De Titels van de Verhandelingen

   
   Red Jesus Text: Aan | Uit    Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

De Titels van de Verhandelingen

Papier . Verhandeling . Auteur

000. Voorwoord . Goddelijke Raadsman

 

DEEL I
Het Centrale Universum en de Superuniversa

001. De Universele Vader . Goddelijke Raadsman
002. De natuur van God . Goddelijke Raadsman
003. De eigenschappen van God . Goddelijke Raadsman
004. Gods betrekking tot het Universum . Goddelijke Raadsman
005. Gods betrekking tot de individuele mens . Goddelijke Raadsman
006. De Eeuwige Zoon . Goddelijke Raadsman
007. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum . Goddelijke Raadsman
008. De Oneindige Geest . Goddelijke Raadsman
009. De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum . Goddelijke Raadsman
010. De Paradijs-Triniteit . Universele Censor
011. Het eeuwige Paradijs-Eiland . Volkmaker der Wijsheid
012. Het Universum van Universa . Volkmaker der Wijsheid
013. De heilige werelden van het Paradijs . Volkmaker der Wijsheid
014. Het Centrale, Goddelijke Universum . Volkmaker der Wijsheid
015. De zeven Superuniversa . Universele Censor
016. De zeven Meester-Geesten . Universele Censor
017. De zeven groepen Allerhoogste Geesten . Goddelijke Raadsman
018. De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden . Goddelijke Raadsman
019. De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong . Goddelijke Raadsman
020. De Paradijs-Zonen van God . Volkmaker der Wijsheid
021. De Schepper-Zonen uit het Paradijs . Volkmaker der Wijsheid
022. De Getrinitiseerde Zonen van God . Machtige Boodschapper
023. De Solitaire Boodschappers . Goddelijke Raadsman
024. De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest . Goddelijke Raadsman
025. De Boodschappersscharen in de Ruimte . Hoge Gezagsdrager
026. Dienende Geesten van het Centrale Universum . Volkmaker der Wijsheid
027. Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen . Volkmaker der Wijsheid
028. Dienende Geesten van de Superuniversa . Machtige Boodschapper
029. De Universum-Krachtdirigenten . Universele Censor
030. Persoonlijkheden van het Groot Universum . Machtige Boodschapper
031. Het Korps der Volkomenheid . Goddelijke Raadsman een Wezen zonder naam en getal

 

DEEL II
Het Plaatselijk Universum

032. De evolutie van Plaatselijke Universa . Machtige Boodschapper
033. Het bestuur van het Plaatselijk Universum . Hoofd der Aartsengelen
034. De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum . Machtige Boodschapper
035. De Zonen van God in het Plaatselijk Universum . Hoofd der Aartsengelen
036. De Levendragers . Vorondadek-Zoon
037. Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum . Schitterende Avondster
038. Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum . Melchizedek
039. De Heerscharen der Serafijnen . Melchizedek
040. De Opklimmende Zonen van God . Machtige Boodschapper
041. Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum . Aartsengel
042. Energie — bewustzijn en materie . Machtige Boodschapper
043. De Constellaties . Malavatia Melchizedek
044. De Hemelse Kunstenaars . Aartsengel
045. Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel . Melchizedek
046. Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel . Aartsengel
047. De zeven woningwerelden . Schitterende Avondster
048. Het morontia-leven . Aartsengel
049. De bewoonde werelden . Melchizedek
050. De Planetaire Vorsten . Secundaire Lanonandek
051. De planetaire Adams . Secundaire Lanonandek
052. Planetaire tijdvakken van stervelingen . Machtige Boodschapper
053. De opstand van Lucifer . Manovandet Melchizedek
054. Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer . Machtige Boodschapper
055. De werelden van licht en leven . Machtige Boodschapper
056. Universele eenheid . Machtige Boodschapper en Machiventa Melchizedek

 

DEEL III
De Geschiedenis van Urantia

057. De oorsprong van Urantia . Levendrager
058. Het tot stand brengen van leven op Urantia . Levendrager
059. De era van het zeeleven op Urantia . Levendrager
060. Urantia tijdens de era van het eerste landleven . Levendrager
061. De zoogdieren-era op Urantia . Levendrager
062. De dageraad-rassen van de vroege mens . Levendrager
063. De eerste menselijke familie . Levendrager
064. De evolutionaire gekleurde rassen . Levendrager
065. Het opperbestier over de evolutie . Levendrager
066. De Planetaire Vorst van Urantia . Melchizedek
067. De planetaire opstand . Melchizedek
068. De dageraad der beschaving . Melchizedek
069. Primitieve menselijke instellingen . Melchizedek
070. De evolutie van het menselijk bestuur . Melchizedek
071. De ontwikkeling van de staat . Melchizedek
072. Staatsbestuur op een naburige planeet . Melchizedek
073. De Hof van Eden . Solonia
074. Adam en Eva . Solonia
075. De nalatigheid van Adam en Eva . Solonia
076. De Tweede Hof . Solonia
077. De Middenwezens . Aartsengel
078. Het violette ras na de tijd van Adam . Aartsengel
079. De expansie der Andieten in het Oosten . Aartsengel
080. De expansie der Andieten in het Westen . Aartsengel
081. De ontwikkeling van de moderne civilisatie . Aartsengel
082. De evolutie van het huwelijk . Hoofd der Serafijnen
083. Het huwelijk als instituut . Hoofd der Serafijnen
084. Huwelijk en gezinsleven . Hoofd der Serafijnen
085. De oorsprongen van religieuze verering . Schitterende Avondster
086. De vroege evolutie van religie . Schitterende Avondster
087. De geestenculten . Schitterende Avondster
088. Fetisjen, tovermiddelen en magie . Schitterende Avondster
089. Zonde, offer en verzoening . Schitterende Avondster
090. Het Sjamanisme — medicijnmannen en priesters . Melchizedek
091. De evolutie van het gebed . Hoofd der Middenwezens
092. De verdere evolutie van religie . Melchizedek
093. Machiventa Melchizedek . Melchizedek
094. Het onderricht van Melchizedek in het Oosten . Melchizedek
095. Het onderricht van Melchizedek in de Levant . Melchizedek
096. Jahweh — de God der Hebreeërs . Melchizedek
097. De evolutie van het Godsbegrip bij de Hebreeërs . Melchizedek
098. Het onderricht van Melchizedek in het Westen . Melchizedek
099. De sociale opgaven van de religie . Melchizedek
100. Religie in de menselijke ervaring . Melchizedek
101. De werkelijke natuur van religie . Melchizedek
102. De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen . Melchizedek
103. De realiteit der religieuze ervaring . Melchizedek
104. De groei van het Triniteits-begrip . Melchizedek
105. Godheid en werkelijkheid . Melchizedek
106. Werkelijkheidsniveaus in het Universum . Melchizedek
107. De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters . Solitaire Boodschapper
108. Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters . Solitaire Boodschapper
109. De betrekking van Richters tot universum-schepselen . Solitaire Boodschapper
110. De betrekking van Richters tot individuele stervelingen . Solitaire Boodschapper
111. De Richter en de ziel . Solitaire Boodschapper
112. De overleving van persoonlijkheid . Solitaire Boodschapper
113. De Serafijnse Bestemmingsbehoeders . Hoofd der Serafijnen
114. Het Serafijnse Bestuur van de planeet . Hoofd der Serafijnen
115. De Allerhoogste . Machtige Boodschapper
116. De Almachtig Allerhoogste . Machtige Boodschapper
117. God de Allerhoogste . Machtige Boodschapper
118. Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimte . Machtige Boodschapper
119. De zelfschenkingen van Christus Michael . Hoofd der Avondsterren

 

DEEL IV
Het Leven en Onderricht van Jezus

120. De zelfschenking van Michael op Urantia . Mantutia Melchizedek
121. De tijd van de zelfschenking van Michael . Commissie van Middenwezens
122. De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus . Commissie van Middenwezens
123. De vroege kinderjaren van Jezus . Commissie van Middenwezens
124. De latere kinderjaren van Jezus . Commissie van Middenwezens
125. Jezus in Jeruzalem . Commissie van Middenwezens
126. De twee cruciale jaren . Commissie van Middenwezens
127. De jongelingsjaren . Commissie van Middenwezens
128. Jezus als jongeman . Commissie van Middenwezens
129. Het latere volwassen leven van Jezus . Commissie van Middenwezens
130. Op weg naar Rome . Commissie van Middenwezens
131. De wereldreligies . Commissie van Middenwezens
132. Het verblijf te Rome . Commissie van Middenwezens
133. De terugreis uit Rome . Commissie van Middenwezens
134. De overgangsjaren . Commissie van Middenwezens
135. Johannes de Doper . Commissie van Middenwezens
136. De doop en de veertig dagen . Commissie van Middenwezens
137. De wachttijd in Galilea . Commissie van Middenwezens
138. De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk . Commissie van Middenwezens
139. De twaalf Apostelen . Commissie van Middenwezens
140. De bevestiging van de Twaalf . Commissie van Middenwezens
141. Het werk in het openbaar wordt aangevangen . Commissie van Middenwezens
142. Het Pascha te Jeruzalem . Commissie van Middenwezens
143. De tocht door Samaria . Commissie van Middenwezens
144. Op Gilboa en in de Dekapolis . Commissie van Middenwezens
145. Vier bewogen dagen in Kafarnaüm . Commissie van Middenwezens
146. De eerste prediktocht door Galilea . Commissie van Middenwezens
147. Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem . Commissie van Middenwezens
148. Het opleiden van evangelisten in Betsaïda . Commissie van Middenwezens
149. De tweede prediktocht . Commissie van Middenwezens
150. De derde prediktocht . Commissie van Middenwezens
151. Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer . Commissie van Middenwezens
152. De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden . Commissie van Middenwezens
153. De crisis in Kafarnaüm . Commissie van Middenwezens
154. De laatste dagen in Kafarnaüm . Commissie van Middenwezens
155. Op de vlucht door Noord-Galilea . Commissie van Middenwezens
156. Het verblijf in Tyrus en Sidon . Commissie van Middenwezens
157. In Caesarea-Filippi . Commissie van Middenwezens
158. De Berg der Verheerlijking . Commissie van Middenwezens
159. De rondreis door de Dekapolis . Commissie van Middenwezens
160. Rodan van Alexandrië . Commissie van Middenwezens
161. Verdere discussies met Rodan . Commissie van Middenwezens
162. Op het Loofhuttenfeest . Commissie van Middenwezens
163. De bevestiging van de Zeventig in Magadan . Commissie van Middenwezens
164. Op het Feest der Tempelvernieuwing . Commissie van Middenwezens
165. De aanvang van de zendingstocht . Commissie van Middenwezens
166. Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea . Commissie van Middenwezens
167. Het bezoek aan Filadelfia . Commissie van Middenwezens
168. De opwekking van Lazarus . Commissie van Middenwezens
169. Het laatste onderricht in Pella . Commissie van Middenwezens
170. Het koninkrijk des hemels . Commissie van Middenwezens
171. Op weg naar Jeruzalem . Commissie van Middenwezens
172. Het binnengaan van Jeruzalem . Commissie van Middenwezens
173. ’s Maandags in Jeruzalem . Commissie van Middenwezens
174. Dinsdagmorgen in de tempel . Commissie van Middenwezens
175. De laatste redevoering in de tempel . Commissie van Middenwezens
176. Dinsdagavond op de Olijfberg . Commissie van Middenwezens
177. Woensdag, de rustdag . Commissie van Middenwezens
178. De laatste dag in het kamp . Commissie van Middenwezens
179. Het laatste avondmaal . Commissie van Middenwezens
180. De afscheidsrede . Commissie van Middenwezens
181. Laatste aansporingen en waarschuwingen . Commissie van Middenwezens
182. In Getsemane . Commissie van Middenwezens
183. Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus . Commissie van Middenwezens
184. Voor het gerecht van het Sanhedrin . Commissie van Middenwezens
185. Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus . Commissie van Middenwezens
186. Kort voor de kruisiging . Commissie van Middenwezens
187. De kruisiging . Commissie van Middenwezens
188. De periode van het graf . Commissie van Middenwezens
189. De opstanding . Commissie van Middenwezens
190. Morontia-verschijningen van Jezus . Commissie van Middenwezens
191. Verschijningen aan de apostelen en andere leiders . Commissie van Middenwezens
192. Verschijningen in Galilea . Commissie van Middenwezens
193. De laatste verschijningen en de hemelvaart . Commissie van Middenwezens
194. De uitstorting van de Geest van Waarheid . Commissie van Middenwezens
195. Na Pinksteren . Commissie van Middenwezens
196. Het geloof van Jezus . Commissie van Middenwezens

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden