Luku 45, Paikallisjärjestelmän hallinto

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 45

Paikallisjärjestelmän hallinto

45:0.1 (509.1) SATANIAN hallintokeskus koostuu luvultaan viidenkymmenenseitsemän arkkitehtonisen sfäärin sikermästä: Jerusemista itsestään ynnä seitsemästä suuremmasta satelliitista ja neljästäkymmenestäyhdeksästä satelliitin satelliitista. Järjestelmän pääkaupunki Jerusem on miltei sata kertaa Urantian kokoinen, sen gravitaatio on silti aavistuksen verran vähäisempi. Jerusemin suuremmat satelliitit ovat seitsemän siirtymämaailmaa, joista jokainen on kymmenen kertaa Urantian suuruinen, kun taas näiden siirtymämaailmojen seitsemän alisatelliittia ovat jokseenkin Urantian kokoisia.

45:0.2 (509.2) Seitsemän mansiomaailmaa ovat siirtymämaailman numero yksi seitsemän alisatelliittia.

45:0.3 (509.3) Koko tämän viidenkymmenenseitsemän arkkitehtonisen maailman omavarainen valaisu, lämmitys, vesi- ja energiahuolto on järjestetty Satanian Voimakeskuksen ja Fyysisten Päävalvojien yhteistyön avulla tällaisten varta vasten luotujen sfäärien fyysisen organisaation ja järjestelyjen vakiintuneita menettelytapoja noudattaen. Niiden fyysisestä puolesta huolehtivat spornagiaolennot, jotka muutoinkin vastaavat niiden ylläpidosta.

1. Siirtymäkulttuurin maailmat

45:1.1 (509.4) Jerusemia kiertävät seitsemän suurempaa maailmaa tunnetaan yleisesti siirtymäkulttuurin sfääreinä. Jerusemin korkein toimeenpaneva neuvosto nimittää aika ajoin niiden vallankäyttäjät. Nämä sfäärit on numeroitu ja nimetty seuraavasti:

45:1.2 (509.5) Numero 1. Finaliittimaailma. Tämä on paikallisjärjestelmän finaliittikunnan päämaja, ja sitä ympäröivät vastaanottomaailmat, seitsemän mansiomaailmaa, jotka on kokonaisuudessaan pyhitetty kuolevaisten ylösnousemusjärjestelmälle. Kaikkien seitsemän mansiomaailman asukkailla on pääsy finaliittien maailmaan. Kuljetusserafit kuljettavat ylösnousemuspersoonallisuuksia sinne ja sieltä takaisin näillä pyhiinvaellusmatkoilla, joiden tarkoituksena on kehittää heidän uskoaan siirtymäkuolevaisten perimmäiseen päämäärään. Vaikka finaliitit ja heidän rakennelmansa eivät tavallisesti ole morontianäkökyvyllä havaittavia, tunnette aika ajoin enemmänkin kuin vain sävähdyksen, kun energianmuuntajat ja Morontiavoiman Valvojat antavat teille hetken ajaksi mahdollisuuden nähdä välähdykseltä näitä korkeita henkipersoonallisuuksia, jotka tosiaankin ovat saattaneet Paratiisiin-nousunsa päätökseen ja palanneet näihin samoihin maailmoihin, joista te nyt olette aloittamassa tämän pitkän matkan, – he ovat ikään kuin varma lupaus siitä, että tekin saatatte ja voitte viedä päätökseen tämän valtavan hankkeen. Kaikki mansiomaailmoissa oleskelevat menevät finaliittisfäärille ainakin kerran vuodessa osallistuakseen siellä kokouksiin, joissa finaliitit ovat nähtävissä.

45:1.3 (510.1) Numero 2. Morontiamaailma. Tämä planeetta on morontiaelämän valvojien päämaja, ja sitä ympäröivät ne seitsemän sfääriä, joilla morontiapäälliköt kouluttavat kumppaneitaan ja apulaisiaan: sekä morontiaolentoja että ylösnousemuskuolevaisia.

45:1.4 (510.2) Kulkiessasi seitsemän mansiomaailman läpi etenet myös näiden kulttuuri- ja sosiaalisten sfäärien kautta, joilla morontiatuttavuutesi käyvät lukuisammiksi. Edistyessäsi ensimmäisestä mansiomaailmasta toiseen sinusta tulee kelpoinen saamaan vierailuluvan siirtymäpäämajaan numero kaksi, morontiamaailmaan, ja niin edelleen. Ja oletpa näistä kuudesta kulttuurisfääristä millä tahansa, voidaan sinut kutsua vieraaksi ja tarkkailijaksi mihin tahansa niitä ympäröivistä, niihin liittyvien ryhmätoimintojen seitsemästä maailmasta.

45:1.5 (510.3) Numero 3. Enkelimaailma. Tämä on kaikkien järjestelmän toiminnoissa mukana olevien serafiarmeijoiden päämaja, ja sitä ympäröivät seitsemän enkelien koulutus- ja opetusmaailmaa. Kysymyksessä ovat serafien sosiaaliset sfäärit.

45:1.6 (510.4) Numero 4. Ylienkelien maailma. Tämä sfääri on Loistavien Iltatähtien ja heidän kanssaan tasavertaisten ja miltei tasavertaisten olentojen valtavan joukon Satanian-koti. Tämän maailman seitsemän satelliittia on osoitettu näiden nimeämättömien taivaan olentojen seitsemälle pääryhmälle.

45:1.7 (510.5) Numero 5. Poikien maailma. Tämä planeetta on kaikkiin luokkiin kuuluvien jumalallisten Poikien päämaja, luotujen kolminaistamat pojat mukaan luettuina. Sitä ympäröivät seitsemän maailmaa on omistettu näiden keskenään jumalallista sukua olevien poikien tietyille yksittäisille ryhmittymille.

45:1.8 (510.6) Numero 6. Hengen maailma. Tämä sfääri toimii Äärettömän Hengen korkeiden persoonallisuuksien järjestelmäkohtaisena tapaamispaikkana. Sitä ympäröivät seitsemän satelliittia on osoitettu näiden eri luokkien yksittäisille ryhmille. Mutta siirtymämaailmassa numero kuusi ei ole Hengen edustustoa, eikä sellaisen olemassaoloa ole havaittavissa järjestelmäpääkaupungeissakaan; Salvingtonin Jumalallinen Hoivaaja on Nebadonissa kaikkialla.

45:1.9 (510.7) Numero 7. Isän maailma. Tämä on järjestelmän hiljainen sfääri. Se ei ole yhdenkään olentoryhmän kotipaikka. Suuri valon temppeli on siellä keskeisellä paikalla, mutta ei voi havaita, että sen sisällä olisi ketään. Järjestelmän kaikkien maailmojen kaikki olennot ovat tervetulleita harjoittamaan siellä hartautta.

45:1.10 (510.8) Isän maailmaa ympäröiviä seitsemää satelliittia käytetään eri järjestelmissä toisistaan poikkeavalla tavalla. Sataniassa niitä käytetään nyt Luciferin kapinan takia internoitujen ryhmien eristyssfääreinä. Konstellaation pääkaupungilla, Edentialla, ei ole vastaavia vankilamaailmoja; ne muutamat serafit ja kerubit, jotka Satanian kapinassa menivät kapinallisten puolelle, on jo kauan sitten teljetty näihin Jerusemin eristysmaailmoihin.

45:1.11 (510.9) Oleskellessasi seitsemännessä mansiomaailmassa sinulla on pääsy seitsemänteen siirtymämaailmaan, Universaalisen Isän sfäärille, ja sinulla on myös lupa käydä tätä planeettaa ympäröivissä Satanian vankilamaailmoissa, joissa nyt pidetään vangittuina Luciferia sekä valtaosaa niistä persoonallisuuksista, jotka ryhtyivät hänen mukanaan kapinaan Mikaelia vastaan. Tämä murheellinen näky on ollut tällä tavoin nähtävillä viimeksi kuluneina aikoina, ja se tulee edelleenkin olemaan koko Nebadonille suunnattuna vakavana varoituksena aina siihen saakka, kunnes Päivien Muinaiset tuomitsevat Luciferin ja hänen langenneitten liittolaistensa synnin, niiden synnin, jotka torjuivat heidän universumin-Isänsä, Mikaelin, tarjoaman pelastuksen.

2. Järjestelmän hallitsija

45:2.1 (511.1) Asuttujen maailmojen paikallisjärjestelmän ylin toimeenpanija on ensiasteinen LanonandekPoika, Järjestelmän Hallitsija. Meidän paikallisuniversumissamme näille hallitsijoille uskotaan laajat täytäntöönpanovastuut, epätavallisen laajat henkilökohtaiset oikeudet. Orvontonissa eivät suinkaan kaikki universumit ole sillä tavoin järjestettyjä, että Järjestelmänhallitsijoille suotaisiin näin epätavallisen laajat valtuudet henkilökohtaisen harkinnan käyttämiseen järjestelmän asioiden johtamisessa. Mutta Nebadonin koko historian aikana nämä pidäkkeettömät toimeenpanijat ovat osoittaneet epälojaalisuutta vain kolme kertaa. Luciferin kapina Satanian järjestelmässä oli niistä viimeinen ja kaikista laajimmalle levinnyt.

45:2.2 (511.2) Edes tämän tuhoisan mullistuksen jälkeen Sataniassa ei ole tehty ehdottomasti mitään järjestelmän hallintomenetelmiä koskevia muutoksia. Järjestelmän nykyinen Hallitsija omaa kaiken sen vallan ja käyttää kaikkia niitä valtuuksia, jotka kuuluivat hänen arvottomalle edeltäjälleen, ellei oteta lukuun niitä muutamia asioita, jotka nyt kuuluvat Konstellaation-Isien valvontaan ja joita Päivien Muinaiset eivät ole vielä kokonaan palauttaneet Luciferin seuraajalle, Lanaforgelle.

45:2.3 (511.3) Satanian nykyinen päällikkö on rakastettava ja loistava johtaja ja kapinassa koeteltu hallitsija. Järjestelmän Apulaishallitsijana palvellessaan Lanaforge pysyi Nebadonin universumissa kerran aiemmin sattuneessa mullistuksessa uskollisena Mikaelille. Tämä mahtava ja loistava Satanian Herra on kokeiltu ja koeteltu hallintoviranomainen. Järjestyksessä toisen Nebadonissa sattuneen järjestelmäkapinan aikana, jolloin Järjestelmän Hallitsija lankesi ja sortui pimeyteen, hairahtuneen päällikön ensimmäinen apulainen Lanaforge otti hallitusohjat käsiinsä ja hoiti järjestelmän asioita niin, että tuon epäonnisen järjestelmän päämajamaailmoissa samoin kuin asutuilla planeetoilla menetettiin vain verrattain harvoja persoonallisuuksia. Lanaforgella on kunnia olla koko Nebadonin ainoa ensiasteinen Lanonandek-Poika, joka toimi tällä tavoin lojaalisti Mikaelin palveluksessa, ja kaiken lisäksi tilanteessa, jossa hänen virka-asemaltaan ylempi ja arvoltaan korkeampi veljensä lankesi. Lanaforge siirretään Jerusemista todennäköisesti, vasta kun aikanaan sattuneen mielettömyyden kaikki seuraukset on korjattu ja kapinan seuraukset Sataniasta hävitetty.

45:2.4 (511.4) Vaikkei Satanian eristettyjen maailmojen kaikkia asioita olekaan palautettu Lanaforgen vallan alaisuuteen, hän osoittaa silti suurta kiinnostusta näiden maailmojen hyvinvointia kohtaan, ja Urantialla hän vierailee tavan takaa. Samoin kuin muissa ja normaaleissa järjestelmissä Hallitsija toimii puheenjohtajana Planeettaprinssien eli maailmanhallitsijoiden ja eristettyjen maailmojen paikallisten kenraalikuvernöörien järjestelmäkohtaisessa neuvostossa. Tämä planeettojen neuvosto kokoontuu aika ajoin järjestelmän päämajassa – ”Kun Jumalan Pojat tulevat koolle.”

45:2.5 (511.5) Kerran viikossa, Jerusemissa joka kymmenes päivä, Hallitsija pitää kokouksen päämajamaailmassa asuvien erilaisten persoonallisuusluokkien jonkin ryhmän kanssa. Jerusemissa nämä ovat ihastuttavan epämuodollisia hetkiä ja osallistujilleen unohtumattomia tilaisuuksia. Jerusemissa vallitsee kaikkien eri olentoluokkien sekä kunkin tällaisen ryhmän ja Järjestelmän Hallitsijan välillä suurin mahdollinen veljeys.

45:2.6 (511.6) Nämä ainutlaatuiset kokoontumiset pidetään lasimerellä, järjestelmän pääkaupungin suurella kokouskentällä. Ne ovat pelkästään sosiaalisia ja hengellisiä tilaisuuksia. Mikään planeettahallintoon tai edes ylösnousemusjärjestelmään kuuluva asia ei koskaan ole keskustelun kohteena. Ylösnousemuskuolevaiset kerääntyvät näinä kertoina yhteen pelkästään pitämään hauskaa ja tapaamaan muita jerusemilaisia. Ryhmät, jotka eivät ole Hallitsijan vieraina näissä viikoittaisissa virkistäytymistilaisuuksissa, kokoontuvat omissa päämajoissaan.

3. Järjestelmän hallitus

45:3.1 (512.1) Paikallisjärjestelmän täytäntöönpanopäällikön, Järjestelmän Hallitsijan, tukena on aina kaksi tai kolme Lanonandek-Poikaa, jotka toimivat ensimmäisenä ja toisena apulaisena. Mutta Satanian järjestelmää johtaa nykyisellään seitsemän Lanonandekin muodostama esikunta:

45:3.2 (512.2) 1. Järjestelmän Hallitsija – Lanaforge, numero 2 709 ensiasteisesta yhteisöstä ja luopio-Luciferin seuraaja.

45:3.3 (512.3) 2. Ensimmäinen Apulaishallitsija – Mansurotia, kolmannen asteen Lanonandekien numero 17 841. Hänet lähetettiin Sataniaan Lanaforgen mukana.

45:3.4 (512.4) 3. Toinen Apulaishallitsija – Sadib, numero 271 402 kolmannesta luokasta. Myös Sadib tuli Sataniaan Lanaforgen seurassa.

45:3.5 (512.5) 4. Järjestelmän vartija – Holdant, numero 19 kolmannen asteen yhteisöstä, kaikkien kuolevaisten olemassaololuokkaa korkeammalle kuuluvien internoitujen henkien vartija ja valvoja. Myös Holdant tuli Sataniaan Lanaforgen mukana.

45:3.6 (512.6) 5. Järjestelmän kirjuri – Vilton, Satanian Lanonandek-hoivannan sihteeri, numero 374 kolmannesta luokasta. Vilton oli Lanaforgen alkuperäisryhmän jäsen.

45:3.7 (512.7) 6. Lahjoittautumisohjaaja – Fortant, numero 319 847 toisasteisten Lanonandekien varajoukoista ja Mikaelin Urantialla tapahtuneen lahjoittautumisen jälkeen Jerusemiin siirrettyjen kaikkien universumitoimintojen tilapäinen ohjaaja. Fortant on ollut liitettynä Lanaforgen esikuntaan Urantian laskutavan mukaan tuhannen yhdeksänsadan vuoden ajan.

45:3.8 (512.8) 7. Korkea neuvonantaja – Hanavard, numero 67 ensiasteisten Lanonandek-Poikien sarjasta ja universumin neuvonantajien ja koordinoijien korkea-arvoisen yhteisön jäsen. Hän toimii Satanian toimeenpanevan neuvoston tämänhetkisenä puheenjohtajana. Hanavard on kahdestoista Luciferin kapinan jälkeen tässä tehtävässä Jerusemissa palveleva kyseisen yhteisön jäsen.

45:3.9 (512.9) Tämä seitsemän Lanonandekin toimeenpaneva ryhmä muodostaa laajennetun hätätilahallinnon, jollainen kävi tarpeelliseksi Luciferin kapinan aiheuttamien pulmatilanteiden johdosta. Jerusemissa on vain vähäisempiä tuomioistuimia, sillä järjestelmä on hallinnon eikä oikeuskäsittelyn yksikkö. Mutta Lanonandekien hallinnon tukena on Jerusemin toimeenpaneva neuvosto, Satanian korkein neuvoa-antava elin. Tähän neuvostoon kuuluu kaksitoista jäsentä:

45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, Lanonandek-puheenjohtaja.

45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, Järjestelmän Hallitsija.

45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, ensimmäinen Apulaishallitsija.

45:3.13 (512.13) 4. Satanian Melkisedekien päällikkö.

45:3.14 (512.14) 5. Satanian Elämänkantajien virkaahoitava johtaja.

45:3.15 (512.15) 6. Satanian finaliittien päällikkö.

45:3.16 (512.16) 7. Satanian alkuperäinen Aatami, Aineellisten Poikien valvova päällikkö.

45:3.17 (512.17) 8. Satanian serafiarmeijoiden johtaja.

45:3.18 (512.18) 9. Satanian fyysisten valvojien päällikkö.

45:3.19 (512.19) 10. Järjestelmäkohtainen Morontiavoiman Valvojien johtaja.

45:3.20 (513.1) 11. Järjestelmän keskiväliolentojen virkaahoitava johtaja.

45:3.21 (513.2) 12. Ylösnousemuskuolevaisten yhteisön virkaahoitava johtaja.

45:3.22 (513.3) Tämä neuvosto valitsee määräajoin kolme jäsentä edustamaan paikallisjärjestelmää universumipäämajan korkeimmassa neuvostossa, mutta kapinan takia tämä edustus on ollut keskeytyksissä. Satanialla on nyt tarkkailija paikallisuniversumin päämajassa, mutta Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen järjestelmä on taas ryhtynyt valitsemaan kymmenen jäsentä Edentian lainsäädäntäelimeen.

4. Neljäkolmatta neuvonantajaa

45:4.1 (513.4) Enkelien seitsemän asuinpiirin keskuksessa Jerusemissa sijaitsee Urantian neuvontaelimen, neljänkolmatta neuvonantajan, päämaja. Ilmestyskirjan Johannes kutsui heitä kahdeksikymmeneksineljäksi vanhimmaksi: ”Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentäneljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentäneljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin.” Tämän ryhmän keskellä oleva valtaistuin on puheenjohtajana toimivan arkkienkelin tuomarinistuin, ylösnousemusnimenhuudon valtaistuin armon ja oikeuden jakamiseksi koko Satanialle. Tämä tuomarinistuin on ollut Jerusemissa aina, mutta ympärillä olevat kaksikymmentäneljä istuinta asetettiin paikalleen vasta tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten, pian sen jälkeen kun Kristus Mikael ylennettiin Nebadonin täysivaltaiseksi hallitsijaksi. Mainitut neljäkolmatta neuvonantajaa ovat hänen henkilökohtaisia edustajiaan Jerusemissa, ja heillä on valta edustaa Mestari-Poikaa kaikissa Satanian nimenhuutoja koskevissa asioissa sekä monissa muissa järjestelmän eristettyjen maailmojen kuolevaisten ylösnousemusjärjestykseen kuuluvissa osakysymyksissä. He ovat edustajia, jotka on nimetty panemaan täytäntöön Gabrielin esittämät erityispyynnöt ja Mikaelin antamat tavallisuudesta poikkeavat toimeksiannot.

45:4.2 (513.5) Nämä kaksikymmentäneljä neuvonantajaa on kutsuttu palvelukseen Urantian kahdeksan rodun keskuudesta, ja tämän ryhmän viimeiset kutsuttiin mukaan Mikaelin ylösnousemusnimenhuudon aikaan tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten. Tähän Urantian neuvonantajaelimeen kuuluvat seuraavat jäsenet:

45:4.3 (513.6) 1. Onagar, Planeettaprinssiä edeltäneen aikakauden älyn jättiläinen, joka ohjasi aikalaisensa palvomaan ”Henkäyksen Antajaa”.

45:4.4 (513.7) 2. Mansant, Planeettaprinssin jälkeisten Urantian aikakausien suuri opettaja, joka johdatti aikalaisensa ”Suuren Valon” kunnioittamiseen.

45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, punaisen ihmissuvun johtaja kaukaisessa menneisyydessä, sama, joka ohjasi tämän rodun monien jumalten palvonnasta ”Suuren Hengen” kunnioittamiseen.

45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, sinisten ihmisten ruhtinas ja heidän johtajansa ”Korkeimman Päällikön” jumalallisuuden tunnustamisessa.

45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, sammuneen oranssin rodun oraakkeli ja tämän kansan johtaja ”Suuren Opettajan” palvonnassa.

45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, keltaisista ihmisistä ensimmäinen, joka opetti ja johdatti kansansa palvomaan monen totuuden sijasta ”Ainoaa Totuutta”. Jo tuhansia vuosia sitten keltainen ihminen tiesi, että Jumala on yksi.

45:4.9 (513.12) 7. Fantad vapautti vihreät ihmiset pimeydestä ja oli heidän johtajansa ”Elämän Ainoan Alkulähteen” palvonnassa.

45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, indigonväristen rotujen valistaja ja heidän johtajansa muinaisessa ”Jumalten Jumalan” palvelemisessa.

45:4.11 (514.1) 9. Aatami, maineensa pilannut mutta arvoonsa palautettu Urantian planetaarinen isä, Jumalan Aineellinen Poika, joka alennettiin lihallisen kuolevaisen kaltaiseksi, mutta joka jäi eloon ja ylennettiin sittemmin Mikaelin käskystä tähän asemaan.

45:4.12 (514.2) 10. Eeva, Urantian violetin rodun äiti, joka yhdessä puolisonsa kanssa kärsi rangaistuksen lankeemuksestaan ja joka samalla tavoin palautettiin arvoonsa yhdessä tämän kanssa ja osoitettiin palvelemaan tässä kuolevaiseloonjääneistä koostuvassa ryhmässä.

45:4.13 (514.3) 11. Heenok, ensimmäinen Urantian kuolevainen, joka fuusioitui Ajatuksensuuntaajaan kuolevaisena elämänsä lihallisen elämän aikana.

45:4.14 (514.4) 12. Mooses, joka vapautti orjuudesta mitä kansojen sekaan hukkuneesta violetista rodusta oli jäljellä, ja pani alulle ”Israelin Jumalaksi” kutsutun Universaalisen Isän palvonnan elpymisen.

45:4.15 (514.5) 13. Elia, taivaaseen otettu sielu, jonka hengelliset saavutukset olivat loistavat. Aineellisen Pojan jälkeiseltä aikakaudelta.

45:4.16 (514.6) 14. Makiventa Melkisedek, ainoa tähän luokkaan kuuluva Poika, joka on lahjoittautunut Urantian sukukunnille. Vaikka hänet yhä luetaankin Melkisedekeihin, hänestä on tullut ”ikuisiksi ajoiksi Kaikkein Korkeimpien pappi”, joka on ottanut tehtäväkseen palvella hamaan ikuisuuteen ylösnousemuskuolevaisena siksi, että hän Urantialla oleskeli kuolevaisen lihallisessa hahmossa, ja se tapahtui Saalemissa Abrahamin elinpäivinä. Vähän aikaa sitten tämä Melkisedek julistettiin Urantian sijaishallitsija-Planeettaprinssiksi, jonka päämaja on Jerusemissa ja jolla on valta toimia Mikaelin nimissä. Mikael on itse asiassa sen maailman Planeettaprinssi, jossa hän ihmisen hahmossa koki viimeisen lahjoittautumisensa. Tästä huolimatta Urantiaa valvovat yhä toisiaan seuraavat Urantialla asuvat kenraalikuvernöörit, jotka ovat neljänkolmattaneuvoston jäseniä.

45:4.17 (514.7) 15. Johannes Kastaja, Mikaelin Urantialla suorittaman tehtävän airut ja lihallisessa mielessä Ihmisen Pojan etäinen serkku.

45:4.18 (514.8) 16. 1-2-3 Ensimmäinen, Caligastian petoksen aikana Gabrielin palveluksessa olleitten lojaalien keskiväliolentojen johtaja, jonka Mikael ylensi tähän asemaan heti ehdottoman täysivaltaisuuden saavutettuaan.

45:4.19 (514.9) Nämä valikoidut persoonallisuudet on Gabrielin toivomuksesta irrotettu toistaiseksi ylösnousemusjärjestelmän piiristä, eikä meillä ole mitään käsitystä siitä, miten kauan he palvelevat tässä ominaisuudessa.

45:4.20 (514.10) Istuimet 17, 18, 19 ja 20 eivät ole pysyvästi kenenkään hallussa. Niitä täytetään väliaikaisesti kuudentoista vakinaisen jäsenen yksimielisellä suostumuksella, sillä niitä pidetään vapaina Urantian nykyisen, lahjoittautuneen Pojan jälkeisen aikakauden ylösnousemuskuolevaisten joukosta tuleville annettavia tehtäväänosoituksia varten.

45:4.21 (514.11) Samoin numerot 21, 22, 23 ja 24 ovat nekin väliaikaisesti täytettyjä, sillä niitä pidetään varalla nykyistä aikakautta epäilemättä seuraavien, muiden ja myöhempien aikojen suuria opettajia varten. Urantialla ovat odotettavissa Hallinnollisten Poikien ja Opettaja-Poikien sekä valon ja elämän aikakaudet jumalallisten Poikien odottamattomista vierailuista riippumatta, tapahtuipa niitä tai ei.

5. Aineelliset Pojat

45:5.1 (514.12) Taivaallisen elollisuuden suurilla jakautumilla – jumalallisten Poikien yhteisöt, korkeat henget, ylienkelit, enkelit ja keskiväliolennot mukaan luettuina – on päämajansa ja suunnattoman suuret hallinta-alueensa Jerusemissa. Tämän ihmeellisen sektorin keskuspaikka on Aineellisten Poikien päätemppeli.

45:5.2 (515.1) Kaikkien Jerusemin uusien tulokkaiden mielenkiinnon keskipiste on Aatamien toimipiiri. Se on valtava alue, johon kuuluu tuhat keskusta, vaikka jokainen Aineellisten Poikien ja Tyttärien perhe asuukin omalla tilallaan aina siihen saakka, kunnes sen jäsenet lähtevät palvelemaan avaruuden evolutionaarisissa maailmoissa tai kunnes he astuvat Paratiisiin-nousun elämänvaiheeseen.

45:5.3 (515.2) Nämä Aineelliset Pojat edustavat kehittyvien universumien koulutussfääreillä tavattavien sukupuolisesti lisääntyvien olentojen joukossa korkeinta tyyppiä. Ja he ovat todellakin aineellisia; Planetaariset Aatamit ja Eevat ovat selvästi näkyviä jopa asuttujen maailmojen kuolevaisroduille. Nämä Aineelliset Pojat ovat viimeinen ja fyysinen rengas siinä persoonallisuuksien ketjussa, joka ulottuu ylhäältä, jumalallisuudesta ja täydellisyydestä, alas ihmisyyteen ja aineelliseen olevaisuuteen. Asutut maailmat ovat näiden Poikien myötä saaneet välittäjän, johon voivat olla yhteydessä sekä näkymätön Planeettaprinssi että maailmojen aineelliset luodut.

45:5.4 (515.3) Viimeisin Salvingtonissa suoritettu tuhatvuotisrekisteröinti osoitti Nebadonissa olevan kirjoilla 161 432 840 sellaista Aineellista Poikaa ja Tytärtä, joilla on kansalaisen asema paikallisjärjestelmien pääkaupungeissa. Aineellisten Poikien lukumäärä vaihtelee järjestelmästä toiseen, ja luonnollinen suvunjatkaminen lisää heidän lukuaan jatkuvasti. Lisääntymistoimintojen harjoittamisessa heitä eivät ohjaa pelkästään yhteyteen antautuvien persoonallisuuksien henkilökohtaiset toiveet vaan myös korkeammat hallintoelimet ja neuvontalautakunnat.

45:5.5 (515.4) Nämä Aineelliset Pojat ja Tyttäret ovat Jerusemin ja siihen liittyvien maailmojen vakinaisia asukkaita. Heidän hallussaan on Jerusemissa laajat tilat, ja he osallistuvat auliisti pääkaupunkisfäärin paikallishallintoon, sillä keskiväliolentojen ja taivasmatkalaisten avustamina he huolehtivat siellä käytännöllisesti katsoen kaikista rutiinitehtävistä.

45:5.6 (515.5) Jerusemissa näiden lisääntyvien Poikien sallitaan kokeilla itsehallinnon ihanteilla, samaan tapaan kuin sallitaan Melkisedekien kokeilut, ja he ovat luomassa varsin korkeantyyppistä yhteiskuntaa. Poikien korkeammat luokat pidättävät itselleen alueeseen kohdistuvat veto-oikeudelliset toimet, mutta Jerusemin adamiitit hallitsevat lähes joka suhteessa itse itseään yleisen äänioikeuden ja edustuksellisen hallinnon pohjalla. He toivovat joskus vielä saavuttavansa tosiasiassa täydellisen autonomian.

45:5.7 (515.6) Aineellisten Poikien ikä määrää suurelta osin heidän palvelunsa luonteen. Vaikka he eivät olekaan kelpoisia pääsemään Melkisedekien Salvingtonin Yliopistoon – koska he ovat aineellisia ja tavallisesti tiettyihin planeettoihin sidottuja – Melkisedekit pitävät kuitenkin kunkin järjestelmän päämajassa vahvoja opettajavoimia Aineellisten Poikien nuorempien sukupolvien opettamista varten. Nuorempien Aineellisten Poikien ja Tyttärien kehitystä varten varatut opetus- ja hengelliset koulutusjärjestelmät ovat puitteiltaan, menetelmiltään ja käytännöllisyyteen suuntautumiseltaan täydellisyyden huipentuma.

6. Aatamien taivasmatkalaisille antama koulutus

45:6.1 (515.7) Aineelliset Pojat ja Tyttäret lapsineen ovat kiinnostava näky, joka herättää kaikissa ylösnousemuskuolevaisissa poikkeuksetta uteliaisuutta ja huomiota. He ovat niin omien sukupuolisten rotujenne kaltaisia, että keksitte molemmin puolin paljon sellaista, joka kiinnostaa kumpaakin osapuolta ja valtaa ajatuksenne samoin kuin täyttää veljelliselle yhdessäololle varatut ajanjaksonne.

45:6.2 (515.8) Kuolevaiseloonjääneet käyttävät vapaa-aikansa enimmäkseen siihen, että he järjestelmän pääkaupungissa tarkkailevat ja tutkivat näiden heitä korkeammalla olevien puolifyysisten ja sukupuolellisten luotujen elintapoja ja käyttäytymistä, sillä nämä Jerusemin kansalaiset ovat kuolevaiseloonjääneiden lähimpiä tukijoita ja neuvonantajia siitä lähtien, kun nämä saavat kansalaisuuden päämajamaailmassa, aina näiden Edentiaan-lähtöön saakka.

45:6.3 (516.1) Ylösnousemuskuolevaisille suodaan seitsemässä mansiomaailmassa laajat mahdollisuudet saada hyvitys joka ainoasta sellaisesta heidän kokemuksistaan puuttuvasta puolesta, josta he ovat joutuneet kärsimään alkuperäisessä maailmassaan, johtuivatpa nämä puutteet perintötekijöistä, ympäristöolosuhteista tai lihallisena eletyn elämänvaiheen ennenaikaisesta päättymisestä. Tämä pitää joka suhteessa paikkansa muutoin, mutta ei kuolevaisten sukupuolielämän eikä siihen liittyvien järjestelyjen osalta. Mansiomaailmoihin saapuu tuhansia kuolevaisia, jotka eivät ole synnyinsfääreillään erityisemmin hyötyneet edes keskinkertaisista sukupuolisuhteista saatavista opetuksista. Mansiomaailman kokemus ei juurikaan voi tarjota mahdollisuutta näiden hyvin henkilökohtaisten menetysten korjaamiseen. Seksuaalinen kokemus on fyysisessä mielessä näiltä taivasmatkalaisilta taakse jäänyt mahdollisuus, mutta olemalla läheisessä yhteydessä Aineellisiin Poikiin ja Tyttäriin sekä yksilöinä että heidän perheenjäseninään nämä sukupuolielämää vaille jääneet kuolevaiset kykenevät korvaamaan vajavaisuutensa sosiaaliset, älylliset, emotionaaliset ja hengelliset puolet. Näin kaikille niille ihmisille, joilta olosuhteet tai heidän itsensä tekemä huono arvio riistivät evolutionaarisissa maailmoissa antoisasta sukupuolisuhteesta saatavat edut, suodaan täällä järjestelmäpääkaupungeissa täysimääräinen tilaisuus hankkia nämä oleellisen tärkeät kuolevaisen olennon kokemukset sillä, että he ovat läheisessä ja rakastavassa yhteydessä verrattomiin Aatami-luokan sukupuolisiin luotuihin, jotka asuvat pysyväisesti järjestelmien pääkaupungeissa.

45:6.4 (516.2) Yksikään eloon jäävä kuolevainen, keskiväliolento tai serafi ei voi nousta Paratiisiin, päästä Isän tykö, eikä päästä jäseneksi Lopullisuuden Saavuttajakuntaan käymättä läpi sitä ylevää kokemusta, että on saanut toimia maailmojen kehittyvän lapsen vanhempana, tai on saanut jonkin muun vastaavankaltaisen ja samanarvoisen kokemuksen. Lapsen ja vanhemman välinen suhde on perustana kaikkein olennaisimmalle käsitykselle Universaalisesta Isästä ja hänen universumilapsistaan. Siksi tällaisesta kokemuksesta tulee korvaamaton osa kaikkien taivasmatkalaisten kokemuksellista koulutusta.

45:6.5 (516.3) Ylösnousemuksellisten keskiväliolentojen ja evolutionaaristen serafien on käytävä läpi tämä vanhemmuuden kokemus järjestelmäpäämajojen Aineellisten Poikien ja Tyttärien seurassa. Näin myös nämä jälkeläisiä tuottamattomat ylösnousemukselliset saavuttavat kokemuksen vanhempana olemisesta auttaessaan Jerusemin Aatameja ja Eevoja heidän jälkeläistensä kasvattamisessa ja kouluttamisessa.

45:6.6 (516.4) Samoin kaikkien niiden kuolevaiseloonjääneiden, jotka eivät ole evolutionaarisissa maailmoissa kokeneet vanhemmuutta, on hankittava tämä välttämätön koulutus sinä aikana, jolloin he oleskelevat Jerusemin Aineellisten Poikien kodeissa, sekä toimimalla näiden verrattomien isien ja äitien apulaisvanhempina. Asia hoidetaan edellä kerrotulla tavalla muutoin, paitsi siinä tapauksessa, että kuolevaiset ovat kyenneet korvaamaan puutteensa järjestelmän lastenhoitolassa, joka sijaitsee Jerusemin ensimmäisessä siirtymäkulttuurin maailmassa.

45:6.7 (516.5) Tätä Satanian lastenkoehoitolaa pitävät finaliittien maailmassa yllä tietyt morontiapersoonallisuudet, ja tämän planeetan toinen puolisko on omistettu sanotulle lastenkasvatustyölle. Siellä vastaanotetaan ja kootaan uudelleen tietyt eloon jääneiden kuolevaisten lapset, kuten sellaiset jälkeläiset, jotka menehtyivät evolutionaarisissa maailmoissa, ennen kuin he yksilöinä saavuttivat hengellisen statuksen. Lapsen jommankumman luonnollisen vanhemman ylösnousemus takaa, että tälle maailmojen lapselle suodaan uudelleenpersonoituminen järjestelmän finaliittiplaneetalla ja että hänen sallitaan jälkeenpäin seuraavalla, vapaasta tahdosta tehdyllä valinnalla osoittaa, haluaako hän seurata vanhempansa valitsemaa kuolevaisylösnousemuksen tietä vaiko ei. Lapset ovat siellä samannäköisiä kuin synnyinmaailmassaan, paitsi että sukupuolten välinen ero puuttuu. Kuolevaisten laji ei lisäänny enää, sen jälkeen kun on saatu kokemus elämästä asutuissa maailmoissa.

45:6.8 (517.1) Mansiomaailman opiskelijat, joilla on finaliittien maailman lastenkoehoitolassa yksi tai useampia lapsia ja joiden välttämätön kokemus vanhemmuudesta on puutteellinen, voivat anoa Melkisedekien lupaa, joka vahvistaa heidän väliaikaisen siirtonsa mansiomaailmoissa suoritettavien taivasmatkalaisen velvollisuuksien parista finaliittien maailmaan, jossa heille suodaan tilaisuus toimia omien lastensa ja muiden lasten apulaisvanhempina. Jerusemissa saatetaan myöhemmin vahvistaa, että tämä vanhemman osassa suoritettu hoivaamispalvelu vastaa puolta kaikesta siitä koulutuksesta, jonka näiden taivasmatkalaisten edellytetään suorittavan Aineellisten Poikien ja Tyttärien perheissä.

45:6.9 (517.2) Lastenkoehoitolaa itseään valvoo tuhat Aineellisten Poikien ja Tyttärien pariskuntaa, jotka ovat tarjoutuneet tähän tehtävään oman luokkansa Jerusemin-yhdyskunnasta. Heidän lähimpinä avustajinaan toimii likimain yhtä monta vapaaehtoisten midsoniittivanhempain ryhmää, jotka jäävät joksikin aikaa tänne suorittamaan puheena olevaa palvelusta matkallaan Satanian midsoniittimaailmasta paljastamattomaan päämäärään Salvingtonin finaliittisfääreihin kuuluvissa, heille varatuissa erikoismaailmoissa.

7. Melkisedekien koulut

45:7.1 (517.3) Melkisedekit ovat sen osittain hengellistyneistä tahdollisista luoduista ja muista koostuvan suuren opettajakunnan johtajia, joka toimii perin oivallisesti Jerusemissa ja siihen liittyvissä maailmoissa mutta erityisesti seitsemässä mansiomaailmassa. Juuri näillä viivytysplaneetoilla sellaisille kuolevaisille, jotka eivät lihallisen elämän aikana onnistu saavuttamaan fuusioitumista sisäiseen Suuntaajaansa, palautetaan väliaikainen hahmo, jotta he saisivat entistä enemmän apua ja jotta heillä olisi laajempi mahdollisuus jatkaa ponnistuksiaan hengellisyyden saavuttamiseksi, jatkaa samoja ponnistuksia, jotka kuolema ennenaikaisesti katkaisi. Tai, jos tätä sielun tavoittamista ei saatu päätökseen siksi, että jotkin perintötekijät muodostuivat esteeksi, tai syynä olivat epäedullinen ympäristö tai muut olosuhteet, niin – olipa syy mikä hyvänsä – kaikki, jotka ovat tarkoitusperiltään vilpittömiä ja hengeltään sen arvoisia, löytävät itsensä – omana itsenään – jatkamisplaneetoilta, joilla heidän on opittava hallitsemaan ikuisen elämänuran oleellisimmat asiat ja hankittava ominaisuudet, joita he eivät lihallisen elämänvaiheensa kuluessa voineet hankkia tai jotka he jättivät silloin hankkimatta.

45:7.2 (517.4) Loistavat Iltatähdet (ja heidän nimeämättömät vertaisensa) toimivat tavan takaa opettajina universumin erilaisissa opetushankkeissa sellaiset hankkeet mukaan luettuina, joista vastuu kuuluu Melkisedekeille. Myös Kolminaisuuden Opettaja-Pojat toimivat mukana näissä hankkeissa ja antavat näille asteittain etenevän opetuksen kouluille paratiisillisen täydellisyyden silauksen. Mutta kaikkia näitä toimintoja ei omisteta yksinomaan ylösnousemuskuolevaisten edistämiseen, sillä moni niistä antautuu yhtälailla Nebadonin syntyperäisten henkipersoonallisuuksien asteittain edistyvään kouluttamiseen.

45:7.3 (517.5) Melkisedek-Pojat johtavat Jerusemissa hyvän matkaa neljättäkymmentä eri opetuskeskusta. Tämän koulutusjärjestelmän alussa on itsensäarvioimisen korkeakoulu, ja järjestelmä päättyy Jerusemin kansalaisuuden kouluihin, joissa Aineelliset Pojat ja Tyttäret liittyvät Melkisedekien ja muiden olentojen seuraan, silloin kun he suurenmoisella tavalla pyrkivät tekemään kuolevaiseloonjääneistä kelvollisia kantamaan edustukselliseen hallitustapaan sisältyvät suuret vastuut. Koko universumi on organisoitu ja sitä hallitaan edustuksellisuuteen perustuvan järjestelmän mukaisesti. Edustuksellinen hallitustapa on ei-täydellisten olentojen keskuudessa itsehallinnon jumalallinen ihanne.

45:7.4 (517.6) Universumin ajanlaskutavan mukaan joka sadas vuosi kukin järjestelmä valikoi kymmenen edustajaansa istumaan konstellaation lakiasäätävässä elimessä. Heidät valitsee Jerusemin tuhannenneuvosto. Se on valinnainen elin, jonka tehtävänä on edustaa järjestelmän ryhmiä kaikissa tällaisissa valtuuttamis- tai nimitysasioissa. Tuhannen valitsijan neuvosto valitsee kaikki edustajat tai muut valtuutetut, joiden tulee olla Melkisedekien Hallintokorkeakoulun korkeimmassa asteessa loppututkinnon suorittaneita, kuten ovat myös kaikki ne, jotka muodostavat tämän tuhannen valitsijan ryhmän. Melkisedekit vaalivat tätä koulua – viime aikoina finaliittien avustamina.

45:7.5 (518.1) Jerusemissa on useita valinnaisia elimiä, ja ne äänestetään määräajoin valtaan kolmen kansalaisryhmän toimesta: Aineellisten Poikien ja Tyttärien, serafien ja heidän kumppaniensa – keskiväliolennot mukaan luettuina – sekä ylösnousemuskuolevaisten toimesta. Saadakseen nimityksen edustukselliseen kunniatehtävään ehdokkaan on pitänyt saavuttaa tarvittava tunnustus Melkisedekien hallintokouluista.

45:7.6 (518.2) Jerusemissa on yleinen äänioikeus näiden kolmen kansalaisryhmän kesken, mutta äänimäärä on erilainen siitä riippuen, mikä on itse kunkin henkilökohtaisesti omaaman motan – morontiaviisauden – tunnustettu ja asianmukaisesti rekisteröity määrä. Jokaisen yksittäisen persoonallisuuden Jerusemin vaaleissa antamalla äänellä on arvo, joka vaihtelee yhdestä tuhanteen ääneen. Jerusemin kansalaiset on siis luokiteltu heidän omaksumansa motan perusteella.

45:7.7 (518.3) Jerusemin kansalaiset ilmoittautuvat aika ajoin Melkisedek-kuulustelijoille, jotka antavat todistuksen itse kunkin saavuttamasta morontiaviisaudesta. Sitten he menevät Loistavien Iltatähtien tai näiden nimittämien persoonallisuuksien muodostaman tutkijalautakunnan eteen. Se vahvistaa asianomaisen tutkittavan saavuttaman henkiymmärryksen asteen. Seuraavaksi he ilmestyvät neljänkolmatta neuvonantajan ja heidän kumppaniensa eteen, jotka antavat lausunnon tutkittavien kokemuksellisesti saavuttaman sosiaalistumisen asteesta. Nämä kolme lausuntoa viedään sitten edustuksellisen hallituksen kansalaisrekisterin pitäjille, jotka yhdessä hetkessä laskevat motastatuksen ja määräävät sen pohjalta äänioikeuden rajoitukset.

45:7.8 (518.4) Melkisedekien valvonnassa Aineelliset Pojat ottavat hoiviinsa ylösnousemuskuolevaisia, erityisesti niitä, joiden persoonallisuuden yhdistyminen sujuu uusilla morontiatasoilla hitaasti, ja antavat heille voimaperäistä opetusta, jonka tarkoituksena on tällaisten puutteellisuuksien korjaaminen. Yksikään ylösnousemuskuolevainen ei lähde järjestelmän päämajasta konstellaation laajempaan ja monipuolisempaan, sosiaalistumista tavoittelevaan elämänvaiheeseen, ennen kuin edellä mainitut Aineelliset Pojat antavat todistuksen motapersoonallisuuden saavuttamisesta – sellaisen yksilöllisyyden saavuttamisesta, jossa päätökseen viety kuolevaisen olemassaolo ja nupullaan oleva morontiaelämänjakso yhdistyvät kokemuksellisena yhdistymänä, samalla kun molemmat sekoittuvat Ajatuksensuuntaajan hengellisen ylivalvonnan avulla asianmukaisesti yhdeksi kokonaisuudeksi.

45:7.9 (518.5) [Esittänyt eräs Urantialle väliaikaisesti määrätty Melkisedek.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään