Delen van het Boek

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Delen van het Boek

DEEL I

Het Centrale Universum en de Superuniversa

Onder verantwoordelijkheid van een Uversa-korps van Superuniversum-Persoonlijkheden die handelen op gezag van de Ouden der Dagen van Orvonton.

DEEL II

Het Plaatselijk Universum

Verzorgd door een Nebadon-korps van Persoonlijkheden uit het Plaatselijk Universum, handelend op gezag van Gabriël van Salvington.

DEEL III

De Geschiedenis van Urantia

Deze verhandelingen zijn verzorgd door en Korps Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum, op gezag van Gabriël van Salvington.

DEEL IV

Het Leven en Onderricht van Jezus

Deze groep verhandelingen is verzorgd door een commissie van twaalf middenwezens van Urantia, handelend onder toezicht van een Melchizedek die leiding gaf aan deze openbaring.

De basis voor dit relaas werd verschaft door een secundair middenwezen dat eens was belast met de bovenmenselijke zorgende hoede over de Apostel Andreas.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden