مقالۀ 46 ستاد مرکزی سیستم محلی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 46

ستاد مرکزی سیستم محلی

جروسم، ستاد مرکزی سِتانیا، یک پایتخت متوسط یک سیستم محلی است، و صرف نظر از بی‌قاعدگیهای بیشمار که سبب آن شورش لوسیفر و اعطای میکائیل در یورنشیا بود، نمونه‌ای از کرات مشابه است. سیستم محلی شما از میان تجاربی طوفانی عبور نموده است، اما در حال حاضر به کارآمدترین صورت اداره می‌شود، و با گذشت اعصار، پیامدهای تفرقه به کندی اما با قطعیت ریشه‌کن می‌شوند. نظم و نیکخواهی در حال بازگشت است و شرایط در جروسم به وضعیت آسمانی روایات شما بیشتر و بیشتر نزدیک می‌شود، زیرا ستاد مرکزی سیستم به راستی بهشتی است که توسط اکثریت ایمانداران مذهبی قرن بیستم مجسم شده است.

1- سیمای فیزیکی جروسم

جروسم به یکهزار بخش عرضی و ده هزار منطقۀ طولی تقسیم شده است. کره دارای هفت پایتخت اصلی و هفتاد مرکز فرعی اداری است. هفت پایتخت منطقه‌ای درگیر فعالیتهای متنوعند، و فرمانروای سیستم حداقل سالی یکبار در هر یک حضور می‌یابد.

مایل استاندارد جروسم حدوداً برابر با هفت مایل یورنشیا است. وزن استاندارد، ”گریدَنت“، روی سیستم اعشار از آلتیمتان کامل بنا شده است و نمایانگر تقریباً ده اونس وزن شما است. روز سِتانیا برابر با سه روز منهای یک ساعت، چهار دقیقه، و پانزده ثانیه به وقت یورنشیا است. این زمان گردش محوری جروسم است. سال سیستم شامل یکصد روز جروسم است. زمان سیستم به وسیلۀ کرونولدِکهای استاد اعلام می‌شود.

انرژی جروسم به طول عالی کنترل می‌شود و در کانالهای منطقه‌ای که مستقیماً از شارژهای انرژی فضا تغذیه می‌شوند و به طور ماهرانه توسط کنترلگران استاد فیزیکی اداره می‌شوند، به دور کره در گردش است. مقاومت طبیعی در برابر عبور این انرژیها از میان کانالهای فیزیکی هدایت، گرمای مورد نیاز را برای تولید دمای معتدل جروسم به وجود می‌آورد. درجۀ حرارت طی مدت نور کامل در حدود 70 درجۀ فارنهایت نگاه داشته می‌شود، در حالی که در طول زمان کاهش نور به اندکی کمتر از 50 درجه تنزل می‌یابد.

فهم سیستم روشنایی جروسم نباید برای شما زیاد مشکل باشد. هیچ شب و روز، و هیچ فصل گرما و سرما وجود ندارد. تبدیل کنندگان نیرو یکصد هزار مرکز را تحت سرپرستی دارند. انرژیهای رقیق شده از این مراکز به سوی بالا به میان اتمسفر سیاره افکنده می‌شوند و دستخوش تغییرات مشخصی می‌شوند، تا این که به سقف هوای الکتریکی کره می‌رسند، و سپس این انرژیها به صورت یک نور ملایم، از صافی عبور کرده، و یکنواخت، در حدود شدت نور خورشید یورنشیا، هنگامی که خورشید در ساعت ده صبح در آسمان در حال درخشش است به سوی پایین منعکس می‌شوند.

تحت چنین شرایط روشنایی دهی، پرتوهای نور به نظر نمی‌رسد از یک نقطه بیایند. آنها درست از آسمان تابیده می‌شوند و از جهات مختلف فضا به طور یکسان ساطع می‌شوند. این نور بسیار شبیه نور طبیعی آفتاب است به جز این که از گرمای بسیار کمتری برخوردار است. بدین ترتیب مشخص خواهد ‌شد که این کرات ستاد مرکزی در فضا نورانی نیستند. اگر جروسم بسیار نزدیک به یورنشیا بود، مرئی نمی‌بود.

گازهایی که این انرژی - نور را از یونسفر فوقانی جروسم به زمین منعکس می‌کنند بسیار شبیه گازهای کمربند فوقانی هوای یورنشیا هستند که به پدیدۀ شفق موسوم به نورهای شمالی شما مربوطند، گر چه اینها به واسطۀ علل متفاوتی ایجاد می‌شوند. در یورنشیا همین حفاظ گازی است که از فرار امواج پخش زمینی ممانعت می‌کند و هنگامی که در پرواز مستقیمشان به سوی بیرون به این کمربند گازی برخورد می‌کنند آنان را به سوی زمین منعکس می‌سازد. بدین ترتیب امواج منتشره، همینطور که در میان هوا در گرداگرد کرۀ شما حرکت می‌کنند، در نزدیکی سطح نگاه داشته می‌شوند.

این روشنایی کره طی هفتاد و پنج در صد روز جروسم به طور یکنواخت حفظ می‌شود، و سپس به طور تدریجی از شدت نور کاسته می‌شود تا این که در لحظۀ حداقل روشنایی، نور در حد ماه کامل شما در یک شب صاف می‌شود. این وقت سکوت برای تمامی جروسم است. در طول این زمان استراحت و توانبخشی فقط ایستگاههای دریافت پخش مشغول به کار هستند.

جروسم از چندین خورشید نزدیک نور ضعیف دریافت می‌کند — یک نوع نور تابناک ستاره‌ای — اما به آنان وابسته نیست. کراتی نظیر جروسم در معرض بی‌ثباتی اختلالات خورشیدی قرار ندارند، و با مشکل یک خورشید در حال سردی یا مرگ نیز مواجه نیستند.

هفت کرات انتقالی مطالعه و چهل و نه اقمار آنان از طریق تکنیک جروسم گرما یافته، روشنایی دریافت نموده، انرژی گرفته، و آبیاری می‌شوند.

2- نمای فیزیکی جروسم

در جروسم شما دلتان برای رشته کوههای ناهموار یورنشیا و سایر کرات تکاملی تنگ خواهد شد، زیرا نه زمین لرزه‌ای وجود دارد و نه بارانی، اما شما از کوهسارهای زیبا و سایر تنوعات بی‌نظیر جغرافیایی و مناظر طبیعی لذت خواهید برد. مناطق عظیم جروسم در یک ”حالت طبیعی“ حفظ شده‌اند، و عظمت این نواحی کاملاً فراتر از توان تخیل بشری است.

هزاران هزار دریاچۀ کوچک وجود دارند، اما از رودخانه‌های متلاطم یا اقیانوسهای پهناور خبری نیست. بارش باران وجود ندارد و از طوفانها یا کولاکها در هیچیک از کرات معماری شده اثری نیست، اما در طول پایین‌ترین درجۀ حرارت که همزمان با کاهش نور صورت می‌گیرد، رطوبت به طور روزانه نشست می‌کند. (نقطۀ شبنم در یک کرۀ سه گازه بیشتر از یک سیارۀ دو گازه مثل یورنشیا است.) حیات فیزیکی گیاهی و دنیای مورانشیای چیزهای زنده هر دو مستلزم آب هستند، اما این عمدتاً از طریق سیستم زیرخاکی گردشی که در سرتاسر کره حتی تا نوک کوهسارها گسترش دارد تأمین می‌شود. این سیستم آبی تماماً در زیر سطح قرار ندارد، زیرا کانالهای بسیاری هستند که دریاچه‌های زلال جروسم را به هم متصل می‌سازند.

اتمسفر جروسم یک مخلوط سه گازه است. این هوا بسیار شبیه هوای یورنشیا است، به اضافۀ گازی که برای تنفس نوع مورانشیایی حیات تطبیق داده شده است. این گاز سوم به هیچ وجه برای هوای تنفسی انواع مادی حیوانات یا گیاهان نامناسب نیست.

سیستم ترابری به جریانات در حال گردش حرکت انرژی متصل است. این جریانات اصلی انرژی در فواصل ده مایلی واقع شده‌اند. موجودات مادی سیاره از طریق تنظیم مکانیسمهای فیزیکی می‌توانند با سرعتی که از دو تا پانصد مایل در ساعت متغیر است حرکت کنند. پرندگان حمل و نقل در حدود یکصد مایل در ساعت پرواز می‌کنند. مکانیسمهای هوایی پسران ماتریال در حدود پانصد مایل در ساعت حرکت می‌کنند. موجودات مادی و موجودات دوران اولیۀ مورانشیا باید این وسایل مکانیکی ترابری را به کار گیرند، اما شخصیتهای روحی از طریق پیوند با نیروهای برتر و منابع روحی انرژی حرکت می‌کنند.

جروسم و کرات مربوط به آن از ده بخش استاندارد حیات فیزیکی که ویژگی کرات معماری شدۀ نبادان می‌باشد برخوردارند. و چون هیچ تکامل ارگانیکی در جروسم وجود ندارد، هیچ شکل متضاد حیات، هیچ پیکاری برای وجود، هیچ بقای اصلح، وجود ندارد. به عبارت دیگر یک انطباق خلاق وجود دارد که حاکی از زیبایی، توازن، و کمال کرات جاودانۀ جهان مرکزی و الهی است. و در تمامی این کمال خلاق، شگفت‌انگیزترین اختلاط حیات فیزیکی و مورانشیا وجود دارد که توسط هنروران سماوی و همکاران آنان به گونه‌ای هنرمندانه جلوه‌گر شده است.

جروسم در واقع یک پیش مزۀ شکوه و عظمت بهشت است. اما شما هرگز نمی‌توانید با هیچ توصیف به کار گرفته شده، نسبت به دستیابی به ایده‌ای مکفی از این کرات معماری شدۀ پرشکوه امیدوار باشید. چیزهای بسیار اندکی با آنچه که در کرۀ شما وجود دارد قابل مقایسه‌اند، و حتی در آن صورت چیزهای جروسم آنقدر از چیزهای یورنشیا برترند که مقایسه تقریباً پوچ و بی‌معنی است. تا هنگامی که شما عملاً به جروسم وارد شوید، به سختی می‌توانید چیزی شبیه به یک درک واقعی از کرات آسمانی به دست آورید، اما در زمانی نه چندان دور در آینده تجربۀ آمدن شما به پایتخت سیستم با ورودتان به کرات دوردست‌تر آموزشی جهان، ابرجهان، و هاونا که زمانی تحقق خواهد یافت، مقایسه خواهد شد.

منطقۀ تولید یا لابراتوار جروسم یک زمین پهناور است که مردم یورنشیا به سختی آن را خواهند شناخت، زیرا هیچ دودکشی ندارد. با این وجود، یک ساختار پیچیدۀ مادی تولیدی به این کرات ویژه مربوط است، و یک کمال تکنیک مکانیکی و پیشرفت فیزیکی وجود دارد که مجرب‌ترین شیمیدانها و مخترعین شما را شگفت زده و حتی غرق در حیرت می‌سازد. درنگ کنید تا ملاحظه کنید که این اولین کرۀ اقامت در مسیر سفر به بهشت بسیار مادی‌تر است تا روحی. در سراسر دوران سکونت شما در جروسم و کرات دوران گذار آن، شما بسیار به حیات زمینی چیزهای مادیتان نزدیکترید تا حیات بعدی وجود پیشروندۀ روحی‌تان.

کوه سراف، مرتفع‌ترین بلندی در جروسم، تقریباً پانزده هزار فوت ارتفاع دارد، و نقطۀ خروج برای تمامی سرافیمهای حمل و نقل است. در فراهم ساختن انرژی اولیه برای گریز از جاذبۀ سیاره و چیره شدن بر مقاومت هوا وسایل مکانیکی بیشماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در هر سه ثانیه به وقت یورنشیا در سراسر زمان روشنایی و گاهی اوقات تا دیر وقت طی مدت کاهش نور یک فرشتۀ حمل و نقل سراف عزیمت می‌کند. مسافران با سرعتی در حدود بیست و پنج مایل استاندارد در هر ثانیه به وقت یورنشیا خیز برمی‌دارند، و به سرعت استاندارد نمی‌رسند تا این که بیش از دو هزار مایل از جروسم دور شده باشند.

مسافران به میدان کریستال، دریای موسوم به بلور، می‌رسند. در اطراف این منطقه ایستگاههای دریافت برای رسته‌های گوناگون موجوداتی که از طریق حمل و نقل سرافی فضا پیمایی می‌کنند قرار دارند. در نزدیکی ایستگاه دریافتِ کریستال قطبی برای دانشجویان دیدارگر، شما می‌توانید از رصدخانۀ مرواریدی بالا رفته و نقشۀ برجستۀ عظیم تمامی سیارۀ ستاد مرکزی را تماشا کنید.

3- پخش برنامه‌های جروسم

پخش برنامه‌های ابرجهان و بهشت - هاونا در ارتباط با سلوینگتون و از طریق تکنیکی که کریستال قطبی، دریای بلور، را به کار می‌گیرد، در جروسم دریافت می‌شوند. اضافه بر تدارکات برای دریافت این ارتباطات خارج از نبادان، سه گروه مشخص از ایستگاههای دریافت وجود دارند. این گروههای جداگانه اما سه دایره‌ایِ ایستگاهها بر طبق دریافت پخش برنامه‌ها از کرات محلی، از ستاد مرکزی کوکبه، و از پایتخت جهان محلی تنظیم می‌شوند. کلیۀ این برنامه‌های پخشی به طور اتوماتیک نمایان می‌شوند، طوری که بتوانند توسط انواع موجوداتی که در آمفی‌تئاتر مرکزی پخش حضور دارند قابل فهم باشند. در میان تمامی مشغولیات برای یک انسان فراز یابنده در جروسم هیچ چیز سرگرم کننده‌تر و گیراتر از گوش دادن به رشتۀ بی‌پایان گزارشات فضایی جهان نیست.

این ایستگاهِ دریافتِ پخش برنامه‌های جروسم توسط یک آمفی‌تئاتر عظیم محصور شده است و گنجایش بیش از پنج میلیارد موجود — مادی و مورانشیایی — را دارد و علاوه بر آن شخصیتهای بیشمار روحی را جای می‌دهد. این آمفی‌تئاتر از مواد درخشنده‌ای که عمدتاً در یورنشیا ناشناخته‌اند ساخته شده است. این سرگرمی مورد علاقۀ تمامی جروسم است که اوقات فراغت خود را در ایستگاه پخش بگذرانند و در آنجا از بهروزی و وضعیت جهان اطلاع یابند. و این تنها فعالیت سیاره‌ای است که در طول مدت کاهش نور کند نمی‌شود.

در این آمفی‌تئاتر دریافت پخش، پیامهای سلوینگتون به طور مداوم می‌رسند. در نزدیکی، کلام پدران والامرتبۀ کوکبه حداقل روزی یکبار از ایدنشیا دریافت می‌شود. هر چند گاه یکبار پخشهای معمول و ویژۀ یوورسا از طریق سلوینگتون رله می‌شوند، و هنگامی که پیامهای بهشت دریافت می‌شوند، تمامی جمعیت دور تا دور دریای بلور گرد می‌آیند و دوستان یوورسا پدیدۀ بازتاب را به تکنیک پخش بهشت اضافه می‌کنند، طوری که هر چه شنیده می‌شود قابل رویت می‌گردد. و بدین گونه است که پیش مزۀ مداوم زیبایی و شکوهِ پیش رونده به بقا یافتگان انسانی، همینطور که در ماجرای جاودانه به سوی داخل سیر می‌کنند، داده می‌شود.

ایستگاه ارسال پیام جروسم در قطب مقابل کره واقع شده است. تمامی پخش پیامها از پایتخت سیستمها به تک تک کرات رله می‌شوند، به جز پیامهای میکائیل که گاهی اوقات از روی مدار فرشتۀ اعظم مستقیماً به مقصدهای خود ارسال می‌شوند.

4- مناطق مسکونی و اداری

قسمتهای قابل ملاحظۀ جروسم به عنوان مناطق مسکونی تعیین شده‌اند، در حالی که قسمتهای دیگر پایتخت سیستم به کارکردهای ضروری اداری که در بر گیرندۀ مدیریت امور 619 کرۀ مسکونی، 56 کرۀ انتقالی فرهنگی، و خود پایتخت سیستم است، تخصیص یافته‌اند. در جروسم و در نبادان این ترتیبات به صورت زیرین طراحی شده‌اند:

1- دایره‌ها — مناطق مسکونی غیربومی.

2- مربع‌ها — مناطق اجرایی - اداری سیستم.

3- مستطیل‌ها — میعادگاه حیات پایین‌تر بومی.

4- مثلث‌ها — مناطق محلی یا اداری جروسم.

این ترتیب فعالیتهای سیستم به شکل دایره‌ها، مربع‌ها، مستطیل‌ها، و مثلث‌ها برای تمامی پایتخت سیستمهای نبادان مشترک است. ممکن است در یک جهان دیگر یک ترتیب کاملاً متفاوتی حاکم باشد. اینها اموری هستند که به وسیلۀ طرحهای متنوع پسران آفریننده تعیین می‌شوند.

شرح ما پیرامون این مناطق مسکونی و اداری، هیچ توصیفی از سرزمینهای گسترده و زیبای پسران ماتریال خداوند، شهروندان دائمی جروسم، را در بر نمی‌گیرد. ما همچنین رسته‌های شگفت‌آور بیشمار دیگر از مخلوقات روحی و نزدیک به روحی را ذکر نمی‌کنیم. به عنوان مثال: جروسم از خدمات مؤثر اِسپیرانگا در طراحی کارکرد سیستم بهره‌مند است. این موجودات از سوی ساکنان فوق مادی و دیدارگران، وقف خدمت روحانی هستند. آنها یک گروه شگرف از موجودات هوشمند و زیبا هستند که خادمان گذرای مخلوقات بالاتر مورانشیا و مددکاران مورانشیا که برای نگهداری و تزیین تمامی آفرینشهای مورانشیا کار می‌کنند می‌باشند. آنها در جروسم چیزی هستند که مخلوقات بینابینی در یورنشیا می‌باشند، مددکارانی بینابینی که بین قلمرو مادی و روحی مشغول به کار هستند.

پایتخت سیستمها از این نظر بی‌نظیر هستند که تنها کراتی می‌باشند که تمامی سه فاز از وجود جهانی — مادی، مورانشیایی، و روحی — را تقریباً به طور کامل به نمایش می‌گذارند. شما چه یک شخصیت مادی، مورانشیایی، یا روحی باشید، در جروسم احساس در خانه بودن را خواهید کرد. موجودات ترکیبی همانند مخلوقات بینابینی و پسران ماتریال نیز چنین احساس می‌کنند.

جروسم ساختمانهای بزرگی هم از نوع مادی و هم از نوع مورانشیایی دارد، در حالی که تزیینات مناطق صرفاً روحی از نظر زیبایی و آکندگی کمتر نیستند. ای کاش می‌توانستم از قرینه‌های مورانشیایی دستگاههای اعجاب‌آور فیزیکی جروسم برایتان سخن بگویم! ای کاش فقط می‌توانستم عظمت تحسین برانگیز و کمال بدیع اسباب روحی این کرۀ ستاد مرکزی را تصویر نمایم! تخیلی‌ترین برداشت شما از کمال زیبایی و آکندگی اسباب و اثاثیه به سختی می‌تواند به این شکوه و عظمت نزدیک شود. و جروسم فقط اولین مرحله در مسیر رسیدن به کمال آسمانی زیبایی بهشت است.

5- دایره‌های جروسم

مناطق مسکونی که به گروههای اصلی حیات جهان تخصیص یافته‌اند دایره‌های جروسم نام گرفته‌اند. آن گروههای دایره‌ای شکل که در این روایات ذکر می‌شوند از قرار زیر هستند:

1- دایره‌های پسران خداوند.

2- دایره‌های فرشتگان و ارواح بالاتر.

3- دایره‌های مددکاران جهان، شامل پسران مخلوق - تثلیث یافته‌ای که به پسران آموزگار تثلیث تخصیص نیافته‌اند.

4- دایره‌های کنترلگران استاد فیزیکی.

5- دایره‌های انسانهای فراز یابندۀ به مأموریت گمارده شده، شامل مخلوقات بینابینی.

6- دایره‌های کُلنیهای همیارانه.

7- دایره‌های سپاه نهایت.

هر یک از این گروه‌بندیهای مسکونی شامل هفت دایرۀ هم مرکز و به طور پی در پی ارتفاع یافته می‌باشد. آنها همگی در امتداد یک خط ساخته شده‌اند اما در اندازه‌های متفاوت هستند و از مواد مختلف ساخته شده‌اند. آنها تماماً توسط دیوارهای دوررس محصور شده‌اند. این دیوارهای مرتفع گردشگاههای پهناوری را که هر گروه از هفت دایرۀ هم مرکز را به طور کامل احاطه می‌کنند شکل می‌دهند.

1- دایره‌های پسران خداوند. اگر چه پسران خداوند از یک سیارۀ اجتماعی خود — یکی از کرات انتقالی فرهنگی — برخوردارند، آنها همچنین این سرزمینهای پهناور را در جروسم اشغال می‌کنند. انسانهای فراز یابنده در کرۀ انتقالیِ فرهنگیِ خود با کلیۀ رسته‌های فرزندی الهی آزادانه نشست و برخاست می‌کنند. در آنجا شما شخصاً این پسران را خواهید شناخت و دوست خواهید داشت، اما زندگی اجتماعی آنان عمدتاً به این کرۀ ویژه و اقمار آن محدود است. با وجود این، در دایره‌های جروسم، این گروههای متنوع فرزندی ممکن است در حال کار مشاهده شوند. و چون بینایی مورانشیا دامنۀ عظیمی دارد، شما می‌توانید در گردشگاههای پسران گردش کنید و فعالیتهای کنجکاوی برانگیز رسته‌های بیشمار آنان را از بالا بنگرید.

این هفت دایرۀ پسران هم مرکزند و به طور پی در پی ارتفاع یافته‌اند، طوری که هر یک از دایره‌های بیرونی‌تر و بزرگتر بر دایره‌های درونی‌تر و کوچکتر مشرف و مسلط است و هر یک به وسیلۀ یک دیوار گردشگاه عمومی احاطه شده است. این دیوارها از سنگهای کریستال که درخشندگی سوسو زننده دارند ساخته شده‌اند و طوری ارتفاع یافته‌اند که بر کلیۀ دوایر مربوطۀ مسکونی خود مشرف و مسلطند. دروازه‌های بسیاری که — از پنجاه تا یکصد و پنجاه هزار — در هر یک از این دیوارها تعبیه شده‌اند، از کریستالهای یکپارچۀ مرواریدی تشکیل شده‌اند.

اولین دایرۀ قلمرو پسران توسط پسران مجیستریال و پرسنلهای شخصی آنها اشغال شده است. اینجا مرکز تمامی طرحها و فعالیتهای فوری خدمات اعطایی و قضاوتی این پسران قضایی می‌باشد. همچنین از طریق این مرکز است که آونالهای سیستم ارتباطشان را با جهان حفظ می‌کنند.

دایرۀ دوم توسط پسران آموزگار تثلیث اشغال شده است. در این قلمرو مقدس، دِینالها و همکاران آنها آموزش پسران اولیۀ آموزگار تازه از راه رسیده را پیش می‌برند. و آنها در تمام این کار توسط یک بخش از همرتبه‌های مشخص ستارگان تابناک عصر به گونه‌ای توانمند یاری می‌شوند. پسران مخلوق - تثلیث یافته یک ناحیۀ دایرۀ دِینالها را اشغال می‌کنند. پسران آموزگار تثلیث به این که نمایندگان شخصی پدر جهانی در یک سیستم محلی شوند بسیار نزدیک می‌شوند؛ آنها حداقل موجودات تثلیث منشأ هستند. این دایرۀ دوم برای کلیۀ مردمان جروسم فوق‌العاده جالب توجه است.

دایرۀ سوم به ملک صادقها اختصاص دارد. در اینجا رئیسان سیستم اقامت دارند و فعالیتهای تقریباً بی‌پایان این پسران همه فن حریف را سرپرستی می‌کنند. از هنگام بودن در اولین کرۀ قصر تا طی تمامی دوران زندگانی انسانهای فراز یابنده در جروسم، ملک صادقها پدر خواندگان و مشاوران همیشه حاضر هستند. گفتن این اشتباه نیست که جدا از فعالیتهای پیوستۀ پسران و دختران ماتریال، آنها تأثیر بارز در جروسم می‌باشند.

دایرۀ چهارم منزل وراندادکها و تمامی رسته‌های دیگر پسران دیدارگر و ناظری است که جدا از آن برایشان منزلی فراهم نشده است. پدران والامرتبۀ کوکبه در هنگام دیدار بازرسی سیستم محلی در این دایره سکنی می‌گزینند. کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، و بازرسان جهانی هنگامی که در سیستم در مأموریت هستند تماماً در این دایره اقامت دارند.

دایرۀ پنجم منزلگاه لانوناندکها، رسته فرزندی فرمانروایان سیستم و پرنسهای سیاره‌ای است. سه گروه هنگامی که در این حوزه در منزلگاه هستند، به طور واحد نشست و برخاست می‌کنند. نیروهای ذخیرۀ سیستم در این دایره نگاهداری می‌شوند، در حالی که فرمانروای سیستم معبدی دارد که در مرکز گروه ساختمانهای حکمرانی در تپۀ مدیریت واقع شده است.

دایرۀ ششم مکان اقامت موقت حاملین حیات سیستم است. کلیۀ رسته‌های این پسران در اینجا گرد آمده و از اینجا عازم کرات مأموریت خویش می‌شوند.

دایرۀ هفتم میعادگاه پسران فراز یابنده است، آن انسانهایی که مأموریت دارند به همراه فرشتگان سراف همراه خود موقتاً در ستاد مرکزی سیستم کار کنند. کلیۀ انسانهای پیشین بالای وضعیت شهروندان جروسم و پایین‌تر از وضعیت پایان دهندگان، متعلق به گروهی که ستاد مرکزی آن در این دایره است محسوب می‌شوند.

این قرارگاههای مدور پسران یک منطقۀ عظیم را در بر می‌گیرد و تا هزار و نهصد سال پیش در مرکز آن یک منطقۀ باز وسیع وجود داشت. در این ناحیۀ مرکزی اکنون مرکز یادبود میکائیل قرار دارد، که در حدود پانصد سال پیش تکمیل گردید. چهار صد و نود و پنج سال پیش، هنگامی که این معبد گشایش یافت، میکائیل شخصاً حضور داشت، و تمامی جروسم داستان متأثر کنندۀ اعطای پسر استاد به یورنشیا، ناچیزترین کرۀ سِتانیا را شنید. مرکز یادبود میکائیل اکنون مرکز تمامی فعالیتهایی است که مدیریت تغییر یافتۀ سیستم را در بر می‌گیرد و به واسطۀ اعطای میکائیل به وقوع پیوسته است، و نیز شامل بیشتر فعالیتهایی که اخیراً در سلوینگتون شروع شده‌اند می‌باشد. پرسنل مرکز یادبود شامل بیش از یک میلیون شخصیت است.

2- دایره‌های فرشتگان. این دوایر فرشتگان همانند منطقۀ مسکونی پسران شامل هفت دایرۀ هم مرکز و به طور پی در پی ارتفاع یافته می‌باشد که هر یک به مناطق درونی مشرف و مسلط است.

اولین دایرۀ فرشتگان توسط شخصیتهای بالاتر روح بیکران — پیام آوران منفرد و همکاران آنان — که ممکن است در کرۀ ستاد مرکزی مستقر باشند اشغال شده است. دومین دایره به گروههای بزرگ پیام‌آوران، مشاوران تکنیکی، همراهان، بازرسان، و ثبت کنندگان که ممکن است بر حسب اتفاق گاه به گاه در جروسم کار کنند تخصیص یافته است. سومین دایره در اختیار ارواح خادم رسته‌ها و گروه‌بندیهای بالاتر قرار دارد.

چهارمین دایره در اختیار سرافیمهای مدیر قرار دارد، و سرافیمهایی که در یک سیستم محلی مثل سِتانیا خدمت می‌کنند، یک ”لشکر بیشمار از فرشتگان“ هستند. پنجمین دایره توسط سرافیمهای سیاره‌ای اشغال شده است، در حالی که ششمین دایره منزلگاه خادمان دوران گذار می‌باشد. هفتمین دایره کرۀ اقامت موقت برخی رسته‌های آشکار نشدۀ سرافیمها است. ثبت کنندگانِ تمامی این گروههای فرشتگان که در معبد اسناد جروسم ساکن هستند، با همکاران خود اقامت ندارند. سه نسخه از تمامی اسناد در این تالار سه‌گانۀ آرشیوها حفظ شده است. در یک ستاد مرکزی سیستم، همیشه اسناد به شکل مادی، مورانشیایی، و روحی نگاه داشته می‌شوند.

این هفت دایره به وسیلۀ دورنمای نمایشی جروسم که محیط آن پنج هزار مایل استاندارد می‌باشد احاطه شده‌اند. این دورنما به نمایش وضعیت در حال پیشرفت کرات مسکونی سِتانیا اختصاص یافته است و مداوماً تغییر می‌یابد تا به درستی جدیدترین شرایط روز را در تک تک سیارات نمایان سازد. من شک ندارم هنگامی که شما در دیدارهای اولیۀ خود مجاز به زمان فراغت طولانی‌تر شوید، این گردشگاه وسیع که مشرف و مسلط بر دایره‌های فرشتگان است اولین منظرۀ جروسم خواهد بود که توجه شما را جلب خواهد کرد.

این نمایشگاهها مسئول حیات بومی جروسم می‌باشند، اما به وسیلۀ فراز یابندگان کرات گوناگون سِتانیا که در مسیر رفتن به ایدنشیا در جروسم اقامت موقت دارند یاری می‌شوند. تصویر شرایط سیاره‌ای و پیشرفت کره به وسیلۀ روشهای گوناگون که برخی برای شما شناخته شده هستند تأثیر می‌پذیرد، اما بیشتر این تکنیکها در یورنشیا ناشناخته‌اند. این نمایشگاهها لبۀ بیرونی این دیوار عظیم را اشغال می‌کنند. باقیماندۀ گردشگاه تقریباً به طور کامل باز است، و به طور عالی و باشکوه تزیین شده است.

3- دایره‌های مددکاران جهان، ستاد مرکزی ستارگان عصر را که در فضای عظیم مرکزی واقع شده‌اند دارا می‌باشند. در اینجا ستاد مرکزی گالانشیا، همردیف رئیس این گروه نیرومند ابرفرشتگان که اولین گماردگان از میان کلیۀ ستارگان فراز یابندۀ عصر می‌باشند، واقع شده است. این یکی از شکوهمندترین مناطق اداری جروسم است، گر چه در زمرۀ بناهای جدیدتر می‌باشد. قطر این مرکز پنجاه مایل است. ستاد مرکزی گالانشیا یک کریستال قالب گرفته شدۀ یک قطعه است که کاملاً شفاف است. این کریستالهای مادی - مورانشیایی به اندازۀ زیادی به وسیلۀ موجودات مورانشیا و ماتریال، هر دو، مورد قدردانی واقع می‌شوند. ستارگان آفریده شدۀ عصر که از چنان خصائل فوق شخصیتی برخوردارند در تمامی جروسم اعمال نفوذ می‌کنند. از زمانی که بسیاری از فعالیتهای آنان از سلوینگتون به اینجا انتقال یافته، تمامی کره از نظر معنوی پررایحه شده است.

4- دایره‌های کنترلگران استاد فیزیکی. رسته‌های گوناگون کنترلگران استاد فیزیکی به طور هم مرکز حول معبد عظیم نیرو قرار گرفته‌اند. در آنجا رئیس نیروی سیستم در ارتباط با رئیس سرپرستان نیروی مورانشیا ریاست را به عهده دارد. این معبد نیرو یکی از دو منطقۀ جروسم است که انسانهای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی اجازۀ ورود به آن را ندارند. دیگری ناحیۀ غیرمادی ساختن در منطقۀ پسران ماتریال است و شامل یک سری از لابراتوارها می‌باشد که در آنها سرافیمهای انتقال موجودات مادی را به حالتی بسیار شبیه حالت نوع وجود مورانشیا تغییر می‌دهند.

5- دایره‌های انسانهای فراز یابنده. منطقۀ مرکزی دایره‌های انسانهای فراز یابنده توسط گروهی از 619 یادبود سیاره‌ای نمایانگر کرات مسکونی سیستم اشغال شده است، و این ساختمانها مرتباً تحت تغییرات گسترده‌ای قرار می‌گیرند. این امتیاز انسانهای هر کره است که گاه به گاه با برخی تغییرات و اضافه کردنها به یادبودهای سیاره‌ای خود موافقت کنند. حتی هم اکنون تغییرات بسیاری در ساختمانهای یورنشیا در حال انجام است. مرکز این 619 معبد به وسیلۀ یک مدل کاریِ ایدنشیا و کرات زیادِ فرهنگ فراز یابندۀ آن اشغال شده است. قطر این مدل چهل مایل است و یک بازتولید واقعی سیستم ایدنشیا است و در کلیۀ جزئیات دقیقاً همانند اصل است.

فراز یابندگان از خدمات جروسمی خویش برخوردارند و از مشاهدۀ تکنیکهای سایر گروهها لذت می‌برند. هر چه که در این دایره‌های گوناگون صورت می‌گیرد برای مشاهدۀ کامل تمامی ساکنان جروسم آزاد است.

فعالیتهای چنین کره‌ای شامل سه تنوع مشخص می‌باشد: کار، پیشرفت، و تفریح. به بیان دیگر آنها عبارتند از: خدمت، مطالعه، و استراحت. فعالیتهای مرکب شامل مراودۀ اجتماعی، سرگرمی گروهی، و پرستش الهی می‌باشند. در آمیختن با گروههای متنوع شخصیتها، رسته‌هایی که از همنوعان یک فرد بسیار متفاوتند، ارزش آموزشی بسیاری دارد.

6- دایره‌های کُلنیهای همیارانه.هفت دایرۀ کُلنیهای همیارانه از موهبت وجود سه ساختمان غول‌آسا برخوردارند: رصدخانۀ عظیم ستاره شناسی جروسم، گالری هنری بسیار بزرگ سِتانیا، و تالار پهناور اجتماع مدیران بازگشت، پهنۀ فعالیتهای مورانشیا که به استراحت و تفریح اختصاص دارد.

هنروران سماوی اسپُرناگیاها را راهبری می‌کنند و گروه تزیینات خلاق و مراکز یادبودی را که در هر مکان گردهماییِ عمومی فراوان است فراهم می‌سازند. استودیوهای این هنروران در زمرۀ بزرگترین و زیباترین ساختمانهای بی‌مانند این کرۀ شگفت‌انگیز هستند. کُلنیهای همیارانۀ دیگر ستادهای گسترده و زیبایی دارند. بسیاری از این ساختمانها به طور کامل از سنگهای کریستال ساخته شده‌اند. کلیۀ کرات معماری شده مملو از کریستالها و به اصطلاح فلزات گرانبها می‌باشند.

7- دایره‌های پایان دهندگان یک ساختمان بی‌نظیر در مرکز دارند. و همین معبد خالی در هر کرۀ ستاد مرکزی سیستم در سراسر نبادان یافت می‌شود. آرم میکائیل روی این ساختمان مجلل در جروسم حک شده است، و حاوی این نوشتۀ حکاکی شده می‌باشد: ”وقف ناشده به هفتمین مرحلۀ روح — به مأموریت ابدی.“ جبرئیل نشان را روی این معبد اسرارآمیز نصب کرد، و هیچکس غیر از میکائیل نمی‌تواند یا ممکن نیست که مهر حاکمیت را که به وسیلۀ ستارۀ تابناک و بامداد نصب شده باز کند. روزی شما به این معبد خاموش نظر خواهید افکند، گر چه ممکن است به اسرار آن پی نبرید.

دایره‌های دیگر جروسم: علاوه بر این دایره‌های مسکونی، در جروسم مساکن تخصیص یافتۀ بیشمار بیشتری وجود دارند.

6- مربع‌های اجرایی - اداری

بخشهای اجرایی - اداری سیستم در مربع‌های دپارتمانیِ پهناور، به تعداد یک هزار، واقع شده‌اند. هر واحد اداری به یکصد بخش کوچکتر متشکل از ده گروه کوچکتر تقسیم شده است. این یکهزار مربع در ده بخش بزرگ خوشه‌بندی شده‌اند، و بدین ترتیب ده بخش اداری زیرین را در بر می‌گیرند:

1- نگاهداری فیزیکی و بهبود مادی، حوزه‌های نیروی فیزیکی و انرژی.

2- حکمیت، اخلاقیات، و داوری اداری.

3- امور سیاره‌ای و محلی.

4- امور کوکبه و جهان.

5- آموزش و سایر فعالیتهای ملک صادق.

6- پیشرفت فیزیکی سیاره‌ای و سیستم، قلمروهای علمی فعالیتهای سِتانیا.

7- امور مورانشیا.

8- فعالیتهای صرفاً روحی و اخلاقیات.

9- خدمت به نوع فراز یابنده.

10- فلسفۀ جهان بزرگ.

این ساختمانها شفاف هستند. از این رو کلیۀ فعالیتهای سیستم حتی به وسیلۀ دیدار کنندگان دانشجو نیز می‌توانند ملاحظه شوند.

7- مستطیل‌ها — اِسپُرناگیا

یکهزار مستطیل جروسم به وسیلۀ حیات پایین‌تر بومی سیارۀ ستاد مرکزی اشغال شده‌اند، و در مرکز آنها ستاد مرکزی پهناور دایره‌ای شکل اسپُرناگیاها واقع شده است.

شما در جروسم به خاطر دستاوردهای کشاورزی اسپُرناگیاهای شگفت‌انگیز متحیر خواهید گشت. در آنجا زمین عمدتاً به منظور جلوه‌های زیباشناسانه و تزیینی کشت می‌شود. اسپُرناگیاها باغبانان مناظر طبیعی کرات ستاد مرکزی می‌باشند، و آنان در برخورد خویش با فضاهای باز جروسم هم نوآور و هم هنرمند می‌باشند. آنها در کار کشت زمین هم حیوانات و هم ماشین‌آلات مکانیکی بیشمار را به کار می‌گیرند. آنها در به کارگیری عوامل نیروی قلمرو خویش و نیز در استفاده از انواع بیشمار برادران پایین‌تر خویش از آفرینشهای پایین‌تر حیوانی که بسیاری از آنان در این کرات ویژه برای آنان فراهم شده‌اند، به گونه‌ای خردمندانه ماهرند. این نوع از حیات حیوانی اکنون عمدتاً به وسیلۀ مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی از کرات تکاملی سرپرستی می‌شود.

در اسپُرناگیاها تنظیم کننده ساکن نیست. آنها از روانهای بقا یابنده برخوردار نیستند، اما از عمرهای طولانی بهره‌مند هستند، گاهی اوقات تا حد چهل تا پنجاه هزار سال استاندارد. تعداد آنان کثیر است، و آنها به کلیۀ رسته‌های شخصیتهای جهان که به خدمت مادی نیازمندند خدمت فیزیکی ارائه می‌دهند.

اگر چه اسپُرناگیاها نه از روانهای بقا یابنده برخوردارند و نه آنها را به وجود خواهند آورد، گر چه از شخصیت برخوردار نیستند، با این وجود، به فردیتی شکل می‌دهند که می‌تواند تناسخ را تجربه کند. هنگامی که با گذشت زمان، بدنهای فیزیکی این مخلوقات بی‌نظیر به خاطر استفاده و کهولت فرسوده می‌شود، آفرینندگان آنان در تشریک مساعی با حاملین حیات، بدنهای جدیدی می‌سازند که اسپُرناگیاهای قدیم در آنها از نو سکونت برقرار می‌کنند.

در تمامی جهان نبادان اسپُرناگیاها تنها مخلوقاتی هستند که به این صورت یا صورتهای دیگر تناسخ را تجربه می‌کنند. آنها فقط نسبت به پنج ارواح اول یاور ذهن واکنش نشان می‌دهند. آنها نسبت به ارواح پرستش و خرد واکنش نشان نمی‌دهند. اما پنج یاور ذهن برابر است با یک کلیت یا ششمین سطح واقعیت، و این عامل است که به عنوان یک هویت تجربی بقا می‌یابد.

من در کار توصیف این مخلوقات سودمند و غیرعادی چیزی برای مقایسه ندارم، چرا که در کرات تکاملی هیچ حیوانی که با آنان قابل مقایسه باشد وجود ندارد. آنها که توسط حاملین حیات در شکل و وضعیت کنونی خود طرح‌ریزی شده‌اند موجودات تکاملی نیستند. آنها دو جنسی هستند و برای برآوردن احتیاجات یک جمعیت در حال رشد مطابق نیاز تولید مثل می‌کنند.

شاید به بهترین نحو بتوانم برای اذهان یورنشیا چیزی از طبیعت این مخلوقات زیبا و خادم بدین صورت القا کنم که آنها ترکیبی از خصوصیات یک اسب وفادار و یک سگ پرعاطفه را دارا می‌باشند و هوشی فراتر از بالاترین نوع شامپانزه را به نمایش می‌گذارند. و آنها با قضاوتی مبتنی بر استانداردهای فیزیکی یورنشیا، بسیار زیبا هستند. آنها از توجهی که توسط اقامت کنندگان کوتاه مدت مادی و نیمه مادی در کرات معماری شده به آنان نشان داده می‌شود بسیار قدردان هستند. آنها از دیدی برخوردارند که به آنان اجازه می‌دهد علاوه بر موجودات مادی، آفرینشهای مورانشیا، رسته‌های پایین‌تر فرشتگان، مخلوقات بینابینی، و برخی از رسته‌های پایین‌تر شخصیتهای روحی را نیز بشناسند. آنها پرستش بیکران را نمی‌فهمند و مفهوم جاودان را نیز درک نمی‌کنند، اما از طریق مهر به سروران خود به نیایشهای نمایان روحانی قلمروهای خود می‌پیوندند.

برخی بر این باورند که در یک عصر آیندۀ جهان، این اسپُرناگیاهای وفادار از سطح حیوانی وجودشان خواهند گریخت و به یک سرنوشت ارزشمند تکاملی حاوی رشد تدریجی عقلانی و حتی نیل معنوی دست خواهند یافت.

8- مثلثهای جروسم

امور صرفاً محلی و روزانۀ جروسم از یکصد مثلث هدایت می‌شود. این واحدها پیرامون ده ساختمان اعجاب‌آور که منزلگاه حکومت محلی جروسم است خوشه‌بندی شده‌اند. مثلثها به وسیلۀ تصاویر دورنمای تاریخ ستاد مرکزی سیستم احاطه شده‌اند. در حال حاضر یک پاک شدگی بالغ بر بیش از دو مایل استاندارد در این بخش دایره‌ای شکل وجود دارد. این منطقه به دنبال پذیرش مجدد سِتانیا به خانوادۀ کوکبه به حالت اولیۀ خود باز خواهد گشت. هر آماده سازی برای این رخداد با فرامین میکائیل به انجام رسیده است، اما دادگاه قدمای ایامها داوری پیرامون امور شورش لوسیفر را هنوز به پایان نرسانیده است. سِتانیا تا زمانی که پناهگاه شورشیان بزرگ، موجودات آفریده شدۀ بالایی که از نور به داخل تاریکی سقوط کرده‌اند، است، ممکن است به مشارکت کامل نُرلاشیادک باز نگردد.

هنگامی که سِتانیا بتواند به آغوش کوکبه باز گردد، آنگاه پذیرش مجدد کرات منزوی به خانوادۀ سیستمِ سیارات مسکونی تحت بررسی قرار خواهد گرفت و این امر با بازگشت آنان به پیوند معنوی قلمروها همراه خواهد بود. اما اگر حتی یورنشیا به مدارهای سیستم بازگردد، شما هنوز از این واقعیت که تمامی سیستم شما تحت یک قرنطینۀ نُرلاشیادک قرار دارد، و بخشاً از کلیۀ سیستمهای دیگر جدا است، شرمنده خواهید بود.

اما در زمانی نه چندان دور، قضاوت پیرامون لوسیفر و همکاران او سیستم سِتانیا را به کوکبۀ نُرلاشیادک باز خواهد گردانید، و متعاقباً یورنشیا و سایر کرات منزوی به مدارهای سِتانیا باز خواهند گشت، و مجدداً این کرات از امتیازات ارتباطات بین سیاره‌ای و پیوند بین سیستمی بهره‌مند خواهند گشت.

برای شورشیان و شورش پایانی فرا خواهد رسید. فرمانروایان متعال بخشنده و شکیبا هستند، اما قانون شرارت تغذیه شدۀ تعمدی به طور جهانی و بدون خطا اجرا می‌شود. ”جزای گناه مرگ است“ — محو و نابودی ابدی.

[عرضه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©