Az írások címjegyzéke

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia könyv

Az írások címjegyzéke

SzámírásSzerzőOldal

000ElőszóIsteni Tanácsos1

I. RÉSZ
A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek

SzámírásSzerzőOldal

001Az Egyetemes AtyaIsteni Tanácsos21

002Az Isten természeteIsteni Tanácsos33

003Az Isten sajátosságaiIsteni Tanácsos44

004Isten viszonya a világegyetemhezIsteni Tanácsos54

005Isten viszonya az egyénhezIsteni Tanácsos62

006Az Örökkévaló FiúIsteni Tanácsos73

007Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhezIsteni Tanácsos81

008A Végtelen SzellemIsteni Tanácsos90

009A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhezIsteni Tanácsos98

010A paradicsomi HáromságVilágegyetemi Ítélo108

011A Paradicsom Örök SzigeteBölcsesség-tökéletesíto118

012A világegyetemek mindenségeBölcsesség-tökéletesíto128

013A Paradicsom szent szféráiBölcsesség-tökéletesíto143

014A központi és isteni világegyetemBölcsesség-tökéletesíto152

015A hét felsőbb-világegyetemVilágegyetemi Ítélo164

016A Hét Tökéletes SzellemVilágegyetemi Ítélo184

017A hét legfelsőbb szellem-csoportIsteni Tanácsos197

018A Legfelsőbb Háromsági SzemélyiségekIsteni Tanácsos207

019A mellérendelt háromsági-származású lényekIsteni Tanácsos214

020A paradicsomi IstenfiakBölcsesség-tökéletesíto223

021A paradicsomi Teremtő FiakBölcsesség-tökéletesíto234

022Az Isten Háromságot-elért FiaiFenséges Hírvivo243

023A Független HírvivőkIsteni Tanácsos256

024A Végtelen Szellem felsőbb személyiségeiIsteni Tanácsos264

025A tér hírvivő seregeiNagytekintélyu273

026A központi világegyetem segédkező szellemeiBölcsesség-tökéletesíto285

027Az elsőrendű szupernáfok segédkezéseBölcsesség-tökéletesíto298

028A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemeiFenséges Hírvivo306

029A Világegyetemi Erőtér-irányítókVilágegyetemi Ítélo319

030A nagy világegyetem személyiségeiFenséges Hírvivo330

031A végleges testületekIsteni Tanácsos és Egy Ismeretlen Nevu és Származású345

II. RÉSZ
A helyi világegyetem

SzámírásSzerzőOldal

032A helyi világegyetemek kialakulásaFenséges Hírvivo357

033A helyi világegyetem igazgatásaFoangyalok Vezetoje366

034A helyi világegyetemi AnyaszellemFenséges Hírvivo374

035A helyi világegyetemi IstenfiakFoangyalok Vezetoje384

036Az élethordozókVorondadek Fiú396

037A helyi világegyetem személyiségeiRagyogó Estcsillag406

038A helyi világegyetem segédkező szellemeiMelkizedek418

039A szeráfseregekMelkizedek426

040A felemelkedő IstenfiakFenséges Hírvivo443

041A helyi világegyetem fizikai sajátosságaiFoangyal455

042Energia — elme és anyagFenséges Hírvivo467

043A csillagvilágokMalavatia Melkizedek485

044Az égi mesterekFoangyal497

045A helyi csillagrendszer igazgatásaMelkizedek509

046A helyi csillagrendszer központjaFoangyal519

047A hét lakóvilágRagyogó Estcsillag530

048A morontia életFoangyal541

049A lakott világokMelkizedek559

050A BolygóhercegekMásodrendu Lanonandek572

051A Bolygók ÁdámjaiMásodrendu Lanonandek580

052A bolygók halandói korszakaiFenséges Hírvivo589

053A Lucifer-féle lázadásManovandet Melkizedek601

054A Lucifer-féle lázadás okozta gondokFenséges Hírvivo613

055A fény és élet világaiFenséges Hírvivo621

056Az egyetemes egységFenséges Hírvivo és Makiventa Melkizedek637

III. RÉSZ
Az Urantia története

SzámírásSzerzőOldal

057Az Urantia keletkezéseÉlethordozó 651

058Élet létesítése az UrantiánÉlethordozó 664

059A tengervízi élet az UrantiánÉlethordozó 672

060Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakábanÉlethordozó 685

061Az emlősök kora az UrantiánÉlethordozó 693

062Az emberi kor hajnalának ősi fajaiÉlethordozó 703

063Az első embercsaládÉlethordozó 711

064A színes evolúciós emberfajtákÉlethordozó 718

065Az evolúció felügyeleteÉlethordozó 730

066Az Urantia BolygóhercegeMelkizedek741

067A lázadás a bolygónMelkizedek754

068A polgárosodás hajnalaMelkizedek763

069Kezdetleges emberi intézményekMelkizedek772

070Az emberi közösségek kormányzásának fejlődéseMelkizedek783

071Az állam fejlődéseMelkizedek800

072Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedéseMelkizedek808

073Az ÉdenkertSzolonia821

074Ádám és ÉvaSzolonia828

075Ádám és Éva vétségeSzolonia839

076A második kertSzolonia847

077A köztes teremtményekFoangyal855

078Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni időkbenFoangyal868

079Az andita terjeszkedés keletenFoangyal878

080Az andita terjeszkedés nyugatonFoangyal889

081A mai polgárosodott viszonyok kialakulásaFoangyal900

082A házasság fejlődéseSzeráf Vezeto913

083A házasság intézményeSzeráf Vezeto922

084Házasság és családi életSzeráf Vezeto931

085Az istenimádás gyökereiRagyogó Estcsillag944

086A vallás fejlődésének korai szakaszaRagyogó Estcsillag950

087A kísértettiszteletekRagyogó Estcsillag958

088Bűvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslásRagyogó Estcsillag967

089Bűn, áldozás és vezeklésRagyogó Estcsillag974

090Sámánizmus — javasok és papokMelkizedek986

091Az ima fejlődéseKözteslények Vezetoje994

092A vallás fejlődésének későbbi szakaszaMelkizedek1003

093Makiventa MelkizedekMelkizedek1014

094A Melkizedek tanítások keletenMelkizedek1027

095A Melkizedek tanítások a LevantébanMelkizedek1042

096Jahve — a héberek IsteneMelkizedek1052

097Az istenkép fejlődése a héber népek körébenMelkizedek1062

098A Melkizedek tanítások nyugatonMelkizedek1077

099A vallást kísérő társadalmi nehézségekMelkizedek1086

100Az ember által megtapasztalható vallásMelkizedek1094

101A vallás valódi természeteMelkizedek1104

102A vallásos hit alapjaiMelkizedek1118

103A vallásos tapasztalás valóságaMelkizedek1129

104A háromság fogalmának kiteljesedéseMelkizedek1143

105Istenség és valóságMelkizedek1152

106Világegyetemi valóságszintekMelkizedek1162

107A Gondolatigazítók eredete és természeteFüggetlen Hírvivo1176

108A Gondolatigazítók küldetése és segédkezéseFüggetlen Hírvivo1185

109Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhezFüggetlen Hírvivo1195

110Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhezFüggetlen Hírvivo1203

111Az Igazító és a lélekFüggetlen Hírvivo1215

112A személyiség továbbéléseFüggetlen Hírvivo1225

113A szeráfi beteljesülés-őrangyalokSzeráf Vezeto1241

114A bolygó szeráfi kormányaSzeráf Vezeto1250

115A Legfelsőbb LényFenséges Hírvivo1260

116A Mindenható LegfelsőbbFenséges Hírvivo1268

117A Legfelsőbb IstenFenséges Hírvivo1278

118Legfelsőbb és Végleges — idő és térFenséges Hírvivo1294

119Krisztus Mihály alászállásaiEstcsillagok Vezetoje1308

IV. RÉSZ
Jézus élete és tanításai

SzámírásSzerzőOldal

120Mihály megtestesülése az UrantiánMantutia Melchizedek1323

121Mihály alászállásának koraKözteslény bizottság1332

122Jézus megszületése és kisgyermekkoraKözteslény bizottság1344

123Jézus zsengekoraKözteslény bizottság1355

124Jézus kései gyermekkoraKözteslény bizottság1366

125Jézus JeruzsálembenKözteslény bizottság1377

126A két legválságosabb évKözteslény bizottság1386

127A kamaszkori évekKözteslény bizottság1395

128Jézus korai felnőttkoraKözteslény bizottság1407

129Jézus későbbi felnőttkori életeKözteslény bizottság1419

130Úton RómábaKözteslény bizottság1427

131A világ vallásaiKözteslény bizottság1442

132Időzés RómábanKözteslény bizottság1455

133Visszatérés RómábólKözteslény bizottság1468

134Az átmeneti évekKözteslény bizottság1483

135Keresztelő JánosKözteslény bizottság1496

136A keresztelés és a negyven napKözteslény bizottság1509

137Időzés GalileábanKözteslény bizottság1524

138Az Ország hírnökeinek felkészítéseKözteslény bizottság1538

139A tizenkét apostolKözteslény bizottság1548

140A tizenkettek felavatásaKözteslény bizottság1568

141A nyilvános működés elkezdéseKözteslény bizottság1587

142A páska-ünnep JeruzsálembenKözteslény bizottság1596

143Utazás Szamarián átKözteslény bizottság1607

144Gilboában és a TízvárosbanKözteslény bizottság1617

145Négy eseménydús nap KapernaumbanKözteslény bizottság1628

146Az első tanhirdető vándorút GalileábanKözteslény bizottság1637

147Rövid látogatás JeruzsálembenKözteslény bizottság1647

148A vándor hitszónokok tanítása BetszaidábanKözteslény bizottság1657

149A második tanhirdető vándorútKözteslény bizottság1668

150A harmadik tanhirdető vándorútKözteslény bizottság1678

151Időzés és tanítás a partonKözteslény bizottság1688

152A kapernaumi válsághoz vezető eseményekKözteslény bizottság1698

153A kapernaumi válságKözteslény bizottság1707

154Az utolsó napok KapernaumbanKözteslény bizottság1717

155Menekülés Észak-Galileán átKözteslény bizottság1725

156Időzés Türoszban és SzidonbanKözteslény bizottság1734

157Cezárea-FilippibenKözteslény bizottság1743

158Az átlényegülés hegyeKözteslény bizottság1752

159A tízvárosi vándorútKözteslény bizottság1762

160Alexandriai RodanKözteslény bizottság1772

161További viták RodannalKözteslény bizottság1783

162A sátoros ünnepenKözteslény bizottság1788

163A hetvenek felavatása MagadánbanKözteslény bizottság1800

164A templomszentelés ünnepénKözteslény bizottság1809

165A pereai küldetés kezdeteKözteslény bizottság1817

166Az utolsó látogatás Észak-PereábanKözteslény bizottság1825

167Látogatás FiladelfiábanKözteslény bizottság1833

168Lázár feltámasztásaKözteslény bizottság1842

169Az utolsó tanítás PellábanKözteslény bizottság1850

170A mennyországKözteslény bizottság1858

171Úton JeruzsálembeKözteslény bizottság1867

172Bevonulás JeruzsálembeKözteslény bizottság1878

173A hétfői nap JeruzsálembenKözteslény bizottság1888

174A keddi reggel a templombanKözteslény bizottság1897

175Az utolsó templomi beszédKözteslény bizottság1905

176Kedd este az Olajfák hegyénKözteslény bizottság1912

177Szerda, a pihenés napjaKözteslény bizottság1920

178Az utolsó nap a táborbanKözteslény bizottság1929

179Az utolsó estebédKözteslény bizottság1936

180A búcsúbeszédKözteslény bizottság1944

181Az utolsó intelmek és figyelmeztetésekKözteslény bizottság1953

182A GetszemánibanKözteslény bizottság1963

183Jézus elárulása és elfogásaKözteslény bizottság1971

184A Szanhedrin bírósága előttKözteslény bizottság1978

185A Pilátus előtti perKözteslény bizottság1987

186Röviddel a keresztre feszítés előttKözteslény bizottság1997

187A keresztre feszítésKözteslény bizottság2004

188A sírban töltött időKözteslény bizottság2012

189A feltámadásKözteslény bizottság2020

190Jézus morontia jelenéseiKözteslény bizottság2029

191Jelenések az apostolok és más vezetők előttKözteslény bizottság2037

192Jelenések GalileábanKözteslény bizottság2045

193Az utolsó jelenések és a mennybemenetelKözteslény bizottság2052

194Az Igazság Szellemének adományozásaKözteslény bizottság2059

195Pünkösd utánKözteslény bizottság2069

196Jézus hiteKözteslény bizottság2087

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.