Lukujen otsikot

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Lukujen otsikot

Nro Luku Laatija Sivu

000 Esipuhe Jumalallinen Neuvonantaja 1

I OSA
Keskusuniversumi ja superuniversumit

Nro Luku Laatija Sivu

001 Universaalinen Isä Jumalallinen Neuvonantaja 21

002 Jumalan olemus Jumalallinen Neuvonantaja 33

003 Jumalan attribuutit Jumalallinen Neuvonantaja 44

004 Jumalan suhde maailmankaikkeuteen Jumalallinen Neuvonantaja 54

005 Jumalan suhde yksilöön Jumalallinen Neuvonantaja 62

006 Iankaikkinen Poika Jumalallinen Neuvonantaja 73

007 Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen Jumalallinen Neuvonantaja 81

008 Ääretön Henki Jumalallinen Neuvonantaja 90

009 Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen Jumalallinen Neuvonantaja 98

010 Paratiisin-Kolminaisuus Universaalinen Sensori 108

011 Ikuinen Paratiisin Saari Viisauden Täydellistäjä 118

012 Universumien universumi Viisauden Täydellistäjä 128

013 Paratiisin pyhät sfäärit Viisauden Täydellistäjä 143

014 Keskus- ja jumalallinen universumi Viisauden Täydellistäjä 152

015 Seitsemän superuniversumia Universaalinen Sensori 164

016 Seitsemän Valtiashenkeä Universaalinen Sensori 184

017 Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää Jumalallinen Neuvonantaja 197

018 Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet Jumalallinen Neuvonantaja 207

019 Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot Jumalallinen Neuvonantaja 214

020 Jumalan Paratiisin-Pojat Viisauden Täydellistäjä 223

021 Paratiisin Luoja-Pojat Viisauden Täydellistäjä 234

022 Kolminaistetut Jumalan Pojat Voimalllinen Sanansaattaja 243

023 Yksinäiset Sanansaattajat Jumalallinen Neuvonantaja 256

024 Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet Jumalallinen Neuvonantaja 264

025 Avaruuden Sanansaattajajoukot Korkea-arvoinen 273

026 Keskusuniversumin hoivaavat henget Viisauden Täydellistäjä 285

027 Ensi asteen supernafien toiminta Viisauden Täydellistäjä 298

028 Superuniversumien hoivaavat henget Voimalllinen Sanansaattaja 306

029 Universumivoiman ohjaajat Universaalinen Sensori 319

030 Suuruniversumin persoonallisuudet Voimalllinen Sanansaattaja 330

031 Lopullisuuden Saavuttajakunta Jumalallinen Neuvonantaja sekä Nimetön ja Numeroton 345

II OSA
Paikallisuniversumi

Nro Luku Laatija Sivu

032 Paikallisuniversumien kehitys Voimalllinen Sanansaattaja 357

033 Paikallisuniversumin hallinto Arkkienkelien Päällikkö 366

034 Paikallisuniversumin Äiti-Henki Voimalllinen Sanansaattaja 374

035 Jumalan paikallisuniversumipojat Arkkienkelien Päällikkö 384

036 Elämänkantajat Vorondadek-Poika 396

037 Paikallisuniversumin persoonallisuudet Loistava Iltatähti 406

038 Paikallisuniversumin hoivaavat henget Melkisedek 418

039 Serafien armeijakunnat Melkisedek 426

040 Ylösnousemukselliset Jumalan pojat Voimalllinen Sanansaattaja 443

041 Paikallisuniversumin fyysiset aspektit Arkkienkeli 455

042 Energia – mieli ja aine Voimalllinen Sanansaattaja 467

043 Konstellaatiot Malavatia Melkisedek 485

044 Taivaalliset taidetyöntekijät Arkkienkeli 497

045 Paikallisjärjestelmän hallinto Melkisedek 509

046 Paikallisjärjestelmän päämaja Arkkienkeli 519

047 Seitsemän mansiomaailmaa Loistava Iltatähti 530

048 Morontiaelämä Arkkienkeli 541

049 Asutut maailmat Melkisedek 559

050 Planeettaprinssit Toisasteinen Lanonandek 572

051 Planetaariset Aatamit Toisasteinen Lanonandek 580

052 Planetaariset kuolevaisten aikakaudet Voimalllinen Sanansaattaja 589

053 Luciferin kapina Manovandet Melkisedek 601

054 Luciferin kapinaan liittyvät ongelmat Voimalllinen Sanansaattaja 613

055 Valon ja elämän sfäärit Voimalllinen Sanansaattaja 621

056 Universaalinen ykseys Voimalllinen Sanansaattaja ja Makiventa Melkisedek 637

III OSA
Urantian historia

Nro Luku Laatija Sivu

057 Urantian alkuperä Elämänkantaja 651

058 Elämän juurruttaminen Urantialle Elämänkantaja 664

059 Elämän merellisen muodon aikakausi Urantialla Elämänkantaja 672

060 Urantia maaeliöstön varhaiskaudella Elämänkantaja 685

061 Nisäkkäiden aikakausi Urantialla Elämänkantaja 693

062 Alkuihmisen kantarodut Elämänkantaja 703

063 Ensimmäinen ihmisperhe Elämänkantaja 711

064 Evolutionaariset värilliset rodut Elämänkantaja 718

065 Evoluution valvonta Elämänkantaja 730

066 Urantian Planeettaprinssi Melkisedek 741

067 Planeetan kapina Melkisedek 754

068 Sivilisaation sarastus Melkisedek 763

069 Ihmisen perusinstituutiot Melkisedek 772

070 Ihmisperäisen hallitusjärjestelmän kehitys Melkisedek 783

071 Valtion kehittyminen Melkisedek 800

072 Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä Melkisedek 808

073 Eedenin Puutarha Solonia 821

074 Aatami ja Eeva Solonia 828

075 Aatami ja Eeva rikkovat sopimuksensa Solonia 839

076 Toinen Puutarha Solonia 847

077 Keskiväliolennot Arkkienkeli 855

078 Violetti rotu Aatamin aikojen jälkeen Arkkienkeli 868

079 Andiittien leviäminen itämaihin Arkkienkeli 878

080 Andiittien leviäminen länsimaihin Arkkienkeli 889

081 Nykysivilisaation kehittyminen Arkkienkeli 900

082 Avioliiton kehitys Serafien päällikkö 913

083 Avioliittoinstituutio Serafien päällikkö 922

084 Avioliitto ja perhe-elämä Serafien päällikkö 931

085 Palvonnan alkujuuret Loistava Iltatähti 944

086 Uskonnon varhaiskehitys Loistava Iltatähti 950

087 Aavekultit Loistava Iltatähti 958

088 Fetissit, taikakalut ja magia Loistava Iltatähti 967

089 Synti, uhri ja sovitus Loistava Iltatähti 974

090 Shamanismi – poppamiehet ja papit Melkisedek 986

091 Rukoilun kehityshistoria Keskiväliolentojen päällikkö 994

092 Uskonnon myöhempi kehitys Melkisedek 1003

093 Makiventa Melkisedek Melkisedek 1014

094 Melkisedekin opetusten vaikutus itämailla Melkisedek 1027

095 Melkisedekin opetusten vaikutus Levantissa Melkisedek 1042

096 Jahve – heprealaisten Jumala Melkisedek 1052

097 Jumalakäsityksen kehitys heprealaisten keskuudessa Melkisedek 1062

098 Melkisedekin opetusten vaikutus länsimaissa Melkisedek 1077

099 Uskontoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset Melkisedek 1086

100 Uskonto ihmisen kokemuksessa Melkisedek 1094

101 Uskonnon todellinen luonne Melkisedek 1104

102 Uskonnollisen uskon perustukset Melkisedek 1118

103 Uskonnollisen kokemuksen reaalisuus Melkisedek 1129

104 Kolminaisuuskäsityksen kasvu Melkisedek 1143

105 Jumaluus ja todellisuus Melkisedek 1152

106 Universumin todellisuustasot Melkisedek 1162

107 Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus Yksinäinen Sanansaattaja 1176

108 Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta Yksinäinen Sanansaattaja 1185

109 Suuntaajien suhde universumin luotuihin Yksinäinen Sanansaattaja 1195

110 Suuntaajien suhde yksittäisiin kuolevaisiin Yksinäinen Sanansaattaja 1203

111 Suuntaaja ja sielu Yksinäinen Sanansaattaja 1215

112 Persoonallisuuden eloonjääminen Yksinäinen Sanansaattaja 1225

113 Kohtalonsuojelijaserafit Serafien päällikkö 1241

114 Serafien planetaarinen hallitus Serafien päällikkö 1250

115 Korkein Olento Voimalllinen Sanansaattaja 1260

116 Kaikkivaltias Korkein Voimalllinen Sanansaattaja 1268

117 Korkein Jumala Voimalllinen Sanansaattaja 1278

118 Korkein ja Perimmäinen – ajallisuus ja avaruus Voimalllinen Sanansaattaja 1294

119 Kristus Mikaelin lahjoittautumiset Iltatähtien päällikkö 1308

IV OSA
Jeesuksen elämä ja opetukset

Nro Luku Laatija Sivu

120 Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla Mantutia Melkisedek 1323

121 Mikaelin lahjoittautumisen aikaiset olot Keskiväliolentojen komissio 1332

122 Jeesuksen syntymä ja vauvaikä Keskiväliolentojen komissio 1344

123 Jeesuksen varhaislapsuus Keskiväliolentojen komissio 1355

124 Jeesuksen myöhempi lapsuusikä Keskiväliolentojen komissio 1366

125 Jeesus Jerusalemissa Keskiväliolentojen komissio 1377

126 Kaksi ratkaisevan tärkeää vuotta Keskiväliolentojen komissio 1386

127 Nuoruusvuodet Keskiväliolentojen komissio 1395

128 Jeesuksen varhaismiehuus Keskiväliolentojen komissio 1407

129 Jeesuksen aikuisiän loppupuoli Keskiväliolentojen komissio 1419

130 Matkalla Roomaan Keskiväliolentojen komissio 1427

131 Maailman uskonnot Keskiväliolentojen komissio 1442

132 Roomassa vietetty aika Keskiväliolentojen komissio 1455

133 Paluu Roomasta Keskiväliolentojen komissio 1468

134 Siirtymäkauden vuodet Keskiväliolentojen komissio 1483

135 Johannes Kastaja Keskiväliolentojen komissio 1496

136 Kaste ja ne neljäkymmentä päivää Keskiväliolentojen komissio 1509

137 Odottelua Galileassa Keskiväliolentojen komissio 1524

138 Valtakunnan sanansaattajain kouluttaminen Keskiväliolentojen komissio 1538

139 Kaksitoista apostolia Keskiväliolentojen komissio 1548

140 Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen Keskiväliolentojen komissio 1568

141 Julkisen toiminnan alku Keskiväliolentojen komissio 1587

142 Pääsiäinen Jerusalemissa Keskiväliolentojen komissio 1596

143 Matka Samarian halki Keskiväliolentojen komissio 1607

144 Gilboalla ja Dekapoliissa Keskiväliolentojen komissio 1617

145 Neljä vaiheikasta päivää Kapernaumissa Keskiväliolentojen komissio 1628

146 Ensimmäinen Galilean-saarnamatka Keskiväliolentojen komissio 1637

147 Pistäytyminen Jerusalemissa Keskiväliolentojen komissio 1647

148 Evankelistojen koulutusta Betsaidassa Keskiväliolentojen komissio 1657

149 Toinen saarnamatka Keskiväliolentojen komissio 1668

150 Kolmas saarnamatka Keskiväliolentojen komissio 1678

151 Odottelua ja opetusta järvenrannalla Keskiväliolentojen komissio 1688

152 Kapernaumin kriisiin johtaneet tapahtumat Keskiväliolentojen komissio 1698

153 Kapernaumin kriisi Keskiväliolentojen komissio 1707

154 Viimeiset Kapernaumissa vietetyt päivät Keskiväliolentojen komissio 1717

155 Pakomatka Pohjois-Galilean halki Keskiväliolentojen komissio 1725

156 Oleskelu Tyyrossa ja Siidonissa Keskiväliolentojen komissio 1734

157 Filippuksen Kesareassa Keskiväliolentojen komissio 1743

158 Kirkastusvuori Keskiväliolentojen komissio 1752

159 Kiertomatka Dekapoliissa Keskiväliolentojen komissio 1762

160 Rodan Aleksandrialainen Keskiväliolentojen komissio 1772

161 Jatkokeskustelut Rodanin kanssa Keskiväliolentojen komissio 1783

162 Lehtimajanjuhla Keskiväliolentojen komissio 1788

163 Seitsemänkymmenen opettajan virkaanasettajaiset Magadanissa Keskiväliolentojen komissio 1800

164 Temppelin vihkimisen muistojuhla Keskiväliolentojen komissio 1809

165 Perean-lähetysretki alkaa Keskiväliolentojen komissio 1817

166 Viimeinen käynti Pohjois-Pereassa Keskiväliolentojen komissio 1825

167 Käynti Filadelfiassa Keskiväliolentojen komissio 1833

168 Lasaruksen kuolleistaherättäminen Keskiväliolentojen komissio 1842

169 Viimeinen opetuskerta Pellassa Keskiväliolentojen komissio 1850

170 Taivaan valtakunta Keskiväliolentojen komissio 1858

171 Matkalla Jerusalemiin Keskiväliolentojen komissio 1867

172 Jerusalemiin-meno Keskiväliolentojen komissio 1878

173 Maanantai Jerusalemissa Keskiväliolentojen komissio 1888

174 Tiistaiaamu temppelissä Keskiväliolentojen komissio 1897

175 Viimeinen temppelipuhe Keskiväliolentojen komissio 1905

176 Tiistai-ilta Öljymäellä Keskiväliolentojen komissio 1912

177 Keskiviikko – lepopäivä Keskiväliolentojen komissio 1920

178 Viimeinen leirillä vietetty päivä Keskiväliolentojen komissio 1929

179 Viimeinen ehtoollinen Keskiväliolentojen komissio 1936

180 Jäähyväispuhe Keskiväliolentojen komissio 1944

181 Viimeiset kehotukset ja varoitukset Keskiväliolentojen komissio 1953

182 Getsemanessa Keskiväliolentojen komissio 1963

183 Jeesus kavalletaan ja pidätetään Keskiväliolentojen komissio 1971

184 Sanhedrinin oikeusistuimen edessä Keskiväliolentojen komissio 1978

185 Oikeuskäsittely Pilatuksen edessä Keskiväliolentojen komissio 1987

186 Hetkeä ennen ristiinnaulitsemista Keskiväliolentojen komissio 1997

187 Ristiinnaulitseminen Keskiväliolentojen komissio 2004

188 Haudassaolon aika Keskiväliolentojen komissio 2012

189 Kuolleistanousu Keskiväliolentojen komissio 2020

190 Jeesuksen morontiailmestymiset Keskiväliolentojen komissio 2029

191 Ilmestymiset apostoleille ja muille johtohenkilöille Keskiväliolentojen komissio 2037

192 Ilmestymiset Galileassa Keskiväliolentojen komissio 2045

193 Viimeiset ilmestymiset ja taivaaseenastuminen Keskiväliolentojen komissio 2052

194 Totuuden Hengen lahjoittaminen Keskiväliolentojen komissio 2059

195 Helluntain jälkeen Keskiväliolentojen komissio 2069

196 Jeesuksen usko Keskiväliolentojen komissio 2087

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään