Kapitelrubriker

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Kapitelrubriker

siffraKapitelFörfattaresida

000FörordEn Gudomlig Rådgivare1

DEL I
Centraluniversumet och superuniverserna

siffraKapitelFörfattaresida

001Den Universelle FadernEn Gudomlig Rådgivare21

002Guds väsenEn Gudomlig Rådgivare33

003Guds egenskaperEn Gudomlig Rådgivare44

004Guds förhållande till universumEn Gudomlig Rådgivare54

005Guds förhållande till individenEn Gudomlig Rådgivare62

006Den Evige SonenEn Gudomlig Rådgivare73

007Den Evige Sonens förhållande till universumEn Gudomlig Rådgivare81

008Den Oändlige AndenEn Gudomlig Rådgivare90

009Den Oändlige Andens förhållande till universumEn Gudomlig Rådgivare98

010ParadistreenighetenEn Universell Censor108

011Den eviga ParadisönEn Visdomens Fulländare118

012Universernas universumEn Visdomens Fulländare128

013Paradisets heliga sfärerEn Visdomens Fulländare143

014Det centrala och gudomliga universumetEn Visdomens Fulländare152

015De sju superuniversernaEn Universell Censor164

016De sju HärskarandarnaEn Universell Censor184

017De sju grupperna av Suprema AndarEn Gudomlig Rådgivare197

018De suprema treenighetspersonligheternaEn Gudomlig Rådgivare207

019De jämlika varelserna med treenighetsursprungEn Gudomlig Rådgivare214

020Guds ParadissönerEn Visdomens Fulländare223

021Paradisets SkaparsönerEn Visdomens Fulländare234

022Guds treenigade sönerEn Mäktig Budbärare243

023De Ensamma BudbärarnaEn Gudomlig Rådgivare256

024Den Oändlige Andens högre personligheterEn Gudomlig Rådgivare264

025Rymdens budbärarskarorEn med Stor Auktoritet273

026Det centrala universumets omvårdande andarEn Visdomens Fulländare285

027Första gradens Supernafer och deras verksamhetEn Visdomens Fulländare298

028De omvårdande andarna i superuniversernaEn Mäktig Budbärare306

029Styrkeledarna i universumEn Universell Censor319

030Personligheterna i storuniversumEn Mäktig Budbärare330

031FinalitkårenEn utan Namn och Nummer345

DEL II
Lokaluniversumet

siffraKapitelFörfattaresida

032Evolutionen av lokaluniverserEn Mäktig Budbärare357

033Administrationen av lokaluniversumetÄrkeänglarnas ledare366

034Lokaluniversumets ModerandeEn Mäktig Budbärare374

035Guds Söner i lokaluniversumetÄrkeänglarnas ledare384

036LivsbärarnaEn Vorondadekson396

037Lokaluniversumets personligheterEn Lysande Aftonstjärna406

038Lokaluniversumets omvårdande andarEn Melkisedek418

039De serafiska skarornaEn Melkisedek426

040Guds uppstigande sönerEn Mäktig Budbärare443

041Lokaluniversumets fysiska aspekterEn Ärkeängel455

042Energi — sinne och materiaEn Mäktig Budbärare467

043KonstellationernaMalavatia Melkisedek485

044De himmelska artisanernaEn Ärkeängel497

045Administrationen av lokalsystemetEn Melkisedek509

046Lokalsystemets högkvarterEn Ärkeängel519

047De sju mansoniavärldarnaEn Lysande Aftonstjärna530

048MorontialivetEn Ärkeängel541

049De bebodda världarnaEn Melkisedek559

050PlanetprinsarnaLanonandek572

051De planetariska AdamernaLanonandek580

052De dödligas planetariska epokerEn Mäktig Budbärare589

053Lucifers upprorManovandet Melkisedek601

054Problem i anslutning till Lucifers upprorEn Mäktig Budbärare613

055Ljusets och livets sfärerEn Mäktig Budbärare621

056Universell enhetEn Mäktig Budbärare och Makiventa Melkisedek637

DEL III
Urantias historia

siffraKapitelFörfattaresida

057Urantias ursprungEn Livsbärare651

058Livets etablering på UrantiaEn Livsbärare664

059Det marina livsskedet på UrantiaEn Livsbärare672

060Urantia under det tidiga landbaserade livets skedeEn Livsbärare685

061Däggdjurens skede på UrantiaEn Livsbärare693

062Urmänniskans första raserEn Livsbärare703

063Den första människofamiljenEn Livsbärare711

064De evolutionära färgade rasernaEn Livsbärare718

065Övervakningen av evolutionenEn Livsbärare730

066Urantias PlanetprinsEn Melkisedek741

067Det planetariska upproretEn Melkisedek754

068Civilisationens gryningEn Melkisedek763

069Människans första institutionerEn Melkisedek772

070Utvecklingen av människans statsskickEn Melkisedek783

071Statens utvecklingEn Melkisedek800

072Statsstyret på en grannplanetEn Melkisedek808

073Edens lustgårdSolonia821

074Adam och EvaSolonia828

075Adams och Evas försumlighetSolonia839

076Den andra lustgårdenSolonia847

077MellanvarelsernaEn Ärkeängel855

078Den violetta rasen efter Adams dagarEn Ärkeängel868

079Anditernas utbredning i OrientenEn Ärkeängel878

080Anditernas utbredning i västerlandetEn Ärkeängel889

081Den nutida civilisationens utvecklingEn Ärkeängel900

082Äktenskapets utvecklingSerafernas ledare913

083ÄktenskapsinstitutionenSerafernas ledare922

084Äktenskap och familjelivSerafernas ledare931

085Gudsdyrkans ursprungskällorEn Lysande Aftonstjärna944

086Religionens tidigaste utvecklingEn Lysande Aftonstjärna950

087VålnadskulternaEn Lysande Aftonstjärna958

088Fetischer, trollmedel och magiEn Lysande Aftonstjärna967

089Synd, offer och försoningEn Lysande Aftonstjärna974

090Schamanism — medicinmän och prästerEn Melkisedek986

091Bönens utvecklingMellanvarelsernas ledare994

092Religionens senare utvecklingEn Melkisedek1003

093Makiventa MelkisedekEn Melkisedek1014

094Melkisedeks förkunnelse i OrientenEn Melkisedek1027

095Melkisedeks lära i LevantenEn Melkisedek1042

096Jahve — hebréernas GudEn Melkisedek1052

097Gudsbegreppets evolution bland hebréernaEn Melkisedek1062

098Melkisedeks läror i västerlandetEn Melkisedek1077

099Samhälleliga problem i anslutning till religionenEn Melkisedek1086

100Religionen i människans erfarenhetEn Melkisedek1094

101Religionens verkliga naturEn Melkisedek1104

102Den religiösa trons grundvalarEn Melkisedek1118

103Den religiösa erfarenhetens verklighetEn Melkisedek1129

104Treenighetsbegreppets utvecklingEn Melkisedek1143

105Gudomen och verklighetenEn Melkisedek1152

106Verklighetens universumnivåerEn Melkisedek1162

107Tankeriktarnas ursprung och naturEn Ensam Budbärare1176

108Tankeriktarnas mission och tjänstgöringEn Ensam Budbärare1185

109Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universumEn Ensam Budbärare1195

110Riktarnas förhållande till enskilda dödligaEn Ensam Budbärare1203

111Riktaren och själenEn Ensam Budbärare1215

112Personlighetens överlevnadEn Ensam Budbärare1225

113De serafiska ödesväktarnaSerafernas ledare1241

114Serafernas planetariska styreSerafernas ledare1250

115Den Suprema VarelsenEn Mäktig Budbärare1260

116Den allsmäktige supremeEn Mäktig Budbärare1268

117Gud den SupremeEn Mäktig Budbärare1278

118Suprem och Ultimat — tid och rymdEn Mäktig Budbärare1294

119Kristus Mikaels utgivningarLedaren för Aftonstjärnorna1308

DEL IV
Jesu liv och förkunnelse

siffraKapitelFörfattaresida

120Mikaels utgivning på UrantiaMantutia Melkisedek1323

121Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivningMellanvarelsekommissionen1332

122Jesu födelse och späda barndomMellanvarelsekommissionen1344

123Jesu tidiga barndomMellanvarelsekommissionen1355

124Jesu senare barndomMellanvarelsekommissionen1366

125Jesus i JerusalemMellanvarelsekommissionen1377

126De två avgörande årenMellanvarelsekommissionen1386

127UngdomsårenMellanvarelsekommissionen1395

128Jesu tidiga mandomstidMellanvarelsekommissionen1407

129Jesu senare vuxenlivMellanvarelsekommissionen1419

130På väg till RomMellanvarelsekommissionen1427

131Världens religionerMellanvarelsekommissionen1442

132Vistelsen i RomMellanvarelsekommissionen1455

133Återkomst från RomMellanvarelsekommissionen1468

134MellanårenMellanvarelsekommissionen1483

135Johannes DöparenMellanvarelsekommissionen1496

136Dopet och de fyrtio dagarnaMellanvarelsekommissionen1509

137Väntetid i GaliléenMellanvarelsekommissionen1524

138Utbildningen av rikets budbärareMellanvarelsekommissionen1538

139De tolv apostlarnaMellanvarelsekommissionen1548

140Ordinationen av de tolvMellanvarelsekommissionen1568

141Den offentliga verksamheten inledsMellanvarelsekommissionen1587

142Påsken i JerusalemMellanvarelsekommissionen1596

143På väg genom SamarienMellanvarelsekommissionen1607

144I Gilboa och DekapolisMellanvarelsekommissionen1617

145Fyra händelserika dagar i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1628

146Den första predikoturen i GaliléenMellanvarelsekommissionen1637

147Ett kort besök i JerusalemMellanvarelsekommissionen1647

148Utbildandet av evangelister i BetsaidaMellanvarelsekommissionen1657

149Den andra predikoturenMellanvarelsekommissionen1668

150Den tredje predikoturenMellanvarelsekommissionen1678

151Väntan och undervisning vid sjönMellanvarelsekommissionen1688

152Händelserna som ledde fram till krisen i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1698

153Krisen i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1707

154De sista dagarna i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1717

155På flykt genom norra GaliléenMellanvarelsekommissionen1725

156Vistelsen i Tyros och SidonMellanvarelsekommissionen1734

157I Caesarea FilippiMellanvarelsekommissionen1743

158Härlighetens bergMellanvarelsekommissionen1752

159DekapolisturenMellanvarelsekommissionen1762

160Rodan från AlexandriaMellanvarelsekommissionen1772

161Fortsatta diskussioner med RodanMellanvarelsekommissionen1783

162Vid lövhyddefestenMellanvarelsekommissionen1788

163Ordinationen av de sjuttio i MagadanMellanvarelsekommissionen1800

164TempelinvigningsfestenMellanvarelsekommissionen1809

165Missionen i Pereen börjarMellanvarelsekommissionen1817

166Sista besöket i Norra PereenMellanvarelsekommissionen1825

167Besöket i FiladelfiaMellanvarelsekommissionen1833

168Lasaros uppväcks från de dödaMellanvarelsekommissionen1842

169Den sista undervisningen vid PellaMellanvarelsekommissionen1850

170HimmelriketMellanvarelsekommissionen1858

171På väg till JerusalemMellanvarelsekommissionen1867

172Färden in till JerusalemMellanvarelsekommissionen1878

173Måndagen i JerusalemMellanvarelsekommissionen1888

174Tisdagsmorgonen i templetMellanvarelsekommissionen1897

175Det sista talet i templetMellanvarelsekommissionen1905

176Tisdagskvällen på OlivbergetMellanvarelsekommissionen1912

177Onsdagen — vilodagenMellanvarelsekommissionen1920

178Sista dagen i lägretMellanvarelsekommissionen1929

179Den sista måltidenMellanvarelsekommissionen1936

180AvskedstaletMellanvarelsekommissionen1944

181De sista råden och varningarnaMellanvarelsekommissionen1953

182I GetsemaneMellanvarelsekommissionen1963

183Jesus förråds och arresterasMellanvarelsekommissionen1971

184Inför det judiska rådets domstolMellanvarelsekommissionen1978

185Rättegången inför PilatusMellanvarelsekommissionen1987

186Kort före korsfästelsenMellanvarelsekommissionen1997

187KorsfästelsenMellanvarelsekommissionen2004

188Tiden i gravkammarenMellanvarelsekommissionen2012

189UppståndelsenMellanvarelsekommissionen2020

190Jesus uppenbarar sig i morontiagestaltMellanvarelsekommissionen2029

191Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledareMellanvarelsekommissionen2037

192Framträdanden i GaliléenMellanvarelsekommissionen2045

193De sista framträdandena och himmelsfärdenMellanvarelsekommissionen2052

194Sanningens Ande utgesMellanvarelsekommissionen2059

195Efter pingstenMellanvarelsekommissionen2069

196Jesu troMellanvarelsekommissionen2087

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved