46 Kiri - Kohaliku süsteemi keskus

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

46. Kiri

Kohaliku süsteemi keskus

46:0.1 (519.1) SATANIA keskus Jerusem on keskmine kohaliku süsteemi keskusmaailm, ning arvestamata Luciferi mässust ja Miikaeli annetumisest Urantial põhjustatud arvukaid hälbeid, on see samasuguste sfääride hulgas tüüpiline. Teie kohalikul süsteemil on olnud tormilisi kogemusi, aga seda hallatakse praegu väga tõhusalt ja ajastute möödudes juuritakse ebakõlade tagajärjed aeglaselt, kuid kindlalt välja. Kord ja hea tahe taastuvad ja Jerusemil valitsevad tingimused lähenevad üha enam sellele, mis teie pärimustes vastab taevasele staatusele, sest süsteemi keskus on enamiku kahekümnenda sajandi usklike ettekujutuse kohaselt tõeline taevas.

1. Jerusemi füüsilised aspektid

46:1.1 (519.2) Jerusem jaguneb laiuskraadide järgi tuhandeks sektoriks ja pikkuskraadide järgi kümneks tuhandeks tsooniks. Sfääril on seitse suuremat pealinna ja seitsekümmend väiksemat halduskeskust. Seitsme sektsiooni pealinnad arendavad erinevaid tegevusi ja Süsteemi Suverään viibib igas neist vähemalt kord aastas.

46:1.2 (519.3) Jerusemi standardmiil võrdub ligikaudu seitsme Urantia miiliga [11,2 km]. Kaaluühiku „gradant” saamisel on aluseks täielikult väljakujunenud ultimaaton ja see määrang lähtub kümnendsüsteemist ning võrdub peaaegu täpselt kümne untsi ehk 280 grammiga teie kaalu järgi. Satania päev on Urantia aja kolm päeva miinus üks tund neli minutit ja viisteist sekundit, mis on võrdne Jerusemi pöörlemisajaga ümber telje. Süsteemi aasta koosneb sajast Jerusemi päevast. Süsteemi aega edastavad meister-kronoldekid.

46:1.3 (519.4) Jerusemi energia on suurepärase kontrolli all ja ringleb ümber sfääri tsoonikanalites, mida toidetakse otse kosmose energialaengutest ja mida jagavad oskuslikult Füüsilised Meisterjuhtijad. Nende energiate kulgemisel läbi füüsiliste juhtimiskanalite tekib loomuliku takistuse tõttu Jerusemi ühtlase temperatuuri alalhoidmiseks vajalik soojus. Täieliku valgustuse korral püsib temperatuur umbes 21 °C piires, kuid nõrgema valgustatusega perioodil langeb see veidi alla 10°.

46:1.4 (519.5) Jerusemi valgustussüsteem peaks tunduma teile üsna arusaadav. Pole päevi ega öid, sooje ega külmi aastaaegu. Võimsusemuundajatele allub sada tuhat keskust, millest hõrendatud energiaid suunatakse läbi planeedi atmosfääri üles, nad teevad läbi teatavad muutused ja jõuavad lõpuks sfääri elektrilisse õhulakke, kust peegelduvad tagasi alla õrna ühtlase hajutatud valgusena, mille intensiivsus on ligikaudu võrdne Urantia päikesevalguse intensiivsusega kell kümme hommikul.

46:1.5 (520.1) Niisugustes valgustustingimustes näib, et valguskiired ei tule kõik samast kohast; nad oleksid nagu hajutatud üle taeva, kiirgudes kosmosest võrdselt kõigist suundadest. See valgus on väga sarnane loomuliku päikesevalgusega, kuid sisaldab palju vähem soojust. Seetõttu on arusaadav, et need keskusmaailmad kosmoses ei helenda; Jerusem poleks nähtav ka siis, kui ta asuks Urantiale väga lähedal.

46:1.6 (520.2) Gaasid, mis peegeldavad seda valguse energiat Jerusemi ülemisest ionosfäärist tagasi maapinnale, on väga sarnased gaasidega, mis kuuluvad Urantia atmosfääri ülakihtidesse ja mis on seotud teie niinimetatud virmaliste nähtusega, kuigi need tekivad teistel põhjustel. Urantial kaitseb sama gaasidekilp maiste raadiolainete väljapääsu, kui need otse välja suundudes peegelduvad selle gaasivööndi vastu põrgates maa poole tagasi. Nii jäävad raadiolained maapinna lähedale ning rändavad läbi õhu ümber teie maailma.

46:1.7 (520.3) Niisugune sfääri valgustatus püsib ühtlaselt seitsmekümne viie protsendi osas Jerusemi päevast ja väheneb siis järk-järgult, kuni on minimaalse valgustatuse ajal võrreldav teie täiskuu valgusega selgel ööl. See on kogu Jerusemi jaoks vaikne tund. Sel puhkuse ja taastumise perioodil töötavad ainult teadaandeid vastuvõtvad jaamad.

46:1.8 (520.4) Jerusem saab nõrka valgust mitmelt lähedal asuvalt päikeselt — see on nagu ere tähevalgus —, kuid ei sõltu neist. Jerusemi-taolisi maailmu ei mõjuta muutused päikese aktiivsuses ning nad ei seisa silmitsi ka päikese jahtumise või suremise probleemiga.

46:1.9 (520.5) Seitset ülemineku-õppemaailma ja nende neljakümmet üheksat satelliiti varustatakse soojuse, valguse, energia ja veega Jerusemi süsteemi järgi.

2. Jerusemi füüsilised iseärasused

46:2.1 (520.6) Jerusemil tunnete te puudust Urantia ja teiste aja jooksul väljakujunenud maailmade sakilistest mäeahelikest, sest seal pole ei maavärinaid ega vihmasadusid, kuid te tunnete rõõmu kaunitest mägismaadest ja teistest pinnavormide ning maastiku ainulaadsetest iseärasustest. Määratuid Jerusemi alasid säilitatakse „looduslikus olekus” ja nende piirkondade suurejoonelisus ületab kaugelt inimese kujutlusvõime piire.

46:2.2 (520.7) Seal on tuhandeid ja tuhandeid väikesi järvi, kuid mitte mäslevaid jõgesid ega laiuvaid ookeane. Üheski arhitektuurses maailmas pole ei vihma, torme ega tuiske, kuid valgustatuse nõrgenemise ajal, kui temperatuur on kõige madalam, langeb iga päev sademetena alla kondenseerunud niiskust. (Kolme gaasiga maailmas on kastepunkt kõrgem kui kahe gaasiga planeedil, nagu seda on Urantia.) Füüsiline taimestik ja elav morontiamaailm vajavad mõlemad niiskust, kuid sellega varustab neid suures osas pinnasealune niisutussüsteem, mis ulatub üle kogu sfääri, isegi mägismaade kõige kõrgemate osadeni. See veesüsteem ei ole täielikult pinna all, sest Jerusemi sädelevaid järvi ühendavad omavahel paljud kanalid.

46:2.3 (520.8) Jerusemi atmosfäär on kolme gaasi segu. See õhk on väga sarnane Urantia õhuga, lisatud on vaid morontia-eluklassi hingamiseks sobivat gaasi. See kolmas gaas on ainelist liiki loomadele ja taimedele hingamiseks igati sobiv.

46:2.4 (521.1) Transpordisüsteem on ühenduses energia ringvooludega, nende põhivoolude kaugus üksteisest on kuusteist kilomeetrit. Füüsiliste mehhanismide abil saavad planeedi ainelised olendid kulgeda kiirusega kolmsada kakskümmend kuni kaheksasada kilomeetrit tunnis. Transpordilinnud lendavad umbes saja kuuekümne kilomeetrise tunnikiirusega. Aineliste Poegade lennumehhanismide kiirus on umbes kaheksasada kilomeetrit tunnis. Ainelised ja varajased morontiaolendid peavad kasutama neid mehaanilisi transpordivahendeid, kuid vaimisiksused kulgevad ühenduses kõrgemate jõudude ja vaimsete energiaallikatega.

46:2.5 (521.2) Jerusemil ja sellega seotud maailmades esineb kümme Nebadoni arhitektuursete sfääride füüsilisele elule iseloomulikku standardset alajaotust. Ja et Jerusemil orgaanilist evolutsiooni ei toimu, pole seal ka eluvormide vahel vastuolusid, olelusvõitlust ega paremini kohastunute ellujäämist. Seal toimub pigem loov kohanemine, mis laseb aimata keskse jumaliku universumi igaveste maailmade ilu, harmooniat ja täiuslikkust. Ja kogu selles loovas täiuses on kõige hämmastavamal viisil omavahel põimunud füüsiline ja morontiaelu, mille vastandlikkust toovad kunstipäraselt esile taevased kunstimeistrid ja nende kaaslased.

46:2.6 (521.3) Jerusem annab tõepoolest eelmaiku paradiislikust hiilgusest ja toredusest. Kuid te ei saa kunagi loota, et ükskõik kui hea kirjeldus annaks neist aulistest arhitektuursetest maailmadest adekvaatse ettekujutuse. Nii vähe on seda, mida saaks üldse võrrelda millegagi teie maailmas, ja Jerusemi asjad ületavad ka võrreldavuse korral Urantia asju niisugusel määral, et võrdlus oleks peaaegu groteskne. Enne tegelikku saabumist Jerusemile saab teil vaevalt olla mingit tõega sarnanevat ettekujutust taevastest maailmadest, kuid see aeg polegi nii kaugel, mil saate võrrelda oma süsteemi keskusmaailma jõudmist ja oma kunagi tulevikus toimuvat saabumist universumi kaugematele koolitussfääridele, superuniversumisse ja Havonasse.

46:2.7 (521.4) Jerusemi tootmis- ehk laborisektor on ulatuslik ala, mida urantialased vaevalt ära tunneksid, sest seal pole suitsevaid korstnaid; vaatamata sellele seondub nende eriliste maailmadega keeruline aineline majandussüsteem ning mehaaniliste meetodite ja füüsiliste saavutuste täiuslikkus hämmastaks ka teie kogenumaid keemikuid ja leiutajaid ning tekitaks neis aukartust. Mõelge hetkeks sellele, et see esimene Paradiisi-reisi peatuspaigaks olev maailm on palju enam aineline kui vaimne. Kogu teie viibimise jooksul Jerusemil ja selle üleminekumaailmades olete palju lähemal oma maisele ainelisele elule kui oma hilisemale edasijõudvale vaimeksistentsile.

46:2.8 (521.5) Peaaegu nelja tuhande viiesaja meetri kõrgune Seeravi mägi on Jerusemi kõrgeim paik ning kõigi transpordiseeravite väljumiskoht. Planeedi gravitatsiooni mõju alt pääsemiseks vajaliku algenergia omandamiseks ja õhutakistuse ületamiseks kasutatakse arvukalt mehaanilisi vahendeid. Seeravite transport väljub kogu valguse perioodi jooksul Urantia aja iga kolme sekundi järel ja mõnikord kaua veel ka valguse taandumise ajal. Transpordiseeravite stardikiirus on ligikaudu kakskümmend viis standardmiili Urantia aja sekundis ning nad saavutavad ettenähtud reisikiiruse alles enam kui kahe tuhande miili kaugusel Jerusemist.

46:2.9 (521.6) Transportijad saabuvad kristallväljale, niinimetatud klaasmerele. Selle ala ümber on seeravitranspordiga kosmost läbivate mitmesuguste olendiklasside vastuvõtujaamad. Külalisõpilaste polaarkristallist vastuvõtujaama lähedal võite tõusta pärlina helkivasse observatooriumi ja vaadelda kogu keskusplaneedi tohutu suurt reljeefset kaarti.

3. Jerusemi teabelevi

46:3.1 (522.1) Superuniversumi ja Paradiisi-Havona teabelevi võetakse Jerusemil vastu Salvingtoni vahendusel ning kasutades polaarkristalli, klaasmerd. Lisaks sellele Nebadoni-välisele side vastuvõtuvõimalusele on veel kolm vastuvõtujaamade rühma. Need eraldi asuvad, kuid kolme kontsentrilise ringina paiknevad jaamade rühmad on reguleeritud vastu võtma teabelevi kohalikest maailmadest, tähtkuju keskusest ja kohaliku universumi keskusmaailmast. Kogu seda teabelevi esitatakse automaatselt sel kombel, et neid võiksid vastu võtta kõik keskses teadaannete amfiteatris viibivad igat liiki olendid; tõususurelike kõigist tegevustest Jerusemil pole miski põnevam ja kaasakiskuvam kui universumi kosmosearuannete lõputu voo kuulamine.

46:3.2 (522.2) Seda Jerusemil asuvat teabelevi vastuvõtujaama ümbritseb tohutu amfiteater, mis on ehitatud Urantial suures osas tundmatutest siravatest materjalidest, seal on istekohti enam kui viiele miljonile olendile — nii ainelistele kui ka morontiaolenditele — ning see mahutab lisaks veel loendamatul hulgal vaimisiksusi. Kogu Jerusemi lemmik-meelelahutuseks on veeta vaba aega teabelevijaamas, et kuulda seal uudiseid universumi käekäigust ja seisundist. Ja see on planeedil ainuke tegevus, mis valguse nõrgenemise ajal ei lakka.

46:3.3 (522.3) Sellesse teabelevi amfiteatrisse saabub Salvingtonilt pidevalt sõnumeid. Selle lähedal võetakse vähemalt kord päevas vastu Edentialt saabuvaid Kõigekõrgemate Tähtkujude Isade teateid. Uversa korralist ja erakorralist teabelevi edastatakse perioodiliselt Salvingtoni kaudu, ja kui võetakse vastu Paradiisi sõnumeid, koguneb kogu elanikkond klaasmere ümber ning Uversa sõbrad täiendavad Paradiisi-teabelevi edastamisviisi veel peegeldamisnähtustega, et kõik kuuldav saaks ka nähtavaks. Sel kombel saavad surelikud ellujääjad oma igavesel avastusretkel sissepoole rännates pidevalt eelmaiku üha suuremast ilust ja toredusest.

46:3.4 (522.4) Jerusemi saatejaam asub sfääri vastaspoolusel. Kogu teabelevi üksikmaailmadesse lähetatakse süsteemi keskusmaailmade kaudu, välja arvatud Miikaeli sõnumid, mis lähevad mõnikord peainglite ringlust mööda otse sihtkohtadesse.

4. Elukoha- ja halduspiirkonnad

46:4.1 (522.5) Üsna suured osad Jerusemist on jäetud elukoha aladeks ja süsteemi keskusmaailma ülejäänud piirkonnad on antud vajalike haldusfunktsioonide täitmiseks, sealhulgas 619 asustatud sfääri, 56 üleminekukultuuri maailma ja süsteemi keskusmaailma enda asjade juhtimiseks. Jerusemil ja Nebadonis on see korraldatud järgmiselt:

46:4.2 (522.6) 1. ringid—ajutiste elanike elukohad;

46:4.3 (522.7) 2. ruudud—süsteemi täitevvõimu- ja haldusalad;

46:4.4 (522.8) 3. ristkülikud—madalamate kohalike eluvormide kohtumispaigad;

46:4.5 (522.9) 4. kolmnurgad—kohalikud või Jerusemi haldusalad.

46:4.6 (522.10) Niisugune süsteemi tegevuste jaotamine ringidesse, ruutudesse, ristkülikutesse ja kolmnurkadesse on ühesugune kõigis Nebadoni süsteemi keskusmaailmades. Mõnes teises universumis võib valitseda täiesti teistsugune kord. Need asjad on määratud Loojate-Poegade mitmesuguste kavadega.

46:4.7 (523.1) Meie jutustuses neist elukoha- ja halduspiirkondadest ei ole arvestatud Jerusemi alaliste kodanike, Jumala Aineliste Poegade kauneid avaraid valdusi ning me pole maininud ka arvukaid teisi huvitavaid vaimolendite ja vaimolenditele lähedasi klasse. Jerusemil kasutatakse näiteks süsteemi funktsioneerimise kavandamiseks spirongade tõhusat teenistust. Need olendid on pühendunud aineüleste kohalike elanike ja külaliste vaimsele hoolekandele. Sellesse imelisse kaunite intellektiolendite rühma kuuluvad kõrgemate morontiaolendite ja morontia abiliste üleminekuteenijad — olendid, kes töötavad kõigi morontialoodute ülalpidamiseks ja kaunistamiseks. Nad on Jerusemil sama, mis keskteeolendid Urantial, ainelise ja vaimse maailma vahel tegutsevad abilised.

46:4.8 (523.2) Süsteemi keskusmaailmad on selles suhtes ainulaadsed, et need on ainsad maailmad, kus ilmnevad peaaegu täiuslikult kõik kolm universumi eksistentsi faasi: aineline, morontialik ja vaimne. Jerusemil tunnete end nagu kodus nii ainelise, morontia- kui ka vaimisiksusena; samuti tunnevad end ka ühendolendid nagu keskteelised ja Ainelised Pojad.

46:4.9 (523.3) Jerusemil on nii ainelist kui ka morontia tüüpi oivalisi ehitisi ning puhtvaimsed tsoonid pole vähem oivaliselt ja külluslikult kaunistatud. Oleks mul vaid sõnu, et rääkida teile Jerusemi imepärase füüsilise varustuse morontiavastetest! Ja kui ma suudaksin veel kirjeldada selle keskusmaailma vaimse varustuse ülimat suurejoonelisust ja oivalist täiuslikkust! Teie kujutlusvõime kõige julgemgi ettekujutus varustuse ilust ja küllastatuse täiuslikkusest ei suudaks küll selle suurejoonelisuse lähedalegi jõuda. Ja Jerusem on vaid esimene samm teel Paradiisi ilu taevaliku täiuslikkuse poole.

5. Jerusemi ringid

46:5.1 (523.4) Universumi asukate tähtsamatele rühmadele määratud elukoha alasid nimetatakse Jerusemi ringideks. Käesolevas jutustuses mainitakse järgmisi ringide rühmi:

46:5.2 (523.5) 1. Jumala Poegade ringid;

46:5.3 (523.6) 2. inglite ja kõrgemate vaimude ringid;

46:5.4 (523.7) 3. Universumi Abiliste ringid, kuhu kuuluvad ka loodud-olendite kolmsustatud pojad, kes ei ole Kolmsuse Õpetajate-Poegade juurde määratud;

46:5.5 (523.8) 4. Füüsiliste Meisterjuhtijate ringid;

46:5.6 (523.9) 5. kohalemääratud tõususurelike, sealhulgas keskteeolendite ringid;

46:5.7 (523.10) 6. hea tahte kolooniate ringid;

46:5.8 (523.11) 7. Lõplikkuse Korpuse ringid.

46:5.9 (523.12) Kõik need asupaikade rühmitused koosnevad seitsmest kontsentrilisest järjest kõrgemast ringist. Need on kõik ühesuguse ehitusega, kuid erineva suurusega ja valmistatud eri materjalidest. Neid kõiki ümbritsevad kaugele ulatuvad kaitsepiirded, mis kõrguvad laiade promenaadidena iga seitsmest kontsentrilisest ringist koosneva rühma ümber.

46:5.10 (524.1) 1. Jumala Poegade ringid. Kuigi Jumala Poegadel on olemas oma sotsiaalne planeet, üks üleminekukultuuri maailmu, on nende valduses ka need suured alad Jerusemil. Oma üleminekukultuuri maailmas suhtlevad tõususurelikud vabalt kõigi jumaliku pojaseisuse klassidega. Seal te õpite neid Poegi isiklikult tundma ja hakkate neid armastama, kuid nende suhtlemine piirdub suures osas mainitud erilise maailma ja selle satelliitidega. Jerusemi ringidel aga võib neid eri pojaseisuse rühmi töötamas näha. Ja et morontianägemine on tohutu ulatusega, võite jalutada Poegade jalutusteedel ja vaadelda nende loendamatute klasside põnevat tegutsemist.

46:5.11 (524.2) Need seitse Poegade ringi on kontsentrilised ja tõusevad järjest kõrgemale, nii et igalt välimiselt ja suuremalt ringilt avaneb vaade sisemistele ja väiksematele, iga ringi ümbritseb aga avalik promenaadimüür. Need müürid on ehitatud kirkalt säravatest kalliskividest ning on nii kõrged, et neilt avaneb vaade kogu vastavale asukoharingile. Kõik niisugust müüri läbivad paljud väravad — neid on viiekümnest kuni saja viiekümne tuhandeni — on valmistatud ühest terviklikust pärliläikelisest kristallist.

46:5.12 (524.3) Poegade valduse esimesel ringil asuvad Kohtumõistjad-Pojad ja nende isiklikud kaaskonnad. Siia on keskendunud kõik nende juriidiliste Poegade kavad ja vahetud tegevused annetumis- ning kohtumõistmisteenistusteks. Selle keskuse kaudu peavad süsteemi Avonalid ka sidet universumiga.

46:5.13 (524.4) Teisel ringil asuvad Kolmsuse Õpetajad-Pojad. Selles pühas piirkonnas viivad Daynalid koos oma kaaslastega läbi äsjasaabunud esmaste Õpetajate-Poegade koolitust. Ja kogu selles töös on neile võimekateks abilisteks teatavate Kirgaste Õhtutähtedega kooskõlastatud olendite alaliik. Loodud-olendite kolmsustatud pojad asuvad ühes Daynali ringi sektoris. Kolmsuse Õpetajad-Pojad on kõige lähemad sellele, et olla Kõikse Isa isiklikud esindajad kohalikus süsteemis; nad on vähemalt Kolmsuse päritolu olendid. See teine ring on kõigile Jerusemi rahvastele erakordselt huvitav.

46:5.14 (524.5) Kolmas ring on pühendatud Melkisedekitele. Siin asuvad süsteemi juhid, kes juhendavad nende mitmekülgsete Poegade peaaegu lõputut hulka tegevusi. Alates esimestest eluasemeilmadest läbi kogu tõususurelike elujärgu Jerusemil on Melkisedekid nagu kasuisad ja alati kohalviibivad nõuandjad. Kui jätta arvestamata Aineliste Poegade ja Tütarde kõikjale ulatuv tegutsemine, võiks isegi öelda, et nende mõju on Jerusemil valdav.

46:5.15 (524.6) Neljas ring on koduks Vorondadekitele ja kõigile teistele külastajatest ning vaatlejatest Poegade klassidele, keda ei ole mujale suunatud. Kui Kõigekõrgemad Tähtkujude Isad käivad kohalikku süsteemi kontrollimas, elavad nad sellel ringil. Tarkuse Täiustajad, Jumalikud Nõuandjad ja Kõiksed Hindajad elavad süsteemis oma ülesandeid täites kõik sellel ringil.

46:5.16 (524.7) Viies ring on asupaigaks Lanondadekitele, Süsteemi Suveräänide ja Planeedivürstide pojaseisuse klassidele. Sellel alal viibides suhtlevad need kolm rühma omavahel, nagu oleks tegu ühe rühmaga. Sellel ringil hoitakse süsteemi varusid, Süsteemi Suveräänil aga on tempel, mis asub haldusmäel valitsushoonete rühma keskel.

46:5.17 (524.8) Kuues ring on süsteemi Elukandjate viibimispaik. Siia kogunevad kõik nende Poegade klassid ja siit suunduvad nad maailmadesse oma ülesandeid täitma.

46:5.18 (524.9) Seitsmes ring on tõusvate poegade kohtumispaik, nende surelike kohtumispaik, kes võivad tegutseda koos oma seeravitest saatjatega ajutiselt süsteemi keskuses. Kõik Jerusemi kodanikest kõrgema ja lõpetanutest alama seisundiga endised surelikud loetakse kuuluvaks rühma, mille keskus on sellel ringil.

46:5.19 (525.1) Need Poegadele varutud ringikujulised alad võtavad enda alla tohutu suure piirkonna ja veel tuhat üheksasada aastat tagasi oli selle keskel suur tühi ruum. Nüüd paikneb selles Miikaeli memoriaal, mis valmis umbes viissada aastat tagasi. Nelisada üheksakümmend viis aastat tagasi, kui see tempel talle pühendati, oli Miikael isiklikult kohal ja kogu Jerusem kuulis liigutavat lugu Meister-Poja annetumisest Urantial, Satania tähtsusetuimal planeedil. Nüüd on Miikaeli memoriaal keskuseks kõigile tegevustele, mis on seotud Miikaeli annetumise tagajärjel teisenenud süsteemi juhtimisega, hõlmates ka enamikku viimasel ajal sinna ületoodud Salvingtoni tegevusi. Memoriaali personal koosneb enam kui miljonist isikust.

46:5.20 (525.2) 2. Inglite ringid. Nagu Poegade elupiirkond, nii koosnevad ka inglite ringid seitsmest kontsentrilisest ja järjest kõrgenevast ringist, igaüks kõrgumas sissepoole jäävate alade üle.

46:5.21 (525.3) Inglite esimesel ringil asuvad Lõpmatu Vaimu Kõrgemad Isiksused, kes võivad olla lähetatud keskusmaailma — Üksildased Sõnumitoojad ja nende kaaslased. Teine ring on pühendatud sõnumitoojate hulkadele, Tehnilistele Nõuandjatele, kaaslastele, inspektoritele ja kroonikutele, kes võivad aeg-ajalt juhtumisi Jerusemil tegutseda. Kolmas ring kuulub kõrgemate klasside ja rühmituste hoolekandevaimudele.

46:5.22 (525.4) Neljandal ringil asuvad haldusseeravid ja Satania-taolises kohalikus süsteemis teenivad seeravid on „loendamatud ingliväed”. Viiendal ringil asuvad planeediseeravid, kuues aga on koduks ülemineku hoolekandjatele. Seitsmendal ringil on sfäär, kus viibivad teatavad ilmutamata seeravite klassid. Kõigi nende inglirühmade kroonikud ei asu oma kaaslastega koos, vaid Jerusemi kroonikatemplites. Kõiki kroonikaid hoitakse selles kolmeses arhiividesaalis kolmes eksemplaris. Süsteemi keskuses hoitakse kroonikaid alati ainelisel, morontia- ja vaimsel kujul.

46:5.23 (525.5) Neid seitset ringi ümbritseb Jerusemi panoraamväljapanek ümbermõõduga viis tuhat standardmiili, mis tutvustab Satania asustatud maailmade edasijõudmist ja mida pidevalt uuendatakse, et esitada tõetruult üksikplaneetidel valitsevaid tingimusi. See inglite ringide kohal kõrguv määratu promenaad on kahtlemata esimene, mis Jerusemil teie tähelepanu köidab, kui teile antakse teie esimestel külaskäikudel pikemalt vaba aega.

46:5.24 (525.6) Neid väljapanekuid koostavad Jerusemi kohalikud elanikud, kuid neid abistavad Satania eri maailmadest pärit tõusuteelised, kes oma teel Edentiale viibivad Jerusemil. Planeedi tingimusi ja maailma progressi kirjeldatakse paljude erinevate meetoditega, millest mõned on teile tuttavad, enamik võtteid aga Urantial tundmatud. Need väljapanekud võtavad enda alla selle tohutu müüri välisserva. Ülejäänud osa promenaadist on peaaegu täielikult avatud ning rikkalikult ja suurejooneliselt kaunistatud.

46:5.25 (525.7) 3. Universumi Abiliste ringidel asuvad tohutul kesksel alal Õhtutähtede keskused. Siin on Galantia süsteemi peakeskus, kõigist tõusvatest Õhtutähtedest esimesena ülesande saanud võimsa üliinglite rühma kaasjuhi tegevuspaik. See on üks suurejoonelisemaid kõigist Jerusemi haldussektoritest, kuigi üks hiljutisemaid konstruktsioone. Selle keskuse diameeter on kaheksakümmend kilomeetrit. Galantia keskus on monoliitne, täiesti läbipaistev valatud kristall. Neid ainelis-morontialikke kristalle hindavad kõrgelt nii morontia- kui ka ainelised olendid. Loodud Õhtutähtedel on sellised isiksusevälised omadused, et nad avaldavad mõju tervele Jerusemile. Kogu see maailm on omandanud vaimse hõngu pärast seda, kui nii paljud nende tegevused Salvingtonilt siia üle toodi.

46:5.26 (526.1) 4. Füüsiliste Meisterjuhtijate ringid. Mitmesugused Füüsiliste Meisterjuhtijate ringid on paigutatud kontsentriliselt ümber suure võimsustempli, milles asub süsteemi võimsusülem koos Morontia Võimsusejuhendajate ülemaga. See võimsustempel on üks Jerusemi kahest sektorist, kuhu tõususurelikke ja keskteelisi ei lubata. Teine niisugune on dematerialiseerimissektor Aineliste Poegade alas — rida laboreid, kus transpordiseeravid viivad ainelisi olendeid üle seisundisse, mis on üsna sarnane morontia eksistentsiklassiga.

46:5.27 (526.2) 5. Tõususurelike ringid. Tõususurelike ringide kesksel alal asub 619 planeedi memoriaalist koosnev rühm, mis esindab süsteemi asustatud maailmu, ja neis ehitistes tehakse aeg-ajalt põhjalikke muudatusi. Iga maailma surelikel on õigus otsustada aeg-ajalt teatavate muudatuste või täienduste tegemise üle oma planeedi memoriaalis. Ka praegu tehakse Urantia ehitistes palju muudatusi. Nende 619 templi keskel asub Edentia ja selle paljude tõusuteekultuuriga maailmade mudel. Mudeli diameeter on kuuskümmend viis kilomeetrit ning see on Edentia süsteemi tegelik koopia, mis detailideni vastab originaalile.

46:5.28 (526.3) Tõusuteelised teenivad rõõmuga Jerusemil ja vaatlevad meeleldi teiste rühmade tegutsemist. Kõik neis paljudes ringides tehtav on vabalt jälgitav kogu Jerusemil.

46:5.29 (526.4) Niisuguses maailmas on kolme selgelt eri liiki tegevusi: töö, edasiminek ja mäng. Ehk teisiti öeldes: teenistus, õppimine ja puhkus. Vahepealseteks tegevusteks on sotsiaalne suhtlemine, rühmaviisilised meelelahutused ja jumalik palveldamine. Läbikäimisel nende mitmekesiste isiksuserühmadega, oma kaaslastest väga erinevate klassidega, on suur hariduslik väärtus.

46:5.30 (526.5) 6. Hea tahte kolooniate ringid. Seitse hea tahte kolooniate ringi on kaunistatud kolme tohutu suure ehitisega: Jerusemi hiiglaslik astronoomiaobservatoorium, Satania tohutu kunstigalerii ja meenutusjuhtide määratu suur kogunemissaal, puhkusele ning meelelahutusele pühendatud morontiategevuste paik.

46:5.31 (526.6) Taevased kunstimeistrid suunavad spornagiaid ja valmistavad hulgaliselt loovaid kaunistusi ning monumente, mida on igas avalikus kogunemiskohas külluslikult. Nende kunstimeistrite stuudiod on selle imelise maailma kõigist võrratutest ehitistest ühed suurimad ja kauneimad. Teistel hea tahte kolooniatel on ulatuslikud ja kaunid keskused. Paljud neist hoonetest on ehitatud tervenisti kristalselt säravatest kalliskividest. Kõigis arhitektuurilistes maailmades on ohtrasti kristalli ja niinimetatud väärismetalle.

46:5.32 (527.1) 7. Lõpetanute ringide keskel on ainulaadne ehitis. Ning kõigis süsteemi keskusmaailmades kogu Nebadonis on samasugune tühi tempel. Jerusemil on see ehitis pitseeritud Miikaeli märkidega ning sellele on kirjutatud: „Avamata, seitsmenda astme vaimudele — igavesele seisundile.” Gabriel pitseeris selle saladusliku templi ja keegi peale Miikaeli ei saa ega tohi murda Helkja Koidutähe poolt kinnitatud suveräänsuse pitserit. Kunagi te näete seda vaikset templit, kuigi te ei tohi selle saladust teada saada.

46:5.33 (527.2) Teised Jerusemi ringid. Lisaks neile elukoharingidele on Jerusemil veel arvukalt muid mitmesuguse otstarbega elukohti.

6. Täitevvõimu- ja haldusruudud

46:6.1 (527.3) Süsteemi täitevvõimu- ja haldusosakonnad asuvad määratu suurtel osakondade ruutudel, mida on kokku tuhat. Iga haldusüksus jaguneb sajaks alajaotuseks, millest igas on kümme alarühma. Need tuhat ruutu on koondatud kümneks üldiseks jaotuseks, millest moodustuvad järgmised kümme haldusosakonda:

46:6.2 (527.4) 1. füüsiline hooldus ja aineline täiustumine, füüsilise võimsuse ja energia valdkonnad;

46:6.3 (527.5) 2. vahekohtud, eetika ja haldusotsuste langetamine;

46:6.4 (527.6) 3. planeetidega seotud kohalikud küsimused;

46:6.5 (527.7) 4. tähtkujude ja universumite küsimused;

46:6.6 (527.8) 5. haridus ja muud Melkisedekite tegevused;

46:6.7 (527.9) 6. planeetide ja süsteemi füüsiline progress, Satania tegevuste teaduslikud küsimused;

46:6.8 (527.10) 7. morontiaküsimused;

46:6.9 (527.11) 8. puhtvaimsed tegevused ja eetika;

46:6.10 (527.12) 9. tõusuteeliste hoolekanne;

46:6.11 (527.13) 10. suuruniversumi filosoofia.

46:6.12 (527.14) Need ehitised on läbipaistvad: seega saavad ka külalisõpilased kõiki süsteemi tegevusi jälgida.

7. Ristkülikud — spornagiad

46:7.1 (527.15) Tuhandel Jerusemi ristkülikul asuvad keskusplaneedi alamad kohalikud eluvormid ja nende keskmes on spornagiate tohutu suur ringikujuline keskus.

46:7.2 (527.16) Jerusemil hämmastavad teid imepäraste spornagiate põllumajanduslikud saavutused. Maad haritakse seal suures osas esteetilistel ja kaunistuslikel eesmärkidel. Spornagiad on keskusmaailmade haljastajad ning nad kujundavad Jerusemi vabu alasid originaalselt ja kunstipäraselt. Pinnase harimiseks kasutavad nad nii loomi kui ka arvukaid mehaanilisi seadmeid. Nad rakendavad arukalt ja oskuslikult oma asualadel toimivaid jõude ning kasutavad ära oma väiksemate vendade, alamate loodud loomade arvukaid klasse, kellest paljud on neis erilistes maailmades spornagiate kasutada. Seda loomse elu klassi suunavad praegu suures osas tõusuteelistest keskteeolendid arengusfääridelt.

46:7.3 (528.1) Kohandajad spornagiate sisimas ei ela. Neil ei ole ellujäävat hinge, kuid nad saavad kaua elada, mõnikord isegi nelikümmend kuni viiskümmend tuhat standardaastat. Neid on arvuliselt terve leegion ja nad kannavad füüsiliselt hoolt kõigi ainelisi teenuseid vajavate universumiisiksuste klasside eest.

46:7.4 (528.2) Kuigi spornagiatel ei ole ellujäävat hinge ja neil see ka ei arene, kuigi neil pole isiksust, areneb neil siiski välja individuaalsus, mis võib kogeda taaskehastumist. Kui nende ainulaadsete loodud-olendite füüsilised kehad aja möödudes kasutuse ja vananemise tagajärjel alla käivad, valmistavad nende loojad neile koostöös Elukandjatega uued kehad, millesse vanad spornagiad ümber asuvad.

46:7.5 (528.3) Spornagiad on kogu Nebadoni universumis ainsad loodud-olendid, kes mingil viisil taaskehastumist kogevad. Nad reageerivad vaid esimesele viiele meeleabivaimule, nad ei reageeri palveldamis- ja tarkusevaimule. Aga viiele meeleabivaimule reageeriv meel on juba teatavas mõttes terviklik ehk võrdsustuv kuuenda reaalsusetasandiga ning just see tegur määrab kogemusliku identiteedi.

46:7.6 (528.4) Ma ei oska neid kasulikke ja ebatavalisi loodud-olendeid kellegagi võrrelda, sest arengumaailmades pole nendega võrreldavaid loomi olemas. Nad ei ole arenevad olendid, Elukandjad on nad kujundanud nende praeguse kuju ja staatusega. Neid on kahte sugu ja nad sigivad, sest neil on vaja rahuldada kasvava elanikkonna vajadusi.

46:7.7 (528.5) Urantia meelele on nende kaunite ja kasulike loodud-olendite olemuse kirjeldamiseks ehk kõige parem öelda, et neis on ühendatud truu hobuse ja sõbraliku koera jooned ning nende arukus ületab kõrgeimat tüüpi šimpansi oma. Ja nad on Urantia füüsiliste standardite alusel otsustades väga kaunid. Nad hindavad väga tähelepanu, mida neile osutavad neis arhitektuursetes maailmades viibivad ainelised ja poolainelised olendid. Nende nägemisvõime võimaldab neil lisaks ainelistele olenditele ära tunda ka morontialooduid, alamaid ingliklasse, keskteelisi ja mõningaid vaimisiksuste alamaid klasse. Nad ei saa aru Lõpmatu palveldamisest ega mõista ka Igavese tähendust, kuid kiindumuse tõttu oma peremeestesse on nad seotud oma maailmade väliste vaimsete pühendumistega.

46:7.8 (528.6) On neid, kes usuvad, et mingil tulevasel universumiajastul pääsevad need truud spornagiad oma loomselt eksistentsitasandilt ja jõuavad arengus jätkuva intellektuaalse kasvu ning isegi vaimsuse saavutamise väärilise saatuseni.

8. Jerusemi kolmnurgad

46:8.1 (528.7) Jerusemi puhtkohalikke ja rutiinseid asju suunatakse sajast kolmnurgast. Need üksused on koondatud ümber kümne imelise ehitise, kus asub Jerusemi kohalik valitsus. Kolmnurki ümbritseb panoraam, mis kirjeldab süsteemi peakeskuse ajalugu. Praegu on sellest ringjast jutustusest ära kustutatud enam kui kaks standardmiili. Satania tagasivõtmisel tähtkuju perre see sektor taastatakse. Miikaeli korraldustega on see sündmus igati ette valmistatud, kuid Päevilt Vanade kohus ei ole veel Luciferi mässu küsimuste üle otsustamisega lõpule jõudnud. Võib-olla ei saa Satania Norlatiadekis täieõiguslikuks kaaslaseks seni, kuni seal peitub veel kunagisi põlismässajaid, kõrgeid loodud-olendeid, kes on valgusest pimedusse langenud.

46:8.2 (529.1) Kui Satania saab tähtkuju rüppe tagasi pöörduda, vaadatakse uuesti läbi isoleeritud maailmade tagasivõtmine asustatud maailmade süsteemi perre, sellega kaasneb maailmade vaimse suhtlemise taastamine. Aga isegi kui Urantia võetaks taas süsteemi ringlustesse, tekitaks teis siiski piinlikkust asjaolu, et kogu süsteem jääb Norlatiadeki karantiini alla ja seega osaliselt eraldatuks kõigist teistest süsteemidest.

46:8.3 (529.2) Kuid Luciferi ja tema kaaslaste üle otsuse langetamine taastab peagi Satania süsteemi koha Norlatiadeki tähtkujus ning Urantia ning teised isoleeritud sfäärid võetakse seejärel tagasi Satania ringlustesse ja need maailmad saavad taas kasutada planeetidevahelise ja süsteemidevahelise suhtlemise õigust.

46:8.4 (529.3) Mässajatele ja mässudele tuleb lõpp. Ülimad Valitsejad on halastavad ja kannatlikud, kuid tahtlikult soositud kurja kohta kehtiv seadus viiakse täide kõikide suhtes ja eksimatult. „Patu palk on surm” — häving igaveseks.

46:8.5 (529.4) [Esitanud Nebadoni Peaingel.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.