Titelpagina

   
   Red Jesus Text: Aan | Uit    Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Urantia Logo

® Geregistreerde merken van Urantia Foundation

URANTIA FOUNDATION
CHICAGO ILLINOIS
1997 Dutch Translation

Eerste druk 1997

Copyright Nederlandse vertaling 
© 1997 Urantia Foundation 

Urantia Foundation 
533 West Diversey Parkway 
Chicago, IL 60614 EE.UU.A 
Tel: 1+(773) 525-3319 
Fax: 1 +(773) 525-7739 
Website: https://www.urantia.org 

Alle rechten voorbehouden, waaronder het recht van vertaling, van reproduktie, van adaptatie en van vertegen woordiging in de Verenigde Staten, Nederland en in andere landen, met name die van de Conventie van Bern. Alle rechten voorbehouden volgens de Pan-American Copyright Convention en de Universal Copyright Convention. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, mikrofilm of op welke wijze dan ook (daaronder begrepen op elektronische en/of mechanische wijze, of door middel van enig ander systeem van opslag en reproduktie van informatie), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 

URANTIA en  zijn de geregistreerde merken van URANTIA Foundation 

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden