Kapitel 68. Civilisationens Begyndelse

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 68

Civilisationens Begyndelse

68:0.1 (763.1) Dette er begyndelsen på fortællingen om menneskehedens lange, lange fremadrettet kamp fra en status, der var lidt bedre end dyrenes eksistens, gennem de mellemliggende tidsaldre, og ned til de senere tider, hvor en virkelige, om end ufuldkommen, civilisation havde udviklet sig blandt de højere menneskeracer.

68:0.2 (763.2) Civilisationen er menneskeslægtens erhvervelse; den er ikke biologisk iboende. Derfor skal alle børn opdrages i et miljø med kultur, mens hver ny generation af unge skal have fornyet deres uddannelse. Civilisationens højere kvaliteter - videnskabelige, filosofiske og religiøse - kan ikke overføres fra en generation til en anden ved direkte arv. Disse kulturelle præstationer bevares kun gennem den oplyste bevarelse af den sociale arv.

68:0.3 (763.3) Social udvikling baseret på samarbejde blev indført af lærerne i Dalamatia og for tre hundrede tusind år blev menneskeheden opfostret i ideen om gruppeaktiviteter. Det blå menneske profiterede mest fra disse tidlige fællesskaber, det røde menneske til en vis grad, og den sorte menneske allermindst. I nyere tid har den gule race og den hvide race præsenteret den mest avancerede sociale udvikling på Urantia.

1. Socialisering som en beskyttelsesforanstaltning

68:1.1 (763.4) Når mennesker bringes tæt sammen, lære de ofte at kunne lide hinanden, men primitive menneske var ikke naturligt fyldt med ånden i broderlig følelse og ønsket om social kontakt med sine medmennesker. Snarere har de tidlige racer lært ved bitter erfaring at "enighed giver styrke"; og det er denne mangel på naturlig broderlig attraktion, der nu står i vejen for øjeblikkelig realisering af menneskets broderskab på Urantia.

68:1.2 (763.5) Sammenslutning blev tidligt prisen for at overlevelse. Det enlige menneske var hjælpeløst, medmindre denne bar et stammetegn, der vidnede om, et tilhørsforhold til en gruppe, der helt sikkert ville hævne ethvert angreb foretaget på vedkommende. Selv på Kain tid var det fatalt at tage ud i verden alene uden nogle tegn på gruppe tilhørsforhold. Civilisationen er blevet menneskets forsikring mod voldsom død, mens præmierne betales i form af underkastelse til de krav som samfundets talrige love stiller

68:1.3 (763.6) Primitive samfund blev således baseret på gensidighed forårsaget af nødvendighed og med øget sikkerhed for fællesskabet. De menneskelige samfund har i årelange perioder udviklet sig som en følge af frygt for isolation og ved hjælp af tilbageholdende samarbejde.

68:1.4 (763.7) Primitive mennesker lærte tidligt, at grupper er langt større og stærkere end den blotte sum af deres individuelle enheder. Et hundrede forenede mænd som arbejder i fællesskab kan flytte en stor sten; en snes veluddannede vogtere af fred kan begrænse en vred pøbel. Og således blev samfundet født, ikke blot som en samling af et stort antal personer, men snarere som følge af organiseringen af intelligente samarbejdspartnere. Samarbejde er ikke noget der kommer naturlig til mennesket; det lærer at samarbejde først gennem frygt og senere af opdagelsen af, at samarbejdet er den bedste måde at imødegå vanskeligheder af tiden og at beskytte sig mod de formodede farer i evigheden.

68:1.5 (764.1) De folk, der således tidligt organiseret sig i et primitivt samfund blev mere vellykket både i deres angreb på naturen såvel som i forsvaret mod deres medmennesker; de havde større muligheder for overlevelse; derfor er civilisationen vedvarende gået fremad på Urantia, trods sine mange tilbageslag. Det er kun på grund af, at overlevelsesværdien styrkes af sammenhold, at menneskets mange brølere hidtil har undladt at stoppe eller ødelægge den menneskelige civilisation.

68:1.6 (764.2) Det forhold, at det moderne kulturelle samfund er et temmelig nyt fænomen fremgår klart af, at den nuværende overlevelse af sådanne primitive sociale forhold som kendetegner de australske indfødte og buskmænd og pygmæer i Afrika. Blandt disse tilbagestående folkeslag kan observeres noget af den tidlige gruppe fjendtlighed, personlig mistanke, og andre stærkt antisociale træk, som var så karakteristisk for alle primitive racer. Disse elendige rester fra fortiden af ikke-sociale befolkninger udgør et udtryksfuldt vidnesbyrd om, at menneskets naturlige individualistiske tendens ikke med held kan konkurrere med de mere potente og magtfulde organisationer og sociale sammenslutningsformer. Disse tilbagestående og mistænkelige antisociale racer, som taler et andet dialekt for hver halvtreds eller hundrede kilometer illustrere, hvilken slags verden du måske nu kunne leve i, hvis det ikke havde været for kombinationen af undervisning som blev formidlet af Planetprinsens kødelige personale og det arbejde som den Adamiske gruppe af raceopløftere senere udførte.

68:1.7 (764.3) Det moderne udtryk, "tilbage til naturen", er en illusion af uvidenhed, en tro på, at den fiktive "gyldne tidsalder" virkelig engang eksisterede. Det eneste grundlag for legenden om den gyldne tidsalder er den historiske kendsgerning at Dalamatia og Eden eksisterede. Men disse forbedrede samfund var langt fra virkeliggørelsen af utopiske drømme.

2. Faktorer i social udvikling

68:2.1 (764.4) Det civiliserede samfund er et resultat af menneskets tidlige bestræbelser på at overvinde sin modvilje af isolation. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med gensidig hengivenhed, og den nuværende ustabile tilstand blandt visse primitive grupper illustrerer ganske godt, hvad de tidlige stammer kom igennem. Selvom individer af en civilisation kan kollidere med hinanden og kæmper mod hinanden, og selv om civilisationen selv kan synes at være et selvmodsigende sammensurium af stræben og kamp, så beviser dette dog forekomsten af en alvorlig stræben, ikke stilleståendes dødbringende ensformighed.

68:2.2 (764.5) Selv om niveauet for intelligens har bidraget væsentligt for den kulturelle udviklings hastighed, er fællesskabets væsentligste formål at formindske risikoen i den enkeltes livsstil, og samfundet har udviklet sig lige så hurtigt, som det er lykkedes at formindske smerter og forbedre trivsel i livet. Således har hele den sociale institution flyttet sig langsomt mod målet af sin skæbne - udslettelse eller overlevelse - afhængig af, om målet er selvopholdelsesdriften eller selvtilfredsstillelsen. Selvopholdelsesdriften styrker samfundet, mens overdreven selvtilfredsstillelse ødelægger civilisationen.

68:2.3 (764.6) Samfundet er interesseret i menneskets fortsatte eksistens, selvopholdelsesdriften og selvtilfredsstillelsen, men menneskelig selvrealisering er værdig til at blive det umiddelbare mål for mange kulturelle grupper.

68:2.4 (765.1) Flokinstinktet i det naturlige menneske er næppe tilstrækkelige til at forklare udviklingen af en sådan social organisation som nu findes på Urantia. Selvom denne medfødte selskabelige tilbøjelighed til at leve i flok ligger dybt i det menneskelige samfund, så er meget af menneskets selskabelighed en erhvervet egenskab. To store faktorer, der bidrog til den tidlige sammenslutning af mennesker var behovet for mad, sult og sex kærlighed; mennesket deler disse instinktive drifter med dyreverdenen. To andre følelser, som trak mennesker sammen og holdt dem sammen var forfængelighed og frygt, især frygten for spøgelser.

68:2.5 (765.2) Historien er det eneste referat af menneskets årelange kamp for føde. Primitive mennesker tænkte kun, når det var sulten; mad besparelse var dets første selvfornægtelse, selvdisciplin. Efterhånden som samfundet voksede, ophørte behovet for fødevarer med at være det eneste incitament for gensidige fællesskab. Talrige andre former for sult, bevidsthed om forskellige behov, alt førte til tættere sammenslutning af menneskeheden. Men dagens samfund er lastet med overvækst af formodede menneskelige behov. Det tyvende århundrede civilisation stønner træt under den enorme overbelastning af luksus og den overdrevne formering af menneskelige begær og længsler. Det moderne samfund gennemgår en af sine mest farlige faser karakteriseret ved udbredte gensidige relationer og meget kompliceret indbyrdes afhængighed.

68:2.6 (765.3) Sult, forfængelighed, og frygt for ånder forårsagede et konstant socialt pres, men den seksuelle tilfredsstillelse var midlertidig og uregelmæssig. Seksualdriften alene opfordrede ingen af de primitive mænd og kvinder til at påtage sig de tunge byrder med at opretholde et hjem. De første tidlige hjem blev grundlagt på den seksuelle rastløshed hos mænd, når han var frataget hyppig tilfredsstillelse og på den tilgivne moderkærlighed med kvinden, som hun i en vis grad delte med hunnerne i alle de højere dyr. Tilstedeværelsen af en hjælpeløs baby, bestemte den tidlige opdeling af mandlige og kvindelige gøremål; kvinden skulle opretholde en fast boplads, hvor hun kunne dyrke jorden. Og fra tidligste tider, er det sted hvor kvinden var altid blevet betragtet som hjemsted.

68:2.7 (765.4) Kvinden var således tidligt blevet uundværlig for samfundsordenen som udvikler sig, ikke så meget på grund af den flygtige sex lidenskab men som følge af behovet for fødevarer; hun var en vigtig partner i selvvedligeholdelse. Hun var en føde anskaffer, en bærer af byrder, og en ledsager, der ville modstå stor misbrug uden voldsom vrede, og i tillæg til alle disse ønskelige træk, var hun et altid tilstedeværende midler til seksuel tilfredsstillelse.

68:2.8 (765.5) Næsten alt af blivende værdi i civilisationen har sine rødder i familien. Familien var den første vellykkede fredelige gruppe, manden og kvinden lærde at tilpasse sig deres modsætningsforhold, mens de på samme tid lærde deres børn at søge fred med alle andre.

68:2.9 (765.6) Ægteskabets funktion i evolutionen er at sikre racens overlevelse, ikke kun realiseringen af personlig lykke; men selvopretholdelsen og selvbevarelse er det virkelige i hjemmet. Selvtilfredsstillelse er tilfældig og ikke afgørende undtagen som et incitament der sikrer det seksuelle forhold. Naturen kræver overlevelse, men frugterne af civilisationen øger de igangværende ægteskabs glæder og tilfredsstillelsen som familielivet giver.

68:2.10 (765.7) Hvis forfængelighed udvides til at omfatte stolthed, ambition, og værdighed, så kan vi ikke kun skelne, hvordan disse egenskaber bidrager til dannelsen af menneskelige foreninger, men også hvordan de holder mennesker sammen, da sådanne følelser er meningsløse uden et publikum til at parade for. Forfængelighed forbandt sig selv hurtigt med andre følelser og impulser, som krævede en social arena, hvor den kunne udstille og tilfredsstille sig selv. Denne gruppe af følelser gav oprindelse til den tidlige begyndelse af al kunst, ceremoniel, og alle former for levende spil og konkurrencer.

68:2.11 (766.1) Forfængelighed bidrog i høj grad til oprindelsen af samfundet; men på tidspunktet for disse åbenbaringer truer en opblæst generation med at oversvømme og drukne hele den komplicerede struktur hos en højt specialiseret civilisation. Nydelses begæret har allerede for længst afløst sultbegæret; legitime samfundsmæssige mål for selvopretholdelse, er hurtigt ved at forvandle sig til ussel og truende former for selvtilfredsstillelse. Selvopholdelsesdriften bygger samfundet; uhæmmet selvtilfredsstillelse nedbryder uundgåeligt civilisationen.

3. Samfundsfremmende virkning af frygt for spøgelser

68:3.1 (766.2) Primitive behov skabte det oprindelige samfund, men frygten for spøgelser holdt det sammen og bibragte det et usædvanligt menneskeligt aspekt til dets eksistens. Fælles frygt havde en fysiologisk oprindelse: frygt for fysisk smerte, utilfredsstillende sult, eller nogen jordisk katastrofe; men frygten for spøgelser var en ny og sublim slags terror.

68:3.2 (766.3) Den største enkeltfaktor i udviklingen af det menneskelige samfund var sandsynligvis spøgelses drømme. Selv om de fleste drømme stærkt forvirrede det primitive sind, så terroriserede spøgelsesdrømme faktisk de første tiders mennesker og drev disse overtroiske drømmere i hinandens arme i en villig og alvorlig fællesskab for gensidig beskyttelse mod de vage og usete imaginære farer fra åndeverdenen. Spøgelses drømme var en af de tidligste fremtrædende forskelle mellem dyrets og menneskets type af sind. Dyr visualiserer ikke overlevelse efter døden.

68:3.3 (766.4) Med undtagelse af denne spøgelse faktor, var hele samfundet bygger på grundlæggende behov og grundlæggende biologiske drifter. Men frygten for spøgelser indførte en ny faktor i civilisationen, en frygt, der når ud og væk fra den enkeltes grundlæggende behov, og som hæver sig højt over selve kampen for at holde gruppen sammen. Frygten for de dødes afdøde ånder bragte en ny og overraskende form for frygt, en rystende og kraftfuld terror, hvilket bidrog til at piske den løse sociale orden i de tidligste tidsaldre sammen til de mere grundigt disciplineret og bedre kontrollerede primitive grupper af oldtiden. Denne meningsløse overtro, hvoraf en del stadig findes, forberedte menneskenes sind gennem overtroisk frygt for det uvirkelige og det overnaturlige, for senere opdagelse af "frygt for Herren, som er begyndelsen til visdom." Den grundløse frygt relateret til evolutionen er designet til at blive erstattet af åbenbaring inspireret ærbødighed for Guddommen. Den tidlige dyrkelse af frygten for spøgelser blev et stærkt social bånd, og lige siden den lange fjerne fortid har menneskeheden mere eller mindre efterstræbt opnåelse af åndelighed.

68:3.4 (766.5) Sult og kærlighed bragte menneskerne sammen; forfængelighed og frygten for spøgelser holdt dem sammen. Men disse følelser alene, uden indflydelse af fredsfremmende åbenbaringer, er ikke i stand til at udholde belastningen forårsaget af mistanker og irritationer opstået i forbindelse med menneskelige sammenhænge. Uden hjælp fra overmenneskelige kilder bryder samfundets strukturer ned efter at have nået visse grænser, og netop disse selvsamme kræfter der opbyggede samfundet - sult, kærlighed, forfængelighed og frygt - arbejder sammen om at kaste menneskeheden ud i krig og blodsudgydelse.

68:3.5 (766.6) Menneskeslægtens søgen efter fred er ikke en naturlig egenskab; Den er afledt af den åbenbarede religions lærdomme, fra de progressive racers indhøstede erfaringer, men især fra Jesus, Fredsprinsens lære.

4. Skikkenes udvikling

68:4.1 (767.1) Alle moderne sociale institutioner er opstået fra udviklingen i de primitive skikke hos dine vilde forfædre; nutidens konventioner er de modificerede og udvidede skikke fra i går. Hvad vane er til den enkelte, det er skikken til gruppen; og gruppeskikke udvikles til folkeskikke eller stammetraditioner - de brede folkelige konventioner. Ud fra disse tidlige begyndelser har alle institutioner i nutidens menneskelige samfund haft deres ydmyge oprindelse.

68:4.2 (767.2) Man må huske på, at skikkene opstod i et forsøg på at tilpasse gruppe livet til massetilværelsens betingelser; skikkene var menneskets første sociale institution. Alle disse stammefolks reaktioner voksede ud af at undgå smerte og ydmygelse, mens de samtidig forsøger at nyde glæde og magt. Folkeskikkenes oprindelse er, ligesom sprogets oprindelse, altid ubevidst og utilsigtet, og derfor altid indhyllet i mystik.

68:4.3 (767.3) Frygt for spøgelser fik det primitive menneske til at visualisere det overnaturlige og lagde således et solidt fundament for etikkens og religionens stærke sociale påvirkninger, som igen bevarede samfundets skikke og vaner uændret fra generation til generation. Den ene ting, der tidligt etablerede og krystalliserede skikkene var troen på, at de døde var jaloux på de måder, hvorpå de havde levet og var døde; derfor ville de udmåle frygtelige straffe på de levende dødelige, der vovede at udvise skødesløs foragt for de leveregler, som de havde æret under deres kødelige liv. Alt dette er bedst illustreret ved den nuværende ærbødighed som den gule race viser for deres forfædre. Den senere udviklede primitive religion forstærkede i høj grad spøgelses frygten i stabiliseringen af skikkene, men de fremrykkende civilisationer har i stigende grad befriet menneskeheden fra frygtens lænker og overtroens slaveri.

68:4.4 (767.4) Forud for befriende og liberaliserende undervisning af lærerne i Dalamatia, var fortidens menneske et hjælpeløst offer for skikkenes ritualer; den primitive vilde var omgivet af en endeløs ceremoniel. Alt, hvad han gjorde fra han vågnede om morgenen til det øjeblik, han faldt i søvn i sin hule for natten skulle gøres på lige en bestemt måde - i overensstemmelse med stammens indgroede vaner. Han var en slave til skikkenes tyranni; hans liv indeholdt ingenting frit, spontant eller originalt. Der var ingen naturlig fremskridt i retning af højere mentale, moralske eller social eksistens.

68:4.5 (767.5) De første tiders mennesker var fastholdt i grebet af sædvane; den vilde var en ægte slave til sædvane; men der er nu og da opstået visse variationer fra typen, der har vovet at indvie nye måder at tænke og forbedrede metoder til at leve. Ikke desto mindre udgør primitive menneskers sløvhed den biologiske sikkerheds bremse mod en pludselig fremskyndelse ind i ødelæggende tilpasningsproblemer af en for hurtigt fremrykkende civilisation.

68:4.6 (767.6) Men disse skikke er ikke ren ondskab; deres udvikling bør fortsætte. Det er næsten fatalt for civilisationens opretholdelse at foretage en radikal omvæltning ved påbegyndelse af en omfattende ændring af den i en stor skala. Vanen har været kontinuitetens tråd, som har holdt civilisationen sammen. Vejen gennem menneskets historie er bestrøet med resterne af kasserede skikke og forældede sociale praksisser; men ingen civilisation har bestået som opgav sine skikke, bortset fra vedtagelsen af bedre og mere hensigtsmæssige skikke.

68:4.7 (767.7) Et samfunds fortsatte overlevelse afhænger hovedsageligt af den gradvise udvikling af dets skikke. Vanernes udviklingsproces vokser ud af ønsket om at eksperimentere; nye idéer er fremsat - der opstår konkurrence. En fremadtrængende civilisation tager de progressive idéer til sig og består; tiden og omstændighederne vælger til sidst den bedste gruppen til overlevelse. Dette betyder dog ikke, at hver enkelt og isoleret forandring i sammensætningen af det menneskelige samfund har været til det bedre. Nej! Bestemt ikke! for der har været mange, mange tilbageslag i den lange fremadrækkende kamp som civilisationen på Urantia har udkæmpet.

5. Arealanvendelse - opretholdelsens kunst

68:5.1 (768.1) Landet er samfundets scene; menneskene er aktørerne. Mennesket må vedvarende tilpasse sin optræden i overensstemmelse med landsituation. Udviklingen af skikke er altid afhængig af proportionen mellem land og menneske. Dette er sandt, på trods af at det er vanskeligt at få øje på. Menneskets landanvendelse, eller opretholdelsens kunst, plus dets levestandard, er lig med summen af folkeskikkene, sædvanerne. Summen af menneskets tilpasning til livets krav er lig med dets kulturelle civilisation.

68:5.2 (768.2) De tidligste menneskelige kulturer opstod langs floderne på den østlige halvkugle, og der var fire store skridt i civilisationens fremmarch. De var:

68:5.3 (768.3) 1. Samlerstadiet. Fødekravet, sult, førte til den første form for industriel organisation, de primitive fødevareproducerende indsamlings linjer. Nogle gange kunne en sådan linje af sultemarch være ti til tyve kilometer lang, når den gik frem over landet søgende efter føde. Dette var den primitive nomade kulturstadiet og er den levemåde som de afrikanske buskmænd anvender i dag.

68:5.4 (768.4) 2. Jægerstadiet. Opfindelsen af våben værktøjer gjorde det muligt for mennesket at blive en jæger og således opnå en betydelig frihed fra fødeslaveriet. En eftertænksom Andonit som havde fået sin knytnæve stærkt beskadiget i en hård kamp genopdagede tanken om at bruge en lang stok i stedet for armen og et stykke hårdt flint, bundet med sener i enden af stokken i stedet for hans knytnæve. Mange stammer gjorde denne form for opdagelse uafhængige af hinanden, og disse forskellige former for hamre repræsenterede et af de store frem skridt i den menneskelige civilisation. Den dag i dag er der nogle australske indfødte som kun er avanceret lidt ud over dette stadium.

68:5.5 (768.5) De blå mennesker blev fremtrædende jægere og fangere; ved at bygge hegn i floderne fangede de fisk i store mængder, tørrede overskuddet til vinterbrug. Mange former for geniale slynger og fælder var anvendt i jagten på vildt, men de mere primitive menneskeracer jagtede ikke de større dyr.

68:5.6 (768.6) 3. Hyrdestadiet. Denne fase af civilisationen blev muliggjort, da man begyndte at tæmme dyr. Araberne og de indfødte i Afrika er blandt de nyere tiders hyrdefolk.

68:5.7 (768.7) Hyrdelivet gav yderligere lettelse fra fødeslaveriet; mennesket lærte at leve af renten af sin kapital, forøgelsen af deres flokke; og dette gav mere fritid for kultur og fremskridt.

68:5.8 (768.8) Samfundet før hyrdestadiet var præget af samarbejde mellem de to køn, men udbredelsen af dyrehold reducerede kvinderne til slaveriets bund i samfundet. I tidligere tider var det mandens pligt at skaffe føde fra dyreriget og kvinders opgave at tilvejebringe det spiselige fra planteriget. Derfor faldt kvindens værdighed betydeligt, da manden trådte ind i hyrdestadiet af sin tilværelse. Hun var stadig tvunget til at slide og slæbe med at producere de vegetabilske livsfornødenheder, mens manden kun behøver at gå til sine flokke for at få dyrefoder i overflod. Manden blev således relativt uafhængig af kvinden; gennem hele hyrdealderen faldt kvinders status støt. Ved afslutningen af dette stadium, var hun næppe blevet mere end et menneske dyr, hvis opgave var at arbejde og at bære det menneskelige afkom, stort set på samme måde som flokdyrene i besætningen forventes at arbejde og føde afkom. Mændene under hyrdealdrene havde en stor kærlighed til deres kvæg; derfor er det så meget mere skammeligt, at mændene ikke kunne udvikle en dybere kærlighed til deres koner.

68:5.9 (769.1) 4. Landbrugsstadiet. Dette stadium tog sin begyndte, da man begyndte at dyrke planter, og det repræsenterer den højeste type af materiel civilisation. Både Caligastia og Adam bestræbte sig på at undervise gartneri og landbrug. Adam og Eva var gartnere, ikke hyrder, og havearbejde var på den tid en avanceret kultur. Dyrkning af planter udøver en forædlende indflydelse på alle racer af menneskeheden.

68:5.10 (769.2) Landbruget mere end firedoblet forholdet mellem jord og mennesker i verden. Landbruget kan kombineres med hyrde aktiviteten fra det forudgående kultur trin. Når de tre stadier overlapper hinanden, går mændene på jagt og kvinderne dyrker jorden.

68:5.11 (769.3) Der har altid forekommet spændinger mellem husdyrs ejerne og jordbrugerne. Jægeren og husdyr ejer var militante, krigerisk; landmanden er en mere fredselskende type. Arbejde med dyr antyder kamp og kraft; arbejde med planter indgyder tålmodighed, ro og fred. Landbrug og industrialisme er fredens aktiviteter. Som samfundsaktiviteter i verden har begge imidlertid den svaghed, at de mangler spænding og eventyr.

68:5.12 (769.4) Menneskelige samfund har udviklet sig fra jægerstadiet gennem husdyr ejerskab til territorialt landbrugsstadium. Hvert stadium i denne fremadskridende civilisation var ledsaget af mindre og mindre nomade vandringer; flere og flere mennesker begyndte at bo hjemme.

68:5.13 (769.5) Nu supplerer industrien, landbruget, med deraf øget urbanisering og mangedobling af borgerlige klasser, der ikke er engageret i landbruget. En industriel æra kan ikke håbe på at overleve, hvis dets ledere undlader at erkende, at selve de højeste former for samfundsudvikling altid skal være baseres på et sundt landbrugsgrundlag.

6. Kulturens udvikling

68:6.1 (769.6) Mennesket er et væsen af jorden, et barn af naturen; uanset hvor inderligt han forsøger at flygte fra landet så er han i sidste ende, dømt til at mislykkes. "Af støv er du kommen, og til støv skal du vende tilbage" er bogstaveligt talt sandt for hele menneskeheden. Menneskets vigtigste kamp var altid, og er, og kommer altid til at gælde land. De første sociale sammenslutninger af primitive mennesker var med henblik på at vinde disse stridigheder om land. Forholdet mellem land og mennesket er grundlaget for al social civilisation.

68:6.2 (769.7) Med sin intelligens, med deres ekspertise og viden, øgede mennesket jordens afkastning; samtidig var den naturlige stigning i afkom i en vis grad bragt under kontrol, og dette medførte næring og fritid til at bygge en kulturel civilisation.

68:6.3 (769.8) Menneskelige samfund styres af en lov, der dekreterer, at befolkningen skal variere i direkte overensstemmelse med landanvendelse og omvendt proportion til en given levestandard. Gennem disse tidlige tidsaldre, afgjorde loven om udbud og efterspørgsel med hensyn til mennesker og land, endnu mere end i dag, den anslåede værdi af begge. I tider med rigelig jord - ubeboede område - var behovet for mennesker stort, og derfor steg værdien af menneskeliv meget; dermed var tab af menneskeliv mere gruopvækkende. I perioder hvor der var mangel på jord og der opstod overbefolkning, faldt værdien af menneskeliv tilsvarende, således at krig, hungersnød og pest blev betragtet med mindre uro og bekymring.

68:6.4 (770.1) Når jordens afkast reduceres eller befolkningen øges, genoptages den uundgåelige kamp; alle de værste træk af den menneskelige natur bringes til overfladen. Forbedringen af jordens afkast, udbredelse af de mekaniske landbrugsmetoder, og reduktionen af befolkningen har alle en tendens til at fremme udviklingen af den bedre side af den menneskelige natur.

68:6.5 (770.2) Nybyggersamfund udvikler menneskehedens uuddannede sider. Den skønne kunst og ægte videnskabelige fremskridt sammen med åndelig kultur, har alle bedst kunne trives i de større centre for livet, når de understøttes af et landbrugs- og industrisamfunds befolkning lidt under forholdet mellem land og menneske. Byer ganger altid deres borgers muligheder for enten at være gode eller onde.

68:6.6 (770.3) Familiens størrelse har altid været påvirket af levestandarden. Jo højere standard jo mindre familie, op til den etablerede status eller gradvis udryddelse.

68:6.7 (770.4) Gennem alle tidsaldrene, har levestandarden været bestemmende for kvaliteten af en overlevende befolkning i modsætning til blot mængde. Diverse lokale levestandarder giver oprindelse til nye kastesystemer i samfundet, nye skikke. Når levestandarden bliver for kompliceret eller for meget luksuriøst bliver den hurtigt selvudslettelse. Kastesystemer er det direkte resultat af det høje sociale pres fra intens konkurrence som forårsages af stor befolkningstæthed.

68:6.8 (770.5) De tidligere menneskeracer tyede ofte til metoder, der var bestemt til at begrænse befolkningen; alle primitive stammer dræbte deforme og sygelige børn. Det var almindeligt, at pige børn blev dræbt, inden kone køb blev indført. Børn blev undertiden kvalt ved fødslen, men den foretrukne metode var eksponering. Faderen til tvillinger insisterede normalt på, at den ene blev dræbt, da man mente at flere fødsler var forårsaget enten af magi eller utroskab. Som regel blev tvillinger af samme køn skånet. Selv om disse tabuer om tvillinger engang eksisterede stort set i hele verden, så var de aldrig en del af Andoniternes skikke; disse folk betragtede altid tvillinger som et varsel, der betød held og lykke.

68:6.9 (770.6) Mange racer lærte sig abortmetoder, og denne praksis blev meget almindelig efter etableringen af tabu om fødsel blandt de ugifte. Det var i lang tid skik for en jomfru at dræbe sit afkom, men blandt de mere civiliserede grupper blev disse uægte børn plejebørn hos pigens mor. Mange primitive klaner blev næsten udryddet af, at man praktiserede både abort og barnemord. Men uanset hvad skikkene dikterede, døde meget få børn efter at de en gang var blevet ammet - moderkærligheden er for stærk til det.

68:6.10 (770.7) Selv i det tyvende århundrede er der bevaret rester af disse primitive måder at kontrollere befolkningen. I Australien er der en stamme, hvis mødre nægter at føde mere end to eller tre børn. For ikke så længe siden, fandtes der en kannibalistisk stamme, der spiste hver femte fødte barn. I Madagaskar er der nogle stammer der dræber alle børn født på bestemte uheldige dage, hvilket resulterer i drab af omkring femogtyve procent af alle babyer.

68:6.11 (770.8) Fra et globalt perspektiv har overbefolkning aldrig været et alvorligt problem i fortiden, men hvis krige aftager og videnskaben i stigende grad får menneskernes sygdomme under kontrol, kan det blive et alvorligt problem i den nærmeste fremtid. På sådan et tidspunkt bliver visdommen af verdens ledere stillet overfor en stor test. Vil herskere på Urantia have indsigt og mod til at fremme formeringen af det gennemsnitlige eller stabiliseret menneske i stedet for ekstremerne af overnormale og enormt voksende grupper af undernormale? Det normale menneske er det som bør fremmes; det er rygraden i civilisationen og kilden til de genier som racen frembringer gennem mutationer. Det undernormale menneske skal holdes under samfundets kontrol; der burde ikke fødes flere, end hvad der kræves for at administrere de lavere niveauer af erhvervslivet, de opgaver, der kræver intelligens over dyrets niveau, men som fordrer et så lavt krav, at de fremstår som værende rent slaveri og trældom for de højere typer af menneskeheden.

68:6.12 (771.1) [Præsenteret af en Melkisedek engang stationeret på Urantia.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.