De Titels van de Verhandelingen

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

De Titels van de Verhandelingen

Nr.VerhandelingAuteurPag.

000VoorwoordGoddelijke Raadsman1

DEEL I
Het Centrale Universum en de Superuniversa

Nr.VerhandelingAuteurPag.

001De Universele VaderGoddelijke Raadsman21

002De natuur van GodGoddelijke Raadsman33

003De eigenschappen van GodGoddelijke Raadsman44

004Gods betrekking tot het UniversumGoddelijke Raadsman54

005Gods betrekking tot de individuele mensGoddelijke Raadsman62

006De Eeuwige ZoonGoddelijke Raadsman73

007De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het UniversumGoddelijke Raadsman81

008De Oneindige GeestGoddelijke Raadsman90

009De betrekking van de Oneindige Geest tot het UniversumGoddelijke Raadsman98

010De Paradijs-TriniteitUniversele Censor108

011Het eeuwige Paradijs-EilandVolkmaker der Wijsheid118

012Het Universum van UniversaVolkmaker der Wijsheid128

013De heilige werelden van het ParadijsVolkmaker der Wijsheid143

014Het Centrale, Goddelijke UniversumVolkmaker der Wijsheid152

015De zeven SuperuniversaUniversele Censor164

016De zeven Meester-GeestenUniversele Censor184

017De zeven groepen Allerhoogste GeestenGoddelijke Raadsman197

018De Allerhoogste TriniteitspersoonlijkhedenGoddelijke Raadsman207

019De Gecoördineerde Wezens van TriniteitsoorsprongGoddelijke Raadsman214

020De Paradijs-Zonen van GodVolkmaker der Wijsheid223

021De Schepper-Zonen uit het ParadijsVolkmaker der Wijsheid234

022De Getrinitiseerde Zonen van GodMachtige Boodschapper243

023De Solitaire BoodschappersGoddelijke Raadsman256

024De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige GeestGoddelijke Raadsman264

025De Boodschappersscharen in de RuimteHoge Gezagsdrager273

026Dienende Geesten van het Centrale UniversumVolkmaker der Wijsheid285

027Het dienstbetoon van de Primaire SupernafijnenVolkmaker der Wijsheid298

028Dienende Geesten van de SuperuniversaMachtige Boodschapper306

029De Universum-KrachtdirigentenUniversele Censor319

030Persoonlijkheden van het Groot UniversumMachtige Boodschapper330

031Het Korps der VolkomenheidGoddelijke Raadsman en een Wezen zonder naam en getal345

DEEL II
Het Plaatselijk Universum

Nr.VerhandelingAuteurPag.

032De evolutie van Plaatselijke UniversaMachtige Boodschapper357

033Het bestuur van het Plaatselijk UniversumHoofd der Aartsengelen366

034De Moeder-Geest van het Plaatselijk UniversumMachtige Boodschapper374

035De Zonen van God in het Plaatselijk UniversumHoofd der Aartsengelen384

036De LevendragersVorondadek-Zoon396

037Persoonlijkheden van het Plaatselijk UniversumSchitterende Avondster406

038Dienende Geesten van het Plaatselijk UniversumMelchizedek418

039De Heerscharen der SerafijnenMelchizedek426

040De Opklimmende Zonen van GodMachtige Boodschapper443

041Fysische aspecten van het Plaatselijk UniversumAartsengel455

042Energie — bewustzijn en materieMachtige Boodschapper467

043De ConstellatiesMalavatia Melchizedek485

044De Hemelse KunstenaarsAartsengel497

045Het bestuur van het Plaatselijk StelselMelchizedek509

046Het hoofdkwartier van het Plaatselijk StelselAartsengel519

047De zeven woningwereldenSchitterende Avondster530

048Het morontia-levenAartsengel541

049De bewoonde wereldenMelchizedek559

050De Planetaire VorstenSecundaire Lanonandek572

051De planetaire AdamsSecundaire Lanonandek580

052Planetaire tijdvakken van stervelingenMachtige Boodschapper589

053De opstand van LuciferManovandet Melchizedek601

054Problemen ten aanzien van de opstand van LuciferMachtige Boodschapper613

055De werelden van licht en levenMachtige Boodschapper621

056Universele eenheidMachtige Boodschapper en Machiventa Melchizedek637

DEEL III
De Geschiedenis van Urantia

Nr.VerhandelingAuteurPag.

057De oorsprong van UrantiaLevendrager651

058Het tot stand brengen van leven op UrantiaLevendrager664

059De era van het zeeleven op UrantiaLevendrager672

060Urantia tijdens de era van het eerste landlevenLevendrager685

061De zoogdieren-era op UrantiaLevendrager693

062De dageraad-rassen van de vroege mensLevendrager703

063De eerste menselijke familieLevendrager711

064De evolutionaire gekleurde rassenLevendrager718

065Het opperbestier over de evolutieLevendrager730

066De Planetaire Vorst van UrantiaMelchizedek741

067De planetaire opstandMelchizedek754

068De dageraad der beschavingMelchizedek763

069Primitieve menselijke instellingenMelchizedek772

070De evolutie van het menselijk bestuurMelchizedek783

071De ontwikkeling van de staatMelchizedek800

072Staatsbestuur op een naburige planeetMelchizedek808

073De Hof van EdenSolonia821

074Adam en EvaSolonia828

075De nalatigheid van Adam en EvaSolonia839

076De Tweede HofSolonia847

077De MiddenwezensAartsengel855

078Het violette ras na de tijd van AdamAartsengel868

079De expansie der Andieten in het OostenAartsengel878

080De expansie der Andieten in het WestenAartsengel889

081De ontwikkeling van de moderne civilisatieAartsengel900

082De evolutie van het huwelijkHoofd der Serafijnen913

083Het huwelijk als instituutHoofd der Serafijnen922

084Huwelijk en gezinslevenHoofd der Serafijnen931

085De oorsprongen van religieuze vereringSchitterende Avondster944

086De vroege evolutie van religieSchitterende Avondster950

087De geestencultenSchitterende Avondster958

088Fetisjen, tovermiddelen en magieSchitterende Avondster967

089Zonde, offer en verzoeningSchitterende Avondster974

090Het sjamanisme — medicijnmannen en priestersMelchizedek986

091De evolutie van het gebedHoofd der Middenwezens994

092De verdere evolutie van religieMelchizedek1003

093Machiventa MelchizedekMelchizedek1014

094Het onderricht van Melchizedek in het OostenMelchizedek1027

095Het onderricht van Melchizedek in de LevantMelchizedek1042

096Jahweh — de God der HebreeërsMelchizedek1052

097De evolutie van het godsbegrip bij de hebreeërsMelchizedek1062

098Het onderricht van Melchizedek in het WestenMelchizedek1077

099De sociale opgaven van de religieMelchizedek1086

100Religie in de menselijke ervaringMelchizedek1094

101De werkelijke natuur van religieMelchizedek1104

102De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwenMelchizedek1118

103De realiteit der religieuze ervaringMelchizedek1129

104De groei van het Triniteits-begripMelchizedek1143

105Godheid en werkelijkheidMelchizedek1152

106Werkelijkheidsniveaus in het UniversumMelchizedek1162

107De oorsprong en natuur der GedachtenrichtersSolitaire Boodschapper1176

108Missie en dienstbetoon van GedachtenrichtersSolitaire Boodschapper1185

109De betrekking van Richters tot universum-schepselenSolitaire Boodschapper1195

110De betrekking van Richters tot individuele stervelingenSolitaire Boodschapper1203

111De Richter en de zielSolitaire Boodschapper1215

112De overleving van persoonlijkheidSolitaire Boodschapper1225

113De Serafijnse BestemmingsbehoedersHoofd der Serafijnen1241

114Het Serafijnse Bestuur van de planeetHoofd der Serafijnen1250

115De AllerhoogsteMachtige Boodschapper1260

116De Almachtig AllerhoogsteMachtige Boodschapper1268

117God de AllerhoogsteMachtige Boodschapper1278

118Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimteMachtige Boodschapper1294

119De zelfschenkingen van Christus MichaelHoofd der Avondsterren1308

DEEL IV
Het Leven en Onderricht van Jezus

Nr.VerhandelingAuteurPag.

120De zelfschenking van Michael op UrantiaMantutia Melchizedek1323

121De tijd van de zelfschenking van MichaelCommissie van Middenwezens1332

122De geboorte en het eerste levensjaar van JezusCommissie van Middenwezens1344

123De vroege kinderjaren van JezusCommissie van Middenwezens1355

124De latere kinderjaren van JezusCommissie van Middenwezens1366

125Jezus in JeruzalemCommissie van Middenwezens1377

126De twee cruciale jarenCommissie van Middenwezens1386

127De jongelingsjarenCommissie van Middenwezens1395

128Jezus als jongemanCommissie van Middenwezens1407

129Het latere volwassen leven van JezusCommissie van Middenwezens1419

130Op weg naar RomeCommissie van Middenwezens1427

131De wereldreligiesCommissie van Middenwezens1442

132Het verblijf te RomeCommissie van Middenwezens1455

133De terugreis uit RomeCommissie van Middenwezens1468

134De overgangsjarenCommissie van Middenwezens1483

135Johannes de DoperCommissie van Middenwezens1496

136De doop en de veertig dagenCommissie van Middenwezens1509

137De wachttijd in GalileaCommissie van Middenwezens1524

138De opleiding der boodschappers van het KoninkrijkCommissie van Middenwezens1538

139De twaalf ApostelenCommissie van Middenwezens1548

140De bevestiging van de TwaalfCommissie van Middenwezens1568

141Het werk in het openbaar wordt aangevangenCommissie van Middenwezens1587

142Het Pascha te JeruzalemCommissie van Middenwezens1596

143De tocht door SamariaCommissie van Middenwezens1607

144Op Gilboa en in de DekapolisCommissie van Middenwezens1617

145Vier bewogen dagen in KafarnaümCommissie van Middenwezens1628

146De eerste prediktocht door GalileaCommissie van Middenwezens1637

147Het tussentijdse bezoek aan JeruzalemCommissie van Middenwezens1647

148Het opleiden van evangelisten in BetsaïdaCommissie van Middenwezens1657

149De tweede prediktochtCommissie van Middenwezens1668

150De derde prediktochtCommissie van Middenwezens1678

151Het verblijf en onderricht aan de oever van het meerCommissie van Middenwezens1688

152De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leiddenCommissie van Middenwezens1698

153De crisis in KafarnaümCommissie van Middenwezens1707

154De laatste dagen in KafarnaümCommissie van Middenwezens1717

155Op de vlucht door Noord-GalileaCommissie van Middenwezens1725

156Het verblijf in Tyrus en SidonCommissie van Middenwezens1734

157In Caesarea-FilippiCommissie van Middenwezens1743

158De Berg der VerheerlijkingCommissie van Middenwezens1752

159De rondreis door de DekapolisCommissie van Middenwezens1762

160Rodan van AlexandriëCommissie van Middenwezens1772

161Verdere discussies met RodanCommissie van Middenwezens1783

162Op het LoofhuttenfeestCommissie van Middenwezens1788

163De bevestiging van de Zeventig in MagadanCommissie van Middenwezens1800

164Op het Feest der TempelvernieuwingCommissie van Middenwezens1809

165De aanvang van de zendingstochtCommissie van Middenwezens1817

166Het laatste bezoek aan het Noorden van PereaCommissie van Middenwezens1825

167Het bezoek aan FiladelfiaCommissie van Middenwezens1833

168De opwekking van LazarusCommissie van Middenwezens1842

169Het laatste onderricht in PellaCommissie van Middenwezens1850

170Het koninkrijk des hemelsCommissie van Middenwezens1858

171Op weg naar JeruzalemCommissie van Middenwezens1867

172Het binnengaan van JeruzalemCommissie van Middenwezens1878

173s Maandags in JeruzalemCommissie van Middenwezens1888

174Dinsdagmorgen in de tempelCommissie van Middenwezens1897

175De laatste redevoering in de tempelCommissie van Middenwezens1905

176Dinsdagavond op de OlijfbergCommissie van Middenwezens1912

177Woensdag, de rustdagCommissie van Middenwezens1920

178De laatste dag in het kampCommissie van Middenwezens1929

179Het laatste avondmaalCommissie van Middenwezens1936

180De afscheidsredeCommissie van Middenwezens1944

181Laatste aansporingen en waarschuwingenCommissie van Middenwezens1953

182In GetsemaneCommissie van Middenwezens1963

183Het verraad en de inhechtenis-neming van JezusCommissie van Middenwezens1971

184Voor het gerecht van het SanhedrinCommissie van Middenwezens1978

185Het gerechtelijk onderzoek door PilatusCommissie van Middenwezens1987

186Kort voor de kruisigingCommissie van Middenwezens1997

187De kruisigingCommissie van Middenwezens2004

188De periode van het grafCommissie van Middenwezens2012

189De opstandingCommissie van Middenwezens2020

190Morontia-verschijningen van JezusCommissie van Middenwezens2029

191Verschijningen aan de apostelen en andere leidersCommissie van Middenwezens2037

192Verschijningen in GalileaCommissie van Middenwezens2045

193De laatste verschijningen en de hemelvaartCommissie van Middenwezens2052

194De uitstorting van de Geest van WaarheidCommissie van Middenwezens2059

195Na PinksterenCommissie van Middenwezens2069

196Het geloof van JezusCommissie van Middenwezens2087

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden