A könyv tartalomjegyzéke

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia könyv

A könyv tartalomjegyzéke

Tartalomjegyzéke Oldal

Előszó1

I. Istenség és Isteniség2

II. Isten3

III. Az Első Forrás és Középpont4

IV. A világegyetemi valóság6

V. A személyiségi valóságok8

VI. Energia és minta9

VII. A Legfelsőbb Lény10

VIII. A Hétszeres Isten11

IX. A Végleges Isten12

X. Az Abszolút Isten13

XI. A három Abszolút13

XII. A Háromságok15

I. RÉSZ A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek

Tartalomjegyzéke Oldal

1. Az Egyetemes Atya21

1. Az Atya neve22

2. Az Isten valósága23

3. Az Isten egyetemes szellem25

4. Isten rejtélye26

5. Az Egyetemes Atya személyisége27

6. A személyiség a világegyetemben29

7. A személyiségfogalom szellemi értéke31

2. Az Isten természete33

1. Az Isten végtelensége33

2. Az Atya örök tökéletessége35

3. Igazságosság és pártatlanság36

4. Az isteni irgalom38

5. Az Isten szeretete38

6. Az Isten jósága40

7. Isteni igazság és szépség42

3. Az Isten sajátosságai44

1. Isten mindenütt-jelenvalósága44

2. Isten végtelen hatalma46

3. Isten egyetemes tudása48

4. Isten határtalansága49

5. Az Atya legfelsőbb uralma50

6. Az Atya elsősége52

4. Isten viszonya a világegyetemhez54

1. Az Atya világegyetemi magatartásformája54

2. Isten és természet56

3. Isten változatlan jelleme57

4. Az Isten megértése58

5. Az Istenről alkotott téveszmék59

5. Isten viszonya az egyénhez62

1. Az Isten megközelítése62

2. Az Isten jelenléte64

3. Igaz istenimádat65

4. Isten a vallásban66

5. Az Isten-tudat68

6. A személyiség Istene70

6. Az Örökkévaló Fiú73

1. Az Örökkévaló Fiú önazonossága73

2. Az Örökkévaló Fiú természete74

3. Segédkezés az Atya szeretetében75

4. Az Örökkévaló Fiú sajátosságai76

5. Az Örökkévaló Fiú korlátai77

6. A Szellem-elme78

7. Az Örökkévaló Fiú személyisége79

8. Az Örökkévaló Fiú megértése79

7. Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhez81

1. A Szellem-gravitációs kör81

2. Az Örökkévaló Fiú kormányzása83

3. Az Örökkévaló Fiú viszonya az egyénhez84

4. Az isteni tökéletességi tervek85

5. A szellemadomány86

6. A paradicsomi Istenfiak87

7. Az Atya legfelsőbb kinyilatkoztatása88

8. A Végtelen Szellem90

1. A Cselekvő Isten90

2. A Végtelen Szellem természete92

3. A Szellem viszonya az Atyához és a Fiúhoz93

4. Az isteni segédkezés Szelleme94

5. Az Isten jelenléte95

6. A Végtelen Szellem személyisége96

9. A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez98

1. A Harmadik Forrás és Középpont sajátosságai98

2. A mindenütt jelenvaló Szellem100

3. Az egyetemes átalakító101

4. Az Abszolút Elme102

5. Az elme-segédkezés102

6. Az elme-gravitációs kör103

7. Világegyetemi tükrözőműködés105

8. A Végtelen Szellem személyiségei105

10. A paradicsomi Háromság108

1. Az önmagát szétosztó Első Forrás és Középpont108

2. Istenségi megszemélyesülés109

3. Az Istenség három személye110

4. Az Istenség háromsági egyesülése112

5. A Háromság szerepkörei113

6. A Háromság Állandó Fiai114

7. A Felsőség felügyelete115

8. A Végesen túli Háromság116

11. A Paradicsom Örök Szigete118

1. Az isteni székhely118

2. Az Örök Sziget természete119

3. A Felső-Paradicsom120

4. A Külső-Paradicsom121

5. Az Alsó-Paradicsom122

6. A tér lélegzése123

7. A Paradicsom térműködései124

8. Paradicsomi gravitáció125

9. A Paradicsom különlegessége126

12. A világegyetemek mindensége128

1. A világmindenség térszintjei128

2. A Korlátlan Abszolút területe130

3. Világegyetemi gravitáció131

4. Tér és mozgás133

5. Tér és idő134

6. Egyetemes felügyelet135

7. A rész és az egész137

8. Anyag, elme és szellem139

9. Személyes valóságok141

13. A Paradicsom szent szférái143

1. Az Atya hét szent világa144

2. Atya-világi viszonyok147

3. Az Örökkévaló Fiú szent világai149

4. A Végtelen Szellem világai149

14. A központi és isteni világegyetem152

1. A Paradicsom-Havona rendszer152

2. A Havona felépítése154

3. A Havona-világok155

4. A központi világegyetem teremtményei156

5. Az élet a Havonában158

6. A központi világegyetem rendeltetése160

15. A hét felsőbb-világegyetem164

1. A felsőbb-világegyetemi térszintek164

2. A felsőbb-világegyetemek szerveződése165

3. Az Orvonton felsőbb-világegyetem167

4. Csillagködök — a világegyetemek elődei169

5. Az égitestek eredete170

6. A tér szférái172

7. Az épített szférák174

8. Energiafelügyelet és energiaszabályozás175

9. A felsőbb-világegyetemi körök176

10. A felsőbb-világegyetemi vezetők178

11. A tanácskozó közgyűlés179

12. A legfelsőbb bíróságok180

13. Az övezeti kormányzatok181

14. A hét felsőbb-világegyetem rendeltetési céljai181

16. A Hét Tökéletes Szellem184

1. A hármas Istenséghez fűződő viszony185

2. A Végtelen Szellemhez fűződő viszony185

3. A Tökéletes Szellemek azonossága és különbözősége186

4. A Tökéletes Szellemek sajátosságai és szerepkörei189

5. A teremtményekhez fűződő viszony190

6. A Mindenségrendi Elme191

7. Erkölcsök, erény és személyiség192

8. Az Urantia-személyiség194

9. Az emberi tudat valósága195

17. A hét legfelsőbb szellem-csoport197

1. A Hét Legfőbb Végrehajtó198

2. Madzseszton — a tükrözőműködés vezetője199

3. A Tükröző Szellemek200

4. A Tükröző Kép Segítők202

5. A Körök Hét Szelleme202

6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek203

7. Az elmeszellem-segédek205

8. A Legfelsőbb Szellemek szerepkörei205

18. A Legfelsőbb Háromsági Személyiségek207

1. A Felsőség Háromságivá Tett Titkai207

2. A Nappalok Örökkévalói208

3. A Nappalok Elődei209

4. A Nappalok Tökéletességei210

5. A Nappalok Utódai211

6. A Nappalok Szövetségei212

7. A Nappalok Hűséges Követői213

19. A mellérendelt háromsági-származású lények214

1. A Háromsági Tanító Fiak214

2. A Bölcsesség-tökéletesítők215

3. Az Isteni Tanácsosok216

4. A Világegyetemi Ítélők217

5. Ihletett Háromsági Szellemek219

6. Havona-honosok221

7. Paradicsomi létpolgárok222

20. A paradicsomi Istenfiak223

1. Az alászálló Istenfiak223

2. Az Ítélkező Fiak224

3. Ítélői feladatok226

4. Ítélőhatósági küldetések226

5. A paradicsomi Fiak alászállása227

6. A halandó-alászállási létpályák228

7. A Háromsági Tanító Fiak230

8. A daynalok helyi világegyetemi segédkezése231

9. A daynalok szolgálata a bolygókon231

10. A paradicsomi Fiak egyesített segédkezése232

21. A paradicsomi Teremtő Fiak234

1. A Teremtő Fiak eredete és természete234

2. A helyi világegyetemek teremtői235

3. A helyi világegyetem feletti fennhatóság237

4. A mihályi alászállások239

5. A Tökéletes Fiak viszonya a világegyetemhez240

6. A Tökéletes Mihályok rendeltetése241

22. Az Isten Háromságot-elért Fiai243

1. A Háromságba-foglalt Fiak243

2. A Fenséges Hírvivők245

3. A Nagytekintélyűek246

4. Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak246

5. A Háromságot-elért Felügyelők247

6. A Háromságot-elért Követek248

7. A háromságivá alakítás eljárása249

8. A Teremtményi-háromságot elért Fiak251

9. A Mennyei Oltalmazók252

10. A Magas Fiú-segédek253

23. A Független Hírvivők256

1. A Független Hírvivők természete és eredete256

2. A Független Hírvivők feladatai257

3. A Független Hírvivők idő- és térszolgálatai260

4. A Független Hírvivők különleges segédkezése262

24. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei264

1. A Világegyetemi Körök Felügyelői265

2. Az Összeírási Igazgatók266

3. A Végtelen Szellem Személyi Segédei268

4. A Társfelügyelők268

5. A Kinevezett Őrök268

6. A Végzős Kísérők269

7. A Végzős Kísérők eredete270

25. A tér hírvivő seregei273

1. A Havona-szolgálók273

2. A Világegyetemi Békéltetők275

3. A Békéltetők kiterjedt szolgálata276

4. Szakmai Tanácsadók279

5. A Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők281

6. A Mennyei Adatrögzítők281

7. A Morontia Társak282

8. A Paradicsomi Társak283

26. A központi világegyetem segédkező szellemei285

1. A segédkező szellemek285

2. A fenséges szupernáfok286

3. A harmadrendű szupernáfok288

4. A másodrendű szupernáfok289

5. A Zarándok-segítők291

6. A Felsőségi Kísérők292

7. A Háromsági Kísérők292

8. A Fiút-elértek293

9. Az Atyai Kísérők294

10. A tanácsosok és tanácsadók295

11. A Pihenés Személyi Állománya296

27. Az elsőrendű szupernáfok segédkezése298

1. Pihenés-ösztönzők299

2. Kinevezési Elöljárók300

3. Etika-tolmácsok300

4. Viselkedés-igazgatók301

5. A Tudás Őrzői301

6. A Bölcselet Mesterei302

7. Istenimádat-vezetők303

28. A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei306

1. A terciáfok306

2. Az omniáfok307

3. A szekonáfok307

4. Az elsőfajú szekonáfok307

5. A másodfajú szekonáfok310

6. A harmadfajú szekonáfok313

7. A szekonáfok segédkezése317

29. A Világegyetemi Erőtér-irányítók319

1. A hét Legfelsőbb Erőtér-irányító320

2. A Legfőbb Erőtér-központok320

3. Az Erőtér-központok területe322

4. A Fizikai Főszabályozók324

5. A Fő-erőszervezők329

30. A nagy világegyetem személyiségei330

1. Az élőlények paradicsomi osztályozása330

2. Az uverszai személyi nyilvántartás334

3. Az önkéntes telepesek338

4. A felemelkedő halandók340

31. A végleges testületek345

1. A Havona honosai346

2. Gravitációs Hírvivők346

3. Megdicsőült halandók347

4. Befogadott szeráfok348

5. Megdicsőült Anyagi Fiak349

6. Megdicsőült köztes teremtmények349

7. A Fény Örömhírhozói349

8. A Tapasztalattól Függetlenül Létezők350

9. A Világmindenség Építészei351

10. A végső kaland352

II. RÉSZ A helyi világegyetem

Tartalomjegyzéke Oldal

32. A helyi világegyetemek kialakulása357

1. A világegyetemek fizikai megjelenése357

2. Világegyetem-szervezés358

3. Az evolúciós eszme360

4. Isten viszonya a helyi világegyetemhez362

5. Az örökkévaló és isteni cél364

33. A helyi világegyetem igazgatása366

1. A nebadoni Mihály366

2. A Nebadon egyeduralkodója367

3. A világegyetemi Fiú és Szellem368

4. Gábriel — a főigazgató369

5. A Háromsági Nagykövetek370

6. Általános igazgatás371

7. A nebadoni bíróságok372

8. Jogalkotói és végrehajtói feladatkörök373

34. A helyi világegyetemi Anyaszellem374

1. Az Alkotó Szellem megszemélyesülése374

2. Az Isteni Segédkező természete375

3. A Fiú és a Szellem az időben és térben376

4. A helyi világegyetemi körök377

5. A Szellem segédkezése379

6. A Szellem az emberben380

7. A szellem és a húsvér test382

35. A helyi világegyetemi Istenfiak384

1. A Melkizedek Atya384

2. A Melkizedek Fiak385

3. A Melkizedek-világok387

4. A melkizedekek különleges tevékenysége388

5. A Vorondadek Fiak389

6. A Csillagvilági Atyák390

7. A Vorondadek-világok391

8. A Lanonandek Fiak392

9. A Lanonandek vezetők393

10. A Lanonandek-világok394

36. Az élethordozók396

1. Az élethordozók eredete és természete396

2. Az élethordozók világai397

3. Az élet megtelepítése399

4. A Melkizedek élethordozók400

5. A hét elmeszellem-segéd401

6. Az élő hatóerők403

37. A helyi világegyetem személyiségei406

1. A Világegyetemi Segítők406

2. A Ragyogó Estcsillagok407

3. A főangyalok408

4. Fenséges Segédek409

5. Főbiztosok410

6. Mennyei Felvigyázók412

7. Lakóvilági tanítók413

8. Kinevezett felsőbb szellemrendek413

9. A helyi világegyetem állandó létpolgárai414

10. Egyéb helyi világegyetemi csoportok416

38. A helyi világegyetem segédkező szellemei418

1. A szeráfok eredete418

2. Angyali természetek419

3. Ki nem nyilatkoztatott angyalok420

4. A szeráfi világok420

5. Szeráfi felkészülés420

6. Szeráfi szervezet421

7. Kerubok és szanóbok422

8. A kerubok és szanóbok fejlődési lehetőségei423

9. A köztes teremtmények424

39. A szeráfseregek426

1. Legfelsőbb szeráfok427

2. Felettes szeráfok429

3. Felügyelő szeráfok432

4. Intéző szeráfok434

5. A bolygók segítői436

6. Az átmenetben segédkezők439

7. A jövő szeráfjai440

8. Szeráfi rendeltetés-beteljesülés440

9. A Teljes Szeráfok Testülete441

40. A felemelkedő Istenfiak443

1. Evolúciós szeráfok443

2. Felemelkedő Anyagi Fiak444

3. Átvitt közteslények444

4. Megszemélyesült Igazítók444

5. Az idő és tér halandói445

6. Az Isten hű fiai447

7. Az Atyával eggyé kapcsolódást elért halandók448

8. A Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandók449

9. A Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandók450

10. Felemelkedői beteljesülések452

41. A helyi világegyetem fizikai sajátosságai455

1. A nebadoni erőtér-központok455

2. A sataniai fizikai szabályozók456

3. Csillagtársaink458

4. Napsűrűség459

5. Napsugárzás460

6. Kalcium — a tér vándora461

7. A napenergia forrásai463

8. Napenergia-kölcsönhatások464

9. A nap egyensúlyi állapotának biztonsága465

10. A lakott világok eredete465

42. Energia — elme és anyag467

1. A paradicsomi erők és energiák467

2. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei
(a fizikai energiák)
469

3. Az anyag osztályozása471

4. Az energia és az anyag átalakulásai472

5. Hullámenergia megnyilvánulások474

6. Ultimatonok, elektronok és atomok476

7. Atomi anyag477

8. Atomi összetartó erő478

9. A természetbölcseletek479

10. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei
(az anyagi elmerendszerek)
480

11. Világegyetemi működési rendek481

12. Minta és forma — az elme fölérendeltsége483

43. A csillagvilágok485

1. A csillagvilági központok485

2. A csillagvilági kormányzat487

3. A Norlatiadek Fenségesei488

4. A Gyűlés-hegy — a Nappalok Hűséges Követője489

5. Az edentiai Atyák a Lucifer-féle lázadás óta490

6. Az Isten kertjei492

7. Az univitatia493

8. Az edentiai felkészülési világok493

9. Az edentiai létpolgárság495

44. Az égi mesterek497

1. Az égi zenészek499

2. A mennyei előadóművészek500

3. Az isteni építők501

4. A gondolatrögzítők503

5. Az energia-átalakítók504

6. A formatervezők és díszítők506

7. Az összhangmunkások507

8. Halandói törekvések és morontia teljesítmények507

45. A helyi csillagrendszer igazgatása509

1. Az átmeneti műveltség világai509

2. A Csillagrendszer Fejedelem511

3. A csillagrendszeri kormányzat512

4. A huszonnégy tanácsos513

5. Az Anyagi Fiak514

6. A felemelkedők ádámi felkészítése515

7. A Melkizedek-tanodák517

46. A helyi csillagrendszer központja519

1. A Jerusem fizikai felépítése519

2. A Jerusem fizikai adottságai520

3. A jerusemi híradások522

4. Lakó- és igazgatási területek522

5. A jerusemi körök523

6. A végrehajtói-igazgatási négyzetek527

7. A téglalapok — a spornagia527

8. A jerusemi háromszögek528

47. A hét lakóvilág530

1. A végleges rendű lények világa530

2. A gyakorlóotthon531

3. Az első lakóvilág532

4. A második lakóvilág534

5. A harmadik lakóvilág535

6. A negyedik lakóvilág536

7. Az ötödik lakóvilág537

8. A hatodik lakóvilág537

9. A hetedik lakóvilág538

10. Jerusemi létpolgárság539

48. A morontia élet541

1. Morontia anyagok541

2. A Morontia Erőtér-felügyelők542

3. A Morontia Társak545

4. A visszatekintési igazgatók547

5. A lakóvilági tanítók550

6. A morontia-világi szeráfok — az átmenetben segédkezők551

7. Morontia mota556

8. A morontia fejlődő lények557

49. A lakott világok559

1. A bolygói élet559

2. A bolygói fizikai fajták560

3. A nemlégzők világai563

4. Evolúciós saját akaratú teremtmények564

5. A halandók bolygói sorozatai565

6. A bolygó elhagyása568

50. A Bolygóhercegek572

1. A hercegek küldetése572

2. A bolygó igazgatása573

3. A Herceg testtel bíró törzskara574

4. A bolygón létesített központ és a tanintézetek575

5. A fokozatosan fejlődő polgárosodott társadalom576

6. Bolygói műveltség578

7. Az elszigeteltség jutalma578

51. A Bolygók Ádámjai580

1. Az Isten Anyagi Fiainak eredete és természete580

2. A bolygók Ádámjainak átvitele582

3. Az ádámi küldetések582

4. A hat evolúciós emberfajta584

5. Az emberfajták összeolvadása —
az ádámi vér adományozása
585

6. Az édeni rendszer586

7. Egyesített igazgatás587

52. A bolygók halandói korszakai589

1. Az ősember589

2. A Bolygóherceg utáni ember591

3. Az Ádám utáni ember592

4. Az Ítélkező Fiú utáni ember594

5. Az alászálló Fiú utáni ember595

6. Az Urantia alászállás utáni korszaka597

7. A Tanító Fiú utáni ember598

53. A Lucifer-féle lázadás601

1. A lázadás vezetői601

2. A lázadás okai602

3. A luciferi kiáltvány603

4. A lázadás kitörése604

5. Az összeütközés természete605

6. Egy állhatatos szeráfparancsnok606

7. A lázadás története607

8. Az Ember Fia az Urantián609

9. A lázadás jelenlegi állása610

54. A Lucifer-féle lázadás okozta gondok613

1. Igaz és hamis szabadság613

2. A szabadság elrablása614

3. Az igazság eljövetelének késlekedése615

4. A könyörület miatti időbeli késedelem615

5. A késlekedésben rejlő bölcsesség617

6. A szeretet diadala618

55. A fény és élet világai621

1. A morontia templom622

2. Halál és átmenet623

3. Az aranykor624

4. Igazgatási átalakítások626

5. Az anyagi fejlődés csúcspontja629

6. Az egyes halandó630

7. Az első vagy bolygói szakasz631

8. A második vagy csillagrendszeri szakasz632

9. A harmadik vagy csillagvilági szakasz633

10. A negyedik vagy helyi világegyetemi szakasz634

11. A kis- és nagyövezeti szakaszok635

12. A hetedik vagy felsőbb-világegyetemi szakasz636

56. Az egyetemes egység637

1. Fizikai összehangolódás637

2. Értelmi egység638

3. Szellemi egyesülés639

4. Személyiségi egyesülés639

5. Az Istenség-egység640

6. Az evolúciós-istenségi egyesülés641

7. Az egyetemes fejlődésből eredő hatások642

8. A legfelsőbb egyesítő643

9. Az egyetemes abszolút egység644

10. Igazság, szépség és jóság646

III. RÉSZ Az Urantia története

Tartalomjegyzéke Oldal

57. Az Urantia keletkezése651

1. Az Andronover csillagköd651

2. Az első csillagköd szakasz652

3. A második csillagköd szakasz653

4. A harmadik és negyedik szakasz654

5. A Monmatia eredete — az Urantia naprendszere655

6. A naprendszeri szakasz — a bolygók kialakulásának kora657

7. A meteori korszak — a tűzhányók kora
a kezdetleges földi légkör
658

8. A földkéreg megszilárdulása
a földrengések kora
a világtenger és az első földrész
660

58. Élet létesítése az Urantián664

1. A fizikai élet előfeltételei664

2. Az urantiai légkör665

3. A térbeli környezet666

4. Az élet kezdetének korszaka667

5. A földrészek sodródása668

6. Az átmeneti időszak669

7. A földtani történelemkönyv670

59. A tengervízi élet az Urantián672

1. A korai tengervízi élet a sekély tengerekben
a háromkaréjú ősrákok kora
673

2. Az első szárazföldi áradások korszaka
a gerinctelen állatok kora
674

3. A második nagy áradási szakasz
a tengeri virágállat időszak — a brachiopodák kora
676

4. A nagy szárazföld-kiemelkedés szakasza
a szárazföldi növényi élet időszaka
a halak kora
678

5. A földkéreg-vándorlások szakasza
a páfrányerdők karbon időszaka
a békák kora
680

6. Az éghajlatváltozás szakasza
magvas növények időszaka
az élőlénytani nehézségek kora
682

60. Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakában685

1. A korai hüllő-korszak685

2. A kései hüllő-korszak687

3. A virágos növények
kréta időszaka
a madarak kora
688

4. A kréta időszak vége691

61. Az emlősök kora az Urantián693

1. Az új szárazföldi szakasz
a korai emlősök kora
693

2. A jelenkori áradás szakasza
a fejlett emlősök kora
694

3. Az újkori hegyképződési szakasz
az elefántok és a lovak kora
696

4. A jelenkori földrész-kiemelkedési szakasz
az utolsó nagy emlősvándorlás
698

5. A korai jégkorszak699

6. Az ősember a jégkorszakban700

7. A folytatódó jégkorszak700

62. Az emberi kor hajnalának ősi fajai703

1. A korai makifajták703

2. A korai emlősök703

3. A középemlősök704

4. A főemlősök706

5. Az első emberi lények707

6. Az emberi elme evolúciója709

7. A lakott világként való elismerés709

63. Az első embercsalád711

1. Andon és Fonta711

2. Az ikrek elmenekülése712

3. Andon családja713

4. Az andoni nemzetségek713

5. Az andonfiak szétszóródása715

6. Onagar — az igazság első tanítója715

7. Andon és Fonta továbbélése717

64. A színes evolúciós emberfajták718

1. Az andoni őslakók718

2. A foxhalli népek719

3. A Badonan-törzsek720

4. A neandervölgyi emberfajták720

5. A színes emberfajták eredete722

6. Az Urantia hat szangik emberfajtája722

7. A színes emberfajták szétszóródása726

65. Az evolúció felügyelete730

1. Az élethordozók működése730

2. Az evolúciós körkép731

3. A törzsfejlődés előmozdítása733

4. Az urantiai kaland734

5. Az élet-evolúció nehézségei736

6. Az élet evolúciós módszerei737

7. Evolúciós elmeszintek738

8. Evolúció időben és térben739

66. Az Urantia Bolygóhercege741

1. Kaligasztia Herceg741

2. A Herceg törzskara742

3. Dalamatia — a Herceg városa743

4. A százak első napjai743

5. A százak megszervezése745

6. A Herceg uralkodása749

7. A dalamatiai élet750

8. Kaligasztia hányattatásai752

67. A lázadás a bolygón754

1. A Kaligasztia-féle árulás754

2. A lázadás kitörése755

3. A hét nehéz év756

4. A kaligasztiai százak a lázadás után757

5. A lázadás közvetlen következményei758

6. Van — a megingathatatlan759

7. A bűn közvetett következményei760

8. A lázadás emberi hőse761

68. A polgárosodás hajnala763

1. A védelmi közösségtudat763

2. A társadalmi haladást meghatározó tényezők764

3. A kísértetektől való félelem közösségszervező hatása766

4. Az erkölcsök fejlődése767

5. A földhasználati módszerek — az ember önfenntartási készségei768

6. A műveltség kialakulása769

69. Kezdetleges emberi intézmények772

1. Alapvető emberi intézmények772

2. Az ipar hajnala773

3. A munka szakosodása773

4. A kereskedelem kezdetei775

5. A tőkefelhalmozás kezdetei775

6. A tűz és a polgárosodás viszonya777

7. Az állatok igénybevétele778

8. A rabszolgaság mint polgárosodási tényező778

9. Magántulajdon780

70. Az emberi közösségek kormányzásának fejlődése783

1. A háború eredete783

2. A háború társadalmi értéke785

3. Az első emberi társulások787

4. Nemzetségek és törzsek788

5. A kormányzás kezdetei788

6. Egyeduralmi kormányzás789

7. Kezdetleges társaskörök és titkos társaságok790

8. Társadalmi osztályok792

9. Emberi jogok793

10. Az igazságosság fejlődése794

11. Törvények és bíróságok796

12. A polgári hatóság felállítása797

71. Az állam fejlődése800

1. A kezdetleges állam800

2. A képviseleti kormányzás kialakulása801

3. Az államiság eszményképei803

4. Fokozatos polgárosodás804

5. A versengés kialakulása805

6. A nyereségérdekeltség805

7. Nevelés806

8. Az államiság jellege806

72. Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése808

1. A földrészen élő nemzet808

2. Politikai szerveződés809

3. A családi élet811

4. Az oktatási rendszer812

5. Ipari szerveződés813

6. Öregségi biztosítás814

7. Adórendszer815

8. A szakirányú felsőbb tanintézetek816

9. Az általános választójog terve817

10. A bűnözés kérdésének kezelése818

11. Katonai felkészültség818

12. A többi nemzet819

73. Az Édenkert821

1. A nodfiak és az amadonfiak821

2. Előkészületek a kert megépítéséhez822

3. A kert helye823

4. A kert kialakítása823

5. A kertbeli otthon824

6. Az élet fája825

7. Az Éden létének vége826

74. Ádám és Éva828

1. Ádám és Éva a Jerusemen828

2. Ádám és Éva megérkezése829

3. Ádám és Éva ismerkedik a bolygóval830

4. Az első zavarok832

5. Az Ádám-féle igazgatási rend833

6. Ádám és Éva családi élete834

7. Élet a kertben835

8. A teremtés mondája836

75. Ádám és Éva vétsége839

1. Az Urantia-kihívás839

2. Kaligasztia cselszövése840

3. Éva megkísértése841

4. A vétség tudatosulása842

5. A vétség következményei843

6. Ádám és Éva elhagyja a kertet844

7. Ádám és Éva leépülése845

8. Az ember úgynevezett bűnbeesése845

76. A második kert847

1. Az édeniek belépnek Mezopotámiába847

2. Káin és Ábel848

3. Élet Mezopotámiában849

4. Az ibolyaszín emberfajta850

5. Ádám és Éva halála851

6. Ádám és Éva továbbélése853

77. A köztes teremtmények855

1. Az elsőfajú közteslények855

2. A nodfi emberfajta856

3. Bábel tornya858

4. A nodfi polgárosultság központjai859

5. Ádámszon és Ratta861

6. A másodfajú közteslények862

7. A lázadó közteslények863

8. Az Egyesült Közteslények864

9. Az Urantia állandó létpolgárai865

78. Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni időkben868

1. Faji és kulturális megoszlás868

2. Az ádámfiak a második kertben869

3. Az ádámfiak első terjeszkedése870

4. Az anditák871

5. Az andita vándorlások872

6. Az utolsó andita kirajzások873

7. A mezopotámiai áradások874

8. A sumérok — az utolsó anditák875

79. Az andita terjeszkedés keleten878

1. A turkesztáni anditák878

2. India andita meghódítása879

3. A dravida India881

4. India árja megszállása882

5. A vörös ember és a sárga ember883

6. A kínai polgárosodás hajnala884

7. Az anditák elérik Kínát886

8. A kései kínai polgárosodás887

80. Az andita terjeszkedés nyugaton889

1. Az ádámfiak belépnek Európa területére889

2. Éghajlati és földtani változások890

3. A cro-magnoni fajta kék ember891

4. Az anditák európai betörései892

5. Észak-Európa andita meghódítása893

6. Az anditák a Nílus mentén894

7. A földközi-tengeri szigetek anditái895

8. A dunai andonfiak896

9. A három fehér emberfajta897

81. A mai polgárosodott viszonyok kialakulása900

1. A polgárosodás bölcsője900

2. A polgárosodás eszközei901

3. Városok, kézművesipar és kereskedelem903

4. A kevert emberfajták904

5. Kulturális társadalom905

6. A polgárosodott társadalom fenntartása906

82. A házasság fejlődése913

1. A párzási ösztön913

2. A korlátozó tabuk914

3. A korai házassági erkölcsök915

4. Házasság a vagyoni erkölcsök mellett917

5. Belházasság és külházasság918

6. Fajkeveredések919

83. A házasság intézménye922

1. A házasság mint társadalmi intézmény922

2. Udvarlás és jegyesség923

3. Vásárlás és hozomány923

4. A házassági szertartás924

5. Többes házasságok925

6. Igazi egynejűség — a párok házassága927

7. A házasság felbontása928

8. A házasság eszményítése929

84. Házasság és családi élet931

1. Kezdetleges párkapcsolatok931

2. A korai anyaközpontú család932

3. Az apa uralta család933

4. A nők helyzete a korai társadalomban935

5. A nők helyzete a fejlődő erkölcsök mellett936

6. A férfi-nő társas viszony938

7. A családi élet eszményképei939

8. A maga kedvére való létezés veszélyei942

85. Az istenimádás gyökerei944

1. A kövek és hegyek imádása944

2. A növények és fák imádása945

3. Az állatok imádása946

4. Az elemek imádása946

5. Az égitestek imádása947

6. Az ember imádása948

7. Az istenimádat és a bölcsesség segédje948

86. A vallás fejlődésének korai szakasza950

1. A véletlen: jó szerencse és balszerencse950

2. A véletlen megszemélyesítése951

3. A halál — a megmagyarázhatatlan952

4. A halál túlélésének fogalma952

5. A kísértetlélek fogalma953

6. A kísértet-szellem környezet955

7. A kezdetleges vallás rendeltetési célja956

87. A kísértettiszteletek958

1. A kísértetfélés958

2. A kísértetek kiengesztelése959

3. Az ősök imádása960

4. Jó és rossz szellemkísértetek961

5. A fejlődő kísértettisztelet962

6. Kikényszerítés és elűzés963

7. A tiszteletközösség természete965

88. Bűvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslás967

1. A bűvtárgyakban való hit967

2. A bűvtárgy fejlődése968

3. A megtestesült ős tisztelete970

4. Varázslás970

5. Varázserejű szerencsetárgyak971

6. A varázslás gyakorlása972

89. Bűn, áldozás és vezeklés974

1. A tabu974

2. A bűnről alkotott felfogás975

3. Lemondás és sanyargatás976

4. Az áldozás gyökerei977

5. Áldozás és emberevés978

6. Az emberáldozás fejlődési folyamata980

7. Változások az emberáldozásban981

8. Megváltás és szövetségek982

9. Áldozások és szentségek983

10. A bűn megbocsátása984

90. Sámánizmus — javasok és papok986

1. Az első sámánok — a javas emberek986

2. Sámánszokások987

3. A betegségről és a halálról alkotott sámánfelfogás989

4. A gyógyítás a sámánok gyakorlatában990

5. Papok és szertartások992

91. Az ima fejlődése994

1. A kezdetleges ima994

2. Az ima kialakulása995

3. Az ima és a második én996

4. Etikus imádkozás997

5. Az ima társadalmi következményei998

6. Az ima területe999

7. A megmagyarázhatatlan keresése, önkívület és ihletettség1000

8. Az imádkozás mint személyes tapasztalás1001

9. A hatékony ima feltételei1002

92. A vallás fejlődésének későbbi szakasza1003

1. A vallás evolúciós természete1003

2. A vallás és az erkölcsök1004

3. Az evolúciós vallás természete1005

4. A kinyilatkoztatás ajándéka1007

5. A nagy vallási vezetők1008

6. Az összetett vallások1010

7. A vallás továbbfejlődése1012

93. Makiventa Melkizedek1014

1. A Makiventa megtestesülés1014

2. Sálem bölcse1015

3. A Melkizedek tanításai1016

4. A sálemi vallás1017

5. Ábrahám kiválasztása1018

6. A Melkizedek szövetsége Ábrahámmal1020

7. A Melkizedek-féle hitterjesztők1021

8. A Melkizedek távozása1022

9. A Melkizedek távozása utáni idők1022

10. Makiventa Melkizedek jelenlegi helyzete1024

94. A Melkizedek tanítások keleten1027

1. A sálemi tanok a védikus Indiában1027

2. Brahmanizmus1028

3. A brahman bölcselet1030

4. A hindu vallás1031

5. Küzdelem az igazságért Kínában1032

6. Lao-ce és Konfuciusz1033

7. Gautama Sziddhártha1035

8. A Buddhista hit1036

9. A buddhizmus elterjedése1037

10. A vallási helyzet Tibetben1038

11. Buddhista bölcselet1038

12. A buddhizmus istenképe1040

95. A Melkizedek tanítások a Levantéban1042

1. A sálemi vallás Mezopotámiában1042

2. A korai egyiptomi vallás1043

3. Az erkölcsi felfogások fejlődése1045

4. Amenemope tanításai1046

5. A figyelemre méltó Ehnaton1047

6. A sálemi tantételek Iránban1049

7. A sálemi tanok Arábiában1050

96. Jahve — a héberek Istene1052

1. Istenségképek a szemiták körében1052

2. A szemita népek1054

3. A páratlan Mózes1055

4. Jahve hirdetése1056

5. Mózes tanításai1057

6. Az istenkép Mózes halála után1059

7. A Zsoltárok és Jób könyve1060

97. Az istenkép fejlődése a héber népek körében1062

1. Sámuel — az első héber próféta1062

2. Illés és Elizeus1064

3. Jahve és Baál1064

4. Ámósz és Hósea1065

5. Az első Ésaiás1066

6. Jeremiás, a rettenthetetlen1067

7. A második Ésaiás1068

8. Szent és világi történelem1070

9. Héber történelem1071

10. A héber vallás1075

98. A Melkizedek tanítások nyugaton1077

1. A sálemi vallás a görögöknél1077

2. A görög bölcseleti gondolkodás1078

3. A Melkizedek tanítások Rómában1080

4. A rejtelemimádatok1081

5. A Mitrász-tisztelet1082

6. Mitraizmus és kereszténység1083

7. A keresztény vallás1083

99. A vallást kísérő társadalmi nehézségek1086

1. Vallás és társadalmi újjászervezés1086

2. Az intézményesített vallás gyengesége1087

3. A vallás és a hívő1088

4. Átmeneti nehézségek1089

5. A vallás társadalmi vetületei1090

6. Intézményesített vallás1092

7. A vallás hozadéka1092

100. Az ember által megtapasztalható vallás1094

1. Vallási gyarapodás1094

2. Szellemi növekedés1095

3. A legfelsőbb értékkel kapcsolatos fogalmak1096

4. A növekedéssel járó kihívások1097

5. Megtérés és a megmagyarázhatatlan imádata1098

6. A vallásos élet jegyei1100

7. A vallásos élet tetőpontja1101

101. A vallás valódi természete1104

1. Az igaz vallás1104

2. A vallás ténye1105

3. A vallás ismérvei1107

4. A kinyilatkoztatás korlátai1109

5. A kinyilatkoztatás által kiterjesztett vallás1110

6. Gyarapodó vallási tapasztalás1111

7. Személyes vallásbölcselet1113

8. Hit és hiedelem1114

9. Vallás és erkölcsiség1115

10. A vallás mint az ember felszabadítója1116

102. A vallásos hit alapjai1118

1. Hitbeli bizonyosságok1118

2. Vallás és valóság1119

3. Tudás, bölcsesség és éleslátás1121

4. A tapasztalás ténye1123

5. A lehetőségben rejlő célirányos felsősége1123

6. A vallásos hitbeli meggyőződés1124

7. Az isteni bizonyossága1126

8. A vallás tanúságai1127

103. A vallásos tapasztalás valósága1129

1. Vallásbölcselet1129

2. A vallás és az egyén1130

3. A vallás és az emberi faj1132

4. Szellemi közösség1133

5. Az eszményképek eredete1133

6. Bölcseleti összhangteremtés1135

7. Tudomány és vallás1137

8. Bölcselet és vallás1140

9. A vallás lényege1140

104. A háromság fogalmának kiteljesedése1143

1. Az urantiai háromsági fogalmak1143

2. Háromság-egység és Istenség-többesség1145

3. Háromságok és hármasegységek1146

4. A hét hármasegység1147

5. A trioditák1151

105. Istenség és valóság1152

1. A VAGYOK bölcseleti fogalma1152

2. A VAGYOK mint háromsági és mint hétszeres1153

3. A végtelenség hét Abszolútja1155

4. Egység, kettősség és hármasegység1157

5. A véges valóság kiteljesedése1158

6. A véges valóság tükröződései1159

7. A tapasztalás-meghaladók meglényegülése1159

106. Világegyetemi valóságszintek1162

1. A véges működésiek elsőrendű társulásai1163

2. A véges valóságok másodrendű legfelsőbb egységesülése1164

3. Tapasztalás-meghaladó harmadrendű valóság-csoportok1165

4. Végleges negyedrendű egységesülés1166

5. Mellérendelt-abszolút vagy ötödrendű társulás1167

6. Abszolút vagy hatodrendű egységesülés1167

7. A beteljesülés véglegessége1168

8. A Háromságok Háromsága1170

9. Öröktől való létezésen alapuló végtelen egyesülés1173

107. A Gondolatigazítók eredete és természete1176

1. A Gondolatigazítók eredete1177

2. Az Igazítók csoportosítása1178

3. Az Igazítók diviningtoni otthona1179

4. Az Igazítók természete és jelenléte1180

5. Az igazítói elme jellege1181

6. Az Igazítók mint tiszta szellemek1182

7. Az Igazítók és a személyiség1183

108. A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése1185

1. A kiválasztás és a feladat1185

2. Az Igazító adományozásának előfeltételei1186

3. Szervezés és igazgatás1188

4. Az egyéb szellemi hatásokhoz való viszony1190

5. Az Igazítók küldetése1191

6. Isten az emberben1192

109. Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhez1195

1. Az Igazítók fejlődése1195

2. Az öntevékeny Igazítók1196

3. Az Igazítók viszonya a halandólény-fajtákhoz1197

4. Az Igazítók és az emberi személyiség1198

5. Az Igazító beköltözésének anyagi akadályai1199

6. Az igazi értékek állandósága1200

7. A megszemélyesült igazítói beteljesülés1201

110. Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhez1203

1. A halandóelmébe való beköltözés1203

2. Az Igazítók és az emberi akarat1204

3. Az Igazítóval való együttműködés1205

4. Az Igazító munkája az elmében1207

5. Az igazítói vezetéssel kapcsolatos tévképzetek1207

6. A hét lelki kör1209

7. A halhatatlanság elérése1212

111. Az Igazító és a lélek1215

1. A választás elme-színtere1216

2. A lélek természete1217

3. A kifejlődő lélek1218

4. A bensőben zajló élet1219

5. A szabad döntés szentesítése1221

6. Az emberrel kapcsolatos látszólagos ellentmondás1221

7. Az Igazító előtt álló kihívás1223

112. A személyiség továbbélése1225

1. Személyiség és valóság1226

2. Az ember önnön valója1227

3. A halál jelensége1229

4. Az Igazítók sora a halál után1231

5. Az emberi sajátlényeg továbbélése1232

6. Az ember morontia valója1235

7. Az Igazítóval való eggyé kapcsolódás1237

113. A szeráfi beteljesülés-őrangyalok1241

1. Az őrangyalok1241

2. A beteljesülés-őrangyalok1242

3. Az egyéb szellemhatásokhoz fűződő viszony1244

4. A szeráfok tevékenységi köre1245

5. A halandó számára végzett szeráfi segédkezés1245

6. Az őrangyalok szerepe a halált követően1246

7. A szeráfok és a felemelkedési létpálya1248

114. A bolygó szeráfi kormánya1250

1. Az Urantia felségjoga1250

2. A bolygófelügyelők tanácsa1251

3. A helyben székelő főkormányzó1252

4. A Fenséges Megfigyelő1253

5. A bolygó kormánya1254

6. A bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok1254

7. A beteljesülés tartalékos alakulata1257

115. A Legfelsőbb Lény1260

1. A fogalomrendszer határainak viszonylagossága1260

2. A Felsőség abszolút alapja1261

3. Az eredeti, a tényleges és a lehetséges1261

4. A Legfelsőbb valóság forrásai1263

5. A Legfelsőbb viszonya a paradicsomi Háromsághoz1264

6. A Legfelsőbb viszonya a trioditákhoz1265

7. A Legfelsőbb természete1266

116. A Mindenható Legfelsőbb1268

1. A Legfelsőbb Elme1268

2. A Mindenható és a Hétszeres Isten1269

3. A Mindenható és a Paradicsomi Istenség1270

4. A Mindenható és a Legfelsőbb Teremtők1271

5. A Mindenható és a Hétszeres Szabályozók1273

6. A szellem irányító jellege1275

7. A nagy világegyetem élő szervezete1276

117. A Legfelsőbb Isten1278

1. A Legfelsőbb Lény természete1278

2. Az evolúciós növekedés forrása1280

3. A Legfelsőbb jelentése a világegyetemi teremtmények számára1281

4. A véges Isten1283

5. A teremtés mindent átható lelke1285

6. A Legfelsőbb keresése1287

7. A Legfelsőbb jövője1291

118. Legfelsőbb és Végleges — idő és tér1294

1. Idő és örökkévalóság1295

2. Mindenütt-jelenvalóság és mindenütt-hatóság1296

3. Tér-idő viszonyok1297

4. Elsődleges és másodlagos okozati viszony1298

5. Mindenhatóság és összeférhetőség1299

6. Mindenhatóság és mindentevőség1299

7. Mindentudás és eleve elrendelés1300

8. Szabályozás és felügyelet1301

9. Világegyetemi működési rendek1303

10. A Gondviselés rendeltetési céljai1304

119. Krisztus Mihály alászállásai1308

1. Az első alászállás1309

2. A második alászállás1310

3. A harmadik alászállás1312

4. A negyedik alászállás1313

5. Az ötödik alászállás1314

6. A hatodik alászállás1315

7. A hetedik és utolsó alászállás1316

8. Mihály helyzete a megtestesülések után1317

IV. RÉSZ Jézus élete és tanításai

Tartalomjegyzéke Oldal

120. Mihály megtestesülése az Urantián1323

1. A hetedik alászállási megbízás1325

2. Az alászállással kapcsolatos megkötések1327

3. További tanácsok és intelmek1329

4. A megtestesülés — A kettő eggyé tétele1331

121. Mihály alászállásának kora1332

1. A Krisztus utáni első század nyugati világa1332

2. A zsidó nép1333

3. A nem-zsidók körei1334

4. A nem-zsidó bölcselet1335

5. A nem-zsidó vallások1336

6. A héber vallás1338

7. Zsidók és nem-zsidók1339

8. Korábbi írásos feljegyzések1341

122. Jézus megszületése és kisgyermekkora1344

1. József és Mária1344

2. Gábriel megjelenik Erzsébetnek1345

3. Gábriel bejelentése Máriának1346

4. József álma1347

5. Jézus földi szülei1348

6. A názáreti otthon1349

7. A betlehemi utazás1350

8. Jézus megszületése1351

9. Jézus bemutatása a templomban1352

10. Heródes intézkedései1353

123. Jézus zsengekora1355

1. Visszatérés Názáretbe1356

2. Az ötödik év (Kr.e. 2)1357

3. A hatodik év történései (Kr.e. 1)1359

4. A hetedik év (Kr.u. 1)1361

5. A názáreti tanodai napok1362

6. Jézus nyolcadik életéve (Kr.u. 2)1364

124. Jézus kései gyermekkora1366

1. Jézus kilencedik éve (Kr.u. 3)1366

2. A tizedik év (Kr.u. 4)1368

3. A tizenegyedik év (Kr.u. 5)1369

4. A tizenkettedik év (Kr.u. 6)1371

5. A tizenharmadik év (Kr.u. 7)1373

6. A jeruzsálemi utazás1374

125. Jézus Jeruzsálemben1377

1. Jézus ellátogat a templomba1378

2. Jézus és a páska-ünnep1379

3. József és Mária elindulása1381

4. Az első és a második nap a templomban1381

5. A harmadik nap a templomban1382

6. A negyedik nap a templomban1383

126. A két legválságosabb év1386

1. Jézus tizennegyedik éve (Kr.u. 8)1387

2. József halála1388

3. A tizenötödik év (Kr.u. 9)1389

4. Az első hitszónoklat a zsinagógában1391

5. A pénzügyi nehézségek1392

127. A kamaszkori évek1395

1. A tizenhatodik év (Kr.u. 10)1395

2. A tizenhetedik év (Kr.u. 11)1396

3. A tizennyolcadik év (Kr.u. 12)1398

4. A tizenkilencedik év (Kr.u. 13)1401

5. Rebeka, Ezra leánya1402

6. Jézus huszadik éve (Kr.u. 14)1403

128. Jézus korai felnőttkora1407

1. A huszonegyedik év (Kr.u. 15)1407

2. A huszonkettedik év (Kr.u. 16)1409

3. A huszonharmadik év (Kr.u. 17)1411

4. A damaszkuszi mellékesemény1412

5. A huszonnegyedik év (Kr.u. 18)1413

6. A huszonötödik év (Kr.u. 19)1415

7. A huszonhatodik év (Kr.u. 20)1416

129. Jézus későbbi felnőttkori élete1419

1. A huszonhetedik év (Kr.u. 21)1419

2. A huszonnyolcadik év (Kr.u. 22)1421

3. A huszonkilencedik év (Kr.u. 23)1423

4. Az emberi Jézus1424

130. Úton Rómába1427

1. Joppában — beszélgetés Jónásról1428

2. Cezáreában1429

3. Alexandriában1432

4. Beszélgetés a valóságról1433

5. Kréta szigetén1436

6. A félős legény1437

7. Karthágóban — beszélgetés az időről és a térről1438

8. Úton Nápolyba és Rómába1440

131. A világ vallásai1442

1. Cinizmus1442

2. Judaizmus1444

3. Buddhizmus1446

4. Hinduizmus1447

5. Zoroasztrizmus1449

6. Szuduanizmus (Dzsainizmus)1450

7. Sintó1451

8. Taoizmus1451

9. Konfucianizmus1452

10. „A mi vallásunk”1453

132. Időzés Rómában1455

1. Igaz értékek1456

2. Jó és rossz1457

3. Igazság és hit1459

4. Személyes segédkezés1460

5. Intelmek a gazdag embernek1462

6. Társadalmi szolgálat1465

7. A Róma környéki utazások1466

133. Visszatérés Rómából1468

1. Irgalom és igazságosság1468

2. Hajóra szállás Tarentumban1470

3. Korinthoszban1471

4. Személyes működés Korinthoszban1474

5. Athénban — beszélgetés a tudományról1476

6. Efezusban — beszélgetés a lélekről1477

7. Időzés Cipruson — beszélgetés az elméről1479

8. Antiókhiában1480

9. Mezopotámiában1481

134. Az átmeneti évek1483

1. A harmincadik év (Kr.u. 24)1483

2. Utazás a Káspi-tenger vidékére1484

3. Az urmiai előadások1485

4. Főhatalom — Isteni és emberi1486

5. A politikai főhatalom1487

6. Törvény, szabadság és függetlenség1490

7. A harmincegyedik év (Kr.u. 25)1492

8. A Hermon-hegyi elvonulás1492

9. A várakozás időszaka1494

135. Keresztelő János1496

1. Jánosból nazireus lesz1496

2. Zakariás halála1497

3. A pásztorélet1497

4. Erzsébet halála1499

5. Isten országa1500

6. János a tan hirdetéséhez fog1501

7. János útja észak felé1503

8. Jézus és János találkozása1503

9. A tan hirdetése negyven napon át1505

10. János útja dél felé1506

11. János a börtönben1506

12. Keresztelő János halála1508

136. A keresztelés és a negyven nap1509

1. A várt messiással kapcsolatos felfogások1509

2. Jézus megkeresztelése1510

3. A negyven nap1512

4. A nyilvános tevékenységgel kapcsolatos tervek1514

5. Az első nagy elhatározás1516

6. A második elhatározás1517

7. A harmadik elhatározás1519

8. A negyedik elhatározás1520

9. Az ötödik elhatározás1521

10. A hatodik elhatározás1523

137. Időzés Galileában1524

1. Az első négy apostol kiválasztása1524

2. Fülöp és Nátániel kiválasztása1526

3. Látogatás Kapernaumban1527

4. A kánai menyegző1528

5. Visszatérés Kapernaumba1531

6. Egy szombati nap történései1532

7. Négyhónapos felkészülés1533

8. Beszéd az Országról1535

138. Az Ország hírnökeinek felkészítése1538

1. Az utolsó tanítások1538

2. A hatok kiválasztása1539

3. Máté és Simon elhívása1540

4. Az ikrek elhívása1541

5. Tamás és Júdás elhívása1542

6. Az alapos felkészülés hete1542

7. Újabb csalódás1543

8. A tizenkettek első munkája1545

9. A próbatételek öt hónapja1546

10. A tizenkettek megszervezése1547

139. A tizenkét apostol1548

1. András, az elsőként kiválasztott1548

2. Simon Péter1550

3. Zebedeus Jakab1552

4. Zebedeus János1553

5. Kíváncsi Fülöp1556

6. Őszinte Nátániel1558

7. Lévi Máté1559

8. Didimusz Tamás1561

9. és 10. Alfeus Jakab és Júdás1563

11. Zélóta Simon1564

12. Karióti Júdás1565

140. A tizenkettek felavatása1568

1. Előkészítő tanítás1568

2. A felavatás1569

3. A felavatási beszéd1570

4. Ti vagytok a föld sója1572

5. Atyai és testvéri szeretet1573

6. A felavatás estéje1576

7. A felavatást követő hét1578

8. Csütörtök délután a tónál1579

9. A felszentelés napja1583

10. A felszentelést követő este1584

141. A nyilvános működés elkezdése1587

1. Galilea elhagyása1587

2. Az Isten törvénye és az Atya akarata1588

3. Időzés Amathuszban1589

4. Tanítás az Atyáról1590

5. Szellemi egység1591

6. Az utolsó hét Amathuszban1592

7. Betániában, a Jordánon túl1593

8. A jerikói ténykedés1595

9. Utazás Jeruzsálembe1595

142. A páska-ünnep Jeruzsálemben1596

1. Tanítás a templomban1596

2. Az Isten haragja1597

3. Az Istenről alkotott kép1598

4. Fláviusz és a görög műveltség1600

5. Beszélgetés a bizonyosságról1601

6. A Nikodémusszal folytatott beszélgetés1601

7. Tanítás a családról1603

8. Dél-Júdeában1605

143. Utazás Szamarián át1607

1. A tan hirdetése Arkhelaiszban1607

2. Tanítás az önuralomról1609

3. Szórakozás és kikapcsolódás1610

4. A zsidók és a szamaritánusok1612

5. A sikári asszony1612

6. A szamaritánus hitébredés1615

7. Tanítások az imáról és az istenimádatról1616

144. Gilboában és a Tízvárosban1617

1. A gilboai tábor1617

2. Beszélgetés az imáról1618

3. A hívő ember imája1619

4. Egyebek az imáról1620

5. Más imaformák1621

6. Tanácskozás János apostolaival1624

7. A Tízváros településein1626

8. A Pella közeli táborban1626

9. Keresztelő János halála1627

145. Négy eseménydús nap Kapernaumban1628

1. A halfogás1628

2. Délután a zsinagógában1629

3. A gyógyítás napnyugtakor1631

4. Az este további részében1634

5. Vasárnap kora reggel1634

146. Az első tanhirdető vándorút Galileában1637

1. A tan hirdetése Rimmonban1637

2. Jotapatában1638

3. A rámai megálló1641

4. A jiróni evangélium1643

5. Visszatérés Kánába1644

6. Nain és az özvegyasszony fia1645

7. Éndórban1646

147. Rövid látogatás Jeruzsálemben1647

1. A centurió szolgája1647

2. Az utazás Jeruzsálembe1648

3. A Bethesda vizénél1649

4. Az életmódszabály1650

5. A farizeus Simon meglátogatása1651

6. Visszatérés Kapernaumba1653

7. Újra Kapernaumban1655

8. A szellemi jóság ünnepe1656

148. A vándor hitszónokok tanítása Betszaidában1657

1. A próféták új tanodája1657

2. A betszaidai kórház1658

3. Az Atya ügye1659

4. A rossz, a bűn és a gonoszság1659

5. A megpróbáltatás célja1661

6. A szenvedés félreértelmezése —
beszélgetés Jóbról
1662

7. Az elsorvadt kezű ember1664

8. Az utolsó betszaidai hét1665

9. A lebénult ember meggyógyítása1666

149. A második tanhirdető vándorút1668

1. Jézus hírnevének terjedése1668

2. Az emberek hozzáállása1670

3. A vallási vezetők ellenségessége1672

4. A tanhirdető vándorút lefolyása1673

5. Tanítás a megelégedettségről1674

6. „Félni az Urat”1675

7. Visszatérés Betszaidába1677

150. A harmadik tanhirdető vándorút1678

1. A női vándor hitszónokok testülete1678

2. A magadáni megálló1679

3. A szombat Tibériásban1680

4. Az apostolok kettesével való kiküldése1681

5. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?1682

6. Az esti tanítások1683

7. Időzés Názáretben1683

8. A szombati istentisztelet1684

9. A názáreti elutasítás1686

151. Időzés és tanítás a parton1688

1. A magvetőről szóló példabeszéd1688

2. A példabeszéd értelmezése1689

3. További beszélgetés a példázatokról1691

4. Újabb példabeszédek a tónál1693

5. A kheresai út1694

6. A kheresai eszelős1695

152. A kapernaumi válsághoz vezető események1698

1. Jairus házában1699

2. Az ötezer ember jóllakatása1700

3. A királycsináló mellékesemény1702

4. Simon Péter éjszakai látomása1703

5. Újra Betszaidában1703

6. Genezáretben1705

7. Jeruzsálemben1706

153. A kapernaumi válság1707

1. Az előkészületek sora1707

2. A korszakos beszéd1709

3. A beszéd után1712

4. Az utolsó szavak a zsinagógában1713

5. A szombat este1715

154. Az utolsó napok Kapernaumban1717

1. A tanácskozás hete1717

2. A pihenés hete1718

3. A második megbeszélés Tibériásban1719

4. Szombat éjjel Kapernaumban1719

5. A mozgalmas vasárnap reggel1720

6. Jézus családjának megérkezése1721

7. A sietve távozás1723

155. Menekülés Észak-Galileán át1725

1. Miért háborognak a pogányok?1725

2. A vándor hitszónokok Korazinban1726

3. Cezárea-Filippiben1727

4. Útban Fönícia felé1728

5. Beszélgetés az igaz vallásról1728

6. A második beszélgetés a vallásról1730

156. Időzés Türoszban és Szidonban1734

1. A szíriai nő1734

2. Tanítás Szidonban1735

3. Utazás a partvidéken1736

4. Türoszban1737

5. Jézus Türoszban tanít1737

6. Visszatérés Föníciából1741

157. Cezárea-Filippiben1743

1. A templomi adószedő1743

2. Betszaida-Juliászban1744

3. Péter hitet tesz1745

4. Beszélgetés az Országról1746

5. Az új felfogás1748

6. A következő délután1748

7. András beszélgetései1750

158. Az átlényegülés hegye1752

1. Az átlényegülés1752

2. Útban lefelé a hegyről1754

3. Az átlényegülés jelentése1755

4. A nyavalyatörős fiú1755

5. Jézus meggyógyítja a fiút1757

6. Kelszosz kertjében1758

7. Péter tiltakozása1759

8. Péter házában1761

159. A tízvárosi vándorút1762

1. A megbocsátásról szóló tan hirdetése1762

2. A különös tanhirdető1764

3. Intelem a tanítóknak és a híveknek1765

4. Beszélgetés Nátániellel1767

5. Jézus vallásának igenlő jellege1769

6. Visszatérés Magadánba1771

160. Alexandriai Rodan1772

1. Rodan görög bölcselete1772

2. Az életvezetés művészete1775

3. Az érettség csábításai1777

4. Az érettségi egyensúly1778

5. Az eszménykép vallása1780

161. További viták Rodannal1783

1. Az Isten személyisége1783

2. Jézus isteni természete1785

3. Jézus emberi és isteni elméje1787

162. A sátoros ünnepen1788

1. A jeruzsálemi látogatás veszélyei1788

2. Az első templomi beszéd1790

3. A házasságtörésen ért asszony1792

4. A sátoros ünnep1793

5. Hitszónoklat a világ világosságáról1794

6. Beszéd az élet vizéről1795

7. Beszéd a szellemi szabadságról1796

8. Látogatás Mártánál és Máriánál1797

9. Betlehemben Abnerrel1798

163. A hetvenek felavatása Magadánban1800

1. A hetvenek felavatása1800

2. A gazdag ifjú és a többiek1801

3. Vita a vagyonról1803

4. Búcsú a hetvenektől1804

5. A tábor áthelyezése Pellába1806

6. A hetvenek visszatérése1806

7. Felkészülés az utolsó küldetésre1808

164. A templomszentelés ünnepén1809

1. A jó szamaritánus története1809

2. Jeruzsálemben1810

3. A vak koldus meggyógyítása1811

4. Jósiás a Szanhedrin előtt1813

5. Tanítás Salamon csarnokában1815

165. A pereai küldetés kezdete1817

1. A pellai táborban1817

2. Hitszónoklat a jó pásztorról1818

3. Szombati hitszónoklat Pellában1819

4. Az örökség felosztása1821

5. Beszéd az apostoloknak a vagyonról1823

6. Válasz Péter kérdésére1824

166. Az utolsó látogatás Észak-Pereában1825

1. A farizeusok Ragabában1825

2. A tíz leprás1827

3. A geraszai hitszónoklat1828

4. A véletlenekről szóló tanítás1830

5. A filadelfiai gyülekezet1831

167. Látogatás Filadelfiában1833

1. Reggeli a farizeusokkal1833

2. A nagy estebédről szóló példabeszéd1835

3. Az erőtlen szellemű asszony1835

4. A Betániából jött üzenet1836

5. Útban Betániába1838

6. A kisgyermekek megáldása1839

7. Beszélgetés az angyalokról1840

168. Lázár feltámasztása1842

1. Lázár sírjánál1843

2. Lázár feltámasztása1845

3. A Szanhedrin ülése1847

4. Az ima meghallgatása1848

5. Lázár további sorsa1849

169. Az utolsó tanítás Pellában1850

1. Példabeszéd az elveszett fiúról1850

2. Példabeszéd a ravasz intézőről1853

3. A gazdag ember és a koldus1854

4. Az Atya és az ő Országa1855

170. A mennyország1858

1. A mennyországgal kapcsolatos felfogások1858

2. Jézus felfogása az Országról1859

3. Az igazságossággal kapcsolatban1861

4. Jézus tanítása az Országról1862

5. Az Országról alkotott későbbi eszmék1864

171. Úton Jeruzsálembe1867

1. Elindulás Pellából1868

2. A költségek számbavétele1869

3. A pereai vándorút1870

4. Tanítás Liviaszban1871

5. A jerikói vak ember1873

6. Látogatás Zákeusnál1873

7. „Ahogy Jézus arra ment”1874

8. Példázat a minákról1875

172. Bevonulás Jeruzsálembe1878

1. A szombat Betániában1878

2. Vasárnap reggel az apostolokkal1880

3. Elindulás Jeruzsálembe1880

4. Időzés a templomnál1883

5. Az apostolok hozzáállása1883

173. A hétfői nap Jeruzsálemben1888

1. A templom megtisztítása1888

2. A Mester tekintélyének megkérdőjelezése1891

3. Példabeszéd a két fiúról1893

4. Példabeszéd a távollévő földbirtokosról1893

5. Példabeszéd az esküvői lakomáról1894

174. A keddi reggel a templomban1897

1. Isteni megbocsátás1898

2. A zsidó vezetők kérdései1899

3. A szadduceusok és a feltámadás1900

4. A nagy parancsolat1901

5. Az érdeklődő görögök1902

175. Az utolsó templomi beszéd1905

1. A beszéd1905

2. Az egyes zsidók helyzete1909

3. A Szanhedrin sorsdöntő ülése1909

4. A jeruzsálemi helyzet1910

176. Kedd este az Olajfák hegyén1912

1. Jeruzsálem pusztulása1912

2. A Mester második eljövetele1914

3. Későbbi beszélgetés a táborban1916

4. Mihály visszatérése1918

177. Szerda, a pihenés napja1920

1. Egy nap egyedül az Istennel1920

2. Az otthoni gyermekkori évek1921

3. Napközben a táborban1923

4. Júdás és a főpapok1924

5. Az utolsó együtt töltött óra1927

178. Az utolsó nap a táborban1929

1. Beszélgetés a fiúi elismertségről és az állampolgárságról1929

2. Ebéd után1932

3. Útban az estebédre1934

179. Az utolsó estebéd1936

1. A megkülönböztetés utáni vágy1936

2. Az estebéd kezdete1937

3. Az apostolok lábának megmosása1938

4. Az árulóhoz intézett utolsó szavak1940

5. A megemlékezési estebéd meghonosítása1941

180. A búcsúbeszéd1944

1. Az új parancsolat1944

2. A szőlőtő és az ágak1945

3. A világ ellenségessége1946

4. A megígért segítő1948

5. Az Igazság Szelleme1949

6. A távozás szükségessége1951

181. Az utolsó intelmek és figyelmeztetések1953

1. Az utolsó vigasztaló szavak1953

2. Személyes búcsúintelmek1955

182. A Getszemániban1963

1. Az utolsó csoportos ima1963

2. Az árulás előtti utolsó óra1966

3. Egyedül a Getszemániban1968

183. Jézus elárulása és elfogása1971

1. Az Atya akarata1971

2. Júdás a városban1972

3. A Mester elfogása1973

4. Vita az olajütőnél1975

5. Útban a főpap palotájához1977

184. A Szanhedrin bírósága előtt1978

1. Az Annás által lefolytatott vizsgálat1978

2. Péter az udvarban1980

3. A Szanhedrin tagjaiból álló bíróság előtt1982

4. A megaláztatás órája1984

5. A bíróság második ülése1985

185. A Pilátus előtti per1987

1. Pilátus helytartó1987

2. Jézus megjelenik Pilátus előtt1989

3. Pilátus magánkihallgatása1991

4. Jézus Heródes előtt1992

5. Jézus visszatér Pilátushoz1993

6. Pilátus utolsó próbálkozása1994

7. Pilátus utolsó kérdései1995

8. Pilátus gyászos megfutamodása1996

186. Röviddel a keresztre feszítés előtt1997

1. Karióti Júdás vége1997

2. A Mester hozzáállása1999

3. A megbízható Zebedeus Dávid2000

4. Előkészületek a keresztre feszítésre2001

5. Jézus halálának a páska-ünnephez való viszonya2002

187. A keresztre feszítés2004

1. Útban a Golgotához2004

2. A keresztre feszítés2006

3. A keresztre feszítés szemtanúi2008

4. A lator a kereszten2008

5. Az utolsó óra a kereszten2010

6. A keresztre feszítés után2011

188. A sírban töltött idő2012

1. Jézus temetése2012

2. A sír őrzése2014

3. A szombat napján2014

4. A kereszthalál jelentése2016

5. A kereszt tanulságai2017

189. A feltámadás2020

1. A morontia átmenet2020

2. Jézus anyagi teste2022

3. A megítéltetési feltámadás2024

4. Az üres sír felfedezése2025

5. Péter és János a sírnál2027

190. Jézus morontia jelenései2029

1. A feltámadás hírnökei2029

2. Jézus megjelenése Betániában2031

3. József házában2033

4. Jézus megjelenése a görögöknek2033

5. Séta a két testvérrel2034

191. Jelenések az apostolok és más vezetők előtt2037

1. Jelenés Péter előtt2039

2. Az első megjelenés az apostoloknak2040

3. A morontia teremtményekkel2040

4. A tizedik megjelenés (Filadelfiában)2041

5. A második megjelenés az apostoloknak2042

6. Az alexandriai jelenés2044

192. Jelenések Galileában2045

1. Jelenés a tónál2045

2. Beszélgetés az apostolokkal kettesével2047

3. A felavatás hegyén2050

4. A tóparti gyűlés2050

193. Az utolsó jelenések és a mennybemenetel2052

1. A jelenés Sikárban2053

2. A föníciai jelenés2054

3. Az utolsó jelenés Jeruzsálemben2055

4. Júdás bukásának okai2055

5. A Mester mennybemenetele2057

6. Péter gyűlést hív össze2057

194. Az Igazság Szellemének adományozása2059

1. A pünkösdi beszéd2060

2. A pünkösd jelentősége2060

3. Ami pünkösdkor történt2062

4. A keresztény egyház kezdetei2066

195. Pünkösd után2069

1. A görögök hatása2071

2. A római hatás2072

3. A római birodalom fennállása alatt2073

4. Az európai sötét korszakok2074

5. A mai kor kihívása2075

6. Az anyagelvű gondolkodás2076

7. Az anyagelvűség sérülékeny volta2078

8. Világi egyeduralom2081

9. A kereszténység előtt álló kihívás2082

10. A jövő2084

196. Jézus hite2087

1. Jézus — az ember2090

2. Jézus vallása2091

3. A vallás felsősége2093

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.