Gå til hovedindhold

Kapitel 152. Hændelserne Som Førte Frem Til Krisen I Kafernaum

Urantia Bogen

Kapitel 152

Hændelserne Som Førte Frem Til Krisen I Kafernaum

152:0.1 (1698.1)HISTORIEN om helbredelsen af Amos, den vanvittige i Kheresa, havde allerede nået Betsaida og Kapernaum, således at en stor skare af mennesker ventede på Jesus, da hans båd denne tirsdag morgen lagde til ved stranden. Blandt denne skare var også nye observatører fra det jødernes Sanhedrin råd i Jerusalem, som var kommet ned til Kapernaum for at finde en grund til at anholde og dømme Mesteren. Mens Jesus talte med dem, der havde samlet sig for at byde ham velkommen, banede Jairus, en af synagogeforstanderne sig gennem menneskemængden, faldt ned for Jesu fødder, tog ham i hånden og bad ham om straks at følge med, da han sagde: "Mester, min lille datter, vores eneste barn, er hjemme i dødens greb. Jeg bønfalder dig om at komme og helbrede hende. "Da Jesus hørte faderens anmodning, sagde han: "Jeg vil gå med dig."

152:0.2 (1698.2)Da Jesus gik med Jairus fulgte den store folkemængde efter, som havde hørt faderens anmodning, for at se, hvad der ville ske. Lige før de nåede forstanderens hus, langs en smal gade, og da skaren pressede på Jesus, standsede han pludselig og udbrød: "Nogen rørte ved mig." Da dem, der var tæt på ham nægtede at have rørt ham, sagde Peter: "Mester, du kan se, hvordan denne skare presser dig og truer med at knuse os, og alligevel siger du "nogen rørte ved mig." Hvad mener du?" Jesus sagde: "Jeg spurgte, hvem der rørte mig, for jeg opfattede, at levende energi gik ud af mig." Da Jesus så sig omkring, faldt hans øjne på en kvinde i nabolaget, og hun kom frem, faldt knælende ved hans fødder og sagde: "I mange år jeg har lidt af smertefulde blødninger. Jeg har lidt mange ting fra mange læger; jeg har brugt alt, hvad jeg ejede, men ingen har været i stand til at helbrede mig. Så hørte jeg om dig, og så tænkte jeg, at hvis jeg bare kunne røre en flig af hans klædedragt, ville jeg helt sikkert blive rask. Derfor pressede jeg mig frem med skaren på dens vej, indtil jeg stod i nærheden af dig, Mester, jeg rørte kanten af din kappe og blev helbredt; jeg ved, jeg er blevet helbredt for min elendighed."

152:0.3 (1698.3)Da Jesus hørte det, tog han hende ved hånden, løftede hende op og sagde: "Datter! Din tro har frelst dig; gå i fred." Det var hendes tro og ikke hendes berøring, som helbredte hende. Dette tilfælde illustrerer godt de mange tilsyneladende mirakuløse helbredelser, der hændte i Jesu jordiske liv, men som på ingen måde blev fremkaldt af hans bevidste vilje. Tidens gang viste, at denne kvinde virkelig var blevet helbredt for sin sygdom. Hendes tro var af en sådan karakter, at den fik et direkte greb om den skabende kraft, som tilhørte Mesterens person. Med den tro hun havde behøvede hun kun at nærme sig Mesterens person. Det var slet ikke nødvendigt at røre ved hans klædedragt; dette var kun den overtroiske del af hendes tro. Jesus kaldte denne kvinde til sig, Veronica af Cæsarea Filippi, for at rette to fejl, som kunne have opholdt sig i hendes sind eller i dem, der var vidne til denne helbredelse: Han ønskede ikke at Veronica ville gå væk i den tro, at hendes frygt, da hun forsøgte at stjæle hendes helbredelse, havde modtaget sin belønning, eller at hendes overtro, da hun knyttede berøringen af hans klædedragt med sin helbredelse, havde været effektiv. Jesus ønskede at alle skulle vide, at det var hendes rene og levende tro, der havde udført helbredelsen.

1. I jairos hus

152:1.1 (1699.1)Jairus var naturligvis meget utålmodig af denne forsinkelse i at nå sit hjem; derfor skyndte de sig nu fremad med endnu raskere skridt. Selv før de kom ind i forstanderens gård kom en af tjenerne ud og sagde: "Besvær ikke Mesteren, din datter er død." Men Jesus syntes ikke at bekymre sig om tjenerens ord, for han tog Peter, James og Johannes, vendte sig mod den sorg ramte far og sagde: "Vær ikke bange, tro kun." Da han kom ind i huset, fandt han fløjtespillerne, der sammen med de sørgende, frembragte en upassende tumult; de pårørende var allerede begyndt deres gråd og jammer. Da han havde fået alle de sørgende ud af rummet, gik han derind med faderen, moderen og hans tre apostle. Han havde fortalt de sørgende, at pigen ikke var død, men de spottede ham. Jesus vendte sig nu til moderen og sagde: "Din datter er ikke død; hun sover kun." Da der var blevet mere stille i huset, gik Jesus hen til det sted, hvor barnet lå, tog hendes hånd og sagde: "Datter, jeg siger dig vågn op og stå op!" Da pigen hørte disse ord, rejste hun sig og gik tværs over lokalet. Efter et øjeblik, da hun var kommet sig fra hendes forvirring, sagde Jesus til dem at de skulle give hende noget at spise, for hun havde været lang tid uden mad.

152:1.2 (1699.2)Da der i Kapernaum var meget agitation imod Jesus, kaldte han familien sammen og forklarede, at pigen havde været i koma efter en længere feber, at han kun havde bragt hende ud fra denne tilstand og ikke rejst hende fra de døde. Ligeledes forklarede han alt dette til sine apostle, men det var forgæves. De troede alle, at han havde rejst den lille pige fra de døde. Hvad Jesus sagde som forklaring til mange af disse tilsyneladende mirakler havde ringe effekt på hans tilhængere. De var mirakelsindede og undlod ingen mulighed igen for at tilskrive Jesus et nyt mirakel. Jesus og apostlene vendte tilbage til Betsaida, efter at han specifikt havde indskærpede dem ikke at fortælle om hændelsen til nogen.

152:1.3 (1699.3)Da han kom ud fra Jairus hus gik to blinde ført af en døvstum dreng, efter ham og råbte på helbredelse. På omkring dette tidspunkt var Jesu omdømme som en helbreder størst. Hvor han end gik ventede de syge og lidende på ham. Mesteren ser nu meget slidt ud, og alle hans venner begynder at blive bekymret for, om han kan fortsætte sit arbejde med undervisning og helbredelse, indtil det punkt hvor han faktisk bryder sammen.

152:1.4 (1699.4)Jesu apostle, endsige de almindelige mennesker, kunne ikke forstå denne Gud-menneskets natur og egenskaber. Ingen anden efterfølgende generation har nogensinde været i stand til at vurdere, hvad der skete på jorden i skikkelse af Jesus af Nazaret. Og der kan aldrig forekomme en mulighed for enten videnskaben eller religionen til at tjekke op på disse bemærkelsesværdige begivenheder af den simple grund, at en sådan ekstraordinær situation aldrig kan opstå, det være sig i denne verden eller en anden verden i Nebadon. Aldrig mere vil der på nogen verden i hele dette univers, fremtræde et væsen i lighed med dødeligt kød, der samtidig rummer alle egenskaber hos den skabende energi i kombination med åndelige evner, der transcenderer tid og de fleste andre materielle begrænsninger.

152:1.5 (1700.1)Aldrig før Jesus var på jorden, og siden da har det været muligt, så direkte og tydeligt at opnå de resultater, der følger af en stærk og levende tro hos dødelige mænd og kvinder. For at gentage disse fænomener, ville vi være nødt til at gå tilbage til den umiddelbare tilstedeværelse af Mikael, Skaberen, og finde ham, som han var på det tidspunkt - som Menneskesønnen. På samme måde bør i nu, da hans fravær forhindrer sådanne materielle manifestationer, afholde jer fra at sætte nogen form for begrænsning for hans eventuelle manifestationer af hans åndelige styrke. Selvom Mesteren er fraværende som et materielt væsen, er han til stede som en åndelig indflydelse i menneskernes hjerter. Ved at forlade denne verden, gjorde Jesus det muligt for sin ånd at leve sammen med sin Faders Ånd, som bor i sindet på alle mennesker.

2. Mad til fem tusinde mennesker

152:2.1 (1700.2)Jesus fortsatte med at undervise folket om dagen, mens han om aften instruerede apostlene og evangelisterne. Om fredagen, erklærede han en uge fri, så alle hans tilhængere kunne gå hjem eller til deres venner i mange dage, før de gjorde sig klar til at vandre op til Jerusalem for påsken. Men mere end halvdelen af hans disciple nægtede at forlade ham, og folkemængden voksede fra dag til dag til det punkt, hvor David Zebedæus ønskede at etablere en ny lejr, men Jesus nægtede at give sit samtykke. Mesteren havde så lidt hvile over sabbatten, at han søndag morgen den 27. marts forsøgte at komme væk fra folket. Nogle af evangelisterne blev overladt til at tale til de mange, mens Jesus og de tolv planlagde ubemærket at flygte til den modsatte bred af søen, hvor de i en smuk park syd for Betsaida-Julias forsøgte at få den tiltrængte hvile. Dette område var et populært rekreativt sted for folk fra Kapernaum; de kendte alle til disse parker på den østlige bred.

152:2.2 (1700.3)Men folket ville ikke gå med til dette. De så hvilken retningen båden med Jesus tog, lejede alle de tilgængelige fartøjer og fulgte efter. De, der ikke har fået fat i en båd begav sig til fods på en vandretur omkring den nordlige ende af søen.

152:2.3 (1700.4)Sent på eftermiddagen, havde mere end tusind mennesker lokaliseret Mesteren i en af parkerne, og han holdt en kort tale til dem, hvorefter Peter talte. Mange af disse mennesker havde bragt mad med sig, og efter at de havde spist aftensmad samledes de i små grupper, mens Jesu apostle og disciplene underviste dem.

152:2.4 (1700.5)Mandag eftermiddag, havde folkemængden vokset til mere end tre tusind mennesker, og stadig - indtil langt ud på aften - strømmede folk ind og medbragte alle former for sygdom. Hundredvis af interesserede havde planlagt på deres vej til påsken at gøre ophold i Kapernaum for at se og høre Jesus, og de nægtede simpelthen at blive skuffet. Ved middagstid om onsdagen havde omkring fem tusinde mænd, kvinder og børn samlet sig her i denne park syd for Betsaida-Julias. Vejret var behagelig, fordi regntiden snart var forbi i dette område.

152:2.5 (1700.6)Filip havde reserveret mad til tre dage, for Jesus og de tolv, og madforsyningen blev forvaltet af den unge knægt Mark, som var deres stik i rend dreng. Denne eftermiddag, som var den tredje dag for næsten halvdelen af folkemængden, begyndte den mad, som folk havde medbragt at være opbrugt. David Zebedæus havde ikke en teltby her, der kunne fodre og huse folkemængden. Filip havde heller ikke provianteret for sådan en menneskemængde. Men selvom folk var sultne, ville de ikke gå. Der blev stille og roligt hvisket om Jesus, at da han ønskede at undgå problemer med både Herodes og lederne i Jerusalem, havde valgt dette rolige sted, uden for alle hans fjenders forvaltningsområde, som et egnet sted for at blive kronet konge. Folkets begejstring steg time for time. Ikke et ord blev sagt til Jesus, men selvfølgelig, han vidste alt om, hvad der foregik. Selv de tolv apostle var påvirket af sådanne følelser, især de yngre evangelister. De apostle som forholdt sig positivt til dette forsøg på at forkynde Jesus konge var Peter, Johannes, Simon Zelotes og Judas Iskariot. De, der var imod planen var Andreas, James, Nataniel og Thomas. Mattæus, Filip, og Alpheus tvillingerne tog ikke stilling. Lederen af denne hemmelige plan om at gøre Jesus til konge var Joab, en af de unge evangelister.

152:2.6 (1701.1)Dette var situationen ved femtiden onsdag eftermiddag, da Jesus bad James Alpheus om at kalde på Andreas og Filip. Jesus sagde: "Hvad skal vi gøre med de mange? De har nu været hos os i tre dage, og mange af dem er sultne. De har ingen mad." Filip og Andreas udvekslede blikke, og derefter svarede Filip: "Mester, du bør sende disse mennesker væk, så de kan gå til landsbyer i nærheden og købe sig noget mad." Andreas, der frygtede, at den kongelige plan blev realiseret, forenede sig hurtigt med Filip og sagde: "Ja, Mester, jeg tror det er bedst, at du afviser de mange, så de kan gå deres vej og købe mad, mens du får hvilet for en tid." Ved denne tid havde andre af apostle allerede sluttet sig til konferencen. Så sagde Jesus: "Men jeg ønsker ikke at sende dem væk sultne; kan vi ikke skaffe mad til dem?" Det var for meget for Filip, han sagde rent ud: "Mester, hvor skulle vi her i landet kunne købe brød for denne folkemængde? og to hundrede denarer ville ikke være nok til at købe mad til frokost."

152:2.7 (1701.2)Før apostlene havde mulighed for at udtale sig, vendte Jesus sig til Andreas og Filip og sagde: "Jeg ønsker ikke at sende disse mennesker væk. Her er de, som får uden hyrde. Jeg vil gerne give dem noget at spise. Hvad mad har vi med os?" Mens Filip talte med Mattæus og Judas, opsøgte Andreas knægten Mark for at finde ud af, hvor meget der var tilbage af deres madforsyning. Han vendte tilbage til Jesus og sagde: "Knægten har kun fem bygbrød og to tørrede fisk" - og Peter tilføjede straks: "Vi har endnu ikke spist i aften."

152:2.8 (1701.3)Et øjeblik stod Jesus stille. Der var et fjernt blik i øjnene. Apostlene sagde ikke noget. Jesus vendte sig pludselig til Andreas og sagde: "Bring brød og fisk til mig." Da Andreas havde bragt kurven til Jesus, sagde Mesteren: "Fortæl folk at de skal sætte sig ned på græsset i grupper på hundrede, udpeg en leder for hver gruppe og bring samtidig alle evangelisterne her til os."

152:2.9 (1701.4)Jesus tog brødet i sine hænder, og efter at havde sagt taksigelsen, brød han brødet og gav det til apostlene, som gav det videre til deres medarbejdere, som på tur bragte det ud til de mange. På samme måde, brød og distribuerede Jesus fiskene, og alle spiste og blev mætte. Når alle havde spist, sagde Jesus til sine disciple: "Saml de tiloversblevne stykker, så at intet går tabt." Da de havde indsamlet resterne havde de tolv fulde kurve. De, der har deltaget i dette usædvanlige festmåltid var omkring fem tusinde mænd, kvinder og børn.

152:2.10 (1702.1)Dette er den første og eneste natur mirakel, som Jesus udførte som et resultat af hans bevidste forhånds planlægning. Det er sandt, at hans disciple var forud indtaget for at kalde mange hændelser for mirakler, selv om dette ikke var tilfældet, men dette var en ægte overnaturlig uddeling. I dette tilfælde - som vi har lært - mangedoblede Mikael fødevare elementerne som han altid gør, bortset fra at han eliminerede tidsfaktoren og den synlige livskanal.

3. Konge skabelses episoden

152:3.1 (1702.2)Bespisningen af de fem tusinde mennesker ved hjælp af overnaturlige energi var en anden af de tilfælde, hvor menneskelig medlidenhed i samarbejde med den kreative kraft resulterede i, hvad der skete. Nu da folket havde fået nok at spise, og da dette forbløffende mirakel straks forstærkede Jesu berømmelse, behøvede projektet med at gribe Mesteren og udråbe ham til konge ikke længere nogen personlig styring. Idéen syntes at sprede sig gennem mængden som en steppebrand. Folkemængdens reaktion på denne pludselige og spektakulære opfyldelse af deres fysiske behov var dyb og overvældende. I lang tid var jøderne blevet undervist, at når Messias, Davids Søn, kom, ville han igen få landet til at flyder med mælk og honning, og livets brød ville blive skænket til dem ligesom manna fra himlen formodede at have regnet ned over deres forfædre i ørkenen. Og gik denne forventning nu ikke i opfyldelse lige foran deres øjne? Da denne sultne, underernærede menneskemængde var færdig med at proppe sig med vidunderkosten, fulgte en enstemmig reaktion: "Han er vor konge." Israels mirakuløse befrier var kommet. I øjnene på disse simple tænkende mennesker bragte evnen til at bespise dem retten til at herske med sig. Det var derfor ikke underligt, at folkemængden efter bespisningen rejste sig som en mand og råbte: "Gør ham til konge!"

152:3.2 (1702.3)Dette mægtige råb begejstrede Peter og apostlene, der stadig håbede at se Jesus hævde sin ret til at herske. Men disse falske forhåbninger ville ikke være langlivede. Ekkoet af dette mægtige råb fra mængden var knapt stoppet med at give genlyd fra bjergene i nærheden da Jesus gik op på en stor sten, løftede sin højre hånd for at påkalde sig deres opmærksomhed og sagde: "Mine børn, i mener det godt, men i er kortsigtet og materielt fokuseret." En kort pause fulgte; denne smukke galilæer stod der med majestætisk kropsholdning i den fortryllende skær af tusmørket i øst. Han så virkelig ud som en konge på enhver måde, som han fortsatte med at tale til folkemængden der holdt vejret: "I ønsker at gøre mig til konge, ikke fordi jeres sjæle er blevet oplyst af en stor sandhed, men fordi jeres maver er fyldt af brød. Hvor mange gange har jeg fortalt jer, at mit rige ikke er af denne verden? Dette Himmelrige som vi forkynder, er et åndelig broderskab, og ingen mennesker, der sidder på en materiel trone hersker over det. Min Fader i himlen er den alvidende og almægtig hersker over dette broderskab af Guds sønner på jorden. Har jeg så mislykkes med at åbenbare åndernes Fader for jer, når I gerne vil gøre hans kødelige Søn til konge! Gå nu alle herfra til jeres eget hjem. Hvis du skal have en konge, lad Lysets Fader trone i hjertet på hver eneste af jer som åndeherskeren over alle ting."

152:3.3 (1702.4)Disse ord fra Jesus fik de forsamlede mennesker til at forstumme og modløse begive sig væk. Mange, der havde troet på ham vendte tilbage, og fulgte ham ikke længere fra den dag. Apostlene var målløse. De stod i tavshed samlet om de tolv kurve med de tiloversblevne madrester; kun stik i rend drengen, den unge Mark sagde: "Og han nægtede at være vores konge" Før Jesus gik for at være alene i bjergene, vendte han sig til Andreas og sagde: "Tag dine brødre med dig tilbage til Zebedæus hus og bed sammen med dem, i særdeleshed for din bror Simon Peter.”

4. Simon peters natlige vision

152:4.1 (1703.1)Apostlene, uden deres Mester - blev sendt væk, klatrede op i båden og begyndte lydløst at ro mod Betsaida på den vestlige bred af søen. Ingen af de tolv var så knust og nedslået som Simon Peter. Næppe et ord blev sagt; de tænkte alle på Mesteren, der var alene i bjergene. Havde han forladt dem? Han havde aldrig før sendt dem alle væk og nægtede at gå med dem. Hvad kunne alt dette betyde?

152:4.2 (1703.2)Mørket faldt over dem, for det havde blæst op til en stærk modvind, der gjorde det næsten umuligt at komme fremad. Efterhånden som de mørke timer og hårdt roning gik, blev Peter træt og faldt i en dyb søvn af udmattelse. Andreas og James lagde ham til hvile på det bløde sæde i bådens agterstavn. Mens de andre apostle sled mod vinden og bølgerne, havde Peter en drøm; han så et syn af Jesus der kom gående på søen mod dem. Da Mesteren syntes at gå forbi båden, råbte Peter: "Frels os, Mester, red os." De, der var i den bageste del af båden hørte ham sige nogle af disse ord. Da dette natlige syn fortsatte i Peters sind, drømte han, at han hørte Jesus sige: "Vær ved godt mod; det er mig, frygt ikke." Det var som Gilead balsam til Peters bekymret sjæl; det lindrede hans urolige ånd, så han (i sin drøm) råbte til Mesteren: "Herre, hvis det virkelig er dig, da bed mig om at komme og gå med dig på vandet." Da Peter begyndte at gå på vandet skræmte de mægtige bølger ham, så da han var ved at synke, råbte han: "Herre, frels mig!" Mange af de tolv hørte ham råbe dette. Så drømte Peter, at Jesus kom til hans hjælp, rakte ud, greb ham, løftede ham op og sagde: "Åh, dig med en svag tro, hvorfor tvivlede du?"

152:4.3 (1703.3)Under den sidste del af hans drøm rejste Peter sig fra sædet, hvor han sov og steg faktisk overbord ned i vandet. Han vågnede op fra sin drøm da Andreas, James og Johannes nåede ned og trak ham op fra søen.

152:4.4 (1703.4)For Peter var denne erfaring altid ægte. Han troede oprigtigt, at Jesus kom til dem den aften. Han overbeviste kun delvis Johannes Mark, hvilket forklarer, hvorfor Mark undlod en del af historien fra hans beretning. Lukas, lægen, der omhyggeligt forskede i disse begivenheder, konkluderede, at episoden var en vision, Peter havde, og nægtede derfor at medtage historien, da han var ved at forberede sin egen redegørelse.

5. Tilbage i betsaida

152:5.1 (1703.5)Torsdag morgen før daggry, forankrede de deres båd et lille stykke ude fra stranden nær Zebedæus hus og søgte søvn indtil omkring middagstid. Andreas var først oppe, og da han derefter gik en tur ved søen, fandt han Jesus siddende på en klippe ved vandkanten med deres stik i rend dreng. Uanset at mange i mængden og blandt de unge evangelister havde søgt efter Jesus hele natten og meget af den næste dag i bakkerne mod øst, begyndte han og den unge knægt Mark kort efter midnat at gå rundt om søen og floden tilbage til Betsaida.

152:5.2 (1704.1)Af de fem tusinde, der var blevet mættet på en mirakuløs måde, og som, da deres maver var fulde, og deres hjerter tomme, ville have gjort ham til konge, fortsatte kun omkring fem hundrede med at følge ham. Men før disse modtog ord, om at han var tilbage i Betsaida, bad Jesus Andreas om at samle de tolv apostle og deres medarbejdere, herunder kvinderne og sagde: "Jeg ønsker at tale med dem", og da alle var klar, sagde Jesus:

152:5.3 (1704.2)"Hvor længe skal jeg have tålmodighed med jer? Har i alle svært ved at fatte det åndelige og svaghederne i levende tro? Alle disse måneder, jeg har undervist jer i rigets sandheder, og alligevel er du domineret af materielle motiver i stedet for åndelige overvejelser. Har i ikke selv læst den passage i skriften, hvor Moses formanede Israels troløse børn, med ordene: "Frygt ikke, stå stille og du vil se Herrens frelse"? Salmisten sagde: "Sæt din tillid til Herren." "Vær tålmodig, tjen Herren og være ved godt mod. Han skal styrke dit hjerte.'' Kast din byrde på Herren, og han skal bevare dig. Stol altid på ham, og udøs dit hjerte til ham, for Gud er din tilflugt." "Dem, der bor i den Højestes hemmelige sted, han hviler i den Almægtiges skygge." "Bedre at søge sin tilflugt hos Herren end at stole på menneskelige fyrster.'

152:5.4 (1704.3)"Og nu har i alle set, at udførelsen af mirakler og materielle vidundere ikke vil vinde sjæle for det åndelige rige? Vi bespiste de forsamlede mennesker, men det gjorde dem ikke sultne for livets brød eller tørste efter den åndelig retfærdighedens vand. Da deres sult blev tilfredsstillet, søgte de ikke indtræden i himmelriget, men de forsøgte at forkynde Menneskesønnen konge blandt verdens konger, bare for at være i stand til at fortsætte med at spise brød uden at skulle arbejde for det. Og alt dette, som mange af jer havde mere eller mindre taget del i, åbenbarer ikke på nogen måde den himmelske Fader eller fremmer hans rige på jorden. Har vi ikke nok fjender blandt de religiøse ledere i landet uden at gøre ting, som sandsynligvis også vil få de civile myndigheder til at tage afstand fra os? Jeg beder til, at Faderen vil salve dine øjne, så du kan se og åbne dine ører så du kan høre, for til sidst at du kan have fuld tro på evangeliet, som jeg har lært dig."

152:5.5 (1704.4)Jesus oplyste så, at han ønskede at trække sig tilbage med sine apostle for et par dages hvile, før de gjorde sig klar til at vandre op til Jerusalem for påsken, og han forbød alle disciplene og folket om at følge efter ham. Derfor sejlede de med båd til regionen Genesaret for to eller tre dages hvile og søvn. Jesus var ved at forberede en stor krise i sit liv på jorden, og derfor tilbragte han meget tid i fællesskab med Faderen i himlen.

152:5.6 (1704.5)Nyheden om bespisningen af de fem tusind og forsøget på at forkynde Jesus konge vakte udbredt nysgerrighed og ophidsede frygten blandt både de religiøse ledere og civile myndigheder i hele Galilæa og Judæa. Mens dette store mirakel på ingen måde fremmede rigets evangelium i sjælene af de materielt sindede og halvhjertede troende sjæle, tjente det formålet med at fremkalde en krise i Jesu familie af apostle og nære disciple, som havde en tendens til at kigge efter mirakler og længtes efter en konge. Denne spektakulære begivenhed markerede afslutningen på den tidlige fase af uddannelse, træning og helbredelse og banede vejen for begyndelsen af det sidste år, med forkyndelsen af de højere og mere åndelige faser af rigets nye evangelium - Guds Søn, åndelig frihed og evig frelse.

6. I genesaret

152:6.1 (1705.1)Mens Jesus hvilede i hjemmet hos en velhavende tilhænger af Genesaret regionen holdt han hver eftermiddag uformelle møder med de tolv. Rigets ambassadører var nu en alvorlig, sober og disciplineret gruppe desillusionerede mænd. Men selv efter alt det der var sket - og de efterfølgende begivenheder viste - var disse tolv mænd endnu ikke helt fri for deres nedarvede og længe næret forestillinger om den kommende jødiske Messias. Begivenhederne i nogle af de seneste uger havde udviklet sig alt for hurtigt for disse forbløffede fiskere til at forstå deres fulde betydning. Det kræver tid for mænd og kvinder til at foretage radikale og omfattende forandringer i deres grundlæggende og væsentlige begreber om social adfærd, filosofiske holdninger, og religiøse overbevisninger.

152:6.2 (1705.2)Mens Jesus og de tolv hvilede i Genesaret, spredtes folkemængderne, da nogle gik hjem og andre op til Jerusalem til påske. Inden for mindre end en måned, mindskedes antallet af dem, der entusiastisk og åbent fulgte Jesus, og som i Galilæa beløb sig til over halvtreds tusind til mindre end fem hundrede. Jesus ønskede at give sine apostle sådan en oplevelse med folks uberegnelighed af populære anerkendelser, så de ikke ville blive fristet til at stole på manifestationer af forbigående religiøst hysteri efter at han havde forladt dem alene i rigets arbejde, men han lykkedes kun delvis i denne bestræbelse.

152:6.3 (1705.3)Den anden aften under deres ophold i Genesaret fortalte Mesteren igen apostlene lignelsen om sædemanden og tilføjede disse ord: "Du ser, mine børn, at appellen til folks følelser er forbigående og fører altid til skuffelse; den eksklusive appel til menneskets forstand er ligeledes tom og forgæves. Det er kun ved at appellere til den ånd, som bor i det menneskelige sind, at man kan håbe på at opnå varig succes og opnå de vidunderlige forandringer i folks karakter, som snart vises i rigelig mængde af autentiske frugter af ånden i det daglige liv hos alle, der således befries fra fortvivlelsens mørke gennem fødsel af ånden ind i troens lys - Himmelriget."

152:6.4 (1705.4)Jesus lærte, at man kunne appellere til følelserne som en måde at arrestere og fokusere den intellektuelle opmærksomhed. Han betegnede sindet som hermed var vakt og stimuleret som porten til sjælen, hvor menneskets åndelige natur er, den, der må erkende sandheden og reagerer på den åndelige appel af evangeliet for at kunne give de varige resultater i form af sande karakter transformationer.

152:6.5 (1705.5)Jesus forsøgte på denne måde at forberede sine apostle for det forestående chok - krisen i den offentlige holdning til ham og som kun var et par dage væk. Han forklarede de tolv, at de religiøse magthavere i Jerusalem ville konspirerer med Herodes Antipas for at opfylde deres ødelæggelse. De tolv begyndte at indse, mere klart (dog ikke endelig), at Jesus ikke ville komme til at sidde på Davids trone. De så tydeligt, at åndelig sandhed ikke kunne fremmes med materielle vidundere. De begyndte at indse, at bespisningen af de fem tusind og den folkelige bevægelse med at gøre Jesus konge var højdepunktet i folks søgen efter mirakler og forventninger og toppen af Jesu anerkendelse af folket. De indså vagt og fornemmede dunkelt, at tider med åndelig sigtning og grusom modgang nærmede sig. Disse tolv mænd begyndte langsomt at vågne op til den sande natur af deres opgave som rigets ambassadører, og de begyndte at forberede sig til de krævende og vanskelige prøver i det sidste år af Mesterens tjeneste på jorden.

152:6.6 (1706.1)Før de forlod Genesaret instruerede Jesus dem om den mirakuløse bespisning af de fem tusind og fortalte dem netop, hvorfor han indledte denne usædvanlige manifestation af skabende kraft, og forsikrede dem om, at han ikke på denne måde gav efter for sin medfølelse for publikum, indtil han var overbevist om, at det var "Faderens vilje."

7. I jerusalem

152:7.1 (1706.2)Søndag, den 3. april begyndte Jesus, kun ledsaget af de tolv apostle, sin rejse fra Betsaida til Jerusalem. For at undgå folkemængderne og tiltrække så lidt opmærksomhed som muligt, rejste de gennem Gerasa og Philadelphia. Han forbød dem at udføre enhver offentlig undervisning på denne tur. Han tillod dem heller ikke at undervise eller prædike, mens de var i Jerusalem. De ankom til Betania, nær Jerusalem, sent onsdag aften, 6. april. For denne ene aften, stoppede de i Lazarus, Martas og Marias hjem, men den næste dag delte de sig op. Jesus boede med Johannes i hjemmet hos en troende ved navn Simon, i nærheden af Lazarus hus i Betania. Judas Iskariot og Simon Zelotes tog ind til nogle venner i Jerusalem, mens de øvrige apostle opholdt sig to og to i forskellige hjem.

152:7.2 (1706.3)Jesus gik kun én gang i løbet af denne påsken ind til Jerusalem, og det var under den store festdag. Abner tog mange af de troende i Jerusalem ud til Betania for at træffe Jesus. Under dette ophold i Jerusalem lærte de tolv, hvor bitter stemningen mod deres Mester var ved at blive. Da de gik fra Jerusalem, troede de alle, at en krise var nært forestående.

152:7.3 (1706.4)Søndag den 24. april forlod Jesus og apostlene Jerusalem til Betsaida, og de rejste via kystbyerne Joppe, Cæsarea, og Ptolemais. Derfra gik de over land via Rama og Korazin til Betsaida, hvor de ankom fredag den 29. april. Så snart de var kommet hjem sendte Jesus Andreas for at bede forstanderen for synagogen om tilladelse til at tale den næste dag, som var sabbat, ved eftermiddagsgudstjenesten. Jesus vidste godt, at det ville være sidste gang, han nogensinde fik lov til at tale i synagogen i Kapernaum igen.