Luku 46, Paikallisjärjestelmän päämaja

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 46

Paikallisjärjestelmän päämaja

46:0.1 (519.1) JERUSEM, Satanian päämaja, on tavallinen paikallisjärjestelmän pääkaupunki, ja ellei Luciferin kapinasta ja Urantialla tapahtuneesta Mikaelin lahjoittautumisesta aiheutuneita monia poikkeuksellisia ilmiöitä oteta huomioon, se on vastaavankaltaisten sfäärien joukossa varsin tyypillinen. Paikallisjärjestelmänne on käynyt läpi muutamia myrskyisiä kokemuksia, mutta nykyisin sitä hoidetaan mitä tuloksellisimmin, ja aikojen kuluessa epäharmonian seuraukset tulevat hitaasti mutta varmasti kitkeytymään. Järjestystä ja hyvää tahtoa ollaan saattamassa taas voimaan, ja olosuhteet muuttuvat Jerusemissa yhä enemmän perimätietonne mukaisen taivaallisen tilan kaltaisiksi, sillä järjestelmän päämaja on todellakin se taivas, jonka useimmat kahdennenkymmenennen vuosisadan vakaumuksellisista uskovista mielessään näkevät.

1. Jerusemin fyysiset aspektit

46:1.1 (519.2) Jerusem jakautuu tuhanteen leveyspiirien suuntaiseen sektoriin ja kymmeneentuhanteen pituuspiirien mukaiseen vyöhykkeeseen. Sfäärillä on seitsemän suurempaa pääkaupunkia ja seitsemänkymmentä pienempää hallintokeskusta. Seitsemän piiripääkaupunkia huolehtivat erilaisista toiminnoista, ja Järjestelmän Hallitsija käy niistä jokaisessa vähintään kerran vuodessa.

46:1.2 (519.3) Jerusemin standardimaili vastaa noin seitsemää Urantian mailia [11,2 km]. Standardipainomitta, ”gradant”, on muodostettu täysin kehittyneestä ultimatonista kymmenjärjestelmän kautta, ja se vastaa miltei täsmälleen painomittojenne mukaista kymmentä unssia eli 280 grammaa. Satanian päivä vastaa kolmea Urantian päivää vähennettynä yhdellä tunnilla, neljällä minuutilla ja viidellätoista sekunnilla, mikä on Jerusemin pyörähdysaika akselinsa ympäri. Järjestelmän vuodessa on sata Jerusemin päivää. Järjestelmän aika lähetetään kaukoviestimin mestarikronoldekien toimesta.

46:1.3 (519.4) Jerusemin energiaa valvotaan verrattoman huolellisesti, ja se kiertää sfääriä vyöhykekanavissa, joihin sitä syötetään suoraan avaruuden energiavirtauksista ja joista Fyysiset Päävalvojat asiantuntevasti huolehtivat. Johdinkanavien näiden energioiden kululle luonnostaan tarjoama vastus tuottaa lämmön, joka tarvitaan, jotta Jerusemissa vallitsisi tasainen lämpötila. Täyden valaistuksen aikainen lämpötila pysyttelee noin 21 Celsius-asteessa, himmennyksen aikana se sen sijaan laskee vähän 10 asteen alapuolelle.

46:1.4 (519.5) Jerusemin valaistusjärjestelmän ei pitäisi tuottaa teille kovinkaan suuria ymmärtämisvaikeuksia. Siellä ei ole päiviä eikä öitä, ei kuumia eikä kylmiä vuodenaikoja. Voimanmuuntajat ylläpitävät sataatuhatta keskusta, joista jalostetut energiat singotaan ylöspäin planeetan ilmakehän läpi, ja tällä matkalla niissä tapahtuu tiettyjä muutoksia, kunnes ne saavuttavat sfäärin ilmakehän sähköisen katon ja silloin nämä energiat heijastuvat takaisin alaspäin pehmeänä, siivilöityvänä ja tasaisena valona, jonka voimakkuus vastaa suunnilleen Urantian auringonvalon voimakkuutta, kun aurinko paistaa taivaalta kello kymmeneltä aamulla.

46:1.5 (520.1) Tällaisissa valaistusolosuhteissa valonsäteet eivät näytä tulevan mistään yhdestä kohdasta; ne vain siivilöityvät taivaalta, säteilevät tasaisesti kaikista avaruuden suunnista. Tämä valo on hyvin paljon luonnollisen auringonvalon kaltaista, paitsi että se sisältää huomattavasti vähemmän lämpöä. Tästä huomataan, etteivät nämä päämajamaailmat ole valovoimaisia avaruuden kohteita. Vaikka Jerusem olisi hyvinkin lähellä Urantiaa, se ei olisi nähtävissä.

46:1.6 (520.2) Kaasut, jotka heijastavat tämän valoenergian Jerusemin ylemmästä ionosfääristä takaisin maan pinnalle, muistuttavat suuresti niitä Urantian ylempien ilmakerrosten kaasuja, jotka ovat tekemisissä niin kutsuttujen pohjantulienne eli revontuli-ilmiöiden kanssa, vaikka nämä tosin aiheutuvat eri syistä. Maan pinnalta Urantialla lähetetyt radioaallot takaisinpäin heijastamalla sanottu kaasukilpi estää näiden aaltojen pakenemisen avaruuteen, kun ne suoraan ulospäin pyrkiessään törmäävät tähän kaasukerrokseen. Näin radiolähetykset pysyvät lähellä maan pintaa kulkiessaan ilmassa maailmanne ympäri.

46:1.7 (520.3) Kerrotun kaltaista sfäärin valaistusta pidetään tasaisena seitsemänkymmentäviisi prosenttia Jerusemin päivän pituudesta, ja sitten sitä asteittain himmennetään niin, että se valaistuksen ollessa vähäisimmillään vastaa suunnilleen teidän täydenkuunne valoa kirkkaana yönä. Tällöin on koko Jerusemin hiljainen hetki. Vain kaukoviestilähetysten vastaanottoasemat ovat toiminnassa tämän lepo- ja palautumisjakson aikana.

46:1.8 (520.4) Jerusem saa heikkoa valoa useistakin lähistöllä olevista auringoista, eräänlaista tähtien valoloistetta, mutta se ei ole niistä riippuvainen. Jerusemin kaltaisiin maailmoihin eivät kohdistu aurinkohäiriöiden aiheuttamat vaihtelut, eivätkä ne koskaan joudu kohtaamaan auringon kuolemisesta tai jäähtymisestä aiheutuvaa ongelmaa.

46:1.9 (520.5) Opinnoille omistetut seitsemän siirtymävaiheen maailmaa ja niiden neljäkymmentäyhdeksän satelliittia saavat lämpönsä, valonsa, energiansa ja vetensä samalla menetelmällä kuin Jerusem.

2. Jerusemin fyysiset ominaispiirteet

46:2.1 (520.6) Jerusemissa ei katseenne kohtaa Urantian ja muiden evoluution kautta ilmaantuneiden maailmojen jylhiä vuorijonoja, siksi siellä ei myöskään ole maanjäristyksiä eikä sateita, vaan nautitte sen sijaan kauniista ylänkömaista sekä pinnanmuodostuksen ja maiseman muista ainutlaatuisista vaihteluista. Valtavat alueet Jerusemin pinta-alasta on säilytetty ”luonnontilaisina”, ja tällaisten seutujen suurenmoisuus ylittää täysin sen, mitä ihminen kykenee kuvittelemaan.

46:2.2 (520.7) Siellä on tuhansittain pieniä järviä, mutta pauhaavat joet ja valtamerten ulapat sieltä puuttuvat. Yhdessäkään arkkitehtonisessa maailmassa ei esiinny sateita, myrskyjä eikä tuiskuja, mutta kastetta muodostuu päivittäin kosteuden tiivistymisen muodossa aikana, jolloin valon himmenemiseen liittyvä lämpötilan lasku on suurimmillaan. (Kasteen muodostumispiste on kolmen kaasun maailmassa korkeampi kuin Urantian kaltaisella kahden kaasun planeetalla.) Sekä fyysinen kasvimaailma että morontiaalinen elollismaailma tarvitsevat kosteutta, mutta enimmältään kosteus saadaan koko sfäärille, aina ylänkömaiden huippuja myöten leviävän pinnanalaisen kiertojärjestelmän kautta. Tämä vesijärjestelmä ei ole kokonaan pinnan alla, sillä monet kanavat yhdistävät Jerusemin kimaltelevat järvet toisiinsa.

46:2.3 (520.8) Jerusemin ilmakehä on kolmen kaasun seos. Tämä ilma muistuttaa paljon Urantian ilmaa, johon on lisätty morontiaalisen elollisuuden hengitykselle sopiva kaasu. Tämä kolmas kaasu ei tee ilmaa aineellisiin luokkiin kuuluvien eläinten eikä kasvien hengitykselle millään tavoin soveltumattomaksi.

46:2.4 (521.1) Kuljetusjärjestelmä kytkeytyy kiertoliikkeessä olevan energian virtoihin, ja nämä energian päävirrat sijaitsevat noin kuudentoista kilometrin välein. Fyysisiä mekanismeja säätelemällä planeetan aineelliset olennot pystyvät etenemään nopeudella, joka vaihtelee kolmensadankahdenkymmenen ja kahdeksansadan kilometrin tuntivauhdin välillä. Kuljetuslinnut lentävät noin satakuusikymmentä kilometriä tunnissa. Aineellisten Poikien ilmassaliikkumiseen tarkoitetut mekaaniset laitteet taittavat noin kahdeksansataa kilometriä tunnissa. Aineellisten ja varhaisvaiheessaan olevien morontiaolentojen pitää käyttää näitä mekaanisia kulkuneuvoja, kun henkipersoonallisuudet sen sijaan kulkevat korkeampiin vahvuuksiin ja energian henkilähteisiin kytkeytymällä.

46:2.5 (521.2) Jerusemissa ja sen liitännäismaailmoissa esiintyvät ne kymmenen fyysisen elollisuuden standardijakautumaa, jotka ovat Nebadonin arkkitehtonisille sfääreille ominaisia. Ja koska Jerusemissa ei ole orgaanista evoluutiota, siellä ei myöskään esiinny mitään keskenään taistelevia elollismuotoja, ei mitään olemassaolontaistelua eikä pelkästään elinkelpoisimpien eloonjäämistä. Siellä esiintyy pikemminkin luomisvoimaista sopeutumista, joka ennakoi keskus- ja jumalallisen universumin ikuisten maailmojen kauneutta, harmoniaa ja täydellisyyttä. Ja tässä kaikessa luovassa täydellisyydessä sekoittuvat fyysinen ja morontiaalinen elollisuus mitä hämmästyttävimmällä tavalla keskenään, ja tätä kaikkea taivaalliset taidetyöntekijät ja heidän kumppaninsa omilla vastakkainasetteluillaan taiteellisessa mielessä korostavat.

46:2.6 (521.3) Jerusem merkitsee tosiaankin esimakua paratiisillisesta loistosta ja suurenmoisuudesta. Mutta ette minkään kuvausyrityksen välityksellä voi edes toivoa saavanne todellisuutta vastaavaa käsitystä näistä loistokkaista arkkitehtonisista maailmoista. Siellä on niin kovin vähän sellaista, joka on verrattavissa mihinkään teidän maailmassanne olevaan, ja silloinkin kun vertailu olisi mahdollinen, kaikki Jerusemissa oleva ylittää Urantialla olevan niin suuressa määrin, että vertailun tekeminen on lähes irvokasta. Ennen kuin itse saavutte Jerusemiin, voitte tuskin omata mitään edes etäisesti todellisuutta muistuttavaa käsitystä taivasmaailmoista, mutta niinkään kaukana tulevaisuudessa ei ole se aika, kun kokemustanne järjestelmän pääkaupunkiin tulosta verrataan joskus tapahtuvaan saapumiseenne vieläkin kauempana oleville universumin, superuniversumin ja Havonan koulutussfääreille.

46:2.7 (521.4) Jerusemin teollisuus- eli laboratoriosektori on laaja alue, jota urantialaiset tuskin sellaiseksi tunnistaisivat, sillä röyhyävät savupiiput puuttuvat sieltä kokonaan. Siitä huolimatta näihin erityismaailmoihin kuuluu mutkikas aineellinen talousrakenne, ja ne osoittavat sellaista mekaanisen tekniikan ja aineellisten saavutusten täydellisyyttä, että se kaikkein kokeneimpiakin kemistejänne ja keksijöitänne hämmästyttäisi ja jopa kauhistuttaisi. Pysähtykää miettimään, että tämä maailma, jossa Paratiisia kohti matkattaessa viivytään ensimmäiseksi, on paljon suuremmassa määrin aineellinen kuin hengellinen. Koko Jerusemissa ja sen siirtymämaailmoissa oleskelunne ajan olette huomattavasti lähempänä aineellisuuteen kuuluvaa maista elämäänne kuin edistyvään henkiolomuotoon kuuluvaa myöhempää elämäänne.

46:2.8 (521.5) Jerusemin korkein maastokohta on Serafivuori, jonka korkeus on neljätuhatta kuusisataa metriä ja joka on kaikkien serafikuljetusten lähtöpaikka. Lukuisia mekaanisia laitteita käytetään sen alkuenergian tuottamiseksi, joka tarvitaan planeetan gravitaatiosta irrottautumiseen ja ilmanvastuksen voittamiseen. Urantian ajanlaskun mukaan serafikuljetuksia lähtee liikkeelle joka kolmas sekunti koko valoisan ajan ja joskus vielä pitkälle hämärään. Kuljetusserafit nousevat ilmaan nopeudella, joka on noin kaksikymmentäviisi standardimailia Urantian ajanlaskun mukaisessa sekunnissa, ja he saavuttavat standardimatkanopeuden vasta ollessaan yli kahdentuhannen mailin päässä Jerusemista.

46:2.9 (521.6) Kuljetukset saapuvat kristallikentälle, niin kutsutulle lasimerelle. Tämän alueen ympärillä sijaitsevat niiden eri luokkiin kuuluvien olentojen vastaanottoasemat, jotka matkaavat avaruudessa serafien kuljettamina. Napakristalliin liittyvän opiskelijavieraiden vastaanottoaseman lähellä voi nousta helmenhohtoiseen tähtitorniin ja katsella suunnatonta kolmiulotteista karttaa, joka esittää koko päämajaplaneettaa.

3. Jerusemin kaukoviestilähetykset

46:3.1 (522.1) Superuniversumin ja Paratiisi-Havonan kaukoviestilähetykset otetaan Jerusemissa vastaan Salvingtonin välityksellä sekä menetelmällä, jossa napakristalli, lasimeri, on mukana. Näiden Nebadonin ulkopuolelta tulevien viestien vastaanottolaitteistojen lisäksi on olemassa kolme erillistä vastaanottoasemien ryhmää. Nämä erilliset, mutta kolmikehäiset asemaryhmät on viritetty vastaanottamaan kaukoviestilähetyksiä paikallismaailmoista, konstellaation päämajasta ja paikallisuniversumin pääkaupungista. Kaikki nämä kaukoviestilähetykset tuodaan automaattisesti sillä tavoin esille, että kaukoviestilähetysten keskusamfiteatterissa läsnä olevat kaikentyyppiset olennot voivat ne erottaa. Kaikista Jerusemin ylösnousemuskuolevaisen harrastuksista mikään ei tunnu kiehtovammalta eikä kiinnostavammalta kuin loputtomana virtana saapuvien universumin avaruusraporttien kuunteleminen.

46:3.2 (522.2) Tätä Jerusemin uutislähetysten vastaanottoasemaa ympäröi valtaisa amfiteatteri. Se on rakennettu Urantialla valtaosaltaan tuntemattomista säkenöivistä materiaaleista, ja sinne mahtuu yli viisi miljardia olentoa – aineellista ja morontiaalista – sen lisäksi, että siellä on tilaa lukemattomalle määrälle henkipersoonallisuuksia. Kaikkien Jerusemissa olevien suosima huvi on viettää vapaa-aikaansa kaukoviestiasemalla ja saada tietää universumin hyvinvoinnista ja sen tilasta. Ja tämä on planeetan toiminnoista ainoa, joka ei hiljene valon himmenemisenkään aikana.

46:3.3 (522.3) Salvingtonista tähän kaukoviestilähetyksiä vastaanottavaan amfiteatteriin saapuu viestejä jatkuvana virtana. Lähistöllä vastaanotetaan Konstellaation Kaikkein Korkeimpien Isien Edentiasta lähettämä sanoma ainakin kerran päivässä. Uversan säännönmukaiset ja erikoislähetykset releoidaan määräajoin Salvingtonin kautta, ja aina kun vastaanoton kohteena ovat Paratiisin sanomat, koko väestö kerääntyy lasimeren äärelle, ja ystävät Uversassa liittävät Paratiisin kaukoviestintätekniikkaan vielä heijastusilmiönkin, joten kaikki kuultu muuttuu näkyväksi. Ja kuolevaiseloonjääneille annetaan tällä tavoin jatkuvasti esimakua siitä kauneudesta ja suurenmoisuudesta, joka lisääntymistään lisääntyy, sitä mukaa kun nämä ikuisella tutkimusretkellään matkaavat sisäänpäin.

46:3.4 (522.4) Jerusemin lähetysasema sijaitsee sfäärin vastakkaisella navalla. Kaikki kaukoviestilähetykset yksittäisiin maailmoihin releoidaan järjestelmäpääkaupungeista lukuun ottamatta Mikaelin viestejä, jotka toisinaan menevät arkkienkelien yhteyspiiriä myöten suoraan määräpaikkoihinsa.

4. Asuin- ja hallintoalueet

46:4.1 (522.5) Melkoiset osat Jerusemista on osoitettu asuinalueiksi, kun järjestelmäpääkaupungin muita lohkoja taas on luovutettu välttämättömille hallintotoiminnoille, joihin kuuluu 619 asutun sfäärin, 56 siirtymäkulttuurimaailman ja itse järjestelmän pääkaupungin asiainhoito. Jerusemissa ja Nebadonissa nämä järjestelyt on toteutettu seuraavasti:

46:4.2 (522.6) 1. Ympyrät – ei-syntyperäisten asuinalueet.

46:4.3 (522.7) 2. Neliöt – järjestelmän toimeenpano- ja hallintoalueet.

46:4.4 (522.8) 3. Suorakulmiot – alemman syntyperäisen elollisuuden kohtauspaikat.

46:4.5 (522.9) 4. Kolmiot – paikallis- eli Jerusemin hallintoalueet.

46:4.6 (522.10) Tällainen järjestelmätoimintojen järjestely ympyröihin, neliöihin, suorakulmioihin ja kolmioihin on yhteistä Nebadonin kaikille järjestelmäpääkaupungeille. Jossakin toisessa universumissa saattaa vallita täysin erilainen järjestys. Nämä ovat asioita, jotka johtuvat siitä, että Luoja-Poikien suunnitelmat poikkeavat toisistaan.

46:4.7 (523.1) Kertomuksemme näistä asuin- ja hallintoalueista jättää kokonaan huomiotta Jumalan Aineellisten Poikien, Jerusemin vakinaisten kansalaisten, laajat ja kauniit tilat, emme myöskään mainitse lukuisia muita henki- ja lähes henkiolentojen kiehtovia luokkia. Esimerkiksi: Jerusem saa nauttia järjestelmän toimintaa varten suunniteltujen spironga-olentojen tehokkaista palveluksista. Nämä olennot omistautuvat hengelliseen hoivaamiseen aineellisuuden ylittävien asukkaiden ja vieraiden hyväksi. He ovat ihmeteltävä ryhmä älykkäitä ja kauniita olentoja, jotka ovat korkeampien morontialuotujen ja kaikkien morontialuomusten kunnossapidon ja kaunistamisen hyväksi työskentelevien morontia-auttajien siirtymäpalvelijoita. He merkitsevät Jerusemille, mitä keskiväliolennot merkitsevät Urantialle; he ovat aineellisen ja hengellisen välissä toimivia keskiväliauttajia.

46:4.8 (523.2) Järjestelmäpääkaupungit ovat siinä mielessä ainutlaatuisia, että ne ovat ainoat maailmat, joissa tulevat esille kutakuinkin täydellisesti kaikki universumiolevaisuuden kolme vaihetta, nimittäin aineellinen, morontiaalinen ja hengellinen. Olitpa aineellinen, morontia- tai henkipersoonallisuus, Jerusemissa tunnet olevasi kotona; samoin tuntevat myös yhdistelmäolennot, sellaiset kuin keskiväliolennot ja Aineelliset Pojat.

46:4.9 (523.3) Jerusemissa on sekä aineellista että morontiatyyppiä olevia suurenmoisia rakennuksia, vaikkei puhtaasti hengellisten vyöhykkeiden kaunistus ole yhtään vähemmän hienostunutta ja kaikenkattavaa. Voi, jospa hallussani olisi sanat, joilla kertoa Jerusemin ihmeellisiä fyysisiä varustuksia vastaavista morontiaalisista varustuksista! Kunpa sitten voisin jatkaa pitemmälle ja kertoa tämän päämajamaailman hengellisten varustusten verrattomasta suurenmoisuudesta ja ihanasta täydellisyydestä! Mielikuvituksellisinkaan ajatuksenne kauneuden täydellisyydestä ja varustusten kaikenkattavuudesta pääsisi tuskin lähellekään näitä suurenmoisuuksia. Ja Jerusem on kuitenkin vasta ensimmäinen askel tiellä Paratiisin kauneuden ylittämättömään täydellisyyteen.

5. Jerusemin ympyrät

46:5.1 (523.4) Universumin elollisuuden pääryhmille varattuja asuinalueita kutsutaan Jerusemin ympyröiksi. Näissä kertomuksissa maininnan saavat ympyräryhmät ovat seuraavat:

46:5.2 (523.5) 1. Jumalan Poikien ympyrät.

46:5.3 (523.6) 2. Enkelten ja korkeampien henkien ympyrät.

46:5.4 (523.7) 3. Universumiauttajien ympyrät, ne luotujen kolminaistamat pojat mukaan luettuina, joita ei ole osoitettu Kolminaisuuden Opettaja-Poikien palvelukseen.

46:5.5 (523.8) 4. Fyysisten Päävalvojain ympyrät.

46:5.6 (523.9) 5. Tehtäväänosoituksen saaneiden ylösnousemuskuolevaisten ja keskiväliolentojen ympyrät.

46:5.7 (523.10) 6. Hyväntahdon siirtokuntien ympyrät.

46:5.8 (523.11) 7. Lopullisuuden Saavuttajakunnan ympyrät.

46:5.9 (523.12) Tällainen asuinryhmittymä koostuu aina seitsemästä samankeskisestä ja toinen toistaan korkeammalle kohoavasta kehästä. Ne kaikki on rakennettu samoja suuntaviivoja noudattaen, mutta ne ovat erikokoisia ja erilaisista materiaaleista muovattuja. Niitä kaikkia ympäröi kauas ulottuva ympärysmuuri, joka kohoaa ylöspäin ja muodostaa laajan kävelytien, ja nämä sulkevat kokonaan sisäänsä seitsemän samankeskisen kehän jokaisen ryhmän.

46:5.10 (524.1) 1. Jumalan Poikien ympyrät. Vaikka Jumalan Pojilla on oma sosiaalinen planeettansa – yksi siirtymäkulttuurin maailmoista – heillä on hallussaan myös nämä laajalle ulottuvat alueet Jerusemissa. Ylösnousemuskuolevaiset liikkuvat vapaasti siirtymäkulttuurin maailmassa jumalallisten poikien kaikkien luokkien keskuudessa. Siellä tunnet ja rakastat henkilökohtaisesti näitä Poikia, mutta heidän sosiaalinen elämänsä rajoittuu suurelta osin edellä mainittuun erityismaailmaan ja sen satelliitteihin. Jerusemin ympyröissä näitä Poikien eri ryhmiä voidaan kuitenkin tarkkailla työtilanteessa. Ja koska morontianäköpiiri on suunnattoman laaja, voit käyskennellä Poikien kävelyteillä ja katsella heidän lukuisten eri luokkiensa kiintoisia toimintoja.

46:5.11 (524.2) Nämä Poikien seitsemän ympyrää ovat samankeskisiä ja kohoavat toinen toistaan korkeammalle niin, että kukin ulommista ja laajemmista kehistä kohoaa sisempien ja pienempien ympyröiden yläpuolelle, ja kutakin niistä ympäröi julkinen kävelymuuri. Nämä muurit on rakennettu välkehtivän kirkkaista kiteisistä jalokivistä, ja ne on niin kohotettu, että niistä on näköala asianomaiseen asuinympyrään. Ne monet portit – viidestäkymmenestä- sataanviiteenkymmeneentuhanteen – joista päästään kunkin muurin läpi, on valmistettu yhdestä ainoasta helmenhohtoisesta kiteestä.

46:5.12 (524.3) Poikien alueen ensimmäistä ympyrää pitävät hallussaan Hallinnolliset Pojat ja heidän henkilökohtaiset esikuntansa. Tänne keskittyvät näiden juridisten Poikien lahjoittautumista ja oikeudenkäyttöä koskeviin palveluihin liittyvät kaikki hankkeet ja välittömät toiminnot. Juuri tämän keskuksen kautta järjestelmän Avonaalit pitävät myös yhteyttä universumiin.

46:5.13 (524.4) Järjestyksessä toinen ympyrä on Kolminaisuuden Opettaja-Poikien hallinnassa. Tällä pyhällä alueella Daynaalit kumppaneineen kouluttavat vasta saapuneita ensiasteisia Opettaja-Poikia. Ja kaikessa tässä työssä he saavat asiantuntevaa apua tiettyjen, Loistaviin Iltatähtiin verrattavien olentojen eräältä jakautumalta. Eräs Daynaalien ympyrän sektoreista on luotujen kolminaistamien poikien hallussa. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat tulevat lähimmäksi sitä, että he olisivat paikallisuniversumissa toimivia Universaalisen Isän edustajia; ovathan he olentoja, jotka polveutuvat Kolminaisuudesta. Tämä toinen ympyrä on alue, joka kiinnostaa koko Jerusemin väestöä tavattomasti.

46:5.14 (524.5) Kolmas ympyrä on pyhitetty Melkisedekeille. Se on järjestelmäpäälliköiden asuinpaikka, ja sieltä käsin he valvovat näiden monitaitoisten poikien lähes loputtoman monia toimintoja. Jo ensimmäisestä mansiomaailmasta alkaen ja ylösnousemuskuolevaisten Jerusemissa viettämän koko elämänvaiheen ajan Melkisedekit toimivat kasvatusisinä ja aina paikalla olevina neuvojina. Ei olisi erehdys sanoa, että heidän vaikutuksensa Jerusemissa on hallitseva, ellei Aineellisten Poikien ja Tyttärien joka puolelle ulottuvia toimintoja oteta lukuun.

46:5.15 (524.6) Neljäs ympyrä toimii kotina Vorondadekeille ja niille kaikille muille vierailevien ja tarkkailevien Poikien yhteisöille, joille ei ole osoitettu jotakin muuta paikkaa. Kaikkein Korkeimmat Konstellaation-Isät pitävät asuinsijanaan tätä ympyrää tehdessään tarkastuskäyntejä paikallisjärjestelmään. Viisauden Täydellistäjät, Jumalalliset Neuvonantajat ja Universaaliset Sensorit asuvat kaikki tässä ympyrässä, aina kun he ovat täyttämässä velvollisuuksiaan järjestelmässä.

46:5.16 (524.7) Viides ympyrä on Lanonandekien eli järjestelmänhallitsija- ja planeettaprinssiluokan poikien asuinsija. Nämä kolme ryhmää sekoittuvat yhdeksi ja samaksi yhteisöksi, kun ne ovat kotona tällä alueella. Lanonandekien järjestelmäkohtaisia varajoukkoja pidetään tässä ympyrässä, kun taas Järjestelmän Hallitsijan temppeli sijaitsee hallintokukkulalla hallitusrakennusten ryhmän keskellä.

46:5.17 (524.8) Kuudes ympyrä on järjestelmän Elämänkantajien olinpaikka. Kaikki näiden Poikien luokat kerääntyvät tänne, ja täältä he lähtevät maailmoihin suorittamaan tehtäviään.

46:5.18 (524.9) Seitsemäs ympyrä on ylösnousemuksellisten poikien kohtauspaikka, niiden tehtäväänosoitettujen kuolevaisten kohtauspaikka, jotka yhdessä serafiseuralaistensa kanssa saattavat väliaikaisesti toimia järjestelmän päämajassa. Kaikki ne entiset kuolevaiset, jotka ovat statukseltaan Jerusemin kansalaisen yläpuolella, mutta finaliitin statuksen alapuolella, luetaan tässä ympyrässä päämajaansa pitävien ryhmään kuuluviksi.

46:5.19 (525.1) Nämä Pojille varatut ympyränmuotoiset asuinpaikat peittävät suunnattoman suuren alueen, ja vielä tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten sen keskustassa oli suuri tyhjä tila. Nyt tällä keskusaukealla sijaitsee Mikaelin muistomerkki, joka valmistui noin viisisataa vuotta sitten. Neljäsataayhdeksänkymmentäviisi vuotta sitten, kun tämä temppeli vihittiin, Mikael oli henkilökohtaisesti saapuvilla, ja koko Jerusem kuuli liikuttavan kertomuksen Mestari-Pojan lahjoittautumisesta Urantialla, Satanian vähäisimmällä. Mikaelin muistomerkki on nyt kaikkien niiden toimintojen keskipiste, jotka sisältyvät Mikaelin lahjoittautumisesta johtuvaan järjestelmän muunneltuun johtamistapaan, mukaan luettuina useimmat Salvingtonista äskettäin tänne siirretyt toiminnot. Muistomerkin henkilökuntaan kuuluu yli miljoona persoonallisuutta.

46:5.20 (525.2) 2. Enkelten ympyrät. Poikien asuinalueen tavoin nämä enkelien ympyrätkin koostuvat seitsemästä samankeskisestä ja toinen toistaan korkeammalle kohoavasta ympyrästä, joista jokaisesta on näköala sisäalueille.

46:5.21 (525.3) Enkelten ensimmäistä kehää pitävät hallussaan ne Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet, joiden asemapaikka saattaa välillä olla päämajamaailmassa: Yksinäiset Sanansaattajat ja heidän kumppaninsa. Toinen ympyrä on pyhitetty sanansaattajajoukoille, Teknisille Neuvojille, seuralaisille, tarkastajille ja kirjureille, silloin kun nämä aika ajoin sattumoisin toimivat Jerusemissa. Kolmatta ympyrää pitävät hallussaan korkeampiin luokkiin ja ryhmittymiin kuuluvat hoivaavat henget.

46:5.22 (525.4) Neljättä ympyrää pitävät hallussaan hallintoserafit, ja Satanian kaltaisessa paikallisjärjestelmässä palvelevat serafit ovat ”lukemattomien enkelten armeija”. Viides ympyrä on planetaaristen serafien hallussa, kun kuudes ympyrä taas on siirtymävaiheen hoivaajien koti. Seitsemäs ympyrä on eräiden paljastamattomien serafiluokkien oleskelusfääri. Näiden kaikkien enkeliryhmien kirjurit eivät oleskele toveriensa parissa, sillä he asuvat Jerusemin tallenteiden temppelissä. Kaikki muistiinmerkinnät säilytetään tässä kolmiosaisessa arkistosalissa kolmin kappalein. Järjestelmäpääkaupungin muistiinmerkinnät säilytetään aina aineellisessa, morontiaalisessa ja henkeä olevassa muodossa.

46:5.23 (525.5) Näitä seitsemää kehää ympäröi Jerusemin näyttelypanoraama, jonka ympärysmitta on viisituhatta standardimailia ja joka on omistettu Satanian kansoitettujen maailmojen edistymisen esittelemiseen. Sitä pidetään lakkaamatta ajan tasalla, jotta se todellakin edustaisi yksittäisten planeettojen kulloistakin tilaa. En epäile lainkaan, että tämä enkelten ympyräin ylle kohoava laaja kävelytie tulee olemaan Jerusemin nähtävyyksistä ensimmäinen, johon kiinnitätte huomionne, kun teille varhaisempien vierailujenne yhteydessä myönnetään pidennettyä vapaa-aikaa.

46:5.24 (525.6) Nämä näyttelyt ovat Jerusemin syntyperäisen elollisuuden hoidossa, mutta nämä saavat apua niiltä Satanian eri maailmoista tulevilta taivasmatkalaisilta, jotka oleskelevat Jerusemissa matkallaan Edentiaan. Planeettojen tilanteen ja maailmojen edistymisen kuvailu toteutetaan monin eri menetelmin, joista jotkin ovat teille tuttuja, mutta enimmäkseen kuitenkin Urantialla tuntemattomin menetelmin. Nämä näyttelyt täyttävät tämän valtavan muurin ulkoseinämän. Loppuosa kävelytiestä on lähes kokonaan avointa ja ihanasti ja suurenmoisesti kaunistettua.

46:5.25 (525.7) 3. Universumiauttajien ympyröissä on Iltatähtien päämaja, joka sijaitsee suunnattoman suurella keskusaukiolla. Tänne on sijoitettu Galantian järjestelmäpäämaja, tämän ylienkelien mahtavan ryhmän apulaispäällikön, kaikista Iltatähdistä ensimmäisenä valtakirjansa saaneen superenkelin, toimipaikka. Se on eräs suurenmoisimmista Jerusemin hallintosektoreista, vaikka kuuluukin kaikkein viimeisimpien rakennelmien joukkoon. Tämän keskuksen läpimitta on kahdeksankymmentä kilometriä. Galantian päämaja on valettu kristallimonoliitti, kokonaan läpinäkyvä. Sekä morontia- että aineelliset olennot arvostavat suuresti näitä aineellis-morontiaalisia kristalleja. Luodut Iltatähdet ulottavat vaikutuksensa koko Jerusemiin, he nimittäin omaavat tällaiset persoonallisuuden ulkopuolelle ulottuvat ominaisuudet. Koko tämä maailma on alkanut tuoksua hengellisyydeltä, koska niin monet heidän toiminnoistaan siirrettiin Salvingtonista tänne.

46:5.26 (526.1) 4. Fyysisten Päävalvojien ympyrät. Fyysisten Päävalvojien eri yhteisöt on järjestetty samankeskisesti valtaisan voimatemppelin ympärille. Sen johtajana toimii järjestelmän voimapäällikkö yhdessä Morontiavoiman Valvojien päällikön kanssa. Tämä voiman temppeli on toinen niistä kahdesta Jerusemin sektorista, joihin ylösnousemuskuolevaisilla ja keskiväliolennoilla ei ole pääsyä. Se toinen on Aineellisten Poikien alueella oleva dematerialisointisektori. Se koostuu sarjasta laboratorioita, ja niissä kuljetusserafit muuntavat aineelliset olennot tilaan, joka on täysin olemassaolon morontiaalisen järjestyksen mukainen.

46:5.27 (526.2) 5. Ylösnousemuskuolevaisten ympyrät. Ylösnousemuskuolevaisten kehien keskelle jäävällä alueella sijaitsee järjestelmän asuttuja maailmoja edustavien 619 planeettamuistomerkin ryhmä, ja näihin rakennelmiin tehdään silloin tällöin laajamittaisia muutoksia. Kustakin maailmasta kotoisin olevilla kuolevaisilla on etuoikeus sopia aika ajoin tietyistä muutoksista tai lisäyksistä, jotka on tehtävä heidän planeettamuistomerkkiinsä. Tälläkin hetkellä ollaan Urantian rakennelmiin tekemässä monia muutoksia. Näiden 619 temppelin keskellä on Edentian ja sen monien ylösnousemuskulttuurimaailmojen pienoismalli. Tämän pienoismallin läpimitta on noin kuusikymmentäviisi kilometriä, ja se on todellisuutta vastaava jäljennös Edentian järjestelmästä ja kaikilta yksityiskohdiltaan alkuperäisen mukainen.

46:5.28 (526.3) Taivasmatkalaiset nauttivat palvelustaan Jerusemissa ja tarkkailevat mielellään muiden ryhmien työskentelytapoja. Mitä tahansa näissä eri ympyröissä tehdäänkin, se on kaikkien Jerusemissa olevien vapaasti tarkkailtavissa.

46:5.29 (526.4) Tällaisen maailman toiminta jakaantuu kolmeen toisistaan erottuvaan osaan: työhön, edistymiseen ja leikkiin. Toisin sanoin ilmaistuna kysymyksessä ovat palvelu, opiskelu ja rentoutuminen. Yhteisiä toimintoja ovat sosiaalinen seurustelu, ryhmähuvitukset ja Jumalan palvonta. Seurustelu eri persoonallisuusryhmien, omista tovereista paljonkin poikkeavien olentoluokkien kanssa on opetuksellisessa mielessä erittäin arvokasta.

46:5.30 (526.5) 6. Hyväntahdon siirtokuntien ympyrät. Hyväntahdon siirtokuntien seitsemää ympyrää kaunistaa kolme valtavaa rakennelmaa: Jerusemin suunnaton tähtitieteellinen observatorio, Satanian jättiläismäinen taidegalleria ja vaihtelunohjaajien valtaisa kokoussali, lepäämiselle ja virkistäytymiselle omistettujen morontiatoimintojen näyttämö.

46:5.31 (526.6) Taivaalliset taidetyöntekijät ohjaavat spornagiaolentoja ja valmistuttavat ne moninaiset luomisvoimaa osoittavat koristukset ja monumentaaliset muistomerkit, joita on runsain määrin kaikissa julkisissa kokoontumistiloissa. Näiden taidetyöntekijöiden studiot kuuluvat tämän ihmeellisen maailman kaikkien verrattomien rakennusten joukossa kaikkein suurimpiin ja kauneimpiin. Muut hyväntahdon siirtokunnat ylläpitävät laajoja ja kauniita päämajoja. Monet näistä rakennuksista on kokonaan valmistettu kidemäisistä jalokivistä. Kaikille arkkitehtonisille maailmoille on ominaista kristallien ja niin kutsuttujen jalometallien runsaus.

46:5.32 (527.1) 7. Finaliittien ympyröiden keskellä on ainutlaatuinen rakennelma. Ja samanlainen tyhjä temppeli on nähtävillä kaikkialla Nebadonissa jokaisen järjestelmän päämajamaailmassa. Jerusemissa tämä mahtava rakennus on sinetöity Mikaelin virkamerkillä, ja siinä on seuraava päällekirjoitus: ”Vihkimätön hengen seitsemännelle vaiheelle – ikuiselle tehtäväänosoitukselle.” Gabriel kiinnitti sinetin tähän salaperäiseen temppeliin, eikä kukaan muu kuin Mikael voi eikä saa murtaa Kirkkaan Aamutähden kiinnittämää täysivaltaisuuden sinettiä. Jonakin päivänä olet katseleva tätä hiljaista temppeliä, vaikket sen mysteeriä voikaan ratkaista.

46:5.33 (527.2) Jerusemin muut ympyrät: Mainittujen asuinympyröiden lisäksi Jerusemissa on lukuisa määrä muitakin nimettyjä asuinsijoja.

6. Toimeenpano- ja hallintoneliöt

46:6.1 (527.3) Järjestelmän toimeenpano- ja hallinto-osastot sijaitsevat suunnattomissa hallinnonhaaroittain järjestetyissä neliöissä, joiden lukumäärä on tuhat. Kukin hallintoyksikkö jakaantuu sataan alajakautumaan, joista jokainen koostuu kymmenestä alaryhmästä. Nämä tuhat neliötä on ryhmitetty kymmeneen suurosastoon, jotka kattavat seuraavat kymmenen hallinnonhaaraa:

46:6.2 (527.4) 1. Fyysinen ylläpito ja aineellinen kohennustoimi, fyysisen voiman ja energian toimipiirit.

46:6.3 (527.5) 2. Välitystuomio, etiikka ja hallinnollinen ratkaisuvalta.

46:6.4 (527.6) 3. Planetaariset ja paikalliset asiat.

46:6.5 (527.7) 4. Konstellaation ja universumin asiat.

46:6.6 (527.8) 5. Opetus- ja muut Melkisedek-toiminnat.

46:6.7 (527.9) 6. Planeettojen ja järjestelmän fyysinen edistyminen, Satanian toimintojen tieteelliset alat.

46:6.8 (527.10) 7. Morontia-asiat.

46:6.9 (527.11) 8. Puhtaasti henkeä olevat toiminnat ja etiikka.

46:6.10 (527.12) 9. Ylösnousemuksellisista huolehtiminen.

46:6.11 (527.13) 10. Suuruniversumin filosofia.

46:6.12 (527.14) Nämä rakennelmat ovat läpinäkyviä; vierailevat opiskelijatkin voivat näin ollen tarkastella kaikkia järjestelmän toimintoja.

7. Suorakulmiot – Spornagia

46:7.1 (527.15) Jerusemin tuhat suorakulmiota ovat päämajaplaneetan alemman syntyperäisen elollisuuden hallussa, ja näiden suorakulmioiden keskellä sijaitsee spornagiaolentojen valtava, ympyränmuotoinen päämaja.

46:7.2 (527.16) Jerusemissa teitä tulevat hämmästyttämään ihmeteltävien spornagiaolentojen saavutukset maatalouden alalla. Maata viljellään siellä suurelta osin sen takia, että sillä on esteettinen ja koristeellinen vaikutus. Spornagiaolennot ovat päämajamaailmojen maisemapuutarhureita, ja Jerusemin aukeita muokatessaan ne osoittavat sekä omintakeisuutta että taiteellisuutta. Maata viljellessään ne käyttävät hyväksi sekä eläimiä että lukuisia mekaanisia laitteita. Ne ovat älyperäisen asiantuntevia omissa maailmoissaan vaikuttavien voimien sekä niiden niitä itseään alempiin eläinlajeihin kuuluvien vähäisempien veljien hyväksikäytössä, joista monet on asetettu niiden käyttöön näissä erityismaailmoissa. Nykyisin tämä eläinten luokka on etupäässä sellaisten ylösnousemuksellisten keskiväliolentojen ohjauksessa, jotka tulevat evolutionaarisilta sfääreiltä.

46:7.3 (528.1) Spornagiaolennoilla ei ole sisimmässään Suuntaajaa. Niillä ei ole eloonjäämisen edellytyksenä olevaa sielua, mutta niiden elinikä on pitkä, joskus jopa neljästäkymmenestä- viiteenkymmeneentuhanteen standardivuotta. Niitä on määrättömästi, ja ne antavat fyysistä hoivaa kaikille aineellista palvelua tarvitseville universumipersoonallisuuksien luokille.

46:7.4 (528.2) Vaikka spornagioilla ei ole eivätkä ne kehitä eloonjäämisen edellyttämää sielua, vaikka niillä ei ole persoonallisuutta, ne kehittävät silti sellaisen yksilöllisyyden, joka voi kokea uudelleenruumiillistumisen. Kun näiden ainutlaatuisten olentojen fyysinen ruumis käytön ja vanhuuden takia ajan myötä rappeutuu, niiden luojat valmistavat yhdessä Elämänkantajien kanssa uuden ruumiin, johon vanhat spornagiat asettuvat taas asumaan.

46:7.5 (528.3) Spornagiaolennot ovat koko Nebadonin universumissa ainoat luodut olennot, jotka kokevat tämänlaatuisen tai ylipäätään minkäänlaatuisen uudelleenruumiillistumisen. Ne reagoivat vain viiteen ensimmäiseen mielenauttajahenkeen; ne eivät reagoi palvonnan eivätkä viisauden henkeen. Mutta viisiauttajainen mieli vastaa jo tiettyä kokonaisuutta eli kuudetta todellisuustasoa, ja juuri tämä tekijä säilyy kokemuksellisena identiteettinä.

46:7.6 (528.4) Minulla ei ole kerrassaan mitään vertailukohteita pyrkiessäni kuvailemaan näitä hyödyllisiä ja epätavallisia olentoja, sillä mitään niihin verrattavia eläimiä ei evolutionaarisissa maailmoissa ole. Ne eivät ole evolutionaarisia olentoja, sillä Elämänkantajat ovat projisoineet ne niiden nykyiseen hahmoon ja asemaan. Ne jakautuvat kahteen sukupuoleen ja tuottavat tarpeellisen määrän jälkeläisiä tyydyttääkseen kasvavan väestön tarpeet.

46:7.7 (528.5) Parhaiten ehkä voin antaa Urantian mielille edes jonkinlaisen aavistuksen näiden kauniiden ja palvelualttiiden luotujen luonteesta, kun sanon, että niissä yhdistyvät uskollisen hevosen ja kiintymyksellisen koiran yhteiset ominaisuudet ja että niissä ilmenevä älykkyys ylittää korkeimmankintyyppisen simpanssin älykkyyden. Urantian fyysisten normien mukaan arvioituina ne ovat hyvin kauniita. Ne arvostavat suuresti näissä arkkitehtonisissa maailmoissa oleskelevien aineellisten ja puoliaineellisten olentojen niille omistamaa huomiota. Niillä on sellainen näkökyky, että ne voivat aineellisten olentojen lisäksi erottaa morontialuomukset, enkelten alemmat luokat, keskiväliolennot ja jotkin henkipersoonallisuuksien alemmat luokat. Ne eivät ymmärrä Infiniittisen palvontaa eivätkä ne käsitä Iankaikkisen merkitystä, mutta kiintymyksestään isäntiinsä ne kylläkin ovat mukana maailmansa hengellisen hartaudenharjoituksen ulkonaisissa menoissa.

46:7.8 (528.6) On niitäkin, jotka uskovat, että nämä uskolliset spornagiaolennot jonakin tulevana universumiaikakautena vapautuvat eläinten olemassaolon tasolta ja yltävät niiden arvoa vastaavaan evolutionaariseen tavoitteeseen, johon kuuluu edistyvä älyllinen kasvu, jopa hengellisyyden saavuttaminen.

8. Jerusemin kolmiot

46:8.1 (528.7) Jerusemin puhtaasti paikallisia ja rutiiniasioita johdetaan sadasta kolmiosta käsin. Nämä yksiköt on ryhmitetty kymmenen ihmeteltävän rakennelman ympärille, jotka ovat Jerusemin paikallishallinnon tyyssija. Kolmiota ympäröi panoraamoiksi järjestetty esitys järjestelmäpäämajan historiasta. Tässä ympyränmuotoisessa kertomuksessa on nykyään yli kahden standardimailin pituinen poispyyhitty kohta. Tämä sektori palautetaan ennalleen, sen jälkeen kun Satania otetaan takaisin konstellaation perheeseen. Mikaelin antamin säädöksin on luotu kaikki edellytykset tälle tapahtumalle, mutta Päivien Muinaisten oikeusistuin ei ole vielä saanut Luciferin kapinaan liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä päätökseen. Satania ei voi päästä takaisin Norlatiadekin täyteen jäsenyyteen niin kauan kuin siellä esiintyy arkkikapinallisia, korkeita luotuja olentoja, jotka ovat sortuneet valosta pimeyteen.

46:8.2 (529.1) Vasta kun Satania voi palata konstellaation helmaan, tulee harkittavaksi eristettyjen maailmojen ottaminen takaisin maailmojen järjestelmäperheeseen, mihin liittyy niiden palauttaminen maailmojenvälisen hengellisen yhteydenpidon piiriin. Mutta vaikka Urantia palautettaisiin järjestelmän yhteyspiireihin, teitä hämmentäisi edelleenkin se, että koko järjestelmänne on Norlatiadekin julistamassa karanteenissa, mikä pitää sen osittain erillään kaikista muista järjestelmistä.

46:8.3 (529.2) Mutta ennen pitkää, eli sitten kun Luciferin ja hänen liittolaistensa asian käsittely palauttaa Satanian järjestelmän Norlatiadekin konstellaatioon, ja sen jälkeen kun Urantia ja muut eristetyt sfäärit kytketään uudelleen Satanian yhteyspiireihin, nämä maailmat omaavat taas oikeuden planeettainväliseen viestintään ja järjestelmäinväliseen yhteydenpitoon.

46:8.4 (529.3) Kapinoitsijoille ja kapinoimiselle tulee viimein eteen loppu. Korkeimmat Hallitsijat ovat armeliaita ja kärsivällisiä, mutta laki tieten tahtoen elätellystä pahuudesta pannaan täytäntöön kaikkien kohdalla ja erehtymättä. ”Synnin palkka on kuolema” – ikuinen kadotus.

46:8.5 (529.4) [Esittänyt muuan Nebadonin Arkkienkeli.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään