ΕΓΓΡΑΦΟ 46, ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 46

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(519.1) 46:0.1 Η Τζερουζέμ, το αρχηγείο της Σατάνια, είναι μία συνηθισμένη πρωτεύουσα ενός τοπικού συστήματος και, πέραν των πολυάριθμων ανωμαλιών που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας της εξέγερσης του Εωσφόρου και της επιφοίτησης του Μιχαήλ στην Ουράντια, είναι τυπική μεταξύ παρόμοιων σφαιρών. Το τοπικό σας σύστημα έχει περάσει από ορισμένες θυελλώδεις εμπειρίες, επί του παρόντος, όμως, διοικείται πολύ αποτελεσματικά και, καθώς ο καιρός περνά, τα επακόλουθα της δυσαρμονίας αργά αλλά σταθερά απαλείφονται. Η τάξη και η καλή θέληση αποκαθίστανται και οι συνθήκες στην Τζερουζέμ πλησιάζουν όλο και περισσότερο την παραδείσια κατάσταση των παραδόσεών σας, αφού το αρχηγείο του συστήματος είναι, πράγματι, ο παράδεισος που οραματίσθηκε η πλειοψηφία των πιστών της θρησκείας του εικοστού αιώνα.

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΖΕΡΟΥΖΕΜ

(519.2) 46:1.1 Η Τζερουζέμ χωρίζεται σε χίλιους τομείς ως προς το γεωγραφικό πλάτος και δέκα χιλιάδες ζώνες, ως προς το γεωγραφικό μήκος. Ο πλανήτης έχει επτά μείζονες πρωτεύουσες και εβδομήντα ελάσσονα διοικητικά κέντρα. Οι επτά επί μέρους πρωτεύουσες ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες και ο Κυρίαρχος του Συστήματος είναι παρών σε κάθε μία τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

(519.3) 46:1.2 Το τυπικό χιλιόμετρο της Τζερουζέμ είναι ίσο με περίπου ένδεκα χιλιόμετρα της Ουράντια. Το τυπικό βάρος, το «γκράνταντ», δημιουργείται δια του δεκαδικού συστήματος από το ώριμο ουλτιματόνιο και αντιπροσωπεύει σχεδόν ακριβώς διακόσια ενενήντα πέντε γραμμάρια του βάρους σας. Η ημέρα της Σατάνια ισούται με τρεις ημέρες σύμφωνα με το χρόνο της Ουράντια, μείον μία ώρα, τέσσερα λεπτά και δεκαπέντε δευτερόλεπτα, όντας ο χρόνος της αξονικής περιστροφής της Τζερουζέμ. Το έτος του συστήματος αποτελείται από εκατό ημέρες της Τζερουζέμ. Ο χρόνος του συστήματος εκπέμπεται από τους κυρίαρχους χρόνολντεκ.

(519.4) 46:1.3 Η ενέργεια στην Τζερουζέμ ελέγχεται υπέροχα και κυκλοφορεί τριγύρω από τη σφαίρα στις ζώνες διαύλων, οι οποίοι τροφοδοτούνται κατ’ ευθείαν από τα ενεργειακά φορτία του διαστήματος και διευθύνονται επιδέξια από τους Κυρίαρχους Φυσικούς Ελεγκτές. Η φυσική αντίσταση στη διέλευση αυτών των ενεργειών μέσω των φυσικών διαύλων αγωγιμότητας εξασφαλίζει την απαιτούμενη για την παραγωγή της σταθερής θερμοκρασίας της Τζερουζέμ ενέργεια. Η θερμοκρασία πλήρους φωτός διατηρείται περίπου στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά την περίοδο μείωσης του φωτός πέφτει λίγο χαμηλότερα από τους 10 βαθμούς.

(519.5) 46:1.4 Το σύστημα φωτισμού της Τζερουζέμ δεν είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσετε. Δεν υπάρχουν μέρες και νύχτες, ούτε εποχές ζέστης και κρύου. Οι μετασχηματιστές της δύναμης διατηρούν εκατό χιλιάδες κέντρα, από τα οποία αραιωμένες ενέργειες εκτοξεύονται προς τα πάνω, μέσω της ατμόσφαιρας του πλανήτη, υφιστάμενες ορισμένες αλλαγές, μέχρις ότου φθάσουν την ηλεκτρική αερο-οροφή της σφαίρας και τότε οι ενέργειες αυτές ανακλώνται πίσω και κάτω, σαν ένα απαλό, κινούμενο και ομοιόμορφο φως, με την ένταση περίπου του ηλιακού φωτός της Ουράντια, όταν ο ήλιος λάμπει πάνω από το κεφάλι μας στις δέκα το πρωί.

(520.1) 46:1.5 Κάτω από τέτοιες συνθήκες φωτισμού, οι ακτίνες του φωτός δεν φαίνονται ότι έρχονται από μία κατεύθυνση. Κινούνται από τον ουρανό, εκπεμπόμενες εξ ίσου από όλες τις διευθύνσεις του διαστήματος. Το φως αυτό μοιάζει πάρα πολύ με το φυσικό ηλιακό φώς, εκτός του ότι περιέχει πολύ λιγότερη θερμότητα. Έτσι εξηγείται το ότι τέτοιοι αρχηγικοί κόσμοι δεν είναι φωτεινοί στο διάστημα. Αν η Τζερουζέμ βρισκόταν πολύ κοντά στην Ουράντια, δεν θα ήταν ορατή.

(520.2) 46:1.6 Τα αέρια που αντανακλούν τη φωτεινή αυτή ενέργεια από την ανώτερη ιονόσφαιρα της Τζερουζέμ πίσω στο έδαφος, μοιάζουν πάρα πολύ με εκείνα στις ανώτερες ατμοσφαιρικές ζώνες της Ουράντια οι οποίες σχετίζονται με το φαινόμενο αυτού που αποκαλείται βόρειο σέλας,1 αν και αυτό δημιουργείται από διαφορετικές αιτίες. Στην Ουράντια υπάρχει το ίδιο εκείνο προστατευτικό πεδίο αερίων που εμποδίζει τη διαφυγή των γήινων εκπεμπόμενων κυμάτων, ανακλώντας τα προς τη γη καθώς κτυπούν την αεριώδη αυτή ζώνη κατά την ευθεία, προς τα έξω, πορεία τους. Με τον τρόπο αυτό οι εκπομπές συγκρατούνται κοντά στην επιφάνεια, καθώς ταξιδεύουν στον αέρα, γύρω από τον κόσμο σας.

(520.3) 46:1.7 Ο φωτισμός αυτός του πλανήτη διατηρείται ομοιόμορφα για το εβδομήντα πέντε τοις εκατό της ημέρας της Τζερουζέμ και τότε υφίσταται μία σταδιακή μείωση, μέχρις ότου, την ώρα του ελάχιστου φωτισμού, το φως γίνει περίπου όπως εκείνο της πανσελήνου σε καθαρή νύκτα. Αυτή είναι η σιωπηλή ώρα για ολόκληρη τη Τζερουζέμ. Μόνον οι σταθμοί λήψης εκπομπών λειτουργούν κατά την περίοδο αυτή της ανάπαυσης και της αποκατάστασης.

(520.4) 46:1.8 Η Τζερουζέμ δέχεται ένα αχνό φως από διάφορους κοντινούς ήλιους – ένα είδος λαμπερού αστρικού φωτός – αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Κόσμοι σαν την Τζερουζέμ δεν υπόκεινται στις μεταλλαγές των ηλιακών διαταραχών, ούτε αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ενός ψυχόμενου, ή θνήσκοντος ήλιου.

(520.5) 46:1.9 Οι επτά μεταβατικοί κόσμοι μελέτης και οι σαράντα εννέα δορυφόροι τους θερμαίνονται, φωτίζονται, ενεργοποιούνται και υδροδοτούνται δια της τεχνικής της Τζερουζέμ.

2. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΖΕΡΟΥΖΕΜ

(520.6) 46:2.1 Στην Τζερουζέμ θα σας λείψουν οι ακανόνιστες οροσειρές της Ουράντια και των άλλων εξελισσόμενων κόσμων, αφού δεν υπάρχουν ούτε σεισμοί, ούτε βροχοπτώσεις, αλλά θα απολαύσετε τις όμορφες ορεινές περιοχές καθώς και άλλες παραλλαγές της τοπογραφίας και της υπαίθρου. Απέραντες εκτάσεις της Τζερουζέμ διατηρούνται σε «φυσική κατάσταση» και το μεγαλείο τέτοιων περιοχών είναι εντελώς πέραν των ικανοτήτων της ανθρώπινης φαντασίας.

(520.7) 46:2.2 Υπάρχουν χιλιάδες χιλιάδων μικρών λιμνών, αλλά όχι ακανόνιστα ποτάμια, ούτε πελώριοι ωκεανοί. Δεν υπάρχουν βροχές, ούτε καταιγίδες, ή χιονοθύελλες, σε οποιονδήποτε των αρχιτεκτονικών κόσμων, υπάρχει όμως η καθημερινή επιτάχυνση της συμπύκνωσης της υγρασίας τις ώρες της χαμηλότερης θερμοκρασίας, που ακολουθεί τη μείωση του φωτός. (Ο δείκτης υγρασίας είναι υψηλότερος σ’ έναν τριών αερίων κόσμο από όσο σε έναν δύο αερίων πλανήτη, όπως η Ουράντια.) Η φυσική, φυτική ζωή και ο μοροντιανός κόσμος των ζώντων πλασμάτων απαιτούν και οι δύο υγρασία, αλλ’ αύτη παρέχεται άφθονα από το σύστημα κυκλοφορίας του υπεδάφους, το οποίο εκτείνεται σ’ ολόκληρη τη σφαίρα, ακόμη και πάνω, μέχρι τις κορυφές των ορεινών περιοχών. Το διαθέσιμο αυτό νερό δεν βρίσκεται ολόκληρο κάτω από την επιφάνεια, εφ’ όσον υπάρχουν πολλά κανάλια που συνδέουν μεταξύ τους τις αστραφτερές λίμνες της Τζερουζέμ.

(520.8) 46:2.3 Η ατμόσφαιρα της Τζερουζέμ είναι ένα μείγμα τριών αερίων. Ο αέρας αυτός μοιάζει πολύ μ’ εκείνον της Ουράντια, με την προσθήκη ενός αερίου προσαρμοσμένου στην αναπνοή της μοροντιανής τάξης της ζωής. Το τρίτο αυτό αέριο κατ’ ουδένα τρόπο καθιστά τον αέρα ακατάλληλο για την αναπνοή των ζώων, ή των φυτών των υλικών τάξεων.

(521.1) 46:2.4 Το σύστημα μεταφοράς συνδέεται με το σύστημα κυκλοφορίας της ενεργειακής κίνησης, αυτά τα κύρια ενεργειακά ρεύματα που βρίσκονται τοποθετημένα ανά διαστήματα δέκα μιλίων. Με ρύθμιση των φυσικών μηχανισμών, οι υλικές υπάρξεις ενός πλανήτη μπορούν να προχωρήσουν με βηματισμό που ποικίλει από τριακόσια είκοσι μέχρι οκτακόσια χιλιόμετρα την ώρα. Τα πουλιά μεταφοράς πετούν με περίπου εκατόν εξήντα χιλιόμετρα την ώρα. Οι μηχανισμοί αέρος των Υλικών Υιών ταξιδεύουν κυκλικά με οκτακόσια χιλιόμετρα την ώρα. Οι υλικές και οι πρώιμες μοροντιανές υπάρξεις πρέπει να χρησιμοποιούν τα μηχανικά αυτά μέσα μεταφοράς, οι πνευματικές προσωπικότητες, όμως, προχωρούν συνδεόμενες με τις ανώτερες δυνάμεις και τις πνευματικές πηγές ενέργειας.

(521.2) 46:2.5 Η Τζερουζέμ και οι συνδεδεμένοι μ’ αυτήν κόσμοι είναι εφοδιασμένοι με τις δέκα τυπικές υποδιαιρέσεις της φυσικής ζωής, της χαρακτηριστικής των αρχιτεκτονικών σφαιρών του Νέβαδον. Και εφ’ όσον δεν υπάρχει οργανική εξέλιξη στην Τζερουζέμ, δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές μορφές ζωής, ούτε αγώνας για την ύπαρξη, ούτε επιβίωση του ικανότερου. Υπάρχει, μάλλον, μία δημιουργική προσαρμογή που προαναγγέλλει την ομορφιά, την αρμονία και την τελειότητα των αιώνιων κόσμων του κεντρικού και θείου σύμπαντος. Και σ’ όλη αυτή τη δημιουργική τελειότητα υπάρχει η πιο εκπληκτική ανάμειξη της φυσικής και της μοροντιανής ζωής, καλλιτεχνικά αντιπαραβαλλόμενη από τους ουράνιους τεχνουργούς και τους συντρόφους τους.

(521.3) 46:2.6 Η Τζερουζέμ αποτελεί, πράγματι, μία πρόγευση της αίγλης και του μεγαλείου του Παραδείσου. Δεν μπορείτε, όμως, ποτέ να ελπίσετε ότι θα πάρετε μία επαρκή ιδέα των μεγαλειωδών αυτών αρχιτεκτονικών κόσμων, από οποιαδήποτε επιχειρούμενη περιγραφή. Υπάρχουν τόσο λίγα που να μπορούν να συγκριθούν με κάτι από τον κόσμο σας, αλλά ακόμα και τότε, οι καταστάσεις της Τζερουζέμ υπερβαίνουν τόσο πολύ τις καταστάσεις της Ουράντια, που η σύγκριση είναι σχεδόν αφύσικη. Μέχρις ότου πραγματικά φθάσετε στην Τζερουζέμ, μετά βίας μπορείτε να απολαύσετε κάτι, όπως η πραγματική θεώρηση των παραδείσιων κόσμων, αλλά αυτό δεν βρίσκεται πολύ μακριά στο μέλλον, όταν η μελλοντική εμπειρία σας στην πρωτεύουσα του συστήματος θα συγκριθεί με την προηγούμενη άφιξή σας στις πλέον απομακρυσμένες σφαίρες του σύμπαντος, του υπερσύμπαντος και της Χαβόνα.

(521.4) 46:2.7 Ο κατασκευαστικός, ή εργαστηριακός τομέας της Τζερουζέμ είναι μία μεγάλη έκταση, μία έκταση την οποία οι Ουραντιανοί δύσκολα θα αναγνώριζαν αφού δεν έχει καμινάδες που καπνίζουν. Πάντως όμως, υπάρχει μια περίπλοκη υλική οικονομία που συνδέεται με τους ιδιαίτερους αυτούς κόσμους, υπάρχει τελειότητα της μηχανικής τεχνικής και του φυσικού επιτεύγματος που θα εξέπλησσαν κι’ ίσως να τρόμαζαν ακόμη και τους πιο έμπειρους χημικούς και εφευρέτες σας. Σταθείτε να αναλογισθείτε ότι αυτός ο πρώτος κόσμος παραμονής στο προς τον παράδεισο ταξίδι είναι πολύ περισσότερο υλικός απ΄ όσο πνευματικός. Σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής σας στην Τζερουζέμ και τους συνδεδεμένους μ’ αυτήν κόσμους διέλευσης θα βρίσκεστε πολύ πιο κοντά στη γήινη ζωή σας των υλικών καταστάσεων, απ΄ όσο στη μετέπειτα ζωή σας, της εξελιγμένης πνευματικής υπόστασης.

(521.5) 46:2.8 Το όρος Σεράφ είναι η μεγαλύτερη εδαφική ανύψωση στη Τζερουζέμ, σχεδόν πέντε χιλιάδες μέτρα ψηλό και αποτελεί σημείο αναχώρησης όλων των σεραφείμ μεταφοράς. Πολυάριθμα μηχανικά εξελιγμένα μέσα χρησιμοποιούνται για να παράσχουν την αρχική ενέργεια για τη δραπέτευση από τη βαρύτητα του πλανήτη και την υπερνίκηση της αντίστασης του αέρα. Ένας σεραφικός μεταφορέας αναχωρεί κάθε τρία δευτερόλεπτα του χρόνου της Ουράντια κατά τη διάρκεια της φωτεινής περιόδου2 και, κάποιες φορές, ακόμα και αφού έχει μειωθεί το φως. Οι μεταφορείς απογειώνονται με περίπου σαράντα συμβατικά χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο του χρόνου της Ουράντια και δεν φθάνουν στη μέση ταχύτητά τους παρά μόνο αφού βρεθούν πάνω από τρεις χιλιάδες εξακόσια χιλιόμετρα μακριά από την Τζερουζέμ.

(521.6) 46:2.9 Οι μεταφορείς προσεδαφίζονται στο κρυστάλλινο πεδίο, την αποκαλούμενη γυάλινη θάλασσα. Γύρω από την περιοχή αυτή βρίσκονται οι σταθμοί υποδοχής για τις διάφορες τάξεις των υπάρξεων που διασχίζουν το διάστημα δια της σεραφικής μεταφοράς. Κοντά στον σταθμό υποδοχής του πολικού κρυστάλλου για τους σπουδαστές επισκέπτες, μπορείτε να ανέβετε στο μαργαριταρένιο παρατηρητήριο και να δείτε τον πελώριο, ανάγλυφο χάρτη ολόκληρου του αρχηγικού πλανήτη.

3. ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΤΖΕΡΟΥΖΕΜ

(522.1) 46:3.1 Οι υπερσυμπαντικές και οι του Παραδείσου-Χαβόνα εκπομπές λαμβάνονται στην Τζερουζέμ σε σύνδεση με τον Σάλβινγκτον και μέσω μίας τεχνικής για την οποία χρησιμοποιείται ο πολικός κρύσταλλος, η γυάλινη θάλασσα. Πέραν της πρόβλεψης για τη λήψη αυτών των, εκτός του Νέβαδον, επικοινωνιών, υπάρχουν τρεις ξεχωριστές ομάδες σταθμών λήψης. Οι ξεχωριστές αυτές, αλλά τριπλά κυκλικές ομάδες σταθμών είναι ρυθμισμένες στη λήψη εκπομπών από τους τοπικούς πλανήτες, από το αρχηγείο του αστερισμού και από την πρωτεύουσα του τοπικού σύμπαντος. Όλες αυτές οι εκπομπές προβάλλονται αυτόματα, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες από όλους τους τύπους των υπάρξεων που βρίσκονται στο κεντρικό αμφιθέατρο των εκπομπών. Από όλες τις φροντίδες για τον ανερχόμενο θνητό στην Τζερουζέμ, καμία δεν είναι πιο δεσμευτική και συναρπαστική από αυτήν, την παρακολούθηση του ατέλειωτου ρεύματος των συμπαντικών διαστημικών αναφορών.

(522.2) 46:3.2 Αυτός ο σταθμός λήψης εκπομπών της Τζερουζέμ περιβάλλεται από ένα απέραντο αμφιθέατρο, φτιαγμένο από λαμπερά υλικά εν πολλοίς άγνωστα στην Ουράντια, με θέσεις για περισσότερες από πέντε δισεκατομμύρια υπάρξεις – υλικές και μοροντιανές – εκτός του ότι μπορεί να φιλοξενήσει αναρίθμητες πνευματικές προσωπικότητες. Είναι η αγαπημένη παράκαμψη ολόκληρης της Τζερουζέμ, που περνά τις ελεύθερες ώρες της στο σταθμό εκπομπών, για να μάθει εκεί για την ευημερία και την κατάσταση του σύμπαντος. Και τούτη είναι η μόνη πλανητική δραστηριότητα που δεν ελαττώνεται κατά τη μείωση του φωτός.

(522.3) 46:3.3 Σ’ αυτό το αμφιθέατρο λήψης εκπομπών τα μηνύματα σου Σάλβινγκτον έρχονται συνεχώς. Παράλληλα, ο λόγος της Εντέντια, των Μέγιστων Πατέρων του Αστερισμού, λαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Περιοδικά, οι τακτικές και έκτακτες εκπομπές της Ουβέρσα διαβιβάζονται μέσω του Σάλβινγκτον και όταν λαμβάνονται τα μηνύματα του Παραδείσου, όλος ο πληθυσμός συγκεντρώνεται γύρω από τη γυάλινη θάλασσα και οι φίλοι της Ουβέρσα προσθέτουν τα φαινόμενα ανακλαστικότητας στην τεχνική των εκπομπών του Παραδείσου, έτσι ώστε όλα όσα ακούγονται να γίνονται ορατά. Και είναι μ’ αυτόν τον τρόπο που η διαρκής πρόγευση της προηγμένης ομορφιάς και του μεγαλείου παρέχονται τους θνητούς διασωθέντες, καθώς ταξιδεύουν προς το εσωτερικό, στην αιώνια πορεία.

(522.4) 46:3.4 Ο σταθμός διεκπεραίωσης της Τζερουζέμ βρίσκεται στον αντίθετο πόλο της σφαίρας. Όλες οι εκπομπές προς τους μεμονωμένους κόσμους διαβιβάζονται από τις πρωτεύουσες του συστήματος, εκτός των μηνυμάτων του Μιχαήλ, τα οποία, ορισμένες φορές πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στον προορισμό τους δια των κυκλωμάτων των αρχαγγέλων.

4. ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

(522.5) 46:4.1 Μεγάλα τμήματα της Τζερουζέμ έχουν εκχωρηθεί ως οικιστικές περιοχές, ενώ άλλα τμήματα της πρωτεύουσας του συστήματος έχουν παραχωρηθεί για τις απαραίτητες διοικητικές λειτουργίες που αφορούν στην εποπτεία των θεμάτων των 619 κατοικημένων πλανητών, των 56 κόσμων μεταβατικής επιμόρφωσης καθώς και της ίδιας της πρωτεύουσας του συστήματος. Στην Τζερουζέμ και τον Νέβαδον οι διευθετήσεις αυτές είναι σχεδιασμένες ως εξής:

(522.6) 46:4.2 1. Οι κύκλοι – οι περιοχές κατοικίας των μη γηγενών.

(522.7) 46:4.3 2. Τα τετράγωνα – οι διοικητικές-διαχειριστικές περιοχές του συστήματος.

(522.8) 46:4.4 3. τα ορθογώνια – οι τόποι συνάντησης της κατώτερης γηγενούς ζωής.

(522.9) 46:4.5 4. Τα τρίγωνα – οι τοπικών θεμάτων, ή θεμάτων της Τζερουζέμ, διοικητικές περιοχές.

(522.10) 46:4.6 Η διευθέτηση αυτή των δραστηριοτήτων του συστήματος σε κύκλους, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα και τρίγωνα είναι κοινή σε όλες τις πρωτεύουσες των συστημάτων του Νέβαδον. Σ’ ένα άλλο σύμπαν μπορεί να επικρατεί μία εντελώς διαφορετική διευθέτηση. Αυτά είναι θέματα που καθορίζονται από τα ποικίλα σχέδια των Δημιουργών Υιών.

(523.1) 46:4.7 Η αφήγησή μας πάνω σ’ αυτές τις οικιστικές και διοικητικές περιοχές δεν υπολογίζει τις απέραντες και όμορφες ιδιοκτησίες των υλικών Υιών του Θεού, των μόνιμων πολιτών, ούτε αναφέρουμε τις πολυάριθμες άλλες γοητευτικές τάξεις των πνευματικών, ή σχεδόν πνευματικών πλασμάτων. Για παράδειγμα: Η Τζερουζέμ απολαμβάνει τις δυναμικές υπηρεσίες των σπιρόνγκα για το σχεδιασμό της λειτουργίας του συστήματος. Οι υπάρξεις αυτές είναι αφοσιωμένες στην πνευματική λειτουργία εκ μέρους των υπεράνω της ύλης κατοίκων και επισκεπτών. Είναι μία θαυμάσια ομάδα ευφυών και ωραίων υπάρξεων, οι οποίες είναι οι υπηρέτες διέλευσης των ανώτερων μοροντιανών πλασμάτων και των μοροντιανών βοηθών, οι οποίοι μοχθούν για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό όλων των μοροντιανών δημιουργιών. Είναι για την Τζερουζέμ ό,τι είναι τα μεσοδιάστατα πλάσματα για την Ουράντια, μεσοδιάστατοι αρωγοί, που λειτουργούν μεταξύ του υλικού και του πνευματικού.

(523.2) 46:4.8 Οι πρωτεύουσες των συστημάτων είναι μοναδικές στο ότι είναι οι μόνοι κόσμοι οι οποίοι αναδεικνύουν σχεδόν τέλεια και τις τρεις φάσεις της συμπαντικής υπόστασης: την υλική, τη μοροντιανή και την πνευματική. Είτε είσαστε υλική, μοροντιανή, ή πνευματική προσωπικότητα, θα νοιώσετε σαν στο σπίτι σας στην Τζερουζέμ. Έτσι αισθάνονται και οι σύνθετες υπάρξεις, όπως είναι τα μεσοδιάστατα πλάσματα και οι Υλικοί Υιοί.

(523.3) 46:4.9 Η Τζερουζέμ διαθέτει θαυμάσια κτίρια, υλικού αλλά και μοροντιανού τύπου, ενώ ο καλλωπισμός των καθαρά πνευματικών ζωνών δεν είναι λιγότερο έξοχος και άφθονος. Αν μπορούσα να βρω τις λέξεις να σας πω για τα μοροντιανά ισοδύναμα του θαυμάσιου φυσικού εξοπλισμού της Τζερουζέμ! Αν μπορούσα, μόνο, να συνεχίσω να παρουσιάζω το εξαίσιο μεγαλείο και την έξοχη τελειότητα του πνευματικού εξοπλισμού αυτού του αρχηγικού κόσμου! Η πιο ευφάνταστη άποψή σας για την τελειότητα της ομορφιάς και την πληρότητα του εξοπλισμού μετά βίας θα μπορούσε να προσεγγίσει τα μεγαλεία αυτά. Και η Τζερουζέμ δεν είναι παρά το πρώτο σκαλοπάτι στο δρόμο για την υπέρτατη τελειότητα του Παραδείσιου κάλλους.

5. ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΤΖΕΡΟΥΖΕΜ

(523.4) 46:5.1 Οι οικιστικές περιοχές που έχουν δοθεί στις μείζονες ομάδες της συμπαντικής ζωής ονομάζονται οι κύκλοι της Τζερουζέμ. Οι κύκλοι εκείνοι των ομάδων που αναφέρονται στις αφηγήσεις αυτές είναι οι εξής:

(523.5) 46:5.2 1. Οι κύκλοι των Υιών του Θεού

(523.6) 46:5.3 2. Οι κύκλοι των αγγέλων και των ανώτερων πνευμάτων

(523.7) 46:5.4 3. Οι κύκλοι των Συμπαντικών Αρωγών, που περιλαμβάνουν τους δια των πλασμάτων τριαδοποιημένους υιούς, μη προσαρτημένους στους Διδασκάλους Υιούς της τριάδας.

(523.8) 46:5.5 4. Οι κύκλοι των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών

(523.9) 46:5.6 5. Οι κύκλοι των προσαρτημένων ανερχομένων θνητών, που περιλαμβάνουν τα μεσοδιάστατα πλάσματα

(523.10) 46:5.7 6. Οι κύκλοι των αποικιών καλής θέλησης

(523.11) 46:5.8 7. Οι κύκλοι του Σώματος της Τελικότητας.

(523.12) 46:5.9 Κάθε μία από τις οικιστικές αυτές ομάδες αποτελείται από επτά ομόκεντρους και διαδοχικά ανυψούμενους κύκλους. Όλοι είναι φτιαγμένοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε διαφορετικό μέγεθος και κατεργασμένοι με διαφορετικά υλικά. Πλαισιώνονται όλοι από απέραντους περιβόλους που συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίζουν εκτεταμένους χώρους περιπάτου, περικλείοντας απόλυτα την κάθε ομάδα των επτά ομόκεντρων κύκλων.

(524.1) 46:5.10 1. Οι κύκλοι των Υιών του Θεού. Αν και οι Υιοί του Θεού διαθέτουν δικό τους κοινωνικό πλανήτη, έναν από τους κόσμους της μεταβατικής επιμόρφωσης, κατέχουν επίσης τους εκτεταμένους αυτούς χώρους στην Τζερουζέμ. Στον κόσμο τους της μεταβατικής επιμόρφωσης, οι ανερχόμενοι θνητοί αναμειγνύονται ελεύθερα με όλες τις τάξεις των θείων υιών. Εκεί, θα γνωρίσετε προσωπικά και θα αγαπήσετε τους Υιούς αυτούς, αλλά η κοινωνική τους ζωή περιορίζεται εν πολλοίς στον ειδικό αυτό κόσμο και τους δορυφόρους του. Στους κύκλους της Τζερουζέμ, πάντως, οι διάφορες αυτές ομάδες των υιών μπορούν να ιδωθούν εν ώρα εργασίας. Και εφ’ όσον η μοροντιανή όραση έχει απέραντο πεδίο, μπορείτε να βαδίσετε στους χώρους περιπάτου των Υιών και να παρακολουθήσετε τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες των πολυάριθμων τάξεών τους.

(524.2) 46:5.11 Οι επτά αυτοί κύκλοι των Υιών είναι ομόκεντροι και διαδοχικά ανυψούμενοι, έτσι ώστε κάθε ένας από τους εξωτερικούς και μεγαλύτερους κύκλους να δεσπόζει επί των εσωτερικών και μικρότερων, όντας ο καθένας τους πλαισιωμένος από ένα δημόσιο, εξωτερικό τοίχο περιπάτου. Οι τοίχοι αυτοί είναι φτιαγμένοι από κρυστάλλινες πέτρες αστραφτερής λαμπρότητας και τόσο ανυψωμένοι ώστε να επιβλέπουν όλους τους αντίστοιχους οικιστικούς κύκλους. Οι πολλές πύλες – από μία, έως εκατό και πενήντα χιλιάδες – οι οποίες βρίσκονται σε κάθε έναν από τους κύκλους αυτούς αποτελούνται από μεμονωμένους μαργαριτοειδείς κρυστάλλους.

(524.3) 46:5.12 Ο πρώτος κύκλος του χώρου των Υιών καταλαμβάνεται από τους Μαγίστρους Υιούς και το προσωπικό τους επιτελείο. Εδώ συγκεντρώνονται όλα τα σχέδια και οι άμεσες δραστηριότητες των υπηρεσιών επιφοίτησης και δικαστικών αποφάσεων των δικαστών αυτών Υιών. Είναι επίσης δια του κέντρου αυτού που οι Άβοναλ του συστήματος διατηρούν την επαφή τους με το σύμπαν.

(524.4) 46:5.13 Ο δεύτερος κύκλος καταλαμβάνεται από τους Διδασκάλους Υιούς της Τριάδας. Σ’ αυτό τον ιερό χώρο οι Ντέηναλ και οι συνεργάτες τους μεταφέρουν την εκπαίδευση των νεοαφικνούμενων βασικών Διδασκάλων Υιών. Και σ’ ολόκληρο αυτό το έργο έχουν την αμέριστη βοήθεια μιας ομάδας ορισμένων ομόβαθμων των Υπέρλαμπρων Εσπερινών Αστέρων. Οι δια των πλασμάτων τριαδοποιημένοι υιοί καταλαμβάνουν έναν τομέα του κύκλου των Ντέηναλ. Οι Διδάσκαλοι Υιοί της Τριάδας βρίσκονται πλησιέστερα στο να είναι οι προσωπικοί εκπρόσωποι του Πατέρα του Σύμπαντος σ’ ένα τοπικό σύστημα. Είναι τουλάχιστον Τριαδικής προέλευσης υπάρξεις. Ο δεύτερος αυτός κύκλος είναι ένας χώρος ασυνήθιστου ενδιαφέροντος για όλους τους λαούς της Τζερουζέμ.

(524.5) 46:5.14 Ο τρίτος κύκλος είναι αφιερωμένος στους Μελχισεδέκ. Εδώ οι προϊστάμενοι του συστήματος κατοικούν και επιτηρούν τις σχεδόν ατέλειωτες δραστηριότητες των πολυμήχανων αυτών Υιών. Από τον πρώτο κόσμο-δώμα μέχρι το τέλος της πορείας στη Τζερουζέμ των ανερχομένων θνητών, οι Μελχισεδέκ είναι οι θετοί πατέρες και οι αεί παρόντες σύμβουλοι. Δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι αποτελούν την κυρίαρχη επιρροή στην Τζερουζέμ, εκτός των αεί παρουσών δραστηριοτήτων των Υλικών Υιών και Θυγατέρων.

(524.6) 46:5.15 Ο τέταρτος κύκλος είναι η εστία των Βοροντάντεκ και όλων των άλλων τάξεων των επισκεπτών και παρατηρητών Υιών, των οποίων η υπηρεσία δεν προβλέπεται κατ’ άλλον τρόπο. Οι Μέγιστοι Πατέρες του Αστερισμού εγκαθίστανται στον οίκο τους, σ’ αυτόν τον κύκλο, όταν επισκέπτονται ένα τοπικό σύστημα για να το επιθεωρήσουν. Οι Τελειοποιητές της Σοφίας, οι Θείοι Σύμβουλοι και οι Συμπαντικοί Ελεγκτές, όλοι διαμένουν στον κύκλο αυτό όταν υπηρετούν στο σύστημα.

(524.7) 46:5.16 Ο Πέμπτος κύκλος αποτελεί την εστία των Λανονάντεκ, της τάξης των υιών των Κυριάρχων του Συστήματος και των Πλανητικών Πριγκίπων. Οι τρεις τάξεις αναμειγνύονται σαν μία όταν βρίσκονται στην εστία τους, σ’ αυτό το χώρο. Οι εφεδρείες του συστήματος διατηρούνται σ’ αυτόν τον κύκλο, ενώ ο Κυρίαρχος του Συστήματος διαθέτει ένα ναό που βρίσκεται στο κέντρο της ομάδας των κυβερνητικών κτιρίων στον διοικητικό λόφο.

(524.8) 46:5.17 Ο έκτος κύκλος είναι ο τόπος συνάντησης των ανερχομένων υιών, των αποσπασμένων εκείνων θνητών, οι οποίοι μπορεί προσωρινά να λειτουργούν στο αρχηγείο του συστήματος, μαζί με τους σεραφικούς τους συνεργάτες.

(524.9) 46:5.18 Όλοι οι πρώην θνητοί, οι υπεράνω της κοινωνικής θέσης των πολιτών της Τζερουζέμ και κάτω από εκείνη των τελικιστών, θεωρούνται ως ανήκοντες στην ομάδα η οποία έχει το αρχηγείο της σ’ αυτόν τον κύκλο.

(525.1) 46:5.19 Οι κυκλικές αυτές περιοχές των Υιών καταλαμβάνουν μία απέραντη έκταση και μέχρι πριν χίλια εννιακόσια χρόνια στο κέντρο της υπήρχε ένας εκτεταμένος ελεύθερος χώρος. Η κεντρική αυτή περιοχή καταλαμβάνεται τώρα από το μνημείο του Μιχαήλ, το οποίο ολοκληρώθηκε κάπου πεντακόσια χρόνια πριν. Τετρακόσια ενενήντα πέντε χρόνια πριν, όταν ο ναός αυτός αφιερώθηκε, ο Μιχαήλ ήταν ο ίδιος παρών και όλη η Τζερουζέμ άκουσε τη συγκινητική ιστορία της ενσάρκωσης του Κυρίαρχου Υιού στην Ουράντια, την τελευταία της Σατάνια. Το μνημείο του Μιχαήλ αποτελεί τώρα το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων που περικλείονται στην τροποποιημένη διοίκηση του συστήματος, η οποία προέκυψε από την ενσάρκωση του Μιχαήλ, και περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις πλέον πρόσφατα μεταμοσχευθείσες δραστηριότητες του Σάλβινγκτον. Το προσωπικό του μνημείο συνίσταται σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα.

(525.2) 46:5.20 2. Οι κύκλοι των αγγέλων. Όπως η περιοχή της κατοικίας των Υιών, οι κύκλοι αυτοί των αγγέλων συνίστανται σε επτά ομόκεντρους και διαδοχικά ανυψούμενους κύκλους, κάθε ένας των οποίων δεσπόζει επί των εσωτερικών.

(525.3) 46:5.21 Ο πρώτος κύκλος των αγγέλων καταλαμβάνεται από τις Ανώτερες Προσωπικότητες του Απείρου Πνεύματος οι οποίες μπορεί να σταθμεύουν στον αρχηγικό κόσμο – Μοναχικοί Αγγελιαφόροι και οι βοηθοί τους. Ο δεύτερος κύκλος είναι αφιερωμένος στις στρατιές των αγγελιαφόρων, τους Τεχνικούς συμβούλους, τους συντρόφους, τους επόπτες και τους καταγραφείς, οι οποίοι μπορεί να συμβεί λειτουργήσουν στην Τζερουζέμ από καιρό σε καιρό. Ο τρίτος κύκλος κατοικείται από τα λειτουργικά πνεύματα των ανώτερων τάξεων και ομάδων.

(525.4) 46:5.22 Ο τέταρτος κύκλος κατοικείται από τα διοικητικά σεραφείμ και τα υπηρετούντα σ’ ένα τοπικό σύστημα όπως η Σατάνια, σεραφείμ είναι μια «αμέτρητη στρατιά αγγέλων.» Ο πέμπτος κύκλος καταλαμβάνεται από τα πλανητικά σεραφείμ, ενώ ο έκτος είναι η εστία των λειτουργών διέλευσης. Ο έβδομος κύκλος είναι η σφαίρα όπου διαμένουν ορισμένες άγνωστες τάξεις των σεραφείμ. Οι καταγραφείς όλων αυτών των ομάδων των αγγέλων δεν μένουν με τους συντρόφους τους, έχοντας κατοικία τους το ναό των αρχείων στην Τζερουζέμ. Όλα τα αρχεία διατηρούνται εις τριπλούν, στην τρίπτυχη αυτή αίθουσα των αρχείων. Στο αρχηγείο ενός συστήματος, τα αρχεία φυλάσσονται πάντα σε υλική, μοροντιανή και πνευματική μορφή.

(525.5) 46:5.23 Οι επτά αυτοί κύκλοι περιβάλλονται από το εμφανιζόμενο πανόραμα της Τζερουζέμ, με περιφέρεια οκτώ χιλιάδες χιλιόμετρα, το οποίο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση της προηγμένης κατάστασης των κατοικημένων κόσμων της Σατάνια και που διαρκώς διορθώνεται, ώστε πραγματικά να αντιπροσωπεύει τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στους μεμονωμένους πλανήτες. Δεν αμφιβάλλω ότι ο απέραντος αυτός χώρος περιπάτου που δεσπόζει των κύκλων των αγγέλων θα είναι το πρώτο πράγμα της Τζερουζέμ που θα τραβήξει την προσοχή σας, όταν θα σας επιτραπεί η παρατεταμένη ανάπαυση, κατά τις πρώτες σας επισκέψεις.

(525.6) 46:5.24 Οι παρουσιάσεις αυτές είναι ευθύνη της αυτόχθονης ζωής της Τζερουζέμ, οι οποίοι όμως έχουν τη βοήθεια των ανερχομένων από τους διάφορους κόσμους της Σατάνια, που μένουν στην Τζερουζέμ κατά την πορεία τους προς την Εντέντια. Η παρουσίαση των πλανητικών συνθηκών και της προόδου του κόσμου πραγματοποιείται με πολλές μεθόδους, μερικές γνωστές σ’ εσάς, αλλά κατά το πλείστον με τεχνικές άγνωστες στην Ουράντια. Οι παρουσιάσεις αυτές καταλαμβάνουν την εξωτερική παρυφή του απέραντου αυτού τοίχου. Το υπόλοιπο του χώρου περιπάτου είναι ολόκληρο, σχεδόν, ανοικτό, θαυμάσια και επιβλητικά διακοσμημένο.

(525.7) 46:5.25 3 Οι κύκλοι των Συμπαντικών Αρωγών κατέχουν το αρχηγείο των Εσπερινών Αστέρων που βρίσκεται στο απέραντο κεντρικό διάστημα. Εδώ βρίσκεται το αρχηγείο του συστήματος του Γκαλέιντια, του βοηθού επικεφαλής της ισχυρής αυτής ομάδας των υπεραγγέλων, ο οποίος είναι ο πρώτος που ανέλαβε υπηρεσία από όλους τους Εσπερινούς Αστέρες. Αυτός είναι ένας από τους πλέον επιβλητικούς όλων των διοικητικών τομέων της Τζερουζέμ, έστω κι’ αν βρίσκεται μεταξύ των πιο πρόσφατων κατασκευών. Το κέντρο αυτό έχει ογδόντα χιλιόμετρα διάμετρο. Το αρχηγείο του Γκαλέιντια είναι ένας μονολιθικός, χυτός κρύσταλλος, εντελώς διάφανος. Αυτοί οι υλικοί-μοροντιανοί κρύσταλλοι εκτιμώνται πολύ τόσο από τις μοροντιανές όσο και από τις υλικές υπάρξεις. Οι δημιουργηθέντες Εσπερινοί Αστέρες ασκούν την επιρροή τους σ’ ολόκληρη την Τζερουζέμ, έχοντας αυτές τις ασυνήθιστες ιδιότητες. Ολόκληρος ο κόσμος έχει δεχθεί το πνευματικό τους άρωμα, αφού τόσες πολλές από τις δραστηριότητές τους έχουν μεταφερθεί εδώ από τον Σάλβινγκτον.

(526.1) 46:5.26 4. Οι κύκλοι των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών. Οι διάφορες τάξεις των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών είναι ομόκεντρα διευθετημένοι γύρω από τον πελώριο ναό της δύναμης, όπου ασκεί έλεγχο ο προϊστάμενος δύναμης του συστήματος, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο των Εποπτών Μοροντιανής Δύναμης. Ο ναός αυτός της δύναμης είναι ο ένας από τους δύο τομείς στη Τζερουζέμ όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος στους ανερχόμενους θνητούς και τα μεσοδιάστατα πλάσματα. Ο άλλος είναι ο τομέας αποϋλοποίησης στην περιοχή των Υλικών Υιών, μία σειρά εργαστηρίων όπου τα σεραφείμ μεταφοράς μετασχηματίζουν τις υλικές υπάρξεις σε μία κατάσταση εντελώς όμοια μ’ εκείνη της μοροντιανής υπόστασης.

(526.2) 46:5.27 5. Οι κύκλοι των ανερχομένων θνητών. Η κεντρική περιοχή των κύκλων των ανερχομένων θνητών καταλαμβάνεται από μία ομάδα 619 πλανητικών μνημείων, αντιπροσωπευτικών των κατοικημένων κόσμων του συστήματος και οι κατασκευές αυτές υφίστανται περιοδικά μεγάλης κλίμακας αλλαγές. Αποτελεί προνόμιο των θνητών από τον κάθε κόσμο να συμφωνούν, από καιρό σε καιρό, πάνω σε ορισμένες από τις αλλαγές, ή τις προσθήκες στα πλανητικά τους μνημεία. Πολλές αλλαγές γίνονται ακόμα και τώρα στα μνημεία της Ουράντια. Το κέντρο αυτών των 619 ναών καταλαμβάνεται από μία λειτουργούσα μακέτα της Εντέντια και των πολλών της κόσμων της επιμόρφωσης των ανερχομένων. Η μακέτα αυτή έχει διάμετρο 65 χιλιόμετρα και είναι πραγματική αναπαραγωγή του συστήματος της Εντέντια, πανομοιότυπη με το αυθεντικό σε κάθε λεπτομέρεια.

(526.3) 46:5.28 Οι ανερχόμενοι απολαμβάνουν την υπηρεσία τους στην Τζερουζέμ και βρίσκουν ευχαρίστηση παρατηρώντας τις τεχνικές άλλων ομάδων. Κάθε τι που γίνεται στους κύκλους αυτούς είναι ανοικτό για πλήρη εξέταση σ’ ολόκληρη την Τζερουζέμ.

(526.4) 46:5.29 Οι δραστηριότητες ενός τέτοιου κόσμου έχουν τρεις ευδιάκριτες παραλλαγές: εργασία, πρόοδο και παιγνίδι. Με άλλα λόγια έχουν: υπηρεσία, μελέτη και χαλάρωση. Οι σύνθετες δραστηριότητες συνίστανται σε κοινωνικές συναναστροφές, ομαδικές διασκεδάσεις και θεία λατρεία. Υπάρχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία στην ανάμειξη με τις διάφορες τάξεις προσωπικοτήτων, τάξεις πολύ διαφορετικές από τους συντρόφους κάποιου ατόμου.

(526.5) 46:5.30 6. Οι κύκλοι των αποικιών καλής θέλησης. Οι επτά κύκλοι των αποικιών καλής θέλησης κοσμούνται από τρεις πελώριες κατασκευές: το απέραντο αστεροσκοπείο της Τζερουζέμ, τη γιγάντια γκαλερί τέχνης της Σατάνια και την αχανή αίθουσα συγκεντρώσεων των Διευθυντών Ανάκλησης, το θέατρο των μοροντιανών δραστηριοτήτων των αφιερωμένων στην ανάπαυση και την ψυχαγωγία.

(526.6) 46:5.31 Οι ουράνιοι τεχνουργοί κατευθύνουν τους σπορνέιτζια και παρέχουν το πλήθος των δημιουργικών διακοσμήσεων και πελώριων μνημείων που αφθονούν σε κάθε χώρο δημόσιας συγκέντρωσης. Τα εργαστήρια αυτών των τεχνουργών είναι μεταξύ των μεγαλύτερων και ωραιότερων, όλων των αντίστοιχων κατασκευών του θαυμάσιου αυτού κόσμου Οι άλλες αποικίες καλής θέλησης διατηρούν εκτεταμένα και όμορφα αρχηγεία. Πολλά από τα κτίρια αυτά είναι φτιαγμένα αποκλειστικά από ορυκτούς κρυστάλλους. Σε όλους τους αρχιτεκτονικούς κόσμους αφθονούν οι κρύσταλλοι και τα αποκαλούμενα πολύτιμα μέταλλα.

(527.1) 46:5.32 7. Οι κύκλοι των τελικιστών διαθέτουν μία μοναδική κατασκευή στο κέντρο. Και ο ίδιος αυτός κενός ναός βρίσκεται σε κάθε αρχηγικό κόσμο των συστημάτων, σ’ ολόκληρο τον Νέβαδον. Το οικοδόμημα αυτό στην Τζερουζέμ είναι σφραγισμένο με το έμβλημα του Μιχαήλ και φέρει την επιγραφή: «Μη αφιερωμένος στο έβδομο στάδιο του πνεύματος – στην αιώνια αποστολή.»3 Τη σφραγίδα στο ναό αυτό του μυστηρίου την έθεσε ο Γαβριήλ και ουδείς πλην του Μιχαήλ μπορεί, ή έχει τη δυνατότητα να σπάσει τη σφραγίδα της κυριαρχίας που επικολλήθηκε από τον Λαμπερό και Πρωινό Αστέρα. Κάποια μέρα θα δείτε αυτό τον σιωπηλό ναό, έστω κι’ αν δεν μπορέσετε να διεισδύσετε στο μυστήριό του.

(527.2) 46:5.33 Άλλοι κύκλοι της Τζερουζέμ: επιπλέον των κατοικούμενων αυτών κύκλων, υπάρχουν στην Τζερουζέμ πολυάριθμοι, άλλοι καθορισμένοι τόποι κατοικίας.

6. ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΆ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ.

(527.3) 46:6.1 Οι εκτελεστικές-διοικητικές περιοχές του συστήματος βρίσκονται στα αχανή κλαδικά τετράγωνα, χίλια στον αριθμό. Κάθε διοικητική μονάδα είναι χωρισμένη σε εκατό υποδιαιρέσεις δέκα υπο-ομάδων κάθε μία. Αυτά τα χίλια τετράγωνα είναι ομαδοποιημένα σε δέκα μείζονες υποδιαιρέσεις, σχηματίζοντας, έτσι, τα εξής δέκα διοικητικά τμήματα:

(527.4) 46:6.2 1. Φυσικής συντήρησης και υλικής βελτίωσης, τους χώρους της φυσικής δύναμης και ενέργειας.

(527.5) 46:6.3 2. Διαιτησίας, εθίμων και διοικητικών αποφάσεων.

(527.6) 46:6.4 3. Πλανητικών και τοπικών θεμάτων.

(527.7) 46:6.5 4. Θεμάτων του αστερισμού και του σύμπαντος.

(527.8) 46:6.6 5. Εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων των Μελχισεδέκ.

(527.9) 46:6.7 6. Πλανητικής και φυσικής προόδου του συστήματος, τους επιστημονικούς χώρους των δραστηριοτήτων της Σατάνια.

(527.10) 46:6.8 7. Των μοροντιανών θεμάτων.

(527.11) 46:6.9 8. Των αμιγώς πνευματικών δραστηριοτήτων και εθίμων.

(527.12) 46:6.10 9. Της λειτουργίας επί των ανερχομένων.

(527.13) 46:6.11 10. Της φιλοσοφία του μεγάλου σύμπαντος.

(527.14) 46:6.12 Οι κατασκευές αυτές είναι διαφανείς. Από εδώ, όλες οι δραστηριότητες του συστήματος είναι ορατές, ακόμη και στους σπουδαστές επισκέπτες.

7. ΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ– ΟΙ ΣΠΟΡΝΕΙΤΖΙΑ

(527.15) 46:7.1 Τα χίλια ορθογώνια της Τζερουζέμ καταλαμβάνονται από την κατώτερη αυτόχθονα ζωή του αρχηγικού πλανήτη και στο κέντρο τους βρίσκεται το απέραντο κυκλικό αρχηγείο των σπορνέιτζια.

(527.16) 46:7.2 Στην Τζερουζέμ θα εκπλαγείτε από τα γεωργικά επιτεύγματα των θαυμάσιων σπορνέιτζια. Εκεί η γη καλλιεργείται εν πολλοίς για αισθητικούς και διακοσμητικούς σκοπούς. Οι σπορνέιτζια είναι οι κηπουροί της υπαίθρου των αρχηγικών κόσμων και η χρήση που κάνουν στους υπαίθριους χώρους της Τζερουζέμ είναι φυσική αλλά και έντεχνη.4 Χρησιμοποιούν ζωικά, αλλά και πολυάριθμα μηχανικά τεχνάσματα στην καλλιέργεια του εδάφους. Είναι ευφυώς ειδικοί στη χρήση των δυναμικών ενεργειών των κόσμων τους, όπως επίσης και στη χρήση απειράριθμων τάξεων μικρότερων αδελφών τους από τις κατώτερες ζωικές δημιουργίες, πολλοί από τους οποίους τους παρέχονται σ’ αυτούς τους ιδιαίτερους κόσμους. Η τάξη αυτή της ζωικής υπόστασης διευθύνεται τώρα σε μεγάλο βαθμό από τα ανερχόμενα μεσοδιάστατα πλάσματα τα προερχόμενα από τους εξελικτικούς κόσμους.

(528.1) 46:7.3 Οι σπορνέιτζια δεν ενοικούνται από τον Προσαρμοστή. Η ψυχή τους δεν θα σωθεί, αλλά απολαμβάνουν μεγάλης διάρκειας ζωή, που μερικές φορές φθάνει τις σαράντα, ή πενήντα χιλιάδες τυπικά χρόνια. Ο αριθμός τους φθάνει τη λεγεώνα5 και προσφέρουν φυσική λειτουργία πάνω σε όλες τις τάξεις των συμπαντικών προσωπικοτήτων που χρειάζονται υλικές υπηρεσίες.

(528.2) 46:7.4 Αν και οι σπορνέιτζια δεν διαθέτουν ψυχή που να διασώζεται, ή να εξελίσσεται, αν και δεν έχουν προσωπικότητα, παρ’ όλα ταύτα, αναπτύσσουν μία ατομικότητα η οποία μπορεί να βιώσει την μετενσάρκωση. Όταν, με το πέρασμα του χρόνου, τα φυσικά σώματα των μοναδικών αυτών πλασμάτων φθαρούν από τη χρήση και την ηλικία, οι δημιουργοί τους, συνεργαζόμενοι με τους Φορείς της Ζωής, φτιάχνουν καινούργια σώματα στα οποία οι γέροντες σπορνέιτζια επανιδρύουν τις κατοικίες τους.

(528.3) 46:7.5 Οι σπορνέιτζια είναι τα μόνα πλάσματα σ’ ολόκληρο το σύμπαν του Νέβαδον τα οποία βιώνουν αυτό, ή όποιο άλλο είδος μετενσάρκωσης. Αντιδρούν μόνο στα πρώτα πέντε από τα συνοδευτικά διανοητικά πνεύματα. Δεν αντιδρούν στα πνεύματα της λατρείας και της σοφίας. Αλλά η πέμπτη συνοδευτικά διάνοια αντιστοιχεί σε μία ολότητα, ή έκτο επίπεδο πραγματικότητας και είναι αυτός ο παράγων που παραμένει ως εμπειρική ταυτότητα.

(528.4) 46:7.6 Δεν έχω μέτρο σύγκρισης για να προσπαθήσω να περιγράψω τα χρήσιμα αυτά και ασυνήθιστα πλάσματα, αφού δεν υπάρχουν ζώα στους εξελικτικούς κόσμους που να μπορούν να συγκριθούν μαζί τους. Δεν είναι εξελικτικές υπάρξεις, έχοντας προβληθεί από τους Φορείς της Ζωής στην παρούσα τους μορφή και κατάσταση. Είναι αμφισεξουαλικοί και αναπαράγονται εφ’ όσον τους ζητείται να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός αυξανόμενου πληθυσμού.

(528.5) 46:7.7 Ίσως μπορέσω να προτείνω κάτι καλύτερο στις διάνοιες της Ουράντια για τη φύση αυτών των όμορφων και χρήσιμων πλασμάτων, λέγοντας ότι διαθέτουν τα συνδυασμένα χαρακτηριστικά ενός πιστού αλόγου και ενός στοργικού σκύλου, ενώ επιδεικνύουν μία ευφυΐα που ξεπερνά εκείνη του ανώτερου τύπου χιμπαντζή. Και είναι πάρα πολύ όμορφα, κρινόμενα με τα φυσικά πρότυπα της Ουράντια. Εκτιμούν πάρα πολύ την προσοχή που τους δίδεται από τους υλικούς και ημι-υλικούς επισκέπτες των αρχιτεκτονικών αυτών κόσμων. Έχουν όραση που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν – πέραν των υλικών υπάρξεων – τις μοροντιανές δημιουργίες, τις κατώτερες αγγελικές τάξεις, τα μεσοδιάστατα πλάσματα και ορισμένες από τις κατώτερες τάξεις των πνευματικών προσωπικοτήτων. Δεν κατανοούν τη λατρεία του Απείρου, ούτε αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του Αιώνιου, αλλά μπορούν, με την αγάπη που τρέφουν για τους κυρίους τους, να συμμετάσχουν στις εκπεμπόμενες πνευματικές εκδηλώσεις λατρείας των κόσμων τους.

(528.6) 46:7.8 Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι, σε μία μελλοντική συμπαντική εποχή, οι πιστοί αυτοί σπορνέιτζια θα ξεφύγουν από το ζωώδες επίπεδο της υπόστασής τους και θα κατακτήσουν ένα αξιόλογο εξελικτικό πεπρωμένο προοδευτικής διανοητικής ανάπτυξης και ίσως πνευματικής επίτευξης.

8. ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΤΗΣ ΤΖΕΡΟΥΖΕΜ

(528.7) 46:8.1 Οι αμιγώς τοπικές και συνήθεις υποθέσεις της Τζερουζέμ και διευθύνονται από τα εκατό τρίγωνα. Οι μονάδες αυτές είναι συγκεντρωμένες γύρω από τοις δέκα θαυμάσιες κατασκευές που στεγάζουν την τοπική διοίκηση της Τζερουζέμ. Τα τρίγωνα περιστοιχίζονται από την πανοραμική απεικόνιση της ιστορίας του αρχηγείου του συστήματος. Προς το παρόν έχουν διαγραφεί πάνω από τρία χιλιόμετρα της κυκλικής αυτής ιστορίας. Ο τομέας αυτός θα αποκατασταθεί με την επανένταξη της Σατάνια στην οικογένεια του αστερισμού. Κάθε μέριμνα για το γεγονός αυτό έχει ληφθεί με θεσπίσματα του Μιχαήλ, το δικαστήριο, όμως, των Αρχαίων των Ημερών δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εκδίκαση των αφορώντων την εξέγερση του Εωσφόρου. Η Σατάνια μπορεί να μην γίνει πλήρες μέλος της αδελφότητας του Νορλάτιαντεκ όσο περιθάλπει αρχιστασιαστές, ανώτερα δημιουργηθείσες υπάρξεις που έπεσαν από το φως στο σκοτάδι.

(529.1) 46:8.2 Όταν η Σατάνια μπορέσει να επιστρέψει στην αγκαλιά του αστερισμού, τότε θα τεθεί προς εξέταση η επανένταξη των απομονωμένων κόσμων στην οικογένεια των κατοικημένων πλανητών του συστήματος, συνοδευόμενη από την αποκατάστασή τους στην πνευματική επικοινωνία των κόσμων. Αλλά έστω και εάν η Ουράντια απεκαθίστατο στα κυκλώματα του συστήματος, θα νοιώθατε αμήχανα εξ αιτίας του γεγονότος ότι ολόκληρο το σύστημά σας βρίσκεται σε καραντίνα από τον Νορλάτιαντεκ, η οποία εν μέρει το απομονώνει από όλα τα άλλα συστήματα.

(529.2) 46:8.3 Αλλά πριν περάσει πολύς καιρός, η δικαστική απόφαση κατά του Εωσφόρου και των συνεργατών του θα αποκαταστήσει το σύστημα της Σατάνια στον αστερισμό του Νορλάτιαντεκ και, εν συνεχεία, η Ουράντια και οι άλλες απομονωμένες σφαίρες θα αποκατασταθούν στα κυκλώματα της Σατάνια και οι κόσμοι αυτοί θα απολαύσουν ξανά τα προνόμια της διαπλανητικής επικοινωνίας και της εντός του συστήματος κοινότητας.

(529.3) 46:8.4 Θα έλθει το τέλος για τους στασιαστές και την εξέγερση. Οι Ανώτατοι Κυβερνήτες είναι ελεήμονες και υπομονετικοί, ο νόμος, όμως, του εσκεμμένα καλλιεργούμενου πονηρού εκτελείται αλάθητα, σ’ ολόκληρο το σύμπαν. «Ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος» - η αιώνια εξόντωση.

(529.4) 46:8.5 [Παρουσιάσθηκε από έναν Αρχάγγελο του Νέβαδον.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.