48:7.12 (556.12) 10. Doğruluk, gerçek anlamın armoni akortlarını çalar, ve bu melodi kâinatın bütünü boyunca, Sınırsız’ın tanıyışına bile ulaşacak şekilde, yankılanır.

48:7.13 (556.13) 11. Zayıf olan, zamanın çözümlemesini beklemeye kaçarak eğilim gösterir; ancak, güçlü olan, bunun yerine, eylemde bulunur. Yaşam bir günün görevinden başka bir şey değildir — onu hakkıyla yerine getirin. Eylem bize, sonuçlar Tanrı’ya aittir.

48:7.14 (556.14) 12. Kâinatın en büyük ızdırabı hiçbir zaman yaşanmamıştır. Faniler yalnızca, sıkıntıları deneyimleyerek bilgeliği öğrenir.

48:7.15 (556.15) 13. Yıldızlar en iyi deneyimsel derinliklerin yalnız tecridinden gözlenir, aydınlatılmış ve mest edici dağ tepelerinden değil.

48:7.16 (556.16) 14. Birlikteliklerinizin arzularını doğruluk için bileyin; yalnızca istenildiği zaman tavsiyenizi verin.

48:7.17 (557.1) 15. Yapmacıklık, fakir ruhun zengin görünmeye gayreti biçiminde, bilge görünmek için cahilin saçma çabasıdır.

48:7.18 (557.2) 16. Siz, içten bir biçimde hissederek deneyimleyinceye kadar, ruhsal doğruluğu algılayamazsınız; ve birçok doğruluk zorluklar dışında gerçek anlamıyla hissedilemez.

48:7.19 (557.3) 17. Tutku bütünüyle toplumsallaşmadıkça tehlikelidir. Eylemleriniz erdemlerinizi değerli kılmadıkça hiçbir erdeme gerçek anlamıyla erişmemişsiniz demektir.

48:7.20 (557.4) 18. Sabırsızlık, bir ruhaniyet zehridir; kızgınlık, bir yaban arısının kovanına savrulmuş bir kaya gibidir.

48:7.21 (557.5) 19. Endişe terk edilmelidir. Hiçbir zaman gerçekleşmeyen hayal kırıklıklarına katlanmak en zorudur.

48:7.22 (557.6) 20. Yalnızca bir şair olağan mevcudiyetin ortak nesri içinde şairliği kavrayabilir.

48:7.23 (557.7) 21. Herhangi bir sanatın en yüksek amacı görsel araçları vasıtasıyla; zamanın duygularını ebediyetin düşüncesi içinde belirgin bir hale getirme biçiminde, daha yüksek bir evren gerçekliğinin haberciliğini yapmaktır.

48:7.24 (557.8) 22. Evrim halindeki ruh; ne yaptığı değil, onunla neyi amaçladığıyla kutsal kılınmıştır.

48:7.25 (557.9) 23. Ölüm, ussal iyeliğe veya ruhsal kazanıma hiçbir şey katmamıştır; ancak ölüm, kurtuluş bilincine deneyimsel düzeyi katmıştır.

48:7.26 (557.10) 24. Ebediyetin nihai sonu, günbegün yaşamın kazanımları tarafından anbean belirlenir. Bugünün eylemleri, yarının nihai sonudur.

48:7.27 (557.11) 25. Büyüklük; güçlülüğe sahip olmakta değil, bu türden gücün bilge ve kutsal bir biçimde kullanılmasında yatar.

48:7.28 (557.12) 26. Bilgiye ancak paylaşılarak sahip olunur; bilgi, bilgelik tarafından korunup, derin sevgiyle toplumsallaşır.

48:7.29 (557.13) 27. İlerleme bireyselliğin gelişimini gerektirir; sahip olunan koşullar için duyulan tatminkârlık tek-tipliliğinin devamını arzular.

48:7.30 (557.14) 28. Herhangi bir ifadenin tartışmacı savunması, onun içinde taşıdığı doğruluk ile ters orantılıdır.

48:7.31 (557.15) Daha gelişmiş öğrenciler daha sonraki dünyalar üzerinde kâinatsal kavrayışı ve morontia motasının daha yüksek düzeylerini etraflıca öğrenirken, bu türden bilgiler birinci malikâne dünyası üzerinde yeni başlayan öğrencilerin çalışma görevidir.

8. Morontia İlerleyiş Unsurları

48:8.1 (557.16) Aşkın-evren süreci içinde malikâne dünyalarından mezuniyet anından ruhaniyet düzeyine olan erişim zamanına kadar yükseliş fanileri, morontia ilerleyiş unsurları olarak adlandırılmaktadır. Bu muhteşem ara yaşam boyunca sizin ilerleyişiniz, cezp edici bir anı biçiminde unutulmaz bir deneyim olacaktır. Bu dünya; yükseliş unsurlarının bu vasıtayla Cennet üzerinde Tanrı’yı bulma biçimindeki zamanın amacını yerine getirdikleri, ruhaniyet yaşamı ve yaratılmış kusursuzluğunun nihai kazanımına açılan evrimsel kapıdır.

48:8.2 (557.17) Yükseliş yaratılmışları için bu özenle hazırlanmış evren eğitim okulu biçiminde, fani ilerleyişinin bu morontia ve onu takip eden ruhaniyet düzeninin tümü içinde belirli ve kutsal bir amaç bulunmaktadır. Zamanın yaratılmışlarına asli evrenin işleyişi ve idaresine ait ayrıntıları etraflıca öğrenmeleri için bir mezuniyet olanağının sunulması Yaratıcılar’ın tasarımıdır; ve eğitimin bu uzun süreci, kademeli olarak kurtuluş fanisinin yükselişi ve yükselişin her aşamasına katılımı tarafından en iyi bir biçimde yerine getirilmektedir.

48:8.3 (558.1) Fani kurtuluş tasarımı, işlevsel ve hizmetsel bir amaca sahiptir; siz bu kutsal emek ve zorlu eğitimin tümünü yalnızca, ebedi mutluluk ve ebedi rahatlığı memnuniyetle yaşacağınız güne en sonunda ulaşabilmeniz için almamaktasınız. Orada, mevcut evren çağının ufkunun ötesinde gizlenmiş olan aşkın hizmetin bir amacı bulunmaktadır. Eğer Tanrılar sizleri yalnızca bir uzun ve ebedi neşe gezintisine çıkarmış olsalardı onlar kesin bir biçimde; eğitimciler ve öğretmenler olarak göksel yaratımın temel bir parçasının gerekliliği biçiminde bütün evreni çok geniş bir şekilde tek bir engin ve karmaşık işlevsel eğitim okuluna dönüştürmez, ve bunun sonrasında sizlere teker teker deneyimsel eğitimin bu devasa evren okulu boyunca rehberlik ederek zamanını çağlar boyunca harcamazdı. Fani ilerleyişinin düzeninin geliştirilmesinin mevcut haldeki düzenlenmiş evrenin ana görevlerinden biri olduğu göze çarpmaktadır; ve yaratılmış uslara ait sayısız düzeylerin büyük bir çoğunluğu, bu ilerleyici kusursuzluk tasarımının herhangi bir fazının geliştirilmesine ya doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktadır.

48:8.4 (558.2) Fani insandan İlahiyat ile olan bütünleşmeye kadar yaşam mevcudiyetinin yükseliş ölçeğinin kat edilişinde, siz gerçekte; mevcut evren çağının sınırları içinde kusursuzlaştırılmış yaratım mevcudiyetinin her olası fazı ve düzeyine ait içkin yaşamı deneyimleyeceksiniz. Fani insandan Cennet’e kadar kesinliğe erişecek olan unsur; usun yaşam düzeyleri için mevcut haldeki olası her şeyi içine alan bir biçimde, sınırlı yaratılmış varlıklarının şu an kusursuzlaştırılabilecek her şey ile bütünleşir. Eğer kesinliğe erişecek olan Cennet unsurunun gelecek nihai sonu, şu an yapım aşamasında olan yeni evrenler içinde görev yapmak ise: bu yeni ve gelecek yaratım içinde; insandan meleğe, melekten ruhaniyete ve ruhaniyetten Tanrı’ya olan kesinliğe erişecek fani unsurların çağlar boyu süren ilerleyişlerinin aşamalarından biri biçiminde, yükseliş eğitimlerinin bir parçası olarak onların herhangi bir dünya içinde deneyimledikleri yaşamdan bütünüyle farklı yaşama sahip olacak deneyimsel varlıklara ait hiçbir yaratılmış düzeyin bulunmayacak olması teminat altına alınmıştır.

48:8.5 (558.3) [Nebadon’un bir Başmelek unsuru tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved