Kapitelrubriker

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Kapitelrubriker

siffraKapitelFörfattaresida
000FörordEn Gudomlig Rådgivare1

DEL I
Centraluniversumet och superuniverserna

siffraKapitelFörfattaresida
001Den Universelle FadernEn Gudomlig Rådgivare21
002Guds väsenEn Gudomlig Rådgivare33
003Guds egenskaperEn Gudomlig Rådgivare44
004Guds förhållande till universumEn Gudomlig Rådgivare54
005Guds förhållande till individenEn Gudomlig Rådgivare62
006Den Evige SonenEn Gudomlig Rådgivare73
007Den Evige Sonens förhållande till universumEn Gudomlig Rådgivare81
008Den Oändlige AndenEn Gudomlig Rådgivare90
009Den Oändlige Andens förhållande till universumEn Gudomlig Rådgivare98
010ParadistreenighetenEn Universell Censor108
011Den eviga ParadisönEn Visdomens Fulländare118
012Universernas universumEn Visdomens Fulländare128
013Paradisets heliga sfärerEn Visdomens Fulländare143
014Det centrala och gudomliga universumetEn Visdomens Fulländare152
015De sju superuniversernaEn Universell Censor164
016De sju HärskarandarnaEn Universell Censor184
017De sju grupperna av Suprema AndarEn Gudomlig Rådgivare197
018De suprema treenighetspersonligheternaEn Gudomlig Rådgivare207
019De jämlika varelserna med treenighetsursprungEn Gudomlig Rådgivare214
020Guds ParadissönerEn Visdomens Fulländare223
021Paradisets SkaparsönerEn Visdomens Fulländare234
022Guds treenigade sönerEn Mäktig Budbärare243
023De Ensamma BudbärarnaEn Gudomlig Rådgivare256
024Den Oändlige Andens högre personligheterEn Gudomlig Rådgivare264
025Rymdens budbärarskarorEn med Stor Auktoritet273
026Det centrala universumets omvårdande andarEn Visdomens Fulländare285
027Första gradens Supernafer och deras verksamhetEn Visdomens Fulländare298
028De omvårdande andarna i superuniversernaEn Mäktig Budbärare306
029Styrkeledarna i universumEn Universell Censor319
030Personligheterna i storuniversumEn Mäktig Budbärare330
031FinalitkårenEn utan Namn och Nummer345

DEL II
Lokaluniversumet

siffraKapitelFörfattaresida
032Evolutionen av lokaluniverserEn Mäktig Budbärare357
033Administrationen av lokaluniversumetÄrkeänglarnas ledare366
034Lokaluniversumets ModerandeEn Mäktig Budbärare374
035Guds Söner i lokaluniversumetÄrkeänglarnas ledare384
036LivsbärarnaEn Vorondadekson396
037Lokaluniversumets personligheterEn Lysande Aftonstjärna406
038Lokaluniversumets omvårdande andarEn Melkisedek418
039De serafiska skarornaEn Melkisedek426
040Guds uppstigande sönerEn Mäktig Budbärare443
041Lokaluniversumets fysiska aspekterEn Ärkeängel455
042Energi — sinne och materiaEn Mäktig Budbärare467
043KonstellationernaMalavatia Melkisedek485
044De himmelska artisanernaEn Ärkeängel497
045Administrationen av lokalsystemetEn Melkisedek509
046Lokalsystemets högkvarterEn Ärkeängel519
047De sju mansoniavärldarnaEn Lysande Aftonstjärna530
048MorontialivetEn Ärkeängel541
049De bebodda världarnaEn Melkisedek559
050PlanetprinsarnaLanonandek572
051De planetariska AdamernaLanonandek580
052De dödligas planetariska epokerEn Mäktig Budbärare589
053Lucifers upprorManovandet Melkisedek601
054Problem i anslutning till Lucifers upprorEn Mäktig Budbärare613
055Ljusets och livets sfärerEn Mäktig Budbärare621
056Universell enhetEn Mäktig Budbärare och Makiventa Melkisedek637

DEL III
Urantias historia

siffraKapitelFörfattaresida
057Urantias ursprungEn Livsbärare651
058Livets etablering på UrantiaEn Livsbärare664
059Det marina livsskedet på UrantiaEn Livsbärare672
060Urantia under det tidiga landbaserade livets skedeEn Livsbärare685
061Däggdjurens skede på UrantiaEn Livsbärare693
062Urmänniskans första raserEn Livsbärare703
063Den första människofamiljenEn Livsbärare711
064De evolutionära färgade rasernaEn Livsbärare718
065Övervakningen av evolutionenEn Livsbärare730
066Urantias PlanetprinsEn Melkisedek741
067Det planetariska upproretEn Melkisedek754
068Civilisationens gryningEn Melkisedek763
069Människans första institutionerEn Melkisedek772
070Utvecklingen av människans statsskickEn Melkisedek783
071Statens utvecklingEn Melkisedek800
072Statsstyret på en grannplanetEn Melkisedek808
073Edens lustgårdSolonia821
074Adam och EvaSolonia828
075Adams och Evas försumlighetSolonia839
076Den andra lustgårdenSolonia847
077MellanvarelsernaEn Ärkeängel855
078Den violetta rasen efter Adams dagarEn Ärkeängel868
079Anditernas utbredning i OrientenEn Ärkeängel878
080Anditernas utbredning i västerlandetEn Ärkeängel889
081Den nutida civilisationens utvecklingEn Ärkeängel900
082Äktenskapets utvecklingSerafernas ledare913
083ÄktenskapsinstitutionenSerafernas ledare922
084Äktenskap och familjelivSerafernas ledare931
085Gudsdyrkans ursprungskällorEn Lysande Aftonstjärna944
086Religionens tidigaste utvecklingEn Lysande Aftonstjärna950
087VålnadskulternaEn Lysande Aftonstjärna958
088Fetischer, trollmedel och magiEn Lysande Aftonstjärna967
089Synd, offer och försoningEn Lysande Aftonstjärna974
090Schamanism — medicinmän och prästerEn Melkisedek986
091Bönens utvecklingMellanvarelsernas ledare994
092Religionens senare utvecklingEn Melkisedek1003
093Makiventa MelkisedekEn Melkisedek1014
094Melkisedeks förkunnelse i OrientenEn Melkisedek1027
095Melkisedeks lära i LevantenEn Melkisedek1042
096Jahve — hebréernas GudEn Melkisedek1052
097Gudsbegreppets evolution bland hebréernaEn Melkisedek1062
098Melkisedeks läror i västerlandetEn Melkisedek1077
099Samhälleliga problem i anslutning till religionenEn Melkisedek1086
100Religionen i människans erfarenhetEn Melkisedek1094
101Religionens verkliga naturEn Melkisedek1104
102Den religiösa trons grundvalarEn Melkisedek1118
103Den religiösa erfarenhetens verklighetEn Melkisedek1129
104Treenighetsbegreppets utvecklingEn Melkisedek1143
105Gudomen och verklighetenEn Melkisedek1152
106Verklighetens universumnivåerEn Melkisedek1162
107Tankeriktarnas ursprung och naturEn Ensam Budbärare1176
108Tankeriktarnas mission och tjänstgöringEn Ensam Budbärare1185
109Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universumEn Ensam Budbärare1195
110Riktarnas förhållande till enskilda dödligaEn Ensam Budbärare1203
111Riktaren och själenEn Ensam Budbärare1215
112Personlighetens överlevnadEn Ensam Budbärare1225
113De serafiska ödesväktarnaSerafernas ledare1241
114Serafernas planetariska styreSerafernas ledare1250
115Den Suprema VarelsenEn Mäktig Budbärare1260
116Den allsmäktige supremeEn Mäktig Budbärare1268
117Gud den SupremeEn Mäktig Budbärare1278
118Suprem och Ultimat — tid och rymdEn Mäktig Budbärare1294
119Kristus Mikaels utgivningarLedaren för Aftonstjärnorna1308

DEL IV
Jesu liv och förkunnelse

siffraKapitelFörfattaresida
120Mikaels utgivning på UrantiaMantutia Melkisedek1323
121Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivningMellanvarelsekommissionen1332
122Jesu födelse och späda barndomMellanvarelsekommissionen1344
123Jesu tidiga barndomMellanvarelsekommissionen1355
124Jesu senare barndomMellanvarelsekommissionen1366
125Jesus i JerusalemMellanvarelsekommissionen1377
126De två avgörande årenMellanvarelsekommissionen1386
127UngdomsårenMellanvarelsekommissionen1395
128Jesu tidiga mandomstidMellanvarelsekommissionen1407
129Jesu senare vuxenlivMellanvarelsekommissionen1419
130På väg till RomMellanvarelsekommissionen1427
131Världens religionerMellanvarelsekommissionen1442
132Vistelsen i RomMellanvarelsekommissionen1455
133Återkomst från RomMellanvarelsekommissionen1468
134MellanårenMellanvarelsekommissionen1483
135Johannes DöparenMellanvarelsekommissionen1496
136Dopet och de fyrtio dagarnaMellanvarelsekommissionen1509
137Väntetid i GaliléenMellanvarelsekommissionen1524
138Utbildningen av rikets budbärareMellanvarelsekommissionen1538
139De tolv apostlarnaMellanvarelsekommissionen1548
140Ordinationen av de tolvMellanvarelsekommissionen1568
141Den offentliga verksamheten inledsMellanvarelsekommissionen1587
142Påsken i JerusalemMellanvarelsekommissionen1596
143På väg genom SamarienMellanvarelsekommissionen1607
144I Gilboa och DekapolisMellanvarelsekommissionen1617
145Fyra händelserika dagar i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1628
146Den första predikoturen i GaliléenMellanvarelsekommissionen1637
147Ett kort besök i JerusalemMellanvarelsekommissionen1647
148Utbildandet av evangelister i BetsaidaMellanvarelsekommissionen1657
149Den andra predikoturenMellanvarelsekommissionen1668
150Den tredje predikoturenMellanvarelsekommissionen1678
151Väntan och undervisning vid sjönMellanvarelsekommissionen1688
152Händelserna som ledde fram till krisen i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1698
153Krisen i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1707
154De sista dagarna i KafarnaumMellanvarelsekommissionen1717
155På flykt genom norra GaliléenMellanvarelsekommissionen1725
156Vistelsen i Tyros och SidonMellanvarelsekommissionen1734
157I Caesarea FilippiMellanvarelsekommissionen1743
158Härlighetens bergMellanvarelsekommissionen1752
159DekapolisturenMellanvarelsekommissionen1762
160Rodan från AlexandriaMellanvarelsekommissionen1772
161Fortsatta diskussioner med RodanMellanvarelsekommissionen1783
162Vid lövhyddefestenMellanvarelsekommissionen1788
163Ordinationen av de sjuttio i MagadanMellanvarelsekommissionen1800
164TempelinvigningsfestenMellanvarelsekommissionen1809
165Missionen i Pereen börjarMellanvarelsekommissionen1817
166Sista besöket i Norra PereenMellanvarelsekommissionen1825
167Besöket i FiladelfiaMellanvarelsekommissionen1833
168Lasaros uppväcks från de dödaMellanvarelsekommissionen1842
169Den sista undervisningen vid PellaMellanvarelsekommissionen1850
170HimmelriketMellanvarelsekommissionen1858
171På väg till JerusalemMellanvarelsekommissionen1867
172Färden in till JerusalemMellanvarelsekommissionen1878
173Måndagen i JerusalemMellanvarelsekommissionen1888
174Tisdagsmorgonen i templetMellanvarelsekommissionen1897
175Det sista talet i templetMellanvarelsekommissionen1905
176Tisdagskvällen på OlivbergetMellanvarelsekommissionen1912
177Onsdagen — vilodagenMellanvarelsekommissionen1920
178Sista dagen i lägretMellanvarelsekommissionen1929
179Den sista måltidenMellanvarelsekommissionen1936
180AvskedstaletMellanvarelsekommissionen1944
181De sista råden och varningarnaMellanvarelsekommissionen1953
182I GetsemaneMellanvarelsekommissionen1963
183Jesus förråds och arresterasMellanvarelsekommissionen1971
184Inför det judiska rådets domstolMellanvarelsekommissionen1978
185Rättegången inför PilatusMellanvarelsekommissionen1987
186Kort före korsfästelsenMellanvarelsekommissionen1997
187KorsfästelsenMellanvarelsekommissionen2004
188Tiden i gravkammarenMellanvarelsekommissionen2012
189UppståndelsenMellanvarelsekommissionen2020
190Jesus uppenbarar sig i morontiagestaltMellanvarelsekommissionen2029
191Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledareMellanvarelsekommissionen2037
192Framträdanden i GaliléenMellanvarelsekommissionen2045
193De sista framträdandena och himmelsfärdenMellanvarelsekommissionen2052
194Sanningens Ande utgesMellanvarelsekommissionen2059
195Efter pingstenMellanvarelsekommissionen2069
196Jesu troMellanvarelsekommissionen2087

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved