Kapitel 165. Missionen I Peræa Begynder

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 165

Missionen I Peræa Begynder

165:0.1 (1817.1) Tirsdagen den 3. januar år 30 e.Kr. indkaldte Abner, den tidligere leder af Johannes Døberen, de tolv apostle, nasiræer og den tidligere leder af nasiræerskolen i Engedi, og nu leder af riget halvfjerds budbringere, sine medarbejdere og gav dem de sidste instruktioner, inden de blev send ud på en mission til alle byer og landsbyer i Peræa. Denne mission i Peræa fortsatte i næsten tre måneder og var Mesterens sidste tjenestegørelse. Efter dette arbejde gik Jesus direkte til Jerusalem for at passere gennem sin sidste oplevelse i kødet. De halvfjerds, i hvis arbejde Jesus og de tolv apostle til tider deltog, arbejdede i de følgende byer og yderligere i halvtreds andre landsbyer: Zafon, Gadara, Makad, Arbela, Ramat, Edrei, Bosora, Caspin, Mispeh, Gerasa, Ragaba, Sukkot, Amathus, Adam, Penuel, Capitolias, Dion, Hatita, Gadda, Filadelfia, Jogbehah, Gilead, Beth Nimrah, Tyre, Elale, Livias, Heshbon, Kallirrhoe, Beth Peor, Shittim, Sibma, Medeba, Bet-Meon, Areopolis, og Aroer.

165:0.2 (1817.2) Under hele denne tur rundt i Peræa overtog kvindernes korps, nu bestående af toogtres, det meste af arbejdet med plejen af de syge. Dette var den sidste periode af de højere åndelige aspekter af rigets evangelium, og der var derfor et fravær af mirakler. Ingen anden del af Palæstina blev behandlet så grundigt af Jesu apostle og disciple, og ikke i nogen anden region accepterede de bedre klasser af borgere så generelt Mesterens lære.

165:0.3 (1817.3) I Peræa levede der på dette tidspunkt omtrent lige mange ikke-jøder og jøder, efter at jøderne generelt var blevet forflyttet fra disse regioner på Judas Maccabees tid. Peræa var den mest smukke og maleriske provins i hele Palæstina. Jøderne kaldte den almindeligvis for "landet hinsides Jordanfloden."

165:0.4 (1817.4) I denne periode delte Jesus sin tid mellem lejren ved Pella og turer med de tolv for at hjælpe de halvfjerds i de forskellige byer, hvor de underviste og prædikede. Under Abners anvisninger døbte de halvfjerds alle troende, selv om Jesus ikke havde pålagt dem at gøre det.

1. I lejren ved pella

165:1.1 (1817.5) Ved midten af januar var mere end tolv hundrede mennesker samlet i Pella, og Jesus underviste denne folkemængde mindst en gang om dagen, når han var i lejren; som regel talte han klokken ni om morgenen, hvis ikke forhindret af regn. Peter og de andre apostle undervist hver eftermiddag. Aftenerne reserverede Jesus til de sædvanlige sessioner af spørgsmål og svar med de tolv og andre avancerede disciple. I aftengrupperne deltog et gennemsnit på omkring halvtreds mennesker.

165:1.2 (1817.6) I midten af marts, ved det tidspunkt, hvor Jesus begyndte sin rejse mod Jerusalem, bestod den store tilhørsskare, som hver morgen hørte Jesus eller Peter prædike, af over fire tusinde mennesker. Mesteren valgte at afslutte sit arbejde på jorden, da interessen for hans budskab var nået et højdepunkt, det højeste niveau under denne anden eller ikke-mirakuløse fase af rigets spredning. Mens tre fjerdedele af de mange var sandhedssøgere, fandtes der også et stort antal farisæere fra Jerusalem og andre steder, sammen med mange tvivlere og kværulanter.

165:1.3 (1818.1) Jesus og de tolv apostle viet meget af deres tid til folkemængden, der var samlet ved Pella lejren. De tolv viede lidt eller ingen opmærksomhed på feltarbejdet. De gik kun ud med Jesus for at besøge Abners medarbejdere fra tid til anden. Abner var meget fortrolig med hele Peræa distriktet fordi det var det område, hvor hans tidligere mester, Johannes Døberen, havde udført det meste af sit arbejde. Efter påbegyndelsen af missionen i Peræa vendte Abner og de halvfjerds aldrig tilbage til lejren ved Pella.

2. Prædiken om den gode hyrde

165:2.1 (1818.2) Et selskab med over tre hundrede Jerusalem borgere - farisæer og andre - fulgte Jesus nord til Pella, da han i slutningen af tempelindvielsesfesten skyndte sig bort fra de jødiske herskers forvaltningsområde. og det var i tilstedeværelsen af disse jødiske lærere og ledere, og inden for hørevidde af de tolv apostle af Jesus prædikede om "Den gode hyrde". Efter en halv times uformelle drøftelser, sagde Jesus, til en gruppe på omkring et hundrede mennesker:

165:2.2 (1818.3) "I aften, har jeg meget at fortælle jer, og da mange af jer er mine disciple og nogle af jer mine bitre fjender, vil jeg præsentere min undervisning i en lignelse, så enhver kan tage for sig selv, det som jeres hjerter er modtagelige for.

165:2.3 (1818.4) "I aften, her foran mig er mennesker, der er villige til at dø for mig, og for dette evangelium, og nogle vil tilbyde sig selv i de kommende år; og her er også nogle af jer, der er slaver af traditionen og som har fulgt efter mig ned fra Jerusalem, og som sammen med jeres formørkede og illusoriske ledere, søger at dræbe Menneskesønnen. Det liv jeg nu lever i kødet skal dømme jer begge, de sande hyrder og de falske hyrder. Hvis den falske hyrde var blind, ville han være uden synd, men du påstår, at du ser. Du hævder at være lærere i Israel, og derfor forbliver din synd over dig.

165:2.4 (1818.5) "Når faren truer samler den sande hyrde sin flok ind i folden for natten. Og når daggryet kommer, går han ind i folden ved døren, og når han kalder, kender fårene hans stemme. Enhver hyrde, som kommer ind i fårefolden på anden måde end gennem døren er en tyv og en røver. Den sande hyrde kommer ind i folden, efter at dørvogteren har åbnet porten for ham, og hans får, som kender hans røst, kommer ud på ordet; og når de som er hans, således er kommet ud, går den sande hyrde foran dem; han går forrest og fårene følger ham. Hans får følge ham, fordi de kender hans røst; en fremmed vil de ikke følge. De flygter fra den fremmede, fordi de ikke kender hans røst. Den folkemængde, der har samlet sig om os her, er som får uden en hyrde, men når vi taler med dem, kender de hyrdens røst, og de følger os. I det mindste dem, der hungrer efter sandhed og tørst efter retfærdighed gør det. Nogle af jer er ikke af min fold; du kan ikke genkende min stemme og følge mig. Og fordi I er falske hyrder, kender fårene ikke jeres stemme og vil ikke følge jer."

165:2.5 (1819.1) Da Jesus havde fortalt dette lignelse, var der ingen som spurgte ham flere spørgsmål. Efter et stykke tid fortsatte han og begyndte at diskutere lignelsen:

165:2.6 (1819.2) "Du, som ønsker at være hjælpehyrde for min Faders flokke skal ikke kun være værdige ledere, men du skal også fodre flokken med god mad. Du er ikke sande hyrder, medmindre du leder dine flokke til grønne enge og rolige vande.

165:2.7 (1819.3) "Og nu, for ikke at nogle af jer alt for let skal forstår denne lignelse, tilkendegiver jeg at jeg er både døren til Faderens fårefold og samtidig den sande hyrde af min Faders flokke. Hver hyrde, der søger at komme ind i folden, uden mig, skal fejle, og fårene vil ikke høre hans stemme. Jeg er porten, sammen med dem, der tjener med mig. Enhver sjæl, der kommer ind på den evige vej ved hjælp af hvad jeg har skabt og ordineret, skal frelses og fortsætter indtil opnåelsen af de evige græsgange i Paradiset.

165:2.8 (1819.4) "Men jeg er også den sande hyrde, der er villig til at give sit liv for sine får. Tyven bryder ind i folden kun for at stjæle, dræbe og ødelægge; men jeg er kommet, at I alle skal have liv, og have det i overflod. Den, der er en daglejer flygter når faren opstår og lade fårene være spredt og ødelagt, men den sande hyrde vil ikke flygte, når ulven kommer. Han beskytter sin flok, og om nødvendigt giver sit liv for sine får. Sandelig, sandelig siger jeg jer, venner og fjender, jeg er den sande hyrde; jeg kender min egne og min egne kender mig. Jeg vil ikke flygte når faren er foran mig. Jeg vil gennemføre denne min tjeneste for at opfylde Faderens vilje, og jeg vil ikke svigte flokken, som Faderen har betroet i min varetægt.

165:2.9 (1819.5) "Men jeg har mange andre får som ikke hører til denne fold, og disse ord er sande, ikke kun for denne verden. Disse andre får høre også min stemme og genkender den, og jeg har lovet Faderen, at de alle skal bringes i en fold, et broderskab af Guds sønner. Og da skal alle kende en røst af en hyrde, den sande hyrde, og anerkende Gud som Fader.

165:2.10 (1819.6) "Og så skal du vide, hvorfor Faderen elsker mig og har lagt alle sine flokke på dette område i mine hænder for omsorg. Det er fordi Fader ved, at jeg ikke vil tøve med at beskytte fårefolden, at jeg ikke svigter mine får, og jeg om nødvendigt ikke vil tøve med at give mit liv i tjeneste hos hans mangfoldige flokke. Men vel at mærke, hvis jeg giver mit liv, vil jeg tage det tilbage. Intet menneske og ingen anden skabning kan tage mit liv. Jeg har ret og magt til at nedlægge mit liv, og jeg har den samme magt og ret til at tage det op igen. Du kan ikke forstå dette, men jeg fik sådan myndighed fra min Fader selv før denne verden blev."

165:2.11 (1819.7) Da de hørte disse ord, blev hans apostle forvirrede, hans disciple var forbløffede, mens farisæerne fra Jerusalem og rundt omkring gik ud i natten og sagde: "Han er enten gal eller og så er han besat." Men selv nogle af lærerne fra Jerusalem sagde "Han taler som en, der har myndighed; Endvidere har man nogensinde set en, der er besat af en dæmon åbne øjnene på en mand født blind, og gøre alle disse vidunderlige ting, som denne mand har gjort?"

165:2.12 (1819.8) Næste morgen bekendte omkring halvdelen af disse jødiske lærere deres tro på Jesus, og den anden halvdel vendte i forfærdelse tilbage til Jerusalem og deres hjem.

3. Sabbatsprædiken ved pella

165:3.1 (1819.9) Ved udgangen af januar udgjorde folkeskarerne på Sabbateftermiddagene næsten tre tusinde mennesker. Lørdagen den 28. januar holdt Jesus den mindeværdige prædiken om "Tillid og Åndelig beredskab." Efter indledende bemærkninger af Simon Peter, sagde Mesteren:

165:3.2 (1820.1) "Hvad jeg mange gange har sagt til mine apostle og til mine disciple, erklærer jeg nu til denne folkeforsamling: Pas på farisæernes surdej, som er hykleri, født af fordomme og plejes i traditionel trældom, selv om mange af disse farisæere er ærlige i deres hjerter og nogle af dem opholder sig her som mine disciple. Snart vil I alle forstå min undervisning, for der er ikke noget skjult, som ikke skal blive åbenbaret. Det, som nu er skjult for dig, skal blive gjort kendt, når Menneskesønnen har afsluttet sin mission på jorden i kødet.

165:3.3 (1820.2) "Snart, meget snart, vil det, som vore fjender nu planlægger i hemmelighed og i mørke bringes frem i lyset og blive udråbt fra hustagene. Men jeg siger jer, mine venner, lad jer ikke skræmme af dem, når de forsøger at dræbe Menneskesønnen. Frygt ikke dem, der, selv om de er i stand til at dræbe kroppen, men som siden ikke har nogen magt over dig. Jeg opfordrer jer til ikke at frygte nogen, i himlen eller på jorden, men at glæde sig i viden om ham, som har magt til at levere dig fra al uretfærdighed og til at præsentere dig ulastelige for domstolen af et univers.

165:3.4 (1820.3) "Er ikke fem spurve solgt for to øre? Og dog, eksistere ingen af disse fugle, der flyver rundt og leder efter deres mad, uden at Faderen, som er kilden til alt liv ved det. For serafvogterne er selv hårene på dit hoved nummereret. Og hvis alt dette er sandt, hvorfor skulle du leve i frygt for de mange småting, der kommer op i dit daglige liv? Jeg siger jer: Vær ikke bange, du er mere værd end mange spurve.

165:3.5 (1820.4) "Alle jer, der har haft modet til at stå over for mennesker og bekende troen på mit evangelium, vil jeg på nuværende tidspunkt anerkende, over for himlens engle; men den som over for mennesker bevidst benægter sandheden i min undervisning skal selv fornægtes af hans skæbnevogter foran himlens engle.

165:3.6 (1820.5) "Sig hvad du vil om Menneskesønnen, så skal det tilgives dig; men den, som drister sig til at bespotte Gud skal næppe finde tilgivelse. Når mennesker går så langt som bevidst at tilskrive Guds gerninger til de onde kræfter, vil sådanne bevidste oprørere næppe søge tilgivelse for deres synder.

165:3.7 (1820.6) "Og når vore fjender bringer dig for synagogernes herskere, og for andre høje myndigheder, vær ikke bekymret for, hvad du skal sige og vær ikke bekymrede for, hvordan du skal besvare deres spørgsmål, for den ånd, der bor inden i dig vil helt sikkert lære dig i selvsamme øjeblik, hvad du skal sige til ære for rigets evangelium.

165:3.8 (1820.7) "Hvor længe vil du tøve i ubeslutsomhedens dal? Hvorfor stopper du mellem to opfattelser? Hvorfor skulle nogen jøde eller ikke-jøde tøve med at acceptere den gode nyhed, at han er søn af den evige Gud? Hvor lang tid vil det tage os at overtale dig til med glæde at tage del i din åndelige arv? Jeg kom til denne verden for at åbenbare Faderen til dig og føre dig til Faderen. Den første ting, har jeg gjort, men det sidste kan jeg ikke gøre uden dit samtykke; Faderen tvinger aldrig nogen til at komme ind i riget. Invitationen har altid været og vil altid være: Hvem som vil, lad ham komme og frit drikke af livets vand."

165:3.9 (1820.8) Da Jesus var færdig med at tale, gik mange ud for at blive døbt af apostlene i Jordanfloden, mens han lyttede til de spørgsmål, der blev stillet af dem, der blev.

4. At dele arven

165:4.1 (1821.1) Mens apostlene døbte troende, talte Mesteren med dem, der tøvede. En ung mand sagde til ham: ”Mester, min far døde og efterlod et stor formue til mig og min bror, men min bror nægter at give mig, hvad der tilhører mig. Vil du derfor sige til min bror at dele arven med mig?" Jesus var mildt fornærmet over at denne materialistiske unge ville bringe et sådan økonomisk spørgsmål til diskussion, men han benyttede lejligheden til yderligere instruktion. Jesus sagde: "Menneske, hvem har gjorde mig til voldgiftsmand over jer? Hvor fik du den idé, at jeg giver opmærksomhed på denne verdens materielle anliggender?" Så vendte han sig til alle, der stod omkring ham og sagde: "Tag agt og hold jer fri fra begærlighed; et menneskes liv består ikke i overflod af de ting, det ejer. Lykke kommer ikke fra magten af rigdom og glæde udspringer ikke fra rigdomme. Rigdom er ikke i sig selv en forbandelse, men kærligheden til rigdomme fører mange gange til en sådan hengivenhed til de ting i denne verden, at sjælen bliver blind for de åndelige realiteter til de smukke attraktioner i Guds rige på jorden og til glæden ved evigt liv i himlen.

165:4.2 (1821.2) "Lad mig fortælle dig en historie om en rig mand, hvis marker havde båret rigtig god høst. Da han var blevet meget rig, begyndte han at ræsonnere med sig selv og sagde: Hvad skal jeg gøre med alle mine rigdomme.? Jeg har nu så meget, at jeg ikke har noget sted at opbevare min rigdom.' Og da han havde funderet over sit problem, sagde han: "Dette vil jeg gøre: Jeg vil nedbryde mine lader og bygge dem større, så jeg får masser af plads til at opbevare mine afgrøder og mine varer. Så kan jeg sige til min sjæl: Min ven, du er sørget godt for mange år fremover. Nu kan du tage det roligt: spis, drik, og vær glad, for du er rig og velforsynet.

165:4.3 (1821.3) "Men den rige mand var også dum. Mens han sørgede for de materielle behov i hans sind og hans krop, havde han undladt at samle skatte i himlen for åndens tilfredshed og sjælens frelse. Og siden fik han ikke engang fornøjelsen af at indtage sin hamstrede rigdom, for den samme nat blev hans sjæl krævet af ham. Den nat kom de røvere, der brød ind i huset for at dræbe ham, og efter at de havde plyndret hans stalde, brændte de resten. Og for den del af ejendommen, der undslap røverne begyndte hans arvinger at kæmpe indbyrdes. Denne mand samlede skatte for sig selv på jorden, men han var ikke rig i Gud."

165:4.4 (1821.4) Jesus behandlede den unge mand og hans arv på denne måde, fordi han vidste, at hans problemer var begærlighed. Selv om dette ikke havde været tilfældet, ville Mesteren ikke have blandet sig, for han blandede sig aldrig i sine apostles, langt mindre hans disciples verdslige anliggender.

165:4.5 (1821.5) Da Jesus var færdig med sin historie stod en anden mand op og spurgte ham: "Mester, jeg ved, at dine apostle har solgt alle deres jordiske ejendele for at følge dig, og at de har alle ting tilfælles ligesom esserne, men ville du have at alle os som er dine disciple gør det samme? Er det en synd at besidde ærlig rigdom?" Og Jesus svarede på dette spørgsmål: "Min ven, det er ingen synd at have hæderlig rigdom; men det er en synd, hvis du gør dine materielle rigdomme til skatte, som kan absorbere dine interesser og aflede dine følelser fra hengivenhed til de åndelige sysler i riget. Der er ingen synd i at have ærlige besiddelser på jorden forudsat at din skat er i himlen, for hvor din skat er der vil dit hjerte være. Der er stor forskel på rigdom, som fører til grådighed og egoisme, og som er ejet og distribueret i en ånd af forvaltning af dem, der har en overflod af jordiske ejendele, og som så gavmildt bidrager til levebrødet for dem, der vie al deres energi til rigets arbejde. Mange af jer, der er her, og uden penge får mad og logi i telt byen derhenne, fordi generøse mænd og kvinder med midler har givet til jeres vært, David Zebedæus til sådanne formål.

165:4.6 (1822.1) "Men glem aldrig, at rigdom i sidste ende er fordærvelig. Kærligheden til rigdom skjuler og alt for ofte ødelægger selv det åndelige syn. Underlæg jer ikke faren for at rigdom bliver, ikke din tjener, men din herre."

165:4.7 (1822.2) Jesus underviste eller tolereret aldrig en manglende forudseenhed, lediggang, ligegyldighed over for at give de fysiske nødvendigheder til ens egen familie, eller afhængighed af almisser. Men han underviste, at det materielle og tidsmæssige skal underordnes sjælens velfærd og den åndelige naturs fremskridt i himlen.

165:4.8 (1822.3) Så, mens mennesker gik ned til floden for at bevidne de døbte, kom den førstnævnte mand hen til Jesus for at tale privat om sin arv, da han syntes at Jesus havde behandlet ham hårdt; og da Mesteren igen havde hørt ham, svarede han: "Min søn, hvorfor går du glip af muligheden for at ernære dig af livets brød på en dag som denne, for at forkæle din begærlige disposition? Ved du ikke, at de jødiske arvelove vil blive retfærdigt administreret hvis du går med din klage til retten i synagogen? Kan du ikke se, at mit arbejde har at gøre med at sikre, at du kender til din himmelske arv? Har du ikke læst i skriften: "Hvor er han der med sin forsigtighed og med meget nærig ånd bliver rig, og dette vil være hans belønning: Selv om han siger, at han fandt hvile og nu skal kunne spise af sine varer, men han ved dog ikke hvad tiden vil gøre for ham, og desuden, at han skal efterlade alle disse ting til andre, når han dør. "Har du ikke læst buddet: Du må ikke begære." og igen: "De har spist og blevet mætte og fede, og derefter vender de sig til andre guder. "Har du læst i salmerne, at "Herren afskyr den begærlige," og at "den smule, den retfærdige har, er bedre end mange ugudeliges rigdomme." "Hvis rigdomme samles, sæt dem ikke i dit hjerte. "Har du læst stedet hvor Jeremias sagde: "Lad ikke den rige forherlige sig i sin rigdom; og Ezekiel talte sandt, da han sagde: "Med munden opfører de et show af kærlighed, men deres hjerter søger kun deres egen gevinst."

165:4.9 (1822.4) Jesus sendte den unge mand væk med ordene: "Min søn, hvad gavner det dig, hvis du vinder hele verden og mister din egen sjæl?"

165:4.10 (1822.5) Til en anden som stod i nærheden og spurgte, hvilken slags stilling de rige ville have på dommens dag, svarede han: "Jeg er ikke kommet for at dømme hverken rige eller fattige, men det liv menneskerne lever vil sidde til doms over alle. Uanset andet som kan vedrøre de rige i dommen, skal mindst tre spørgsmål besvaret af alle, der får stor rigdom, nemlig:

165:4.11 (1822.6) "1. Hvor meget rigdom har du akkumuleret?

165:4.12 (1822.7) "2. Hvordan fik du denne rigdom?

165:4.13 (1822.8) "3. Hvordan brugte du din formue? "

165:4.14 (1822.9) Da gik Jesus ind i sit telt for at hvile et stykke tid, før aftensmaden. Da apostlene var færdig med at døbe, kom de også og ville have talt med ham om rigdom på jorden og en skat i himlen, men han sov.

5. Samtalen med apostlerne om rigdom

165:5.1 (1823.1) Da Jesus og de tolv, den aften efter aftensmaden samledes for deres daglige konference, spurgte Andreas: "Mester, mens vi døbte de troende, talte du mange ord til den tilbageblevne folkemængde, som vi ikke hørte.? Vil du gerne gentage disse ord til vores fordel?" Som svar på Andreas anmodning sagde Jesus:

165:5.2 (1823.2) "Ja, Andreas, jeg vil tale til jer om disse spørgsmål af rigdom og selvforsyning, men mine ord til jer, som er apostlene, skal være lidt forskellige fra dem, som jeg har sagt til disciplene og de mange, eftersom at I forlod alt, ikke kun at følge mig, men for at blive ordineret som rigets ambassadører. I har allerede haft flere års erfaring, og I ved, at Faderen, hvis rige I forkynder, ikke vil svigte jer. I har dedikeret jeres liv til tjeneste for riget, bliv derfor ikke nervøse eller bekymret over de jordiske anliggender i livet, mad og drikke til at leve af eller tøj til at sætte på kroppen. Sjælens velfærd er mere end mad og drikke; fremskridt i ånden er meget mere end behovet for tøj. Når du er fristet til at tvivle på om jeres opretholdelse er tryg, tænk på ravnene: de sår ikke, høster ikke eller samler ikke i lader, og alligevel tilvejebringer Faderen føde til hver eneste af dem, der søger det. Og hvor meget mere værdifulde er du ikke end mange fugle! Desuden kan alt din angst eller din bekymrende tvivl ikke gøre noget for at opfylde dine materielle behov. Hvem af jer kan ved angst føje en håndsbredde til sin vækst eller en dag til sit liv? Da I ikke kan påvirke sådanne ting, hvorfor spilder i så ængstelige tanker til nogen af disse problemer?

165:5.3 (1823.3) "Tænk på liljerne, hvordan de vokser; de slider ikke, de spinder heller ikke; men jeg siger dig, ikke engang Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem. Hvis Gud giver sådanne klæder til græsset på marken, som er i live i dag og i morgen er skåret ned og kastet i ilden, vil han så ikke meget mere klæde dig, det himmelske riges ambassadører? O, I trossvage! Når I helhjertet helliger jer til at forkynde rigets evangelium, bør i ikke have tvivlsomme sind når det gælder opretholdelsen af jer selv eller de familier, i forlod. Hvis I virkelig seriøst dedikere jeres liv til evangeliet, vil du leve af evangeliet. Hvis du kun er troende disciple, skal du tjene dit eget brød og bidrage til opretholdelse af alle, der underviser og prædiker og helbreder. Hvis du er bekymret for dit brød og vand, hvori adskiller I jer da fra de nationer i verden, der så flittigt søger sådanne nødvendigheder? Hellige jer til jeres arbejde, i tro på, at både Faderen og jeg ved, at du har brug for alt dette. Lad mig en gang for alle forsikre dig, at hvis I dedikere jeres liv til rigets arbejde, skal alle dine reelle behov blive tilgodeset. Søg det som er større og det mindre vil blive fundet deri; bed om det himmelske, og det jordiske inkluderes. Skyggen er sikker på at følge stoffet.

165:5.4 (1823.4) "I er kun en lille gruppe, men hvis I har tro, hvis man ikke vil snuble i frygt, erklærer jeg, at det er min Faders velbehagelighed at give jer dette rige. Du har samlet dine skatte et sted hvor pungen ikke ældes, hvor ingen tyv kan nå og ingen møl ødelægger dem. Og som jeg sagde til folk, hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

165:5.5 (1824.1) "Men i det arbejde, som er lige foran os, og i det, som stadig er til dig, efter at jeg er gået til Faderen, vil du blive sørgeligt prøvet. I må alle være på vagt mod frygt og tvivl. Hver eneste af jer, forbered jeres sind på styrke og hold jeres lamper brændende. Vær som mænd der venter på at deres herre kommer hjem fra bryllupsfesten, så i hurtigt kan åbne, når han kommer og banker. Sådanne vagtsomme tjenere er velsignet af herren, der finder dem trofaste på sådan et stort øjeblik. Så lader herren tjenerne sidde ned, mens han selv tjener dem. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, at en krise er nært forestående i jeres liv, og det påhviler jer at se og være klar.

165:5.6 (1824.2) "I ved godt, at ingen ville lade et indbrud finder sted i sit hus, hvis han vidste, hvornår tyven kom. Vær også på vagt for jer selv, for i en time, når I mindst venter det, og på en måde, som I ikke kan forestille jer, skal Menneskesønnen afrejse."

165:5.7 (1824.3) I et par minutter sad de tolv tavse. Nogle af disse advarsler, havde de hørt før, men ikke i den sammenhæng, som de denne gang fik dem præsenteret.

6. Svaret på peters spørgsmål

165:6.1 (1824.4) Da de sad der og tænkte, spurgte Simon Peter: "Fortæller du denne lignelse for os, dine apostle, eller er det for alle disciplene" Jesus svarede:

165:6.2 (1824.5) "I prøvningens time afsløres en menneskes sjæl; prøvningen beskriver, hvad der egentlig er i hjertet. Når den ansatte er testet og bevist duelig så kan herren i huset sætte sådan en tjener over sin husstand og i sikkert tillid til at denne trofaste forvalter ser, at hans børn fodres og plejes. Ligeledes skal jeg snart vide, hvem der kan blive betroet velfærd af mine børn efter jeg er vendt tilbage til Faderen. Ligesom herren i huset sætter den sande og prøvet tjener over anliggender af hans familie, vil jeg ophøje dem, der udholder prøvelserne i denne time i anliggender af mit rige.

165:6.3 (1824.6) "Men hvis tjeneren er doven og i sit hjerte begynder at tænke: "Det vil tage tid, før min herre kommer ' og begynder at behandle sine medtjenere dårligt og spiser og drikker med de berusede, så vil hans herre kommer på et tidspunkt, hvor han ikke ventede på ham, og da herren finder, at han er upålidelig, vil kaste ham ud i unåde. Derfor gør i klogt i at forberede jer til den dag, hvor I pludselig og uventet modtager besøg. Husk, at I har modtaget meget; derfor kræves der meget af jer. Den barske virkelighed er ved at komme tættere på jer. Jeg har en dåb som jeg må blive døbt med, og jeg er på vagt, indtil dette er gennemført. I prædiker fred på jorden, men min mission vil ikke bringe fred i menneskernes materielle anliggender - i hvert fald ikke i den nærmeste fremtid. Splittelse kan kun være resultatet, hvor to medlemmer af en familie tror på mig og tre medlemmer afviser dette evangelium. Venner, familie og pårørende vil bliver sat op mod hinanden af det evangelium I prædiker. Det er sandt, at alle disse troende vil have en stor og bestående fred i deres eget hjerte, men fred på jorden vil ikke komme, før alle er villige til at tro på, og kan kræve sin glorværdige arv som Guds sønner. Gå alligevel ud i hele verden og forkynd dette evangelium for alle nationer, til hver mand, kvinde og barn."

165:6.4 (1824.7) Så sluttede en arbejdsfyldt sabbatdag. Næste morgen kom Jesus og de tolv til byerne i det nordlige Peræa for at besøge de halvfjerds som arbejdede i disse regioner under Abners ledelse.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.