Luku 113, Kohtalonsuojelijaserafit

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 113

Kohtalonsuojelijaserafit

113:0.1 (1241.1) KERTOMUKSET ajallisuuden hoivaavista hengistä ja avaruuden sanansaattajajoukoista esitettyämme otamme nyt tarkastelumme kohteeksi suojelusenkelit. Nämä serafit ovat omistautuneet hoivaamaan niitä yksittäisiä kuolevaisia, joiden ylevöitymiseksi ja täydellistymiseksi koko valtava hengelliseen edistymiseen tähtäävä eloonjäämisjärjestelmä on laadittu. Urantian menneinä aikoina nämä kohtalonsuojelijat olivat lähestulkoon ainoa tunnettu enkeliryhmä. Planetaariset serafit ovat todellakin hoivaavia henkiä, ja heidät on lähetetty matkaan suorittamaan palveluksia niille, jotka jäävät eloon. Nämä palvelevat serafit ovat toimineet kuolevaisen ihmisen hengellisinä auttajina kaikissa menneisyyden ja nykyisyyden suurtapahtumissa. Monen ilmoituksen suhteen pitää paikkansa, että ”sanoma lausuttiin enkelten suulla”; monet taivaasta tulleet käskyt on ”saatu enkelien toimen kautta”.

113:0.2 (1241.2) Serafit ovat niitä, joita perinteisesti kutsutaan taivaan enkeleiksi. He ovat hoivaavia henkiä, jotka elävät sangen lähellä teitä ja tekevät varsin paljon hyväksenne. Urantialla heitä on palvellut älyllisten ihmisolentojen varhaisimmista ajoista alkaen.

1. Suojelusenkelit

113:1.1 (1241.3) Oppi suojelusenkeleistä ei ole mikään myytti, sillä tietyillä ihmisryhmillä tosiaankin on henkilökohtaiset enkelinsä. Juuri tästä seikasta tietoisena Jeesus taivaan valtakunnan lapsista puhuessaan sanoi: ”Katsokaakin, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä näkevät aina minun Isäni hengen läsnäolon.”

113:1.2 (1241.4) Alkujaan serafit osoitettiin selkeästi eri urantialaisroduille. Mutta Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen heitä osoitetaan tehtäviin sen mukaan, millainen on ihmisten älyllisyys, hengellisyys ja kohtalo. Älyllisyyden osalta ihmiskunta jakaantuu kolmeen luokkaan:

113:1.3 (1241.5) 1. Normaalin alapuolella olevan mielen omaavat eli ne, jotka eivät käytä normaalia tahdonvoimaa, ne, jotka eivät tee keskitasoisiakaan päätöksiä. Tähän luokkaan kuuluvat Jumalan käsittämiseen kykenemättömät; heiltä puuttuu kyky Jumaluuden älyperäiseen palvontaan. Urantian normaalin alapuolella olevia olentoja varten on oma serafikuntansa: yksi komppania yhden kerubipataljoonan ohella, on osoitettu hoivaamaan heitä ja pitämään huolta siitä, että tämän sfäärin elämäntaisteluissa oikeudenmukaisuus ja armo toteutuvat myös heidän kohdallaan.

113:1.4 (1241.6) 2. Keskitasoinen, normaalintyyppinen ihmismieli. Useimmat miehet ja naiset ryhmitellään serafien hoivatoiminnan kannalta seitsemään luokkaan sen mukaan, mikä on heidän asemansa ihmisen edistymistä ja hengellistä kehitystä vastaavien kehien suorittamisen suhteen.

113:1.5 (1241.7) 3. Normaalia korkeammalla olevan mielen omaavat eli ne, jotka ovat hyvin päättäväisiä ja joilla on epäilyksetöntä potentiaalia hengellisten tulosten saavuttamiseen; miehet ja naiset, jotka ovat enemmän tai vähemmän kosketuksissa sisimmässään olevaan Suuntaajaansa; erilaisten kohtalon varajoukkojen jäsenet. Siitä riippumatta, millä kehällä ihminen sattuu olemaan, tällaiselle yksilölle määrätään välittömästi henkilökohtainen serafi siinä tapauksessa, että hänet otetaan jäseneksi johonkin monista kohtalon varajoukoista, ja siitä hetkestä maallisen elämänkaaren päättymiseen saakka tämä kuolevainen saa osakseen suojelusenkelin katkeamatonta hoivaa ja loputonta huolenpitoa. Niin ikään silloin kun joku ihminen tekee juuri sen päätöksen, joka on ratkaisevista ratkaisevin, kun tapahtuu tosiasiallinen kihlautuminen Suuntaajan kanssa, tuolle sielulle osoitetaan heti henkilökohtainen suojelija.

113:1.6 (1242.1) Niin kutsutuille normaaleille olennoille suunnatun hoivan suhteen serafien tehtäväänosoittaminen suoritetaan sen mukaan, miten monta älyllisyyden ja hengellisyyden kehää kyseinen ihminen on saavuttanut. Kuolevaisen olennon ulkokuoren alle kätkeytyvässä mielessäsi lähdet liikkeelle seitsemänneltä kehältä ja kuljet sisäänpäin tehtävänäsi yhä pitemmälle menevä itsesi ymmärtäminen, itsesi voittaminen ja itsesi hillitseminen. Ja kehä kehältä sinä etenet (ellei luonnollinen kuolema katkaise elämänkaartasi ja siirrä kamppailujasi mansiomaailmoihin) niin kauan, että saavutat ensimmäisen eli sisimmän kehän, jolloin olet jo verrattain laajasti kosketuksissa ja yhteydessä sisimmässäsi asuvaan Suuntaajaan.

113:1.7 (1242.2) Alku- eli seitsemännellä kehällä olevilla ihmisillä on yksi suojelusenkeli avustavine kerubikomppanioineen, jotka on osoitettu hoivaamaan ja varjelemaan tuhatta kuolevaista. Kuudennella kehällä osoitetaan serafipari yhden kerubikomppanian keralla opastamaan näitä taivaaseen nousevia kuolevaisia viidensadan jäsenen ryhmissä. Kun viides kehä saavutetaan, ryhmitellään ihmiset noin sadan jäsenen komppanioiksi, ja komppaniasta pannaan vastaamaan suojelijaserafipari yhdessä kerubiryhmän kanssa. Neljännen kehän saavuttamisen jälkeen kuolevaiset olennot kootaan kymmenjäsenisiksi ryhmiksi, ja jälleen heidät asetetaan kerubikomppanian avustaman serafiparin vastuulle.

113:1.8 (1242.3) Kun ihmismieli murtautuu ulos eläinkunnalta perimästään vitkaisuudesta ja yltää kolmannelle inhimillisen älyllisyyden ja hankitun hengellisyyden kehälle, siitä alkaen henkilökohtainen enkeli omistautuu (todellisuudessa kaksi enkeliä) kokonaan ja yksinomaan tälle ylösnousemuskuolevaiselle. Ja tällä tavoin nämä ihmissielut saavat aina läsnä olevien ja yhä pystyvämpien sisäisten Ajatuksensuuntaajien lisäksi näiden henkilökohtaisten kohtalonsuojelijoiden jakamatonta apua kaikissa ponnistuksissaan kolmannesta kehästä suoriutumiseksi, toisen kehän läpikäymiseksi ja ensimmäisen kehän saavuttamiseksi.

2. Kohtalonsuojelijat

113:2.1 (1242.4) Serafit tunnetaan kohtalonsuojelijoina, vasta kun heidät osoitetaan sellaisen ihmissielun yhteyteen, joka on saavuttanut yhden tai useamman kolmesta seuraavasta tavoitteesta: On tehnyt kaikista päätöksistä suurimman eli haluaa tulla Jumalan kaltaiseksi, on astunut kolmannelle kehälle tai on otettu jäseneksi johonkin kohtalon varajoukoista.

113:2.2 (1242.5) Rotujen evoluution puitteissa kohtalonsuojelija osoitetaan ensimmäiselle olennolle, joka suorittaa sellaisen saamisen edellytyksenä olevan kehän. Ensimmäinen Urantialla henkilökohtaisen suojelijan saanut kuolevainen oli Rantowoc, muuan kauan sitten elänyt punaisen rodun viisas mies.

113:2.3 (1242.6) Kaikki enkelien tehtäväänosoitukset suoritetaan tehtävään vapaaehtoisesti tarjoutuvien serafien ryhmästä, ja nämä nimitykset tehdään aina ihmisten tarpeiden mukaisesti ja ottamalla huomioon asianomaisen enkeliparin status, eli se tapahtuu heidän serafin kokemuksensa, taitojensa ja viisautensa valossa. Kohtalonsuojelijoiksi osoitetaan vain pitkään palvelleita, kokeneimpia ja koetelluimpia serafeja. Monet suojelijat ovat saaneet paljon arvokasta kokemusta maailmoissa, jotka eivät kuulu suuntaajafuusiosarjoihin. Suuntaajien tavoin serafitkin palvelevat näitä olentoja yhden ainoan elinajan mitan, ja sen jälkeen he saavat uutta toimeksiantoa varten vapautuksen tehtävästään. Monet Urantialla palvelevat suojelijat ovat saaneet tällaista aikaisempaa käytännön kokemusta muissa maailmoissa.

113:2.4 (1243.1) Silloin kun käy niin, etteivät asianomaiset ihmiset jää eloon, heidän henkilö- tai ryhmäkohtaiset suojelijansa saattavat palvella toistamiseen samanlaatuisessa ominaisuudessa samalla planeetalla. Serafeissa kehittyy tunnepitoinen kunnioitus yksittäisiä maailmoja kohtaan, ja he tuntevat erityistä kiintymystä niitä tiettyjä rotuja ja kuolevaisluotujen tyyppejä kohtaan, joihin heillä on ollut niin perin läheinen ja kiinteä yhteys.

113:2.5 (1243.2) Enkeleissä kehittyy pysyvä kiintymys ihmiskumppaneitaan kohtaan; ja jospa vain kykenisitte silmillänne hahmottamaan serafit, teissä kehittyisi lämmin kiintymys heitä kohtaan. Jos teidät riisuttaisiin aineellisesta ruumiistanne, jos teille annettaisiin henkeä oleva hahmo, olisitte monien persoonallisuuteen kuuluvien ominaisuuksien osalta varsin lähellä enkeleitä. Useimmat teidän tunnetiloistanne ovat sellaisia, joita enkelitkin tuntevat, mutta sen lisäksi he kokevat vielä muitakin tuntemuksia. Ainoa teihin vaikuttava tunnetila, jota heidän on jotensakin vaikea käsittää, on perinnöksi saamanne eläimellinen pelko, joka on vallannut niin tavattoman suuren alan Urantian keskitason asukkaan mentaalisesta elämästä. Enkeleiden on todellakin vaikea ymmärtää, miksi niin itsepintaisesti sallitte pelon näin laajasti hallita korkeampia älyllisiä kykyjänne, jopa uskonnollista uskoanne, miksi sallitte pelon ja huolekkuuden aiheuttaman mielettömän paniikin niin perin juurin viedä itseluottamuksenne.

113:2.6 (1243.3) Kaikilla serafeilla on yksilökohtainen nimi, mutta maailmoissa tapahtuvaan palveluun annetuista tehtäväänosoituksista pidetyissä luetteloissa heidät yksilöidään heidän planetaarisen numeronsa mukaan. Universumin päämajassa heidät rekisteröidään nimin ja numeroin. Nyt meneillään olevassa kontaktihenkilön kautta tapahtuvassa viestien välityksessä käytetyn ihmiskohteen kohtalonsuojelija on Nebadonin 182 314:nnen serafiarmeijan 37:nnen armeijakunnan 6:nnen legioonan 384:nnen rykmentin 4:nnen pataljoonan 126:nnen komppanian 17:nnen ryhmän numero 3. Tämän Urantialle ja mainitulle ihmiskohteelle osoitetun serafin nykyisen planeettatehtävän mukainen numero on 3 641 852.

113:2.7 (1243.4) Henkilökohtaisena suojelutyönä tapahtuvan hoivamuodon piirissä, eli kun enkeleitä osoitetaan kohtalonsuojelijoiksi, serafit tarjoutuvat palvelukseen aina vapaaehtoisesti. Kaupungissa, jossa nyt meneillään oleva vierailu tapahtuu, otettiin muuan kuolevainen vastikään kohtalon varajoukkoihin, ja koska tällaisia ihmisiä palvelevat aina henkilökohtaiset suojelusenkelit, tuota toimeksiantoa anoi yli sata pätevää serafia. Planeettakohtainen johtaja valikoi kokeneempien yksilöiden joukosta kaksitoista ja nimitti sittemmin tehtävään serafin, jonka nämä valitsivat parhaiten soveltuvana opastamaan tätä ihmistä hänen elämäntaipaleensa loppuun saakka. He toisin sanoen valitsivat tietyn parin yhtä päteviä serafeja. Palveluvuorossa on aina jompikumpi tämän serafiparin jäsen.

113:2.8 (1243.5) Serafin tehtävät saattavat olla tauottomia, mutta enkeliparin kumpikin jäsen pystyy suorittamaan kaikki hoivaamiseen liittyvät velvollisuudet. Kerubien tavoin serafitkin palvelevat tavallisesti pareittain, mutta näistä vähemmän edistyneistä työtovereistaan poiketen serafit työskentelevät toisinaan myös yksittäin. Käytännöllisesti katsoen kaikissa yhteyksissään ihmisolentoihin he voivat toimia yksilöinä. Molemmat enkelit ovat tarpeen vain universumin korkeammilla yhteyspiireillä tapahtuvaa viestintää ja palvelua varten.

113:2.9 (1243.6) Kun serafipari ottaa vastaan osoituksen suojelijan tehtävään, he palvelevat tämän ihmisen jäljellä olevan elinajan loppuun. Olennon täydentäjästä (toinen kahdesta enkelistä) tulee hankkeen kirjaaja. Nämä täydentäjäserafit ovat evolutionaaristen maailmojen kuolevaisista kirjaa pitäviä enkeleitä. Kirjaamiset suorittaa kerubipari (toinen kerubi, toinen sanobi), jollainen aina toimii serafisuojelijoiden mukana, mutta toinen serafeista kuitenkin aina vastaa näistä muistiinmerkinnöistä.

113:2.10 (1244.1) Lepoa ja universumin virtapiireistä tapahtuvaa elollisenergialla latautumista varten täydentäjä vapauttaa suojelijan välillä tehtävistään, ja sillä aikaa kun suojelija on poissa, heihin liittyvä kerubi toimii kirjaajan osassa, kuten tapahtuu myös silloin kun täydentäjäserafi on vastaavalla tavalla poissa.

3. Suhde muihin henki-influensseihin

113:3.1 (1244.2) Eräänä tärkeimpänä seikkana kaikessa, mitä kohtalonsuojelija kuolevaiskohteensa hyväksi tekee, on se, että hän persoonallisena olentona saa aikaan niiden lukuisten persoonattomien henki-influenssien, koordinoitumisen, jotka ovat läsnä kehittyvän aineellisen luodun mielessä ja sielussa ja jotka ympäröivät niitä ja vaikuttavat niihin. Ihmiset ovat persoonallisuuksia, ja ei-persoonallisten henkien ja esipersoonallisten entiteettien on äärimmäisen vaikea saada suoraa yhteyttä tällaisiin perin aineellisiin ja yksilökohtaisesti erilaisiin persoonallisiin mieliin. Suojelusenkelin harjoittamassa hoivassa kaikki nämä influenssit enemmässä tai vähemmässä määrin yhdistyvät, ja niistä tulee sellaisia, että kehittyvän ihmispersoonallisuuden laajeneva moraalinen puoli voi niitä entistä lähemmin ymmärtää.

113:3.2 (1244.3) Tämä serafi voi nimenomaisemmin korreloida ja hän myös korreloi Äärettömän Hengen moninaiset toimintayksiköt ja influenssit, lähtien fyysisten valvojien ja mielenauttajahenkien toimikentistä aina Jumalallisen Hoivaajan Pyhään Henkeen ja Paratiisin Kolmannen Lähteen ja Keskuksen Kaikkiallisen Hengen läsnäoloon saakka. Kun serafi näin on yhdistänyt ja tehnyt henkilökohtaisemmiksi nämä Äärettömän Hengen laajalle ulottuvat hoivamuodot, hän ryhtyy sen jälkeen korreloimaan tätä yhtenäistynyttä Myötätoimijan influenssia Isän ja Pojan henkiläsnäolon kanssa.

113:3.3 (1244.4) Suuntaaja on Isän läsnäolo, Totuuden Henki on Poikien läsnäolo. Suojelijaserafin hoiva yhdistää ja koordinoi ihmisen alemmilla hengellisen kokemuksen tasoilla nämä jumalalliset antimet. Enkelipalvelijat ovat taitavia nivomaan kuolevaisille luoduille osoittamassaan hoivassa yhteen Isän rakkauden ja Pojan laupeuden.

113:3.4 (1244.5) Ja tässä paljastuu syy siihen, miksi serafisuojelijasta lopuksi tulee eloon jääneen kuolevaisen mielessä olevien ajatuskuvien, muistiin painuneiden muistikuvien ja sieluun sisältyvien realiteettien persoonallinen varjelija fyysisen kuoleman ja morontiassa tapahtuvan kuolleistaheräämisen väliseksi ajaksi. Ketkään muut kuin Äärettömän Hengen hoivaavat lapset eivät ihmisluodun hyväksi tuon vaiheen aikana voisikaan tällä tavoin toimia, vaiheen, jolloin siirrytään yhdeltä universumitasolta toiselle ja korkeammalle tasolle. Vielä silloinkin, kun vaivut viimeiseen siirtymäuneesi siirtyessäsi ajallisuudesta ikuisuuteen, myös korkea-arvoinen supernafi kokee kanssasi omassa luodun olennon identiteetin varjelijan ja henkilökohtaisen koskemattomuuden varmistajan osassaan tämän siirtymisen.

113:3.5 (1244.6) Hengellisellä tasolla serafit tekevät monista muutoin persoonattomista ja esipersoonallisista universumin hoivatoimista persoonallisia; he ovat koordinoijia. Älyllisyyden tasolla he ovat mielen ja morontian yhteensovittajia; he ovat tulkitsijoita. Ja fyysisellä tasolla he manipuloivat maallista ympäristöä olemalla yhteydessä Fyysisiin Päävalvojiin samoin kuin keskiväliolentojen yhteistyöhön antautuvan hoivan kautta.

113:3.6 (1244.7) Tällainen on kertomus ihmistä palvelevan serafin moninaisesta ja monimutkaisesta toiminnasta. Mutta miten tällainen alisteinen enkelipersoonallisuus, joka on luotu olemaan vain vähän ihmisyyden universumitasoa ylempänä, suorittaa näin vaikeita ja mutkikkaita tehtäviä? Emme sitä todellisuudessa tiedä, mutta arvelemme, että tätä ilmiömäistä hoivaa jollakin tähän mennessä julkitulemattomalla tavalla helpottaa Korkeimman Olennon, ajallisuuden ja avaruuden kehittyvien universumien aktuaalistuvan Jumaluuden, tunnistamaton ja paljastumaton toiminta. Läpi koko kuolemantakaisen, Korkeimmassa Olennossa ja hänen kauttaan elettävän ja jatkuvaa edistymistä merkitsevän maailman serafit ovat olennainen osa kuolevaisten katkeamatonta edistymistä.

4. Serafien toimipiirit

113:4.1 (1245.1) Suojelijaserafit eivät ole mieltä, vaikka he toki polveutuvatkin samasta lähteestä, josta myös kuolevaisten mieli saa alkunsa, eli Luovasta Hengestä. Serafit antavat mielelle virikkeitä; taukoamatta he pyrkivät edistämään ihmismielessä päätöksiä, jotka merkitsevät kehien suorittamista. He eivät tee tätä toimimalla Suuntaajan tavoin sisältäpäin ja sielun kautta, vaan työskentelemällä paremminkin ulkopuolelta sisäänpäin, ihmisolentojen sosiaalisen, eettisen ja moraalisen ympäristön kautta. Serafit eivät ole Universaalisen Isän jumalallinen Suuntaaja-houkutin, vaan he toimivat Äärettömän Hengen hoivaa edustavana persoonallisena toimintamuotona.

113:4.2 (1245.2) Kuolevainen ihminen, joka on altis Suuntaajan johdatukselle, on myös serafin ohjauksen suhteen vastaanottavainen. Suuntaaja on ihmisen ikuisen olemuksen olennoituma. Serafi on ihmisen kehittyvän olemuksen – tässä elämässä kuolevaismielen, seuraavassa elämässä morontiasielun – opettaja. Mansiomaailmoissa olette tietoisia ja selvillä serafiopettajista, mutta ensimmäisessä elämässä ihmiset ovat heistä tavallisesti tietämättömiä.

113:4.3 (1245.3) Serafit toimivat ihmisten opettajina ohjaamalla ihmispersoonallisuuden askelia uusien ja eteenpäin vievien kokemusten poluille. Serafien antaman ohjauksen hyväksyminen merkitsee harvoin sitä, että pääsee viettämään vaivatonta elämää. Tätä johdatusta seuratessasi voit olla varma siitä, että kohtaat moraalisten valintapäätösten ja hengellisen edistymisen tiellä nousevat hankalakulkuiset kukkulat – ja jos sinulla on siihen tarvittava rohkeus, sinä ne myös ylität.

113:4.4 (1245.4) Palvontavirike on enimmäkseen peräisin korkeampien mielenauttajien henkisistä kannustimista, joita Suuntaajan johdatukset vielä vahvistavat. Mutta jumalatietoisten kuolevaisten niin usein kokema rukoilemisen tarve saa hyvin usein alkunsa serafien vaikutuksesta. Suojelijaserafi manipuloi kuolevaisen elinympäristöä jatkuvasti, ja hänen tarkoituksenaan on ylösnousevan ihmisen kosmisen ymmärryksen lisääminen, jotta tällainen eloonjäämisehdokas voisi saavuttaa entistä laajemman käsityksen sisimmässään olevan Suuntaajan läsnäolosta ja kykenisi näin antautumaan yhä laajempaan yhteistyöhön sen hengellisen tehtävän suhteen, jota tämä jumalallinen läsnäoleva edustaa.

113:4.5 (1245.5) Vaikkei ilmeisesti mitään yhteydenpitoa ihmisten sisimmässä olevien Suuntaajien ja ihmisten ympärillä toimivien serafien välillä olekaan, nämä näyttävät silti toimivan aina täydellisessä harmoniassa ja erinomaisessa yhteisymmärryksessä. Suojelijat ovat aktiivisimmillaan aikoina, jolloin Suuntaajat ovat vähiten aktiivisia, mutta heidän hoivansa on jollakin tavalla kummallisesti korreloitunutta. Tällainen suurenmoinen yhteistyöskentely ei voine olla sen paremmin satunnaista kuin sattumasta johtuvaakaan.

113:4.6 (1245.6) Suojelijaserafin hoivaava persoonallisuus, ihmisen sisimmässä asuvana Suuntaajana ilmenevä Jumalan läsnäolo, yhteyspiiriksi muodostettu Pyhän Hengen vaikutus ja Pojan tietoisuutta edustava Totuuden Henki on kaikki jumalallisella tavalla korreloitu niin, että muodostuu mielekäs kuolevaispersoonallisuudessa ja -persoonallisuudelle osoitettavan hengellisen hoivan kokonaisuus. Vaikka nämä taivaalliset influenssit ovat peräisin eri lähteistä ja eri tasoilta, kaikista niistä muodostuu Korkeimman Olennon kaiken sisäänsä sulkevassa ja kehittyvässä läsnäolossa yksi kokonaisuus.

5. Kuolevaisiin kohdistuva serafihoiva

113:5.1 (1245.7) Enkelit eivät loukkaa ihmismielen pyhyyttä. He eivät manipuloi kuolevaisten tahtoa. He eivät myöskään ole suoranaisesti yhteydessä ihmisten sisimmässä asuviin Suuntaajiin. Kohtalonsuojelija vaikuttaa sinuun jokaisella mahdollisella tavalla, joka on sopusoinnussa persoonallisuutesi koskemattomuuden kanssa. Missään olosuhteissa nämä enkelit eivät puutu ihmistahdon vapaaseen toimintaan. Enkeleillä niin kuin millään muullakaan universumipersoonallisuuksien luokalla ei ole valtaa eikä valtuuksia rajoittaa tai kaventaa ihmiselle kuuluvia oikeuksia omien valintojensa tekemiseen.

113:5.2 (1246.1) Enkelit ovat teitä niin lähellä ja he välittävät teistä niin syvin tuntein, että he kuvaannollisesti ”itkevät tahallisen suvaitsemattomuutenne ja itsepäisyytenne tähden”. Serafit eivät vuodata fyysisiä kyyneleitä, heillähän ei ole fyysistä ruumistakaan, eikä heillä myöskään ole siipiä. Mutta hengellisiä tunnetiloja heillä kyllä on, ja he kokevat hengellisluonteisia tunteita ja tuntemuksia, jotka ovat jossakin mielessä verrattavissa ihmisen tunnetiloihin.

113:5.3 (1246.2) Serafit toimivat hyväksenne suoranaisista vetoomuksistanne täysin riippumatta. He ovat täällä panemassa täytäntöön ylempiensä antamat määräykset, ja näin ollen he toimivat ohimenevistä oikuistanne ja vaihtuvista mielialoistanne välittämättä. Tämä ei tarkoita, ettei teillä olisi mahdollisuutta joko helpottaa tai vaikeuttaa heidän tehtäviään, vaan mieluumminkin, etteivät enkelit ole suoranaisesti tekemisissä esittämienne pyyntöjen tai rukoustenne kanssa.

113:5.4 (1246.3) Lihallisen elämän aikana enkelien älytoiminta ei ole suoraan kuolevaisten ihmisten ulottuvilla. Enkelit eivät ole valtaherroja eivätkä johtajia, vaan he ovat yksinkertaisesti suojelijoita. Serafit suojelevat teitä. He eivät pyri suoranaisesti vaikuttamaan teihin. Teidän on kartoitettava oma reittinne, mutta sen jälkeen nämä enkelit toimivat niin, että valitsemastanne reitistä koituisi paras mahdollinen hyöty. He eivät (yleensä) puutu mielivaltaisesti ihmiselämän rutiiniasioihin. Mutta kun he saavat ylemmiltään ohjeet jonkin tavallista vaativamman tehtävän suorittamisesta, voitte olla varmoja siitä, että nämä suojelijat keksivät jotkin keinot näiden määräysten täyttämiseksi. He eivät siis tunkeudu inhimillisen draaman kuvioihin muutoin kuin hätätilanteissa, ja silloinkin he tavallisesti tekevät sen ylempiensä suoranaisesta määräyksestä. He ovat olentoja, jotka ovat seurassanne monen aikakauden ajan, ja tällä tavoin he tutustuvat vastaisiin tehtäviinsä ja siihen, millaista on toimia yhdessä persoonallisuuksien kanssa.

113:5.5 (1246.4) Serafit kykenevät tietyissä olosuhteissa toimimaan ihmisolentojen aineellisina hoivaajina, mutta on perin harvinaista, että he näin toimivat. Keskiväliolentojen ja fyysisten valvojien avun turvin he kykenevät toimimaan ihmisten hyväksi hyvinkin laajalla toimintarintamalla, heillä on jopa kyky ottaa aktuaalinen yhteys ihmisten maailmaan, mutta tällaiset tapahtumat ovat perin epätavallisia. Aineellisen maailman tilanteet kulkevat useimmissa tapauksissa omaa rataansa serafitoiminnan niitä muuttamatta, jos kohta onkin ilmennyt tilanteita, jolloin ihmisen evoluution jotkin elintärkeät välivaiheet ovat joutuneet vaaraan, ja tällöin serafisuojelijat ovat ryhtyneet – niin kuin asianmukaista olikin – oma-aloitteisiin toimenpiteisiin.

6. Suojelusenkelit kuoleman jälkeen

113:6.1 (1246.5) Fyysisen elämän aikana tapahtuvasta serafien hoivatyöstä teille jotakin kerrottuani aion nyt tuoda esille, mitä kohtalonsuojelijat tekevät aikana, jonka heidän ihmiskumppaninsa ovat kuolemasta johtuvan hajaannuksen tilassa. Kohtalonsuojelija säilyttää kuolemasi jälkeen uskollisesti kaikki sinua koskevat muistiinmerkinnät, tarkat selvitykset identiteetistäsi ja ihmissieluna ilmenevän morontiaentiteetin – jonka kuolevaismielen ja jumalallisen Suuntaajan toiminta ovat yhdessä kehittäneet – sekä kaikki ne muut arvot, jotka liittyvät vastaiseen olemassaoloosi, eli kaiken, mikä on sinua, todellista itseäsi, paitsi sitä katkeamattoman olemassaolon omaavaa identiteettiä, jota sinusta poistuva Suuntaaja ja persoonallisuuden aktuaalisuus edustavat.

113:6.2 (1246.6) Sinä hetkenä, kun ihmismielestä katoaa se merkkivalo, se hengen valohohde, jonka serafit mielessään liittävät Suuntaajan läsnäoloon, asianomaista palveleva enkeli ilmoittautuu henkilökohtaisesti komentajaenkeleille: ensin ryhmän komentajalle, sitten komppanian, pataljoonan, rykmentin, legioonan ja lopulta armeijakunnan komentajalle. Ja kun tämä enkeli on asianmukaisesti rekisteröity viimeistä ajallisuudessa ja avaruudessa suoritettavaa tutkimusmatkaa varten, hän saa planeetan serafipäälliköltä todistuksen ilmoittautuakseen sille Iltatähdelle (tai jollekulle muulle Gabrielin avustajalle), joka komentaa tämän universuminousuehdokkaan serafiarmeijaa. Ja sen jälkeen kun tälle kohtalonsuojelijalle on myönnetty tämän korkeimman organisaatioyksikön komentajalta saatava lupa, hän siirtyy ensimmäiseen mansiomaailmaan odottamaan entisen lihallisen suojattinsa paluuta tietoisuuteen.

113:6.3 (1247.1) Siinä tapauksessa, ettei ihmissielu, sen jälkeen kun hänelle on osoitettu henkilökohtainen enkeli, jääkään eloon, häntä palvelleen serafin pitää mennä paikallisuniversumin päämajaan esittämään siellä todistus oman täydentäjänsä laatimien tyhjentävien muistiinmerkintöjen puolesta sellaisina kuin ne on jo aikaisemmin esitetty. Seuraavaksi hän menee arkkienkeleiden tuomioistuinten eteen, jotta hänet vapautettaisiin kaikista moitteista sen suhteen, että hänen kohteensa eloonjääminen jäi toteutumatta. Ja sitten hän palaa maailmoihin, jotta hänet osoitettaisiin taas jollekulle toiselle ylösnousemuspotentiaalin omaavalle kuolevaiselle tai johonkin muuhun serafitoiminnan jakautumaan.

113:6.4 (1247.2) Mutta enkelit huolehtivat evolutionaarisista luoduista monilla muillakin tavoin kuin pelkästään niiden palvelujen muodossa, joita he suorittavat henkilö- ja ryhmäkohtaisina suojelijoina. Henkilökohtaiset suojelijat, joiden kohteet eivät siirry välittömästi mansiomaailmoihin, eivät jää sinne toimettomina oleilemaan ja odottelemaan tuomiopäivän tuomiokautista nimenhuutoa, vaan heille annetaan uusia tehtäväänosoituksia moninaisiin hoivatoimiin kautta universumin.

113:6.5 (1247.3) Suojelijaserafi on kuolevaisen ihmisen uinuvan sielun eloonjäämisarvoja varjeleva luottamushenkilö aivan kuten poissa oleva Suuntaaja on tällaisen kuolemattoman universumiolennon identiteetti. Kun nämä kaksi mansonian kuolleistaheräämissaleissa toimivat yhdessä liittymällä vastavalmistuneeseen morontiahahmoon, silloin tapahtuu kuolevaistaivasmatkalaisen persoonallisuustekijöiden uusi yhteenkytkeytyminen.

113:6.6 (1247.4) Suuntaaja identifioi sinut, suojelijaserafi jälleenpersonoi sinut, ja sen jälkeen hän esittelee sinut uudelleen maan päällä viettämiesi päivien aikaiselle uskolliselle Opastajalle.

113:6.7 (1247.5) Ja samoin myös silloin, kun planetaarinen aikakausi päättyy, kun kuolevaisille asetettujen saavutustasojen alemmilla kehillä olevat kerätään yhteen, heidän ryhmäkohtaiset suojelijansa kokoavat heidät uudelleen mansiosfäärien kuolleistaheräämissaleissa, niin kuin kirjassanne sanotaan: ”Ja hän lähettää enkelinsä suurella pauhulla ja kokoaa yhteen valittunsa maailman yhdeltä ääreltä hamaan toiseen ääreen.”

113:6.8 (1247.6) Oikeusmenettely edellyttää, että henkilökohtaiset tai ryhmäkohtaiset suojelijat vastaavat tuomiokautiseen nimenhuutoon kaikkien kuolemasta selviytymättömien persoonallisuuksien puolesta. Tällaisten eloonjäämättömien Suuntaajat eivät enää palaa, ja kun nimet huudetaan, serafit vastaavat, mutta Suuntaajilta ei mitään vastausta kuulu. Tämä on ”väärämielisten kuolleistaherättämistä”, todellisuudessa kysymys on luodun olennon olemassaolon päättymisen virallisesta toteamisesta. Tämä oikeuden toteutumisen edellyttämä nimenhuuto seuraa aina armosta johtuvaa nimenhuutoa, nukkuvien eloonjäävien kuolleistanousua. Mutta nämä ovat asioita, jotka eivät kuulu muille kuin eloonjäämisarvojen korkeimmille ja kaikkitietäville Tuomareille. Tällaiset oikeudenkäyttöä koskevat ongelmat eivät todellakaan kuulu meille.

113:6.9 (1247.7) Ryhmäkohtaiset suojelijat saattavat palvella jollakin planeetalla aikakauden toisensa perään, ja lopulta heistä tulee tuhansien ja taas tuhansien nukkuvien eloonjäävien uinuvien sielujen varjelijoita. He voivat palvella tällä tavoin monissakin jonkin paikallisjärjestelmän eri maailmoissa, sillä ylösnousemusvastaus annetaan mansiomaailmoissa.

113:6.10 (1247.8) Kaikkia niitä Satanian järjestelmän henkilö- ja ryhmäkohtaisia suojelijoita, jotka Luciferin kapinassa joutuivat eksytykseen, on määrä pitää kapinan lopulliseen oikeuskäsittelyyn saakka pidätettyinä Jerusemissa, siitäkin huolimatta että monet heistä vilpittömästi katuivat mielettömyyttään. Universaaliset Sensorit ovat oman harkintansa mukaan jo riistäneet näiltä tottelemattomilta ja uskottomilta suojelijoilta kaikki aspektit, jotka liittyvät heidän asemaansa sielujen varjelijoina, ja siirtäneet nämä morontiarealiteetit vapaaehtoisten sekonafien huostaan ja huomaan.

7. Serafit ja ylösnousemuksellisena elettävä elämänvaihe

113:7.1 (1248.1) Edellä mainittu ensimmäinen herääminen mansiomaailman rannoilla on ylösnousemuskuolevaisen elämänuralla tosiaan merkkitapaus, sillä siellä saat ensimmäistä kertaa aktuaalisesti nähdä kauan rakastamasi ja alati läsnä olevat enkelikumppanisi maan päällä viettämiesi päivien ajoilta, siellä sinusta myös tulee jumalallisen Opastajan identiteetistä ja läsnäolosta aidosti tietoinen, Opastajan, joka maan päällä niin pitkään asui mielessäsi. Tällainen kokemus on todella kaiken kruunaava herääminen, todellinen kuolleistaherääminen.

113:7.2 (1248.2) Sinua palvelevat serafit (heitä on kaksi) ovat avomielisiä seuralaisiasi morontiasfääreillä. Sen lisäksi, että nämä enkelit ovat seurassasi auttaen kaikin mahdollisin tavoin sinua morontia- ja henkistatuksen saavuttamisessa vaeltaessasi siirtymämaailmoissa elettävää elämänvaihetta eteenpäin, käyttävät he sillä, että he opiskelevat evolutionaarisia serafeja varten mansiomaailmoissa ylläpidetyissä jatko-opintokouluissa, myös hyväkseen tätä tilaisuutta päästäkseen itse eteenpäin.

113:7.3 (1248.3) Ihmissukukunta luotiin vain hieman yksinkertaisimpiin tyyppeihin lukeutuvia enkeliluokkia alemmalle tasolle. Niinpä ensimmäinen teille morontiaelämässä osoitettava tehtävä tuleekin olemaan serafien avustajan toimi siinä välittömästi seuraavassa työssä, joka odottaa teitä, sitten kun lihallisuuden kahleista vapauduttuanne saavutatte tietoisuuden persoonallisuudestanne.

113:7.4 (1248.4) Ennen kuin kuolevaiset poistuvat mansiomaailmoista, heillä tulee kaikilla olemaan vakinainen serafikumppani tai -suojelija. Ja morontiasfäärejä noustessanne juuri serafisuojelijat viime kädessä todistavat ja varmentavat määräyksen ikuisesta liitostanne Ajatuksensuuntaajan kanssa. Yhdessä he ovat osoittaneet persoonallisuutenne identiteetin, jonka mukaan olette ajallisuuden maailmoista tulevia lihallisia lapsia. Kypsän morontiatilan saavutettuanne he sitten kulkevat seurassanne Jerusemin ja siihen liittyvien, järjestelmässä saavutettavaa edistymistä ja kulttuuria edustavien maailmojen läpi. Tämän jälkeen he tulevat kanssanne Edentiaan ja sen seitsemällekymmenelle sfäärille, jotka edustavat yhä pitemmälle edennyttä sosiaalistumista, ja myöhemmin he luotsaavat teidät Melkisedekien luo ja seuraavat teitä universumin päämajamaailmoissa elettävän verrattoman elämänvaiheen läpi. Ja Melkisedekien viisauden ja kulttuurin opittuanne he vievät teidät Salvingtoniin, jossa seisotte kasvotusten koko Nebadonin Hallitsijan kanssa. Ja yhäti nämä serafioppaat seuraavat mukananne, kun kuljette superuniversumin pien- ja suursektorin läpi ja edelleen Uversan vastaanottomaailmoihin, ja he pysyvät luonanne, kunnes lopuksi valmistaudutte sekonafikuljetukseen pitkää Havonaan-lentoa varten.

113:7.5 (1248.5) Jotkut ihmisen seuraan tämän kuolevaisena elämän elämänvaiheen aikana liitetyt kohtalonsuojelijat seuraavat ylösnousemuspyhiinvaeltajien kulkua Havonan läpi. Toiset jättävät pitkäaikaisille kuolevaiskumppaneilleen väliaikaiset jäähyväiset, ja sen jälkeen ja sillä aikaa kun nämä kulkevat keskusuniversumin kehiä, puheena olevat kohtalonsuojelijat saavuttavat Serafingtonin kehät. Ja he ovat odottamassa Paratiisin rannoilla heidän kuolevaiskumppaniensa herätessä viimeisestä ajallisuuden siirtymäunesta uusiin, ikuisuuden, kokemuksiin. Tällaiset ylösnousemusserafit astuvat sittemmin mitä erilaisimpiin tehtäviin finaliittikunnan ja Täydellistyneisyyden Serafikunnan piirissä.

113:7.6 (1248.6) Ihminen ja enkeli saattavat ikuisen palvelutoiminnan puitteissa päätyä taas yhteen, mutta yhtä hyvin voi olla, ettei näin käy. Mutta veivätpä serafien saamat tehtäväänosoitukset heidät minne hyvänsä, he ovat aina viestienvaihtosuhteessa evolutionaarisista maailmoista peräisin oleviin entisiin suojatteihinsa, ajallisuudesta tuleviin ylösnousemuskuolevaisiin. Ihmisen synnyinmaailmoissa solmitut läheiset suhteet ja siellä kehittynyt hellä kiintymys eivät koskaan unohdu eivätkä ne koskaan täysin katkea. Ikuisen tulevaisuuden aikakausina ihmiset ja enkelit toimivat yhdessä jumalallisen palvelutoiminnan piirissä, niin kuin he tekivät ajallisuudessa eletyn elämänvaiheen aikanakin.

113:7.7 (1249.1) Serafin kannalta varmin tapa saavuttaa Paratiisin Jumaluudet on menestyksellisesti suoritettu alkuperältään evolutionaarisen sielun opastaminen Paratiisin porteille. Kohtalonsuojelijan tehtäväänosoitus on sen vuoksi kaikkein korkeimmalle arvostettu serafitehtävä.

113:7.8 (1249.2) Vain kohtalonsuojelijat otetaan jäseniksi ensiasteiseen eli kuolevaisfinaliittikuntaan, ja tällaiset parit ovat antautuneet siihen suurenmoiseen ja kiehtovaan hankkeeseen, joka tähtää identiteetin yhtäläistymiseen; nämä kaksi olentoa ovat Serafingtonissa saavuttaneet hengellisen kaksoisyhdistymisen, jo ennen kuin heidät otetaan finaliittikuntaan. Tässä kokemuksessa molemmat enkeliolemukset, jotka kaikissa universumitehtävissä ovat niin perin juurin toisiaan täydentäviä, saavuttavat lopullisen kaksi-ykseydessä -henkitilan, minkä seurauksena ilmaantuu uusi kyky Paratiisin-Isän ei-Suuntaaja-osasen vastaanottamiseen ja sen kanssa fuusioitumiseen. Ja tällä tavoin joistakuista ajallisuudenaikaisista, rakastavista serafikumppaneistanne tulee myös ikuisuudenaikaisia finaliittikumppaneitanne, Korkeimman lapsia ja Paratiisin-Isän täydellistyneitä poikia.

113:7.9 (1249.3) [Esittänyt Urantialle sijoitettujen serafien päällikkö.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään