48 Kiri - Morontiaelu

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

48. Kiri

Morontiaelu

48:0.1 (541.1) JUMALAD ei saa mingi loova võluväega muundada — vähemalt nad ei muunda — tahumatu loomse olemusega loodud-olendit täiustunud vaimuks. Kui Loojad tahavad tekitada täiuslikke olendeid, siis nad loovad need otseselt ja algselt, kuid ei hakka kunagi loomset päritolu ainelisi olendeid ühe sammuga täiuslikeks olenditeks ümber muutma.

48:0.2 (541.2) Läbi mitmesuguste kohaliku universumi elujärgu etappide ulatuv morontiaelu on ainuvõimalik viis, kuidas ainelised surelikud vaimumaailma läveni jõuavad. Missugune imevägi saaks olla surmal, ainelise keha loomulikul lagunemisel, et see lihtne sündmus võiks sureliku ainelise meele hetkega muundada surematuks täiustunud vaimuks? Niisugused uskumused on vaid võhiklik ebausk ja meeldiv muinasjutt.

48:0.3 (541.3) Sureliku seisundi ja ellujäävate inimolendite hilisema vaimuseisundi vahele jääb alati morontia-üleminek. See vahepealne seisund universumis edasiminekul on eri kohalikes loodutes märgatavalt erinev, kuid eesmärgi ja kavatsuse poolest on kõik üsna sarnane. Eluasemeilmade ja kõrgemate morontiamaailmade korraldus Nebadonis on Orvontoni sellele osale üsna tüüpiline morontia üleminekukord.

1. Morontiamaterjalid

48:1.1 (541.4) Morontiamaailmad on kohaliku universumi sfäärid, mis on loodud-olendi eksisteerimise ainelise ja vaimse tasandi vahelised ühenduslülid. Seda morontiaelu tunti Urantial juba varastel Planeedivürsti aegadel. Õpetajad on sellest üleminekuolekust surelikele aeg-ajalt kõnelnud ning see mõiste on leidnud endale moonutatud kujul koha ka nüüdisaja religioonides.

48:1.2 (541.5) Morontiasfäärid on üleminekufaasid surelike tõusuteel läbi kohaliku universumi järjestikuste maailmade. Eluasemeilmadeks nimetatakse vaid seitset maailma, mis ümbritsevad kohalike süsteemide lõpetanute sfääri, kuid morontiamaailmadeks nimetatakse kõiki viitkümmend kuut süsteemi üleminekuasupaika ja ka tähtkujusid ning universumi keskust ümbritsevaid kõrgemaid sfääre. Need loodud saavad osa kohaliku universumi keskussfääride füüsilisest ilust ja morontia suursugususest.

48:1.3 (541.6) Kõik need maailmad on arhitektuursed sfäärid ning neil on täpselt kaks korda rohkem elemente kui arenevatel planeetidel. Neil tellimuse järgi valmistatud maailmadel on külluslikult raskmetalle ja kristalle, sest seal leidub sada füüsilist elementi, lisaks on neil ka täpselt sada ainulaadselt organiseeritud energiavormi, mida nimetatakse morontiamaterjaliks. Füüsilised Meisterjuhtijad ja Morontia Võimsusejuhendajad saavad aine elementaarüksuste tiirlemist muuta ja ühtlasi neid energiaühendusi nii muundada, et tekib uus substants.

48:1.4 (542.1) Varane morontiaelu on kohalikes süsteemides väga sarnane teie praeguse ainelise maailmaga, kuid tähtkuju õppemaailmades muutub see vähem füüsiliseks ja rohkem tõeliselt morontialikuks. Salvingtoni sfääridele liikudes jõuate üha vaimsematele tasanditele.

48:1.5 (542.2) Morontia Võimsusejuhendajad on võimelised liitma ainelist ja vaimset energiat omavahel, moodustades selliselt ainestunud morontiavormi, mis allub lisaks ka juhtiva vaimu mõjule. Sellal kui te läbite Nebadoni morontiaelu, varustavad needsamad kannatlikud ja osavad Morontia Võimsusejuhendajad teid järgemööda 570 morontiakehaga, millest igaüks on üks faas teie järjestikuses muundumises. Alates ainelistest maailmadest lahkumisest kuni teie saamiseni esimese astme vaimuks Salvingtonil teete läbi täpselt 570 eraldi ja järjest kõrgema astme morontiamuutust. Neist kaheksa toimuvad süsteemis, seitsekümmend üks tähtkujus ja 491 Salvingtoni sfääridel viibimise ajal.

48:1.6 (542.3) Sureliku lihaliku elu ajal elab jumalik vaim teie sisimas peaaegu nagu teist eraldi — tegelikult on Kõikse Isa annetatud vaim tunginud inimesesse. Aga morontiaelus saab vaim tõeliseks osaks teie isiksusest ja 570 järjestikuse muundumise läbitegemisega tõusete loodud-olendi elu ainelisest seisundist vaimsesse.

48:1.7 (542.4) Paulus teadis morontiamaailmade olemasolust ja morontiamaterjalide reaalsusest, sest ta kirjutas: „Neil on parem ja jäädavam varandus taevas.” Ja need morontiamaterjalid on reaalsed, tõelised, nii nagu „linnas, millel on kindlad alused ja mille ehitaja ning looja on Jumal”. Iga niisugune imeline sfäär on „parem, see on taevane kodumaa”.

2. Morontia võimsusejuhendajad

48:2.1 (542.5) Nende ainulaadsete olendite ainus ülesanne on juhendada tegevusi, milles on ühendatud vaimsed ja füüsilised või poolainelised energiad. Nad on pühendunud morontia edenemise eest hoolitsemisele. Mitte et nad nii väga hoolitseksid surelike eest üleminekukogemuse ajal, vaid nad pigem loovad edenevatele morontiaolenditele üleminekut võimaldava keskkonna. Nad on morontiavõimsuse kanalid, mis hoiavad alal ja varustavad energiaga üleminekumaailmade morontiafaase.

48:2.2 (542.6) Morontia Võimsusejuhendajad on kohaliku universumi Emavaimu järglased. Nad on kujunduselt üsna sarnased, kuigi eri kohalikes loodutes olemuselt veidi erinevad. Nad on loodud täitma oma konkreetset ülesannet ega vaja enne oma tegevuse alustamist mingit koolitust.

48:2.3 (542.7) Esimesed Morontia Võimsusejuhendajad luuakse üheaegselt esimese sureliku ellujääja saabumisega kohaliku universumi mõnda esimesse eluasemeilma. Neid luuakse tuhandeliikmeliste rühmadena, mis on liigitatud järgmiselt:

48:2.4 (542.8) 1. ringluse reguleerijad400

48:2.5 (542.9) 2. süsteemi koordineerijad200

48:2.6 (542.10) 3. planeedi hooldajad100

48:2.7 (543.1) 4. ühendatud juhtijad100

48:2.8 (543.2) 5. ühenduste stabiliseerijad100

48:2.9 (543.3) 6. valivad liigitajad50

48:2.10 (543.4) 7. abiregistraatorid50

48:2.11 (543.5) Võimsusejuhendajad teenivad alati oma koduuniversumis. Neid suunab ainult Universumi Poja ja Universumi Vaimu ühine vaimutegevus, muus osas on nad täiesti iseseisev rühm. Neil on keskus kohaliku süsteemi igas esimeses eluasemeilmas, kus nad töötavad lähedastes suhetes nii füüsiliste juhtijate kui ka seeravitega, kuid energia avaldumise ja vaimu rakendamise alal tegutsevad nad omaette maailmas.

48:2.12 (543.6) Mõnikord tegelevad nad ka arengumaailmades aineüleste nähtustega, kui neid on sinna ajutisteks hoolekandjateks määratud. Kuid asustatud maailmades teenivad nad harva; samuti ei tööta nad superuniversumi kõrgemates koolitusmaailmades, sest on pühendunud peamiselt kohalikus universumis toimuvale morontia edenemise üleminekukorrale.

48:2.13 (543.7) 1. Ringluse reguleerijad. Need ainulaadsed olendid koordineerivad füüsilist ja vaimset energiat ning reguleerivad selle voolu morontiasfääride eraldatud kanalites. Need ringlused on ainult planetaarsed, piirdudes vaid ühe maailmaga. Morontiaringlused erinevad nii üleminekumaailmade füüsilistest kui ka vaimsetest ringlustest ning täiendavad neid ja Satania-taolise eluasemeilmade süsteemi varustamiseks energiaga on vaja miljoneid niisuguseid reguleerijaid.

48:2.14 (543.8) Ringluse reguleerijad käivitavad ainelistes energiates muutusi, mis allutavad need reguleerijate kaaslaste kontrollile ja suunamisele. Need olendid on samaaegselt nii ringluse reguleerijad kui ka morontia võimsuse genereerijad. Nii nagu dünamo näib genereerivat elektrit atmosfäärist, näivad ka need elavad morontiadünamod muundavat kõikjal leiduvaid kosmoseenergiaid materjalideks, mille morontiajuhendajad koovad tõususurelike kehadesse ja elutegevusse.

48:2.15 (543.9) 2. Süsteemi koordineerijad. Et igal morontiamaailmal on oma eraldi morontiaenergia klass, siis on inimestel äärmiselt raske neid sfääre ette kujutada. Kuid igal järgmisel üleminekusfääril leiavad surelikud eest taimestiku ja kõik muu morontiaeksistentsi juurde kuuluva, mis muutub järjest vastavalt tõusuteelisest ellujääja üha kõrgemale vaimsustumistasemele. Ja et iga maailma energiasüsteem on niimoodi individualiseeritud, kooskõlastavad koordinaatorid need eri võimsusesüsteemid omavahel ja ühendavad need iga konkreetse rühma sfääride tarbeks ühtseks töötavaks tervikuks.

48:2.16 (543.10) Ühest morontiamaailmast teise edasi minnes liiguvad tõususurelikud järk-järgult füüsilisest vaimseni, seetõttu peavad ka morontiasfääride ja morontiavormide järjestus olema tõusev.

48:2.17 (543.11) Kui eluasemeilmade tõusuteelised liiguvad ühelt sfäärilt teisele, antakse nad transpordiseeravite poolt üle nende vastuvõtjatele kõrgemas maailmas — süsteemi koordineerijatele. Siin neis seitsmekümne kiirtena paikneva tiibehitise keskel asuvates ainulaadsetes templites on maise päritoluga surelike esimese vastuvõtumaailma ülestõusmissaalide taolised üleminekukambrid, kus süsteemi koordineerijad teevad loodud-olendi vormis oskuslikult vajalikud muudatused. Nende morontiavormi varajaste muudatuste tegemiseks kulub standardaja järgi umbes seitse päeva.

48:2.18 (544.1) 3. Planeedi hooldajad. Igas morontiamaailmas — alates eluasemesfääridest kuni universumi keskuseni välja — on morontiaasjad seitsmekümne hooldaja hoole all. Kokku moodustavad nad morontia kõrgema valitsusvõimu kohaliku planeedinõukogu. See nõukogu annab kõigile sfääridele saabuvatele tõusuolenditele morontiavormi materjali ja annab volitused loodud-olendi vormis nende muudatuste tegemiseks, mis võimaldavad tõusuteelisel järgmisele sfäärile edasi liikuda. Pärast eluasemeilmade läbimist viiakse teid morontiaelu ühest faasist teise, ilma et te kaotaksite teadvust. Teadvusetus kaasneb vaid varajaste muundamistega ja hilisemate üleviimistega ühest universumist teise ning Havonast Paradiisi.

48:2.19 (544.2) 4. Ühendatud juhtijad. Morontiamaailma iga haldusüksuse keskel asub alati üks neist tehniliselt kõrgetest olenditest. Ühendatud juhtija reageerib füüsilisele, vaimsele ja morontiaenergiale ning tegeleb nendega; selle olendiga on alati koos kaks süsteemi koordineerijat, neli ringluse reguleerijat, üks planeedi hooldaja, üks ühenduste stabiliseerija ja kas abiregistraator või valiv liigitaja.

48:2.20 (544.3) 5. Ühenduste stabiliseerijad. Nemad reguleerivad morontiaenergiat koos teatava piirkonna füüsiliste ja vaimsete jõududega. Nad teevad võimalikuks morontiaenergia muundumise morontiamaterjaliks. Kogu morontia eksisteerimiskord sõltub stabiliseerijatest. Nad aeglustavad energiatiirlemisi niivõrd, et need võivad omandada füüsilise vormi. Aga ma ei saa nende olendite hoolekannet millegagi võrrelda ega illustreerida. See ületab inimliku kujutlusvõime.

48:2.21 (544.4) 6. Valivad liigitajad. Kui te morontiamaailma ühest klassist või faasist teise liigute, tuleb teid ümber häälestada ehk uuele lainele häälestada ning valivate liigitajate ülesandeks ongi kindlustada teie pidev sünkroonsus morontiaeluga.

48:2.22 (544.5) Elu ja aine morontia põhivormid on küll alates esimesest eluasemeilmast kuni universumi viimase üleminekusfäärini identsed, kuid toimub järkjärguline funktsionaalne edasiminek aineliselt vaimsele. Teie kohandamine selle sisuliselt ühtse, kuid järjest edeneva ja vaimsustuva looduga toimubki niisuguse valikulise ümberhäälestamise teel. See isiksusemehhanismi kohandamine on samaväärne uue loomisega, vaatamata sellele, et säilitate oma morontiavormi.

48:2.23 (544.6) Te võite nende eksamineerijate juures korduvalt katseid teha ja niipea, kui nad registreerivad, et olete saavutanud piisava vaimse taseme, annavad nad teile rõõmuga kõrgema seisuse tunnistuse. Need järjestikused muudatused teisendavad teie reageerimist morontiakeskkonnale, näiteks muutuvad teie toiduvajadused ja arvukad muud isiklikud harjumused.

48:2.24 (544.7) Valikulised liigitajad on väga kasulikud ka morontiaisiksuste rühmitamisel õppe-, õpetamis- ja muudel eesmärkidel. Neil on loomupärane võime leida isiksusi, kes kõige paremini sobivad koostööks ajutistes ühendustes.

48:2.25 (544.8) 7. Abiregistraatorid. Morontiamaailmas on oma kroonikud, kes koos vaimukroonikutega juhendavad ja valvavad morontialoodute kroonikaid ja muid andmeid. Morontiakroonikad on kättesaadavad kõigile isiksuseklassidele.

48:2.26 (545.1) Nii ainelistel kui ka vaimolenditel on kõigisse morontia üleminekumaailmadesse ühtviisi vaba pääs. Morontia edasijõudjatena püsib teil täielik side ainelise maailmaga ja aineliste isiksustega, kuid samal ajal eristute neist üha enam ja suhtlete vennalikult vaimolenditega. Morontiasüsteemist lahkumise ajaks olete kohtunud kõigi vaimuklassidega, välja arvatud mõned kõrgemat liiki vaimud, näiteks Üksildased Sõnumitoojad.

3. Morontiakaaslased

48:3.1 (545.2) Need eluasemeilmade ja morontiamaailmade olendite suured hulgad on kohaliku universumi Emavaimu järglased. Neid luuakse ajastute jooksul sajatuhandeliste rühmadena ja Nebadonis on neid ainulaadseid olendeid praegu üle seitsmekümne miljardi.

48:3.2 (545.3) Morontiakaaslasi koolitavad teenistuseks Melkisedekid selleks ettenähtud planeedil Salvingtoni lähedal, nad ei läbi keskseid Melkisedekite koole. Nad võivad teenida kõikjal alates süsteemide madalaimatest eluasemeilmadest kuni Salvingtoni kõrgeimate õppesfäärideni, kuid asustatud maailmades kohtab neid harva. Nad teenivad Jumala Poegade üldise juhendamise all ja neid suunavad vahetult Melkisedekid.

48:3.3 (545.4) Morontiakaaslastel on kohalikus universumis kümme tuhat keskust — kohalike süsteemide igas esimeses eluasemeilmas. Nad on peaaegu täiesti iseseisvalt tegutsev klass ning üldiselt arukas ja lojaalne olenditerühm; kuid on ka teada, et aeg-ajalt on nad teatavate kahetsusväärsete taevaste mässude ajal eksiteele sattunud. Luciferi mässu ajal Satanias läks tuhandeid neid kasulikke loodud-olendeid kaduma. Teie kohalikus süsteemis on neid olendeid praegu täiskvoot, Luciferi mässu tagajärjel toimunud kaotused on alles hiljaaegu kompenseeritud.

48:3.4 (545.5) Morontiakaaslasi on kaht liiki; ühed on aktiivsed, teised tagasihoidlikud, kuid muus osas on nad võrdse staatusega. Nad ei ole soolised olendid, kuid avaldavad üksteise suhtes liigutavalt kaunist kiindumust. Kuigi nad on vaevalt küll kaaslased ainelises (inimlikus) mõttes, on nad loodud-olendite seas olemuse poolest inimrassidele väga lähedased. Maailmade keskteeolendid on teile kõige lähedasemad, seejärel tulevad morontiakeerubid ja nende järel morontiakaaslased.

48:3.5 (545.6) Need kaaslased on liigutavalt südamlikud ja võluvalt seltsivad olendid. Neil on kindlapiirilised isiksused, ja kui te neid eluasemeilmades kohtate ja olete nad klassina ära tundnud, hakkate peagi nende individuaalsust eristama. Kõik surelikud on omavahel sarnased, samal ajal on igaühel teist selgesti eristuv ja äratuntav isiksus.

48:3.6 (545.7) Morontiakaaslaste töö iseloomust võivad anda mõningase ettekujutuse nende tegevused kohalikus süsteemis.

48:3.7 (545.8) 1. Palverändurite kaitsjatele, kui nad on seotud morontia edasijõudjatega, ei määrata mingeid konkreetseid ülesandeid. Need kaaslased vastutavad kogu morontia elujärgu eest ning koordineerivad seetõttu kõigi teiste morontia- ja ülemineku-hoolekandjate tööd.

48:3.8 (546.1) 2. Palverändurite vastuvõtjad ja vabad liitujad. Need on äsja eluasemeilmadesse saabunute seltsilised. Üks neist on kindlasti teid tervitamas, kui te esimeses eluasemeilmas ärkate esimesest aja üleminekuunest, kui te taaselustute lihalikust surmast morontiaellu. Ja sellest ajast, mil teid ärkamisel tervitatakse, kuni teie lahkumiseni kohalikust universumist esimese astme vaimuna on need morontiakaaslased alati teiega.

48:3.9 (546.2) Kaaslasi ei määrata indiviidide juurde alatiseks. Tõususurelikul võib olla igas uues eluasemeilmas või kõrgemas maailmas erinev kaaslane ning ta võib olla pikki perioode ka ilma kaaslaseta. See sõltub vajadusest ning ka vabade kaaslaste olemasolust.

48:3.10 (546.3) 3. Taevaste külastajate võõrustajad. Need meeldivad loodud-olendid on pühendunud inimestest kõrgemal olevate õpilasrühmade ja teiste üleminekumaailmu külastavate taevaste olendite võõrustamisele. Teil on küllaldaselt võimalusi külastada kõiki maailmu, kuhu te kogemuslikult olete jõudnud. Õpilastest külastajaid lubatakse kõigile asustatud planeetidele, isegi kui need on isolatsioonis.

48:3.11 (546.4) 4. Koordineerijad ja ühenduste suunajad. Need kaaslased on pühendunud morontiasuhtluse hõlbustamisele ja segaduste ärahoidmisele. Nad õpetavad sotsiaalset käitumist ja morontia-edenemist, toetades õppetööd ja muid tõususurelike rühmategevusi. Neil on suured alad, kuhu nad koondavad oma õpilasi ning kuhu tellivad aeg-ajalt oma programmide kaunistamiseks taevaseid kunstimeistreid ja meenutusjuhte. Edasi liikudes puutute nende kaaslastega lähedalt kokku ja kiindute mõlemasse rühma üha enam. Sõltub juhusest, kas te saate endale aktiivset või tagasihoidlikku tüüpi kaaslase.

48:3.12 (546.5) 5. Tõlgid ja tõlkijad. Oma varase morontia-elujärgu jooksul kasutate sageli tõlkide ja tõlkijate abi. Nad tunnevad ja räägivad kõiki kohaliku universumi keeli, olles maailmade keeleteadlased.

48:3.13 (546.6) Te ei omanda uusi keeli automaatselt, te õpite seal keelt umbes samamoodi nagu siingi ning need säravad olendid on teie keeleõpetajad. Esimesena õpitakse eluasemeilmades satania keelt ja seejärel nebadoni keelt. Ja sellal, kui te neid uusi keeli omandate, on morontiakaaslased teile tõhusad tõlgid ja kannatlikud tõlkijad. Te ei kohta kunagi üheski maailmas külalist, keda mõni morontiakaaslastest tõlgina ei abistaks.

48:3.14 (546.7) 6. Huvireiside ja meenutuste juhendajad. Need kaaslased saadavad teid pikematel reisidel keskussfääril ja seda ümbritsevates üleminekukultuuri maailmades. Nad kavandavad, viivad läbi ja juhendavad kõiki individuaalseid ja rühmareise süsteemi koolitus- ja kultuurimaailmades.

48:3.15 (546.8) 7. Alade ja ehitiste hooldajad. Eluasemeilmade elujärgus edasi liikudes suureneb ka aineliste ja morontiaehitiste täiuslikkus ja suursugusus. Indiviidide ja rühmadena on teil lubatud teha teatavaid muudatusi asupaikades, mis teile eri eluasemeilmades viibimisel keskusteks määratakse. Paljud tegevused toimuvad neil sfääridel mitmesuguseks otstarbeks kavandatud ringides, ruutudes ja kolmnurkades vabas õhus. Enamik eluasemeilmade ehitisi on katuseta suurejoonelised ehitised, mis on suurepäraselt kaunistatud. Arhitektuursetes maailmades valitsevate klimaatiliste ja muude füüsikaliste tingimuste tõttu on katused täiesti tarbetud.

48:3.16 (547.1) Need tõusutee-elu üleminekufaaside kaitsjad juhivad morontiaasju suurepäraselt. Nad on selle töö jaoks loodud ning jäävad kuni Ülima Olendi tõelisuseks saamiseni alati morontiakaaslasteks, nad ei täida kunagi muid ülesandeid.

48:3.17 (547.2) Kui süsteemid ja universumid stabiliseeruvad valgusesse ja ellu, lakkab ikka enam eluasemeilmu toimimast morontiakoolituse üleminekusfääridena. Lõpetanud seavad üha enam sisse oma uue koolitussüsteemi, mis näib olevat mõeldud kosmilise teadvuse teisendamiseks praeguselt suuruniversumi tasandilt tulevaste välisuniversumite tasandile. Morontiakaaslased on mõeldud tegutsema üha enam koos lõpetanutega ja arvukatel teistel aladel, mida Urantial praegu ei ilmutata.

48:3.18 (547.3) Võite aimata, et need olendid aitavad ilmselt suuresti meeldivamaks muuta teie nii lühi- kui ka pikaajalisi viibimisi eluasemeilmades. Ja te tunnete neist kõigist rõõmu kuni Salvingtoni jõudmiseni. Tegelikult ei ole nad teie ellujäämiskogemuse ühegi osa jaoks olulised. Te jõuaksite Salvingtoni ka ilma nendeta, kuid tunneksite neist väga suurt puudust. Nad on teie isiksuse kohalikus universumis elatava tõusutee elujärgu luksuslik lisand.

4. Meenutusjuhid

48:4.1 (547.4) Rõõmus lustakus ja naeratusele vastav väljendusviis on niisama universaalsed kui muusika. Lustakusel ja naerul on olemas oma morontialik ja vaimne vaste. Tõusutee-elu jaguneb ligikaudu võrdselt tööks ja mänguks — ülesannetest vabaks ajaks.

48:4.2 (547.5) Taevane puhkus ja inimlikust tasemest kõrgem huumor on oma inimlikest analoogidest üsnagi erinevad, kuid me kõik naudime tegelikult mingil kujul mõlemat, ja nad annavad meile meie seisundis tõepoolest midagi samataolist, nagu ideaalne huumor võib anda teile Urantial. Morontiakaaslased on osavad mängude patroonid ning neid toetavad väga võimekalt meenutusjuhid.

48:4.3 (547.6) Meenutusjuhtide töö oleks teile ilmselt kõige arusaadavam, kui võrrelda neid Urantia kõrgemat klassi humoristidega, kuigi see oleks ülimalt tahumatu ja mõnevõrra kahetsusväärne viis püüda anda ettekujutust nende muutuse-ja puhkusesuunajate, nende morontia-ja vaimumaailmade üleva huumori eest hoolitsejate tegevusest.

48:4.4 (547.7) Vaimsest huumorist kõneldes lubage mul kõigepealt öelda, mis see ei ole. Vaimset nalja ei varjuta kunagi nõrkade ja eksinute õnnetuste rõhutamine. Samuti ei pilata kunagi jumalikkuse õiglust ja aulisust. Meie huumorit tajutakse üldiselt kolmel tasemel:

48:4.5 (547.8) 1. meenutustega seotud naljad. Teravmeelsused, mis tulenevad läbielatud episoodide mälestustest, kui kogeti võitlusi, heitlusi ja mõnikord hirme ning sageli asjatuid ja lapsikuid kartusi. See huumorifaas tuleneb meie jaoks sissejuurdunud ja püsivast võimest leida mälestustest materjali, millega meeldivalt vürtsitada ja muul viisil kergendada praegusi raskeid koormaid;

48:4.6 (548.1) 2. praegune huumor. Paljud mõttetused, mis tekitavad meis nii sageli tõsist muret; rõõm, kui avastame oma paljude isiklike murede tühisuse. Seda huumorifaasi hindame kõige rohkem sellepärast, et suudame selle abil kõige paremini vähendada praegust murelikkust tulevastele kindlatele asjadele mõeldes;

48:4.7 (548.2) 3. prohvetlik rõõm. Surelikel on ehk raske seda huumorifaasi kujutleda, kuid me saame erilist rahuldust kindlustundest, et „kõik asjad koos toimivad kõigi hüvanguks” — nii vaimude ja morontialaste kui ka surelike hüvanguks. See taevase huumori aspekt tuleneb usust meist kõrgemate armastavasse hoolitsusse kõige eest ja meie Ülimate Suunajate jumalikku stabiilsusesse.

48:4.8 (548.3) Kuid maailmade meenutusjuhid ei tegele mitte ainult intellektiolendite eri klasside hea huumori kirjeldamisega, vaid on hõivatud ka meenutuste, vaimse puhkuse ja morontialõbustuste juhtimisega. Selles osas teevad nendega hoolega koostööd taevased kunstimeistrid.

48:4.9 (548.4) Meenutusjuhte endid ei ole loodud rühmana: sellesse korpusesse on võetud olendeid alates Havona põliselanikest, kosmose sõnumitoojate hulkadest ja aja hoolekandevaimudest kuni arengumaailmade morontia edasijõudjateni. Kõik need vabatahtlikud pühendavad end oma kaaslaste abistamisele, et need saavutaksid mõttemuutuse ja meelepuhkuse, sest need seisundid aitavad hästi taastada ammenduvaid energiavarusid.

48:4.10 (548.5) Saavutamispingutustest osaliselt kurnatuna ja uusi energialaenguid oodates on meeldiv teiste päevade ja aegade tegemisi uuesti läbi elada. Rahva või klassi varajaste kogemuste meenutamine mõjub rahustavalt. Just seepärast nimetataksegi neid kunstimeistreid meenutusjuhtideks — nad aitavad pöörata mälu tagasi endisele arengutasemele või vähemate kogemustega seisundisse.

48:4.11 (548.6) Kõik olendid naudivad niisuguseid meenutusi, välja arvatud need, kes on sünnipäraselt Loojad, seega automaatselt isenoorenevad, ning teatavad erilist tüüpi loodudolendid, näiteks võimsuskeskused ja füüsilised ülemjuhid, kes on alati ja igavesti kõigis oma reaktsioonides läbinisti asjalikud. Need regulaarsed vabanemised tööülesannete pingest moodustavad kõigis maailmades elu lahutamatu osa, välja arvatud Paradiisisaarel. Kesksest asupaigast pärinevad olendid ei väsi ning nende energiavarud ei vaja seetõttu taastamist. Ja need igavese Paradiisi täiuslikud olendid ei saa ka tagasi pöörduda arengukogemuste meenutamise juurde.

48:4.12 (548.7) Enamik meist on jõudnud üles läbi madalamate eksistentsietappide või läbi oma klassi järjestikuste tasemete ning meile on värskendav ja teatud määral lõbuski meenutada episoode oma varasematest kogemustest. Rahustav on mõelda sellest, mis oma klassi jaoks on juba möödas ja mis on jäänud meelde mälestusena. Tulevik tähendab võitlust ja edasiliikumist, see tõotab tuua tööd, pingutusi ja saavutusi; kuid möödunul on juba omandatud ja saavutatud asjade maik. Mõtisklemine minevikust pakub puhkust ja muretu tagasivaade teeb vaimu lustakaks ning morontia meeleseisundi lõbusaks.

48:4.13 (548.8) Ka surelike huumor saab õige hoo siis, kui kirjeldab episoode vaid veidi teie praegusest arenguastmest madalamal olijate elust, või kui see kujutab teist eeldatavalt kõrgematele isikutele osakssaanud kogemusi, mida seostatakse tavaliselt eeldatavalt madalamatega. Teie Urantial olete lasknud oma huumorisse palju ühtaegu labaseid ja pahatahtlikke elemente, kuid üldiselt võib teid õnnitleda teie suhteliselt hea huumorimeele pärast. Mõnel teie rassidest on rikas huumorisoon ning see on neile nende maises elujärgus suureks abiks. Ilmsesti olete pärinud suure osa huumorimeelest Aadamalt, palju enam kui muusika või kunsti osas.

48:4.14 (549.1) Urantialt pärit meenutusjuhtide meeldiv huumor ülendab kogu Sataniat mängude ajal, kui selle asukad äratavad värskendavalt ellu oma meenutusi madalamalt eksistentsitasandilt. Taevane huumorimeel jääb meiega alati, isegi kõige raskemate ülesannete täitmisel. See aitab vältida enese ületähtsustamist. Kuid me anname sellele vaba voli, teie mõistes „lõbutseme” vaid siis, kui me oma klassi tõsiste ülesannete täitmisest puhkame.

48:4.15 (549.2) Kui meil tekib kiusatus enese tähtsust võimendada, kui me lakkame mõtisklemast meie Loojate lõputu suuruse ja auväärsuse üle, muutub meie eneseülistus ülimalt naeruväärseks, lausa humoristlikuks. Huumori üks eesmärke on aidata meil kõigil end vähem tõsiselt võtta. Huumor on ego ülendamisele jumalik vastumürk.

48:4.16 (549.3) Puhkuse ja meelelahutushuumori vajadus on suurim neil tõusuolendite klassidel, kes peavad oma tõusuheitlustes taluma pidevat stressi. Elu kaks äärmust vajavad humoorikaid meelelahutusi vähe. Primitiivsed inimesed pole selleks võimelised ja täiuslikud Paradiisi-olendid seda ei vaja. Havona olendite hulgad on loomult rõõmsad ja reipad, ülimalt õnnelike isiksuste kogumid. Palveldamise kvaliteet välistab meenutustegevused Paradiisis. Kuid nende seas, kes alustavad oma elujärku Paradiisi täiuse eesmärgist tunduvalt madalamal, on meenutusjuhtide hoolekandel suur osa.

48:4.17 (549.4) Mida kõrgemat liiki on surelik, seda suurem on tema stress ja seda enam hindab ning vajab ta huumorit. Vaimumaailmas aga on vastupidi: mida kõrgemale me tõuseme, seda vähem vajame meelelahutuseks meenutusi. Kuid vaimuelu astmestikul alates Paradiisist kuni alla seeravivägedeni vajatakse lusti ja lõbu üha enam. Värskendavaid meenutusi varasemate kogemuste intellektuaalsest seisundist vajavad aeg-ajalt kõige enam kõrgemat tüüpi inimolendid, morontialased, inglid ja Ainelised Pojad ning teised samalaadsed isiksusetüübid.

48:4.18 (549.5) Huumor peaks olema nagu automaatne kaitseventiil, mis hoiab ära liigsete pingete kogunemise, mis tekib pidevate tõsiste ja monotoonsete enese üle mõtisklemiste tõttu ja pingeliste heitluste tõttu edasi areneda ja midagi üllast saavutada. Huumor aitab ka vähendada fakti või tõe ootamatu mõju tagajärjel tekkivat šokki. Faktid on jäigad ja paindumatud, tõed aga painduvad ja igikestvad. Surelik isiksus pole kunagi kindel, mis teda järgmisena ees ootab, kuid huumor aitab tal kiiresti haarata olukorra ootamatut olemust — mõista ja taibata selle sisu —, olgu siis tegemist fakti või tõega.

48:4.19 (549.6) Kuigi Urantia huumor on äärmiselt ebaküps ja väga maitsetu, teenib see väärt eesmärki nii tervise kindlustajana kui ka emotsionaalsetest pingetest vabastajana, vältides nii kahjulikke närvipingeid ja liigtõsiseid mõtisklusi. Huumor ja mäng — lõõgastumine — ei ole kunagi suurte pingutuste tulemus: need on alati tagasivaate, minevikumeenutuse järelkajad. Ka Urantial ja teie praeguses seisundis mõjub alati noorendavalt, kui saate uuemad ja kõrgemad intellektuaalsed pingutused ja ponnistused lühikeseks ajaks katkestada ning pöörduda oma esivanemate lihtsamate tegevuste poole.

48:4.20 (550.1) Urantia mängu põhimõtted on filosoofiliselt mõistlikud ja kehtivad teie tõusutee-elu jooksul ka edaspidi, läbi Havona ringluste kuni Paradiisi igaveste randadeni. Teil tõusuolenditena on isiklikke mälestusi kõigist endistest ja madalamatest eksistentsidest ja ilma nende teie identiteediga seotud minevikumälestusteta poleks alust praegusel huumoril, ei surelikul naerul ega morontialustakusel. Just see minevikukogemuste meenutamine loob alused praegustele meelelahutustele ja lõbustustele. Te tunnete maise huumori taevastest vastetest rõõmu kogu oma tõusutee jooksul läbi pika morontiaelujärgu ja seejärel üha vaimsemate elujärkude. Ning see osa Jumalast (Kohandaja), mis saab tõususureliku isiksuse igaveseks osaks, annab aja ja ruumi tõusuolendite rõõmuväljendustele, isegi vaimsele naerule jumalikkuse ülemtoonid.

5. Eluasemeilmade Õpetajad

48:5.1 (550.2) Eluasemeilmade Õpetajad, auliste keerubite ja sanobite korpus, jääb surelikest maha. Kui aja-palverändur tõuseb kosmose katsemaailmast eluasemeilma ja sellega seotud morontiakoolituse maailmadesse, saadab teda tema isiklik või rühmaseerav, saatuse kaitsja. Sureliku eksistentsi maailmades aitavad seeraveid võimekalt keerubid ja sanobid; kui aga surelik hoolealune pääseb liha kütkeist ja alustab tõusuteed, kui algab tema ainelise elu järgne ehk morontiaelu, ei vaja teda saatvad seeravid enam oma varasemate asetäitjate — keerubite ja sanobite — teeneid.

48:5.2 (550.3) Need hoolekandeseeravite mahajäetud abilised kutsutakse sageli universumi keskusesse, kus neid hõlmab Universumi Emavaim ja siis suunduvad nad süsteemi koolitussfääridele Eluasemeilmade Õpetajatena. Need õpetajad külastavad sageli ainelisi maailmu ja tegutsevad kõikjal, alates madalaimatest eluasemeilmadest kuni kõrgeimate universumi keskusega seotud haridussfäärideni. Nad võivad oma endisele tööle hoolekandeseeravite abilistena omal soovil tagasi pöörduda.

48:5.3 (550.4) Neid õpetajaid on Satanial mitmeid miljardeid ja nende arv kasvab pidevalt, sest enamikul juhtudel, kui seerav liigub Kohandajaga ühtesulanud surelikuga koos sissepoole, jäetakse nii keerub kui ka sanob maha.

48:5.4 (550.5) Eluasemeilmade Õpetajad, nagu ka enamik teisi õpetajaid, saavad lähetuse Melkisedekitelt. Üldiselt juhendavad neid morontiakaaslased, ent kui indiviide ja õpetajaid juhendavad neid nende koolide või sfääride tegevjuhid, kus nad õpetajatena tegutsevad.

48:5.5 (550.6) Need edasijõudnud keerubid tegutsevad tavaliselt paaridena, nagu nad olid ka seeravite juurde kinnistatud. Nad on loomu poolest väga lähedal morontia tüüpi eksistentsile ning on tõususurelike osavõtlikud õpetajad, viies eluasemeilmade ja morontia haridussüsteemi programmi väga tõhusalt ellu.

48:5.6 (551.1) Morontiaelu koolides õpetavad nad individuaalselt, rühmades, klassides ja laiematele hulkadele. Eluasemeilmades on need koolid korraldatud kolme suurde üldrühma, millel igal on sada alajaotust: mõtlemiskoolid, tundekoolid ja tegutsemiskoolid. Kui jõuate tähtkujusse, lisanduvad neile eetikakoolid, halduskoolid ja sotsiaalse kohanemise koolid. Universumi keskusmaailmades astute filosoofia-, jumalikkuse- ja puhta vaimsuse koolidesse.

48:5.7 (551.2) Kõik see, mida te maa peal võib-olla õppisite, kuid selgeks ei saanud, tuleb omandada nende ustavate ning kannatlike õpetajate eestkoste all. Paradiisi ei vii hõlpsaid teid, otseradu ega laiu magistraale. Olenemata tee individuaalsetest iseärasustest peate enne järgmisele sfäärile liikumist eelmise õppetunnid selgeks saama, see kehtib vähemalt pärast teie lahkumist sünnimaailmast.

48:5.8 (551.3) Üks morontia-elujärgu eesmärke seisneb surelikes ellujääjates niisuguste loomset päritolu jälgede kustutamises nagu viivitamine, puiklemine, ebasiirus, probleemidest kõrvale hiilimine, ebaõiglus ja hõlbuelu otsimine. Eluasemeilmade elu õpetab noortele morontiaõpilastele varakult, et edasilükkamine pole mingis mõttes vältimine. Pärast lihalikku elu ei anta enam aega olukordadest kõrvalepõiklemiseks või ebameeldivatest kohustustest möödahiilimiseks.

48:5.9 (551.4) Alustades teenistust madalaimatel viibimissfääridel, liiguvad Eluasemeilmade Õpetajad kogemusi juurde saades läbi süsteemi ja tähtkuju haridussfääride Salvingtoni koolitusmaailmadesse. Ei enne ega pärast hõlmamist Universumi Emavaimu poolt ei allu nad mingile erilisele distsipliinile. Nad on oma tööks koolituse juba saanud, kui teenisid seeravite kaaslastena oma eluasemeilmades viibivate õpilaste sünnimaailmades. Neil on olnud nende tõususurelikega asustatud maailmades tegelikke kogemusi. Nad on praktilised ja osavõtlikud õpetajad, targad ja mõistvad juhendajad, võimekad ja asjalikud teejuhid. Nad tunnevad tõusukavasid täielikult ja neil on põhjalikke kogemusi edasiliikumistee esimestest faasidest.

48:5.10 (551.5) Paljud vanematest õpetajatest, kes on Salvingtoni ringluse maailmades juba kaua teeninud, hõlmatakse Universumi Emavaimu poolt uuesti — ja sellest teisest hõlmatusest väljuvad need keerubid ja sanobid seeravitena.

6. Morontiamaailma seeravid — ülemineku hoolekandjad

48:6.1 (551.6) Kuigi morontiamaailmades teevad hoolekandetööd kõik inglid, alates planeediabilistest kuni kõrgete seeraviteni, määratakse ülemineku hoolekandjad neisse tegevustesse spetsiaalselt. Need inglid on seeravitest teenijate kuuendast klassist ja nende hoolekanne on mõeldud hõlbustama aineliste ja surelike loodud-olendite üleminekut ajalikust lihalikust elust morontiaeksistentsi varastele etappidele seitsmes eluasemeilmas.

48:6.2 (551.7) Peaksite aru saama, et tõususureliku morontiaelu algab tegelikult juba asustatud maailmades, kui hing tärkab, hetkel, mil loodud-olendi kõlbelise valikuvõimega meelde tuleb elama vaim-Kohandaja. Ja sellest hetkest alates on surelikul hingel potentsiaalne võime tegutseda surma ületades, saada isegi tunnustatud kohaliku universumi morontiasfääride kõrgematel tasemetel.

48:6.3 (552.1) Üleminekuseeravite hoolekandest aga saate teadlikuks alles eluasemeilmadesse jõudes, kus need seeravid töötavad väsimatult oma surelike õpilaste edasimineku nimel, olles määratud teenistusse seitsme järgmise alajaotusena:

48:6.4 (552.2) 1. Seeravid-kuulutajad. Hetkel, mil te eluasemeilmades teadvusele tulete, liigitatakse teid süsteemi kroonikates arenevaks vaimuks. Tõsi küll, te pole veel päriselt vaimud, kuid pole enam ka surelikud ega ainelised olendid: te olete alustanud vaimueelset elujärku ning teid on morontiaellu korrakohaselt vastu võetud.

48:6.5 (552.3) Eluasemeilmades aitavad seeravid-kuulutajad teha teil tarka valikut Edentia, Salvingtoni, Uversa ja Havona teede suhtes. Kui on mitu võrdväärset soovitatavat teed, antakse teile võimalus valida ja teil on lubatud valida see, mis teile kõige enam meeldib. Need seeravid soovitavad siis Jerusemi neljale ja kahekümnele nõuandjale, missugune tee oleks igale tõusuhingele kõige kasulikum.

48:6.6 (552.4) Teil ei ole oma tulevase tee osas piiramatut valikut, kuid te võite valida nende teede piires, mida teie ülemineku hoolekandjad ja nende juhendajad teie tulevaste vaimsete saavutuste jaoks targasti kõige sobivamaks peavad. Vaimumaailmas valitseb põhimõte, et teie vaba valikut respekteeritakse, kui teie poolt valitav tee ei kahjusta teid ennast või teie kaaslasi.

48:6.7 (552.5) Need seeravitest inglid on pühendunud igavese edasimineku evangeeliumi, täiuslikkuse saavutamise triumfi kuulutamisele. Eluasemeilmades kuulutavad nad headuse säilimise ja ülemvõimu suurt seadust: ükski heategu ei lähe päriselt kaduma; selle mõju võidakse kaua eitada, kuid seda ei saa kunagi täielikult nurjata ning see avaldab mõju igavesti vastavalt oma motiivi jumalikkusele.

48:6.8 (552.6) Ka Urantial annavad nad inimestest tõe ja õigluse õpetajatele nõu järgida õpetust „Jumala heldusest, mis suunab sind meelt parandama”, kuulutada „Jumala armastust, mis ajab kogu kartuse välja”. Neid tõdesid on teie maailmas välja kuulutatud ka nõnda:

48:6.9 (552.7) Jumalad on mu karjased, ma ei eksi teelt;

48:6.10 (552.8) Nad juhivad mind kõrvuti igavese elu kaunitele radadele ja aulisse värskusesse.

48:6.11 (552.9) Tema Jumalikus Kohalolekus ei ole mul puudust toidust ega veest.

48:6.12 (552.10) Kui ma ka kõnnin määramatuse orus või tõusen üles kahtluse maailmadesse,

48:6.13 (552.11) Kui ma ka liigun üksinduses või omasuguste kaaslastega,

48:6.14 (552.12) Kui ma ka võidutsen valguse templites või komistan sfääride üksildastes paikades,

48:6.15 (552.13) Sinu hea vaim kannab mu eest hoolt ja sinu auline ingel lohutab mind.

48:6.16 (552.14) Kui ma ka laskun pimeduse ja surma enda sügavustesse,

48:6.17 (552.15) Ei kahtle ma sinus ega karda sind,

48:6.18 (552.16) Sest ma tean, et aja täiuses ja sinu nime hiilguses

48:6.19 (552.17) Sa tõstad mind istuma enda kõrvale kõrguste kaitsevallidel.

48:6.20 (553.1) See on lugu, mida sosistati öisel ajal karjuspoisile. Lugu ei jäänud talle sõna-sõnalt meelde, kuid ta andis selle mälu järgi edasi suures osas nii, nagu see praegu kirjas on.

48:6.21 (553.2) Need seeravid kuulutavad täiuse saavutamise evangeeliumi mitte ainult üksikule tõusuteelisele, vaid kogu süsteemile. Ka praegu, noores Satania süsteemis, hõlmavad nende õpetused ja kavad tulevasi ajastuid, mil eluasemeilmad pole enam tõususurelike jaoks vaheastmed kõrgetele sfääridele tõusmiseks.

48:6.22 (553.3) 2. Rassitõlgid. Kõik surelike olendite rassid ei ole ühesugused. Igal planeedil on selle maailma eri rasside füüsilised, intellektuaalsed ja vaimsed loomused ja kalduvused loodud ühesuguse algkuju järgi. Kuid võib eristada ka selgelt erinevaid rassitüüpe ning neid inimolendite eri põhitüüpide järglasi iseloomustavad väga selgepiirilised sotsiaalsed tendentsid. Seeravitest rassitõlgid abistavad ajamaailmades rasside volinikke rasside seisukohtade kooskõlastamisel ja nad tegutsevad edasi ka eluasemeilmades, kus needsamad erinevused jäävad teatud määral püsima. Segaduses oleval planeedil, nagu seda on Urantia, pole neil säravatel olenditel peaaegu olnudki õigeid tegutsemisvõimalusi, kuid nad on esimese taeva oskuslikud sotsioloogid ja targad rahvuste nõustajad.

48:6.23 (553.4) Te peaksite mõtlema terminitele „taevas” ja „taevaste taevas”. Enamiku teie prohvetite ettekujutuses oli taevas esimene kohaliku süsteemi eluasemeilmadest. Kui apostel rääkis „kolmanda taevani tõmbamisest”, pidas ta silmas kogemust, kus tema Kohandaja temast magamise ajal eraldus ning projitseerus selles ebatavalises seisundis kolmandasse seitsmest eluasemeilmast. Mõnel teie targal oli nägemus suuremast taevast, „taevaste taevast”, millest seitsmekordse eluasemeilma kogemus oli alles esimene, teine oli Jerusem, kolmas Edentia ja selle satelliidid, neljas Salvington koos seda ümbritsevate haridussfääridega, viies Uversa, kuues Havona ja seitsmes Paradiis.

48:6.24 (553.5) 3. Meeleplaneerijad. Need seeravid on pühendunud morontiaolendite tõhusale rühmitamisele ja nende grupitöö korraldamisele eluasemeilmades. Need on esimese taeva psühholoogid. Enamikul sellest seeravlike hoolekandjate konkreetsest alajaotusest on eelnevaid kogemusi aja laste kaitseinglitena, kuid nende hoolealustel ei õnnestunud millegipärast eluasemeilmades isikustuda või siis Vaimuga ühtesulamise teel ellu jääda.

48:6.25 (553.6) Meeleplaneerijate ülesandeks on uurida Kohandajaga hingede olemust, kogemusi ja seisundit nende teel läbi eluasemeilmade ning hõlbustada nende rühmitamist ülesannete täitmiseks ja edasiliikumiseks. Ent need meeleplaneerijad ei tee salasepitsusi, ei manipuleeri ega kasuta mingil viisil ära eluasemeilmade õpilaste teadmatust või muud piiratust. Nad on täiesti ausad ja nende õiglus on üldtunnustatud. Nad respekteerivad teie vastsündinud morontiatahet, pidades teid iseseisvaks tahteolendiks, ning nad püüavad teie kiirele arengule ja edenemisele kaasa aidata. Te olete siin silmitsi tõeliste sõprade ja mõistvate nõuandjatega, inglitega, kes saavad tõepoolest aidata teil „näha ennast, nagu teised teid näevad” ja „tunda ennast, nagu inglid teid tunnevad”.

48:6.26 (553.7) Ka Urantial õpetavad need seeravid igikestvat tõde: kui teie enda meel ei teeni teid hästi, võite selle vahetada Jeesus Naatsaretlase meele vastu, see teenib teid alati hästi.

48:6.27 (554.1) 4. Morontia nõuandjad. Need hoolekandjad on saanud oma nime sellest, et nad on määratud õpetama, suunama ja nõustama inimmaailmadest pärit ellujäävaid surelikke, hingi, kes on teel süsteemi peakeskuse kõrgematesse koolidesse. Nad õpetavad neid, kes püüavad mõista lahknevate elutasandite kogemuslikku ühtsust, neid, kes püüavad integreerida tähendusi ja ühtlustada väärtusi. See on filosoofia ülesanne surelikus elus ja mota ülesanne morontiasfääridel.

48:6.28 (554.2) Mota on rohkem kui vaid kõrgem filosoofia: see on filosoofia seisukohalt nagu kaks silma ühe asemel, see laseb tähendusi ja väärtusi näha ruumiliselt. Aineline inimene näeb universumit tegelikult vaid ühe silmaga — tasapinnalisena. Eluasemeilma õpilased saavutavad kosmilise perspektiivi — sügavuse — morontiaelu tajude lisamisega füüsilise elu tajudele. Ning siis saavad nad need ainelised ja morontia-vaatepunktid tõeliselt fokuseerida suures osas just oma seeravitest nõuandjate väsimatu hoolekande abil, kes eluasemeilmade õpilasi ja morontia edasijõudjaid nii kannatlikult õpetavad. Paljud kõrgema seeraviteklassi õpetavad nõuandjad alustasid oma tööd aja surelike äsja vabanenud hingede nõustajatena.

48:6.29 (554.3) 5. Tehnikud. Need seeravid aitavad uusi tõusuteelisi morontiasfääride uue ja suhteliselt võõra keskkonnaga kohaneda. Eluga üleminekumaailmades kaasneb tegelik kontakt nii füüsilise kui ka morontiataseme energiate ja materjalidega ja teatud määral ka vaimsete reaalsustega. Tõusuteelised peavad igal uuel morontiatasandil aklimatiseeruma ning selles kõiges aitavad neid suuresti seeravitest tehnikud. Need seeravid peavad sidet Morontia Võimsusejuhendajatega ja Füüsiliste Meisterjuhtijatega ning selgitavad tõusu-palveränduritele laialdaselt nende energiate olemust, mida üleminekusfääridel kasutatakse. Eriolukordades teenivad nad ruumiläbijatena ning täidavad arvukaid teisi regulaarseid ja erakorralisi ülesandeid.

48:6.30 (554.4) 6. Kroonikud-õpetajad. Need seeravid jäädvustavad kroonikatesse vaimse ja füüsilise piiri peal toimuvat, inimeste ja inglite vahelisi suhteid, universumi madalamate maailmade morontiatoiminguid. Nad õpetavad ka faktide jäädvustamise kasulikke ja tõhusaid meetodeid. Omavahel seotud andmete arukas koondamine ja koordineerimine on omaette kunst ning koostöös taevaste kunstimeistritega täiustatakse seda kunsti veelgi, nii et isegi tõususurelikel tekivad kroonikutest seeravitega sel moel sidemed.

48:6.31 (554.5) Kõigist seeraviklassidest kroonikud pühendavad teatava osa oma ajast morontia edasijõudjate haridusele ja koolitusele. Need ajafaktide inglitest kaitsjad on kõigi faktideotsijate ideaalsed õpetajad. Te tutvute enne Jerusemilt lahkumist Satania ja selle 619 asustatud maailma ajalooga üsna põhjalikult ning suure osa sellest loost esitavad teile seeravitest kroonikud.

48:6.32 (554.6) Need inglid kuuluvad kroonikute ahelasse, mis ulatub ajafaktide ja igavikutõdede madalamatest kaitsjatest kõrgeimateni. Nad õpetavad teid veel kunagi otsima lisaks faktidele ka tõde, avardama nii oma meelt kui ka hinge. Juba praegu peaksite lisaks purukuivade teadmiste otsimisele õppima kastma ka südame aeda. Pärast õppetundide omandamist pole vormidel väärtust. Ükski tibu ei tule ilmale munakooreta, aga koorel pole pärast tibu koorumist enam väärtust. Kuid mõnikord on eksitus nii suur, et selle parandamine ilmutamise teel saaks saatuslikuks neile aeglaselt esilekerkivatele tõdedele, mis on olulised eksituse kogemusliku ümberlükkamise seisukohalt. Kui lastel on ideaalid, ärge jätke neid neist ilma, laske neil kasvada. Ja kui te õpite mõtlema täiskasvanud inimestena, peaksite õppima ka palvetama nagu lapsed.

48:6.33 (555.1) Seadus on elu ise, mitte selle käitumisreeglid. Pahe on seadusest üleastumine, mitte see, kui rikutakse käitumisreegleid, sest elu ongi seadus. Valetamine ei ole jutustamisviisi küsimus, vaid tahtlik tõe moonutamine. Uute piltide loomine vanadest faktidest, vanemate elu taasavaldumine järglaste eludes — selles seisneb tõe kunstiline triumf. Väikseimgi tõe tahtlik moonutamine ebaõigel eesmärgil, põhimõtete vähimgi väänamine või pahupidi pööramine — see ongi vale. Kuid faktidel põhineva tõe fetišeerimine, kivistunud tõe, niinimetatud muutumatu tõe raudne rõngas hoiab inimest pimedalt külmade faktide suletud ringis. On võimalik olla faktide mõttes õigel, kuid samas tõe seisukohalt täiesti vääral seisukohal.

48:6.34 (555.2) 7. Hoolekandereservid. Kõigi ülekandeseeravite klasside suurt korpust hoitakse esimeses eluasemeilmas. Need ülemineku hoolekandjad on saatuse kaitsjate järel kõigist seeraviteklassidest inimestele kõige lähemad ja te veedate nendega koos nii mõnedki oma vabad hetked. Inglid teenivad meeleldi, ning kui neid pole kohale määratud, kannavad nad sageli hoolt ka vabatahtlikena. Nii mõnegi tõususureliku hinges on vabatahtlike seeravivarudes teenijate isiklik sõprus esimest korda süüdanud teenimissoovi jumaliku tule.

48:6.35 (555.3) Neilt õpite jääma katsumustes stabiilseks ja kindlaks, olema ustav ja tõsimeelne, ent rõõmus, võtma endale nurisemata raskeid ülesandeid ning astuma kartmatult vastu raskustele ja teadmatusele. Nad küsivad: kui sul ei õnnestu, kas sa siis tõused visalt uuesti proovima? Kui sul õnnestub, kas säilitad tasakaaluka rahu — stabiilse ja vaimse suhtumise — kõigis pingutustes, et murda pikas heitluses oma ainelise inertsuse ahelad, saavutada vaimeksistentsi vabadus?

48:6.36 (555.4) Nagu surelikel, on ka inglitel olnud palju pettumusi ning nad näitavad teile, kuidas kõige suuremat meelehärmi valmistavad pettumused on saanud teile suurimaks õnnistuseks. Mõnikord tingib seemne külvamine selle surma, teie kõige optimistlikumate lootuste surma, enne kui see saab sündida uuesti, et kanda uue elu ja uute võimaluste vilju. Neilt õpite kannatama vähem kurbust ja pettumusi: esiteks sel teel, et teete vähem teisi isiksusi puudutavaid isiklikke plaane, ning teiseks oma saatust aktsepteerides, kui olete ustavalt oma kohust täitnud.

48:6.37 (555.5) Te saate teada, et kui võtate end liiga tõsiselt, suurendate sellega oma koormat ja vähendate õnnestumise tõenäosust. Miski ei saa olla tähtsam tööst teie staatuse sfääril — ei siin ilmas ega ka järgmises. Väga tähtis on valmistuda järgmise, kõrgema etapi tööks, kuid miski pole nii tähtis kui selle maailma töö, kus te tegelikult elate. Ent kuigi töö on tähtis, ei ole seda teie mina. Kui tunnete end tähtsana, kulutate oma energiat ego väärikuse alalhoidmiseks ning töö tegemiseks jääb energiat üle vähe. Enese ning mitte töö tähtsustamine kurnab ebaküpseid loodud-olendeid: väsitab just see mina-element, mitte saavutamiseks tehtav pingutus. Kui te ennast ei tähtsusta, saate teha tähtsat tööd. Ennast kõrvale jättes võite teha mitut asja korraga niisama kergesti kui ühtainust. Mitmekesisus pakub puhkust, monotoonsus kulutab ja kurnab. Päev päeva järel ühesugune elu on lihtsalt surma alternatiiv.

7. Morontia mota

48:7.1 (556.1) Morontia mota madalamad tasandid on otseses seoses inimfilosoofia kõrgemate tasanditega. Esimeses eluasemeilmas õpetatakse algajaid õpilasi tavaliselt paralleelide tõmbamise teel, mis tähendab, et ühes veerus esitatakse lihtsamad arusaamad mota mõistetest ja kõrvalveerus analoogilised väited surelike filosoofiast.

48:7.2 (556.2) Üsna hiljuti, täites ülesannet Satania esimeses eluasemeilmas, oli mul võimalus seda õpetamismeetodit jälgida, ja kuigi ma ei hakka siinkohal õppetunni mota sisu esitama, on mul lubatud tutvustada inimfilosoofia kahtkümmend kaheksat väidet, mida see morontia-õpetaja kasutas näidetena, aitamaks neil uutel eluasemeilmas viibijatel mõista mota tähtsust ja tähendust. Need näited inimfilosoofiast olid järgmised:

48:7.3 (556.3) 1. erilise oskuse ilmutamine ei tähenda vaimse võimekuse omamist. Arukus ei asenda tugevat iseloomu;

48:7.4 (556.4) 2. vähesed inimesed elavad oma tõelise usu järgi. Põhjendamatu hirm on meister arenevat surelikku hinge intellektuaalselt petma;

48:7.5 (556.5) 3. loomupäraseid võimeid ei saa ületada, pooleliitrisesse nõusse ei mahu iialgi liitrit. Arusaama vaimust ei saa mehaaniliselt ainelise mälu vormi suruda;

48:7.6 (556.6) 4. vähesed surelikud söandavad üldse kasutada seda oma positiivsete isiksuseomaduste kogumit, mille neile on andnud looduse ja armu ühine hoolekanne. Enamik end vaeseks pidavaid hingi on tegelikult rikkad, kuid keelduvad seda uskumast;

48:7.7 (556.7) 5. raskused võivad olla keskpärastele katsumuseks ja heidutada kartlikke, kuid Kõigekõrgemate tõelisi lapsi need vaid stimuleerivad;

48:7.8 (556.8) 6. tunda eesõigustest rõõmu neid kuritarvitamata, olla vaba ilma omavolita, omada võimu ja kindlalt keelduda seda enese upitamiseks kasutamast — need on kõrge tsivilisatsiooni märgid;

48:7.9 (556.9) 7. kosmoses ei ole pimedaid ega ettenägematuid juhuseid. Taevased olendid ei abista alamat olendit, kes keeldub tegutsemast tõe valguses;

48:7.10 (556.10) 8. pingutused ei too alati rõõmu, kuid arukate pingutusteta ei ole ka õnne;

48:7.11 (556.11) 9. tegutsemisega saavutatakse tugevus, mõõdukus annab sarmi;

48:7.12 (556.12) 10. õiglus võtab harmoonilisi tõe akorde ning meloodia kõlab kogu kosmoses, jõudes isegi Lõpmatuni;

48:7.13 (556.13) 11. nõrgad rahulduvad ainult otsuste tegemisega, kuid tugevad tegutsevad. Elu on üksnes päevatöö — tehke see hästi. Tegu on meie teha, tagajärjed jäävad Jumala hooleks;

48:7.14 (556.14) 12. kosmose suurimaks hädaks on tõik, et see pole kunagi pidanud kannatama. Surelikud saavad targaks ainult kannatuste kaudu;

48:7.15 (556.15) 13. tähti näeb kõige paremini kogemuslike sügavuste üksildasest eraldatusest, mitte valgustatud ja joovastavatelt mäetippudelt;

48:7.16 (556.16) 14. sütitage oma kaaslastes soov leida tõde; andke nõu ainult siis, kui seda küsitakse;

48:7.17 (557.1) 15. teesklemine on rumalate naeruväärne pingutus näida targana, viljatu hinge püüd näida rikkana;

48:7.18 (557.2) 16. vaimset tõde saate tajuda alles seda tunnetades ja paljusid tõdesid tuntakse tõeliselt alles õnnetuses;

48:7.19 (557.3) 17. edasipüüdlikkus on ohtlik, kuni see pole täielikult ühiskonda sulandunud. Te omandate iga vooruse tõeliselt alles siis, kui teie teod teevad teid selle vääriliseks;

48:7.20 (557.4) 18. kannatamatus on vaimu mürk, viha on nagu herilasepessa visatud kivi;

48:7.21 (557.5) 19. murelikkusest tuleb lahti saada. Kõige talumatumad on pettumused, mis jäävad tulemata;

48:7.22 (557.6) 20. vaid poeet suudab rutiinse eksistentsi igapäevaproosas näha luulet;

48:7.23 (557.7) 21. igasuguse kunsti kõrgeks missiooniks on lasta oma illusioonides aimata kõrgema universumi reaalsust, kristalliseerida aja emotsioonid igavikumõtteks;

48:7.24 (557.8) 22. arenevat hinge ei tee jumalikuks mitte tema teod, vaid püüdlused;

48:7.25 (557.9) 23. surm ei lisanud midagi juurde arukusele ega vaimsusele, kuid lisas kogemuslikule seisundile teadlikkuse ellujäämisest;

48:7.26 (557.10) 24. igaviku saatust kujundavad hetk-hetkelt igapäevaelu saavutused. Tänased teod on homne saatus;

48:7.27 (557.11) 25. suurus ei seisne mitte niivõrd tugevuses, kuivõrd selle tugevuse targas ja jumalikus kasutamises;

48:7.28 (557.12) 26. teadmisi omatakse vaid siis, kui neid jagatakse; neid kaitseb tarkus ja sotsialiseerib armastus;

48:7.29 (557.13) 27. edasiminek nõuab individuaalsuse arengut, keskpärasus püüab põlistuda standardiseerumises;

48:7.30 (557.14) 28. iga väite põhjendamisvajadus on pöördvõrdeline selles sisalduva tõega.

48:7.31 (557.15) Niisugune on algajate töö esimeses eluasemeilmas, hilisemate maailmade edasijõudnumad õpilased jõuavad aga kosmilise taibu ja morontia mota kõrgematele tasanditele.

8. Morontia edasijõudjad

48:8.1 (557.16) Õppetöö lõpetamisest eluasemeilmades kuni vaimustaatuse saavutamiseni superuniversumi elujärgus nimetatakse tõususurelikke morontia edasijõudjateks. Kulgemine läbi selle imelise piiripealse elu jääb teile unustamatuks kogemuseks, võluvaks mälestuseks. See on arenguvärav, mille kaudu jõuda vaimuellu ja loodud-olendi täiuslikkus saavutada, millega tõusuteelised jõuavad ajaliku eesmärgini — Jumala leidmiseni Paradiisis.

48:8.2 (557.17) Kogu sellel sureliku edasiliikumise morontia- ja järgneval vaimukaval, sellel tõusuolendite koolitusel universumis on oma kindel jumalik eesmärk. Loojad on tahtnud anda ajaolenditele järk-järgulist võimalust omandada suuruniversumi töö ja juhtimise üksikasju ning selle pika koolituskursuse läbiviimiseks on kõige otstarbekam lasta ellujääval surelikul pürgida ülespoole vähehaaval ja tegeliku osaluse kaudu igal tõusutee sammul.

48:8.3 (558.1) Surelike ellujäämiskaval on praktiline ja kasulik eesmärk: kõik see jumalik töö ja vaevaline koolitus pole teile ainuüksi selleks, et võiksite ellujääjatena nautida lõputut õndsust ja igavest jõudeolekut. Transtsendentsel teenistusel on oma eesmärk, mis on peidetud praeguse universumiaja horisondi taha. Kui Jumalad kavatseksid viia teid vaid pikale ja igavesele lõbureisile, ei muudaks nad kindlasti mitte kogu universumit üheks hiiglaslikuks ja keeruliseks praktilise õppe kooliks, ei värbaks olulist osa taevastest loodutest õpetajateks ja juhendajateks, et kulutada siis ajastuid ajastute järel teist igaühe suunamisele läbi selle tohutu kogemusliku universumikoolituse. Surelike edasiliikumise kava edendamine näib olevat praeguse korrastatud universumi üks põhitegevusi ning enamik loendamatutest loodud intellektiklassidest tegeleb kas otseselt või kaudselt sellise pideva täiustumise kava mõne faasiga.

48:8.4 (558.2) Läbides elava eksistentsi astmelist tõusu surelikust inimesest Jumaluse embusesse, elate tegelikult täiustunud loodud-olendi eksisteerimise kõikvõimalike faaside ja etappide elu praeguse universumiajastu piires. Tee surelikust inimesest kuni Paradiisi lõpetanuni hõlmab kõike, mis praegu olemas võib olla — kõike, milleks elavate intellektiolendite klassid, täiustunud piiritletud loodud-olendid praegu on võimelised. Kui Paradiisi lõpetanute tulevaseks saatuseks on teenida uutes, praegu loodavates universumites, võib kindel olla, et neis uutes ja tulevastes loodutes ei saa olema kogemuslike loodud-olendite klasse, kelle elud oleksid täiesti erinevad neist, mida surelikud lõpetanud on elanud mõnes maailmas oma tõusutee-koolituse käigus, ühe etapina oma igikestvast edasiliikumisest loomast inglini ja inglist vaimuni ning vaimust Jumalani.

48:8.5 (558.3) [Esitanud Nebadoni Peaingel.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.