47 Kiri - Seitse eluasemeilma

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

47. Kiri

Seitse eluasemeilma

47:0.1 (530.1) LOOJA-Poeg rääkis Urantial olles „paljudest eluasemetest Isa universumis”. Kõik need viiskümmend kuus Jerusemi ümbritsevat maailma on teatud mõttes pühendatud tõususurelike üleminekukultuurile, aga esimese maailma seitset satelliiti nimetatakse konkreetsemalt eluasemeilmadeks.

47:0.2 (530.2) Üleminekumaailm number üks ise on pühendatud peaaegu ainult tõusuga seotud tegevustele, sest see on Sataniale määratud lõpetanute korpuse keskus. See maailm on nüüd keskuseks enam kui sajale tuhandele lõpetanute rühmale ning igas niisuguses rühmas on tuhat aulist olendit.

47:0.3 (530.3) Kui süsteem on stabiliseerunud valgusesse ja ellu ning kui eluasemeilmad lõpetavad üksteise järel tegevuse surelike koolitusjaamadena, asustatakse need lõpetanute üha kasvavate hulkadega, kes kogunevad neisse vanematesse ja enam täiustatud süsteemidesse.

47:0.4 (530.4) Seitse eluasemeilma alluvad morontia juhendajatele ja Melkisedekitele. Igas maailmas on tegevkuberner, kes allub otseselt Jerusemi valitsejatele. Uversa lepitajatel on igas eluasemeilmas oma keskus, mille kõrval asub Tehniliste Nõuandjate kohalik kohtumispaik. Ka meenutusjuhtidel ja taevastel kunstimeistritel on igas niisuguses maailmas oma rühma keskus. Spirongad tegutsevad kõigis neis, alates eluasemeilmast number kaks, ning kõik seitse, samuti kui ülejäänud üleminekukultuuri planeedid ja keskusmaailm, on küllaldaselt varustatud standardset tüüpi spornagiatega.

1. Lõpetanute maailm

47:1.1 (530.5) Kuigi üleminekumaailmas number üks asuvad vaid lõpetanud ja teatavad päästetud laste ja nende hooldajate rühmad, on meelelahutus ette nähtud kõigile vaimolendite klassidele, üleminekuseisundis surelikele ja õpilastest külastajatele. Kõigis neis maailmades tegutsevad spornagiad on külalislahked võõrustajad kõigile olenditele, keda nad suudavad ära tunda. Lõpetanuid nad küll tajuvad ähmaselt, kuid ei suuda neid näha. Ilmselt on lõpetanud nende jaoks sama, mis teile teie praeguses füüsilises seisundis on inglid.

47:1.2 (530.6) Kuigi lõpetanute maailm on füüsiliselt oivaline ja seal on erakordseid morontiakaunistusi, ei ole tegutsemise keskpunktis olev suur vaimu asupaik, lõpetanute tempel, ainelisele või varasele morontianägemisele ilma abivahenditeta nähtav. Kuid energiamuundajad on võimelised paljusid neist reaalsustest tõususurelikele nähtavaks muutma ja aeg-ajalt nad seda ka teevad, näiteks sellel kultuurisfääril olevate eluasemeilma õpilaste klassikokkutulekutel.

47:1.3 (531.1) Eluasemeilmade kogemuse vältel olete oma Paradiisi jõudnud auliste vendade kohalolekust mõnes mõttes vaimselt teadlikud, kuid väga värskendav on neid aeg-ajalt tegelikult tajuda, kui nad oma keskuste asupaikades tegutsevad. Ilma välise abita näete lõpetanuid alles siis, kui omandate tõelise vaimunägemise.

47:1.4 (531.2) Esimeses eluasemeilmas peavad kõik ellujääjad vastama oma koduplaneedi vanemliku komisjoni nõuetele. Urantia praegusesse komisjoni kuulub kaksteist äsjasaabunud vanematepaari, kes on surelikena kogenud vähemalt kolme lapse kasvatamist murdeealiseks. Neis komisjonides teenitakse rotatsiooni alusel ja reeglina ainult kümme aastat. Kõik, kelle vanemlikud kogemused seda komisjoni ei rahulda, peavad ennast täiendama teenistusega Aineliste Poegade kodudes Jerusemil või osaliselt hooldusvalve-lastetubades lõpetanute maailmas.

47:1.5 (531.3) Kuid olenemata vanemlikust kogemusest, antakse eluasemeilmade vanematele, kelle lapsed kasvavad hooldusvalve-lastetubades, kõik võimalused õpetada ja koolitada neid lapsi koostöös laste morontia eestkostjatega. Neil vanematel lubatakse lapsi külastada kuni neli korda aastas. Ja kogu tõusutee üks liigutavalt kauneimaid pilte on näha eluasemeilmade vanemaid embamas oma ainelisi järglasi, keda nad lõpetanute maailmas regulaarselt külastavad. Kuigi üks vanem või mõlemad võivad lahkuda eluasemeilmast enne last, on nad seal üsna sageli ühe hooaja jooksul koos.

47:1.6 (531.4) Ükski tõususurelik ei pääse laste — olgu siis oma või teiste laste — kasvatamise kogemusest kas ainelistes maailmades või hiljem lõpetanute maailmas või Jerusemil. Isad peavad tegema selle olulise kogemuse läbi niisama kindlalt kui emadki. Urantial on nüüdisaja rahvastel kahjuks ekslik arusaam, et lapse kasvatamine on suures osas emade ülesanne. Lapsed vajavad nii ema kui ka isa ning isad vajavad vanemakogemust niisama palju kui emad.

2. Hooldusvalve-lastetuba

47:2.1 (531.5) Satania koolid, mis võtavad vastu väikelapsi, asuvad lõpetanute maailmas, Jerusemi esimesel üleminekukultuuri sfääril. Need väikelapsi vastuvõtvad koolid on aja laste kasvatamisele ja koolitamisele pühendatud asutused, kuhu tulevad ka need, kes on surnud kosmose arengumaailmades enne, kui on omandanud universumi kroonikates individuaalse staatuse. Kui niisuguse lapse üks vanem või mõlemad vanemad jäävad ellu, lähetab saatuse kaitsja end saatva keerubi lapse potentsiaalset identiteeti kaitsma, andes keerubile ülesande anda see arenemata hing morontiamaailmade hooldusvalvelastetubades Eluasemeilmade Õpetajate kätesse.

47:2.2 (531.6) Needsamad üksijäetud keerubid peavadki Eluasemeilmade Õpetajatena Melkisedekite juhendamisel suuri haridusasutusi, et koolitada lõpetanute hooldusvalvealuseid. Need lõpetanute hoolealused, need tõususurelike väikelapsed, isikustuvad alati täpselt sama füüsilise staatusega, nagu neil oli oma surma ajal, välja arvatud paljunemisvõime osas. See ärkamine toimub täpselt samal ajal, kui üks vanematest saabub esimesse eluasemeilma. Ja neile lastele, sellistena nagu nad on, antakse siis kõik võimalused valida taevane tee, samuti nagu nad oleksid selle valiku saanud teha maailmades, kus surm nii enneaegselt nende elu lõpetas.

47:2.3 (532.1) Lastetoamaailmas jagatakse hooldusvalvealused olendid rühmadesse olenevalt sellest, kas neil on Kohandajad või mitte, sest Kohandajad tulevad elama nende aineliste laste sisimasse samamoodi nagu ajamaailmades. Kohandaja-eelses vanuses laste eest hoolitsetakse viielapselistes peredes, alates üheaastastest ja noorematest kuni ligikaudu viieaastasteni ehk vanuseni, mil saabub Kohandaja.

47:2.4 (532.2) Kõik arenevate maailmade lapsed, kellel on Mõttekohandajad, kuid kes pole enne surma Paradiisi elujärgu suhtes valikut teinud, taasisikustatakse samuti süsteemi lõpetanute maailmas. Seal kasvavad nad samuti suureks Aineliste Poegade ja nende kaaslaste peredes nagu ka need pisikesed, kes on saabunud ilma Kohandajateta ja võtavad Saladuslikud Järelevaatajad vastu hiljem, pärast vastava kõlbelise valiku vanuseni jõudmist.

47:2.5 (532.3) Lõpetanute maailmas kasvatatakse lapsi ja noorukeid, kelle sisimas elab Kohandaja, samuti viielapselistes peredes, kuuendast aastast neljateistkümnendani; need pered koosnevad tavaliselt kuue-, kaheksa-, kümne-, kaheteistkümne- ja neljateistkümneaastastest lastest. Kui pärast kuueteistkümneaastaseks saamist tehakse mingil ajal lõplik valik, viiakse valiku teinu üle esimesse eluasemeilma ja nad alustavad oma tõusu Paradiisi. Mõned teevad valiku enne selle vanuseni jõudmist ja lähevad edasi tõususfääridele, kuid eluasemeilmades võib Urantia mõistes alla kuueteistkümneaastasi leida väga vähe.

47:2.6 (532.4) Kaitseseeravid saadavad neid noori lõpetanute maailma hooldusvalve-lastetoas samamoodi, nagu nad kannavad surelike eest vaimset hoolt arenguplaneetidel, ustavad spornagiad hoolitsevad aga nende füüsiliste vajaduste eest. Ja need lapsed kasvavad selliselt üleminekumaailmades kuni ajani, mil nad teevad lõpliku valiku.

47:2.7 (532.5) Kui aineline elu on läbi saanud, aga tõusutee-elu pole valitud, või kui need aja lapsed otsustavad kindlalt hüljata Havona avastusretke, lõpetab nende hooldusvalve-elujärgu automaatselt surm. Neil juhtudel kohtumõistmist ei toimu, sest sellest teisest surmast ülestõusmist ei ole. Nad lakkavad lihtsalt olemast, neid nagu poleks olnudki.

47:2.8 (532.6) Aga kui nad valivad Paradiisi täiustumistee, valmistatakse nad kohe ette üleviimiseks esimesse eluasemeilma, kuhu paljud neist jõuavad just õigeks ajaks, et koos vanematega Havonasse-tõusu alustada. Pärast Havona läbimist ja Jumalusteni jõudmist saavad neist surelikku päritolu päästetud hingedest alalised tõusuteelistest Paradiisi kodanikud. Neid lapsi, kes on ilma jäänud väärtuslikust ja olulisest arengukogemusest surelike sünnimaailmades, ei võeta Lõplikkuse Korpusesse.

3. Esimene eluasemeilm

47:3.1 (532.7) Eluasemeilmades jätkavad taaselustatud surelikud ellujääjad oma elu just sealt, kus see surma tõttu katkes. Kui te saabute esimesse eluasemeilma Urantialt, täheldate märgatavat muutust, ent kui te oleksite tulnud normaalselt ja ajas kaugemale jõudnud sfäärilt, paneksite te seda muutust vaevalt tähele, välja arvatud see, et teil on nüüd teistsugune keha: lihast ja verest keha on jäänud maha sünnimaailma.

47:3.2 (532.8) Kõigi tegevuste keskmeks esimeses eluasemeilmas on ülestõusmissaal, tohutu isiksuste taaskoondumise tempel. See hiiglaslik ehitis on seeravitest saatuse kaitsjate, Mõttekohandajate ja ülestõusmise peainglite keskne kohtumispaik. Surnute ülesäratamisel aitavad neid taevaseid olendeid ka Elukandjad.

47:3.3 (533.1) Ainelistelt tasanditelt vaimsele teisendatud sureliku meele ülestähendused ja loodud-olendi aktiivsed mälumudelid on eraldunud Mõttekohandajate individuaalne omand; need meele, mälu ja loodud-olendi isiksuse vaimsustatud tegurid kuuluvad igavesti neile Kohandajatele. Loodud-olendi meelematriits ja identiteedi passiivsed potentsiaalid sisalduvad morontiahinges, mis on usaldatud seeravitest saatuse kaitsjate hoolde. Ja loodud-olendi isiksuse taaskoondumine toimubki seeravitele usaldatud morontiahinge ning Kohandajale usaldatud vaimmeele taasühendamise teel, see ongi magava ellujääja ülestõusmine.

47:3.4 (533.2) Kui surelikku päritolu ajutine isiksus jääkski selliselt taaskoondamata, jääksid mitte-ellujääva sureliku loodud-olendi vaimsed elemendid igaveseks tema sisimas kunagi elanud Kohandaja individuaalselt omandatud kogemuseks.

47:3.5 (533.3) Uue Elu Templist ulatuvad välja seitse radiaaltiiba, surelike rasside ülestõusmissaalid. Iga niisugune ehitis on pühendatud seitsmest ajarassist ühe taaskoondamisele. Igas neist seitsmest tiivast on sada tuhat isiklikku ülestõusmiskambrit ning nende tiibade otsas on ringjad klasside koondamissaalid, mis on ärkamiskambriteks miljonile indiviidile. Neid saale ümbritsevad tavaliste Aadama-järgsete maailmade segarassidest isiksuste taaskoondamiskambrid. Vaatamata sellele, mil viisil erilisi või usuliselukorralduslikke ülestõusmisi üksikutes ajamaailmades läbi viiakse, toimub tegeliku ja tervikliku isiksuse reaalne ja teadlik taaskoondumine eluasemeilma number üks ülestõusmissaalides. Teie esimesed mälestused neist ülestõusmishommikutest jäävad teile kogu igavikuks sügava muljena meelde.

47:3.6 (533.4) Ülestõusmissaalidest suundute edasi Melkisedeki sektorisse, kus teile määratakse alaline asupaik. Seal algab teil kümnepäevane isikliku vabaduse aeg. Te võite vabalt uurida oma uue kodu lähiümbrust ja tutvuda vahetult eesseisva kavaga. Teil jääb ka aega rahuldada oma soove ja otsida registrist üles oma armsaid ja teisi maise elu aegseid sõpru ning külastada neid, kes enne teid neisse maailmadesse on jõudnud. Kümnepäevase puhkeperioodi lõpul alustate oma Paradiisi-reisi teist etappi, sest eluasemeilmad on ju tegelikult koolitussfäärid, mitte üksnes viibimisplaneedid.

47:3.7 (533.5) Eluasemeilmas number üks (või kõrgema staatuse korral mõnes teises) jätkate oma intellektuaalset koolitust ja vaimset arengut täpselt samalt tasemelt, kus need surma tõttu katkesid. Surmast planeedil kuni üleviimise ja ülestõusmiseni eluasemeilmas ei saavuta surelik inimene absoluutselt midagi muud peale ellujäämise fakti kogemise. Te alustate seal täpselt samast kohast, kus siin pooleli jääb.

47:3.8 (533.6) Esimese eluasemeilma kogemus seondub peaaegu täielikult vajakajäämiste korvamisega. Sellele esimesele viibimissfäärile saabuvatel ellujääjatel on nii palju mitmesuguseid puudujääke loodud-olendi iseloomus ja surelikus kogemuses, et selle piirkonna põhitegevus on parandada ja ravida neid paljusid vigu, mis pärinevad lihalikust elust aja ja ruumi ainelistes arengumaailmades.

47:3.9 (534.1) Eluasemeilmas number üks viibimine on mõeldud arendama surelikke ellujääjaid vähemalt tavaliste arengumaailmade Aadama-järgse usulise elukorralduse seisundini. Vaimselt on eluasemeilmade õpilased muidugi sellest puhtinimliku arengu seisundist kaugele ette jõudnud.

47:3.10 (534.2) Kui teid ei jäeta eluasemeilma number üks, langete te pärast kümne päeva möödumist üleminekuunne ja kulgete maailma number kaks, liikudes iga kümne päeva järel selliselt edasi, kuni jõuate maailma, kuhu teid on määratud.

47:3.11 (534.3) Esimese eluasemeilma seitsme suurema valitsusala keskel on morontiakaaslaste tempel — need on tõususurelikele määratud isiklikud teejuhid. Need kaaslased on kohaliku universumi Emavaimu järglased ja neid on Satania morontiamaailmades miljoneid. Peale nende, kes on määratud rühmade kaaslasteks, tuleb teil palju tegemist teha ka tõlkide ja tõlkijatega, hoonete hooldajatega ja ekskursioonijuhtidega. Ja kõik need kaaslased teevad abivalmilt koostööd nendega, kes arendavad teie morontiakeha meele ja vaimu isiksusetegureid.

47:3.12 (534.4) Kui te esimeses eluasemeilmas alustate, määratakse iga tuhandeliikmelise tõususurelike rühma juurde üks morontiakaaslane, ent läbi seitsme eluasemeilma edasi liikudes kohtate te neid rohkem. Need kaunid ja mitmekülgsed olendid on seltsivad kaaslased ja võluvad teejuhid. Nad võivad üksikisikuid või valitud rühmi vabalt saata kõigile üleminekukultuuri sfääridele, sealhulgas nende satelliitmaailmadesse. Nad on kõigi tõususurelike ekskursioonijuhid ja kaaslased vaba aja veetmisel. Sageli saadavad nad ellujääjate rühmi nende perioodilistel Jerusemi-külastustel ja iga päev, mil te seal viibite, võite minna süsteemi keskusmaailma registrisektorisse ja kohtuda tõususurelikega kõigist seitsmest eluasemeilmast, sest nad rändavad vabalt edasi-tagasi oma asupaikade ja süsteemi keskuse vahel.

4. Teine eluasemeilm

47:4.1 (534.5) Sellel sfääril seatakse teid eluasemeilmade elus täielikumalt sisse. Hakkavad välja kujunema morontiaelu rühmitused, tegutsema töörühmad ja ühiskondlikud organisatsioonid, kogukonnad omandavad oma vormikohased proportsioonid ja edasiliikuvad surelikud panevad aluse uutele ühiskonnaklassidele ning valitsuskordadele.

47:4.2 (534.6) Vaimuga ühtesulanud ellujääjad asuvad eluasemeilmades koos Kohandajaga ühtesulanud surelikega. Kuigi mitmesugused taevase elu vormid erinevad üksteisest, on nad kõik sõbralikud ja vennalikud. Üheski tõusumaailmas ei leidu midagi, mis oleks võrreldav inimeste sallimatusega ja hoolimatute kastisüsteemide poolt tekitatava diskrimineerimisega.

47:4.3 (534.7) Igas järgmises eluasemeilmas on edasiliikuvatele ellujääjatele üha ohtramalt morontiategevusi. Edasi minnes te täheldate, et eluasemeilmadele lisandub üha enam Jerusemi jooni. Teises eluasemeilmas ilmub klaasmeri.

47:4.4 (534.8) Iga edasiliikumisega ühest eluasemeilmast teise omandatakse uus väljaarenenud ja sobivalt kohandatud morontiakeha. Te uinute seeravitranspordi käigus ja ärkate ülestõusmissaalides uue, kuid veel arenemata kehaga, umbes samamoodi nagu te esmakordselt saabusite eluasemeilma number üks, välja arvatud see, et nende reisiunede jooksul eluasemeilmade vahel Mõttekohandaja teist ei lahku. Pärast teie lahkumist arengumaailmadest esimesse eluasemeilma jääb teie isiksus terviklikuks.

47:4.5 (535.1) Teie Kohandaja mälu jääb täiesti puutumatuks, kui te morontiaellu tõusete. Puhtloomsed ja täiesti ainelised mõttelised seosed muidugi hävivad koos füüsilise ajuga, kuid kõik, mis on teie mõtteelus väärtuslikku ja millel on ellujäämisväärtust, on Kohandaja kopeerinud ning see säilib kogu teie tõusutee jooksul osana teie isiklikust mälust. Liikudes edasi ühest eluasemeilmast teise ja universumi ühest osast teise — isegi Paradiisi — olete kõigist oma väärtuslikest kogemustest teadlikud.

47:4.6 (535.2) Kuigi teil on morontiakehad, jätkate te kõigis neis seitsmes maailmas söömist, joomist ja puhkamist. Te maitsete morontia-tüüpi toitu, mis on ainelistes maailmades tundmatu elav energia. Morontiakehas kasutatakse nii toit kui ka vesi täielikult ära, jääkaineid ei teki. Mõelge hetkeks: eluasemeilm number üks on väga aineline sfäär, kus tutvustatakse morontia elukorra algeid. Te olete veel peaaegu inimene ning pole sureliku elu piiratud seisukohtadest kuigi kaugele jõudnud, aga iga maailm on teie jaoks kindel edasiliikumine. Sfäär-sfäärilt teie ainelisus üha väheneb, intellektuaalsus ning veidi ka vaimsus kasvavad. Vaimne edenemine on suurim viimases kolmes neist seitsmest järjestikusest maailmast.

47:4.7 (535.3) Enamasti kompenseeriti esimeses eluasemeilmas bioloogilised puudujäägid. Planeedielu puudujäägid suguelu, perekonnasuhete ja vanemarolli osas seal kas korrigeeriti või nähti ette nende tulevane korrigeerimine Aineliste Poegade peredes Jerusemil.

47:4.8 (535.4) Eluasemeilm number kaks hoolitseb konkreetsemalt kõigi intellektuaalsete vastuolude kõrvaldamise ja kõigi vaimsete ebakõlade kaotamise eest. Siin jätkatakse tõsisemalt esimeses eluasemeilmas alustatud katseid mõista morontia mota tähtsust. Areng eluasemeilmas number kaks on võrreldav Kohtumõistjate-Poegade järgse kultuuri intellektuaalse staatusega ideaalsetes arengumaailmades.

5. Kolmas eluasemeilm

47:5.1 (535.5) Kolmas eluasemeilm on Eluasemeilmade Õpetajate keskus. Kuigi nad tegutsevad kõigil seitsmel eluasemeilmade sfääril, on nende rühma keskus kolmanda maailma kooliringide keskel. Eluasemeilmades ja kõrgemates morontiamaailmades on miljoneid niisuguseid õpetajaid. Need edasijõudnud ja aulised keerubid teenivad morontiaõpetajatena kõikjal, alates eluasemeilmadest kuni kohaliku universumi tõusuteekoolituse viimase sfäärini. Nad on viimased, kes teiega südamlikult hüvasti jätavad, kui jõuab kätte jumalagajätuaeg, mil te jätate — vähemalt mitmeks ajastuks — hüvasti oma päritoluuniversumiga ja teid viiakse seeravi hõlma, et saaksite reisida superuniversumi väikesektori vastuvõtumaailmadesse.

47:5.2 (535.6) Esimeses eluasemeilmas viibides on teil lubatud külastada esimest üleminekumaailma, lõpetanute keskust ja süsteemi hooldusvalve-lastetuba, kus kasvatatakse väljaarenemata arengulisi lapsi. Eluasemeilma number kaks jõudes saate loa külastada perioodiliselt üleminekumaailma number kaks, kus asuvad kogu Satania morontiajuhendaja keskus ja mitmesuguste morontiaklasside väljaõppekoolid. Eluasemeilma number kolm jõudes antakse teile kohe luba külastada kolmandat üleminekusfääri, ingliklasside peakeskust ja mitmesuguseid koole nende süsteemis. Külaskäigud sellest maailmast Jerusemile on edasijõudvatele surelikele üha kasulikumad ning üha huvitavamad.

47:5.3 (536.1) Kolmas eluasemeilm on suurte isiklike ja sotsiaalsete saavutuste maailm kõigile, kes ei ole enne lihast lahkumist surelike sünnimaailmades arenenud nende kultuuriringide tasemeni. Sellel sfääril algab positiivsem haridustöö. Esimeses kahes eluasemeilmas tähendab koolitus enamasti puudujääkide kompenseerimist ja on mõeldud täiendama lihaliku elu kogemusi. Kolmandas eluasemeilmas alustavad ellujääjad oma tõelisi jätkuvaid morontiaõpinguid. Koolituse põhieesmärgiks on aru saada morontia mota ja sureliku loogika korrelatsioonist, morontia mota ja inimfilosoofia koordineeritusest. Ellujäänud surelikud omandavad siin praktilise kaemuse ehedast metafüüsikast. See on tõeline sissejuhatus arukasse arusaamisse kosmilistest tähendustest ja universumis valitsevatest vastastikustest mõjudest. Kolmanda eluasemeilma kultuur meenutab Poja annetumise järgset ajastut normaalsel asustatud planeedil.

6. Neljas eluasemeilm

47:6.1 (536.2) Neljandasse eluasemeilma jõudes olete juba kindlalt morontia elujärku astunud, te olete jõudnud oma algsest ainelisest eksistentsist üsna kaugele. Nüüd antakse teile luba külastada üleminekumaailma number neli, et seal tutvuda üliinglite, sealhulgas Kirgaste Õhtutähtede keskuse ja koolidega. Neljanda üleminekumaailma üliinglite heatahtlik abi võimaldab morontiakülalistel nende perioodilistel külaskäikudel Jerusemi jõuda väga lähedale Jumala Poegade mitmesugustele klassidele, sest tõususurelikele avanevad korduvatel külaskäikudel keskusmaailma järjest uued süsteemi keskusmaailma sektorid. Nende tõusuteeliste avarduva meele ees rulluvad lahti järjest uued suurejoonelised vaatepildid.

47:6.2 (536.3) Neljandas eluasemeilmas leiab üksik tõusuteeline endale sobivama koha morontiaelu rühmatöödes ja klasside tegevustes. Siin areneb tõusuteelistel võime hinnata üha kõrgemalt teabelevi ja teisi kohaliku universumi kultuuri ja progressi faase.

47:6.3 (536.4) Just sellel koolitusperioodil neljandas maailmas tutvustatakse tõususurelikele esmakordselt morontiaolendite tegeliku sotsiaalse elu nõudmisi ja rõõme. Ning arenevate loodud-olendite jaoks on tõepoolest uus kogemus osaleda sotsiaalsetes tegevustes, mis ei põhine oma isiku esiletõstmisel ega omakasupüüdlikel võitudel teiste üle. Tutvustatakse uut ühiskonnakorda, mille aluseks on vastastikusest lugupidamisest tulenev arusaav osavõtlikkus, vastastikuses teenimises ilmnev isetu armastus ja vastupandamatu soov teostada ühine ülim saatus — saavutada palveldav ja jumalikult täiuslik Paradiis. Kõik tõusuteelised saavad enesest teadlikeks kui Jumalat tundvatest, Jumalat ilmutavatest, Jumalat otsivatest ja Jumalat leidvatest olenditest.

47:6.4 (536.5) Selle neljanda eluasemeilma intellektuaalne ja sotsiaalne kultuur on võrreldav Õpetaja-Poja järgse ajastu vaimse ja sotsiaalse eluga normaalse evolutsiooniga planeetidel. Vaimne staatus aga on jõudnud sellest surelike usulisest elukorraldusest palju kaugemale.

7. Viies eluasemeilm

47:7.1 (537.1) Transport viiendasse eluasemeilma kujutab endast morontia edasijõudja elus tohutut sammu edasi. Selle maailma kogemus annab tõelist eelmaiku Jerusemi elust. Siin hakkate te mõistma lojaalsete arengumaailmade kõrget saatust, sest selle tasemeni võivad nad jõuda oma planeedi loomuliku arengu tulemusena. Selle eluasemeilma kultuur vastab üldiselt normaalse arenguga planeetide varasele valguse ja elu ajastule. Ja seega võite aru saada, miks on nii, et kõrge kultuuriga ja edumeelsed olenditüübid, kes neis edasijõudnud arengumaailmades mõnikord elavad, on vabastatud ühe või mitme või isegi kõigi eluasemesfääride läbimisest.

47:7.2 (537.2) Et te enne neljandast eluasemeilmast lahkumist olete omandanud kohaliku universumi keele, siis pühendate nüüd rohkem aega uversa keele täiustamisele, et oskaksite enne Jerusemi elanikuna sinna jõudmist mõlemat keelt. Kõik tõususurelikud on alates süsteemi keskusest kuni Havonani kakskeelsed. Ja siis on vaja vaid suurendada superuniversumi keele sõnavara ning teine täiendus tuleb veel teha elamiseks Paradiisis.

47:7.3 (537.3) Eluasemeilma number viis jõudes saab palverändur loa külastada vastava numbriga üleminekumaailma, Poegade keskust. Siin tutvub tõususurelik isiklikult jumaliku pojaseisuse mitmesuguste rühmadega. Ta on neist suurepärastest olenditest kuulnud ning on neid Jerusemil juba kohanudki, kuid õpib nüüd neid tõeliselt tundma.

47:7.4 (537.4) Viiendas eluasemeilmas hakatakse teile tutvustama tähtkuju õppemaailmu. Siin kohtate esimesi õpetajaid, kes hakkavad teid ette valmistama teie järgnevaks tähtkujus viibimiseks. See ettevalmistus jätkub ka kuuendas ja seitsmendas maailmas ning omandab lõpliku kuju Jerusemi tõususurelike sektoris.

47:7.5 (537.5) Kosmilise teadvuse tõeline sünd toimub viiendas eluasemeilmas. Te omandate universumi-meelsuse. See on tõeline silmapiiri avardumise aeg. Tõususurelike avarduvale meelele hakkab koitma, et kõiki, kes nii vaevarikkalt, kuid nii rõõmsalt ja hea usuga on alustanud astmelist tõusu ja kes selle lõpule viivad, ootab ees mingi hämmastav ja suurejooneline, mingi taevalik ja jumalik saatus. Umbes sel ajal hakkab keskmine tõususurelik ilmutama Havonasse tõusu suhtes bona fide kogemuslikku entusiasmi. Õppimine hakkab muutuma vabatahtlikuks, isetu teenimine loomulikuks ja palveldamine spontaanseks. Puhkemas on tõeline morontia-iseloom, välja arenemas tõeline morontiaolend.

8. Kuues eluasemeilm

47:8.1 (537.6) Sellel sfääril viibijatel on lubatud külastada üleminekumaailma number kuus, kus nad saavad rohkem teada superuniversumi kõrgetest vaimudest, kuigi nad ei suuda näha paljusid neist taevastest olenditest. Siin saavad nad ka esimesed õppetunnid oma tulevase vaimu-elujärgu jaoks, mis nii vahetult järgneb kohaliku universumi morontiakoolituse lõpetamisele.

47:8.2 (537.7) Süsteemi Suverääni abi külastab seda maailma sageli ja siin alustatakse algõpinguid universumi haldamise alal. Nüüd antakse esimesed õppetunnid, mis hõlmavad kogu universumi asjatoimetusi.

47:8.3 (538.1) See on tõususurelikele oivaline aeg ja sel ajal toimub tavaliselt inimmeele ja jumaliku Kohandaja täiuslik ühtesulamine. See ühtesulamine võis olla toimunud juba varemgi, kuid tegelik identiteet tegevuses saavutatakse sageli alles viiendas või isegi kuuendas eluasemeilmas viibimise ajal.

47:8.4 (538.2) Areneva surematu hinge liidust igavese jumaliku Kohandajaga annab märku see, et seerav kutsub kokku ülesäratatud ellujääjaid juhendava üliingli ja peaingli, kelle käes on nimekiri neist, kelle üle kolmandal päeval kohut mõistetakse. Ja siis, selle ellujääja morontiakaaslaste juuresolekul, ütlevad need kinnitusesõnumi toojad: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel.” See lihtne tseremoonia tähistab tõususureliku astumist Paradiisi-teenistuse igavesse elujärku.

47:8.5 (538.3) Kohe pärast Kohandajaga ühtesulamisele kinnituse saamist tutvustatakse uut morontiaolendit ta kaaslastele esmakordselt tema uue nimega ning antakse talle nelikümmend päeva vaimset puhkust kõigist rutiinsetest tegevustest, et ta saaks endamisi aru pidada ning valida mõne Havonasse viiva tee ja leida sobiva viisi Paradiisi jõudmise viiside seast.

47:8.6 (538.4) Kuid need säravad olendid on ikka veel enam-vähem ainelised; nad pole kaugeltki veel tõelised vaimud; nad on vaimses mõttes rohkem nagu ülisurelikud, ikka veel inglitest veidi alamad. Ent neist on saamas tõeliselt imepärased loodud-olendid.

47:8.7 (538.5) Kuuendas maailmas viibimise ajal omandavad eluasemeilma õpilased staatuse, mis on võrreldav loomulikul viisil valguse ja elu algstaadiumi läbinud arengumaailmadele iseloomuliku üleva seisundiga. Selles eluasemeilmas on ühiskonnakord kõrget klassi. Järjest edasi, maailmast maailma tõustes sureliku olemuse osa üha väheneb. Jättes seljataha planeedi loomse päritolu tahumatud jäänused, muutute te üha imetlusväärsemaks. „Läbi suure viletsuse ülesjõudmine” muudab aulised surelikud väga heasüdamlikuks ja mõistvaks, väga osavõtlikuks ja sallivaks.

9. Seitsmes eluasemeilm

47:9.1 (538.6) Kogemus sellel sfääril on surmale vahetult järgneva elujärgu saavutuste kroon. Siinviibimise ajal saate õpetust paljudelt õpetajatelt, kes kõik täidavad ühist ülesannet: valmistada teid ette eluks Jerusemil. Seitsmendas eluasemeilmas viibimise ajal kaovad tegelikult kõik märgatavad erinevused isoleeritud ja mahajäänud maailmadest pärit surelike ja enam edasijõudnud ning valgustatud sfääridest tulnud ellujääjate vahel. Siin puhastatakse teid kõigist õnnetu pärilikkuse, kahjuliku keskkonna ja planeedi mittevaimsete tendentside jäänustest. Siin kustutatakse „metsalise märgi” viimased jäljed.

47:9.2 (538.7) Seitsmendas eluasemeilmas viibimise ajal antakse teile luba külastada seitsmendat üleminekumaailma, Kõikse Isa maailma. Siin alustate nähtamatu isa uut ja vaimsemat palveldamist ning harjute seda tegema üha enam kogu oma pika tõusutee jooksul. Te leiate selles üleminekukultuuri maailmas Isa templi, kuid te ei näe Isa.

47:9.3 (538.8) Seejärel algab klasside moodustamine lõpetamiseks ja Jerusemi suundumiseks. Te olete liikunud maailmast maailma üksikisikutena, kuid valmistute nüüd lahkuma Jerusemi rühmadena, ehkki tõusuteelisel on teatud määral õigus ise otsustada, kas jääda seitsmendasse eluasemeilma mõnda oma maise või eluasemeilma töörühma mahajäänud liiget järele ootama.

47:9.4 (539.1) Seitsmenda eluasemeilma isikkond koguneb klaasmerele jälgima teie kui Jerusemi elaniku staatuse saavutanu lahkumist. Te võisite olla külastanud Jerusemi sadu või tuhandeid kordi, kuid alati külalisena; veel kunagi varem pole te kulgenud süsteemi keskusmaailma poole oma kaaslaste seltsis tõususurelike rühmana, kes jätab igaveseks hüvasti kogu eluasemeilmade elujärguga. Varsti tervitatakse teid keskusmaailma vastuvõtuväljakul Jerusemi kodanikena.

47:9.5 (539.2) Te tunnete suurt rõõmu oma edasiliikumisest läbi seitsme dematerialiseeriva maailma, mis on tegelikult surelikkuse kaotamise sfäärid. Esimeses eluasemeilmas olete suures osas inimene, lihtsalt surelik olend ilma ainelise kehata, inimmeel morontiavormis — morontiamaailma ainelises kehas, kuid mitte lihast ja verest surelikus kestas. Kohandajaga ühtesulamise ajal astute tegelikult sureliku seisundist surematu seisundisse ja Jerusemi elujärgu lõpuks on teist saanud täieõiguslikud morontialased.

10. Jerusemi kodakondsus

47:10.1 (539.3) Eluasemeilmade lõpetajate uue klassi vastuvõtmine on kogu Jerusemile signaaliks koguneda neid tervitama. Isegi spornagiad tunnevad rõõmu nende arengupäritoluga võidukate tõusuteeliste üle, kes on läbi teinud teekonna planeetidel ja lõpetanud oma edasiliikumistee eluasemeilmades. Neilt rõõmusündmustelt puuduvad vaid füüsilised ülemjuhid ja Morontia Võimsusejuhendajad.

47:10.2 (539.4) Ilmutaja Johannesel oli nägemus edasiliikuvate surelike klassi saabumisest seitsmendast eluasemeilmast oma esimesse taevasse, Jerusemi aulisusse. Ta pani kirja: „Ja ma nägin otsekui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes olid võitnud algselt enese sees olnud metsalise ja selle eluasemeilmades püsinud kuju ja lõpuks selle viimase märgi ja jälje, seisvat klaasmere ääres, Jumala kandled käes, ja laulvat sureliku hirmust ja surmast pääsemise laulu.” (Kõigis neis maailmades on kasutusel täiuslik kosmoseside ja te saate teateid vastu võtta kõikjal, kui kannate kaasas „Jumala kannelt” — morontiaseadet, mis kompenseerib teie võimetust oma ebaküpse morontia aistingumehhanismiga kosmoseteateid vastu võtta.)

47:10.3 (539.5) Ka Paulus nägi täiustuvate surelike tõusuteelistest kodanike korpust Jerusemil, sest ta kirjutas: „Vaid te olete tulnud Siioni mäe ligi ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalema juurde ja lugematu hulga inglite juurde, ja Miikaeli suure täiskogu juurde ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks.”

47:10.4 (539.6) Pärast seda, kui surelikud on saanud süsteemi keskuse asukateks, ülestõusmisi otseselt enam ei kogeta. Eluasemeilmade elujärgu lõpuks teile antud morontiavormist piisab kogu kohaliku universumi kogemuse lõpuni läbimiseks. Aeg-ajalt toimuvad küll muutused, kuid te säilitate sama vormi kuni ajani, mil jätate sellega hüvasti, astudes esile esimese astme vaimudena, valmis reisiks superuniversumi tõusuteekultuuri ja vaimukoolituse maailmadesse.

47:10.5 (540.1) Eluasemeilmade elujärku läbivad surelikud kogevad seitse korda kohanemisund ja ülestõusmis-ärkamist. Kuid viimane ülestõusmissaal, viimane ärkamiskamber, jääb maha seitsmendasse eluasemeilma. Vormimuutus ei kutsu enam kunagi esile teadvuse kaotust ega isikliku mälu katkemist.

47:10.6 (540.2) Arengumaailmades alguse saanud ja ajutiselt lihas elanud surelik isiksus — kelles elavad Saladuslikud Järelevaatajad ja keda on kaunistatud Tõe Vaimuga — mobiliseerub, teostub ja ühineb lõplikult alles päeval, mil talle kui Jerusemi kodanikule antakse õigus suunduda Edentiale ning ta kuulutatakse Nebadoni morontiakorpuse täieõiguslikuks liikmeks, Kohandajaga ühinenud surematuks ellujääjaks, Paradiisi tõusjaks, morontiastaatusega isiksuseks ja tõeliseks Kõigekõrgemate lapseks.

47:10.7 (540.3) Surelik surm on viis pääseda ainelisest elust lihas; eluasemeilmade kogemus jätkuvast elust ja seitsmes maailmas korrigeeriva koolituse ning kultuurilise hariduse saamine on surelikele ellujääjatele morontiaelujärgu sissejuhatus, üleminekuelu, mis on igaviku väravateni jõudma määratud aja tõusuteelistele vaheetapp teel arenevast ainelisest eksistentsist kõrgemate vaimsete saavutusteni.

47:10.8 (540.4) [Esitanud Kirgas Õhtutäht.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.