Заглавията на документи

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат

Книгата Урантия

Заглавията на документи

Документ . Дял . автор

000. Предисловие . Божествен Съветник

ЧАСТ I
Централната Вселена и Свръхвселените

001. Всеобщият Баща . Божествен Съветник
002. Природата на Бога . Божествен Съветник
003. Атрибутите на Бога . Божествен Съветник
004. Връзката между Бога и Вселената . Божествен Съветник
005. Връзката между Бога и индивида . Божествен Съветник
006. Вечният Син . Божествен Съветник
007. Връзката на Вечния Син с Вселената . Божествен Съветник
008. Безкрайният Дух . Божествен Съветник
009. Връзката между Безкрайния Дух и Вселената . Божествен Съветник
010. Райската Троица . Всеобщ Цензор
011. Вечният Остров на Рая . Възпитател по Мъдрост
012. Вселената на Вселените . Възпитател по Мъдрост
013. Свещените Сфери на Рая . Възпитател по Мъдрост
014. Централната Божествена Вселена . Възпитател по Мъдрост
015. Седемте свръхвселени . Всеобщ Цензор
016. Седемте Главни Духа . Всеобщ Цензор
017. Седемте групи Висши Духове . Божествен Съветник
018. Висшите Троични Личности . Божествен Съветник
019. Еднородните Същества с Троичен Произход . Божествен Съветник
020. Райските Божии Синове . Възпитател по Мъдрост
021. Райските Синове-Създатели . Възпитател по Мъдрост
022. Тринитизираните Божии Синове . Могъщ Посланик
023. Единичните Посланици . Божествен Съветник
024. Върховните Личности на Безкрайния Дух . Божествен Съветник
025. Пространствените Войнства на Посланиците . Върховен Упълномощен
026. Попечителски духове на централната вселена . Възпитател по Мъдрост
027. Служене на Първичните свръхнафими . Възпитател по Мъдрост
028. Попечителски духове на свръхвселените . Могъщ Посланик
029. Управляващите Вселенската Енергия . Всеобщ Цензор
030. Личности в Голямата Вселена . Могъщ Посланик
031. Корпусът на Завършилите . Божествен Съветник и Един, Нямащ Име и Номер
032. Еволюцията на локалните вселени . Могъщ Посланик
033. Администрация на локалната вселена . Ръководител на Архангелите
034. Майчинският Дух на локалната вселена . Могъщ Посланик
035. Божиите Синове на локалната вселена . Ръководител на Архангелите
036. Носителите на Живот . Синовете Ворондадек
037. Личности на локалната вселена . Сияйна Вечерна Звезда
038. Попечителски духове на локалната вселена . Мелхиседек
039. Серафическите войнства . Мелхиседек
040. Възходящи Божии Синове . Могъщ Посланик
041. Физически аспекти на локалната вселена . Архангел
042. Енергия – разум и материя . Могъщ Посланик
043. Съзвездията . Малаватия Мелхиседек
044. Небесните творци . Архангел
045. Администрацията на локалната система . Мелхиседек
046. Столица на локалната система . Архангел
047. Седемте Обителски Свята . Сияйна Вечерна Звезда
048. Моронтийният живот . Архангел
049. Населените светове . Мелхиседек
050. Планетарните Принцове . Вторичен син Ланонандек
051. Планетарните Адамовци . Вторичен син Ланонандек
052. Планетарните епохи на смъртните . Могъщ Посланик
053. Бунтът на Луцифер . Мановандет Мелхиседек
054. Проблеми вследствие бунта на луцифер . Могъщ Посланик
055. Сферите на светлината и живота . Могъщ Посланик
056. Всеобщото единство . Могъщ Посланик и Макивента Мелхиседек
057. Произход на Урантия . Носител на Живота
058. Установяване живота на Урантия . Носител на Живота
059. Ерата на морския живот на Урантия . Носител на Живота
060. Урантия в ерата на ранния наземен живот . Носител на Живота
061. Ерата на млекопитаещите на Урантия .Носител на Живота
062. Ранните видове първобитен човек . Носител на Живота
063. Първото човешко семейство . Носител на Живота
064. Еволюционните цветни раси . Носител на Живота
065. Свръхуправление на еволюцията . Носител на Живота
066. Планетарният Принц на Урантия . Мелхиседек
067. Планетарният бунт . Мелхиседек
068. Началото на цивилизацията . Мелхиседек
069. Първобитните човешки институции . Мелхиседек
070. Еволюция на управлението при хората . Мелхиседек
071. Развитие на държавата . Мелхиседек
072. Управлението на една съседна планета . Мелхиседек
073. Едемската градина . Солония
074. Адам и Ева . Солония
075. Простъпката на Адам и Ева . Солония
076. Втората градина . Солония
077. Промеждутъчните създания . Архангел
078. Виолетовата раса след епохата на Адам . Архангел
079. Разпространение на андитите на изток . Архангел
080. Разпространение на андитите на запад . Архангел
081. Развиване на съвременна цивилизация . Архангел
082. Еволюция на брака . Ръководител на Серафимите
083. Институцията на брака . Ръководител на Серафимите
084. Бракът и семейният живот . Ръководител на Серафимите
085. Източниците на поклонение . Сияйна Вечерна Звезда
086. Ранната еволюция на религията . Сияйна Вечерна Звезда
087. Култовете към духове . Сияйна Вечерна Звезда
088. Фетиши, талисмани и магия . Сияйна Вечерна Звезда
089. Грях, жертвоприношение и изкупление . Сияйна Вечерна Звезда
090. Шаманство – знахари и жреци . Мелхиседек
091. Еволюция на молитвата . Ръководител на Промеждутъчните Създания
092. По-нататъшната еволюция на религията . Мелхиседек
093. Макивента Мелхиседек . Мелхиседек
094. Ученията на Мелхиседек на изток . Мелхиседек
095. T 095. Ученията на Мелхиседек в Левант . Мелхиседек
096. Яхве – Бог на евреите . Мелхиседек
097. Развитие на представите за Бога сред древните евреи . Мелхиседек
098. Ученията на Мелхиседек на запад . Мелхиседек
099. Социалните проблеми на религията . Мелхиседек
100. Религията в опита на човека . Мелхиседек
101. Истинската природа на религията . Мелхиседек
102. Основите на религиозната вяра . Мелхиседек
103. Действителността на религиозния опит . Мелхиседек
104. Развитие на концепцията за Троицата . Мелхиседек
105. Божество и реалност . Мелхиседек
106. Вселенските нива на реалността . Мелхиседек
107. Произход и същност на Настройчиците на Съзнанието . Единичен Посланик
108. Мисия и дейност на Настройчиците на Съзнанието . Единичен Посланик
109. Връзка на Настройчиците с вселенските създания . Единичен Посланик
110. Връзка на Настройчиците с индивидуалните смъртни . Единичен Посланик
111. Настройчикът и душата . Единичен Посланик
112. Запазване на личността . Единичен Посланик
113. Серафическите хранители на съдбата . Ръководител на Серафимите
114. Серафическо планетарно управление . Ръководител на Серафимите
115. Висшето Същество . Могъщ Посланик
116. Всемогъщият-Висшият . Могъщ Посланик
117. Бог-Висшият . Могъщ Посланик
118. Висшият и Пределният – време и пространство . Могъщ Посланик
119. Посвещенията на Христос Михаил . Ръководител на Вечерните Звезди
120. Посвещаването на Михаил на Урантия . Мантутия Мелхиседек
121. Епохата на посвещаването на Михаил . Комисия от Промеждутъчни Създания
122. Раждане и младенчество на Иисус . Комисия от Промеждутъчни Създания
123. Ранното детство на Иисус . Комисия от Промеждутъчни Създания
124. Късното детство на Иисус . Комисия от Промеждутъчни Създания
125. Иисус в Йерусалим . Комисия от Промеждутъчни Създания
126. Двете решаващи години . Комисия от Промеждутъчни Създания
127. Юношеските години . Комисия от Промеждутъчни Създания
128. Иисус в периода на ранната зрелост . Комисия от Промеждутъчни Създания
129. По-нататъшният живот на Иисус като възрастен . Комисия от Промеждутъчни Създания
130. На път за Рим . Комисия от Промеждутъчни Създания
131. Световните религии . Комисия от Промеждутъчни Създания
132. В Рим . Комисия от Промеждутъчни Създания
133. Завръщане от Рим . Комисия от Промеждутъчни Създания
134. Преходните години . Комисия от Промеждутъчни Създания
135. Йоан Кръстител . Комисия от Промеждутъчни Създания
136. Кръщението и четиридесетте дни . Комисия от Промеждутъчни Създания
137. Очакване в Галилея . Комисия от Промеждутъчни Създания
138. Подготовка на посланиците на Царството . Комисия от Промеждутъчни Създания
139. Дванадесетте апостоли . Комисия от Промеждутъчни Създания
140. Посвещаването на дванадесетте за апостоли . Комисия от Промеждутъчни Създания
141. Начало на обществения труд . Комисия от Промеждутъчни Създания
142. Пасхата в Йерусалим . Комисия от Промеждутъчни Създания
143. Преминаване през Самария . Комисия от Промеждутъчни Създания
144. В Хеврон и в Декаполис . Комисия от Промеждутъчни Създания
145. Четири знаменателни дни в Капернаум . Комисия от Промеждутъчни Създания
146. Първото проповедническо пътешествие по Галилея . Комисия от Промеждутъчни Създания
147. Кратко посещение на Йерусалим . Комисия от Промеждутъчни Създания
148. Подготовка на евангелисти във Витсаида . Комисия от Промеждутъчни Създания
149. Второто проповедническо пътешествие . Комисия от Промеждутъчни Създания
150. Третото проповедническо пътешествие . Комисия от Промеждутъчни Създания
151. Време за очакване и обучение край морето . Комисия от Промеждутъчни Създания
152. Събитията, довели до кризата в Капернаум . Комисия от Промеждутъчни Създания
153. Кризата в Капернаум . Комисия от Промеждутъчни Създания
154. Последни дни в Капернаум . Комисия от Промеждутъчни Създания
155. Пребиваване в Тир и Сидон . Комисия от Промеждутъчни Създания
156. Пребиваването в тир и Сидон . Комисия от Промеждутъчни Създания
157. В Кесария Филипова . Комисия от Промеждутъчни Създания
158. Планината на преображението . Комисия от Промеждутъчни Създания
159. Пътешествие в Декаполис . Комисия от Промеждутъчни Създания
160. Родан от Александрия . Комисия от Промеждутъчни Създания
161. Продължение на беседата с Родан . Комисия от Промеждутъчни Създания
162. На Празника на шатрите . Комисия от Промеждутъчни Създания
163. Посвещаването на седемдесетте в Магадан . Комисия от Промеждутъчни Създания
164. На празника освещение на храма . Комисия от Промеждутъчни Създания
165. Начало на мисионерската дейност в Перея . Комисия от Промеждутъчни Създания
166. Последното посещение на северна Перея . Комисия от Промеждутъчни Създания
167. Посещението на Филаделфия . Комисия от Промеждутъчни Създания
168. Възкресяването на Лазар . Комисия от Промеждутъчни Създания
169. Последната седмица от обучението в Пела . Комисия от Промеждутъчни Създания
170. Царството небесно . Комисия от Промеждутъчни Създания
171. На път за Йерусалим . Комисия от Промеждутъчни Създания
172. Отиване в Йерусалим . Комисия от Промеждутъчни Създания
173. Понеделник в Йерусалим . Комисия от Промеждутъчни Създания
174. Вторник сутринта в храма . Комисия от Промеждутъчни Създания
175. Последната проповед в храма . Комисия от Промеждутъчни Създания
176. Във вторник вечерта на Елеонската планина . Комисия от Промеждутъчни Създания
177. Сряда, ден за отдих . Комисия от Промеждутъчни Създания
178. Последният ден в лагера . Комисия от Промеждутъчни Създания
179. Тайната вечеря . Комисия от Промеждутъчни Създания
180. Прощалната реч . Комисия от Промеждутъчни Създания
181. Последни наставления и предупреждения . Комисия от Промеждутъчни Създания
182. В Гетсимания . Комисия от Промеждутъчни Създания
183. Предателство и арест . Комисия от Промеждутъчни Създания
184. Съдебното заседания на Синедриона . Комисия от Промеждутъчни Създания
185. Съдът на Пилат . Комисия от Промеждутъчни Създания
186. Преди разпятието . Комисия от Промеждутъчни Създания
187. Разпъването . Комисия от Промеждутъчни Създания
188. В гробницата . Комисия от Промеждутъчни Създания
189. Възкресението . Комисия от Промеждутъчни Създания
190. Моронтийните явявания на Иисус . Комисия от Промеждутъчни Създания
191. Явяванията пред апостолите и другите лидери . Комисия от Промеждутъчни Създания
192. Явяванията в Галилея . Комисия от Промеждутъчни Създания
193. Последните явявания и възнесението . Комисия от Промеждутъчни Създания
194. Посвещаването на Духа на Истината . Комисия от Промеждутъчни Създания
195. След Петдесетница . Комисия от Промеждутъчни Създания
196. Вярата на Иисус . Комисия от Промеждутъчни Създания

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved