Kapitola 48 Morontiální život

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 48

Morontiální život

48:0.1 (541.1) BOHOVÉ nemohou—alespoň to nedělají—proměnit primitivního tvora živočišného původu do dokonalého ducha nějakým tajemným aktem tvořivé magie. Když Tvořitelé chtějí vytvořit dokonalé bytosti, udělají to přímým a originálním způsobem, ale nikdy neproměňují tvory živočišného a materiálního původu do dokonalých bytostí v jediném okamžiku.

48:0.2 (541.2) Morontiální život, procházející různými stadii v lokálním vesmíru, je jediný možný způsob, jak materiální smrtelníci mohou dospět k prahu duchovního světa. Jaké kouzlo může ve smrti—přirozeném zániku materiálního těla—dokázat to, že v jediném okamžiku se smrtelná a materiální mysl promění do nesmrtelného a zdokonaleného ducha? Takové názory jsou primitivními pověrami a utěšujícími báchorkami.

48:0.3 (541.3) Morontiální přechod vždy odděluje smrtelný stav od následného duchovního statusu přeživších lidských bytostí. Tento přechodný stav ve vývoji vesmíru se výrazně liší v různých lokálních tvořeních, ale jeho smysl a účel je všude naprosto stejný. Uspořádání obytných a vyšších morontiálních světů v Nebadonu je zcela příznačné pro morontiální přechodné systémy v této části Orvontonu.

1. Morontiální materiály

48:1.1 (541.4) Morontiální světy jsou sféry lokálního vesmíru, spojující materiální a duchovní úrovně existence tvorů. Na Urantii je morontiální život znám od příchodu Planetárního Prince. Čas od času se smrtelníci o tomto přechodném stavu dovídali a tento koncept, ve zkreslené formě, má své místo v současných náboženstvích.

48:1.2 (541.5) Morontiální sféry jsou přechodnými etapami vzestupu smrtelníků přes postupné světy lokálního vesmíru. Pouze sedm světů, obklopující sféry konečných v lokálních soustavách, se nazývají obytné světy, ale všech padesát šest přechodných sídel soustavy, společně s vyššími sférami okolo hlavních center souhvězdí a vesmíru, se nazývají morontiální světy. MISSING SENTENCE?

48:1.3 (541.6) Všechny tyto světy jsou architektonické sféry a mají dvojnásobný počet prvků než evoluční světy. Takové speciálně vytvořené světy nejenže oplývají těžkými kovy a krystaly, majíc více než sto fyzických prvků, ale mimoto mají přesně sto forem unikátního uspořádání energie, nazývané morontiální materiály. Hlavní Fyzičtí Kontroloři a Kontroloři Morontiální Energie dokáží měnit otáčení základních jednotek hmoty a současně přetvářet tato spojení energie tak, že vytváří tuto novou substanci.

48:1.4 (542.1) Počáteční morontiální život v lokálních soustavách se velmi podobá tomu vašemu současnému materiálnímu světu v tom , že se stává méně fyzickým a více morontiálním na vzdělávacích světech souhvězdí. A jak postupujete sférami Salvingtonu, dosahujete postupně vyšších duchovních úrovní.

48:1.5 (542.2) Kontroloři Morontiální Energie jsou schopni uskutečnit spojení materiálních a duchovních energií a tak sestavit morontiální formu materializace, která vnímá vyšší úroveň kontrolujícího ducha. Během vašeho postupu morontiálním životem v Nebadonu vám tito trpěliví a odborně schopní Kontroloři Morontiální Energie úspěšně poskytnou 570 morontiálních těl, z nichž každé představuje jednotlivou fázi vaší postupné proměny. Od chvíle, kdy opustíte materiální světy, do doby, kdy se z vás stane duch prvního stupně na Salvingtonu, proděláte přesně 570 jednotlivých, vzestupných, morontiálních proměn. Osm z nich se stane v soustavě, sedmdesát jedna v souhvězdí a 491 během pobytu na sférách Salvingtonu.

48:1.6 (542.3) V době života v lidském těle ve vás pobýval božský duch a byl jakoby oddělená věc—ve skutečnosti to byl vpád poskytnutého ducha Vesmírného Otce. Ale v morontiálním životě se duch stane opravdovou součástí vaší osobnosti a jak budete úspěšně prodělávat 570 vzestupných proměn, tak vystoupáte od materiálního stavu k duchovní realitě v životě tvora.

48:1.7 (542.4) Pavel věděl o existenci morontiálních světů a realitě morontiálních materiálů, protože napsal: „V nebi mají lepší a trvanlivější hmotu.“ A tyto morontiální materiály jsou opravdové, doslova jako ve „městě, které stojí na základech, jejichž stavitelem a tvůrcem je Bůh.“ A každá z těchto nádherných sfér je „lepší zemí, což je zemí nebeskou.“

2. Kontroloři morontiální energie

48:2.1 (542.5) Tyto unikátní bytosti se výhradně zabývají kontrolou těch činností, které představují pracovní spojení duchovních, fyzických nebo polomateriálních energií. Oni se výlučně věnují podpoře morontiálního rozvoje. Ne tak, že během jejich přechodného pobytu hlavně pomáhají smrtelníkům , ale spíše vytvářejí přechodné prostředí, ve kterém mohou morontiální tvorové uskutečňovat svůj rozvoj. Oni jsou kanály morontiální síly, která vyživuje a zásobuje energií morontiální fáze přechodných světů.

48:2.2 (542.6) Kontroloři Morontiální Energie jsou potomky Mateřského Ducha lokálního vesmíru. Jsou si všichni velmi podobní, i když v jednotlivých lokálních tvořeních se mírně liší. Jsou vytvořeni pro svoji specifickou funkci a před zahájením svých povinností nepotřebují žádnou odbornou přípravu.

48:2.3 (542.7) Kontroloři Morontiální Energie jsou vytvořeni současně s příchodem prvního přeživšího smrtelníka na některý z prvních obytných světů lokálního vesmíru. Jsou vytvořeni po skupinách, ve kterých je tisíc bytostí a jsou roztříděni následovně:

48:2.4 (542.8) 1. Regulátoři okruhů400

48:2.5 (542.9) 2. Koordinátoři soustav200

48:2.6 (542.10) 3. Planetární opatrovatelé100

48:2.7 (543.1) 4. Univerzální kontroloři100

48:2.8 (543.2) 5. Spojovací stabilizátoři100

48:2.9 (543.3) 6. Výběroví tříditelé50

48:2.10 (543.4) 7. Pomocní zaznamenatelé50

48:2.11 (543.5) Kontroloři energie trvale slouží ve svých rodných vesmírech. Jsou výhradně řízeni společnou duchovní aktivitou Vesmírného Syna a Vesmírného Ducha, ale jinak jsou zcela samosprávní skupinou. Mají svá řídící centra na všech prvních obytných světech lokálních soustav, kde úzce spolupracují s fyzickými regulátory a serafy, ale fungují ve svém vlastním světě, pokud se jedná o projev energie a použitelnost ducha.

48:2.12 (543.6) Někdy také pracují krátkodobě, jako pomocníci na evolučních světech, s nadmateriálními jevy. Ale jen výjimečně slouží na obydlených planetách; ani nepracují na vyšších vzdělávacích světech supervesmíru, poněvadž se hlavně věnují přechodnému režimu morontiálního rozvoje v lokálním vesmíru.

48:2.13 (543.7) 1. Regulátoři okruhů. Tyto unikátní bytosti koordinují fyzickou a duchovní energii a regulují její průtok do oddělených kanálů morontiálních sfér. Každý takový okruh je určen pro jednu planetu, pro jeden svět. Doplňující morontiální okruhy se liší od fyzických a duchovních okruhů na přechodných světech a je zapotřebí miliony těchto regulátorů pro zajištění energie takové soustavě obytných světů jako je Satania.

48:2.14 (543.8) Regulátoři okruhů způsobují v materiálních energiích takové změny, které umožňují jejím spolupracovníkům je řídit a ovládat. Tyto bytosti nejsou jenom regulátory okruhů, ale také morontiálními energetickými generátory. Stejně jako generátor zdánlivě vyrábí elektrický proud z atmosféry, tak tyto živé morontiální generátory patrně přeměňují všudypřítomné energie prostoru do těch materiálů, které morontiální kontroloři vplétají do těl vzestupných smrtelníků a do jejich životních aktivit.

48:2.15 (543.9) 2. Koordinátoři soustav. Protože každý morontiální svět má rozdílný druh morontiální energie, je pro lidský zrak mimořádně obtížné vidět tyto sféry. Ale na každé následné přechodné sféře smrtelníci naleznou rostlinný život a všechno ostatní, týkající se morontiálního bytí, progresivně upraveno, aby korespondovalo s postupným oduševňováním vzestupných přeživších bytostí. A protože energetický systém každého světa je takto individualizovaný, tito koordinátoři směšují a slaďují tyto rozdílné systémy energie do provozní jednotky pro přidružené sféry kterékoliv jednotlivé skupiny.

48:2.16 (543.10) Jak vzestupní smrtelníci postupují z jednoho morontiálního světa na druhý, pozvolna přecházejí z fyzického stavu do duchovního; z tohoto důvodu je nutno zajišťovat vzestupnou soustavu morontiálních sfér a vzestupnou soustavu morontiálních forem.

48:2.17 (543.11) Když vzestupné bytosti morontiálního světa přecházejí z jedné sféry na druhou, jsou dopraveny přepravními serafy k přijímajícím koordinátorům soustavy na pokročilejším světě. Tady, v unikátních chrámech uprostřed sedmdesáti paprskovitých křídel, ve kterých jsou přeměnné komory, podobné sálům vzkříšení na prvním přijímacím světě pro smrtelníky pozemského původu, koordinátoři soustav odborně provedou nezbytné změny formy tvora. Pro úspěšné provedení těchto počátečních změn morontiální formy je zapotřebí asi sedm dní standardního času.

48:2.18 (544.1) 3. Planetární opatrovatelé. Pokud se jedná o morontiální záležitosti, je každý morontiální svět—od obytných světů až po hlavní řídící centrum vesmíru—v péči sedmdesáti opatrovatelů. Oni tvoří lokální planetární radu s nejvyšší morontiální pravomocí. Tato rada přiděluje materiál pro morontiální formy všech vzestupných smrtelníků, kteří přistanou na sférách a schvaluje ty změny ve formě tvora, které umožní vzestupným bytostem přejít na následující sféru. Po dokončení postupu obytnými světy se přenesete z jedné fáze morontiálního života do další formy bez ztráty vědomí. Bezvědomí provází pouze počáteční proměny a pozdější přechody z jednoho vesmíru do druhého a z Havony do Ráje.

48:2.19 (544.2) 4. Univerzální kontroloři. Jedna z těchto vysoce mechanických bytostí má vždy své stanoviště ve středu každé administrativní jednotky morontiálního světa. Univerzální kontrolor reaguje na fyzické, duchovní a morontiální energie a používá je pro svoji funkci. K této bytosti jsou vždy přiřazeni dva koordinátoři soustavy, čtyři regulátoři okruhů, jeden planetární opatrovatel, jeden spojovací stabilizátor a buď výběrový tříditel, nebo pomocný zaznamenatel.

48:2.20 (544.3) 5. Spojovací stabilizátoři. Toto jsou upravovatelé morontiální energie ve spojení s fyzickými a duchovními silami oblasti. Oni umožňují přeměnu morontiální energie do morontiálního materiálu. Celé uspořádání morontiální existence je závislé na stabilizátorech. Oni zpomalí otáčení energie do takového bodu, při kterém nastane zhmotnění. Ale neznám žádné pojmy, kterými bych mohl vysvětlit, nebo ilustrovat funkci takových bytostí. Jejich činnost je pro člověka zcela nepředstavitelná.

48:2.21 (544.4) 6. Výběroví tříditelé. Když postupujete z jednoho typu, nebo fáze, morontiálního světa na druhý, musíte být překódován nebo přeladěn na vyšší stav. Toto je úkolem výběrových tříditelů, kteří vás udržují v progresivní synchronii s morontiálním životem.

48:2.22 (544.5) Přestože základní morontiální formy života a hmoty jsou stejné od prvního obytného světa k poslední přechodné sféře vesmíru, existuje postupný funkční přechod od materiálního k duchovnímu. Vaše přizpůsobení se k tomuto v podstatě jednotnému, ale postupnému posunu a oduševňujícímu utváření je způsobeno tímto výběrovým přeladěním. Taková úprava v mechanismu osobnosti je rovnocenná novému tvoření, třebaže si ponecháte stejnou morontiální formu.

48:2.23 (544.6) Můžete se opakovaně nechat prověřit těmito tříditeli a jakmile dosáhnete požadované duchovní úrovně, rádi vám dají souhlas, abyste postoupili do vyššího stavu. Tyto postupné změny si vyžadují úpravy reakcí na morontiální prostředí, například, úpravy požadavků na stravu a dalších různých osobních návyků.

48:2.24 (544.7) Výběroví tříditelé jsou také velmi platní při formování skupin morontiálních osobností za účelem učení, vyučování a jiných aktivit. Oni mají přirozenou schopnost rozpoznat ty, kteří budou nejlépe působit v dočasné spolupráci.

48:2.25 (544.8) 7. Pomocní zaznamenatelé. Morontiální svět má své vlastní zaznamenatele, kteří slouží ve spojení s duchovními archiváři a dohlížejí na záznamy a opatrují další údaje, které souvisejí s morontiálními tvořeními. Morontiální zápisy a záznamy jsou dostupné všem kategoriím osobností.

48:2.26 (545.1) Všechny přechodné morontiální sféry jsou přístupné stejně jak materiálním, tak i duchovním bytostem. Jako morontiální pokrokáři, zůstáváte v plném kontaktu s materiálním světem a s materiálními bytostmi, zatímco budete vzrůstající měrou rozeznávat duchovní bytosti a přátelit se s nimi; a v době odchodu z morontiálního režimu jste viděli a budete znát všechny řády duchů, s výjimkou několika málo vyšších typů, takových, jako jsou Osamělí Poslové.

3. Morontiální Průvodci

48:3.1 (545.2) Tito hostitelé rezidenčních a morontiálních světů jsou potomci Mateřského Ducha lokálního vesmíru. Čas od času jsou vytvořeni ve skupinách o sto tisícich členech a v Nebadonu je v současné době přes sedmdesát miliard těchto unikátních bytostí.

48:3.2 (545.3) Morontiální Průvodci jsou pro svoji službu připraveni Melkísedeky na speciální planetě poblíž Salvingtonu; oni nenavštěvují centrální školy Melkísedeků. Působí od nejnižších obytných světů soustav až po nejvyšší vzdělávací sféry Salvingtonu, ale zřídkakdy se vyskytují na obydlených planetách. Slouží pod obecným dohledem Božích Synů a pod přímým vedením Melkísedků.

48:3.3 (545.4) V lokálním vesmíru mají Morontiální Průvodci deset tisíc řídících center—po jednom na každém z prvních obytných světů lokálních soustav. Jsou téměř zcela samosprávným řádem a všeobecně jsou inteligentní a loajální skupinou bytostí; ale ví se o nich, že někdy, ve spojení s některými nešťastnými nebeskými převraty, sešli z cesty. Během Luciferovy vzpoury v Satanii bylo takto ztraceno tisíce těchto užitečných tvorů. V současné době má vaše lokální soustava plnou kvótu těchto bytostí, přičemž pouze nedávno byly nahrazeny ztráty, vzniklé za Luciferovy vzpoury.

48:3.4 (545.5) Existují dva rozdílné typy Morontiálních Průvodců; jeden typ je aktivní, druhý pasivní, ale jinak mají stejný status. Nejsou pohlavními tvory, ale projevují dojemně krásný cit jeden pro druhého. A i když v materiálním (lidském) smyslu se stěží dají nazvat vašimi druhy, v hierarchii existence tvorů mají velmi blízko k lidským rasám. Nejvíce se vám podobají midbytosti světů; potom přijdou morontiální cherubové a po nich jsou to Morontiální Průvodci.

48:3.5 (545.6) Tito průvodci jsou dojemně citlivé a kouzelně společenské bytosti. Mají rozdílné osobité rysy a když se s nimi setkáte na obytných světech a poznáte je jako skupinu, brzy budete rozeznávat jejich individuální rysy. Smrtelníci se všichni na sebe podobají; současně však každý z vás má charakteristickou a rozeznatelnou osobitost.

48:3.6 (545.7) Určitá představa o povaze práce těchto Morontiálních Průvodců může být odvozena z následujícího rozdělení jejich aktivit v lokální soustavě:

48:3.7 (545.8) 1. Ochránci poutníků nevykonávají konkrétní úkoly ve svém spojení s morontiálními vzestupnými bytostmi. Tito průvodci odpovídají za celou morontiální pouť a jsou proto koordinátory všech ostatních morontiálních a přechodných pečovatelů.

48:3.8 (546.1) 2. Příjemci poutníků a nezávislí průvodci. Do této skupiny se řadí sociální průvodci nových příchozích na obytné světy. Jeden z nich bude určitě u vás, aby vás přivítal, když se probudíte po prvním přepravním spánku času na výchozím obytném světě—vzkříšení v morontiálním životě po smrti těla. A od chvíle, kdy jste po probuzení formálně přivítáni, až do toho dne, kdy opustíte lokální vesmír jako duchové prvního stupně, tito Morontiální Průvodci jsou stále s vámi.

48:3.9 (546.2) Průvodci nejsou přiděleni k jednotlivcům natrvalo. Vzestupný smrtelník může mít na každém obytném či vyšším světě vždy jiného průvodce a naproti tomu, nemusí mít dlouhou dobu žádného. Záleží to vždy na požadavcích a také na dostupnosti těchto průvodců.

48:3.10 (546.3) 3. Hostitelé nebeských návštěvníků. Tito laskaví tvorové se starají o nadlidské skupiny studentů a jiných nebeských návštěvníků, kteří mají možnost navštívit přechodné světy. Budete mít dostatek příležitostí navštěvovat kteroukoliv sféru, kterou jste již empiricky prošli. Praktikující studenti mají dovoleno navštívit všechny obydlené planety, dokonce i ty, které jsou v izolaci.

48:3.11 (546.4) 4. Koordinátoři a upravovatelé vztahů. Tito průvodci podporují morontiální styky a předcházejí nedorozuměním. Jsou lektory společenského chování a morontiálního rozvoje, majíce pod patronátem kurzy a další skupinové aktivity, určené pro vzestupné smrtelníky. K dispozici mají rozlehlé prostory, kde shromažďují svoje žáky a čas od času si vyžádají celestinské umělecké řemeslníky a instruktory návratu, aby obohatili jejich programy. S úrovní vašeho postupu budete přicházet do úzkého kontaktu s těmito průvodci a budete mít rádi stále víc a víc obě skupiny. Je to věc náhody, zdali budete v kontaktu s aktivním, nebo pasivním typem průvodce.

48:3.12 (546.5) 5. Tlumočníci a překladatelé. Na počátku vaší morontiální pouti budete často potřebovat pomoc tlumočníků a překladatelů. Oni znají a hovoří všemi jazyky lokálního vesmíru; oni jsou polygloti sfér.

48:3.13 (546.6) Nové jazyky si neosvojíte automaticky; novou řeč se tam budete učit stejně tak, jak se učíte tady dole a tyto duchaplné bytosti budou vašimi učiteli jazyků. Prvním jazykem, který se budete učit na obytných světech, bude jazyk Satanie a po něm to bude jazyk Nebadonu. A než zvládnete tyto nové jazyky, Morontiální Průvodci budou vašimi zdatnými tlumočníky a trpělivými překladateli. Nikdy se na kterémkoliv z těchto světů nestane, abyste potkali návštěvníka a nebyl tam některý z Morontiálních Průvodců, který by vám netlumočil.

48:3.14 (546.7) 6. Vedoucí výletů a odpočinku. Tito průvodci vás budou doprovázet na dlouhých výletech do hlavního centra sféry a do okolních světů přechodného vzdělávání. Oni plánují, vedou a monitorují všechny takové jednotlivé a skupinové výpravy po výchovných a vzdělávacích světech soustavy.

48:3.15 (546.8) 7. Správci areálů a budov. Dokonce i materiální a morontiální stavby se pro vás stávají dokonalejšími a krásnějšími s mírou vašeho rozvoje v morontiálních sférách. Je vám dovoleno, jak jedincům, tak i skupinám, dělat určité úpravy v příbytcích, které vám byly přiděleny pro váš pobyt na jednotlivých obytných světech. Mnoho z aktivit těchto sfér se odehrává v odkrytých, ohraničených prostorech, které jsou vytvořeny různě navrženými kruhy, čtverci a trojúhelníky. Většina staveb na morontiálním světě nemá střechu a jsou to obestavěné prostory s nádhernou konstrukcí s překrásnou dekorací. Klimatické a jiné fyzické podmínky na architekturních světech jsou natolik příznivé, že střechy nejsou vůbec nutné.

48:3.16 (547.1) Tito průvodci přechodných sfér vzestupného života mají vrcholné postavení v řízení morontiálních záležitostí. Pro tuto činnost byli vytvořeni a až do realizace Nejvyšší Bytosti zůstanou stále Morontiálními Průvodci; oni nikdy nevykonávají žádné jiné činnosti.

48:3.17 (547.2) Jak se soustavy a vesmíry budou postupně ustalovat ve světle a životě, budou morontiální světy stoupající měrou přestávat působit jako přechodné sféry morontiálního vzdělávání. Stále více budou koneční zavádět svůj nový výchovně vzdělávací program, který je zřejmě určen pro přeměnu kosmického vědomí ze současné úrovně velkého vesmíru na úroveň budoucích vnějších vesmírů. Morontiální Průvodci jsou předurčeni působit stále více ve spojení s konečnými a v početných dalších oblastech, které nebyly ještě na Urantii odhaleny.

48:3.18 (547.3) Můžete předpokládat, že tyto bytosti velkou měrou přispějí k tomu, abyste měli potěšení z vašeho pobytu na obytných světech, bez ohledu na to, zdali bude dlouhý, nebo krátký. A z jejich přítomnosti se budete těšit po celou dobu vaší pouti do Salvingtonu. Z praktického hlediska nejsou důležitou částí vaší zkušenosti nesmrtelného života. Do Salvingtonu byste mohli dospět i bez nich, ale hodně byste je postrádali. Oni jsou osobním přepychem vaší vzestupné dráhy v lokálním vesmíru.

4. Instruktoři návratu

48:4.1 (547.4) Radost a veselý smích jsou stejně univerzální, jako hudba. Existuje morontiální a duchovní obdoba radosti a smíchu. Vzestupný život se rovnoměrně dělí na práci a zábavu—volný čas se odděluje od práce.

48:4.2 (547.5) Nebeský odpočinek a nadlidský humor se zcela liší od svých lidských protějšků, ale my všichni si skutečně dopřáváme určitou formu obou a opravdu znamenají pro nás, v našem stavu, přesně to, co je schopen pro vás udělat ideální humor na Urantii. Morontiální Průvodci jsou zkušenými patrony zábavy a velmi zdatně jim pomáhají instruktoři návratu.

48:4.3 (547.6) Nejvhodnější způsob, jak byste nejlépe pochopili práci instruktorů návratu, je přirovnat ji k práci kvalitních humoristů na Urantii, ačkoliv je to příliš hrubý a poněkud nešťastný způsob pokusit se vysvětlit podstatu činnosti těchto instruktorů změny a odpočinku—poskytovatelů vznešeného humoru morontiálních a duchovních sfér.

48:4.4 (547.7) Hovoříc o duchovním humoru, dovolte mně nejdřív říci, čím není. Duchovní žerty ze slabších a chybujících se nikdy nedělají. Rovněž se nikdy nevysmívá božské spravedlnosti a dokonalosti.. Náš humor obsahuje tři obecné úrovně vnímání:

48:4.5 (547.8) 1. Žerty o minulosti. Vtipy, vznikající ze vzpomínek na minulé příhody, týkající se snahy, úsilí a někdy strachu a často pošetilé a dětinské úzkosti. Pro nás tento způsob humoru vychází z hluboko zakořeněné schopnosti vracet se ve vzpomínkách k situacím, které nám pomáhají zpříjemnit a jinak odlehčit současné velké zatížení.

48:4.6 (548.1) 2. Současný humor. Nesmyslnost všeho toho, co nám často dělá velké starosti, radost ze zjištění, že většina našich osobních těžkých obav nemá žádnou důležitost. My máme nejvíce rádi tento druh humoru, kterým můžeme nejlépe změnit současné obavy v radostné očekávání budoucích jistot.

48:4.7 (548.2) 3. Radost z budoucnosti. Asi to bude pro smrtelníky obtížné si představit tento druh humoru, ale nám působí obzvlášť radost ujištění, „že všechno dobře dopadne“ pro duchy a morontiální bytosti a také pro smrtelníky. Tento aspekt nebeského humoru vzniká z naší víry v láskyplnou péči našich nadřízených a v božskou stálost našich Nejvyšších Představitelů.

48:4.8 (548.3) Ale instruktoři návratu sfér se nezabývají výhradně zobrazováním vysokého humoru různých řádů inteligentních bytostí; oni také organizují odpočinek, duchovní zotavení a morontiální zábavu. A v tomto jim aktivně pomáhají celestinští umělečtí řemeslníci.

48:4.9 (548.4) Samotní instruktoři návratu nejsou vytvořenou skupinou; oni jsou povolanou skupinou, obsahující bytosti od rodilých obyvatel Havony dolů přes armády poslů prostoru a pomocné duchy času, až k morontiálním vzestupným tvorům z evolučních světů. Všichni z nich jsou dobrovolníci, kteří pomáhají svým druhům dosáhnout změnu v myšlení a klid mysli, protože takové stavy nejvíce pomáhají obnovit spotřebovanou energii.

48:4.10 (548.5) Při částečném vyčerpání ze snahy dosáhnout dokonalosti a při čekání na přijetí nových zásob energie je možno strávit tento čas opětovným prožitím uplynulých dní a věků. Vzpomínání na dávné zkušenosti rasy či řádu přináší uklidnění. A proto jsou tito umělci nazýváni instruktory návratu—pomáhají vrátit paměť bytosti k dřívějšímu stavu vývoje, nebo k období s menší zkušeností.

48:4.11 (548.6) Tento druh návratu zažívají všechny bytosti, kromě těch, které jsou Tvořiteli, což znamená, že se automaticky zotavují a některých vysoce specializovaných typů tvorů, jako jsou energetická centra a fyzičtí regulátoři, kteří jsou ve všech svých reakcích nepřetržitě a navždy naprosto systematičtí. Tyto pravidelné odpočinky od pracovního vytížení jsou běžnou součástí života na všech světech v celém vesmíru vesmírů, ale ne na Ostrově Ráj. Bytosti, mající původ v centrálním obydlí, se nemohou vyčerpat a proto nepotřebují obnovovat energii. A takové bytosti věčně dokonalého Ráje nemohou mít žádné takové návraty k evoluční zkušenosti.

48:4.12 (548.7) Většina z nás prošla nižšími stadii bytí, nebo přes postupné úrovně našich řádů a možnost podívat se nazpět na některé episody ze své dávné existence je povzbuzující a do určité míry zábavné. Rozjímání o dávných zkušenostech svého řádu a všeho toho, co zůstalo v mysli, přináší určité uklidnění. Budoucnost znamená úsilí a zdokonalování; budoucnost vyžaduje práci, snahu a dosažení cíle; ale minulost nabízí věci již zvládnuté a dosažené; rozjímání o minulosti přináší uvolnění a takový bezstarostný pohled zpět vyvolává duchovní radost a stav morontiální mysli, který hraničí s veselostí.

48:4.13 (548.8) Právě humor smrtelníků se stává veselejším, když zobrazuje situace, týkajících se těch, kteří se nacházejí hned těsně pod současnou úrovní vypravěče, nebo, když vypravěč líčí situaci, kdy se mu podaří oklamat jeho nadřízené, kteří jsou obvykle spojováno s těmi, kteří jsou údajně na nižší úrovni. Vy, obyvatelé Urantie, jste příliš dopustili, aby se váš humor stal zároveň vulgárním a bezcitným, ale celkově zasloužíte uznání za poměrně důvtipný smysl pro humor. Některé vaše rasy mají pro něj velké nadání a velmi jim to pomáhá na jejich pozemské pouti. Je zřejmé, že jste získali tento způsob humoru hlavně dědictvím od vašich Adamických předků—mnohem víc, než vám bylo poskytnuto v hudbě a umění.

48:4.14 (549.1) Celá Satania je v době odpočinku, kdy se všichni její obyvatelé baví oživováním vzpomínek na nižší úrovně bytí, povznesena příjemným humorem sboru instruktorů návratu z Urantie. Nebeský smysl pro humor nás nikdy neopouští a máme ho i tehdy, když řešíme i ty nesložitější úkoly. Pomáhá to vyvarovat se nadměrnému pocitu vlastní důležitosti. Ale my mu nedáváme volný průchod, tak, jak vy říkáte „pojďme se pobavit,“ pouze jen tehdy, když máme volno při plnění důležitých úkolů v našich jednotlivých kategoriích.

48:4.15 (549.2) Když se snažíme zveličovat svoji vlastní důležitost, jestliže přestaneme myslet na nekonečnost velikosti a velkoleposti našich Tvůrců, naše vlastní sebezbožňování se stane vrcholně směšné, dokonce na hranici komičnosti. Jednou z funkcí humoru je pomáhat nám všem v tom, abychom se nebrali příliš vážně. Humor je lékem proti vysokému egu.

48:4.16 (549.3) Největší potřebu odpočinku a rozptýlení humorem mají ty řády vzestupných bytostí, které jsou vystaveny trvalému stresu ve svém úsilí, spojené s rozvojem. Dva extrémní životy nemají téměř žádnou potřebu rozptylovat se humorem. Primitivní lidé nejsou pro něj způsobilí a bytosti Rajské dokonalosti ho nepotřebují. Obyvatelé Havony jsou šťastnou a radostnou skupinou vrcholně veselých osobností. Charakter úcty v Ráji vylučuje nutnost oddechových aktivit. Ale mezi těmi, kteří začínají své dráhy hodně pod úrovní dokonalosti Ráje, je velký prostor pro činnost instruktorů návratu.

48:4.17 (549.4) Čím vyšší je úroveň smrtelných tvorů, tím větší je důležitost humoru a vyšší schopnost pro humor a také jeho nutnost. V duchovním světě je tomu naopak: čím výše stoupáme, tím méně potřebujeme odpočinek a rozptýlení. Ale při sestupu dolů po stupnici duchovního života od Ráje k serafským armádám se zvyšuje potřeba pro veselí a radost. Ty bytosti, které nejvíce potřebují pravidelné osvěžující návraty k intelektuálním úrovním předchozích prožitých zkušeností, jsou vyšší typy lidských druhů, morontiálních bytostí, andělé a Materiální Synové a také všechny jim podobné typy osobností.

48:4.18 (549.5) Humor by měl působit jako přetlakový ventil, aby zabránil nárůstu příliš velkého tlaku v důsledku trvajícího a značně jednotvárného přemýšlení o vlastním postavení ve vztahu k silnému úsilí uskutečňovat osobní růst a dosáhnout dokonalosti. Humor také zmírňuje otřesy, způsobené nečekanými účinky faktu nebo pravdy, kruté neústupné skutečnosti a přizpůsobivé, věčně živé pravdy. Smrtelná osobnost, která si není nikdy jista, co přijde příště, prostřednictvím humoru rychle pochopí—uvidí smysl a odhalí význam—nepředpokládanou podstatu situace jako fakt, nebo jako pravdu.

48:4.19 (549.6) I když humor na Urantii je příliš hrubý a velmi neumělecký, má neocenitelný význam jak pro uchování zdraví, tak i pro uvolňování emočního stresu, čímž zabraňuje škodlivému nervovému vypětí a příliš vážnému vnímání sebe sama. Humor a zábava—relaxace—nejsou nikdy reakcemi na úsilí v budoucnu; vždy jsou pohledem zpět, vzpomínkou na minulost. Tak i nyní, ve vašem současném postavení na Urantii, je pro vás vždy osvěžující, když na krátkou dobu přerušíte snahy o dosažení nových a vyšších intelektuálních cílů a vrátíte se k jednodušším úkolům vašich předků.

48:4.20 (550.1) Principy zábavy v životě obyvatel Urantie jsou filozoficky zdravé a budou se používat po celou dobu vašeho vzestupného života, během přechodu přes okruhy Havony k věčným břehům Ráje. Jako vzestupné bytosti, vy máte schopnost uchovat si osobní vzpomínky na všechny předcházející a nižší úrovně bytí a bez takových identických vzpomínek na minulost by neexistoval žádný podklad pro současný humor, ať již je to smrtelný smích nebo morontiální radost. Právě toto vzpomínání na minulé zkušenosti je to, co vytváří základ pro současnou zábavu a rozptýlení. A tak se budete bavit nebeským protějškem vašeho pozemského humoru po celou dobu vaší dlouhé morontiální a později stále více duchovnější pouti. A ta část Boha (Ladič Myšlení), která se stává věčnou součástí osobnosti vzestupného smrtelníka, dodává radostnému projevu a i duchovní legraci vzestupných tvorů času a prostoru tón božskosti.

5. Učitelé Obytných Světů

48:5.1 (550.2) Učitelé Obytných Světů jsou sborem opuštěných, ale zdokonalených cherubů a sanobimů. Když poutník času postoupí ze zkušebního světa prostoru na obytné a přidružené světy morontiálního vzdělávání, je doprovázen svým osobním nebo skupinovým serafem, strážcem osudu. Na světech smrtelné existence serafovi vydatně pomáhá cherub a sanobim, ale když je jeho smrtelný chráněnec vysvobozen z okovů lidského těla a zahájí vzestupnou pouť, když začíná postmateriální, čili morontiální život, doprovodný seraf již nepotřebuje více pomoc svých bývalých zástupců—cheruba a sanobima.

48:5.2 (550.3) Tito opuštění asistenti pečujícího serafa jsou často svoláni do hlavního řídícího centra vesmíru, kde projdou osobním objetím Mateřského Ducha Vesmíru a potom odcházejí na vzdělávací sféry soustavy jako Učitelé Obytných Světů. Tito učitelé často navštěvují materiální světy a působí od nejnižších obytných světů až po nejvyšší vzdělávací sféry, připojené k hlavnímu světu vesmíru. Na vlastní podnět se mohou vrátit ke své bývalé práci s pečujícími serafy.

48:5.3 (550.4) V Satanii jsou miliardy a miliardy těchto učitelů a jejich počet stále narůstá, protože ve většině případech, když seraf pokračuje se smrtelníkem, spojeným s Ladičem, na cestě do středu, cherub i sanobim zůstávají v soustavě.

48:5.4 (550.5) Učitelé Obytných Světů, podobně jako většina ostatních instruktorů, jsou ke své činnosti pověřeni Melkísedeky. Obecně jsou pod dohledem Morontiálních Průvodců, ale jako jednotlivci a jako učitelé jsou podřízeni úřadujícím představitelům škol nebo sfér, na kterých působí jako instruktoři.

48:5.5 (550.6) Tito zdokonalení cherubové obvykle pracují ve dvojicích, tak jak tomu bylo, když byli přiděleni k serafovi. Svojí podstatou mají velmi blízko k morontiálnímu typu existence a jsou přirozeně chápajícími učiteli vzestupných smrtelníků a nejefektivnějším způsobem řídí program obytného světa a morontiálního vzdělávacího systému.

48:5.6 (551.1) Ve školách morontiálního života tito učitelé vyučují jednotlivce, skupiny, třídy a také učí masově. Na obytných světech jsou takové školy organizovány ve třech obecných skupinách, z nichž každá má sto sekcí: školy myšlení, školy cítění a školy dělání. Když dospějete do souhvězdí, přidají se školy etiky, školy řízení a školy sociálního přizpůsobení. V hlavních světech vesmíru budete navštěvovat školy filozofie, božskosti a čisté duchovnosti.

48:5.7 (551.2) Ty věci, které jste měli možnost se naučit na zemi, ale které se vám naučit nepodařilo, si musíte osvojit pod dohledem těchto svědomitých a trpělivých učitelů. Do Ráje nevedou žádné královské cesty, zkratky nebo pohodlné pěšinky. Bez ohledu na individuální variace směru, musíte zvládnout lekce první sféry, než postoupíte na další, alespoň toto je zásada poté, jakmile opustíte svět vašeho narození.

48:5.8 (551.3) Jeden ze smyslů morontiální pouti je trvalé vymýcení živočišných pozůstatkových rysů z přeživších smrtelníků, jako jsou otálení, neurčitost, neupřímnost, vyhýbání se problémům, nepoctivost a touha po pohodlnosti. Morontiální život učí mladé morontiální žáky hned na počátku, že odklad neznamená v žádném případě zbavení se daného problému. Po životě v lidském těle není čas již dostupným prostředkem, jak se vyhnout situacím, nebo jak obejít nepříjemné povinnosti.

48:5.9 (551.4) Učitelé Obytných Světů začínají učit na nejnižších obytných sférách a jak získávají zkušenosti, postupují přes vzdělávací sféry soustavy a souhvězdí na výukové světy Salvingtonu. Nepodrobují žádné speciální disciplině před, ani po objetí Mateřským Duchem Vesmíru. Oni již prodělali přípravu pro svoji práci v době, kdy sloužili jako pomocníci serafů na rodných světech svých žáků, kteří nyní pobývají na obytných světech. Oni mají opravdovou zkušenost s těmito vzestupnými smrtelníky na obydlených světech. Jsou praktickými a chápajícími učiteli, moudrými a zkušenými instruktory, znamenitými a schopnými průvodci. Jsou dokonale obeznámeni se vzestupnými plány a mají značné zkušenosti s počátečními fázemi vzestupné dráhy.

48:5.10 (551.5) Mnoho ze starších učitelů, těch, kteří dlouho slouží na světech salvingtonského okruhu, projde podruhé objetím Mateřského Ducha Vesmíru a z tohoto druhého objetí vyjdou tito cherubové a sanobimové se statusem serafů.

6. Serafové morontiálních světů—přechodní pečovatelé

48:6.1 (551.6) Ačkoliv všechny řády andělů, od planetárních pomocníků až po nejvyšší serafy, pomáhají na obytných světech, tito přechodní pečovatelé jsou výhradně určeni pro následující činnost. Tito andělé se řadí k šestému řádu serafských služebníků a jejich pomoc je určena na podporu přechodu materiálních a smrtelných tvorů z přechodného života v těle do úvodních stadií morontiální existence na sedmi obytných světech.

48:6.2 (551.7) Měli byste si uvědomit, že morontiální život vzestupného smrtelníka již skutečně začíná na obydlených planetách při zrození duše, v tu chvíli, kdy do mysli tvora smrtelného statusu je zaveden duchovní Ladič. A od tohoto okamžiku má smrtelná duše potenciál pro nadsmrtelné poslání, dokonce i pro rozpoznání vyšších úrovní morontiálních sfér lokálního vesmíru.

48:6.3 (552.1) Nicméně, vy si nebudete uvědomovat péči přechodných serafů, dokud nedospějete na obytné světy, kde oni neúnavně pracují pro rozvoj svých smrtelných žáků. Pro vykonávání své služby jsou rozděleni do sedmi následujících skupin:

48:6.4 (552.2) 1. Serafští kazatelé. Ve chvíli, kdy nabudete vědomí na obytných světech, jste zaregistrováni do seznamů soustavy jako vyvíjející se duchové. Je to tak správně, protože vy opravdu ještě nejste duchové, ale již nejste smrtelné či materiální bytosti; nastoupili jste předduchovní dráhu a byli jste řádně přijati do morontiálního života.

48:6.5 (552.3) Na obytných světech vám serafští kazatelé pomohou si moudře vybrat mezi volitelnými cestami do Edentie, Salvingtonu, Uversy a do Havony. V případě několika stejných doporučených cest, které vám budou předloženy, si vyberete jednu, která se vám líbí. Tito serafové potom předloží dvaceti čtyřem poradcům na Jerusemu doporučení, týkající se té cesty, která by byla nejvhodnější pro každou vzestupnou duši.

48:6.6 (552.4) Není vám dána neomezená možnost zvolit si svůj budoucí směr, ale můžete si vybrat v rámci toho, co dočasní pečovatelé a jejich nadřízení moudře stanoví jako nejvhodnější cestu pro dosažení vašeho budoucího duchovního statusu. Duchovní svět je řízen na principech respektování vaší svobodné volby, za předpokladu, že cesta, kterou si zvolíte nebude pro vás nevýhodná, nebo nebezpečná pro vaše druhy.

48:6.7 (552.5) Tito serafští kazatelé hlásají evangelium věčného rozvoje, vítězství dosažené dokonalosti. Na obytných světech hlásají významný zákon zachování a dominance laskavosti: žádný dobrý skutek není nikdy úplně zbytečný; může být po dlouhou dobu mařen, ale není nikdy zrušen a navždy si v poměru k božskosti své motivace uchovává svůj potenciál.

48:6.8 (552.6) Oni také i na Urantii nabádají lidské učitele pravdy a čestnosti, aby zachovávali učení o „Boží laskavosti, která vede k pokání,“ aby hlásali „Boží lásku, která zahání všechen strach.“ A právě takové pravdy byly deklarovány na vašem světě:

48:6.9 (552.7) Bohové jsou moji pastýři; já nesejdu z cesty;

48:6.10 (552.8) Ruku v ruce mně vedou po krásných stezkách nádherného a posilujícího věčného života.

48:6.11 (552.9) V této Božské Přítomnosti nebudu mít ani hlad, ani žízeň.

48:6.12 (552.10) I když scházím dolů do údolí nestálosti, nebo stoupám nahoru na světy nejistoty,

48:6.13 (552.11) i když se pohybuji sám, nebo s druhy mého řádu,

48:6.14 (552.12) i když triumfuji v chórech světla, nebo klopýtám opuštěnými místy sfér,

48:6.15 (552.13) pomůže mě Tvůj laskavý duch a útěchu mě poskytne Tvůj dokonalý anděl.

48:6.16 (552.14) I když sestupuji do hlubin temnoty a samé smrti,

48:6.17 (552.15) nebudu o Tobě pochybovat, ani se Tě nebudu bát,

48:6.18 (552.16) protože já vím, že když se naplní čas a při věhlasu

48:6.19 (552.17) Tvého jménaty mě vyzvedneš a posadíš mě vedle sebe na nebeské cimbuří.

48:6.20 (553.1) Tato slova byla v noci pošeptána mladému pastýři. On nezachytil slovo od slova, ale tak, jak si to zapamatoval, je dnes zaznamenáno.

48:6.21 (553.2) Tito serafové jsou také kazateli evangelia dosažení dokonalosti pro celou soustavu a rovněž pro jednotlivé vzestupné bytosti. Také nyní, v mladé soustavě Satania, jejich učení a plány obsahují ustanovení pro budoucí epochy, kdy obytné světy již nebudou více sloužit smrtelným vzestupným tvorům jako přechodné stupně na cestě k vyšším sférám.

48:6.22 (553.3) 2. Tlumočníci ras. Všechny rasy smrtelných bytostí nejsou stejné. Je pravdou, že existuje planetární model, určující všechny fyzické, mentální a duchovní vlastnosti a tendence různých ras daného světa. Ale existují také výrazně odlišné rasové typy a potomci těchto rozdílných základních typů lidských bytostí charakterizují přesně definovatelné sociální tendence. Na světech času serafští tlumočníci ras podporují snahy rasových komisařů sladit rozdílná pojetí ras a pokračují v této činnosti na obytných světech, kde tyto stejné rozdílnosti mají do určité míry tendenci přetrvávat. Na takových neuspořádaných planetách jako je Urantia, neměly tyto duchaplné bytosti téměř žádnou příležitost působit, ale jsou to zkušení sociologové a moudří etničtí poradci prvního nebe.

48:6.23 (553.4) Měli byste se zamyslet nad výrazem „nebe“ a „nebe nebes“. To, co většina vašich proroků pochopila jako nebe, byl první z obytných světů lokální soustavy. Když apoštol hovořil o tom, že „byl dopraven do třetího nebe“, zmiňoval se o zážitku, při kterém byl během spánku oddělen jeho Ladič a v tomto neobyčejném stavu se přenesl na třetí ze sedmi obytných světů. Někteří z vašich mudrců viděli větší nebe, „nebe nebes“, z nichž sedmidílná zkušenost obytných světů byla prvním nebem, druhým je Jerusem, třetím Edentia se svými družicemi, čtvrtým je Salvington a okolní vzdělávací sféry, pátým je Uversa, šestým je Havona a sedmým je Ráj.

48:6.24 (553.5) 3. Plánovači myšlení. Tito serafové se věnují účelnému sdružování morontiálních bytostí a organizování jejich společných činností na obytných světech. Oni jsou psychology prvního nebe. Většina z této speciální skupiny serafských pečovatelů má předchozí zkušenost jako strážní andělé dětí času, ale jejím svěřencům se z nějakých důvodů nepodařilo se zosobnit na obytných světech, nebo přežít metodou spojení s Duchem.

48:6.25 (553.6) Úkolem těchto plánovačů myšlení je sledovat povahu, zkušenost a status duší, mající Ladiče a procházející obytnými světy a pomáhat při sestavování skupin, aby byly schopny plnit úkoly a dosáhly postupu. Ale tito plánovači myšlení neovlivňují, nemanipulují nebo jiným způsobem nezneužívají neznalost či jiné nedostatky studentů obytných světů. Oni jsou naprosto čestní a nesmírně spravedliví. Ctí vaši nově zrozenou morontiální vůli; oni vás považují za nezávislou bytost, mající vlastní vůli a snaží se urychlit váš rozvoj a postup. Tady se setkáte tváří v tvář s opravdovými přáteli a chápajícími poradci, anděly, kteří jsou opravdu schopni vám pomoci „vidět se tak, jak vás vidí jiní“ a „poznat se tak, jak vás znají andělé.“

48:6.26 (553.7) Také na Urantii tito serafové učí věčnou pravdu: jestliže vám vaše mysl neslouží dobře, můžete ji vyměnit za mysl Ježíše Nazaretského, která nikdy nezklame.

48:6.27 (554.1) 4. Morontiální poradci. Tito pečovatelé se tak jmenují, protože jejich úkolem je učit, vést a radit přeživším smrtelníkům, kteří přišli ze světů lidského původu—bytostem, procházející vyššími školami hlavního centra soustavy. Oni učí ty, kteří usilují o pochopení empirické jednoty odlišných úrovní života, ty, kteří se pokoušejí sjednotit významy a spojit hodnoty. Toto je funkce filozofie ve smrtelném životě a mota na morontiálních sférách.

48:6.28 (554.2) Mota je víc než vyšší filozofie; je pro filozofii to, co jsou dvě oči místo jednoho; má stereoskopický účinek na významy a hodnoty. Materiální člověk vidí vesmír jako by jedním okem—plochý. Studenti obytných světů získají kosmickou perspektivu—hloubku—překrytím vnímání fyzického života vnímáním morontiálního života. A jsou schopni tyto materiální a morontiální pohledy správně soustředit především pro neúnavnou pomoc těchto serafských poradců, kteří tak trpělivě učí studenty obytných světů a morontiální vzestupné bytosti. Mnoho z těchto vyučujících poradců nevyššího řádu andělů začalo své kariéry jako instruktoři nedávno osvobozených duší smrtelníků času.

48:6.29 (554.3) 5. Technici. Tito serafové pomáhají novým vzestupným bytostem přizpůsobit se novému a poměrně neobvyklému prostředí morontiálních sfér. Život na přechodných světech nese sebou reálný kontakt s energiemi jak fyzických, tak i materiálních úrovních a do určité míry, s duchovními realitami. Vzestupné bytosti se musí aklimatizovat na každou novou morontiální úroveň a ve všem jim značnou měrou pomáhají serafští technici. Tito serafové zajišťují spojení s Kontrolory Morontiální Energie a s Hlavními Fyzickými Kontrolory a především působí jako instruktoři vzestupných poutníků ve vztahu k těm energiím, které jsou využívány na přechodných sférách. Slouží jako pohotovostní přepravci prostorem a vykonávají řadu jiných pravidelných a speciálních povinností.

48:6.30 (554.4) 6. Učitelé-zaznamenatelé. Tito serafové zaznamenávají procesy, které probíhají na úrovni duchovní a fyzické, procesy vzájemných vztahů lidí a andělů a morontiálních procesů nižších vesmírných sfér. Oni rovněž slouží jako instruktoři účelných a účinných metod zaznamenávání faktů. Inteligentní shromažďování a třídění souvisejících údajů je velkým uměním a toto umění je vystupňováno při spolupráci s celestinskými uměleckými řemeslníky a také vzestupní smrtelníci mohou spolupracovat se serafy-zaznamenateli.

48:6.31 (554.5) Určitou část svého času věnují zaznamenatelé všech serafských řádů vzdělávání a výchově morontiálních vzestupných bytostí. Tito andělští opatrovatelé faktů času jsou ideálními instruktory všech těch, které zajímají fakta. Než opustíte Jerusem, budete velmi dobře obeznámeni s historií Satanie a její 619 obydlených světů, přičemž většinu těchto informací vám předají tito serafští zaznamenatelé.

48:6.32 (554.6) Tito andělé patří všichni do řady zaznamenatelů, začínající od nejnižších k nejvyšším opatrovatelům faktů času a pravd věčnosti. Přijde den, kdy vás budou učit zajímat se jak o fakta , tak i o pravdu, rozvíjet jak mysl, tak i duši. Dokonce i nyní byste neměli jenom usilovat o suchá zrnka písku vědění, ale také se učit jak zalévat zahradu svého srdce. Když jsou lekce naučeny, třída je bezcenná. Bez skořápky nemůže být kuře a každá skořápka je po vylíhnutí kuřete bezcenná. Ale někdy je neznalost tak veliká, že její náprava pomocí odhalení by byla osudová pro ty pomalu se objevující pravdy, které jsou podstatné pro její odstranění. Když děti mají své ideály, neberte jim je; nechte je vyrůst. A když se učíte myslet jako dospělí, učte se také modlit se jako děti.

48:6.33 (555.1) Zákon je sám život, a ne pravidla chování. Zlo je porušování zákona, a ne nedodržování pravidel chování v životě, který je zákon. Lež není způsob vyjádření, ale předem promyšleně překroucená pravda. Vytvoření nových obrazců ze starých faktů, zobrazení rodičovského života v životech potomků—toto jsou umělecké triumfy pravdy. Stín nepravosti, promyšlené za účelem oklamání, sebenepatrnější překroucení nebo zkreslení toho, co je zásada—znamená nepravost. Ale přehnaně uctívaná pravda, zkamenělá pravda, železná obruč takzvané neměnné pravdy, udržuje člověka ve slepotě v uzavřeném kruhu upjaté pravdy. Je možno být formálně přesným ve vztahu k faktu a nekonečně se mýlit ve vztahu k pravdě.

48:6.34 (555.2) 7. Pomocné zálohy. Velký sbor všech řádů přechodných serafů se zdržuje na prvním obytném světě. Hned po strážcích osudu mají tito přechodní pomocníci nejblíže ke smrtelným bytostem a vy s nimi strávíte velkou část svého volného času. Andělé slouží rádi a když nemají přiděleny úkoly, často pomáhají jako dobrovolníci. Duše mnohých vzestupných smrtelníků poprvé zahořela božským nadšením pro dobrovolnou službu kvůli osobnímu přátelství s dobrovolnými pomocníky ze serafských záloh.

48:6.35 (555.3) Od nich se naučíte využívat těžkosti pro vytvoření stability a jistoty; být spolehlivým a svědomitým a přitom šťastným; přijímat výzvy bez bědování a čelit potížím a nejistotám beze strachu. Budou se ptát: když neuspějete, nezlomí vás to a opět se o to pokusíte? Když uspějete, zachováte si zdravý postoj—vyrovnané a oduševnělé chování—v každém úsilí v dlouhotrvající snaze zbavit se okovů materiální nečinnosti a dosáhnout svobody duchovní existence?

48:6.36 (555.4) Stejně jako smrtelníci, také tito andělé prožili mnohá zklamání a oni vám vysvětlí, že některá vaše nejvíce zdrcující zklamání byla vašim největším štěstím. Zasazení semínka vede někdy k jeho nevyhnutelné záhubě, k zániku vašich pošetilých nadějí, ale jeho znovu zasazení může přinést ovoce nového života a nové příležitosti. A od nich se naučíte jak trpět méně v důsledku zklamání a lítosti, za prvé, dělat si méně osobních plánů, týkajících se jiných osobností a za druhé, přijmout svůj úděl poté, když jste svědomitě udělali vše, co bylo ve vašich silách.

48:6.37 (555.5) Poznáte, že vaše potíže narůstají a šance na štěstí klesají, protože se berete příliš vážně. Prvořadý význam má práce na sféře, odpovídající vašemu statusu—na tomto světě, či na následujícím. Velmi důležitá je přípravná práce pro příští vyšší sféru, ale nic nemá takovou důležitost, jako práce na světě, ve kterém právě žijete. Přestože práce je důležitá, vlastní není. Když se cítíte důležitý, vyčerpáváte energii na utvrzování svého „já“, načež vám zůstává málo energie na samotnou práci. Vlastní důležitost, ne důležitost práce, vyčerpává nevyvinuté tvory; je to právě faktor vlastního „já“, který vyčerpává, ne snaha uspět. Můžete vykonávat důležitou práci, jestliže nebudete přeceňovat svoji důležitost; můžete dělat několik věcí tak lehce, jako jednu, pokud vynecháte své „já“. Rozmanitost přináší zklidnění; co unavuje a vyčerpává je jednotvárnost. Jeden den se podobá druhému—opravdový život, nebo smrt.

7. Morontiální mota

48:7.1 (556.1) Nižší úrovně morontiální moty odpovídají vyšším úrovním lidské filozofie. Na prvním obytném světě je běžnou praxí učit méně vyspělé studenty porovnávací metodou; to znamená, že v jednom sloupci jsou jednoduší pojetí významů moty a v protějším sloupci jsou citáty, které jsou obdobou výroků filozofie smrtelníků.

48:7.2 (556.2) Není tomu tak dávno, při plnění úkolu na prvním obytném světě Satanie, jsem měl příležitost sledovat tuto metodu vyučování; a ačkoliv nemám dovoleno představit mota obsah této lekce, mohu popsat dvacet osm výroků lidské filozofie, které morontiální učitel používal jako ilustrační materiál, aby usnadnil těmto nových obyvatelům obytného světa pochopit význam a smysl moty. Použité ilustrace lidské filozofie byly:

48:7.3 (556.3) 1. Projev odborné způsobilosti není důkazem duchovního postoje. Inteligence nenahrazuje opravdový charakter.

48:7.4 (556.4) 2. Jen málo lidí se chová podle víry, kterou mají. Bezdůvodný strach je převládající intelektuální klam, jehož obětí je vyvíjející se smrtelná duše.

48:7.5 (556.5) 3. Není možno přesáhnout vrozené schopnosti; půllitr nikdy nemůže pojmout litr. Duchovní pojetí nemůže být mechanicky vnuceno do rámce materiální paměti.

48:7.6 (556.6) 4. Jen málo smrtelníků má odvahu využívat alespoň část sumy kreditů osobnosti, které jsou zajištěny sloučenou pomocí povahy a laskavosti. Většina ochuzených duší jsou ve skutečnosti bohaté, ale odmítají tomu věřit.

48:7.7 (556.7) 5. Potíže mohou ohrožovat průměrnost a porazit bojácné, ale posílí opravdové děti Nejsvrchovanějších.

48:7.8 (556.8) 6. Požívat privilegia bez zneužívání, mít svobodu bez povolení, mít moc a trvale odmítat použít ji pro vlastní zviditelnění—to jsou známky vysoké civilizace.

48:7.9 (556.9) 7. V kosmu se nestávají náhodné a nepředvídané události. A také nebeské bytosti nepomáhají nižší bytosti, která si nepřeje, aby její cestu osvětlovalo světlo pravdy.

48:7.10 (556.10) 8. Úsilí ne vždy přináší radost, ale bez uváženého úsilí nelze dosáhnout štěstí.

48:7.11 (556.11) 9. Činnost dodává sílu; zdrženlivost vytváří kouzlo.

48:7.12 (556.12) 10. Poctivost rozeznívá struny harmonie a melodie zaznívá celým kosmem, dokonce ji vnímá i Nekonečný.

48:7.13 (556.13) 11. Slabí se oddávají předsevzetím, ale silní jednají. Život je pouze jednodenní práce—dělejte ji dobře. Jednání je naše; důsledky Boží.

48:7.14 (556.14) 12. Největším neštěstím kosmu je nikdy nemít těžkosti. Moudrost přichází ke smrtelníkům pouze přes prožité těžkosti.

48:7.15 (556.15) 13. Hvězdy je nejlépe vidět z osamělých empirických hlubin, a ne z ozářených a extatických horských vrcholů.

48:7.16 (556.16) 14. Povzbuzujte touhy vašich druhů po pravdě; poskytujte radu jen tehdy, když je o ní žádáno.

48:7.17 (557.1) 15. Okázalost je směšná snaha hlupáka vypadat moudře, pokus prázdné duše vypadat bohatě.

48:7.18 (557.2) 16. Nemůžete vnímat duchovní pravdu, pokud ji neprožíváte, a mnohé pravdy se opravdově poznají pouze v těžkostech.

48:7.19 (557.3) 17. Ctižádost je nebezpečná, pokud není plně míněna pro společnost. Nemůžete být opravdu ctnostní, pokud nejsou ctnostné vaše činy.

48:7.20 (557.4) 18. Netrpělivost je zhoubou ducha; hněv je jako kámen, vržený do vosího hnízda.

48:7.21 (557.5) 19. Je nutno zbavit se úzkosti. Nejtěžší zklamání jsou ta, která nikdy nepřijdou.

48:7.22 (557.6) 20. Jenom básník je schopen vidět poezii v běžné próze všedního života.

48:7.23 (557.7) 21. Vysokým posláním každého umění je naznačovat svými iluzemi vyšší vesmírnou realitu, tříbit emoce času do myšlení věčnosti.

48:7.24 (557.8) 22. Vyvíjející se duše se nestane božskou tím co dělá, ale tím co se snaží dělat.

48:7.25 (557.9) 23. Smrt nic nepřidala k intelektuálnímu vlastnictví nebo duchovním schopnostem, ale zvýšila empirickou úroveň vědomí věčného života.

48:7.26 (557.10) 24. Okamžik za okamžikem, je osud věčnosti určován činy každodenního života. Dnešní skutky jsou zítřejší osud.

48:7.27 (557.11) 25. Velikost nezáleží tolik na síle, ale na tom, jak moudře a božsky je taková síla používána.

48:7.28 (557.12) 26. Vědění je možné jen tehdy, když je sdíleno; je pod záštitou moudrosti a zespolečenštěno je láskou.

48:7.29 (557.13) 27. Pokrok vyžaduje rozvoj osobnosti; prostřednost vyhledává záchranu v ustálenosti.

48:7.30 (557.14) 28. Důvodová obhajoba jakéhokoliv návrhu je nepřímo úměrná k obsažené pravdě.

48:7.31 (557.15) Taková je práce nováčků na prvním obytném světě, zatímco pokročilejší žáci na následujících světech zvládají vyšší úrovně kosmického chápání a morontiální moty.

8. Morontiální progresisté

48:8.1 (557.16) Od absolvování obytných světů po dosažení duchovního statusu v supervesmíru, jsou vzestupní smrtelníci nazýváni morontiálními progresisty. Vaše cesta tímto podivuhodným přechodným životem bude pro vás nezapomenutelnou zkušeností, milou vzpomínkou. Je to evoluční brána do duchovního života a následné dosažení dokonalosti tvora, čímž vzestupní smrtelníci dosáhnou cíle času—naleznou Boha v Ráji.

48:8.2 (557.17) Celý tento morontiální a následný duchovní program rozvoje smrtelníků, tato dokonale propracovaná vesmírná přípravná škola pro vzestupné tvory sleduje jediný a božský účel. Je to záměr Tvořitelů poskytnout tvorům času odstupňovanou příležitost osvojit si detaily řízení a administrativy velkého vesmíru a nejlepším způsobem jak uskutečnit tuto dlouhou výuku je umožnit přeživšímu smrtelníkovi stoupat postupně a aktivně se podílet na každém novém stupni vzestupu.

48:8.3 (558.1) Plán věčného života smrtelníků má praktický a prospěšný účel; vy nejste pouhými příjemci tohoto veškerého božského úsilí a usilovné výuky, abyste přežili jenom proto, že se budete těšit nekonečnému blahu a věčné pohodě. Za horizontem současné vesmírné epochy se skrývá cíl transcendentní služby. Kdyby záměr Bohů byl určen jen k tomu, aby vás vzali na jednu dlouhou a věčně radostnou exkurzi, tak by určitě neproměnili celý vesmír do do jedné obrovské a složité prakticky přípravné školy, nepovolali by podstatnou část nebeského tvoření jako učitele a instruktory a nemarnili by epochu za epochou vašim vedením, jednoho po druhém, přes gigantickou vesmírnou školu empirické výchovy. Podpora programu rozvoje smrtelníků je patrně jedním z hlavních úkolů současného organizovaného vesmíru a převážná část nespočetných řádů vytvořených inteligentních bytostí se věnuje, buď přímo nebo nepřímo, některé vzestupné fázi tohoto plánu postupného dosažení dokonalosti.

48:8.4 (558.2) Při zdolávání vzestupné stupnice života, od smrtelného člověka do objetí Božstev, vy skutečně prožíváte každou možnou fázi a stupeň existence zdokonaleného tvora v mezích současné vesmírné epochy. Vzestup smrtelného člověka na úroveň konečného v Ráji zahrnuje všechno, co tam nyní může být—obsahuje všechno, co je v současné době dostupné živým řádům inteligentních, dokonale vytvořených konečných tvorů. Jestliže budoucí osud Rajských konečných je služba v nových vesmírech, které se nyní vyvíjejí, je jisté, že v tomto novém a budoucím tvoření nebudou žádné vytvořené řády empirických bytostí, jejichž životy budou zcela odlišné od těch, které smrtelní koneční prožili na některém světě jako součást svého vzestupného vzdělávání, jako jeden ze stupňů svého dávného vývoje ze živočicha k andělovi a od anděla k duchu a od ducha k Bohu.

48:8.5 (558.3) [Představeno archandělem Nebadonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.