Kapitel 84. Ægteskab Og Familieliv

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 84

Ægteskab Og Familieliv

84:0.1 (931.1) MATERIAL nødvendighed lagde fundamentet til ægteskabet, seksuelle behov forskønnede det, religionen sanktionerede og ophøjet det, staten krævede og reguleret det, mens i senere tider er den spirende kærlighed begyndt at retfærdiggøre og forherlige ægteskabet som oprindelsen og skaberen af civilisationens mest nyttige og sublime institution, hjemmet. Grundlaget for opbygning af hjemmet bør være centrum og essensen af alt uddannelses indsats.

84:0.2 (931.2) Parring er kun en funktion, som relaterer formering i association med forskellige grader af egen fornøjelse. Ægteskabet, hjemmets opbygning, er i vid udstrækning et spørgsmål om selvopholdelsesdrift, og forudsætter samfundets udvikling. Samfundet selv er opbygget af de sammenlagte familieenheder. Enkeltpersoner er som planetariske faktorer meget midlertidig - kun familier er fortsat enheder i den sociale udvikling. Familien er den kanal, hvorigennem strømmen af kultur og viden flyder fra den ene generation til den anden.

84:0.3 (931.3) Hjemmet er dybest set en sociologisk institution. Ægteskabet voksede ud af samarbejdet af selvopholdelsesdriften og af partnerskab fra selvreproduktion, mens elementet af selvtilfredsstillelse i vid udstrækning var tilfældig. Ikke desto mindre, omfatter hjemmet alle tre af de væsentlige funktioner af den menneskelige eksistens, mens udbredelsen af livet gør det til den fundamentale menneskelige institution, og seksuallivet adskiller det fra alle andre sociale aktiviteter.

1. Primitive parforhold

84:1.1 (931.4) Ægteskabet var ikke baseret på seksuelle relationer; de var forbundet dertil. Ægteskab var ikke nødvendigt med primitive menneske, som tilfredsstillede deres seksuelle behov frit uden at belaste sig selv med ansvar som hustru, børn og hjem.

84:1.2 (931.5) Mens kvinden, fysisk og følelsesmæssig er knyttet til sine børn, er hun afhængig af samarbejdet med manden, og dette driver hende ind i ægteskabets beskyttende rammer. Der var ingen direkte biologisk drift som førte manden til ægteskab - langt mindre holdt ham deri. Det var ikke kærlighed, der gjorde ægteskab attraktive for manden, men sulten, som først tiltrak den vilde mand til kvinden og det primitive husly hun delte med sine børn.

84:1.3 (931.6) Ægteskabet var ikke engang en bevidst erkendelse af de forpligtelser seksuelle forbindelser medførte. Primitive mennesker forstod ikke, at der var en sammenhæng mellem seksuel tilfredsstillelse og den efterfølgende fødsel af et barn. Der var engang hvor man universelt mente, at en jomfru kunne blive gravid. Den vilde kom tidligt til den opfattelse, at babyer blev lavet i åndeland. Graviditeten mentes at være forårsaget af en ånd, et udviklende spøgelse, som var gået ind i kvindes væsen. Både kosten og det onde øje mentes også at være i stand til at forårsage graviditet i en jomfru eller ugift kvinde, mens senere overbevisninger sammenknyttede livets begyndelse med åndedrættet og med sollys.

84:1.4 (932.1) Blandt mange tidlige folkeslag hørte spøgelser sammen med havet; derfor var der mange begrænsninger for jomfruernes badning. Unge kvinder var langt mere bange for at bade i havet ved højvande end af at have seksuelle forhold. Deforme eller for tidligt fødte børn blev betragtet som unge dyr, der havde fundet vej ind i en kvindes krop som følge af skødesløse badning eller gennem ondsindet ånde aktivitet. Den vilde tøvede naturligvis ikke over at kvæle sådanne afkom ved fødslen.

84:1.5 (932.2) Det første skridt i oplysningstiden kom med den tro, at seksuelle forhold åbnede vejen for det befrugtede spøgelse at trænge ind i kvinden. Mennesket har siden opdaget, at faderen og moderen bidrager lige meget af de levende arvefaktorer, der giver oprindelse til afkommet. Selv i det tyvende århundrede forsøger mange forældre stadig at holde deres børn i mere eller mindre uvidenhed med hensyn til oprindelsen af menneskeliv.

84:1.6 (932.3) Fremkomsten af en simpel form for familie var garanteret af den kendsgerning, at den reproduktive funktion indebærer et forhold mellem mor og barn. Moderkærligheden er instinktiv; den har ikke sin oprindelse i skikkene, som ægteskabet. Alle pattedyrs moderkærlighed er en medfødt gave af lokaluniversets adjudant sindsånder og er i styrke og hengivenhed altid direkte proportional med hvor lang tid artens afkom er hjælpeløse.

84:1.7 (932.4) Forholdet mellem mor og barn er naturligt, stærkt, og instinktivt, og ét forhold som derfor tvinger primitive kvinder til at underkaste sig mange mærkelige forhold og til at udholde umådelige lidelser. Denne overbevisende moderkærlighed er den handikappede følelse som altid har givet kvinden en frygtelig meget svagere position i alle hendes kampe med manden. På trods af dette, er moderinstinktet i den menneskelige art ikke overvældende; det kan modarbejdes af ambitioner, egoisme, og religiøs overbevisning.

84:1.8 (932.5) Selvom forholdet mellem mor og barn hverken betyder et ægteskab eller hjem, var det dog denne kerne, der gav anledning til begge. Det store fremskridt i udviklingen af parring kom, da disse midlertidige partnerskaber varede længe nok til at opfostre det resulterende afkom, for derefter at bygge et hjem.

84:1.9 (932.6) Uanset de modsætninger som disse tidlige par havde, og selvom disse forhold var løse, blev chancerne for at overleve betydeligt forbedret af disse partnerskaber mellem mand og kvinde. Selv bortset fra familie og afkom er en mand og en kvinde, der samarbejde, i de fleste henseender langt overlegen til enten to mænd eller to kvinder. Denne parring af kønnene øgede overlevelsen og udgjorde selve begyndelsen af det menneskelige samfund. Arbejdsfordelingen mellem kønnene bragte også øget komfort og større lykke.

2. Den tidlige moderfamilie

84:2.1 (932.7) Kvindens periodiske blødning og hendes yderligere tab af blod ved fødslen gav grund til at tro, at det var blodet som skabte barnet (og det var også hjemsted for sjælen) og dette gav oprindelse til begrebet om blodsbånd i folks familieforhold. I de tidlige tider blev alle afstamning regnet til den kvindelige linje, da man kun kunne være sikker på denne del af afstamningen.

84:2.2 (932.8) Den oprindelige familie, som vokser ud af det instinktive biologiske blodbånd mellem mor og barn, var uundgåeligt en moderfamilie; og mange stammer holdt sig længe til dette arrangement. Moderfamilien udgjorde den eneste mulige overgang fra stadiet af gruppeægteskab indenfor flokken til det senere og forbedrede hjemmeliv som polygame eller monogame faderfamilier. Moderfamilien var naturligt og biologisk; faderfamilien er social, økonomisk og politisk. Den vedvarende moderfamilie blandt de nordamerikanske røde mennesker er en af de vigtigste grunde til, at de ellers progressive Irokesere aldrig dannede en rigtig stat.

84:2.3 (933.1) Under moderfamiliens skikke havde hustruens mor næsten den øverste myndighed i hjemmet; selv hustruens brødre og deres sønner var mere aktive i overvågningen af familien end manden. Fædre blev ofte omdøbt efter deres egne børn.

84:2.4 (933.2) De tidligste racer satte ikke meget værdi på faderens indsats for de troede, at barnet kun var kommet fra moderen. De troede, at børn lignede faderen fordi de boede i hans nærhed, eller at de var "mærket" på denne måde, fordi moderen ønskede at de skulle ligne faderen. Senere, da man gik fra moder, til faderfamilier, tog faderen hele æren for barnet, og mange af de tabuer som galt en gravid kvinde blev efterfølgende udvidet til at omfatte hendes mand. Den potentielle fader ophørte med at arbejde når tidspunktet for nedkomsten nærmede sig, og ved fødsel, gik han i seng, og blev der sammen med konen, for at hvile i tre til otte dage. Hustruen kunne stå op den næste dag og engagere sig i hårdt arbejde, men manden forblev i sengen for at modtage lykønskninger. Det var alt sammen en del af de tidlige skikke med henblik på at etablere faderens ret til barnet.

84:2.5 (933.3) I første omgang var det skik for manden at gå til sin hustrus folk, men i senere tider, efter at manden havde betalt eller arbejdet brudeprisen af, kunne han tage sin kone og børn tilbage til sit eget folk. Overgangen fra moder- til faderfamilien forklarer de ellers meningsløse forbud mod nogle typer af fætter ægteskaber, mens andre af samme slægtskab er godkendt.

84:2.6 (933.4) Da jægerstadiets skikke begyndte at forsvinde, da dyrehold gav mennesket kontrol over den vigtigste fødekilde, fik moderfamilien en hurtig afslutning. Den forsvandt simpelthen, fordi den ikke med held kunne konkurrere med den nyere fader dominerede familie. Den styrke som lå hos moderens mandlige slægtninge kunne ikke konkurrere med magten koncentreret i ægtemanden og faderen. Kvinden kunne ikke håndtere de kombinerede opgaver med at føde og udøve kontinuerlig myndighed og den stigende magt i hjemmet. Den stigende praksis af kone bortførelser og senere kone køb fremskyndte moderfamiliens forsvinden.

84:2.7 (933.5) Denne enorme ændring fra moder- til faderfamilien er en af de mest radikale og komplette justeringer den menneskelige race nogensinde har udført. Denne ændring førte straks til større sociale udtryk og øget familiens lyst til at udforske nye veje.

3. Den faderdominerede familie

84:3.1 (933.6) Det kan meget vel være, at moderinstinktet førte kvinden ind i ægteskabet, men det var mandens større styrke, sammen med skikkenes påvirkning, der stort set tvang hende til at forblive i ægteskab. Hyrdelivet havde tendens til at skabe et nyt system med skikke, den patriarkalske form for familieliv; og grundlaget for familiens enhed under hyrde og de tidlige landbrugs skikkes tid var den ubestridte og vilkårlige fader autoritet. Hele samfundet, fra det nationale til familie niveau, passerede gennem en fase som repræsenterede en patriarkalsk orden af autokratisk myndighed.

84:3.2 (934.1) Den ringe opmærksomhed, der blev vist kvindekønnet i Det Gamle Testamente æra afspejler sandfærdigt skikkene blandt hyrderne. De hebraiske patriarker var alle hyrder, som er bevidnet af ordsprog, "Herren er min hyrde."

84:3.3 (934.2) Manden kunne lige så lidt beskyldes for sin lave opfattelse af kvinden under tidligere tider, end kvinden selv. Det lykkes hende ikke at opnå social anerkendelse under primitive tider, fordi hun ikke fungerede i en nødsituation; hun var ikke en spektakulær leder eller helt i krisesituationer. Moderskabet var en særskilt svaghed i kampen for tilværelsen; moderkærlighed handicappede kvinder i stammens forsvar.

84:3.4 (934.3) De primitive kvinder skabte sig også utilsigtet deres afhængighed af manden ved at beundre og rose hans stridslyst og mandlighed. Denne forherligelse af krigeren forhøjede mandens ego, mens det i samme omfang sænkede kvindens og gjorde hende mere afhængige. En militær uniform vækker stadig stærke følelser i kvinden.

84:3.5 (934.4) Blandt de mere avancerede racer, er kvinder ikke så store eller så stærke som mænd. Kvinden, er den svageste, derfor blev hun den mere taktfulde; hun lærte tidligt at bruge sin seksuelle charme. Hun blev mere opmærksom og konservativ end manden, men lidt mindre dybtgående. Manden var overlegen i forhold til kvinden på slagmarken og i jagten; men i hjemmet har kvinden normalt udmanøvreret selv de mest primitive mænd.

84:3.6 (934.5) Kvægopdrætteren fik sin opretholdelse fra sine flokke, men under disse pastorale tidsaldre måtte kvinden stadig skaffe de vegetabilske grøntsager. Den primitive mand afskyede arbejdet med jorden; det var alt for fredelig, også ueventyrligt. Der var også en gammel overtro, at kvinder kunne dyrke bedre planter; da de var mødre. I mange tilbagestående stammer i dag, tilbereder mændene kødet, kvinderne grøntsager. Når de primitive stammer i Australien er på vandring, jagter kvinderne aldrig vildt, mens en mand ikke vil nedlade sig til at grave en rod op.

84:3.7 (934.6) Kvinden har altid måtte arbejde; i det mindst helt frem til nutiden har kvinden været den egentlige producent. Manden har normalt valgt den lettere vej, og denne ulighed har eksisteret gennem hele den menneskelige races historie. Kvinden har altid båret byrderne, båret familiens ejendom og taget sig af børnene, så mandens hænder har været fri til kamp eller jagt.

84:3.8 (934.7) Kvindes første frigørelse kom, da manden samtykkede til at dyrke jorden, indvilliget i at gøre, hvad der hidtil var blevet betragtet som kvindens arbejde. Det var et stort skridt fremad, når mandlige krigsfanger ikke længere blev dræbt, men blev gjort til slaver som landbrugsarbejder. Dette medførte frigørelsen af kvinden, så hun kunne bruge mere tid på husførelse og børnekultur.

84:3.9 (934.8) Tilgængeligheden af mælk til de små førte tidligere til fravænning af spædbørn, og som følge heraf blev flere børn født, da mødrene dermed blev fritaget for deres til tider midlertidige goldhed, mens brugen af komælk og gedemælk stærkt reduceret børnedødeligheden. Før hyrdestadiet i samfundet, ammede mødre deres babyer, indtil de var fire og fem år.

84:3.10 (934.9) Med faldende primitive krigsførelse aftog forskellen betydelig mellem den kønsbaserede arbejdsdelingen. Kvinder gjorde dog stadig det virkelige arbejde, mens mændene stod vagt. Ingen lejr eller landsby kan overlades ubevogtet dag eller nat, men tæmning af hunden gjorde selv denne opgave nemmere. Landbrugets indførelse har generelt forbedret kvindens prestige og social status; i det mindst galt dette indtil det tidspunkt, da manden selv begyndte at dyrke jorden. Så snart manden tog fat på at dyrke jorden, fulgte der straks store forbedringer i landbrugsmetoderne, som fortsatte i de følgende generationer. I jagt og krig havde manden lært værdien af organisation, og han introducerede disse teknikker i branchen og senere, da han overtog store dele af kvindens arbejde, forbedrede han betydeligt hendes noget løse arbejdsmetoder.

4. Kvindens stillning i det tidlige samfund

84:4.1 (935.1) Generelt betragtet så er kvindens status under enhver tidsalder, en temmelig god målestok for den evolutionære udvikling af ægteskabet som en social institution, mens forløbet af ægteskabet i sig selv er en rimelig præcis målestok for udviklingen af den menneskelige civilisation.

84:4.2 (935.2) Kvindens status har altid været et socialt paradoks. Hun har altid været dygtig til at styre mænd. Hun har altid kapitaliseret på mænds stærkere seksualdrift til sine egne interesser, og til sin egen position. Ved at handle subtilt på sit køns charme, har hun ofte været i stand til at udøve en dominerende magt over manden, selv når hun har været holdt af ham i usselt slaveri.

84:4.3 (935.3) De tidlige kvinder var ikke en ven, kæreste, elsker, og partner for manden, men snarere et stykke ejendom, en tjener eller slave og senere, en økonomisk partner, legetøj, og børneføder. Ikke desto mindre har ordentlige og tilfredsstillende seksuelle relationer altid inkluderet et element af valg og samarbejde med kvinden, og dette har altid givet intelligente kvinder en betydelig indflydelse på deres umiddelbare og personlig status, uanset deres sociale position som køn. Mandens mistro og mistænksomhed blev ikke bedre af, at kvinderne hele tiden var tvunget til at ty til kløgt i deres bestræbelser på at afhjælpe deres slaveri.

84:4.4 (935.4) Kønnene har haft store vanskeligheder med at forstå hinanden. Manden fandt det svært at forstå kvinden, og forholdt sig til hende med en mærkelig blanding af uvidende mistillid og bange fascination, hvis ikke med mistænksomhed og foragt. Mange stamme- og racemæssige traditioner henførte vanskelighederne til Eva, Pandora, eller en anden repræsentant for kvindekønnet. Disse fortællinger var altid forvrænget således, at det så ud som, at kvinden bragte ulykke over mennesket; og alt dette viser, at mistillid til kvinden engang var almindelig. Blandt de årsager som er fremført til støtte for præsteskabets cølibat var den vigtigste kvindens smålighed. Det faktum, at de fleste formodede at hekse var kvinder forbedrede ikke det tidligere ry hun havde.

84:4.5 (935.5) Mænd har længe betragtet kvinder som ejendommelige, selv unormale. De har endda troet, at kvinder ikke havde nogen sjæl; derfor blev de nægtet navne. I de tidlige tider var der en stor frygt for den første seksuelle relation med en kvinde; dermed blev det skik, at en præst havde det indledende samleje med en jomfru. Selv en kvindes skygge blev anset for at være farlig.

84:4.6 (935.6) Fødslen var engang generelt betragtet som noget der gjorde en kvinde farlig og uren. Mange stammeskikke fastsatte, at en mor skulle gennemgå omfattende rensningsceremonier efter fødslen af et barn. Med undtagelse af de grupper, hvor manden også deltog liggende i sengen, blev den vordende mor efterladt alene. Fortidens mennesker undgik til og med at få et barn født i huset. I sidste ende fik de gamle kvinder ret til at hjælpe moderen under fødslen, og denne praksis gav oprindelse til erhvervet som jordemoder. Under fødslen blev snesevis af tåbelige ting sagt og gjort i et forsøg på at lette fødslen. Det var skik at drysse den nyfødte med helligt vand for at forhindre forstyrrelser fra spøgelser.

84:4.7 (935.7) Blandt de ublandede stammer, var barnefødsel forholdsvis let, og varede kun to eller tre timer; men det gik sjældent lige så let blandt de blandede racer. Hvis en kvinde døde i barselssengen, især under fødslen af tvillinger, troede man, at hun havde gjort sig skyldig i ægteskabsbrud med et spøgelse. Senere, betragtede de højerestående stammer døden i barselsseng som himlens vilje; sådanne mødre blev anset for at være døde for en ædel sag.

84:4.8 (936.1) Kvindernes såkaldte beskedenhed hvad angår deres tøj og eksponeringen af deres person, voksede ud af den dødbringende frygt for at blive observeret på tidspunktet for en menstruation. At blive opdaget i denne sammenhæng var en alvorlig synd, overtrædelse af et tabu. Ifølge de gamle tiders skikke blev enhver kvinde, fra pubertet til slutningen af den fødedygtige periode, underlagt en fuldstændig isolering fra familie og social karantæne en hel uge hver måned. Alt, hvad hun rørte, sad på, eller lå på var "forurenet". Det var længe skik, brutalt at piske en pige efter hver månedlig periode i et forsøg på at drive den onde ånd ud af hendes krop. Når en kvinde passerede over den fødedygtige alder, blev hun normalt behandlet mere hensynsfuldt og givet flere rettigheder og privilegier. I betragtning af alt dette var det ikke underligt, at kvinder blev set ned på. Selv grækerne holdt menstruerende kvinde som en af de tre store årsager til besmittelse, de to andre var svinekød og hvidløg.

84:4.9 (936.2) Hvor tåbelige disse fortidens forestillinger end var, gjorde de noget godt, da de gav overbebyrdede kvinder, i det mindste som unge, en velkommen hvile og gavnlig fordybelse, en uge hver måned. Således kunne de skærpe deres forstand angående behandling af deres mandlige partnere i resten af tiden. Denne karantæne af kvinder beskyttede også manden fra overdreven seksuel nydelse og bidrog dermed indirekte til begrænsning af befolkningen og til forbedringen af selvbeherskelsen.

84:4.10 (936.3) Et stort fremskridt blev gjort, da en mand blev nægtet retten til at dræbe sin kone efter forgodtbefindende. Ligeledes var det et skridt fremad, da kvinden fik retten til at eje bryllup gaver. Senere fik hun den juridiske ret til at eje, bestemme, og selv disponere over ejendom, men hun var længe frataget retten til at arbejde indenfor enten kirke eller stat. Kvinden har altid været behandlet mere eller mindre som ejendomsret, helt frem til og ind i det tyvende århundrede efter Kristus. Hun har endnu ikke på verdensplan opnået frihed fra afsondrethed under menneskets kontrol. Selv blandt avancerede folkeslag, har mandens forsøg på at beskytte kvinden altid været en stiltiende hævdelse af overlegenhed.

84:4.11 (936.4) Men primitive kvinder havde ikke selvmedlidenhed som deres mere nyligt befriede søstre er tilbøjelige til at have. De var trods alt temmelig glade og tilfredse; de turde ikke forestille sig en bedre eller anderledes måde at leve på.

5. Kvindens stilling under de udviklende skikke

84:5.1 (936.5) Når det kommer til at formere sig, er kvinden lige med manden, men i partnerskabet af selvopholdelsesdrift arbejder hun fra en klar ulempe, og dette handicap som moderskabet nødvendigvis indebærer, kan kun opvejes af den oplyste fremrykkende civilisations skikke og af menneskets stigende følelse af erhvervet fairness.

84:5.2 (936.6) Som samfundet udviklede sig, steg de seksuelle normer blandt kvinder, fordi de led mere fra konsekvenserne af overtrædelse af de seksuelle skikke. Mandens seksuelle normer forbedres kun langsomt og kun som et resultat af den blotte følelse af retfærdighed, som civilisationen kræver. Naturen kender intet til retfærdighed - kvinden lider alene under fødselskvaler.

84:5.3 (936.7) Den moderne idé om ligestilling mellem kønnene er smukt og værdig for en ekspanderende civilisation, men den findes ikke i naturen. Når magten afgør retten er mænd herre over kvinden; når mere retfærdighed, fred og rettigheder råder, træder kvinden gradvist frem fra slaveri og ubemærkethed. Kvinders sociale position har i almindelighed varieret omvendt med graden af militarisme i enhver nation eller tidsalder.

84:5.4 (937.1) Men manden tog ikke bevidst eller beslaglagde forsætligt kvindens rettigheder og derefter gradvist og modstræbende gav dem tilbage til hende; alt dette var en ubevidst og ikke planlagt episode af social evolution. Når tiden virkelig var inde for kvinden til at nyde tilføjede rettigheder, fik hun dem, og endda helt uafhængig af mandens bevidste holdning. Langsomt, men sikkert ændres skikkene for at give plads til de sociale tilpasninger, som er en del af den vedvarende udvikling af civilisationen. Skikkenes udvikling medførte langsomt en bedre behandling af kvinderne. De stammer, som fortsatte grusomhederne mod kvinderne overlevede ikke.

84:5.5 (937.2) Adamiterne og Noditerne viste kvinderne øget anerkendelse, og de grupper, der blev påvirket af de vandrende Anditer har haft en tendens til at blive påvirket af Edens lærdomme om kvinders plads i samfundet.

84:5.6 (937.3) De tidlige kinesere og grækere behandlede kvinder bedre end de fleste omkringliggende folkeslag. Hebræerne var overordentlig mistroiske mod dem. I Vesten har kvinden haft det svært at højne sig under Paulus doktriner, som blev knyttet til kristendommen, selv om kristendommen også førte skikkene fremad ved at pålægge manden strengere seksuelle normer. Kvindens stilling er næsten håbløs under den ejendommelige ydmygelse som hun er udsat for indenfor Muhamedanismen, og hun har det endnu værre under læren af flere andre orientalske religioner.

84:5.7 (937.4) Videnskaben, ikke religionen, befriede faktisk kvinden; Det var den moderne fabrik, som i høj grad satte hende fri fra hjemmets rammer. Mandens fysiske kræfter var ikke længere en afgørende nødvendighed i den nye vedligeholdelse mekanisme; videnskaben ændrede levevilkårene, så mandens magt ikke længere var så overlegen i forhold til kvindens magt.

84:5.8 (937.5) Disse ændringer har haft en tendens i retning af kvindens frigørelse fra hjemlige slaveri og medført en sådan ændring i hendes status, at hun nu nyder personlig frihed og seksuel bestemmelsesret, som praktisk talt modsvarer mandens. En gang blev kvindens værdi bestemt af hendes evne til at producere føde, men opfindelser og velstand har gjort det muligt for hende at skabe en ny verden at arbejde i - en sfære af ynde og charme. På denne måde, vandt industrien sin ubevidste og utilsigtet kamp for kvindens sociale og økonomiske frigørelse. Igen har evolutionen formået at gøre, hvad selv åbenbarelsen mislykkedes med.

84:5.9 (937.6) Reaktionen blandt oplyste mennesker på skikkene af uretfærdighed som har styret kvindens plads i samfundet har i sin yderlighed svinget som et pendul. Blandt de industrialiserede folk har hun fået næsten alle rettigheder og nyder fritagelse fra mange forpligtelser, såsom militærtjeneste. Hver lettelse i kampen for tilværelsen har begunstiget kvindens frigørelse, og hun har direkte nydt godt af alle forskud af monogami. De svagere opnår altid uforholdsmæssige gevinster i hver justering af skikkene i den gradvise udvikling af samfundet.

84:5.10 (937.7) Parægteskabets ideal har betydet, at kvinden endelig har vundet anerkendelse, værdighed, uafhængighed, lighed og uddannelse; men vil hun vise sig værdig til alt denne nye og hidtil usete realisering? Vil den moderne kvinde reagere på denne store sociale frigørelse med lediggang, ligegyldighed, goldhed, og utroskab? I dag, i det tyvende århundrede, gennemgår kvinden den afgørende test af sin lange eksistens i verden!

84:5.11 (938.1) Kvinden er mandens ligeværdig partner i racens forplantning, og derfor lige så vigtigt i udfoldelsen af den racemæssige evolution; Derfor har evolutionen i stigende grad arbejdet på at realisere kvinders rettigheder. Men kvinders rettigheder er på ingen måde mændenes rettigheder. Kvinden kan ikke trives på mandens rettigheder mere end manden kan trives på kvindens rettigheder.

84:5.12 (938.2) Hvert køn har sit eget karakteristiske sfære af eksistens sammen med sine egne rettigheder inden for denne sfære. Hvis kvinden bogstaveligt efterstræber at nyde alle mandens rettigheder, så kommer der før eller senere, en ubarmhjertig og hensynsløs konkurrence som helt sikkert vil erstatte ridderlighed og særlige hensyn, som mange kvinder nu nyder, og som de så nyligt har vundet fra mænd.

84:5.13 (938.3) Civilisationen kan aldrig udslette adfærdskløften mellem kønnene. Skikkene skifter fra tidsalder til tidsalder, men aldrig instinkt. Den medfødte moderlige hengivenhed vil aldrig tillade, at en frigjort kvinde kommer til at blive en alvorlig rival til manden i branchen. For evigt vil hvert køn forblive øverst i sit eget område, områder som bestemmes af biologisk differentiering og mental forskellighed.

84:5.14 (938.4) Hvert køn vil altid have sin egen særlige sfære, omend de fra tid til anden overlapper. Kun socialt vil mænd og kvinder konkurrerer på lige vilkår.

6. Partnerskab mellem mand og kvinde

84:6.1 (938.5) Forplantningsdriften vil ufejlbarligt bringer mænd og kvinder sammen for fortsættelse af arten, men alene, garantere den ikke at de bliver sammen i gensidigt samarbejde - grundlæggelsen af et hjem.

84:6.2 (938.6) I enhver succesfuld menneskelig institution findes modsætninger af personlige interesser, der er blevet tilpasset til en praktisk arbejdsharmoni og husførelse er ingen undtagelse. Ægteskabet, der er grundlaget for hjemmets opbygning, er den højeste manifestation af dette modsætningsfyldte samarbejde, som så ofte kendetegner kontakterne mellem naturen og samfundet. Konflikten er uundgåelig. Parringen er noget medfødt; det er naturligt. Ægteskabet er ikke et biologisk men et sociologisk fænomen. Passionen garanterer at manden og kvinden vil komme sammen, men forældreinstinktet, som er svagere og samfundets skikke holder dem sammen.

84:6.3 (938.7) Manden og kvinden er fra et praktisk synspunkt to forskellige varianter af samme art, der lever tæt og intimt forbundet. Deres synspunkter og alle reaktioner på livet er væsentligt forskellige; de er helt ude af stand til fuldt ud og rigtigt at forstå hinanden. En fuldstændig forståelse mellem kønnene er ikke opnåelig.

84:6.4 (938.8) Kvinder synes at have mere intuition end mænd, men de synes også at være noget mindre logisk. Kvinden har dog altid været den moralske bannerfører og den åndelige leder af menneskeheden. Den hånd, som gynger vuggen omgås stadig med skæbnen.

84:6.5 (938.9) Forskellene mellem mænd og kvinder hvad angår deres natur, reaktion, synspunkt, og tænkning, bør på ingen måde give anledning til bekymring, men bør betragtes som særdeles gavnligt for menneskeheden, både individuelt og kollektivt. Mange klasser af universets skabninger er skabt med et dobbelt aspekt af personlighedsmanifestation. Blandt dødelige, Materielle Sønner og midsoniter, er denne forskel betegnet som mandlige og kvindelige; blandt serafer, keruber, og Morontialedsagerne er den blevet kaldt positiv eller aktiv og negativ eller passiv. Sådanne dobbelte kombinationer giver en langt større mangfoldig alsidighed og overvinder medfødte begrænsninger, som også gælder for visse treenige forbindelser i Paradis-Havona systemet.

84:6.6 (939.1) Mænd og kvinder har brug for hinanden i deres morontielle og åndelige såvel som i deres jordiske karriere. Forskellene i synsvinkel mellem mænd og kvinder fortsætter selv ud over det første liv og i hele opstigningen af det lokale univers og superuniverset. Selv i Havona fortsætter de pilgrimme, der engang var mænd og kvinder med at hjælpe hinanden i opstigningen til Paradiset. Aldrig, ikke engang i Finalitkorpset omdannes de skabte væsener således, at de personlighedstræk som mennesker kalder mandlige og kvindelige vil blive udslettet. Altid vil disse to grundlæggende varianter af menneskeheden fortsætte med at forundre, stimulere, opmuntre og hjælpe hinanden; altid vil de være gensidigt afhængige af samarbejde i løsningen af komplekse problemer i universet, og i overvindelsen af mangfoldige kosmiske vanskeligheder.

84:6.7 (939.2) Mens de to køn aldrig kan håbe på fuldt ud at forstå hinanden, er de reelt komplementære, og selvom samarbejde ofte er mere eller mindre personligt antagonistisk, er det i stand til at opretholde og reproducere samfundet. Ægteskabet er en institution designet til at bilægge uoverensstemmelserne mellem kønnene, og på samme tid sikre videreførelsen af civilisationen og sikre udbredelsen af racen.

84:6.8 (939.3) Ægteskabet er moder til alle menneskelige institutioner, for det fører direkte til oprettelse og vedligeholdelse af hjemmet, som er samfundets strukturelle grundlag. Familien er afgørende i forbindelse med selvbevarelsesmekanismen. Den repræsenterer det eneste håb for overlevelse af racens fortsættelse under civilisationens skikke, mens den på samme tid, giver den mest effektivt måde for visse meget tilfredsstillende former for selvtilfredsstillelse. Familien er menneskets største rent menneskelige præstation, fordi den kombinerer udviklingen af det biologiske forhold mellem mænd og kvinder med de sociale forhold mellem mand og kone.

7. Familielivets ideal

84:7.1 (939.4) Parring mellem kønnene er instinktiv, børn er det naturlige resultat, og familien får således automatisk sin eksistens. Sådan som familierne i en race eller nation er, sådan er dets samfund. Hvis familierne er gode, så er samfundet ligeledes godt. Den store kulturelle stabilitet af det jødiske og det kinesiske folk afhænger i styrken af deres familiegrupper.

84:7.2 (939.5) Kvindens instinkt til at elske og vise omsorg for børn bidrog til at gøre hende til den part som var interesseret i at fremme ægteskab og en primitiv form for familieliv. Manden blev først tvunget til at opbygge et hjem af presset fra de senere skikke og sociale konventioner; det tog lang tid for ham før han tog interesse i etableringen af ægteskabet og hjemmet, fordi den seksuelle handling ikke medførte nogen biologiske konsekvenser over ham.

84:7.3 (939.6) Det seksuelle forhold hører til naturens orden, men ægteskabet er et socialt fænomen og har altid været reguleret af skikke. Skikkene (religiøse, moralske og etiske), stabiliserer sammen med ejendom, stolthed og ridderlighed, ægteskab og familie institutionerne. Når skikkene svinger, er der udsving i stabiliteten af hjemme- og ægteskabsinstitutionen. Ægteskabet er nu på vej ud af ejendomsstadiet og ind i den personlige æra. Tidligere beskyttede manden kvinden, fordi hun var hans ejendom, og hun adlød af samme grund. Uanset systemets berettigelse gav dette system stabilitet. Nu betragtes kvinden ikke længere som ejendom, og nye skikke designet til at stabilisere ægteskabs- og hjemmeinstitutionen er ved at ske.

84:7.4 (939.7) 1. Religionens nye rolle - undervisning, om at forældrenes erfaring er afgørende, ideen om at avle kosmiske borgere, en udvidede forståelse af forplantnings privilegium - at give sønner til Faderen.

84:7.5 (940.1) 2. Videnskabens nye rolle - forplantning bliver mere og mere frivillig, underlagt menneskets kontrol. I fortiden sikrede manglende forståelse at børn blev født i fraværet af at man ønskede dem.

84:7.6 (940.2) 3. Den nye indflydelse i fristelsen af glæde - her indføres en ny faktor i racens overlevelse; de gamle mænd udsatte uønskede børn til at dø; nutiden nægter at erhverve dem.

84:7.7 (940.3) 4. Forældreinstinktets styrkelse - hver generation er nu tilbøjelig til at fjerne fra den reproduktive strøm af racen de personer, hvis forældreinstinkt ikke er tilstrækkeligt udviklet til at sikre forplantning af børn, de vordende forældre i den næste generation.

84:7.8 (940.4) Hjemmet som institution, et partnerskab mellem en mand og en kvinde, datere sig mere specifikt fra tiderne i Dalamatia, for omkring en halv million år siden. Andon og hans nærmeste efterkommers monogame livsform var blevet forladt længe før. Familielivet, var imidlertid ikke meget at prale af, før Noditerne og de senere Adamiternes tider. Adam og Eva udøvede en bestående indflydelse på hele menneskeheden; for første gang i verdenshistorien så man nemlig i Edens have mænd og kvinder, der arbejdede side om side. Edens ideal, hele familien som gartnere, var en ny idé på Urantia.

84:7.9 (940.5) Den tidlige familie omfattede en beslægtet arbejdsgruppe, herunder slaverne, hvor alle boede i samme bygning. Ægteskab og familieliv har ikke altid været identiske, men har af nødvendighed været tæt forbundet. Kvinden har altid ønsket at have en individuel familie, og til sidst fik hun sin vilje igennem.

84:7.10 (940.6) Kærlighed til afkommet er næsten universel og har en afgjort værdi for overlevelse. Fortidens mennesker ofrede altid moderens interesse for barnet velfærd. En eskimo mor slikker selv stadig sin baby i stedet for vaske den. Primitive tiders mødre madede og plejede deres børn, når de var meget unge; ligesom dyrene, så kasserede de dem, så snart de voksede op. Varige og kontinuerlige menneskelige forhold har aldrig været baseret på biologisk hengivenhed alene. Dyrene elsker deres unger; mennesket - civiliserede mennesker - elsker selv sine børnebørn. Jo højere civilisation, jo større er forældrenes glæde af børnenes fremskridt og succes; dermed opstår den nye og højere erkendelse af stolthed i navnet.

84:7.11 (940.7) De store familier blandt fortidens folk var ikke baseret nødvendigvis på hengivenhed. Mange børn blev ønsket, fordi:

84:7.12 (940.8) 1. De var værdifulde som arbejdere.

84:7.13 (940.9) 2. De var en alderdomsforsikring.

84:7.14 (940.10) 3. Døtre kunne sælges.

84:7.15 (940.11) 4. Familiens stolthed krævede udbredelse af navnet.

84:7.16 (940.12) 5. Sønner betød beskyttelse og forsvar.

84:7.17 (940.13) 6. Frygt for spøgelser forårsagede en frygt for at være alene.

84:7.18 (940.14) 7. Visse religioner krævede afkom.

84:7.19 (940.15) Tilbedere af forfædrene ser fraværet af sønner som den største ulykke i tid og evighed. Mere end noget andet, ønskede de sig sønner som kunne forrette højtidelighederne efter deres død, for at tilbyde de nødvendige offergaver for åndens rejse gennem åndelandet

84:7.20 (941.1) Blandt fortidens vilde, begyndte børns disciplin meget tidligt. Barnet indså tidligt, at ulydighed betød uheldigt resultat eller død, ligesom hos dyrene. Det er civilisationens beskyttelse af barnet fra de naturlige konsekvenser af tåbelige adfærd, der bidrager så meget til nutidens ulydighed.

84:7.21 (941.2) Eskimoiske børn udvikles på så lidt disciplin og korrektion blot fordi de er naturligt føjelige små dyr; Børn både blandt de røde og de gule mennesker er næsten lige så let medgørlige. Blandt de racer, der indeholder arv fra Anditerne, er børn ikke så rolige; disse mere fantasifulde og eventyrlystne unge kræver mere træning og disciplin. Moderne problemer med børnekultur er i stigende grad forværret af følgende omstændigheder:

84:7.22 (941.3) 1. Den høje grad af raceblanding.

84:7.23 (941.4) 2. Kunstig og overfladisk uddannelse.

84:7.24 (941.5) 3. Barnets manglende evne til at erhverve kultur ved at efterligne forældrene - forældrene er fraværende fra familiekredsen en stor del af tiden.

84:7.25 (941.6) Fortidens ideer om familiedisciplin var biologisk, som voksede ud af den erkendelse, at det var forældrene, der skabte barnets væsen. Familielivets avancerede idealer fører til den opfattelse, at det at sætte et barn i verden, i stedet for at tillægge det visse forældremyndighed, indebærer den højeste ansvar af den menneskelige eksistens.

84:7.26 (941.7) Civilisationen anser at forældrene påtager sig alle forpligtelser, og at barnet har alle rettigheder. Barnets respekt for sine forældre opstår ikke i at vide, at barnets fødsel pålægger forpligtelser for forældrene, men vokser naturligvis som følge af den pleje, uddannelse, og hengivenhed, som er kærligt givet i at hjælpe barnet til at vinde livets kamp. De sande forældre er engageret i en kontinuerlig tjeneste og omsorg, som det kloge barn kommer til at genkende og værdsætte.

84:7.27 (941.8) I den nuværende industrielle og bymæssige tidsperiode udvikler ægteskabsinstitutionen sig i nye økonomiske retninger. Familielivet er blevet mere og dyrere, mens børn, der plejede at være et aktiv, er blevet økonomiske forpligtelser. Selve civilisationens sikkerhed hviler stadig på den voksende vilje hos en generation til at investere i velfærden for følgende og de kommende generationer. Ethvert forsøg på at flytte forældremyndigheden til stat eller kirke vil vise sig selvmorderisk for civilisationens velfærd og fremskridt.

84:7.28 (941.9) Ægteskab, herunder børn og deraf følgende familieliv, stimulerer den menneskelige naturs højeste potentialer, og tilbyder samtidig en ideal kanal til at udtrykke disse levendegjorte egenskaber af dødelige personlighed. Familien tager sig af den biologiske fortsættelse af den menneskelige race. Hjemmet er den naturlige sociale arena, hvor etikken i broderskab baseret på blodets bånd kan forstås af de voksende børn. Familien er den grundlæggende enhed af broderskab, hvor forældre og børn lærer tålmodighed, altruisme, tolerance og overbærenhedens lektier, som er så afgørende for realiseringen af broderskab blandt alle mennesker.

84:7.29 (941.10) Menneskelige samfund ville blive væsentligt forbedret, hvis de civiliserede racer mere generelt ville vende tilbage til Anditernes skik med at holde familierådslagning. De opretholdt ikke den patriarkalske eller autokratiske form for familiestyre. De var meget broderlig og selskabelig, og diskuteret frit og åbent alle forslag og reguleringer vedrørende familien. De var ideelt broderlige i al deres familiestyre. I en ideel familie højnes den gensidige hengivenhed mellem børn og forældre af den forstærket broderlige hengivenhed.

84:7.30 (942.1) Familielivet er stamfader til ægte moral, stamfader til bevidstheds loyalitet over for pligtfølelse. Familielivets ufrivillige personlige forhold stabiliserer personlighed og stimulerer væksten gennem tvang af den nødvendige tilpasning til andre og forskelligartede personligheder. Af endnu større betydning er, at en ægte familie - en god familie - afslører for de fødedygtige forældre Skaberens holdning til sine børn, samtidig som sådanne sande forældre giver deres børn den første af en lang række af stigende afsløringer, om Paradisforældrenes kærlighed til alle universets børn.

8. Farerne ved selvtilfredsstillelse

84:8.1 (942.2) Den store trussel mod familielivet er den truende flodbølge af selvtilfredsstillelse, den moderne fornøjelses mani. Det primære incitament til ægteskab plejede at være økonomisk; seksuel tiltrækning var sekundært. Dette ægteskab var baseret på selvopretholdelse, der førte til udbredelse af racen og tilbød samtidig en af de mest eftertragtede former for selvtilfredsstillelse. Ægteskabet er den eneste institution i det menneskelige samfund, der omfatter alle tre af de store incitamenter til at leve.

84:8.2 (942.3) Oprindeligt var ejendom den grundlæggende institution for selvopretholdelsen, mens ægteskabet fungerede som den unikke institution for forplantning. Selvom tilfredsstillelsen af sult, leg og humor, samt periodisk seksuel tilfredsstillelse, var fornøjelses former, er det stadig et faktum, at de skiftende skikke ikke har formået at opbygge nogen særskilt institution i selvtilfredsstillelse. Det er på grund af denne manglende udvikling af specialiserede teknikker til lystbetonet nydelse, at alle menneskelige institutioner er så fuldstændigt gennemsyret med denne glæde forfølgelse. Ophobning af varer bliver et instrument til forøgelse af alle former for selvtilfredsstillelse, mens ægteskabet ofte kun ses som et middel til nydelse. Denne overdrevne nydelse, denne vidt udbredte glædes mani, udgør nu den største trussel, der nogensinde er blevet rettet mod familielivet, den sociale evolutionære institution, hjemmet.

84:8.3 (942.4) Den violette race indførte en ny og kun ufuldkomment realiseret karakteristik for det menneskelige liv - legeinstinktet kombineret med sans for humor. Sangikerne og Andoniterne havde til en vis grad dette instinkt, men det Adamiske arveelement forhøjede denne primitive tilbøjelighed til potentialet af glæde, en ny og ophøjet nydelsesform. Den grundlæggende form for selvtilfredsstillelse, bortset fra tilfredsstillelsen af sult, er seksuel tilfredsstillelse, og denne form for sanselig nydelse var enormt forstærket når Sangikerne og Anditerne blev blandet.

84:8.4 (942.5) Der er en reel fare i kombinationen af rastløshed, nysgerrighed, eventyr og hengivelse til fornøjelse der karakteriserer menneskeracerne efter Anditernes tid. Sjælens sult kan ikke tilfredsstilles med fysiske fornøjelser. Kærligheden til hjemmet og børnene forstærkes ikke af den irrationelle udøvelse af glæde. Selvom I udtømmer ressourcerne i kunst, farve, lyd, rytme, musik og udsmykning af jer selv, kan I ikke dermed håbe at ophøje jeres sjæl eller at nære jeres ånd. Forfængelighed og mode kan ikke bidrage til opbygningen af et hjem og børnenes opdragelse. Stolthed og rivalisering er magtesløse til at forbedre overlevelses egenskaber af efterfølgende generationer.

84:8.5 (942.6) Alle opadgående himmelske væsener nyder hvile og omvekslingsledernes tjeneste. Alle bestræbelser på at opnå sunde adspredelser og indgå i opløftende konkurrencer er sunde. Forfriskende søvn, hvile, rekreation, og deltage i alle tidsfordriv som forhindrer kedsomhed af monotoni er givende. Konkurrerende kampe, historiefortælling, og selv smagen af god mad kan tjene som former for selvtilfredsstillelse. (Når I bruger salt til at smage mad til, så stop og overveje, at mennesket for næsten en million år, kun kunne få salt ved at dyppe sin mad i aske.)

84:8.6 (943.1) Lad mennesket nyde sig selv; lad den menneskelige race finde glæde i tusind og én måde; lad den evolutionære menneskehed udforske alle former for legitim selvtilfredsstillelse, frugterne af den lange opadgående biologiske kamp. Mennesket har velfortjent nogle af hans nutidige glæder og fornøjelser. Hold dine øjne godt rettet mod målet for den endelige skæbne! Glæderne er virkelig selvmorderisk, hvis de skulle lykkes at ødelægge den ejendom, som er blevet institutionens selv-opretholdelsesdrift; og selvtilfredsstillelse vil faktisk koste en fatal pris, hvis den fører til et sammenbrud af ægteskabet, familielivets forfald, og ødelæggelsen af hjemmet - menneskets højeste evolutionære erhvervelse og civilisationens eneste håb om overlevelse.

84:8.7 (943.2) [Præsenteret af serafernes leder stationeret på Urantia.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.