ΕΓΓΡΑΦΟ 113, ΟΙ ΣΕΡΑΦΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 113

ΟΙ ΣΕΡΑΦΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ

(1241.1) 113:0.1 Έχοντας παρουσιάσει την ιστορία των Λειτουργικών Πνευμάτων του Χρόνου και το Σώμα των Αγγελιαφόρων του Διαστήματος, φθάνουμε στην ανάλυση των αγγέλων-φυλάκων, των σεραφείμ των αφοσιωμένων στην υπηρεσία των θνητών ατόμων, για την εξύψωση και την τελειοποίηση των οποίων δημιουργήθηκε ολόκληρο το απέραντο σχέδιο σωτηρίας της πνευματικής προόδου. Τις περασμένες εποχές στην Ουράντια, αυτοί οι φρουροί του πεπρωμένου ήταν σχεδόν η μοναδική ομάδα των αγγέλων που αναγνωρίζετο. Τα σεραφείμ του πλανήτη είναι, πράγματι, λειτουργικά πνεύματα που απεστάλησαν για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σ’ εκείνους που θα σωθούν. Τα συνοδά αυτά σεραφείμ λειτούργησαν ως πνευματικοί αρωγοί του θνητού ανθρώπου σε όλες τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος και του παρόντος. Σε πολλές αποκαλύψεις «ο λόγος ελέχθη υπό των αγγέλων.» Πολλές από τις εντολές των ουρανών «ελήφθησαν δια της λειτουργίας των αγγέλων.»

(1241.2) 113:0.2 Τα σεραφείμ είναι οι παραδοσιακοί άγγελοι των ουρανών. Είναι τα λειτουργικά πνεύματα που ζουν πολύ κοντά σας και πολύ για χάρη σας. Υπηρετούν στην Ουράντια από τις πρώιμες εποχές της ανθρώπινης ευφυΐας.

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ-ΑΓΓΕΛΟΙ

(1241.3) 113:1.1 Το δίδαγμα περί των αγγέλων-φυλάκων δεν είναι μύθος. Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπινων υπάρξεων πράγματι διαθέτουν φύλακες αγγέλους. Ήταν εις αναγνώριση αυτού που ο Ιησούς, μιλώντας για τα παιδιά της βασιλείας των ουρανών, είπε: «προσέξτε να μην περιφρονήσετε κανένα από τα παιδιά αυτά, διότι, σας λέγω, οι άγγελοί τους πάντα παρατηρούν την παρουσία του πνεύματος του Πατρός μου.»

(1241.4) 113:1.2 Αρχικά, τα σεραφείμ είχαν σαφώς εκχωρηθεί στις διάφορες φυλές της Ουράντια. Αλλά από την εποχή της επιφοίτησης του Μιχαήλ, εκχωρούνται σύμφωνα με την ανθρώπινη ευφυία, την πνευματικότητα και το πεπρωμένο. Διανοητικά, η ανθρωπότητα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

(1241.5) 113:1.3 1. Εκείνους με την κατώτερη του φυσιολογικού διάνοια – εκείνους οι οποίοι δεν ασκούν φυσιολογική δύναμη βούλησης. Εκείνου; Οι οποίοι δεν λαμβάνουν συνήθεις αποφάσεις. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εκείνους που δεν μπορούν να αντιληφθούν τον Θεό. Στερούνται της ικανότητας για την ευφυή λατρεία του Θείου. Οι κατώτερες του φυσιολογικού υπάρξεις της Ουράντια διαθέτουν ένα σώμα σεραφείμ, μια ομάδα με ένα τάγμα χερουβείμ, επιφορτισμένων να λειτουργούν επ΄ αυτών και να βεβαιώνουν ότι τους παρέχεται η δικαιοσύνη και το έλεος, στους αγώνες της ζωής τους πάνω στον πλανήτη.

(1241.6) 113:1.4 2. Τον μέσο, φυσιολογικό τύπο ανθρώπινης διάνοιας. Από την άποψη της σεραφικής λειτουργίας, οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες είναι ομαδοποιημένοι σε επτά κατηγορίες, σύμφωνα με τη δυνατότητά τους1 να ολοκληρώνουν τους κύκλους της ανθρώπινης προόδου και του πνευματικού επιτεύγματος.

(1241.7) 113:1.5 3. Εκείνους με διάνοια ανώτερη του φυσιολογικού – εκείνους των μεγάλων αποφάσεων και του αδιαμφισβήτητου δυναμικού για πνευματικά επιτεύγματα. Άνδρες και γυναίκες οι οποίοι απολαμβάνουν, λίγο-πολύ, την την επικοινωνία με τους ενοικούντες Προσαρμοστές τους. Μέλη των διαφόρων εφεδρικών σωμάτων του πεπρωμένου. Ανεξάρτητα από τον κύκλο στον οποίο συμβαίνει να βρίσκεται ένας άνθρωπος, αν αυτό το άτομο καταταγεί σε οποιοδήποτε από τα διάφορα εφεδρικά σώματα του πεπρωμένου, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, και σ’ εκείνο το μέρος, προσαρτώνται σ’ αυτόν τα ατομικά σεραφείμ και από τη στιγμή εκείνη, έως ότου ολοκληρωθεί η επί της γης διαδρομή, ο συγκεκριμένος θνητός θα απολαύσει τη συνεχή λειτουργία και την αδιάλειπτη φροντίδα του φύλακα-αγγέλου. Επιπλέον, όταν οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη λάβει την υπέρτατη απόφαση, όταν πραγματοποιηθεί μια πραγματική δέσμευση με τον Προσαρμοστή, ένας ατομικός φύλακας προσαρτάται αμέσως στην ψυχή αυτή.

(1242.1) 113:1.6 Στη λειτουργία των αποκαλούμενων φυσιολογικών υπάρξεων, οι σεραφικές προσαρτήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατάκτηση από τον άνθρωπο των κυκλωμάτων της διανοητικότητας και της πνευματικότητας. Ξεκινάτε με την, υλικής υπόστασης,2 διάνοιά σας από τον έβδομο κύκλο και ταξιδεύετε προς το εσωτερικό, με την αποστολή της αυτογνωσίας, της νίκης επί του εαυτού και της κυριαρχίας επί του εαυτού. Και από τον ένα κύκλο στον άλλο προχωρείτε μέχρις ότου (αν ο φυσικός θάνατος δεν τερματίσει την πορεία σας και δεν μεταφέρει τους αγώνες σας στους κόσμους-δώματα), φθάνετε στον πρώτο, ή εσώτερο κύκλο της σχετικής επαφής και επικοινωνίας με τον ενοικούντα Προσαρμοστή.

(1242.2) 113:1.7 Οι ανθρώπινες υπάρξεις, στον αρχικό, ή έβδομο κύκλο έχουν ένα φύλακα-άγγελο με ένα βοηθό χερουβείμ ως σύντροφο, επιφορτισμένους να φροντίζουν και να συνοδεύουν χίλιους θνητούς. Στον έκτο κύκλο, ένα σεραφικό ζευγάρι με σύντροφο ένα χερουβείμ επιφορτίζεται να καθοδηγήσει αυτούς τους ανερχόμενους θνητούς σε ομάδες των πεντακοσίων. Όταν κατακτηθεί ο πέμπτος κύκλος, οι ανθρώπινες υπάρξεις σχηματίζουν ομάδες των εκατό, περίπου, ατόμων και ένα ζευγάρι φυλάκων σεραφείμ μαζί με μία ομάδα χερουβείμ τίθενται επικεφαλής. Με την κατάκτηση του τέταρτου κύκλου, οι θνητές υπάρξεις συγκεντρώνονται σε ομάδες των δέκα και πάλι η ανάθεση γίνεται σ’ ένα ζευγάρι σεραφείμ βοηθούμενων από μία ομάδα χερουβείμ.

(1242.3) 113:1.8 Όταν μία θνητή διάνοια ξεφύγει από την αδράνεια της ζωώδους κληρονομίας και φθάσει στον τρίτο κύκλο της ανθρώπινης διανοητικότητας και της αποκτηθείσας πνευματικότητας, ένας ατομικός άγγελος (στην πραγματικότητα δύο) θα αφοσιωθούν, εφεξής, ολοκληρωτικά και αποκλειστικά σ’ αυτόν τον ανερχόμενο θνητό. Και με τον τρόπο αυτό, οι ανθρώπινες αυτές ψυχές, επιπλέον των αεί παρόντων και, διαρκώς περισσότερο δραστήριων, ενοικούντων Προσαρμοστών της Σκέψης, λαμβάνουν την αμέριστη βοήθεια αυτών των ατομικών φρουρών του πεπρωμένου σε όλες τους τις προσπάθειες να ολοκληρώσουν τον τρίτο κύκλο, να διασχίσουν το δεύτερο και να φθάσουν στον πρώτο.

2. ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ

(1242.4) 113:2.1 Τα σεραφείμ δεν είναι γνωστά ως φρουροί του πεπρωμένου ως τη στιγμή που τους ανατίθεται η συνεργασία με μία ανθρώπινη ψυχή, η οποία πραγματοποίησε ένα από τα τρία επιτεύγματα: έλαβε την υπέρτατη απόφαση να μοιάσει με τον Θεό, εισήλθε στον τρίτο κύκλο, ή εντάχθηκε σ’ ένα από τα εφεδρικά σώματα του πεπρωμένου.

(1242.5) 113:2.2 Στην εξέλιξη των φυλών, ένας φρουρός του πεπρωμένου προσαρτάται στην πρώτη ύπαρξη που φθάνει στον επιβεβλημένο κύκλο της κατάκτησης. Στην Ουράντια, ο πρώτος θνητός που εξασφάλισε έναν προσωπικό φρουρό ήταν ο Ράντοβοκ, ένας άνδρας σοφός από την κόκκινη φυλή, πολλούς αιώνες πριν.

(1242.6) 113:2.3 Όλες οι αγγελικές αποστολές γίνονται από μία ομάδα εθελοντών σεραφείμ και οι αναθέσεις αυτές γίνονται πάντα σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες και ανάλογα με την κατάσταση του αγγελικού ζεύγους – υπό το φως της σεραφικής εμπειρίας, των ικανοτήτων και της σοφίας. Μόνο τα σεραφείμ με μακρόχρονη υπηρεσία, οι πλέον έμπειροι και δοκιμασμένοι τύποι προσαρτώνται ως φρουροί του πεπρωμένου. Πολλοί φρουροί κέρδισαν μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία στους κόσμους εκείνους οι οποίοι ανήκουν στη σειρά της μη συγχώνευσης με τους Προσαρμοστές. Όπως και οι Προσαρμοστές, τα σεραφείμ συνοδεύουν αυτές τις υπάρξεις ολόκληρη τη ζωή τους και κατόπιν απαλλάσσονται για να αναλάβουν καινούργια αποστολή. Πολλοί φύλακες στην Ουράντια είχαν αυτή την προγενέστερη, πρακτική εμπειρία σε άλλους κόσμους.

(1243.1) 113:2.4 Όταν οι ανθρώπινες υπάρξεις αποτυγχάνουν να σωθούν, οι ατομικοί και ομαδικοί τους φύλακες μπορούν πολλές φορές να υπηρετήσουν με το ίδιο κύρος3 στον ίδιο πλανήτη. Τα σεραφείμ αναπτύσσουν ένα συναισθηματικό κίνητρο για ορισμένους κόσμους και εμφορούνται από ιδιαίτερη στοργή για ορισμένες φυλές και τύπους θνητών πλασμάτων, με τους οποίους συνδέθηκαν τόσο στενά και προσωπικά.

(1243.2) 113:2.5 Οι άγγελοι αναπτύσσουν μια σταθερή στοργή για τους εξ ανθρώπων συντρόφους τους. Και εσείς, αν μόνο μπορούσατε να δείτε τα σεραφείμ με τα μάτια της φαντασίας, θα νοιώθατε μια ζεστή τρυφερότητα γι’ αυτά. Χωρίς τα υλικά σας σώματα, έχοντας πάρει πνευματική μορφή, θα πλησιάζατε τους αγγέλους σε πολλές ιδιότητες της προσωπικότητας. Συμμερίζονται τα περισσότερα συναισθήματά σας και βιώνουν ακόμη περισσότερα. Το μοναδικό συναίσθημα που σας ενεργοποιεί και που είναι κάπως δύσκολο γι’ αυτούς να καταλάβουν είναι η κληρονομιά του ζωώδους προέλευσης φόβου, που σε τόσο μεγάλο βαθμό ενυπάρχει στη διανοητική ζωή του μέσου κατοίκου της Ουράντια. Οι άγγελοι δυσκολεύονται, πράγματι, να καταλάβουν γιατί, με τόση επιμονή, αφήνετε τις ανώτερες διανοητικές σας δυνάμεις, ακόμη και τη θρησκευτική σας πίστη, να κυριαρχούνται σε τέτοιο βαθμό από το φόβο, να αποθαρρύνονται τόσο βαθιά από τον απερίσκεπτο πανικό του τρόμου και της αγωνίας.

(1243.3) 113:2.6 Όλα τα σεραφείμ έχουν ατομικά ονόματα, αλλά στα αρχεία των αποστολών τους στην υπηρεσία του κόσμου συχνά προσδιορίζονται από τους πλανητικούς τους αριθμούς. Στο αρχηγείο του σύμπαντος καταχωρούνται με το όνομα και τον αριθμό. Ο φρουρός του πεπρωμένου ενός εξ ανθρώπων υποκειμένου, που χρησιμοποιείται σ’ αυτή την επικοινωνιακή επαφή είναι ο αριθμός 3, της ομάδας 17, του λόχου 126, του τάγματος 4, της μονάδας 384, της λεγεώνας 6, της στρατιάς 37, της υπ’ αριθμόν 182,314 σεραφικής δύναμης του Νέβαδον. Ο τρέχων αριθμός του σεραφείμ αυτού στην Ουράντια για το συγκεκριμένο εξ ανθρώπων υποκείμενο είναι 3,641,852.

(1243.4) 113:2.7 Στην λειτουργία της ατομικής φρουράς, την αποστολή των αγγέλων ως φρουρών του πεπρωμένου, τα σεραφείμ πάντα προσφέρουν εκούσια τις υπηρεσίες τους. Στην πόλη της συγκεκριμένης επιθεώρησης, ένας θνητός έγινε πρόσφατα δεκτός στο εφεδρικό σώμα του πεπρωμένου και, εφ’ όσον όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνοδεύονται προσωπικά από φύλακες αγγέλους, περισσότερα από εκατό κατάλληλα σεραφείμ ζήτησαν να αναλάβουν υπηρεσία. Ο πλανητικός διοικητής επέλεξε δώδεκα από τα πλέον έμπειρα άτομα και στη συνέχεια διόρισε το σεραφείμ το οποίο επέλεξαν ως το καταλληλότερο για να οδηγήσει τη συγκεκριμένη ανθρώπινη ύπαρξη σ’ ολόκληρο το ταξίδι της ζωής. Δηλαδή, επέλεξαν ένα συγκεκριμένο ζευγάρι εξ ίσου ικανών σεραφείμ. Ένα από τα δύο μέλη αυτού του σεραφικού ζεύγους θα είναι πάντα σε ετοιμότητα.

(1243.5) 113:2.8 Το σεραφικό έργο μπορεί να είναι αδιάλειπτο, αλλά καθένα από τα δύο μέλη του αγγελικού ζεύγους μπορεί να απεκδυθεί όλες τις ευθύνες λειτουργίας. Όπως τα χερουβείμ, τα σεραφείμ συνήθως υπηρετούν ανά ζεύγη, αλλά ανόμοια προς τους λιγότερο προηγμένους συνεργάτες τους, τα σεραφείμ, μερικές φορές, εργάζονται μεμονωμένα. Πρακτικά, σε όλες τις επαφές τους με τις ανθρώπινες υπάρξεις μπορούν να λειτουργήσουν ατομικά. Και οι δύο άγγελοι χρειάζονται μόνο για την επικοινωνία και την υπηρεσία στα ανώτερα κυκλώματα των συμπάντων.

(1243.6) 113:2.9 Όταν ένα σεραφικό ζευγάρι αποδεχθεί την αποστολή του φρουρού, υπηρετεί για το υπόλοιπο της ζωής της συγκεκριμένης ανθρώπινης ύπαρξης. Το συμπλήρωμα της ύπαρξης (ο ένας από τους δύο αγγέλους) γίνεται ο καταγραφέας της αποστολής. Αυτά τα συμπληρωματικά σεραφείμ είναι οι άγγελοι καταγραφείς των θνητών των εξελικτικών κόσμων. Τα αρχεία φυλάσσονται από το ζευγάρι των χερουβείμ (ένα χερουβείμ και ένα σανομπείμ), τα οποία πάντα συνεργάζονται με τους σεραφικούς φρουρούς, αλλά τα αρχεία αυτά υποστηρίζονται πάντα από ένα εκ των σεραφείμ. με σκοπό την ανάπαυση και την επαναφόρτιση με τη ζωτική ενέργεια των συμπαντικών κυκλωμάτων, ο φρουρός απαλλάσσεται, κατά διαστήματα, από το συμπλήρωμά του και κατά την απουσία του το συνεργαζόμενο χερουβείμ λειτουργεί ως καταγραφέας, όπως επίσης συμβαίνει και στην περίπτωση όπου το συμπληρωματικό σεραφείμ είναι παρόμοια απόν.

(1244.1) 113:2.10 MISSING PARAGRAPH

3. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(1244.2) 113:3.1 Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που κάνει ένας φρουρός του πεπρωμένου για το θνητό του υποκείμενο, είναι το να επιτύχει ένα προσωπικό συντονισμό των πολυάριθμων απρόσωπων πνευματικών επενεργειών οι οποίες ενοικούν, περιβάλλουν και εισβάλλουν στο νου και την ψυχή του εξελισσόμενου, υλικού πλάσματος. Οι ανθρώπινες υπάρξεις είναι προσωπικότητες και είναι υπερβολικά δύσκολο για τα μη-προσωπικά πνεύματα και τις προ-ατομικές οντότητες να δημιουργήσουν άμεση επαφή με τέτοιες, εξαιρετικά υλικές και ξεχωριστά ατομικές διάνοιες. Στη λειτουργία των αγγέλων φυλάκων, όλες αυτές οι επενέργειες λίγο-πολύ ενοποιούνται και εκτιμώνται καλύτερα από την διευρυνόμενη ηθική φύση της εξελισσόμενης, ανθρώπινης προσωπικότητας.

(1244.3) 113:3.2 Ειδικότερα, ο σεραφικός φρουρός μπορεί και, πράγματι, συσχετίζει τις πολλαπλές επενέργειες και επιδράσεις του Απείρου Πνεύματος, οι οποίες κλιμακώνονται από το χώρο των φυσικών ελεγκτών και των συνοδών διανοητικών πνευμάτων, ως το Άγιο Πνεύμα του θείου Λειτουργού και την Πανταχού παρούσα πνευματική παρουσία της Τρίτης Γενεσιουργού Αιτίας και Κέντρου του Παραδείσου. Έχοντας με τον τρόπο αυτό ενώσει και καταστήσει περισσότερο ατομικές τις απέραντες αυτές λειτουργίες του Απείρου Πνεύματος, το σεραφείμ, στη συνέχεια, αναλαμβάνει να συσχετίσει αυτή τη ολοκληρωμένη επίδραση του Συνδεδεμένου Δρώντος με τις πνευματικές παρουσίες του Πατέρα και του Υιού.

(1244.4) 113:3.3 Ο Προσαρμοστής αποτελεί την παρουσία του πατέρα. Το Πνεύμα της Αληθείας την παρουσία των Υιών. Τα θεία αυτά δώρα είναι ενωμένα και συντονισμένα στα κατώτερα επίπεδα της ανθρώπινης πνευματικής εμπειρίας, μέσω της λειτουργίας του φρουρού σεραφείμ. Οι αγγελικοί υπηρέτες έχουν το χάρισμα να συνδυάζουν την αγάπη του Πατέρα και το έλεος του Υιού στη λειτουργία τους επί των θνητών πλασμάτων.

(1244.5) 113:3.4 Και εδώ αποκαλύπτεται ο λόγος για τον οποίο ο σεραφικός φρουρός γίνεται, τελικά, ο ατομικός επόπτης των διανοητικών προτύπων, των τύπων της μνήμης και των πραγματικοτήτων της ψυχής του θνητού διασωθέντος, κατά το διάστημα μεταξύ του φυσικού θανάτου και της μοροντιανής ανάστασης. Κανείς, εκτός από τα λειτουργικά παιδιά του Απείρου Πνεύματος δεν θα μπορούσε να δράσει έτσι εκ μέρους του ανθρώπινου πλάσματος, κατά τη μεταβατική αυτή φάση από το ένα επίπεδο του σύμπαντος σ’ ένα άλλο, ανώτερο επίπεδο. Ακόμη και όταν αρχίσετε τον ύπνο της τελικής μεταφοράς σας, όταν περάσετε από το χρόνο στην αιωνιότητα, ένα ανώτερο υπερναφείμ θα μοιραστεί, με τον ίδιο τρόπο, τη μετάβαση μαζί σας, ως επόπτης της ταυτότητας του πλάσματος και εγγυητής της ατομικής σας ακεραιότητας.

(1244.6) 113:3.5 MISSING PARAGRAPH

(1244.7) 113:3.6 MISSING PARAGRAPH

4. Ο ΣΕΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

(1245.1) 113:4.1 Τα σεραφείμ φύλακες δεν είναι διάνοια, παρά το ότι προέρχονται από την ίδια πηγή η οποία δημιουργεί επίσης την ανθρώπινη διάνοια, το Δημιουργικό Πνεύμα. Τα σεραφείμ είναι διεγέρτες της διάνοιας. Διαρκώς προσπαθούν να προαγάγουν τις αποφάσεις της ανθρώπινης διάνοιας που ολοκληρώνουν τους κύκλους. Και τούτο το πραγματοποιούν, όχι όπως ο Προσαρμοστής, λειτουργώντας εκ των έσω και δια της ψυχής, αλλά μάλλον απ’ έξω προς τα μέσα, εργαζόμενα μέσω του κοινωνικού, εθιμοτυπικού και ηθικού περιβάλλοντος των ανθρώπινων υπάρξεων. Τα σεραφείμ δεν είναι η δια του θείου Προσαρμοστή έλξη του Πατέρα του Σύμπαντος, αλλά πράγματι λειτουργούν ως ατομικοί εκπρόσωποι της λειτουργίας του Απείρου Πνεύματος.

(1245.2) 113:4.2 Ο θνητός άνθρωπος, υποκείμενος στην καθοδήγηση του Προσαρμοστή, είναι, επίσης, πρόθυμος στη σεραφική καθοδήγηση. Ο Προσαρμοστής είναι η ουσία της αιώνιας φύσης του ανθρώπου. Το σεραφείμ είναι ο δάσκαλος της εξελισσόμενης φύσης του ανθρώπου – σ’ αυτή τη ζωή της θνητής διάνοιας, στην επόμενη της μοροντιανής ψυχής. Στους κόσμους-δώματα θα αποκτήσετε συνείδηση και θα γνωρίσετε τους σεραφικούς καθοδηγητές, αλλά στην πρώτη ζωή, οι άνθρωποι, συνήθως τους αγνοούν.

(1245.3) 113:4.3 Τα σεραφείμ λειτουργούν ως δάσκαλοι των ανθρώπων, οδηγώντας τα βήματα της ανθρώπινης προσωπικότητας σε μονοπάτια καινούργιων και προοδευτικών εμπειριών. Το να αποδεχθεί κανείς την καθοδήγηση ενός σεραφείμ, σπάνια σημαίνει ότι κάνει τη ζωή του εύκολη. Ακολουθώντας την καθοδήγηση αυτή, είναι βέβαιο ότι θα συναντήσετε και, αν έχετε το κουράγιο, θα διασχίσετε, τους απόκρημνους λόφους της ηθικής επιλογής και της πνευματικής προόδου.

(1245.4) 113:4.4 Το ορμέμφυτο της λατρείας προέρχεται εν πολλοίς από τις πνευματικές παροτρύνσεις των ανώτερων διανοητικών συνοδών, ενισχυμένων από τις οδηγίες του Προσαρμοστή. Η ανάγκη, όμως, για προσευχή, που τόσο συχνά βιώνεται από τους θνητούς που έχουν επίγνωση του Θεού, παρουσιάζεται, πάρα πολλές φορές, ως αποτέλεσμα της σεραφικής επίδρασης. Το σεραφείμ φύλακας διαρκώς παρεμβαίνει4 στο ανθρώπινο περιβάλλον με σκοπό να αυξήσει την κοσμική ενόραση του εξ ανθρώπων ανερχόμενου ως το σημείο όπου ένας τέτοιος υποψήφιος για σωτηρία μπορεί να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη της παρουσίας του ενοικούντος Προσαρμοστή και να καταστεί με τον τρόπο αυτό ικανός να προσφέρει μεγαλύτερη συνεργασία στην πνευματική αποστολή της θείας παρουσίας.

(1245.5) 113:4.5 Ενώ φαινομενικά δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ενοικούντων Προσαρμοστών και του περιβάλλοντος σεραφείμ, φαίνονται πάντα ότι εργάζονται σε τέλεια αρμονία και εξαίρετη συμφωνία. Οι φύλακες είναι εξαιρετικά δραστήριοι τις εποχές εκείνες κατά τις οποίες οι Προσαρμοστές είναι ελάχιστα δραστήριοι, αλλά η λειτουργία τους είναι, κατά κάποιο τρόπο, παράξενα συνδεδεμένη. Τέτοια θαυμάσια συνεργασία δεν μπορεί να είναι τυχαία, ούτε συμπτωματική.

(1245.6) 113:4.6 Η λειτουργούσα προσωπικότητα του φύλακα σεραφείμ, της παρουσίας του Θεού δια του Προσαρμοστή της Σκέψης, η κυκλωματοποιητική δράση του Αγίου Πνεύματος και η αντίληψη του Υιού από το Πνεύμα της Αληθείας, όλα συνδέονται με τρόπο θείο σε μια βαρυσήμαντη ενοποίηση πνευματικής λειτουργίας, εντός της, και προς την, θνητή προσωπικότητα. Παρά το ότι προέρχονται από διαφορετικές πηγές και διαφορετικά επίπεδα, αυτές οι ουράνιες επιδράσεις ενοποιούνται όλες στην καλύπτουσα και εξελισσόμενη παρουσία του Υπέρτατου Όντος.

5. Η ΣΕΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΝΗΤΩΝ

(1245.7) 113:5.1 Οι άγγελοι δεν εισβάλλουν στην ιερότητα της ανθρώπινης διάνοιας. Δεν παραποιούν τη βούληση των θνητών, ούτε επικοινωνούν άμεσα με τον ενοικούντα Προσαρμοστή. Ο φρουρός του πεπρωμένου σας επηρεάζει με κάθε δυνατό τρόπο σύμφωνο προς την αξία της προσωπικότητάς σας. Σε καμία περίπτωση αυτοί οι άγγελοι δεν παρεμβαίνουν στην ελεύθερη λειτουργία της ανθρώπινης βούλησης. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οποιαδήποτε άλλη τάξη συμπαντικών προσωπικοτήτων δεν έχει τη δύναμη, ή την εξουσία να περιστείλει, ή να μειώσει τα προνόμια της ανθρώπινης επιλογής.

(1246.1) 113:5.2 Οι άγγελοι είναι τόσο κοντά σας και νοιάζονται τόσο τρυφερά για σας, ώστε μεταφορικά «θρηνούν, εξ αιτίας της εκούσιας μισαλλοδοξίας σας και του δογματισμού σας.» Τα σεραφείμ δεν χύνουν πραγματικά δάκρυα. Δεν έχουν φυσικά σώματα. Ούτε διαθέτουν φτερά. Έχουν όμως πνευματικά αισθήματα και αληθινά βιώνουν ευαισθησίες και αισθήματα πνευματικής φύσης που, από ορισμένες απόψεις, μπορούν να συγκριθούν με τα ανθρώπινα συναισθήματα.

(1246.2) 113:5.3 Τα σεραφείμ δρουν για λογαριασμό σας, εντελώς ανεξάρτητα από τις άμεσες εκκλήσεις σας. Εκτελούν τις εντολές των ανωτέρων τους και με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ανεξάρτητα από τις παροδικές σας ιδιοτροπίες ή τις μεταβαλλόμενες διαθέσεις σας. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε το έργο τους ευκολότερο, ή δυσκολότερο, αλλά μάλλον ότι οι άγγελοι δεν ασχολούνται άμεσα με τις εκκλήσεις σας, ή τις προσευχές σας.

(1246.3) 113:5.4 Στη ζωή της σάρκας η ευφυία των αγγέλων δεν είναι άμεσα διαθέσιμη στους θνητούς ανθρώπους. Δεν είναι απόλυτοι ηγεμόνες, ούτε διευθυντές. Είναι, απλά, φύλακες. Τα σεραφείμ σας φυλάσσουν. Δεν προσπαθούν να σας επηρεάσουν άμεσα. Πρέπει να χαράξετε μόνοι την πορεία σας, αλλά οι άγγελοι αυτοί, θα δραστηριοποιηθούν κατόπιν για να κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση της πορείας που επιλέξατε. Δεν παρεμβαίνουν (συνήθως) αυθαίρετα στις συνήθεις υποθέσεις της ανθρώπινης ζωής. Όταν, όμως, λάβουν οδηγίες από τους ανωτέρους τους για να εκτελέσουν κάποιο ασυνήθιστο κατόρθωμα, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι φύλακες αυτοί θα βρουν κάποιο τρόπο να φέρουν εις πέρας τις εντολές αυτές. Για το λόγο αυτό, δεν παρεισφρέουν ποτέ στην εικόνα του ανθρώπινου δράματος, εκτός των περιπτώσεων ανάγκης, αλλά και τότε συνήθως μετά από την άμεση εντολή των ανωτέρων τους. Πρόκειται για τις υπάρξεις οι οποίες θα σας ακολουθήσουν για πολλούς αιώνες και που με τον τρόπο αυτό κάνουν μια εισαγωγή στο μελλοντικό τους έργο και τη σχέση τους με την προσωπικότητα.

(1246.4) 113:5.5 Τα σεραφείμ είναι σε θέση να ενεργήσουν ως υλικοί λειτουργοί προς τις ανθρώπινες υπάρξεις, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά η δραστηριοποίησή τους με την ιδιότητα αυτή είναι πολύ σπάνια. Είναι ικανοί, με τη βοήθεια των μεσοδιάστατων πλασμάτων και των φυσικών ελεγκτών, να λειτουργήσουν σε μία ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων εκ μέρους των ανθρώπινων υπάρξεων, ακόμη και να πραγματοποιήσουν αληθινή επαφή με την ανθρωπότητα, αλλά τέτοια περιστατικά είναι πολύ ασυνήθιστα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συνθήκες του υλικού χώρου εξακολουθούν να παραμένουν αμετάβλητες από τη σεραφική λειτουργία, παρά το ότι έχουν προκύψει περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν σε απειλή5 εναντίον ζωτικών κρίκων της αλυσίδας της ανθρώπινης εξέλιξης, όπου τα σεραφείμ φύλακες δραστηριοποιήθηκαν – και σωστά – με δική τους πρωτοβουλία.

6. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

(1246.5) 113:6.1 Αφού σας είπα λίγα πράγματα για τη λειτουργία των σεραφείμ κατά τη διάρκεια της φυσικής ζωής, θα προσπαθήσω να σας δώσω πληροφορίες για τη συμπεριφορά των φρουρών του πεπρωμένου τη στιγμή της θνητής διάλυσης των εξ ανθρώπων συντρόφων τους. Μόλις πεθάνετε, τα αρχεία σας, οι λεπτομερείς παρουσιάσεις που αφορούν στην ταυτότητά σας και η μοροντιανή οντότητα της ανθρώπινης ψυχής – που εξελίχθηκε με την από κοινού λειτουργία της θνητής διάνοιας και του θείου Προσαρμοστή – διατηρούνται πιστά από τον φρουρό του πεπρωμένου μαζί με όλες τις άλλες έννοιες που σχετίζονται με τη μελλοντική σας ύπαρξη, με κάθε τι που συνιστά εσάς, τον πραγματικό εαυτό σας, εκτός της ταυτότητας της συνεχούς ύπαρξης που αντιπροσωπεύεται από τον αναχωρούντα Προσαρμοστή και αυτή καθ’ εαυτή την ύπαρξη της προσωπικότητας.

(1246.6) 113:6.2 Τη στιγμή που χάνεται από την ανθρώπινη διάνοια το καθοδηγητικό φως, η πνευματική φωτοβολία την οποία το σεραφείμ συσχετίζει με την παρουσία του Προσαρμοστή, ο συνοδός άγγελος αναφέρει ο ίδιος το γεγονός, διαδοχικά, στους επόπτες αγγέλους της ομάδας, του λόχου, του τάγματος, της μονάδας, της λεγεώνας και της στρατιάς. Και αφού καταχωρηθεί δεόντως για την τελική περιπέτεια του χρόνου και του διαστήματος, ο άγγελος αυτός λαμβάνει την πιστοποίηση από τον υπεύθυνο των σεραφείμ επί του πλανήτη για να αναφερθεί στον Εσπερινό Αστέρα (ή έναν άλλο υπολοχαγό του Γαβριήλ), που βρίσκεται επικεφαλής του σεραφικού στρατού του συγκεκριμένου για ανέλιξη στο σύμπαν υποψήφιου. Και μόλις του δοθεί η άδεια από τον διοικητή αυτής της ανώτερης οργάνωσης μονάδας, ο φρουρός αυτός του πεπρωμένου προχωρεί προς τον πρώτο κόσμο-δώμα και εκεί περιμένει την ανάκτηση της συνείδησης του πρότερου, υλικού του προστατευόμενου.

(1247.1) 113:6.3 Σε περίπτωση που η ανθρώπινη ψυχή αποτύχει να σωθεί, αφού έχει δεχθεί την προσάρτηση ενός ατομικού αγγέλου, το συνοδό σεραφείμ πρέπει να πάει στο αρχηγείο του τοπικού σύμπαντος, για να καταθέσει στα πλήρη αρχεία του συμπληρωματικού του, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα. Κατόπιν, παρουσιάζεται στο δικαστήριο των αρχαγγέλων για να απαλλαγεί από τη μομφή πάνω στο θέμα της αποτυχίας της σωτηρίας του υποκειμένου του. Και έπειτα, επιστρέφει στους κόσμους, για να επανπροσαρτηθεί σε έναν άλλο θνητό με δυνατότητα ανέλιξης, ή σε κάποιο άλλο τομέα σεραφικής λειτουργίας.

(1247.2) 113:6.4 Ωστόσο οι άγγελοι λειτουργούν στα εξελικτικά πλάσματα με πολλούς τρόπους, πέραν των υπηρεσιών τους ως ατομικοί και ομαδικοί φύλακες. Οι ατομικοί φύλακες, τα υποκείμενα των οποίων δεν πηγαίνουν αμέσως στους κόσμους-δώματα, δεν παραμένουν εκεί αδρανείς, περιμένοντας το απονεμητικό προσκλητήριο της κρίσης. Τους ανατίθενται πολυάριθμες αποστολές λειτουργίας σ’ ολόκληρη την έκταση του σύμπαντος.

(1247.3) 113:6.5 Το σεραφείμ φύλακας είναι ο συνοδός διαχειριστής των σωζόμενων ιδιοτήτων6 της κοιμώμενης ψυχής του θνητού ανθρώπου, όπως ακριβώς ο απών Προσαρμοστής είναι η ταυτότητα αυτής της αθάνατης, συμπαντικής ύπαρξης. Όταν αυτοί οι δύο συνεργάζονται στις αίθουσες ανάστασης της μανσόνια, σε συνδυασμό με την νεοφτιαγμένη μοροντιανή μορφή, τότε γίνεται η ανασυγκρότηση των παραγόντων οι οποίοι συνιστούν την προσωπικότητα του θνητού ανερχόμενου.

(1247.4) 113:6.6 Ο Προσαρμοστής θα σας αναγνωρίσει. Το σεραφείμ φρουρός θα σας επαναπροσωποποιήσει και κατόπιν θα σας παρουσιάσει και πάλι στον πιστό Ελεγκτή των επί της γης ημερών σας.

(1247.5) 113:6.7 Και ακόμα, όταν μια πλανητική εποχή φθάσει στο τέλος της, όταν εκείνοι που βρίσκονται στα κατώτερα κυκλώματα του θνητού επιτεύγματος συναθροιστούν, είναι οι ομαδικοί τους φύλακες που τους συγκεντρώνουν και πάλι στις αίθουσες ανάστασης των σφαιρών-δωμάτων, όπως λένε και τα αρχεία σας: «Και Εκείνος θα στείλει τους αγγέλους του, με τη δυνατή φωνή και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο.»

(1247.6) 113:6.8 Η τεχνική της δικαιοσύνης απαιτεί από τον ατομικό, ή τον ομαδικό φρουρό να παρουσιασθούν στο απονεμητικό προσκλητήριο εκ μέρους όλων των μη διασωζόμενων προσωπικοτήτων. Οι Προσαρμοστές αυτών των μη σωζόμενων δεν επιστρέφουν και, όταν γίνει το προσκλητήριο, απαντούν, μεν, τα σεραφείμ, αλλά οι Προσαρμοστές όχι. Τούτο συνιστά την «ανάσταση των αδίκων», την τυπική, στην πραγματικότητα, αναγνώριση της παύσης της ύπαρξης ενός πλάσματος. Το προσκλητήριο αυτό της δικαιοσύνης πάντοτε ακολουθεί αμέσως το προσκλητήριο του ελέους, την ανάσταση των κοιμώμενων διασωθέντων. Αυτά, όμως, είναι θέματα που δεν ενδιαφέρουν κανένα εκτός από τους ανώτατους και παντογνώστες Δικαστές των σωζόμενων αξιών. Παρόμοια προβλήματα κρίσης δεν μας αφορούν στην πραγματικότητα.

(1247.7) 113:6.9 Οι ομαδικοί φρουροί μπορούν να υπηρετήσουν σ’ έναν πλανήτη για πολλούς διαδοχικούς αιώνες και τελικά γίνονται συνοδοί των κοιμώμενων ψυχών αμέτρητων χιλιάδων κοιμώμενων διασωθέντων. Μπορούν, έτσι, να υπηρετήσουν σε πολλούς διαφορετικούς κόσμους σ’ ένα συγκεκριμένο σύστημα, αφ’ ότου υπάρξει αναστάσιμη ανταπόκριση στους κόσμους-δώματα.

(1247.8) 113:6.10 Όλοι οι ατομικοί και ομαδικοί φρουροί στο σύστημα της Σατάνια που περιέπεσαν σε σφάλμα κατά την εξέγερση του Εωσφόρου, παρά το ότι πολλοί μετανόησαν ειλικρινά για την αφροσύνη τους, θα κρατηθούν στην Τζερουζέμ, ως την τελική εκδίκαση της εξέγερσης. Ήδη οι Συμπαντικοί Ελεγκτές έχουν με δική τους πρωτοβουλία7 αφαιρέσει από τους ανυπάκοους αυτούς και άπιστους φρουρούς όλες τις ευθύνες τους επί των ψυχών και έθεσαν τις μοροντιανές αυτές πραγματικότητες για φύλαξη στην κηδεμονία των εθελοντών σεκοναφείμ.

7. ΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΙΣΣΟΜΕΝΩΝ

(1248.1) 113:7.1 Είναι, πράγματι, μια σημαντική στιγμή στην πορεία ενός ανερχόμενου θνητού, αυτή η πρώτη αφύπνιση στις ακτές του κόσμου-δώμα. Εκεί, για πρώτη φορά, θα δείτε πραγματικά τους από παλιά αγαπημένους και αεί παρόντες αγγελικούς συντρόφους των επί της γης ημερών σας. Εκεί, επίσης, θα αποκτήσετε πραγματικά συνείδηση της ταυτότητας και της παρουσίας των θείων Ελεγκτών, που για τόσο καιρό ενοίκησαν τη διάνοιά σας στη γη. Μία τέτοια εμπειρία συνιστά μια μεγαλειώδη αφύπνιση, μια αληθινή ανάσταση.

(1248.2) 113:7.2 Στις μοροντιανές σφαίρες, το συνοδό σεραφείμ (υπάρχουν δύο από αυτά) είναι οι ειλικρινείς σας σύντροφοι. Οι άγγελοι αυτοί, όχι μόνο σας συνοδεύουν, καθώς πορεύεστε στους μεταβατικούς κόσμους, βοηθώντας σας με κάθε τρόπο στην κατάκτηση του μοροντιανού και πνευματικού επιπέδου, αλλά επωφελούνται, επίσης, από την ευκαιρία για να βελτιωθούν μελετώντας στα εκτεταμένα σχολεία για τα εξελικτικά σεραφείμ, που υπάρχουν στους κόσμους-δώματα.

(1248.3) 113:7.3 Η ανθρώπινη φυλή δημιουργήθηκε λίγο πιο κάτω από τον απλούστερο τύπο της τάξης των αγγέλων. Γι’ αυτό, η πρώτη σας αποστολή στην μοροντιανή ζωή θα είναι να γίνετε βοηθοί των σεραφείμ στο άμεσο έργο που περιμένει, τη στιγμή που αποκτάτε συνείδηση της προσωπικότητας, μετά την απαλλαγή σας από τα δεσμά της σάρκας.

(1248.4) 113:7.4 Πριν φύγουν από τους κόσμους-δώματα, όλοι οι θνητοί θα έχουν μόνιμους σεραφικούς συνεργάτες, ή φύλακες. Και καθώς ανελίσσεστε στις μοροντιανές σφαίρες, είναι, τελικά, οι σεραφικοί φρουροί που βεβαιώνουν και πιστοποιούν την απόφαση της αιώνιας ένωσής σας με τους Προσαρμοστές της Σκέψης. Μαζί επαλήθευσαν την ταυτότητα της προσωπικότητάς σας, ως παιδιού της σάρκας από τους κόσμους του χρόνου. Κατόπιν, όταν αναπτυχθείτε πλήρως στο μοροντιανό επίπεδο, σας συνοδεύουν ως την Τζερουζέμ και τους συνδεδεμένους κόσμους προόδου και κουλτούρας του συστήματος. Μετά από αυτό, θα έλθουν μαζί σας στην Εντέντια και τους εβδομήντα πλανήτες της, της προηγμένης κοινωνικοποίησης, ενώ στη συνέχεια θα σας οδηγήσουν στους Μελχισεδέκ και θα σας ακολουθήσουν στη μεγαλειώδη πορεία σας στους κόσμους-αρχηγεία του σύμπαντος. Και όταν διδαχθείτε τη σοφία και την κουλτούρα των Μελχισεδέκ, θα σας πάνε στον Σάλβινγκτον, όπου θα βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κυρίαρχο του Νέβαδον. Επιπλέον, οι σεραφικοί αυτοί οδηγοί θα σας ακολουθήσουν στους ελάσσονες και μείζονες τομείς του υπερσύμπαντος, ως τους κόσμους υποδοχής της Ουβέρσα, μένοντας κοντά σας έως ότου τελικά γίνετε σεκοναφείμ, για τη μεγάλη πτήση προς τη Χαβόνα.

(1248.5) 113:7.5 Ορισμένοι από τους φρουρούς του πεπρωμένου που προσαρτώνται στην πορεία των θνητών, ακολουθούν τη διαδρομή των ανερχόμενων οδοιπόρων ως τη Χαβόνα. Οι άλλοι αποχαιρετούν προσωρινά τους για χρόνια θνητούς συντρόφους τους και κατόπιν, ενώ οι θνητοί αυτοί διασχίζουν τα κυκλώματα του κεντρικού σύμπαντος, οι φρουροί αυτοί του πεπρωμένου φθάνουν στα κυκλώματα του Σεράφινγκτον. Και θα περιμένουν στις ακτές του Παραδείσου, όταν οι θνητοί τους σύντροφοι ξυπνήσουν από τον τελευταίο μεταβατικό τους ύπνο στο χρόνο, στις καινούργιες εμπειρίες της αιωνιότητας. Αυτά τα ανερχόμενα σεραφείμ αναλαμβάνουν στη συνέχεια διάφορες υπηρεσίες στο σώμα των τελικιστών και στο Σεραφικό Σώμα της Ολοκλήρωσης.

(1248.6) 113:7.6 Ο άνθρωπος και ο άγγελος μπορούν να επανενωθούν, ή να μην επανενωθούν στην αιώνια υπηρεσία, αλλά οπουδήποτε κι’ αν πάνε τα σεραφείμ, εξ αιτίας κάποιας αποστολής, θα επικοινωνούν πάντα με τους παλιότερους προστατευόμενούς τους από τους εξελικτικούς κόσμους, τους ανερχόμενους θνητούς του χρόνου. Οι στενές σχέσεις και οι τρυφεροί δεσμοί του χώρου της ανθρώπινης προέλευσης δεν λησμονούνται ποτέ, ούτε ποτέ διακόπτονται εντελώς. Στους ατέλειωτους αιώνες οι άνθρωποι και οι άγγελοι θα συνεργάζονται στη θεία υπηρεσία, όπως έκαναν και στην πορεία μέσα στο χρόνο.

(1249.1) 113:7.7 Για τα σεραφείμ, ο ασφαλέστερος τρόπος για να φθάσουν στις Θεότητες του Παραδείσου είναι το να οδηγήσουν με επιτυχία μία ψυχή εξελικτικής προέλευσης στις πύλες του Παραδείσου. Γι’ αυτό και η αποστολή του φρουρού του πεπρωμένου αποτελεί το πλέον περιζήτητο σεραφικό καθήκον.

(1249.2) 113:7.8 Μόνο οι φρουροί του πεπρωμένου εντάσσονται στο βασικό, ή θνητό Σώμα της Τελικότητας. Και παρόμοια ζευγάρια ασχολούνται με το υπέρτατο εγχείρημα της ενοποίησης της ταυτότητας.8 Οι δύο υπάρξεις επέτυχαν την πνευματική αμφίπλευρη ενοποίηση στον Σεράφινγκτον, πριν γίνουν αποδεκτές στο σώμα των τελικιστών. Κατά την εμπειρία αυτή, οι δύο αγγελικές φύσεις, οι τόσο αλληλοσυμπληρούμενες σε όλες τις συμπαντικές λειτουργίες, επιτυγχάνουν την ύψιστη πνευματική ταυτοποίηση9 παρουσιάζοντας μια καινούργια ιδιότητα για να γίνουν δεκτές από, και να συγχωνευθούν με, ένα εκτός του Προσαρμοστή κλάσμα του Παραδείσιου Πατέρα. Και με τον τρόπο αυτό, ορισμένοι από τους αγαπημένους σεραφικούς συντρόφους σας, γίνονται, επίσης, τελικιστές σύντροφοί σας στην αιωνιότητα, παιδιά του Υπέρτατου και τελειοποιημένοι υιοί του Πατέρα του Παραδείσου.

(1249.3) 113:7.9 [Παρουσιάσθηκε από τον Προϊστάμενο των Σεραφείμ που σταθμεύει στην Ουράντια.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.