Papirernes Titler

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Papirernes Titler

Nr. Kapitel Forfatter Sidenummer
000 Forord Guddommelig Rådgiver 1

DEL I
Kapitel det Centrale og Superuniverserne

Nr. Kapitel Forfatter Sidenummer
001 Den Universelle Fader Guddommelig Rådgiver 21
002 Guds Væsen Guddommelig Rådgiver 33
003 Guds Egenskaber Guddommelig Rådgiver 44
004 Guds Forhold Til Universet Guddommelig Rådgiver 54
005 Guds Forhold Til Individet Guddommelig Rådgiver 62
006 Den Evige Søn Guddommelig Rådgiver 73
007 Den Evige Søns Forhold Til Universet Guddommelig Rådgiver 81
008 Den Uendelige Ånd Guddommelig Rådgiver 90
009 Den Uendelige Ånds Forhold Til Universet Guddommelig Rådgiver 98
010 Paradisets Treenighed Universel Censor 108
011 Den Evige Paradisøen Visdommens Fuldkommen 118
012 Universernes Univers Visdommens Fuldkommen 128
013 Paradisets Hellige Sfærer Visdommens Fuldkommen 143
014 Det Centrale Og Guddommelige Univers Visdommens Fuldkommen 152
015 De Syv Superuniverser Universel Censor 164
016 De Syv Mesterånder Universel Censor 184
017 De Syv Højeste Åndegrupper Guddommelig Rådgiver 197
018 De Højeste Treenighedspersonligheder Guddommelig Rådgiver 207
019 De Koordinerede Væsener Med Treenighedsoprindelse Guddommelig Rådgiver 214
020 Guds Paradissønner Visdommens Fuldkommen 223
021 Paradisets Skabersønner Visdommens Fuldkommen 234
022 Guds Treenigede Sønner Mægtig Budbringer 243
023 De Enlige Budbringere Guddommelig Rådgiver 256
024 Den Uendelige Ånds Højere Personligheder Guddommelig Rådgiver 264
025 Rummets Budbringerskarer En med Stor Autoritet 273
026 Centraluniversets Tjenende Ånder Visdommens Fuldkommen 285
027 Første Gradens Supernafer Og Deres Virke Visdommens Fuldkommen 298
028 De Tjenende Ånder I Superuniverserne Mægtig Budbringer 306
029 Styrkelederne I Universet Universel Censor 319
030 Personligheder I Storuniverset Mægtig Budbringer 330
031 Finalitkorpset Guddommelige Rådgiver og En uden Navn og Nummer 345

DEL II
Lokaluniverset

Nr. Kapitel Forfatter Sidenummer
032 Evolutionen Af Lokaluniverser Mægtig Budbringer 357
033 Administrationen Af Lokaluniverset Lederen for Ærkeenglene 366
034 Lokaluniversets Moderånd Mægtig Budbringer 374
035 Guds Sønner I Lokaluniverset Lederen for Ærkeenglene 384
036 Livsbærerne Vorondadeksøn 396
037 Lokaluniversets Personligheder Lysende Aftenstjerne 406
038 Lokaluniversets Tjenende Ånder Melkisedek 418
039 De Serafiske Hærskarer Melkisedek 426
040 Guds Opstigende Sønner Mægtig Budbringer 443
041 Lokaluniversets Fysiske Aspekter Ærkeengel 455
042 Energi - Sind Og Materie Mægtig Budbringer 467
043 Konstellationerne Malavatia Melkisedek 485
044 De Himmelske Håndværkere Ærkeengel 497
045 Administrationen Af Lokalsystemet Melkisedek 509
046 Lokalsystemets Hovedkvarterer Ærkeengel 519
047 De Syv Mansoniaverdner Lysende Aftenstjerne 530
048 Morontialivet Ærkeengel 541
049 De Beboede Verdner Melkisedek 559
050 De Planetariske Prinser Andengrads Lanonandek 572
051 De Planetariske Adamer Andengrads Lanonandek 580
052 De Dødeliges Planetariske Epoker Mægtig Budbringer 589
053 Lucifers Oprør Manovandet Melkisedek 601
054 Problemmer I Forbindelse Med Lucifers Oprør Mægtig Budbringer 613
055 Lysets Og Livets Sfærer Mægtig Budbringer 621
056 Universel Enhed Mægtig Budbringer og Machiventa Melkisedek 637

DEL III
Urantias Historie

Nr. Kapitel Forfatter Sidenummer
057 Urantias Oprindelse Livsbærer 651
058 Livets Tilblivelse På Urantia Livsbærer 664
059 Marine Livets Æra På Urantia Livsbærer 672
060 Urantia I Den Tidlige Landbaserede Livets Æra Livsbærer 685
061 Pattedyrenes Æra På Urantia Livsbærer 693
062 Urmenneskets Første Racer Livsbærer 703
063 Den Første Menneskefamilie Livsbærer 711
064 De Evolutionære Farvede Racer Livsbærer 718
065 Overvågningen Af Evolutionen Livsbærer 730
066 Urantias Planetprins Melkisedek 741
067 Det Planetariske Oprør Melkisedek 754
068 Civilisationens Begyndelse Melkisedek 763
069 Primitive Menneskelige Institutioner Melkisedek 772
070 Udviklingen Af Den Menneskelige Regering Melkisedek 783
071 Statens Udvikling Melkisedek 800
072 Regeringen På En Naboplanet Melkisedek 808
073 Edens Have Solonia 821
074 Adam Og Eva Solonia 828
075 Adams Og Evas Misligeholdelse Solonia 839
076 Den Anden Have Solonia 847
077 Mellemvæsenerne Ærkeengel 855
078 Den Violette Race Efter Adams Dage Ærkeengel 868
079 Anditernes Udbredelse I Østen Ærkeengel 878
080 Anditernes Udbredelse I Vesten Ærkeengel 889
081 Nutidens Civilisations Udvikling Ærkeengel 900
082 Ægteskabets Udvikling Serafiske Leder 913
083 Ægteskabsinstitutionen Serafiske Leder 922
084 Ægteskab Og Familieliv Serafiske Leder 931
085 Tilbedelsens Oprindelse Lysende Aftenstjerne 944
086 Religionens Tidligste Udvikling Lysende Aftenstjerne 950
087 Spøgelseskulterne Lysende Aftenstjerne 958
088 Feticher, Amuletter Og Magi Lysende Aftenstjerne 967
089 Synd, Offer Og Forsoning Lysende Aftenstjerne 974
090 Shamanisme — Medicinmænd Og Præster Melkisedek 986
091 Bønnens Udvikling Lederen for Mellemvæsenerne 994
092 Religionens Senere Udvikling Melkisedek 1003
093 Makiventa Melkisedek Melkisedek 1014
094 Melkisedeks Lærdomme I Østen Melkisedek 1027
095 Melkisedeks Lærdomme I Levanten Melkisedek 1042
096 Jahve - Hebræernes Gud Melkisedek 1052
097 Gudsbegrebets Udvikling Blandt Hebrærne Melkisedek 1062
098 Melkisedeks Lære I Vesten Melkisedek 1077
099 Sociale Problemer I Religionen Melkisedek 1086
100 Religionen I Menneskelig Erfaring Melkisedek 1094
101 Religionens Virkelige Natur Melkisedek 1104
102 Den Religiøse Tros Grundværdier Melkisedek 1118
103 Den Religiøse Erfarings Virkelighed Melkisedek 1129
104 Treenighedsbegrebets Udvikling Melkisedek 1143
105 Guddom Og Virkelighed Melkisedek 1152
106 Universets Niveauer Af Virkelighed Melkisedek 1162
107 Tankeretternes Oprindelse Og Natur Enlig Budbringer 1176
108 Tankeretternes Mission Og Tjenestegørelse Enlig Budbringer 1185
109 Retternes Forhold Til De Skabte Væsener I Universet Enlig Budbringer 1195
110 Retternes Forhold Til Individuelle Dødelige Enlig Budbringer 1203
111 Retteren Og Sjælen Enlig Budbringer 1215
112 Personlighedens Overlevelse Enlig Budbringer 1225
113 De Serafiske Skæbnevogtere Serafiske Leder 1241
114 Serafernes Planetariske Styre Serafiske Leder 1250
115 Det Højeste Væsen Mægtig Budbringer 1260
116 Den Almægtige Højeste Mægtig Budbringer 1268
117 Gud Den Højeste Mægtig Budbringer 1278
118 Højeste Og Ultimative - Tid Og Rum Mægtig Budbringer 1294
119 Kristus Mikaels Overdragelse Lederen for Lysende 1308

DEL IV
Jesu Liv og Lære

Nr. Kapitel Forfatter Sidenummer
120 Mikaels Overdragelse På Urantia Mantutia Melkisedek 1323
121 Forholdene På Tiden For Mikaels Overdragelse Mellemvæsenerne-kommission 1332
122 Jesu Fødsel Og Spæde Barndom Mellemvæsenerne-kommission 1344
123 Jesu Tidlige Barndom Mellemvæsenerne-kommission 1355
124 Jesu Senere Barndom Mellemvæsenerne-kommission 1366
125 Jesus I Jerusalem Mellemvæsenerne-kommission 1377
126 De To Afgørende År Mellemvæsenerne-kommission 1386
127 Ungdomsårene Mellemvæsenerne-kommission 1395
128 Jesu Tidlige Manddomstid Mellemvæsenerne-kommission 1407
129 Jesu Senere Voksenliv Mellemvæsenerne-kommission 1419
130 På Vej Til Rom Mellemvæsenerne-kommission 1427
131 Verdens Religioner Mellemvæsenerne-kommission 1442
132 Opholdet I Rom Mellemvæsenerne-kommission 1455
133 Tilbagerejsen Fra Rom Mellemvæsenerne-kommission 1468
134 Mellemårene Mellemvæsenerne-kommission 1483
135 Johannes Døberen Mellemvæsenerne-kommission 1496
136 Dåben Og De Fyrre Dage Mellemvæsenerne-kommission 1509
137 Ventetid I Galilæa Mellemvæsenerne-kommission 1524
138 Træningen Af Rigets Budbringere Mellemvæsenerne-kommission 1538
139 De Tolv Apostle Mellemvæsenerne-kommission 1548
140 Ordinationen Af De Tolv Mellemvæsenerne-kommission 1568
141 Begyndelsen Af Det Offentlige Arbejde Mellemvæsenerne-kommission 1587
142 Påsken I Jerusalem Mellemvæsenerne-kommission 1596
143 På Vej Gennem Samaria Mellemvæsenerne-kommission 1607
144 I Gilboa Og Dekapolis Mellemvæsenerne-kommission 1617
145 Fire Begivenhedsrige Dage I Kafarnaum Mellemvæsenerne-kommission 1628
146 Den Første Prædiketur I Galilæa Mellemvæsenerne-kommission 1637
147 Et Kort Besøg I Jerusalem Mellemvæsenerne-kommission 1647
148 Undervisning Af Evangelister I Betsaida Mellemvæsenerne-kommission 1657
149 Den Anden Prædiketur Mellemvæsenerne-kommission 1668
150 Den Tredje Prædiketur Mellemvæsenerne-kommission 1678
151 Venten Og Undervisning Ved Søen Mellemvæsenerne-kommission 1688
152 Hændelserne Som Førte Frem Til Krisen I Kafernaum Mellemvæsenerne-kommission 1698
153 Krisen I Kafarnaum Mellemvæsenerne-kommission 1707
154 De Sidste Dage I Kafarnaum Mellemvæsenerne-kommission 1717
155 Flugten Gennem Nord Galilæa Mellemvæsenerne-kommission 1725
156 Turen Til Tyrus Og Sidon Mellemvæsenerne-kommission 1734
157 I Caesarea Filippi Mellemvæsenerne-kommission 1743
158 Forklarelsens Bjerg Mellemvæsenerne-kommission 1752
159 Turen Gennem Dekapolis Mellemvæsenerne-kommission 1762
160 Rodan Fra Alexandria Mellemvæsenerne-kommission 1772
161 Videre Samtaler Med Rodan Mellemvæsenerne-kommission 1783
162 Ved Løvhyttefesten Mellemvæsenerne-kommission 1788
163 Ordinationen Af De Halvfjerds I Magadan Mellemvæsenerne-kommission 1800
164 Tempelindvielsesfesten Mellemvæsenerne-kommission 1809
165 Missionen I Peræa Begynder Mellemvæsenerne-kommission 1817
166 Sidste Besøg I Det Nordlige Peræa Mellemvæsenerne-kommission 1825
167 Besøget I Filadelfia Mellemvæsenerne-kommission 1833
168 Lazarus Opvækkelse Fra De Døde Mellemvæsenerne-kommission 1842
169 Den Sidste Undervisning Ved Pella Mellemvæsenerne-kommission 1850
170 Himmelriget Mellemvæsenerne-kommission 1858
171 På Vej Til Jerusalem Mellemvæsenerne-kommission 1867
172 Rejsen Ind Til Jerusalem Mellemvæsenerne-kommission 1878
173 Mandagen I Jerusalem Mellemvæsenerne-kommission 1888
174 Tirsdag Morgen I Templet Mellemvæsenerne-kommission 1897
175 Den Sidste Tale I Templet Mellemvæsenerne-kommission 1905
176 Tirsdagaften På Oliebjerget Mellemvæsenerne-kommission 1912
177 Onsdagen — Hviledagen Mellemvæsenerne-kommission 1920
178 Sidste Dag I Lejren Mellemvæsenerne-kommission 1929
179 Det Sidste Aftensmåltid Mellemvæsenerne-kommission 1936
180 Afskedstalen Mellemvæsenerne-kommission 1944
181 De Sidste Råd Og Advarsler Mellemvæsenerne-kommission 1953
182 I Getsemane Mellemvæsenerne-kommission 1963
183 Jesus Forrådes Og Arresteres Mellemvæsenerne-kommission 1971
184 Foran Det Jødiske Råds Domstol Mellemvæsenerne-kommission 1978
185 Rettergangen Foran Pilatus Mellemvæsenerne-kommission 1987
186 Kort Før Korsfæstelsen Mellemvæsenerne-kommission 1997
187 Korsfæstelsen Mellemvæsenerne-kommission 2004
188 Tiden I Gravkammeret Mellemvæsenerne-kommission 2012
189 Opstandelsen Mellemvæsenerne-kommission 2020
190 Jesus Åbenbarer Sig I Morontiaform Mellemvæsenerne-kommission 2029
191 Jesus Åbenbare Sig For Apostlerne Og Andre Ledere Mellemvæsenerne-kommission 2037
192 Tilsynekomsterne I Galilæa Mellemvæsenerne-kommission 2045
193 De Sidste Tilsynekomster Og Himmelfarten Mellemvæsenerne-kommission 2052
194 Overdragelsen Af Sandhedens Ånd Mellemvæsenerne-kommission 2059
195 Efter Pinsen Mellemvæsenerne-kommission 2069
196 Jesu Tro Mellemvæsenerne-kommission 2087

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved