Kirjan osat

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Kirjan osat

I OSA

Keskusuniversumi ja superuniversumit

Toimituksesta huolehti uversalainen superuniversumipersoonallisuuksien ryhmä, joka toimi Orvontonin Päivien Muinaisten antamin valtuuksin.

II OSA

Paikallisuniversumi

Laatinut Nebadonin paikallisuniversumin persoonallisuuksista koostunut ryhmä, joka toimi Salvingtonin Gabrielin valtuuttamana.

III OSA

Urantian historia

Nämä luvut laaditutti paikallisuniversumin persoonallisuuksista koostunut ryhmä, joka toimi Salvingtonin Gabrielin valtuuttamana.

IV OSA

Jeesuksen elämä ja opetukset

Näiden lukujen toimittamisesta huolehti kahdestatoista urantialaisesta keskiväliolennosta koostunut komissio, joka toimi totuuden julkituomista ohjanneen Melkisedekin valvonnassa.

Tämän kertomuksen pohja-aineisto on saatu eräältä toisasteiselta keskiväliolennolta, joka aikanaan toimi apostoli Andreaksesta huolehtivana ihmisen yläpuolista tasoa edustavana suojelijana.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään