متن کتاب یورنشیا را دان لود کنید

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

چگونه کتاب یورنشیا را دان لود کنید

انتخاب این که کدام فایل را دان لود کنید به دستگاهی بستگی دارد که از آن استفاده می‌کنید

معروفترین فرمتها پی دی اف، داک، یا یی پاب هستند.

تمامی دان لودها باید آن زیپ شوند. اگر برای آن زیپ کردن نیاز به نرم افزار دارید، می‌توانید به طور مجانی آن را از این سایت دریافت کنید: 7-zip.org.

اگر پرسشهای بیشتری دارید می‌توانید در آدرس زیر از تامارا سؤال کنید:[email protected].

متون دان لود شده به صورت زیپ – فایلهای جدید در تاریخ 18-12-2023 آپ لود شدند.

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©