ماده

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

کتاب یورن

Urantia Logo

نشان ثبت شدۀ بنیاد ی ®

بنیاد یور
شیکاگو، ایل

ترجمۀ فارسی کتاب یورنشیا اکنون در حال انجام است، لیکن به منظور ایجاد علاقه به مطالب کتاب و نیز پی بردن به واکنش کسانی که این مطالب را می خوانند، ترجمۀ آن بخش از کتاب که به پایان رسیده در وب سایت بنیاد یورنشیا درج می‌شود. به دنبال اتمام ترجمۀ بخشهای باقیمانده، آن متون نیز به تدریج در وب سایت بنیاد یورنشیا درج خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر و یا ارائۀ پیشنهادات و نظرات خود لطفاً با تامارا به این آدرس تماس بگیرید: [email protected]

شمارۀ مشخص کنندۀ متن: UF-FAS-001-2018-1.6

حق طبع و نشر: بنیاد یورنشیا © کلیۀ حقوق، از جمله ترجمه، بازتولید، و انطباق برای کلیۀ کشو
کتاب یورنشیا ابتدا توسط بنیاد یورنشیا در سال 1955 منتشر گردید. طراحی کتاب و جلد کتاب:  بنیاد یورنشیا 2015 © کلیۀ حقوق محفوظ است.

ترجمۀ کتاب یورنشیا به زبانهای زیر موجود است:
بلغاری—Книгата Урантия
هلندی—Het Urantia Boek
استونیایی—Urantia raamat
فنلاندی—Urantia-kirja
فرانسوی—Le Livre d’Urantia
آلمانی—Das Urantia Buch
مجارستانی—Az Urantia könyv
ایتالیایی—Il Libro di Urantia
کره‌ای—유란시아 서
لیتوانیایی—Urantijos Knyga
لهستانی—Księga Urantii
پرتقالی—O Livro de Urântia
رومانیایی—Cartea Urantia
روسی—Книга Урантии
اسپانیولی—El libro de Urantia
سوئدی—Urantiaboken

تدریس مجانی کتاب یورنشیا در اینترنت: https://new.ubis.urantia.org.
گروههای مطالعاتی کتاب یورنشیا را در آدرس زیر پیدا کنید: http://www.urantiastudygroup.org.

”یورنشیا“ و tiny concentric circles، علامت تجاری، نشان خدماتی، و نشان عضویت بنیاد یورنشیا است.

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved