ΕΓΓΡΑΦΟ 45, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 45

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(509.1) 45:0.1 Το διοικητικό κέντρο της Σατάνια συνίσταται σ’ ένα σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών σφαιρών - εβδομήντα πέντε τον αριθμό – την ίδια την Τζερουζέμ, τους επτά μείζονες δορυφόρους και τους σαράντα εννέα υποδορυφόρους. Η Τζερουζέμ, η πρωτεύουσα του συστήματος, έχει σχεδόν ένα εκατομμύριο φορές το μέγεθος της Ουράντια, αν και η βαρύτητά της είναι κατά τι μικρότερη. Οι μείζονες δορυφόροι της Τζερουζέμ είναι οι επτά κόσμοι διέλευσης, κάθε ένας των οποίων είναι περίπου δέκα φορές μεγαλύτερος από την Ουράντια, ενώ οι επτά υποδορυφόροι των σφαιρών αυτών διέλευσης είναι σχεδόν στο μέγεθος της Ουράντια.

(509.2) 45:0.2 Οι επτά κόσμοι-δώματα είναι οι επτά υποδορυφόροι του κόσμου διέλευσης υπ’ αριθμόν ένα.

(509.3) 45:0.3 Ολόκληρο αυτό το σύστημα των πενήντα επτά αρχιτεκτονικών κόσμων έχει ανεξάρτητο φωτισμό, θέρμανση και ύδρευση και ενεργοποιείται δια του συντονισμού του Κέντρου Δύναμης της Σατάνια και των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών, σύμφωνα με την παγιωμένη τεχνική φυσικής οργάνωσης και διευθέτησης των ειδικά δημιουργημένων αυτών σφαιρών. Επίσης, από φυσικής πλευράς, τους φροντίζουν και τους συντηρούν με διάφορους τρόπους οι αυτόχθονες σπορνέιτζια.

1. ΚΟΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

(509.4) 45:1.1 Οι επτά μείζονες κόσμοι που κινούνται κυκλικά γύρω από την Τζερουζέμ είναι γενικά γνωστοί ως σφαίρες μεταβατικής επιμόρφωσης. Οι κυβερνήτες τους καθορίζονται κατά διαστήματα από το ανώτατο εκτελεστικό συμβούλιο της Τζερουζέμ. Οι σφαίρες αυτές αριθμούνται και αποκαλούνται ως εξής:

(509.5) 45:1.2 Υπ’ αριθμόν 1. Ο Κόσμος των Τελικιστών. Τούτο είναι το αρχηγείο του σώματος των τελικιστών του τοπικού συστήματος και περιβάλλεται από τους κόσμους υποδοχής, τους επτά κόσμους-δώματα, τους τόσο ολοκληρωτικά αφιερωμένους στο σχέδιο της ανέλιξης των θνητών. Ο κόσμος των τελικιστών είναι προσβάσιμος στους κατοίκους όλων των επτά κόσμων-δωμάτων. Τα σεραφείμ μεταφοράς διακομίζουν ανερχόμενες προσωπικότητες πίσω-μπρος στις πορείες αυτές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να καλλιεργήσουν την πίστη των ατόμων στο ύπατο πεπρωμένο των διελαυνόντων θνητών. Παρά το ότι οι τελικιστές και οι κοινωνικές τους δομές δεν είναι κανονικά αντιληπτοί από την μοροντιανή όραση, θα νοιώσετε περισσότερο από συγκλονισμένοι, από καιρό σε καιρό, όταν οι μετασχηματιστές της ενέργειας και οι Επόπτες της Μοροντιανής Δύναμης σας καταστήσουν για μία στιγμή ικανούς να ρίξετε μία φευγαλέα ματιά σ’ αυτές τις ανώτερες πνευματικές προσωπικότητες, που πραγματικά ολοκλήρωσαν την προς τον Παράδεισο ανέλιξη και που επέστρεψαν στους ίδιους αυτούς κόσμους απ’ όπου αρχίζετε το μακρύ τούτο ταξίδι, ως εχέγγυο της διαβεβαίωσης ότι μπορείτε και, σίγουρα, θα ολοκληρώσετε το φοβερό εγχείρημα. Όλοι οι προσωρινά παραμένοντες στους κόσμους-δώματα πηγαίνουν στη σφαίρα των τελικιστών τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τις συναθροίσεις αυτές της νοερής απεικόνισης των τελικιστών.

(510.1) 45:1.3 Υπ’ αριθμόν 2. Ο Μοροντιανός Κόσμος. Ο πλανήτης αυτός είναι το αρχηγείο των εποπτών της μοροντιανής ζωής και περιβάλλεται από τις επτά σφαίρες όπου οι προϊστάμενοι της μορόντια εκπαιδεύουν τους συνεργάτες τους και τους βοηθούς τους, τόσο μοροντιανές υπάρξεις όσο και ανερχόμενους θνητούς.

(510.2) 45:1.4 Διασχίζοντας τους επτά κόσμους-δώματα, θα προωθηθείτε, επίσης, και στις επιμορφωτικές αυτές και κοινωνικές σφαίρες της αυξανόμενης μοροντιανής επαφής. Όταν προωθηθείτε από τον πρώτο στον δεύτερο κόσμο-δώμα, θα αποκτήσετε το δικαίωμα να πάρετε άδεια, ως επισκέπτης, για το μεταβατικό αρχηγείο υπ’ αριθμόν δύο, τον μοροντιανό κόσμο, και ούτω καθ’ εξής. Και όταν θα βρίσκεστε σε κάποιον από τους επιμορφωτικούς αυτούς κόσμους, μπορείτε, κατόπιν προσκλήσεως, να γίνετε επισκέπτης και παρατηρητής σε οποιονδήποτε από τους επτά περιβάλλοντες κόσμους των σχετικών ομαδικών δραστηριοτήτων.

(510.3) 45:1.5 Υπ’ αριθμόν 3. Ο Αγγελικός Κόσμος. Τούτο είναι το αρχηγείο όλων των σεραφικών στρατιών που ασχολούνται με δραστηριότητες του συστήματος και περιβάλλεται από τους επτά κόσμους της αγγελικής εξάσκησης και καθοδήγησης. Αυτές είναι οι σεραφικές κοινωνικές σφαίρες.

(510.4) 45:1.6 Υπ’ αριθμόν 4. Ο Υπεραγγελικός Κόσμος. Η σφαίρα αυτή είναι η πατρίδα των Υπέρλαμπρων Εσπερινών Αστέρων στη Σατάνια κι’ ένας απέραντος τόπος συνάντησης ισότιμων και σχεδόν ισότιμων υπάρξεων. Οι επτά δορυφόροι του κόσμου αυτού έχουν εκχωρηθεί στις επτά μείζονες ομάδες των άγνωστης ταυτότητας αυτών ουράνιων υπάρξεων.

(510.5) 45:1.7 Υπ’ αριθμόν 5. Ο Κόσμος των Υιών. Αυτός ο πλανήτης είναι το αρχηγείο των θείων Υιών όλων των τάξεων, περιλαμβανομένων των δια των πλασμάτων τριαδοποιημένων υιών. Οι περιβάλλοντες επτά κόσμοι είναι αφιερωμένοι σε ορισμένες ατομικές ομάδες των θεϊκά συσχετιζόμενων αυτών υιών.

(510.6) 45:1.8 Υπ’ αριθμόν 6. Ο Κόσμος του Πνεύματος. Η σφαίρα αυτή χρησιμεύει ως τόπος συνάντησης στο σύστημα των ανώτερων προσωπικοτήτων του Απείρου Πνεύματος. Οι επτά περιβάλλοντες δορυφόροι του έχουν εκχωρηθεί σε μεμονωμένες ομάδες των θείων αυτών τάξεων. Στον κόσμο διέλευσης, όμως, υπ’ αριθμόν έξι, δεν υπάρχει αντιπροσώπευση του Πνεύματος, ούτε θα παρατηρηθεί μία τέτοια παρουσία στις πρωτεύουσες των συστημάτων. Ο Θείος Λειτουργός του Σάλβινγκτον βρίσκεται παντού στον Νέβαδον.

(510.7) 45:1.9 Υπ’ αριθμόν 7. Ο Κόσμος του Πατέρα. Αυτή είναι η σιωπηλή σφαίρα του συστήματος. Καμία ομάδα υπάρξεων δεν κατοικεί σ’ αυτήν. Ο μεγάλος ναός του φωτός καταλαμβάνει ένα κεντρικό μέρος, αλλά κανείς δεν φαίνεται μέσα. Όλες οι υπάρξεις, όλων των κόσμων του συστήματος είναι ευπρόσδεκτες ως προσκυνητές.

(510.8) 45:1.10 Οι επτά δορυφόροι που περιβάλλουν τον κόσμο του Πατέρα αξιοποιούνται με ποικίλους τρόπους στα διάφορα συστήματα. Στη Σατάνια τώρα χρησιμοποιούνται ως σφαίρες κράτησης των έγκλειστων ομάδων της εξέγερσης του Εωσφόρου. Η πρωτεύουσα του αστερισμού, η Εντέντια, δεν διαθέτει ανάλογους κόσμους-φυλακές. Τα λίγα σεραφείμ και χερουβείμ που προσχώρησαν στους στασιαστές στην εξέγερση της Σατάνια έχουν από καιρό περιοριστεί σ’ αυτούς τους κόσμους απομόνωσης της Τζερουζέμ.

(510.9) 45:1.11 Ως προσωρινός κάτοικος στον έβδομο κόσμο-δώμα, έχετε πρόσβαση στον έβδομο κόσμο διέλευσης, τη σφαίρα του πατέρα του Σύμπαντος και σας επιτρέπεται, επίσης, να επισκεφθείτε τους κόσμους-φυλακές της Σατάνια, οι οποίοι περιβάλλουν τον πλανήτη αυτό, όπου τώρα κρατούνται ο Εωσφόρος και η πλειονότητα των προσωπικοτήτων εκείνων που τον ακολούθησαν στην εξέγερση εναντίον του Μιχαήλ. Και το θλιβερό αυτό θέαμα παρατηρείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων αυτών αιώνων και θα εξακολουθήσει να χρησιμεύει ως σοβαρή προειδοποίηση σ’ ολόκληρο τον Νέβαδον, μέχρις ότου οι Αρχαίοι των Ημερών δικάσουν την αμαρτία του Εωσφόρου και των εκπεσόντων συνεργατών του, οι οποίοι αποποιήθηκαν τη σωτηρία που προσφέρθηκε από τον Μιχαήλ, τον συμπαντικό τους Πατέρα.

2. Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(511.1) 45:2.1 Το ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος ενός τοπικού συστήματος κατοικημένων κόσμων είναι ένας πρωταρχικός Υιός Λανονάντεκ, ο Κυρίαρχος του Συστήματος. Στο τοπικό μας σύμπαν οι κυρίαρχοι αυτοί είναι διαπιστευμένοι με μεγάλες εκτελεστικές ευθύνες, ασυνήθιστα ατομικά προνόμια. Όχι όλα τα σύμπαντα, ούτε καν στον Όρβοντον, δεν είναι τόσο οργανωμένα ώστε να επιτρέπουν στους Κυρίαρχους του Συστήματος να ασκούν τέτοιες ασυνήθιστα ευρείες δυνάμεις προσωπικής ελευθερίας κινήσεων επί των θεμάτων του συστήματος. Σε ολόκληρη, πάντως, την ιστορία του Νέβαδον, οι χωρίς περιορισμούς αυτοί εκτελεστικοί έχουν επιδείξει ανυπακοή μόνο τρεις φορές. Η εξέγερση του Εωσφόρου στο σύστημα της Σατάνια ήταν η τελευταία και πλέον διαδεδομένη απ’ όλες.

(511.2) 45:2.2 Στη Σατάνια, ακόμη και μετά την καταστροφική αναστάτωση, απολύτως καμία αλλαγή δεν έγινε στην τεχνική της διακυβέρνησης του συστήματος. Ο τωρινός Κυρίαρχος του Συστήματος διαθέτει κάθε δύναμη και ασκεί κάθε εξουσία που είχε δοθεί στον ανάξιο προκάτοχό του, εκτός ορισμένων θεμάτων που προς το παρόν βρίσκονται υπό την εποπτεία των πατέρων του Αστερισμού, τα οποία οι Αρχαίοι των Ημερών δεν έχουν ακόμη αποδώσει στον Λέιναφορτζ, το διάδοχο του Εωσφόρου.

(511.3) 45:2.3 Ο παρών επικεφαλής της Σατάνια είναι ένας χαρισματικός και ευφυής κυβερνήτης και έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία για εξέγερση. Όταν υπηρετούσε ως Βοηθός Κυρίαρχος του Συστήματος, ο Λέιναφορτζ ήταν πιστός στον Μιχαήλ, σε μία προγενέστερη αναταραχή στο σύμπαν του Νέβαδον. Ο κραταιός αυτός και λαμπρός Κύριος της Σατάνια είναι δοκιμασμένος και ελεγμένος διοικητής. Την εποχή της εξέγερσης στο δεύτερο σύστημα του Νέβαδον, όταν ο Κυρίαρχος του Συστήματος αμάρτησε και έπεσε στο σκοτάδι, ο Λέιναφορτζ, ο πρώτος βοηθός του αμαρτήσαντος αρχηγού, ανέλαβε τα ηνία της κυβέρνησης και διηύθυνε με τέτοιο τρόπο τις υποθέσεις του συστήματος, ώστε λίγες συγκριτικά προσωπικότητες χάθηκαν είτε στους αρχηγικούς κόσμους, είτε στους κατοικημένους πλανήτες του άτυχου αυτού συστήματος. Ο Λέιναφορτζ φέρει τη διάκριση του να είναι ο μοναδικός πρωταρχικός Υιός Λανονάντεκ σ’ ολόκληρο τον Νέβαδον που εργάσθηκε με τόση νομιμοφροσύνη στην υπηρεσία του Μιχαήλ, ενώ λάμβανε χώρα η παράβαση του ανώτερου σε κύρος και προηγούμενου σε βαθμό αδελφού του. Ο Λέιναφορτζ δεν θα μετακινηθεί πιθανόν από την Τζερουζέμ, μέχρις ότου όλα τα επακόλουθα της προγενέστερης αφροσύνης ξεπερασθούν και οι καρποί της εξέγερσης απαλειφθούν από τη Σατάνια.

(511.4) 45:2.4 Ενώ όλα τα θέματα των απομονωμένων κόσμων της Σατάνια δεν έχουν επιστρέψει στη δικαιοδοσία του, ο Λέιναφορτζ δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την ευημερία τους και είναι συχνός επισκέπτης της Ουράντια. Όπως (συμβαίνει) σε άλλα, και φυσιολογικά συστήματα,1 ο Κυρίαρχος προΐσταται του συμβουλίου των κυβερνητών των κόσμων, των Πλανητικών Πριγκίπων και των γενικών κυβερνητών που κατοικούν στους απομονωμένους κόσμους. Το πλανητικό αυτό συμβούλιο συνέρχεται από καιρό σε καιρό στο αρχηγείο του συστήματος – «Όταν οι Υιοί του Θεού συγκεντρώνονται.»

(511.5) 45:2.5 Μία φορά την εβδομάδα, κάθε δέκα μέρες στην Τζερουζέμ, ο Κυρίαρχος οργανώνει ένα κονκλάβιο με μία ομάδα από τις διάφορες τάξεις των προσωπικοτήτων που διαμένουν στον αρχηγικό κόσμο. Αυτές είναι οι γοητευτικά ανεπίσημες ώρες της Τζερουζέμ και αποτελούν συμβάντα που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Στην Τζερουζέμ υπάρχει η μέγιστη αδελφοποίηση μεταξύ όλων των διαφορετικών τάξεων των πλασμάτων, καθώς και μεταξύ κάθε μιας από τις ομάδες αυτές και του Κυρίαρχου του Συστήματος.

(511.6) 45:2.6 Οι μοναδικές αυτές συναθροίσεις λαμβάνουν χώρα στην κρυστάλλινη θάλασσα, το μεγάλο χώρο συγκέντρωσης της πρωτεύουσας του συστήματος. Είναι αμιγώς κοινωνικά και πνευματικά συμβάντα. Τίποτε που να αφορά στην πλανητική διοίκηση, ή έστω στο σχέδιο ανέλιξης δεν συζητείται ποτέ. Οι ανερχόμενοι θνητοί συναντώνται τις στιγμές αυτές απλά για να διασκεδάσουν και να συναντήσουν τους συντρόφους τους Τζερουζεμίτες. Οι ομάδες εκείνες οι οποίες δεν φιλοξενήθηκαν από τον Κυρίαρχο στις εβδομαδιαίες αυτές ώρες χαλάρωσης, συναντώνται στο δικό τους αρχηγείο.

3. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(512.1) 45:3.1 Ο ανώτερος διοικητής ενός τοπικού συστήματος, ο Κυρίαρχος του Συστήματος, υποστηρίζεται πάντα από δύο, ή τρεις Υιούς Λανονάντεκ, που λειτουργούν ως πρώτος και δεύτερος βοηθός. Προς το παρόν, όμως, το σύστημα της Σατάνια διοικείται από ένα επιτελείο επτά Λανονάντεκ:

(512.2) 45:3.2 1. Τον Κυρίαρχο του Συστήματος – τον Λέιναφορτζ, τον υπ’ αριθμόν 2,709 της κύριας σειράς και διάδοχο του αποστάτη Εωσφόρου.

(512.3) 45:3.3 2. Τον πρώτο βοηθό Κυρίαρχο – τον Μανσουρότια, τον υπ’ αριθμόν 17,841 των τριτευόντων Λανονάντεκ. Απεστάλη στη Σατάνια μαζί με τον Λέιναφορτζ.

(512.4) 45:3.4 3. Τον δεύτερο βοηθό Κυρίαρχο – τον Σαντίμπ, τον υπ’ αριθμό 271,402 της τριτεύουσας τάξης. Ο Σαντίμπ επίσης ήλθε στη Σατάνια μαζί με τον Λέιναφορτζ.

(512.5) 45:3.5 4. Τον επόπτη του συστήματος – τον Χόλνταντ, τον υπ’ αριθμό 19 του τριτεύοντος σώματος, τον εξουσιαστή και ελεγκτή όλων των έγκλειστων πνευμάτων, των υπεράνω της τάξης της θνητήςυπόστασης. Ο Χόλνταντ ήλθε και αυτός στην Σατάνια με τον Λέιναφορτζ.

(512.6) 45:3.6 5. Τον καταγραφέα του συστήματος - τον Βίλτον, τον γραμματέα της λειτουργίας των Λανονάντεκ στη Σατάνια, τον υπ’ αριθμόν 374 της τρίτης τάξης. Ο Βίλτον ήταν μέλος της αρχικής ομάδας του Λέιναφορτζ.

(512.7) 45:3.7 6. Τον διευθυντή πλήρωσης – τον Φόρταντ, τον υπ’ αριθμόν 319,647 των εφεδρειών των δευτερευόντων Λανονάντεκ και προσωρινό διευθυντή όλων των συμπαντικών δραστηριοτήτων που μεταφυτεύθηκαν στην Τζερουζέμ, από την εποχή της επιφοίτησης του Μιχαήλ στην Ουράντια. Ο Φόρταντ έχει προσαρτηθεί στο επιτελείο του Λέιναφορτζ για χίλια εννιακόσια έτη, σύμφωνα με το χρόνο της Ουράντια.

(512.8) 45:3.8 7. Τον ανώτερο σύμβουλο – τον Χάναβαρντ, τον υπ’ αριθμό 67 των κύριων Υιών Λανονάντεκ και μέλος του ανώτερου σώματος των συμπαντικών συμβούλων και συντονιστών. Λειτουργεί ως εν ενεργεία πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου της Σατάνια. Ο Χάναβαρντ είναι ο δωδέκατος της τάξης του που υπηρετεί με τον τρόπο αυτό στην Τζερουζέμ από την εποχή της εξέγερσης του Εωσφόρου.

(512.9) 45:3.9 Η εκτελεστική αυτή ομάδα των επτά Λανονάντεκ συνιστά την εκτεταμένη διοίκηση επειγουσών αναγκών, η οποία έγινε απαραίτητη εξ αιτίας των κρίσιμων καταστάσεων (που δημιουργήθηκαν) από την εξέγερση του Εωσφόρου. Υπάρχουν μόνο κατώτερα δικαστήρια στην Τζερουζέμ, αφού το σύστημα είναι διοικητική μονάδα, όχι δικαστική, η διοίκηση όμως των Λανονάντεκ υποστηρίζεται από το εκτελεστικό συμβούλιο της Τζερουζέμ, το ανώτατο συμβουλευτικό σώμα της Σατάνια. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται από δώδεκα μέλη!

(512.10) 45:3.10 1. Τον Χάναβαρντ, τον πρόεδρο των Λανονάντεκ.

(512.11) 45:3.11 2. Τον Λέιναφορτζ, τον Κυρίαρχο του Συστήματος.

(512.12) 45:3.12 3. Τον Μανσουρότια, τον πρώτο βοηθό Κυρίαρχο.

(512.13) 45:3.13 4. Τον προϊστάμενο των Μελχισεδέκ της Σατάνια.

(512.14) 45:3.14 5. Τον εν ενεργεία διευθυντή των Φορέων Ζωής της Σατάνια.

(512.15) 45:3.15 6. Τον προϊστάμενο των τελικιστών της Σατάνια.

(512.16) 45:3.16 7. Τον αρχικό Αδάμ της Σατάνια, τον επικεφαλής επόπτη των Υλικών Υιών.

(512.17) 45:3.17 8. Τον διευθυντή των σεραφικών στρατιών της Σατάνια.

(512.18) 45:3.18 9. Τον προϊστάμενο των φυσικών ελεγκτών της Σατάνια.

(512.19) 45:3.19 10. Τον διευθυντή των Εποπτών Μοροντιανής Δύναμης του συστήματος.

(513.1) 45:3.20 11. Τον εν ενεργεία διευθυντή των μεσοδιάστατων πλασμάτων του συστήματος.

(513.2) 45:3.21 12. Τον εν ενεργεία επικεφαλής του σώματος των ανερχομένων θνητών.

(513.3) 45:3.22 Το συμβούλιο αυτό εκλέγει περιοδικά τρία μέλη για να εκπροσωπήσουν το τοπικό σύστημα στο ανώτατο συμβούλιο στο αρχηγείο του σύμπαντος, η εκπροσώπηση αυτή, ωστόσο, έχει ανασταλεί εξ αιτίας της εξέγερσης. Η Σατάνια τώρα έχει έναν παρατηρητή στο αρχηγείο του τοπικού σύμπαντος, αλλά από την εποχή της επιφοίτησης του Μιχαήλ, το σύστημα έχει προχωρήσει στην εκλογή δέκα μελών του νομοθετικού σώματος της Εντέντια.

4. ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(513.4) 45:4.1 Στο κέντρο των επτά κύκλων της Τζερουζέμ, όπου κατοικούν οι άγγελοι, βρίσκεται το αρχηγείο του συμβουλευτικού σώματος της Ουράντια, οι είκοσι τέσσερις σύμβουλοι. Ο Ιωάννης ο της Αποκαλύψεως τους αποκάλεσε οι τέσσερις και είκοσι πρεσβύτεροι: «Και εν κύκλω, πέριξ του θρόνου, ευρίσκοντο τέσσαρα και είκοσι καθίσματα και επί των καθισμάτων, είδα τέσσαρες και είκοσι πρεσβύτερους καθημένους, ενδεδυμένους αμφίεση λευκή.» Ο θρόνος στο κέντρο της ομάδας αυτής είναι η δικαστική έδρα του προεδρεύοντος αρχαγγέλου, ο θρόνος του αναστάσιμου προσκλητήριου του ελέους και της δικαιοσύνης για ολόκληρη τη Σατάνια. Η δικαστική αυτή έδρα βρισκόταν ανέκαθεν στην Τζερουζέμ, τα είκοσι τέσσερα όμως καθίσματα που βρίσκονται γύρω της, τοποθετήθηκαν εκεί όχι περισσότερα από χίλια εννιακόσια χρόνια πριν, αμέσως αφού ο Χριστός Μιχαήλ ανυψώθηκε στην απόλυτη κυριαρχία του Νέβαδον. Αυτοί οι είκοσι τέσσερις σύμβουλοι είναι οι προσωπικοί του αντιπρόσωποι στην Τζερουζέμ και έχουν εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύουν τον Κυρίαρχο Υιό σε όλα τα θέματα που αφορούν στα προσκλητήρια της Σατάνια, αλλά και σε πολλές άλλες φάσεις του σχεδίου ανέλιξης των θνητών, των απομονωμένων κόσμων του συστήματος. Είναι οι καθορισμένοι αντιπρόσωποι για την εκτέλεση των ειδικών αιτημάτων του Γαβριήλ και των ασυνήθιστων εντολών του Μιχαήλ.

(513.5) 45:4.2 Αυτοί οι είκοσι τέσσερις σύμβουλοι έχουν στρατολογηθεί από τις οκτώ φυλές της Ουράντια και ο τελευταίος της ομάδας αυτής προσχώρησε την εποχή του αναστάσιμου προσκλητήριου του Μιχαήλ, δέκα εννέα αιώνες πριν. Το συμβουλευτικό αυτό σώμα της Ουράντια αποτελείται από τα εξής μέλη:

(513.6) 45:4.3 1. Τον Όναγκαρ, τον κυρίαρχο νου της προ των Πλανητικών Πριγκίπων εποχής, ο οποίος οδήγησε τους συντρόφους του στη λατρεία «του Χορηγού της Αναπνοής.»

(513.7) 45:4.4 2. Τον Μάνσαντ, τον μεγάλο διδάσκαλο της μετά τους Πλανητικούς Πρίγκιπες εποχής στην Ουράντια, ο οποίος έστρεψε τους συντρόφους του στην απότιση σεβασμού προς το «Μέγα Φως.»

(513.8) 45:4.5 3. Οναμοναλόντον, έναν μακρυνό αρχηγό του κόκκινου ανθρώπου, εκείνον που οδήγησε τη φυλή του από τη λατρεία των πολλών θεών στη λατρεία του «Μεγάλου Πνεύματος.»

(513.9) 45:4.6 4. Τον Ορλάντοφ, ένα πρίγκιπα των γαλάζιων ανθρώπων και του αρχηγού τους στην αναγνώριση της θείας υπόστασης «Του Υπέρτατου Αρχηγού.»

(513.10) 45:4.7 5. Τον Πορσιούντα, τον ιερέα-μάντη της εκλειπούσας φυλής των πορτοκαλόχρωμων ανθρώπων και του αρχηγού του λαού αυτού στη λατρεία του «Μεγάλου Διδάσκαλου.»

(513.11) 45:4.8 6. Τον Σίνγκλανγκτον, τον πρώτο των κίτρινων ανθρώπων, ο οποίος δίδαξε και οδήγησε το λαό του στη λατρεία της «Μίας2 Αλήθειας», αντί των πολλών. Χιλιάδες χρόνια πριν, ο κίτρινος άνθρωπος γνώριζε τον ένα Θεό.

(513.12) 45:4.9 7. Τον Φάνταντ, τον ελευθερωτή από το σκοτάδι των πράσινων ανθρώπων και καθοδηγητή τους στη λατρεία της «Μιας Πηγής της Ζωής.»

(513.13) 45:4.10 8. Τον Όρβονον, τον διαφωτιστή των σε ιώδες χρώμα φυλών και αρχηγό τους στην πάλαι ποτέ υπηρεσία του «Θεού των Θεών.»

(514.1) 45:4.11 9. Τον Αδάμ, τον καθαιρεθέντα αλλά αποκατασταθέντα πλανητικό πατέρα της Ουράντια, έναν Υλικό Υιό του Θεού, ο οποίος απεστάλη στη μορφή της θνητής σάρκας, αλλά που σώθηκε και εν συνεχεία ανυψώθηκε στη θέση αυτή με απόφαση του Μιχαήλ.

(514.2) 45:4.12 10. Την Εύα, την μητέρα της ιώδους φυλής της Ουράντια, η οποία υπέστη την ποινή του σφάλματός της μαζί με τον σύντροφό της και που επίσης αποκαταστάθηκε μαζί του και της ανετέθη να υπηρετήσει στην ομάδα αυτή των θνητών διασωθέντων.

(514.3) 45:4.13 11. Τον Ενώχ, τον πρώτο των θνητών της Ουράντια που συγχωνεύθηκε με τον Προσαρμοστή της Σκέψης, κατά τη διάρκεια της θνητής του ζωής στη σάρκα.

(514.4) 45:4.14 12. Τον Μωυσή, τον απελευθερωτή ενός μικρού κατάλοιπου της καταβυθισμένης ιώδους φυλής και υποκινητή της αναβίωσης της λατρείας του Πατέρα του Σύμπαντος, με το όνομα «Ο Θεός του Ισραήλ.»

(514.5) 45:4.15 13. vΤον Ελιζά3 μία μετασχηματισμένη ψυχή λαμπρού πνευματικού επιτεύγματος κατά την μετά τους Υλικούς Υιούς εποχή.

(514.6) 45:4.16 14. Τον Μελχισεδέκ Ματσιβέντα, τον μοναδικό υιό της τάξης του που πλήρωσε δια του εαυτού του τις φυλές της Ουράντια. Ενώ ακόμη θεωρείτο ως ένας Μελχισεδέκ, έγινε «για πάντα λειτουργός των Μέγιστων,» αναλαμβάνοντας αιώνια την δέσμευση να υπηρετήσει ως θνητός ανερχόμενος, έχοντας προσωρινά διαμείνει στην Ουράντια, με τη μορφή της θνητής σάρκας στο Σάλεμ, την εποχή του Αβραάμ. Αυτός ο Μελχισεδέκ πρόσφατα ανακηρύχθηκε αντιβασιλέας Πλανητικός πρίγκιπας της Ουράντια, με το αρχηγείο του στην Τζερουζέμ και την εξουσία να δρα εξ ονόματος του Μιχαήλ, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα ο Πλανητικός Πρίγκιπας του κόσμου επί του οποίου βίωσε την τελική του επιφοίτηση με ανθρώπινη μορφή. Παρά το γεγονός αυτό, η Ουράντια εξακολουθεί να εποπτεύεται από διαδοχικούς αυτόχθονες γενικούς κυβερνήτες, μέλη των είκοσι τεσσάρων συμβούλων.

(514.7) 45:4.17 15. Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρόδρομο της αποστολής του Μιχαήλ στην Ουράντια και, εν σαρκί, μακρυνό εξάδελφο του Υιού του Ανθρώπου.

(514.8) 45:4.18 16. 1-2-3 Τον Πρώτο, τον αρχηγό των νομοταγών μεσοδιάστατων πλασμάτων που βρίσκονταν στην υπηρεσία του Γαβριήλ την εποχή της προδοσίας του Καλιγκάστια, ο οποίος ανυψώθηκε στη θέση αυτή από τον Μιχαήλ, αμέσως μετά την είσοδό του στην απεριόριστη κυριαρχία.

(514.9) 45:4.19 Οι εκλεγμένες αυτές προσωπικότητες εξαιρούνται από το καθεστώς ανέλιξης, προς το παρόν, μετά από αίτημα του Γαβριήλ, και δεν έχουμε ιδέα για το πόσο ακόμη θα υπηρετούν μ’ αυτή την ιδιότητα.

(514.10) 45:4.20 Οι έδρες υπ’ αριθμόν 17, 18, 19 και 20 δεν καταλαμβάνονται μόνιμα. Συμπληρώνονται προσωρινά δια της ομόφωνης συναίνεσης των δέκα έξι μόνιμων μελών, παραμένοντας κενές για μεταγενέστερη εκχώρηση στους ανερχόμενους θνητούς από την παρούσα, την μετά την επιφοίτηση του Υιού, εποχή της Ουράντια.

(514.11) 45:4.21 Οι αριθμοί 21, 22, 23 και 24 κατά τον ίδιο τρόπο συμπληρώνονται προσωρινά, ενώ κρατούνται ως εφεδρικές για τους μεγάλους διδασκάλους άλλων και μεταγενέστερων εποχών, οι οποίες αναμφίβολα θ’ ακολουθήσουν την παρούσα εποχή. Οι περίοδοι των Μαγίστρων Υιών και των Διδασκάλων Υιών, όπως επίσης και οι εποχές του φωτός και της ζωής αναμένονται στην Ουράντια, ανεξάρτητα από τις απρόσμενους ελέγχους των θείων Υιών, οι οποίοι μπορεί να γίνουν, ή μπορεί και όχι.

5. ΟΙ ΥΛΙΚΟΙ ΥΙΟΙ.

(514.12) 45:5.1 Οι μεγάλοι υποτομείς της ουράνιας ζωής έχουν το αρχηγείο τους, αλλά και απέραντες εφεδρείες στην Τζερουζέμ, οι οποίες περιλαμβάνουν τις διάφορες τάξεις των θείων Υιών, των ανώτερων πνευμάτων, των υπεραγγέλων, των αγγέλων και των μεσοδιάστατων πλασμάτων. Το κεντρικό κτίριο του θαυμάσιου αυτού τομέα είναι ο κύριος ναός των Υλικών Υιών.

(515.1) 45:5.2 Ο χώρος κυριαρχίας των Αδάμ αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους νεοαφικνούμενους στη Τζερουζέμ. Πρόκειται για μία απέραντη έκταση που αποτελείται από χίλια κέντρα, αν και κάθε οίκος των Υλικών Υιών και Θυγατέρων ζει σε δική του ιδιοκτησία μέχρι τη στιγμή της αναχώρησης των μελών του για υπηρεσία στους εξελικτικούς κόσμους του διαστήματος, ή μέχρις ότου αρχίσουν την προς τον Παράδεισο ανελικτική τους πορεία.

(515.2) 45:5.3 Οι Υλικοί αυτοί Υιοί είναι ο ανώτατος τύπος των σεξουαλικά αναπαραγόμενων υπάρξεων που μπορούν να βρεθούν στους εκπαιδευτικούς κόσμους των εξελισσομένων συμπάντων. Και είναι πραγματικά υλικοί. Ακόμη και οι Πλανητικοί Αδάμ και Εύες είναι καθαρά ορατοί στις θνητές φυλές των κατοικημένων κόσμων. Αυτοί οι Υλικοί Υιοί είναι ο έσχατος και φυσικός κρίκος στην αλυσίδα των προσωπικοτήτων η οποία εκτείνεται από το θείο και την τελειότητα πάνω, μέχρι κάτω, στην ανθρωπότητα και την υλική υπόσταση. Οι Υιοί αυτοί εφοδιάζουν τους κατοικημένους κόσμους μ’ έναν ενδιάμεσο, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει αμοιβαία επαφή μεταξύ του αόρατου Πλανητικού Πρίγκιπα και των υλικών πλασμάτων των κόσμων.

(515.3) 45:5.4 Κατά την τελευταία, ανά χιλιετία, εγγραφή στον Σάλβινγκτον, είχαν καταχωρηθεί στον Νέβαδον 161,432,840 Υλικοί Υιοί και Θυγατέρες, ως πολίτες στις πρωτεύουσες των τοπικών συστημάτων. Ο αριθμός των Υλικών Υιών ποικίλει στα διάφορα συστήματα και ο αριθμός αυτός διαρκώς αυξάνει δια της φυσικής αναπαραγωγής. Κατά την ενάσκηση των αναπαραγωγικών τους λειτουργιών δεν καθοδηγούνται αποκλειστικά από προσωπικές επιθυμίες ως προς την επαφή τους με άλλες προσωπικότητες, αλλά επίσης και από τα ανώτερα κυβερνητικά σώματα και τις συμβουλευτικές επιτροπές.

(515.4) 45:5.5 Οι Υλικοί αυτοί Υιοί και Θυγατέρες είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Τζερουζέμ και των συνδεδεμένων μ’ αυτήν κόσμων. Κατέχουν απέραντες ιδιοκτησίες στην Τζερουζέμ και συμμετέχουν ελεύθερα στην τοπική διοίκηση της πρωτεύουσας σφαίρας, διαχειριζόμενοι πρακτικά όλες τις συνηθισμένες υποθέσεις με τη βοήθεια των μεσοδιάστατων και των ανερχόμενων.

(515.5) 45:5.6 Στην Τζερουζέμ, οι αναπαραγόμενοι αυτοί Υιοί έχουν την άδεια να πειραματίζονται με τα ιδεώδη της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον τρόπο των Μελχισεδέκ και επιτυγχάνουν ένα πολύ υψηλό τύπο κοινωνίας. Οι ανώτερες τάξεις των υιών διατηρούν την άσκηση του βέτο του κόσμου, αλλά από κάθε, σχεδόν, άποψη, οι Αδαμίτες της Τζερουζέμ αυτοκυβερνώνται με συμπαντική ψηφοφορία και κυβέρνηση αντιπροσώπων. Ελπίζουν να τους δοθεί κάποτε απόλυτη ουσιαστικά αυτονομία.

(515.6) 45:5.7 Ο χαρακτήρας της υπηρεσίας των Υλικών Υιών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία τους. Ενώ δεν δικαιούνται την είσοδο στα Πανεπιστήμια των Μελχισεδέκ, στον Σάλβινγκτον – όντας υλικοί και συνήθως περιορισμένοι σε συγκεκριμένους πλανήτες – οι Μελχισεδέκ, παρ’ όλ’ αυτά, διατηρούν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό σώμα στο αρχηγείο του κάθε συστήματος για την καθοδήγηση των νεώτερων γενεών των Υλικών Υιών. Τα εκπαιδευτικά και πνευματικά επιμορφωτικά συστήματα που παρέχονται για την εξέλιξη των νεώτερων Υλικών Υιών και Θυγατέρων αποτελούν την ακμή της τελειότητας όσον αφορά στο αντικείμενο, την τεχνική και την πρακτική αξία.

6. Η ΑΔΑΜΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

(515.7) 45:6.1 Οι Υλικοί Υιοί και Θυγατέρες, μαζί με τα παιδιά τους παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον θέαμα, που ποτέ δεν παύει να ξυπνά την περιέργεια και να τραβά την προσοχή όλων των ανερχομένων θνητών. Μοιάζουν τόσο πολύ με τις δικές σας, υλικές, σεξουαλικά αναπαραγόμενες, φυλές, ώστε και οι δύο ανακαλύπτετε μεγάλο, κοινό ενδιαφέρον στο να απασχολείτε τις σκέψεις σας και να περνάτε τον καιρό σας με αδελφικές επαφές.

(515.8) 45:6.2 Οι θνητοί διασωθέντες περνούν πολύ από το χρόνο ανάπαυσής τους στην πρωτεύουσα του συστήματος παρατηρώντας και μελετώντας τις συνήθειες της ζωής και τη συμπεριφορά αυτών των ανώτερων, ημι-φυσικών, εχόντων φύλο πλασμάτων, αφού οι πολίτες αυτοί της Τζερουζέμ είναι οι άμεσοι υποστηρικτές και μέντορες των θνητών διασωθέντων από την εποχή που κατέκτησαν τη θέση των πολιτών του αρχηγικού κόσμου μέχρις ότου αναχωρήσουν για την Εντέντια.

(516.1) 45:6.3 Στους επτά κόσμους-δώματα, παρέχονται στους ανερχόμενους θνητούς άφθονες ευκαιρίες ως αντιστάθμισμα για κάθε μία και για όλες τις εμπειρικές απώλειες που υπέστησαν στους κόσμους προέλευσής των, είτε λόγω κληρονομικότητας, περιβάλλοντος, ή ατυχούς πρόωρου τερματισμού της πορείας τους στη σάρκα. Τούτο είναι καθ’ οιανδήποτε έννοια αληθές, εκτός της σεξουαλικής ζωής των θνητών και των συνακόλουθων προσαρμογών της. Χιλιάδες θνητών φθάνουν στους κόσμους-δώματα χωρίς να έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα από τις καλές μαρτυρίες τις απορρέουσες από τις σωστές κατά μέσο όρο σεξουαλικές τους σχέσεις στις γενέθλιες σφαίρες τους. Η εμπειρία στους κόσμους-δώματα ελάχιστες ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει για να αντισταθμιστούν αυτές οι πολύ προσωπικές απώλειες. Η σεξουαλική εμπειρία, κατά τη φυσική έννοια, αποτελεί παρελθόν για τους ανερχόμενους αυτούς, αλλά σε στενή συνεργασία με τους Υλικούς Υιούς και Θυγατέρες, τόσον ως μεμονωμένα άτομα, όσο και ως μέλη των οίκων τους, οι ατελείς σεξουαλικά αυτοί θνητοί μπορούν να αντισταθμίσουν τις κοινωνικές, διανοητικές, συναισθηματικές και πνευματικές πλευρές της ανεπάρκειάς τους. Έτσι, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι τους οποίους οι περιστάσεις, ή η κακή εκτίμηση αποστέρησαν από τα οφέλη της πλεονεκτικής σεξουαλικής συνάφειας στους εξελικτικούς κόσμους, εδώ, στις πρωτεύουσες των συστημάτων, είχαν κάθε ευκαιρία να αποκτήσουν αυτές τις απαραίτητες εμπειρίες ως θνητοί σε στενή και τρυφερή συνάφεια με τα ουράνια Αδαμικά, έχοντα φύλο, πλάσματα, που κατοικούν μόνιμα στις πρωτεύουσες των συστημάτων.

(516.2) 45:6.4 Ουδείς ανερχόμενος θνητός, μεσοδιάστατος, ή σεραφείμ μπορεί να ανέλθει στον Παράδεισο, να φθάσει στον Πατέρα και να ενταχθεί στο Σώμα της τελικότητας χωρίς να έχει βιώσει την εξαίσια εκείνη εμπειρία της επίτευξης γονικής σχέσης με ένα εξελισσόμενο παιδί των κόσμων, ή μία άλλη εμπειρία ανάλογη και ισοδύναμη μ’ αυτήν. Η σχέση παιδιού και γονέα είναι θεμελιώδης για την βασική θεώρηση του Πατέρα του Σύμπαντος και των συμπαντικών παιδιών του. Για το λόγο αυτό, μία παρόμοια εμπειρία είναι αναπόσπαστη από την εμπειρική εξάσκηση όλων των ανερχόμενων.

(516.3) 45:6.5 Τα ανερχόμενα μεσοδιάστατα πλάσματα και τα εξελικτικά σεραφείμ πρέπει να περάσουν από την εμπειρία αυτή της γονικής ιδιότητας σε συνεργασία με τους Υλικούς Υιούς και Θυγατέρες του αρχηγείου του συστήματος. Έτσι αποκτούν αυτοί οι μη δυνάμενοι να αναπαραχθούν ανερχόμενοι την εμπειρία της γονικής ιδιότητας, βοηθώντας τους Αδάμ και τις Εύες της Τζερουζέμ να αναθρέψουν και να εκπαιδεύσουν τους απογόνους τους.

(516.4) 45:6.6 Όλοι οι θνητοί διασωθέντες οι οποίοι δεν έχουν βιώσει την εμπειρία του να γίνουν γονείς στους εξελικτικούς κόσμους, πρέπει επίσης να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτή εκπαίδευση ενώ θα διαμένουν προσωρινά στους οίκους των Υλικών Υιών της Τζερουζέμ, αλλά και ως γονικοί βοηθοί των υπέροχων αυτών πατέρων και μητέρων. Τούτο είναι αληθές, εκτός εάν παρόμοιοι θνητοί μπόρεσαν να αντισταθμίσουν τις ανεπάρκειές τους στον παιδικό σταθμό του συστήματος, που βρίσκεται στον πρώτο κόσμο μεταβατικής επιμόρφωσης της Τζερουζέμ.

(516.5) 45:6.7 Ο δοκιμαστικός αυτός παιδικός σταθμός της Σατάνια υποστηρίζεται από ορισμένες μοροντιανές προσωπικότητες στον κόσμο των τελικιστών, με τον μισό πλανήτη να είναι αφιερωμένος στο έργο αυτό της ανατροφής των παιδιών. Εδώ παραλαμβάνονται και επανασυγκεντρώνονται ορισμένα παιδιά διασωθέντων θνητών, όπως οι απόγονοι εκείνων που χάθηκαν στους εξελικτικούς κόσμους προτού αποκτήσουν πνευματικό κύρος ως άτομα. Η ανέλιξη οποιουδήποτε εκ των δύο φυσικών γονέων του, διασφαλίζει ότι ένα τέτοιο θνητό παιδί των κόσμων θα επανεξατομικευθεί ομόφωνα στον πλανήτη των τελικιστών του συστήματος και ότι θα του επιτραπεί να αποδείξει, με τη μετέπειτα ελεύθερη βούλησή του, το αν θα επιλέξει να ακολουθήσει το δρόμο των γονέων του, της ανέλιξης των θνητών. Τα παιδιά εδώ εμφανίζονται όπως ακριβώς στον κόσμο όπου γεννήθηκαν εκτός από την απουσία της διαφοροποίησης του φύλου. Δεν υφίσταται αναπαραγωγή του είδους των θνητών μετά την εμπειρία της ζωής στους κατοικημένους κόσμους.

(517.1) 45:6.8 Οι σπουδαστές στους κόσμους-δώματα που έχουν ένα, ή περισσότερα παιδιά, στον δοκιμαστικό παιδικό σταθμό του κόσμου των τελικιστών και που οι ίδιοι έχουν ανεπαρκή βασική γονική εμπειρία, μπορούν να ζητήσουν μία έγγραφη άδεια από τους Μελχισεδέκ η οποία θα καταστήσει δυνατή την προσωρινή μεταφορά τους από τα καθήκοντα των ανερχομένων στους κόσμους-δώματα, στον κόσμο των τελικιστών, όπου τους δίδεται η ευκαιρία να εργασθούν ως συνεργαζόμενοι γονείς για δικά τους, αλλά και για τα άλλα παιδιά. Η υπηρεσία αυτή της γονικής λειτουργίας μπορεί αργότερα να επικυρωθεί στην Τζερουζέμ, ως εκπλήρωση του μισού της εκπαίδευσης στην οποία απαιτείται να υποβληθούν οι ανερχόμενοι αυτοί, στους οίκους των Υλικών Υιών και Θυγατέρων.

(517.2) 45:6.9 Ο δοκιμαστικός παιδικός σταθμός αυτός καθ’ εαυτός εποπτεύεται από χίλια ζευγάρια Υλικών Υιών και Θυγατέρων, εθελοντών από την αποικία της τάξης τους στην Τζερουζέμ. Έχουν την άμεση βοήθεια ενός ίσου, σχεδόν, αριθμού εθελοντών μεσοδιάστατων γονικών ομάδων οι οποίες κάνουν εδώ μία ενδιάμεση στάση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθώς πηγαίνουν από τον κόσμο των μεσοδιάστατων της Σατάνια στο άγνωστο πεπρωμένο των ιδιαίτερων κόσμων που τους εξασφαλίσθηκαν μεταξύ των σφαιρών των τελικιστών του Σάλβινγκτον.

7. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

(517.3) 45:7.1 Οι Μελχισεδέκ είναι οι διευθυντές του πολυμελούς αυτού σώματος των καθοδηγητών – εν μέρει εξαγνισμένων αυτόβουλων πλασμάτων και άλλων – οι οποίοι λειτουργούν με τρόπο απόλυτα αποδεκτό στη Τζερουζέμ και τους συνδεδεμένους μ’ αυτήν κόσμους, αλλά ιδιαίτερα στους επτά κόσμους-δώματα. Αυτοί είναι οι πλανήτες περιορισμού, όπου οι θνητοί εκείνοι οι οποίοι απέτυχαν να συγχωνευθούν με τους ενοικούντες Προσαρμοστές τους κατά την ένσαρκη ζωή τους, αποκαθίστανται σε μεταβατική μορφή, για να δεχθούν περαιτέρω βοήθεια και να απολαύσουν εκτεταμένες ευκαιρίες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για πνευματικό επίτευγμα, τις ίδιες εκείνες τις προσπάθειες που πρόωρα διεκόπησαν από το θάνατο. Η, εάν, για οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε κληρονομικό μειονέκτημα, δυσμενές περιβάλλον, ή κακές συγκυρίες, το επίτευγμα αυτό της ψυχής δεν ολοκληρώθηκε, ανεξάρτητα από την αιτία, όλοι εκείνοι που έχουν ειλικρινείς προθέσεις και το αξίζουν πνευματικά, θα είναι, ως εαυτοί, παρόντες στους διαδοχικούς πλανήτες, όπου πρέπει να γίνουν κάτοχοι των βασικών θεμάτων της αιώνιας πορείας, να αποκτήσουν ιδιότητες που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν, ή που δεν απέκτησαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους στη σάρκα.

(517.4) 45:7.2 Οι Υπέρλαμπροι Εσπερινοί Αστέρες (και οι ανώνυμοι ομοβάθμιοί τους) συχνά υπηρετούν ως δάσκαλοι στις διάφορες εκπαιδευτικές επιχειρήσεις του σύμπαντος, περιλαμβανομένων εκείνων οι οποίες υποστηρίζονται από τους Μελχισεδέκ. Συνεργάζονται επίσης και οι Διδάσκαλοι Υιοί της Τριάδας και μεταδίδουν το άγγιγμα της Παραδείσιας τελειότητας στα διαδοχικά αυτά εκπαιδευτικά σχολεία. Όλες όμως αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένες στην πρόοδο των ανερχομένων θνητών. Πολλές αφορούν εξ ίσου στην προοδευτική εξάσκηση των γηγενών πνευματικών προσωπικοτήτων του Νέβαδον.

(517.5) 45:7.3 Οι Υιοί Μελχισεδέκ διευθύνουν ανελικτικά τα τριάντα διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα στην Τζερουζέμ. Τα εκπαιδευτικά αυτά σχολεία αρχίζουν με το κολέγιο της αυτό-αξιολόγησης και τελειώνουν με τα σχολεία ιθαγένειας της Τζερουζέμ, όπου οι Υλικοί Υιοί και Θυγατέρες προσχωρούν στους Μελχισεδέκ και στους άλλους, στην υπέρτατη προσπάθειά τους να πιστοποιήσουν τους θνητούς διασωθέντες για την ανάληψη των υψηλών ευθυνών τους, αυτών της αντιπροσώπευσης της κυβέρνησης. Ολόκληρο το σύμπαν είναι οργανωμένο και διοικείται πάνω στο σχέδιο αντιπροσώπευσης. Η αντιπροσώπευση της κυβέρνησης είναι το θείο ιδανικό της αυτοδιοίκησης μεταξύ των ατελών υπάρξεων.

(517.6) 45:7.4 Κάθε εκατό έτη συμπαντικού χρόνου, κάθε σύστημα επιλέγει τους δέκα αντιπροσώπους του που θα λάβουν μέρος στο νομοθετικό σώμα του αστερισμού. Επιλέγονται από το συμβούλιο των χιλίων της Τζερουζέμ, ένα σώμα εκλεκτόρων, επιφορτισμένου με το καθήκον της εκπροσώπησης των ομάδων του συστήματος σε όλα αυτά τα εντεταλμένα, ή καθορισμένα θέματα. Όλοι οι αντιπρόσωποι, ή οι άλλοι εντεταλμένοι επιλέγονται από το συμβούλιο των χιλίων εκλεκτόρων και πρέπει να είναι απόφοιτοι της ανώτατης σχολής του Κολεγίου Διοίκησης των Μελχισεδέκ, όπως είναι επίσης όλοι εκείνοι οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα αυτή των χιλίων εκλεκτόρων. Η σχολή αυτή υποστηρίζεται από τους Μελχισεδέκ, που πρόσφατα βοηθούνται από τους τελικιστές.

(518.1) 45:7.5 Υπάρχουν πολλά σώματα εκλεκτόρων στην Τζερουζέμ και όλοι ψηφίζονται για να ασκήσουν το έργο τους,4 από καιρό σε καιρό, από τρεις τάξεις πολιτών – τους Υλικούς Υιούς και τις Θυγατέρες, τα σεραφείμ και τους βοηθούς τους, περιλαμβανομένων και των μεσοδιάστατων πλασμάτων, και των ανερχομένων θνητών. Για να λάβει το χρίσμα της τιμής της εκπροσώπησης, ένας υποψήφιος πρέπει να έχει κερδίσει την απαιτούμενη αναγνώριση από τα σχολεία διοίκησης των Μελχισεδέκ.

(518.2) 45:7.6 Η ψηφοφορία είναι συμπαντική στην Τζερουζέμ μεταξύ των τριών αυτών ομάδων των πολιτών, αλλά η ψήφος αποτιμάται διαφορετικά, σύμφωνα με την αναγνωρισμένη και δεόντως εγγεγραμμένη ατομική απόκτηση αληθούς μοροντιανής σοφίας. Η ψήφος που δίδεται στην Τζερουζέμ από οποιαδήποτε προσωπικότητα, έχει μία αξία που κυμαίνεται από το ένα μέχρι το χίλια. Οι πολίτες της Τζερουζέμ ταξινομούνται, έτσι, σύμφωνα με το ουσιαστικό τους επίτευγμα.

(518.3) 45:7.7 Από καιρό σε καιρό οι πολίτες της Τζερουζέμ παρουσιάζονται στους εξεταστές Μελχισεδέκ, οι οποίοι πιστοποιούν την κατάκτηση από αυτούς της μοροντιανής σοφίας. Κατόπιν παρουσιάζονται στο εξεταστικό σώμα των Υπέρλαμπρων Εσπερινών Αστέρων, ή τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν το βαθμό πνευματικής ενόρασης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στους είκοσι τέσσερις συμβούλους και τους βοηθούς τους, οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση της εμπειρικής επίτευξης της κοινωνικοποίησής τους. Οι τρεις αυτές συνιστώσες μεταφέρονται κατόπιν στους αρχειοφύλακες της ιθαγένειας της κυβέρνησης των αντιπροσώπων, οι οποίοι γρήγορα υπολογίζουν την ουσιαστική τους κατάσταση και προσδιορίζουν την αξία της ψηφοφορίας σύμφωνα με αυτήν.

(518.4) 45:7.8 Υπό την εποπτεία των Μελχισεδέκ, τους ανερχόμενους θνητούς, ειδικά εκείνους οι οποίοι καθυστερούν στην ενοποίηση της προσωπικότητάς τους στα καινούργια μοροντιανά επίπεδα, τους παίρνουν από το χέρι οι Υλικοί Υιοί και τους κάνουν εντατική εξάσκηση, σχεδιασμένη να αποκαθιστά παρόμοιες ανεπάρκειες. Ουδείς ανερχόμενος θνητός εγκαταλείπει το αρχηγείο του συστήματος για την περισσότερο εκτεταμένη και ποικιλόμορφη πορεία κοινωνικοποίησης στον αστερισμό, πριν οι Υλικοί Υιοί πιστοποιήσουν την επίτευξη συμπαγούς προσωπικότητας – ενός ιδιαίτερου γνωρίσματος που συνδυάζει την ολοκληρωμένη θνητή υπόσταση σε εμπειρικό συσχετισμό με την εξελισσόμενη μοροντιανή πορεία, με τα δύο στοιχεία δεόντως αναμεμειγμένα δια του πνευματικού υπερελέγχου του Προσαρμοστή της Σκέψης.

(518.5) 45:7.9 [Παρουσιάσθηκε από έναν Μελχισεδέκ προσωρινής απόσπασης στην Ουράντια.[

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.