Kitabın Bölümleri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

Kitabın Bölümleri

Kısım I / Bölüm 1

Merkezi ve Aşkın Evrenleri

Yüksek Evren Kişilikleri Topluluğun Başı tarafından Urantia’daki Cennetin İlahları ve kâinatın âlemlerinin tümü hususundaki doğruları yansıtmak için atanan Kutsal bir Orvonton Danışmanı tarafından yazılmıştır.

Kısım II / Bölüm 2

Yerel Evrenler

Salvington'lu Gabriel'in otoritesi tarafından hareket eden Yerel Evren Kişilikleri Nebadon Birliği sponsorluğu tarafından yazılmıştır.

Kısım III / Bölüm 3

Urantia’nın Tarihi

Bu bildiriler, Salvington'lu Gabriel'in otoritesi tarafından hareket eden Yerel Evren Kişilikleri Birliği tarafından desteklenmiştir.

Kısım IV / Bölüm 4

İsa’nın Hayatı ve Öğretileri

Bu bildiri grubu, bir Melçizedek açığa çıkarıcı yönetmenin denetimi altında hareket eden on iki Urantia yarı-ölümlüden oluşan bir komisyon tarafından desteklendi.

Bu anlatının temeli, bir zamanlar Havari Andrew'un insanüstü gözetimine atanan ikincil bir yarı çocuk tarafından sağlandı.

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved