Kapitel 157. I Caesarea Filippi

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 157

I Caesarea Filippi

157:0.1 (1743.1) FØR Jesus tog de tolv til et kort ophold i nærheden af Cæsarea Filippi, tilrettelagde han gennem Davids sendebud at gå over til Kapernaum om søndagen den 7. August for at mødes med sin familie. Ifølge aftalen på forhånd kunne dette møde finder sted i Zebedæus bådeværft. David Zebedæus havde aftalt med Jesu bror Jude at hele Nazaret familien - Maria og alle af Jesu brødre og søstre - ville være til stede, og Jesus gik med Andreas og Peter for at komme på det aftalte tidspunkt for mødet. Det var bestemt Marias og børnenes hensigt at holde denne aftale, men det hændte, at en gruppe af farisæere, som vidste, at Jesus var på den anden side af søen i Filips område, besluttede at besøge Maria for at finde ud af så meget som muligt om hvor han var. Ankomsten af disse udsendinge fra Jerusalem gjorde Maria betydeligt vred, og da de bemærkede, hvordan spændt og nervøs alle i familien var, konkluderede de, at Jesus var forventet for et besøg. Derfor installerede de sig i Marias hjem, og efter at have kaldt forstærkninger begyndte de tålmodigt at vente ankomsten af Jesus. Dette forhindrede naturligvis alle i familien til at komme til mødet med Jesus. Flere gange i løbet af dagen forsøgte både Juda og Ruth at undslippe farisæerne årvågenhed for at sende bud til Jesus, men det var forgæves.

157:0.2 (1743.2) Tidligt på eftermiddagen kom Davids sendebud og fortalte Jesus, at farisæerne havde slået sig ned på trappen af hans mors hus, og derfor gjorde Jesus intet forsøg på at besøge sin familie. Og igen, uforskyldt som det var, fik Jesus og hans jordiske familie, ikke kontakt med hinanden.

1. Tempelskatteopkræveren

157:1.1 (1743.3) Da Jesus sammen med Andreas og Peter ventede på stranden nær bådebyggeriet fik en tempelskatteopkræver øje på dem, og da han genkendte Jesus kaldte ham Peter til side og sagde: "Betaler din Mester ikke nogen tempelskat?" Peter var tæt på at vise forargelse over forslaget om, at Jesus var forventet at bidrage med støtte til sine svorne fjenders religiøse aktiviteter, men så bemærkede han en mærkelig udtryk i skatteopkræverens ansigt, så antog han ganske rigtigt, at hensigten var at fange dem for at nægte at betale den sædvanlige halve sølvmønt til støtte af tempeltjenesterne i Jerusalem. Derfor svarede Peter: "Ja, selvfølgelig, betaler Mester tempelskat. Vent du der ved porten. Jeg er straks tilbage med skatten."

157:1.2 (1743.4) Men Peter havde udtalt sig forhastet. Judas bar deres midler, og han var på den anden side af søen. Hverken Peter selv, hans bror, eller Jesus havde bragt nogle penge med sig, og da de vidste, at farisæerne søgte efter dem, kunne de ikke gå til Betsaida for at skaffe penge. Da Peter fortalte Jesus om opkræveren og da han havde lovet ham pengene, sagde Jesus: "Hvis du har lovet, så bør du betale. Men hvormed vil du indløse dit løfte? Vil du igen blive en fisker for at være i stand til at holde dit ord? Ikke desto mindre, Peter, under disse betingelser, er det godt, at vi betaler skat. Lad os ikke give disse mennesker en mulighed for at tage anstød af vores holdning. Vi venter her, mens du går ud med båden for at fange fisk, og når du har solgt fisk på markedet derovre, betal som skatteopkræveren for os alle tre."

157:1.3 (1744.1) Alt dette var blevet opfanget af en af Davids hemmelige budbringere, der stod i nærheden og som signalerede til en kollega, der fiskede nær kysten, til hurtigt at komme ind. Da Peter gjorde klar til at gå ud med båden, så kom denne budbringer og hans fiskerven op og præsenterede ham med flere store kurve af fisk og hjalp ham med at bære dem til fiskehandleren tæt på, som betalte tilstrækkelig for fangsten, så det sammen med, hvad David budbringer gav, var nok til at betale tempelskat for de tre. Opkræveren accepterede skatten, og undlod tillæg af for sent betaling, fordi de havde været væk fra Galilæa i nogen tid.

157:1.4 (1744.2) Det er ikke underligt, at I har en optegnelse af Peter, der fangede en fisk med en sølvmønt i munden. På det tidspunkt var der mange historier i omløb om skatte fundet i munden på fisk; sådanne historier om nærpå mirakel var helt almindelige. Så da Peter forlod dem for at gå til båden, bemærkede Jesus halvt humoristisk: "Det er mærkeligt, at kongesønnerne er nødt til at betale skat; normalt er det den fremmede, der beskattes for opretholdelsen af retten, men det påhviler ikke os at blive en anstødssten for myndighederne. Gå derfor! Måske vil du fange fisken med en sølvmønt i munden." Da Jesus havde talt således, og da Peter, viste sig så hurtigt med tempelskatten, er det ikke overraskende, at episoden senere blev udvidet til et mirakel i den optegnelse, som forfatteren af Mattæusevangeliet gjorde.

157:1.5 (1744.3) Jesus ventede sammen med Andreas og Peter på stranden næsten til solnedgang. Budbringeren kom med nyheden om, at Marias hus stadig var under opsyn; så da mørket faldt på, gik de tre ventende mænd derfor ombord i deres båd og roede langsomt væk mod den østlige bred af Genesaret Sø.

2. I betsaida julias

157:2.1 (1744.4) Mandag, den 8. august mens Jesus og de tolv apostle lå i lejren i Magadan Park nær Betsaida Julias kom over hundrede troende, evangelisterne, kvindernes korps, og andre med interesse i etableringen af riget over fra Kapernaum til en konference. Mange af farisæerne, der havde fået at vide, at Jesus var der, kom også. På dette tidspunkt, var nogle af saddukæerne forenet med farisæerne i forsøget på at fælde Jesus. Før Jesus begyndte det lukkede møde med de troende, holdt han et offentligt møde, hvor farisæerne var til stede, og de kom med forstyrrende tilråb til Mesteren og forsøgte på andre måder at forstyrre mødet. Lederen af urostifterne sagde: "Mester, vi vil have dig til at give os et tegn på din myndighed til at undervise, og så når det sker, vil alle mennesker vide, at du er blevet sendt af Gud." Jesus svarede dem: "Når det er aften siger du, at vejret bliver smuk fordi himlen er rød, og om morgenen vil det være dårligt vejr, fordi himlen er rød og dyster. Når du ser en sky stige op i vest, siger du, at regnen kommer, når vinden blæser fra syd, siger du, at den brændende varme vil komme. Hvordan er det at du så godt ved, hvordan man tyder himlens udseende, men er så aldeles ude af stand til at tyde tidens tegn? For dem, der ønsker at kende sandheden er et tegn allerede givet; men for en ondsindet og hyklerisk generation skal ingen tegn gives."

157:2.2 (1745.1) Da Jesus havde sagt dette, trak han sig tilbage og forberedte sig til aftenmøde med sine tilhængere. På dette møde blev det besluttet at foretage en fælles missionsrejse til alle byer og landsbyer i Dekapolis, så snart Jesus og de tolv var vendt tilbage fra det planlagte besøg i Cæsarea Filippi. Mesteren deltog i planlægningen af missionen til Dekapolis og han sagde, da han sendte selskabet på vej: "Jeg siger jer: pas på farisæerne og saddukæerne surdej. Lad jer ikke narre af deres show for megen læring og dyb hengivenhed til religionens ydre former. Vær kun beskæftiget med den levende ånds sandhed og den sande religions kraft. Det er ikke frygten i en død religion, der frelser dig men din tro på en levende oplevelse i rigets åndelige realiteter. Lad jer ikke blive forblændet af fordomme og lammet af frygt. Lad hverken ærbødighed for traditioner, således forvanske din forståelse, at dine øjne ikke kan se, og dine ører ikke høre. Det er ikke formålet med sand religion, kun at bringe fred, men snarere at sikre fremskridt. Og der kan ikke være nogen fred i hjertet eller fremskridt i tankerne, medmindre du helhjertet forelsker dig i sandhed, den evige virkeligheds ideal. Livets og dødens spørgsmål står foran dig - fremtidens syndige fornøjelser mod evighedens retfærdige realiteter. Selv nu vil du begynde at finde udfrielse fra frygtens og tvivlens trældom når du begynder at leve et nyt liv i tro og håb. Og når følelser af ønske om at tjene dine medmennesker stiger i jeres sjæle, undertryk dem ikke. Når følelser af kærlighed til din nabo gøre godt i jeres hjerter, giv da udtryk for sådanne behov for at vise hengivenhed gennem intelligent tjeneste af de reelle behov i dine medmennesker.”

3. Peters bekendelse

157:3.1 (1745.2) Tidlig tirsdag morgen forlod Jesus og de tolv apostle Magadan Park til Cæsarea Filippi, hovedstaden i tetrarken Filips forvaltningsområde. Cæsarea Filippi var beliggende i et usædvanligt smukt område. Det var i en dejlig dal mellem maleriske bakker, hvor Jordanfloden strømmede frem fra en underjordisk hule. I nord var Hermonbjergets højder fuld synlig i sin helhed, mens man fra bjergene umiddelbart syd for, havde en storslået udsigt over Jordanflodens øvre løb og Genesaret Sø.

157:3.2 (1745.3) Jesus var gået op på Hermonbjerget i forbindelse med hans tidlige erfaringer af himmelrigets anliggender, og nu, da han var på vej ind i den sidste periode af sit arbejde, ønskede han at vende tilbage til dette prøvningens og sejrens bjerg, hvor han håbede apostlene måtte få en ny syn på deres ansvar og nye kræfter til de svære tider, der lå lige foran dem. Da de gik langs vejen, og omtrent som da de passerede syd for Meroms kilder begyndte apostle at diskutere indbyrdes deres nyligt vundne erfaringer i Fønikien og andre steder, og at berette, hvordan deres budskab var modtaget og hvordan de forskellige folk betragtede deres Mester.

157:3.3 (1745.4) Da de standsede til frokost, konfronterede Jesus pludselig de tolv med det første spørgsmål, han nogensinde havde stillet om sig selv. Han spurgte dette overraskende spørgsmål: "Hvem siger menneskene, at jeg er?"

157:3.4 (1746.1) Jesus havde tilbragt mange lange måneder med at lære apostlene om himmelrigets natur og karakter, og han godt vidste, at tiden var kommet, hvor han måtte begynde at lære dem mere om sin egen natur og hans personlige forhold til riget. Nu, da de sad under morbærtræer, gjorte Mesteren sig klar til at holde en af de mest betydningsfulde møder i hele sit lange samarbejde med de udvalgte apostle.

157:3.5 (1746.2) Over halvdelen af apostlene besvarede Jesus spørgsmål. De fortalte ham at alle, der kendte ham betragtede ham en profet eller en usædvanlig mand, at selv hans fjender var meget bange for ham, og at de forklarede hans magt ved at beskylde ham for at være i ledtog med djævlenes prins. De fortalte ham, at nogle i Judæa og Samaria, der ikke personligt havde mødt ham troede, han var Johannes Døberen, der var opstået fra de døde. Peter forklarede, at Jesus på forskellige tidspunkter og med forskellige mennesker var blevet sammenlignet med Moses, Elias, Esajas og Jeremias. Da Jesus hørte dette udsagn, stod han op, så på de tolv som sad i en halvcirkel omkring ham, og med forbløffende eftertrykkelighed pegede på dem med en fejende gestus og sagde: "Men hvem siger I, at jeg er? Der var et øjebliks anspændt tavshed. De tolv tog ikke et øjeblik deres øjne væk fra deres herre, og derefter sprang Peter op og udbrød: "Du er Befrieren, den levende Guds Søn." De elleve siddende apostle stod op som en mand, og angav dermed, at Peter havde talt for dem alle.

157:3.6 (1746.3) Da Jesus havde tilkendegivet til dem om igen at sætte sig, og mens han stadig stod foran dem, sagde han: "Dette har min Fader åbenbaret for dig. Tiden er kommet, hvor du skal kende sandheden om mig. Men indtil videre forpligter jeg jer, til ikke at berette dette for nogen mennesker. Lad os gå videre herfra."

157:3.7 (1746.4) Og så fortsatte de rejsen til Cæsarea Filippi, hvor de ankom sent om aftenen og tog hen til Celsus, der ventede dem. Apostlene sov ikke meget den nat. De syntes at fornemme, at en stor begivenhed havde fundet sted i deres liv og i rigets arbejde.

4. Diskussionen om riget

157:4.1 (1746.5) Lige siden de begivenheder, da Jesus blev døbt af Johannes, og da vandet blev forvandlet til vin i Kana, havde apostlene på forskellige tidspunkter, nærmest accepteret ham som Messias. I korte perioder, havde nogle af dem virkelig troede, at han var den forventede Befrier. Men næppe var sådanne forhåbninger steget op i deres hjerter, førend Mesteren slog dem i stykker med nogle knusende ord eller nogen handling, der gjorde dem skuffet. De havde længe været i en tilstand af forvirring på grund af konflikten mellem de overbevisninger, som de havde i deres sind om den forventede Messias og oplevelsen af deres særegne forhold til denne mest bemærkelsesværdige mand, som de holdt i deres hjerter.

157:4.2 (1746.6) Det var sent om formiddagen, denne onsdag, da apostlene samledes til deres middag måltid i Celsus have. For det meste af natten, og siden de var stået op denne morgen, havde Simon Peter og Simon Zelotes alvorligt bearbejdet deres brødre for at få dem alle til helhjertet at acceptere Mesteren, ikke kun som Messias, men også som guddommelige Søn af den levende Gud. De to Simon apostle var så godt som enige i deres opfattelse om Jesus, og de arbejdede ihærdigt på at bringe deres brødre til fuldt ud at acceptere deres synspunkter. Mens Andreas stadig fungerede som formand for den apostoliske korps, blev hans bror Simon Peter mere og mere, og med alles samtykke, talsmand for de tolv.

157:4.3 (1747.1) De blev alle siddende i haven til omkring middagstid, da Mesteren ankom. De bar et udtryk for værdig højtidelighed over sig, og alle rejste sig op, da han nærmede sig dem. Jesus udløste spændingen ved det venlige og broderlige smil, som var så karakteristisk for ham, når hans tilhængere tog sig selv, eller nogle begivenhed, der rørte ved dem, alt for alvorligt. Med en kommanderende gestus anførte han, at de skulle blive siddende. Aldrig igen hilste de tolv på deres Mester ved at rejse sig når han nærmede sig dem. De så, at han ikke kunne lide sådanne ydre hædersbevisninger.

157:4.4 (1747.2) Da de havde spist deres måltid, og mens de var engageret i at diskutere planerne for den kommende rundtur i Decapolis, kiggede Jesus pludselig op på dem og sagde: "Nu da en hel dag er gået, efter at I samtykkede med Simon Peters udsagn om Menneskesønnen identitet, vil jeg gerne spørge, om I stadig står ved jeres beslutning?" Da de hørte det, rejste de tolv sig op og Peter, som tog et par skridt frem mod Jesus, sagde:" Ja, Mester, det vi gør. Vi mener, at du er Søn af den levende Gud. "Peter satte sig sammen med sine brødre.

157:4.5 (1747.3) Jesus sagde til de tolv, mens han stadig stod: "I er min udvalgte ambassadører, men jeg ved, at I under disse omstændigheder ikke kunne underholde denne tro som et resultat af simpel menneskelig viden. Dette er, hvad min Faders ånd har åbenbaret for jeres inderste sjæl. Og når I således fremfører denne bekendelse, i henhold til den indsigt, at min Faders ånd er i dig, giver det mig grund til at erklære, at jeg på dette grundlag vil bygge himmelrigets broderskab. På denne klippe af åndelig virkelighed, vil jeg bygge det levende tempel af åndeligt fællesskab med de evige realiteter i min Faders rige. Ingen onde kræfter og ingen syndens hærskare vil være i stand til at besejre dette den guddommelige ånds menneskelig broderskab. Og mens min Faders ånd altid vil være den guddommelige ledsager og rådgiver for alle, der kommer ind i dette åndelige fællesskabs pagt, overlader jeg nu til jer og jeres efterfølgere nøglerne til det udadgående rige - bestemmelsesretten over jordiske ting - de sociale og økonomiske aspekter af denne sammenslutning af mænd og kvinder, der er medlemmer af riget. "Igen, beordrede han dem til ikke at fortælle nogen, at han var Guds Søn.

157:4.6 (1747.4) Jesus begyndte at have tillid til sine apostles loyalitet og integritet. Mesteren så for sig at en tro, der kunne udholde det som hans udvalgte repræsentanter for nylig havde gennemgået, uden tvivl også ville udholde de ildprøver, som snart forestod, og at de ville komme igennem deres tilsyneladende forlis af alle deres håb på det nye lys af en ny dispensation, og dermed kunne gå ud for at oplyse verden i mørke. Denne dag begyndte Mesterens tillid til sine apostles tro, undtagen i en af dem.

157:4.7 (1747.5) Lige siden den dag har denne samme Jesus fortsat med at bygge dette levende tempel på samme evige grundlag, som hans guddommelige sønskab udgør, og dem, der derved blive bevidste Guds sønner er de menneskelige sten, der danner dette sønskabets levende tempel, som opføres i ærbødighed og til ære for visdommen og kærligheden hos åndernes evige Fader.

157:4.8 (1747.6) Da Jesus havde sagt dette, bad han de tolv om at gå op i bjergene og alene for at søge visdom, styrke og åndelig vejledning, indtil tidspunktet for aftensmaden. De gjorde, som Mesteren havde opfordret dem.

5. Den nye opfattelse

157:5.1 (1748.1) Det nye og afgørende element i Peters bekendelse var den markant erkendelse, at Jesus var Guds søn, hans ubestridte guddommelighed. Lige siden hans dåb og brylluppet i Kana havde disse apostle på forskellige måder betragtet ham som Messias, men det var ikke en del af den jødiske opfattelse om Messias, at han ville være guddommelig. Jøderne ikke havde lært at Messias ville have en guddommelig stamtavle; han ville være den "salvede", men næppe havde de forestillet sig, at han ville være "Guds Søn". I den anden tilståelse blev der lagt mere vægt på den kombinerede natur, det overjordiske faktum, at han var en Menneskesøn og en Guds søn, og det var netop på denne store sandhed om foreningen af den menneskelige natur og guddommelige natur, at Jesus erklærede at han ville bygge himmelriget.

157:5.2 (1748.2) Jesus havde søgt at leve sit liv på jorden og fuldføre sin overdragelses mission som Menneskesønnen. Hans tilhængere var tilbøjelig til at betragte ham som den forventede Messias. Da han vidste, at han aldrig ville kunne opfylde deres messianske forventninger, forsøgte han at ændre deres messias opfattelse så det ville være muligt for ham delvist at opfylde deres forventninger. Men han indså nu, at en sådan plan næppe kunne gennemføres med succes. Han valgte derfor dristigt at afsløre den tredje plan - åbent at annoncere sin guddommelighed, erkende, at Peters bekendelse var sandfærdig og direkte proklamere til de tolv, at han var Guds Søn.

157:5.3 (1748.3) I tre år havde Jesus erklærede, at han var "Menneskesønnen", mens apostlene i de samme tre år i stigende grad havde insisteret på, at han var jøderne eftertragtede Messias. Han afslørede nu, at han var Guds Søn, og på begrebet om den kombinerede natur af Menneskesønnen og Guds søn besluttede han at bygge himmelriget. Han havde besluttet at afstå fra yderligere indsats for at overbevise dem om, at han ikke var Messias. Han ville nu frimodigt åbenbare for dem, hvad han er, og derefter ignorere deres bestemte insisteren på at betragte ham som Messias.

6. Den følgende eftermiddag

157:6.1 (1748.4) Jesus og apostlene opholdt sig en dag mere i Celsus hjem, mens de ventede på at budbringeren ville ankomme med penge fra David Zebedæus. Efter at Jesu popularitet med masserne var kraftig faldende blev også indtægterne betydeligt reduceret. Da de kom til Cæsarea Filippi var kassen tom. Mattæus var tilbageholdne med at forlade Jesus og hans brødre på et sådant tidspunkt, og han havde ingen egne penge til at udlevere til Judas, som han så mange gange før havde gjort. David Zebedæus havde dog forudsagt, at omsætningen sandsynligvis ville falde, og dermed havde han instrueret sine budbringere, at de på deres rejser gennem Judæa, Samaria og Galilæa skulle indsamle penge for at blive videresendt til de landflygtige apostle og deres Mester. Så disse budbringere ankom hen imod aften, denne dag fra Betsaida og bragte tilstrækkelig med penge til at holde apostlene indtil deres tilbagevenden for at gå i gang med turen i Decapolis. Mattæus forventede, at på det tidspunkt at have penge fra salg af sin sidste ejendom i Kapernaum, og han havde arrangeret for pengene til anonymt overgivelse til Judas.

157:6.2 (1749.1) Hverken Peter eller de andre apostle havde en særlig reel idé om Jesu guddommelighed. De indså næppe, at dette var begyndelsen på en ny æra i Mesterens jordiske karriere, det tidspunkt, hvor læreren og helbrederen ville blive til det nye koncept for Messias - til Guds søn. Fra dette tidspunkt viste der sig en ny tone i Mesterens budskab. Fremover var hans eneste livsideal at åbenbare Faderen mens hans eneste store undervisningsidé var, at præsentere for hans univers personificeringen af den højeste visdom, som kun kan forstås ved at leve den. Han kom, for at vi alle må have liv, liv i overflod.

157:6.3 (1749.2) Jesus trådte nu ind i sin fjerde og sidste etape af hans menneskelige liv i kødet. Den første etape var hans barndom, de år, hvor han kun var svagt bevidst om sin oprindelse, natur, og skæbne som menneske. Den anden fase omfattede ungdommens og de stigende manddoms års stadig større selvbevidsthed, hvor han klart begyndte at forstå sin guddommelige natur og menneskelig mission. Denne anden etape sluttede med erfaringerne og åbenbarelserne forbundet med hans dåb. Tredje fase af Mesterens jordiske erfaring strakte sig fra hans dåb gennem årene af hans virke som lærer og helbreder, frem til dette betydningsfulde øjeblik, hvor Peter får sin bekendelse i Cæsarea Filippi. Denne tredje periode af sit jordiske liv omfattede de tidspunkter, hvor hans apostle og umiddelbare tilhængere kendte ham som Menneskesønnen og betragtede ham som Messias. Den fjerde og sidste periode af hans jordiske livskarriere begyndte her i Cæsarea Filippi og strækker sig frem til korsfæstelsen. Denne fase af hans virke var præget af, at han erkendte sin guddommelighed og omfattede hans arbejde i det sidste år i kødet. Selv om de fleste af hans tilhængere stadig betragtede ham som Messias, var han i fjerde periode kendt af apostlene som Guds Søn. Peters bekendelse angivet begyndelsen på en ny periode, af en mere fuldstændig realisering af sandheden om hans højeste arbejde som en overdragelse Søn på Urantia, og for et helt univers og anerkendelse af denne omstændighed, i det mindste dunkelt af hans udvalgte ambassadører.

157:6.4 (1749.3) Således eksemplificerede Jesus i sit liv, hvad han underviste i sin religion: den åndelige naturens vækst med hjælp af et levende fremskridt. Han understregede ikke, som hans senere tilhængere, den konstante kamp mellem sjælen og kroppen. Snarere lærte han, at ånden let sejrede over begge og effektiv kunne forlige meget af denne intellektuelle og instinktive krigsførelse.

157:6.5 (1749.4) En ny betydning tillægger sig fra dette tidspunkt til al Jesu lære. Før Cæsarea Filippi præsenterede han rigets evangelium som dets hovedlære. Efter Cæsarea Filippi fremtrådte han ikke kun som en lærer, men som den guddommelige repræsentant for den evige Fader, som er dette åndelige riges centrum og omkreds, og det blev nødvendigt, at han gjorde alt dette som et menneske, som Menneskesønnen.

157:6.6 (1749.5) Jesus havde inderligt bestræbt sig på at føre sine tilhængere ind i det åndelige rige, først som lærer og derefter som lærer og helbreder, men de ville ikke have det sådan. Han vidste godt, at hans jordiske mission umuligt kunne opfylde de messianske forventninger hos det jødiske folk; de gamle profeter havde skabt billedet af en sådan Messias, som han aldrig kunne være. Han forsøgte at etablere Faderens rige som Menneskesønnen, men hans tilhængere ønskede ikke at deltage i dette eventyr. Da Jesus så dette, besluttede han at møde sine troende på en del af vejen og forberedte sig derefter til åbent at påtage sig rollen som Guds overdragelse Søn.

157:6.7 (1750.1) Derfor hørte apostlene meget, der var nyt, da Jesus denne dag talte til dem i haven. Nogle af disse erklæringer virkede bemærkelsesværdigt selv i deres ører. Blandt mange forbløffende udsagn som de fik at høre, er følgende:

157:6.8 (1750.2) "Herefter, hvis nogen ønsker at have fællesskab med os, lad ham påtage sig sønskabets forpligtelserne og følge mig. Og når jeg ikke længere er med dig, tro ikke, at verden vil behandle dig bedre, end den har behandlet din Mester. Hvis du elsker mig, gør dig klar til at bevise denne hengivenhed ved din vilje til at gøre det højeste offer."

157:6.9 (1750.3) "Og mærk vel mine ord: Jeg er ikke kommet for at kalde de retfærdige, men syndere. Menneskesønnen kom ikke for at blive betjent, men for at tjene og give sit liv som en gave til alle. Jeg siger jer, at jeg er kommet for at søge og frelse dem, som er fortabt."

157:6.10 (1750.4) "Ingen i denne verden ser nu Faderen undtagen Sønnen, der kom fra Faderen. Men hvis Sønnen blive løftet op, vil han drage alle mennesker til sig, og til enhver, som tror denne sandhed om Sønnens sammensatte natur skal udstyres med liv, som er mere end tids blivende."

157:6.11 (1750.5) "Vi kan endnu ikke proklamere åbent, at Menneskesønnen er Guds Søn, selv om det er blevet åbenbaret for jer; derfor taler jeg uforbeholdent til jer om disse mysterier. Selvom jeg står foran jer i denne fysiske form, er jeg kommet fra Gud Fader. Før Abraham var, er jeg. Jeg kom virkelig fra Faderen ind i denne verden, som I har kendt mig, og jeg erklærer, at jeg snart skal forlade denne verden og vende tilbage til min Faders arbejde."

157:6.12 (1750.6) "Og kan jeres tro nu forstå sandheden i disse udtalelser, i betragtning af at jeg advarede dig, at Menneskesønnen ikke vil opfylde jeres fædre forventninger, således som de forestiller sig Messias? Mit rige er ikke af denne verden. Kan du tro på sandheden om mig, at uanset at ræve har huler, og himlens fugle har reder, har jeg ikke noget sted at hvile mit hoved?"

157:6.13 (1750.7) "På trods af alt vil jeg sige til jer, at Faderen og jeg er ét. Enhver, der har set mig, har set Faderen. Min Fader arbejder med mig i alle disse anliggender, og han vil aldrig forlade mig alene i min mission, og ligesom jeg aldrig vil svigte dig, når du om kort tid gå ud for at forkynde evangeliet i hele verden.

157:6.14 (1750.8) "Og nu har jeg taget jer afsides med mig og for jer selv en lille stund, så i kan forstå den herlighed og forstå storheden af det liv, som jeg har kaldt jer til: troseventyret for at etablere min Faders rige i menneskehedens hjerter, opbyggelse af min fællesskab af levende forening med sjælene af alle dem, som tror dette evangelium."

157:6.15 (1750.9) Apostlene lyttede i tavshed til disse dristige og sensationelle udsagn; de blev forbløffet. Og de spredte sig i små grupper for at diskutere og overveje mesterens ord. De havde tilstået, at han var Guds Søn, men de kunne ikke forstå den fulde betydning af, hvad de var blevet ført til at gøre.

7. Andreas konference

157:7.1 (1750.10) Denne aften påtog Andreas sig opgaven med at holde en personlig og indgående konference med hver af sine brødre, og han førte frugtbare og opmuntrende samtaler med alle hans medarbejdere undtagen Judas Iskariot. Andreas havde aldrig haft sådan en tæt personligt forhold til Judas som til de andre apostle, og derfor havde han aldrig tænkt at det var af reel betydning, at Judas ikke frit og fortroligt havde relateret til lederen af det apostolske korps. Men nu var Andreas så bekymret for Judas holdning, at han senere på natten efter at alle apostlene sov dybt, opsøgte Jesus og erklærede grunden til sin bekymring for Mesteren. Jesus sagde: "Der er intet galt i, at du kommer til mig med denne sag, Andreas, men vi kan ikke gøre mere; bare fortsætte med at vise denne apostel den største tillid. Og sig ikke noget til hans brødre vedrørende denne snak med mig."

157:7.2 (1751.1) Det var alt Andreas kunne få Jesus til at sige. Altid havde der været noget mærkværdige mellem denne mand fra Judæa og hans brødre fra Galilæa. Judas var blevet chokeret over Johannes Døberens død, dybt såret af Mesterens irettesættelser ved flere lejligheder, skuffet, da Jesus nægtede at blive udråbt til konge, ydmyget, da han flygtede fra farisæerne, irriteret, når han nægtede at vedtage farisæerne udfordring for et tegn, forvirret af hans Mesters afvisning af at ty til demonstrationer af magt, og nu for nylig, deprimeret og til tider modløs af at kassen var tom. Judas savnede også stimulus fra folkemasserne.

157:7.3 (1751.2) Hver og en af de øvrige apostle var også påvirket ligeledes i nogen grad af disse selvsamme prøvelser og bedrøvelse men de elskede Jesus. I det mindste må de have elsket Jesus mere end Judas gjorde, for de fulgte ham til den bitre ende.

157:7.4 (1751.3) Da Judas var fra Judæa, blev han personligt fornærmet over, at Jesus netop havde advaret apostlene til at "passe på farisæernes surdej"; han var tilbøjelig til at se denne erklæring som en skjult reference til sig selv. Men Judas store fejl var, at i stedet for at hengive sig i oprigtigt fællesskab med de åndelige kræfter i universet, når Jesus sendte sine apostle ud for at bede særskilt, hengav han sig igen og igen til tanker om menneskets frygt, mens han fortsatte i at opretholde en subtil tvivl om Jesus mission og gav efter for hans uheldige tendens til følelser af hævn.

157:7.5 (1751.4) Nu ville Jesus tage sine apostle med sig til Hermonbjerget, hvor han havde besluttet sig for, som Guds Søn at begynde den fjerde fase af sin jordiske tjeneste. Nogle af dem havde været til stede ved hans dåb i Jordan og havde været vidne til begyndelsen af hans karriere som Menneskesønnen, og han ønskede at nogle af dem også ville være til stede for at høre, når han fik myndighed til at påtage sig den nye og offentlige rolle som en Guds søn. Derfor sagde han fredag morgen den 12. august til de tolv: "Bring forsyninger og gør jer klar til en tur til bjerget derovre, hvor ånden byder mig at gå for at blive udstyret til færdiggørelsen af mit arbejde på jorden. Og jeg ønsker at tage mine brødre med mig, så de kan blive styrket i de svære tider for at gå igennem denne oplevelse med mig.”

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.