Az írások címjegyzéke

   
   Red Jesus Text: Be | Ki    Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

AZ URANTIA KÖNYV

Az írások címjegyzéke

Írás . Cím . Szerző

000. Előszó . Isteni Tanácsos

I. rész
A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek

001. Az Egyetemes Atya . Isteni Tanácsos
002. Az Isten természete . Isteni Tanácsos
003. Az Isten sajátosságai . Isteni Tanácsos
004. Isten viszonya a világegyetemhez . Isteni Tanácsos
005. Isten viszonya az egyénhez . Isteni Tanácsos
006. Az Örökkévaló Fiú . Isteni Tanácsos
007. Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhez . Isteni Tanácsos
008. A Végtelen Szellem . Isteni Tanácsos
009. A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez . Isteni Tanácsos
010. A paradicsomi Háromság . Világegyetemi Ítélo
011. A Paradicsom Örök Szigete . Bölcsesség-tökéletesíto
012. A világegyetemek mindensége . Bölcsesség-tökéletesíto
013. A Paradicsom szent szférái . Bölcsesség-tökéletesíto
014. A központi és isteni világegyetem . Bölcsesség-tökéletesíto
015. A hét felsőbb-világegyetem . Világegyetemi Ítélő
016. A hét Tökéletes Szellem . Világegyetemi Ítélo
017. A hét legfelsobb szellem-csoport . Isteni Tanácsos
018. A Legfelsobb Háromsági Személyiségek . Isteni Tanácsos
019. A mellérendelt háromsági-származású lények . Isteni Tanácsos
020. A paradicsomi Istenfiak . Bölcsesség-tökéletesíto
021. A paradicsomi Teremto Fiak . Bölcsesség-tökéletesíto
022. Az Isten Háromságot-elért Fiai . Fenséges Hírvivo
023. A Független Hírvivok . Isteni Tanácsos
024. A végtelen szellem felsobb személyiségei . Isteni Tanácsos
025. A tér hírvivo seregei . Nagytekintélyu
026. A központi világegyetem segédkezo szellemei . Bölcsesség-tökéletesíto
027. Az elsorendu szupernáfok segédkezése . Bölcsesség-tökéletesíto
028. A felsobb-világegyetemek segédkezo szellemei . Fenséges Hírvivo
029. A Világegyetemi Erotér-irányítók . Világegyetemi Ítélo
030. A nagy világegyetem személyiségei . Fenséges Hírvivo
031. A végleges testületek . Isteni Tanácsos és Egy Ismeretlen Nevu és Származású

II. rész
A helyi világegyetem

Írás . Cím . Szerző

032. A helyi világegyetemek kialakulása . Fenséges Hírvivo
033. A helyi világegyetem igazgatása . Foangyalok Vezetoje
034. A helyi világegyetemi Anyaszellem . Fenséges Hírvivo
035. A helyi világegyetemi Istenfiak . Foangyalok Vezetoje
036. Az Élethordozók . Vorondadek Fiú
037. A helyi világegyetem személyiségei . Ragyogó Estcsillag
038. A helyi világegyetem segédkezo szellemei . Melkizedek
039. A szeráfseregek . Melkizedek
040. A felemelkedo Istenfiak . Fenséges Hírvivo
041. A helyi világegyetem fizikai sajátosságai . Foangyal
042. Energia – elme és anyag . Fenséges Hírvivo
043. A csillagvilágok . Malavatia Melkizedek
044. Az égi mesterek . Foangyal
045. A helyi csillagrendszer igazgatása . Melkizedek
046. A helyi csillagrendszer központja . Foangyal
047. A hét lakóvilág . Ragyogó Estcsillag
048. A morontia élet . Foangyal
049. A lakott világok . Melkizedek
050. A Bolygóhercegek . Másodrendu Lanonandek
051. A Bolygók Ádámjai . Másodrendu Lanonandek
052. A bolygók halandói korszakai . Fenséges Hírvivo
053. A Lucifer-féle lázadás . Manovandet Melkizedek
054. A Lucifer-féle lázadásból eredo problémák . Fenséges Hírvivo
055. A fény és élet világai . Fenséges Hírvivo
056. Az egyetemes egység . Fenséges Hírvivo és Makiventa Melkizedek

III. rész
Az Urantia története

Írás . Cím . Szerző

057. Az Urantia keletkezése . Élethordozó
058. Élet létesítése az Urantián . Élethordozó
059. A tengervízi élet az Urantián . Élethordozó
060. Az Urantia a korai szárazföldi élet idoszakában . Élethordozó
061. Az emlosök kora az Urantián . Élethordozó
062. Az emberi kor hajnalának osi fajai . Élethordozó
063. Az elso embercsalád . Élethordozó
064. A színes evolúciós emberfajták . Élethordozó
065. Az evolúció felügyelete . Élethordozó
066. Az Urantia Bolygóhercege . Melkizedek
067. A lázadás a bolygón . Melkizedek
068. A polgárosodás hajnala . Melkizedek
069. A kezdetleges emberi intézmények . Melkizedek
070. Az emberi közösségek kormányzásának fejlodése . Melkizedek
071. Az állam fejlodése . Melkizedek
072. Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése . Melkizedek
073. Az Édenkert . Szolonia
074. Ádám és Éva . Szolonia
075. Ádám és Éva vétke . Szolonia
076. A második kert . Szolonia
077. A köztes teremtmények . Foangyal
078. Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni idokben . Foangyal
079. Az andita terjeszkedés keleten . Foangyal
080. Az andita terjeszkedés nyugaton . Foangyal
081. A mai polgárosodott viszonyok kialakulása . Foangyal
082. A házasság fejlodése . Szeráf Vezeto
083. A házasság intézménye . Szeráf Vezeto
084. Házasság és családi élet . Szeráf Vezeto
085. Az istenimádás gyökerei . Ragyogó Estcsillag
086. A vallás fejlodésének korai szakasza . Ragyogó Estcsillag
087. A kísértettiszteletek . Ragyogó Estcsillag
088. Buvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslás . Ragyogó Estcsillag
089. Bun, áldozás és vezeklés . Ragyogó Estcsillag
090. Sámánizmus – javasok és papok . Melkizedek
091. Az ima fejlodése . Közteslények Vezetoje
092. A vallás fejlodésének késobbi szakasza . Melkizedek
093. Makiventa Melkizedek . Melkizedek
094. A Melkizedek tanítások keleten . Melkizedek
095. A Melkizedek tanítások a Levantéban . Melkizedek
096. Jahve – a héberek Istene . Melkizedek
097. Az istenkép fejlodése a héber népek körében . Melkizedek
098. A Melkizedek tanítások nyugaton . Melkizedek
099. A vallás társadalmi problémái . Melkizedek
100. Az ember által megtapasztalható vallás . Melkizedek
101. A vallás valódi természete . Melkizedek
102. A vallásos hit alapjai . Melkizedek
103. A vallásos tapasztalás valósága . Melkizedek
104. A háromság fogalmának kiteljesedése . Melkizedek
105. Istenség és valóság . Melkizedek x Az írások címjegyzéke
106. Világegyetemi valóságszintek . Melkizedek
107. A Gondolatigazítók eredete és természete . Független Hírvivo
108. A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése . Független Hírvivo
109. Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhez . Független Hírvivo
110. Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhez . Független Hírvivo
111. Az Igazító és a lélek . Független Hírvivo
112. A személyiség továbbélése . Független Hírvivo
113. A szeráfi végzet-orangyalok . Szeráf Vezeto
114. A bolygók szeráfi kormányzása . Szeráf Vezeto
115. A Legfelsobb Lény . Fenséges Hírvivo
116. A Mindenható Legfelsobb . Fenséges Hírvivo
117. A Legfelsobb Isten . Fenséges Hírvivo
118. Legfelsobb és Végleges – ido és tér . Fenséges Hírvivo
119. Krisztus Mihály alászállásai . Estcsillagok Vezetoje

IV. rész
Jézus élete és tanításai

Írás . Cím . Szerző

120. Mihály megtestesülése az Urantián . Mantutia Melkizedek
121. Mihály alászállásának kora . Közteslény bizottság
122. Jézus megszületése és kisgyermekkora . Közteslény bizottság
123. Jézus zsengekora . Közteslény bizottság
124. Jézus kései gyermekkora . Közteslény bizottság
125. Jézus Jeruzsálemben . Közteslény bizottság
126. A két legválságosabb év . Közteslény bizottság
127. A kamaszkori évek . Közteslény bizottság
128. Jézus korai felnottkora . Közteslény bizottság
129. Jézus késobbi felnottkori élete . Közteslény bizottság
130. Úton Rómába . Közteslény bizottság
131. A világ vallásai . Közteslény bizottság
132. Idozés Rómában . Közteslény bizottság
133. Visszatérés Rómából . Közteslény bizottság
134. Az átmeneti évek . Közteslény bizottság
135. Keresztelo János . Közteslény bizottság
136. A keresztelés és a negyven nap . Közteslény bizottság
137. Idozés Galileában . Közteslény bizottság
138. Az Ország hírnökeinek felkészítése . Közteslény bizottság
139. A tizenkét apostol . Közteslény bizottság
140. A tizenkettek felavatása . Közteslény bizottság
141. A nyilvános muködés elkezdése . Közteslény bizottság
142. A páska-ünnep Jeruzsálemben . Közteslény bizottság
143. Utazás Szamarián át . Közteslény bizottság
144. Gilboában és a Tízvárosban . Közteslény bizottság
145. Négy eseménydús nap Kapernaumban . Közteslény bizottság
146. Az elso tanhirdeto vándorút Galileában . Közteslény bizottság
147. Rövid látogatás Jeruzsálemben . Közteslény bizottság
148. A vándor hitszónokok tanítása Betszaidában . Közteslény bizottság
149. A második tanhirdeto vándorút . Közteslény bizottság
150. A harmadik tanhirdeto vándorút . Közteslény bizottság
151. Idozés és tanítás a parton . Közteslény bizottság
152. A kapernaumi válsághoz vezeto események . Közteslény bizottság
153. A kapernaumi válság . Közteslény bizottság
154. Az utolsó napok Kapernaumban . Közteslény bizottság
155. Menekülés Észak-Galileán át . Közteslény bizottság
156. Idozés Tiruszban és Szidonban . Közteslény bizottság
157. Cezárea-Filippiben . Közteslény bizottság
158. Az átlényegülés hegye . Közteslény bizottság
159. A tízvárosi vándorút . Közteslény bizottság
160. Alexandriai Rodan . Közteslény bizottság
161. További viták Rodannal . Közteslény bizottság
162. A sátoros ünnepen . Közteslény bizottság
163. A hetvenek felavatása Magadánban . Közteslény bizottság
164. A templomszentelés ünnepén . Közteslény bizottság
165. A pereai küldetés kezdete . Közteslény bizottság
166. Az utolsó látogatás Észak-Pereában . Közteslény bizottság
167. Látogatás Filadelfiában . Közteslény bizottság
168. Lázár feltámasztása . Közteslény bizottság
169. Az utolsó tanítás Pellában . Közteslény bizottság
170. A mennyország . Közteslény bizottság
171. Úton Jeruzsálembe . Közteslény bizottság
172. Bevonulás Jeruzsálembe . Közteslény bizottság
173. A hétfoi nap Jeruzsálemben . Közteslény bizottság
174. A keddi reggel a templomban . Közteslény bizottság
175. Az utolsó templomi beszéd . Közteslény bizottság
176. Kedd este az Olajfák hegyén . Közteslény bizottság
177. Szerda, a pihenés napja . Közteslény bizottság
178. Az utolsó nap a táborban . Közteslény bizottság
179. Az Utolsó Estebéd . Közteslény bizottság
180. A búcsúbeszéd . Közteslény bizottság
181. Az utolsó intelmek és figyelmeztetések . Közteslény bizottság
182. A Getszemániban . Közteslény bizottság
183. Jézus elárulása és elfogása . Közteslény bizottság
184. A Szanhedrin bírósága elott . Közteslény bizottság
185. A Pilátus elotti per . Közteslény bizottság
186. Röviddel a keresztre feszítés elott . Közteslény bizottság
187. A keresztre feszítés . Közteslény bizottság
188. A sírban töltött ido . Közteslény bizottság
189. A feltámadás . Közteslény bizottság
190. Jézus morontia jelenései . Közteslény bizottság
191. Jelenések az apostolok és más vezetok elott . Közteslény bizottság
192. Jelenések Galileában . Közteslény bizottság
193. Az utolsó jelenések és a mennybemenetel . Közteslény bizottság
194. Az Igazság Szellemének adományozása . Közteslény bizottság
195. Pünkösd után . Közteslény bizottság
196. Jézus hite . Közteslény bizottság

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.