Kapitel 124. Jesu Senere Barndom

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 124

Jesu Senere Barndom

124:0.1 (1366.1) SELVOM Jesus kunne have haft en bedre mulighed for skolegang i Alexandria end i Galilæa, ville han ikke have haft sådanne fremragende omgivelser til at løse problemerne i sit eget liv med et minimum af pædagogisk vejledning, mens han havde den store fordel af kontakt med et så stort antal af alle klasser af samfundets mænd og kvinder fra alle dele af den civiliserede verden. Hvis han havde opholdt sig i Alexandria, ville hans uddannelse være blevet instrueret af jøderne og udelukkende langs jødiske linjer. I Nazaret, modtog han en undervisning og uddannelse, der gjorde ham bedre egnet til at forstå ikke-jøder, og det gav ham en bedre og mere afbalanceret opfattelse om de relative værdier i det østlige eller babyloniske, og det vestlige, eller hellenistiske synspunkter i den hebraiske teologi.

1. Jesu niende år (3 e.kr.)

124:1.1 (1366.2) Selvom det næsten kan sige, at Jesus nogensinde havde været alvorligt syg, havde han i år såvel som sine brødre og hans lillesøster nogle af de mindre lidelser relateret til barndommen.

124:1.2 (1366.3) Skolen fortsatte, og han var stadig en yndet elev, som hver måned havde en uge fri. Han fortsatte med at dele denne tid ligeligt mellem ture til byer i det omkringliggende område sammen med sin far, besøg på sin onkels gård syd for Nazaret, og fiskeri udflugter ud fra Magdala.

124:1.3 (1366.4) Den mest alvorlige af de vanskeligheder, der var opstået hidtil i skolen opstod mod slutningen af vinteren, da Jesus vovede at udfordre chazan om doktrinen, at alle skulpturer, billeder og tegninger var afgudsdyrkende i deres natur. Jesus fandt megen glæde i at tegne landskaber samt modellering af en række objekter lavet af ler. Alle sådanne ting var strengt forbudt i den jødiske lov, men op til dette tidspunkt var det lykkedes ham at afvæbne sine forældres indvendinger i en sådan grad, at de havde tilladt ham at fortsætte med disse aktiviteter.

124:1.4 (1366.5) Vanskeligheder opstod igen i skolen, da en af de mere tilbagestående elever opdagede, at Jesus var ved at tegne en kultegning af læreren på gulvet i klasseværelset. Der var den, klart som dag, og mange af de ældste havde set den inden udvalget gik for at besøge Josef og kræve, at der måtte gøres noget for at bremse lovløsheden hos hans ældste søn. Selv om det ikke var første gang klager var blevet bragt til Josef og Maria om, hvad deres alsidige og energisk søn havde været op til, var dette den mest alvorlige af alle de beskyldninger, der hidtil havde været mod ham. Jesus, der sad på en stor sten lige uden for bagdøren, lyttede en tid på anklagen om hans kunstneriske bestræbelser. Han følte sig indigneret, at de anklagede hans far for hans påståede ugerninger. Så han marcherede ind og frygtløs som han var, stod foran sine anklagere. De ældste blev ret forvirret. Nogle var tilbøjelige til at betragte episoden med humor, mens en eller to syntes at tænke, at drengens adfærd var helligbrøde hvis ikke blasfemisk. Josef blev forvirret, Mary indigneret, men Jesus insisterede på at blive hørt. Han sagde, hvad han havde at sige, modigt forsvarede han sin mening, og besvarede med dygtig selvkontrol, at han ville rette sig efter sin fars beslutning i denne som i alle andre stridsspørgsmål. De ældstes udvalg gik i stilhed.

124:1.5 (1367.1) Maria forsøgte at påvirke Josef til at lade Jesus forme i ler hjemme, forudsat han lovede ikke at blive involveret med nogen af disse problematiske aktiviteter på skolen, men Josef følte sig tvunget til at beslutte, at den rabbinske fortolkning af det andet bud skulle gælde. Således tegnede eller modellerede Jesus ikke noget som helst fra denne dag, så længe han levede i sin fars hus. Men han var ikke overbevist om, at der var noget galt med, hvad han havde gjort, og at afstå fra en sådan kær beskæftigelsen var en af de store prøvelser i hans unge liv.

124:1.6 (1367.2) I den sidste del af juni klatrede Jesus op til toppen af Mount Tabor i selskab med sin far. Det var en klar dag og udsigten var storslået. Det forekom denne ni årige dreng, som om han virkelig havde set ud over hele verden, med undtagelse af Indien, Afrika, og Rom.

124:1.7 (1367.3) Jesu anden søster, Marta, blev født torsdag nat, den13. september. Tre uger efter at Marta blev født begyndte Josef, som var hjemme for en tid, at bygge en ekstra tilføjelse til deres hus, et kombineret værksted og soveværelse. Et lille arbejdsbord blev bygget til Jesus, og for første gang, havde han egne værktøjer. I mange år arbejdede han lejlighedsvis ved denne bænk og blev meget dygtig i fremstilling af åg.

124:1.8 (1367.4) Denne og den følgende vinter i Nazaret var den koldeste i mange årtier. Jesus havde set sne på bjergene. I Nazaret var der mange gange faldet sne som kun blev på jorden en kort tid; men ikke før denne vinter havde han set is. Det faktum, at vand kunne eksistere i fast form, som væske og som damp - han havde længe funderet over dampen, der steg fra de kogende gryder - fik drengen til at tænke en del på den fysiske verden og dens struktur, og dog var den personlighed, der blev legemliggjort i denne voksende unge mand hele tiden, skaberen og den faktiske organisator af alle disse fænomener overalt i et vidtstrakt univers.

124:1.9 (1367.5) Klimaet i Nazaret var ikke strengt. Januar var den koldeste måned, når temperaturen i gennemsnit var omkring 10° C. I løbet af de varmeste måneder, juli og august, ville temperaturen ligge mellem 24 og 32° C. Fra bjergene til dalen ved Jordanfloden og Det Døde Hav ændrede klimaet sig i Palæstina fra kulde til varme. Så på en måde var jøderne vant til at leve i næsten alle verdens forskellige klimaer.

124:1.10 (1367.6) Selv i de varmeste sommermåneder blæste der sædvanligvis en kølig brise fra havet fra vest fra klokken ti om morgenen til klokken ti om aftenen. Men lejlighedsvis blæste der dystre varme vinde fra ørkenen mod øst over hele Palæstina. Disse hede vindstød kom som regel i februar og marts, nær regntidens ophør. På den tid faldt regnen i forfriskende byger fra november til april, men det regnede ikke konstant. Der var kun to sæsoner i Palæstina, sommer og vinter, den tørre sæson, og regntiden. I januar begyndte blomsterne at vise sig, og i slutningen af april var hele landet en stor blomsterhave.

124:1.11 (1367.7) I maj dette år hjalp Jesus for første gang med kornhøsten på sin onkels gård. Før han var tretten, havde han formået at lære noget fra stort set alt, hvad mænd og kvinder arbejdede med i nærheden af Nazaret undtagen metalforarbejdning, og senere, da han var ældre, efter hans fars død, arbejdede han i flere måneder i en smedje.

124:1.12 (1368.1) Når der var mangel på arbejdskraft og karavanetrafikken var lav, tog Jesus mange korte fornøjelse eller arbejdsturer med sin far til de nærliggende Cana, Endor, og Nain. Selv som en dreng, besøgte han ofte Sepphoris, som kun var omkring fem km fra Nazaret til nordvest, og fra år 4 f.Kr. til omkring 25 e.Kr. som var Galilæa hovedstad og en af Herodes Antipas opholds byer.

124:1.13 (1368.2) Jesus fortsatte med at vokse fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt. Hans turer væk fra hjemmet bidrog meget til at give ham en bedre og mere generøs forståelse af sin egen familie, og på dette tidspunkt var selv hans forældre begyndt at lære af ham lige så godt, som de lærte ham. Jesus var en original tænker og en dygtig lærer, selv i sin ungdom. Han var i konstant sammenstød med den såkaldte "mundtlige lov", men han forsøgte altid at tilpasse sig familiens traditioner og skikke. Han kom temmelig god ud af det med børn i hans alder, men han var ofte modløs af deres langsomme virkende sind. Før han var ti år gammel, var han blevet leder af en gruppe på syv knægte, der dannede sig i et selskab for fremme af fysiske, intellektuelle og religiøse manddoms færdigheder. Blandt disse drenge lykkedes det Jesus at indføre mange nye lege og forskellige forbedrede metoder til fysisk rekreation.

2. Det tiende år (4 e.kr.)

124:2.1 (1368.3) Det var den femte juli, den første sabbat i måneden, da Jesus, mens han strejfede gennem landskabet med sin far for første gang udtrykte de følelser og tanker, der indikerede, at han var ved at blive selvbevidst om sin livsopgaves usædvanlig karakter. Josef lyttede opmærksomt til de betydningsfulde ord som hans søn sagde, men kommenterede dem ikke nævneværdigt. Han sagde ikke noget om, hvad han vidste. Næste dag havde Jesus en lignende, men længere snak med sin mor. Mary lyttede ligeledes til drengens udsagn, men hun tilbød heller ikke nogen oplysninger. Det tog næsten to år før Jesus igen talte til sine forældre om denne stigende åbenbaring inden for hans egen bevidsthed om arten af hans personlighed og arten af hans mission på jorden.

124:2.2 (1368.4) Han begyndte i synagogens højere skole i august. I skolen skabte han konstant problemer med de spørgsmål, han fortsatte med at stille. I stigende grad holdt han hele Nazaret, mere eller mindre i en tilstand af forvirring. Hans forældre var uvillig til at forbyde ham at stille disse foruroligende spørgsmål, og hans vigtigste lærer var meget fascineret af drengens nysgerrighed, indsigt og tørst efter viden.

124:2.3 (1368.5) Jesu legekammerater så intet overnaturligt i hans opførsel. I de fleste henseender, var han helt ligesom dem. Hans interesse i studierne var lidt større end gennemsnittet, men ikke usædvanligt. Han stillede flere spørgsmål i skolen end andre i sin klasse.

124:2.4 (1368.6) Måske er hans mest usædvanlige og slående træk hans uvilje til at kæmpe for sine rettigheder. Da han var sådan en veludviklet dreng sin alder, syntes hans legekammerater, det var mærkeligt, at han var så uvillig til at forsvare sig selv mod uretfærdighed, eller når han blev udsat for personlig fornærmelser. Det gjorde dog, at dette træk ikke forårsagede ham megen lidelse, idet han var gode venner med Jakob, naboens dreng, der var et år ældre. Han var søn af stenhuggeren, som var en af Josefs medarbejdere. Jakob var en stor beundrer af Jesus og tog opgaven på sig at sikre, at ingen vovede at udnytte Jesu aversion mod fysisk vold. Gentagne gange angreb de ældre og primitive unge Jesus, i forventning til hans føjelighed, som han var kendt for, men det førte altid til en hurtig og sikker gengældelse i hænderne på hans selvbestaltede beskytter og altid forberedte forsvarer, Jakob, stenhuggerens søn.

124:2.5 (1369.1) Jesus var den generelt accepterede leder af Nazaret knægtene som repræsenterede sin tid og generations højere idealer. Han var virkelig elsket af hans unge jævnaldrende, ikke kun fordi han var retfærdig, men også fordi der hos ham fandtes en usædvanlig sympati som vidnede om kærlighed og grænsende til diskret medfølelse.

124:2.6 (1369.2) Dette år begyndte han at vise en markant præference for selskab med ældre mennesker. Det var en fornøjelse for ham at diskutere de kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale, økonomiske, politiske og religiøse spørgsmål med ældre mennesker, og dybden af hans ræsonnement og skarpheden af sine observationer, charmerede hans voksne venner, så de altid var mere end villige til at bruge tid sammen med ham. Indtil han fik ansvaret for hjemmets opretholdelse, forsøgte hans forældre konstant at få ham til at foretrække at bruge tid med dem, der var hans egen alder eller tættere på hans alder end med ældre og bedre informerede personer, for hvem han viste sådan en præference.

124:2.7 (1369.3) Mod slutningen af dette år oplevede han en to måneders fisketur med sin onkel på Genesaret sø, og han havde stor succes. Han var blevet en dygtig fisker inden han endnu havde nået manddomsalderen.

124:2.8 (1369.4) Hans fysiske udvikling fortsatte. Han var en avanceret og privilegeret elev på skolen. Han kom ret godt overens derhjemme med sine yngre søskende, da han havde fordelen af at være tre og et halvt år ældre end den ældste af de andre børn. Han blev værdsat i Nazaret, undtagen af nogle af de mindre begavede børns forældre, der ofte talte om at Jesus var alt for næsvis og at han manglede den rette ydmyghed og ungdommelige generthed. Han udviste en stigende tendens til at styre sine unge kammeraters leg til mere alvorlige og tankevækkende kanaler. Han var den fødte lærer og kunne simpelthen ikke afstå fra at fungerer sådan, selv når han faktisk legede.

124:2.9 (1369.5) Josef begyndte tidligt at instruere Jesus i de forskellige måder at tjene til livets ophold, og han forklarede landbrugs- fordele sammenlignet med håndværk og handel. Galilæa var en mere smuk og velstående bydel end Judæa, og at leve i Galilæa koster kun omkring en fjerdedel af, hvad det kostede i Jerusalem og Judæa. Galilæa var en provins med landbrugsbyer og blomstrende håndværkerbyer og bestod af mere end to hundrede byer med over fem tusinde indbyggere og tredive med over femten tusind.

124:2.10 (1369.6) Da Jesus var på sin første tur med sin far for at observere fiskeindustrien på bredden af Genesaret sø, havde han næsten besluttet at blive en fisker, men en tæt kontakt med sin fars profession påvirkede ham senere, til at blive tømrer, mens endnu senere en kombination af påvirkninger førte ham til den endelige beslutning om at blive en ny slags religiøs lærer.

3. Det elvte år (5 e.kr.)

124:3.1 (1369.7) Igennem dette år fortsatte knægten med at foretage ture væk fra hjemmet med sin far, men han besøgte også ofte sin morbrors gård og gik nogle gange over til Magdala for at fiske med sin farbror, som havde sit tilholdssted i nærheden af byen.

124:3.2 (1369.8) Josef og Maria blev ofte fristet til at vise en særlig favorisering for Jesus eller på anden måde afsløre deres viden om, at han var et barn af løfte, en skæbne søn. Men begge hans forældre var overordentlig kloge og skarpsindige i alle disse situationer. De få gange hvor de på en måde begunstigede ham, selv i den mindste grad, var knægten hurtig til at afvise alle sådanne særlige hensyn.

124:3.3 (1370.1) Jesus brugte en masse tid på værkstedet, der forsynede karavanerne, og gennem samtaler med de rejsende fra alle dele af verden fik han oplysninger om verdens anliggender i et omfang, der var overraskende for hans alder. Det var det sidste år, hvor han kunne nyde så meget sjov og ungdommelig glæde. Fra denne tid frem mangedobledes vanskelighederne og ansvarligheden hurtigt i ungdommens liv.

124:3.4 (1370.2) Onsdag aften 24. juni 5 AD blev Juda født. Komplikationer ledsaget fødslen af det syvende barn. Maria var så alvorligt syg i flere uger, at Josef blev hjemme. Jesus var meget travlt optaget af ærinder for sin far, og mange af de forpligtelser, hans mors alvorlige sygdom medførte. Aldrig igen fandt denne unge det muligt at vende tilbage til den barnlige holdning fra hans tidligere år. Fra det tidspunkt, da hans mor blev syg - lige før han var elleve år - blev han tvunget til at overtage den førstefødte søns forpligtelser og til at gøre alt dette et eller to hele år, inden disse byrder normalt burde have faldet på hans skuldre.

124:3.5 (1370.3) Chazan tilbragte en aften hver uge med Jesus, hjalp ham til at mestre de hebraiske skrifter. Han var meget interesseret i hans lovende elevs fremskridt, og derfor var han villig til at hjælpe ham på mange måder. Denne jødiske pædagog udøvede en stor indflydelse på det voksende sind, men han var aldrig i stand til at forstå, hvorfor Jesus var så ligeglad med alle hans forslag vedrørende muligheden for ham for at tage til Jerusalem for at fortsætte sin uddannelse under de lærde rabbinere.

124:3.6 (1370.4) Omkring midten af maj ledsagede knægten sin far på en forretningsrejse til Scythopolis, den vigtigste græske by i Decapolis, den gamle hebraiske by Beth Shean. Under turen, fortalte Josef meget af den gamle historie om kong Saul, Filisterne, og de efterfølgende begivenheder i Israels turbulente historie. Jesus var dybt imponeret over den rene udseende og velordnet arrangement af denne såkaldte hedenske by. Han undrede sig over friluftsteater og beundrede det smukke marmor tempel, som blev dedikeret til tilbedelsen af de "hedenske" guder. Josef var meget bekymret over knægtens begejstring og forsøgte at modvirke disse gunstige indtryk ved at rose skønheden og storheden, der prægede det jødiske tempel i Jerusalem. Jesus havde ofte fra bjergtoppen i Nazaret nysgerrigt stirret på denne pragtfulde græske by og havde mange gange rejst spørgsmål om dens omfattende offentlige faciliteter og udsmykkede bygninger, men hans far havde altid forsøgt at undgå at besvare disse spørgsmål. Nu stod de ansigt til ansigt med skønheden i denne ikke jødiske by, og Josef kunne ikke på en taktfuld måde ignorere de spørgsmål Jesus stillede.

124:3.7 (1370.5) Det skete så, at der netop på dette tidspunkt foregik de årlige konkurrencer og offentlige forestillinger i fysisk manddoms mod mellem de græske byer i Dekapolis her på amfiteatrets arena i Scythopolis, og Jesus insisterede på, at hans far skulle tage ham hen og se legene, og han var så insisterende, at Josef tøvede med at nægte ham. Knægten blev fascineret af legene og gik med hele sit hjerte op i den fremherskende stemning på opførelser af den fysiske udvikling og atletisk dygtighed. Josef var yderst chokeret over at se sin søns begejstring, da han betragtede disse "hedenske" forfængeligheder. Da legene var forbi fik Josef sit livs overraskelse, da han hørte Jesus udtrykke sin påskønnelse af dem, og forklare, at det ville være godt for de unge mænd i Nazaret hvis de på denne måde kunne nyde godt af sunde fysiske aktiviteter udendørs. Josef talte alvorligt og længe med Jesus om det onde af sådanne aktiviteter, men han vidste godt, at knægten ikke var overbevist.

124:3.8 (1371.1) Den eneste gang Jesus så sin far vred på ham, var den aften på deres værelse på kroen da knægten i løbet af deres samtale til en vis grad, glemte tendenserne i jødiske tænkning, som til at foreslå, at de skulle gå hjem og arbejde på at opbygge et amfiteater i Nazaret. Da Josef hørte sin førstefødte søn give udtryk for sådanne ujødiske følelser glemte han sin sædvanlige rolige attitude, og mens han greb fat i Jesus skuldre, udbrød vredt: "Min søn, lad mig aldrig høre dig udtrykke en sådan ond tanke så længe du lever." Jesus var rystet af sin fars følelsesmæssige udbrud. Han var aldrig før blevet konfronteret med den personlige brod fra sin fars harme, og han var usigelig overrasket og chokeret. Han svarede kun: "Meget godt, min far, det vil blive så." Aldrig igen hentydede drengen, selv på den mindste måde til grækerne lege eller andre sportsaktiviteter, så længe hans far levede.

124:3.9 (1371.2) Senere, så Jesus det græske amfiteater i Jerusalem og lærte hvor hadefulde disse ting var for det jødiske synspunkt. Ikke desto mindre, stræbte han under hele sit liv for at bringe idéen om sunde fritidsaktiviteter ind i hans personlige planer og, så vidt de jødiske skikke tillod det, ind i det senere regelmæssig aktivitetsprogram for sine tolv apostle.

124:3.10 (1371.3) I slutningen af hans ellevte år var Jesus en livlig, veludviklet, moderat humoristisk, og temmelig ubekymrede ung dreng, men fra dette år, helligede han sig mere og mere til særlige perioder med dyb meditation og alvorlige kontemplation. Han tænkte meget over, hvordan han ville opfylde sine forpligtelser til sin familie og samtidig være lydige mod hans kald som var hans mission til verden. Han havde allerede regnet ud, at hans tjeneste ikke ville begrænse sig til at reformere det jødiske folk.

4. Det tolvte år (6 e.kr.)

124:4.1 (1371.4) Dette var et begivenhedsrigt år i Jesu liv. Han fortsatte med at gøre fremskridt i skolen og var utrættelig i sin undersøgelse af naturen, samtidigt som han i større udstrækning søgte at fuldføre sine studier af de menneskelige metoder til at tjene til livets ophold. Han begyndte at arbejde regelmæssigt i tømrer butikken hjemme og fik lov til at håndtere sin egen indtjening, et højst usædvanligt arrangement at få i en jødisk familie. Dette år lærte han også det kloge i at holde sådanne ting hemmelige i familien. Han begyndte at blive klar over, hvorfor han havde forårsaget forstyrrelser i landsbyen, og nu blev han mere og mere diskret i at skjule alt, hvad der kunne føre til, at han blev betragtet som afvigende fra sine jævnaldrende.

124:4.2 (1371.5) Igennem dette år oplevede han mange perioder med usikkerhed, hvis ikke selv tvivl, om arten af hans mission. Hans menneskelige sind, som blev udviklet på en naturlig måde, fattede endnu ikke helt virkeligheden af sin dobbelte natur. Det faktum, at han havde en enkelt personlighed gjorde det svært for hans bevidsthed at anerkende den dobbelte oprindelse af de faktorer, der formede karakteren af den samme personlighed.

124:4.3 (1371.6) Fra dette tidspunkt fremover, blev han meget bedre til at komme overens med sine brødre og søstre. Han blev mere og mere taktfuld, altid medfølende og hensynsfuld om deres velfærd og lykke, og han havde et godt forhold til dem, indtil han begyndte sin offentlige tjeneste. For at sige det mere klart: Han kom fremragende godt ud af det med James, Miriam, og de to yngre (endnu ufødte) børn Amos og Ruth. Med Marta kom han altid temmelig godt overens. De problemer, han havde hjemme opstod hovedsagelig af uoverensstemmelser med Josef og Juda, især sidstnævnte.

124:4.4 (1372.1) Det var en prøvende oplevelse for Josef og Maria at gennemføre opdragelsen af denne enestående kombination af guddommelighed og menneskelighed, og de fortjener al æren for så trofast og vellykket at udføre deres opgaver som forældre. Jesu forældre indså, at der var noget overmenneskeligt i deres ældste søn; men aldrig kunne de selv i den mindste måde drømme om at denne søn af løfte, i selve virkeligheden og i sandhed var den, der rent faktisk havde skabt dette lokalunivers af ting og væsener. Josef og Maria levede og døde uden nogensinde at vide, at deres søn Jesus virkelig var Universets Skaber inkarneret i kødet.

124:4.5 (1372.2) Dette år brugt Jesus mere end nogensinde sin opmærksomhed til musikken, og han fortsatte med at undervise sine brødre og søstre i sin skole i hjemmet. Omkring dette tidspunkt, blev han fuldstændig klar over meningsforskellene mellem Josef og Maria om karakteren af hans mission. Han grundede meget over sine forældres forskellige meninger og hørte ofte deres drøftelser, når de troede, han sov tungt. Han lænede sig mere til sin fars synspunkter, så det kunne ikke undgås, at hans mor blev såret, da hun indså, at hendes søn til sidst afviste hendes vejledning i spørgsmål, der vedrørte hans livsværk. Og som årene gik, blev dette brud på forståelse udvidet. Maria forstod mindre og mindre betydningen af Jesu mission, og i stigende grad blev denne gode mor såret over at hendes foretrukne søn ikke opfyldte hendes glødende forventninger.

124:4.6 (1372.3) Josef underholdt en voksende tro på, at Jesu mission var af åndelig natur. Bortset fra de andre og mere vigtige årsager synes det uheldigt, at han ikke levede til at se sin idé om Jesu overdragelse på jorden gå i opfyldelse.

124:4.7 (1372.4) I løbet af sit sidste skoleår, da Jesus var tolv år gammel, protesterede han mod sin far om den jødiske skik at røre ved et stykke pergament, der blev naglet til dørstolpen, hver gang de gik ind i huset og kom ud, og derefter kysse fingeren der havde rørt pergamentet. Som en del af dette ritual var det almindeligt at sige: "Herren skal bevare vores udgang og vores indgang fra nu og for evigt." Josef og Maria havde gentagne gange lært Jesus om årsagerne til ikke at fremstille billeder eller tegne billeder og forklarede, at sådanne frembringelser kunne anvendes til afgudsdyrkende formål. Selvom Jesus ikke helt kunne forstå deres forbud mod afbildning og billeder, havde han en god idé om, hvad der var konsekvent og påpegede derfor for sin far, at denne vanemæssige ærbødighed for pergamentet på dørstolpen dybest set var af afgudsdyrkende natur. Josef fjernede pergamentet efter at Jesus dermed havde protesteret med ham.

124:4.8 (1372.5) Med tiden, gjorde Jesus meget for at ændre deres overholdelse af religiøse formaliteter, samt familiens bønner og andre formål. Det var faktisk muligt at gøre mange sådanne ting i Nazaret, for dens synagoge var under indflydelse af en liberal skole af rabbinere, eksemplificeret ved den berømte Nazaret lærer Jose.

124:4.9 (1372.6) Igennem dette år og de to følgende led Jesus af alvorlig psykiske smerter som følge af sine vedvarende anstrengelser for at tilpasse sine personlige synspunkter af religiøse praksis og sociale omgangsformer til sine forældre etablerede overbevisninger. Han var meget ked af konflikten mellem impulsen til at være tro mod sine egne overbevisninger og den samvittighedsfulde formaning til pligtopfyldelse overfor sine forældre. Denne hans værste konflikt stod mellem to store befalinger, som primært besatte hans ungdommelige sind. Den ene var: "Følg trofast den indre stemme, der kommer fra dine højeste overbevisninger om sandhed og retfærdighed." Den anden var: ". Ær din far og mor, for de har givet dig liv og dets næring deraf." Han trak sig dog aldrig væk fra ansvaret for at foretage de nødvendige daglige justeringer mellem disse riger af loyalitet til ens egen personlige overbevisning og pligt mod ens familie, og han opnåede tilfredshed ved at effektuere en stigende harmonisk blanding af personlige overbevisninger og familiemæssige forpligtelser i et mesterlig begreb om en gruppesolidaritet som byggede på loyalitet, ærlighed, tolerance og kærlighed.

5. Hans trettende år (7 e.kr.)

124:5.1 (1373.1) Dette år betød at drengen fra Nazaret gik fra barndom til begyndelsen af hans tidlige manddom. Hans stemme begyndte at ændre sig, og andre sinds og krops funktioner vidnede om den forestående manddom.

124:5.2 (1373.2) Søndag nat 9. januar år 7 e.Kr. blev hans bror Amos født. Judas var endnu ikke to år, og hans søster Ruth var endnu ikke født; så vi kan se, at Jesus havde en anselig familie med mange små børn at tage sig af, da hans far mødte sin død i en ulykke det følgende år.

124:5.3 (1373.3) Det var i midten af februar, at Jesus blev menneskeligt sikker på, at han var bestemt til at udføre en mission på jorden for at oplyse mennesket og åbenbare Gud. Væsentlige afgørelser i forbindelse med omfattende planer blev formuleret hos denne unge mand, som i udseende var en almindelig jødisk dreng i Nazaret. Hele Nebadons intelligente liv så på med fascination og forbløffelse, da alt dette begyndte at udvikle sig, i ord og gerninger af tømrerens søn, nu som en ung mand.

124:5.4 (1373.4) På ugens første dag den 20. marts i år 7 e.Kr. blev Jesus eksamineret fra pensummet af den lokale skole, som var knyttet til synagogen i Nazaret. Dette var en stor dag for alle ambitiøse jødiske familiers liv, den dag, hvor den førstefødte søn blev udråbt til at være en "søn af løfte", for at være Herrens, Israels Gud, forløste førstefødte, et "barn af den Højeste", og være Herrens tjener for hele jorden.

124:5.5 (1373.5) Fredagen i ugen før, var Josef kommet hjem fra Sepphoris, hvor han var ansvarlig for opførelsen af en ny offentlig bygning, for at være til stede ved denne glædelige fest. Jesus lærer var overbevist om, at hans opmærksomme og flittige elev var bestemt til nogen enestående karriere, nogen vigtige mission i livet. De ældste var meget stolt af drengen, efter alle de problemer, de havde med Jesu nonkonformistiske tendenser, og de var allerede begyndt at lægge planer, som ville gøre det muligt for ham til at fortsætte sin uddannelse i Jerusalem, på de berømte hebraiske akademier.

124:5.6 (1373.6) Da Jesus hørte disse planer drøftet, blev han mere og mere overbevist om, at han aldrig ville gå til Jerusalem for at studere under rabbinerne. Han kunne ikke forestille sig den tragedie, der snart ville forekomme, og som vil sikre, at alle sådanne planer måtte opgives, med det resultat, at han fik ansvaret for forsørgelsen og forvaltningen af en stor familie, der snart kom til at omfatte fem brødre og tre søstre samt hans mor og sig selv. Jesus havde en større og længere erfaring i at opdrage denne familie end Josef, hans far, havde; og han opfyldte det mål som han senere satte for sig selv, til at blive en klog, tålmodig, forståelse fuld og effektiv lærer og ældste bror til denne familie - hans familie - som så pludselig blev ramt af sorg og så uventet efterladt alene.

6. Rejsen til jerusalem

124:6.1 (1374.1) Da Jesus nu havde nået tærsklen til den begyndende manddom og officielt var uddannet fra synagogen, havde han tilladelse til at rejse til Jerusalem med sine forældre for sammen med dem at deltage i fejringen af hans første påske. Påsken fandt sted dette år lørdag den 9. april i år 7 e.Kr. Et anseligt selskab (103 personer) gjort sig klar til afrejse fra Nazaret til Jerusalem tidligt mandag morgen den 4. april. De rejste sydpå mod Samaria, men da de nåede Jizreel, vendte de østover og gik omkring Mount Gilboa i Jordandalen for at undgå at passere gennem Samaria. Josef og hans familie ville gerne være gået gennem Samaria via Jakobs brønd og Bethel, men fordi jøderne ikke ønskede at skulle beskæftige sig med samaritanerne, besluttede de at fortsætte med deres naboer gennem Jordandalen.

124:6.2 (1374.2) Den meget frygtede Arkelaus var blevet afsat, og de havde lidt at frygte, da de tog Jesus til Jerusalem. Tolv år var gået siden den første Herodes havde forsøgt at dræbe barnet i Betlehem, og ingen kunne nu tænke på at knytte denne begivenhed sammen med den ukendte fyr fra Nazaret.

124:6.3 (1374.3) Før de nåede vejkrydset ved Jizreel passerede de under rejsen, meget snart til venstre, den gamle landsby Shunem, og Jesus hørte igen om Israels smukkeste jomfru, der engang boede der, og også om de vidunderlige gerninger Elisa udførte der. Da de passerede Jizreel fortalte Jesu forældre om, hvad Akab og Jezabel havde gjort, og om udnyttelsen af Jehu. Under turen omkring Gilboabjerget, talte de meget om Saul, der tog sit liv på skråningerne af dette bjerg, og om kong David og de sammenslutninger, som dette historiske sted bragte.

124:6.4 (1374.4) Da de gik rundt om foden af Gilboa, kunne pilgrimmene se den græske by Scythopolis til højre. De stirrede på bygningsværkerne af marmor fra en afstand, men kom ikke tæt på den ikke-jødiske by for ikke at blive forurenet, så de ikke ville være i stand til at deltage i de kommende højtidelige og hellige ceremonier ved påskehøjtiden i Jerusalem. Maria kunne ikke forstå, hvorfor hverken Josef eller Jesus ville tale om Scythopolis. Hun vidste intet om deres kontrovers sidste år, fordi de ikke havde fortalt denne episode til hende.

124:6.5 (1374.5) Vejen førte nu lige ned i den tropiske Jordandalen, og snart åbnede der sig for Jesu vidunderlige blik den skæve og stadigt snoede Jordanflod med dens glitrende og rislende vand, der flød ned mod det Døde Hav. De tog deres overtøj af, mens de rejste sydpå i denne tropiske dal, og glædede sig over de herlige områder af majs og den smukke oleander fyldt med deres lyserøde blomster, mens det mægtige Hermonbjerg med snedækket top stod langt væk i nord og majestætisk så ned på den historiske dal. Efter lidt mere end tre timers rejse fra Scythopolis på den anden side af dalen, kom de til en boblende kilde, og her de slog lejr for natten, ud under stjernehimlen.

124:6.6 (1374.6) På deres anden rejse dag passerede de det sted, hvor Jabbok, fra øst flyder ind i Jordanfloden, og når de vendte sig mod øst langs floddalen mindes de Gideons dage, da midjanitterne strømmede ind i denne region for at erobre landet. Mod slutningen af den anden rejse dag, slog de lejr nær foden af det højeste bjerg med udsigt over Jordandalen, Sartababjerget, på hvis top lå den fæstning som Alexander havde bygget, og hvor Herodes havde fængslet en af hans koner og havde begravet sine to kvalte sønner.

124:6.7 (1375.1) Den tredje dag gik de forbi to landsbyer, som Herodes for nylig havde bygget, og bemærkede landsbyerne fine arkitektur og smukke palme haver. I skumringen, kom de til Jeriko, hvor de boede indtil morgen. Den aften vandrede Josef, Maria og Jesus, to og en halv kilometer til det sted, hvor det gamle Jeriko lå, hvilket i henhold til den jødiske tradition, Joshua, efter hvem Jesus blev opkaldt, havde udført sine berømte bedrifter.

124:6.8 (1375.2) Den fjerde og sidste dag blev vejen fyldt med en sammenhængende procession af pilgrimme. De begyndte nu at forcere bakkerne, der fører til Jerusalem. Da de nærmede sig toppen, kunne de se på tværs af Jordanfloden til bjergene langt væk og sydover til det Døde Havs stillestående vand. Omkring halvvejs op til Jerusalem, kunne Jesus for første gang se Oliebjerget (den region, der så meget ville blive en del af hans senere liv), og Josef påpegede for ham, at den hellige by lå lige over denne højderyg. Drengens hjerte hamrede af glædesfyldt forventning til snart se sin himmelske Faders by og huse.

124:6.9 (1375.3) På de østlige skråninger af Oliebjerget standsede de for at hvile i udkanten af en lille landsby som hed Bethany. De gæstfrie landsbyboere strømmede ud for at tage sig af pilgrimmene, og det skete så, at Josef og hans familie havde stoppet nær et hus, der tilhører en vis Simon, som havde tre børn på Jesu alder - Mary, Marta og Lazarus. De inviterede Nazaret familien indenfor, og der opstod et livslangt venskab mellem de to familier. Mange gange senere tog Jesus under hans begivenhedsrige liv til dette hjem.

124:6.10 (1375.4) De skyndte sig videre og var snart på toppen af Oliebjerget. Jesus så for første gang (i hans hukommelse) den hellige by, prætentiøse paladser og hans Faders inspirerende templer. Aldrig før i sit liv, var Jesus blevet ramt af et sådan rent menneskeligt gys som det, der denne gang så fuldstændig betog ham som han stod der, en eftermiddag i april på Oliebjerget og indsugede sin første udsigt over Jerusalem. Mange år senere, stod han på dette samme sted, og græd over byen, som igen var ved at afvise en profet, den sidste og største af sine himmelske lærere.

124:6.11 (1375.5) De skyndte sig videre til Jerusalem. Det var nu torsdag eftermiddag. Da de nåede byen, fortsatte de forbi templet, og aldrig havde Jesus set sådanne menneskemasser. Han funderede dyb over, at disse mennesker havde samlet sig her fra de yderste dele af den kendte verden.

124:6.12 (1375.6) Snart nåede de den på forhånd aftalte indkvartering under påskeugen. Det var et stort hus, der tilhørte en velhavende slægtning af Maria, der, af Zacharias vidste noget om både John og Jesus tidlige livshistorie. Den følgende dag, forberedelses dagen, gjorde de sig klar til den passende fejring af påskesabbaten.

124:6.13 (1375.7) Mens hele Jerusalem var i gang med forberedelserne til påske, fandt Josef tid til at tage sin søn med sig for at besøge akademiet, hvor det var blevet arrangeret for ham at genoptage sin uddannelse to år senere, så snart han havde nået en alder af femten år som var påkrævet. Josef var virkelig forundret, da han så, hvor lidt interesse Jesus viste for alle disse omhyggeligt fastsatte planer.

124:6.14 (1375.8) Templet med alle sine tilknyttede tjenester og aktiviteter gjorde et virkelig dybt indtryk på Jesus. For første gang, siden han var fire år, var han alt for travlt optaget med sine egne tanker til at stille en masse spørgsmål. Han spurgte dog sin far flere pinlige spørgsmål (som han havde gjort ved tidligere lejligheder), hvorfor den himmelske Fader krævede, at så mange uskyldige og hjælpeløse dyr skulle slagtes. Hans far, vidste dog godt fra udtrykket på drengens ansigt, at hans svar og forsøg på forklaring var utilfredsstillende for hans dybt tænkende og klart ræsonnerende søn.

124:6.15 (1376.1) Dagen før påskesabbaten fejende flodbølger af åndelig oplysning gennem Jesu menneskelige sind og fyldte hans menneskelige hjerte til bristepunktet med kærlig medfølelse for de åndelige blinde og moralsk uvidende masser, der havde samlet sig for at fejre påskens gamle mindehøjtidelighed. Dette var en af de mest specielle dage som Guds Søn tilbragte i kødet; og i løbet af natten for første gang i løbet af sin jordiske karriere viste der sig en budbringer fra Salvington, bestilt af Immanuel, som sagde: "Timen er kommet. Det er tid for dig til at begynde at styre din Faders anliggender."

124:6.16 (1376.2) Selv før det tunge ansvar for Nazaret blev placeret på hans unge skuldre, kom nu den himmelske budbringer for at minde denne, endnu ikke tretten år gammel dreng, om at tiden var kommet for ham til at genoptage sit ansvar for universet. Dette var den første akt i en lang række af begivenheder, der til sidst kulminerede i færdiggørelsen af Sønnens overdragelse på Urantia og tilbagelevering af "administrationen af et univers på hans menneskelige og samtidige guddommelige skuldre."

124:6.17 (1376.3) Som tiden gik, blev inkarnationens mysterium mere og mere uforståeligt for os alle. Vi kunne næsten ikke forstå, at denne fyr fra Nazaret var hele Nebadons Skaber. Vi forstår endnu ikke, hvordan denne samme Skabersønnens Ånd og hans Paradisfaders ånd er forbundet med menneskehedens sjæle. Med tiden gang, kunne vi se, at dette menneskelige sind i stigende grad opnåede klarhed, mens han levede sit liv i kødet, at der i ånden på hans skuldre hvilede ansvaret for et univers.

124:6.18 (1376.4) Således slutter Nazaret drengens karriere og begynder beretningen om den unge mand - det guddommelige menneske som i stigende grad bliver opmærksom på sig selv - som nu begynder at overveje sin karriere i verden, mens han bestræber sig på at integrere sit ekspanderende livs formål med sine forældres ønsker og deres forpligtelser over for sin familie og sin tid og samfundet i hans dage.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.