Kapitel 167. Besøget I Filadelfia

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 167

Besøget I Filadelfia

167:0.1 (1833.1) I LØBET af hele denne periode med aktivitet i Peræa, skal det nævnes, at når Jesus og apostlene besøgte de forskellige lokaliteter, hvor de halvfjerds arbejdede, bør det erindres, at der som regel, kun var ti apostle som fulgte ham, da det var almindeligt at efterlade mindst to af apostlene i Pella til at instruere menneskemængden. Da Jesus gjorde sig klar til at gå videre til de Filadelfia vendte Simon Peter og hans bror Andreas tilbage til lejren ved Pella for at undervise folkemængderne, som var samlet der. Når Mesteren forlod lejren ved Pella for at besøge forskellige dele af Peræa, var det ikke ualmindeligt, at mellem tre hundrede og fem hundrede mennesker fra lejren gik efter ham. Da han ankom til Filadelfia, blev han ledsaget af mere end seks hundrede tilhængere.

167:0.2 (1833.2) Ingen mirakler havde fundet sted i forbindelse med den nyligt afsluttede Forkyndelse gennem Decapolis, og bortset fra udrensning af de ti spedalske havde der hidtil ikke været nogen mirakler i løbet af denne mission i Peræa. Det var en periode, hvor evangeliet blev forkyndt med kraft, uden mirakler, og det meste af tiden uden Jesus eller nogle af hans apostle personligt var til stede.

167:0.3 (1833.3) Jesus og de ti apostle ankom til Filadelfia onsdag den 22. februar og tilbragte torsdag og fredag med at hvile efter de seneste rejser og arbejde. Fredag aften talte James i synagogen, og et almindeligt rådsmøde blev sammenkaldt for den følgende aften. De glædede sig meget over fremgangen som evangeliet havde i Filadelfia og de nærliggende landsbyer. Davids sendebud kom også med bud om rigets yderligere udbredelse over hele Palæstina, samt med gode nyheder fra Alexandria og Damaskus.

1. Morgenmad med farisæerne

167:1.1 (1833.4) I Filadelfia levede en meget velhavende og indflydelsesrige farisæer, som havde accepteret Abners lære, og som inviterede Jesus til morgenmad i sit hjem på sabbatmorgenen. De vidste, at Jesus på dette tidspunkt var forventet at ankomme i Filadelfia; så et stort antal besøgende, blandt dem mange farisæere, var kommet fra Jerusalem og andre steder. Som følge heraf var omkring fyrre af disse ledende mænd og et par lovkyndige inviteret til denne morgenmad, som var blevet arrangeret til Mesterens ære.

167:1.2 (1833.5) Mens Jesus dvælede ved døren i samtale med Abner, og efter værten havde sat sig til bords, kom der en af de førende farisæere fra Jerusalem, et medlem af jødernes råd, og som sædvanlig, satte han kursen direkte mod hæderspladsen til venstre om værten. Men eftersom at stedet var forbeholdt Mesteren og den til højre til Abner gjorde værten tegn til farisæer fra Jerusalem om at sidde fire pladser til venstre, og denne dignitar blev meget fornærmet, fordi han ikke fik hæderspladsen.

167:1.3 (1834.1) Snart sad de alle ved bordet og var glade for at tilbringe tid med hinanden, fordi de fleste tilstedeværende var Jesu disciple eller venlige til evangeliet. Kun hans fjender bemærkede, at han ikke udførte den ceremonielle håndvask, før han satte sig til bords. Abner vaskede sine hænder før begyndelsen af måltidet, men ikke under serveringen.

167:1.4 (1834.2) Nær slutningen af måltid kom der en mand ind fra gaden, der længe har lidt af en kronisk sygdom, og var nu i en vattersot tilstand. Denne mand var en troende og var for nylig blevet døbt af Abners medarbejdere. Han kom ikke med nogen anmodning til Jesus for at blive helbredt, men Mesteren vidste udmærket godt, at denne plagede mand kom til denne morgenmad i håb om at undslippe folkemængderne som fortrængte ham og dermed bedre være i stand til at tiltrække Mesterens opmærksomhed. Manden vidste, at få mirakler derefter blev udført, men han havde i sit hjerte, ræsonneret, at hans sørgelige situation muligvis kunne appellere til Mesterens medfølelse. Og han tog ikke fejl, for da han trådte ind i rummet trak han både Jesus og den selvretfærdige farisæer fra Jerusalem opmærksomhed på sig. Farisæeren var ikke sen til at udtrykke sin vrede, over at en sådan havde fået lov til at komme ind i rummet. Men Jesus så på den syge og smilede så venligt, at han kom tættere og satte sig på gulvet. Da måltidet var ved sin afslutning kiggede Mesteren ud over sine medgæster, og derefter kastede han et vidende blik på manden med vattersot og sagde: "Mine venner, lærere i Israel og lærte lovkyndige, jeg vil gerne stille jer et spørgsmål: Er det tilladt at helbrede de syge og lidende på sabbatten eller ej?" Men de tilstedeværende kendte Jesus alt for godt; de forblev tavs. De besvarede ikke hans spørgsmål.

167:1.5 (1834.3) Derefter gik Jesus hen til, hvor den syge mand sad, tog ham i hånden og sagde: "Stå op og gå din vej. Du har ikke bedt om at blive helbredt, men jeg føler længslen i dit hjerte og troen i din sjæl." Før manden forlod rummet, vendte Jesus tilbage til sin plads, vendte sig til dem ved bordet og sagde: "Sådanne handlinger gør min Fader, ikke for at lokke dig ind i riget, men for at åbenbare sig for dem, der allerede er i riget. Du kan se, at det ville være netop sådan noget Faderen gør, fordi hvem af jer der har en favorit dyr, som falder i en brønd på en sabbat, vil ikke umiddelbart gå ud og trække det op?" Da ingen ønskede at svare ham, og fordi hans vært tilsyneladende kunne lide, hvad der foregik, rejste Jesus sig og sagde til alle tilstedeværende: "Mine brødre, når du er inviteret til en bryllupsfest, sæt dig så ikke ned på den fornemste plads, for måske, er en nogen mere ærefuld mand end dig inviteret med til festen, og så må værten komme til dig og beder dig om at give din plads til denne anden og beæret gæst. I det tilfælde, at du med skam vil være forpligtet til at tage en lavere plads ved bordet. Når du er inviteret med til festen, ville det være klogt at du kommer til festbordet for at søge den laveste plads og sidde der, så at værten, når han ser ud over gæsterne kan sige til dig: "Min ven, hvorfor sidder du på den ringeste plads? Flyt længere op." På denne måde, vil du blive hædret foran alle dine medgæster. Glem ikke, at han som ophøjer sig selv, skal ydmyges, mens de, der oprigtigt ydmyger sig selv, skal ophøjes. Når du således indbyder til middag eller aftensmad, invitere ikke altid dine venner, brødre, slægtninge eller rige naboer, fordi de så vil invitere dig til deres fester, og du vil blive rekompenseret. Når du skal have en fest, så inviter nogle gange de fattige, de lamme og blinde. Så vil du blive velsignet i dit hjerte, for du ved godt, at de lamme og forkrøblede ikke kan tilbagebetale dig for din kærlige tjeneste.”

2. Lignelsen om det store festmåltid

167:2.1 (1835.1) Da Jesus var færdig med at tale ved farisæernes morgenbord sagde en af de tilstedeværende lovkyndige, blot for at bryde tavsheden, uden yderligere overvejelse: "Salig er den, der vil bryde brød i Guds rige" - som var et almindeligt udtryk på det tidspunkt. Så fortalte Jesus en lignelse, som selv hans venligt vært var tvunget til at tage til sit hjerte. Han sagde:

167:2.2 (1835.2) "En vis hersker ville have en stor fest og inviterede mange gæster. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud ved spisetid for at sige til de inviterede: "Vær så god at komme, alt er nu klar" Men alle kom de som med en stemme med undskyldninger. Den første sagde: "Jeg har lige købt en gård og må gå og se på den, jeg beder dig undskylde mig." En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og må gå og hente dem, jeg beder om forladelse." En tredje sagde:" jeg er lige blevet gift, så derfor kan jeg ikke komme." Tjenerne vendte tilbage, og fortalte dette til deres herre. Da husets herre hørte dette, blev han vred, vendte sig til sine tjenere og sagde: "Jeg har gjort denne bryllupsfest klar; fedekalvene er slagtet, og alt er klar til mine gæster, men de har afvist min invitation. De er gået hver i henhold til deres marker og deres varer, og de har vist manglende respekt for mine tjenere, som bad dem om at komme til min fest. Gå straks ind i gader og stræder i byen, på de vigtigste veje og sideveje, og hent alle de fattige og udstødte, blinde og lamme, så der er gæster ved bryllupsfesten." Og tjenerne gjorde, som deres herre havde befalet, men alligevel var der plads til flere gæster. Så sagde herren til sine tjenere: "Gå nu ud på vejene og landskabet og sikre, at de, der er der kommer her, så mit hus blive fuldt. Jeg siger jer, at ingen af dem, der først blev inviteret skal smage mit festmåltid." Og tjenerne gjorde, som deres herre havde befalet, og huset blev fuldt."

167:2.3 (1835.3) Men da frokostgæsterne hørte disse ord, gik de bort; hver gik til sit hjem. Mindst en af de spottende farisæere som var til stede denne morgen forstod betydningen af denne lignelse, for han blev døbt den dag og tilstod offentligt sin tro på rigets evangelium. Abner prædikede den aftenen over denne lignelse i de troendes generelle forsamling.

167:2.4 (1835.4) Den næste dag helligede alle apostlene sig til den filosofiske øvelse at forsøge at fortolke betydningen af denne lignelse af den store fest. Selvom Jesus med interesse lyttet til alle disse forskellige fortolkninger, nægtede han standhaftigt at give dem mere hjælp til at forstå lignelsen. Han sagde kun: "Lad hver enkelt tænke på betydningen for sig selv og i sin egen sjæl.”

3. Kvinden med skrøbelighedens ånd

167:3.1 (1835.5) Abner havde sørget for, at Mesteren denne sabbatdag kunne undervise i synagogen, og det var Jesus første optræden i en synagoge, siden de alle på ordre fra jødernes råd havde været lukket for hans lære. Ved afslutningen af tjenesten så Jesus ned foran sig på en ældre kvinde, som så modløs ud og som var meget pukkelrygget. Denne kvinde havde længe været bange, og al glæde var forsvundet fra hendes liv. Da Jesus kom ned fra talerstolen, gik han hen til hende, rørte skulderen af hendes bøjede figur og sagde: "Kvinde, hvis du blot vil tro kunne du blive helt løst fra din ånds skrøbelighed." Denne kvinde, som var blevet bøjet ned og sammen presset af sine angst depression i over atten år troede Mesterens ord, og gennem sin tro rettede hun sig op med det samme. Da kvinden så, at hun var blevet gjort lige, løftede hun sin stemme og priste Gud.

167:3.2 (1836.1) Selv om denne kvindes lidelse kun var mentalt, var hendes foroverbøjet form et resultat af hendes deprimeret sind, troede folket, at Jesus havde helbredt en reel fysisk lidelse. Selvom menigheden ved synagogen i Filadelfia var venligt indstillet til Jesu lære, var den førende synagogeforstander en uvenlig sindet farisæer. Og da han delte forsamlingens opfattelse, at Jesus havde helbredt en fysisk lidelse, blev han forarget, over at Jesus havde vovet at gøre sådan noget på sabbatten, rejste han sig foran forsamlingen og sagde: "Er der ikke seks dage, hvor man skal udføre alt sit arbejde? Kom derfor på disse dage, og blive helbredt, men ikke på sabbatten."

167:3.3 (1836.2) Da den uvenlige forstander havde sagt dette, vendte Jesus tilbage til den talendes podie og sagde: "Hvorfor spille hyklerens rolle? Findes der nogen af jer som på sabbatten ikke løser sin okse fra stalden og føre den ud og vander den? Hvis en sådan tjeneste er tilladt på en sabbat, bør så ikke denne kvinde, som er en Abrahams døtre, som har været bundet af den onde i disse atten år, bliver løst fra disse lænker og ledes ud for at få del i friheden og livets vand, selv om denne sabbatdag? "Mens kvinden fortsatte med at prise Gud, blev hans kritikere gjort til skamme, og menigheden glædede sig med hende, at hun var blevet helbredt.

167:3.4 (1836.3) Som følge af hans offentligt kritik af Jesus denne sabbat blev synagogeforstanderen afsat, og en tilhænger af Jesus blev sat i hans sted.

167:3.5 (1836.4) Jesus befriede ofte sådanne ofre for frygt fra deres svaghed, deres depression og trældom af frygt. Men folket troede at alle sådanne trængsler var enten fysiske lidelser eller besiddelse af onde ånder.

167:3.6 (1836.5) Jesus underviste igen i synagogen på søndagen, og mange blev døbt af Abner samme dag ved middagstid i floden, der flød syd for byen. Næste morgen ville Jesus og de ti apostle have begyndt deres rejse tilbage til Pella lejr, hvis ikke en af Davids sendebude havde bragt en vigtig besked til Jesus fra hans venner i Betania nær Jerusalem.

4. Budskabet fra betania

167:4.1 (1836.6) Meget sent søndag aften den 26. februar ankom en budbringer fra Betania til Filadelfia med en besked fra Marta og Maria, som var: "Herre, den som du elsker, er meget syg." Dette bud nåede Jesus ved afslutningen på aftenen mødet netop som han tog afsked apostlene for natten. I første omgang sagde Jesus ingenting. Så opstod der en af disse mærkelige pauser, et øjeblik, hvor han syntes at være i kommunikation med noget udenfor og ud over sig selv. Så kiggede han op, vendte sig til budbringeren, mens apostlene hørt ham sige, "Denne sygdom fører virkelig ikke til døden. Tvivl ikke på, at den kan bruges til at herliggøre Gud og ophøje Sønnen."

167:4.2 (1837.1) Jesus holdt meget af Marta, Maria og deres bror Lazarus; han elskede dem med en inderlig hengivenhed. Hans første og menneskelig tanke var at gå på en gang til undsætning, men en anden tanke kom ind i hans kombinerede sind. Han havde næsten opgivet håbet om, at de jødiske ledere i Jerusalem nogensinde ville acceptere riget, men ikke desto mindre, han elskede sit folk, og i hans sind dukkede nu en plan op, der kunne give de skriftkloge og farisæerne i Jerusalem endnu en chance til at acceptere hans lære. Han besluttede, at hvis hans Fader var villig, at gøre denne sidste appel til Jerusem, den mest dybtgående og overvældende ydre handling i hele sin jordiske karriere. Jøderne klyngede sig stædigt fast ved tanken om en undergørende befrier. Selv om han nægtede at nedlade sig til at udføre materielle under eller gennemføre verdslige opvisninger af politisk magt, men bad han nu om Faderens samtykke til at manifestere deres hidtil uopviste magt over liv og død.

167:4.3 (1837.2) Jøderne havde for vane at begrave deres døde den dag, de døde; Det var en nødvendig procedure i sådan et varmt klima. Det skete ofte, at de satte en person i gravkammer, der kun var i koma, så han næste dag, eller endda på den tredje dag, kunne komme ud af graven. Men jøderne mente, at selv om ånden eller sjælen muligvis kunne drysse rundt nær kroppen i to eller endda tre dage, var den aldrig der efter den tredje dag. De troede, at kroppens forfald var langt fremme på den fjerde dag, og at ingen nogensinde kunne vendte tilbage fra graven efter sådan en periode. Det var baggrunden for, at Jesus opholdt sig to hele dage i Filadelfia, før han begyndte sin rejse til Betania.

167:4.4 (1837.3) Onsdag morgen, sagde Jesus derfor til sine apostle: "Lad os gøre klar til straks at gå til Judæa igen." Da apostlene hørte deres Mester sige dette, trak de sig væk for sig selv et øjeblik til at rådføre sig med hinanden. James tog føringen på deres møde, og de var alle enige om, at det var tåbeligt at lade Jesus gå til Judæa igen. De vendte tilbage og enstemmigt informerede Jesus om deres mening. James sagde: "Mester, du var i Jerusalem for et par uger siden, og lederne søgte din død, mens folk ønskede at stene dig. Da gav du disse mennesker deres chance for at modtage sandheden, og vi vil ikke tillade dig at gå til Judæa igen."

167:4.5 (1837.4) Da sagde Jesus: "Men forstår I ikke, at dagen har tolv timer, hvor det er sikkert at arbejde? Hvis en mand går om dagen, snubler han ikke, fordi han har lys. Den som vandrer om natten risikere at snuble lidt da han er uden lys. Så længe min dag varer, er jeg ikke bange for at gå ind i Judæa. Jeg vil gerne gøre endnu en mægtig gerning for disse jøder; Jeg vil gerne give dem en større chance for at tro, selv på deres egne betingelser - betingelser for ydre glans og en synlig manifestation af Faderens magt og Sønnens kærlighed. Desuden forstå I ikke, at vores ven Lazarus er faldet i søvn, og jeg ønsker at gå der for at vække ham fra hans søvn!"

167:4.6 (1837.5) Da sagde en af apostlene: "Mester, hvis Lazarus er faldet i søvn, så vil han helt sikkert komme sig." Jøderne havde på den tid for skik at tale om døden som en form for søvn, men da apostlene ikke forstod, at Jesus mente, at Lazarus havde forladt denne verden, sagde han nu tydeligt: "Lazarus er død. Og jeg er glad for jeres vegne, selvom det ikke redder andre derved, at jeg ikke var der, fordi I nu har en ny grund til at tro på mig; og hvad I vil være vidne til skal styrke jer alle som forberedelse til den dag, hvor jeg vil tage afsked med jer og gå til Faderen."

167:4.7 (1838.1) Da de ikke kunne overtale ham til at afstå fra at gå ind i Judæa, og da nogle af apostlene var tilbageholdne for at ledsage ham, vendte Thomas sig mod sine kammerater og sagde: "Vi har talt om vores frygt for Mesteren, men han er fast besluttet på at gå til Betania. Jeg er overbevist om, at det betyder enden; de vil utvivlsomt dræbe ham, men hvis det er Mesterens beslutning, så lad os handle som tapre mænd: Lad os også begive os af sted så vi kan dø med ham." Sådan var det altid; i sager, der kræver bevidst og vedvarende mod, Thomas var altid de tolv apostles grundpille.

5. På vej til betania

167:5.1 (1838.2) På vej til Judæa blev Jesus fulgt af et selskab på næsten halvtreds venner og fjender. Under frokostpausen om onsdagen talte han til apostlene og til den gruppe, der fulgte ham om "Frelsens betingelser." og i slutningen af denne lektion, fortalte han lignelsen om farisæeren og tolderen (skatteopkræver). Jesus sagde: "Du ser derfor, at Faderen giver frelse til menneskenes børn, og denne frelse er en gratis gave til alle, der har troen til at modtage sønskabet i den guddommelige familie. Der er ikke noget mennesker kan gøre for at tjene denne frelse. Selvretfærdighedens gerninger kan ikke købe Guds gunst, og meget offentligt tilbedelse opvejer ikke manglen på levende tro i hjertet. Mennesker kan bedrage med deres ydre tjenester, men Gud ser ind i jeres sjæle. Hvad jeg fortæller dig er godt illustreret af to mænd, der gik ind i templet for at bede, den ene en farisæer og den anden en tolder. Farisæeren stod og bad ved sig selv: "Jeg takker dig, Gud, at jeg ikke er som andre mennesker, røvere, ulærde, bedragere, ægteskabsbrydere, eller endda som denne tolder. Jeg faster to gange om ugen, jeg giver en tiendedel af alt jeg får." Men tolderen stod afsides og turde ikke engang løfte sine øjne mod himlen, men slog sig for sit bryst og sagde: ”Gud, vær barmhjertig mod mig en synder." Jeg fortæller dig det var tolderen, snarere end farisæeren, der gik hjem med Guds godkendelse, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes."

167:5.2 (1838.3) Den nat, i Jeriko forsøgte uvenligt sindede farisæere at fange Mesteren ved at formå ham til at diskutere ægteskab og skilsmisse, ligesom deres kammerater engang havde forsøgt i Galilæa, men Jesus undgik behændigt deres forsøg på at placere ham i konflikt med deres love om skilsmisse. Så som tolderen og farisæeren illustrerede god og dårlig religion, så tjente deres skilsmisseskikke som kontrast til de bedre ægteskabslove i den jødiske lovsamling med den skandaløse slaphed i farisæernes fortolkning af de mosaiske regler om skilsmisse. Farisæeren dømte sig selv efter minimumsstandard, tolderen tilpassede sig efter det højeste ideal. Tilbedelse var for farisæeren en måde at tilskynde selvretfærdig inaktivitet og sikre en falsk åndelig sikkerhed; for tolderen var tilbedelsen en måde at bringe sin sjæl til at indse behovet for omvendelse, bekendelse og i tro at modtage barmhjertig tilgivelse. Farisæeren søgte retfærdighed, tolderen søgte barmhjertighed. Universets lov er: Spørg og du skal modtage; søg og du skal finde.

167:5.3 (1838.4) Selvom Jesus nægtede at blive trukket ind i en kontrovers med farisæerne, når det kom til skilsmisse, fremførte han dog en positiv undervisning om ægteskabets højeste idealer. Han roste ægteskabet som den mest ideelle og højeste af alle menneskelige relationer. Ligeledes antydede han stærk misbilligelse af Jerusalem jødernes løsslupne og uretfærdig skilsmisseskikke. De tillod dengang manden at skille sig fra sin hustru for de mest ubetydelige årsager, såsom at hun var en dårlig kok, en defekt husholderske, eller for ingen bedre grund end at han var blevet forelsket i en kvinde, som så bedre ud.

167:5.4 (1839.1) Farisæerne var endda gået så vidt, at de lærte, at denne lette form for skilsmisse var et særligt privilegium givet til det jødiske folk, især til farisæerne. Selvom Jesus nægtede at komme med udtalelser om ægteskab og skilsmisse, fordømte han denne skammelige hån mod ægteskabet og påpegede meget skarp deres uretfærdighed for kvinder og børn. Han gav aldrig sin støtte til nogen skilsmissebrud der gav manden nogen fordel i forhold til kvinden. Mesteren understøttede kun de lærdomme, der gjorde kvinder lige med mænd.

167:5.5 (1839.2) Selvom Jesus ikke kom med nogle nye regler om ægteskab og skilsmisse, opfordrede han dog jøderne til at efterleve deres egne love og højerestående lærdomme. I sine forsøg på at forbedre deres skikke og praksis i overensstemmelse med de ovennævnte sociale retningslinjer, henviste han konstant til skriftens ord. Mens Jesus dermed gav sin støtte til de høje og ideelle begreber om ægteskabet, undgik han behændigt en kollision med sine spørgere om sociale skikke repræsenteret enten ved deres skriftlige love eller deres meget skattede skilsmisse privilegier

167:5.6 (1839.3) Det var meget svært for apostlene at forstå Mesterens modvilje mod at komme med nogle endelige udsagn om de videnskabelige, sociale, økonomiske eller politiske problemer. De var ikke helt klar over at hans mission på jorden udelukkende vedrørte en åbenbaring af åndelige og religiøse sandheder.

167:5.7 (1839.4) Efter Jesus havde talt om ægteskab og skilsmisse, spurgte hans apostle privat senere den aften mange yderligere spørgsmål, og hans svar på disse spørgsmål fjernede mange misforståelser i deres sind. Ved afslutningen af denne konference sagde Jesus: "Ægteskabet er hæderlig og bør efterstræbes af alle mennesker. Den omstændighed, at Menneskesønnen forfølger sin jordiske mission alene afspejler på ingen måde det ønskelige i ægteskabet. At jeg skulle arbejde på denne måde er min Faders vilje, men den samme Fader har selv besluttet at skabe mand og kvinde, og det er Guds vilje, at mænd og kvinder skal finde deres højeste form for tjeneste og deraf følgende glæde ved at grundlægge et hjem for modtagelse og opdragelse af børn, i hvis skabelse disse forældre bliver partnere med Skaberne af himmel og jord. Og derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive som en."

167:5.8 (1839.5) På den måde lettede Jesus apostlene sind for mange bekymringer om ægteskab og ryddede op i mange misforståelser om skilsmisse. Samtidig gjorde han meget for at hæve deres idealer om social forening og øge deres respekt for kvinder og børn, og til hjemmet.

6. Velsignelsen af de små børn

167:6.1 (1839.6) Den aften spredte Jesu budskab om ægteskab og velsignelsen af børnene sig ud over hele Jeriko, så den næste morgen, længe før Jesus og apostlene var parate til at gå, og selv før morgenmad, kom massevis af mødre hen til hvor Jesu overnattede medbringende deres børn i deres arme og førte dem ved hånden og ville have ham til at velsigne de små. Da apostlene gik ud for at se denne samling af mødre med deres børn, forsøgte de at sende dem væk, men kvinderne nægtede at gå før Mesteren havde lagt sine hænder på deres børn og velsignet dem. Da apostlene højlydt irettesatte disse mødre, hørte Jesus støjen og kom ud og indigneret bebrejdede dem med ordene: "Lad børnene komme til mig og forhindre dem ikke, for sådan er Himmelriget. Sandelig, sandelig, siger jeg jer: Den der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn vil næppe komme derind for at vokse til den åndelig manddommens fulde længde."

167:6.2 (1840.1) Da Mesteren havde talt til sine apostle, modtog han alle børnene, lagde sine hænder på dem og talte samtidig ord af opmuntring og håb til deres mødre.

167:6.3 (1840.2) Jesus talte ofte til sine apostle om de himmelske bygninger og lærte dem at Guds fremrykkende børn skal vokse op åndeligt der ligesom børnene fysisk vokser op i denne verden. Og så ser det hellige ofte ud til at være noget meget almindeligt, såsom denne dag da disse børn og deres mødre knap forstod, at Nebadons overvågende intelligenser så børnene fra Jeriko lege med Skaberen af et univers.

167:6.4 (1840.3) Kvinders status i Palæstina blev meget forbedret som følge af Jesu lære; og den ville også have været forbedret i hele verden, hvis hans tilhængere ikke havde afveget så langt fra det, som han møjsommeligt lærte dem.

167:6.5 (1840.4) Det var også i Jeriko, i forbindelse med en diskussion om børns tidlige religiøse uddannelse i vanen at tilbede den guddommelige at Jesus indprentede sine apostle den store værdi af skønhed som en indflydelse, der fører til behovet for at tilbede Gud, især hos børn. Med forskrift og eksempel, viste Mesteren værdien af at tilbede Skaberen midt i skabelsens naturlige omgivelser. Han foretrak at kommunikere med vor himmelske Fader mellem træerne og blandt de ydmyge væsener i den fysiske verden. Han glædede sig over at meditere over Faderen gennem det inspirerende syn som Skabersønnernes stjernehimlen tilbyder.

167:6.6 (1840.5) Når det ikke er muligt at tilbede Gud i naturens tabernakel skal menneskerne gøre deres bedste for at tilbyde faciliteter, der udstråler skønhed, helligdomme karakteriseret ved at appellere til enkelhed og kunstnerisk udsmykning, så menneskets højeste følelser kan bringes i forbindelse med den intellektuelle tilgang til åndeligt fællesskab med Gud. Sandhed, skønhed og hellighed er kraftfulde og effektive hjælpemidler til en sand tilbedelse. Men åndens fællesskab fremmes ikke kun af en omfattende overdådighed og overdreven udsmykning med menneskets omfattende og prangende kunst. Skønheden er mest religiøs, når den er mest enkel og naturalistisk. Hvor uheldigt er det ikke for små børn at får deres første start på begrebet offentlig tilbedelse i kolde og tomme rum, som mangler skønhedens tiltrækningskraft og som på ingen måde indebærer en munter stemning og inspirerende hellighed! Barnet skal have deres første kontakt med tilbedelse udendørs og senere i følge med deres forældre til offentlige lokaliteter beregnet til religiøs samling, og som er mindst lige så væsentligt attraktiv og kunstnerisk så smuk som det hjem, hvor barnet dagligt opholder sig.

7. Samtalen om engler

167:7.1 (1840.6) Da de gik op i bakkerne fra Jeriko til Betania, gik Nataniel den største del af vejen ved siden af Jesus, og deres diskussion om børns forhold til himmelriget førte indirekte til en samtale om englenes aktiviteter. Nataniel stillede til sidst følgende spørgsmål til Mesteren: "I betragtning af at ypperstepræsten er en saddukæer og eftersom at saddukæerne ikke tror på engle, hvad skal vi så lære folk om disse himmelske ministre?" Jesus sagde blandt andet:

167:7.2 (1841.1) "Engleskarerne er en særlig klasse af skabte væsener; de afviger helt fra de dødelige væseners materielle klasse, og de fungerer som en særlig gruppe intelligenser i universet. Englene hører ikke til den gruppe som skrifterne kalder "Guds sønner"; de er heller ikke de dødelige menneskers forherligede ånder, der er gået videre for at avancere gennem boligerne i det høje. Englene er en direkte skabelse, og de reproducerer ikke sig selv. Engleskarerne har kun et åndeligt slægtskab med den menneskelige race. Som mennesket gør fremskridt på vej til Faderen i Paradiset, gennemgår det en tilstand af væren, som på et vist tidspunkt kan sammenlignes med den engleagtige tilstand, men det dødelige menneske bliver aldrig en engel.

167:7.3 (1841.2) "I modsætning til mennesker dør engle aldrig. Engle er udødelige, medmindre de ved et uheld bliver indblandet i synd, som det skete med nogle af dem i forbindelse med Lucifer bedrageri. Englene er åndens tjenere i himlen, og de er hverken alvidende og almægtig. Men alle trofaste engle er helt rene og hellige.

167:7.4 (1841.3) "Og kan du ikke huske, at jeg en gang tidligere fortalte dig, at hvis du havde dine åndelige øjne salvet, ville du se himlene åbnet og Guds engle stige op og stige ned? Det er takket være englenes tjenester at en verden kan være i kontakt med andre verdener, for har jeg ikke gentagne gange fortalt dig, at jeg har andre får som ikke er af denne flok? Og disse engle er ikke åndeverdens spioner, der overvåger dig og derefter gå til Faderen for at fortælle om dine tanker og rapportere dine kødelige gerninger. Faderen har ikke behov for en sådan tjeneste, fordi hans egen ånd lever i dig. Men disse engle ånder holder en del af den himmelske skabelse informeret om, hvad der sker i andre og fjerne dele af universet. Og mange af disse engle, der arbejder i Faders styre og Sønnens universer er ordineret til at tjene menneskeracerne. Da jeg lærte dig, at mange af disse serafer er tjenende ånder, talte jeg ikke i figurative betydning eller poetiske udtryk. Og alt dette er sandt, selvom du har svært ved at forstå sådanne ting.

167:7.5 (1841.4) "Mange af disse engle er engageret i arbejdet med at redde mennesker, for har jeg ikke fortalt dig om den serafiske glæde, når en sjæl beslutter at forsage synd og begynde at søge efter Gud? Jeg fortalte også om glæden hos himlens engle i overværelsen af en synder som omvender sig og antydede dermed eksistensen af andre og højere klasser af himmelske væsener som ligeledes beskæftiger sig med det dødelige menneskes åndelige velfærd og guddommelige fremskridt.

167:7.6 (1841.5) "Disse engle har også vældig meget at gøre med den måde, hvorpå menneskets ånd er frigivet fra sin kødelige krop og dets sjæl eskorteret til boligerne i himlen. Englene er menneskesjælens pålidelige og himmelske vejvisere i løbet af denne ikke-kortlagte og ubestemte tid som intervenerer mellem den kødelige død og det nye liv i åndens boliger."

167:7.7 (1841.6) Mesteren ville have fortsat samtalen med Natanael om englenes tjeneste, men han blev afbrudt af at Marta nærmede sig. Hun havde fået besked af venner, der havde set ham komme op ad bakkerne mod øst, da han nærmede sig Betania, og hun skyndte sig frem for at tage imod ham.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.