Przekaz 43, Konstelacje

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 43

Konstelacje

43:0.1 (485.1) O URANTII mówi się zazwyczaj jako o 606 z Satanii, w Norlatiadeku z Nebadonu, co oznacza sześćset szósty zamieszkały świat w systemie lokalnym Satania, usytuowanym w konstelacji Norlatiadek, która jest jedną ze stu konstelacji wszechświata lokalnego Nebadonu. Konstelacje stanowią podstawowe sekcje wszechświata lokalnego, ich władcy są ogniwem łączącym lokalne systemy światów zamieszkałych z centralną administracją wszechświata lokalnego na Salvingtonie, a poprzez odzwierciedlanie, z superadministracją Pradawnych Czasu na Uversie.

43:0.2 (485.2) Rząd waszej konstelacji usytuowany jest w grupie 771 zaprojektowanych sfer, z których najbardziej centralnie położoną i największą jest Edentia, siedziba administracji Ojców Konstelacji, Najwyższych Ojców z Norlatiadeku. Sama Edentia jest w przybliżeniu sto razy większa od waszego świata. Każda z siedemdziesięciu głównych sfer, otaczających Edentię, jest prawie dziesięć razy większa od Urantii, podczas gdy dziesięć satelitów, krążących wokół każdego z tych siedemdziesięciu światów, ma rozmiary zbliżone do Urantii. Pod względem wielkości, te 771 zaprojektowanych sfer zbliżone jest do takich samych sfer w innych konstelacjach.

43:0.3 (485.3) Mierzenie czasu i obliczanie odległości jest na Edentii takie same jak na Salvingtonie a światy zarządu konstelacji, tak jak i sfery stolicy wszechświata, są w pełni wyposażone we wszystkie klasy niebiańskich istot inteligentnych. Generalnie, osobowości te nie różnią się zbytnio od tych, jakie były opisywane w związku z administracją wszechświata.

43:0.4 (485.4) Do służby w konstelacjach przydzieleni są serafini nadzorcy, trzecia klasa aniołów wszechświata lokalnego. Zakładają oni swój zarząd na sferach stołecznych i służą szeroko dla okrążających te sfery morontialnych światów szkoleniowych. Siedemdziesiąt głównych sfer Norlatiadeku, wraz z siedmiuset pomniejszymi satelitami, zamieszkałe jest przez univitatów, stałych obywateli konstelacji. Wszystkie te, zaprojektowane światy, administrowane są dokładnie przez różne grupy życia rodzimego, w większości nie objawione, razem z operatywnymi spirongami i pięknymi spornagiami. Życie morontialne w konstelacjach jest w środkowym punkcie porządku szkolenia morontialnego i jak możecie się spodziewać, jest zarówno typowe jak i idealne.

1. Stolica konstelacji

43:1.1 (485.5) Na Edentii jest dużo przepięknych wzgórz, obszernych wzniesień z materii fizycznej, ukoronowanych życiem morontialnym i rozpościerających się w duchowej chwale, nie ma tam jednak strzelistych grzbietów górskich, takich, jakie występują na Urantii. Jest tam dziesiątki tysięcy połyskujących jezior i tysiące łączących je potoków, jednak nie ma tam ani wielkich oceanów ani rwących rzek. Tylko na wzniesieniach nie ma potoków.

43:1.2 (486.1) Na Edentii i podobnych jej sferach zaprojektowanych, woda nie różni się od wody istniejącej na planetach ewolucyjnych. Na sferach tych istnieją zarówno powierzchniowe jak i podziemne systemy wodne a para wodna jest w ciągłym obiegu. Można opłynąć Edentię różnorodnymi drogami wodnymi, choć zasadniczo wszelki transport odbywa się drogą powietrzną. Istoty duchowe podróżują nad powierzchnią sfery w sposób naturalny, podczas gdy istoty morontialne i materialne używają materialnych lub częściowo materialnych środków przenoszenia się w korytarzach powietrznych.

43:1.3 (486.2) Edentia i związane z nią światy posiadają prawdziwą atmosferę; jest to zazwyczaj mieszanina trzech gazów, charakterystyczna dla kreacji zaprojektowanych, która zawiera dwa pierwiastki atmosferyczne Urantii z dodatkiem gazu morontialnego, którym oddychają istoty morontialne. Choć atmosfera taka jest zarówno materialna jak i morontialna, nie ma tam burz czy huraganów; nie ma nawet lata i zimy. Brak zaburzeń atmosferycznych i zróżnicowania pór roku, na tych specjalnie stworzonych światach, umożliwia zdobienie całej ich powierzchni pod gołym niebem.

43:1.4 (486.3) Wzgórza Edentii cechuje wspaniałe piękno naturalne a ich majestat podkreśla nieskończona różnorodność życia, przelewającą się przez nie wzdłuż i wszerz. Na tych wzgórzach nie ma wytworów rąk istot stworzonych, za wyjątkiem kilku, raczej odosobnionych struktur. Zdobnictwo materialne i morontialne ogranicza się do terenów mieszkalnych. Na niższych wzniesieniach, zdobionych tak sztuką biologiczną jak i morontialną, znajdują się specjalne rezydencje.

43:1.5 (486.4) Na szczycie siódmego pasma wzgórz znajdują się hale zmartwychwstania Edentii, gdzie się budzą wznoszący się śmiertelnicy z drugiej, zmodyfikowanej klasy wznoszenia. Te pomieszczenia do ponownego składania istot znajdują się pod nadzorem Melchizedeków. Pierwsza przyjmująca sfera Edentii ma także specjalne hale zmartwychwstania (podobnie jak planeta Melchizedek w pobliżu Salvingtonu), w których składani są ponownie śmiertelnicy ze zmodyfikowanych klas wznoszenia się.

43:1.6 (486.5) Melchizedecy prowadzą także na Edentii dwa specjalne kolegia. Jedno, szkoła zajmująca się sytuacjami nadzwyczajnymi, naucza o problemach powstałych w wyniku buntu w Satanii. Drugie, szkoła obdarzenia, poświęcone jest zgłębianiu nowych zagadnień wynikających z tego, że Michał dokonał swego końcowego obdarzenia na jednym ze światów Norlatiadeku. To ostatnie kolegium zostało założone prawie czterdzieści tysięcy lat temu, zaraz po tym, jak Michał ogłosił, że wybrał Urantię na świat swego końcowego obdarzenia.

43:1.7 (486.6) Obszar przyjmujący Edentii, szklane morze, znajduje się niedaleko centrum administracyjnego i jest otoczone amfiteatrem zarządu. Obszar ten otaczają centra zarządzania siedemdziesięciu sekcji, zajmujących się sprawami konstelacji. Połowa Edentii podzielona jest na siedemdziesiąt trójkątnych sekcji, których granice zbiegają się w budynkach zarządu ich poszczególnych sektorów. Pozostała część sfery jest rozległym, naturalnym parkiem, ogrodami Boga.

43:1.8 (486.7) Kiedy okresowo będziecie odwiedzać Edentię, to chociaż będziecie mogli zwiedzać całą planetę, większość swego czasu spędzać będziecie w tym trójkącie administracyjnym, którego numer odpowiada światu waszego aktualnego pobytu. Zawsze będziecie mile widziani jako obserwatorzy zgromadzeń prawodawczych.

43:1.9 (486.8) Morontialny obszar, przydzielony wznoszącym się śmiertelnikom przebywającym na Edentii, mieści się w strefie środkowej trzydziestego piątego trójkąta, który styka się z zarządem finalistów, usytuowanym w trójkącie trzydziestym szóstym. Zarząd główny univitatów zajmuje ogromny obszar, w środkowym rejonie trzydziestego czwartego trójkąta i przylega bezpośrednio do mieszkalnej rezerwy, przeznaczonej dla obywateli morontialnych. Dzięki takiemu rozlokowaniu można zauważyć, że zostawiono rezerwy terenu na kwatery dla co najmniej siedemdziesięciu głównych kategorii życia niebiańskiego oraz to, że każdy z siedemdziesięciu trójkątnych obszarów związany jest z jedną z siedemdziesięciu głównych sfer nauczania morontialnego.

43:1.10 (487.1) Szklane morze Edentii jest jednym ogromnym, okrągłym kryształem, o obwodzie około stu sześćdziesięciu kilometrów, głębokim na blisko pięćdziesiąt kilometrów. Ten wspaniały kryształ służy jako pole przyjmujące wszystkich serafinów transportujących oraz innych istot, przybywających z miejsc położonych poza sferą; to szklane morze znacznie ułatwia lądowanie serafinom transportującym.

43:1.11 (487.2) Kryształowe pole tej klasy znajduje się prawie na wszystkich światach zaprojektowanych a niezależnie od jego walorów dekoracyjnych, służy do wielu celów; używane jest do prezentacji odzwierciedlania superwszechświata zebranym grupom istot i służy jako element techniki przekształcania energii, dla modyfikacji prądów przestrzeni oraz adaptacji innych, przychodzących strumieni energii fizycznych.

2. Rząd konstelacji

43:2.1 (487.3) Konstelacje są autonomicznymi jednostkami wszechświata lokalnego; każda konstelacja zarządzana jest zgodnie ze swymi własnymi rozporządzeniami prawnymi. Kiedy zbierają się sądy Nebadonu, żeby rozsądzać sprawy wszechświata, wszelkie sprawy wewnętrzne sądzone są zgodnie z prawami panującymi w danej konstelacji. Sądowe rozporządzenia Salvingtonu, razem z prawodawczymi postanowieniami konstelacji, wprowadzane są w życie przez administracje systemów lokalnych.

43:2.2 (487.4) Tym samym konstelacje funkcjonują jako jednostki prawodawcze albo prawotwórcze, podczas gdy systemy lokalne służą jako jednostki wykonawcze albo egzekwujące. Rząd Salvingtonu stanowi najwyższą władzę sędziowską i koordynującą.

43:2.3 (487.5) Podczas gdy najwyższe funkcje sędziowskie leżą w kompetencjach centralnej administracji wszechświata lokalnego, w zarządzie każdej konstelacji istnieją dwa uzupełniające, ale ważne trybunały – rada Melchizedeków i sąd Najwyższych Ojców.

43:2.4 (487.6) Wszystkie problemy, wymagające rozsądzenia, rozpatrywane są z początku przez radę Melchizedeków. Dwanaście istot tej klasy, posiadających odpowiednie doświadczenie zdobyte na ewolucyjnych planetach i na światach zarządu systemu, upoważnionych jest do rozpatrywania materiałów dowodowych, przejrzenia obrony i sformułowania tymczasowych orzeczeń, które przekazywane są sądowi Najwyższych Ojców, rządzących Ojców Konstelacji. W skład sekcji śmiertelników tych trybunałów wchodzi siedmiu sędziów; wszyscy są wznoszącymi się śmiertelnikami. Im wyżej się wzniesiecie we wszechświecie, tym bardziej niezawodnie będziecie sądzeni przez tych, którzy są z waszego rodzaju.

43:2.5 (487.7) Ciało prawodawcze konstelacji podzielone jest na trzy grupy. Program prawodawczy konstelacji powstaje w niższej izbie wznoszących się istot, w grupie, której przewodniczy finalista i która składa się z tysiąca reprezentantów-śmiertelników. Każdy system mianuje dziesięciu swych przedstawicieli, aby zasiadali w tym zgromadzeniu prawodawczym. Obecnie, na Edentii, ciało to nie ma pełnej obsady.

43:2.6 (487.8) Środkowa izba prawodawców składa się z zastępów seraficznych oraz ich towarzyszy – innych dzieci Matki Ducha wszechświata lokalnego. Grupa ta, złożona ze stu istot, mianowana jest przez osobowości nadzorujące, które kierują różnymi funkcjami tych istot, kiedy działają one w obrębie konstelacji.

43:2.7 (488.1) Doradcze albo najwyższe ciało prawodawców konstelacji jest odpowiednikiem izby lordów – stanowi izbę Boskich Synów. Korpus ten, w liczbie dziesięciu istot, wybierany jest przez Najwyższych Ojców. Tylko szczególnie doświadczeni Synowie mogą zasiadać w tej wyższej izbie. Grupa ta gromadzi fakty, co oszczędza czas i bardzo skutecznie pomaga obu niższym sekcjom zgromadzenia prawodawczego.

43:2.8 (488.2) W skład połączonej rady prawodawców wchodzi trzech członków z każdej grupy zgromadzenia opiniodawczego konstelacji a za swego przewodniczącego mają oni aktualnie rządzącego, młodszego Najwyższego Ojca. Grupa ta zatwierdza ostateczną formę wszystkich postanowień i aprobuje ich obwieszczenie przez transmitujących. Aprobata tej najwyższej komisji nadaje aktom prawodawczym moc prawną dla danych domen; jej postanowienia są ostateczne. Orzeczenia prawodawcze Edentii stanowią fundamentalne prawo całego Norlatiadeku.

3. Najwyżsi Ojcowie z Norlatiadeku

43:3.1 (488.3) Władcy konstelacji należą do vorondadekowej klasy synostwa wszechświata lokalnego. Synowie ci, kiedy zostają przydzieleni do czynnej służby we wszechświecie, jako władcy konstelacji albo w innej randze, zwani są Najwyższymi Ojcami, jako że ucieleśniają najwyższą wiedzę administracyjną, połączoną z najbardziej dalekowzroczną i inteligentną lojalnością, jaką można napotkać u klas Synów Boga z wszechświata lokalnego. Ich osobista uczciwość i lojalność jako grupy nigdy nie były kwestionowane; w Nebadonie Synowie Vorondadecy nigdy nie zawiedli.

43:3.2 (488.4) Co najmniej trzech Synów Vorondadeków przydzielanych jest przez Gabriela do każdej konstelacji Nebadonu, w charakterze Najwyższych Ojców. Ten członek trójki, który przewodniczy, zwany jest Ojcem Konstelacji a dwu jego towarzyszy nazywają starszym Najwyższym Ojcem i młodszym Najwyższym Ojcem. Ojciec Konstelacji rządzi przez dziesięć tysięcy standardowych lat (około 50.000 lat Urantii), po odsłużeniu uprzednio jako młodszy towarzysz i starszy towarzysz przez takie same okresy czasu.

43:3.3 (488.5) Psalmista wiedział, że Edentia jest rządzona przez trzech Ojców Konstelacji i dlatego mówił o nich w liczbie mnogiej: „Jest rzeka, której odnogi rozweselają miasto Boże, najświętsze miejsce, tabernakulum Najwyższych”.

43:3.4 (488.6) Przez epoki całe panowała na Urantii wielka dezorientacja, gdy idzie o różnych władców wszechświata. Wielu późniejszych nauczycieli mieszało swe mgliście pojmowane i nieokreślone bóstwa plemienne z Najwyższymi Ojcami. Jeszcze później Hebrajczycy połączyli wszystkich tych niebiańskich władców w kompleksowe Bóstwo. Jeden z tych nauczycieli rozumiał, że Najwyżsi Ojcowie nie są Najwyższymi Władcami, skoro powiedział: „Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie”. W zapisach Urantii czasem niezmiernie trudno rozpoznać, kogo właściwie określa się słowem „Najwyższy”. Jednak Daniel rozumiał dobrze te kwestie. Powiedział: „Najwyższy panuje w królestwie ludzi i kogo chce ustanawia nad nimi”.

43:3.5 (488.7) Ojcowie Konstelacji nie zajmują się specjalnie jednostkami na zamieszkałej planecie, ale raczej są blisko związani z tymi funkcjami prawodawczymi i prawotwórczymi konstelacji, które dotyczą każdej rasy śmiertelnej i grupy narodowej na światach zamieszkałych.

43:3.6 (489.1) Chociaż władza konstelacji znajduje się pomiędzy wami a administracją wszechświata jako jednostki nie będziecie zbytnio interesować się rządem konstelacji. Wasza uwaga będzie się z reguły koncentrować na systemie lokalnym, na Satanii; chwilowo jednak Urantia jest blisko związana z władcami konstelacji, ze względu na określone warunki systemu i planety, powstałe w wyniku buntu Lucyfera.

43:3.7 (489.2) W czasie secesji Lucyfera Najwyżsi Ojcowie z Edentii przejęli pewne stadia władzy planetarnej na zbuntowanych światach. Nadal dzierżą tę władzę a Pradawni Czasu już dawno zatwierdzili przejęcie przez nich tej kontroli nad nieobliczalnymi światami. Bez wątpienie sprawować będą tę, przejętą jurysdykcję, tak długo, jak długo żyje Lucyfer. W lojalnym systemie większość takiej władzy byłaby zazwyczaj powierzona Władcy Systemu.

43:3.8 (489.3) Są jeszcze inne względy, dla których Urantia została blisko związana z Najwyższymi Ojcami. Kiedy Michał, Syn Stwórca, dokonywał swej ostatniej misji obdarzającej, wszystkie sprawy Urantii, związane z obdarzeniem jej przez Michała, nadzorowane były bezpośrednio przez Najwyższych Ojców z Norlatiadeku, ponieważ następca Lucyfera nie sprawował jeszcze pełni władzy w systemie lokalnym.

4. Góra obrad – Wierny Czasu

43:4.1 (489.4) Najświętsza góra obrad jest miejscem zamieszkania Wiernego Czasu, reprezentanta Rajskiej Trójcy, działającego na Edentii.

43:4.2 (489.5) Wierny Czasu jest Rajskim Synem Trójcy i przebywa na Edentii jako osobisty reprezentant Emanuela, od czasu stworzenia świata zarządu. Wierny Czasu zawsze stoi po prawej ręce Ojców Konstelacji, aby im doradzać, ale nigdy nie proponuje rady nieproszony. Wysoki Syn z Raju nigdy nie bierze udziału w kierowaniu sprawami wszechświata lokalnego, chyba, że na prośbę pełniących te funkcje władców domeny. Tym niemniej wszystkim tym, czym Jednoczący Czasu jest dla Syna Stwórcy, Wierny Czasu jest dla Najwyższych Ojców konstelacji.

43:4.3 (489.6) Rezydencja Wiernego Czasu na Edentii jest konstelacyjnym centrum rajskiego systemu komunikacji oraz informacji pozawszechświatowej. Ci Synowie Trójcy, razem ze swym personelem, złożonym z osobowości Havony i Raju, w powiązaniu z nadzorującym Jednoczącym Czasu, utrzymują bezpośrednią i stałą łączność z członkami swej klasy, działającymi na obszarze wszystkich wszechświatów, nawet z Havoną i Rajem.

43:4.4 (489.7) Najświętsza góra pełna jest wyrafinowanego piękna i jest wspaniale położona, jednak sama rezydencja Rajskiego Syna jest skromna, w porównaniu z centralnym miejscem zamieszkania Najwyższych Ojców i z otaczającymi je siedemdziesięcioma strukturami, stanowiącymi zespół mieszkalny Synów Vorondadeków. Struktury te mają charakter wyłącznie mieszkalny; są całkowicie oddzielone od obszernych budynków centrali administracyjnej, gdzie kieruje się konstelacją.

43:4.5 (489.8) Rezydencja Wiernego Czasu znajduje się na Edentii na północ od rezydencji Najwyższych Ojców i nazywana jest „górą rajskich obrad”. Na tym, poświęconym wzniesieniu, gromadzą się okresowo wznoszący się śmiertelnicy, aby słuchać Rajskiego Syna, jak mówi o długiej i intrygującej podróży zaawansowanych śmiertelników, przez miliard doskonałych światów Havony i przez nieopisane radości Raju. To właśnie na tych, specjalnych zebraniach na Górze Obrad, morontialni śmiertelnicy zostają dokładniej zaznajomieni z różnymi grupami osobowości, pochodzącymi z wszechświata centralnego.

43:4.6 (490.1) Zdradziecki Lucyfer, niegdyś władca Satanii, zgłaszając swe roszczenia dotyczące poszerzenia jurysdykcji, chciał usunąć wszelkie wyższe klasy synostwa przy planowaniu rządu wszechświata lokalnego. Z rozmysłem w swym sercu powiedział: „Postawię mój tron powyżej Synów Boga; zasiądę na górze obrad na krańcach północy; podobny będę Najwyższemu Ojcu”.

43:4.7 (490.2) Stu Władców Systemu okresowo przybywa na Edentię, na zgromadzenia, w czasie których radzą o sprawach konstelacji. Po buncie w Satanii, najwięksi buntownicy z Jerusem zazwyczaj przybywali na te narady na Edentii, tak jak to robili wcześniej. Nie było sposobu, żeby powstrzymać tę arogancką bezczelność, aż do czasu obdarzenia dokonanego przez Michała na Urantii i późniejszego objęcia przez niego nieograniczonej władzy nad całym Nebadonem. Od tego dnia nie pozwolono nigdy już tym podżegaczom do grzechu zasiadać w radach lojalnych Władców Systemu na Edentii.

43:4.8 (490.3) To, że nauczyciele z dawnych czasów znali te sprawy, ukazane jest w następującym zapisie: „Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że Synowie Boży udawali się by stanąć przed Najwyższymi Ojcami, że i Szatan też poszedł z nimi”. I to jest opis faktów, niezależnie od kontekstu, w którym mógł się pojawić.

43:4.9 (490.4) Po tryumfie Chrystusa cały Norlatiadek został oczyszczony z grzechu i z buntowników. Jakiś czas przed cielesną śmiercią Michała, upadły towarzysz Lucyfera, Szatan, chciał uczestniczyć w takim zgromadzeniu na Edentii, ale nastroje przeciw szefom buntu doszły do tego punktu, że drzwi sympatii dla nich zostały prawie zupełnie zamknięte, tak, że nieprzyjaciele Satanii nie mogli nigdzie znaleźć trwałego gruntu. Gdy nie ma otwartych drzwi na przyjęcie zła, nie można rozważać grzechu. Drzwi serc całej Edentii zamknęły się przed Szatanem; został on jednomyślnie odrzucony przez zebranych Władców Systemów, a było to wtedy, kiedy Syn Człowieczy „widział jak Szatan, niby błyskawica, spadł z nieba”.

43:4.10 (490.5) Po buncie Lucyfera nowa struktura stanęła w pobliżu rezydencji Wiernego Czasu. Ta tymczasowa budowla jest główną siedzibą łącznika Najwyższych Ojców, działającego w bliskim związku z Rajskim Synem jako doradca dla rządu konstelacji we wszystkich sprawach dotyczących linii postępowania i postawy istot klasy Czasu wobec grzechu i buntu.

5. Ojcowie z Edentii po buncie Lucyfera

43:5.1 (490.6) W czasie buntu Lucyfera rotacja Najwyższych Ojców na Edentii została zawieszona. Mamy teraz tych samych władców, którzy wtedy pełnili swe obowiązki. Uważamy, że nie nastąpi zmiana tych władców, aż się nie pozbędziemy Lucyfera i jego towarzyszy.

43:5.2 (490.7) Tym niemniej obecny rząd konstelacji został poszerzony do dwunastu Synów klasy vorondadekowej. Ta dwunastka to:

43:5.3 (490.8) 1. Ojciec Konstelacji. Obecny Najwyższy Ojciec, władca Norlatiadeku, o numerze 617.318 serii Vorondadeków z Nebadonu. Służył w wielu konstelacjach, w całym naszym wszechświecie lokalnym, zanim się podjął pełnienia obowiązków na Edentii.

43:5.4 (490.9) 2. Starszy asystent Najwyższy Ojciec.

43:5.5 (491.1) 3. Młodszy asystent Najwyższy Ojciec.

43:5.6 (491.2) 4. Najwyższy Ojciec-doradca, osobisty reprezentant Michała, od czasu, gdy Michał osiągnął status Syna-Mistrza.

43:5.7 (491.3) 5. Najwyższy Ojciec-administrator, osobisty reprezentant Gabriela, pozostający na Edentii od czasu buntu Lucyfera.

43:5.8 (491.4) 6. Najwyższy Ojciec, szef planetarnych obserwatorów, kierujący obserwatorami Vorondadekami, przebywającymi na odosobnionych światach Satanii.

43:5.9 (491.5) 7. Najwyższy Ojciec-arbiter, Syn Vorondadek, któremu powierzono obowiązki korygowania wszystkich problemów, wynikłych z buntu w konstelacji.

43:5.10 (491.6) 8. Najwyższy Ojciec-administrator od sytuacji krytycznych, Syn Vorondadek, któremu powierzono dostosowanie zarządzeń do sytuacji krytycznych, prawodawstwa Norlatiadeku do oddzielonych przez bunt światów Satanii.

43:5.11 (491.7) 9. Najwyższy Ojciec-mediator, Syn Vorondadek, który harmonizować ma z rutynową administracją konstelacji te specjalne adaptacje, które są związane z obdarzeniem Urantii. Istnienie na Urantii pewnych funkcji archanielskich i licznych innych, nie rutynowych służb, razem z funkcjonowaniem specjalnym Gwiazd Błyszczących Wieczornych na Jerusem, sprawia, że działalność tego Syna jest potrzebna.

43:5.12 (491.8) 10. Najwyższy Ojciec sędzia-adwokat, szef trybunału działającego w sytuacjach krytycznych, zajmuje się rozważaniem problemów specjalnych Norlatiadeku, powstałych z zamieszania wywołanego buntem w Satanii.

43:5.13 (491.9) 11. Najwyższy Ojciec-łącznik, Syn Vorondadek, przydzielony do władców Edentii, ale powołany jako doradca specjalny współpracujący z Wiernym Czasu odnośnie przyjęcia najlepszej metody rozwiązywania problemów wynikających z buntu i nielojalności istot stworzonych.

43:5.14 (491.10) 12. Najwyższy Ojciec-dyrektor, przewodniczący rady Edentii dla sytuacji krytycznych. Wszystkie osobowości, przydzielone do Norlatiadeku ze względu na przewrót w Satanii, tworzą radę dla sytuacji krytycznych a przewodniczy im urzędnik, Syn Vorondadek, który ma bardzo duże doświadczenie.

43:5.15 (491.11) Powyższe zestawienie nie obejmuje licznych Vorondadeków, ambasadorów różnych konstelacji Nebadonu i innych, którzy również przebywają na Edentii.

43:5.16 (491.12) Zaraz po buncie Lucyfera, Ojcowie z Edentii roztoczyli specjalną opiekę nad Urantią i innymi odizolowanymi światami Satanii. Dawno temu prorok widział rękę Ojców Konstelacji, prowadzącą sprawy narodów. „Gdy rozdzielił dziedzictwa Najwyższy narodom, a rozsadził syny Adamowe, położył granice narodom”.

43:5.17 (491.13) Każdy poddany kwarantannie albo odosobniony świat, ma Syna Vorondadeka, działającego w charakterze obserwatora. Nie bierze on udziału w administracji planetarnej, chyba, że ma od Ojca Konstelacji nakaz interwencji w sprawy różnych narodów. W rzeczywistości to właśnie Najwyższy Ojciec-obserwator „panuje nad królestwami ludzkimi”. Urantia jest jednym z odosobnionych światów Norlatiadeku a Vorondadek-obserwator pozostaje na tej planecie od czasu zdrady Caligastii. Kiedy Machiventa Melchizedek służył w częściowo materialnej formie na Urantii, składał on pełen szacunku hołd Najwyższemu Ojcu-obserwatorowi, będącemu wtedy na służbie, jak jest napisane: „A Melchizedek, król Salemu, był kapłanem Najwyższego”. Melchizedek objawił Abrahamowi swe powiązania z Najwyższym-obserwatorem, kiedy powiedział: „I niech będzie błogosławiony Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje”.

6. Boże ogrody

43:6.1 (492.1) Stolice systemów są zazwyczaj zdobione konstrukcjami materialnymi i mineralnymi, podczas gdy zarząd wszechświata jest raczej odzwierciedleniem duchowej chwały; stolice konstelacji są jednak punktem kulminacyjnym działalności morontialnej i żywego zdobnictwa. Na światach zarządu konstelacji stosuje się najczęściej żywe upiększenia i ta właśnie przewaga życia – botaniczny artyzm – sprawia, że światy te nazywane są „ogrodami Boga”.

43:6.2 (492.2) Blisko połowę Edentii zajmują znakomite ogrody Najwyższych Ojców a ogrody te zaliczane są do najbardziej imponujących dzieł morontialnych we wszechświecie lokalnym. Dlatego właśnie nadzwyczaj piękne miejsca na światach zamieszkałych w Norlatiadeku nazywa się często „ogrodami Eden”.

43:6.3 (492.3) Świątynia Najwyższych Ojców usytuowana jest w środku tego wspaniałego ogrodu. Psalmista musiał coś wiedzieć o tych rzeczach, kiedy pisał: „Kto wstąpi na górę Najwyższego? Kto stanie w tym świętym miejscu? Kto ma ręce nieskalane i czyste serce, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie”. I w tej właśnie świątyni Najwyższych Ojców cała Edentia czci w dogłębnej kontemplacji Boga Najwyższego, w każdym dziesiątym dniu odpoczynku.

43:6.4 (492.4) Światy zaprojektowane mają dziesięć form życia klasy materialnej. Na Urantii jest życie roślinne i zwierzęce, ale na światach takich jak Edentia jest dziesięć kategorii materialnej klasy życia. Gdybyście zobaczyli te dziesięć kategorii życia Edentii, szybko zaklasyfikowalibyście trzy pierwsze do roślin a ostatnie trzy do zwierząt, ale zupełnie nie moglibyście zrozumieć natury czterech środkowych grup, płodnych i fascynujących form życia.

43:6.5 (492.5) Nawet specyficznie życie zwierzęce Edentii różni się bardzo od tego ze światów ewolucyjnych, różnica jest tak wielka, że trudno jest zobrazować śmiertelnym umysłom unikalny charakter i uczuciową naturę tych, nie mówiących stworzeń. Istnieje wiele tysięcy żywych stworzeń, których prawdopodobnie nie potrafilibyście dostrzec oczyma wyobraźni. Cały świat zwierzęcy jest tam zupełnie odmiennej klasy niż ogół gatunków zwierzęcych z planet ewolucyjnych. Jednak całe to życie zwierzęce jest nadzwyczaj inteligentne i bardzo pożyteczne a wszystkie te różnorodne gatunki są zadziwiająco delikatne i wzruszająco towarzyskie. Na światach zaprojektowanych nie ma stworzeń mięsożernych; nie ma niczego na całej Edentii, czego mogłaby się obawiać jakakolwiek żywa istota.

43:6.6 (492.6) Życie roślinne także bardzo się różni od tego, jakie jest na Urantii, a składa się ono z odmian zarówno materialnych jak i morontialnych. Rośliny materialne posiadają charakterystyczne, zielone zabarwienie, ale morontialne odpowiedniki życia roślinnego mają odcień fiołkowy albo storczykowy, o zróżnicowanych barwach i odcieniach. Taka roślinność rozwija się wyłącznie jako energia; po jej spożyciu nie ma pozostałości.

43:6.7 (492.7) Zaprojektowane światy, wyposażone w dziesięć kategorii życia materialnego, nie wspominając już odmian morontialnych, mają ogromne możliwości biologicznego upiększania terenu oraz struktur materialnych i morontialnych. W czasie tych szeroko zakrojonych prac, polegających na dekoracji botanicznej i upiększaniu biologicznym, niebiańscy twórcy kierują rodzimymi spornagiami. Kiedy wasi artyści muszą się uciekać do bezdusznych farb i pozbawionych życia marmurów, dla zobrazowania swych koncepcji, niebiańscy twórcy oraz univitaci częściej używają żywych materiałów, dla wyrażenia swych idei oraz utrwalenia swych ideałów.

43:6.8 (493.1) Jeśli lubicie kwiaty, krzaki i drzewa Urantii, to botaniczne piękno i okazałość kwiatów niebiańskich ogrodów Edentii będzie ucztą dla waszych oczu. Jednak przekazanie śmiertelnym umysłom odpowiednich pojęć, odzwierciedlających piękno niebiańskich światów, przekracza moje możliwości ich opisu. Zaprawdę oko nie widziało takich wspaniałości, jakie na was czekają, gdy przybędziecie do światów waszej przygody wznoszenia się.

7. Univitaci

43:7.1 (493.2) Univitaci są stałymi obywatelami Edentii i związanych z nią światów; pod ich nadzorem jest siedemset siedemdziesiąt światów, otaczających zarząd konstelacji. Te dzieci Syna Stwórcy i Stwórczego Ducha rzutowane są na płaszczyznę bytu istniejącą między tym, co materialne a tym, co duchowe, ale nie są to istoty morontialne. Univitaci, rodzimi dla każdej z siedemdziesięciu głównych sfer Edentii, posiadają zróżnicowane formy widzialne, a śmiertelnicy morontialni mają swoje formy morontialne tak dopasowane, aby były zgrane z postępującą skalą univitatów, za każdym razem, gdy śmiertelnicy zmieniają miejsce zamieszkania, od jednej sfery Edentii do drugiej, kiedy przechodzą kolejno od świata pierwszego do siedemdziesiątego.

43:7.2 (493.3) Univitaci duchowo są jednakowi; intelektualnie są tak zróżnicowani, jak śmiertelnicy; w swoich kształtach bardzo przypominają morontialne stadium bytu a stworzeni są tak, aby mogli działać w siedemdziesięciu różnych klasach osobowości. Każda klasa univitatów wykazuje dziesięć głównych form aktywności intelektualnej a każdy z tych, zróżnicowanych intelektualnie typów przewodniczy specjalnym szkołom przygotowania i kultury, które zajmują się uspołecznianiem rozwojowym i praktycznym, odbywającym się na jednym z dziesięciu satelitów krążących wokół każdego głównego świata Edentii.

43:7.3 (493.4) Te siedemset mniejszych światów to sfery specjalistyczne, prowadzące praktyczne nauczanie na temat funkcjonowania całego wszechświata lokalnego, a dostępne są one dla wszystkich klas istot inteligentnych. Szkoły te nauczają specyficznych kunsztów i wiedzy specjalistycznej a nie są prowadzone tylko dla wznoszących się śmiertelników, chociaż studenci morontialni stanowią największą ze wszystkich grup, jaka uczęszcza na takie kursy instruktażowe. Kiedy zostaniecie przyjęci na którykolwiek z siedemdziesięciu głównych światów kultury społecznej, dostaniecie natychmiast prawo pobytu na każdym z dziesięciu otaczających go satelitów.

43:7.4 (493.5) Większą cześć organizatorów powrotu, którzy przebywają w różnych koloniach kurtuazyjnych, stanowią wznoszący się śmiertelnicy, ale univitaci reprezentują największą grupę związaną z nebadońskim korpusem niebiańskich twórców. Żadne pozahavonalne istoty w całym Orvontonie, za wyjątkiem abandonterów z Uversy, nie mogą się równać z univitatami w ich kunszcie artystycznym, przystosowalności społecznej i zdolnościach koordynacyjnych.

43:7.5 (493.6) Ci obywatele konstelacji praktycznie nie są członkami korpusu twórców, jednak współpracują bez ograniczeń ze wszystkimi grupami twórców i przyczyniają się w znacznej mierze do przetworzenia światów konstelacji w główne sfery realizacji wspaniałych możliwości artystycznych kultury przejściowej. Nie działają oni poza światami zarządu konstelacji.

8. Światy szkoleniowe Edentii

43:8.1 (493.7) Materialne piękno Edentii oraz otaczających ją sfer jest prawie doskonałe; nie mogą się one równać z duchowym majestatem sfer Salvingtonu, dalece jednak przewyższają wspaniałość światów szkoleniowych Jerusem. Wszystkie sfery Edentii są zasilane energią bezpośrednio z wszechświatowych prądów kosmicznych a ich ogromne systemy mocy, zarówno materialne jak i morontialne, są fachowo nadzorowane i rozdzielane przez centra konstelacji, którym pomagają kompetentne korpusy Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych i Nadzorców Mocy Morontialnej.

43:8.2 (494.1) Czas, spędzony na siedemdziesięciu światach szkoleniowych przejściowej kultury morontialnej, w edeńskiej epoce wznoszenia się śmiertelnika, jest najbardziej unormowanym okresem życia wznoszącej się istoty, aż do osiągnięcia przez nią statusu finalisty; jest to naprawdę typowe życie morontialne. Podczas gdy jesteście przestrajani za każdym razem, gdy przechodzicie z jednego głównego świata kultury do drugiego, zachowujecie to samo ciało morontialne i nie występują tutaj okresy nieświadomości osobowości.

43:8.3 (494.2) Wasz pobyt na Edentii i związanych z nią sferach wypełniony będzie głównie opanowaniem etyki grupowej, która jest tajemnicą serdecznych i wartościowych związków wzajemnych, występujących pomiędzy różnymi klasami inteligentnych osobowości z wszechświata i superwszechświata.

43:8.4 (494.3) Na światach-mieszkaniach dopełniliście konsolidacji rozwijającej się osobowości śmiertelnika; w stolicy systemu zdobyliście obywatelstwo Jerusem i wolę poddania się dyscyplinie działań grupowych oraz przedsięwzięć skoordynowanych; teraz jednak, na światach szkoleniowych konstelacji, będziecie nabywać prawdziwego uspołecznienia waszej, rozwijającej się osobowości morontialnej. Ta niebiańska zdobycz kulturowa polega na nauczeniu się jak:

43:8.5 (494.4) 1. Żyć szczęśliwie i pracować wydajnie z dziesięcioma różnorodnymi braćmi morontianami, kiedy takie grupy są powiązane w kompanie, po stu, a potem zjednoczone w korpusy, po tysiąc istot.

43:8.6 (494.5) 2. Dostosować się i współpracować serdecznie z dziesięcioma univitatami, którzy choć intelektualnie podobni do istot morontialnych, są bardzo odmienni pod każdym innym względem. Następnie musicie działać z taką grupą dziesięciu istot, skoordynowaną z dziesięcioma innymi rodzinami, które z kolei są zjednoczone w korpusach po tysiąc univitatów.

43:8.7 (494.6) 3. Dostosować się równocześnie zarówno do braci morontian jak i do zastępu univitatów. Nabrać umiejętności spontanicznej i efektywnej współpracy z waszą klasą istot, w bliskim roboczym związku z poniekąd odmienną grupą istot inteligentnych.

43:8.8 (494.7) 4. Podczas tego współdziałania społecznego z istotami do was podobnymi i niepodobnymi, osiągnąć intelektualną harmonię i dostosować się roboczo do obu grup towarzyszy.

43:8.9 (494.8) 5. Gdy osiąga się zadowalające uspołecznienie na poziomie osobowym, intelektualnym i zajęciowym, dalej rozwijać zdolności życia w bliskim kontakcie z istotami do was podobnymi i nieco odmiennymi, z coraz mniejszą drażliwością i wciąż malejącą animozją. Organizatorzy powrotu w znacznej mierze pomagają to osiągnąć, dzięki grupowym zabawom.

43:8.10 (494.9) 6. Dostosować wszystkie te, zróżnicowane metody uspołeczniania, do zdobywania coraz większej koordynacji życia na drodze wznoszenia się do Raju; rozwijać wnikliwość wszechświatową przez poszerzenie zdolności zrozumienia znaczeń wiecznego celu, ukrytego w pozornie nieistotnych działaniach w czasie-przestrzeni.

43:8.11 (494.10) 7. Potem osiągnąć szczyt wszystkich takich metod wielorakiego uspołecznienia, wraz równoległym umocnieniem duchowej wnikliwości, jak się to odnosi do rozwoju wszystkich stadiów wyposażenia osobowego, zdobytego dzięki grupowemu, duchowemu związkowi i koordynacji morontialnej. Dwie istoty śmiertelne, dzięki metodzie partnerstwa, nie podwajają swych osobowych potencjałów wszechświatowych osiągnięć intelektualnie, społecznie i duchowo; ich wyniki i możliwości osiągnięcia sukcesów są prawie czterokrotnie większe.

43:8.12 (495.1) Przedstawialiśmy uspołecznianie na Edentii jako związek śmiertelników morontialnych z rodziną univitatów, grupą obejmującą dziesięć intelektualnie zróżnicowanych jednostek, współdziałającą z podobnym związkiem dziesięciu braci morontian. Jednak na pierwszych siedmiu głównych światach, tylko jeden wznoszący się śmiertelnik żyje z dziesięcioma univitatami. W drugiej grupie siedmiu głównych światów, dwu śmiertelników mieszka z każdą rodzimą grupą dziesięciu univitatów i tak dalej, aż do ostatniej grupy siedmiu głównych sfer, gdzie dziesięć istot morontialnych zamieszkuje z dziesięcioma univitatami. Tak jak uczycie się coraz lepiej żyć w społeczności z univitatami, tak samo będziecie stosować tę doskonalszą etykę w waszych związkach z współbraćmi zaawansowanymi w morontii.

43:8.13 (495.2) Jako wznoszący się śmiertelnicy polubicie wasz pobyt na światach rozwojowych Edentii, ale nie będziecie już przeżywać tego osobistego dreszczu ziszczenia, jaki jest charakterystyczny dla waszych wstępnych kontaktów ze sprawami wszechświata w zarządzie systemu, czy dla pożegnalnego szlifu tych rzeczywistości w końcowych światach stolicy wszechświata.

9. Obywatelstwo Edentii

43:9.1 (495.3) Po ukończeniu nauki na siedemdziesiątym świecie, wznoszący się śmiertelnicy zaczynają swój pobyt na Edentii. Teraz wznoszące się istoty uczestniczą po raz pierwszy w „rajskich zgromadzeniach” i słuchają, jak Wierny Czasu, pierwsza spotkana osobowość z Najwyższych Osobowości pochodzących od Trójcy, opowiada o ich szerokich możliwościach.

43:9.2 (495.4) Cały pobyt na światach szkoleniowych konstelacji, który osiąga swą kulminację w obywatelstwie Edentii, jest dla zaawansowanych w morontii okresem prawdziwego, niebiańskiego szczęścia. W czasie waszego pobytu na światach systemu przekształciliście się z istoty bliskiej zwierzęciu w istotę morontialną; byliście wtedy bardziej materialni niż duchowi. Na sferach Salvingtonu będziecie rozwijać się od poziomu istot morontialnych do statusu prawdziwego ducha; będziecie bardziej duchowi niż materialni. Ale na Edentii wznoszące się istoty znajdują się pośrodku, pomiędzy ich stanem pierwotnym a przyszłym, pośrodku ich wędrówki od ewolucyjnego zwierzęcia do wznoszącego się ducha. Podczas całego waszego pobytu na Edentii i jej światach jesteście „jak aniołowie”; wciąż się rozwijacie, ale chwilowo posiadacie generalny, typowy status morontialny.

43:9.3 (495.5) Pobyt wznoszącego się śmiertelnika w konstelacji jest najbardziej jednolitą i stabilną epoką na całej drodze jego rozwoju morontialnego. Doświadczenie to jest przedduchowym nauczaniem uspołeczniającym wznoszących się istot. Jest ono analogiczne do duchowego doświadczenia przedfinalisty w Havonie i do przedabsonicznego szkolenia w Raju.

43:9.4 (495.6) Na Edentii, wznoszący się śmiertelnicy zajmują się zasadniczo swymi zadaniami, które wykonują na siedemdziesięciu progresywnych światach univitatów. Służą także na różnych stanowiskach na samej Edentii, głównie związanych z programem konstelacji, mającym na celu dobro grup, ras, narodów i planet. Najwyżsi Ojcowie nie zajmują się zbytnio rozwojem jednostki na zamieszkałych światach, raczej rządzą królestwami ludzkimi niż sercami jednostek.

43:9.5 (495.7) I tego dnia, kiedy będziecie gotowi opuścić Edentię i zacząć waszą działalność na Salvingtonie, zastanowicie się na chwilę i popatrzycie wstecz, na jedną z najpiękniejszych i najbardziej pokrzepiających epok waszej nauki po tej stronie Raju. Jej chwała będzie coraz większa, kiedy będziecie się wznosić do wewnątrz i zaczniecie coraz lepiej doceniać boskie znaczenia i duchowe wartości.

43:9.6 (496.1) [Nadzorowane przez Malavatię Melchizedeka].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone