Tytuły przekazów

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Tytuły przekazów

Nr. Przekaz Autor Strona

000 Przedmowa Niebiański Radca 1

CZĘŚĆ I
Wszechświat Centralny i Superwszechświaty

Nr. Przekaz Autor Strona

001 Ojciec Wszechświatowy Niebiański Radca 21

002 Natura Boga Niebiański Radca 33

003 Atrybuty Boga Niebiański Radca 44

004 Stosunek Boga do wszechświata Niebiański Radca 54

005 Stosunek Boga do jednostki Niebiański Radca 62

006 Wieczny Syn Niebiański Radca 73

007 Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata Niebiański Radca 81

008 Nieskończony Duch Niebiański Radca 90

009 Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata Niebiański Radca 98

010 Rajska Trójca Wszechświatowy Cenzor 108

011 Wieczna Wyspa Raj Perfektor Mądrości 118

012 Wszechświat wszechświatów Perfektor Mądrości 128

013 Święte sfery Raju Perfektor Mądrości 143

014 Wszechświat centralny i Boski Perfektor Mądrości 152

015 Siedem superwszechświatów Wszechświatowy Cenzor 164

016 Siedem Duchów Nadrzędnych Wszechświatowy Cenzor 184

017 Siedem grup Duchów Najwyższych Niebiański Radca 197

018 Najwyższe Osobowości Trójcy Niebiański Radca 207

019 Partnerzy-pochodzący od Trójcy Niebiański Radca 214

020 Rajscy Synowie Boga Perfektor Mądrości 223

021 Rajscy Synowie Stwórcy Perfektor Mądrości 234

022 Utrójcowieni Synowie Boga Możny Posłaniec 243

023 Samotni Posłańcy Niebiański Radca 256

024 Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha Niebiański Radca 264

025 Zastępy Posłańców Przestrzeni Posiadający Wysokie Uprawnienia 273

026 Duchy usługujące wszechświata centralnego Perfektor Mądrości 285

027 Służba supernafinów klasy pierwszej Perfektor Mądrości 298

028 Duchy usługujące superwszechświatów Możny Posłaniec 306

029 Dyspozytorzy Mocy Wszechświata Wszechświatowy Cenzor 319

030 Osobowości wielkiego wszechświata Możny Posłaniec 330

031 Korpus Finalizmu Niebiański Radca i Nieposiadający Imienia i Numeru 345

CZĘŚĆ II
Wszechświat Lokalny

Nr. Przekaz Autor Strona

032 Ewolucja wszechświatów lokalnych Możny Posłaniec 357

033 Administracja wszechświata lokalnego Szef Archaniołów 366

034 Matka Duch wszechświata lokalnego Możny Posłaniec 374

035 Synowie Boży wszechświata lokalnego Szef Archaniołów 384

036 Nosiciele Życia Syn Vorondadek 396

037 Osobowości wszechświata lokalnego Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 406

038 Duchy usługujące wszechświata lokalnego Melchizedek 418

039 Zastępy seraficzne Melchizedek 426

040 Wznoszący się Synowie Boga Możny Posłaniec 443

041 Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego Archanioł 455

042 Energia – umysł i materia Możny Posłaniec 467

043 Konstelacje Malavatia Melchizedek 485

044 Niebiańscy twórcy Archanioł 497

045 Administracja systemu lokalnego Melchizedek 509

046 Zarząd systemu lokalnego Archanioł 519

047 Siedem światów-mieszkań Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 530

048 Życie morontialne Archanioł 541

049 Światy zamieszkałe Melchizedek 559

050 Książęta Planetarni Lanonandek klasy drugiej 572

051 Adamowie Planetarni Lanonandek klasy drugiej 580

052 Planetarne epoki śmiertelników Możny Posłaniec 589

053 Bunt Lucyfera Manovandet Melchizedek 601

054 Problemy wynikające z buntu Lucyfera Możny Posłaniec 613

055 Sfery światłości i życia Możny Posłaniec 621

056 Jedność wszechświatowa Możny Posłaniec i Machiventa Melchizedek 637

CZĘŚĆ III
Historia Urantii

Nr. Przekaz Autor Strona

057 Pochodzenie Urantii Nosiciel Życia 651

058 Ustanowienie życia na Urantii Nosiciel Życia 664

059 Era życia morskiego na Urantii Nosiciel Życia 672

060 Urantia we wczesnej erze życia lądowego Nosiciel Życia 685

061 Era ssaków na Urantii Nosiciel Życia 693

062 Zaranie gatunku człowieka pierwotnego Nosiciel Życia 703

063 Pierwsza rodzina ludzka Nosiciel Życia 711

064 Ewolucyjne rasy kolorowe Nosiciel Życia 718

065 Kontrola ewolucji Nosiciel Życia 730

066 Planetarny Książę Urantii Melchizedek 741

067 Bunt planetarny Melchizedek 754

068 Zaranie cywilizacji Melchizedek 763

069 Prymitywne instytucje ludzkie Melchizedek 772

070 Ewolucja rządu u ludzi Melchizedek 783

071 Kształtowanie się państwa Melchizedek 800

072 Rząd na pobliskiej planecie Melchizedek 808

073 Ogród Eden Solonia 821

074 Adam i Ewa Solonia 828

075 Odstępstwo Adama i Ewy Solonia 839

076 Drugi ogród Solonia 847

077 Istoty pośrednie Archanioł 855

078 Rasa fioletowa po dniach Adama Archanioł 868

079 Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie Archanioł 878

080 Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie Archanioł 889

081 Kształtowanie się cywilizacji współczesnej Archanioł 900

082 Ewolucja małżeństwa Szef serafinów 913

083 Instytucja małżeństwa Szef serafinów 922

084 Małżeństwo a życie rodzinne Szef serafinów 931

085 Początki czczenia Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 944

086 Wczesne stadium ewolucji religii Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 950

087 Kult duchów Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 958

088 Fetysze, amulety i magia Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 967

089 Grzech, ofiara i pokuta Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 974

090 Szamanizm – uzdrawiacze i kapłani Melchizedek 986

091 Ewolucja modlitwy Szef pośrednich 994

092 Późniejsza ewolucja religii Melchizedek 1003

093 Machiventa Melchizedek Melchizedek 1014

094 Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie Melchizedek 1027

095 Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie Melchizedek 1042

096 Jahwe – Bóg Hebrajczyków Melchizedek 1052

097 Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków Melchizedek 1062

098 Nauki Melchizedeka na Zachodzie Melchizedek 1077

099 Społeczne problemy religii Melchizedek 1086

100 Religia w doświadczeniu ludzkim Melchizedek 1094

101 Prawdziwa natura religii Melchizedek 1104

102 Podstawy wiary religijnej Melchizedek 1118

103 Rzeczywistość doświadczenia religijnego Melchizedek 1129

104 Rozwój koncepcji Trójcy Melchizedek 1143

105 Bóstwo a rzeczywistość Melchizedek 1152

106 Wszechświatowe poziomy rzeczywistości Melchizedek 1162

107 Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli Samotny Posłaniec 1176

108 Misja i służba Dostrajaczy Myśli Samotny Posłaniec 1185

109 Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi Samotny Posłaniec 1195

110 Związki między Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami Samotny Posłaniec 1203

111 Dostrajacz a dusza Samotny Posłaniec 1215

112 Wieczne trwanie osobowości Samotny Posłaniec 1225

113 Seraficzni opiekunowie przeznaczenia Szef serafinów 1241

114 Seraficzny rząd planetarny Szef serafinów 1250

115 Istota Najwyższa Możny Posłaniec 1260

116 Wszechmocny Najwyższy Możny Posłaniec 1268

117 Bóg Najwyższy Możny Posłaniec 1278

118 Najwyższy i Ostateczny – czas i przestrzeń Możny Posłaniec 1294

119 Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała Szef Gwiazd Wieczornych 1308

CZĘŚĆ IV
Życie i Nauki Jezusa

Nr. Przekaz Autor Strona

120 Obdarzenie Urantii przez Michała Mantutia Melchizedek 1323

121 Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię Komisja pośrednich 1332

122 Narodziny i lata niemowlęce Jezusa Komisja pośrednich 1344

123 Wczesne dzieciństwo Jezusa Komisja pośrednich 1355

124 Późne dzieciństwo Jezusa Komisja pośrednich 1366

125 Jezus w Jerozolimie Komisja pośrednich 1377

126 Dwa przełomowe lata Komisja pośrednich 1386

127 Lata młodzieńcze Komisja pośrednich 1395

128 Wczesny wiek męski Jezusa Komisja pośrednich 1407

129 Jezus jako człowiek dorosły Komisja pośrednich 1419

130 W drodze do Rzymu Komisja pośrednich 1427

131 Religie świata Komisja pośrednich 1442

132 W Rzymie Komisja pośrednich 1455

133 Powrót z Rzymu Komisja pośrednich 1468

134 Lata przejściowe Komisja pośrednich 1483

135 Jan Chrzciciel Komisja pośrednich 1496

136 Chrzest i czterdzieści dni Komisja pośrednich 1509

137 Czas oczekiwania w Galilei Komisja pośrednich 1524

138 Nauczanie posłańców królestwa Komisja pośrednich 1538

139 Dwunastu apostołów Komisja pośrednich 1548

140 Wyświęcenie Dwunastu Komisja pośrednich 1568

141 Początek działalności publicznej Komisja pośrednich 1587

142 Pascha w Jerozolimie Komisja pośrednich 1596

143 Po Samarii Komisja pośrednich 1607

144 Na Gilboa i w Dekapolu Komisja pośrednich 1617

145 Cztery pamiętne dni w Kafarnaum Komisja pośrednich 1628

146 Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei Komisja pośrednich 1637

147 Krótka wizyta w Jerozolimie Komisja pośrednich 1647

148 Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie Komisja pośrednich 1657

149 Druga tura głoszenia kazań Komisja pośrednich 1668

150 Trzecia tura głoszenia kazań Komisja pośrednich 1678

151 Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem Komisja pośrednich 1688

152 Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum Komisja pośrednich 1698

153 Kryzys w Kafarnaum Komisja pośrednich 1707

154 Ostatnie dni w Kafarnaum Komisja pośrednich 1717

155 Ucieczka przez północną Galileę Komisja pośrednich 1725

156 Pobyt w Tyrze i Sydonie Komisja pośrednich 1734

157 W Cezarei Filipowej Komisja pośrednich 1743

158 Góra Przemienienia Komisja pośrednich 1752

159 Tura po Dekapolu Komisja pośrednich 1762

160 Rodan z Aleksandrii Komisja pośrednich 1772

161 Dalsze rozmowy z Rodanem Komisja pośrednich 1783

162 Święto Namiotów Komisja pośrednich 1788

163 Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie Komisja pośrednich 1800

164 Święto Poświęcenia Komisja pośrednich 1809

165 Początek misji pereańskiej Komisja pośrednich 1817

166 Ostatnia wizyta w północnej Perei Komisja pośrednich 1825

167 Wizyta w Filadelfii Komisja pośrednich 1833

168 Wskrzeszenie Łazarza Komisja pośrednich 1842

169 Ostatnie nauki w Pelli Komisja pośrednich 1850

170 Królestwo nieba Komisja pośrednich 1858

171 W drodze do Jerozolimy Komisja pośrednich 1867

172 Wjazd do Jerozolimy Komisja pośrednich 1878

173 Poniedziałek w Jerozolimie Komisja pośrednich 1888

174 Wtorkowy ranek w Świątyni Komisja pośrednich 1897

175 Ostatnia mowa w Świątyni Komisja pośrednich 1905

176 Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej Komisja pośrednich 1912

177 Środa, dzień odpoczynku Komisja pośrednich 1920

178 Ostatni dzień w obozie Komisja pośrednich 1929

179 Ostatnia Wieczerza Komisja pośrednich 1936

180 Mowa pożegnalna Komisja pośrednich 1944

181 Ostatnie upomnienia i przestrogi Komisja pośrednich 1953

182 W Getsemane Komisja pośrednich 1963

183 Zdrada i aresztowanie Komisja pośrednich 1971

184 Przed sądem Sanhedrynu Komisja pośrednich 1978

185 Rozprawa przed Piłatem Komisja pośrednich 1987

186 Tuż przed ukrzyżowaniem Komisja pośrednich 1997

187 Ukrzyżowanie Komisja pośrednich 2004

188 Czas grobu Komisja pośrednich 2012

189 Zmartwychwstanie Komisja pośrednich 2020

190 Morontialne ukazania się Jezusa Komisja pośrednich 2029

191 Ukazanie się apostołom i innym przywódcom Komisja pośrednich 2037

192 Ukazania się Jezusa w Galilei Komisja pośrednich 2045

193 Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie Komisja pośrednich 2052

194 Obdarzenie Duchem Prawdy Komisja pośrednich 2059

195 Po Zesłaniu Ducha Komisja pośrednich 2069

196 Wiara Jezusa Komisja pośrednich 2087

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone