114. Makale - Yüksek Meleksel Gezegen Hükümeti

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

114. Makale

Yüksek Meleksel Gezegen Hükümeti

114:0.1 (1250.1) EN Yüksek Unsurlar, birçok göksel kuvvetler ve birimler tarafından insanların krallıklarını yönetir; ancak, o bunu başlıca, yüksek meleklerin hizmeti aracılığı ile yerine getirir.

114:0.2 (1250.2) Bugünün öğle vaktinde; Urantia üzerindeki gezegensel meleklerin, koruyucuların, ve diğerlerinin çağrı listesi, yüksek meleklerden oluşan 501.234.619 çift idi. Orada benim emrime verilmiş, yüksek meleklerin 597.196.800 çifti veya diğer bir değişle 1.194.393.600 bireysel melek olarak — iki yüz yüksek meleksel bölüğü bulunmaktaydı. Kayıtlar, buna rağmen, 1.002.469.238 bireyi göstermektedir; o, 191.924.362 meleğin taşıma, iletim veya ölüm görevinde bu dünyada olmadıklarını göstermektedir (Urantia üzerinde yüksek melekler olarak çocuksu meleklerin yaklaşık aynı sayıdaki üyesi bulunmakta olup, onlar benzer bir biçimde örgütlenmişlerdir.)

114:0.3 (1250.3) Yüksek melekler ve onların birliktelik halindeki çocuksu melekleri fazlasıyla, özellikle isyan nedeniyle tecrit altına alınmış olan dünyalar olarak, bir gezegenin insan-ötesi hükümetine ait detaylarla ilgilidir. Yarı-ölümlüler tarafından yetkin bir biçimde desteklenen melekler; ikamet eden ana yöneticine ek olarak kendisine ait tüm yardımcıların ve altında görev yapanların emirlerini yerine getiren mevcut madde-ötesi hizmetkarlar halinde Urantia üzerinde faaliyet göstermektedir. Bir sınıf olarak yüksek meleklere, kişisel ve topluluk koruyuculuklarınkinden başka birçok görev verilmektedir.

114:0.4 (1250.4) Urantia; sistem, takımyıldız ve evren yöneticilerinden yerinde ve etkin yüksek denetim almayan bir konumda değildir. Ancak, gezegensel hükümet; Satania sistemi, hatta tüm Nebadon içinde bile, başka hiçbir dünyaya benzemeyen nitelikte bulunmaktadır. Sizin yüksek denetim tasarımınızın bu benzersizliği, belirli bir sayıdaki olağanüstü koşullar nedeniyle bu haldedir:

114:0.5 (1250.5) 1. Urantia’nın yaşam dönüşüm düzeyi.

114:0.6 (1250.6) 2. Lucifer isyanının yarattığı zorunlu gereklilikler.

114:0.7 (1250.7) 3. Ademsel görev başarısızlığının yarattığı bozukluklar.

114:0.8 (1250.8) 4. Urantia’nın Evren Egemeni’nin bahşedilme dünyalarından biri olması gerçeğinden doğan olağandışılıklar. Nebadon’un Mikail’i, Urantia’nın Gezegensel Prensi’ydi.

114:0.9 (1250.9) 5. Yirmi-dört gezegensel yöneticinin özel faaliyeti.

114:0.10 (1250.10) 6. Baş meleklere ait bir döngünün gezegen üzerinde konumlanışı.

114:0.11 (1250.11) 7. Vekil Gezegensel Prensi olarak bir zamanlar vücuda büründürülmüş olan Maçiventa Melçizedeği’nin daha yakın zamanda gerçekleşmiş tasarımı.

1. Urantia’nın Egemenliği

114:1.1 (1250.12) Urantia’nın özgün egemenliği, Satania sisteminin egemeni tarafından onun sorumluluğu altında muhafaza edilmekteydi. O ilk başta, Melçizedekler ve Yaşam Taşıyıcılar’ın ortak bir heyetine aktarılmıştı; ve, bu topluluk, olağan şekilde oluşturulmuş bir Gezegensel Prens’in varışına kadar Urantia üzerinde faaliyet göstermiştir. Prens Caligastia’nın çöküşünün hemen sonrasında, Lucifer isyanı zamanında, Urantia; onun Gezegensel Prens’i olan Zamanın Birlikteliği tarafından duyurulduğu zaman olan Mikail’in beden içindeki bahşedilişinin tamamlandığı ana kadar, yerel evren ve onun idari birimleri ile hiçbir kesin ve istikrarlı ilişkiye sahip değildi. Bu türden bir duyuru sonsuza kadar, kesin bir biçimde ve temel olarak, dünyanızın düzeyini belirlemiştir; ancak, uygulamada Egemen Yaratan Evlat, kendisini Urantia hükümetinde ve sistemdeki tüm diğer tecrit gezegenlerinde temsil etmesi yetkisiyle öncül yirmi-dört Urantia unsurundan oluşan Jerusem heyetini oluşturma dışında, gezegenin kişisel idaresi hususunda hiçbir yorumda bulunmamıştı. Bu heyetin bir üyesi şimdi her zaman Urantia üzerinde, ikamet eden baş yönetici olarak ikamet etmektedir.

114:1.2 (1251.1) Mikail için Gezegensel Prens olarak hareket etmenin vekil yetkisi yakın bir zaman içinde Maçiventa Melçizedeği’ne verilmiştir; ancak, yerel evrenin bu Evladı, ikamet eden baş yöneticilere ait takip eden idarelerin mevcut gezegensel işleyiş düzeni üzerinde değişiklikte bulunmaya yönelik en ufak bir harekette bulunmamıştır.

114:1.3 (1251.2) Vekil Gezegensel Prens simgesel sorumluluklarını üstlenmek için gelmezse, mevcut yazgı dönemi boyunca Urantia’nın hükümeti içinde dikkate değer herhangi bir değişikliğin gerçekleştirileceği çok az bir olasılıktır. Yakın gelecekteki bir zaman zarfında; Urantia’ya yirmi dört danışmandan bir üyeyi baş yönetici olarak faaliyet göstermesi için gönderme tasarımının, Urantia’nın egemenliğine ait vekil hükmü ile birlikte Maçiventa Melçizedeği’nin resmi varışı ile yer değiştirileceği, birlikteliklerimize göre kesin görünmektedir. Vekaleten görev yapan Gezegensel Prens kuşkusuz bir biçimde, Lucifer isyanının nihai yargısına ve muhtemel bir biçimde bunun da sonrası olmak üzere ışık ve yaşam altındaki gezegensel istikrarın uzak geleceğine kadar, gezegenden sorumlu olmaya devam edecektir.

114:1.4 (1251.3) Bazıları, mevcut yazgı döneminin sonuna kadar Urantia olayları üzerinde kişisel yönetimini ele almaya gelmeyeceğine inanmaktadır. Diğerleri, vekil Prensin, hali hazırda benden içinde bulunurken söz verdiği gibi Urantia’ya belirli bir zaman içinde dönene kadar, bu şekilde gelmeye bileceğini düşünmektedir. Bunun da ötesinde başkaları, bu anlatıcıyı da içine alan bir biçimde, ya bu saat veya yarın Melçizedek'in ortaya çıkışını gözlemlemek için beklemektedir.

2. Gezegensel Yüksek Denetimciler’in Kurulu

114:2.1 (1251.4) Mikail’in dünyanız üzerindeki bahşediliş döneminden beri, Urantia’nın genel idaresi, bir zamanlar Urantialılar olmuş Jerusem’e ait yirmi-dört unsurdan oluşan özel bir topluluğa emanet edilmiştir. Bu heyete olan üyelik için yeterlilik, bizler tarafından bilinmemektedir; ancak, bizler, bu şekilde görevlendirilmiş olan bahse konu unsurların tümünün, Satania sistemi içinde Yüce’nin genişlemekte olan egemenliğinin katkıda bulunucuları olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. İçkin bir biçimde onların tümü, Urantia üzerinde faaliyet gösterdikleri zaman gerçek önderlerdir; ve, (Maçiventa Melçizedeği) dışında, önderliğin bu yetileri, malikane dünya deneyimi tarafından daha ileri biçimde çoğalmış ve Jerusem vatandaşlığının eğitimi ile desteklenmiştir. Üyeler; yirmi dört unsurun Lanagorge’nin yönetim heyeti tarafından aday gösterildiği biçimiyle, Edentia’nın En Yüksek Unsurları tarafından desteklenir, Jerusem’in Görevlendirilmiş Koruyucusu tarafından onaylanır, ve, Mikail’in emri uyarınca Salvington’un Cebrail’i tarafından atanır. Geçici atamanlar, tıpkı özel yüksek denetimcilerin bu heyetine ait kalıcı üyeler tarafından gerçekleştirildiği gibi, bütüncül bir biçimde faaliyet gösterir.

114:2.2 (1251.5) Gezegensel yöneticilerin bu kurulu özellikle; Mikail’in burada geçici bahşedilmeyi deneyimleme gerçekliğinden doğan bu dünya üzerindeki etkinliklerin yüksek denetimi ile ilgilidir. Onlar; fani bahşedilme boyunca İsa’ya eşlik eden aynı unsur olarak, belirli bir Parlak Akşam Yıldızı’nın irtibat etkinlikleri vasıtasıyla, Mikail ile yakın ve doğrudan iletişim içinde tutulmaktadır.

114:2.3 (1252.1) Mevcut zaman içinde, sizler tarafından “Vaftizci” olarak bilinen, bir Yahya, Jerusem üzerinde toplandığında bu heyetin başkanıdır. Ancak, bu heyetin simgesel başkanı, Salvington üzerindeki Yardımcı Müfettiş’in ve Orvonton’un Yüce Yöneticisi’nin doğrudan ve kişisel temsilcisi olarak Satania’nın görevlendirilmiş Koruyucusu’dur.

114:2.4 (1252.2) Öncül Urantialılar’ın bahse konu bu heyetinin üyeleri aynı zamanda, sistemin yirmi altı sayıdaki isyan-nedeniyle-tecrit-edilmiş başka dünyasının danışmansal yüksek denetimcileri olarak faaliyet gösterir; onlar Lanaforge’yi, hala az veya çok Norlatiadek’in Takımyıldız Yaratıcıları’nın üst-denetimi altında bulunmaya devam eden bu gezegenin olaylarından yakın ve duygudaş bir biçimde haberdar tutmanın oldukça değerli bir hizmetini gerçekleştirmektedirler. Bu yirmi dört danışman, özellikle Urantia’ya olmak üzere, tecrit edilmiş gezegenlerden her birine bireyler olarak sıklıkla tekrarlanan ziyaretlerde bulunurlar.

114:2.5 (1252.3) Diğer tecrit edilmiş dünyaların her birine, bir zamanlar sakinleri olan benzer ve çeşitlilik gösteren büyüklükteki heyetler tarafından danışmanlıkta bulunulmaktadır; ancak, bu diğer heyetler, yirmi dört unsurdan oluşan Urantia topluluğuna tabidirler. Her ne kadar bu son topluluğun üyeleri bu şekilde etkin bir biçimde Satania içindeki her bir tecrit dünyası üzerindeki insan ilerleyişinin her fazıyla ilgilense de, özellikle ve detaylı bir biçimde Urantia’nın fani ırklarının refahı ve gelişimi ile ilgilenmektedirler; zira, onlar aracısız ve doğrudan bir biçimde, Urantia dışındaki herhangi bir gezegenin sahip olduğu olaylar hususunda yüksek denetimde bulunmamaktadır; ve, burada bile onların yönetim yetkisi, fani kurtuluşu ile ilgili belirli nüfuz alanları dışında bütüncül değildir.

114:2.6 (1252.4) Hiç kimse, bu yirmi dört Urantia danışmanının; evren etkinliklerinin tasarlanmış işleyiş gidişatından alınan bir biçimde, mevcut düzeyi içinde ne kadar uzun bir süre boyunca devam edeceklerini bilmemektedir. Onlar kuşkusuz olarak; bir yazı döneminin sonlanışı, Maçiventa Melçizedeği’nin bütüncül yetkisini ele alışı, Lucifer isyanının nihai yargısı veya nihai bahşedilişinin bu dünyası üzerinde Mikail’in yeniden ortaya çıkışı gibi, gezegensel düzey üzerinde bir değişiklik gerçekleşene kadar, mevcut yetkinliklerinde hizmet etmeye devam edeceklerdir. Urantia’nın mevcut ikamet haklindeki baş yöneticisi; yalnızca Maçiventa’nın, Satania sisteminin takımyıldız döngülerine geri alınışı anından itibaren Cennet yükselişi için salınabileceğine dair görüşü destekler görünümdedir. Ancak, başka görüşlerde aynı zamanda mevcuttur.

3. İkamet Eden Baş Yönetici

114:3.1 (1252.5) Urantia zamanının her yüz yıllık sürecinde, yirmi dört gezegensel yüksek denetimcisinden oluşan Jerusem birliği, ikamet eden baş yönetici olarak yönetici temsilcileri konumunda dünyanız üzerinde ikamet etmek için topluluklarından birini belirler. Bu anlatımların hazırlanışı döneminde, yirmincisinin ondokuzuncusunu hizmet vermek için takip ettiği biçimde, bu yönetici görevli değişmişti. Mevcut gezegensel yüksek denetimcisinin ismi yalnızca; fani insanın, sahip olduğu olağanüstü hem-gezegencilerine ve insan-üstü üstlerine haddinden fazla saygı göstermeye, hatta ilahlaştırmaya, oldukça eğilimli olması nedeniyle sizlerden alı konulmaktadır.

114:3.2 (1252.6) İkamet eden baş yönetici; yirmi dört Jerusem danışmanının temcililiği dışında, dünya olaylarının iradesinde hiçbir mevcut kişisel yönetim yetkisine sahip değildir. O; insan-ötesi idarenin eş güdüm sağlayıcısı olarak faaliyet göstermekte olup, Urantia üzerinde faaliyet gösteren göksel varlıkların saygı duyulan başı ve kainatsal bir biçimde tanınan önderidir. Meleksel bölüklerin tüm düzeyleri kendisini eş güdüm sağlayıcı yönetici olarak görürken, 1-2-3 numaraları üyelerinin yirmi dört danışmandan biri halinde gelmek için öncül ayrılışlarından beri, Bütünleşmiş Yarı-Ölümlüler gerçekten de, takip eden baş yöneticilerini gezegensel yaratıcıları olarak görmektedirler.

114:3.3 (1253.1) Her ne kadar baş yönetici gezegen üzerinde mevcut ve kişisel yönetim yetkisini elinde bulundurmasa da, o her gün, ilgili tüm kişilikler tarafından nihai olarak kabul edilen sayısız yönetim hükümlerinde ve kararlarında bulunur. O daha çok, işleyiş biçimsel bir yöneticiden ziyade babasal bir danışmandır. Belirli biçimde o, bir Gezegensel Prens’in gerçekleştireceği gibi faaliyet gösterir; ancak, onun idaresi çok daha yakın bir biçimde, Maddi Evlatlar’ınkine benzemektedir.

114:3.4 (1253.2) Urantia hükümeti; aracılığıyla geri dönen baş yöneticinin, Gezegensel Prensler’den oluşan Sistem Egemeni’nin yönetim heyetinin geçici bir üyesi olarak konumlandığı bir oluşum uyarınca, Jerusem’in heyetlerinde temsil edilmektedir. Maçiventa vekil Prens olarak atandığında, onun doğrudan bir biçimde Satania’ya ait Gezegensel Prensler’in heyetindeki görevini üsteleneceği beklenmişti; ancak, şu ana kadar o, bu yönde hiçbir adım atmamıştır.

114:3.5 (1253.3) Urantia’nın madde-ötesi hükümeti, yerel evrenin üstün birimleri ile oldukça yakın bir organik ilişkiye sahip olmamaktadır. Bir açıdan, ikamet eden baş yönetici, Salvington’a ek olarak Jerusem’i temsil etmektedir; çünkü o, Mikail ve Cebrail’in doğrudan temsilcisi olan yirmi dört danışmanın adına faaliyet göstermektedir. Ve, bir Jerusem vatandaşı olarak gezegensel baş yönetici, Sistem Egemeni için bir sözcü konumunda faaliyet gösterebilir. Takımyıldız yönetim makamları doğrudan bir biçimde, Edentia gözlemcisi olarak bir Vorondadek Evladı tarafından temsil edilir.

4. En Yüksek Unsur Gözlemcisi

114:4.1 (1253.4) Urantia’nın egemenliği ileri bir biçimde; gezegensel isyandan kısa bir süre sonra, bir seferinde, Norlatiadek hükümeti tarafından gezegensel yönetimin keyfi bir biçimde alı konuluşu tarafından karmaşık hale gelmiştir. Urantia üzerinde hala ikamet etmekte olan, Edentia’nın En Yüksek unsurları için bir gözlemci ve Mikail’in doğrudan eyleminin olmadığı durumda gezegensel egemenliğin emanetçisi konumundaki, bir Vorondadek Evladı bulunmaktadır. Mevut En Yüksek Unsur gözlemcisi (ve zaman zaman idarecisi), Urantia üzerinde bu yetkinlikte hizmet eden yirmi üçüncü Vorondadek Evladı’dır.

114:4.2 (1253.5) Orada; Lucifer isyanı zamanında üzerindeki yönetim yetkisinin ellerinden alındığı, Edentia’nın En Yüksek unsurlarının hala denetimi altında bulunan gezegensel sorunların belirli topluluğu bulunmaktadır. Bu hususlardaki yönetim yetkisi; gezegensel yüksek denetimciler ile oldukça yakınsal danışman ilişkilerinde bulunan, Norlatiadek gözlemcisi olarak bir Vorondadek Evladı tarafından uygulanmaktadır. Irk heyet üyeleri, Urantia üzerinde oldukça etkindir; ve, onların çeşitli topluluk başları, resmi olmayan bir yetkinlik içerisinde, danışman yöneticisi olarak faaliyet gösteren ikamet halindeki Vorondadek gözlemcisine bağlanmıştır.

114:4.3 (1253.6) Bir buhran anında, tamamiyle ruhsal olan belirli durumlar dışında, hükümetin mevcut ve egemen başı; mevcut an içerisinde gözlem görevinde olan Edentia’nın bu Vorondadek Evladı olacaktır. (Bahse konu bu tamamiyle ruhsal sorunlarda ve belirli tamamiyle kişisel olan hususlarda, en yüksek yönetim yetkisinin; yakın bir dönem içerisinde Urantia’da oluşturulmuş olan baş meleksel düzeye ait birimsel yönetim merkezine atanan başa ait olduğu görünmektedir.)

114:4.4 (1253.7) Bir En Yüksek Unsur gözlemci, devasa gezegensel buhran dönemlerinde, karar yetkisine bırakılan bir biçimde, gezegensel hükümeti ele geçirme yetkisiyle donatılmıştır; ve, bunun Urantia’nın tarihi içinde otuz iki kere gerçekleşmiş olduğu kayıtlarda bulunmaktadır. Bu türden zamanlar içinde En Yüksek Unsur gözlemci En Yüksek İdareci olarak; yalnızca baş meleklerin birimsel örgütlenişi dışında, gezegen üzerinde ikamet eden tüm hizmetkar ve idareciler üzerinde sorgulanamaz yönetim yetkisini uygulayarak faaliyet göstermektedir.

114:4.5 (1253.8) Vorondadek yöneticileri, isyan-nedeniyle-tecrit-altına-alınmış gezegenlere özel bir durum değildir; zira, En Yüksek Unsurlar, insanların krallıklarına ait durumlarda takımyıldız idarecilerinin üstün bilgeliğine müdahil olan bir biçimde ikamet edilmiş dünyaların olaylarına herhangi bir zaman içerisinde müdahalede bulunabilir.

5. Gezegensel Hükümet

114:5.1 (1254.1) Urantia’nın mevcut idaresinin tarif edilmesi gerçekten de zordur. Orada; yasama, yürütme ve yargı birimleri gibi kainat örgütlenişinin olağan biçimleri doğrultusunda hiçbir resmi hükümet bulunmamaktadır. Yirmi dört danışman çok yakın bir biçimde, gezegensel hükümetin yasamasal koluna benzemektedir. Baş yönetici, En Yüksek Unsur gözlemcisinde barınan mutlak ret gücü ile birlikte, şartlı ve danışmasal baş idarecidir. Ve, gezegen üzerinde, yalnızca arabulucu heyetlerinin varlığının bulunduğu şekliyle — işler halde bulunan mutlak bir biçimde yönetimsel niteliğe sahip yargısal güçler bulunmamaktadır.

114:5.2 (1254.2) Yüksek melekler ve yarı-ölümlüler ile ilgili sorunları büyük çoğunluğu, ortak rızayla, baş yönetici tarafından karara varılır. Ancak, yirmi dört danışmanın emirlerini ifadesi dışında, onun yönetim kararlarının tümü; arabulucu heyetlerinin, gezegensel faaliyet için oluşturulmuş yerel yönetim makamlarının veya hatta Satania’nın Sistem Egemeni’nin temyizine tabidir.

114:5.3 (1254.3) Bir Gezegensel Prens’in bedensel yönetim görevlilerine ek olarak bir Ademsel Erkek ve Kız Evlat’ın maddi düzeninin yokluğu kısmi bir biçimde, yüksek meleklerin özel hizmeti ve yarı-ölümlü yaratılmışların olağan dışı hizmetleri tarafından telafi edilir. Gezegensel Prens’in yokluğu etkin bir biçimde; baş meleklerin, En Yüksek Unsur gözlemcisi ve baş yöneticinin üçlü-birlik mevcudiyeti tarafından telafi edilir.

114:5.4 (1254.4) Bu daha çok zayıf biçimde örgütlenmiş ve bir ölçüde kişisel olarak yönetilmekte olan gezegensel hükümet; gezegensel acil durumlarda ve idaresel zorluklarda oldukça sık bir biçimde kullanılmakta olan, baş meleklerin zaman-kazandırıcı yardımı ve onların her-zaman-hazır-konumda-bulunan döngüsü nedeniyle, beklenilenden daha etkindir. İşleyiş biçimsel olarak gezegensel hala ruhsal bakımdan, Norlatiadek döngüleri içinde tecrit edilmiş konumdadır; ancak, bir acil durumda bu sınırlılık şimdi, baş meleklere ait döngünün kullanılışı vasıtasıyla aşılabilir durumdadır. Gezegensel tecrit, kesin bir biçimde, bireysel faniler için çok az öneme sahiptir; çünkü, Gerçekliğin Ruhaniyeti, tüm bedenlere bin dokuz yıl önce serpilmiştir.

114:5.5 (1254.5) Urantia üzerinde her idaresel gün; baş yönetici, baş meleklerin gezegensel başı, En Yüksek Unsur gözlemcisi, yüksek denetimdeki birincil yüksek melekler, ikamet halindeki Yaşam Taşıyıcıları’nın başı ve evrenin yüksek Evlatları arasından veya gezegen üzerinde kısa süreli ikamet etme şansına sahip olan öğrenci ziyaretçilerinin bazı düzeylerinden çağrılmış misafirler tarafından katılmakta olan, bir danışmasal konferansla başlar.

114:5.6 (1254.6) Baş yöneticiye ait doğrudan idareci yönetim heyeti; gezegensel ilerleyiş ve istikrarının doğrudan insan-ötesi yöneticileri olarak faaliyet gösteren özel meleklerin on iki topluluğundan oluşan vekil başları biçiminde, on iki yüksek melekten meydana gelir.

6. Gezegensel Yüksek Denetim’in Üstün Yüksek Melekleri

114:6.1 (1254.7) Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin serpilişi ile eş zamanlı olarak, Urantia’ya ilk baş yönetici ulaştığında, ona; özel nitelikteki belirli gezegensel hizmetlerin doğrudan bir biçimde görevlendirildiği Seraphington mezunları olarak özel yüksek meleklerin on iki birliği eşlik etmişti. Bu yüceltilmiş melekler; gezegensel yüksek denetimin üstün yüksek melekleri olarak bilinmekte olup, gezegensel En Yüksek Unsur gözlemcisinin üst-denetimi dışında, ikamet eden baş yöneticinin doğrudan yönlendirişi altındadır.

114:6.2 (1255.1) İkamet eden baş yöneticinin genel yüksek denetimi altında faaliyet gösterirken, meleklerin bu on iki topluluğu doğrudan bir biçimde; her topluluğun vekil başları olarak on iki üyeden meydana gelen yüksek meleksel heyet tarafından yönetilmektedir. Bu heyet aynı zamanda, ikamet eden baş yöneticinin gönüllü yönetim heyeti olarak hizmet vermektedir.

114:6.3 (1255.2) Yüksek meleklerin gezegensel başı olarak ben, yüksek meleksel başların bu heyetinin başkanlığını yapmaktayım; ve, ben, Caligastia ayrılışı döneminde görevinde başarısız olmuş gezegenin meleksel bölüklerinin bir zamanlar başı olan unsurun varisi olarak, Urantia’da hizmet halinde bulunan birincil düzeyin gönüllü bir birinci derece yüksek meleğim.

114:6.4 (1255.3) Gezegensel yüksek denetimin üstün yüksek meleklerinden oluşan on iki birlik, Urantia üzerinde şu bütünlüklerde faaliyet göstermektedir:

114:6.5 (1255.4) 1. Çağsal melekler. Bu unsurlar, yazgı dönem toplulukları olarak mevcut çağın melekleridir. Bu göksel hizmetkarlara, içinde ortaya çıktıkları çağın oluşum bütünlüğüne uymak için tasarlanmış olarak, her nesil olaylarının gözetim ve yönlendirilme görevi verilmiştir. Urantia üzerinde hizmet eden çağsal meleklerin mevcut toplulukları, mevcut yazgı dönemi boyunca gezegene görevlendirilen üçüncü topluluktur.

114:6.6 (1255.5) 2. İlerleme melekleri. Bu yüksek meleklere, birbirini takip eden toplumsal çağların evrimsel ilerleyişini başlama görevi verilmiştir. Onlar, evrimsel yaratılmışların içkin ilerleme gidişatının gelişimini desteklemektedir; onlar aralıksız bir biçimde, olması gereken şeyleri yerine getirmeye çabalarlar. Mevcut an içerisinde görevde olan bu topluluk, gezegene görevlendirilenlerin ikincisidir.

114:6.7 (1255.6) 3. Dini koruyucular. Bu unsurlar; mevut an içinde var olan ve buna kadar var olmuş her şeyin en yüksek taşıyıcısı olarak, “dini kurumların melekleridir.” Onlar, bir çağdan diğerine ahlaki değerlerin güvenli bir biçimde geçişi için varlığını sürdürmüş olan en yüksek düşünceleri koruma çabası verirler. Onlar; tüm güçleriyle, bir nesilden diğerine eskinin ve geçerliliğini yetirmekte olan tutumların yok olmaz değerlerini, düşünce ve davranışın yeni ve bu nedenle daha az istikrarlı işleyiş biçimlerine aktarmaya çalışırken, ilerleyişin meleklerinin olmazsa olmaz yardımcılarıdır. Bu melekler kesin bir biçimde, ruhsal biçimleri korumaktadırlar; ancak, onlar, aşırı-mezhepçiliğin ve kendilerini açıkça ilan eden dindarların anlamsız nitelikte bulunan tartışmasal ayrılıklarının kaynağı değillerdir.

114:6.8 (1255.7) 4. Ülke yaşamının melekleri. Onlar; Urantia milli yaşamına ait siyasi dışavurumların yöneticileri olarak, “trampetlerin melekleridir.” Uluslararası ilişkilerin üst-denetiminde mevcut an içerisinde faaliyet gösteren topluluk, gezegen üzerinde hizmet verenlerin dördüncü birliğidir. “En Yüksek Unsurlar’ın insanların krallıklarını yönetmektedir” gerçekliği, özellikle, bu yüksek meleksel birimin hizmeti vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

114:6.9 (1255.8) 5. Irkların melekleri. Siyasi konumları ve dini topluluklarından bağımsız olarak, zamanın evrimsel ırklarının muhafazası için çalışanlar unsurlardır. Urantia üzerinde, çağdaş dönemlerin insan topluluğu içinde karışmış ve bir araya gelmiş, dokuz insan ırkının arta kalanları bulunmaktadır. Bu yüksek melekler yakın bir biçimde, ırk heyet üyelerinin hizmeti ile ilişkilidirler; ve, Urantia üzerinde mevcut an içerisinde bulunan topluluk, Hamsin Yortusu gününden yakın bir süre sonra gezegene görevlendirilmiş özgün birliktir.

114:6.10 (1255.9) 6. Geleceğin melekleri. Bu unsurlar; bir gelecek çağın öngörüsünde bulunmaya ek olarak yeni ve gelişmekte olan bir yazgı dönemine ait daha iyi şeylerin gerçekleşimi için tasarımda bulunan, tasarlama melekleridir. Gezegen üzerinde mevcut anda var olan topluluk, mevcut yazgı döneminin başından beri bu yetkinlikte faaliyet göstermektedir.

114:6.11 (1256.1) 7. Aydınlanmanın melekleri. Urantia mevcut an içerisinde, gezegensel eğitim desteklenişine adanan yüksek meleklerin üçüncü birliğinin yardımını almaktadır. Bu melekler; bireyler, aileler, topluluklar, okullar, cemiyetler, ülkeler ve bütüncül ırklar ilgili akılsal ve ahlaki eğitimle ilgili kılınmışlardır.

114:6.12 (1256.2) 8. Sağlığın melekleri. Bu unsurlar, sağlığın desteklenmesine ve hastalığın önlenmesine adanan fani birimlerin yardımına görevlendirilmiştir. Mevcut birlik, bu yazgı dönemi boyunca hizmet eden altıncı topluluktur.

114:6.13 (1256.3) 9. Ev yüksek melekleri. Urantia mevcut an içerisinde, insan medeniyetinin temel kurumu olarak evin korunumu ve gelişimine adanmış meleksel hizmetkarların beşinci topluluğuna ait hizmetleri memnuniyetle deneyimlemektedir.

114:6.14 (1256.4) 10. Üretimin melekleri. Bu yüksek meleksel topluluk, üretimsel gelişimini desteklemekle ve Urantia insan toplulukları arasındaki ekonomik koşulları geliştirmekle ilgilidir. Bu birlik, Mikail’in bahşedilişinden beri yedi kez değişmiştir.

114:6.15 (1256.5) 11. İlgi dağılımının melekleri. Bunlar; oyun, mizah ve dinlenmenin değerlerini destekleyen yüksek meleklerdir. Onlar sürekli bir biçimde; insanın dinlenimsel ilgi dağılımlarını yükseltmek ve böylelikle insanın sahip olduğu boş zamanın daha yararlı bir biçimde kullanımını sağlamaktadır. Mevcut birlik, Urantia üzerinde hizmet eden bu düzeyin üçüncüsüdür.

114:6.16 (1256.6) 12. İnsan-ötesi hizmetin melekleri. Bu unsurlar; geçici veya kalıcı biçimde, gezegen üzerindeki başka tüm diğer insan-ötesi yaşamın hizmeti için görevlendirilmiş olan yüksek melekler biçiminde, meleklerin melekleridir. Bu birlik, mevcut yazgı döneminin başından beri hizmet vermişlerdir.

114:6.17 (1256.7) Üstün yüksek meleklerin bu toplulukları gezegensel siyasa veya yönerge hususlarında görüş ayrılığına düştüklerinde, onların farklılıkları genellikle, baş yönetici tarafından giderilir; ancak, onun yönetim kararlarının tümü, görüş ayrılığına ait hususların doğası ve ağırlığı uyarınca temyiz sürecine tabidir.

114:6.18 (1256.8) Bu meleksel toplulukların hiçbiri, görevlendirilmelerinin nüfuz alanları üzerinde doğrudan veya keyfi denetimi gerçekleştirmemektedir. Onlar bütünüyle, eylemin ilgili alemlerine ait olaylarda denetimde bulunamazlar; ancak, onlar gezegensel koşullar ve onlar ile ilişkili durumlar üzerinde, verildikleri insan etkinliğinin alanlarını elverişli biçimde etkileme doğrultusunda değişiklikte bulunabilmekte olup, bunu halihazırda gerçekleştirirler.

114:6.19 (1256.9) Gezegensel yüksek denetimin üstün yüksek melekleri, görevlerini yerine getirmek için birçok birimi kullanır. Onlar, düşünce netleştiricileri, akıl odaklaştırıcıları ve tasarım sağlayıcıları olarak faaliyet gösterirler. Her ne kadar insan akıllarına yeni ve daha yüksek kavramsallaşmaları aşılamada yetkin olmasalar da, onlar sıklıkla, bir insan usu içinde hali hazırda ortaya çıkmış belirli bir yüksek ideali yoğunlaştırmak için hareket ederler.

114:6.20 (1256.10) Ancak, olumlu eylemin bu birçok aracısı dışında üstün yüksek melekler; nihai sonun yedek birliklerinin konumlanışı, eğitimi ve idaresi boyunca hayati tehlikeye karşı gezegensel iradeyi teminat altına alır. Bu yedek unsurların başlıca faaliyeti, evrimsel ilerleyişin çöküşüne karşı onu teminat altına almaktır; onlar, beklenmedik gelişmeye karşı göksel kuvvetlerin yaratmış oldukları atamalardır; onlar, felakete karşı emanetlerdir.

7. Nihai Son’un Yedek Birlikleri

114:7.1 (1257.1) Nihai sonun yedek birlikleri; dünya olaylarının insan-ötesi idaresinin özel hizmetine kabul edilmiş olan yaşayan erkek ve kadınlardan oluşmaktadır. Bu birlik; evrimsel dünyalar üzerinde zamanın çocuklarına bağışlama ve bilgeliğe ait hizmetin sergilenişi içinde yardım etmek için, alemin ruhaniyet yöneticileri tarafından seçilmiş olan her nesle ait erkek ve kadınlardan oluşturulmuştur. Bu türden sorumlukları üstlenmek için yetkin ve güvenilir olur olmaz, fani irade yaratılmışlarının doğrudan bir biçimde bu irtibat kullanımlarına başlanması, yükseliş tasarımlarına ait olayların yerine getirilişinde olağan bir uygulamadır. Bunun uyarınca, erkek ve kadınlar yeterli akılsal yetkinlikle, yerinde ahlaki düzeyde ve gerekli ruhsallıkla geçici eylemin sahnesinde ortaya çıkar çıkmaz, onlar çabuk bir biçimde; fani yardımcılar olarak insan irtibat unsurları biçiminde gezegensel kişiliklerin uygun göksel topluluklarına görevlendirilir.

114:7.2 (1257.2) İnsan varlıkları gezegensel nihai sonun koruyucuları olarak seçildiklerinde, dünya idarecilerinin uygulamakta olduğu tasarılarda başat bireyler haline geldiklerinde, bu anda yüksek meleklerin gezegensel başı; yüksek meleksel birliklerine olan geçici görevlendirilişlerini onaylar, ve bu fani yedek unsurlarıyla beraber hizmet vermesi için kişisel nihai son koruyucularını atar. Tüm yedek unsurlar; bağımsız Düzenleyiciler’e sahip olup, onların çoğu ussal kazanım ve ruhsal erişimin daha yüksek kainatsal döngülerinde faaliyet göstermektedirler.

114:7.3 (1257.3) Alemin fanileri, ikamet edilen dünyalar üzerinde nihai sonun yedek birliklerinde hizmet için şu nedenler sebebiyle seçilmişlerdir:

114:7.4 (1257.4) 1. Dünya olaylarının çeşitli etkinliklerinin yerine getirilişinde çeşitli olası acil durum görevleri amacıyla gizli bir biçimde hazırlanmak için özel yeti.

114:7.5 (1257.5) 2. İnsan tanınışı ve ödülleri olmadan hizmet verme gönüllülüğü ile birlikte, özel nitelikteki belli bir toplumsal, ekonomik, siyasi, ruhsal, veya başka bir sebebe, samimi bağlılık.

114:7.6 (1257.6) 3. Olağanüstü çok yönlülükte bulunmaya ek olarak gezegensel sorunlarla başa çıkmada ve bekleyen acil dünya durumları ile yüzleşmede olası Urantia-öncesi deneyime ait bir Düşünce Düzenleyicisi’ne sahip olma.

114:7.7 (1257.7) Gezegensel göksel hizmetin her birimine, nihai düzeye ait bu fanilerin bir irtibat birimi verilmiştir. Ortalama ikamet dünyası, dünya olaylarının mevcut insan-ötesi işleyişi ile çok yakın bir biçimde ilişkili nihayetin yetmiş ayrı birliğini kullanmaktadır. Urantia üzerinde, yüksek meleksel yüksek denetimine ait her bir gezegensel topluluğa biri düşecek şekilde, nihai sonun on iki yedek birliği bulunmaktadır.

114:7.8 (1257.8) Urantia nihayet yedek unsurlarının on iki topluluğu; dünya üzerinde sayısız önemli konum için hazırlanmış ve muhtemel gezegensel acil durumlarında faaliyet göstermek için hazır konumda tutulan, alemin fani sakinlerinden oluşmaktadır. En küçük birlik 41, en büyük 172 üyeden oluşmaktadır. İletişim kişiliklerinin yirmiden daha az bir topluluğu dışında, bu benzersiz topluluğun üyeleri; belirli gezegensel buhran durumlarında olası faaliyet için hazırlandıklarından tamamiyle bilinçsiz haldedirler. Bu fani yedek unsurları; atandıkları ilgili birlikler tarafından seçilmekte olup, benzer bir biçimde, Düşünce Düzenleyicisi ve yüksek meleksel koruyucu hizmetinin bileşik yöntemiyle derin akıl düzeyinde eğitilmekte ve hazırlanmaktadırlar. Birçok kez, sayısız derecede başka göksel kişilikler, bu bilinç-dışı gerçekleşen hazırlanmaya katılır; ve, bu özel hazırlanmanın tümünde yarı-ölümlüler, değerli ve hayati hizmetleri yerine getirirler.

114:7.9 (1258.1) Birçok dünya üzerinde, daha iyi uyum sağlamış olan yarı-ölümlü yaratılmışlar; Düşünce Düzenleyicileri’nin ikamet ettiği akıllara maharetli nüfuzla, elverişli bütünlük içerisindeki belirli fanilerin Düzenleyicileri ile çeşitli düzeylerdeki ilişkiye ulaşmaya yetkindirler. (Ve, bu açığa çıkarılışların Urantia üzerinde İngilizce dilinde maddileşimi, kainatsal düzenlemelerin sadece bu türden talihli bir düzenlenişi ile gerçekleşmişti.) Evrimsel dünyaların bu türden potansiyel iletişimi, sayısız yedek birlikler içinde harekete geçirilmiştir; ve, o, bir ölçüde, ileri görüşlü kişiliklerin bu küçük toplulukları vasıtasıyla, ruhsal medeniyetin geliştirilmiş olması ve En Yüksek Unsurlar’ın insanların krallıklarında yönetimde bulunmaya yetkin oluşu nedeniyledir. Nihai sona ait bu yedek birliklerin erkek ve kadın üyeleri böylelikle, yarı-ölümlü yaratılmışlarının aracısal hizmeti vasıtasıyla sahip oldukları Düzenleyicileri ile çeşitli düzeylerde iletişime sahiptir; ancak, bu aynı faniler, içinde bu yedek kişiliklerin evrimsel kültürün çöküşünün veya yaşayan gerçekliğin sahip olduğu ışığın sönüşünün engellenmesi için faaliyet gösterdiği nadir toplumsal acil durumlar ve ruhsal ivedilikler dışında, akranları tarafından çok az biçimde bilinmektedir. Urantia üzerinde nihai sonun bu yedek unsurları seyrek bir biçimde, insan tarihinin sayfalarında yüceltilir.

114:7.10 (1258.2) Yedek unsurlar bilinçsiz bir biçimde, temel gezegensel bilginin koruyucuları olarak hareket eder. Birçok sefer, bir yedek unsurun ölümü üzerine, ölmekte olan yedek unsurun aklından geniş bir varise olan hayati derecede önemli bir veri topluluğunun aktarımı, iki Düzenleyici’nin bir irtibatı tarafından gerçekleştirilmiştir. Düzenleyiciler kuşkusuz bir biçimde, bu yedek birlikler ile iletişim içinde bizler tarafından bilinmeyen birçok diğer biçimde faaliyet gösterir.

114:7.11 (1258.3) Urantia üzerinde nihai sonun bu yedek birliği, her ne kadar kalıcı bir başa sahip olmasa da, yönetim örgütlenişini oluşturan kendine ait kalıcı heyetlere sahiptir. Bunlar; yargısal heyet, tarihsel heyet, siyasi egemenlik hususundaki heyet ve fazla sayıdaki diğerlerini içine almaktadır. Zaman zaman birlik örgütlenişi uyarınca, yedek birliklerinin hepsinin simgesel (fani) başları, özel faaliyet için bu kalıcı heyetler tarafından görevlendirilmişlerdir. Bu türden yedek unsur başlarının görev süresi genellikle, eldeki belirli özel görevin tamamlanışıyla sınırlı olan bir biçimde birkaç saatlik bir süreçtir.

114:7.12 (1258.4) Urantia yedek birlikleri, eflatun kanının incelmesiyle gittikçe azalan ve yaklaşık Hamsin Yortusu’nun döneminde en alt düzeyine ulaşan biçimde Adem ve And unsurlarının zamanında en geniş üyelerine sahip olmuş bir konumda bulunmaktaydı; Hamsin Yortusu’ndan itibaren, yedek birlik üyeliği gittikçe artış göstermektedir.

114:7.13 (1258.5) (Urantia üzerinde evren-bilincindeki vatandaşların kainatsal yedek birlikleri mevcut an içerisinde, karasal yerleşke alemlerinin çok ötesine geçen kainatsal vatandaşlığın kavrayışına sahip binden fazla faniden oluşmaktadır; ancak, yaşayan insan varlıklarının bu benzersiz topluluğunun faaliyetine ait gerçek doğayı açığa çıkarmam yasaklanmıştır.)

114:7.14 (1258.6) Urantia fanileri; kainatsal terk edilmişliğe veya gezegensel öksüzlüğe dair bir hissi yaratmamak için, yerel evrenin döngülerine ait belirli olanlardan kendi dünyalarının göreceli ruhsal tecridine izin vermemelidir. Bu gezegen üzerinde işlev halinde, dünya olayları ve insan nihai sonlarına ait oldukça belirli ve etkin bir insan-üstü yüksek denetimi bulunmaktadır.

114:7.15 (1258.7) Ancak, en iyi şartlarda ideal bir gezegensel hükümete dair yalnızca sönük bir düşünceye sahip olabileceğiniz doğrudur. Gezegensel Prens’in öncül zamanlarından beri Urantia, dünya büyümesine ve ırksal gelişime ait kutsal tasarımının yanlış yönetiliminden ızdırap çekmiştir. Satania’nın ikamet edilen sadık dünyaları, Urantia gibi yönetilmemektedir. Yine de, diğer tecrit edilmiş dünyalara kıyasla, sizin gezegensel hükümetleriniz çok da alçak bir düzeyde bulunmamıştır; sadece bir veya iki dünyanın daha kötü olduğu söylenebilir, ve bir kaçı çok az daha iyi olabilir; ancak, çoğunluğu sizler ile bir eşitlik düzleminde bulunmaktadır.

114:7.16 (1259.1) Yerel evren içinde hiçbir kimsenin, gezegensel idarenin belirsiz durumunun ne zaman sona erişeceğini bilmemekte olduğu görünmektedir. Nebadon Melçizedekleri; Mikail’in Urantia’ya olan ikinci kişisel varışına kadar, gezegensel hükümet ve idare içinde çok az değişikliğin ortaya çıkağı görüşüne eğilim göstermektedirler. Kuşkusuz biçimde bu zaman zarfında, eğer daha önce gerçekleşmezse, gezegensel idare içinde köklü değişikler gerçekleşecektir. Ancak, dünya idaresinin bu türden değişikliklerin doğası hakkında, hiç kimsenin yorumda bulunmaya bile yetkin olmadığı görünmektedir. Nebadon evrenine ait yerleşik dünyaların tüm tarihi içinde bu türden bir döneme benzer yaşanmış hiçbir şey bulunmamaktadır. Urantia’nın gelecek hükümeti ile ilgili anlaşılması zor olan birçok şey arasında başat olanlarından bir tanesi, baş meleklere ait bir döngünün ve birimsel yönetim merkezinin nerede konumlanacağıdır.

114:7.17 (1259.2) Sizlerin tecrit edilmiş dünyanız, evrenin tavsiyelerinde unutulmamıştır. Urantia, günah tarafından damgalanmış ve isyan nedeniyle kutsal gözetimden dışlanmış kainatsal bir öksüz değildir. Uversa’dan Salvington’a ve aşağıya Jerusem’e kadar, Havona içinde ve Cennet üzerinde bile, onların hepsi, bizlerin burada olduğumuz bilmektedir; ve, mevcut an içerisinde Urantia üzerinde ikamet eden siz faniler, alem bir inançsız Gezegensel Prens tarafından sanki hiç ihanet edilmemiş gibi, her zaman olduğu sadakat içinde, hatta daha fazla bir biçimde, ilgilenilmektesiniz. “Yaratıcı’nın kendisi sizleri derinden sevmektedir” ifadesi ebedi bir biçimde doğrudur.

114:7.18 (1259.3) [Urantia üzerinde konumlanan bir Yüksek Melek Önderi tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved