43 Kiri - Tähtkujud

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

43. Kiri

Tähtkujud

43:0.1 (485.1) URANTIAT nimetatakse üldiselt Nebadoni Norlatiadekis Satania maailmaks number 606. See tähendab kuuesaja kuuendat asustatud maailma Satania kohalikus süsteemis, mis asub Norlatiadeki tähtkujus, ühes sajast Nebadoni kohaliku universumi tähtkujust. Et tähtkujud on kohaliku universumi põhijaotused, on need asustatud maailmade kohalikud süsteemid oma valitsejate kaudu seotud kohaliku universumi keskvalitsusega Salvingtonil ja peegelduvuse kaudu Päevilt Vanade supervalitsusega Uversal.

43:0.2 (485.2) Teie tähtkuju valitsus asub 771 arhitektuurse sfääri parves, milles keskmine ja kõige suurem on Edentia, Tähtkujude Isade, Norlatiadeki Kõigekõrgemate valitsuse asukoht. Edentia ise on ligikaudu sada korda teie maailmast suurem. Edentiat ümbritsevad seitsekümmend suuremat sfääri on ligikaudu kümme korda suuremad Urantiast, kuid neist seitsmekümnest maailmast igaühe ümber tiirlevad kümme satelliiti on ligikaudu Urantia suurused. Need 771 arhitektuurset sfääri on oma suuruselt üsna võrreldavad teiste tähtkujude sfääridega.

43:0.3 (485.3) Aja arvestamine ja kauguste mõõtmine Edentias toimub Salvingtoni süsteemi järgi ning nagu universumi keskusmaailma sfäärid, on ka tähtkujude keskuse maailmad täielikult varustatud kõigi taevaste intellektide klassidega. Need intellektid ei erine üldiselt kuigivõrd neist, mida on kirjeldatud seoses universumi haldamisega.

43:0.4 (485.4) Tähtkujude teenistusse on määratud juhendavad seeravid, kohaliku universumi inglite kolmas klass. Nende keskused on keskusmaailmade sfääridel ja nad hoolitsevad igati nende ümber asuvate morontia koolitusmaailmade eest. Norlatiadeki seitsmekümnel suuremal sfääril ning nende seitsmesajal väiksemal satelliidil elavad univitatiad, tähtkujude alalised elanikud. Kõigi nende arhitektuursete maailmade eest hoolitsevad täielikult mitmesugused kohaliku elu rühmad, mis on suuremas osas ilmutamata, kuid mille hulka kuuluvad tõhusad spirongad ja kaunid spornagiad. Kuna tähtkujude morontiaelu keskpunktiks on morontia koolitussüsteem, siis on see elu, nagu te ka arvata võite, nii tüüpiline kui ka ideaalne.

1. Tähtkuju keskusmaailm

43:1.1 (485.5) Edentia on täis paeluvaid mägismaid, ulatuslikke füüsilise aine kõrgendikke, nende krooniks on morontiaelu ja üle selle laiuv vaimne auhiilgus, kuid seal pole niisuguseid kaljuseid mäeahelikke nagu Urantial. Seal on kümneid tuhandeid sädelevaid järvi ja tuhandete kaupa neid ühendavaid ojasid, kuid pole suuri ookeane ega kärestikulisi jõgesid. Neid pinnal voolavaid ojasid pole ainult mägismaadel.

43:1.2 (486.1) Edentia ja teiste selletaoliste arhitektuursete sfääride vesi ei erine arenguplaneetide veest. Nende sfääride veesüsteemid on nii pindmised kui ka maa-alused ning niiskus on pidevas ringkäigus. Neid mitmesuguseid veeteid mööda saab sõita ümber Edentia, kuid põhiline liikumine toimub siiski atmosfääri kaudu. Vaimolendid reisivad loomulikult sfääri pinna kohal, aga morontiaolendid ja ainelised olendid kasutavad atmosfääri läbimiseks ainelisi ja poolainelisi vahendeid.

43:1.3 (486.2) Edential ja sellega seotud maailmadel on tõeline atmosfäär, tavaline kolmest gaasist koosnev segu, mis on niisugustele arhitektuursetele loodutele iseloomulik ja sisaldab kaht Urantia atmosfääri elementi ning lisaks seda morontiagaasi, mis sobib hingamiseks morontiaolenditele. Ent ehkki see atmosfäär on nii aineline kui ka morontialik, ei ole seal torme ega orkaane, ei ole ka talve ega suve. See atmosfäärihäirete ja aastaaegade vaheldumise puudumine võimaldab neis spetsiaalselt loodud maailmades kogu hoonetevälise ümbruse kauniks muuta.

43:1.4 (486.3) Edentia mägismaad on suurejoonelised füüsilised maastikud ja nende ilu suurendab veelgi lõputult külluslik elu, mis katab Edentiat kogu selle laiuses ja pikkuses. Välja arvatud mõned üsna üksildased ehitised, ei ole neil mägismaadel mingit loodud-olendite kätetööd. Ainelisi ja morontialikke kaunistusi leidub vaid elamispiirkondades. Väiksematel kõrgendikel asuvad erilised elupaigad ning need on kaunistatud nii bioloogilise kui ka morontiakunstiga.

43:1.5 (486.4) Seitsmenda kõrgustikeaheliku tipus asuvad Edentia ülestõusmissaalid, kus tõususurelikud ärkavad teisesest muudetud korra järgi kulgevast tõusust. Need loodud-olendite taaskokkupanukambrid alluvad Melkisedekitele. Edentia esimesel vastuvõtusfääril (nagu ka Melkisedeki planeedil Salvingtoni lähedal) on samuti spetsiaalsed ülestõusmissaalid, kus muudetud tõusukorra järgi tõusnud surelikud kokku pannakse.

43:1.6 (486.5) Melkisedekid peavad Edential ka kaht spetsiaalset kolledžit. Üks, eriolukordade kool, on pühendunud Satania mässust väljakasvanud probleemide uurimisele. Teine, annetumiskool, on pühendunud nende uute probleemide tundmaõppimisele, mis tekkisid seoses Miikaeli viimase annetumisega ühel Norlatiadeki maailmadest. See viimane kolledž asutati peaaegu nelikümmend tuhat aastat tagasi, kohe pärast Miikaeli teadet selle kohta, et tema viimase annetumise maailmaks on valitud Urantia.

43:1.7 (486.6) Klaasmeri, Edentia vastuvõtuala, asub halduskeskuse lähedal ning seda ümbritseb amfiteatrina keskus. Selle ala ümber on tähtkujude seitsmekümne asjaajamisosakonna valitsemiskeskused. Pool Edentiast on jagatud seitsmekümneks kolmnurkseks osaks, mille piirid koonduvad iga sektori keskuse hoone juures. Ülejäänud osa sfäärist on tohutu suur looduspark, Jumala aed.

43:1.8 (486.7) Kui te aeg-ajalt Edentiat külastate, siis võite uurida küll tervet planeeti, kuid veedate enamiku oma ajast selles halduskolmnurgas, millel on sama number nagu maailmal, kus te parajasti elate. Seadusandlikes täiskogudes olete te alati teretulnud vaatlejad.

43:1.9 (486.8) Edential elavatele tõususurelikele määratud morontia-ala on kolmekümne kuuendas kolmnurgas asuva lõpetanute keskusega külgneva kolmekümne viienda kolmnurga keskosas. Univitatiate üldine keskus võtab enda alla suure ala kolmekümne neljanda kolmnurga keskel, kohe morontiakodanike elupaigaks jäetud ala kõrval. See kord näitab, et seal on loodud tingimused vähemalt seitsmekümne tähtsama taevaliku elu alajaotuse majutamiseks, ning samuti seda, et iga niisugune kolmnurkne ala neist seitsmekümnest on seotud ühega morontiakoolituse seitsmekümnest tähtsamast sfäärist.

43:1.10 (487.1) Edentia klaasmeri on tohutu suur, umbes saja kuuekümne kilomeetrise ümbermõõduga ja umbes viiskümmend kilomeetrit sügav ringikujuline kristall. See hunnitu kristall on kõigi sfäärivälistest punktidest saabuvate transpordiseeravite ja teiste olendite vastuvõtumaailm, sest klaasmeri hõlbustab transpordiseeravite maandumist.

43:1.11 (487.2) Samalaadsed kristallväljakud on peaaegu kõigis arhitektuursetes maailmades. Väljakul on lisaks dekoratiivsele väärtusele veel mitu otstarvet — seda kasutatakse, et kogenud rühmadele kirjeldada superuniversumi peegelduvust, samuti energia muundamistehnika mõjurina kosmosevoolude muundamisel ja teiste saabuvate füüsilise energia voogude kohandamisel.

2. Tähtkujuvalitsus

43:2.1 (487.3) Tähtkujud on kohaliku universumi autonoomsed üksused ja iga tähtkuju hallatakse vastavalt selle enda kehtestatud seadustele. Kui Nebadoni kohtud arutavad universumi asju, siis otsustatakse kõik siseküsimused vastavalt kõnealuses tähtkujus kehtivatele seadustele. Nende Salvingtoni kohtu määruste ja tähtkujude seaduste rakendamisega tegelevad kohalike süsteemide haldajad.

43:2.2 (487.4) Tähtkujud on seega seadusandlikud, kohalikud süsteemid aga täidesaatvad ehk seadusi rakendavad üksused. Salvingtoni valitsus on kõrgeim kohtulik ja koordineeriv valitsusvõim.

43:2.3 (487.5) Kuigi kõrgeim kohtuvõim on kohaliku universumi keskvalitsusel, on iga tähtkuju keskuses kaks alamat, kuid tähtsat kohut — Melkisedekite nõukogu ja Kõigekõrgema kohus.

43:2.4 (487.6) Kõigepealt vaatab kõik kohtuasjad läbi Melkisedekite nõukogu. Kaheteistkümnel selle klassi esindajal, kes on omandanud teatavad nõutavad kogemused arenguplaneetidel ja süsteemi keskusmaailmades, on õigus läbi vaadata tõendusmaterjal, teha kokkuvõte kaitse vastuväidetest ja koostada esialgsed otsused, mis saadetakse edasi Kõigekõrgema, valitseva Tähtkuju Isa kohtusse. Selle viimase kohtu surelik osa koosneb seitsmest kohtunikust, kes on kõik tõususurelikud. Mida kõrgemale te universumis tõusete, seda kindlam on, et teie üle mõistavad kohut teie enda sugused.

43:2.5 (487.7) Tähtkuju seadusandlik kogu jaguneb kolmeks kojaks. Tähtkuju õigusaktide programm saab alguse tõusuteeliste alamkojast, mille eesistujaks on mõni lõpetanu ja mis koosneb tuhandest surelike esindajast. Iga süsteem nimetab sellesse nõuandvasse kogusse kümme liiget. Edential ei ole see kogu praegu veel täielikult koos.

43:2.6 (487.8) Seadusandjate keskmine koda koosneb seeravivägedest ja nende kaaslastest, teistest kohaliku universumi Emavaimu lastest. Selles rühmas on sada liiget, neid määravad kohale nende mitmesuguseid tegevusi tähtkujus juhendavad isiksused.

43:2.7 (488.1) Tähtkuju seadusandjate kõrgeim nõuandev kogu on ülemkoda — jumalike Poegade koda. Selle organi valivad Kõigekõrgemad Isad ja selles on kümme liiget. Ülemkojas võivad teenida ainult eriliste kogemustega Pojad. See on fakte leidev ja aega säästev rühm, mis teenib seadusandliku kogu mõlemat madalamat osa väga tõhusalt.

43:2.8 (488.2) Ühisesse seadusandjate nõukogusse kuulub kolm liiget igast tähtkuju nõuandva kogu osast ning selle tööd juhib valitsev noorem Kõigekõrgem. See rühm kinnitab kõik seadused nende lõplikul kujul ja annab volitused nende edastamiseks teabelevi kaudu. Selle kõrgeima komisjoni kinnitusega saavad seadusandlikest aktidest maailmade seadused, nende otsused on lõplikud. Edentia seadusandlus on kogu Norlatiadeki seaduste aluseks.

3. Norlatiadeki Kõigekõrgemad

43:3.1 (488.3) Tähtkujude valitsejad on kohaliku universumi pojaseisuse Vorondadekite klassist. Kui nad lähetatakse universumi aktiivsesse teenistusse kas siis tähtkujude valitsejateks või muu ülesandega, nimetatakse neid Poegi Kõigekõrgemateks, sest kõigist Jumala Kohaliku Universumi Poegade klassidest on just neis kõrgeim haldustarkus ühendatud kõige kaugelenägevama ja arukama lojaalsusega. Nende isiklikus aususes ja nende rühma lojaalsuses ei ole kunagi kaheldud: Vorondadek-Pojad ei ole Nebadonis kunagi olnud rahulolematud.

43:3.2 (488.4) Gabriel on lähetanud Nebadoni igasse tähtkujusse Kõigekõrgemateks vähemalt kolm Vorondadek-Poega. Selle kolmiku eesistujat nimetatakse Tähtkuju Isaks ja tema kaht abilist vanemaks Kõigekõrgemaks ja nooremaks Kõigekõrgemaks. Tähtkuju Isa valitseb kümme tuhat standardaastat (umbes 50 000 Urantia aastat), olles enne teeninud sama pika perioodi jooksul nooremabilisena ja vanemabilisena.

43:3.3 (488.5) Psalmilaulik teadis, et Edentiat juhib kolm Tähtkuju Isa, ja seepärast ta kõneleski nende asupaigast mitmuses: „Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgemate pühi elamuid!”

43:3.4 (488.6) Urantial on ajastute jooksul olnud palju segadust universumi valitsejate küsimuses. Paljud hilisemad õpetajad ajasid oma ebamäärased ja ähmased suguharude jumalused segi Kõigekõrgemate Isadega. Veelgi hiljem ühendasid heebrealased kõik need taevased valitsejad ühtseks Jumaluseks. Üks õpetaja mõistis, et Kõigekõrgemad ei ole Ülimad Valitsejad, sest ta ütles: „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab, viibib alati Kõigeväelise varju all.” Urantia ürikutes on mõnikord väga raske täpselt kindlaks teha, keda just tähistab termin „Kõigekõrgem”. Aga Taaniel sai neist asjadest täielikult aru. Ta ütles: „Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriiki ja annab selle üle, kellele ta iganes tahab.”

43:3.5 (488.7) Tähtkujude Isad tegelevad asustatud planeetide elanikega vähe, kuid nad on tihedalt seotud tähtkujude nende seadusandlike ja seadusekoostamise funktsioonidega, mis puudutavad nii oluliselt kõigi asustatud maailmade iga surelikku rassi ja rahvuse rühma.

43:3.6 (489.1) Kuigi teie ja universumivalitsuse vahel seisab tähtkuju valitsemissüsteem, huvitab teid kui indiviide tähtkuju valitsus tavaliselt vähe. Teie huvi keskendub üldiselt kohalikule süsteemile, Sataniale; kuid Urantia on ajutiselt, teatavate süsteemi- ja planeeditingimuste tõttu, mis on kasvanud välja Luciferi mässust, tihedalt seotud tähtkuju valitsejatega.

43:3.7 (489.2) Luciferi lahkulöömise ajal võtsid Edentia Kõigekõrgemad mässavates maailmades planeetide valitsusvõimu teatavad valdkonnad enda kätte. Nad on selle võimu säilitanud ja Päevilt Vanad on juba ammu kinnitanud selle kontrolli omandamise nende trotslike maailmade üle. Nad säilitavad kahtlemata selle endale võetud jurisdiktsiooni kuni Luciferi elu lõpuni. Suur osa sellest valitsusvõimust oleks lojaalses süsteemis tavaliselt antud Süsteemi Suveräänile.

43:3.8 (489.3) Kuid Urantia omandas Kõigekõrgematega erilise suhte veel ühel viisil. Kui Looja-Poeg Miikael oli oma viimasel annetumismissioonil ja Luciferi järglane polnud kohalikus süsteemis veel täielikku valitsusvõimu saanud, allusid kõik Miikaeli annetumist puudutavad Urantia asjad otse Norlatiadeki Kõigekõrgematele.

4. Kogunemismägi — Päevilt Ustav

43:4.1 (489.4) Kõige püham koosolekumägi on elupaigaks Päevilt Ustavale, Edential tegutsevale Paradiisi-Kolmsuse esindajale.

43:4.2 (489.5) See Päevilt Ustav on Paradiisi-Kolmsuse Poeg ja olnud Edential Immanueli isikliku esindajana kohal juba keskusmaailma loomisest saadik. Päevilt Ustav seisab alati Tähtkujude Isade paremal käel, et anda neile nõu, kuid ta pakub oma nõuandeid alati alles siis, kui neid küsitakse. Kõrged Paradiisi-Pojad ei osale kunagi kohaliku universumi asjatoimetustes, välja arvatud nende valduste täitevjuhtide palvel. Kuid Päevilt Ustav on tähtkujude Kõigekõrgematele niisama tähtis kui Päevilt Ühtne Loojale-Pojale.

43:4.3 (489.6) Edentia Päevilt Ustava elupaigaks on Paradiisi universumivälise side-ja teabeteenistuse süsteemi keskus tähtkujus. Neil Kolmsuse Poegadel koos oma Havona ja Paradiisi isiksustest kaaskondadega ja liidus juhendava Päevilt Ühtsega on otsene ja pidev side oma klassiga kõigis universumites, kaasa arvatud Havonas ja Paradiisis.

43:4.4 (489.7) Pühim mägi on kirjeldamatult kaunis ja suurepärase varustusega, kuid Paradiisi-Poja tegelik elupaik on tagasihoidlik, võrreldes Kõigekõrgemate keskse asupaigaga ja seda ümbritseva seitsmekümne ehitisega, kus elavad Voronandek-Pojad. Need ehitised on üksnes elupaigad, mis on täiesti eraldi ulatuslikest haldushoonetest, kus aetakse tähtkuju asju.

43:4.5 (489.8) Edentia Päevilt Ustava elupaik asub neist Kõigekõrgemate elupaikadest põhja pool ning seda tuntakse „Paradiisi kogunemismäena”. Tõususurelikud kogunevad regulaarselt sellele pühitsetud kõrgendikule kuulama Paradiisi-Poega, kes jutustab neile edasiliikuvate surelike pikast ja põnevast teekonnast läbi miljardi Havona täiustumismaailma ja edasi Paradiisi kirjeldamatute rõõmudeni. Ja just selle kogunemismäe erilistel koosolekutel tutvuvad morontiasurelikud üha täielikumalt mitmesuguste kesksest universumist pärinevate isiksuserühmadega.

43:4.6 (490.1) Reeturlik Lucifer, Satania kunagine suverään, taotles häälekalt oma jurisdiktsiooni suurendamist ja püüdis kohaliku universumi valitsemiskavast kõik kõrgemad pojaseisuse klassid välja tõrjuda. Ta seadis oma südames eesmärgi ja sõnas: „Ma tõstan oma aujärje kõrgemale Jumala Poegadest; ma istun kogunemismäele põhjas; ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.”

43:4.7 (490.2) Sada Süsteemi Suverääni kogunevad regulaarselt Edentiale salajastele nõupidamistele, kus arutatakse tähtkuju heaolu. Pärast Satania mässu tavatsesid Jerusemi peamässajad tulla neisse Edentia nõukogudesse nagu varemgi. Ja selle ülbe solvangu peatamiseks leiti võimalus alles pärast Miikaeli annetumist Urantial ja piiramatu suveräänsuse omandamist kogu Nebadonis. Sellest ajast saadik ei ole neid patuõhutajaid enam kunagi lubatud istuda lojaalsete Süsteemi Suveräänide nõukogudes Edential.

43:4.8 (490.3) Vanaaja õpetajad teadsid neist asjust, nagu näitab ka ürik: „Ja ühel päeval, kui Jumala Pojad tulid ja seisid Kõigekõrgemate ees, tuli ka Saatan nende sekka.” Ja sellega esitatakse fakt, ükskõik millega seoses seda ka ei tehtaks.

43:4.9 (490.4) Kristuse võidukäigust saadik on kogu Norlatiadek patust ja mässajatest puhastatud. Ükskord enne Miikaeli ihulikku surma püüdis langenud Luciferi liitlane Saatan niisugusest Edentia salajasest nõupidamisest osa võtta, kuid peamässajate vastased meeleolud olid jõudnud piirini, kus kaastundeuksed olid juba sulgunud peaaegu kõikjal, nii et Sataniast tulnud vaenlased ei leidnud mingit toetust. Kui kurja vastuvõtmiseks pole lahti ükski uks, siis ei ole võimalik pattu langeda. Kõigi Edentia südamete uksed sulgusid Saatana ees; süsteemi kokkutulnud Suveräänid heitsid ta üksmeelselt välja ja just siis nägi Inimese Poeg „Saatana nagu välgu taevast maha langevat”.

43:4.10 (490.5) Pärast Luciferi mässu on Päevilt Ustava elupaiga lähedale püstitatud uus ehitis. See ajutine ehitis on keskuseks Kõigekõrgema sidepidajale, kes on tihedasti seotud selle Paradiisi-Pojaga, kes nõustab tähtkuju valitsust kõigis küsimustes, mis puudutavad Päevilt-klassi tegevussuundi ning suhtumist pattu ja mässu.

5. Edentia Isad pärast Luciferi mässu

43:5.1 (490.6) Kõigekõrgemate rotatsioon Edential peatus Luciferi mässu ajal. Praegu on meil samad valitsejad, kes teenisid siin ka tol ajal. Me järeldame siit, et neid valitsejaid ei vahetata välja enne, kuni Luciferist ja tema liitlastest on lõplikult lahti saadud.

43:5.2 (490.7) Praegusesse tähtkuju valitsusse on aga lisatud kaksteist Vorondadeki klassi Poega. Need kaksteist on järgmised:

43:5.3 (490.8) 1. Tähtkuju Isa. Praegune Norlatiadeki Kõigekõrgem valitseja on Nebadoni Vorondadeki seerias number 617 318. Enne oma kohustuste ülevõtmist Edential teenis ta paljudes tähtkujudes üle kogu meie kohaliku universumi;

43:5.4 (490.9) 2. Kõigekõrgema vanemabiline;

43:5.5 (491.1) 3. Kõigekõrgema nooremabiline;

43:5.6 (491.2) 4. Kõigekõrgem nõuandja, Miikaeli isiklik esindaja pärast tema saamist Meister-Pojaks;

43:5.7 (491.3) 5. Kõigekõrgem täitevjuht, Gabrieli isiklik esindaja Edential pärast Luciferi mässu;

43:5.8 (491.4) 6. Kõigekõrgem planeedivaatlejate ülem, Satania isoleeritud maailmades asuvate Vorondadekitest vaatlejate ülem;

43:5.9 (491.5) 7. Kõigekõrgem kohtunik, Vorondadek-Poeg, kellele on usaldatud kõigi tähtkujusiseste mässudega seotud probleemide lahendamine;

43:5.10 (491.6) 8. Kõigekõrgem haldaja eriolukordades, Vorondadek-Poeg, kellele on tehtud ülesandeks kohandada Norlatiadeki eriolukorra seadusi selliseks, et need sobiksid mässu tõttu isoleeritud Satania maailmades;

43:5.11 (491.7) 9. Kõigekõrgem vahendaja, Vorondadek-Poeg, kelle ülesanne on kooskõlastada seoses annetumisega Urantial tehtud erikohandused tähtkuju rutiinse haldamisega. Selle Poja ülesanded on tingitud teatavate peainglite tegevusest ja loendamatutest erakorralistest hoolekannetest Urantial koos Kirgaste Õhtutähtede erilise tegevusega Jerusemil;

43:5.12 (491.8) 10. Kõigekõrgem prokurör, erikohtu juht, kes tegeleb Satania mässule järgnenud segadustest põhjustatud Norlatiadeki eriprobleemide lahendamisega;

43:5.13 (491.9) 11. Kõigekõrgem sidepidaja, Edentia valitsejate juurde kinnistatud Vorondadek-Poeg, kes on lähetatud erinõuandjaks Päevilt Ustava juurde soovitama, kuidas oleks kõige parem lahendada mässuga ja loodud-olendite ebalojaalsusega seotud probleeme;

43:5.14 (491.10) 12. Kõigekõrgem suunaja, Edentia erinõukogu eesistuja. Erinõukogusse kuuluvad kõik isiksused, kes Satania mässu tõttu on saadetud Norlatiadekisse, nende eesistujaks on erakordselt kogenud Vorondadek-Poeg.

43:5.15 (491.11) Ning siin pole veel arvestatud arvukaid Vorondadekeid, Nebadoni tähtkujude saadikuid ja teisi, kes samuti elavad Edential.

43:5.16 (491.12) Luciferi mässust saadik on Edentia Isad ilmutanud Urantia ja teiste Satania eraldatud maailmade suhtes erilist hoolitsust. Prohvet tundis ammustel aegadel ära Tähtkujude Isade suunava käe rahvaste tegemistes. „Kui Kõigekõrgem andis rahvaile pärisosa, kui ta eraldas teistest Aadama pojad, siis seadis ta kindlaks rahvaste rajad.”

43:5.17 (491.13) Igas karantiinis ehk isolatsioonis olevas maailmas tegutseb vaatlejana üks Vorondadek-Poeg. Ta osaleb planeedi haldamises vaid siis, kui Tähtkuju Isa käsib tal rahvaste asjadesse sekkuda. Tegelikult just see Kõigekõrgem vaatleja „valitseb inimeste kuningriikides”. Urantia on üks Norlatiadeki isoleeritud maailmu ja alates Caligastia reetmisest on sellele planeedile määratud Vorondadekist vaatleja. Kui Machiventa Melkisedek poolainelisel kujul Urantial teenis, austas ta suuresti tolleaegset Kõigekõrgemat vaatlejat, sest on kirjutatud: „Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, oli Kõigekõrgema preester.” Melkisedek avaldas Aabramile selle Kõigekõrgema vaatleja seisundi, öeldes: „Olgu kiidetud Kõigekõrgem, kes sinu vaenlased su kätte andis.”

6. Jumala aiad

43:6.1 (492.1) Süsteemide keskusmaailmad on erilisel viisil kaunistatud aineliste mineraalehitistega, universumite keskused peegeldavad rohkem vaimset hiilgust, kuid tähtkujude keskusmaailmad on morontiategevuste ning elavate kaunistuste tippsaavutused. Tähtkujude keskusmaailmades kasutatakse üldisemalt elavaid kaunistusi ja just selle elu ülekaalu — botaanilise kunsti — tõttu nimetatakse neid maailmu „Jumala aedadeks”.

43:6.2 (492.2) Umbes poole Edentiast hõlmavad Kõigekõrgemate oivalised aiad ja need aiad on ühed kõige hurmavamad loodud morontiapaigad kohalikus universumis. Sellega on seletatav, miks erakordselt kauneid paiku Norlatiadeki asustatud maailmades sageli nimetatakse „Eedeni aedadeks”.

43:6.3 (492.3) Selle suurejoonelise aia keskel asub Kõigekõrgemate palveldamise pühamu. Psalmilaulik pidi teadma neist asjadest nii mõndagi, sest ta on kirjutanud: „Kes tohib minna Kõigekõrgemate mäele? Kes tohib seista selles pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega valet ei vannu.” Selles pühamus juhivad Kõigekõrgemad igal kümnendal päeval, puhkepäeval, kõiki Edentia asukaid Ülimat Jumalat palveldavas kontemplatsioonis.

43:6.4 (492.4) Arhitektuursetes maailmades esineb aineline elu kümnes eri vormis. Urantial on taimede ja loomade elu, kuid Edentia-taolises maailmas on ainelisel elul kümme alajaotust. Kui te vaatleksite neid Edentia elu kümmet alajaotust, siis liigitaksite esimesed kolm kohe taimseteks eluvormideks ja viimased kolm loomseteks, kuid nelja vahepealse kiiresti sigineva ja paeluva eluvormi olemus oleks teile täiesti mõistetamatu.

43:6.5 (492.5) Isegi selgelt loomne elu erineb väga arengumaailmade omast, nii väga, et nende mittekõnelevate loodud-olendite ainulaadset iseloomu ja südamlikku olemust on surelikule meelele üsna võimatu kirjeldada. On tuhandeid ja tuhandeid elusolendeid, kellest teie kujutlusvõime ei suuda pilti luua. Kogu loodud loomariik on hoopis teistsugune kui teie arenguplaneetide jämedakoelised liigid. Ent kogu see loomne elu on väga arukas ja erakordselt teenistusvalmis ning kõik need eri liigid on üllatavalt meeldivad ja liigutavalt seltsivad. Neis arhitektuursetes maailmades ei ole lihasööjaid loodud-olendeid; kogu Edentias pole midagi, mida mõni elusolend peaks kartma.

43:6.6 (492.6) Ka taimne elu on Urantia omast väga erinev, koosnedes nii ainelistest kui ka morontialiikidest. Ainelistele taimedele on iseloomulik roheline värvus, kuid taimse elu morontiaekvivalendid on eri varjundite ja peegeldustega violetsed või helelillad. Niisugune morontiataimestik on üksnes energiataimestik, mida süües ei teki jääkaineid.

43:6.7 (492.7) Et arhitektuursetele maailmadele on annetatud kümme füüsilise elu alajaotust, rääkimata morontiavariatsioonidest, on seal tohutult võimalusi maastiku ning aineliste ja morontiaehitiste biokaunistusteks. Taevased kunstimeistrid suunavad põliselanikke spornagiaid selles ulatuslikus botaanilise dekoreerimise ja biokaunistamise töös. Kui teie kunstnikud peavad kasutama oma kujutluste kujutamiseks tuima värvi ja elutut marmorit, siis taevased kunstimeistrid ja univitatiad kasutavad oma ideede esitamiseks ning ideaalide kätkemiseks sagedamini elavat materjali.

43:6.8 (493.1) Kui teile meeldivad Urantia lilled, põõsad ja puud, siis Edentia taevaste aedade botaanilisest ilust ja lillede suursugususest tunneb teie silm veel enam rõõmu. Kuid minu kirjeldamisvõimest ei piisa, andmaks surelikule meelele ammendavat ettekujutust nende taevalike maailmade kaunidusest. Silm pole tõesti näinud sellist hiilgust, mis ootab teid ees teie saabudes neisse surelike tõusutee maailmadesse.

7. Univitatiad

43:7.1 (493.2) Univitatiad on Edentia ja sellega seotud maailmade alalised elanikud kõigis seitsmesaja seitsmekümnes maailmas, mis ümbritsevad tähtkuju keskust ja on nende juhendamise all. Neid Looja-Poja ja Loova Vaimu lapsi projitseeritakse ainelise ja vaimse eksistentsi vahelisele tasandile, kuid nad ei ole morontiaolendid. Igal Edentia seitsmekümnest suuremast sfäärist on erineva nähtava vormiga põliselanikud ja morontiasurelike morontiavormid on iga kord, kui nad lähevad üle ühelt Edentiasfäärilt teisele, liikudes järjest edasi esimesest maailmast kuni seitsmekümnendani, häälestatud sobima univitatiate vastava tõusuastmestikuga.

43:7.2 (493.3) Vaimselt on univitatiad sarnased; intellektuaalselt erinevad nad üksteisest samamoodi kui surelikud; vormilt meenutavad nad üsnagi morontia eksistentsiolekut ja nad on loodud tegutsema seitsmekümnes erinevas isiksuseklassis. Igal neist univitatia klassidest esineb intellektuaalset tegevust kümnes põhivariandis ja iga niisugune intellektitüüp juhib erilist jätkuvat kutsealase või praktilise sotsialiseerumise koolitus- ja kultuurikooli mõnel neist kümnest satelliidist, mis tiirlevad iga Edentia suurema maailma ümber.

43:7.3 (493.4) Need seitsesada väiksemat maailma on kogu kohaliku universumi tööalase praktilise hariduse tehnilised sfäärid ning avatud kõigile intellektiolendite klassidele. Need erioskusi ja tehnilisi teadmisi andvad koolid pole ette nähtud üksnes tõususurelike jaoks, kuigi morontiaõpilased moodustavad neil koolituskursustel osalejatest ülekaalukalt suurima rühma. Kui teid mõnes neist seitsmekümnest sotsiaalkultuuri suurmaailmast vastu võetakse, võimaldatakse teile kohe vaba pääs kõigile kümnele seda ümbritsevale satelliidile.

43:7.4 (493.5) Mitmesugustes hea tahte kolooniates on morontia-tõususurelikud ülekaalus meelelahutuste suunajate seas, kuid univitatiad on suurim Nebadoni taevaste kunstimeistritega seostatav rühm. Kogu Orvontonis pole väljaspool Havonat teisi olendeid peale Uversa abandonterite, kes oleksid kunstiannete, sotsiaalse kohanemisvõime ja koordineerimisoskuste poolest võrdsed univitatiatega.

43:7.5 (493.6) Need tähtkujukodanikud ei kuulu tegelikult kunstimeistrite korpusesse, kuid töötavad vabalt koos kõigi rühmadega ning neil on suuri teeneid selles, et tähtkujude maailmad on muutunud üleminekukultuuri suurejooneliste kunstiliste võimaluste teostamise peamisteks sfäärideks. Tähtkujude keskusmaailmade piirest väljaspool nad ei tegutse.

8. Edentia koolitusmaailmad

43:8.1 (493.7) Edentiale ja teda ümbritsevatele sfääridele tehtud füüsilised annetused on peaaegu täiuslikud: vaevalt küll on need kõrvutatavad Salvingtoni sfääride vaimse suursugususega, kuid nad ületavad kaugelt Jerusemi koolitusmaailmade hiilguse. Kõiki neid Edentia-sfääre varustatakse energiaga otse universumi kosmosevooludest ja nende tohutuid, nii ainelisi kui ka morontialikke võimsussüsteeme juhendavad ja jaotavad oskuslikult tähtkujude keskused, keda abistavad Füüsiliste Meisterjuhtijate ja Morontia Võimsusejuhendajate võimekad korpused.

43:8.2 (494.1) Surelike tõusutee Edentia-ajastul on morontia üleminekukultuuri seitsmekümnes koolitusmaailmas veedetud aeg tõususureliku elujärgus kuni lõpetanu staatuse saavutamiseni kõige rahulikum periood — see on tõesti tüüpiline morontiaelu. Et teid häälestatakse ühest suuremast kultuurimaailmast teise minnes iga kord ümber, jääb teie morontiakeha samaks ja isiksuse teadvusetuse perioode ei ole.

43:8.3 (494.2) Edential ja selle kaassfääridel viibimise ajal tegelete põhiliselt rühmaeetika omandamisega. Rühmaeetikas peitub universumite ja superuniversumite intellektiolendite eri klasside meeldivate ja kasulike omavaheliste suhete saladus.

43:8.4 (494.3) Eluasemeilmades viisite lõpule areneva sureliku isiksuse ühtlustumise; süsteemi keskusmaailmas omandasite Jerusemi kodakondsuse ja jõudsite valmisolekuni allutada end rühmategevusteks ja kooskõlastatud ettevõtmisteks vajalikule distsipliinile; kuid nüüd, tähtkuju koolitusmaailmades, peate saavutama oma areneva morontiaisiksuse tõelise sotsialiseerumise. Selle võrratu kultuuri omandamise käigus õpite järgmisi oskusi:

43:8.5 (494.4) 1. elada õnnelikult ja töötada tõhusalt koos kümne morontiakaaslasega, kusjuures kümme niisugust rühma ühendatakse sajaliikmeliseks kompaniiks ja seejärel tuhandeliikmeliseks korpuseks;

43:8.6 (494.5) 2. elada rõõmsalt koos ja teha südamlikult koostööd kümne univitatiaga, kes on vaatamata oma intellektuaalsele sarnasusele morontiaolenditega neist kõige muu poolest väga erinevad. Siis peate koos selle kümneliikmelise rühmaga tegutsema kooskõlas kümne teise perega, mis omakorda on ühendatud tuhandest univitatiast koosnevaks korpuseks;

43:8.7 (494.6) 3. kohaneda samaaegselt nii morontiakaaslaste kui ka nende võõrustajatest univitatiatega. Omandada võime teha vabatahtlikult ja tõhusalt koostööd omaenda klassi olenditega, kes on tihedates töösuhetes mõnevõrra teistsuguse intellektiolendite rühmaga;

43:8.8 (494.7) 4. tegutsedes selliselt sotsiaalsetes suhetes teiesarnaste ja teist erinevate olenditega, saavutada intellektuaalne kooskõla ja kutsealane kohanemisvõime mõlema rühmaga;

43:8.9 (494.8) 5. olles saavutanud isiksuse rahuldava sotsialiseerumise intellektuaalsel ja kutsealasel tasandil, täiustada veelgi võimet elada lähedastes sidemetes endasuguste ja veidi teistsuguste olenditega nii, et ärrituvus ja vastumeelsus üha vähenevad. Selle saavutamisele aitavad palju kaasa meelelahutuste suunajad koos oma rühmamängudega;

43:8.10 (494.9) 6. kohandada kõiki neid sotsialiseerumisviise aina edeneva Paradiisi-tõusutee kooskõlastamisega; täiustada arusaamist universumist, parandades võimet mõista neis näiliselt tähtsusetutes aegruumi tegevustes peituvate eesmärkide igavesi tähendusi;

43:8.11 (494.10) 7. ja siis järgneb kõigi nende multisotsialiseerumisviiside kulminatsioon koos samaaegse vaimse taibu avardumisega seetõttu, et vaimne ühinemine rühmaga ja morontiakooskõla täiustab ka isiklikku andekust kõigis faasides. Kahe kõlbelise loodud-olendi partnerlus ei muuda kummagi isiklikke intellektuaalseid, sotsiaalseid ja vaimseid saavutuspotentsiaale universumis sugugi kaks korda tõhusamaks, vaid nad peaaegu neljakordistavad oma saavutamis- ja teostamisvõimalusi.

43:8.12 (495.1) Me kirjeldasime sotsialiseerumist Edential morontiasureliku liitumisena univitatia pererühmaga, milles on kümme intellektuaalselt erinevat indiviidi, ja samaaegselt ühinemisena kümne morontiakaaslasega. Kuid esimeses seitsmes suuremas maailmas elab kümne univitatiaga koos vaid üks tõususurelik. Teises seitsmest suuremast maailmast koosnevas rühmas elab iga kümneliikmelise põliselanike rühmaga koos kaks tõususurelikku jne, kuni viimasel seitsmest suuremast sfäärist koosnevas rühmas elab kümne univitatiaga koos kümme morontiaolendit. Kui te õpite univitatiatega pare-mini sotsialiseeruma, siis saate seda täiustunud eetikat rakendada suhetes endasuguste morontia edasijõudjatega.

43:8.13 (495.2) Tõususurelikena tunnete rõõmu viibimisest Edentia edenemismaailmades, kuid te ei koge seda isiklikku rahuldusvärinat, mis iseloomustab teie esimest kokkupuudet universumiasjadega süsteemi keskuses või teie tundeid hüvastijätul nende universumi keskuse viimaste maailmade reaalsustega.

9. Edentia kodakondsus

43:9.1 (495.3) Pärast seitsmekümnenda maailma lõpetamist asuvad tõususurelikud elama Edentiale. Nüüd osalevad tõusuteelised esmakordselt „Paradiisi-kogudes” ja kuulevad oma pikast elukäigust lugu nii, nagu seda kirjeldab Päevilt Ustav, esimene Ülimatest Kolmsus-päritolu Isiksusest, keda nad kohtavad.

43:9.2 (495.4) Kogu see viibimine tähtkuju koolitusmaailmades, mis kulmineerub Edentia kodakondsuse omandamisega, on morontia edasijõudjatele tõelise taevaliku õndsuse periood. Süsteemimaailmades viibimise jooksul arenesite peaaegu loomast morontiaolendiks: olite rohkem aineline kui vaimne. Salvingtoni sfääridel arenete morontiaolendist tõelise vaimu seisundini: saate pigem vaimseks kui aineliseks. Ent Edential on tõusuteelised poolel teel oma endise ja tulevase seisundi vahel, poolel teel arenevast loomast tõusuvaimuni. Kogu teie Edential ja selle maailmades viibimise ajal olete „nagu inglid”: te liigute pidevalt edasi, kuid säilitate kogu aeg üldise ja tüüpilise morontiastaatuse.

43:9.3 (495.5) See tõususureliku tähtkujus viibimise aeg on kogu morontia-edenemise elujärgu kõige ühtlasem ja stabiilsem ajajärk. See kogemus on tõusuteelistele vaimueelne sotsialiseerumiskoolitus. See on analoogiline lõpetanueelse vaimse kogemusega Havonal ja absoniitsuse-eelse koolitusega Paradiisis.

43:9.4 (495.6) Edential tegelevad tõususurelikud põhiliselt neile antud ülesannetega seitsmekümnes järjestikuses univitatiate maailmas. Nad teenivad ka Edential endal mitmesugustes ametites, peamiselt seoses selle tähtkuju programmiga, mis puudutab rühmade, rasside, rahvaste ja planeetide heaolu. Kõigekõrgemad ei tegele eriti indiviidide edasiarenemisele kaasaaitamisega asustatud maailmades, nad valitsevad rohkem inimeste kuningriike kui indiviidide südameid.

43:9.5 (495.7) Ja päeval, mil te valmistute Edentialt lahkuma Salvingtonile, te peatute ja vaatate tagasi ühele kõige ilusaimale ja värskendavamale ajale kõigist oma koolitusajajärkudest siinpool Paradiisi. Ent selle kõige aulisus üha kasvab teie tõusul sissepoole ja te omandate aina suurema võime hinnata jumalikke tähendusi ja vaimseid väärtusi.

43:9.6 (496.1) [Esitanud Malavatia Melkisedek.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.