Покрийте лист

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат

Книгата Урантия

Urantia Logo

® Registered Marks of URANTIA Foundation

ФОНДАЦИЯ УРАНТИЯ

ЧИКАГО ИЛИНОИС USA

2014 Bulgarian Translation
© 2014 Фондация Урантия за Българския текст
TIN: UF-BUL-001WORLD-2013-1.0
© 2014 Фондация Урантия за Българския текст
ФОНДАЦИЯ УРАНТИЯ
ЧИКАГО ИЛИНОИС USA
Книгата УРАНТИЯ
Първо издание 2014
ISBN за Българската книга: 978-1-883395-18-6
Никоя част от тази книга не може да бъде възпроизвеждана, превеждана или предавана в каквато и да било форма или чрез каквито и да е средства (включително електронни, механични или други, например чрез фотокопиране, записване или системи за съхраняване и възпроизвеждане на информация) без писмено съгласие от издателя. Запитванията трябва да бъдат изпращани на адрес:
Urantia Foundation
533, Diversey Parkway
Chicago, Illinois 60614
U.S.A.
1.772.525-3319
www.urantia.org
[email protected]
ISBN за английската книга: 0-911560-02-5
За въпроси, информация, четене он-лайн, оригинален английски текст и преводи на други езици: www.urantia.org
„Книгата УРАНТИЯ” е превод на „The Urantia Book”, издадена на английски език от Фондация Урантия през 1955. Настоящото е нейното първо българско издание е точен превод на английския текст. Тъй като то е плод на човешки усилия и поради това несъвършено, в случай на неясноти за меродавен трябва да се приема английския текст. При следващо издание на книгата Фондация Урантия може да реши да внесе в настоящия превод допълнителни поправки.
Публикувана от Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, Illinois 60614 U.S.A.
URANTIA и са регистрираните търговски марки и сервизни марки на Фондация Урантия.

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved