Kapitola 46 Řídící centrum lokální soustavy

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 46

Řídící centrum lokální soustavy

46:0.1 (519.1) JERUSEM, řídící centrum Satanie, je typické hlavní místo lokální soustavy a kromě četný nezvyklostí, zapříčiněných Luciferovou vzpourou a Michaelovým poskytnutím sebe sama na Urantii, je to charakteristická průměrná sféra. Vaše lokální soustava prošla několika bouřlivými zkušenostmi, ale v současné době je řízena velmi účinně a jak plyne čas, důsledky disharmonie se pomalu, ale jistě odstraňují. Pořádek a dobrá vůle se obnovují a podmínky na Jerusemu se stále více a více přibližují nebeskému stavu vašich tradic, protože řídící centrum vaší soustavy je opravdu nebeským obydlím, které si představuje většina nábožných lidí dvacátého století.

1. Fyzické aspekty Jerusemu

46:1.1 (519.2) Jerusem je rozdělen do jednoho tisíce příčných sektorů a deseti tisíc podélných zón. Sféra má sedm hlavních řídích center a sedmdesát vedlejších administrativních center. V sedmi regionálních hlavních centrech probíhají různorodé činnosti a Vládce Soustavy je navštěvuje minimálně jednou za rok.

46:1.2 (519.3) Standardní míle Jerusemu se rovná přibližně sedmi urantijským mílím (11,2 kilometrů). Jednotka hmotnosti, „gradant,“ se rovná přibližně 280 gramům vaší váhy a je součástí desetinné soustavy, sestavené na základě standardního ultimatonu. Jeden den Satanie se rovná třem dnům Urantie mínus jedna hodina, čtyři minuty a patnáct vteřin, což je doba, za kterou se Jerusem otočí okolo své osy. Jeden rok soustavy má sto jerusemských dní. Čas soustavy je ohlašován hlavními chronoldeky.

46:1.3 (519.4) Energie Jerusemu je obdivuhodně řízena a cirkuluje kolem sféry v zónových kanálech, které jsou napájeny přímo z energetických zdrojů prostoru a jsou mistrně spravovány Hlavními Fyzickými Kontrolory. Přírodní odpor při průchodu těchto energií fyzickými vodiči vytváří teplo, které se využívá k výrobě stejnoměrné teploty Jerusemu. Při plném světle je teplota udržována asi na 70 stupních Fahrenheitovy teplotní stupnice (asi 21°C), zatímco v období poklesu světla klesne teplota na něco méně než 50 stupňů (něco málo pod 10°C).

46:1.4 (519.5) Systém osvětlení Jerusemu by neměl být obtížný pro vaše pochopení. Tady nejsou dny a noci a žádná období tepla a zimy. Měniči energie provozují sto tisíc center, ze kterých zředěné energie směřují nahoru, přes planetární atmosféru, procházejíc určitými změnami, dokud nedosáhnou elektrického vzduchového stropu sféry. Potom jsou tyto energie odraženy nazpět dolů ve formě vlídného, padajícího a rovnoměrného světla, které má podobnou intenzitu vašeho slunečního světla, když slunce svítí na Urantii v deset hodin ráno.

46:1.5 (520.1) Za takových podmínek osvětlení to vypadá, že světelné paprsky nepřicházejí z jednoho místa; ony se doslova sypou z oblohy, vyzařujíc stejnoměrně ze všech směrů prostoru. Toto světlo se velmi podobá přírodnímu slunečnímu světlu s výjimkou toho, že obsahuje mnohem méně tepla. Proto je nutno si uvědomit, že takové hlavní světy v prostoru nesvítí; i kdyby byl Jerusem velmi blízko Urantie, nebyl by vidět.

46:1.6 (520.2) Plyny, které odrážejí tuto světelnou energii od horní ionosféry Jerusemu zpět na povrch, se velmi podobají těm, které se nacházejí v horních pásmech Urantie a které se vztahují ke světelným úkazům, vámi nazývaných polární záře, i když tyto jsou způsobeny jinými příčinami. Na Urantii je to právě tento plynový štít, který zabraňuje úniku pozemských rádiových vln, odrážejíc je směrem k zemi, když do tohoto plynového pásma narazí při svém přímém letu ven. Takto jsou rádiové vlny drženy těsně nad povrchem při svém putování vzduchem okolo vašeho světa.

46:1.7 (520.3) Toto osvětlení se udržuje na stejné úrovni tři čtvrtiny jerusemského dne a potom se postupně snižuje až do minimální svítivosti, což je asi světlo vašeho měsíce v úplňku za jasné noci. Toto je doba klidu pro celý Jerusem. V provozu během tohoto období odpočinku a obnovy sil jsou pouze vysílací stanice.

46:1.8 (520.4) Na Jerusem dopadá slabé světlo z několika nedalekých sluncí—něco na způsob jasného světla hvězd,—ale Jerusem na nich není závislý; světy jako Jerusem nejsou vystaveny důsledkům slunečních poruch a ani nestojí před problémem chladnoucího nebo umírajícího slunce.

46:1.9 (520.5) Sedm přechodných vzdělávacích světů se svými čtyřiceti devíti družicemi je ohříváno, osvětlováno, napájeno energií a zavlažováno jerusemskou metodou.

2. Fyzické rysy Jerusemu

46:2.1 (520.6) Na Jerusemu budete postrádat členitá horská pásma, která jsou příznačná pro Urantii a jiné evoluční světy, protože tady nejsou ani zemětřesení, ani tady neprší, ale budete se těšit pohledu na krásné vrchoviny a jiné unikátní variace terénu a krajiny. Rozsáhlá území Jerusemu jsou ponechána v „přírodním stavu“ a nádhera takových oblastí je zcela nad rámcem lidské představivosti.

46:2.2 (520.7) Je tam tisíce a tisíce malých jezer, ale nejsou tam žádné divoké řeky, nebo velké oceány. Na žádném z těchto architektonických světů neprší, nejsou tam bouřky ani vánice, ale jsou tam denní srážky, způsobené kondenzací vlhkosti během období nejnižší teploty, provázející úbytek světla. (Na tříplynových světech je rosný bod vyšší, než na dvouplynových světech jako je Urantia.) Fyzický život rostlin i morontiální svět živých věcí vyžadují vlhkost, ale ta je převážně dodávána podzemním cirkulačním systémem, který pokrývá celou sféru a dokonce i nejvyšší vrcholy vrchovin. Tento vodní systém není úplně podpovrchový, poněvadž je tam mnoho kanálů, propojující třpytivé jezera Jerusemu.

46:2.3 (520.8) Atmosféra Jerusemu je směsí tří plynů. Tento vzduch se velmi podobá tomu na Urantii s tím, že je tam navíc plyn , který je upraven pro dýchání morontiálního druhu života. Tento třetí plyn je zcela nevhodný pro dýchání živočichů či rostlin materiálních druhů.

46:2.4 (521.1) Dopravní systém je spojen s proudy cirkulující energie; tyto hlavní toky energie jsou umístěny v šestnácti kilometrových intervalech. Úpravou fyzického mechanizmu se mohou materiální bytosti planety pohybovat rychlostí od tři sta do osmi set kilometrů za hodinu. Ptáci létají rychlostí kolem sto šedesáti kilometrů za hodinu. Vzdušné mechanizmy Materiálních Synů se pohybují rychlostí kolem osmi set kilometrů za hodinu. Materiální a začínající motontiální bytosti musí využívat těchto mechanických dopravních prostředků, ale duchovní osobnosti cestují ve spojení s vyššími silami a duchovními zdroji energie.

46:2.5 (521.2) Na Jerusemu a jeho přidružených světech je deset standardních typů fyzického života, které jsou charakteristické pro architektonické sféry Nebadonu. A vzhledem k tomu, že na Jerusemu není žádná organická evoluce, nejsou tam žádné konfliktní formy života, žádný boj o život, žádné přežití nejsilnějších. Naopak, panuje tam tvůrčí adaptace, která nastiňuje krásu, harmonii a dokonalost věčných světů středního a božského vesmíru. A v celé této tvůrčí dokonalosti je nejúžasnějším jevem sbližování fyzického a morontiálního života, umně kontrastující nebeským celestinským řemeslníkům a jejich druhům.

46:2.6 (521.3) Jerusem je skutečně zárukou-předzvěstí rajské dokonalosti a velkoleposti. Ale vy nemůžete nikdy doufat, že si z nějakého popisu vytvoříte odpovídající představu o těchto nádherných architektonickýchsvětech. Je tam toho tak málo, co by se mohlo přirovnat k něčemu na vašem světě a i potom věci na Jerusemu tak moc přesahují věci na Urantii, že jakékoliv srovnání je téměř groteskní. Dokud skutečně nedospějete na Jerusem, můžete mít stěží pravou představu o nebeských světech, ale nebude to trvat dlouho, kdy budete vaši nadcházející zkušenost z hlavního světa soustavy srovnávat s vašimi pozdějšími poznatky na ještě vzdálenějších vzdělávacích sférách vesmíru, supervesmíru a Havony.

46:2.7 (521.4) Výrobní nebo laboratorní sektor Jerusemu zabírá rozsáhlou oblast, kterou by obyvatelé Urantie sotva poznali, protože tam nejsou žádné kouřící komíny; nicméně, s těmito speciálními světy je spojeno složité materiální hospodářství a používají se tam dokonalé mechanické metody a fyzické vymoženosti, které by udivily a ohromily vaše nejzkušenější chemiky a vynálezce. Zamyslete se nad tím, že první svět, na který přijdou vzestupní tvorové na své cestě k Ráji, je daleko víc materiální, než duchovní. V průběhu celého vašeho pobytu na Jerusemu a jeho přidružených světech jste mnohem blíže vašemu pozemskému životu materiálních věcí, než vašemu pozdějšímu životu rozvíjející se duchovní existence.

46:2.8 (521.5) Hora Seraf je nejvyšším bodem na Jerusemu, měří téměř čtyři tisíce šest set metrů a je to místo, ze kterého odlétají všichni přepravní serafové. Četná mechanická zařízení jsou používána pro poskytnutí počáteční energie, která je nutná pro uniknutí z planetární gravitace a překonání odporu vzduchu. Serafští přepravci odlétají každé tři vteřiny urantijského času během doby plného světla a někdy i dlouho při jeho poklesu. Tito přepravci startují rychlostí kolem dvaceti pěti standartních mílí za vteřinu urantijského času a nedosáhnou standardní rychlost, dokud nejsou více než dva tisíce standartních mil nad Jerusemem.

46:2.9 (521.6) Doprava přistává na krystalovém poli, takzvaném skleněném moři. Kolem tohoto území jsou přijímací stanice pro různé kategorie bytostí, které překonávají prostor s pomocí serafské dopravy. Vedle polární krystalové přijímací stanice pro hostující badatele můžete vystoupit na perleťovou observatoř a podívat se na obrovskou mapu celé hlavní planety.

3. Vysílání Jerusemu

46:3.1 (522.1) Vysílání supervesmíru a systému Ráj-Havona jsou přijímána na Jerusemu ve spojení se Salvingtonem a pomocí metody, zahrnující polární krystal—skleněné moře. Kromě opatřeních pro příjem těchto mimo Nebadonských vysíláních, existují tři odlišné skupiny přijímacích stanic. Tyto oddělené, ale trojkruhové skupiny stanic jsou přizpůsobeny pro příjem vysílání z lokálních světů, z hlavních center souhvězdích a z hlavního světa lokálního vesmíru. Všechna tato vysílání jsou automaticky zobrazena tak, aby byla pochopena všemi typy bytostí přítomných v centrálním vysílacím amfiteátru; ze všech zájmů vzestupného smrtelníka na Jerusemu není nic poutavějšího a strhujícího, než naslouchání nekonečnému proudu prostorových zpráv vesmíru.

46:3.2 (522.2) Tato vysílací i přijímací stanice je obklopena nesmírně rozlehlým amfiteátrem, který je vystavěn z třpytících se materiálů, z velké části neznámých na Urantii. Tento amfiteátr pojme přes pět miliard bytostí—materiálních a morontiálních—a také nespočet duchovních osobností. Je to oblíbená zábava celého Jerusemu trávit volný čas ve vysílací stanici a dovídat se o záležitostech a stavu vesmíru. A toto je jediná planetární činnost, která nepřestává ani během poklesu světla.

46:3.3 (522.3) Salvingtonské zprávy přicházejí do této vysílací-přijímací stanice nepřetržitě. Informace od Nejsvrchovanějších Otců Souhvězdí ze sousední Edentie jsou přijímány nejméně jednou denně. Pravidelné a speciální zprávy z Uversy jsou přenášeny přes Salvington a když se přijímají zprávy z Ráje, všichni obyvatelé jsou shromážděni okolo skleněného moře a přátelé z Uversy přidají Rajskému vysílání reflexivní metodu, aby všechno, co je slyšet, bylo i vidět. A tímto způsobem je umožněno přeživším smrtelníkům vytvářet si představu o vzrůstající kráse a velkoleposti, které je čekají na jejich cestě věčného putování do středu.

46:3.4 (522.4) Přeposílající stanice Jerusemu je umístěna na opačném pólu sféry. Všechna vysílání do jednotlivých světů jsou přenášena z hlavního centra soustavy, kromě Michaelových zpráv, které jdou někdy přímo ke svému určení přes okruh archandělů.

4. Obytné a administrativní zóny

46:4.1 (522.5) Značná území Jerusemu jsou určena jako obytné zóny, zatímco jiná území hlavního řídícího centra soustavy jsou přidělena nezbytným administrativním činnostem, zahrnující dohled nad 619 obydlenými sférami, 56 přechodnými vzdělávacími světy a samotným hlavním centrem. Na Jerusemu a v Nebadonu jsou tyto zóny organizovány následujícím způsobem:

46:4.2 (522.6) 1. Okruhy—obytné zóny pro nedomácí bytosti.

46:4.3 (522.7) 2. Čtverce—administrativně-řídící zóny soustavy.

46:4.4 (522.8) 3. Obdélníky—setkávací zóny nižších místních řádů života.

46:4.5 (522.9) 4. Trojúhelníky—lokální, nebo jerusemské administrativní zóny.

46:4.6 (522.10) Toto uspořádání činností soustavy do okruhů, čtverců, obdélníků a trojúhelníků je běžným jevem ve všech hlavních řídících centrech soustav Nebadonu. V jiném vesmíru může převládat naprosto jiný systém uspořádání. Toto jsou záležitosti, které jsou stanoveny rozdílnými plány Synů Tvořitelů.

46:4.7 (523.1) Náš popis těchto obytných a administrativních zón vůbec nezahrnuje rozsáhlá a nádherná obydlí Materiálních Božích Synů, trvalých obyvatel Jerusemu a ani se nezmiňujeme o jiných početných fascinujících řádech duchovních a skoro duchovních tvorů. Na příklad: Jerusem využívá výkonných služeb spirongů, plánujících funkční činnost soustavy. Tyto bytosti se věnují duchovní péči v zájmu nadmateriálních obyvatel a návštěvníků. Je to obdivuhodná skupina inteligentních a společenských bytostí, pomáhající vyšším morontiálním tvorům a morontiálním pomocníkům, kteří udržují a zkrášlují morontiální díla. Oni pro Jerusem znamenají to, co midbytosti znamenají pro Urantii—prostředníci, fungující mezi materiálními a duchovními úrovněmi.

46:4.8 (523.2) Hlavní řídící centra soustav jsou unikátní v tom smyslu, že jsou jedinými světy, na kterých se téměř dokonale projevují všechny tři stadia vesmírné existence: materiální, morontiální a duchovní. Bez ohledu na to, zdali jste materiální, morontiální nebo duchovní osobnost, budete se na Jerusemu cítit jako doma; tak se rovněž cítí kombinované bytosti, takové, jako jsou midbytosti a Materiální Synové.

46:4.9 (523.3) Na Jerusemu je mnoho velkolepých budov jak materiálního, tak i morontiálního typu, i když vzhled čistě duchovních zón není o nic méně vytříbený a dokonalý. Kdybych jenom mohl najít slova, abych vám popsal morontiální obdobu materiálního vybavení Jerusemu! Kdybych jenom mohl vyobrazit pozoruhodnou vznešenost a neobyčejnou dokonalost duchovního zařízení tohoto hlavního světa! Ani vaše nejúžasnější představy o dokonalosti krásy a hojnosti zařízení by se ztěží přiblížily takové dokonalosti. A Jerusem je pouze prvním krokem na cestě k nebeské dokonalosti krásy Ráje.

5. Okruhy Jerusemu

46:5.1 (523.4) Obytné zóny, určené hlavním skupinám vesmírného života se nazývají jerusemské okruhy. V tomto vyprávění je uvedeno následujících sedm skupin okruhů:

46:5.2 (523.5) 1. OkruhyBožích Synů.

46:5.3 (523.6) 2. Okruhy andělů a vyšších duchů.

46:5.4 (523.7) 3. Okruhy Vesmírných Pomocníků, včetně synů, trinitarizovaných tvory, kteří nejsou přiděleni k Synům Trojice-Učitelům.

46:5.5 (523.8) 4. Okruhy Hlavních Fyzických Kontrolorů.

46:5.6 (523.9) 5. Okruhy určených vzestupných smrtelníků, včetně midbytostí.

46:5.7 (523.10) 6. Okruhy kolonií laskavosti.

46:5.8 (523.11) 7. Okruhy Sboru Konečných.

46:5.9 (523.12) Každý z těchto obytných komplexů se sestává ze sedmi postupně se zvedajících soustředných okruhů. Všechny jsou vystavěny stejnými metodami, ale mají různé rozměry a jsou vyrobeny z rozdílných materiálů. Všechny mají kolem sebe rozsáhlá ohrazení, která tvoří široké promenády, zcela obklopující každou skupinu sedmi soustředných okruhů.

46:5.10 (524.1) 1. Okruhy Božích Synů. Přestože Boží Synové mají svoji vlastní planetu—jeden ze světů přechodného vzdělávání—obývají také tyto rozsáhlé oblasti na Jerusemu. Na jejich světě přechodného vzdělávání se vzestupní smrtelníci volně stýkají se všemi řády božského synovstva. Tam osobně poznáte tyto Syny a budete je mít rádi, ale jejich společenský život je ve značné míře omezen na tento speciální svět a jeho družice. Nicméně, v jerusemských okruzích je možno pozorovat tyto skupiny synovstva při práci. A protože morontiální vidění má enormní dosah, můžete se procházet po promenádách Synů a dívat se na zajímavé činnosti jejich početných kategorií.

46:5.11 (524.2) Těchto sedm okruhů Synů jsou soustředné kruhy a jsou postupně vyvýšeny tak, že každý vnější a větší okruh ční nad vnitřním a menším okruhem. Každý okruh je obestavěn veřejnou promenádní zdí. Tyto zdi jsou vystavěny z křišťálových kamenů třpytivého jasu a zvedají se do takové výšky, aby z nich bylo vidět na všechny jejich jednotlivé obytné okruhy. V každé zdi je velký počet průchodů—od padesáti do sto padesáti tisíc—a tvoří je jediný perlový krystal.

46:5.12 (524.3) První okruh obytného komplexu Synů je obsazen Autoritativními Syny a jejich osobním personálem. Tady se soustředí všechny plány a neodkladné záležitosti poskytnutí a soudní služby těchto právních Synů. Avonalové soustavy také prostřednictvím tohoto centra udržují spojení s vesmírem.

46:5.13 (524.4) Druhý okruh obývají Synové Trojice-Učitelé. V tomto posvátném území provozují Daynalové se svými spolupracovníky výuku nově příchozích primárních Synů Učitelů. A v této práci jim vydatně pomáhá skupina bytostí, které se svým původem řadí k Oslnivým Večerním Hvězdám. Synové, trinitarizovaní tvory, bydlí v jednom ze sektorů tohoto okruhu Daynalů. Synové Trojice-Učitelé jsou nejbližšími osobními zástupci Vesmírného Otce v lokální soustavě; přinejmenším jsou to bytosti, mající svůj původ v Trojici. Tento druhý okruh vzbuzuje u všech obyvatel Jerusemu mimořádný zájem.

46:5.14 (524.5) Třetí okruh je vyčleněn Melkísedekům. Tady sídlí vládcové soustavy a dohlížejí na téměř nekonečné činnosti těchto všestranně nadaných Synů. Počínaje prvním obytným světem a pak po celou dobu pobytu na Jerusemu jsou Melkísedekové pěstouny a stále přítomnými poradci vzestupných smrtelníků. Nebylo by chybou říci, že kromě nepřetržitých aktivit Materiálních Synů a Dcer, mají Melkísedekové na Jerusemu rozhodující vliv.

46:5.15 (524.6) Čtvrtý okruh je domovem Vorondadeků a všech ostatních kategorií hostujících, nebo pozorovatelských Synů, kteří nemají stanovené funkce. Nejsvrchovanější Otcové Souhvězdí zůstávají v tomto okruhu během svých kontrolních návštěv lokální soustavy. Když Zdokonalovatelé Moudrosti, Božští Poradci a Univerzální Cenzoři mají službu v soustavě, tak bydlí všichni v tomto okruhu.

46:5.16 (524.7) Pátý okruh je obydlím Lanonandeků, řádu synovstva Vládců Soustavy a Planetárních Princů. V rámci tohoto okruhu se tyto tři skupiny směšují v jednu. V tomto okruhu se zdržují zálohy soustavy a ve středu dominantní skupiny staveb na administrativním vrchu má chrám Vládce Soustavy.

46:5.17 (524.8) Šestý okruh je místem odpočinku Nositelů Života soustavy. Tady se shromažďují všechny kategorie těchto Synů a odtud se vydávají vykonávat své úkoly na určených světech.

46:5.18 (524.9) Sedmý okruh slouží jako místo pro setkávání vzestupných synů—těch smrtelných tvorů, kteří mohou dočasně působit v hlavním řídícím centru soustavy společně se svými serafskými doprovody. Všichni bývalí smrtelníci, mající status nad úrovní obyvatel Jerusemu a pod úrovní konečných, se řadí do skupiny, která má své ústředí v tomto okruhu.

46:5.19 (525.1) Tyto kruhové komplexy Synů se rozkládají na obrovské ploše a ještě před devatenácti sty lety byl v jejich středu velký otevřený prostor. Nyní tuto střední oblast zabírá památník Michaela, dokončený přibližně před pěti sty lety. Když před čtyři sta devadesáti pěti lety byl tento chrám otevírán, Michael byl osobně přítomen a celý Jerusem uslyšel působivý příběh poskytnutí Syna Vládce na Urantii, jednoho z nejnepatrnějších světů Satanie. Nyní je památník Michaela středem všech činností, týkající se řízení soustavy, které bylo pozměněno v důsledku Michaelova poskytnutí sebe sama, včetně většiny nedávno přenesených činností ze Salvingtonu. Personál památníku má více než milion osobností.

46:5.20 (525.2) 2. Okruhy andělů. Stejně jako obytná zóna Synů, tak i tyto okruhy andělů sestávají ze sedmi soustředných a postupně se zvyšujících kruhů, z nichž každý ční nad předchozím územím.

46:5.21 (525.3) První okruh je obydlen Vyššími Osobnostmi Nekonečného Ducha, které mají své pracoviště na hlavním světě—Osamělí Poslové a jejich druhové. Druhý okruh je vyčleněn Technickým Poradcům, průvodcům, kontrolorům a zaznamenatelům, kteří příležitostně mohou na Jerusemu pracovat. Na třetím okruhu se zdržují pomocní duchové vyšších řádů a skupin.

46:5.22 (525.4) Čtvrtý okruh obývají administrativní serafové a serafové, sloužící v lokální soustavě ,jako je Satania, tvoří „nespočetnou armádu andělů.“ V pátém okruhu bydlí planetární serafové, zatímco šestý okruh je domovem přechodových pečovatelů. Sedmý okruh je odpočinkovou sférou určitých neodhalených řádů serafů. Zaznamenatelé ze všech těchto skupin andělů nebydlí se svými druhy a jsou ubytováni v jerusemském chrámu záznamů. V této trojdílné archivní síni jsou všechny záznamy uchovány trojmo. V hlavním centru soustavy jsou záznamy vždy uchovány v materiální, morontiální a duchovní formě.

46:5.23 (525.5) Kolem těchto sedmi okruhů se rozprostírá výstavní panoráma Jerusemu s obvodem pět tisíc standardních mil, které je určeno pro prezentaci vzestupných úrovní obydlených planet Satanie a je neustále upravováno, aby věrohodně představovalo aktuální podmínky na jednotlivých planetách. Já vůbec nepochybuji, že až dostanete prodloužené volno a navštívíte tuto oblast, tak tato obrovská promenáda, přehlížející okruhy andělů, bude prvním pohledem na Jerusem, který ihned přitáhne vaši pozornost.

46:5.24 (525.6) O tyto vystavené exponáty se starají místní obyvatelé Jerusemu, kterým pomáhají vzestupní tvorové z různých světů Satanie, kteří se zdržují na Jerusemu na své cestě do Edentie. Zobrazení planetárních podmínek a vývoje světů je provedeno mnoha metodami, z nichž jsou vám některé známy, ale většinou je to technika, ktera je na Urantii neznámá. Tyto expozice zabírají vnější okraj této obrovské zdi. Zbývající část promenády je téměř úplně přístupná a je nádherně vyzdobena.

46:5.25 (525.7) 3. Okruhy Vesmírných Pomocníků. Zde mají Večerní Hvězdy hlavní centrum, které je umístěno v nesmírně velkém středním prostoru. Tam je situováno hlavní řídící centrum Galantie—zástupce představeného této mohutné skupiny nadandělů, který byl první z vzestupných Večerních Hvězd, pověřený takovou funkcí. Toto je jeden z nejkrásnějších ze všech administrativních sektorů Jerusemu, přestože byl vystavěn teprve nedávno. Toto centrum má průměr padesát standartních mil. Hlavní stanoviště Galantie je naprosto průzračný jednolitý krystal. Tyto materiálně-morontiální krystaly jsou velmi oceňovány jak morontiálními, tak i materiálními bytostmi. Vytvořené Večerní Hvězdy mají mimořádné osobní vlastnosti a ty uplatňují při svém působení v celém Jerusemu. Od těch dob, kdy sem bylo mnoho jejich aktivit přesunuto ze Salvingtonu, získal celý tento svět duchovní nádech.

46:5.26 (526.1) 4. Okruhy Hlavních Fyzických Kontrolorů. Různé kategorie Hlavních Fyzických Kontrolorů jsou soustředně seskupeny kolem obrovského dómu energie, který řídí správce energie soustavy společně s představeným Kontrolorů Morontiální Energie. Tento dóm energie je jedním ze dvou sektorů na Jerusemu, kam vzestupní smrtelníci a midbytosti nemají přístup. Tím druhým je sektor dematerializace v zóně Materiálních Synů, což je řada laboratoří, ve kterých přepravní serafové přeměňují materiální bytosti do stavu morontiálního typu existence.

46:5.27 (526.2) 5. Okruhy vzestupných smrtelníků. Střední prostor těchto okruhů vzestupných smrtelníků je vyhrazen skupině 619 planetárních memoriálů, představujících obydlené světy soustavy. Tyto konstrukce pravidelně prodělávají rozsáhlé úpravy. Smrtelníci každého světa mají zvláštní právo občas odsouhlasit určité změny, nebo nástavby na svých planetárních memoriálech. Také nyní se dělají četné úpravy na konstrukcích Urantie. Centrální část těchto 619 chrámů vyplňuje pracovní model Edentie s jejími početnými světy vzestupné kultury. Tento model má čtyřicet standartních mil v průměru a je věrným zobrazením soustavy Edentia a do každého detailu přesně odpovídá originálu.

46:5.28 (526.3) Vzestupné bytosti mají radost ze své práce na Jerusemu a s oblibou pozorují způsoby jiných skupin. Všechno, co se dělá v těchto různých okruzích, je volně přístupno celému Jerusemu.

46:5.29 (526.4) Aktivity tohoto světa mají tři rozdílné varianty: práce, sebezdokonalování a volný čas. Jinak řečeno: je to služba, studium a odpočinek. Tyto sdružené aktivity obsahují společenský styk, skupinovou zábavu a boží úctu. Setkávání s různými skupinami osobností, zcela odlišných od vás, přináší velké zkušenosti a obohacení.

46:5.30 (526.5) 6. Okruhy kolonií laskavosti. Sedm okruhů kolonií laskavosti zdobí tři nesmírně velké stavby: obrovská astronomická observatoř Jerusemu, gigantická galerie umění Satanie a rozlehlý sál instruktorů odpočinku—místo pro morontiální aktivity, věnující se odpočinku a obnovení sil.

46:5.31 (526.6) Celestinští umělečtí řemeslníci dávají pokyny spornagiům a vytvářejí spoustu nápaditých dekorací a monumentálních memoriálů, kterými oplývá každé místo veřejného shromažďování. Ateliéry těchto uměleckých řemeslníků patří mezi největší a nejkrásnější ze všech těch jedinečných staveb tohoto obdivuhodného světa. I jiné kolonie laskavosti mají rozlehlá a nádherná centra. Mnoho těchto budov je vystavěno pouze z krystalických kamenů. Všechny architektonické světy oplývají krystalem a takzvanými vzácnými kovy.

46:5.32 (527.1) 7. Okruhy konečných mají ve svém středu unikátní stavbu. A tento prázdný chrám je k vidění v každém hlavním světě soustavy v celém Nebadonu. Tato budova na Jerusemu má Michaelovu pečeť a na ni je nápis: „Bez věnování sedmému stadiu ducha—věčnému určení.“ Tuto pečeť dal na tento tajemný chrám Gabriel a pečeť vládce, připevněná Jasnou Ranní Hvězdou, nemůže odstranit nikdo jiný, než Michael. Jednoho dne uvidíte tento tichý chrám, třebaže nebudete schopni proniknout jeho tajemstvím.

46:5.33 (527.2) Jiné okruhy Jerusemu. Kromě těchto obytných okruhů jsou na Jerusemu ještě další početná vyhrazená obydlí.

6. Čtverce: administrativní-řídící zóny

46:6.1 (527.3) Administrativně-řídící sekce soustavy jsou umístěny v nezměrných resortních čtvercích, jichž je jeden tisíc. Každá administrativní jednotka je rozdělena do jednoho sta útvarů, z nichž každý má deset skupin. Tisíc těchto čtverců je sdruženo do deseti velkých sekcí, tvořících následujících deset administrativních resortů:

46:6.2 (527.4) 1. Fyzická údržba a materiální zdokonalování, oblasti fyzické síly a energie.

46:6.3 (527.5) 2. Arbitráže, etika a administrativní rozhodování.

46:6.4 (527.6) 3. Planetární a lokální záležitosti.

46:6.5 (527.7) 4. Záležitosti souhvězdích a vesmíru.

46:6.6 (527.8) 5. Vzdělávání a jiné aktivity Melkísedeků.

46:6.7 (527.9) 6. Fyzický progres planet a soustavy, činnosti ve vědeckých sférách Satanie.

46:6.8 (527.10) 7. Morontiální záležitosti.

46:6.9 (527.11) 8. Ryze duchovní činnosti a etika.

46:6.10 (527.12) 9. Pomoc vzestupným bytostem.

46:6.11 (527.13) 10.Filozofie velkého vesmíru.

46:6.12 (527.14) Tyto stavby jsou průhledné a proto studenti a návštěvníci mohou pozorovat všechny činnosti v soustavě.

7. Obdélníky—spornagiové

46:7.1 (527.15) Jeden tisíc obdélníků Jerusemu je obydleno místním nižším životem hlavní planety a v jejich středu je umístěno obrovské kruhové centrum spornagiů.

46:7.2 (527.16) Na Jerusemu budete ohromeni zemědělskými výsledky, dosažené obdivuhodnými spornagy. Tady je půda obdělávána především z estetických a okrasných důvodů. Spornagiové jsou zahradníky krajiny hlavního světa a ve svém nakládání s volným prostorem Jerusemu jsou jak originální, tak i umělecky zruční. Při obdělávání půdy používají jak zvířata, tak i různé mechanické stroje. Při své práci odborně používají energetické prostředky a také využívají početné kategorie svých nižších bratrů—živočišných tvorů,—kteří jsou jim na těchto speciálních světech poskytnuti. Tento řád živočišného života je nyní převážně řízen vzestupnými midbytostmi z evolučních sfér.

46:7.3 (528.1) Spornagiové nemají vnitřní Ladič Myšlení. Nemají přežívající duše, ale těší se dlouhého života, který trvá někdy čtyřicet až padesát tisíc let. Je jich nesmírně mnoho a poskytují fyzickou pomoc všem řádům vesmírných osobností, které potřebují materiální službu.

46:7.4 (528.2) Přestože spornagiové nemají přežívající duši a ani se v nich nevyvíjí a ačkoliv nemají osobnost, přesto se u nich vyvíjí individualita, která může prodělat reinkarnaci. Když postupem času fyzická těla těchto unikátních tvorů zchátrají věkem a užíváním, jejich tvořitelé, ve spolupráci s Nositeli Života, zhotoví nová těla, ve kterých se původní spornagiové znovu zabydlí.

46:7.5 (528.3) Spornagiové jsou jedinými tvory v celém vesmíru Nebadon, kteří podstupují tento, či jakýkoliv jiný druh reinkarnace. Oni reagují pouze na prvních pět pomocných duchů mysli; nereagují na ducha úcty a ducha moudrosti. Ale jejich pět pomocných duchů vytváří celek, rovnající se šesti úrovním reality a je to právě tento faktor, který přetrvává jako empirická individualita.

46:7.6 (528.4) Při pokusu popsat tyto užitečné a neobyčejné tvory nenacházím vhodné příměry, protože na evolučních světech nejsou žádní živočichové, ke kterým bych je mohl přirovnat. Neexistují žádné evoluční bytosti, které Nositelé Života vytvořili a které mají jejich současnou formu a status. Oni jsou dvojpohlavními tvory a rozmnožují se, když to vyžadují potřeby rostoucí populace.

46:7.7 (528.5) Pokusím se co nejlépe naznačit urantijským myslím alespoň něco o podstatě těchto krásných a užitečných tvorů tím, že řeknu, že zahrnují sloučené rysy věrného koně a oddaného psa a mají inteligenci, převyšující tu, kterou má nejvyšší druh šimpanze. A posuzováno fyzickými měřítky Urantie, jsou velmi krásní. Velmi oceňují pozornost, kterou jim projevují materiální a polomateriální hosté těchto architekturních světů. Mají vidění, které jim umožňuje rozeznat—kromě materiálních bytostí—morontiální tvory, anděly nižší řádů, midbytosti a některé nižší řády duchovních osobností. Oni nechápou úctu ke Konečnému, ani nerozumí důležitosti Věčnosti, ale skrze oddanost ke svým pánům jsou součástí duchovní věrnosti svých světů.

46:7.8 (528.6) Někteří věří, že v budoucí vesmírné epoše tito oddaní spornagiové opustí živočišnou úroveň existence a získají zasloužený evoluční osud postupného intelektuálního růstu a také duchovních úspěchů.

8. Jerusemské trojúhelníky

46:8.1 (528.7) Čistě lokální a běžné záležitosti Jerusemu jsou řízeny z jednoho sta trojúhelníků. Tyto útvary jsou seskupeny okolo deseti úžasných staveb, ve kterých je umístěna lokální administrativa Jerusemu. Trojúhelníky jsou obklopeny panoramatickým zobrazením historie hlavního řídícího centra soustavy. Nyní je v tomto kruhovém příběhu vymazán prostor přes dva tisíce standardních mil. Tato část bude opět obnovena po znovupřijetí Satanie do rodiny souhvězdí. Dekrety Michaela pro tento případ byly již vydány, ale tribunál Věčně Moudrých ještě nedokončil projednávání událostí, souvisejících s Luciferovou vzpourou. Satania nemůže získat zpět plné členství v Norlatiadeku, dokud zde nacházejí útočiště hlavní rebelové—vytvořené vysoké bytosti, které upadly ze světla do tmy.

46:8.2 (529.1) Až se Satania bude moci opět začlenit do souhvězdí, potom přijde na řadu rozhodování o znovupřijetí izolovaných světů do rodiny obydlených planet soustavy, doprovázené obnovením duchovního spojení sfér. Ale i kdyby se Urantia znovu napojila na okruhy soustavy, byli byste i potom překvapeni skutečností, že celá vaše soustava je pod karanténou Norlatiadeku, která ji částečně izoluje od ostatních soustav.

46:8.3 (529.2) Ale není daleko den, kdy rozhodnutí o Luciferovi a jeho druzích vrátí soustavu Satania do souhvězdí Norlatiadek a poté se Urantia a další izolované sféry znovu napojí na okruhy Satanie a opět budou takové světy moci využívat výhod meziplanetárního spojení a komunikace mezi soustavami.

46:8.4 (529.3) Nastane konec rebelů a vzpoury. Nejvyšší Vládci jsou milosrdní a trpěliví, ale soud nad záměrně živeným zlem bude všeobecně a neodvratně vykonán. „Odplata za hřích je smrt“—věčné zapomnění.

46:8.5 (529.4) [Představeno archandělem Nebadonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.