Conţinutul Cărţii

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Cartea Urantia

Conţinutul Cărţii

000. Introducere

I. Deitate şi divinitate
II. Dumnezeu
III. Prima sursă-centru
Cele şapte absoluturi
Realitatea
Conceptul de EU SUNT
IV. Realitatea universului
Paradisul
V. Realităţi de personalitate
VI. Energie şi arhetip
VII. Fiinţa supremă
VIII. Dumnezeu septuplul
IX. Dumnezeu ultimul
X. Dumnezeu absolutul
XI. Cele trei absoluturi
XII. Trinităţile
Mulţumiri

Partea I
Universul Central şi Supraunversurile

001. Tatăl Universal

1. Numele Tatălui
2. Realitatea lui Dumnezeu
3. Dumnezeu este un spirit universal
4. Misterul lui Dumnezeu
5. Personalitatea Tatălui Universal
6. Personalitatea în univers
7. Valoarea spirituală a conceptului personalităţii

002. Natura lui Dumnezeu

1. Infinitatea lui Dumnezeu
2. Perfecţiunea eternă a Tatălui
3. Justeţe şi dreptate
4. Îndurarea divină
5. Iubirea lui Dumnezeu
6. Bunătatea lui Dumnezeu
7. Adevăr şi frumuseţe divine

003. Atributele lui Dumnezeu

1. Omniprezenţa lui Dumnezeu
2. Puterea infinită a lui Dumnezeu
3. Cunoaşterea universală a lui Dumnezeu
4. Caracterul nelimitat al lui Dumnezeu
5. Guvernarea supremă a Tatălui
Cele ce nu pot fi evitate
6. Întâietatea Tatălui
Binecuvîntarea

004. Relaţiile lui Dumnezeu cu universul

1. Atitudinea Tatălui în univers
Providenţa
2. Dumnezeu şi natura
3. Caracterul neschimbător al lui Dumnezeu
4. Realizarea lui Dumnezeu
5. Idei greşite despre Dumnezeu

005. Relaţia lui Dumnezeu cu individul

1. Calea către Dumnezeu
2. Prezenţa lui Dumnezeu
3. Adevărata slăvire
4. Dumnezeu în religie
5. Conştiinţa de Dumnezeu
6. Dumnezeul personalităţii

006. Fiul Etern

1. Identitatea Fiului Etern
2. Natura Fiului Etern
3. Grija iubirii tatălui
4. Atributele Fiului Divin
Omnipotenţă, omniprezenţă, atotcunoaştere
5. Limitările Fiului Etern
6. Mintea spiritului
7. Personalitatea Fiului Etern
8. Realizarea Fiului Etern

007. Poziţia Fiului Etern faţă de univers

1. Circuitul gravitatiei spiritului
2. Administrarea Fiului Etern
3. Relaţia Fiului Etern cu individul
4. Planurile de perfecţiune divină
5. Spiritul de efuziune
Efuziuni ale Spiritului Etern
Efuziuni ale Originarului Michael
6. Fii Paradisiaci ai lui Dumnezeu
7. Revelaţia supremă a Tatălui

008. Spiritul Infinit

1. Dumnezeul acţiunii
2. Natura Spiritului Infinit
3. Poziţia spiritului faţă de Tată şi Fiu
4. Spiritul de slujire divină
Fiicele creatoare
5. Prezenţa lui Dumnezeu
6. Personalitatea Spiritului Infinit

009. Relaţia Spiritului Infinit cu universul

1. Atributele celei de-a Treia Surse-Centru
2. Spiritul omniprezent
3. Manipulatorul universal
4. Mintea absolută
5. Ministerul minţii
6. Circuitul de gravitaţie mentală
7. Reflexivitatea universului
8. Personalităţi ale Spiritului Infinit
Familia funcţională a celei de-a Treia Surse-Centru

010. Trinitatea paradisului

1. Prima Sursă-Centru care se distribuie pe sine
2. Personalizarea deităţii
3. Cele trei persoane ale deităţii
4. Unitatea trinitară a deităţii
5. Funcţiuni ale Trinităţii
Atitudine finită, absonită, şi absolută
6. Fiii staţionari ai trinităţii
Dreptate, evidenţă, şI judecată
7. Supracontrolul supremaţiei
8. Trinitatea dincolo de finit
Limitele destinului muritor

011. Insula eternă a paradisului

1. Reşedinţa divină
2. Natura insulei eterne
3. Paradisul de sus
4. Paradisul periferic
5. Paradisul de jos
6. Respiraţia spaţiului
Spaţiul nepătruns
7. Funcţiunile spaţiale ale paradisului
Zone spaţiale de mijloc
8. Gravitaţia paradisului
Forţă, energie, putere
9. Caracterul unic al paradisului

012. Universul universurilor

1. Nivele de spaţiu ale universului principal
2. Domeniile absolutului necalificat
3. Gravitaţia universală
4. Spaţiu şi mişcare
5. Spaţiu şi timp
6. Supercontrolul universal
7. Partea şi totul
8. Materie, minte şi spirit
9. Realităţi personale

013. Sferele sacre ale paradisului

1. Cele şapte lumi sacre ale Tatălui
(1) Divinington
(2) Sonarington
(3) Spiritington
(4) Vicegerington
(5) Solitarington
(6) Seraphington
(7) Ascendington
2. Relaţii cu lumile Tatălui
3. Lumile sacre ale Fiului Etern
4. Lumile Spiritului Infinit
Lăcaşuri executive ale Spiritelor Maestru

014. Universul central şi divin

1. Sistemul Paradis-Havona
Ziua Paradis-Havona
Corpurile de gravitaţie obscure
2. Constituţia Havonei
3. Lumile Havonei
4. Creaturile universului central
Nativii Havonei
5. Viaţa pe Havona
Monotonie şI aventură
6. Scopul universului central

015. Cele Şapte suprauniversuri

1. Nivelul de spaţiu al suprauniversului
2. Organizarea suprauniversurilor
3. Suprauniversul Orvontonului
4. Nebuloasele – strămoşii universurilor
5. Originea corpurilor spaţiale
6. Sferele spaţiului
7. Sferele arhitecturale
Timpul suprauniversului
8. Control şi reglare a energiei
9. Circuitele suprauniversurilor
Circuitele universului local
10. Şefii suprauniversurilor
11. Adunarea deliberatoare
12. Tribunalele supreme
13. Guvernele sectoarelor
14. Scopul suprauniversurilor

016. Cele Şapte Spirite Maestru

1. Poziţia faţă de Deitatea Triunică
2. Poziţia faţă de Spiritul Infinit
3. Identitate şi diversitate a Maeştrilor Spirite
4. Atribute şi funcţiuni ale Maeştrilor Spirite
5. Poziţia faţă de creaturi
6. Mintea cosmică
Cauză, datorie, şi adorare
7. Morală, virtute şi personalitate
8. Personalitatea pe Urantia
9. Realitatea conştiinţei umane

017. Cele şapte grupuri de spirite supreme

1. Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi
Fii creatură-trinitizaţi
2. Majeston — Şeful Reflexivităţii
3. Spiritele reflexive
4. Ajutoarele-imagini reflexivi
5. Cele şapte spirite ale circuitelor
6. Spiritele creative ale universurilor locale
7. Spiritele mentale adjuvante
8. Funcţiuni ale spiritelor supreme

018. Personalităţile Supreme ale Trinităţii

1. Secretele Supremaţiei Trinitizate
2. Eternii de Zile
3. Cei Îmbătrâniţi de Zile
4. Perfecţiunile de Zile
5. Recenţii Zilelor
6. Uniunile de Zile
7. Fidelii de Zile

019. Fiinţe coordonate de origine trinitară

1. Fiii Instructorii ai Trinităţii
2. Desăvârşitorii Înţelepciunii
3. Consilierii Divini
4. Cenzorii Universali
Fii staţionari ai Trinitătii
5. Spiritele Inspirate ale Trinităţii
6. Nativii Havonei
7. Cetăţenii paradisului

020. Fiii paradisiaci ai lui Dumnezeu

1. Fiii lui Dumnezeu descendenţi
2. Fiii Magistrali
3. Acţiuni judecătoreşti
4. Misiunile de magistrat
5. Manifestarea Fiilor Paradisiaci ai lui Dumnezeu
6. Carierele de consacrare ca muritori
7. Fiii Instructori ai Grinităţii
8. Slujirea Daynalilor într-un univers local
9. Serviciul planetar al Daynaililor
10. Slujirea unificată a Fiilor Paradisului

021. Fiii Creatori Paradisiaci

Mihailul originar
1. Originea şi natura Fiilor Creatori
2. Creatorii universurilor locale
3. Suveranitatea în universul local
4. Dăruirea Mihaililor
5. Poziţia Maeştrilor Fii faţă de univers
6. Destinul Maeştrilor Mihaili

022. Fiii lui Dumnezeu trinitizaţi

1. Fiii îmbrăţişaţi de trinitate
Fiii de Împlinire Trinitizaţi
Fiii de Selecţie Trinitizaţi
Fiii de Perfecţiune Trinitizaţi
2. Puternicii Mesageri
3. Cei Înălţaţi în Autoritate
4. Cei Fără de Nume şi Fără de Număr
5. Conservatorii Trinitizaţi
6. Ambasadorii Trinitizaţi
7. Tehnica Trinitizării
Fiii trinitizaţi de Ascendenţi
Fiii trinitizaţi de cetăţenii Paradisului-Havona
Fiii destinului Trinitizaţi
8. Fiii trinitizaţi de creaturi
9. Păzitorii Celeşti
10. Asistenţii Fiilor Elevaţi

023. Mesagerii solitari

1. Natura şi originea Mesagerilor Solitari
2. Desemnările de Mesageri Solitari
3. Serviciul Mesagerilor Solitari în timp şi spaţiu
Viteze serafice şi de alt fel
4. Ajutorul special al Mesagerilor Solitari
Fiii destinului Trinitizaţi

024. Personalităţi superioare ale spiritului infinit

1. Supraveghetorii Circuitelor Universale
2. Directorii de Recensământ
3. Ajutorii personali ai Spiritului Infinit
4. Inspectorii Asociaţi
5. Santinelele Afectate
6. Îndrumătorii absolvenţi
Grandfanda, primul ascendent
7. Originea Îndrumătorilor absolvenţi

025. Oştirile mesagerilor spaţiului

1. Servitorii Havonei
2. Conciliatorii Universali
3. Serviciul de mare importanţă al Conciliatorilor
4. Consilierii Tehnici
5. Deţinătorii arhivelor din paradis
6. Arhivarii Celeşti
7. Însoţitorii Morontiei
8. Însoţitorii Paradisului

026. Spiritele ocrotitoare ale universului central

1. Spiritele ocrotitoare
Spiritele Ocrotitoare ale Universului Central
Spriritele Ocrotitoare ale Suprauniversurilor
Spiritele Ocrotitoare ale Universurilor Locale
2. Puternicii Supernafimi
3. Supernafimii Terţiari
(1) Supraveghetorii Armoniei
(2) Arhivarii Principali
(3) Emiţătorii
(4) Mesagerii
(5) Coordonatorii de Informaţii
(6) Personalităţile transportului
(7) Corpurile de rezervă
4. Supernafimii Secundari
Sosirea ascendanţilor în Havona
5. Ajutoarele Pelerinilor
6. Îndrumătorii Supremaţiei
7. Îndrumătorii Trinităţii
8. Descoperitorii Fiului
Nereuşita în găsirea Divinităţii
9. Îndrumătorii Tatălui
10. Consilierii şi consultanţii
Însărcinările candidaţilor care nu au reuşit
11. Complementele Repausului
Fii creatură-trinitizaţi

027. Serviciul supernafimilor primari

1. Provocatorii Repausului
Natura repausului
2. Şefii de Însărcinare
3. Tălmăcitorii de Etică
4. Îndrumătorii de Conduită
5. Deţinătorii de Cunoaştere
6. Maeştrii Filozofiei
7. Conducătorii Închinării

028. Spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor

1. Terţiafimii
2. Omniafimii
3. Seconafimii
4. Seconafimii Primari
(1) Vocea Autorului Comun
(2) Vocea celor Şapte Spirite Maestru
(3) Vocea Fiilor Creatori
(4) Vocea Oştirilor Îngereşti
(5) Receptorii Teledifuziunilor
(6) Personalităţile de Transport
(7) Corpul de Rezervă
5. Seconafimii Secundari
(1) Vocea Înţelepciunii
(2) Sufletul Filozofiei
(3) Uniunea Sufletelor
(4) Inima Sfatului
(5) Bucuria Existenţei
(6) Satisfacţia Serviciului
(7) Discernătorul de Spirite
6. Seconafimii Terţiari
(1) Semnificaţia Originilor
(2) Memoria Milosteniei
(3) Importanţa Timpului
(4) Solemnitatea Încrederii
(5) Sfinţenia Serviciului
(6) şi (7) Secretul Măreţiei şi Sufletul Bunătăţii
7. Serviciul Seconafimilor

029. Directorii de putere ai universului

1. Cei şapte directori supremi de putere
2. Centrele supreme de putere
(1) Supraveghetorii Supremi ai Centrelor
(2) Centrele Havona
(3) Centrele Suprauniversurilor
(4) Centrele Universurilor Locale
(5) Centrele Constelaţiilor
(6) Centrele Sistemelor
(7) Centrele Neclasificate
3. Domeniul centrelor de putere
4. Controlorii Fizici Maestru
(1) Directorii de Putere Asociaţi
(2) Controlorii Maşinali
(3) Transformatorii de Energie
(4) Transmiţătorii de Energie
(5) Asociatorii Primari
(6) Disociatorii Secundari
(7) Frandalankii
Cronoldekii
5. Organizatorii Principali ai Forţei
Organizatori Principali de Forţă Exteriorizaţi Primari
Organizatori Principali de Forţă Transcendentali Aliaţi

030. Personalităţi ale marelui univers

1. Clasificarea paradisiacă a fiinţelor vii
I. Fiinţe de Origine Triunică
II. Fiinţe de Origine Duală
III. Fiinţe de Origine Unică
IV. Fiinţe Transcendentale Exteriorizate
V. EntităţI Fragmentate ale Deităţii
VI. Fiinţe Superpersonale
VII. Ordine neclasificate şi nerevelate
2. Registrul personalităţilor de pe Uversa
I. Deităţile Paradisului.
II. Spiritele Supreme.
III. Fiinţele provenite din Trinitate.
IV. Fiii lui Dumnezeu.
V. Personalităţile Spiritului Infinit.
VI. Directorii de Putere ai Universului.
VII. Corpul de Cetăţenie Permanentă.
Grupurile de personalităţi compozite
3. Coloniile de curtoazie
(1) Studenţii Stelelor
(2) Artiştii Celeşti
(3) Îndrumătorii de Retrospecţie
(4) Învăţătorii Şcolilor Complementare
(5) Diversele Corpuri de Rezervă
(6) Vizitatorii Studenţi
(7) Pelerinii Ascendenţi
4. Muritorii ascendenţi
(1) Muritorii Planetari
(2) Supravieţuitorii Adormiţi
(3) Studenţii Lumilor palat
(4) Progresiştii Morontiali
(5) Elevii Suprauniversali
(6) Pelerinii Havonei
(7) Sosiţii în Paradis

031. Corpul Finalităţii

1. Indigenii Havonei
2. Mesagerii Gravitaţiei
3. Muritorii Glorificaţi
4. Serafimii adoptaţi
5. Fiii Muritori glorificaţi
6. Creaturile mediane preamărite
7. Îngerii de Lumină
8. Transcendentalii
9. Arhitecţii Universului Principal
10. Aventura ultimă

Partea a II a
Universul Local

032. Evoluţia universurilor locale

1. Apariţia fizică a universurilor
2. Organizarea universului
3. Ideea evolutivă
4. Relaţia lui Dumnezeu cu un univers local
5. Ţelul etern şi divin

033. Administrarea universului local

1. Mihail din Nebadon
2. Suveranul din Nebadon
3. Fiul şi Spiritul Universului
4. Gabriel — şeful executiv
5. Ambasadorii trinităţii
6. Administrarea generală
Timpul universului local
7. Tribunalele Nebadonului
8. Funcţiunile legislativă şi executivă

034. Spiritul-mamă al universului local

1. Personalizarea Spiritului Creativ
2. Natura Slujitorului Divin
3. Fiul şi Spiritul în timp şi spaţiu
4. Circuitele universului local
5. Slujirea Spiritului
6. Spiritul din om
Natura duală a omului
7. Spiritul şi carnea
“Aceasta este calea.”

035. Fiii lui Dumnezeu ai universului local

1. Tatăl Melchizedek
2. Fiii melchitedeki
3. Lumile Melchizedekilor
4. Munca specială a Melchizedekilor
Încarnări Melchizedek
5. Fiii Vorondadeki
6. Părinţii Constelaţiilor
7. Lumile Vorondadek
8. Fiii Lanonandeki
Lanonandeki Primari
Lanonandeki Secundari
Lanonandeki Terţiari
9. Şefii Lanonandeki
10. Lumile Lanonandeke

036. Purtătorii vieţii

1. Originea şi natura Purtătorilor Vieţii
2. Lumile Purtătorilor Vieţii
3. Transplantarea vieţii
4. Purtătorii de viaţă Melchizedeki
Midsonitarii
Lumile Salvington ale Finalitarilor
5. Cele Şapte Spirite-Minte Adjutante
(1) Spiritul intuiţiei
(2) Spiritul de înţelegere
(3) Spiritul curajului
(4) Spiritul cunoaşterii
(5) Spiritul consiliului
(6) Spiritul adoraţiei
(7) Spiritul înţelepciunii
6. Forţele vii

037. Personalităţi ale universului local

1. Ajutoarele Universului
2. Strălucitoarele Stele de Seară
Stele de Seară Create
Stele de Seară Ascendente
Lumile Stelelor de Seară
3. Arhanghelii
Lumile Arhanghelilor
4. Preaînalţii Asistenţi
5. Înalţii Comisionari
Comisionari rasiali
Corpul de Perfecţiune al Nebadonului
Lumile muritorilor contopiţi cu Spiritul
6. Supraveghetorii Celeşti
Sistemul educativ al Nebadonului
7. Învăţătorii lumilor palat
8. Ordine de spirite superioare afectate
Mesagerii Solitari
Andovontia – Supraveghetorul Circuitelor Universale
Salsatia – Directorul de Recensământ
Inspectorul Asociat
Santinelele Desemnate
Consiliatorii Universali
Consultanţii Tehnici
Arhivarii Celeşti
Însot-itori ai Morontiei
9. Cetăţenii permanenţi ai universului local
(1) Susaţia
(2) Univitaţia
(3) Fiii Materiali
(4) Creaturile Mediene
Abandonterii
10. Alte grupuri ale universului local
Spirongii
Spornagii
Colonii de curtoazie

038. Spirite ocrotitoare ale universului local

1. Originea Serafimilor
2. Naturile îngereşti
3. Îngeri nerevelaţi
4. Lumile serafice
5. Instruirea serafică
6. Organizarea serafică
7. Heruvimii şi Sanovimii
8. Evoluţia Heruvimilor şi a Sanovimilor
(1) Candidaţii la Ascensiune
(2) Heruvimii fazei mediene
(3) Heruvimii morontiali
9. Creaturile mediene
(1) Medianii Primari
(2) Medianii Secundari

039. Oştirile serafice

1. Serafimii Supremi
(1) Slujitorii Fiului Spirit
Asistenţii de Manifestare
(2) Consultanţii Tribunalelor
(3) Orientatorii Universali
(4) Consilierii de Învăţare
(5) Directorii de Desemnare
(6) Arhivarii
(7) Slujitorii Neataşaţi
2. Serafimii Superiori
(1) Corpul de Informare
(2) Vocea Milosteniei
(3) Coordonatorii Spiritului
(4) Învăţători Asistenţi
(5) Transportorii
Tehnici de transport serafic
(6) Arhivarii
Emiţătorii
(7) Rezervele
3. Serafimii Supraveghetori
(1) Asistenţii Administrativi
(2) Călăuzele justiţiei
(3) Interpreţii Cetăţeniei Cosmice
(4) Stimulatorii Moralităţii
(5) Transportorii
(6) Arhivarii
(7) Rezervele
4. Serafimii administratori
(1) Asistenţii Administrativi
(2) Călăuzele justiţiei
(3) Interpreţii Cetăţeniei Cosmice
(4) Stimulatorii Moralităţii
(5) Transportorii
(6) Arhivarii
(7) Rezervele
5. Ajutoarele planetare
(1) Vocile Grădinii
(2) Spiritele Fraternităţii
(3) Sufletele Păcii
(4) Spiritele Încrederii
(5) Transportorii
Plecarea unui transport serafic
(6) Arhivarii
(7) Rezervele
6. Slujitorii de tranziţie
7. Serafimii viitorului
8. Destinul serafimilor
9. Corpul de împlinire serafic

040. Fiii ascendenţi ai lui Dumnezeu

1. Serafimii evolutivi
2. Fiii Materiali ascendenţi
3. Medienii transferaţi
4. Ajustorii Personalizaţi
5. Muritorii timpului şi spaţiului
Muritori în care şederea Ajustorului este efemeră sau experienţială
Muritori de tipul celor care nu fuzionează cu Ajustorii
Muritori având potenţialul de a fuziona cu Ajustorul lor
Seriile nenumerotate
6. Fiii lui Dumnezeu prin credinţă
7. Muritori contopiţi cu Fatăl
8. Muritori contopiţi cu Fiul
9. Muritori contopiţi cu Spiritul
Tehnici de reconstruire a memoriei
10. Destine ascendente

041. Aspecte fizice ale universului local

1. Centrele de putere ale Nebadonului
2. Controlorii Fizici ai Sataniei
3. Asociaţii noştri stelari
4. Densitatea soarelui
5. Radiaţia solară
6. Calciul — rătăcitorul din spaţiu
7. Sursele energiei solare
8. Reacţii ale energiei solare
9. Stabilitatea sorilor
10. Originea lumilor locuite

042. Energia — mintea şi materia

1. Forţe şi energii ale paradisului
2. Sisteme universale de energie nonspirituală (energii fizice)
(1) Puterea spaţiului
(2) Forţa primordială
(3) Energii emergente
a. Energia potentă
b. Energia gravitaţională
(4) Putere universală
(5) Energia Havonei
(6) Energie transcendentală
(7) Monota
3. Clasificarea materiei
4. Transmutări ale energiei şi ale materiei
5. Manifestări ale energiei ondulatorii
6. Ultimatoni, electroni şi atomi
7. Materia atomică
8. Coeziunea atomică
9. Filozofia naturală
10. Sisteme universale de energie nespirituală (sisteme ale minţii materiale)
(1) Minte care precedă spiritele adjutante
(2) Mintea spiritelor adjutante
(3) Minte morontială în evoluţie
Mintea cosmică
11. Mecanismele universului
12. Modele şi forme — dominaţia minţii

043. Constelaţiile

1. Sediile constelaţiilor
2. Guvernul constelaţiei
3. Prea Înalţii din Norlatiadek
4. Muntele adunării — Fidelul Zilelor
5. Taţii Edentiei de la rebeliunea lui Lucifer
6. Grădinile lui Dumnezeu
7. Univitaţii
8. Lumile educative ale Edentiei
9. Cetăţenia pe Edentia

044. Artizanii celeşti

1. Muzicienii celeşti
2. Reproducătorii celeşti
3. Constructorii divini
4. Înregistratorii gândurilor
5. Manipulatorii energiei
6. Modelatorii şi decoratorii
7. Lucrătorii armoniei
8. Aspiraţii umane şi înfăptuiri morontiale

045. Administrarea sistemului local

1. Lumii tranziţionale de cultură
(1) Lumea finalitară
(2) Lumea morontială
(3) Lumea îngerească
(4) Conservatorul sistemului
(5) Lumea Fiilor
(6) Lumea Spiritului
(7) Lumea Tatălui
2. Suveranul Sistemului
3. Guvernarea sistemului
4. Cei Douăzeci şi Patru de Consilieri
5. Fiii Materiali
6. Educaţia Adamică a ascenderilor
Experienţa părintească
Creşa de probaţie a Sataniei
7. Şcolile Melchizedekilor

046. Sediul sistemului local

1. Aspecte fizice ale Jerusemului
2. Caracteristici fizice ale Jerusemului
3. Telecomunicaţiile Jerusemului
4. Zone rezidenţiale şi administrative
5. Cercurile Jerusemului
(1) Cercurile Fiilor lui Dumnezeu
(2) Cercul îngerilor
(3) Cercurile Ajutoarelor Universului
(4) Cercurile Controlorilor Fizici Principali
(5) Cercurile muritorilor ascendenţi
(6) Cercurile coloniilor de curtoazie
(7) Cercurile finalitarilor
6. Pătratele executiv-administrative
7. Dreptunghiurile — Spornagii
8. Triunghiurile Jerusemului

047. Cele şapte lumi palat

1. Lumea Finalitarilor
Experienţa părintească obligatorie
2. Creşa de probaţie
3. Prima lume palat
Însoţitorii Morontiei
4. A doua lume palat
5. A treia lume palat
6. A patra lume palat
7. A cincia lume palat
8. A şasea lume palat
Contopirea cu Ajustorul
9. A şaptea lume palat
10. Cetăţeni ai Jerusemului

048. Viaţa morontială

1. Materiale morontiale
2. Supraveghetorii de putere morontială
(1) Regulatori de circuite
(2) Coordonatori de sisteme
(3) Conservatori planetari
(4) Controlori combinaţi
(5) Stabilizatori de legături
(6) Asortatori selectivi
(7) Arhivari asociaţi
3. Însoţitorii morontiei
(1) Păzitori ai Pelerinilor
(2) Primitori ai Pelerinilor şi Asociatori Liberi
(3) Gazde ale Vizitatorilor Celeşti
(4) Coordonatori şi Îndrumători de Legături
(5) Interpreţi şi Traducători
(6) Supraveghetori de Expediţie şi de Retrospecţie
(7) Conservatori ai Terenurilor şi Clădirilor
4. Îndrumătorii de Retrospecţie
Umorul celest
Umorul uman
5. Învăţătorii lumilor palat
6. Serafimii lumii morontiale — slujitorii de tranziţie
(1) Îngeri Serafici
Versiunea originală a Psalmului douăzeci şi trei
(2) Interpreţi Rasiali
(3) Organizatorii Mentali
(4) Consilieri Morontiali
Mota şi efectul ei stereoscopic
(5) Tehnicieni
(6) Învăţători Arhivari
Adevăr şi fapt
(7) Rezerve Slujitoare
Succes, eşec, şi ego
7. Mota morontială
8. Progresorii morontiali

049. Lumile locuite

1. Viaţa planetară
2. Tipuri fizice planetare
(1) Tipurile atmosferice.
(2) Tipurile elementale.
(3) Tipurile gravitaţionale.
(4) Tipurile termice.
(5) Tipurile electrice.
(6) Tipurile activatoare.
(7) Tipurile nedenumite.
3. Lumile nerespiratorilor
4. Creaturi volitive evolutive
5. Seriile planetare ale muritorilor
(1) Ajustare la mediul planetar
Serii experimentale inspectate de Tabamantia
(2) Serie de tipuri cerebrale
(3) Serie de tipuri receptive la Spirit
(4) Epoci planetare ale muritorilor
(5) Serie de creaturi înrudite
(6) Serie de contopire cu Ajustorii
(7) Tehnici de scăpare terestră
6. Eliberarea terestră
(1) Muritori ai ordinului de supravieţuire dispensaţional sau colectiv
(2) Muritori din ordinele individuale de ascensiune
(3) Muritori ai căror ascensiune este subordonată unor încercări
(4) Muritori ai ordinelor de ascensiune secundară modificată
(5) Muritori ai ordinului de ascensiune primar modificat

050. Prinţii Planetari

1. Misiunea Prinţilor
2. Administrarea planetară
3. Statul-major corporal al Prinţului
4. Cartierul general şi şcolile planetare
5. Civilizaţia progresivă
6. Cultura planetară
7. Recompensele izolării
Agondonteri
Tabamatia, un agondonter

051. Adamii planetari

1. Originea şi natura a Fiilor Materiali ai lui Dumnezeu
2. Tranzit al Adamilor Planetari
3. Misiunile Aadamice
4. Cele şase rase evoluţionare
5. Amalgamare rasială — efuziunea sângelui Adamic
6. Regimul Edenic
7. Administraţia unificată

052. Epocile planetare ale muritorilor

1. Omul primitiv
2. Omul Posterior Prinţului Planetar
3. Omul postadamic
4. Omul posterior Fiului Magistral
5. Omul posterior Fiului de manifestare
6. Epoca posterioară consacrării pe Urantia
7. Omul posterior Fiilor Instructori

053. Rebeliunea lui Lucifer

1. Şefii rebeliunii
2. Cauzele rebeliunii
3. Manifestul lui Lucifer
4. Izbucnirea rebeliunii
5. Natura conflictului
6. Un comandant Serafic loial
7. Istoria rebeliunii
8. Fiul Omului pe Urantia
9. Statutul prezent al rebeliunii

054. Problemele rebeliunii lui Lucifer

1. Adevărata şi falsa libertate
2. Zborul libertăţii
3. Întârzierea temporală a dreptăţii
4. Amânarea îndurării
5. Înţelepciunea întârzierii
Doua-=sprezece motive
6. Triumful iubirii

055. Sferele luminii şi ale vieţii

1. Templul morontial
2. Moartea şi transferul
3. Epocile de aur
4. Ajustări administrative
Cele şapte stadii pe o planetă
Eliberarea medienilor
Plecarea Adamică
5. Apogeul dezvoltării materiale
6. Muritorii individuali
7. Primul stadiu sau stadiul planetar
8. Al doilea stadiu sau stadiul sistemic
9. Al treilea stadiu sau stadiul constelaţiei
10. Al patrulea stadiu al universului local
11. Stadiile sectoarelor minore şi majore
12. Al şaptelea stadiu sau stadiul suprauniversurilor
Supraveghetorii Necalificaţi ai Supremului

056. Unitate universală

1. Coordonare Fizică
2. Unitate intelectuală
3. Unificare spirituală
4. Unificare a personalitătii
5. Unitate a deităţii
6. Unificare a deităţii evoluţionare
7. Repercursiuni evoluţionare universale
8. Unificatorul suprem
9. Unitate universală absolută
10. Adevăr, bunătate şi frumuseţe

Partea a III a
Istoria Urantiei

057. Originea Urantiei

1. Nebuloasa Andronover
2. Stadiul nebular primar
3. Stadiul nebular secundar
4. Stadiile terţiar şi cuaternar
Originea Soarelui
5. Originea Monmatiei — sistemul solar al Urantiei
Mişcarea inversă
6. Stadiul sistemului solar
Era formării planetelor
Fricţiuni cauzate de maree
Explozii cauzate de maree gravitaţională
7. Era meteorică
Era vulcanică
Atmosfera planetară primitivă
8. Stabilizarea scoarţei
Epoca cutremurelor de pământ
Oceanul lumii şi primul continent

058. Stabilirea vieţii pe Urantia

1. Premisele vieţii fizice
2. Atmosfera Urantiei
3. Mediul spaţial
4. Era zorilor vieţii
5. Deriva continentală
6. Perioada de tranziţie
7. Cartea istoriei geologice

059. Era vieţii marine pe Urantia

1. Era marină primitivă în mările puţin adînci
Perioada trilobiţilor
2. Stadiul primei inundări continentale
Perioada animalelor nevertebrate
3. Cea de-a doua mare inundaţie
Perioada coralilor
Epoca brahiopodelor
4. Stadiul marii emergenţe de pământuri
Perioada vieţii vegetale terestre
Epoca peştilor
5. Stadiul de derivă al scoarţei terestre
Perioada carboniferă a pădurilor de ferigă
Epoca broaştelor
6. Stadiul de tranziţie climatică
Perioada plantelor cu seminţe
Epoca frământărilor biologice

060. Urantia pe parcursul erei vieţii terestre primitive

1. Epoca primitivă a reptilelor
2. Noua fază a epocii reptilelor
3. Stadiul cretacic
Perioada plantelor cu flori
Epoca păsărilor
4. Sfârşitul perioadei cretacice

061. Era mamiferelor pe Urantia

1. Stadiul noilor pământuri continentale
Vârsta primelor mamifere
2. Stadiul recent de inundaţii
Epoca mamiferelor evoluate
3. Stadiul munţilor moderni
Epoca elefantului şi a calului
4. Stadiul recent de înălţare continentală
Ultima mare migraţie a mamiferelor
5. Începutul erei glaciare
6. Omul primitiv din era glaciară
7. Urmarea erei glaciare

062. Rasele la aurora omului primitiv

1. Tipurile primitive de lemuri
2. Mamiferele precursoare ale omului
3. Mamiferele intermediare
Originea triburilor Simiene
4. Primatele
5. Primele fiinţe umane
6. Evoluţia minţii umane
7. Urantia recunoscută ca lume locuită

063. Prima familie umană

1. Andon şi Fonta
2. Fuga gemenilor
3. Familia lui Andon
4. Clanurile Andonite
5. Dispersare Andoniţilor
6. Onagar — primul propovăduitor al adevărului
7. Supravieţuirea lui Andon şi Fonta

064. Rasele evolutive de culoare

1. Aborigenii Andonici
2. Popoarele din Foxhall
3. Triburile din Badonan
4. Rasele din Neanderthal
5. Originea raselor de culoare
6. Cele şase rase sangike de pe Urantia
(1) Omul roşu
(2) Omul portocaliu
(3) Omul galben
(4) Oamenii verzi
(5) Omul albastru
(6) Rasa indigo
Scopul celor şase rase
7. Dispersarea raselor de culoare

065. Supracontrolul evoluţiei

1. Funcţiile Purtătorilor Vieţii
(1) Domeniul fizico-energetic — producerea capacităţii mentale
(2) Serviciul minţii spiritelor adjutante —intervenind asupra capacităţii spiritului
(3) Înzestrarea spirituală a minţii muritoare
2. Panorama evoluţiei
3. Întreţinerea evoluţiei
4. Aventura Urantiei
5. Vicisitudinile evoluţiei vieţii
6. Tehnicile evolutive ale vieţii
7. Nivelele evolutive ale minţii
Mintea care nu poate învăţa - mecanică
Mintea capabilă să înveţe - nemecanică
8. Evoluţia în timp şi spaţiu

066. Prinţul planetar al urantiei

1. Prinţul Caligastia
2. Statul major al prinţului
3. Dalamatia — oraşul prinţului
4. Primele zile ale celor o sută
5. Organizarea celor o sută
(1) Consiliul alimentaţiei şi al bunăstării materiale
(2) Grupul de domesticire şi de întrebuinţare a animalelor
(3) Sfătuitorii în chestiunea răpunerii animalelor de pradă
(4) Corpul însărcinat să propage şi să păstreze cunoaşterea
(5) Comisia de industrie şi de comerţ
(6) Corpul religiei revelate
(7) Păzitorii sănătăţii şi ai vieţii
(8) Consiliul planetar al artelor şi al ştiinţelor
(9) Guvernatorii relaţiilor tribale superioare
(10) Curtea supremă de coordonare tribală şi de cooperare rasială
6. Domnia prinţului
7. Viaţa în Dalamatia
8. Nemulţumirile lui Caligastia

067. Rebeliunea planetară

1. Trădarea lui Caligastia
2. Începutul rebeliunii
3. Cei şapte ani decisivi
4. Cei o sută ai lui Caligastia după rebeliune
5. Rezultatele imediate ale rebeliunii
6. Van — cel neclintit
7. Repercusiunile îndepărtate ale păcatului
8. Eroul uman al rebeliunii

068. Începutul civilizaţiei

1. Socializare protectoare
2. Factorii de progres social
3. Influenţa socializantă a fricii de fantome
4. Evoluţia obiceiurilor
5. Tehnicile pământului — meşteşugurile de întreţinere
(1) Stadiul culegerii
(2) Stadiul vânătorii
(3) Stadiul pastoral
(4) Stadiul agricol
6. Evoluţia culturii
Rata pămînt-om

069. Instituţiile umane primitive

1. Instituţiile umane fundamentale
(1) Instituţiile autoconservării
(2) Instituţiile autoperpetuării
(3) Practicile satisfacerii de sine
2. Începutul industriei
3. Specializarea muncii
4. Începuturile comerţului
5. Începutul capitalului
6. Importanţa focului pentru civilizaţie
7. Folosirea animalelor
8. Sclavia ca factor de civilizare
9. Proprietatea privată

070. Evoluţia guvernului uman

1. Geneza războiului
2. Valoarea socială a războiului
Industrialismul modern în comparaţie cu militarismul
3. Asocierile umane primitive
4. Clanuri şi triburi
5. Începuturile guvernului
6. Guvernarea monarhică
7. Cluburile primitive şi societăţile secrete
8. Clasele sociale
9. Drepturile omului
10. Evoluţia justiţiei
11. Legi şi tribunale
12. Acordarea autorităţii civile

071. Dezvoltarea statului

1. Statul embrionar
2. Evoluţia guvernului reprezentativ
3. Idealurile statului
4. Civilizaţia progresivă
5. Evoluţia concurenţei
6. Mobilul profitului
7. Educaţia
8. Caracterul statului

072. Guvernul pe o planetă vecină

1. Naţiunea continentală
2. Organizarea politică
3. Viaţa în cadrul căminului
4. Sistemul educativ
5. Organizarea industrială
6. Asigurarea bătrâneţilor
7. Impozitele
8. Şcolile speciale
9. Planul sufragiului universal
10. Măsuri în ceea ce priveşte crima
11. Starea de pregătire militară
12. Celelalte naţiuni

073. Grădina Edenului

Inspecţia lui Tabamantia
1. Nodiţii şi Amadoniţii
2. Planificarea grădinii
3. Amplasarea grădinii
4. Întemeierea grădinii
5. Căminul grădinii
6. Arborele vieţii
7. Soarta Edenului

074. Adam şi Eva

1. Adam şi Eva pe Jerusem
2. Sosirea lui Adam şi a Evei
3. Adam şi Eva fac cunoştinţă cu planeta
4. Prima înălţare
5. Administrarea lui Adam
6. Viaţa familiară a lui Adam şi a Evei
7. Viaţa în grădină
8. Legenda creaţiei

075. Greşeala lui Adam şi a Evei

1. Problema Urantiei
2. Complotul lui Caligastia
3. Ispitirea Evei
4. Realizarea greşelii
5. Repercursiunile greşelii
6. Adam şi Eva părăsesc grădina
7. Degradarea lui Adam şi a Evei
8. Aşa-zisa cădere a omului

076. A doua grădină

1. Edeniţii intră în Mesopotamia
2. Cain şi Abel
3. Viaţa în Mesopotamia
Preoţia Sethită
4. Rasa violet
5. Moartea lui Adam şi a Evei
Mesajul lui Michael
6. Supravieţuirea lui Adam şi a Evei

077. Creaturile mediane

1. Medianii Primari
2. Rasa Nodită
3. Turnul Babel
4. Centrele de civilizaţie Nodite
5. Adamson şi Ratta
6. Medianii Secundari
7. Medianii rebeli
8. Medianii Uniţi
9. Cetăţenii permanenţi ai Urantiei

078. Rasa violetă după zilele lui Adam

1. Repartizarea culturală şi rasială
2. Adamiţii în cea de-a doua grădină
3. Primele expansiuni ale Adamiţilor
4. Andiţii
5. Migraţiile Andite
6. Ultimele dispersări Andite
7. Inundaţiile din Mesopotamia
Povestea lui Noe
8. Sumerienii — cei din urmă Andiţi

079. Expansiunea andită în orient

1. Andiţii Turkestanului
2. Cucerirea Indiei de către Andiţi
3. India Dravidiană
4. Invazia Indiei de către Arieni
5. Oamenii roşii şi oamenii galbeni
6. Zorii civilizaţiei Chineze
7. Andiţii pătrund în China
8. Următoarea civilizaţie Chineză

080. Expansiunea Andită în Occident

1. Adamiţii pătrund în Europa
2. Schimbările climatice şi geologice
Inundarea Mediteranei
3. Omul albastru de Cro-Magnon
4. Invaziile Europei de către andiţi
5. Cucerirea Europei de nord de către Andiţi
6. Andiţii aflaţi de-a lungul Nilului
7. Andiţii insulele Mediteranei
8. Andoniţii Dunăreni
9. Cele trei rase albe

081. Dezvoltarea civilizaţiei moderne

1. Leagănul civilizaţiei
2. Uneltele civilizaţiei
(1) Cucerirea focului
(2) Domesticirea animalelor
(3) Punerea în sclavie a prizonierilor
(4) Proprietatea privată
3. Oraşele, manufactura şi comerţul
4. Rasele amestecate
(1) Rasele Caucazoide
(2) Rasele Mongoloide
(3) Rasele Negroide
5. Societatea culturală
Forţa şi dreptul
6. Menţinerea civilizaţiei
(1) Împrejurările naturale
(2) Mijloacele de producţie
(3) Cunoştinţele ştiinţifice
(4) Resursele umane
(5) Eficienţa resurselor materiale
(6) Eficacitatea limbajului
(7) Eficienţa dispozitivelor mecanice
(8) Caracterul de deschizători de drumuri
(9) Idealurile rasiale
(10) Coordonarea specialiştilor
(11) Procedeele de găsire a locuri de muncă
(12) Deschiderea către cooperare
(13) Conducerea eficientă şi înţeleaptă
(14) Schimbările sociale
(15) Măsurile preventive contra declinului brusc din perioadele de tranziţie

082. Evoluţia căsătoriei

1. Instinctul împerecherii
2. Tabuurile restrictive
3. Moravurile primitive ale căsătoriei
4. Căsătoria şi moravurile care guvernează proprietatea
5. Endogamia şi exogamia
6. Amestecurile rasiale

083. Instituţia căsătoriei

1. Căsătoria ca instituţie socială
2. Curtarea şi logodna
3. Cumpărarea şi zestrea
4. Ceremonia căsătoriei
5. Căsătoriile plurale
6. Adevărata monogamie — căsătoria unui cuplu
7. Dizolvarea legăturii conjugale
8. Idealizarea căsătoriei

084. Căsătoria şi viaţa familială

1. Cuplurile primitive
2. Matriarhatul primitiv
3. Familia sub dominaţia tatălui
4. Statutul femeii în societatea primitivă
5. Femeia şi evoluţia moravurilor
6. Asocierea bărbatului şi a femeii
7. Idealurile vieţii de familie
8. Pericolele autosatisfacerii

085. Originile adoraţiei

1. Adorarea pietrelor şi a dealurilor
2. Adorarea plantelor şi a arborilor
3. Adorarea animalelor
4. Adorarea elementelor
5. Adorarea corpurilor celeste
6. Adorarea omului
7. Adjutanţii adorării şi ai înţelepciunii

086. Evoluţia primitivă a religiei

1. Hazardul: şansa şi neşansa
2. Personificarea hazardului
3. Moartea — inexplicabilul
4. Conceptul de supravieţuire după moarte
5. Conceptul de suflet fantomă
6. Mediul spiritelor fantome
7. Funcţia religiei primitive

087. Cultele fantomelor

1. Frica de fantome
2. Potolirea fantomelor
3. Cultul strămoşilor
4. Spiritele fantomă bune şi rele
5. Progresul cultului fantomelor
6. Constrângerea şi exorcismul
7. Natura cultului

088. Fetişurile, farmecele şi magia

1. Credinţa în fetişuri
2. Evoluţia fetişismului
Imagini şi idoli
“CărţI Sacre”
3. Totemismul
4. Magia
5. Farmecele magice
6. Practica magiei

089. Păcatul, sacrificiul şi ispăşirea

1. Tabuul
2. Conceptul de păcat
3. Renunţarea şi umilirea
Cultul renunţării
4. Originile sacrificiului
5. Sacrificiile şi canibalismul
6. Evoluţia sacrificiilor umane
7. Modificările şi sacrificiile umane
Prostituţia în temple
8. Ispăşirea şi alianţele
9. Sacrificiile şi sacramentele
10. Iertarea păcatelor

090. Şamanismul — vraciul şi preoţii

1. Primii şamani — vracii
2. Practicile şamanice
3. Teoria şamanică a bolii şi a morţii
4. Medicina în timpul şamanilor
5. Preoţii şi ritualurile

091. Evoluţia rugăciunii

1. Rugăciunea primitivă
2. Evoluţia rugăciunii
Rugăciunea în comparaţie cu magia
3. Rugăciunea şi alter-egoul
4. Rugăciunea etică
5. Repercusiunile sociale ale rugăciunii
6. Domeniul rugăciunii
7. Misticism, extaz şi inspiraţie
8. Rugăciunea ca experienţă personală
9. Condiţiile rugăciunii eficiente

092. Evoluţia ulterioară a religiei

1. Natura evolutivă a religiei
2. Religia şi moravurile
3. Natura religiei evolutive
4. Darul revelaţiei
(1) Învăţăturile dalamaţiene
(2) Învăţăturile edenice
(3) Melchizedek din Salem
(4) Isus din Nazaret
(5) Capitolele Urantiei
5. Marii conducători religioşi
6. Religiile compozite
Unsprezece religii vii
7. Evoluţia ulterioară a religiei

093. Machiventa Melchizedek

1. Încarnarea lui Machiventa
2. Înţeleptul din Salem
3. Învăţăturile lui Melchizedek
4. Religia Salemului
Crezul
Cele şapte porunci
5. Alegerea lui Avraam
6. Alianţa lui Melchizedek cu Avraam
7. Misionarii lui Melchizedek
8. Plecarea lui Melchizedek
9. După plecarea lui Melchizedek
10. Statutul prezent al lui Machiventa Melchizedek

094. Învăţăturile lui Melchizedek în Orient

1. Învăţăturile Salemului în India Vedică
Rig-Veda
2. Brahmanismul
Doctrina reîncarnării
3. Filozofia Brahmană
4. Religia Hindusă
5. Lupta pentru adevăr din China
6. Lao-Tse şi confucius
7. Gautama Siddharta
8. Credinţa Budistă
Evanghelia lui Gautama
Poruncile morale
9. Propagarea Budismului
10. Religia în Tibet
11. Filozofia Budistă
12. Conceptul de Dumnezeu în Budism

095. Învăţăturile lui Melchizedek în Levant

1. Religia Salemului în Mesopotamia
2. Religia Egipteană primitivă
3. Evoluţia conceptelor morale
4. Învăţăturile lui Amenemope
5. Remarcabilul Ikhnaton
6. Doctrinele Salemului în Iran
7. Învăţăturile Salemului în Arabia

096. Yahweh — Dumnezeul evreilor

1. Conceptele deităţii la Semiţi
2. Popoarele Semitice
3. Neasemuitul Moise
4. Proclamarea lui Yahweh
5. Învăţăturile lui Moise
Providenţa materialistă
6. Conceptul de Dumnezeu după moartea lui Moise
7. Psalmii şi Cartea lui Iov

097. Evoluţia conceptului de Dumnezeu la Evrei

1. Samuel — primul dintre profeţii Evrei
2. Ilie şi Elisei
3. Yahweh şi Baal
4. Amos şi Osea
5. Primul Isaia
Micah şi Obadiah
6. Ieremia neînfricatul
7. Al doilea Isaia
8. Istoria sfântă şi istoria profană
9. Istoria Evreilor
Efraim şi Iuda
Saul şi David
Solomon şi sistemul de taxe
Israel şi Iuda
Distrugerea Regatului lui Israel
Sfîrşitul Regatului lui Iuda
Captivitatea Babiloniană
10. Religia Ebraică

098. Învăţăturile lui Melchizedek în Occident

1. Religia salemului la Greci
2. Gândirea filozofică Greacă
3. Învăţăturile lui Melchizedek la Roma
4. Cultele misterelor
Cultul Frigian al lui Cybele şi Attis
Cultul Egiptean al lui Osiris şi Iris
Cultul Iranian al lui Mithra
5. Cultul lui Mithra
6. Mithracismul şi Creştinismul
7. Religia Creştină

099. Problemele sociale ale religiei

1. Religia şi reconstrucţia socială
2. Slăbiciunea religiei instituţionale
3. Religia şi persoanele religioase
4. Dificultăţi de tranziţie
5. Aspectele sociale ale religiei
6. Religia instituţională
7. Contribuţia religiei

100. Religia în experienţa umană

1. Creşterea religioasă
2. Creşterea spirituală
3. Concepte de valoare supremă
4. Problemele creşterii
5. Convertirea şi misticismul
6. Semnele unei vieţi religioase
7. Apogeul vieţii religioase

101. Natura reală a religiei

1. Adevărata religie
2. Faptul religiei
3. Caracteristicile religiei
Douăsprezece exemple ale credinţei spirituale
4. Limitele revelaţiei
5. Expansiunea religiei prin revelaţie
6. Experienţa religioasă progresivă
Şapte aspect ale mântuirii
7. Filozofia personală a religiei
8. Credinţa şi crezul
9. Religia şi moralitatea
10. Religia ca eliberatoare a omului

102. Fundamentele credinţei religioase

1. Încredinţările credinţei
2. Religia şi realitatea
3. Cunoaşterea, înţelepciunea şi clarviziunea
4. Faptul experienţei
5. Supremaţia potenţialului intenţiei
6. Certitudinea şi credinţa religioasă
7. Certitudinea Divinului
8. Dovezile religiei

103. Realitatea experienţei religioase

1. Filozofia religiei
2. Religia şi individul
3. Religia şi rasa umană
4. Comuniunea spirituală
5. Originea idealurilor
6. Coordonarea filozofică
7. Ştiinţa şi religia
8. Filozofia şi religia
9. Esenţa religiei

104. Creşterea conceptului trinităţii

1. Concepte Trinitare Urantiene
2. Unitate Trinitară şi pluralitate a Deităţii
3. Trinităţi şi Triunităţi
4. Cele şapte Triunităţi
5. Triodităţi

105. Deitate şi realitate

1. Conceptul filozofic al lui EU SUNT
2. EU SUNT ul triunic şi septuplu
3. Cele şapte absoluturi ale infinităţii
4. Unitate, dualitate şi triunitate
5. Promulgarea realităţii finite
6. Repercusiuni ale realităţii finite
7. Exteriorizarea Transcedentalilor

106. Nivelurile realităţii universului

1. Asocierea primară a funcţiunilor finitului
Dumnezeu Septuplul
2. Integrarea supremă secundară a finitului
Fiinţa Supremă
3. Asocierea terţiară transcendentală a realităţii
Trinitatea Ultimă
4. Integrarea cuaternară ultimă
Deitatea Ultimă
5. Asocierea coabsolută sau cea de-a cincea fază
Trinitatea Absolută
6. Integrarea absolută sau cea de-a şasea fază
Cosmosul infinit
7. Finalitatea destinului
8. Trinitatea trinităţilor
(1) Nivelul celor trei Trinităţi
(2) Nivelul Deităţii experienţiale
(3) Nivelul EU SUNT-ului
9. Unificarea existenţială infinită

107. Originea şi natura ajustorilor gândirii

1. Originea Ajustorilor Gândirii
2. Clasificarea Ajustorilor
3. Căminul Ajustorilor de pe Divinington
4. Natura şi prezenţa Ajustorilor
5. Calitatea minţii Ajustorilor
6. Ajustorii ca spirite pure
7. Ajustorii şi personalitatea

108. Misiunea şi ajutorul ajustorilor gândirii

1. Selectarea şi afectarea
2. Condiţii prealabile sejurului Ajustorului
Pe Urantia
Pe alte lumi
3. Organizare şi administrarea
Omagiul lui Tabamantia
4. Relaţiile cu alte influenţe spirituale
5. Misiunea Ajustorului
6. Dumnezeu în om

109. Poziţia ajustorilor în raport cu creaturile universului

1. Dezvoltarea Ajustorilor
2. Ajustorii autonomi
3. Poziţia Ajustorilor în raport cu diferite tipuri de muritori
4. Ajustorii şi personalitatea umană
5. Handicapuri materiale la şederea ajustorului
6. Persistenţa adevăratelor valori
Ajustorul care a sălaşluit in Iisus
7. Destinul Ajustorilor Personalizaţi
Fiinţe omnipersonale

110. Poziţia Ajustorilor în raport cu muritorii individuali

1. Locuirea minţii umane
2. Ajustorii şi voinţa umană
3. Cooperarea cu Ajustorul
4. Munca Ajustorului în minte
5. Concepte eronate ale călăuzirii Ajustorilor
6. Cele şapte cercuri psihice
7. Realizarea nemuririi
Invocaţia Ajustorului către suflet

111. Ajustorul şi sufletul

1. Cadrul mental al alegerii
2. Natura sufletului
3. Sufletul în evoluţie
4. Viaţa interioară
5. Consacrarea alegerii
6. Paradoxul uman
7. Problema Ajustorului
Expunerea unui păzitor al destinului

112. Supravietuirea personalitătii

Patrusprezece aspecte ale personalităţii
1. Personalitatea şi realitatea
2. Sinele
3. Fenomenul mortii
4. Ajustorii după moarte
5. Supravietuirea eului uman
6. Eulmorontial
7. Fuziunea cu Ajustorul

113. Păzitorii Serafici ai Destinului

1. Îngerii Păzitori
2. Păzitorii Destinului
3. Poziţia în raport cu alte influenţe spirituale
4. Domeniile Serafice de acţiune
5. Serviciul Serafic pe lângă muritori
6. Îngerii păzitori după moarte
7. Serafimii şi cariera ascendentă

114. Guvernarea planetară a serafimilor

1. Suveranitatea Urantiei
2. Consiliul Supervizorilor Planetari
3. Guvernatorul General Rezident
4. Preaînaltul Observator
Regenţii Preaînalţi
5. Guvernul planetar
6. Maeştrii Serafimi ai Supravegherii Planetare
(1) Îngerii epocii
(2) Îngerii progresului
(3) Păzitorii religiei
(4) Îngerii vieţii naţionale
(5) Îngerii raselor
(6) Îngerii viitorului
(7) Îngerii iluminării
(8) Îngerii sănătăţii
(9) Serafimii căminului
(10) Îngerii industriei
(11) Îngerii recreaţiei
(12) Îngerii serviciului suprauman
7. Corpurile de Rezervă ale Destinului

115. Fiinţa Supremă

1. Relativitatea cadrelor conceptuale
2. Baza absolută a supremaţiei
3. Originarul, actualul şi potenţialul
4. Sursele realităţii supreme
5. Poziţia Supremului în raport cu trinitatea paradisului
6. Poziţia Supremului în raport cu triodităţile
7. Natura Supremului

116. Atotputernicul suprem

1. Mintea Supremă
Mintea cosmică
2. Atotputernicul şi Dumnezeu Septuplul
3. Atotputernicul şi Deitatea Paradisului
4. Atotputernicul şi Creatorii Supremi
5. Atotputernicul şi Controlorii Septuplii
Problema echilibrului
6. Dominaţia spiritului
7. Organismul viu al marelui univers

117. Dumnezeu Supremul

1. Natura Fiinţei Supreme
2. Sursa creşterii evolutive
Fii trinitizaţi de către creature şi creştere
3. Semnificaţia Supremului pentru creaturile universurilor
4. Dumnezeul finit
Moralitate cosmică — datorie supremă
5. Suprasufletul creaţiei
Transcendenţă finalitară
Repercursiuni ale creşterii umane
6. În căutarea Supremului
7. Viitorul Supremului

118. Cel suprem şi cel ultim - timpul şi spaţiul

1. Timpul şi eternitatea
Unităti de timp experenţiale (subiective)
2. Omniprezenţa şi ubicuitatea
3. Raporturile dintre timp şi spaţiu
Adevăr şi fapt
Spaţiu şi model
4. Cauzalitatea primară şi secundară
5. Omnipotenţa şi compatibilitatea
6. Omnipotenţa şi omnificenţa
7. Omniscienţa şi predestinarea
8. Controlul şi supracontrolul
Timpul guvernator al progresului
9. Mecanismele universului
10. Funcţiunile providenţei

119. Efuziunile lui Christ Mihail

1. Prima manifestare
2. A doua manifestare
3. A treia manifestare
4. A patra manifestare
5. A cincia manifestare
6. A şasea manifestare
7. A şaptea şi cea din urmă manifestare
8. Statutul lui Mihail după manifestările sale

Partea a IV a
Viaţa şi învăţăturile lui Iisus

120. Manifestarea lui Mihail pe Urantia

1. Misiunea celei de-a şaptea efuziuni
2. Limitările efuziunii
3. Îndrumări şi sfaturi suplimentare
4. Încarnarea - contopirea a doi într-unul

121. Epoca manifestării lui Mihail

1. Occidentul în primul secol după Christos
2. Poporul Iudeu
3. Printre gentili
4. Filozofia gentililor
(1) Epicurienii
(2) Stoicii
(3) Cinicii
(4) Scepticii
5. Religiile gentililor
Religiile de mistere
6. Religia Ebraică
7. Iudeii şi gentilii
8. Scrierile anterioare
(1) Evanghelia lui Marcu
(2) Evanghelia lui Matei
(3) Evanghelia lui Luca
(4) Evanghelia lui Ioan
Mulţumiri

122. Naşterea şi pruncia lui Iisus

1. Iosif şi Maria
2. Gabriel îi apare Elisabetei
3. Anunţarea făcută Mariei de Gabriel
4. Visul lui Iosif
“Casa lui David”
5. Părinţii pământeni ai lui Iisus
6. Căminul din Nazaret
7. Călătoria la Bethlehem
8. Naşterea lui Iisus
Legenda păstorilor
Cei trei preoţi din Ur
“Steaua Betleemului”
9. Prezentarea la templu
10. Faptele lui irod
Fuga în Egipt

123. Prima copilărie a lui Iisus

Calătoria în Egipt
1. Reîntoarcerea în Nazaret
Cel de-al patrulea an al lui Iisus
2. Al cincilea an (anul 2 dinaintea erei creştine)
Creşterea copiilor
3. Evenimentele celui de-al şaselea an (anul 1 dinaintea erei creştine)
4. Al şaptelea an (anul 1 al erei creştine)
Accidente materiale
5. Anii de şcoală din Nazaret
6. Al optulea an al lui (anul 2)

124. Ultima parte a copilăriei lui Iisus

1. Al nouălea an al lui Iisus (anul 3)
Portretul de pe podea
Clima în Galileea
2. Al zecelea an (anul 4)
Iacob fiul zidarului
3. Al unsprezecelea an (anul 5)
Episodul Scytopolis
4. Al doilea an (anul 6)
Moralitate personală şi loialitate de grup
5. Al treisprezecelea an al său (anul 7)
6. Călătoria la Ierusalim
Maria, Marta, şi Lazăr

125. Iisus la Ierusalim

1. Iisus vizitează templul
2. Iisus şi Paştele
3. Plecarea lui Iosif şi a Mariei
4. Prima şi a doua zi în templu
5. A treia zi în templu
6. A patra zi în templu

126. Cei doi ani cruciali

1. Al paisprezecelea an al său (anul 8)
2. Moartea lui Iosif
3. Al cincisprezecelea an (anul 9)
Originea “Rugăciunii Domnului”
“Fiul Omului”
Cine este Mesia?
4. Prima predică din sinagogă
5. Lupta financiară

127. Anii adolescenţei

1. Anul al şaisprezecelea (anul 10)
2. Al şaptesprezecelea an (anul 11)
Episodul zelot
3. Al optsprezecelea an (anul 12)
Cu de Iacob Paşti
Vizita lui Elisabeta s-i Ioan
Moartea lui Amos
4. Al nouăsprezecelea an (anul 13)
Creşterea copiilor
5. Rebeca fiica lui Ezra
6. Al douăzecilea an al său (anul 14)
Vizita de Paşti la Ierusalim

128. Viaţa de tânăr a lui Iisus

1. Al douăzeci şi unulea an (anul 15)
Conştientizarea divinităţii
Cu Iacob de Paşti
2. Al douăzeci şi doilea an (anul 16)
Ca fierar la Sepphoris
3. Al douăzeci şi treilea an (anul 17)
Cu Simon de Paşti
Iisus îl întîlneşte pe Ştefan
4. Episodul Damascului
5. Al douăzeci şi patrulea an (anul 18)
Propunerea din Alexandria
6. Al douăzeci şi cincilea an (anul 19)
Cu Iuda de Paşti
“Unchiule Ioşua spune-ne o poveste”
7. Al douăzeci şi şaselea an (anul 20)
Căsătoria lui Iacob
Căsătoria lui Miriam
Iacob capul familiei lui Iosif

129. Urmarea vieţii de adult a lui Iisus

1. Al douăzeci şi şaptelea an (anul 21)
Zebedeu din Capernaum
Iisus constructorul de bărci
2. Al douăzecilea an (anul 22)
Iisus vizitează Ierusalimul
Întilnirea cu Gonod şi Ganid
3. Al douăzeci şi nouălea an (anul 23)
Scopul vizitei la Roma
4. Iisus cel uman

130. În drum către Roma

1. În Ioppa - discursul despre Iona
Discuţia despre bine şi rău
2. În Cezareea
Negustorul din Mongolia
Muncitorul grec si supraveghetorul roman
Voinţa lui Dumnezeu şi voinţa omului
3. În Alexandria
4. Discurs asupra realităţii
5. În insula Cretei
6. Tânărul care se temea
7. În Cartagina - discursul despre timp şi spaţiu
8. Pe drumul către Neapole şi către Roma
Ezra, evreul căzut

131. Religiile lumii

1. Cinismul
2. Iudaismul
3. Budismul
4. Hinduismul
5. Zoroastrismul
6. Suduanismul (Jainismul)
7. Shintoismul
8. Taoismul
9. Confucianismul
10. „Religia noastră”

132. Şederea la Roma

Influenţa asupra a treizeci şi doi de lideri religioşi
1. Adevăratele valori
2. Binele şi răul
3. Adevărul şi credinţa
4. Serviciul personal
Senatorului roman
Soldatului roman
Vorbitorului de la forum
Omul sărac acuzat pe nedrept
5. Sfaturi către un om bogat
6. Serviciul social
7. Călătorii în jurul Romei
Păgânul încuiat la minte
“Să facem amîndoi o nouă religie”

133. Reîntoarcerea de la Roma

Sistemul de caste din India
1. Îndurarea şi justiţia
2. Îmbarcarea la Tarente
Bărbatul care îşi maltrata soţia
3. În Corint
Crispus, principalul conducător al sinagogii
Justus, negustorul
Cele două femei de stradă
4. Lucrarea personală în Corint
Morarului
Centurionului roman
Conducătorului cultului lui Mithra
Învăţatorului epicurian
Antreprenorului grec
Judecătorului roman
Stăpînei hanului grecesc
Negustorului chinez
Călătorului din Anglia
Tînărului fugar
Criminalului condamnat
5. În Atena - discurs asupra ştiinţei
6. La Efes - discursul despre suflet
7. Şederea în Cipru - discursul despre minte
8. În Antiohia
9. În Mesopotamia

134. Anii de tranziţie

1. Al treizecilea an
Întoarcerea la Nazaret
Căsătoria lui Simon; căsătoria lui Iuda
2. Călătoria cu caravana către marea Caspică
3. Cuvântările din Urmia
4. Suveranitatea - divină şi umană
5. Suveranitatea politică
6. Legea, libertatea şi suveranitatea
7. Cel de-al treizeci şi unulea an (anul 25)
Plimbările solitare
8. Şederea de pe Muntele Hermon
Sfîrşitul rebeliunii lui Lucifer
Suveranitatea Nebadonului
9. Timpul de aşteptare
Vizita cu Ioan la Ierusalem
Lucrul cu Zebedeu în atelierul de bărci

135. Ioan Botezătorul

1. Ioan a devenit un Nazarinean
2. Moartea lui Zaharia
3. Viaţa unui păstor
4. Moartea Elisabetei
5. Regatul lui Dumnezeu
6. Ioan începe să predice
7. Ioan călătoreşte către nord
8. Întâlnirea lui Iisus şi a lui Ioan
Botezul lui Iisus
9. Patruzeci de zile de predicare
10. Ioan călătoreşte spre sud
11. Ioan la închisoare
12. Moartea lui Ioan Botezătorul

136. Botezul şi cele patruzeci de zile

1. Conceptele lui Mesia cel aşteptat
2. Botezul lui Iisus
3. Cele patruzeci de zile
Întîlnirea cu Gabriel
Completarea suveranităţii universale
4. Planuri pentru lucrarea publică
Calea Tatălui
5. Prima mare decizie
Ajustorul personalizat la ordin
Lipsa de sensibilitate a Ajustorului faţă de timp
6. A doua decizie
Calea existenţei pamînteşti normale
7. A treia decizie
Supunerea faţă de legea naturală
8. Cea de-a patra decizie
Rezului de a face un compromise cu răul
9. Cea de-a cincia decizie
Refuzul tronului lui David
10. Cea de-a şasea decizie
“Voi fi supus voinţei Tatălui”

137. Şederea în aşteptare din Galileea

1. Alegerea primilor patru apostoli
Andrei şi Petru
Iacob şi Ioan
2. Alegerea lui Filip şi a lui Nataniel
3. Vizita la Capernaum
4. Nunta de la Cana
5. Reîntoarcerea la Capernaum
6. Evenimentele unei zilei de sabat
7. Patru luni de formare
8. Predica despre regat

138. Formarea mesagerilor împărăţiei

1. Instrucţiunile finale
2. Alegerea celor şase
3. Chemarea lui Matei şi a lui Simon
Nu drepţii ci păcătoşii
4. Chemarea gemenilor
5. Chemarea lui Toma şi a lui Iuda
6. Săptămâna de formare intensivă
7. O nouă dezamăgire
8. Primele munci ale celor doisprezece
9. Cinci luni de încercare
10. Organizarea celor doisprezece

139. Cei doisprezece apostoli

1. Andrei, primul ales
2. Simon Petru
3. Iacob Zebedeu
4. Ioan Zebedeu
5. Filip Curiosul
6. Cinstitul Nataniel
7. Matei Levi
8. Toma Didimus
9. şi 10. Iacob şi Iuda
11. Simon Zelotul
12. Iuda Iscariotul

140. Hirotonisirea celor doisprezece

1. Întruirea preliminară
2. Hirotonisirea
3. Predica de hirotonisire
“Predica de pe Munte”
4. Voi sunteţi sarea pământului
5. Iubirea paternă şi iubirea fraternă
Fericiţi cei săraci cu duhul, cei smeriţi ...
Fericiţi sunt cei care sunt înfometaţi şi însetaţi de dreptate ...
Fericiţi sunt cei blajini ...
Fericiţi sunt cei curaţi la inimă ...
Fericiţi sunt cei adânc mâhniţi ...
Fericiţi cei îndurători ...
Fericiţi cei ce aduc pacea ...
Fericiţi cei persecutaţi ...
6. Seara hirotonisirii
“Privesc dincolo de faptă”
Referitor la divorţ
Dreptate şi milă
“Ei fac bine — nu îi deranja”
7. Săptămâna de după hirotonisire
8. Joi după - amiază, pe lac
(1) Facerea voii Tatălui
(2) Atitudinea politică
(3) Atitudinea socială
(4) Atitudinea economică
(5) Religia personală
9. Ziua consacrării
10. Seara de după consacrare

141. Începutul lucrării publice

1. Plecarea din Galileea
2. Legea lui Dumnezeu şi voia Tatălui
3. Şederea la Amatus
Personalitatea lui Iisus
Înfăţişarea lui Iisus
4. Învăţătura despre Tată
Mîngîierea celor bolnavi
5. Unitatea spirituală
6. Ultima săptămână în Amatus
Teherma Persianul
7. În Bethania de dincolo de Iordan
Învăţind despre împărăţie
Salvarea prin credinţă; libertate prin adevăr
8. Lucrarea în Ierihon
9. Plecarea la Ierusalim

142. Paştele la Ierusalim

Vizita la Anas
1. Propovăduind în templu
2. Mânia lui Dumnezeu
Iacob din Creta
3. Conceptul de Dumnezeu
Şase idei ebraice despre Dumnezeu
Cele zece porunci anterioare
4. Flavius şi cultura Greacă
5. Discursul despre certitudine
6. Întrevederea cu Nicodim
7. Lecţia despre familie
8. În Iudeea meridională
Tabăra din parcul Gethsemani

143. Traversarea Samariei

1. Predicarea în Archelais
“Au tratat mesajul nostru cu uşurinţă”
“Vă asemănaţi voi cu cei slabi?”
2. Lectia despre stăpânirea de sine
3. Divertismentul şi destinderea
Trei zile pe Muntele Sartaba
4. Iudeii şi Samaritenii
5. Femeia din Sycar
6. Reînnoirea religioasă în Samaria
In tabără pe Muntele Gerizim
7. Învătătura despre rugăciune şi adorarea

144. La Gilboa şi în Decapolis

1. În tabăra din Gilboa
2. Discursul despre rugăciune
3. Rugăciunea credinciosului
4. Mai multe despre rugăciune
5. Alte forme de rugăciune
Şapte rugăciuni din alte lumi
6. Întrevedrea cu apostolii lui Ioan
7. În oraşele Decapolisului
8. În tabăra de lângă Pella
“spune-i lui Ioan că nu a fost uitat.”
9. Moartea lui Ioan Botezătorul

145. Patru zile memorabile în Capernaum

Vizita cu Ruth
1. Peştii prinşi dintr-o aruncătură de năvod
2. După-amiaza de la sinagogă
Religia este o experienţă personală
Tînărul epileptic
Mama soţiei lui Petru
3. Vindecarea de la asfinţitul soarelui
4. Seara următoare
5. Devreme duminică dimineaţa

146. Primul turneu de predicare în Galileea

1. Predicarea în Rimon
2. În Iotapata
Rugăciune, aducerea de mulţmire, şi adorarea
Dreptate şi milă
Rugăciune şi efort personal
Rugăciunea etică
3. Oprirea la Rama
Religie, ştiinţă, şI filozofie
Asigurarea adevărului
Vizita la Zebulum
4. Evanghrlia în Iron
Lucrul în mină
Vindecarea leprosului
5. Întoarcerea la Cana
Titus nobilul
6. Nain şi fiii văduvei
7. La Endor

147. Interludiul vizitei la Ierusalim

1. Servitorul centurionului
2. Călătoria la Ierusalim
Despărţirea de apostolii lui Ioan
3. Bazinul din Betsaida
4. Regula vieţuirii
Întrebarea lui Nataniel despre regula de aur
5. Vizita la Simon Fariseul
Parabola cămătarului
Situaţia actuală şi progres
6. Întoarcerea la Capernaum
Cele şase iscoade
“Sabatul a fost făcut pentru om …”
7. Înapoi în Capernaum
8. Sărbătoarea bunătăţii spirituale

148. Formarea evangheliştilor în betsaida

1. O nouă şcoală a profeţilor
2. Spitalul din Betsaida
3. Treburile tatălui
4. Răul, păcatul şi inechitatea
5. Rostul îndurerării
6. Neînţelegerea suferinţei - discursul despre Iov
7. Omul cu mâna uscată
8. Ultima săptămână în Betsaida
Kirmeth din Bagdad
9. Vindecarea paraliticului
Botezul celor trei iscoade

149. Cel de-al doilea turneu de predicare

Organizaţia mesagerilor lui David
1. Marele renume al lui Iisus
Fenomenele de vindecare
2. Atitudinea poporului
Două erori ale Creştinismului timpuriu
Faima lui Iisus ca vindecător
Recunoasterea de către el a egalităţii femeilor
Farmecul personalitătii lui
3. Ostilitatea liderilor religioşi
4. Derularea turneului de predicare
Observaţii despre furie
Despre caracterele echilibrate
5. Lecţia despre mulţumire
6. „Teama de domnul”
7. Întoarcerea la Betsaida

150. Cel de-al treilea turneu de predicare

1. Grupul de femei evangheliste
2. Oprirea la Magdala
3. Un sabat în Tiberiada
Discursul despre “Magie şI superstiţie”
4. Trimiterea apostolilor doi câte doi
5. Ce trebuie să fac pentru a fi salvat?
6. Lecţiile de seară
7. Şederea în Nazaret
8. Slujba de sabat
9. Respingerea de către Nazaret

151. Şederea şi învăţătura la ţărmul mării

1. Parabola semănătorului
2. Interpretarea parabolei
3. Completări asupra parabolelor
4. Noi parabole la ţărmul mării
5. Vizita la Keresa
Furtuna pe lac
6. Nebunul din Keresa

152. Evenimentele premergătoare crizei din Capernaum

Veronica of Caesarea-Philippi
1. În casa lui Jair
2. Hănirea celor cinci mii
3. Episodul încoronării
4. Viziunea nocturnă a lui Simon Petru
5. Întoarcerea la Betsaida
6. La Gensaret
Mai mult despre parabola semănătorului
7. La Ierusalim

153. Criza din Capernaum

1. Punerea în scenă
2. Predica istorică
“Eu sunt pâinea vieţii”
3. După întrunire
4. Ultimele cuvinte în sinagogă
Băiatul posedat the un spirit rău
“Cum poate Satan să îl izgonească pe Satan?”
5. Sâmbătă seara
Plecarea discipolilor lipsiţi de entuziasm

154. Ultimele zile la Capernaum

1. O săptămână de sfătuiri
2. O săptămână de odihnă
Închiderea sinagogilor
3. A doua convorbire din Tiberiada
4. Sâmbătă seara în Capernaum
“Ce să facem cu Iisus?”
5. Dimineaţa plină de întâmplări de duminică
6. Familia lui Iisus soseşte
7. Fuga precipitată

155. Fugind prin Galileea nordică

1. De ce sunt păgânii furioşi
2. Evangheliştii în Corazin
3. În Cezareea lui Filip
Adevăr şI crez
Originea tradiţiilor religioase
4. Pe drumul către Fenicia
5. Discursul asupra adevăratei religii
6. Al doilea discurs despre religie

156. Şederea la tyr şi la Sidon

1. Femeia Siriană
2. Propovăduirea în Sidon
“Această lume este doar un pod...”
3. Călătoria în susul coastei
4. La Tyr
5. Învăţătura lui Iisus la Tyr
Parabola tâmplarui nechibzuit
Ispita şi natura umană
Esenţa succesului material
Trăire spirituală şi respect de sine
Idealuri şi idei
Tact, farmec, şi înţelepciune
6. Reîntoarcerea din Fenicia
Atitudinea liderilor Iudei

157. În Cezareea lui Filip

Iisus încearcă să îşi vadă familia
1. Perceptorul de taxe de la templu
“Peştele cu un siclu în gură”
2. În Betsaida-Iulias
3. Mărturisirea lui Petru
“Cine spun oamenii ca sunt?”
4. Vorbind despre regat
5. Noul concept
6. După amiaza următoare
Cele patru etape ale vieţii lui Iisus
Noi afirmaţii îndrăzneţe
7. Dialogurile lui Andrei

158. Muntele transfigurării

1. Transfigurarea
2. Coborând de pe munte
3. Sensul Transfigurării
4. Băiatul epileptic
Iacob din Safed
5. Iisus a vindecat băiatul
“Doamne cred...ajută necredinţei mele”
6. În grădina lui Celsus
7. Protestul lui Petru
8. Acasă la Petru

159. Turneul din decapolis

1. Predica despre iertare
“De cîte ori poate fratele meu să păcătuiască împortriva mea?”
Parabola numărătorii cu intendenţii
Pericolele judecăţii personale
2. Predicatorul străin
3. Instrucţiunile pentru învăţători şi pentru credincioşi
4. Convorbirea cu Nataniel
“Care este adevărul despre scripturi?”
5. Caracterul pozitiv al religiei lui Iisus
“...cară povara încă o milă”
6. Întoarcerea la Magadan

160. Rodan din Alexandria

1. Filozofia Greacă
Cele trei imbolduri ale vieţii
Rezolvara problemelor şi meditate=ia adoratoare
Prejudecata şi recunoaşterea adevărului
2. Arta de a trăi
Valoarea de asociere a prieteniei
Marea valoare a căsătoriei
3. Atracţiile maturităţii
4. Echilibrul maturităţii
Esenţial în viaţa temporală
Factorii succesului material
Rostul eşecului
5. Religia idealului
Ce este religia?
Ideea de Dumnezeu şi idealul lui Dumnezeu
Tatăl este valoarea ultimă
“Dar suntem în stare să plătim preţul?”

161. Urmarea discuţiilor lui Rodan

1. Personalitaea lui Dumnezeu
Cele cinci puncte ale lui Nataniel
2. Natura divină a lui Iisus
Discurs al lui Nataniel şi Toma
3. Mintea umană şi mintea divină a lui Iisus
Părerile medianilor

162. Sărbătoarea Tabernacolelor

“Maestre...fă să coboare foc din ceruri...”
1. Pericolele vizitei la Ierusalim
2. Prima discuţie din templu
Eber ofiţerul Sinedriului
3. Femeia surprinsă în adulter
4. Sărbătoarea tabernacolelor
5. Predica despre lumina lumii
6. Discursul despre apa vieţii
7. Discursul despre libertatea spirituală
8. Întâlnirea cu Marta şi cu Maria
9. La Bethlehem cu Abner

163. Hirotonisirea celor şapte zeci la Magadan

1. Hirotonisirea celor şapte zeci
Recolta e bogată dar lucrătorii puţini
2. Tânărul bogat şi diverse alte cazuri
Bogăţiile şi iubirea de avere
3. Discuţia despre bogăţie
Parabola lucrătorilor din vie
4. Rămas bun celor şaptezeci
Instrucţiunile lui Iisus
Predica de hirotonisire a lui Petru
5. Mutarea din tabără la Pella
6. Întoarcerea celor şaptezeci
7. Pregătirile pentru ultima misiune

164. Sărbătoarea dedicării

1. Povestea Bunului Samaritean
2. În Ierusalim
3. Vindecarea cerşetorului orb
4. Iosias înaintea sanhedrinului
5. Învăţăturile sub tinda lui Solomon

165. Misiunea din pereea începe

1. În tabăra din Pella
2. Predica despre bunul păstor
3. Predica de Sabat la Pella
“Feriţi-vă de aluatul Fariseilor...”
“...chiar şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate”
4. Împărţirea moştenirii
Parabola bogatului nechibzuit
“Acolo unde este comoara voastra acolo este şi inima voastră”
“Ce folos dacă vei câştiga lumea întreaga...?”
5. Convorbirile apostolilor despre bogăţie
“Uitaţi-vă la crini cum cresc...”
6. Răspunsul la întrebarea lui Petru

166. Ultimul turneu în Pereea de nord

1. Fariseii la Ragara
Spălatul ceremonial pe mâini
2. Cei zece leproşi
3. Predica din Geresa
Calea largă şi calea îngustă
Mulţi din cei care sunt primii vor fi cei din urmă
“Eu stau la uşă şi bat...”
4. O lecţie despre accidente
5. Congregaţia de la Filadelfia
Propăvăduirea şi moartea lui Abner

167. Vizita la filadelfia

1. Micul dejun cu Fariseii
Vindecarea credinciosului
“...nu staţi în capul mesei...”
2. Parabola marii cine
3. Femeia cu slăbiciune de spirit
4. Mesajul din Betania
5. Pe drumul către betania
Fariseul şi publicanul
Învăţături despre căsătorie
6. Binecuvântarea copilaşului
Frumuseţea ca influenţă a adorării
7. Discuţia despre îngeri

168. Reînvierea lui Lazăr

“Eu sunt învierea şi viaţa...”
1. La mormântul lui Lazăr
2. Reînvierea lui Lazăr
3. Întrunirea Sinedriului
“Este mai bine ca un singur om să piară...”
4. Răspunsul la rugăciune
5. Ceea ce s-a ales de Lazăr

169. Ultimele învăţături din Pella

Sinedriul îl condamnă pe Iisus
1. Parabola fiului pierdut
2. Parabola intendentului iscusit
3. Bogatul şi cerşetorul
4. Tatăl şi împărăţia sa
Iisus a trăit o revelaţie a lui Dumnezeu
Elohim şi Iahve

170. Împărăţia Cerurilor

1. Conceptele împărăţiei Cerurilor
2. Conceptul de regat la Iisus
Păcat şi iertare
3. În raport cu justeţea
4. Învăţătura lui Iisus asupra împărăţiei
5. Idei ulterioare despre regat
Frăţia socială şi frăţia spirituală
Un Ion Botezătorul nou şI mai mare
Creştinismul şi evanghelia lui Iisus

171. Pe drumul Ierusalimului

“...promite-mi ca fiii mei vor fi onoraţi...”
1. Plecarea din Pella
Viaţa de mai tîrziu a lui David Zebedeu
Antiohia şI Filadelfia
2. Estimarea preţului
3. Turul în Pereea
Rămas bun lui Abner
4. Propovăduind la Livias
Petru şi Simon şI cele 100 de săbii
Avertismentul fariseilor loiali
5. Orbul din Ierihon
6. Vizita la Zacheu
7. „Pe când trecea Iisus”
8. Parabola lirelor
Nataniel interpretează parabola

172. Intrarea în Ierusalim

1. Sabatul din Betania
Maria unge picioarele lui Iisus
Iisus îl mustră pe Iuda
2. Duminică dimineaţa cu apostolii
3. Plecarea către Ierusalim
4. Vizita la templu
Mila văduvei
5. Atitudinea apostolilor

173. Luni în Ierusalim

1. Curăţarea templului
2. Sfidarea autorităţii Maestrului
“De unde venea botezul lui Ioan?”
3. Parabola celor doi fii
4. Parabola proprietarului absent
Piatra aruncată de zidari
5. Parabola ospăţului de la nuntă
“Distrugeţi acest templu şi îl voi reconstrui”

174. Marţi dimineaţa la templu

Salutări individuale celor doisprezece
1. Iertarea divină
2. Întrebările conducătorilor Iudei
ste conform legii să se dea tribut Cezarului?
3. Saducheii şi reînvierea
4. Marea poruncă
Al cui fiu este Eliberatorul?
5. Grecii căutători
“...doar dacă un grăunte de grâu cade în pămînt şi moare”
“...voi fi ridicat...în timpul vieţii voastre”

175. Ultimul discurs de la templu

1. Discursul
“Generaţie după generaţie am trimis profeţii noştri...”
“...cel care este cel mai mare dintre voi...”
“Nenorocire vouă, scribi şi Farisei, ipocriţi!”
“...voi curăţaţi partea dinafară a paharului...”
“Şi acum mă despart de voi”
2. Statutul individual al Iudeilor
3. Reuniunea decisivă a sinedriului
4. Situaţia la Ierusalim
Hotărîrea finală a lui Iuda

176. Marţi dimineaţa pe Muntele Măslinilor

1. Distrugerea Ierusalimului
2. A doua venire a Maestrului
Conform evangheliei lui Matei
3. Urmarea discuţiei în tabără
Parabola talenţilor
“LucraţI mai departe pînă cînd vin”
Observaţii despre creşterea adevărului divin
4. Reîntoarcerea lui Mihail

177. Miercuri, ziua de odihnă

1. O zi singur cu Dumnezeu
Ioan Marcu şi coşuleţul cu alimente
2. Copilăria acasă
3. Ziua în tabără
4. Iuda şi mai-marii preoţilor
5. Ultima oră de intimitate
Feriţi-vă de sprijinul mulţimilor

178. Ultima zi în tabără

1. Discursul despre filiaţie şi despre cetăţenie
Învăţaţi să fiţi credincioşi chiar şi în prosperitate
Nu ispitiţi îngerii care vă supraveghează
2. După masa de prânz
David ia “punga” de la Iuda
Pregătiri pentru Cina cea Din Urmă
3. Către masa de seară

179. Cina cea Din Urmă

1. Dorinţa de a fi preferat
2. Începutul cinei
3. Spălarea picioarelor apostolilor
4. Ultimele cuvinte către trădător
5. Instituirea cinei de amintire

180. Discursul de adio

1. Noua poruncă
“iubiţi-va unul pe altul aşa cum v-am iubit eu.”
2. Via şi curmeii de viţă
3. Ostilitatea lumii
“Nu lăsaţi inimile voastre să se tulbure”
“Maestre, arată-ni-l pe Tată...”
4. Ajutorul promis
5. Spiritul Advărului
Observaţii despre regula de aur
6. Necesitatea plecării

181. Ultimele încurajări şi avertismente

1. Ultimele cuvinte de consolare
“Dau fiecăruia din voi tot ceea ce veţI primi”
“Nu lăsaţi inimile voastre să se tulbure”
2. Îndemnuri individuale de bun rămas

182. La Ghetsimani

1. Ultima rugăciune în comun
Iisus lărgeşte revelaţia numelui lui Dumnezeu
2. Ceasul din urmă de dinaintea trădării
Trimiterea mesagerului la Abner
Rămas bun de la David Zebedeu
3. Singur la Ghetsimani
Spiritul voieşte dar trupul este slab

183. Iisus trădat şi arestat

1. Voinţa Tatălui
2. Iuda în oraş
3. Arestarea Maestrului
4. Discuţia de lângă presa de măsline
5. Pe drumul către palatul marelui preot

184. În faţa tribunalului Sinedriului

1. Interogatoriul lui Anna
2. Petru în curte
3. În faţa tribunalului Sinedriului
4. În ceasul umilirii
O nouă revelaţie a omului pentru Dumnezeu
5. A doua întrunre a tribunalului

185. Judecata în faţa lui Pilat

1. Pontius Pilat
2. Iisus apare în faţa lui Pilat
Acuzaţiile scrise ale tribunalului Sinedriului
3. Audierea în particular de către Pilat
4. Iisus în faţa lui Irod
5. Iisus din nou în faţa lui Pilat
6. Ultimul apel al lui Pilat
Flagelarea lui Iisus
“Iată omul!”
7. Ultima confruntare cu Pilat
8. Tragica renunţare a lui Pilat

186. Cu puţin Înainte de răstignire

Familia lui Iisus în Betania
1. Sfârşitul lui Iuda Iscarioteanul
Cei treizeci de arginţi
2. Atitudinea Maestrului
“Pilat la judecată înaintea lui Iisus”
“Priveşte Dumnezeu şi om!”
3. Vrednicul de încredere David Zebedeu
4. Pregătiri pentru răstignire
5. Legătura dintre moartea lui Iisus şi Paşti

187. Răstignirea

1. Pe drumul către Golgota
“Fiice ale Ierusalimului, nu plîngeţi pentru mine...”
Simon din Cyrena
2. Răstignirea
3. Cei care au asistat la răstignire
4. Hoţul de pe cruce
Însărcinarea lui Iisus pentru Ioan
5. Ultima oră pe cruce
6. După răstignire

188. Ceasul Înmormântării

Iosif şi Nicodim înaintea lui Pilat
1. Înmormântarea lui Iisus
2. Paza mormântului
3. În cursul zilei Sabatului
Ce a lăsat Iisus în mâinile Tatălui?
Statutul personalităţii lui Iisus
4. Semnificaţia morţii pe cruce
5. Lecţiile de la cruce

189. Învierea

1. Tranzitul morontial
2. Corpul material al lui Iisus
3. Reînvierea epocală
Plecarea Ajustorului Personalizat
4. Descoperirea mormântului gol
Cele cinci femei
Iisus apare lui Maria Magdalena
5. Petru şi Ioan la mormânt
A doua apariţie — lui Maria Magdalena

190. Apariţiile morontiale ale lui Iisus

1. Vestitorii învierii
2. Apariţia lui Iisus în Bethania
Apariţia fratelui său Iacob
Apariţia familiei sale pămînteşti
3. Acasă la Iosif
4. Apariţia în faţa Grecilor
5. Plimbarea cu cei doi fraţi

191. Apariţia apostolilor şi a altor ucenici influenţi

Reacţii ale fiecărui apostol
1. Apariţia în faţa lui Petru
2. Prima apariţie înaintea apostolilor
3. Împreună cu creaturile morontiale
Stagii ale progresului morontial
4. Cea de a zecea apariţie (în Filadelfia)
5. A doua apariţie înaintea apostolilor
“Binecuvântaţi sunt cei în vârstele care vin...”
6. Apariţia la Alexandria

192. Apariţiile în Galileea

1. Apariţia de lângă lac
“Băieţi, aţi prins ceva?”
2. Întrevederile cu apostolii doi câte doi
3. Pe Muntele Hirotonisirii
4. Reunirea de la marginea lacului

193. Apariţiile finale şi urcarea la cer

Apariţia a saisprezecea (curtea lui Nicodim)
1. Apariţia în Sychar
2. Apariţia în Fenicia
3. Ultima apariţie la Ieruslaim
4. Cauzele căderii lui Iuda
5. Ascensiunea Maestrului
6. Petru convoacă o adunare

194. Revărsarea Spiritului Adevărului

Noua evanghelie despre Iisus
1. Predica Penticostului
2. Semnificaţia rusaliilor
Misiunea Spiritului Adevărului
Tripla moştenire spirituală a omului
Cele şapte influenţe spirituale superioare
3. Ce s-a Petrecut la Rusalii
4. Începuturile bisericilii Creştinii

195. După rusalii

Motive ale triumfului Creştinismului în Occident
Compromisuri creştine timpurii
1. Influenţa Grecilor
2. Influenţa Romană
3. Sub imperiul Roman
4. Vremurile întunecate ale Europei
5. Problema modernă
6. Materialismul
7. Vulnerabilitatea materialismului
8. Totalitarismul laic
9. Problema Creştinismului
10. Viitorul

196. Credinţa lui Iisus

Credinţa vie a lui Iissus în Dumnezeu
“Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor”
“De ce mă numiţI bun?”
Ce a însemnat rugăciunea pentru Iisus
Credinţa de copil a lui Iisus în Dumnezeu
1. Iisus — omul
2. Religia lui Iisus
Religia despre Iisus
Religia ca experienţă personală
3. Supremaţia religiei
Fapt, idee, şi relaţie
Raţiune, înţelepciune, şi fapt
Lucru, sens, şi valoare
Dacă un iubit divin nu a trăit în om...
Moralitate şi religie
Tatăl este iubire vie...

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved