45 Kiri - Kohaliku süsteemi haldamine

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

45. Kiri

Kohaliku süsteemi haldamine

45:0.1 (509.1) SATANIA halduskeskus koosneb arhitektuursete sfääride parvest, mida on arvult viiskümmend seitse — Jerusem ise, seitse suuremat satelliiti ja nelikümmend üheksa allsatelliiti. Süsteemi keskusmaailm Jerusem on peaaegu sada korda Urantiast suurem, kuigi selle gravitatsioon on veidi väiksem. Jerusemi suuremateks satelliitideks on seitse üleminekumaailma, millest igaüks on umbes kümme korda Urantiast suurem, ning nende üleminekusfääride seitse allsatelliiti on ligikaudu Urantia-suurused.

45:0.2 (509.2) Seitse eluasemeilma on esimese üleminekumaailma seitse allsatelliiti.

45:0.3 (509.3) Kogu selle viiekümne seitsmest arhitektuursest maailmast koosneva süsteemi autonoomset varustatust valguse, soojuse, vee ja energiaga koordineerivad Satania Võimsuskeskus ja Füüsilised Meisterjuhtijad vastavalt nende spetsiaalselt loodud sfääride füüsiliseks korrastamiseks ja korraldamiseks kehtestatud viisile. Kohalikud spornagiad hoolitsevad nende eest füüsiliselt ja hooldavad neid igati ka muul viisil.

1. Üleminekukultuuri maailmad

45:1.1 (509.4) Seitset ümber Jerusemi tiirlevat suuremat maailma nimetatakse üldiselt üleminekukultuuri sfäärideks. Nende valitsejad määratakse aeg-ajalt Jerusemi kõrgeima täidesaatva nõukogu poolt. Need sfäärid kannavad järgmisi numbreid ja nimetusi:

45:1.2 (509.5) Number 1. Lõpetanute Maailm. See on lõpetanute korpuse keskus kohalikus süsteemis ning seda ümbritsevad vastuvõtumaailmad, seitse eluasemeilma, mis on täielikult pühendunud surelike tõusukavale. Lõpetanute maailma pääsevad kõigi seitsme eluasemeilma elanikud. Transpordiseeravid kannavad tõusuisiksusi edasitagasi neil palverännakutel, mis peavad tugevdama nende usku üleminekusurelike lõplikku saatusse. Kuigi lõpetanud ja nende ehitised ei ole morontia nägemisele tavaliselt tajutavad, tekitab teis enam kui põnevust, kui energiamuundajad ja Morontia Võimsusejuhendajad võimaldavad teil aeg-ajalt heita pilku neile kõrgetele vaimisiksustele, kes on Paradiisi-tõusuga tegelikult lõpule jõudnud ja tagasi pöördunud just neisse maailmadesse, kust teie seda pikka teekonda alustate, nagu tagatiseks sellele, et te võite ja saate selle tohutu ettevõtmise lõpule viia. Kõik eluasemeilmades viibijad käivad vähemalt kord aastas lõpetanute sfääril, et neil assambleedel lõpetanuid näha.

45:1.3 (510.1) Number 2. Morontiamaailm. See planeet on morontiaelu juhendajate keskus ning seda ümbritsevad seitse sfääri, kus morontiaülemad koolitavad oma kaaslasi ja abilisi, nii morontiaolendeid kui ka tõususurelikke.

45:1.4 (510.2) Läbides seitset eluasemeilma, liigute te ka läbi nende kultuuriliste ja sotsiaalsete sfääride, puutudes üha enam kokku morontiamaailmadega. Liikudes esimesest eluasemeilmast teise, omandate õiguse külastada üleminekumaailmade teist keskust, morontiamaailma jne. Kui olete mõnel neist kuuest kultuurilisest sfäärist, võidakse teid kutsuda külastama ja vaatlema mõnda seitsmest seda ümbritsevast maailmast, kus toimub vastav rühmategevus.

45:1.5 (510.3) Number 3. Inglimaailm. See on kõigi süsteemis tegutsevate seeravivägede keskus, mida ümbritsevad seitse inglite koolitus- ja õppemaailma. Need on seeravite sotsiaalsfäärid.

45:1.6 (510.4) Number 4. Kõrgemate Inglite Maailm. See sfäär on Kirgaste Õhtutähtede ja tohutu hulga nendega kooskõlastatud ning peaaegu kooskõlastatud olendite kodu Satanias. Selle maailma seitse satelliiti on määratud nende nimeta taevaolendite seitsmele põhirühmale.

45:1.7 (510.5) Number 5. Poegade Maailm. See planeet on kõigist klassidest jumalike Poegade, kaasa arvatud loodud-olendite kolmsustatud poegade keskus. Seitse seda ümbritsevat maailma on määratud nende jumalike olenditega suguluses olevate poegade üksikrühmadele.

45:1.8 (510.6) Number 6. Vaimu Maailm. See sfäär on Lõpmatu Vaimu kõrgete isiksuste kohtumispaik süsteemis. Seitse seda ümbritsevat satelliiti on määratud nende mitmesuguste klasside üksikrühmadele. Aga Vaim ei ole kuuendas üleminekumaailmas esindatud ning tema kohalolekut ei täheldata ka süsteemi keskusmaailmades, Salvingtoni Jumalik Hoolekandja on kõikjal Nebadonis.

45:1.9 (510.7) Number 7. Isa Maailm. See on süsteemi vaikne sfäär. Sellel ei asu ühtki olendite rühma. Kesksel kohal on suur valgusetempel, kuid selle sees ei ole võimalik kedagi eristada. Kõik süsteemi maailmade olendid on palveldajatena teretulnud.

45:1.10 (510.8) Isa maailma ümbritsevat seitset satelliiti kasutatakse eri süsteemides erinevalt. Satanias kasutatakse neid praegu Luciferi mässust osavõtnute interneerimissfääridena. Tähtkuju keskusmaailmal Edential analoogilisi vanglamaailmu ei ole; need vähesed seeravid ja keerubid, kes Satania mässust osavõtjate poole üle läksid, on sellest ajast saadik olnud neis Jerusemi isoleeritud maailmades vangistuses.

45:1.11 (510.9) Seitsmendas eluasemeilmas viibides pääsete seitsmendasse üleminekumaailma, Kõikse Isa sfäärile, ning teil on lubatud külastada ka seda planeeti ümbritsevaid Satania vanglamaailmu, kus hoitakse praegu vangis Luciferi ja enamikku neist isiksustest, kes temaga mässus Miikaeli vastu kaasa läksid. Seda kurba vaatepilti on olnud võimalik jälgida möödunud ajastutel ning see on edaspidigi tõsine hoiatus kogu Nebadonile, kuni Päevilt Vanad mõistavad kohut Luciferi ja tema langenud kaaslaste patu üle, kes lükkasid tagasi nende universumi Isa Miikaeli pakutud päästmise.

2. Süsteemi Suverään

45:2.1 (511.1) Asustatud maailmade kohaliku süsteemi tegevjuht on esmane Lanonandek-Poeg, Süsteemi Suverään. Meie kohalikus universumis usaldatakse neile suveräänidele suuri juhtimisülesandeid, ebatavalisi isiklikke eesõigusi. Kõik universumid, isegi mitte Orvontonis, pole korraldatud selliselt, et Süsteemi Suveräänidel oleksid nii ebatavaliselt laialdased volitused toimida süsteemi asjade suunamisel oma äranägemise järgi. Kuid need kammitsemata juhid on ilmutanud ebalojaalsust vaid kolmel korral kogu Nebadoni ajaloo jooksul. Luciferi mäss Satania süsteemis oli neist kõige viimane ja kõige ulatuslikum.

45:2.2 (511.2) Satanias ei ole isegi pärast seda hukatuslikku vastuhakku mingeid muudatusi tehtud süsteemi haldamisviisides. Praegusel Süsteemi Suveräänil on kogu võim ja volitused, mis olid usaldatud ka tema vääritule eelkäijale, välja arvatud teatavad küsimused, mida juhendavad nüüd Tähtkujude Isad ja mida Päevilt Vanad ei ole veel Luciferi järglasele Lanaforge'ile täielikult tagasi andnud.

45:2.3 (511.3) Praegune Satania juht on lahke ja suurepärane valitseja, mässu ajal läbiproovitud suverään. Süsteemi Suverääni abilisena teenides jäi Lanaforge Nebadoni universumi eelmise mässu ajal ustavaks Miikaelile. See vägev ja oivaline Satania Isand on proovilepandud ja läbitestitud haldur. Süsteemi teise mässu ajal Nebadonis, kui Süsteemi Suverään komistas ja pimedusse langes, haaras Lanaforge kui eksinud juhi esimene abiline valitsusohjad enda kätte ning juhtis süsteemi asju niimoodi, et selle õnnetu süsteemi keskusmaailmades ja asustatud planeetidel läks kaotsi suhteliselt vähe isiksusi. Lanaforge'il on au olla ainus esmane Lanonandek-Poeg kogu Nebadonis, kes on Miikaeli teenistuses nii ustavalt teeninud, kuigi temast kõrgema võimu ja seisusega vend eksis. Lanaforge jääb Jerusemi ilmselt seniks, kuni kõik endise rumaluse tagajärjed on ületatud ja mässu jäljed Sataniast kaotatud.

45:2.4 (511.4) Ehkki Satania isoleeritud maailmade kõiki asju ei ole veel Lanaforge'i jurisdiktsiooni alla tagasi toodud, ilmutab ta nende heaolu vastu suurt huvi ning külastab Urantiat sageli. Nagu ka teistes, normaalsetes süsteemides, juhib Suverään süsteemi maailmavalitsejate nõukogu, kuhu kuuluvad Planeedivürstid ja isoleeritud maailmade kohapeal asuvad kindralkubernerid. See planeedinõukogu koguneb aeg-ajalt süsteemi keskusesse — „Kui Jumala Pojad tulevad kokku”.

45:2.5 (511.5) Kord nädalas, Jerusemi iga kümne päeva järel, peab Suverään kinnise koosoleku mõne rühmaga mitmesugustest keskusmaailmas elavatest isiksuseklassidest. Need on võluvad mitteametlikud tunnid, mis Jerusemil veedetakse, ja need jäävad alatiseks meelde. Jerusemil valitseb kõigi olendiklasside vahel ja kõigi nende rühmade ning Süsteemi Suverääni vahel ülim vendlus.

45:2.6 (511.6) Need ainulaadsed kokkusaamised toimuvad klaasmerel, süsteemi keskusmaailma suurel kogunemisväljal. Need on puhtsotsiaalsed ja vaimsed koosolekud: kunagi ei arutata midagi, mis puudutaks planeedi haldamist või isegi tõusuplaani. Tõususurelikud kohtuvad neil kordadel vaid selleks, et mõnusalt aega veeta ja teiste Jerusemi elanikega kokku saada. Need rühmad, keda Suverään pole neile iganädalastele puhkeüritustele kutsunud, kohtuvad oma keskuses.

3. Süsteemi Valitsus

45:3.1 (512.1) Kohaliku süsteemi tegevjuhti Süsteemi Suverääni abistavad alati kaks-kolm Lanonandek-Poega, kes on tema esimene ja teine abi. Kuid praegu haldab Satania süsteemi seitsmest Lanonandekist koosnev rühm:

45:3.2 (512.2) 1. Süsteemi Suverään—Lanaforge, numbriga 2709, esmasest astmest ja ususalgajast Luciferi järglane;

45:3.3 (512.3) 2. Suverääni esimene abi—Mansurotia, kolmanda astme Lanonandek numbriga 17 841. Ta saadeti Sataniale koos Lanaforge'iga;

45:3.4 (512.4) 3. Suverääni teine abi—Sadib, kolmandast astmest, numbriga 271 402. Sadib saabus samuti Sataniale koos Lanaforge'iga;

45:3.5 (512.5) 4. süsteemi hooldaja—Holdant, kolmanda astme korpusest, numbriga 19, kõigi surelikust eksistentsist kõrgemate interneeritud vaimude hoidja ja valvur. Holdant tuli samuti Sataniale koos Lanaforge'iga;

45:3.6 (512.6) 5. süsteemi kroonik—Vilton, Satania Lanonandekite-poolse hoolekande sekretär, numbriga 374 kolmandast astmest. Vilton kuulus Lanaforge'i esialgsesse rühma;

45:3.7 (512.7) 6. annetumise suunaja—Fortant, teise astme Lanonandekite reservis numbriga 319 847 ja kõigi Jerusemile ületoodud universumitegevuste ajutine suunaja alates Miikaeli annetumisest Urantial. Fortant kinnistati Lanaforge'i kaaskonda Urantia aja tuhande üheksasajaks aastaks;

45:3.8 (512.8) 7. kõrge nõunik—Hanavard, esimese astme Lanonandek-Poeg number 67 ja universumi nõunike ning koordinaatorite kõrge korpuse liige. Ta tegutseb Satania täidesaatva nõukogu tegevesimehena. Hanavard on sellest klassist kaheteistkümnes, kes Jerusemil pärast Luciferi mässu seda teenistust peab.

45:3.9 (512.9) See seitsmest Lanonandekist koosnev tegevrühm on laiendatud valitsus, kes tegutseb Luciferi mässust tingitud eriolukordades. Jerusemil on vaid alama astme kohtud, sest süsteem on haldusüksus, mitte kohtumõistmisüksus, kuid Lanonandeki valitsust toetab Jerusemi täidesaatev nõukogu, Satania kõrgeim nõuandev kogu. See nõukogu koosneb kaheteistkümnest liikmest:

45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, Lanonandekist esimees;

45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, Süsteemi Suverään;

45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, Suverääni esimene abi;

45:3.13 (512.13) 4. Satania Melkisedekite juht;

45:3.14 (512.14) 5. Satania Elukandjate tegevjuht;

45:3.15 (512.15) 6. Satania lõpetanute juht;

45:3.16 (512.16) 7. Satania algne Aadam, Aineliste Poegade juht ja juhendaja;

45:3.17 (512.17) 8. Satania seeravihulkade suunaja;

45:3.18 (512.18) 9. Satania füüsiliste juhtijate ülem;

45:3.19 (512.19) 10. süsteemi Morontia Võimsusejuhendajate suunaja;

45:3.20 (513.1) 11. süsteemi keskteeolendite tegevsuunaja;

45:3.21 (513.2) 12. tõususurelike korpuse tegevjuht.

45:3.22 (513.3) See nõukogu valib regulaarselt kolm liiget esindama kohalikku süsteemi kõrgemas nõukogus universumi keskuses, kuid mässu tõttu tekkis selles esindamises vaheaeg. Satanial on praegu kohaliku universumi keskuses vaatleja, ent alates Miikaeli annetumisest on süsteem hakanud taas valima kümmet liiget Edentia seadusandlikku kogusse.

4. Neli ja kakskümmend nõuandjat

45:4.1 (513.4) Inglite elupaikadeks oleva seitsme ringi keskel Jerusemil asub Urantia nõuandev kogu, neli ja kakskümmend nõuandjat. Ilmutaja Johannes nimetas neid neljaks ja kahekümneks vanemaks: „Ja aujärje ümber oli neli ja kakskümmend aujärge; ja aujärgedel ma nägin istuvat nelja ja kahtekümmend vanemat, riietatud valgeisse rüüdesse.” Selle rühma keskel oli eesistujast peaingli kohtumõistmisaujärg, ülestõusmisloenduse aujärg, millelt jagatakse halastust ja õiglust kogu Sataniale. See kohtumõistmisaujärg on asunud alati Jerusemil, kuid kakskümmend neli seda ümbritsevat aujärge seati paika alles tuhat üheksasada aastat tagasi, varsti pärast Kristus Miikaeli tõstmist Nebadoni täieõiguslikuks suverääniks. Need neli ja kakskümmend nõuandjat on tema isiklikud esindajad Jerusemil ja neil on volitused esindada Meister-Poega kõigis Satania loendust puudutavates küsimustes ja süsteemi isoleeritud maailmades surelike tõusukava paljudes teistes küsimustes. Nad on määratud täitma Gabrieli erisoove ja Miikaeli erakordseid korraldusi.

45:4.2 (513.5) Need kakskümmend neli nõuandjat on värvatud Urantia kaheksa rassi hulgast ja viimased sellest rühmast koguti kokku Miikaeli ülestõusmisloenduse ajal tuhat üheksasada aastat tagasi. See Urantia nõuandev kogu koosneb järgmistest liikmetest:

45:4.3 (513.6) 1. Onagar, Planeedivürsti-eelse ajastu meistermeel, kes suunas oma kaaslasi „Elava Hinguse Andja” palveldamisel;

45:4.4 (513.7) 2. Mansant, Planeedivürsti-järgse ajastu suur õpetaja Urantial, kes juhtis oma kaaslased sügavalt austama „Suurt Valgust”;

45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, punase inimese juht kaugetel aegadel, kes suunas selle rassi paljude jumalate kummardamiselt „Suure Vaimu” austamisele;

45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, siniste inimeste vürst ja nende juht „Ülima Juhi” jumalikkuse äratundmisel;

45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, väljasurnud oranži rassi oraakel ja selle rahva juht „Suure Õpetaja” palveldamisel;

45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, esimene kollane inimene, kes õpetas ja juhtis oma rahvast palveldama „Üht Tõde” paljude asemel. Kollane inimene teadis juba tuhandeid aastaid tagasi, et on olemas üksainus Jumal;

45:4.9 (513.12) 7. Fantad, roheliste inimeste päästja pimedusest ja nende juht „Ainsa Eluallika” palveldamisel;

45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, indigorasside valgustaja ja nende juht „Jumalate Jumala” kunagisel teenimisel;

45:4.11 (514.1) 9. Aadam, Urantia planeedi kunagi rikutud mainega, kuid oma hea nime taastanud isa, Jumala Aineline Poeg, kes alandati sureliku sarnaseks, kuid kes jäi ellu ning tõsteti hiljem Miikaeli korraldusega sellesse seisusesse;

45:4.12 (514.2) 10. Eeva, Urantia violetse rassi ema, kes kandis koos oma elukaaslasega üleastumise eest karistust ja kelle hea nimi taastati koos temaga ning kes saadeti teenima selle surelike ellujääjate rühma juurde;

45:4.13 (514.3) 11. Eenok, esimene Urantia surelik, kes oma lihaliku sureliku elu ajal Mõttekohandajaga ühte sulas;

45:4.14 (514.4) 12. Mooses, kes kadunud violetsest rassist järelejäänud orjusest vabastas ja algatas Kõikse Isa palveldamise taaselustamise „Iisraeli Jumala” nime all;

45:4.15 (514.5) 13. Eelija, säravate vaimsete saavutustega ülesviidud hing Ainelise Poja järgsel ajastul;

45:4.16 (514.6) 14. Machiventa Melkisedek, ainus sellest klassist Poeg, kes annetas end Urantia rassidele. Kuigi ta kuulub endiselt Melkisedekite hulka, on temast saanud „igaveseks Kõigekõrgemate hoolekandja”, ta on asunud igaveseks teenima sureliku tõusuteelisena, sest oli teeninud Urantial Aabrahami päevil Saalemis lihalikul kujul. See Melkisedek on kuulutatud hiljuti Planeedivürsti asemikuks Urantial keskusega Jerusemil ja volitustega tegutseda Miikaeli nimel, kes on tegelikult selle maailma Planeedivürst, kus ta koges oma viimast annetumist inimese kujul. Urantiat juhendavad aga sellegipoolest järjestikused kohalikud kindralkubernerid nelja ja kahekümne nõuandja hulgast;

45:4.17 (514.7) 15. Ristija Johannes, Miikaeli missiooni eelkäija Urantial ja lihalikult Inimese Poja kauge nõbu;

45:4.18 (514.8) 16. Esimene 1-2-3, Caligastia reetmise ajal Gabrieli teenistuses olnud ja ustavaks jäänud keskteeolendite juht, kelle Miikael tõstis sellesse seisusesse varsti pärast enda saamist tingimusteta suverääniks.

45:4.19 (514.9) Need väljavalitud isiksused on praegu Gabrieli palvel mõneks ajaks tõususüsteemist vabastatud ja me ei tea, kui kaua nad võivad sellist teenistust pidada.

45:4.20 (514.10) 17., 18., 19. ja 20. koht ei ole püsivalt täidetud. Neid täidetakse ajutiselt kuueteistkümne alalise liikme ühehäälsel nõusolekul ning need hoitakse vabad, et sinna määrata hiljem tõususurelikke praegusest Poja annetumise järgsest ajastust Urantial.

45:4.21 (514.11) Ka 21., 22., 23. ja 24. koht täidetakse ajutiselt, sest neid hoitakse varuks teiste ja praegusele ajastule kahtlemata järgnevate ajastute suurtele õpetajatele. Urantial on oodata Kohtumõistjate-Poegade ja Õpetajate-Poegade ajajärke ning valguse ja elu ajastuid, olenemata jumalike Poegade ootamatutest külastustest, mis võivad toimuda või ka jääda toimumata.

5. Ainelised Pojad

45:5.1 (514.12) Taevase elu suurtel jaotustel, sealhulgas jumalike Poegade mitmesugustel klassidel, kõrgetel vaimudel, kõrgematel inglitel ja keskteelistel, on Jerusemil keskused ja tohutud varud. Selle imelise sektori keskne paik on Aineliste Poegade peatempel.

45:5.2 (515.1) Aadamate valdused on kõigi uute Jerusemile saabujate keskne meelispaik. See on tohutu suur ala, mis koosneb tuhandest keskusest, ehkki iga Aineliste Poegade ja Tütarde pere elab omaenda valduses, kuni selle liikmed lahkuvad teenistusse arenevates kosmosemaailmades või alustavad Paradiisi-tõusu elujärku.

45:5.3 (515.2) Need Ainelised Pojad on kõrgeimat liiki suguliselt paljunevad olendid, keda võib leida arenevate universumite koolitussfääridel. Ja nad on tõeliselt ainelised, Planeedi Aadamad ja Eevad on isegi asustatud maailmade surelikele rassidele selgesti nähtavad. Need Ainelised Pojad on viimane füüsiline lüli isiksusteahelas, mis kulgeb kõrgest jumalikkusest ja täiuslikkusest alla kuni inimlikkuse ja ainelise eksistentsini. Need Pojad kujutavad endast asustatud maailmade jaoks vastastikku kontakteerumisvõimelisi vahendajaid nähtamatu Planeedivürsti ja maailmade aineliste olendite vahel.

45:5.4 (515.3) Viimasel iga tuhande aasta järel toimuval registreerimisel Salvingtonis oli Nebadonis arvel 161 432 840 Ainelist Poega ja Tütart, kellel oli kohalike süsteemide keskusmaailmade kodaniku staatus. Eri süsteemides on Aineliste Poegade arv erinev ja nende arv suureneb pidevalt loomuliku paljunemise teel. Paljunemisvõime rakendamisel ei juhindu nad ainult ühinevate isiksuste isiklikest soovidest, vaid ka kõrgemate valitsusorganite ja nõuandvate kogude tahtest.

45:5.5 (515.4) Need Ainelised Pojad ja Tütred on Jerusemi ja sellega seotud maailmade alalised elanikud. Nad elavad Jerusemil tohutu suurtes valdustes ja osalevad üsnagi palju keskusmaailma sfääri kohalikus juhtimises, korraldades kesk- ja tõusuteeliste abiga praktiliselt kõiki rutiinseid asju.

45:5.6 (515.5) Jerusemil lubatakse neil paljunevatel Poegadel katsetada Melkisedekite eeskujul omavalitsuse ideaalidega ja nad saavutavad väga kõrget tüüpi ühiskonnakorra. Kõrgematele pojaseisusklassidele jääb selles piirkonnas vetoõigus, kuid Jerusemi adamiidid valitsevad end peaaegu igas vallas üldise hääleõiguse ja esindusvalitsuse teel. Nad loodavad saavutada kunagi praktiliselt täieliku autonoomia.

45:5.7 (515.6) Aineliste Poegade teenistuse iseloom on suures osas määratud nende vanusega. Et neil pole õigust astuda Salvingtoni Melkisedeki Ülikooli, sest nad on ainelised ja oma tegevuses tavaliselt piiratud teatavate planeetidega, peavad Melkisedekid siiski iga süsteemi keskuses Aineliste Poegade nooremate põlvkondade õpetamiseks tugevat õpetajaskonda. Nooremate Aineliste Poegade ja Tütarde arendamiseks ettenähtud haridus- ja vaimse koolituse süsteemid on oma mastaapide, meetodite ja praktilisuse poolest täiuslikkuse tippsaavutus.

6. Tõusuteeliste aadamlik koolitamine

45:6.1 (515.7) Ainelised Pojad ja Tütred koos oma lastega pakuvad kütkestavat vaatepilti, mis äratab alati kõigis tõususurelikes uudishimu ja põnevust. Nad sarnanevad nii väga teie endi aineliste sooliste rassidega, et te leiate palju ühist, mis huvitab mõlemat poolt ja seob te mõtteid ning tegevust vennalike kokkupuudete ajal.

45:6.2 (515.8) Surelikud ellujääjad veedavad suure osa oma puhkeajast süsteemi keskusmaailmas nende kõrgemate poolfüüsiliste sooliste loodud-olendite elu ja harjumusi ning käitumist vaadeldes ja uurides, sest need Jerusemi kodanikud on surelike ellujääjate otsesed patroonid ja mentorid, alates nende saamisest keskusmaailma kodanikeks kuni nende lahkumiseni Edentiale.

45:6.3 (516.1) Seitsmes eluasemeilmas antakse tõususurelikele ohtralt võimalusi kompenseerida kõiki oma kogemuste puudujääke, mis tekkisid nende päritolumaailmades kas siis pärilikkuse, keskkonna või lihaliku elujärgu õnnetu enneaegse lõppemise tõttu. See kehtib igas mõttes, välja arvatud surelike suguelu ja sellega seotu. Tuhanded surelikud pole eluasemeilmadesse jõudes oma kodusfääride üsna keskpärastest sugudevahelistest suhetest eriti õppinud. Eluasemeilmade kogemus võib nende väga isiklike puudujääkide kompenseerimiseks anda vähe võimalusi. Sugulised kogemused füüsilises mõttes on nende tõusuteeliste jaoks möödaläinud võimalus, kuid lähedased suhted Aineliste Poegade ja Tütardega, nii individuaalselt kui ka nende pereliikmetena, võimaldavad neil seksuaalsete puudujääkidega surelikel kompenseerida oma puuduste sotsiaalseid, intellektuaalseid, emotsionaalseid ja vaimseid aspekte. Seega saavad kõik need inimolendid, kes asjaolude või väärotsuste tagajärjel on arengumaailmades neile kasulike seksuaalsuhete hüvedest ilma jäänud, siin süsteemide keskusmaailmades kõik võimalused, et omandada neid tähtsaid surelikke kogemusi lähedases ja armastavas ühenduses taevaste aadamlike sooliste loodud-olenditega, süsteemide keskusmaailmade alaliste elanikega.

45:6.4 (516.2) Ükski ellujääv surelik, keskteeline ega seerav ei saa tõusta Paradiisi, jõuda Isani ja saada vastu võetud Lõplikkuse Korpusesse, ilma et ta oleks läbinud seda ülevat kogemust, mida annab maailmade areneva lapsevanema seisund või mõni muu analoogiline ja sellega võrdne olukord. Lapse ja vanema suhe seostub lahutamatult ettekujutusega Kõiksest Isast ja tema universumilastest. Seetõttu on see kogemus kõigi tõusuteeliste kogemusliku koolituse vältimatu osa.

45:6.5 (516.3) Tõusu-keskteelised ja arenevad seeravid peavad läbima selle vanemakogemuse süsteemi keskuses koos Aineliste Poegade ja Tütardega. Nii saavad need mittepaljunevad tõusuteelised vanemakogemused Jerusemi Aadamate ja Eevade abistamisega, kui nad kasvatavad ja koolitavad nende järeltulijaid.

45:6.6 (516.4) Kõik surelikud ellujääjad, kes pole vanemaseisust kogenud arengumaailmades, peavad saama ka selle vajaliku koolituse Jerusemi Aineliste Poegade kodudes elades ja nende suurepäraste isade ja emade abistamisel kaasvanematena. Erandiks on vaid need surelikud, kellel õnnestub oma puudujääke kompenseerida süsteemi hooldusvalve-lastetoas, mis asub Jerusemi esimeses üleminekukultuuri maailmas.

45:6.7 (516.5) Seda Satania hooldusvalve-lastetuba peavad teatavad morontiaisiksused lõpetanute maailmas, kus sellele lapsekasvatustööle on pühendatud pool planeedist. Siin võetakse vastu ja taaskoondatakse isiksusteks teatavaid ellujäävate surelike lapsi, näiteks järeltulijaid, kes on arengumaailmades hukkunud enne vaimse staatuse omandamist indiviididena. Kas või ühe tema sünnipärase vanema ülestõusmine kindlustab sellele maailmade surelikule lapsele taasisikustumise süsteemi lõpetanute planeedil, kus talle antakse valida, kas ta soovib oma vanema surelikku tõusuteed käia. Lapsed ilmuvad siia samasugustena kui oma sünnimaailmas, kui soolised erinevused välja arvata. Pärast elukogemust asustatud maailmades surelikku tüüpi paljunemist enam ei toimu.

45:6.8 (517.1) Eluasemeilma õpilased, kellel on lõpetanute maailma hooldusvalve-lastetoas üks või mitu last ja kes on vanemakogemusest ilma jäänud, võivad taotleda Melkisedekilt luba katkestada ajutiseks oma tõusuteekohustuste täitmine eluasemeilmades ja saada üle viidud lõpetanute maailma, kus neile antakse võimalus olla oma ja teiste laste kaasvanemad. Seda vanemliku hoolekande teenistust võidakse hiljem lugeda Jerusemil võrdväärseks poolega nende tõusuteeliste kohustuslikust koolitusest Aineliste Poegade ja Tütarde peredes.

45:6.9 (517.2) Hooldusvalve-lastetuba ise on tuhande Aineliste Poegade ja Tütarde paari järelevalve all, kes on vabatahtlikud oma klassi Jerusemi-kolooniast. Nende otsesteks abilisteks on ligikaudu sama palju vabatahtlikke midsoniitidest vanemate rühmi, kes peatuvad siin selleks teenistuseks oma teel Satania midsoniitide maailmast oma ilmutamata saatusele Salvingtoni lõpetanute sfääridel neile varutud spetsiaalsetes maailmades.

7. Melkisedekite koolid

45:7.1 (517.3) Melkisedekid suunavad seda suurt õpetajate korpust, mis koosneb osaliselt vaimsustatud tahteolenditest ja teistest olenditest, kes nii hästi tegutsevad Jerusemil ja sellega seotud maailmades, kuid eriti seitsmes eluasemeilmas. Need planeedid on peatuspaigad, kus need surelikud, kellel ei õnnestu oma sisimas elava Kohandajaga lihaliku elu ajal ühte sulada, ennistatakse ajutisel kujul, et neid saaks edasi abistada ning et neil püsiks võimalus jätkata oma püüdlusi vaimsete saavutuste poole, neid pingutusi, mis surm enneaegselt katkestas. Või kui selle hinge saavutused ei teostunud mingil muul põhjusel — pärilik puue, ebasoodne keskkond või asjaolude kokkulangemine, ükskõik, mis see ka ei oleks —, leiavad kõik sihikindlad ja vaimult väärilised end iseendana jätkamisplaneetidel, kus nad peavad õppima selgeks igavese elujärgu põhitõed, omandama jooned, mida nad ei saanud omandada või ei omandanud oma lihaliku elu ajal.

45:7.2 (517.4) Kirkad Õhtutähed (ja nendega kooskõlastatud nimeta olendid) teenivad sageli õpetajatena universumi mitmesugustes haridusasutustes, sealhulgas ka neis, mille patrooniks on Melkisedekid. Koostööd teevad ka Kolmsuse Õpetajad-Pojad ning nemad annavad neile astmeliselt jätkuvatele koolidele Paradiisi täiuse lihvi. Kuid kõik need tegevused ei ole pühendatud ainult tõususurelike edenemisele, paljud tegelevad samavõrra ka Nebadoni kohalike vaimisiksuste astmeliselt jätkuva koolitamisega.

45:7.3 (517.5) Melkisedek-Poegadel on Jerusemil üle kolmekümne eri hariduskeskuse. Need koolid algavad enesehindamiskolledžist ja lõpevad Jerusemi kodakondsuskoolidega, kus Ainelised Pojad ja Tütred teevad koos Melkisedekite ja teistega ülimaid pingutusi, et surelikke ellujääjaid ette valmistada esindusvalitsuse kõrgete ülesannete vastuvõtmiseks. Kogu universumi korraldus ja haldamine põhineb esindamisel. Esindusvalitsus on mittetäiuslike olendite seas jumalik omavalitsuse ideaal.

45:7.4 (517.6) Universumi aja iga saja aasta järel valib iga süsteem tähtkuju seadusandlikku kogusse kümme esindajat. Need valib välja Jerusemi tuhandeliikmeline nõukogu, valimiskogu, mille ülesandeks on esindada süsteemi rühmi kõigis selletaolistes delegeeritud või määramisküsimustes. Kõik esindajad ja muud delegaadid valitakse tuhandest valijast koosneva nõukogu poolt ning nii valitavad kui ka selle tuhandest valijast koosneva rühma liikmed peavad olema lõpetanud Melkisedeki Halduskolledži kõrgeima kooli. Seda kooli edendavad Melkisedekid, keda abistavad viimasel ajal ka lõpetanud.

45:7.5 (518.1) Jerusemil on palju valimiskogusid ja neile annavad aeg-ajalt toimuva hääletamise tulemusena volitused kolm kodakondsete klassi — Ainelised Pojad ja Tütred, seeravid ja nende kaaslased, sealhulgas keskteeolendid, ning tõususurelikud. Esindamisau võib osaks saada kandidaadile, kes on saanud vastava tunnustuse Melkisedeki halduskoolidelt.

45:7.6 (518.2) Neil kolmel kodakondsusrühmal on universaalne hääleõigus, kuid hääletamine toimub erinevalt, olenevalt sellest, milline on mota — morontia tarkuse — tunnustatud ja korrakohane registreeritud isikliku omamise määr. Jerusemi valimistel võib iga isiksuse poolt antava hääle väärtus ulatuda ühest kuni tuhandeni. Jerusemi kodanikud jagunevad vastavalt nende poolt omandatud motale.

45:7.7 (518.3) Jerusemi kodanikud registreerivad end Melkisedekitest eksamineerijate juures, kes teevad kindlaks, kui palju nad on morontia tarkust omandanud. Siis astuvad nad Kirgaste Õhtutähtede või nende poolt määratud olendite eksamikomisjoni ette, mis määrab kindlaks vaimse taibu astme. Seejärel astuvad nad nelja ja kahekümne nõuniku ning nende kaaslaste ette, kes määravad kindlaks nende sotsialiseerumiskogemuse saavutamise astme. Need kolm tegurit esitatakse seejärel esindava valitsuse kodakondsuse registreerijatele, kes arvutavad kiiresti mota staatuse ja sellele vastava hääleõiguse.

45:7.8 (518.4) Ainelised Pojad võtavad Melkisedekite juhendamisel tõususurelikud enda hoolde, eriti need, kelle isiksuse ühinemine uutel morontiatasanditel on viibinud, ja annavad neile intensiivse koolituse, et neid puudujääke korrigeerida. Tõususurelikud lahkuvad süsteemi keskusest ulatuslikumat ja mitmekesisemat sotsialiseerumist taotlevaks elujärguks tähtkujus alles siis, kui Ainelised Pojad kinnitavad nende motaisiksuse saavutamist — individuaalsust, milles lõpuleviidud surelik eksistents ja algav morontia-elujärk on kogemuslikult ühinenud, kusjuures need kaks liituvad Mõttekohandaja-poolse vaimse juhtimise all.

45:7.9 (518.5) [Esitanud üks ajutiselt Urantiale määratud Melkisedek.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.