Tytuły przekazów

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Tytuły przekazów

Nr.PrzekazAutorStrona

000PrzedmowaNiebiański Radca1

CZĘŚĆ I
Wszechświat Centralny i Superwszechświaty

Nr.PrzekazAutorStrona

001Ojciec UniwersalnyNiebiański Radca21

002Natura BogaNiebiański Radca33

003Atrybuty BogaNiebiański Radca44

004Stosunek Boga do wszechświataNiebiański Radca54

005Stosunek Boga do jednostkiNiebiański Radca62

006Wieczny SynNiebiański Radca73

007Stosunek Wiecznego Syna do wszechświataNiebiański Radca81

008Nieskończony DuchNiebiański Radca90

009Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświataNiebiański Radca98

010Rajska TrójcaUniwersalny Cenzor108

011Wieczna Wyspa RajPerfektor Mądrości118

012Wszechświat wszechświatówPerfektor Mądrości128

013Święte sfery RajuPerfektor Mądrości143

014Wszechświat centralny i BoskiPerfektor Mądrości152

015Siedem superwszechświatówUniwersalny Cenzor164

016Siedem Duchów NadrzędnychUniwersalny Cenzor184

017Siedem grup Duchów NajwyższychNiebiański Radca197

018Najwyższe Osobowości TrójcyNiebiański Radca207

019Partnerzy—pochodzący od TrójcyNiebiański Radca214

020Rajscy Synowie BogaPerfektor Mądrości223

021Rajscy Synowie StwórcyPerfektor Mądrości234

022Utrójcowieni Synowie BogaMożny Posłaniec243

023Samotni PosłańcyNiebiański Radca256

024Wyższe Osobowości Nieskończonego DuchaNiebiański Radca264

025Zastępy Posłańców PrzestrzeniPosiadający Wysokie Uprawnienia273

026Duchy usługujące wszechświata centralnegoPerfektor Mądrości285

027Służba supernafinów klasy pierwszejPerfektor Mądrości298

028Duchy usługujące superwszechświatówMożny Posłaniec306

029Dyspozytorzy Mocy WszechświataUniwersalny Cenzor319

030Osobowości wielkiego wszechświataMożny Posłaniec330

031Korpus FinalizmuNiebiański Radca i Nieposiadający Imienia i Numeru345

CZĘŚĆ II
Wszechświat Lokalny

Nr.PrzekazAutorStrona

032Ewolucja wszechświatów lokalnychMożny Posłaniec357

033Administracja wszechświata lokalnegoSzef Archaniołów366

034Matka Duch wszechświata lokalnegoMożny Posłaniec374

035Synowie Boży wszechświata lokalnegoSzef Archaniołów384

036Nosiciele ŻyciaSyn Vorondadek396

037Osobowości wszechświata lokalnegoGwiazda Błyszcząca Wieczorna406

038Duchy usługujące wszechświata lokalnegoMelchizedek418

039Zastępy seraficzneMelchizedek426

040Wznoszący się Synowie BogaMożny Posłaniec443

041Fizyczne aspekty wszechświata lokalnegoArchanioł455

042Energia — umysł i materiaMożny Posłaniec467

043KonstelacjeMalavatia Melchizedek485

044Niebiańscy twórcyArchanioł497

045Administracja systemu lokalnegoMelchizedek509

046Zarząd systemu lokalnegoArchanioł519

047Siedem światów-mieszkańGwiazda Błyszcząca Wieczorna530

048Życie morontialneArchanioł541

049Światy zamieszkałeMelchizedek559

050Książęta PlanetarniLanonandek klasy drugiej572

051Adamowie PlanetarniLanonandek klasy drugiej580

052Planetarne epoki śmiertelnikówMożny Posłaniec589

053Bunt LucyferaManovandet Melchizedek601

054Problemy wynikające z buntu LucyferaMożny Posłaniec613

055Sfery światłości i życiaMożny Posłaniec621

056Jedność wszechświatowaMożny Posłaniec i Machiventa Melchizedek637

CZĘŚĆ III
Historia Urantii

Nr.PrzekazAutorStrona

057Pochodzenie UrantiiNosiciel Życia651

058Ustanowienie życia na UrantiiNosiciel Życia664

059Era życia morskiego na UrantiiNosiciel Życia672

060Urantia we wczesnej erze życia lądowegoNosiciel Życia685

061Era ssaków na UrantiiNosiciel Życia693

062Zaranie gatunku człowieka pierwotnegoNosiciel Życia703

063Pierwsza rodzina ludzkaNosiciel Życia711

064Ewolucyjne rasy koloroweNosiciel Życia718

065Kontrola ewolucjiNosiciel Życia730

066Planetarny Książę UrantiiMelchizedek741

067Bunt planetarnyMelchizedek754

068Zaranie cywilizacjiMelchizedek763

069Prymitywne instytucje ludzkieMelchizedek772

070Ewolucja rządu u ludziMelchizedek783

071Kształtowanie się państwaMelchizedek800

072Rząd na pobliskiej planecieMelchizedek808

073Ogród EdenSolonia821

074Adam i EwaSolonia828

075Odstępstwo Adama i EwySolonia839

076Drugi ogródSolonia847

077Istoty pośrednieArchanioł855

078Rasa fioletowa po dniach AdamaArchanioł868

079Rozprzestrzenianie się Anditów na WschodzieArchanioł878

080Rozprzestrzenianie się Anditów na ZachodzieArchanioł889

081Kształtowanie się cywilizacji współczesnejArchanioł900

082Ewolucja małżeństwaSzef serafinów913

083Instytucja małżeństwaSzef serafinów922

084Małżeństwo a życie rodzinneSzef serafinów931

085Początki czczeniaGwiazda Błyszcząca Wieczorna944

086Wczesne stadium ewolucji religiiGwiazda Błyszcząca Wieczorna950

087Kult duchówGwiazda Błyszcząca Wieczorna958

088Fetysze, amulety i magiaGwiazda Błyszcząca Wieczorna967

089Grzech, ofiara i pokutaGwiazda Błyszcząca Wieczorna974

090Szamanizm — uzdrawiacze i kapłaniMelchizedek986

091Ewolucja modlitwySzef pośrednich994

092Późniejsza ewolucja religiiMelchizedek1003

093Machiventa MelchizedekMelchizedek1014

094Nauki Melchizedeka na Dalekim WschodzieMelchizedek1027

095Nauki Melchizedeka na Bliskim WschodzieMelchizedek1042

096Jahwe — Bóg HebrajczykówMelchizedek1052

097Ewolucja koncepcji Boga u HebrajczykówMelchizedek1062

098Nauki Melchizedeka na ZachodzieMelchizedek1077

099Społeczne problemy religiiMelchizedek1086

100Religia w doświadczeniu ludzkimMelchizedek1094

101Prawdziwa natura religiiMelchizedek1104

102Podstawy wiary religijnejMelchizedek1118

103Rzeczywistość doświadczenia religijnegoMelchizedek1129

104Rozwój koncepcji TrójcyMelchizedek1143

105Bóstwo a rzeczywistośćMelchizedek1152

106Wszechświatowe poziomy rzeczywistościMelchizedek1162

107Pochodzenie i natura Dostrajaczy MyśliSamotny Posłaniec1176

108Misja i służba Dostrajaczy MyśliSamotny Posłaniec1185

109Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymiSamotny Posłaniec1195

110Związki między Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikamiSamotny Posłaniec1203

111Dostrajacz a duszaSamotny Posłaniec1215

112Wieczne trwanie osobowościSamotny Posłaniec1225

113Seraficzni opiekunowie przeznaczeniaSzef serafinów1241

114Seraficzny rząd planetarnySzef serafinów1250

115Istota NajwyższaMożny Posłaniec1260

116Wszechmocny NajwyższyMożny Posłaniec1268

117Bóg NajwyższyMożny Posłaniec1278

118Najwyższy i Ostateczny — czas i przestrzeńMożny Posłaniec1294

119Obdarzenia dokonane przez Chrystusa MichałaSzef Gwiazd Wieczornych1308

CZĘŚĆ IV
Życie i Nauki Jezusa

Nr.PrzekazAutorStrona

120Obdarzenie Urantii przez MichałaMantutia Melchizedek1323

121Czas, kiedy Michał obdarzał UrantięKomisja pośrednich1332

122Narodziny i lata niemowlęce JezusaKomisja pośrednich1344

123Wczesne dzieciństwo JezusaKomisja pośrednich1355

124Późne dzieciństwo JezusaKomisja pośrednich1366

125Jezus w JerozolimieKomisja pośrednich1377

126Dwa przełomowe lataKomisja pośrednich1386

127Lata młodzieńczeKomisja pośrednich1395

128Wczesny wiek męski JezusaKomisja pośrednich1407

129Jezus jako człowiek dorosłyKomisja pośrednich1419

130W drodze do RzymuKomisja pośrednich1427

131Religie świataKomisja pośrednich1442

132W RzymieKomisja pośrednich1455

133Powrót z RzymuKomisja pośrednich1468

134Lata przejścioweKomisja pośrednich1483

135Jan ChrzcicielKomisja pośrednich1496

136Chrzest i czterdzieści dniKomisja pośrednich1509

137Czas oczekiwania w GalileiKomisja pośrednich1524

138Nauczanie posłańców królestwaKomisja pośrednich1538

139Dwunastu apostołówKomisja pośrednich1548

140Wyświęcenie DwunastuKomisja pośrednich1568

141Początek działalności publicznejKomisja pośrednich1587

142Pascha w JerozolimieKomisja pośrednich1596

143Po SamariiKomisja pośrednich1607

144Na Gilboa i w DekapoluKomisja pośrednich1617

145Cztery pamiętne dni w KafarnaumKomisja pośrednich1628

146Pierwsza tura głoszenia kazań w GalileiKomisja pośrednich1637

147Krótka wizyta w JerozolimieKomisja pośrednich1647

148Nauczanie ewangelistów w BetsaidzieKomisja pośrednich1657

149Druga tura głoszenia kazańKomisja pośrednich1668

150Trzecia tura głoszenia kazańKomisja pośrednich1678

151Czas oczekiwania i nauczanie nad morzemKomisja pośrednich1688

152Wydarzenia prowadzące do kryzysu w KafarnaumKomisja pośrednich1698

153Kryzys w KafarnaumKomisja pośrednich1707

154Ostatnie dni w KafarnaumKomisja pośrednich1717

155Ucieczka przez północną GalileęKomisja pośrednich1725

156Pobyt w Tyrze i SydonieKomisja pośrednich1734

157W Cezarei FilipowejKomisja pośrednich1743

158Góra PrzemienieniaKomisja pośrednich1752

159Tura po DekapoluKomisja pośrednich1762

160Rodan z AleksandriiKomisja pośrednich1772

161Dalsze rozmowy z RodanemKomisja pośrednich1783

162Święto NamiotówKomisja pośrednich1788

163Wyświęcenie Siedemdziesięciu w MagedanieKomisja pośrednich1800

164Święto PoświęceniaKomisja pośrednich1809

165Początek misji pereańskiejKomisja pośrednich1817

166Ostatnia wizyta w północnej PereiKomisja pośrednich1825

167Wizyta w FiladelfiiKomisja pośrednich1833

168Wskrzeszenie ŁazarzaKomisja pośrednich1842

169Ostatnie nauki w PelliKomisja pośrednich1850

170Królestwo niebaKomisja pośrednich1858

171W drodze do JerozolimyKomisja pośrednich1867

172Wjazd do JerozolimyKomisja pośrednich1878

173Poniedziałek w JerozolimieKomisja pośrednich1888

174Wtorkowy ranek w ŚwiątyniKomisja pośrednich1897

175Ostatnia mowa w ŚwiątyniKomisja pośrednich1905

176Wtorkowy wieczór na Górze OliwnejKomisja pośrednich1912

177Środa, dzień odpoczynkuKomisja pośrednich1920

178Ostatni dzień w obozieKomisja pośrednich1929

179Ostatnia WieczerzaKomisja pośrednich1936

180Mowa pożegnalnaKomisja pośrednich1944

181Ostatnie upomnienia i przestrogiKomisja pośrednich1953

182W GetsemaneKomisja pośrednich1963

183Zdrada i aresztowanieKomisja pośrednich1971

184Przed sądem SanhedrynuKomisja pośrednich1978

185Rozprawa przed PiłatemKomisja pośrednich1987

186Tuż przed ukrzyżowaniemKomisja pośrednich1997

187UkrzyżowanieKomisja pośrednich2004

188Czas grobuKomisja pośrednich2012

189ZmartwychwstanieKomisja pośrednich2020

190Morontialne ukazania się JezusaKomisja pośrednich2029

191Ukazanie się apostołom i innym przywódcomKomisja pośrednich2037

192Ukazania się Jezusa w GalileiKomisja pośrednich2045

193Końcowe ukazania się i wniebowstąpienieKomisja pośrednich2052

194Obdarzenie Duchem PrawdyKomisja pośrednich2059

195Po Zesłaniu DuchaKomisja pośrednich2069

196Wiara JezusaKomisja pośrednich2087

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone