Kapitelrubriker

   
   Red Jesus Text: | Av    Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Kapitelrubriker

Kapitel . Titel . Författare

000. Förord . En Gudomlig Rådgivare

DEL I
Centraluniversumet och superuniverserna

001. Den Universelle Fadern . En Gudomlig Rådgivare
002. Guds väsen . En Gudomlig Rådgivare
003. Guds egenskaper . En Gudomlig Rådgivare
004. Guds förhållande till universum . En Gudomlig Rådgivare
005. Guds förhållande till individen . En Gudomlig Rådgivare
006. Den Evige Sonen . En Gudomlig Rådgivare
007. Den Evige Sonens förhållande till universum . En Gudomlig Rådgivare
008. Den Oändlige Anden . En Gudomlig Rådgivare
009. Den Oändlige Andens förhållande till universum . En Gudomlig Rådgivare
010. Paradistreenigheten . En Universell Censor
011. Den Eviga Paradisön . En Visdomens Fulländare
012. Universernas universum . En Visdomens Fulländare
013. Paradisets heliga sfärer . En Visdomens Fulländare
014. Det centrala och gudomliga universumet . En Visdomens Fulländare
015. De sju superuniverserna . En Universell Censor
016. De sju Härskarandarna . En Universell Censor
017. De sju grupperna av suprema andar . En Gudomlig Rådgivare
018. De suprema treenighetspersonligheterna . En Gudomlig Rådgivare
019. De jämställda varelserna med treenighetsursprung . En Gudomlig Rådgivare
020. Guds Paradissöner . En Visdomens Fulländare
021. Paradisets Skaparsöner . En Visdomens Fulländare
022. Guds Treenigade Söner . En Mäktig Budbärare
023. De Ensamma Budbärarna . En Gudomlig Rådgivare
024. Den Oändlige Andens högre personligheter . En Gudomlig Rådgivare
025. Rymdens budbärarskaror . En med Stor Auktoritet
026. Det centrala universumets omvårdande andar . En Visdomens Fulländare
027. Första gradens Supernafer och deras verksamhet . En Visdomens Fulländare
028. De omvårdande andarna i superuniverserna . En Mäktig Budbärare
029. Styrkeledarna i universum . En Universell Censor
030. Personligheterna i storuniversum . En Mäktig Budbärare
031. Finalitkåren . En utan Namn och Nummer

DEL II
Lokaluniversumet

Kapitel . Titel . Författare

032. Evolutionen av lokaluniverser . En Mäktig Budbärare
033. Administrationen av lokaluniversumet . Ärkeänglarnas ledare
034. Lokaluniversumets Moderande . En Mäktig Budbärare
035. Guds Söner i lokaluniversumet . Ärkeänglarnas ledare
036. Livsbärarna . En Vorondadekson
037. Lokaluniversumets personligheter . En Lysande Aftonstjärna
038. Lokaluniversumets omvårdande andar . En Melkisedek
039. De serafiska skarorna . En Melkisedek
040. Guds uppstigande söner . En Mäktig Budbärare
041. Lokaluniversumets fysiska aspekter . En Ärkeängel
042. Energi – sinne och materia . En Mäktig Budbärare
043. Konstellationerna . Malavatia Melkisedek
044. De himmelska artisanerna . En Ärkeängel
045. Administrationen av lokalsystemet . En Melkisedek
046. Lokalsystemets högkvarter . En Ärkeängel
047. De sju mansoniavärldarna . En Lysande Aftonstjärna
048. Morontialivet . En Ärkeängel
049. De bebodda världarna . En Melkisedek
050. Planetprinsarna En andra gradens . Lanonandek
051. De planetariska Adamerna En andra gradens . Lanonandek
052. De dödligas planetariska epoker . En Mäktig Budbärare
053. Lucifers uppror . Manovandet Melkisedek
054. Problem i anslutning till Lucifers uppror . En Mäktig Budbärare
055. Ljusets och livets sfärer . En Mäktig Budbärare
056. Universell enhet . En Mäktig Budbärare och Makiventa Melkisedek

DEL III
Urantias historia

Kapitel . Titel . Författare

057. Urantias ursprung . En Livsbärare
058. Livets etablering på Urantia . En Livsbärare
059. Det marina livsskedet på Urantia . En Livsbärare
060. Urantia under det tidiga landbaserade livets skede . En Livsbärare
061. Däggdjurens skede på Urantia . En Livsbärare
062. Urmänniskans första raser . En Livsbärare
063. Den första människofamiljen . En Livsbärare
064. De evolutionära färgade raserna . En Livsbärare
065. Övervakningen av evolutionen . En Livsbärare
066. Urantias Planetprins . En Melkisedek
067. Det planetariska upproret . En Melkisedek
068. Civilisationens gryning . En Melkisedek
069. Människans första institutioner . En Melkisedek
070. Utvecklingen av människans statsskick . En Melkisedek
071. Statens utveckling . En Melkisedek
072. Statsstyret på en grannplanet . En Melkisedek
073. Edens lustgård . Solonia
074. Adam och Eva . Solonia
075. Adams och Evas försumlighet . Solonia
076. Den andra lustgården . Solonia
077. Mellanvarelserna . En Ärkeängel
078. Den violetta rasen efter Adams dagar . En Ärkeängel
079. Anditernas utbredning i Orienten . En Ärkeängel
080. Anditernas utbredning i västerlandet . En Ärkeängel
081. Den nutida civilisationens utveckling . En Ärkeängel
082. Äktenskapets utveckling . Serafernas ledare
083. Äktenskapsinstitutionen . Serafernas ledare
084. Äktenskap och familjeliv . Serafernas ledare
085. Gudsdyrkans ursprungskällor . En Lysande Aftonstjärna
086. Religionens tidigaste utveckling . En Lysande Aftonstjärna
087. Vålnadskulterna . En Lysande Aftonstjärna
088. Fetischer, trollmedel och magi . En Lysande Aftonstjärna
089. Synd, offer och försoning . En Lysande Aftonstjärna
090. Schamanism – medicinmän och präster . En Melkisedek
091. Bönens utveckling . Mellanvarelsernas ledare
092. Religionens senare utveckling . En Melkisedek
093. Makiventa Melkisedek . En Melkisedek
094. Melkisedeks förkunnelse i Orienten . En Melkisedek
095. Melkisedeks förkunnelse i Levanten . En Melkisedek
096. Jahve – hebréernas Gud . En Melkisedek
097. Gudsbegreppets evolution bland hebréerna . En Melkisedek
098. Melkisedeks läror i västerlandet . En Melkisedek
099. Samhälleliga problem i anslutning till religionen . En Melkisedek
100. Religionen i människans erfarenhet . En Melkisedek
101. Religionens verkliga natur . En Melkisedek
102. Den religiösa trons grundvalar . En Melkisedek
103. Den religiösa erfarenhetens verklighet . En Melkisedek
104. Treenighetsbegreppets utveckling . En Melkisedek
105. Gudomen och verkligheten . En Melkisedek
106. Verklighetens universumnivåer . En Melkisedek
107. Tankeriktarnas ursprung och natur . En Ensam Budbärare
108. Tankeriktarnas mission och tjänstgöring . En Ensam Budbärare
109. Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universum . En Ensam Budbärare
110. Riktarnas förhållande till enskilda dödliga . En Ensam Budbärare
111. Riktaren och själen . En Ensam Budbärare
112. Personlighetens överlevnad . En Ensam Budbärare
113. De serafiska ödesväktarna . Serafernas ledare
114. Serafernas planetariska styre . Serafernas ledare
115. Den Suprema Varelsen . En Mäktig Budbärare
116. Den Allsmäktige Supreme . En Mäktig Budbärare
117. Gud den Supreme . En Mäktig Budbärare
118. Suprem och Ultimat – tid och rymd . En Mäktig Budbärare
119. Kristus Mikaels utgivningar . Ledaren för Aftonstjärnorna

DEL IV
Jesu liv och förkunnelse

Kapitel . Titel . Författare

120. Mikaels utgivning på Urantia . Mantutia Melkisedek
121. Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivning . Mellanvarelsekommissionen
122. Jesu födelse och späda barndom . Mellanvarelsekommissionen
123. Jesu tidiga barndom . Mellanvarelsekommissionen
124. Jesu senare barndom . Mellanvarelsekommissionen
125. Jesus i Jerusalem . Mellanvarelsekommissionen
126. De två avgörande åren . Mellanvarelsekommissionen
127. Ungdomsåren . Mellanvarelsekommissionen
128. Jesu tidiga mandomstid . Mellanvarelsekommissionen
129. Jesu senare vuxenliv . Mellanvarelsekommissionen
130. På väg till Rom . Mellanvarelsekommissionen
131. Världens religioner . Mellanvarelsekommissionen
132. Vistelsen i Rom . Mellanvarelsekommissionen
133. Återkomst från Rom . Mellanvarelsekommissionen
134. Mellanåren . Mellanvarelsekommissionen
135. Johannes Döparen . Mellanvarelsekommissionen
136. Dopet och de fyrtio dagarna . Mellanvarelsekommissionen
137. Väntetid i Galiléen . Mellanvarelsekommissionen
138. Utbildningen av rikets budbärare . Mellanvarelsekommissionen
139. De tolv apostlarna . Mellanvarelsekommissionen
140. Ordinationen av de tolv . Mellanvarelsekommissionen
141. Den offentliga verksamheten inleds . Mellanvarelsekommissionen
142. Påsken i Jerusalem . Mellanvarelsekommissionen
143. På väg genom Samarien . Mellanvarelsekommissionen
144. I Gilboa och Dekapolis . Mellanvarelsekommissionen
145. Fyra händelserika dagar i Kafarnaum . Mellanvarelsekommissionen
146. Den första predikoturen i Galiléen . Mellanvarelsekommissionen
147. Ett kort besök i Jerusalem . Mellanvarelsekommissionen
148. Utbildandet av evangelister i Betsaida . Mellanvarelsekommissionen
149. Den andra predikoturen . Mellanvarelsekommissionen
150. Den tredje predikoturen . Mellanvarelsekommissionen
151. Väntan och undervisning vid sjön . Mellanvarelsekommissionen
152. Händelserna som ledde fram till krisen i Kafarnaum . Mellanvarelsekommissionen
153. Krisen i Kafarnaum . Mellanvarelsekommissionen
154. De sista dagarna i Kafarnaum . Mellanvarelsekommissionen
155. På flykt genom norra Galiléen . Mellanvarelsekommissionen
156. Vistelsen i Tyros och Sidon . Mellanvarelsekommissionen
157. I Caesarea Filippi . Mellanvarelsekommissionen
158. Härlighetens berg . Mellanvarelsekommissionen
159. Dekapolisturen . Mellanvarelsekommissionen
160. Rodan från Alexandria . Mellanvarelsekommissionen
161. Fortsatta diskussioner med Rodan . Mellanvarelsekommissionen
162. Vid lövhyddefesten . Mellanvarelsekommissionen
163. Ordinationen av de sjuttio i Magadan . Mellanvarelsekommissionen
164. Tempelinvigningsfesten . Mellanvarelsekommissionen
165. Missionen i Pereen börjar . Mellanvarelsekommissionen
166. Sista besöket i norra Pereen . Mellanvarelsekommissionen
167. Besöket i Filadelfia . Mellanvarelsekommissionen
168. Lasaros uppväcks från de döda . Mellanvarelsekommissionen
169. Den sista undervisningen vid Pella . Mellanvarelsekommissionen
170. Himmelriket . Mellanvarelsekommissionen
171. På väg till Jerusalem . Mellanvarelsekommissionen
172. Färden till Jerusalem . Mellanvarelsekommissionen
173. Måndagen i Jerusalem . Mellanvarelsekommissionen
174. Tisdagsmorgonen i templet . Mellanvarelsekommissionen
175. Det sista talet i templet . Mellanvarelsekommissionen
176. Tisdagskvällen på Olivberget . Mellanvarelsekommissionen
177. Onsdagen – vilodagen . Mellanvarelsekommissionen
178. Den sista dagen i lägret . Mellanvarelsekommissionen
179. Den sista måltiden . Mellanvarelsekommissionen
180. Avskedstalet . Mellanvarelsekommissionen
181. De sista råden och varningarna . Mellanvarelsekommissionen
182. I Getsemane . Mellanvarelsekommissionen
183. Jesus förråds och arresteras . Mellanvarelsekommissionen
184. Inför det judiska rådets domstol . Mellanvarelsekommissionen
185. Rättegången inför Pilatus . Mellanvarelsekommissionen
186. Kort före korsfästelsen . Mellanvarelsekommissionen
187. Korsfästelsen . Mellanvarelsekommissionen
188. Tiden i gravkammaren . Mellanvarelsekommissionen
189. Uppståndelsen . Mellanvarelsekommissionen
190. Jesus uppenbarar sig i morontiagestalt . Mellanvarelsekommissionen
191. Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledare . Mellanvarelsekommissionen
192. Framträdanden i Galiléen . Mellanvarelsekommissionen
193. De sista framträdandena och himmelsfärden . Mellanvarelsekommissionen
194. Sanningens Ande utges . Mellanvarelsekommissionen
195. Efter pingsten . Mellanvarelsekommissionen
196. Jesu tro . Mellanvarelsekommissionen

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved