De Titels van de Verhandelingen

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

De Titels van de Verhandelingen

Nr.VerhandelingAuteurPag.
000VoorwoordGoddelijke Raadsman1

DEEL I
Het Centrale Universum en de Superuniversa

Nr.VerhandelingAuteurPag.
001De Universele VaderGoddelijke Raadsman21
002De natuur van GodGoddelijke Raadsman33
003De eigenschappen van GodGoddelijke Raadsman44
004Gods betrekking tot het UniversumGoddelijke Raadsman54
005Gods betrekking tot de individuele mensGoddelijke Raadsman62
006De Eeuwige ZoonGoddelijke Raadsman73
007De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het UniversumGoddelijke Raadsman81
008De Oneindige GeestGoddelijke Raadsman90
009De betrekking van de Oneindige Geest tot het UniversumGoddelijke Raadsman98
010De Paradijs-TriniteitUniversele Censor108
011Het eeuwige Paradijs-EilandVolkmaker der Wijsheid118
012Het Universum van UniversaVolkmaker der Wijsheid128
013De heilige werelden van het ParadijsVolkmaker der Wijsheid143
014Het Centrale, Goddelijke UniversumVolkmaker der Wijsheid152
015De zeven SuperuniversaUniversele Censor164
016De zeven Meester-GeestenUniversele Censor184
017De zeven groepen Allerhoogste GeestenGoddelijke Raadsman197
018De Allerhoogste TriniteitspersoonlijkhedenGoddelijke Raadsman207
019De Gecoördineerde Wezens van TriniteitsoorsprongGoddelijke Raadsman214
020De Paradijs-Zonen van GodVolkmaker der Wijsheid223
021De Schepper-Zonen uit het ParadijsVolkmaker der Wijsheid234
022De Getrinitiseerde Zonen van GodMachtige Boodschapper243
023De Solitaire BoodschappersGoddelijke Raadsman256
024De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige GeestGoddelijke Raadsman264
025De Boodschappersscharen in de RuimteHoge Gezagsdrager273
026Dienende Geesten van het Centrale UniversumVolkmaker der Wijsheid285
027Het dienstbetoon van de Primaire SupernafijnenVolkmaker der Wijsheid298
028Dienende Geesten van de SuperuniversaMachtige Boodschapper306
029De Universum-KrachtdirigentenUniversele Censor319
030Persoonlijkheden van het Groot UniversumMachtige Boodschapper330
031Het Korps der VolkomenheidGoddelijke Raadsman en een Wezen zonder naam en getal345

DEEL II
Het Plaatselijk Universum

Nr.VerhandelingAuteurPag.
032De evolutie van Plaatselijke UniversaMachtige Boodschapper357
033Het bestuur van het Plaatselijk UniversumHoofd der Aartsengelen366
034De Moeder-Geest van het Plaatselijk UniversumMachtige Boodschapper374
035De Zonen van God in het Plaatselijk UniversumHoofd der Aartsengelen384
036De LevendragersVorondadek-Zoon396
037Persoonlijkheden van het Plaatselijk UniversumSchitterende Avondster406
038Dienende Geesten van het Plaatselijk UniversumMelchizedek418
039De Heerscharen der SerafijnenMelchizedek426
040De Opklimmende Zonen van GodMachtige Boodschapper443
041Fysische aspecten van het Plaatselijk UniversumAartsengel455
042Energie — bewustzijn en materieMachtige Boodschapper467
043De ConstellatiesMalavatia Melchizedek485
044De Hemelse KunstenaarsAartsengel497
045Het bestuur van het Plaatselijk StelselMelchizedek509
046Het hoofdkwartier van het Plaatselijk StelselAartsengel519
047De zeven woningwereldenSchitterende Avondster530
048Het morontia-levenAartsengel541
049De bewoonde wereldenMelchizedek559
050De Planetaire VorstenSecundaire Lanonandek572
051De planetaire AdamsSecundaire Lanonandek580
052Planetaire tijdvakken van stervelingenMachtige Boodschapper589
053De opstand van LuciferManovandet Melchizedek601
054Problemen ten aanzien van de opstand van LuciferMachtige Boodschapper613
055De werelden van licht en levenMachtige Boodschapper621
056Universele eenheidMachtige Boodschapper en Machiventa Melchizedek637

DEEL III
De Geschiedenis van Urantia

Nr.VerhandelingAuteurPag.
057De oorsprong van UrantiaLevendrager651
058Het tot stand brengen van leven op UrantiaLevendrager664
059De era van het zeeleven op UrantiaLevendrager672
060Urantia tijdens de era van het eerste landlevenLevendrager685
061De zoogdieren-era op UrantiaLevendrager693
062De dageraad-rassen van de vroege mensLevendrager703
063De eerste menselijke familieLevendrager711
064De evolutionaire gekleurde rassenLevendrager718
065Het opperbestier over de evolutieLevendrager730
066De Planetaire Vorst van UrantiaMelchizedek741
067De planetaire opstandMelchizedek754
068De dageraad der beschavingMelchizedek763
069Primitieve menselijke instellingenMelchizedek772
070De evolutie van het menselijk bestuurMelchizedek783
071De ontwikkeling van de staatMelchizedek800
072Staatsbestuur op een naburige planeetMelchizedek808
073De Hof van EdenSolonia821
074Adam en EvaSolonia828
075De nalatigheid van Adam en EvaSolonia839
076De Tweede HofSolonia847
077De MiddenwezensAartsengel855
078Het violette ras na de tijd van AdamAartsengel868
079De expansie der Andieten in het OostenAartsengel878
080De expansie der Andieten in het WestenAartsengel889
081De ontwikkeling van de moderne civilisatieAartsengel900
082De evolutie van het huwelijkHoofd der Serafijnen913
083Het huwelijk als instituutHoofd der Serafijnen922
084Huwelijk en gezinslevenHoofd der Serafijnen931
085De oorsprongen van religieuze vereringSchitterende Avondster944
086De vroege evolutie van religieSchitterende Avondster950
087De geestencultenSchitterende Avondster958
088Fetisjen, tovermiddelen en magieSchitterende Avondster967
089Zonde, offer en verzoeningSchitterende Avondster974
090Het sjamanisme — medicijnmannen en priestersMelchizedek986
091De evolutie van het gebedHoofd der Middenwezens994
092De verdere evolutie van religieMelchizedek1003
093Machiventa MelchizedekMelchizedek1014
094Het onderricht van Melchizedek in het OostenMelchizedek1027
095Het onderricht van Melchizedek in de LevantMelchizedek1042
096Jahweh — de God der HebreeërsMelchizedek1052
097De evolutie van het godsbegrip bij de hebreeërsMelchizedek1062
098Het onderricht van Melchizedek in het WestenMelchizedek1077
099De sociale opgaven van de religieMelchizedek1086
100Religie in de menselijke ervaringMelchizedek1094
101De werkelijke natuur van religieMelchizedek1104
102De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwenMelchizedek1118
103De realiteit der religieuze ervaringMelchizedek1129
104De groei van het Triniteits-begripMelchizedek1143
105Godheid en werkelijkheidMelchizedek1152
106Werkelijkheidsniveaus in het UniversumMelchizedek1162
107De oorsprong en natuur der GedachtenrichtersSolitaire Boodschapper1176
108Missie en dienstbetoon van GedachtenrichtersSolitaire Boodschapper1185
109De betrekking van Richters tot universum-schepselenSolitaire Boodschapper1195
110De betrekking van Richters tot individuele stervelingenSolitaire Boodschapper1203
111De Richter en de zielSolitaire Boodschapper1215
112De overleving van persoonlijkheidSolitaire Boodschapper1225
113De Serafijnse BestemmingsbehoedersHoofd der Serafijnen1241
114Het Serafijnse Bestuur van de planeetHoofd der Serafijnen1250
115De AllerhoogsteMachtige Boodschapper1260
116De Almachtig AllerhoogsteMachtige Boodschapper1268
117God de AllerhoogsteMachtige Boodschapper1278
118Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimteMachtige Boodschapper1294
119De zelfschenkingen van Christus MichaelHoofd der Avondsterren1308

DEEL IV
Het Leven en Onderricht van Jezus

Nr.VerhandelingAuteurPag.
120De zelfschenking van Michael op UrantiaMantutia Melchizedek1323
121De tijd van de zelfschenking van MichaelCommissie van Middenwezens1332
122De geboorte en het eerste levensjaar van JezusCommissie van Middenwezens1344
123De vroege kinderjaren van JezusCommissie van Middenwezens1355
124De latere kinderjaren van JezusCommissie van Middenwezens1366
125Jezus in JeruzalemCommissie van Middenwezens1377
126De twee cruciale jarenCommissie van Middenwezens1386
127De jongelingsjarenCommissie van Middenwezens1395
128Jezus als jongemanCommissie van Middenwezens1407
129Het latere volwassen leven van JezusCommissie van Middenwezens1419
130Op weg naar RomeCommissie van Middenwezens1427
131De wereldreligiesCommissie van Middenwezens1442
132Het verblijf te RomeCommissie van Middenwezens1455
133De terugreis uit RomeCommissie van Middenwezens1468
134De overgangsjarenCommissie van Middenwezens1483
135Johannes de DoperCommissie van Middenwezens1496
136De doop en de veertig dagenCommissie van Middenwezens1509
137De wachttijd in GalileaCommissie van Middenwezens1524
138De opleiding der boodschappers van het KoninkrijkCommissie van Middenwezens1538
139De twaalf ApostelenCommissie van Middenwezens1548
140De bevestiging van de TwaalfCommissie van Middenwezens1568
141Het werk in het openbaar wordt aangevangenCommissie van Middenwezens1587
142Het Pascha te JeruzalemCommissie van Middenwezens1596
143De tocht door SamariaCommissie van Middenwezens1607
144Op Gilboa en in de DekapolisCommissie van Middenwezens1617
145Vier bewogen dagen in KafarnaümCommissie van Middenwezens1628
146De eerste prediktocht door GalileaCommissie van Middenwezens1637
147Het tussentijdse bezoek aan JeruzalemCommissie van Middenwezens1647
148Het opleiden van evangelisten in BetsaïdaCommissie van Middenwezens1657
149De tweede prediktochtCommissie van Middenwezens1668
150De derde prediktochtCommissie van Middenwezens1678
151Het verblijf en onderricht aan de oever van het meerCommissie van Middenwezens1688
152De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leiddenCommissie van Middenwezens1698
153De crisis in KafarnaümCommissie van Middenwezens1707
154De laatste dagen in KafarnaümCommissie van Middenwezens1717
155Op de vlucht door Noord-GalileaCommissie van Middenwezens1725
156Het verblijf in Tyrus en SidonCommissie van Middenwezens1734
157In Caesarea-FilippiCommissie van Middenwezens1743
158De Berg der VerheerlijkingCommissie van Middenwezens1752
159De rondreis door de DekapolisCommissie van Middenwezens1762
160Rodan van AlexandriëCommissie van Middenwezens1772
161Verdere discussies met RodanCommissie van Middenwezens1783
162Op het LoofhuttenfeestCommissie van Middenwezens1788
163De bevestiging van de Zeventig in MagadanCommissie van Middenwezens1800
164Op het Feest der TempelvernieuwingCommissie van Middenwezens1809
165De aanvang van de zendingstochtCommissie van Middenwezens1817
166Het laatste bezoek aan het Noorden van PereaCommissie van Middenwezens1825
167Het bezoek aan FiladelfiaCommissie van Middenwezens1833
168De opwekking van LazarusCommissie van Middenwezens1842
169Het laatste onderricht in PellaCommissie van Middenwezens1850
170Het koninkrijk des hemelsCommissie van Middenwezens1858
171Op weg naar JeruzalemCommissie van Middenwezens1867
172Het binnengaan van JeruzalemCommissie van Middenwezens1878
173s Maandags in JeruzalemCommissie van Middenwezens1888
174Dinsdagmorgen in de tempelCommissie van Middenwezens1897
175De laatste redevoering in de tempelCommissie van Middenwezens1905
176Dinsdagavond op de OlijfbergCommissie van Middenwezens1912
177Woensdag, de rustdagCommissie van Middenwezens1920
178De laatste dag in het kampCommissie van Middenwezens1929
179Het laatste avondmaalCommissie van Middenwezens1936
180De afscheidsredeCommissie van Middenwezens1944
181Laatste aansporingen en waarschuwingenCommissie van Middenwezens1953
182In GetsemaneCommissie van Middenwezens1963
183Het verraad en de inhechtenis-neming van JezusCommissie van Middenwezens1971
184Voor het gerecht van het SanhedrinCommissie van Middenwezens1978
185Het gerechtelijk onderzoek door PilatusCommissie van Middenwezens1987
186Kort voor de kruisigingCommissie van Middenwezens1997
187De kruisigingCommissie van Middenwezens2004
188De periode van het grafCommissie van Middenwezens2012
189De opstandingCommissie van Middenwezens2020
190Morontia-verschijningen van JezusCommissie van Middenwezens2029
191Verschijningen aan de apostelen en andere leidersCommissie van Middenwezens2037
192Verschijningen in GalileaCommissie van Middenwezens2045
193De laatste verschijningen en de hemelvaartCommissie van Middenwezens2052
194De uitstorting van de Geest van WaarheidCommissie van Middenwezens2059
195Na PinksterenCommissie van Middenwezens2069
196Het geloof van JezusCommissie van Middenwezens2087

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden