Kapitel 141. Begyndelsen Af Det Offentlige Arbejde

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 141

Begyndelsen Af Det Offentlige Arbejde

141:0.1 (1587.1) PÅ UGENS første dag den 19. januar, år 27 e.Kr., gjorde Jesus og de tolv apostle sig klar til at forlade deres operationsbase i Betsaida. De tolv vidste intet om Mesterens planer, bortset fra at de var på vej til Jerusalem for at fejre påsken i april og at hensigten var at rejse via Jordandalen. De kom ikke væk fra Zebedæus hus førend tæt på middagstid, fordi familierne til apostlene og andre disciple var kommet for at sige farvel og ønske dem held og lykke i det nye arbejde, som de snart skulle begynde.

141:0.2 (1587.2) Lige før de skulle af sted, bemærkede apostlene, at Mesteren manglede, og Andreas gik ud for at søge efter ham. Efter en kort søgning fandt han Jesus i en båd nede på stranden, hvor han sad og græd. De tolv havde ofte set deres Mester, når han syntes at sørge, og de havde iagttaget hans korte perioder, hvor han blev alvorligt fordybet i sine tanker, men ingen af dem havde nogensinde set ham græde. Andreas var noget overrasket over at se Mesteren således påvirket på tærsklen til deres afrejse til Jerusalem, og han vovede at nærme sig Jesus og spurgte: ”Mester, hvorfor græder du på denne store dag, hvor vi skal af sted mod Jerusalem for at forkynde Faderens rige? Hvem af os har fornærmet dig?" Jesus svarede Andreas, mens han gik tilbage med ham for at tilslutte sig til de tolv:" Ingen af jer har gjort mig ked af det. Jeg er kun ked af det fordi ingen af min fars Josefs familie har husket at komme for at ønske os held og lykke på vores rejse." På dette tidspunkt var Ruth på besøg hos sin bror Josef i Nazaret. De øvrige medlemmer af hans familie holdt sig væk af stolthed, skuffelse, misforståelser, og smålig vrede som følge af sårede følelser.

1. Afrejsen fra galilæa

141:1.1 (1587.3) Kapernaum var ikke langt fra Tiberias, og rygtet om Jesus var allerede begyndt at sprede sig i hele Galilæa og endda til områder længere væk. Jesus vidste, at Herodes snart ville begynde at lægge mærke til hans arbejde. Derfor mente han, at det var bedst at gå syd og ind i Judæa med sine apostle. Et selskab af over hundrede troende ønskede at rejse med dem, men Jesus talte til dem, og bad dem om ikke at ledsage den apostoliske gruppe på vej ned langs Jordanfloden. Selvom de indvilliget i at blive tilbage, fulgte mange af dem inden for få dage efter Mesteren.

141:1.2 (1587.4) Den første dag rejste Jesus og apostlene kun så langt som til Tarikea, hvor de hvilede natten over. Den næste dag vandrede de til det sted ved Jordanfloden nær Pella, hvor Johannes havde prædiket omkring et år tidligere, og hvor Jesus blev døbt. Her opholdt de sig i mere end to uger, mens de underviste og prædikede. Ved slutningen af den første uge havde flere hundrede mennesker samlet sig i en lejr tæt på hvor Jesus og de tolv boede, og de var kommet fra Galilæa, Fønikien, Syrien, Dekapolis, Peræa, og Judæa.

141:1.3 (1588.1) Jesus holdt ingen offentlige prædikener. Andreas opdelte folkemængderne og ordinerede prædikanter ved formiddags- og eftermiddags møderne. Efter aftensmaden talte Jesus med de tolv. Han lærte dem ikke noget nyt, men gennemgik igen hans tidligere undervisning og besvarede deres mange spørgsmål. Under en af disse aftener fortalte han de tolv noget om de fyrre dage, han tilbragte i bjergene nær dette sted.

141:1.4 (1588.2) Mange af dem, der kom fra Peræa og Judæa var blevet døbt af Johannes, og de var interesseret i at finde ud af mere om Jesu lære. Apostlene havde stor succes i deres undervisning af Johannes disciple, da de på ingen måde forringede Johannes prædiken og fordi de på dette tidspunkt ikke selv døbte deres nye disciple. Men det var altid en anstødssten for tilhængerne af Johannes, at Jesus, hvis han var alt, hvad Johannes havde annonceret, intet gjorde for at få ham ud af fængslet. Johannes disciple kunne aldrig forstå, hvorfor Jesus ikke forhindrede deres elskede leders grusomme død.

141:1.5 (1588.3) Aften efter aften instruerede Andreas sine medapostle i den fine og vanskelige opgave at komme overens med tilhængerne af Johannes Døberen. I løbet af dette første år af Jesu offentlige tjeneste havde mere end tre fjerdedele af hans tilhængere tidligere fulgte Johannes og havde modtaget hans dåb. Hele denne år 27 e.Kr. blev brugt til stille og roligt at overtage Johannes arbejde i Peræa og Judæa.

2. Guds lov og faderens vilje

141:2.1 (1588.4) Natten før de forlod Pella gav Jesus apostlene nogle yderligere instruktion med hensyn til det nye rige. Mesteren sagde: "Du er blevet undervist i at vente på ankomsten af Guds rige, og nu vil jeg meddele at dette længe ventede rige er lige ved hånden, selvom at det allerede er her og i vor midte. I hvert rige skal der være en konge siddende på sin trone og dekretere riges love. Og dermed har I udviklet et koncept af himmelriget som det jødiske folks glorificerede hersker over hele jorden, med Messias siddende på Davids trone og fra dette sted med mirakuløs magt stiftende love for hele verden. Men mine børn, I se ikke med troens øjne, og hører ikke med åndens forståelse. Jeg erklærer, at himmelriget er realiseringen og anerkendelse af Guds herredømme i menneskenes hjerter. Det er rigtigt, at der er en Konge i dette rige, og at Kongen er min Fader og din Fader. Vi er faktisk hans troende undersåtter, men dette faktum overskrides langt af den transformerende sandhed, at vi er hans sønner. I mit liv skal denne sandhed åbenbares for alle. Vor Fader sidder også på en trone, men ikke på en trone, som hænder har gjort. Den Uendeliges trone er Faderens evige bolig i himlernes himmel. Han fylder alle ting og forkynder sine love for universer efter universer. Og Faderen hersker også i hjertet hos sine børn på jorden gennem den ånd, som han har sendt til at leve i de dødelige sjæle.

141:2.2 (1588.5) "Når du er undersåtter i dette rige, er du rent faktisk skabt til at høre denne Univers herskers lov; men når du, på grund af evangeliet om riget, som jeg er kommet for at erklære, i tro erkender, at I er som sønner, betragter i jer ikke længere som en almægtig kongens lovbundne undersåtter, men som en kærlig og guddommelige Faders privilegerede sønner. Sandelig, sandelig siger jeg jer, at når Faderens vilje er jeres lov, er i næppe i riget. Men når Faderens vilje virkelig bliver din vilje, så er du virkelig i riget, fordi riget derved er blevet en etableret oplevelse i dig. Når Guds vilje er din lov, er i ædle slave undersåtter; men når I tror på dette nye evangelium om guddommelig sønskab, bliver min Faders vilje jeres vilje, og i ophøjes til den høje status af Guds frie børn, kongerigets befriede sønner."

141:2.3 (1589.1) Nogle af apostlene forstod noget af denne lære, men ingen, måske med undtagelse af James Zebedæus, fattede den fulde betydning af denne enorme meddelelse. Men disse ord sank ind i deres hjerter og steg derfra op til glæde for deres aktiviteter i løbet af de sidste år af tjeneste.

3. Opholdet i amathus

141:3.1 (1589.2) Mesteren og hans apostle stoppede i nærheden af Amathus i næsten tre uger. Apostlene fortsatte med at prædike to gange dagligt til de mange, og Jesus prædikede hver sabbateftermiddag. Det blev umuligt at fortsætte med at have fri om onsdagen, så Andreas arrangerede, at to apostle til gengæld skulle hvile hver dag af de seks dage i ugen, mens alle var på vagt under Sabbatgudstjenesterne.

141:3.2 (1589.3) Peter, James og Johannes holdt de fleste af de offentlige prædikener. Filip, Nataniel, Thomas og Simon gjorde meget af det personlige arbejde og holdt klasser for særlige grupper af søgende; tvillingerne fortsatte med at varetage den offentlige orden, mens Andreas, Mattæus, og Judas udviklede sig til en tremands udvalg for den generelle administration, selv om hver af dem også markant udførte religiøst arbejde.

141:3.3 (1589.4) Andreas var meget optaget af at forene de konstante tilbagevendende misforståelser og uoverensstemmelser mellem Johannes disciple og nyere Jesu disciple. Alvorlige situationer opstod næsten hver dag, men Andreas lykkedes med hjælp fra sine apostolske medarbejdere at overtale de stridende partnere til, i hvert fald midlertidigt, at komme til en form for enighed. Jesus nægtede at deltage i nogen af disse møder. Heller ikke ville han give nogen råd om, hvordan disse vanskeligheder kunne overvinde. Han kom Ikke engang med forslag til, hvordan apostlene skulle løse disse forvirrende problemer. Da Andreas kom til Jesus med disse spørgsmål, svarede han altid: "Det er ikke klogt for værten at deltage i sine gæsters familiebekymringer. En klog forælder tager aldrig side i deres egne børns mindre skænderier."

141:3.4 (1589.5) Mesteren udviste stor visdom og manifesterede en totalt upartiskhed i alle hans forhandlinger med sine apostle og alle disciplene. Jesus var virkelig en mester i at omgås mennesker. Han udøvede en stor indflydelse på sine medmennesker på grund af den kombinerede charme og kraft i hans personlighed. Hans robuste, nomadiske, og hjemløse liv havde en subtil ærefrygtindgydende effekt. Der var en intellektuel tiltrækningskraft og åndelig dragende kraft i hans autoritative måde at undervise, i hans klare logik, styrken af hans ræsonnement, hans kloge forståelse, vågne sind, uforlignelige kropsholdning og sublime tolerance. Han var single, mandlig, ærlig og frygtløs. Samtidig med alle disse fysiske og intellektuelle påvirkninger, som manifesterede sig i Mesterens holdning fandtes der også i hans væsen alle de åndelige behagligheder, der er blevet forbundet med hans personlighed: tålmodighed, ømhed, sagtmodighed, venlighed og ydmyghed.

141:3.5 (1589.6) Jesus af Nazaret var faktisk en stærk og kraftfuld personlighed. Han var en intellektuel kraft og en åndelig højborg. Hans personlighed appellerede ikke blot til de åndeligt indstillede kvinder blandt sine tilhængere, men også til den uddannede og intellektuelle Nikodemus og den hårdføre romerske soldat, kaptajnen som var stationeret på vagt ved korset, og som, da han havde set Mesteren dø, sagde: "Sandelig, dette var en Guds søn." Og hærdede, robuste galilæiske fiskere kaldte ham Mester.

141:3.6 (1590.1) Billederne af Jesus har været mest uheldige. Disse malerier af Kristus har udøvet en ødelæggende indflydelse på ungdommen; templets købmænd ville næppe være flygtet fra Jesus, hvis han havde været sådan som jeres kunstnere normalt har afbildet ham. Hans var en værdig manddom, han var god, men naturlig. Jesus udgav sig ikke for at være en mild, sød, blid og venlig mystiker. Hans prædiken var spændende dynamisk. Han ikke kun mente godt, men gik omkring og faktisk gjorde godt.

141:3.7 (1590.2) Mesteren sagde aldrig, "Kom til mig, alle I, som er ugidelig og alle, der er drømmere.” Men han sagt mange gange: ”Kom til mig alle I, som arbejder, og jeg vil give jer hvile - åndelig styrke." Mesterens åg er helt sikkert nemt, men alligevel, han tvinger det aldrig på nogen. Ethvert individ skal af sin egen fri vilje tage dette åg på sig.

141:3.8 (1590.3) Jesus viste sejren ved opofrelse, ofringen af stolthed og egoisme. Ved at vise barmhjertighed, ønskede han at illustrere åndelig befrielse fra al mulig grund til ond vilje, utilfredshed, vrede og egoistisk magt og hævn. Da han sagde: "Modstå ikke det onde," forklarede han senere, at han ikke havde til hensigt Da han sagde: "Må ikke modstå ondt", forklarede han senere, at han ikke havde til hensigt at finde undskyldninger eller at rådgive for synd for at gøre sig skyldig i uretfærdighed. Snarere var det hans hensigt at undervise i tilgivelse, "ikke at modstå ondsindet behandling af ens personlighed, ondsindet skade af ens følelser af personlig værdighed.”

4. Undervisning om faderen

141:4.1 (1590.4) Mens de opholdt sig i Amathus, brugte Jesus meget tid med apostlene for at instruere dem om den nye opfattelse af Gud. Igen og igen understregede han til dem, at Gud er en Fader, ikke en stor og mægtige bogholder, der hovedsagelig beskæftiger sig med at indføre skadevoldende notater om sine fejlende børn på jorden, anmærkninger om synd og ondskab for at blive brugt imod dem, når han efterfølgende som hele skabelsens retskaffen Dommer sidder til dom over dem. Jøderne havde længe forestillet sig Gud som en konge over alle, selv som en Fader af nationen, men aldrig før havde et stort antal mennesker opfattet Gud som en kærlig Fader til individet.

141:4.2 (1590.5) Som svar på Thomas spørgsmål: "Hvem er denne rigets Gud?" svarede Jesus: "Gud er din Fader, og religion - mit evangelium - er hverken mere eller mindre end den trosbaserede forståelse af sandheden, at du er hans søn. Og jeg er her blandt jer i kødet for at afklare begge disse opfattelser i mit liv og min lære."

141:4.3 (1590.6) Jesus forsøgte også at frigøre apostlenes sind fra tanken om, at tilbyde dyre ofringer som en religiøs pligt. Men disse mænd, uddannet i den daglige ofrets religion, var langsomme til at forstå, hvad han mente. På trods af dette blev Mesteren ikke træt i sin undervisning. Da han ikke nåede alle apostlenes sind ved hjælp af en bestemt illustration, omformulerede han sit budskab og brugte en anden type lignelse for at belyse det.

141:4.4 (1590.7) På samme tid begyndte Jesus mere indgående at undervise de tolv vedrørende deres mission "at trøste de plagede og tjene de syge." Mesteren lærte dem meget om hele mennesket - foreningen af krop, sind og ånd, der tilsammen udgør den individuelle mand eller kvinde. Jesus beskrev for sine medarbejdere, de tre former for lidelse, som de ville møde og fortsatte med at forklare, hvordan de skulle passe alle, som lider af de trængsler, som sygdom bringer mennesket. Han lærte dem at genkende:

141:4.5 (1591.1) 1. Kropslige sygdomme - disse lidelser som almindeligvis anses for at være fysiske sygdomme.

141:4.6 (1591.2) 2. Problemfyldte sind - de ikke fysiske lidelser, som senere blev anerkendt som følelsesmæssige og mentale vanskeligheder og forstyrrelser.

141:4.7 (1591.3) 3. Besættelse af onde ånder.

141:4.8 (1591.4) Ved flere lejligheder, forklarede Jesus sine apostle, hvordan disse onde ånder, som ofte på det tidspunkt, også blev kaldt urene ånder var af natur og også noget om deres oprindelse. Mesteren vidste godt forskellen mellem at blive besat af onde ånder, og at være sindssyg, men hans apostle vidste det ikke. Det var heller ikke muligt for Jesus på grund af deres begrænsede kendskab til Urantias tidlige historie, at forpligte sig til at gøre dette spørgsmål fuldt forståeligt. Men han sagde mange gange til dem med hentydning til disse onde ånder: "De vil ikke længere chikanere menneskerne, når jeg er steget op til min himmelske Fader, og efter at jeg har udgydt min ånd over alt kød, på det tidspunkt, hvor riget kommer med stor kraft og åndelig herlighed."

141:4.9 (1591.5) Uge efter uge og måned efter måned gennem hele dette år var apostlene stadig mere opmærksomme på den helbredende pleje af syge.

5. Åndelig enhed

141:5.1 (1591.6) En af de mest begivenhedsrige af alle aften sammenkomsterne i Amathus var mødet som havde at gøre med diskussionen om åndelig enhed. James Zebedæus havde spurgt: ”Mester, hvordan skal vi lære at se ens og derved opnå større harmoni mellem os?" Da Jesus hørte dette spørgsmål, blev han rørt i sin ånd, så meget, at han svarede: "James James, hvornår har jeg lært jer, at I alle skal se ens? Jeg er kommet til verden for at forkynde åndelige frihed for at gøre det muligt for de dødelige at leve et oprindeligt og frit individuelt liv for Gud. Jeg ønsker ikke, at social harmoni og broderlig fred skal købes ved at ofre fri personlighed og åndelig originalitet. Hvad jeg kræver af jer, mine apostle, er åndens enhed - og den kan i opleve i glæden ved din forenet dedikation til helhjertet at gøre min himmelske Faders vilje. I behøver ikke at se på samme måde, eller at føle på samme måde, eller endda at tænke på samme måde for åndeligt at være identiske. Åndelig enhed udspringer af bevidstheden om, at i det indre af hver og en af jer er åndens gave, der kommer fra vor himmelske Fader, der i stigende grad dominerer dig. Jeres apostolske harmoni skal vokse ud af, at åndens håb hos hver og en af jer er identisk i oprindelse, natur og skæbne.

141:5.2 (1591.7) "På denne måde kan I opleve, hvordan en perfektioneret enhed i spørgsmålet om åndens formål og åndens forståelse vokser ud af jeres gensidige bevidsthed om Paradisånderne der bor i hver og en af jer er ensartede; og I kan alle glæde jer til denne dybe åndelige enhed på trods af den største forskel mellem jeres individuelle holdninger vedrørende intellektuel tænkning, temperamentsfuld følelse, og social adfærd. Jeres personligheder kan være forfriskende forskelligartede og væsentligt anderledes, mens jeres åndelige natur og åndens frugter i form af tilbedelse og broderkærlighed kan være så forenet og ensartet, at alle, der ser jeres liv helt sikkert vil bemærke denne ånde identitet og sjæle enhed; de vil indse, at I har været med mig og derefter lært - og lært godt - at gøre den himmelske Faders vilje. I kan nå enhed i Guds tjeneste, selv om I udfører denne tjeneste i overensstemmelse med den måde, som bestemmes af jeres egen oprindelige udrustning i form af sind, krop og sjæl.

141:5.3 (1592.1) "Jeres åndelige enhed indebærer to ting, som man finder, der altid er i harmoni i den enkelte troendes liv: Først har du et fælles motiv for tjeneste i livet: I ønsker alle især at gøre den himmelske Faders vilje. For det andet, har i alle et fælles mål i livet: I har alle intentioner om at finde Faderen i himlen, og dermed at bevise for universet, at I er blevet ligesom ham."

141:5.4 (1592.2) Mange gange i løbet af uddannelsen af de tolv vendte Jesus tilbage til dette tema. Gentagne gange fortalte han dem, at han ikke ønskede, at de, der troede på ham, skulle blive dogmatiserede og standardiserede i overensstemmelse med de religiøse fortolkninger af selv gode mennesker. Igen og igen advarede han sine apostle mod formuleringer af overbevisninger og etablering af traditioner som en måde at styre og udøve kontrol over dem, som troede på evangeliet om riget.

6. Sidste uge i amathus

141:6.1 (1592.3) Mod slutningen af den sidste uge i Amathus, bragte Simon Zelotes en vis Teherma, en perser der drev forretning i Damaskus, til Jesus. Teherma havde hørt om Jesus og var kommet til Kapernaum for at se ham, og da han her får at vide, at Jesus sammen med sine apostle var gået ned til Jordanfloden på vej til Jerusalem, begav han sig på vej for at finde dem. Andreas havde præsenteret Teherma til Simon for instruktion. Simon så perseren som en "ild tilbeder", selvom Teherma grundig forklarede, at ilden kun var det synlige symbol på den Rene og Hellige Ene. Efter at havde talt med Jesus, udtrykte perseren sin hensigt om at blive i flere dage for at deltage i undervisningen og lytte til forkyndelsen.

141:6.2 (1592.4) Da Simon Zelotes og Jesus var alene, spurgte Simon Mesteren: "Hvordan kommer det sig at jeg ikke kunne overbevise ham? Hvorfor var han så imod mig og var så klar til at lytte til dig?" Jesus svarede: "Simon, Simon, hvor mange gange har jeg ikke instrueret dig til at afstå fra ethvert forsøg på at tage noget ud af hjerter hos dem, der søger frelse? Hvor ofte har jeg ikke fortalt dig at arbejde kun for at sætte noget ind i disse sultne sjæle? Led mennesker ind i riget, og rigets store og levende sandheder vil snart drive ud alle alvorlige misforståelser. Når du har præsenteret for det dødelige menneske den gode nyhed, at Gud er hans Fader, kan du jo lettere overbevise ham om, at han i virkeligheden er en Guds søn. Og når du har gjort det, har du bragt lyset af frelse til dem, der sidder i mørke. Simon, da Menneskesønnen først kom til dig, kom han da og fordømte Moses og profeterne og proklamere en ny og bedre måde at leve på? Nej. Jeg kom ikke for at tage det væk, som du havde fået fra dine forfædre, men for at vise dig den perfektionerede vision af det, som jeres fædre kun så delvist. Gå derfor, Simon, for at undervise om riget og forkynde det, og når du har en menneske trygt og sikkert ind i riget, så er tiden inde, når det kommer til dig med deres spørgsmål, at undervise om sjælens gradvise fremskridt i det guddommelige rige."

141:6.3 (1592.5) Simon blev overrasket over disse ord, men han gjorde, som Jesus havde pålagt ham, og perseren Teherma blev regnet blandt dem, der kom ind i riget.

141:6.4 (1592.6) Den aften, talte Jesus til apostlene om det nye liv i riget. Han sagde blandt andet: "Når I træder ind i riget fødes i på ny. Du kan ikke lære åndens dybsindigheder til dem, der kun er blevet født af kødet. Se først til, at mennesker er født af ånden, før du forsøger at lære dem om åndens avancerede veje. Forsøg ikke at vise menneskerne templets herligheder, indtil du først har bragte dem ind i templet. Præsenter menneskerne for Gud og som Guds sønner, før du diskuterer lærerne om Guds faderskab og menneskernes sønskab. Strid Ikke med menneskerne - vær altid tålmodig. Det er ikke dit rige; du er kun ambassadør. Gå kun ud og forkynd: Dette er himmelriget - Gud er din Fader, og i er hans sønner, og denne gode nyhed, hvis i helhjertet tro det, er jeres evige frelse."

141:6.5 (1593.1) Apostlene gjort store fremskridt i løbet af deres ophold i Amathus. Men de var meget skuffet over, at Jesus ikke gav dem nogle gode råd om hvordan man skulle håndtere Johannes disciple. Selv i det vigtige spørgsmål om dåben så var alt det, Jesus sagde: "Johannes døbte virkelig med vand, men når I træder ind i himmelriget skal I døbes med Ånden.”

7. I betania ved jordan

141:7.1 (1593.2) Den 26. februar rejste Jesus, hans apostle, og en stor gruppe af tilhængere ned langs Jordanfloden til vadestedet nær Betania i Perea, det sted, hvor Johannes først havde prædiket om det kommende rige. Jesus opholdt sig her med sine apostle, underviste og prædikede i fire uger, før de gik op til Jerusalem.

141:7.2 (1593.3) Under den anden uge af deres ophold i Betania ved Jordan, tog Jesus Peter, James og Johannes med sig for et tre dages hvile i bjergene på den anden side af floden og syd for Jeriko. Mesteren underviste disse tre om mange nye og avancerede sandheder om himmelriget. Med henblik på denne redegørelse omorganiserer og klassificerer vi disse lærdomme som følger:

141:7.3 (1593.4) Jesus forsøgte at gøre det klart for dem, at han ønskede at hans disciple, som havde fået en smag af rigets gode åndelige virkeligheder, ville leve i verden så at mennesker, når de , hvordan de levede skulle bliver bevidst om riget, og således føre til, at de forhørte sig hos de troende om riget. Alle sådanne oprigtige sandhedssøgere er altid glade for at høre de gode nyheder om troens gave, der sikrer adgang til riget med dets evige og guddommelige åndelige virkeligheder.

141:7.4 (1593.5) Mesteren forsøgte at indprente alle, der underviste i evangeliet om riget, at deres eneste opgave var at for det enkelte menneske at åbenbare Gud som dets Fader - at føre denne person til at blive bevidst om sin sønskab, og derefter at præsentere dette samme menneske for Gud som hans tros søn. Begge disse væsentlige åbenbaringer er realiseret i Jesus. Han blev faktisk "vejen, sandheden og livet." Jesu religion var udelukkende baseret på at han levede sin overdragelse på jorden. Da Jesus forlod denne verden efterlod han ikke nogen bøger, love eller andre former for menneskelig organisation, der ville påvirke den individuelles religiøse liv.

141:7.5 (1593.6) Jesus gjorde det klart, at han var kommet for at etablere personlige og evige relationer med mennesker, og at disse relationer altid bør gå forud for alle andre menneskelige relationer. Han understregede, at dette intime åndelige fællesskab var ment for alle mennesker i alle aldre og fra alle sociale forhold blandt alle folkeslag. Den eneste belønning, han lovede sine børn var: i denne verden - åndelig glæde og guddommelig fællesskab, i den næste verden - det evige liv, som indebar udviklingen af Paradisfaders guddommelige åndelige virkeligheder.

141:7.6 (1593.7) Jesus lagde stor vægt på, hvad han kaldte de to sandheder, som er af afgørende betydning i undervisningen om riget, nemlig: opnåelse af frelse ved tro, og gennem tro alene, i samarbejde med den revolutionerende undervisning i opnåelsen af menneskelig befrielse gennem en oprigtig erkendelse af sandheden. "Du skal kende sandheden, og sandheden skal gøre jer frie." Jesus var sandheden åbenbaret i kødet, og han lovede at sende sin Sandhedens Ånd, for at leve i hjertet på alle sine børn, efter at han var vendt tilbage til Faderen i himlen.

141:7.7 (1594.1) Mesteren underviste disse apostle i de væsentligste punkter i sandhed, som var bestemt til en hel tidsalder på jorden. De lyttede ofte til hans lære, når det han faktisk sagde, var beregnet til inspiration og opbyggelse af andre verdener. Han eksemplificerede en ny og original livsplan. Fra det menneskelige synspunkt var han faktisk en jøde, men han levede sit liv som en dødelig i denne verden til gavn for hele verden.

141:7.8 (1594.2) For at sikre, at hans Fader blev kendt og accepteret under udviklingen af rigets plan, forklarede Jesus, at han med vilje havde ignoreret "jordens mægtige mænd". Han begyndte sit arbejde hos de fattige, netop den klasse, der havde været så forsømt af de fleste af de evolutionære religioner i fortiden. Han foragtede ikke nogen mennesker. Hans plan var verdensomspændende, selv universel. Han var så dristig og eftertrykkelig i disse erklæringer, at selv Peter, James og Johannes blev fristet til at tro, han muligvis kunne være ude af sig selv.

141:7.9 (1594.3) Han søgte omhyggeligt at bibringe disse apostle den sandhed, at han ikke var kommet i denne overdragelsesmission for at sætte et eksempel for et par jordiske skabninger, men at etablere og demonstrere en standard for menneskeliv for alle mennesker i alle verdener gennem hele hans univers. Denne standard nærmede sig den højeste perfektion, selv den endelige godhed hos den Universelle Fader. Men apostlene kunne ikke forstå betydningen af hans ord.

141:7.10 (1594.4) Han meddelte, at han var kommet for at arbejde som lærer, en lærer sendt fra himlen for at præsentere åndelig sandhed til det materielle sind, og det er præcis, hvad han gjorde. Han var lærer, ikke en prædikant. Fra et menneskeligt synspunkt var Peter en meget mere effektiv prædikant end Jesus. Jesu forkyndelse var så effektiv på grund af hans unikke personlighed, ikke så meget på grund af hans uimodståelige veltalenhed eller følelsesmæssige tiltrækningskraft. Jesus talte direkte til menneskernes sjæle. Han underviste menneskets ånd, men gennem sindet. Han levede med menneskerne.

141:7.11 (1594.5) Det var ved denne lejlighed, at Jesus antydede til Peter, James og Johannes, at hans arbejde på jorden i nogle henseender var begrænset af anvisninger fra hans "medarbejdere i himlen", hvor han henviste til sin Paradisbroder Immanuels anvisninger før overdragelsen. Han fortalte dem, at han var kommet for at gøre sin Faders vilje og kun hans Faders vilje. Han var derfor stærkt motiveret af et enkelt formål, og han var ikke ængstelig bekymret over det onde i verden.

141:7.12 (1594.6) Apostlene var begyndte at erkende den upåvirkede venlighed hos Jesus. Selv om det var let at nærme sig Mesteren, levede han altid uafhængigt af, og over for alt mennesker. Ikke et øjeblik, var han nogensinde domineret af nogen rent menneskelig påvirkning, eller var genstand for en mangel på menneskelig vurdering. Han ænsede ikke den offentlige mening, og han var ikke påvirket af, at han blev rost. Sjældent, stoppede han for at rette misforståelser eller blev fornærmet af en forvanskning. Han spurgte aldrig nogen til råds. Han bad aldrig nogen om at bede for ham.

141:7.13 (1594.7) James var forbløffet over, hvordan Jesus fornemmede at se enden allerede fra begyndelsen. Mesteren syntes sjældent at blive overrasket. Han var aldrig ophidset, vred eller forvirret. Han undskyldte aldrig til noget menneske. Han var til tider bedrøvet, men aldrig modløs.

141:7.14 (1594.8) Johannes indså mest tydeligt, at Jesus, på trods af alle sine guddommelige egenskaber i alle tilfælde var et menneske. Jesus levede som et menneske blandt mennesker og forstod, elskede og kunne håndtere mennesker. I hans personlige liv var han så menneskelig, men alligevel så fejlfri, og han var altid uselvisk.

141:7.15 (1595.1) Selv om Peter, James og Johannes ikke kunne forstå meget af det, Jesus sagde ved den lejlighed, dvælede hans elskværdige ord i deres hjerter, og efter korsfæstelsen og opstandelsen dukkede de op for i høj grad at berige og glæde deres efterfølgende aktiviteter. Ikke underligt at disse apostle ikke fuldt ud forstod Mesterens ord, for han projicerede for dem planen for en ny tidsalder.

8. Arbejdet i jeriko

141:8.1 (1595.2) Under de fire ugers ophold i Betania ved Jordan tildelte Andreas flere gange om ugen de apostolske par til at gå op til Jeriko for en dag eller to. Johannes havde mange troende i Jeriko, og de fleste af dem hilste de mere avanceret lærdomme velkommen fra Jesus og hans apostle. Under disse besøg i Jeriko begyndte apostlene mere specifikt at udføre Jesu instruktioner, om at hjælpe de syge. De besøgte hvert hus i byen og forsøgte at trøste hver lidende person.

141:8.2 (1595.3) Apostlene gjorde en del offentligt arbejde i Jeriko, men deres indsats var hovedsageligt af en roligere og personligere karakter. De gjort nu den opdagelse, at den gode nyhed om riget var en stor trøst for de syge, at deres budskab bragt helbredelse til de ramte. Det var i Jeriko, at Jesu anvisninger til de tolv om at prædike det glade budskab om riget og at drage omsorg for dem, der lider for første gang blev fuldt gennemført.

141:8.3 (1595.4) De stoppede i Jeriko på vej op til Jerusalem, og blev overhalet af en delegation fra Mesopotamien, der var kommet for at konferere med Jesus. Apostlene havde planlagt kun at bo én dag her, men da disse sandhedssøgere fra Østen ankom, tilbragte Jesus tre dage med dem, og de vendte tilbage til deres hjem langs Eufrat lykkelige i viden om himmelrigets nye sandheder.

9. Afrejse til jerusalem

141:9.1 (1595.5) Mandagen, den sidste dag i marts begyndte Jesus og apostlene deres rejse op ad bakkerne mod Jerusalem. Lazarus fra Betania havde to gange været nede ved Jordanfloden for at møde Jesus, og alt var blevet gjort klar til Mesteren og hans apostle til at have deres hovedkvarteret hos Lazarus og hans søstre i Betania, så længe de ønskede at bo i Jerusalem.

141:9.2 (1595.6) Johannes disciple blev i Betania ved Jordan, hvor de underviste og døbte folkemasserne, så Jesus kun blev ledsaget af de tolv, da han ankom til Lazarus hjem. Her boede Jesus og apostlene i fem dage for at hvile og komme sig, før de vandrede til Jerusalem for at fejre påsken. Det var en stor begivenhed i Martas og Marias liv at have Mesteren og hans apostle i deres brors hjem, hvor de kunne tjene deres behov.

141:9.3 (1595.7) Søndag morgen, den 6. april, gik Jesus og apostlene ned til Jerusalem, og det var første gang, Mesteren og alle tolv var der sammen.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.