47. Makale - Yedi Malikâne Dünyası

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

47. Makale

Yedi Malikâne Dünyası

47:0.1 (530.1) YARATAN Evlat, Urantia üzerinde bulunduğunda, “Yaratıcı’nın evreni içinde birçok malikâneden” bahsetmiştir. Kesin bir ifade ile, Jerusem’i çevreleyen dünyaların elli altısının da hepsi yükseliş fanilerinin geniş kültürüne adanmıştır; ancak birinci dünyanın yedi uydusu daha özel olarak malikâne dünyaları olarak bilinmektedir.

47:0.2 (530.2) Birinci geniş dünyasının kendisi oldukça ayrıcalıklı bir biçimde; Satania’ya atanan kesinliğe erişecek olan birliklerin yönetim merkezi olarak, yükseliş etkinliklerine ayrılmıştır. Bu dünya mevcut an içerisinde, kesinliğe erişecek olan unsurların yüz bin bölüğünden fazlası için yönetim merkezleri olarak hizmet vermektedir; ve orada, bu toplulukların her biri içerisinde bin yüceltilmiş varlık bulunmaktadır.

47:0.3 (530.3) Bir sistem, ışık ve yaşam içinde konumlandığı zaman; ve malikâne dünyalar birer birer fani-eğitim istasyonları olarak faaliyet göstermeyi sonlandırdığında; onlar, bu eski ve daha yüksek bir biçimde kusursuzlaştırılmış sistemler içinde bir araya gelen artış halindeki kesinliğe erişecek olan unsurların nüfusu tarafından devralınır.

47:0.4 (530.4) Yedi malikâne dünyası, morontia yüksek denetimcileri ve Melçizedekler’in sorumluluğundadır. Her dünya üzerinde Jerusem idarecilerine karşı doğrudan sorumlu olan bir temsilci yönetici bulunmaktadır. Uversa arabulucuları, malikâne dünyaların her biri üzerinde yönetim merkezini idare ederler; bunun yanı sıra bu yönetim merkezlerinin bitişiğinde Teknik Danışmanlar’ın yerel buluşma alanı bulunmaktadır. Anımsama yöneticileri ve göksel zanaatkârlar, bu dünyaların her biri üzerinde topluluk yönetim merkezini idare ederler. Spirongalar, malikâne dünyaların ikincisinden başlayarak faaliyet gösterirler; bunun karşısında diğer geçiş-kültür gezegenleri ve yönetim merkez dünyası ile ortak bir biçimde onların yedisi de, ortak yaratımın spornagiları ile bol miktarda tedarik edilmiştir.

1. Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Dünyası

47:1.1 (530.5) Her ne kadar yalnızca kesinliğe erişecek olanlara ek olarak kurtarılmış evlatlar ve onların gözetimcilerinin belirli toplulukları, birinci geçiş dünyası üzerinde ikamet eden bir konumda bulunsalar da; ilgili hüküm ruhsal varlıklar, geçiş fanileri ve öğrenci ziyaretçilerin tüm sınıflarının ağırlanması doğrultusunda verilmiştir. Bu dünyaların hepsi üzerinde faaliyet gösteren spornagilar, kendilerini tanıyabilen tüm varlıklar için misafirperver ev sahipleridir. Onlar; kesinliğe erişecek olanlar ile ilgili saydam olmayan bir hissiyata sahiptir, ancak bu hissiyatlarını gözle görülen bir biçimde ortaya koyamazlar. Spornagilar kesinliğe erişecek olan bu unsurları, sizin tıpkı mevcut fiziksel düzeyinizde melekleri tahayyül ettiğiniz gibi düşünmek zorundadırlar.

47:1.2 (530.6) Her ne kadar kesinliğe erişecek olanların dünyası, zarif fiziksel güzellik ve olağanüstü morontia süslemesinin bir âlemi olsa da; kesinliğe erişecek olanların mabedi olarak etkinliklerin merkezinde konumlanan büyük ruhani yerleşke, desteklenmeyen maddi oluşum veya diğer bir deyişle başat morontia görüş yetisi karşısında görünmez bir nitelikte bulunmaktadır. Ancak enerji dönüştürücüleri, yükseliş fanileri için bu gerçekliklerin birçoğunu imgelemeye yetkindir; ve zaman zaman onlar, bu kültürel âlem üzerinde malikâne dünya öğrencilerinin sınıf toplanışlarına ait durumlarda bu biçimde faaliyet göstermektedir.

47:1.3 (531.1) Malikâne dünya deneyiminin bütünü boyunca siz bir anlamda, Cennet erişimine ait yüceltilmiş kardeşlerinizin mevcudiyetine ruhsal olarak aşina olacaksınız; fakat zaman zaman, yönetim merkez yerleşkeleri içinde onları faaliyet halinde mevcut olarak algılamak oldukça canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Gerçek ruhani görüş yetisini elde etmenize kadar siz kesinliğe erişecek olanları kendiliğinden imgelemeyeceksiniz.

47:1.4 (531.2) Birinci malikâne dünyası üzerinde kurtuluşa erişecek olanların tümü, özgün gezegenlerden oluşan ebeveynsel heyetin şartlarını sağlamak zorundadır. Mevcut Urantia heyeti; ergin çağ için üç veya daha fazla evladı yetiştirmede fani deneyime sahip, bu konuma yeni getirilmiş olan on iki ebeveyn çiftinden meydana gelmektedir. Bu heyet üzerinde hizmet; dönüşümlü olup, kural gereği yalnızca on yıldır. Ebeveynsel deneyimleri bakımından bu heyet üyelerini tatmin etmede başarısız olan unsurların tümü, Jerusem üzerinde Maddi Evlatlar’ın evleri içinde veya kesinliğe erişecek olanların dünyasında bakım yuvasında kısmen hizmet ederek ilaveten yetkin hale gelmek durumundadır.

47:1.5 (531.3) Ancak ebeveynsel deneyimden bağımsız olarak, bakım yuvasında büyüyen çocuklara sahip olan malikâne dünya ebeveynlerine; eğitim ve öğretimleri bakımından bu evlatların morontia sorumluları ile işbirliğinde bulunmak için her olanak sağlanmaktadır. Bu ebeveynlerin, bir yıl içinde sayıca dört kez olan sıklıkta oraya ziyarette bulunmalarına izin verilmektedir. Ve kesinliğe erişecek olanların dünyasına yapılan dönemsel kutsal yolculukları etkinliklerinde malikâne dünya ebeveynlerinin maddi evlatları ile kucaklaşmalarını gözlemlemek, yükseliş sürecinin tümü içinde en dokunaklı nitelikteki güzel sahnelerinden biridir. Ebeveynlerden biri veya ikisi evladından önce bir malikâne dünyasını terk edebilirken, onlar oldukça sık bir biçimde bir dönemliğine çift olarak mevcut bulunurlar.

47:1.6 (531.4) Hiçbir yükseliş fanisi; ya maddi dünyalarda, ya onu takip eden kesinliğe erişecek olanların dünyasında veya Jerusem üzerinde, kendilerinin veya diğerlerinin olmak üzere çocuk yetiştirme deneyiminden kaçamaz. Babalar, tıpkı anneler gibi kesin bir biçimde, bu temel deneyim sürecinden geçmek durumundadır. Çocuk kültürünün büyük bir ölçüde annenin görevi olduğuna dair algı, Urantia üzerindeki modern toplumların talihsiz ve yanlış bir tasavvurudur. Çocuklar annelerine babaları kadar ihtiyaç duyarlar, ve babalar bu ebeveynsen deneyime anneler kadar muhtaçtırlar.

2. Bakım Yuvası

47:2.1 (531.5) Satania’nın bebek kabul okulları, Jerusem geçiş-kültür âlemlerinin ilki olan kesinliğe erişecek olanların dünyasında konumlanmıştır. Bu bebek kabul okulları; evren kayıtlarında bireysel düzeyi kazanmadan önce mekânın evrimselleşen dünyaları üzerinde ölenlere ek olarak, zamanın evlatlarının bakımına ve eğitimine adanan girişimlerdir. Bu türden bir çocuğun ebeveynlerinden herhangi birinin veya ikisinin kurtuluşu durumda nihai sonun koruyucusu, birliktelik içinde bulunduğu çocuksu meleği; bu gelişmemiş ruhu morontia dünyalarının bakım yuvaları içinde Malikâne Dünya Eğitmenleri’nin ellerine teslim etme sorumluluğu ile görevlendirir.

47:2.2 (531.6) Malikâne Dünya Eğitmenleri olarak Melçizedekler’in yüksek denetimi altında, kesinliğe erişecek olanların bakım vesayetlerinin eğitimi için bu türden geniş eğitimsel imkânları idare eden de bahse konu bu görevlendirilmiş çocuksu meleklerdir. Yükseliş fanilerinin bu bebekleri olarak kesinliğe erişecek olanların bu vesayetleri her zaman, çoğalım olanağı dışında ölüm zamanında sahip oldukları aynı fiziksel düzeyde bireyselleşir. Bu uyanma, ilk mansiyon dünyasına olan ebeveynsel varış zamanıyla eş zamanlı olarak gerçekleşir. Ve bunun sonrasında bahse konu bu çocuklara; tıpkı ölümün oldukça zamansız sonlandırdığı dünyalar üzerinde yapmış olacakları türden bir tercih biçiminde, cennetsel istikameti tercih etmeleri için her olanak her zaman olduğu gibi sağlanmaktadır.

47:2.3 (532.1) Bakım dünyası üzerinde yuva yaratılmışları, Düzenleyiciler’e sahip olup olmamalarına göre sınıflandırılır; çünkü Düzenleyiciler, tıpkı zamanın dünyalarında olduğu gibi bu maddi çocuklarda ikamet etmek için gelmektedirler. Düzenleyici-öncesi çağların çocukları; birinci yaştan en fazla beşinci yaşa, veya diğer bir değişle Düzenleyici’nin geldiği yaş olan zamana kadar değişen aralıklarda beş çocuklu aileler içinde bakıma alınır.

47:2.4 (532.2) Evrimsel dünyalar üzerinde Düşünce Düzenleyicisi’ne sahip olan ancak Cennet süreci ile ilgili ölümlerinden önce bir tercihte bulunmamış çocukların tümü aynı zamanda; Düzenleyici’ye sahip olmadan gelen ancak ahlaki tercihin gerekli yaşına erişmeleri sonrasında Gizem Görüntüleyicileri’ni peşi sıra alacak olan bebek akranları gibi, Maddi Evlatlar ve onların birlikteliklerinin aileleri içinde benzer bir şekilde yetiştikleri yer olan sistemin kesinliğe erişecek olanların dünyası üzerinde yeniden bireysel hale getirilir.

47:2.5 (532.3) Kesinliğe erişecek olan dünyalar üzerinde düzenleyicinin ikamet ettiği çocuklar ve gençler benzer bir biçimde, altılı yaşlardan on dörtlü yaşlara kadar uzanan bir kapsamda beşerli aileler içinde yetiştirilirler; yaklaşık olarak bu aileler yaşları altı, sekiz, on, on iki ve on dört olan çocuklardan meydana gelmektedir. On altı yaşından sonra herhangi bir zaman içinde eğer nihai tercihlerinde bulunurlarsa, onlar; ilk malikâne dünyasına dönüştürülüp, Cennet yükselişlerine başlarlar. Bazıları bu yaştan önce tercihte bulunmakta olup yükseliş âlemleri süreçlerine devam etmektedir; fakat Urantia ölçüleriyle de tanınan bir biçimde on altı yaşının altında bulunan oldukça az sayıdaki çocuk, malikâne dünyaları içinde görünecektir.

47:2.6 (532.4) Koruyucu yüksek melekler; tıpkı evrimsel gezegenler üstünde fanilere ruhsal bir biçimde hizmet ettikleri gibi, kesinliğe erişecek olanların dünyası üzerinde bakım yuvasında bulunan bu gençlere eşlik etmektedir; bunun yanı sıra sadık spornagilar, bu yüksek meleklerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet etmektedir. Nihai tercihlerinde bulunacakları bu türden bir zamana kadar, geçiş dünyası üzerinde bu çocuklar bu şekilde büyümektedir.

47:2.7 (532.5) Maddi yaşam kendi doğrultusunda ilerlerken, yükseliş yaşamı için herhangi bir tercihte bulunulmamışsa veya zamanın bu evlatları Havona süreci kesin bir biçimde karşısında karar vermemişlerse; ölüm kendiliğinden onların yuva süreçlerini sonlandırır. Bu türden durumlarda hiçbir yargı süreci bulunmamaktadır; bu türden bir ikinci ölümden yeniden diriliş söz konusu değildir. Bu süreç sonrasında onlar yalın bir ifadeyle sanki hiç var olmamış bir hale gelmektedir.

47:2.8 (532.6) Fakat eğer onlar kusursuzluğun Cennet doğrultusunu tercih ederlerse; birçoğunun Havona yükselişi içinde ebeveynlerine katılmak amacıyla zamanında ulaştıkları yer olan ilk malikâne dünyasına dönüşümleri için, onlar eş zamanlı olarak hazır hale getirilir. Havona boyunca ilerledikten ve İlahiyatlar’a eriştikten sonra fani kökenin bu kurtarılmış ruhları, Cennet’in kalıcı yükseliş vatandaşlığını oluşturur. Fani kökenin dünyaları üzerinde değerli ve temel evrimsel deneyimden mahrum kalmış bu çocuklar, Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne alınmamaktadır.

3. İlk Malikâne Dünyası

47:3.1 (532.7) Malikâne dünyaları üzerinde yeniden dirilen kurtuluşa erişecek olan faniler, ölüm nedeniyle geride bıraktıkları hayatlarına tam da kaldıkları yerden devam ederler. Urantia’dan ilk malikâne dünyasına gittiğiniz zaman, gözle görülür değişikliği fark edeceksiniz; ancak zamanın daha olağan ve ilerleyici âleminden geldiğiniz zaman, farklı bir bünyenin içinde bulunduğunuz gerçeği dışında nerdeyse hiçbir şeyin farklılığının ayrımında bulunmayacaksınız; beden ve kanın ikamet ettiği bünye, kökensel dünya üzerinde geride bırakılmaktadır.

47:3.2 (532.8) İlk malikâne dünya üzerinde etkinliklerin tümünün bütüncül merkezi, kişilik toplanışının devasa mabedi olan yeniden diriliş yapısıdır. Bu devasa yapı; yüksek meleksek nihai son koruyucuları, Düşünce Düzenleyicileri ve yeniden dirilişin baş meleklerinin merkezi buluşma mekânından meydana gelmektedir. Yaşam Taşıyıcıları aynı zamanda ölümün yeniden dirilişi içinde bu göksel varlıklar ile birlikte faaliyet göstermektedir.

47:3.3 (533.1) Maddi düzeylerden ruhani seviyelere dönüştürüldüğü biçimiyle maddi-akıl dökümleri ve etkin yaratılmış-hafıza işleyiş yöntemleri, bağımsız Düşünce Düzenleyicileri’nin bireysel iyeliği altındadır; akıl, hafıza ve yaratılmış kişiliğinin bu ruhanileştirilmiş etkenleri, sonsuza kadar bu türden Düzenleyiciler’in bir parçası olarak kalmaya devam eder. Yaratılmış akıl-kalıbı ve kimliğin etkin edilgen potansiyelleri, morontia ruhu içinde yüksek meleksel nihai son koruyucuların muhafazasına emanet edilmiştir. Ve yaratılmış kişiliğini yeniden bir araya getiren ve uyku halindeki bir kurtuluş unsurunun yeniden dirilişini oluşturan, yüksek meleklerin morontia-ruh sorumluluğu ve Düzenleyici’nin ruhani-akıl sorumluluğunun tekrar bir bütün haline getirilmesidir.

47:3.4 (533.2) Eğer maddi kökenin bir geçiş kişiliğinin bu biçimde hiçbir zaman yeniden bir araya getirilmemesi gerekiyorsa; kurtuluş unsuru olmayan fani yaratılmışın ruhaniyet nitelikleri sonsuza kadar, bir kez ikamet etmiş Düzenleyici’nin bireysel nitelikteki deneyimsel bahşedilmişliğinin bütünleyici bir parçası olarak kalmaya devam eder.

47:3.5 (533.3) Yeni Yaşam’ın Mabedi’nden, fani ırkların yeniden diriliş yapıları olan yedi merkezi-dairesel ek bina uzanmaktadır. Bu yapıların her biri, zamanın yedi ırkından her birinin toplanışına adanmıştır. Sayıca bir milyon birey kadar çoğunluktaki unsur için uyanış odaları olarak hizmet veren, toplanış yapılarının döngüsel sınıflarıyla sonlanan bu yedi ek binanın her biri içinde yüz bin kişisel yeniden diriliş bölümü bulunmaktadır. Bu yapılar, olağan Âdem-sonrası dünyalarına ait melez ırklarının kişilik toplanış bölümleri tarafından çevrelenmektedir. Özel veya yazgı dönemi yeniden dirilişler ile ilgili zamanın bireysel dünyaları üzerinde uygulanabilecek işleyiş yönteminden bağımsız olarak, mevcut ve tamamlanmış kişiliğin gerçek ve bilinçli yeniden bir araya gelişi; birinci malikâne dünyasının yeniden diriliş yapılarında gerçekleşmektedir. Ebediyetin tümü boyunca siz, bu yeniden diriliş sabahlarına ilk şahitliğinizin derin hafıza izlenimlerini hatırlamaya devam edeceksiniz.

47:3.6 (533.4) Yeniden diriliş yapılarından siz, kalıcı ikametinizin verileceği yer olan Melçizedek birimine ilerlersiniz. Bunun sonrasında siz, kişisel özgürlüğünüzün on günlük sürecine başlarsınız. Yeni evinizi çevreleyen civarı keşfetmek ve kendinizi doğrudan bir biçimde önünüzde uzanan tasarıma aşina kılmak için özgür bir konumda bulunursunuz. Siz aynı zamanda, kayıt birimine başvurma ve bu dünyalar üzerinde sizden önce gelmiş sevdiklerinizi ve diğer dünya arkadaşlarınızı ziyaret etme isteğinizi tatmin etmek için yeterli zamana sahip olursunuz. On günlük dinlenme sürecinizin sonunda siz, Cennet macerası içinde ikinci aşamaya başlarsınız; çünkü malikâne dünyaları mevcut eğitim alanlarıdır, onlar yalnızca bakım gezegenleri değildir.

47:3.7 (533.5) Birinci malikâne dünyası (veya ileri düzey durumunda diğer bir âlem olarak) üzerinde siz, tam da ölüm tarafından yarıda kalan düzeyinizden ussal eğitimiz ve ruhani gelişiminize devam edersiniz. Gezegensel ölüm veya dönüşüm ile malikâne dünya üzerinde yeniden diriliş zamanı arasında fani insan, kurtuluşun gerçeğinin deneyimlenmesi dışında mutlak olarak hiçbir şey elde etmemektedir. Siz orada, tam olarak aşağıda kaldığınız yerden devam etmeye başlarsınız.

47:3.8 (533.6) Birinci malikâne dünyasının neredeyse bütüncül deneyimi, gereksinim hizmeti ile ilgilidir. Bakım âlemlerinin ilkine varan kurtuluş unsurları; zaman ve mekânın maddi nitelikteki evrimsel dünyaları üzerinde beden içinde yaşamın bu çok katmanlı kalıtımlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi ile dolu âlemin ana etkinlikleri biçiminde, fani deneyimin yaratılmış karakteri ve eksikliklerinin birçoğunu ve bu türden değişken mahrumiyetlerini sunmaktadırlar.

47:3.9 (534.1) Birinci malikâne dünya üzerinde kısa süreli ikamet; kurtuluş fanilerini en azından, olağan evrimsel dünyalar üzerinde Âdem-sonrası yazgı döneminin düzeyine doğru geliştirmek için tasarlanmıştır. Tabi ki ruhsal olarak malikâne dünya öğrencileri, yalın insan gelişiminin bu türden bir düzeyinin oldukça ilerisindedir.

47:3.10 (534.2) Eğer siz birinci malikâne dünya üzerinde gözetim altına alınmazsanız, on günlük süreç içerisinde dönüşüm uykusuna yatıp ikinci dünyaya ilerlersiniz; ve bunun sonrasında her on günde, görev dünyanıza varana kadar böylelikle ilerleyeceksiniz.

47:3.11 (534.3) Birinci malikâne dünyasına ait yedi ana dairenin merkezi; yükseliş fanilerine atanan kişisel rehberler olarak, Morontia Dostları’nın mabedi ile kaplanmıştır. Bu dostlar, yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin doğumudur; ve Satania’nın morontia dünyaları üzerinde onların birkaç milyon unsuru mevcut bulunmaktadır. Topluluk dostları olarak görevlendirilenlerin dışında siz; mütercim ve tercümanlar, inşa sorumluları ve gezi yüksek denetimcileri ile fazlasıyla ilişki içerisinde bulunacaksınız. Ve bu dostların tümü, morontia bedeni içerisinde sahip olduğunuz akıl ve ruhaniyet kişilik etmenlerinin gelişiminden sorumlu olan eş güdümsel unsurlardır.

47:3.12 (534.4) Birinci malikâne dünya üzerindeki sürecinize başladığınızda, bir Morontia dostu; bin yükseliş fanisinin her bir birlikteliğine atanmaktadır; fakat, yedi malikâne âlemi boyunca ilerlerken siz daha büyük sayıdaki dostlar ile karşılaşacaksınız. Bu güzel ve çok yönlü varlıklar, dostane birliktelikler ve cezp edici rehberlerdir. Onlar, kendilerine ait uydu dünyalarına ek olarak geniş-kültür âlemlerinin herhangi birinde bireylere veya seçilmiş topluluklara eşlik etmede özgürlerdir. Onlar, yükseliş fanilerinin tümünün gezi rehberleri ve dinlence birliktelikleridir. Onlar sıklıkla, Jerusem’e olan dönemsel ziyaretlerinde kurtuluş topluluklarına eşlik etmektedir; ve orada istediğiniz her zaman sistem başkentinin kayıt birimine gidebilir, ve malikâne dünyalarının yedisinden de gelen yükseliş fanileri ile buluşabilirsiniz; çünkü onlar, kendilerine ait yerleşkeler ve sistem yönetim merkezleri arasında ileri geri özgür bir biçimde seyahat etmektedir.

4. İkinci Malikâne Dünyası

47:4.1 (534.5) Bu âlem üzerinde siz daha bütüncül bir biçimde malikâne yaşamına giriş yapacaksınız. Burada Morontia yaşamının toplulukları şekil almaya başlamakta olup; çalışma toplulukları ve toplumsal örgütlenmeler faaliyet gösterme sürecine girer, cemiyetler resmi oluşumsal bütünlüklerini kazanır, ve gelişme gösteren faniler yeni toplumsal düzeyleri ve idari düzenlemeleri başlatır.

47:4.2 (534.6) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş kurtuluş unsurları, Düzenleyici-ile-bütünleşmiş yükseliş faniler ortak bir biçimde malikâne dünyalarını kaplamaktadır. Göksel yaşamın çeşitli düzeyleri farklılık gösterirken onların nitelikleri, bütünüyle arkadaşça ve kardeşçedir. Yükselişin dünyalarının tümü içinde siz, insanın hoşgörüsüzlüğü ve düşüncesiz kast sistemlerinin ayrımcılığına benzeyen hiçbir şeyi bulamayacaksınız.

47:4.3 (534.7) Siz malikâne dünyalarını birer birer çıkarken bu dünyalar, gelişme gösteren kurtuluş unsurlarının morontia etkinlikleri ile daha yoğun bir hale gelmektedir. Siz bu süreç içinde ilerlediğinizde, gittikçe artan bir şekilde malikâne dünyalarına eklenen Jerusem niteliklerinin farkında olacaksınız. Cam denizi, ikinci malikâne dünyası üzerinde ortaya çıkmaktadır.

47:4.4 (534.8) Yeni bir gelişmiş ve gerektiği gibi düzenlenmiş morontia bedeni, bir malikâne dünyasından diğerine olan her ilerlemede elde edilir. Yüksek meleksel taşıyıcı ile birlikte uykuya dalıp, yeniden diriliş yapılarında yeni ancak gelişmemiş bir beden ile uyanırsınız; ancak birinci malikâne dünyasına ilk varışınızda Düşünce Düzenleyicisi malikâne dünyalar arasındaki geçiş uykuları boyunca sizleri yalnız bırakmamaktadır. Evrimsel dünyalardan birincil malikâne dünyasına bir kez geçtiğiniz zaman, sizin kişiliğiniz bütüncül olarak bulunduğu nitelikte kalmaya devam eder.

47:4.5 (535.1) Sizin Düzenleyici hafızanız, morontia yaşamına yükselirken bütünüyle mevcudiyetini korumaya devam eder. Bütünüyle hayvansal ve tamamiyle maddi olan bahse konu bu akılsal birliktelikler, fiziksel beyin ile doğal bir biçimde beyin ile yok olmaktadır; ancak akılsal yaşamınız içinde değerli olan ve kurtuluş kıymetine sahip nitelikler, Düzenleyici tarafından çoğaltılır ve yükseliş sürecinin bütünü boyunca kişisel hafızanızın bir parçası olmaya devam eder. Siz birinci malikâne dünyasından diğerine ve evrenin bir biriminden bir diğerine — hatta Cennet’e kadar — ilerlerken, kıymete değer deneyimlerinizin tümüyle bilincinde olacaksınız.

47:4.6 (535.2) Her ne kadar siz morontia bedenlerine sahip olsanız da; bu dünyaların yedisi boyunca yemeye, içmeye ve dinlenmeye devam edersiniz. Siz, maddi dünyalar üzerinde bilinmeyen yaşam enerjisinin bir hükümranlığı biçimindeki beslenmenin morontia düzeyine katılırsınız. Yiyecek ve su, morontia bendeni içinde bütünüyle kullanılır; ve benden içinde hiçbir kalıntısal artık gerçekleşmemektedir. Bir durun ve şunu düşünün: Birinci malikâne dünyası, morontia düzeninin öncül başlangıcını yansıtan bir biçimde oldukça maddi bir âlemdir. Siz hala insana yakın bir niteliğe sahip olup, fani yaşamın kısıtlı görüş açılarından bütünüyle koparılmamış bir konumda bulunursunuz; ancak her dünya, kısıtlı bir gelişmeyi ortaya çıkarmaktadır. Âlemden âleme siz daha az maddi, daha çok ussal ve yavaşça daha fazla ruhsal bir hale gelerek büyürsünüz. Ruhsal ilerleyiş, bu yedi gelişim dünyasının son üç dünyası üzerinde en baskın bir biçimde yaşananıdır.

47:4.7 (535.3) Biyolojik mahrumiyetler büyük bir ölçüde ilk malikâne dünyası üzerinde telafi edilir. Orada cinsel yaşam, aile birlikteliği ve ebeveynsel faaliyet ile ilgili mahrumiyetler ya düzeltilir veya Jerusem’in Maddi Evlat aileleri arasında gelecekte gerçekleşecek telafilerine aktarılır.

47:4.8 (535.4) İkinci malikâne dünyası özel olarak, ussal çatışmanın tüm fazlarının ortan kaldırılmasını ve akılsal uyumsuzluğun tüm çeşitlerinin iyileştirilmesini sağlamaktadır. İlk malikâne dünyasında başlamış olan morontia motasının öneminde uzmanlaşma çabası, burada daha ciddi bir biçimde devam etmektedir. İkinci malikâne dünyası üzerinde gelişim, nihai evrimsel dünyalara ait olan Hakimane Evlat-sonrası kültürün ussal düzeyi ile benzerlik taşımaktadır.

5. Üçüncü Malikâne Dünyası

47:5.1 (535.5) Üçüncü malikâne dünyası, Malikâne Dünya Eğitmenlerinin yönetim merkezidir. Her ne kadar onlar, malikâne âlemlerinin yedi üzerinde de faaliyet gösterse de; onlar, üçüncü dünyanın okul döngülerinin merkezinde topluluk yönetim merkezlerini idare ederler. Malikâne ve diğer morontia dünyaları üzerinde bu eğitmenlerin milyonlarcası mevcut bulunmaktadır. Bu gelişmiş ve yüceltilmiş çocuksu melekler, bütüncül bir biçimde malikâne dünyalarından yerel evren yükseliş eğitiminin son âlemine kadar morontia eğitmenleri olarak hizmet ederler. Onlar, veda vakti yaklaştığında kendilerine sevgi dolu bir hoşcakal diyeceğiniz son unsurlar arasındadır; bu zaman, aşkın-evrenin azınlık birimine ait varış dünyalarına olan geçiş uykusuna daldığınızda özgün evreninize en azından birkaç çağlık bir süre için güle güle diyeceğiniz zamandır.

47:5.2 (535.6) İlk malikâne dünyası üzerinde kısa süreli ikamette bulunduğunuzda siz, kesinliğe erişecek olanların yönetim merkezi ve gelişmemiş evrimsel çocukların yetiştirilmesi için bakım yuvası sistemi biçiminde geçiş dünyalarının ilkini ziyaret etmeniz için izne sahip olursunuz. İkinci malikâne dünyasına vardığınız zaman size; Satania’nın tümü için mevcut bulunan morontia yüksek denetim yönetim merkezlerine ek olarak, çeşitli morontia düzeyleri için eğitim okullarının konumlandığı ikinci geçiş dünyasını dönemsel olarak ziyaret etmek için izin verilir. Üçüncü malikâne dünyasına ulaştığınız zaman eş zamanlı olarak, meleksel düzeylerin yönetim merkezi ve çeşitli sistem eğitim okullarının evi olan üçüncü geçiş âlemini ziyaret etmek için geçiş hakkı alırsınız. Bu dünyadan Jerusem’e olan ziyaretler; artan bir biçimde yararlı olup, gelişmekte olan fanilerin sürekli bir biçimde yoğunlaşan ilgisine sahne olmaktadır.

47:5.3 (536.1) Üçüncü malikâne; fani özgünlük dünyası üzerinde bedenden ayrılmalarından önce kültürün bu döngülerinin denkliklerini sağlamayan unsurların tümü için, büyük bir kişisel ve toplumsal kazanım dünyasıdır. Bu âlem üzerinde daha olumlu eğitimsel görev başlatılır. İlk iki malikâne dünyasının eğitimi; beden içinde yaşamın deneyimlerini tamamlama ile ilgili olan, olumsuz nitelikte bulunan daha çok bir mahrumiyet doğasına yöneliktir. Bu üçüncü malikâne dünyası üzerinde kurtuluş unsurları gerçek anlamıyla, ilerleyici morontia kültürlerine başlamaktadır. Bu eğitimin başat amacı, morontia motası ve insan felsefesinin eş güdümü biçimindeki morontia motası ve fani aklının anlayışını geliştirmektir. Kurtuluş fanileri burada böylece, gerçek metafiziğe dair işlevsel kavrayışı kazanmaktadır. Bu durum, kâinatsal anlamlara ve evren karşılıklı evren ilişkilerine ait ussal kavrayışın gerçek başlangıçtır. Üçüncü malikâne dünyasının kültürü, olağan bir yerleşik gezegenin bahşediliş-sonrası Evladı’nın doğasının bir parçasıdır.

6. Dördüncü Malikâne Dünyası

47:6.1 (536.2) Dördüncü malikâne dünyasına eriştiğiniz zaman siz, morontia sürecine gerçek anlamıyla giriş yapmış bir konumda bulunursunuz; siz, başlangıçsal maddi mevcudiyetten uzun bir yol katetmiş bir mevcudiyete sahip olursunuz. Burada böylece siz; Berrak Akşam Yıldızları’na ek olarak aşkın meleklerin yönetim merkezleri ve eğitim okulları ile aşına olan bir konuma gelmek için, dördüncü geçiş dünyasına ziyaret yapmak amacıyla izne sahip olursunuz. Dördüncü geçiş dünyasına ait bu yüksek meleklerin nitelikli makamları boyunca morontia ziyaretçileri, Jerusem’e yapılan dönemsel ziyaretler boyunca Tanrı’nın Evlatları’na ait çeşitli düzeylere oldukça yakın hale gelmeleri için yetkin hale getirilir; çünkü gelişme gösteren faniler yönetim merkezine olan bu tekrar eden ziyaretleri gerçekleştirirken, sistem başkentinin yeni birimleri onlar için kademeli olarak açık hale gelmektedir. Yeni ihtişamlar, bu yükseliş unsurlarının sahip olduğu gelişen akılları için artan bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

47:6.2 (536.3) Dördüncü malikâne dünyası üzerinde bireysel yükseliş unsuru, morontia yaşamının toplumsal çalışması ve sınıf faaliyetleri içinde kendi varlığını daha çok uyum sağlayan bir biçimde bulmaktadır. Yükseliş unsurları burada, yerel evren kültürü ve ilerleyişinin yayınları ve diğer fazlarının artan takdirini kazanmaktadır.

47:6.3 (536.4) Yükseliş fanilerinin tam anlamıyla ilk kez morontia yaratılmışlarının gerçek toplumsal yaşamının ihtiyaçlarına ve sevinçlerine tanıştırılmaları, dördüncü dünya üzerindeki eğitim süreci boyunca gerçekleşmektedir. Ve bu durum evrimsel yaratılmışlar için gerçek anlamıyla; kişisel maddi servetin artmasına veya çıkarcı zafere dayanmayan, toplumsal etkinliklere katılma amacıyla tecrübe edilen yeni bir deneyimdir. Karşılıklı hizmetin bencil olmayan sevgisi biçiminde ortak takdirin anlayışlı duygudaşlığına ek olarak, ibadetsel ve kutsal kusursuzluğun Cennet gayesi şeklinde ortak ve yüce bir nihai sonun gerçekleştirilmesine ait muzaffer adanmışlığa dayanan, yeni bir toplumsal düzey tanıştırılmaktadır. Yükseliş unsurlarının hepsi; Tanrı’yı bilmenin, Tanrı’nın ortaya çıkarmanın, Tanrı’yı aramanın ve Tanrı’yı bulmanın öz bilincine sahip bir konuma gelmektedir.

47:6.4 (536.5) Bu dördüncü malikâne dünyasının ussal ve toplumsal kültürü, olağan evrimin gezegenleri üzerinde Eğitmen Evlat-sonrası akılsal ve toplumsal yaşam ile benzer bir nitelikte bulunmaktadır. Ruhsal düzey, bu türden bir fani yazgı döneminin çok daha ötesindedir.

7. Beşinci Malikâne Dünyası

47:7.1 (537.1) Beşinci malikâne dünyasına olan ulaşım, bir morontia ilerleyicisinin yaşamında devasa bir ileri adımı temsil etmektedir. Bu dünya üzerindeki deneyim, Jerusem yaşamının gerçek bir ön tecrübesidir. Burada siz, sadık evrimsel dünyaların yüksek nihai sonunu gerçekleştirmeye başlayacaksınız; çünkü bu dünyalar, kendilerinin olağan gezegensel gelişimi boyunca bu aşamaya olağan bir biçimde ilerleyebilir. Bu malikâne dünyasının kültürü genel olarak, olağan evrimsel ilerleyişin gezegenleri üzerinde ışık ve yaşamın öncül döneminin nitelikleriyle uyum sağlamaktadır. Ve bu durumu irdeleyerek siz; bu gelişmiş evrimsel dünyalarda zaman zaman ikamet eden varlıkların oldukça yüksek bir biçimde kültür kazandırılmış ve ilerleyici türlerinin, malikâne âlemlerinin birini veya daha fazlasını, ve hatta hepsini geçmeden muaf tutulmaları şeklinde bu yapının neden bu biçimde düzenlendiğini anlayabilirsiniz.

47:7.2 (537.2) Dördüncü malikâne dünyasından ayrılmadan önce yerel evren dilini üstün bir biçimde öğrendikten sonra siz artık; Jerusem’e ikamet düzeyinde ulaşmadan önce iki dilde yetkin hale gelebilmeniz için, Uversa dilini kusursuz bir biçimde öğrenmeye daha fazla zaman ayırırsınız. Yükseliş fanilerinin tümü sistem yönetim merkezlerinden Havona’ya kadar iki dile sahip olan bir nitelikte bulunmaktadır. Ve bunun sonrasında yalnızca, Cennet üzerinde ikamet etmek için zorunlu nitelikteki hali hazırda ihtiyaç duyulan ek genişleme biçiminde aşkın-evren kelime haznesinin büyütülmesi gerekmektedir.

47:7.3 (537.3) Beşinci malikâne dünyasına varışınız üzerinde kutsal yolcu, Evlatlar’ın yönetim merkezi olarak ilgili âlemin geniş dünyasını ziyaret etme hakkına sahip olur. Burada yükseliş fanisi kişisel olarak, kutsal evlatlığın çeşitli toplulukları ile aşina hale gelir. Bu kutsal yolcu, bahse konu mükemmel varlıkları çoktan duymuş ve onlar ile hali hazırda Jerusem üzerinde buluşmuş bir konumda bulunmaktadır; ancak burada kutsal yolcu, onları gerçek anlamıyla tanımaya gelir.

47:7.4 (537.4) Beşinci malikâne dünyası üzerinde siz, takımyıldız eğitim dünyalarını öğrenmeye başlarsınız. Burada siz, bir sonraki takımyıldız ikametiniz için sizleri hazırlamaya başlayacak olan eğitmenlerin ilkiyle tanışırsınız. Bu hazırlanmanın daha fazlası, altıncı ve yedinci dünyalar üzerinde devam ederken; bu hazırlanmanın tamamlayıcı süreçleri Jerusem üzerinde yükseliş fanilerinin birimi içinde onlara sağlanmaktadır.

47:7.5 (537.5) Kâinatsal bilincin gerçek bir doğumu beşinci malikâne dünyası üzerinde gerçekleşmektedir. Siz burada evren aklına sahip bir hale gelmektesiniz. Bu süreç gerçek anlamıyla, genişleyen ufukların yaşandığı bir andır. Bu süreç yükseliş fanilerinin genişleyen akılları üzerine; oldukça emek gerektiren fakat yine bütünüyle neşe dolu ve uğurlu bir şekilde başlayan ilerleyici Cennet yükselişlerini tamamlayan herkesi bekleyen, muhteşem ve harikulade, ulvi ve kutsal bir nitelikteki nihai sonun onlar üzerine doğmaya başlamasıdır. Bu noktada olağan bir fani yükseliş unsuru, Havona yükselişi için içten bir deneyimsel coşkuyu sergilemeye başlamaktadır. Eğitim artık gönüllü, fedakâr hizmet doğal ve ibadet eş zamanlı bir nitelik kazanmaya başlamaktadır. Gerçek bir morontia kişiliği tomurcuklanmakta; gerçek bir morontia yaratılmışı evrim geçirmektedir.

8. Altıncı Malikâne Dünyası

47:8.1 (537.6) Bu âlem üzerinde kısa süreli ikamet eden unsurlar; her ne kadar bu göksel varlıkların birçoğunu tahayyül etmeye yetkin olmasalar da, aşkın-evrenin yüksek ruhaniyetleri ile ilgili daha çok şeyi öğrenecekleri yer olan altıncı geçiş dünyasını ziyaret etme hakkına sahip olur. Burada onlar aynı zamanda; yerel evrenin morontia eğitiminden mezuniyeti oldukça doğrudan bir biçimde takip eden, ileride gerçekleşecek ruhaniyet süreci hakkında ilk derslerini almaktadır.

47:8.2 (537.7) Yardımcı Sistem Egemeni, bu dünyaya sıklıkla gerçekleşen ziyaretlerde bulunmaktadır; ve başat eğitim burada evren idaresinin işleyiş biçimi hakkında verilmeye başlamaktadır. Bütün bir evrenin olaylarını içine alan ilk dersler burada aktarılmaktadır.

47:8.3 (538.1) Burası; yükseliş fanileri için muhteşem bir çağ olup, insan aklı ve kutsal Düzenleyici’nin kusursuz bir bütünleşmesine sıklıkla şahit olmaktadır. Olanak dâhilinde, bu bütünleşme daha önceden gerçekleşmiş olabilir; ancak mevcut kimlik işleyişi çoğu kez, beşinci dünya veya hatta altıncı dünya üzerinde kısa süreli ikamet zamanına kadar erişilmemektedir.

47:8.4 (538.2) Evrimleşen ölümsüz ruhun ebedi ve kutsal Düzenleyici ile birlikteliği; yeniden dirilen kurtuluş unsurları için yüksek denetimde bulunan aşkın meleğin yüksek meleksel çağrısı ve üçüncü günde yargı önüne çıkanların baş melek kaydı tarafından belirtilir; ve bunun sonrasında, bu türden bir kurtuluş unsurunun morontia birlikteliklerinin mevcudiyeti içerisinde onayın bu ileticileri şunları söylemektedir: “Kendisi içinde bütünüyle memnuniyet duyduğum bu unsur, sevilen bir evlattır.” Bu yalın tören, Cennet hizmetinin ebedi sürecine bir yükseliş fanisinin girişini simgelemektedir.

47:8.5 (538.3) Düzenleyici bütünleşmesinin onayının hemen üzerine yeni morontia varlığı, ilk defa yeni ismiyle kendi akranlarına tanıştırılır. Ve bu morontia varlığı; kendi başına seyahat edeceği, Havona’ya isteğe bağlı istikametlerden herhangi birini seçeceği ve Cennet erişiminin farklılaşan işleyiş biçiminden birini tercih edeceği süreç olan, doğal etkinliklerin tümünden kırk günlük ruhsal emekliliğe sahip olur.

47:8.6 (538.4) Fakat orada hala nerdeyse maddi olan unsurlar mevcut bulunmaktadır; onlar, ruhsal bakımdan, meleklerden biraz daha alt düzeyde bulunan bir biçimde daha çok aşkın faniler gibidir. Ancak onlar gerçek anlamıyla muhteşem yaratılmışlar haline gelmektedir.

47:8.7 (538.5) Altıncı dünya üzerinde kısa süreli ikamet boyunca malikâne dünya öğrencileri; ışık ve yaşamın başlangıçsal aşamasının ötesine doğal olarak geçen, bu evrimsel dünyaları nitelendiren yüceltilmiş gelişim ile karşılaştırılabilecek bir düzeye erişirler. Bu malikâne dünyası üzerinde toplumsal düzenleniş yüksek bir düzeye aittir. Fani doğanın gölgesi, bu dünyalar birer birer onlar tarafından çıkılırken gittikçe azalan bir hale gelir. Siz, gezegensel hayvan kökeninin kaba nitelikteki kalıntılarını arkanızda bıraktıkça gittikçe artan bir biçimde hayranlık uyandırıcı hale gelirsiniz. “Büyük sıkıntılardan geçerek gelmek” yüceltilmiş fanilerini, fazlasıyla duygudaş ve hoşgörülü biçimde, oldukça sıcak ve anlayışlı hale getirmek amacına hizmet etmektedir.

9. Yedinci Malikâne Dünyası

47:9.1 (538.6) Bu âlem üzerinde deneyim, doğrudan fani-sonrası düzeyin taçlandırıcı kazanımıdır. Burada kısa süreli ikametiniz boyunca siz; Jerusem üzerinde ikametiniz için sizi hazırlama görevinde eş güdüm sağlayacak unsurların tümü biçiminde, birçok öğretmenin eğitimini alacaksınız. Tecrit edilmiş ve gelişimleri sekteye uğramış olan bu faniler ile gelişmiş ve aydınlanmış âlemlerin kurtuluş unsurları arasındaki ayırt edilebilecek farklılıkların tümü neredeyse bütüncül bir biçimde yedinci malikâne dünyası üzerindeki kısa süreli ikamet boyunca giderilir. Burada siz; talihsiz kalıtımsal nitelikler, sağlıksız çevre ve ruhsal olmayan gezegensel eğilimlerin kalıntılarının tümünden arındırılacaksınız. “Yaratığın işaretinin” arta kalan son kalıntıları burada yok edilmektedir.

47:9.2 (538.7) Yedinci malikâne dünyası üzerinde ikamet ederken, Kâinatın Yaratıcısı’nın dünyası olan yedinci geçiş dünyasını ziyaret etme hakkı sizlere verilmektedir. Burada siz; uzun yükseliş sürecinizin tamamı boyunca artan bir biçimde amaçlayacağınız bir alışkanlık olarak, görülmeyen Yaratıcı’nın yeni ve daha ruhsal olan ibadetine başlayacaksınız. Siz, geçiş kültürünün bu dünyası üzerinde Yaratıcı’nın mabedini bulacaksınız, ancak siz Yaratıcı’yı görmeyeceksiniz.

47:9.3 (538.8) Burada artık Jerusem’e doğru olan mezuniyet için hazırlık sınıfları başlamaktadır. Siz bir dünyadan diğerine bireyler olarak hareket etmiş bir konumda bulunmaktasınız; ancak burada siz, topluluklar halinde Jerusem için ayrılmaya hazırlanırsınız; bunun karşısında belirli sınırlar dâhilinde bir yükseliş unsuru, gelişim seviyesi bakımından kendisini yakalaması amacıyla dünyasal veya malikânesel çalışma topluluğunun geride kalmış bir üyesini etkin hale getirmek için yedinci malikâne dünyasındaki sürecini uzatmayı tercih edebilir.

47:9.4 (539.1) Yedinci malikâne dünyasına ait görevliler, yerleşik düzeye sahip olmuş bir biçimde Jerusem için ayrılışınıza şahit olmak için cam denizi üstünde toplanır. Bu aşamada siz, yüzlerce veya binlerce kez Jerusem’e ziyarette bulunmuş olabilirsiniz; ancak siz bu ziyaretlerinizi her zaman bir ziyaretçi düzeyinde gerçekleştirdiniz; bundan önce siz hiçbir zaman, yükseliş fanileri olarak bütüncül malikâne süreciyle ebedi olarak vedalaşan akranlarınızın bir topluluğu eşliğinde sistem başkentine ilerlemediniz. Bu aşamanın sonrasında siz yakın bir zaman içinde, Jerusem vatandaşları olarak yönetim merkez dünyasının varış alanı üzerinde karşılanırsınız.

47:9.5 (539.2) Siz, maddiyattan arındıran yedi dünya boyunca ilerleyişinizi oldukça büyük bir memnuniyetle tecrübe edeceksiniz; onlar gerçek anlamıyla ölümlülüğü arındıran âlemlerdir. Siz ilk malikâne dünyası üzerinde; morontia dünyasının bir maddi bedeni ancak beden ve kanın fani bir bünyesi olmayan bir şekilde, bir morontia bünyesi içinde konumlanan bir insan aklı olarak, maddi bedene sahip yalın bir ölümlü varlık niteliğinde, büyük bir ölçüde insan olarak bulunursunuz. Siz gerçekten, Düzenleyici ile bütünleşme aşamasında ölümlü düzeyden ölümsüz konuma geçersiniz; ve Jerusem sürecini tamamladığınız zaman zarfından itibaren siz, bütüncül bir nitelikte morontialılar haline geleceksiniz.

10. Jerusem Vatandaşlığı

47:10.1 (539.3) Malikâne dünya mezunlarının yeni bir sınıfının kabul edilmesi, bir hoş geldin heyeti olarak Jerusem’in tümünün toplanması için bir işarettir. Spornagilar bile; gezegensel yarışı tamamlamış ve malikâne dünya ilerleyişini sonlandırmış olan bu unsurlar olarak, evrimsel kökenin muzaffer yükseliş unsurlarının varışından mutluluk duyar. Yalnızca fiziksel düzenleyiciler ve Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, kutlamanın bu etkinliklerine katılmamaktadır.

47:10.2 (539.4) Açığa Çıkarıcı Yuhanna; gelişmekte olan fanilerin bir sınıfının yedinci malikâne dünyasından, Jerusem’in ihtişamları olarak ilk cennetlerine varışına dair bir gerçekliği önceden görmüştür. Ve şu ifadeleri kâğıda dökmüştür: “Ve ben, sanki ateş ile iç içe geçmiş bir cam denizini gördüm; buna ek olarak, onlar içinde kökensel olarak bulunmuş ve malikâne dünyalar boyunca onlar üstünde kalmaya devam etmiş ve nihayet son izlerinin ve kalıntıların yok olduğu yaratığın üstesinden gelerek zafer kazanmış olan bu unsurlar, cam denizinin üstünde durmakta, Tanrı’nın harplarını çalmakta ve fani korkusu ve ölümünden özgürleştirilmelerinin şarkısını söylemektedirler.” (Kusursuzlaştırılmış mekân iletişimine bu dünyaların tümü üzerinde sahip olunmaktadır; ve bu türden iletişimleri herhangi bir konumdan algılayışınız, olgunlaşmamış morontia algısal işleyiş biçiminin mekân iletişimlerinin algılanmasına doğrudan bir biçimde uyumlu hale getirilmesindeki yetersizliği telafi etmek amacıyla bir morontia düzeneği olarak, “Tanrı’nın harpını” taşıma vasıtasıyla olanaklı hale getirilmiştir.

47:10.3 (539.5) Paul benzer bir biçimde, Jerusem’de kusursuzlaştırılmakta olan fanilere ait yükseliş-vatandaş birliklerinin gerçekliğine dair bir öngörüye sahipti; böylelikle o şu ifadeleri yazıya geçirmiştir: “Ancak siz, Siyon Dağı’na ve cennetsel Kudüs olan yaşayan Tanrı’nın şehrine ve Mikâil’in devasa topluluğu olan meleklerin sayısız bir birliğine, ve kusursuzlaştırılan adil insanların ruhaniyetlerine gelmiş oldunuz.”

47:10.4 (539.6) Faniler sistem yönetim merkezleri üzerinde yerleşime eriştiklerinde, gerçek anlamıyla hiçbir yeniden diriliş yaşanmayacaktır. Malikâne dünya sürecinden ayrılışınızda size verilmiş olan morontia bünyesi, yerel evren deneyiminin sonuna kadar sizler ile birlikte mevcut olacak türdendir. Zaman zaman değişiklikler gerçekleştirilecektir; ancak siz, yükseliş kültürü ve ruhaniyet eğitiminin aşkın evren dünyalarına olan geçiş için hazırlık niteliğindeki ilk-düzey ruhaniyetleri olarak ortaya çıktığınızda vedalaşacağınız ana kadar, bu aynı bünyeye sahip olmaya devam edeceksiniz.

47:10.5 (540.1) Bütüncül malikâne süreci boyunca ilerleyen bu faniler, düzenleyici uyku ve yeniden diriliş uyanışlarını yedi kez deneyimlemektedir. Ancak nihai uyanış odası biçimindeki son yeniden diriliş yapısı, yedinci malikâne üzerinde geride bırakılır. Burada artık bir bünye değişimi, bilinçsel sapmayı ve kişisel hafızanın devamlılığı içinde bir duraksamayı gerektirmemektedir.

47:10.6 (540.2) Gizem Görüntüleyicileri tarafından ikamet edilen ve Gerçekliğin Ruhaniyeti tarafından bahşedilen bir biçimde, evrimsel dünyalar üzerinde tanıştırılan ve beden içinde muhafaza edilen fani kişilik; bu türden bir Jerusem vatandaşına Edentia’ya girişi için izin verilmesine ve — Düzenleyici birlikteliğinin ölümsüz bir kurtuluş unsuru, bir Cennet yükseliş unsuru, morontia düzeyinin bir kişiliği ve En Yüksek Unsurlar’ın gerçek bir evladı biçiminde — Nebadon’un morontia birliklerinin gerçek bir üyesi olarak ilan edilmesine kadar bütünüyle hareket kazandırılmış, açığa çıkarılmış ve bütünleştirilmiş bir nitelikte bulunmamaktadır.

47:10.7 (540.3) Fani ölüm, beden içindeki maddi yaşamdan kaçışın bir işleyiş biçimidir; ve düzeltici öğretim ve kültürel eğitimin yedi dünyası boyunca ilerleyici yaşamın malikâne dünya deneyimi, ebediyetin kapılarına erişmenin nihai sonu kazandırılmış zamanın yükseliş unsurlarının evrimsel maddi mevcudiyet ve daha yüksek ruhaniyet erişimi arasına katılan geçiş yaşamı biçimindeki fani kurtuluş unsurlarının morontia sürecine olan tanıştırılmalarını yansıtmaktadır.

47:10.8 (540.4) [Bu anlatım, Bir Berrak Akşam Yıldızı tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved