Ana içeriğe atla

113. Makale - Nihai Sonun Yüksek Melek Koruyucuları

Urantia’nın Kitabı

113. Makale

Nihai Sonun Yüksek Melek Koruyucuları

113:0.1 (1241.1)ZAMAN’IN Hizmetkâr Ruhaniyetleri ve Mekân’ın İletici Ev Sahiplerine ait anlatıları sunmuş bir konumda olarak bizler; yükselişleri ve kusursuzlaşımları için ruhsal ilerleyişin bu büyük kurtuluş düzeninin tamamının sağlandığı, bireysel fanilerin hizmetine atanmış yüksek melekler olarak koruyucu meleklerin irdelenişine gelmiş bulunmaktayız. Urantia üzerinde geçmiş çağlarda, bu nihai son koruyucuları neredeyse, meleklerin tanınan tek topluluğuydu. Gezegensel yüksek melekler, gerçekten de, kurtuluşa erişecekler için hizmette bulunmak amacıyla gönderilmiş hizmetkâr ruhaniyetlerdir. Bu eş yüksek melekler, geçmiş ve mevcut anın tüm büyük gelişimlerinde fani insanın ruhsal yardımcıları olarak faaliyet göstermişlerdir. Birçok kez bir açığa çıkarılış, “melekler tarafından ifade edilmiş söz” olarak duyurulmuştur; cennete ait emirlerin çoğu, “meleklerin hizmeti tarafından alınmıştır.”

113:0.2 (1241.2)Yüksek melekler, cennetin geleneksel melekleridir; onlar, size oldukça yakın bir konumda yaşayan ve sizin için birçok şeyi gerçekleştiren hizmetkâr ruhaniyetleridir. Onlar, insan usunun en öncül dönemlerinden beri Urantia üzerinde hizmet vermiş konumda bulunmaktadırlar.

1. Koruyucu Melekler

113:1.1 (1241.3)Yüksek melekler hakkındaki öğreti bir mit değildir; insan varlıklarının belirli toplulukları mevcut bir biçimde, kişisel meleklere sahiptirler. Cennetsel krallığın çocukları hakkında konuşurken İsa’nın şu sözleri bunun tanınışı içindeydi: “Bu küçük olanların bir tanesini bile küçük görmekten sakının, çünkü şunu bilmenizi isterim ki, onların melekleri her zaman benim Yaratıcım’ın sahip olduğu ruhaniyetin mevcudiyeti görmektedir.”

113:1.2 (1241.4)Kökensel olarak, yüksek melekler kesin bir biçimde, ayrı Urantia ırklarına görevlendirilmişlerdi. Ancak, Mikâil’in bahşedilişinden beri onlar; insan usu, ruhsallığı ve nihai sonu uyarınca görevlendirilmektedir. Ussal olarak inanlık, üç sınıfa ayrılmıştır:

113:1.3 (1241.5)1. Alt-olağan akıldakiler — olağan irade gücünü uygulamayanlar; alışılmış kararlarda bulunmayanlar. Bu sınıf, Tanrı’yı kavrayamayan bireylerden meydana gelmektedir; onlar, İlahiyat’ın ussal ibadeti için yetiden yoksundur. Urantia’nın alt-olağan varlıkları; çocuksu meleklerin bir taburuyla birlikte, onlara hizmet etmek, ve, onlara, adalet ve bağışlamanın âlemin yaşam mücadeleleri içinde uzandığını gözlemlemek için görevlendirilmiş bir eş olarak yüksek meleklerin bir birliğine sahiplerdir.

113:1.4 (1241.6)2. İnsan varlığın ortalama, olağan türü. Yüksek meleksel hizmet bakımından, erkek ve kadınların çoğu; insan ilerleyişi ve ruhsal gelişimin döngülerini tamamlamadaki düzeyleri uyarınca yedi sınıf içinde toplanır.

113:1.5 (1241.7)3. Olağan-ötesi akıldakiler — büyük karara ve ruhsal kazanımın kuşkusuz potansiyeline sahip olanlar; ikamet eden Düzenleyicileri ile bir parça iletişimde bulunmayı deneyimlemekte olan erkek ve kadınlar; nihai sonun çeşitli yedek birliklerine ait üyeler. Bir insanın hangi döngüde olmasından bağımsız olarak, eğer bu türden bir birey nihai sonun çeşitli yedek birlik düzeylerinden herhangi birine alınan hale gelirse, tam da bu aşama içinde, kişisel yüksek melek görevlendirilir; ve, bu andan dünyasal sürecin bitişine kadar, bahse konu fani, bir koruyucu meleğin devamlı hizmetini ve aralıksız gözetimini memnuniyetle deneyimleyecektir. Aynı zamanda, herhangi bir varlık bilinen yüce kararı verdiğinde, orada düzenleyici ile gerçek bir kardeşlik bulunduğunda, bir kişisel koruyucu doğrudan bir biçimde bu ruha görevlendirilir.

113:1.6 (1242.1)Olağan olarak adlandırılmakta olan varlıkların hizmetinde, yüksek meleksel görevler, ussallık ve ruhsallığın döngülerine olan insan erişimi uyarınca gerçekleştirilir. Sizler sürecinize yedinci döngü içinde fani donanımız olan aklınızda başlayıp, benliğini anlamanın, onun ele geçirmenin ve benlik üzerinde üstünlük kurmanın içe doğru gerçekleşen serüveninde ilerlersiniz; ve, döngü döngü sizler, (eğer doğal ölüm sizlerin sürecinizi sonlandırmazsa ve mücadelelerinizi malikâne dünyalarına aktarmazsa) ikamet eden Düzenleyici ile göreceli iletişimin ve birlikteliğin ilk veya diğer bir değişle en içte bulunan döngüsüne ulaşırsınız.

113:1.7 (1242.2)Başlangıçsal veya diğer bir değişle yedinci döngü içinde insan varlıkları; bin faninin gözetimine ve koruyuculuğuna görevlendirilmiş yardımcı çocuksu meleklerin bir eşi ile birlikte, bir koruyucu meleğe sahiptir. Altıncı döngüde, çocuksu meleklerin bir eşi ile bir yüksek melek çifti, beş yüzlü topluluklardan oluşan bu yükseliş fanilerini yönlendirmek için görevlendirilmektedir. Beşinci döngüye erişildiğinde, insan toplulukları, yaklaşık olarak yüzerli eşlerden oluşan birimler halinde sınıflandırmakta olup, koruyucu yüksek meleklerin bir çifti çocuksu meleklerin bir topluluğu ile birlikte sorumlu kılınır. Dördüncü döngüye erişimle birlikte fani varlıklar, onarlı topluluklar içinde bir araya getirilir; ve, yine, baş sorumluluk, çocuksu meleklerden oluşan bir topluluk tarafından desteklenmekte olan yüksek meleklerine verilmektedir.

113:1.8 (1242.3)Bir fani varlık hayvansal emanetin eylemsizliğini kırdığında ve insan ussallığının üçüncü aşamasına eriştiğinde ve ruhsallığı elde ettiğinde, bir kişisel melek (gerçekte iki unsurdan oluşan bir biçimde) bunun sonucunda bu yükseliş fanisi bütünüyle ve ayrıcalıklı olarak atanacaktır. Ve, böylece, bu insan ruhları, en başından beri mevcut ve artan bir biçimde etkin hale gelen ikamet eden Düşünce Düzenleyicileri’ne ek olarak; üçüncü döngüyü tamamlama, ikinciye kat etme ve ilkine erişmedeki çabalarının tümünde nihai sonun bu kişisel koruyucularının tamamiyle odaklanmış yardımını alırlar.

2. Nihai Son Koruyucuları

113:2.1 (1242.4)Yüksek melekler; şu üç kazanımın bir veya daha fazlasını gerçekleştirmiş olan bir insan ruhun ilişkilenimine görevlendirilme gibi bu türden ana kadar, nihai sonun koruyucuları olarak bilinmezler: Tanrı-gibi-olmanın yüce bir kararında bulunma, üçüncü döngüye girme, veya, nihai sonun yedek birliklerinden bir tanesine alınma.

113:2.2 (1242.5)Irkların evrimi içinde nihai sonun bir koruyucusu, üstünlüğün gereken döngüsüne erişen ilk varlığa atanır. Urantia üzerinde, bir kişisel koruyucuyu elde eden ilk fani, çok uzun zaman öncesinin kırmızı ırkına ait bilge bir insan olan Rantowoc’du.

113:2.3 (1242.6)Tüm meleksel görevlendirmeler, gönüllü yüksek meleklerin bir topluluğu bünyesinden gerçekleştirilmişti; ve, bu atamalar her zaman, yüksek meleksel deneyim, yetenek ve bilgelik ışığında olmak üzere — insan ihtiyaçları uyarınca ve meleksel çiftin düzeyine göreydi. Daha deneyimli ve sınanmış türler olarak yalnızca uzun hizmetin yüksek melekleri, nihai son muhafızları olarak atanmaktadır. Birçok koruyucu, Düzenleyici-bütünleşme-türleri-olmayan dünyalar üzerinde çok fazla değerli deneyimi kazanmıştır. Düzenleyiciler gibi yüksek melekler bu varlıklara bir tek yaşam süreci boyunca katılır, ve bunun sonrasında yeni bir görev için özgürleştirilir. Urantia üzerindeki birçok koruyucu, diğer dünyalar üzerinde bu daha öncül işlevsel deneyime sahip olan konumdadır.

113:2.4 (1243.1)İnsan varlıkları kurtuluşa ermede başarısız olduklarında, onların kişisel veya topluluk koruyucuları tekrar eden bir biçimde aynı gezegen üzerinde benzer görevlerde hizmette bulunabilir. Yüksek melekler; bireysel dünyalar için duygusal bir bağı geliştirmeye ek olarak, oldukça yakın ve içten bir biçimde birliktelik haline geldiği fani yaratılmışların belirli ırkları ve türleri için özel bir şefkat besleyebilir.

113:2.5 (1243.2)Melekler, insan birliktelikleri için kalıcı bir şefkat geliştirebilirler; ve, sizler, yüksek melekleri gözünüzde canlandırabilseydiniz, onlar için sıcak bir şefkat geliştirebilirdiniz. Maddi bedenlerinizden ayrılsaydınız ve ruhaniyet biçimleri verilseydiniz, kişiliğin birçok niteliğe bakımından meleklere oldukça yakın bir konumda olurdunuz. Onlar, duygularınızın çoğunu paylaşır ve onlara ilaveten belirli başka duyguları deneyimler. Onlar için kavranılması bir biçimde zor olan nitelikteki sizleri derinden etkileyen tek duygu, Urantia’nın ortalama sakinine ait akılsal yaşamda çok büyük bir yer kaplayan hayvansal korkusunun mirasıdır. Melekler gerçekten de; daha yüksek konumdaki ussal güçlerinizin, hatta dini inancınızın, endişe ve dehşete ait düşüncesiz panik tarafından oldukça bütüncül bir biçimde umutsuz kılındığı bir şekilde, korkunun egemenliğe altına bu ölçüde tamamen girmesine neden bu kadar kararlı bir biçimde izin verdiğinizi anlamada zorluk çekmektedir.

113:2.6 (1243.3)Tüm yüksek melekler bireysel isimlere sahiplerdir; ancak, dünya hizmetine olan görevlendirme kayıtlarında onlar sıklıkla, gezegensel numaralarıyla adlandırılırlar. Evren yönetim merkezinde onlar isim ve numarayla kaydedilir. Bu iletişimsel haberleşmede kullanılan insan öznesine ait nihai son koruyucusu; Nebadon’un 182.314’üncü yüksek meleksel ordusunun, 37’nci tümeninin, 6’ncı tugayının, 384’üncü alayının, 4’üncü taburumun, 126’ıncı bölüğünün, 17’inci topluluğuna ait 3 numaralı unsurudur. Urantia üzerinde ve bu insan öznesine verilmiş olan bahse konu yüksek meleğin mevcut gezegensel görevlendirme numarası 3.641.852’dir.

113:2.7 (1243.4)Nihai koruyucular olarak meleklerin görevlendirilişi biçiminde kişisel koruyuculuğun hizmeti içerisinde yüksek melekler her zaman, görevlerini gönüllülükle yerine getirirler. Bu ziyaretin şehri içerisinde belirli bir fani, geçmiş zaman içerisinde, nihai sonun yedek birliklerine kabul edilmişti; ve, bu türden insanların tümü kişisel olarak koruyucu melekler tarafından eşlik edildikleri için, yüzden fazla ehil yüksek melek bu görevi arzulamıştı. Gezegensel yönetici; daha deneyimli bireyin on ikisini seçmiş olup, bunun sonrasında, bu on iyi meleğin, yaşam serüveni boyunca bu insan varlığına rehberlik etmek için seçtiği en uygun olan yüksek meleği görevlendirmiştir. Bu, yüksek meleklerin, eşit bir biçimde ehil olan belirli bir çifti seçtiği anlamına gelmektedir; bu yüksek meleksel çiften biri her zaman görev halinde olacaktır.

113:2.8 (1243.5)Yüksek meleksel görevler devamlı olmayabilir; ancak, meleksel çiftin hiçbiri, hizmetkâr sorumluluklarının hepsini bırakmaz. Çocuksu melekler gibi yüksek melekler genellikle, çiftler halinde hizmette bulunurlar; ancak, daha az gelişmiş birlikteliklerinin aksine, yüksek melekler zaman zaman tek başlarına görev yaparlar. İnsan varlıklarıyla olan neredeyse tüm ilişkileri içinde onlar, bireyler olarak faaliyet gösterebilir. Ancak, meleklere yalnızca, evrenlerin daha yüksek döngüleri üzerindeki iletişim ve hizmet için ihtiyaç duyulur.

113:2.9 (1243.6)Bir yüksek melek çifti koruyuculuk görevini kabul ettiği zaman, bu insan varlığına ait yaşamın geri kalanı boyunca hizmette bulunurlar. Varlığın tamamlayıcısı (iki melekten biri), sorumluluğun kaydedicisi haline gelir. Bu tamamlayıcı yüksek melekler, evrimsel dünyalara ait fanilerin kaydedici melekleridir. Kayıtlar, yüksek meleksel koruyucular ile her zaman birliktelik içerisinde bulunan çocuksu meleklerin (bir çocuksu melek ve sanobim olarak) çifti tarafından muhafaza edilir; ancak, bu kayıtlar her zaman, yüksek meleklerin bir tanesi tarafından sağlanır.

113:2.10 (1244.1)İstirahat amaçları ve evren döngülerine ait yaşam enerjisiyle yeniden dolmak için koruyucu, sahip olduğu eşi tarafından dönemsel olarak yalnız bırakılır; ve, onun yokluğu boyunca birliktelik halindeki çocuksu melek kaydedici olarak işlevde bulunur; aynı zamanda, ana yüksek meleğin benzer bir biçimde yok olduğu durumda aynı durum söz konusudur.

3. Diğer Ruhaniyet Etkileri ile İlişki

113:3.1 (1244.2)Sahip olduğu fani özne için bir nihai son koruyucusunun yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi; evrimleşen maddi yaratılmışın akıl ve ruhu içinde ikamet eden, onları çevreleyen ve ona bağlı konumdaki sayısız kişilik-dışı ruhaniyet etkisinin kişisel bir eş güdümünü gerçekleştirmektir. İnsan varlıkları kişiliklerdir; ve, kişisel-olmayan ruhaniyetlerin ve kişilik-öncesi unsurların bu gibi yüksek düzeydeki maddi ve ayrık konumdaki kişisel akıllarıyla doğrudan ilişkide bulunması aşırı biçimde zordur. Koruyucu meleğin hizmetinde bu etkenlerin tümü; az veya çok, bütünleştirilmiş olup, evrimleşen insan kişiliğinin genişleyen ahlaki doğası tarafından daha yakından bir biçimde takdir edilebilen niteliğe getirilmiştir.

113:3.2 (1244.3)Daha özel bir biçimde, bu yüksek meleksel koruyucu; fiziksel düzenleyiciler ve emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerinin nüfuz alanlarından Kutsal Hizmetkâr’a ait Kutsal Ruhaniyete ve Cennet Üçüncü Kaynak ve Merkez’e ait Her-Yerde-Mevcut Ruhaniyete kadar uzanan kapsamda, Sınırsız Ruhaniyetin çok katmanlı birimlerini ve etkilerini ilişkilendirmeyi gerçekleştirmeye yetkin olup, bunu yerine getirmektedir. Sınırsız Ruhaniyet’in bahse konu bu çok geniş hizmet unsurlarını bu şekilde bütünleştirmiş ve daha kişisel hale getirmiş olarak, yüksek melekler bunun sonrasında, Yaratıcı ve Evlat’ın ruhaniyet mevcudiyetleri ile Bütünleştirici Bünye’nin bir araya gelmiş etkisini ilişkilendirme sorumluluğuna girişir.

113:3.3 (1244.4)Düzenleyici, Yaratıcı’nın mevcudiyetidir; Gerçekliğin Ruhaniyeti, Evlatlar’ın mevcudiyetidir. Bu kutsal bahşedilmişlikler, koruyucu yüksek meleklerin hizmeti vasıtasıyla insan ruhsal deneyiminin daha alt düzeyleri üzerinde bütünleştirilir ve eş güdümsel hale getirilir. Meleksel hizmetliler, fani yaratılmışlarına olan hizmetlerinde Yaratıcı’nın derin sevgisini Evlat’ın bağışlamasıyla birleştirmede içkin bir biçimde yeteneklilerdir.

113:3.4 (1244.5)Ve, bu noktada; neden yüksek meleksel koruyucunun nihai bir biçimde, fiziksel ölüm ve morontia yeniden dirilişi arasındaki ara süreç boyunca fani kurtuluş unsurunun akıl işleyiş biçimlerinin, hafıza oluşumlarının ve ruh gerçekliklerinin kişisel gözetimcisi haline gelme nedeni açığa çıkarılmaktadır. Sınırsız Ruhaniyet’in hizmetkâr çocukları dışında hiçbir unsur, evrenin bir aşamasından diğerine ve daha yüksek bir seviyesine olan bu geçiş fazı boyunca insan yaratılmışı adına bu şekilde faaliyet gösteremez. Dönem sonu geçiş uykusuna daldığınızda bile, zamandan ebediyete geçtiğinizde, bir yüksek hizmetkâr ruhaniyeti benzer bir biçimde; yaratılmış kimliğinin koruyucusu ve kişisel bütünlüğün teminatı olarak geçişi sizinle beraber geçirir.

113:3.5 (1244.6)Ruhsal düzey üzerinde, yüksek melekler, evrenin başka birçok kişisel-olmayan ve kişilik-öncesi hizmet unsurlarını kişisel hale getirirler; onlar, eş güdüm birimleridir. Ussal düzey üzerinde onlar, akıl ve morontianın ilişkisel hale getiricileridir; onlar mütercimlerdir. Ve, fiziksel düzey üzerinde onlar, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ile irtibatları vasıtasıyla ve yarı-ölümlü yaratılmışların eş güdümsel hizmeti aracılığıyla dünyasal çevre üzerinde değişiklikte bulunurlar.

113:3.6 (1244.7)Bu, bir katılımcı yüksek meleğin çok katmalı ve iç içe geçmiş işlevinin bir anlatımıdır; ancak, insanlığın evren düzeyinin biraz daha yüksek konumda yaratılmış olarak bu türden tabi bir meleksel kişilik nasıl olurda bu türden zor ve çok katmanlı şeyleri gerçekleştirebilir? Bizler bu gerçekte bilmemekteyiz; ancak, bu olağanüstü hizmetin, zaman ve mekânın evrimsel evrenlerine ait gerçekleşimsel konumda bulunan İlahiyat’ı olarak Yüce Varlık’ın tanınmayan ve açığa çıkarılmamış işleyişi tarafından ortaya çıkarılmamış bir biçimde kolaylaştırılmakta olduğunu düşünmekteyiz. İlerleyişsel kurtuluşun bu bütüncül âlemi boyunca ve Yüce Varlık vasıtasıyla, yüksek melekler, devam eden fani ilerleyişinin temel bir parçasıdır.

4. Eylemin Yüksek Meleksel Nüfuz Alanları

113:4.1 (1245.1)Her ne kadar Yaratıcı Ruhaniyet olarak aynı zamanda fani akla köken sağlayan aynı kaynaktan doğsa da, koruyucu yüksek melekler akıl değillerdir. Yüksek melekler akıl uyarıcılarıdır; onlar sürekli bir biçimde, insan aklı içinde döngü-eriştirici kararları desteklemeye çabalarlar. Onlar bunu, Düzenleyici’nin aksine, ruh içinden ve onun vasıtasıyla işlev göstererek gerçekleştirir; ancak, dıştan içe doğru yerine, insan varlıklarının toplumsal, etik ve ahlaki çevresi vasıtasıyla görevini gerçekleştirir. Yüksek melekler, Kâinatın Yaratıcısı’nın kutsal Düzenleyici çekimi değillerdir; ancak, onlar kesin bir biçimde, Sınırsız Ruhaniyet’in hizmetinin kişisel aracı olarak faaliyet göstermektedirler.

113:4.2 (1245.2)Düzenleyici yönlendirilişine tabi konumdaki fani insan, aynı zamanda, yüksek meleksel rehberliğe bağlıdır. Düzenleyici, insanın ebedi doğasının özüdür; yüksek melek, bu yaşam içerisinde fani akıl, diğerinde morontia ruhu olarak — insanın evrimleşen doğasının öğretmenidir. Malikâne dünyaları üzerinde sizler, yüksek meleksel eğitimlerin bilincinde ve onların farkında olacaksınız; ancak, ilk yaşam içerisinde insanlar genellikle, onların farkında değillerdir.

113:4.3 (1245.3)Yüksek melekler, yeni ve ilerleyici deneyimlerin doğrultusuna insan kişiliğinin adımlarını yönelterek insanların öğretmenleri olarak faaliyet gösterir. Bir yüksek meleğin rehberliğini kabul etmek nadiren, bir kolay yaşama ulaşmak anlamına gelir. Bu yönlendirmeyi takip ederek sizler, eğer cesarete sahip olursanız, ahlaki seçimin ve ruhsal ilerleyişin engebeli tepelerini kat etmekle karşılaşmadan emin olabilirsiniz.

113:4.4 (1245.4)İbadetin dürtüsü fazlasıyla, Düzenleyici’nin yönlendirişi tarafından desteklenmiş daha yüksek akıl emir-yardımcılarının ruhaniyet etkilerinden kökenini almaktadır. Ancak, Tanrı-bilincindeki faniler tarafından sıklıkla deneyimlenen dua etme dürtüsü, oldukça sıklıkla gerçekleşen bir biçimde yüksek meleksel etkinin sonucu olarak doğmaktadır. Koruyucu yüksek melek, sürekli bir biçimde; bu türden bir kurtuluş adayının ikamet eden Düzenleyici’ye ait mevcudiyetin gelişmiş gerçekleşimini elde edebilmesi ve böylece kutsal mevcudiyetin ruhsal görevi ile artan eş güdümü açığa çıkarmaya yetkin olabilmesi amacıyla, insan yükseliş unsurunun kâinatsal kavrayışını derinleştirme gayesi için fani çevre üzerinde değişiklikte bulunur.

113:4.5 (1245.5)İkamet eden Düzenleyiciler ile çevreleyen yüksek melekler arasında görünürde hiçbir iletişim bulunmasa da, onlar her zaman, kusursuz ahenk ve seçkin uyum içinde faaliyet gösterir görünümdedir. Koruyucular, Düzenleyiciler’in en az etkin olduğu zamanlarda en etkin konumdadırlar; ancak, onların hizmeti garip bir biçimde, bir şekilde ilişkilidir. Bu türden muhteşem eş güdüm neredeyse hiçbir biçimde, ne kaza eseri ne de tesadüfü olabilir.

113:4.6 (1245.6)Koruyucu yüksek meleğin hizmetkâr kişiliği, ikamet eden Düzenleyici’nin Tanrı mevcudiyeti, Kutsal Ruhaniyet’in döngüselleştirilmiş eylemi ve Gerçeğin Ruhaniyeti’nin Evlat-bilincinin tümü, kutsal bir biçimde; bir fani kişilik içinde ve onun için ruhsal hizmetin anlamlı bir bütünlüğüne doğru ilişkisel hale getirilmiştir. Farklı kaynaklardan ve farklı düzeylerden gelseler de bu göksel etkilerin tümü, Yüce Varlık’ın çevreleyen ve evirilen mevcudiyeti içinde bir araya gelmiş bütünlüktedir.

5. Fanilere olan Yüksek Meleksel Hizmet

113:5.1 (1245.7)Melekler, insan aklının kutsallığını zorla girişte bulunmamaktadır; onlar, fanilerin iradesi üzerinde değişiklikte bulunmamaktadır; ne de onlar, ikamet eden Düzenleyiciler ile doğrudan ilişkide bulunmaktadır. Nihayetin koruyucusu, kişiliğinizin kutsallığı ile tutarlı olası her biçimde sizleri etkilemektedir; bu melekler hiçbir koşulda, insan iradesinin özgür eylemine karışmamaktadır. Ne melekler ne de evren kişiliğinin başka hiçbir düzeyi, insan tercihinin ayrıcalıklarını kısıtlamaya veya sınırlamaya dair hiçbir güce veya yetkiye sahip değildir.

113:5.2 (1246.1)Melekler; size o kadar yakın bulunur ve sizi o kadar içten bir biçimde önemserler ki, mecazi bir biçimde “iradesel hoşgörüsüzlüğünüz ve inatçılığınız nedeniyle ağlarlar.” Yüksek melekler, fiziksel gözyaşı dökmezler; onlar fiziksel bedenlere sahip değillerdir; ne de onlar kanatları ellerinde bulundururlar. Ancak, onlar kesin bir biçimde, ruhsal duygulara sahiptir olup, insan duygularına belirli açılardan benzer olan ruhsal bir doğanın duygularını ve hislerini deneyimlerler.

113:5.3 (1246.2)Yüksek melekler, doğrudan ricalarınızdan oldukça bağımsız bir biçimde sizin adınıza hareket ederler; onlar üstlerinin emirlerini yerine getirmekte olup, böylelikle, geçici hisleriniz ve değişen duygusal iniş çıkışlarınızdan bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. Bu, onların görevlerini daha kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir olamamanız anlamına gelmemektedir; ancak, bunun yerine, meleklerin doğrudan bir biçimde, sizin ricalarınız veya dualarınız ile ilgili olmadıkları anlamına gelmektedir.

113:5.4 (1246.3)Beden yaşamı içinde meleklerin ussu doğrudan bir biçimde, fani insanlar için erişilebilir konumda değildir. Onlar, üstün-koruyucu veya yöneticiler değildir; onlar, yalın bir ifade ile, koruyuculardır. Yüksek melekler sizleri korur; onlar doğrudan bir biçimde, sizleri etkilemeyi amaçlamaz; sizler, kendi yolunuzu kendiniz çizmek zorundasınız; ancak, bu melekler, bunun sonrasında, seçtiğiniz yolu en iyi şekilde kullanmak için hareket ederler. Onlar (genellikle), insan yaşamının gündelik olaylarına keyfi bir biçimde müdahalede bulunmamaktadır. Ancak, üstlerinden olağanüstü bir görevi yerine getirmek için yönergeleri aldıklarında, bu emirleri yerine getirmek için belli araçları bulacaklarından emin olabilirsiniz. Onlar, bu nedenle; acil durumlar dışında insan tiyatrosunun sahnesine müdahalede bulunmaz, ancak bunu gerçekleştirdiklerinde ise genellikle, üstlerinin doğrudan emirleri üzerine eylemlerinde bulunurlar. Onlar, sizleri çoğu zaman bir çağ boyunca takip edecek varlıklardır; ve, onlar bu nedenle, gelecek görevleri ve kişilik ilişkilenimleri hakkında bir hazırlanma sürecinden geçmektedirler.

113:5.5 (1246.4)Yüksek melekler, belirli koşullar altında insan varlıkları için maddi hizmetkârlar olarak faaliyet göstermeye yetkindirler; ancak, bu yetkinlik içinde onların eylemleri oldukça nadirdir. Onlar, yarı ölümlü yaratılmışlar ve fiziksel düzenleyicilerin yardımı ile, insanlık ile mevcut iletişimde bile bulanacak biçimde, insan varlıkları adına geniş çaplı bir etkinlikler içinde faaliyet göstermeye yetkindirler; ancak, bu türden oluşumlar oldukça olağandışıdır. Her ne kadar, içinde yüksek meleksel koruyucuların kendi inisiyatiflerini, ve yerinde bir biçimde, kullandığı insan evriminin zincirinde hayati halkaları tehlikeye atacak durumlar ortaya çıkmışken, çoğu durumda, maddi âlemin koşulları yüksek meleksel eylem tarafından değiştirilmemiş konumda ilerlemektedir.

6. Ölümden Sonra Koruyucu Melekler

113:6.1 (1246.5)Doğal yaşam boyunca yüksek meleklerin hizmetine dair belli başlı şeyleri sizlere ifade etmiş bir konumda bulunarak, şimdi sizlere, sahip oldukları insan birlikteliklerine ait fani ayrışmanın zamanında nihai sonun koruyucularının davranışı hakkında bilgi vereceğim. Ölümünüz üzerine, kayıtlarınız, kimlik özellikleriniz ve insan ruhunun morontia bütünlüğü — fani aklın ve kutsal Düzenleyici’nin hizmeti tarafından ortak bir biçimde evrimleştirilmiş bir biçimde — aslına uygun olarak; ayrılan Düzenleyici ve kişiliğin mevcudiyeti tarafından temsil devam eden mevcudiyetin kimliği dışında, gerçek siz olarak sizi siz yapan her şey biçimindeki gelecek mevcudiyetiniz ile ilgili tüm diğer değerler ile birlikte, nihai son koruyucusu tarafından muhafaza edilmektedir.

113:6.2 (1246.6)Düzenleyici’nin mevcudiyeti ile yüksek meleklerin ilişkilendirdiği ruhsallık parlaklığı olarak insan aklı içindeki yaşam ışığının ortadan kaybolduğu an, refakatçi melek bizzat yönetici meleklere, daha sonra sırasıyla onların bulunduğu topluluğa, bölüğe, tabura, alaya, tugaya ve tümene bu durumu bildirir; ve, zaman ve mekânın nihai serüveni için yerinde bir biçimde kaydedildikten sonra bu türden bir melek, kâinat yükselişi için bu adayın ait olduğu yüksek meleksel ordunun komutasındaki Akşam Yıldızı’na (veya, Cebrail’in başka bir teğmenine) bu durumu iletmek için yüksek meleklerin gezegensel başı tarafından yeterlilik alır. Ve, bu en yüksek örgütsel birimin baş yönetici tarafından izin verilmesi üzerine, nihai sonun bu türden bir koruyucusu; ilk malikâne dünyasına ilerlerler, ve, burada, beden içindeki öncül vesayetinin bilinçlenişini bekler.

113:6.3 (1247.1)Kişisel bir meleğin görevlendirilişini aldıktan sonra insan ruhunun kurtuluşta başarısız olması durumunda, refakatçi yüksek melekler, daha öncesinde ifade edildiği gibi, eşine ait bütüncül kayıtları gözlemlerler. Bunun sonrasında o, sahip olduğu öznenin kurtuluş başarısızlığı hususunda aklanmak amacıyla baş meleklerin yüksek mahkemelerinin huzuruna çıkar; ve, bunun sonrasında o, yükseliş potansiyelliğinde bulunan başka bir faniye tekrar veya yüksek meleksel hizmetin başka bir birimine görevlendirilmek için, dünyalara geri döner.

113:6.4 (1247.2)Ancak, melekler; kişisel ve topluluk koruyuculuğunun hizmetlerinden başka birçok biçimde evrimsel yaratılmışlara hizmet etmektedirler. Malikâne dünyalarına doğrudan bir biçimde gitmeyen öznelere sahip olan kişisel koruyucular, yargının yazgı sonu çağrı listelerini bekleyen bir şekilde burada hiçbir şey yapmadan beklemez; onlar, kâinat boyunca sayısız hizmetkâr görevlere yeniden görevlendirilirler.

113:6.5 (1247.3)Yüksek meleksel koruyucular; artık orada bulunmayan Düzenleyici bu türden ölümsüz bir evren varlığına ait kimliğin tam da kendisi iken, fani insanın uyku halindeki ruhunun sahip olduğu kurtuluş değerlerinin koruyucu emanetçisidir. Bu yeni oluşturulmuş morontia türü ile ilgili olarak malikâne dünyasının yeniden diriliş binalarında bu ikisi iş birliğinde bulunduğunda, fani yükseliş unsurunun kişiliğine ait oluşturucu etkenlerin yeniden bir araya gelişi ortaya çıkar.

113:6.6 (1247.4)Düzenleyici sizleri tanıyacaktır; koruyucu yüksek melekler sizleri yeniden-kişilikleştirecek ve bunun sonrasında dünyasal günlerinizin sadık Görüntüleyicisi’ne sizleri yeniden-sunacaktır.

113:6.7 (1247.5)Ve, bir gezegensel çağ sona erdiğinde, fani kazanımın daha alt döngülerindekiler toplandıklarında bile, sahip olduğunuz kaydın bile şunları söylediği gibi malikâne âlemlerinin yeniden-diriliş yapılarında onları bir araya getiren sahip oldukları topluluk koruyucularıdır: “ve, o, meleklerini kudretli bir sesle gönderip, bir âlemin sonundan diğerine seçtiklerini bir araya getirecektir.”

113:6.8 (1247.6)Adaletin işleyiş biçimi, kişilik veya topluluk koruyucularının; kurtuluş-halinde-olmayan tüm kişiliklerin adına, yazgı sonu çağrısına cevap vermelerini talep etmektedir. Bu türden kurtuluş-dışı unsurlara ait Düzenleyiciler geri dönmemektedirler; ve, çağrılar gerçekleştirildiğinde, yüksek melekler cevap vermektedirler; ancak, Düzenleyiciler hiçbir karşılıkta bulunmamaktadırlar. Bu, “adil olmayanın yeniden dirilişini” oluşturmaktadır; gerçekte ise, yaratılmış mevcudiyetinin sonlanışına ait resmi tanınmadır. Adaletin bu çağrı listesini her zaman doğrudan bir biçimde, uyku halindeki kurtuluş unsurlarının yeniden dirilişi olarak bağışlamanın çağrı listesi takip etmektedir. Ancak, bu hususlar, yüce ve kurtuluş değerlerine dair her-şeyi-bilen Hakimler’den başka hiçbir kimseyi ilgilendirmemektedir.

113:6.9 (1247.7)Topluluk koruyucuları; bir gezegensel çağ içinde hizmet verebilir ve nihai bir biçimde uyku halindeki kurtuluş unsurlarının binlercesine ait kestirmekteki ruhların koruyucuları haline gelebilir. Onlar, belirli bir sitemde birçok farklı dünya üzerinde bu şekilde hizmet verebilir; çünkü, yeniden-diriliş karşılığı, malikâne dünyalarında ortaya çıkmaktadır.

113:6.10 (1247.8)Satania sisteminde Lucifer isyanı süresince doğru yoldan ayrılmış tüm kişisel ve topluluk koruyucuları, her ne kadar birçoğu budalalıklarından içten bir biçimde pişmanlık duymuş olsa da, isyanın nihai yargısına kadar Jerusem üzerinde gözaltında tutulacaklardır. Hâlihazırda Kâinatsal Denetimciler inisiyatiflerini kullanarak; ruhsal emanetlerinin tüm niteliklerinden bu itaatkâr ve sadık olmayan koruyucuları arındırmış, ve bu morontia gerçekliklerini, gönüllü ikinci düzey hizmetkâr meleklerin gözetimine muhafazaları için konumlandırmıştır.

7. Yüksek Melekler ve Yükseliş Süreci

113:7.1 (1248.1)Bir yükseliş fanisinin süreci içinde, malikâne dünyalarının kıyılarında bu ilk uyanış gerçekten de yeni bir çağdır; burada mevcut bir biçimde, ilk kez olmak üzere, dünya günlerinize ait sizleri uzun süreden beri derinden seven ve her zaman yanınızda bulunmuş meleksel dostlar görülecektir; orada aynı zamanda, dünyada aklınız içinde oldukça uzun bir süre ikamet etmiş olan kutsal Görüntüleyici’nin kimlik ve mevcudiyetinin gerçek anlamıyla bilincinde olur hale gelinecektir. Bu türden bir deneyim, gerçek bir yeniden-diriliş olarak ihtişamlı bir uyanışı oluşturmaktadır.

113:7.2 (1248.2)Morontia âlemleri üzerinde, refakatçi yüksek melekler (orada onların ikisi bulunur) sizlerin cömert dostlarınızdır. Bu melekler; morontia ve ruhaniyet düzeyine erişmede sizlere olası her şekilde yardım ederek, geçiş dünyalarının süreci boyunca ilerlerken sadece sizlere eşlik etmez, aynı zamanda, malikâne dünyaları üzerinde evrimsel yüksek melekler için sağlanan ileri eğitim okullarına katılarak gelişme olasılığına kendilerini hazır hale getirirler.

113:7.3 (1248.3)İnsan ırkı, meleksel düzeylerin daha basit düzeylerinden biraz daha alt konumda yaratılmıştı. Bu nedenle, morontia yaşamına ait ilk göreviniz; bedenin zincirlerinden özgürleşiminizin hemen sonrasında kişilik bilincine eriştiğiniz anda sizleri bekleyen, doğrudan görev içindeki yüksek meleklerin yardımcıları olmaktır.

113:7.4 (1248.4)Malikâne dünyalarından ayrılmadan önce tüm faniler, kalıcı yüksek melek birlikteliklerine veya koruyuculara sahip olacaktır. Ve, siz morontia âlemlerinde yükselirken, nihai olarak, Düşünce Düzenleyicisi ile olan ebedi bütünlüğünüze dair detayları gözlemleyen ve onları onaylayanlar yüksek meleksel koruyuculardır. Beraberce onlar, zamanın dünyalarından bedene ait çocuklar olarak sizlerin kişilik kimliklerinizi oluşturmuşlardır. Bunun sonrasında, olgun morontia yerleşkesine olan erişiminizle birlikte onlar, Jerusem’e ek olarak sistem ilerleyişi ve kültürünün ilgili dünyaları boyunca sizlere eşlik etmektedirler. Bundan sonra onlar; sizlerle birlikte Edentia’ya ve onun gelişmiş toplumlaşımının yetmiş âlemine gitmekte olup, hemen sonrasında sizleri Melçizedekler’e yönlendirip, evren yönetim merkez dünyalarının muhteşem süreci boyunca sizleri takip edecektir. Ve, Melçizedekler’in bilgelik ve kültürünü öğrendiğinizde, onlar sizi, tüm Nebadon’un Egemeni ile birlikte yüz yüze geleceğiniz yer olan Salvington’a götüreceklerdir. Ve, bunlara bile ek olarak, bu yüksek meleksel rehberler; uzun Havona uçuşu için nihai bir biçimde yüksek melek taşımacılığını deneyimleyene kadar sizler ile birlikte kalmaya devam eden bir biçimde, aşkın-evrenin alt ve üst birimleri boyunca ve Uversa’nın alış dünyaları üzerinde sizleri takip edecektir.

113:7.5 (1248.5)Fani süreç boyunca görevlendirilmenin bazı nihai son koruyucuları, Havona boyunca yükseliş kutsal yolcularının yaşam süreçlerini takip eder. Diğerleri, uzun zamandan beri fani birliktelikleri olan unsurlara geçici bir elvedada bulunur; ve, bunun sonrasında, bu faniler merkezi evrenin döngülerini kat ederken, nihai sonun bahse konu koruyucuları Seraphington’un döngülerine erişir. Ve, onlar; fani birliktelikleri, zamanın son geçiş uykusundan ebediyetin yeni deneyimlerine uyandıklarında, Cennet’in kıyılarında bekliyor olacaklardır. Bu türden yükseliş yüksek melekleri daha sonra, kesinlik birlikleri içindeki ve Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri içinde farklı hizmetlere giriş yaparlar.

113:7.6 (1248.6)İnsan ve melek, ebedi hizmet içinde yeniden bütünleşebilir veya bütünleşmeyebilir; ancak, yüksek melek görevleri nereye onları götürürse götürsün yüksek melekler her zaman, zamanın yükseliş fanileri olarak evrimsel dünyalara ait öncül vesayetleri ile iletişim halindedir. İnsan kökeninin âlemlerine ait bu içten ilişkilenimler ve şefkatli bağlılıklar ne herhangi bir süre zarfında unutulmakta, ne de tamamiyle kaybolmaktadır. Ebedi çağlar içerisinde insanlar ve melekler, zamanın sürecinde gerçekleştirdikleri gibi kutsal hizmet içinde eş güdümde bulunacaklardır.

113:7.7 (1249.1)Yüksek melekler için, Cennet İlahiyatları’na ulaşmanın en kesin yolu, Cennet’in kapılarına evrimsel kökene ait bir ruhu başarılı bir biçimde yönlendirmektir. Bu nedenle, nihai sonun koruyucusunun görevi, en yüksek derecede ödüllendirilmekte olan yüksek meleksel görevdir.

113:7.8 (1249.2)Yalnızca nihai son koruyucuları, birincil veya diğer bir değişle fani Kesinlik Birlikleri’ne alınır; ve, bu tür çiftler, bütüncül kimlik uyumunun yüce serüvenine katılmışlardır; bu iki varlık, kesinlik birliklerine olan kabullerinden önce Seraphington üzerinde ruhsal çift-bütünleşimi elde etmişlerdir. Bu deneyim içinde, evren işlevlerinin tümünde oldukça tamamlayıcı olan bu iki meleksel doğa; Cennet Yaratıcısı’nın Düzenleyici-olmayan bir nüvesinin alınışı, ve onunla bütünleşimi, için yeni bir yetkinlikle sonuçlanan bir biçimde iki unsurun-bir-bütünlüğü içinde nihai ruhaniyete erişir. Ve, böylece, zaman içindeki sizin sevgi dolu yüksek meleksel birlikteliklerinizden bazıları aynı zamanda, Yüce’nin çocukları ve Cennet Yaratıcısı’nın kusursuzlaştırılmış evlatları olarak ebediyet içinde sizlerin kesinlik birliktelikleri haline gelir.

113:7.9 (1249.3)[Urantia üzerinde konumlanan bir Yüksek Melek Önderi tarafından sunulmuştur.]