Kapitel 169. Den Sidste Undervisning Ved Pella

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 169

Den Sidste Undervisning Ved Pella

169:0.1 (1850.1) SENT mandag aften den 6. marts ankom, Jesus og de ti apostle til Pella lejren. Dette var den sidste uge af Jesu ophold der, og han var meget aktiv med at undervise de mange og instruere apostlene. Han prædikede hver eftermiddag for folkemængderne og besvarede hver aften spørgsmål fra apostlene og nogle af de mere avancerede disciple, der boede i lejren.

169:0.2 (1850.2) Budskabet om Lazarus opstandelse havde nået lejren to dage før Mesterens ankomst, og alle, der var samlet der var fulde af forventning. Ikke siden bespisningen de fem tusinde havde noget sket, som sådan satte folks fantasi i bevægelse. Og således var det på selve højdepunktet af den anden fase i rigets offentlige tjeneste, at Jesus planlagde at undervise i denne ene kort uge i Pella, og derefter begynde rundturen i det sydlige Peræa, som førte direkte til de endelige og tragiske oplevelser under den sidste uge i Jerusalem.

169:0.3 (1850.3) Farisæerne og ypperstepræsterne var begyndt at formulere deres beskyldninger og krystallisere deres anklager. De protesterede mod Mesterens lære på disse grunde:

169:0.4 (1850.4) 1. Han er en ven af toldere og syndere; han modtager de ugudelige og spiser endda med dem.

169:0.5 (1850.5) 2. Han er en bespotter; han taler om Gud som sin Fader og tror, han er lige med Gud.

169:0.6 (1850.6) 3. Han er en lovovertræder. Han helbreder sygdom på sabbatten og på mange andre måder viser foragt for Israels hellige lov.

169:0.7 (1850.7) 4. Han er i ledtog med djævle. Han gør underværker, og tilsyneladende mirakler med magt fra djævleprinsen Beelzebub.

1. Lignelsen om den fortabte søn

169:1.1 (1850.8) Torsdag eftermiddag talte Jesus til folkemængden om "frelsens nåde". I denne prædiken, fortalte han igen historien om det mistede får og den tabte mønt, og så tilføjede han sin favorit lignelse om den fortabte søn. Jesus sagde:

169:1.2 (1850.9) "Du er blevet formanet af profeterne fra Samuel til Johannes til at søge Gud - søge efter sandheden. Altid har de sagt: "Søg Herren, mens han kan findes." Og alt sådan undervisning bør alvorligt overvejes og lægges på hjertet. Men jeg er kommet for at vise dig, at, mens du søger at finde Gud, søger Gud også at finde dig. Mange gange har jeg fortalt dig historien om den gode hyrde, der forlod de nioghalvfems får i folden, mens han gik ud for at lede efter det, der var faret vild, og hvordan han, da han havde fundet fåret, der havde forvildet sig, lagde det over sine skuldre og ømt bar det tilbage til folden. Og da det mistede får var blevet returneret til folden, kan du huske, at den gode hyrde kaldte på sine venner og bad dem glæde sig med ham over fåret, der var gået tabt men var blevet fundet. Igen siger jeg jer, at der vil være mere glæde i himlen over en eneste synder, som omvender sig, end over de nioghalvfems retfærdige personer, der ikke behøver omvendelse. Det faktum, at sjæle har forvildet sig øger kun den himmelske Faders interesse. Jeg er kommet til denne verden for at gøre min Faders vilje, og det er i sandhed blevet sagt om Menneskesønnen, at han er en ven af toldere og syndere.

169:1.3 (1851.1) "Du har lært, at Gud modtager dig efter at du har omvendt dig og på grund af alle dine opofrelse og anger, men jeg kan forsikre dig, at Faderen accepterer dig allerede før du har angret og sender Sønnen og hans medarbejdere for at finde dig, og bringe dig tilbage til folden, til sønskabet og det åndelige fremskridende rige. I er alle som får der er faret vild, og jeg er kommet for at søge og frelse dem, der er faret vild.

169:1.4 (1851.2) "Og du vil sikkert også huske historien om kvinden, der, efter at have fået lavet ti sølvmønter til en halskæde til sig selv og som mistede en af mønterne, og hvordan hun tændte lampen og flittigt fejede huset og holdt udkig, indtil hun fandt den tabte sølvmønt. Og så snart hun havde fundet den tabte mønt, samlede hun sine venner og naboer, og sagde: Glæd jer med mig, jeg har fundet mønten, som jeg havde tabt. "Så siger jeg igen, at der altid er stor glæde blandt englene i himlen, når én synder omvender sig og vender tilbage til Faderens fold. Og jeg fortæller denne historie for at understrege for jer, at Faderen og Sønnen, gå ud for at lede efter dem, der har forvildet sig, og i denne søgning, bruger vi al den indflydelse, som kan være nyttig i vores vedvarende forsøg på at finde dem, der er forladt, dem, der har brug for frelse. Og sådan går Menneskesønnen ud i ørkenen for at søge efter fårene, der er faret vild, han søger også efter mønten, der er tabt i huset. Fårene vandrer væk, utilsigtet; mønten er dækket af tidens støv og skjult af alle de ting, som mennesker samler.

169:1.5 (1851.3) "Og nu vil jeg fortælle dig en historie om en tankeløs søn af en velhavende landmand, der med vilje forlod sin fars hus og gik ud til et fremmed land, hvor han mødte mange vanskeligheder. Du vil erindre, at fårene forvildede sig uforvarende, men denne unge forlod sit hjem efter tidligere overvejelser. Det skete på denne måde:

169:1.6 (1851.4) "En mand havde to sønner: den yngre var munter og sorgløs, ønskede altid at have det sjovt og ikke tage noget ansvar, den ældre bror var alvorlig, behersket, hårdtarbejdende og villige til at bære ansvar. Nu kom disse to brødre er ikke så godt overens med hinanden; de skændtes og mundhuggede altid. Den yngste knægt var munter og livlig men doven og upålidelig. Den ældste søn var stabil og flittig, men også selvcentreret, tvær og indbildsk. Den yngste søn nød at lege, men skyede arbejde; den ældre helliget sig til at arbejde, men legede sjældent. Båndet mellem dem blev så ubehagelig, at den yngste søn kom til sin far og sagde, 'Far, giv mig den tredjedel af din formue, der ville tilfalde mig og lade mig gå ud i verden for at søge min egen lykke." Og da faderen hørte denne anmodning og vidste, hvor ulykkelig den unge mand var hjemme og sammen med sin ældre bror, delte han sin ejendom og gav den unge hans andel.

169:1.7 (1851.5) "Inden for et par uger, havde den unge mand samlet alle sine penge og begav sig på vej til et fjernt land; og da han ikke fandt noget nyttigt at gøre som samtidigt var sjovt, havde han snart spildt sin arv på et liv i udskejelser. Og da han havde brugt alt, opstod der en alvorlig hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Og så, da han led af sult og hans nød var stor, fik han et arbejde hos en af landets indbyggere, som sendte ham ud på sine marker for at vogte svin. Og den unge mand ville gerne fyldet sin mave med de bønner, som svinene spiste, men ingen gav ham noget.

169:1.8 (1852.1) "En dag, da han var meget sulten, kom han til besindelse og tænkte: 'Hvor mange ansatte tjenere hos min Fader har ikke brød nok og mere til, og her er jeg ved at sulte ihjel, mens jeg fodre svin herovre i et fremmed land! Jeg vil stå op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg er ikke længere værd at kaldes din søn; lad mig bare få beskæftigelse som en af dine tjenere." Og da den unge mand havde nået denne beslutning, rejste han sig og begyndte at begive sig hjem til sin far.

169:1.9 (1852.2) "Nu havde denne far været meget bedrøvet for sin søn; han havde savnet den muntre omend tankeløse dreng. Faderen elskede sin søn og var altid på udkig, hvis han skulle vende tilbage, så den dag, da han nærmede sig sit hjem, selv mens han endnu var langt borte så hans far ham, blev fyldt med kærlig medfølelse, løb ud for at møde ham og med kærligt hilsen omfavnede og kyssede ham. Og efter at de således havde mødt, så sønnen op i sin fars tårevædet ansigt og sagde, "Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig; Jeg er ikke længere værd at kaldes din søn - " men drengen fik ikke mulighed for at afslutte sin tilståelse, for den overlykkelige fader sagde til sine tjenere, der nu var kommet til: "Bring hurtigt hans fineste klædning, som jeg har gemt og sæt den på ham og sæt sønnens ring på hans hånd og sandaler på hans fødder."

169:1.10 (1852.3) "Og så, efter at den lykkelige far havde ført den ømfodet og trætte dreng ind i huset, sagde han til sine tjenere: Hent en opfedet kalv og slagt den, så vi kan spise og være lystige, for denne min søn var død og er i live igen; han var fortabt, og er nu fundet." Og de samledes alle omkring faderen og glædede sig med ham over genoprettelsen af hans søn.

169:1.11 (1852.4) "Ved denne tid, mens de festede, kom den ældste søn hjem fra sin dags arbejde i marken, og da han nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og da han kom til bagdøren, kaldte han på en af tjenerne og spurgte, hvad var betydningen af alt dette festivitas. Og tjeneren sagde: "Din bror som længe har været tabt er kommet hjem, og din far har slagtet fedekalven i glæde, over at hans søn er vendt tilbage i god behold. Kom ind, så du også kan møde din bror og byde ham velkommen tilbage i din fars hus."

169:1.12 (1852.5) "Men da den ældre bror hørte dette, blev han så såret og vred at han ikke ville gå ind i huset. Da hans far hørte om hans sorg over velkomstfesten for hans lillebror, gik han ud og forsøgte at tale ham til rette. Men den ældste søn ville ikke lade sig overtale af sin far. Han svarede sin far og sagde: 'Her har jeg tjent dig i alle disse år og aldrig overtrådt nogen af dine regler, og mig har du aldrig givet selv en ung ged til at feste på med mine venner. Jeg har boet her for at passe dig alle disse år, men du har aldrig holdt en fest af glæde for min tro tjeneste. Men når han kommer hjem, din søn, der har spildt sin formue med prostituerede, så skynder du dig at slagte fedekalven og organiserer fest for ham."

169:1.13 (1852.6) "Da denne far virkelig elskede begge sine sønner, forsøgte han at appellere til den ældre, "Men min søn, du har altid været med mig, og alt mit er dit. Du kunne have taget et kid når som helst, hvis du havde venner at have det sjovt med. Men nu er det kun ret og rimeligt, at du skal komme og fejre og feste med mig, at din bror er kommet tilbage. Forestil dig, min søn, din bror var tabt, og er nu fundet igen; han er vendt tilbage i live til os!’”

169:1.14 (1853.1) Dette var en af de mest rørende og effektive af alle de lignelser, som Jesus nogensinde præsenterede for sine tilhørere for at indprente Faderens vilje til at modtage alle, som søger adgang til Himmelriget.

169:1.15 (1853.2) Jesus yndede at fortælle disse tre historier i træk. Han fortalte historien om det fortabte får for at vise, at når mennesker utilsigtet strejfer væk fra livets vej, så er Faderen opmærksom på disse tabte børn og går ud med sine sønner, flokkens sande hyrder, for at lede efter det mistede får. Han ville så fortælle historien om den tabte mønt i huset for at illustrere, hvor grundigt Gud søger efter alle, der er forvirret, forundret eller på anden måde er åndeligt blændet af materielle bekymringer og masser af detaljer i livet. Så ville han fortsætte med at fortælle lignelsen om den fortabte søn, modtagelse af den tilbagevendende fortabte søn, for at vise, hvor fuldstændig genoprettelsen af den tabte søn er i sin faders hus og hjerte.

169:1.16 (1853.3) Mange, mange gange i løbet af hans års undervisning, fortalte og genfortalt Jesus historien om den fortabte søn. Denne lignelse og historien om den barmhjertige samaritaner var hans foretrukne middel til at undervise i Faderens kærlighed og menneskelig naboskab.

2. Lignelsen om den uærlige godsforvalter

169:2.1 (1853.4) En aften kommenterede Simon Zelotes på et af Jesu udsagn, og sagde: "Mester, hvad mente du, da du i dag sagde, at mange af verdens børn er klogere i deres generation end børnene i Guds rige, da de er behændige i at blive venner med uretfærdighedens mammon?" Jesus svarede:

169:2.2 (1853.5) "Nogle af jer var før i trådte ind i riget meget dygtige i håndteringen af jeres forretningsforbindelser. Selv hvis du var uretfærdig og ofte uhæderlig, var du ikke desto mindre forsigtig og fremsynet i den forstand, at du gennemførte dine forretninger kun med øje på din nuværende indtjening og din sikkerhed i fremtiden. Ligeledes bør i nu arrangere jeres liv i Guds rige, så det giver dig glæde i nuet, samtidigt som i forsikre jer, om i fremtiden at nyde de skatte, som i har gemt i himlen. Hvis I var så flittige i at give jer selv gevinst, når du tjente selvet, hvorfor skulle i være mindre flittig i at vinde sjæle for Guds rige, nu hvor I er det menneskelige broderskabs tjenere og Guds forvaltere?

169:2.3 (1853.6) "I kan alle lære noget af historien om en rig mand, som havde en snu men uretfærdige godsforvalter. Denne godsforvalter havde ikke kun for egen egoistiske vinding gennemført afpresning af sin herres kunder, men havde også direkte spildt og begået underslæb af sin herres formue. Da hans herre endelig hørte om alt dette, kaldte han godsforvalteren foran sig og spurgte, hvad disse rygter betød og forlangte, at han straks skulle redegøre for sin forvaltning og forberede sig på at overføre sin herres anliggender til en anden.

169:2.4 (1853.7) "Nu begyndte denne troløse forvalter at sige til sig selv: ’Hvad skal jeg gøre, når jeg mister mit job som forvalter? Jeg har ikke kræfter til at grave, og at tigge skammer jeg mig. Jeg ved, hvad jeg skal gøre for at sikre mig, at alle, der gør forretninger med min herre byder mig velkommen i deres huse, når jeg mister mit job.’ Og så kaldte han alle dem, der var forgældede af hans herre, en ad gangen, og spurgte den første, 'Hvor meget han skyldte?’ ’Hundrede krukker af olie‘, svarede manden. Så sagde forvalteren, 'Her er dit gældsbevis, sæt dig ned med det samme, og ændre det til halvtreds.’ Så spurgte han den næste skyldner, 'Hvor meget skylder du?’ Og han sagde: ’Hundrede mål hvede.’ Så sagde forvalteren: 'Her er dit gældsbevis. Skriv firs.’ Og sådan gjorde han også med talrige andre forgældede. Og således forsøgte den uærlige forvalter at få venner for tiden efter at han havde forladt sin tjeneste. Selv hans herre og mester måtte indrømme, da han senere hørte om det, at hans troløse forvalter i det mindste havde vist snuhed i den måde, han forsøgte at forberede sig til de kommende dage med nød og modgang.

169:2.5 (1854.1) "Og det er på denne måde at denne verdens mennesker nogle gange opfører sig mere fornuftigt, når de forbereder sig på fremtiden, end børn af lyset gør. Jeg siger til dig, der hævder at samle skatte i himlen: Tag ved lære af dem, der gør venner med uretfærdighedens mammon, og ligeledes tilrette læg jeres liv, så du altid bliver ven med retfærdighedens kræfter og dermed når alt det jordiske mislykkes skal du med glæde bydes velkommen i de evige boliger.

169:2.6 (1854.2) "Jeg kan forsikre dig, at enhver, der er trofast i lidt også vil være trofaste i meget, og den som er uærlig i lidt vil også være uærlig i meget. Hvis du ikke har vist fremsyn og integritet i denne verdens anliggender, hvordan kan du håbe at være trofast og klog, når du har fået overdraget forvaltningen af himmelrigets sande rigdomme? Hvis I ikke er gode forvaltere og trofaste bankfolk, hvis du ikke har været tro med andres ejendom, hvem ville være dum nok til at give dig en stor skat i dit eget navn?

169:2.7 (1854.3) "Og igen forsikre jeg dig, at ingen kan tjene to herrer; enten han vil hade den ene og elske den anden, eller at ty til den ene, mens han foragter den anden. Du kan ikke tjene Gud og mammon."

169:2.8 (1854.4) Da de tilstedeværende farisæere hørte det, begyndte de at håne og spotte da de var meget glade for at erhverve sig rigdom. Disse uvenlige tilhørere forsøgte at inddrage Jesus i et frugtesløst debat, men han nægtede at debattere med sine fjender. Da farisæerne begyndte at skændes med hinanden, tiltrak deres skinger tale et stort antal publikum, der havde slået lejr i nærheden. Da de begyndte at argumentere med hinanden, trak Jesus sig tilbage og gik ind i sit telt for natten.

3. Den rige mand og tiggeren

169:3.1 (1854.5) Da mødet blev for støjende, rejse Simon Peter sig op og tog tøjlerne i hånden med ordene: "I mænd, brødre, det er beskæmmende, at I skændes sådan indbyrdes. Mesteren har talt, og det er bedre, at du overvejer hans ord. Dette er ikke en ny doktrin, som han har forkyndt til dig. Har I ikke også hørt nasiræernes allegori om den rige mand og tiggeren? Nogle af os hørte Johannes Døberen tordne denne advarende lignelse til dem, der elsker rigdom og begærer uærlig rigdom. Og mens denne gamle lignelse ikke er i overensstemmelse med evangeliet, som vi forkynder, ville I alle gøre klogt i at lytte til dens lærdom indtil du ser himmelrigets nye lys. Historien, som Johannes fortalte den, lyder sådan her:

169:3.2 (1854.6) "Der var en rig mand ved navn Dives som var klædt i purpur og fint linned og levede løssluppen i fest og pragt hver dag. Men der var en tigger ved navn Lazarus, som lå ved hans port fuld af sår, og som ønskede, at han ville komme til at spise de krummer, der faldt fra den riges bord; ja, selv hundene kom og slikkede hans sår. Så skete det at tiggeren døde, og blev båret af englene til at hvile i Abrahams skød. Og kort efter døde også den rige mand og blev begravet med pomp og kongelig pragt. Da den rige mand forlod denne verden, vågnede han op i helvede, og da han mærkede, at han havde smerter, løftede han sine øjne og fik øje på Abraham langt borte og Lazarus ved hans side. Og så råbte Dives højt: ’Fader Abraham, forbarm dig over mig, og send Lazarus over til at dyppe sine fingre i vand og læske min tunge, for jeg er i store kvaler på grund af min straf.’ Men Abraham sagde: 'Husk, min søn, at du i din levetid nød de gode ting, mens Lazarus blev ramt af det onde. Men nu er alt dette ændret, så Lazarus trøstes her, mens du pines. Desuden er der en stor kløft mellem os og dig, så vi kan ikke komme over til dig, ej heller kan du komme over til os.’ Så sagde Dives til Abraham: ’Jeg beder dig sende Lazarus tilbage til min faders hus, da jeg har fem brødre, og at han kan vidne for at forhindre, at de ikke også kommer her til dette pinefulde sted.’ Men Abraham sagde: ’Min søn, de har Moses og profeterne.; de kan lytte til dem.’ Da svarede Dives: ’ Nej, nej, fader Abraham! Men hvis nogen kommer til dem fra de døde, vil de omvende sig.’ Men Abraham sagde: ’Hvis de ikke hører Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en opstod fra de døde.’”

169:3.3 (1855.1) Efter at Peter havde fortalt denne urgamle lignelse fra nasiræernes broderskab, og da forsamlingen var faldet til ro, rejst Andreas sig og sendte folk væk for natten. Selv om både apostlene og disciplene ofte stillede Jesus spørgsmål om lignelsen om Dives og Lazarus, gik han aldrig med på at kommentere den.

4. Faderen og hans rige

169:4.1 (1855.2) Jesus havde altid problemer med at forsøge at forklare til apostlene, at selv om de proklamerede oprettelsen af Guds rige, var Faderen i himlen ikke en konge. På det tidspunkt da Jesus levede på jorden og underviste i kødet kendte folk på Urantia først og fremmest mest til konger og kejsere, der regerer nationer, og jøderne havde længe overvejet Guds kommende rige. Af disse og andre grunde anså Mesteren at det var bedst at betegne menneskets åndelige broderskab som himmelriget og det åndelige overhoved af dette samfund som Faderen i himlen. Jesus talte aldrig om sin Fader som en konge. I sine fortrolige samtaler med apostlene omtalte han altid sig selv som Menneskesønnen, og deres storebror. Han beskrev alle hans tilhængere som menneskehedens tjenere og budbringere af rigets evangelium.

169:4.2 (1855.3) Jesus gav aldrig sine apostle en systematisk undervisning om den himmelske Faders personlighed og karakteristika. Han bad aldrig folk om at tro på sin Fader; han tog det for givet, at de gjorde det. Jesus forringede aldrig sig selv ved at komme op med argumenter som bevis for, at Faderen var virkelig. Hele hans undervisning om Faderen koncentrerede sig om at forkynde, at han og Faderen er ét, at enhver, der har set Sønnen har set Faderen, at Faderen, ligesom Sønnen kender alle ting, at kun Sønnen, og den, for hvem Sønnen åbenbarer Faderen virkelig kender Faderen, at den, som kender Sønnen også kender Faderen, at Faderen sendte ham til verden for at åbenbare deres kombinerede natur og fremvise deres fælles aktiviteter. Han gjorde aldrig nogen andre udsagn om hans Fader med undtagelse til den samaritanske kvinde ved Jakobs brønd, da han sagde: "Gud er ånd."

169:4.3 (1856.1) Du kan lære om Gud fra Jesus ved at observere guddommeligheden i hans liv, ikke ved at være afhængig af hans forkyndelse. Fra Mesterens liv kan hver og en tilegne sig det Gud begreb som svarer til den grad af ens evne til at realisere de åndelige og guddommelige realiteter, virkelige og evige sandheder. Den finite kan aldrig håbe på at forstå den Uendelige undtagen som den Uendelige var fokuseret i tid og rum personlighedens finite erfaring i det menneskeliv som Jesus fra Nazaret levede.

169:4.4 (1856.2) Jesus vidste godt, at det kun er muligt at kende Gud gennem erfaringens realiteter; aldrig kan han forstås kun gennem undervisning i sindet. Jesus lærte sine apostle, at mens de aldrig helt kunne forstå Gud, kunne de helt sikkert kende ham, ligesom de var kommet til at kende Menneskesønnen. Du kan kende Gud, ikke ved at forstå, hvad Jesus sagde, men ved at vide, hvad Jesus var. Jesus var en åbenbaring af Gud.

169:4.5 (1856.3) Undtagen når Jesus citerede de hebraiske skrifter, talte han om Guddommen kun med to navne: Gud og Fader. Når Jesus talte om sin Fader som Gud, brugte han typisk det hebraiske ord der betegner flertalsformen Gud (Treenigheden), og ikke ordet Jahve, som stod for den forbedrede opfattelse af jødernes stamme gud.

169:4.6 (1856.4) Jesus kaldte aldrig Faderen en konge, og han beklagede meget, at det jødiske håb om et restaureret kongerige og Johannes proklamation af et kommende rige gjorde det nødvendigt for ham at kalde deres fremtidige åndelige broderskab Himmelriget. Med en enkelt undtagelse - erklæringen om, at "Gud er ånd" - talte Jesus aldrig om Guddommen i nogen anden form end i vendinger, som beskrev hans eget personlige forhold til den Første Kilde og Center i Paradiset.

169:4.7 (1856.5) Jesus brugte ordet Gud til at betegne idéen om Guddommen og ordet Faderen til at betegne oplevelsen af at kende Gud. Når ordet Fader bruges til at angive Gud bør det forstås i bredeste forstand. Ordet Gud kan ikke defineres, og står derfor for det uendelige begreb om Faderen, mens begrebet Fader, hvoraf en del kan defineres, kan bruges til at udtrykke den menneskelige koncept af den guddommelige Fader, som han er relateret til mennesket i løbet af dets jordiske tilværelse.

169:4.8 (1856.6) For jøderne, var Elohim gudernes Gud, mens Jahve var Israels Gud. Jesus accepterede begrebet Elohim og kaldte denne øverste gruppe af væsener Gud. I stedet for begrebet Jahve, stammeguden, introducerede han idéen om Guds faderskab og menneskehedens verdensomspændende broderskab. Han opløftede Jahve begrebet om en guddommeliggjort racemæssig Fader til idéen om alle menneskers Fader, den enkelte troendes guddommelige Fader. Han lærte endvidere, at denne universernes Gud og denne alle menneskers Fader var en og samme Paradisguddom.

169:4.9 (1856.7) Jesus hævdede aldrig at han var en kødelig manifestation af Elohim (Gud). Han erklærede aldrig at han var en åbenbaring af Elohim (Gud) til verdnerne. Han lærte aldrig at enhver, der havde set ham havde set Elohim (Gud). Men han proklamerede sig derimod, som åbenbaringen af Faderen i kødet, og han sagde rent faktisk, at enhver, der havde set ham havde set Faderen. Som den guddommelige Søn hævdede han kun at repræsentere Faderen.

169:4.10 (1857.1) Han var faktisk Søn, selv til Elohim-Guden, men i lighed med dødeligt kød og til Guds dødelige sønner, valgte han at begrænse sin livs åbenbaring til skildringen af hans Faders karakter, for så vidt som at en sådan åbenbaring muligvis kunne være forståelig for dødelige menneske. Med hensyn til karakteren af de øvrige personer i Paradistreenigheden, må vi være tilfredse med undervisningen, at de er helt ligesom Faderen, som er åbenbaret i en personlig skildring af det liv hans inkarnerede Søn, Jesus af Nazaret, levede.

169:4.11 (1857.2) Selvom Jesus i sit jordiske liv åbenbarede den himmelske Faders sande natur, underviste han ikke meget om ham. Faktisk lærte han kun to ting: at Gud i sig selv er ånd, og at der i alt vedrørende Guds forhold til sine skabninger, er han en Fader. På denne aften, gjorde Jesus sin sidste afsigelse om sit forhold til Gud, da han erklærede: "Jeg er kommet ud fra Faderen og er kommet til verden, men jeg vil igen forlade verden og gå til Faderen."

169:4.12 (1857.3) Men bemærk! Jesus sagde aldrig: "Enhver, der har hørt mig har hørt Gud." Men han sagde faktisk: "Den, der har set mig, har set Faderen." At høre Jesu forkyndelse er ikke det samme som at kende Gud, men at se Jesus er en oplevelse hvilket i sig selv er en åbenbaring af Faderen til sjælen. Universernes Gud hersker over den vidtstrakte skabelse, men det er Faderen i himlen, som udsender sin ånd til at leve i jeres sind.

169:4.13 (1857.4) Jesus er i den menneskelige form den åndelige linse som for det materielle væsen synliggør Ham, som er usynlig. Han er din storebror, som i kødet gør et Væsen med uendelige attributter kendt for dig, et Væsen, som ikke engang de himmelske værter kan hævde, at de fuldt ud forstår. Men alt dette skal bestås i den personlige erfaring hos den individuelle troende. Gud, som er ånd kan kun blive kendt som en åndelig oplevelse. Gud kan åbenbares for de finite sønner i de materielle verdener, af den guddommelige Søn af de åndelige riger, kun som en Fader. Du kan kende den Evige som en Fader; du kan tilbede ham som universernes Gud, den uendelige Skaberen af alle eksistenser.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.