Dokumentų pavadinimai

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos knyga

Dokumentų pavadinimai

#. Dokumentas . Autorius
000. Įvadas . Dieviškasis Patarėjas

I DALIS
Centrinė visata ir supervisatos

001. Visuotinis Tėvas . Dieviškasis Patarėjas
002. Dievo prigimtis . Dieviškasis Patarėjas
003. Dievo požymiai . Dieviškasis Patarėjas
004. Dievo ryšys su visata . Dieviškasis Patarėjas
005. Dievo ryšys su individu . Dieviškasis Patarėjas
006. Amžinasis Sūnus . Dieviškasis Patarėjas
007. Amžinojo Sūnaus ryšys su visata . Dieviškasis Patarėjas
008. Begalinė Dvasia . Dieviškasis Patarėjas
009. Begalinės Dvasios ryšys su visata . Dieviškasis Patarėjas
010. Rojaus Trejybė . Visuotinis Cenzorius
011. Amžinoji Rojaus Sala . Išminties Tobulintojas
012. Visatų visata . Išminties Tobulintojas
013. Rojaus šventosios sferos . Išminties Tobulintojas
014. Centrinė ir dieviškoji visata . Išminties Tobulintojas
015. Septynios supervisatos . Visuotinis Cenzorius
016. Septynios Pagrindinės Dvasios . Visuotinis Cenzorius
017. Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės . Dieviškasis Patarėjas
018. Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės . Dieviškasis Patarėjas
019. Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės . Dieviškasis Patarėjas
020. Dievo Rojaus Sūnūs . Išminties Tobulintojas
021. Rojaus Sūnūs Kūrėjai . Išminties Tobulintojas
022. Sutrejybinti Dievo Sūnūs . Galingasis Žinianešys
023. Atsiskyrusieji Žinianešiai . Dieviškasis Patarėjas
024. Begalinės Dvasios Aukščiausiosios Asmenybės . Dieviškasis Patarėjas
025. Erdvės Žinianešių gausybės . Vienas Aukštai Valdžioje
026. Centrinės visatos tarnaujančiosios dvasios . Išminties Tobulintojas
027. Pirminių supernafimų tarnavimas . Išminties Tobulintojas
028. Supervisatų tarnaujančiosios dvasios . Galingasis Žinianešys
029. Visatos Energijos Reguliuotojai . Visuotinis Cenzorius
030. Didžiosios visatos asmenybės . Galingasis Žinianešys
031. Užbaigtumo Korpusai . Dieviškasis Patarėjas ir Vienas Be Vardo ir Skaičiaus

II DALIS
Vietinė visata

#. Dokumentas . Autorius
032. Vietinių visatų evoliucija . Galingasis Žinianešys
033. Vietinės visatos administracija . Archangelų Vadovas
034. Vietinės visatos Motina Dvasia . Galingasis Žinianešys
035. Vietinės visatos Dievo Sūnūs . Archangelų Vadovas
036. Gyvybės Nešėjai . Sūnus Vorondadekas
037. Vietinės visatos asmenybės . Spindinčioji Vakaro Žvaigždė
038. Vietinės visatos tarnaujančiosios dvasios . Melkizedekas
039. Serafinės gausybės . Melkizedekas
040. Kylantieji Dievo Sūnūs . Galingasis Žinianešys
041. Vietinės visatos fiziniai aspektai . Archangelas
042. Energija – protas ir materija . Galingasis Žinianešys
043. Žvaigždynai . Malavatija Melkizedekas
044. Dangiškieji Meistrai . Archangelas
045. Vietinės sistemos administracija . Melkizedekas
046. Vietinės sistemos būstinės . Archangelas
047. Septyni gyvenamieji pasauliai . Spindinčioji Vakaro Žvaigždė
048. Morontinis gyvenimas . Archangelas
049. Apgyvendinti pasauliai . Melkizedekas
050. Planetų Princai . Antrinis Lanonandekas
051. Planetų Adomai . Antrinis Lanonandekas
052. Planetinės mirtingųjų epochos . Galingasis Žinianešys
053. Liuciferio maištas . Manovandetas Melkizedekas
054. Liuciferio maišto problemos . Galingasis Žinianešys
055. Šviesos ir gyvenimo sferos . Galingasis Žinianešys
056. Visuotinė Vienybė . Galingasis Žinianešys ir Makiventa Melkizedekas

III DALIS
Urantijos istorija

#. Dokumentas . Autorius
057. Urantijos kilmė . Gyvybės Nešėjas
058. Gyvybės įkūrimas Urantijoje . Gyvybės Nešėjas
059. Jūrinės gyvybės era Urantijoje . Gyvybės Nešėjas
060. Urantija ankstyvosios sausumos gyvybės eroje . Gyvybės Nešėjas
061. Žinduolių era Urantijoje . Gyvybės Nešėjas
062. Pirmykščio žmogaus aušros rasės . Gyvybės Nešėjas
063. Pirmoji žmogiškoji šeima . Gyvybės Nešėjas
064. Evoliucinės spalvotosios rasės . Gyvybės Nešėjas
065. Evoliucijos kontrolė iš viršaus . Gyvybės Nešėjas
066. Urantijos Planetos Princas . Melkizedekas
067. Planetos maištas . Melkizedekas
068. Civilizacijos aušra . Melkizedekas
069. Primityviosios žmogiškosios, institucijos . Melkizedekas
070. Žmogiškojo valdymo evoliucija . Melkizedekas
071. Valstybės išsivystymas . Melkizedekas
072. Kaimyninės planetos valdymas . Melkizedekas
073. Edeno Sodas . Solonija
074. Adomas ir Ieva . Solonija
075. Adomo ir Ievos pražanga . Solonija
076. Antrasis Sodas . Solonija
077. Tarpiniai Tvariniai . Archangelas
078. Violetinė rasė laikmečiu po Adomo . Archangelas
079. Anditų ekspansija Rytuose . Archangelas
080. Anditų ekspansija Vakaruose . Archangelas
081. Šiuolaikinės civilizacijos vystymasis . Archangelas
082. Santuokos evoliucija . Serafimų Vadovas
083. Santuokos institutas . Serafimų Vadovas
084. Santuoka ir šeimyninis gyvenimas . Serafimų Vadovas
085. Garbinimo kilmė . Spindinčioji Vakaro Žvaigždė
086. Religijos ankstyvoji evoliucija . Spindinčioji Vakaro Žvaigždė
087. Vėlių kultai . Spindinčioji Vakaro Žvaigždė
088. Fetišai, talismanai, ir magija . Spindinčioji Vakaro Žvaigždė
089. Nuodėmė, auka, ir atpirkimas . Spindinčioji Vakaro Žvaigždė
090. Šamanizmas – kerėtojai ir žyniai . Melkizedekas
091. Maldos evoliucija . Tarpinių Būtybių Vadovas
092. Vėlesnė religijos evoliucija . Melkizedekas
093. Makiventa Melkizedekas . Melkizedekas
094. Melkizedeko mokymai Rytuose . Melkizedekas
095. Melkizedeko mokymai Levante . Melkizedekas
096. Jahvė – hebrajų Dievas . Melkizedekas
097. Sampratos apie Dievą evoliucija tarp hebrajų . Melkizedekas
098. Melkizedeko mokymai Vakaruose . Melkizedekas
099. Religijos visuomeninės problemos . Melkizedekas
100. Religija žmogiškajame patyrime . Melkizedekas
101. Tikroji religijos prigimtis . Melkizedekas
102. Religinio įtikėjimo pamatai . Melkizedekas
103. Religinio patyrimo tikrovė . Melkizedekas
104. Sampratos apie Trejybę augimas . Melkizedekas
105. Dievybė ir tikrovė . Melkizedekas
106. Tikrovės visatos lygiai . Melkizedekas
107. Minties Derintojų kilmė ir prigimtis . Atsiskyrusysis Žinianešys
108. Minties Derintojų misija ir tarnavimas . Atsiskyrusysis Žinianešys
109. Derintojų ryšys su visatos tvariniais . Atsiskyrusysis Žinianešys
110. Derintojų ryšys su individualiais mirtingaisiais . Atsiskyrusysis Žinianešys
111. Derintojas ir siela . Atsiskyrusysis Žinianešys
112. Asmenybės išlikimas . Atsiskyrusysis Žinianešys
113. Serafiniai likimo sargai . Serafimų Vadovas
114. Serafinis planetinis valdymas . Serafimų Vadovas
115. Aukščiausioji Būtybė . Galingasis Žinianešys
116. Visagalis Aukščiausiasis . Galingasis Žinianešys
117. Dievas Aukščiausiasis . Galingasis Žinianešys
118. Aukščiausiasis ir Galutinysis — Laikas ir Erdvė . Galingasis Žinianešys
119. Kristaus Mykolo savęs padovanojimai . Vakaro Žvaigždžių Vadovas

IV DALIS
Jėzaus gyvenimas ir mokymai

#. Dokumentas . Autorius
120. Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje . Mantutija Melkizedekas
121. Mykolo savęs padovanojimo laikai . Tarpinių Būtybių Komisija
122. Jėzaus gimimas ir kūdikystė . Tarpinių Būtybių Komisija
123. Jėzaus ankstyvoji vaikystė . Tarpinių Būtybių Komisija
124. Vėlesnioji Jėzaus vaikystė . Tarpinių Būtybių Komisija
125. Jėzus Jeruzalėje . Tarpinių Būtybių Komisija
126. Šie dveji lemiami metai . Tarpinių Būtybių Komisija
127. Paauglystės metai . Tarpinių Būtybių Komisija
128. Jėzaus ankstyvoji vyrystė . Tarpinių Būtybių Komisija
129. Jėzaus vėlesnis suaugusiojo gyvenimas . Tarpinių Būtybių Komisija
130. Pakeliui į Romą . Tarpinių Būtybių Komisija
131. Pasaulio religijos . Tarpinių Būtybių Komisija
132. Viešnagė Romoje . Tarpinių Būtybių Komisija
133. Sugrįžimas iš Romos . Tarpinių Būtybių Komisija
134. Pereinamieji metai . Tarpinių Būtybių Komisija
135. Jonas Krikštytojas . Tarpinių Būtybių Komisija
136. Pakrikštijimas ir tos keturiasdešimt dienų . Tarpinių Būtybių Komisija
137. Belaukiant Galilėjoje . Tarpinių Būtybių Komisija
138. Karalystės pasiuntinių rengimas . Tarpinių Būtybių Komisija
139. Dvylika apaštalų . Tarpinių Būtybių Komisija
140. Šių dvylikos įšventinimas . Tarpinių Būtybių Komisija
141. Viešojo darbo pradžia . Tarpinių Būtybių Komisija
142. Perėjimo šventė Jeruzalėje . Tarpinių Būtybių Komisija
143. Einant per Samariją . Tarpinių Būtybių Komisija
144. Gilbojoje ir Dekapolyje . Tarpinių Būtybių Komisija
145. Keturios kupinos įvykių dienos Kapernaume . Tarpinių Būtybių Komisija
146. Pirmoji pamokslavimo kelionė Galilėjoje . Tarpinių Būtybių Komisija
147. Tarpinis apsilankymas Jeruzalėje . Tarpinių Būtybių Komisija
148. Evangelininkų mokymas Betsaidoje . Tarpinių Būtybių Komisija
149. Antroji pamokslavimo kelionė . Tarpinių Būtybių Komisija
150. Trečioji pamokslavimo kelionė . Tarpinių Būtybių Komisija
151. Laukdami ir mokydami pajūryje . Tarpinių Būtybių Komisija
152. Įvykiai, vedantys į Kapernaumo krizę . Tarpinių Būtybių Komisija
153. Krizė Kapernaume . Tarpinių Būtybių Komisija
154. Paskutiniosios dienos Kapernaume Tarpinių Būtybių Komisija
155. Bėgimas per Galilėjos šiaurę . Tarpinių Būtybių Komisija
156. Viešnagė Tyre ir Sidone . Tarpinių Būtybių Komisija
157. Pilypo-Cezarėjoje . Tarpinių Būtybių Komisija
158. Transfigūracijos Kalnas . Tarpinių Būtybių Komisija
159. Kelionė po Dekapolį . Tarpinių Būtybių Komisija
160. Rodanas iš Aleksandrijos . Tarpinių Būtybių Komisija
161. Tolesnės diskusijos su Rodanu . Tarpinių Būtybių Komisija
162. Tabernakulių šventėje . Tarpinių Būtybių Komisija
163. Šių septyniasdešimties įšventinimas Magadane . Tarpinių Būtybių Komisija
164. Atsidavimo šventėje . Tarpinių Būtybių Komisija
165. Perėjos misija prasideda . Tarpinių Būtybių Komisija
166. Paskutinis apsilankymas šiaurinėje Perėjoje . Tarpinių Būtybių Komisija
167. Apsilankymas Filadelfijoje . Tarpinių Būtybių Komisija
168. Lozoriaus prisikėlimas . Tarpinių Būtybių Komisija
169. Paskutinysis mokymas Peloje . Tarpinių Būtybių Komisija
170. Dangaus karalystė . Tarpinių Būtybių Komisija
171. Pakeliui į Jeruzalę . Tarpinių Būtybių Komisija
172. Ėjimas į Jeruzalę . Tarpinių Būtybių Komisija
173. Pirmadienis Jeruzalėje . Tarpinių Būtybių Komisija
174. Antradienio rytas šventykloje . Tarpinių Būtybių Komisija
175. Paskutinioji kalba šventykloje . Tarpinių Būtybių Komisija
176. Antradienio vakarą ant Alyvų Kalno . Tarpinių Būtybių Komisija
177. Trečiadienis, poilsio diena . Tarpinių Būtybių Komisija
178. Paskutinioji diena stovykloje . Tarpinių Būtybių Komisija
179. Paskutinioji Vakarienė . Tarpinių Būtybių Komisija
180. Atsisveikinimo kalba . Tarpinių Būtybių Komisija
181. Paskutinieji pamokymai ir perspėjimai . Tarpinių Būtybių Komisija
182. Getsemanėje . Tarpinių Būtybių Komisija
183. Jėzaus išdavimas ir suėmimas . Tarpinių Būtybių Komisija
184. Sanhedrino teisme . Tarpinių Būtybių Komisija
185. Teismas pas Pilotą . Tarpinių Būtybių Komisija
186. Prieš pat nukryžiavimą . Tarpinių Būtybių Komisija
187. Nukryžiavimas . Tarpinių Būtybių Komisija
188. Laikas kapavietėje . Tarpinių Būtybių Komisija
189. Prisikėlimas . Tarpinių Būtybių Komisija
190. Morontiniai Jėzaus apsireiškimai . Tarpinių Būtybių Komisija
191. Apsireiškimai apaštalams ir kitiems lyderiams . Tarpinių Būtybių Komisija
192. Apsireiškimai Galilėjoje . Tarpinių Būtybių Komisija
193. Paskutinieji apsireiškimai ir pakilimas . Tarpinių Būtybių Komisija
194. Tiesos Dvasios padovanojimas . Tarpinių Būtybių Komisija
195. Po Pentakosto . Tarpinių Būtybių Komisija
196. Jėzaus įtikėjimas . Tarpinių Būtybių Komisija

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved